A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni!"

Átírás

1 ISSN Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVIII. évfolyam, 5. szám, 2011 A kaláka mozgalmat receptre kellene felírni! Egy évtized telt el azóta, hogy a Csíki Termé szetjáró és Természetvédő Egyesület, az Ars Topia Alapítvány, a Pagony, Transpagony Táj- és Kertépítész Iroda, magyarországi tájépítészek, építészhallgatók, erdélyi egyetemisták és a helyi közösség összefogásával megújult a magára hagyott, sok helyen betemetődött, elfeledett gyógyfürdőhelyek közül az első, a lázárfalvi Nyírfürdő. Azóta valóságos mozgalom épült ki a hagyományos székelyföldi közösségi A VII. Kárpát-medencei Asszonytalálkozó munka formájából, a kalákából. Tíz év alatt tizennégy székelyföldi fürdőt teremtettek újjá, nagymértékben hozzájárulva ezáltal nemcsak az értékvédelemhez, hanem a közösségépítéshez is. Az elmúlt évek során megannyi tapasztalat és élmény halmozódott fel, melyeket a 10 éves a Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka Mozgalom címmel életre hívott vándorkiállítás formájában igyekeznek megosztani a nagyközönséggel a ka Május 6 8. között került sor Csíksomlyón a VII. Kárpát-medencei Asszonytalálkozóra. A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége által létrehozott rendezvénysorozat ebben az évben az Egészséges nő egészséges család egészséges társadalom címet viselte. A konferencia fővédnöke Schmittné Makray Katalin volt, aki bár nem volt jelen az összejövetelen, levélben köszöntötte a résztvevőket. A találkozó három napján a sorra kerülő előadásokra több mint száz civil szervezet képviselője volt kíváncsi. A csíksomlyói Jakab Antal Konferenciaközpontban a magyarságot igencsak érdeklő és érintő kérdésekről volt szó, többek között arról, hogy amennyiben a lankadó házasodási kedv és a késői nem ritkán csak az egyke-trendnek engedelmeskedő gyerekvállalás negatív előjelű hagyománya fennmarad, aggasztó arányokat fog elérni a már most tapasztalható magyar népességcsökkenés. Ennek az önbeteljesítő jóslatnak csak egy erős, egységes családstruktúra tud ellenállni, és ennek láka mozgalom résztvevői. A csíkszeredai bemutatóra május 11-én, szerdán délután a Mikó-vár udvarán került sor. Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgatójának köszöntője után Lévai Anikó nyitotta meg a kiállítást. Rámutatott, hogy míg manapság az együtt és egymásért végzett munka lassan egzotikummá válik, Székelyföldön az Ars Topia Alapítványnak köszönhetően a kaláka nemcsak egy szép, archaikus kifejezés, hanem élő és valós tartalommal bíró fogalom. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító és aktív tagjaként önkéntes munkát végző Lévai Anikó azt is kiemelte, hogy az önkéntesen, közösségben végzett munka gyógyír is lehet depresszió, a magány ellen, éppen ezért a kaláka mozgalmat sokszor az orvosok is felírhatnák receptre. Herczeg Ágnes a kalákások nevében mon dott köszöntőt és egyben köszönetet annak a kb. 10 ezer embernek, akik a kaláka moz galom zászlaja alatt meg moz dul tak, mun kájukkal, ado má nyaikkal, imá ik kal já rultak hozzá e tevékenységhez, mely az asszonymunkához hasonlatos. A tíz éves ka láka mozgalom nagy eredményeként emelte ki, hogy sikerült bebizonyítani, egyén szintjén is lehet cselekedni, ugyanakkor sikerült a gazdasági élet és a politikum figyelmét is ráirányítani azokra az értékekre, melyekre alapozni lehet e régióban. A megnyitót követően a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes emelte az együttlét értékét, egy kis részletet előadva a Hegyen innen, hegyen túl című produkciójukból. Végezetül, mint egy igazi kalákában, beszélgetéssel, zenével és tánccal zárták a kiállítás csíkszeredai megnyitóját. a nemzetjövőt meghatározó kis világnak az alapja ahogy a családnak is a nő. A konferencia további, szakértők és érdeklődők által alaposan tárgyalt témakörei közé tartozott a nő felelőssége a nemzet jövőjében, a küldetés és életpályamodell, a hátrányos helyzetű nők segítése. A kiegészítő rendezvények közül a csíkszeredai alkotók A nő arcai című tematikus fotókiállítása immár szinte önálló programként aratott sikert. A csíkszeredai Városháza által is támogatott rendezvényen, a vendéglátó város nevében, Antal Attila alpolgármester ez alkalommal témaajánló, vitaindító-előadó és szakmai, pszichológusi szerepkörben is köszöntötte a jelenlévőket.

