Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája"

Átírás

1 Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája 1954 A pátyi pincehegy. Néprajzi Értesítő, A sárközi társadalom és műveltség kialakulása. Sárköz. A Babits Mihály Irodalmi Társaság folyóirata Szekszárd 1957 Kovács Ágnes: Mátyás király és Toldi. Gyűjtötte Andrásfalvy Bertalan. Von Prinzen, , A néprajz a válásról. A Közgazdasági és Jogi Kiadó Reflektorfényben c. sorozatának Válás c. kötete. Szerk. Klinger András Budapest A vörösbor Magyarországon. Szőlőművelésünk balkáni kapcsolatai. Der Rotwein in Ungarn. Balkanische Beziehungen des ungarischen Weinbaus. Néprajzi Értesítő, A lótej erjesztése és fogyasztása Bogyiszlón. Die Gärung und Verzehrung der Pferdemilch in Bogyiszló (Komitat Tolna). Néprajzi Közlemények, Uradalmi cselédek és pásztorok tánchagyománya Tolna és Somogy megyében. Les traditions de danse des bergers et domestiques dominiaux des départements de Tolna et de Somogy. Tánctudományi Tanulmányok, Az ártér mezőgazdasági hasznosítása. (Decs község határhasználatának alakulása a XIX. S században.) Sárköz ápr. 2. A főtitkári jelentés adatai. Ethnographia, 633. Kovács Ágnes: Krisztus urunk mikor a földön járt. Der Pinscher. Gyűjtötte Andrásfalvy Bertalan. Von Prinzen, , Pekmez. Adatok törökkori szőlőkultúránk ismertetéséhez. (Kisebb tanulmányok.) Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Pécs Viehhaltung in einem Überschwemmungsgebiet der Donau im XVIII-XIX. Jahrhundert (Sárköz, Ungarn). In: Viehzuht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. Szerk. László Földes térk., Bibliogr Budapest 1962 Formen des albanischen Weinbaues. Acta Ethnographia, bibliogr

2 1963. Párbajszerű táncainkról. Über die zweikampfartigen Waffentänze in Ungarn. Ethnographia, Sárközi hímzések. Bev. Írta Andrásfalvy Bertalan. Összeáll. És rajzolta Péchy Erzsébet. Népművelési Intézet. (Mintagyűjtemény.) Budapest 1964 A Duna menti gyümölcskertek. Adatok a magyarországi déli Duna-szakasz népi gyümölcskultúrájának ismertetéhez (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete Értekezések 1963.) Pécs Népi építkezés a sárközi szőlőhegyekben. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs 1965 Megjegyzések Istánovits Márton Elhal-e a magyar népművészet? című tanulmányához. Ethnographia, A népdalművelés alapjai. Jelenkor, Der Rotwein in Ungarn. Beziehungen unserer Weinkultur zum Balkan. Ethnographia, A sárköziek gazdálkodása a XVIII. És XIX. században (Dunántúli dolgozatok, 3.) Pécs Ismerteti: Kőhegyi M. Ethnographia, A Sárköz népművészete. Szerk. Andrásfalvy Bertalan, Vadóc Kálmán. Tolna Megyei Tanács, Szekszárdi Balogh Ádám Múzeum. Szekszárd 1968 Tolna megyei szőttesek. A sárközi (Őcsény) és a bukovinai székely (Majos) szőttes. Szerk. Varga Marianna. Népművészeti Intézet Propaganda Iroda, Budapest A mohácsiak állattartása 1686-tól 1848-ig I. Die Viehhaltung in Mohács zwischen 1686 und I. (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések ) Pécs 1970 A fok és jelentősége a régi vízgazdálkodásunkban. In: Névtudományi előadások. Szerk. Kázmér Miklós és Végh József (Nyelvtudományi Értekezések 70.) Budapest Kérdőív a palóc társadalom kutatásához. Önkéntes gyűjtők és honismereti szakkőrök részére. Összeáll. Andrásfalvy Bertalan, Csalog Zsolt. Dobó István Vármúzeum. (Palóc kutatás. Módszertani közlemények, 7.) Eger 2