2 2 Csíkszereda, 5. szám, közérdekű Székelyföldi Termék Kiállítás és Vásár Fellobbant a Diákolimpia lángja Ráduly Róbert Kálmán polgármester egy 2008-as évértékelő interjújában így nyilatkozott az év egyik legfontosabb sportrendezvényéről, amely azóta is minden évben a megyeszékhely-szintű sportmegmérettetések sarkalatos eseménye: a 2008-ban életre hívott Diákolimpia, amely a középés általános iskolások számára jelentett egy eddig nem létező többlet mozgás- és megmérettetési lehetőséget, a jövő nemzedéknek szól, és talán emiatt a 2008-as év legfontosabb beruházása. Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét május 11-én az általános és középiskolások részvételével zajló 2011-es Diákolimpia. A városi sportcsarnok melletti stadionban Júniusban helyi termékek népszerűsítésére és egyúttal néptánccsoportok fellépésére, híres székelyek bemutatására, gyerekek építő jellegű szórakoztatására rendezett termékkiállításra és -vásárra lesznek hivatalosak a megyeszékhely érdeklődői. A Civilek Háromszékért Szövetség (CI VEK) szervezésében és a Városháza társszervezésében június között Székelyföldi Termék Kiállítás és Vásárra kerül sor a Városi Sportcsarnokban. A rendezvény megfelelő népszerűsítésének mentek elébe több mint egy hónappal a tényleges esemény előtt a szervezők, hisz május 5-én sajtótájékoztatót hívtak össze ebből a célból. Antal Attila alpolgármester, a sajtótájékoztató házigazdája elmondta, hogy a ren dezvényszervezők megkeresése és a ren dezvény ismertetett céljai meggyőzőek voltak. A Székelyföldi Termék Kiállítás és Vá sár egyik főszervezője kereste meg az alpolgármestert és kért tájékoztatóeseménybemutató lehetőséget, mondva, hogy folytatni szeretnék az eddigi háromszéki megvalósításokat, azaz, hogy a sok egyéb vásár mellett egy olyant szervezzenek, ahol a helyi termelők és kiállítók mellett a székelyföldi értékek is megismerhetőek. Bereczki Kinga CI VEK-elnök köszönőszavakkal illette az önkormányzatot, kiemelve nyitottságát és segítőkész partnerségi alkalmasságát. A CIVEK a közösségépítés és a nemzeti öntudaterősítés jegyében tavaly Kézdivásárhelyen tartotta meg hasonló rendezvényét, ebben az évben Csíkszereda, jövőben Bukarest a cél. A rendezők három megye Kovászna, Maros és Hargita területéről várják a cégeket, kiállítókat. Reményeik szerint a minőségi termékek láttán a vásárlókban, érdeklődőkben egyre jobban tudatosul a régió értékteremtő ereje. A kiállításra meghívást kapnak székelyföldi cégek, termelők és kézművesek termékeik bemutatására, ipari vállalkozóktól helyi Lászlófy Botond, a Csíki Sportegylet elnöke és Csíki András, a Hargita Megyei Ifjúsági és Sport Igazgatóság vezetője köszöntötte a népes diáktábor, és reményüket fejezték ki, hogy a sportszerűség jegyében versenyzik majd mindenki. Az olimpiai láng és az olimpiai zászló árnyékában az eskütétel sem maradhatott el. A sportolók nevében Tőke Sugárka, a Petőfi Sándor Általános Iskola diákja vállalta a részvételt az olimpián, illetve azt is, hogy tiszteletben tartják a szabályokat a sport dicsőségére és csapataink becsületére. Az edzők nevében Török Láday Éva, a Petőfi Sándor Általános Iskola testnevelő tanára, míg a bírók nevében Ábrahám Előd tett esküt. termelőkig, kézművesektől turisztikai szolgáltatókig. Jelen lesznek pék-, tejés hústermékek, ásványvizek, ruházati cikkek, külföldre gyártott termékek, könyvek, népművészeti tárgyak, bútor, játékok, festmények, hanglemezek, csak néhányat említve a kínálatból. Lepedus Lívia programszervező a rendezvény háttér-reklámmunkájába engedett betekintést, elmondva, hogy az idén legalább kiállítóra számítanak, 54 magyarországi és 28 hazai utazási irodához küldték el programajánlójukat, 2000 szórólap és 800 plakát készül. A promóanyagokat a magukat képviseltető három megyében terjesztik, így az elkészülő 4 óriásbanner is Csíkszeredában, Sep siszentgyörgyön, Udvarhelyen és Gyer gyószentmiklóson fog kihelyezésre kerülni. Érdekességek a programajánlóból: a Szent egyházi Gyermekfilharmónia műsora, Mákvirág Néptáncsoport eladása; Hahó, itt a média! találkozó a helyi és regionális média képviselőivel; kézműves foglalkozások gyermekeknek a Pörgettyű Egyesülettel; a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttest előadása. Az eskütételt követően már el is kezdődtek az első nap versenyszámai. Az általános iskolás lányok súlylökésben mérték öszsze erejüket. Ebben a próbában már estére nyerteseket is hirdettek. A súlylökéssel párhuzamosan a 100, 400, 800, 1500 méteres síkfutásban az előfutamok, illetve az elődöntők zajlottak, míg a műgyepes pálya a osztályosok labdarúgó-mérkőzéseinek adott otthont. A Kós Károly utcai sportcsarnokot is benépesítették a diákok, itt a középiskolások kosárlabda-mérkőzései zajlottak, a József Attila Általános Iskola Tudor negyedi sporttermében pedig a kézilabda-mérkőzések kezdődtek el. Az összesített eredmények alapján az általános iskolásoknál a Petőfi Sándor iskola diákjai végzetek az első helyen 104 ponttal és 25 éremmel, őket józsef atti lás tanulók követik 99 ponttal és 29 éremmel. A képzeletbeli dobogó harmadik fo kára pedig a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium 5 8. osztályos diákjai áll hattak 77 ponttal és 18 megszerzett é rem mel. Ugyanezen gimnázium felső ta go zatos diákjai a középiskolások versenyében már első helyezést értek el 38 éremmel és 128 ponttal. A Márton Áron Gim ná zium tanulói a második helyhez elegendő pontot (114) és érmet (23) gyűjtöttek, megelőzve így Kájoni János Iskolaközpont diákjait, akik 26 éremmel és 91 ponttal a végső ranglista harmadik helyét foglalták el. A sportesemény kiemelt támogatója a UPC Romania volt.

3 Csíkszereda, 5. szám, közérdekű / krónika Születés Hete a megyeszékhelyen A magyarországi nagyszabású rendezvénysorozat hatására, ahhoz mintegy felzárkózva, idén megyeszékhelyünkön is sor került a Születés Hete rendezvénysorozatra. Az anyaországi indítványozásra Csíkszeredán kívül, Erdélyből több város is csatlakozó rendezvénnyel válaszolt, így Gyergyószent miklós, Kolozsvár, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy és Székelykeresztúr is. A május 2 6. között sorra kerülő szakmai és tájékoztató jellegű megmozduláson szakemberek és a kérdéskörben érdekeltek a gyermekvállalással, szüléssel kapcsolatos információkat, tapasztalatokat osztották meg egymással. Olyan kérdések kerültek nyilvános megvitatásra, mint a nagycsalád és hivatás öszszeegyeztethetősége, a természetes vagy császármetszéses szülés problémája, vagy a babahordozás előnyei kicsik és gyakorló szüleik számára. A rendezvény oldottságát balladajáték, szüléssel kapcsolatos néphagyományok felelevenítése, kézműves foglalkozás biztosították. A rendezvényt támogató Városháza részéről a rendezvénysorozaton Antal Attila alpolgármester vett részt, az események fénypontjaként és élő mementóként az elöljáró és a rendező Csíki Anyák Egyesülete közösen ültettek el a Vár téren egy dísz-almafát, a Születésfát. Mi történt 2011 április májusában a városban? Csíkszeredai események krónikája ÁPRILIS 15. Ünnepelt a Nagy Imre Általános Iskola A sportcsarnokban, az intézmény közössége, vendégek és a testvériskolák küldöttségének jelenlétében ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Nagy Imre Általános Iskola. Ráduly Róbert Kálmán polgármester az iskola névadóját, Nagy Imre festőművészt példaként állította az összegyűltek elé: mint mondta, a festő a fényes karrier lehetőségét feladva szülőföldje felemeléséért dolgozott, itthon. A sportcsarnokból az iskola udvarára vonult az ünneplő közösség, ahol megkoszorúzták a névadó Nagy Imre festőművész mellszobrát, majd bemutatták az erre az alkalomra kiadott, 20 éve Nagy Imre nyomdokán című könyvet. ÁPRILIS 16. Alapkőletétel Csíksomlyón Ünnepélyes keretek között tartották meg Csíksomlyón a Csibész Alapítvány lakó- és közösségi házának alapkőletételét. Az eseményen jelen volt Bencsik János magyar klíma- és energiaügyi államtitkár, valamint az építkezés anyagi hátterét biztosító Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) vezetősége. Az árva gyerekek elhelyezésére és oktatására szolgáló közösségi házat mintegy 450 ezer euróból tervezik felépíteni. ÁPRILIS Színházmozi éjszakái Ismét megnyílt az idén a színházi világnapon felavatott kávéházi előcsarnok a Csíki Játékszín művészeinek közreműködésével. Színházmozi éjszakái címmel három este a társulat művészei által választott három magyar színházi előadást vetítettek a Csíki Játékszín nagy termében. Az első este a Krétakör Színház Siráj című előadásának ban készült felvételét láthatták az érdeklődők. Másnap A szecsuáni jólélek után Mohácsi János 1993-as kaposvári Csárdáskirálynő előadásának felvételét vetítették, végül a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem GUPPI című előadása után Tompa Gábor A kopasz énekesnő című, 1992-ben Kolozsváron bemutatott előadásának felvételét nézhették meg az érdeklődők. ÁPRILIS 20. Ellenőrző séta babaés tolókocsikkal Rövid sétára invitálta a városi és megyei elöljárókat, mobilitási szakembereket, valamint a sajtó képviselőit a megyei energiatakarékossági közszolgálat. A sétán részt vettek a csíki anyák, illetve a mozgássérültek egyesületének tagjai is. A szervezők néhány, a gyalogos, babakocsis és tolókocsis közlekedést megnehezítő akadályra hívták fel a figyelmet. Veszettség ellenes kampány, ezentúl évente Május 17-én Ladányi Zsolt prefektus jelenlétében közérdekű tájékoztatásra került sor a megyei tanács épületében. Az egyben figyelemfelkeltésnek is szánt rendezvényen ismertették, hogy a megye területén május végén sorra kerülő veszettség ellenes kampány kapcsán repülőgépből fognak oltóanyagot permetezni, a cél pedig a rókapopuláció által terjesztett kór visszaszorítása. Május között a fent említett módon, légi úton, permetezéssel, de hagyományos módon is, a rókabúvóhelyek környékére eljuttatva került sor az ellenanyag elhelyezésére. A tájékoztatón minden érdekelt közeg, köztük a helyi önkormányzatok, a rendfenntartó erők képviselete, az erdőgazdálkodási hatóságok és vadászok megszólítást nyertek a részükről megnyilvánuló továbbtájékoztatás értelmében. Az összejövetelen elhangzott az is, hogy a május végi akció bár első, ami az ilyen jellegű, megyei szintű megelőző műveleteket illeti, nem lesz utolsó, ezentúl évente megismétlik. A permetezett területeken az oltóanyag eljuttatásától számított két hétig tilos a legeltetés, de kötelező a többi háziállatnak az érintett területektől való távoltartása is. ÁPRILIS 27. Újabb lakónegyed-modernizálási elképzelések Lakossági fórumon ismertette Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a Gyermek sétány, valamint a Szabadság téri lakónegyed felújítására vonatkozó elképzeléseket. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak a minél több parkolóhely kialakításának hangzott el. A lakossági fórumon ott volt annak az alexandriai tervező cégnek a képviselője is, s egyúttal ismertette elképzeléseiket, amelyik megnyerte a polgármesteri hivatal által kiírt licitet, és elkészíti a két lakónegyed felújítási tervét. Mesterképzések indulhatnak a Sapientián Együttműködési megállapodást írtak alá a csík szeredai Sapientia EMTE Műszaki és Tár sadalomtudományi Karának és a gö döllői Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kará nak ve zetői. Az együttműködés a mesteri sza kok be indítása mellett kiterjed a

4 4 Csíkszereda, 5. szám, krónika / közérdekű tananyagfejlesztésre, a kutatásra, a térségi innovációt ösztönző szakmai programokra is hangzott el az eseményen. Reményeink szerint hamarosan konkretizálódik az együttműködés mikéntje, jövőtől már be is indulhatnak a mesterképzések bizakodott a tanácskozás végén Biró A. Zoltán dékán. ÁPRILIS 28. Kortárs művészek tárlata A Nagy István Zene és Képzőművészeti Szakközépiskolában oktató képzőművészek munkáiból nyílt reprezentatív alkotásokat felvonultató kiállítás az intézmény aulájában, az iskola zene szakos pedagógusai pedig kortárs zeneszerzők műveiből bemutatót tartottak. A tárlat célja az volt, hogy a régió művészeti oktatásában szerepet vállaló aktív alkotók és előadóművészek első alkalommal egységesen, közös térben mutatkozzanak be. Bár a teljes tanári kar esetükben nem vett részt az eseményen, a közönség így is tizenhat képzőművész alkotásait láthatta, illetve tizenkét előadótól hallhatott kortárs zenei darabokat. Kisplasztikák a Silóban Kovács Géza sepsiszentgyörgyi szobrászművész egyéni kisplasztikai kiállításának megnyitóját tartották Csíkszeredában a Siló Kortárs Művészeti Központban. A különböző fémidomokból szobrot álmodó alkotó kiállítása Erdély-szerte nagy érdeklődést váltott ki. ÁPRILIS 29. Összeszedték mások szemetét Műanyag palackoktól, építkezési hulladéktól, üvegtől, bútordaraboktól, papírtól és nagy mennyiségű ruhaneműtől tisztították meg önkéntesek az Olt, valamint mellékágainak partjait. Az évente megrendezett takarítási akcióra idén több mint háromezren főleg diákok jelentkeztek, Csíkszeredában nagyrészt a Petőfi Sándor, Nagy István és Kós Károly iskolákból. MÁJUS 4. Nagybőgő-hangverseny Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, valamint a Csíki Kamarazenekar Egyesület és a Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola szervezésében Nagybőgő-hangversenyt tartottak a művészeti iskola aulájában. Felléptek: Szőgyör Árpád nagybőgő, Polgár Szabolcs zongora (a Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola tanárai). MÁJUS 5. Vaknyugat Kortárs ír szerző, Martin McDonagh Vaknyugat című darabját mutatta be a Csíki Játékszín. A négyszereplős stúdióelőadás rendezője Parászka Miklós, szereplői: Czintos József, Fülöp Zoltán, Veress Albert és Kiskamoni-Szalay Lilla, a Kaposvári Egyetem színészhallgatója. Az előadás a Teatro Mundi és az UMPA Ügynökség közreműködésével jött létre. MÁJUS 7. Vitézavató Csíkszeredában Vitézavató ünnepséget tartottak a csíkszeredai Millenniumi templomban, amely nek során újabb tagokkal bővültek a történelmi vitézi rendhez tartozó erdélyi törzsek: tizenhét taggal a Székely Törzs, illetve hét taggal az Észak-erdélyi Törzs. A csíkszeredai ünnepséget vitéz Lázár Elemér országos törzskapitány szervezte, a Darvas-Kozma József címzetes esperes és a 93 esztendős Orbán László pápai prelátus által celebrált szentmisét követően vitéz Hunyadi László budapesti főkapitány végezte el az avatási szertartást. MÁJUS 10. Fotótárlat (21+70) A Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának 21 első- és másodéves diákja 70 alkotással mutatkozott be a csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskolában működő Nagybükki Néprajzi Társaság kiállítótermében. A kiállítást Péter Csaba igazgató nyitotta meg. A fotósok munkáit Szabó Attila fotóművész, szakoktató méltatta. Ütemterv szerint haladnak a felújítási munkálatok Megvolt a cserepek, illetve a cserepeket tartó lécek cseréje, behelyettesítettük a rossz gerendákat is a fedélszékben. Időközben zajlik a kémények javítása. Ez fejeződik be a héten. Soron következik a csatornázás, a bádogrészek, bádogborítások cserélése taglalta az elvégzett munkálatok első szakaszának menetét Gyarmati Zsolt múzeumigazgató. A felújítás során igyekeznek elkerülni azt, hogy a múzeum zárva tartson, és megkísérlik úgy szakaszolni a munkálatokat, hogy azok a lehető legkevésbé zavarják az intézmény működését. MÁJUS 16. Opera Operett Gála A Nagy István Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola és a Csíki Játékszín közös szervezésében Opera Operett Gálát tartottak Csíkszeredában, a Csíki Játékszín nagytermében. Felléptek: Barabás Lajos, Dobos Krisztina, László Mária, Mocanu-Prezsmer Erika, Oláh- Badi Alpár, Sándor Csaba, Sebestyén- Lázár Enikő, Szilágyi Zsolt, Tímár Kinga, Ványolós András. Zongorán közreműködött: Juhász Zsuzsanna, Markó Katalin, Lőfi Gellért, Ványolós Orsolya. (A Csíki Hírlap és a Hargita Népe nyomán) Gyergyóditró szeretné ebben az évben hazavinni az Ezer Székely Leány Napja fődíját Az Ezer Székely Leány Napja kiállítás május 9-én, népes közönség előtt, Gyergyóditróban mutatkozott be. A kiállítást 2010-ben hoztak létre a szervezők Csíkszereda Megyei Jogú Város, Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, az Ezer Székely Leány Napja Alapítvány azzal céllal, hogy népszerűsítse a névadó rendezvényt, és ezáltal felhívja figyelmünket székely viseletünk, táncaink, dalaink megőrzésére, valamint megmutatkozási lehetőséget biztosítva közös ünneplésre hívja össze Székelyföld néphagyomány iránt érdeklődő közösségét. Ádám Gyula fotóművész jelenlétében a tárlatot Petres Sándor, Hargita Megye Tanácsának alelnöke méltatta, csodának nevezve az Ádám Gyula képeiben megmutatkozó világot. Az Ezer Székely Leány Napja ünnepség egy csoda, székely népünk azon csodáját mutatja be, amely a legszebb, a legszínesebb, hisz sokoldalú hagyományokat tár elénk. Az alelnök arra bíztatta a jelenlevőket, hogy őrizzék büszkeséggel örökségüket, ragadjanak meg minden alkalmat arra, hogy bemutathassák azt. Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgató asszonya a