3 A mohácsiak állattartása 1686-tól 1848-ig II. Die Viehhaltung in Mohács zwischen 1686 und I. In: Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések 1969.) Pécs A paraszti halászati jog a Duna mentén Tolna és Baranya megyében. Fischereirecht der Bauern entlang der Donau in den Komitaten Tolna und Baranya. Ethnographia, Állattartás. In: Tápé története és néprajza. Szerk. Juhász Antal Tápé II. Dél-dunántúli Népművészeti hét. Táncművészeti Értesítő A Duna menti népesség történetének sajátos vonásai. 1. Baranyai Művelődés, A Tolna és Baranya megyében élő székely telepesek tánchagyománya. Táncművészeti Értesítő Dunántúli pásztorkodás alföldi pásztorkodás. Az MTA Dunántúli Tudományos Intézete (Pécs) és a debreceni Déri Múzeum együttes tájkutató ülésének előadásai július 18. Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei VII Gondolatok egy népművészeti kiállításon. Dunántúli Napló okt Hullo, hüllő, küllő. Magyar Nyelv, Korreferátum Vargyas Lajos a magyar néprajzkutatásról elhangzott előadásához. I. Dél- Dunántúli Népművészeti Hét. Kaposvár okt Kaposvár Néprajzi jellegzetességek az észak-mecseki bányavidék gazdasági életében. In: Az északmecseki bányavidék regionális vizsgálata. Szerk. Babics András (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Intézete. Értekezések I.k.) Pécs A néptánc kérdései a II. Dél-Dunántúli Népművészeti Hét tudományos ülésszakán. (Szekszárd IX Ethnographia, Weidegang und Hirtenwesen in Transdanubien und in der Grossen Ungarischen Tiefebene. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei Budapest 1973 Bemutatjuk Teimel István, a népművészet mesterét. Baranyai Művelődés, A bukovinai székelyek kultúrájáról. Über die Kultur der Buchenlandszekler. Népi kultúra népi társadalom VII Contrasting Value Orientation of Peasant Communities and its Persistence into Modernisation. IX-th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. 6. Chicago Ellentétes érdekek összeütközése és a polgárosodás. Tiszatáj, Gödre. In: Zselici dolgozatok 2. köt. Szerk. Vargha Károly Pécs 3

4 A néprajztudomány helyzete és néprajzkutatásunk időszerű feladatai a Dél-Dunántúlon. Baranyai Művelődés, A Sárköz és a környező Duna menti területek ősi ártéri gazdálkodása és vízhasználata a szabályozás előtt. Borítékcím: A Sárköz ősi ártéri gazdálkodása. VIZDOK soksz. (Vízügyi történeti füzetek, 6.) Budapest A szigetvári faragó találkozó. Baranyai művelődés, Tolna megyei székely szőttesek. Előszó. Szerk. Borbély Jolán. Népművelési Propaganda Iroda Budapest Tolna megyei szőttesek. In: Módszertani útmutató szövő szakkörvezetők részére (1973), Népművelési Propaganda Iroda. (Mintagyűjtemény. Szövés, hímzés, fafaragás, fazekasság.) Budapest Zentai János Janus Pannonius Évkönyve, Pécs Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas. R. Oldenburg-München, Bd.XXX.- Ethnographia, Délkelet-Dunántúl népeinek sorsa a Rákóczi szabadságharc idején. In: A Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei. Szerk. T. Mérey Klára, Péczely László Pécs Hagyomány és alkalmazkodás baranyai német és magyar falvakban. In: Paraszti társadalom és műveltség a XVIII-XIX. században. 1. Faluk. Szerk. Hofer Tamás, Kisbán Eszter, Kaposvári Gyula Szolnok Kallós Zoltán, a népköltési gyűjtő. Honismereti Híradó, Népművészet és közművelődés. Budai Ilona kérdez, Andrásfalvy Bertalan válaszol. Tiszatáj, Néprajzkutatásunk időszerű feladatai. In: Konferencia a helytörténeti kutatásokról. Szerk. Babics Antal Nagykanizsa Tierhaltung der Einzelbauern in der Landschaft Kiskunság (Kleinkumanien). Német nyelvű összefoglaló. In: Tálas István: A Kiskunság népi állattartása. Bp Hasonmás kiadás. Damjanich Múzeum (Néprajzi Füzetek 6.) Szolnok 1975 A Duna Dráva Nemzeti Park területén élő nép történeti néprajza. In: Iványi Ildikó-Lehmann Antal (szerk.) Duna-Dráva Nemzeti Park. Budapest, pp. Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. Tolna Megyei Tanács Levéltára. (Tanulmányok Tolna megye történetéből, 7.) Szekszárd 4