5 Csíkszereda, 5. szám, közérdekű / városháza kiállítás üzenet-értékéért mondott köszönetet Ádám Gyulának, hisz a fotóművész látásmódja összefogásra késztet bennünket: a viselet, a hagyomány legyen ünnep ma is, úgy mint régen. Az elődeink ünnepé varázsolták az Ezer Székely Leány Napját, és bennünket ezzel nagy feladat elő állítottak. Legyünk méltók őseink örökségéhez, Anyakönyv április Születések Antal Maja Borbála Toti Róbert Bilibók Ágnes Moldovan Szabolcs Kota Dávid Zsolt Bors Dóra Ötvös Tihamér Szabó Ákos Szabó Zsombor Vosloban Florin Krézsek Örs Popovics Ivett Kovács Lara Oltean Ioan Alexandru Bálint Harmat Réka Vermesser Boglárka Barabás Csenge Vrencean Dávid Szilágyi Péter és tegyünk meg minden tőlünk tehetőt a hagyományaink megmaradásáért. A kiállítás házigazdája Puskás Elemér, Gyergyóditró polgármestere elköszönő gondolatában Gyergyóditró közösségének részvételéről biztosította az Ezer Székely Leány Napja szervezőit, hisz a július második napján zajló néphagyományőrző-rendezvényt Péli Tímea László Attila Ruzsa Panna Bogdán Andrea Zsuzsa Domokos Apor Mikk Tamás Elhalálozások Gecző Iosif Bors Gavril Keresztes Erzsébet Gál Iosif Szopos Gizella Bodo Mária Szennyes Coloman Csiszer Ágnes Ilyes Ştefan Bíró Ágoston Pusztai Ladislau Farkas Irén Pál Imre Bibo Ladislau Horváth Gertrud Bakos Vilhelm Anton Imre Ana beillesztik az éppen abban az időszakban zajló falunapok programjába, és úgy kívánnak részt venni az ünnepségen, hogy bizakodva tekintenek a legnépesebb településnek kijáró díj megnyerése elé is. A kiállítás-megnyitó ünnepélyes hangulatát emelte a Ditrói Hagyományőrző Csoport Dalkörének helyi népdalokat tartalmazó előadása. Tőke Ioan Csibi Imre Elekes Zsófia Házasságkötések Toderiu Denis-Constantin Bortoş Sorinela Boldizsár Szabolcs Czikó Juliánna Mihály Levente Sándor Iakab Anna Hegyi Mihály Szabolcs András Emőke Csiszer Attila Kiss Izabella Incze Csaba Balázs Katalin Antal Ervin Kovács Emese Martini Róbert Géza Nagy Krisztina Csedő Zoltán Nagy Andrea Gyenge Miklós Lajos Gabriella Anna Tankó Bodor Attila Lado Ibolya Gábor Attila Ladó Mária Magdolna Becze András Csató Szidónia A városi önkormányzat határozataiból Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzati Testülete április 29-én soros ülést tartott. 77-es Határozat a évi tagsági díj befizetéséről az Alcsík Kistérség Fejlesztési Egyesület részére 78-as Határozat a évi tagsági díj befizetéséről az Alcsík Közösségi Fejlesztési Társulás részére 79-es Határozat egyházak támogatásának jóváhagyásáról a 2011-es költségvetésből 80-as Határozat a Piaccsarnok emeletén található kereskedelmi felület nyilvános árverésen való haszonbérbeadásáról 81-es Határozat a Piaccsarnok emeletén található felület ingyenes használatba adásáról az Állategészségügyi Igazgatóság javára 82-es Határozat a 6/2008-as számú határozattal elfogadott közvagyon-lista bővítésének elfogadásáról 83-as Határozat a víz- és csatorna szolgáltatás átruházását, valamint az átruházási szerződés jóváhagyását elfogadó 127/2009-es határozat módosításáról 84-es Határozat a Hargita megyei mozgássérültek és a romák egyesületével kötött 7577/2002-es és 7579/2002-es számú szerződések meghosszabbításának elfogadásáról 85-ös Határozat az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról 86-os Határozat a Brassói utca 3. szám alatti ingatlannak a Csíki Trans Kft. ügykezelésébe adásáról 87-es Határozat a Fűzfa utca, szám nélküli terület megosztásának jóváhagyása telekkönyvezés céljából 88-as Határozat a 142/2006-os utólag módosított és kiegészített határozat mellékletének módosításáról 89-es Határozat Hargitafürdői, házszám nélküli és Zsögödi Nagy Imre utca 171. szám alatti területekről szóló szakértői véleményezés elfogadásáról, és ezen területek cseréjének jóváhagyásáról 90-es Határozat javaslat belterületek fölötti tulajdonjog meg állapításáról az arra jogosultaknak, a 18/1991- es törvény 36-os cikkelye alapján 91-es Határozat Vízipóló uszoda Csíkszereda, Hargita megye megnevezésű beruházás kiegészítő munkálatainak finanszírozásáról, újabb 200 férőhely elkészítése céljából

6 6 Csíkszereda, 5. szám, városháza / közérdekű 92-es Határozat Barátság utca VI. megnevezésű részletes rendezési terv elfogadásáról 93-as Határozat a Liviu Rebreanu utca nevének Vörösmarty Mihály utcára történő megváltoztatását elfogadó 209/2010-es határozat 3-as cikkelyének módosításáról 94-es Határozat a PRO URBE-díjjal kitüntetett természetes és jogi személyeknek járó egyes jogok jóváhagyásáról Döntött a testület 95-ös Határozat a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének módosításáról 96-os Határozat a 2011-es évi költségvetést jóváhagyó 26/2011-es határozat módosításáról 97-es Határozat a hargitafürdői kultúrház ingyenes használatba adásáról a Csíkszeredai Iskolás Sportklub javára Huszonhárom határozattervezet megvitatására hívta össze Csíkszereda polgármestere soros, április havi ülésre az önkormányzati testületet. A napirend elfogadása előtt még egy tervezetet javasolt felvételre Antal Attila alpolgármester, a hargitafürdői kultúrháznak a Csíkszeredai Iskolás Sportklub javára történő ingyenes használatba adásáról. Az önkormányzat elkészítette a kultúrház felújításának megvalósíthatósági tanulmányát és kiviteli tervét, a kivitelezéshez szükséges közel 1 millió lejes öszszeget azonban nem sikerült befoglalni az idei költségvetésbe. Körvonalazódik azonban egy lehetőség, hogy amennyiben az Iskolás Sportklub használatában van az építmény, a tanügyminisztérium közvetlen fejlesztési alapjából kaphatnának támogatást a felújításra. A kérdéseket és interpellációkat követően a testület jóváhagyta a tagságdíjak befizetését az Alcsík Kistérség Fejlesztési Egyesület és az Alcsík Közösségi Fejlesztési Társulás részére, majd a csíkzsögödi egyházközség támogatására vonatkozó napirend került megvitatásra. Amint azt Antal Attila alpolgármester elmondta, az egyházközség a közbirtokossággal közösen és az önkormányzat hozzájárulásával tavalyelőtt felépítette a ravatalozót, tavaly pedig elkezdték a közösségi ház építését is. Az önkormányzat lejes részhozzájárulásáról pozitívan döntött a testület. A Hargitafürdőért Fejlesztési Egyesület létrehozását célzó határozattervezet is terítékre került. Csíkszereda és Csíkcsicsó önkormányzata a hargitafürdői övezet rendezéséért és turisztikai lehetőségek kiaknázásáért látta célszerűnek az egyesület létrehozását, az ülésen azonban nem sikerült megegyezni a vezetőtanács összetételéről, ezért a döntést elnapolták. Az áprilisi ülésen két határozattervezet is kapcsolódott a város által megvásárolt távolsági autóbusz-állomáshoz. Egyrészt döntés született arról, hogy a 8245 m 2 -es terület és a 959 m 2 -es épület felkerül a város közvagyonlistájára, ugyanakkor arról is, hogy az állomás ügykezelését a Csíki Trans Kft.-re ruházzák. Időközben részleges javítások zajlottak az állomás területén, a jövő hónapi tanácsülésen pedig előterjesztik a pályaudvar-felújítás megvalósíthatósági tanulmányát. A határozattervezet jogerőre emelésével vállalták a többletköltséget az önkormányzati képviselők azért, hogy az épülő uszodában 400 helyett 600 férőhelyes legyen a lelátó. Antal Attila alpolgármester elmondta, az építő olyan szakaszhoz érkezett, amikor még módosítani lehet a terveket a lelátóhelyek bővítése érdekében. Az önkormányzat döntésén múlt, hogy elfogadjáke az ezzel járó kb. 50 ezer eurós pluszköltséget. Bár több tanácsos kifogásolta, hogy nincsenek pontos tervek a bővítésre vonatkozóan és nincs kellőképpen előkészítve a döntés, a többség rábólintott a módosításra. Ha elkészül a 600 néző befogadására is alkalmas uszoda, nemzetközi versenyek szervezésére is lesz lehetőség. Ugyancsak az áprilisi ülésen halasztották november elsejéig a Rebreanu utca Vörösmarty Mihály utcára való átnevezését. A 2010-ben megszavazott tanácsi határozat életbe léptetésének elnapolását az októberi népszámlálás tette szükségszerűvé. Megújulhat a Gyermek sétány és a Szabadság tér környéke is Újabb két lakónegyed felújításának megvalósíthatósági tanulmánya készült el a közelmúltban, a Gyermek sétány és a Szabadság tér környékének rendezésére vonatkozó terveket pedig lakossági fórum keretében ismerhették meg az érdeklődők. Április 27-én, szerdán az említett két lakónegyed érdeklődő lakói részvételével zajló fórumon Szőke Domokos alpolgármester elmondta, az önkormányzat 2010-ben írta ki a közbeszerzést a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésére. A licitet az alexandriai Modul Proiect Kft. nyerte, melynek mindkét lakónegyed esetében két-két tervet kellett bemutatnia. Dinu Cezar tervező szerint a hivatal által támasztott követeléseket, elvárásokat vették figyelembe a felújítási tervek kidolgozása során, így arra törekedtek, hogy a pléhgarázsok helyén minél több parkolóhelyet és zöld övezetet alakítsanak ki, de a gyalogos felületek, kerékpártározók és kutyasétáltató övezetek betervezését sem felejtették szem elől. A tervek kiterjednek ugyanakkor a közvilágítás felújítására, az esővíz elvezetésre, a huzalok földbe helyezésére, guberáló-biztos szeméttározókra is. A tervek között nincsenek lényeges eltérések, csupán a parkolóhelyek száma, illetve a zöldövezetek nagysága között fedezhetők fel különbségek. Szőke Domokos alpolgármester szerint a végleges terv alapját mindenképp a lakossági fórumon bemutatottak képezik, de az önkormányzati testület javaslatai, valamint a lakók észrevételei is kiegészíthetik az eredeti elképzeléseket. Ez utóbbit kiemelt fontosságúnak ítéli a városvezetés, éppen ezért mindazon érintett városlakók, akik nem tudtak részt venni a lakossági fórumon, a májusi önkormányzati ülésig megtekinthetik a terveket a Városháza bejáratánál. Bízom benne, hogy a kettőből legalább az egyik elkezdődik jövőben, de akár mindkettőre is sor kerülhet fogalmazott az alpolgármester a kivitelezés kezdési időpontjára vonatkozó kérdés kapcsán. Amint az önkormányzat elfogadja ezen tanulmányokat, következhet a kiviteli tervek megrendelése, a jövő évi költségvetéstől függően pedig egyik vagy mindkét lakónegyed felújítása.