5 A népművészet időszerű kérdései. Baranyai Művelődés, VI. Országos Gerencsér Sebestyén fazekaspályázat. Bevezető a kiállítás katalógusához. Okt. 10. Siklós A tájház vagy falumúzeum. Honismeret, Tolna megyei szőttesek. Népművelési propaganda Iroda. (Mintagyűjtemény. Szövés, hímzés, faragás, fazekasság.) Budapest Történelem és népköltészet. Baranyi Művelődés, Über die traditionelle Wassernutzung und Fischerei in den Überschwemmungsgebieten der Donau. In: Differenzierung und Integration in der materiellen Kultur der finnisch-ugrischen Völker. Congr. IV. Internat. Fenno-Ugristarum Pars IV Budapest 1976 A Délkelet-Dunántúl török időket átvészelt magyarsága sorsáról, XVII-XVIII. század. Das Schiksal der Bevölkerung Südost-Transdanubiens zur Zeit des Freiheitskampfes Rákóczis. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője II, Fischerei und allgemeine Wirtschaft in den Überschwemmungs-gebieten Ungarns. In: Studien zur europäischen traditionellen Fischerei (Bajai dolgozatok, 3.) Baja Az ipar története. A paraszti ipar. In: Természeti és társadalmi jelenségek a sásdi járásban. I. Gazdasági élet története (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Közlemények, 24.) Pécs A mezőgazdaság története közötti időszak. In: Természeti és társadalmi jelenségek a sásdi járásban. I. Gazdasági élet története (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Közlemények, 24.) Pécs A mohácsiak halászata a XVII. és XIX. században. Baranyai Helytörténetírás, A népművészet tegnap és ma. Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlés. Pécs A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlésének előre benyújtott előadásszövegei és előadásvázlatai. Szerk. Andrásfalvy Bertalan, Sípos Zsuzsanna. Népművelési Intézet. Budapest A paraszti fazekasság nyersanyag- és értékesítési kérdései. In: Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában Szekszárd 1977 Címszavak. In: Magyarország Néprajzi Lexikon, 1. A-E. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest ajaki viselet , - bajkó 189., - bíbor , - csökölyi szűr 532., érsekcsanádi viselet 724. A Dunántúl néprajza. Népművészeti Akadémia. A TIT és NIT Központi Kiadványa II. Néprajzi előadások Budapest Hírek a Pécsi Janus Pannonius Múzeumból. Néprajzi Hírek,

6 Kontrasterante värderingar i ungerska byar. Vandenhoesk-Ruprecht (Institut för fölklivsforskning.) Stockholm A népművészet helyes szemlélete. In: Régi és új formák. Szerk. Zelnik József. Magyar Helikon Budapest A település-szerkezet és a táji munkamegosztás (baranyai Hegyhát példája). Siedlungsstruktur und regionale Arbeitsteilung. In: A Dunántúl településtörténete, II/ A Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője, Állatartási vizsgálataink. Einige Hauptfragen der Tierhaltungsforschung. Dissertationes Ethnographicae, Die Arbeitsbeziungen zwischen ungarischen und deutschen Dörfern in der Umgebung von Budapest (1975). In: Zur Interethnik. Donauschwäben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Red. Ingeborg Weber-Kellermann Frankfurt am Main Contrasting Value Orientation of Peasant Communities and its Persistence into Modernisation. In: Perspectives of Ethnicity. Ed. Regina E. Holloman, Serghei A. Arutinov Hague-Paris Komló és peremközösségei lakosságának történeti néprajza. In: Komló monográfiája. Szerk. Babics András Komló Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében. Baranyai Helytörténetírás, A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. An etnographic approach to the study of regional division of labour. Ethnographia, Címszavak In: Magyar Néprajzi Lexikon, 2. F-Ka. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest fodorvászon 168., - göcseji viselet , - hátravető (Gáborján Aliceval) A Dél-Dunántúl népviseleteinek néhány kérdése. A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, Szekszárd Őseink táncai. Honismeret, Románia népművészete. In: Népművészeti Akadémia, Budapest A szabadság kérdése a parasztság regionális típusainak európai modelljében. In: Paraszti társadalom és műveltség a XVIII-XIX. században. Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnok. IV.k. Az ülésszak felszólalásai. Szerk. Hofer Tamás, Kisbán Eszter, Kaposvári Gyula Budapest Székely ingszedés. In: Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből. 2. Szerk. Dér Miklósné, Német Pálné 1-9. Szekszárd 6

7 1980 Búcsú Földes Lászlótól. Néprajzi Hírek, Címszavak. In: Magyar Néprajzi Lexikon, 3. K-Né. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest kápli 37., - karádi viselet , kebél (Gáborján Aliceval) , - leves (Kisbán Eszterrel) , - maszkos tánc 530., - melles 556. Csak tiszta forrásból. (Bárczay Gyulával, etc.) Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Európai Protestáns Szabadegyetem, 12.) Bern A hallgatóság nélküli népművészet. In: Csak tiszta forrásból Bern Köszöntjük Tálasi Istvánt. Ethnographia Néhány gondolat a Társadalomtudományok vidékén című vitaindító kiadványhoz. Tiszatáj, Néprajzi csoportok, kistáj és régió. Népi kultúra-népi társadalom XI-XII Párbajszerű táncok az európai és a magyar hagyományokban. In: Magyar néptánchagyományok. Szerk. Lelkes Lajos Budapest 1981 Címszavak. In: Magyar Néprajzi Lexikon. 4. N-Szé. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest. ormánsági viselet , - pacsa 148., - pityke 253., - püspökbogárd-egerági viselet , - sárközi viselet , - sióagárdi viselet Hagyomány és művészet. V. Országos népművészeti kiállítás. Bevezető a katalógushoz. Nyíregyháza Janus Pannonius Múzeum, Pécs, Demos, Kansanryhmän kysymys kansatieteessä. In: Cong. Quintius Internationalis Finno-Ugristarum Turku Néprajz és tárgyalkotás. Életünk, Paraszti talajismeret és használat a Bükkösdi Termelőszövetkezet területén. Zselici Dolgozatok, V Váralja és népművészete. Babits Mihály Megyei Művelődési Központ. Szekszárd 1982 Az árucsere, a műveltség egyik meghatározója. Múzeumi Kurír, Címszavak. In: Magyar Néprajzi Lexikon. 5. Szé-Zs. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest. törökkoppányi viselet 336., - tülökpárta 282., - ümögbáttya