7 Csíkszereda, 5. szám, közérdekű Nyár, munkálatok ideje Lakossági fórumot tartottak Csíksomlyón Több fronton is nagy volumenű munkálatok kezdődnek el június hónap elején tájékoztatott Szőke Domokos alpolgármester. A tavaszi hidegaszfaltozás után elindulnak a melegaszfalttal történő útjavítások. Az új aszfaltszőnyeg-terítést, járdajavítást, kisebb gödrök betömését magába foglaló munkálatok kivitelezését közbeszerzés útján a székelyudvarhelyi Viaduct és Multipland cégek közösen nyerték el. A munkálatok összértéke 1,6 millió lej. Szőke Domokos elmondta, az érintett utcák prioritási listájának összeállítása még folyamatban van, ugyanis egyeztetések folynak a közművesítési munkálatok (víz, csatorna, gáz, villany) állapotával kapcsolatosan. Ami a kövezett utcák felújítását illeti, jelenleg a csobotfalvi övezetben zajlanak a munkálatok, melyeket pünkösdig be is fejeznek. Ugyancsak június első heteiben kezdik el az emberbarát környezetek kialakítását a Piac és a Jégpálya utcai lakónegyedekben. Mint ismeretes, az önkormányzat februári ülésén hagyta jóvá a két negyed felújításának megvalósíthatósági tanulmányait, melyek a bádoggarázsok helyén parkolók, zöldövezetek, szabadtéri sportolási lehetőségek, guberáló-biztos szeméttárolók kialakítását foglalja magába. Ezt követően, májusban zajlott a közbeszerzési folyamat, melynek értelmében a csíkszeredai ING Service ülteti gyakorlatba a Leitmann Péter és Lukács Péter által kidolgozott terveket. A Piac utca esetében 2 millió, míg a Jégpálya negyed esetében 3 millió lejbe fog kerülni a felújítás. Szőke Domokos alpolgármester szerint szeptember végére már mindkét övezet lakói élvezhetik megújult környezetük látványát, kényelmét. Befejezés előtt áll a Nagyrét utcát a városi sportcsarnokkal összekötő öt méter széles út és a hozzá tartozó másfél méter széles járda elkészítése. A kivitelezést ebben az esetben is az ING Service végzi, a munkálatok értéke 300 ezer lej. A bekötőút a födött labdarúgópálya mellett halad egészen a műgyepes focipálya kerítéséig. A Márton Áron és a Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumok diákjai, valamint a kosárlabdasportot űzők által év elején birtokba vett Kós Károly utcai sportcsarnok környékének rendezése is a jövő hónap napirendjén szerepel. Az Országos Beruházási Társaság (CNI) programja keretében, az önkormányzat hozzájárulásával megvalósult beruházás körüli terület rendezési tervét Lukács Péter tervező dolgozta ki, az 1,2 millió lej értékű kivitelezés magába foglalja a parkoló felületek, bekötőutak, közvilágítás kialakítását. A pünkösdi búcsú előkészületei mellett a Somlyó utcai romák problémája is terítékre került a Csíksomlyói Községházán, május 11-én szervezett lakossági fórumon. A felmerülő kérdéseket a jelenlévők Ráduly Róbert Kálmán polgármesterhez, Antal Attila és Szőke Domokos alpolgármesterekhez, valamint Kövér Katalin és Veres Csaba, a polgármesteri hivatal munkatársaihoz intézhették, de választ kaphattak a városi rendőrség parancsnokától, Fekete Kászoni Titusztól és Cozma Cristiantól, a közlekedés-rendészet képviselőjétől is. A pünkösdi búcsú kapcsán legtöbben a forgalomkorlátozás témájához szóltak hozzá. Erre vonatkozóan Antal Attila alpolgármester kifejtette, az érvényben lévő rendszer kidolgozásakor az volt az elképzelés, hogy ne a rendfenntartó szervekre bízzák a döntést, kit engedhetnek be a lezárt utcákba. Ezért mindazok, akik időben jelzik a behajtási engedélyre vonatkozó kérelmüket, indokolt esetben megkaphatják azt. Azok a lakók pedig, akik a forgalomkorlátozás által érintett utcákban laknak, személyi igazolvány felmutatásával belépést nyernek az övezetbe. Arra is felhívta az alpolgármester a figyelmet, hogy a zárt övezetben elszállásolási egységet működtető személyekhez érkező vendégek csak úgy hajthatnak be a lezárt utcákba, ha a vendéglátó vezeti fel őket. A Somlyó utca 33. szám alatt lakó roma családok magatartása sokkal több lakót késztetett felszólalásra. Többek között a kegytemplom előtti kéregetésre, az iskolából hazatérő gyerekek bántalmazására, a csendzavarásra és a lopásokra panaszkodtak a somlyói lakosok. Fekete Kászoni Titusz rendőrparancsnok elmondta, ismerik a helyzetet, próbálnak is megoldásokat eszközölni. Gyakoribbá tették a járőrözést azon a részen, de szükségük van a lakosság közreműködésére is. Arra kérte az ott lakókat, hogy amint észrevesznek valamilyen rendellenességet, bűncselekményt, rögtön jelezzék a rendőrségnek, mert minél több idő telik el az elkövetés után, annál nehezebb a felelősségrevonás. Folytatódik az elmúlt években elkezdett, az ivóvízvezetékek cseréjét célzó munkálat is, ami ebben az évben elsőként a Szabadság, Levendula, Tavasz, Halász utcákat, valamint a Tudor Vladimirescu utca számok közötti részét érinti. Az említett városrészekben a vízhálózat-rehabilitáció 300 ezer lejbe kerül. A taplocai övezethez hasonlóan a somlyói és csobotfalvi mellékutcák közvilágításának felújítására is sor kerül. Július végéig a régi, nagy fogyasztású, de kis fényerejű égőket jóval kisebb fogyasztású izzókra cserélik. A lámpatestek cseréjét is magába foglaló munkálat értéke 250 ezer lej. Nemcsak az infrastrukturális munkálatok szolgálják egy élhetőbb város érdekeit, hanem a zöldövezetek óvása, gondozása. Ennek érdekében a városi kertészet munkatársai az elmúlt időszakban 184 facsemetét, 550 rózsatövet, 600 évelő növényt, 1500 fenyőfacsemetét ültettek, ez utóbbiakat a Kossuth Lajos utcában, előbbieket pedig a Márton Áron, Decemberi forradalom, Temesvári sugárút, Müller László, Szentlélek, Tudor Vladimirescu utcákban, valamint a Vár téren, új fasort kapott a Rebreanu és a Bolyai utca. Sövényültetésre, illetve pótlásra került sor a Kalász negyedi temetőnél, a Gál Sándor szobor körül és a Testvériség sugárúton. Kövér Katalin, a szociális iroda vezetője szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy e népcsoport teljes mértékben tisztában van a jogaival, de a kötelezettségeiktől eltekintenek. Antal Attila alpolgármester úgy értékelte, már az is egyfajta eredmény, hogy a gyerekeket be lehetett vonni az oktatásba. Tapasztalata viszont az, hogy ha nem létezne külön osztály a roma gyerekek számára, nagy valószínűséggel sokkal kisebb lenne az iskolába járók aránya. A romakérdés után a sebességkorlátozás javaslata is megfogalmazódott az üzlettől a kegytemplomig tartó szakaszon, kérdések hangzottak el a Sarkadi Elek utca felső, a borvízforráshoz vezető szakasza kövezésének megvalósíthatóságára és a kegytemplom körüli rendezési tervre vonatkozóan is. Amint azt Szőke Domokos elmondta, az előbbi esetben olyan problémába ütköznek, hogy az út magánterületen vezet át. A tervek kapcsán pedig Ráduly Róbert Kálmán polgármester úgy fogalmazott, hogy sajnálatos módon elbukott az ötlet, mivel nem sikerült konszenzusra jutni az érintettekkel, így minden lehetséges alternatíva megszűnt.