8 Falusi műveltségi csoportok Baranyában In: Vonzáskörzetek Agglomerációk. I. (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések ) Pécs Fél Edit köszöntése. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve II Földes László Ethnographia, A hallgatóság nélküli népköltészet. In: Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok. Szerk. Kriza Ildikó Budapest Kiss Géza emlékezete. Honismeret, A Magyar Néprajzi Társaság alapszabályai. (Tálasi Istvánnal) Néprajzi Hírek, Néprajzi alapismeretek. (Néptáncosok kiskönyvtára.) Budapest Népi kultúra és életmódok. In: Sásd. Szerk. Füzes Miklós Sásd Polozaj zene u razlicitim etnickim skuninama u Baranji. In: Ethnographia pannonica. Zene u seoskoj kulturi Panonije. Etnoloska tribina. Posebno izdanje Zagreb Sárközi hímzések régen és ma. (Németh Pálnéval), Népművelési Propaganda Iroda. Budapest Sárközi hímzések régen és ma. Bevezető tanulmány. Szek. Borbély Jolán Budapest Die Stellung der Frau in verschiedenen ethnischen Gruppen in Baranya. In: Die Frau in der Bauernkultur Pannoniens Zagreb 1983 Dunántúl. In: Népművészeti Akadémia Budapest A magyar falu képe és élete a Dél-Dunántúlon a XVIII. század derekán. Történeti Múzeumi Közlemények Pesovár Ferenc emlékezete. Közművelődés Fejér megyében, és Táncművészet, Sirató Pesovár Feri halálára. Fejér Megyei Szemle, Tánckutatás és tánchagyomány a Dél-Dunántúlon. Bevezető. Baranyai tánchagyományok Budapest Változásvizsgálat a Káli-medence községeinek népi kultúrájában. (Tájkonferencia Köveskálon, szeptember ) Néprajzi Hírek, Honismeret, helytörténet, tájházak tudományos és közművelődési értékei a Dél-Dunántúlon. In: Honismeret, helytörténet, tájházak (Múzeumi füzetek.) Szekszárd 8

9 Mit jelenthet a néphagyomány a jövő műveltségében. Was kann die Volksüberlieferung für die Kultur der Zukunft bedeuten? A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs A nemzetiségi és néprajzi csoportok szerepéről. Baranyai Helytörténetírás, , 607., 614. Néprajzi alapismeretek. Múzsák. (Néptáncosok könyvtára.) Budapest Pesovár Ferenc emlékezete Ethnographia, Vargyas Lajos 70 éves. Néprajzi Hírek, Világnak kiáltott keserű búcsúszó Martin Györgytől. Honismeret, Fülep Lajos emlékezete Honismeret, Obstkultur des ungarisches Volkes. CIFU VI. Studia Hungarica Syktyvkar, Pesovár Ferenc ( ). Tánctudományi Tanulmányok, Tájház és közművelődés. In: Magyarlukafa Pécs Vargyas Lajos köszöntése a Néprajzi Társaságban. Ethnographia, Bírálat Pesovár Ernő: A magyar páros táncok történeti rétegei c. kandidátusi munkájáról. Táncművészeti dokumentumok Budapest Kiss Géza: Ormányság. 3. kiad. Bevezető (A magyar néprajz klasszikusai, 39.) Budapest A nemzetiségek néprajzi kutatásának elvi és módszertani kérdéseihez. In: A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai, 1.k Budapest Békéscsaba Népművészet. Pécs-Baranya. A népművészeti hagyományok ápolása napjainkig. Összeállította. Baranya Megye Idegenforgalmi Hivatala (Pécs-baranyai minikönyvek, 4.) Pécs Vitaindító. Az Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők XI. Országos Találkozóján Pest megyei Honismereti Közlemények What role can folk tradition play in the future of civilization? Karikázó, Blütezeit und Untergang einer ungarischen Volksgruppe, Ormányság. Über die historischen Gründen, die zur Anomie einer Bauerngeselschaft führten. The Life Cycle. SIEF S Third Congress April Zürich 9