8 8 Csíkszereda, 5. szám, közérdekű Csíksomlyói pünkösdi búcsú hasznos tudnivalók Kivonat a polgármesteri rendelet szövegéből Az idei pünkösdi búcsú megszervezése és sikeres lebonyolítása érdekében Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a Csíksomlyói Ferences Rendházzal közösen, valamint az érintett hatóságok és intézmények bevonásával kidolgozta a búcsú idejére érvényes, a közlekedéssel és kereskedelemmel kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó polgármesteri rendeletet, mely letölthető a oldalról, vagy megtekinthető a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. A polgármesteri rendelet legfontosabb rendelkezései: 1. A gépjárműforgalom szabályozásáról június 10-én, pénteken reggel 6.00 órától tilos a megállás és a várakozás (parkolás) a Szék útján, a Kájoni János és a Nagymező utcákban június 10-én, pénteken óra és június 11-én, szombaton 6.00 óra között részleges útlezárásra kell számítani a Szék útján, a Kájoni János és a Nagymező utcákban. Ezekbe az utcákba csak: a polgármesteri hivatal által kibocsátott engedéllyel rendelkező kereskedők; az Apor Péter, Csobotfalvi, Ferencesek, Kájoni János, Malom, Lovarda, Nyírfa, Bánya, Somlyó pataka, Köves, Barátság, Somlyó, Szentkirály, Sarkadi Elek, Szék, Szék II, Székely Mózes, Fodorkert, Kas, Tas, Huba, Töhötöm utcákban állandó lakhellyel rendelkező lakosok hajthatnak be június 11-én, szombaton 6.00 és óra között tilos a közlekedés a Nagyrét utcában (a Lukoil benzinkúttól a Márton Áron utcáig), a Taploca utcában, a Márton Áron utcában (a Román Fejlesztési Banktól BRD a Szék útjáig), a Szék útján, a Kájon János utcában (a 2-es és 22-es házszámok között), a Pálfalva felé vezető úton (a Nagymező utcáig), valamint a Nagymező utcában június 11-én, szombaton 6.00 óra és június 12-én, vasárnap óráig a Nagymező utcában csak a Rendőrség, a Csendőrség, az Oltul Sürgősségi Felügyelőség, a Hargita Megyei Mentőszolgálat, a Vöröskereszt, a Hargita Megyei Salvamont Hegyimentő Közszolgálat, a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete, valamint az AVE Huron Kft. és a polgármesteri hivatal engedélyével rendelkező járművek hajthatnak be. A Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesületének autói június 11-én, szombaton szabad behajtást kapnak a lezárt utcákba, kivételt csak a Szék útja képez. A Szék útja június 12-én, vasárnap óráig lesz lezárva. A behajtási engedélyeket a polgármesteri hivatal bocsátja ki, ezek tartalmazni fogják az autók rendszámát. Az engedéllyel rendelkező autók is csak a Jakab Antal Tanulmányi Ház, a Caritas, valamint a Fodor-ház udvaráig hajthatnak be. 2. A kereskedelmi tevékenységekről június 10-én, pénteken 8.00 óra és június 12-én, vasárnap óra között tilos bármilyen kereskedelmi tevékenység a közterületen (járdán, úton). A Szék útján és a Kájoni János utcában csak magánterületeken folytatható kereskedelmi tevékenység, a tulajdonos beleegyezésével, azaz az általa kitöltött befogadói nyilatkozat felmutatásával. Tilos az alkoholtartalmú italok árusítása, kivételt csak a szálláshelyet is biztosító vendéglátó helyek képeznek, ebben az esetben is csak az elszállásolt vendégeket szolgálhatják ki szeszes itallal. A kereskedők csak az alábbi kategóriákba tartozó termékeket árusíthatják: kézműves termékek háztartási eszközök könyvek játékok kegytárgyak élelmiszerek cipő és ruhanemű FONTOS! Minden árusnak, kereskedelmet folytató jogi és fizikai, engedéllyel rendelkező személynek kötelező kereskedelmi engedélyt kiváltani, és 100 lej értékű kereskedelmi illetéket befizetni! Az engedély kiváltásához az alábbi dokumentumokra van szükség: a vállalkozás bejegyzési dokumentuma személyi igazolvány (és lakcímkártya) a helyi Közegészségügyi Igazgatóság és az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság által kibocsátott ideiglenes engedély (élelmiszerek forgalmazása esetén). A kereskedelmi engedélyeket a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal 7-es számú irodájában lehet kiváltani, ugyanitt igényelhető a befogadó nyilatkozat is. Bővebb információkat a / 117-es telefonszámon igényelhetnek. Un exemplar în fiecare cutie poştală Dorim să vă informăm, că publicaţiile Csíkszereda şi Miercurea Ciuc, publicaţii ale Municipiului Miercurea Ciuc, apar lunar pentru informarea cetăţenilor din municipiu de 17 ani (ediţia în limba maghiară) şi 15 ani (ediţia în limba română). Până în anul 2005 aceste publicaţii au apărut întrun număr de exemplare reduse (2000, respectiv 1000 de exemplare) şi au fost accesibile numai la sediul Primăriei. Tocmai pentru o mai bună informare a cetăţenilor s-a decis, ca din anul 2007 să edităm în de exemplare publicaţia în lb. maghiară iar în 3000 de exemplare publicaţia în limba română, şi am organizat distribuţia astfel, ca aceste buletine informative să ajungă în fiecare gospodărie din municipiu. Deoarece nu ţinem evidenţa locuitorilor în funcţie de limba maternă/vorbită, distribuirea se face după metoda un exemplar în fiecare cutie poştală numai în cazul ediţiei în limba maghiară. Pentru a Vă asigura şi a ne ajuta ca publicaţia informativ-lunară Miercurea Ciuc să ajungă la Dumneavoastră personal, Vă rugăm să ne contactaţi prin una din următoarele modalităţi (cu indicarea precisă a domiciliului, adresei şi numărului de căsuţă poştală): în scris, la adresa: Municipiul Miercurea Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1. cam. 139., telefonic: /134, sau prin ro, cu menţiunea: În atenţia redacţiei Miercurea Ciuc. Persoana de contact: Ady András redactor. Csíkszereda, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is. A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal Vár tér 1. szám, Telefon: , Fax: Szerkeszti: Ady András; Lapszámunk munkatársai: Cseke Gábor, Ferenczy Krisztina; Korrektúra: Prigye Kinga Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Grafikai Műhely és Nyomda, , ,

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda

Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost. Május elsején nyílik az uszoda ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XX. évfolyam, 4. szám, 2013 Május elsején nyílik az uszoda Ivan Patzaichin mozgásra hívja a várost Május első napján reggel 9-kor

Részletesebben

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26.

Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 6. szám, 2009 Régizene Fesztivál 2009 Július 19 26. kultúra Ezer Székely Leány Napja 2009 / 2. oldal Gurult a Rádió 2009-ben is

Részletesebben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben

Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben ISSN 2067-0389 Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa Új sorozat, XVI. évfolyam, 9. szám, 2009 Újdonságok a megyeszékhelyi parkolási rendszerben közérdekű Helyzetkép illegális építkezések a városban

Részletesebben

Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház

Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. október II. évf. 10. 0. szám Böjte atya: a betevő falat mindenkinek jár magyar kenyér az egyik legfinomabb ez is kiderült

Részletesebben

SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE

SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE 2009. V. évfolyam 8. szám, augusztus Havonta megjelenő ingyenes programmagazin 2009 SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE ISSN 2066-6349 2009. AUGUSZTUS 6 9. Belső borító Egy lapszám: 130 Három lapszám: 390

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. jubilál a templom

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. jubilál a templom A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban fenntartót váltanának a szülők keresték meg a római katolikus egyházat, és az át is venné a Móra Ferenc általános

Részletesebben

Dolgozzunk együtt! Ha tél, akkor korcsolya. A nagy terv: hőerőművet kell építeni

Dolgozzunk együtt! Ha tél, akkor korcsolya. A nagy terv: hőerőművet kell építeni Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa Dolgozzunk együtt! K ezdjem a legnagyobb hírrel: örömmel közölhetem, elkészült a Bányai János Műszaki Kollégium udvarán

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2011. április 104. lapszám Új sportcsarnok Keresztúron 2011. április 17-én, virágvasárnap, ünnepélyes keretek közt átadták Székelykeresztúron

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. Sikeres volt a város tavaszi nagytakarítása Sárvár intézményei mintegy ezerötszáz fővel vettek részt az akcióban

Részletesebben

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XIX. évf. 42. szám 2010. november 24. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Erősödik a közbiztonság Gödöllőn az európai uniós elnökségi rendezvények alatt. Bozsó

Részletesebben

2011. VII. évfolyam 0. szám. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ESEMÉNYNAPTÁR 2011 ISSN 2066-6349

2011. VII. évfolyam 0. szám. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ESEMÉNYNAPTÁR 2011 ISSN 2066-6349 2011. VII. évfolyam 0. szám Havonta megjelenő ingyenes programmagazin ESEMÉNYNAPTÁR 2011 ISSN 2066-6349 Programon 2010. DECEMBER 10. 2011. FEBRUÁR 25 A fekete leves kávéfőzés-történeti kiállítás / 4 2011.

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. a szülőkhöz is szólnak. a gyermek- és ifjúsági központban a lelki közösséget a szülők is átélhetik. a város 4. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban ismét fúj a tavaszi szél idén is lesz tavaszi szél takarít a város akció Miskolcon, ezúttal a kisavas megtisztítása

Részletesebben

Védelem alatt a Duna-parti fasor

Védelem alatt a Duna-parti fasor ingyenes kiadvány A város önkormányzatának havilapja X. évfolyam 1. szám 2009. január Védelem alatt a Duna-parti fasor Helyi védettségű természetvédelmi területté nyilvánította a képviselő-testület a Duna-parti

Részletesebben

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után

Átadták az Egri úti Tagóvodát. Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. városháza Úthelyreállítás a csatornázás után 1 Városunk lapja XXV. évf. 21. szám 2013. október 17. LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE Átadták az Egri úti Tagóvodát városháza Úthelyreállítás a csatornázás után aktuális Segítő kezek Mezőkövesden Sportkalauz Legerősebb

Részletesebben

Együtt sokkal messzebbre juthatunk

Együtt sokkal messzebbre juthatunk SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 8. Kezdődik a Kertvárosban a csapadékcsatorna kiépítése Pályázati támogatásból valósul meg a háromszázmilliós beruházás

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2014. január 136. lapszám Újévi gondolatok Már jócskán bennejárunk az új esztendőben, máris elrepült az első hónap. Időszerűtlen a fogadalmakról

Részletesebben

2012. május 15., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 90.. (6257.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Napelemes parkot terveznek Gyergyószárhegyen

2012. május 15., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 90.. (6257.) Szám 16 oldal ára 1 lej. hargitanépe. Napelemes parkot terveznek Gyergyószárhegyen 2012. május 15., keddk közéleti NAPILAP XXIV. évf., 90.. (6257.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Alig lehet szálláshelyet találni a búcsú idejére 2 7 Napelemes parkot terveznek Gyergyószárhegyen Sinka

Részletesebben

Lépéselőnyben a mélygarázs-beruházás

Lépéselőnyben a mélygarázs-beruházás ingyenes kiadvány A VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAVILAPJA X. évfolyam 7. szám 2009. július Lépéselőnyben a mélygarázs-beruházás A jelenlegi helyzet alapján a tervezett határidő előtt elkészülhet a föld alatti

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november

Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Gárdony Város Önkormányzatának Lapja ISSN 2063-6180 II. évfolyam 11. szám november Elkezdődött a kerékpárút építése a Velencei-tó déli partján: a tizenkét kilométeres szakaszt 730 millió forintos összköltséggel,

Részletesebben

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek

Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP. Százötven éves a Keri. Követték az elõdök örökségét: értéket, hagyományt teremtettek Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XIX. évfolyam 43. szám 2007. december 6. Százötven éves a Keri Nagyszabású, egy hetes programmal, százötven körös váltófutással, iskolatörténeti kiállítással, szakmai nappal,

Részletesebben

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret

Tállai András. ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben. Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. városháza Birtokba vették a repülőteret Városunk lapja XXVI. évf. 8. szám 2014. április 24. Tállai András ötödik ciklusát kezdi a Parlamentben városháza Birtokba vették a repülőteret aktuális Hazatalált a Matyó Királynő Sportkalauz Határozott

Részletesebben

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére.

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére. XIV. évf. 2008. május www.kispest.hu 3. Környezetvédelem OLDAL Először vehetett át Zöld Kispestért díjat öt magánszemély, egy-egy lakóközösség, intézmény és civil szervezet a Föld Napján. 4. Kiserdő Együttműködést

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066

www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 XXIII. év fo lyam 13. szám 2008. augusztus 8. Ára: 140 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 ÚTÉPÍTÉS ÉS TÉRFIGYELÔK 60 MILLIÓ FORINTBÓL A Széchenyi út is megérett a rekonstrukcióra, ami pályázati

Részletesebben

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. RigócsőR és. Új bemutató a csodamalomban: zenés mese gyerekeknek és idealista felnőtteknek. a város 4.

A VÁROS LAPJA. Miskolci Napló. RigócsőR és. Új bemutató a csodamalomban: zenés mese gyerekeknek és idealista felnőtteknek. a város 4. A VÁROS LAPJA Miskolci Napló Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében, 85 000 példányban JáRásoK: megyénkben 16 a társadalmi vitában felmerült észrevételeket, problémákat befogadták, orvosolták. krónika

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS xx. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA

BUDAPEST FŐVÁROS xx. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA XXXIV. évfolyam 4. szám 2013. április 30. BUDAPEST FŐVÁROS xx. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA Közel száz év a közösségekért, a kultúráért A kultúra őrzői HÍREK Védelem a vadgesztenyefáknak

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz

Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal. közéleti havilap. A város minden forgalmasabb pontja szem előtt lesz Bennünket képviselnek Önkormányzati határozatok 2. oldal Portré: Nagy Attila a BGSZ új igazgatója 8. oldal Szenior akadémia Bicskén 10. oldal A legszebb konyhakertek jelentkezési lap 14. oldal III. évfolyam,

Részletesebben

2008. IV. évfolyam 7. szám, július. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin. Napja. 2008. július 5. szombat

2008. IV. évfolyam 7. szám, július. Havonta megjelenő ingyenes programmagazin. Napja. 2008. július 5. szombat 2008. IV. évfolyam 7. szám, július Havonta megjelenő ingyenes programmagazin Napja L 2008. július 5. szombat Belső borító Egy lapszám: 130 Három lapszám: 390 20% 312 ½ belső oldal Egy lapszám: 50 Három

Részletesebben