10 Gli Ungheresi nella Storia D Europa. Il Nuovo Areopago. Anno 6. numero 3. autunno Roma Györffy István eszméinek sorsáról és rokonságáról. (Györffy István a közművelő.) In: Györffy István az Alföld kutatója és életművének irodalma. Szerk. Bellon Tibor, Szabó László Karcag Szolnok Die kulturelle Anpassungsprozess der Donauschwaben. In: Suevia Pannonica. Archiv der Deutschen aus Ungarn. Jahrgang Stuttgart Gerlingen Nagydobsza, talpasház. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesülete (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 271.) Budapest A népballadák szerepéről. Über die Rolle unserer Volksballaden. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs Néphagyomány, nemzettudat, történelemoktatás. In: Nemzeti-nemzetiségi tudat. Szigetvári Konferenciák Pécs A néphagyományból a jövő példát meríthet. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatóval beszélget Bosnyák Sándor. Honismeret, A Sárköz. Háttér, A település és népi gazdálkodás történeti változásai a Dél-Dunántúlon. Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyék V. regionális tudományos tanácskozása. Historische Wandlungen der Siedlungen und der volkstämlichen Wirtschaft in Süd-Transdanubien. Zalai gyűjtemény, Zalaegyerszeg Vízhaszonvétel és vízépítés. História, Wandel der Siedlungstruktur in Süd-Ost-Transdanubien seit dem Mittelalter bis heute. I: Village and town. Ed. Paládi-Kovács Attila, Szarvas Zsuzsanna Budapest 1988 Hagyomány, kereszténység, magyarság. Honismeret, A hagyományőrző népi együttesekről. In: Diskurzus. A Baranya Megyei Művelődési Központ módszertani kiadványa. Szerk. Caknerné Brückler Andrea Pécs A magyar-délszláv-német népi kultúra egy korabeli szerző szemével. In: A III. Magyar Jugoszláv Folklór Konferencia előadásai (Folklór és tradíció, 6.) Budapest Mit jelenthet a néphagyomány a jövő művészetében. Országos Közművelődési Központ. Budapest Modelle der Stadt-Dorf-Beziehungen in Ungarn. In: Niederösterreich und seine historischen Nachbarn. UNESCO-NÖ. Ed. E. Gaál, E. Schebesta Wien 10

11 Néphagyomány és önkormányzat. In: Településfejlesztés, helyi társadalom, önkormányzat. A Pécsett, szeptember én tartott országos tanácskozás anyaga. (Ideológiai, politikai tanulmányok. Szerk. Csefkó Ferenc, Szirtes Gábor.) Pécs Néphagyomány és önkormányzat. Tér és Társadalom, Szent Borbála tisztelete a bányászok körében. The cult of St. Borbála among the miners. In: Bányászat a Mecsekben (Múzeumi füzetek, 2.). Pécs Útmutató fiataloknak, nevelőknek a néphagyományban. In: Néprajzi útmutató diákoknak és szakkörvezetőknek, 1. Szerk Máténé Szabó Mária Rózsa, Mohay Tamás (Néprajzi füzetek.) Budapest Válasz Enyedi György megjegyzésére. Answer to George Enyedi s remarks. Tér és Társadalom, A magyarság gyümölcsészete. Doktori értekezés. Kézirat. H.n., 89 p., bibliogr. VI-X. és a jegyzetekben I-V. Néphagyomány és nemzeti művelődés. Hitel, Népmozgások Magyarországon a XVIII-XX. században. Honismeret, Szent Borbála tisztelete a bányászok körében. In: Mecseki Bányászati Múzeum (szerk.) Pécs, Die traditionelle Bewirtschaftung der Überschwemmungsgebiete Ungarns: Volklstümliche Wassernutzung im Karpatenbecken. Acta Ethnographica Hungarica 35/ pp Honismeret és művelődéspolitika. Honismeret, Lükő Gábor nyolcvanéves. Néprajzi Hírek, A néprajzi csoport meghatározásának elvi kérdéséhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához, Budapest Ökológia és néprajz. Ethnographia, Magyar népismeret. Néprajz történészeknek. Budapest Die traditionelle Bewirtschaftung der Überschwemmungsgebiete Ungarns. Acta Ethnographia 53 (1-2): Vom Nutzen der Volkskunst und der Volkskunde. Finnisch-ugrischen Forschungen L(2): MDF Ungarisches Demokratisches Forum. Politische Bildung XII (4): Bäuerliche Lebensform-Modelle und deren ökologisch-geselschaftliche Bedingungen is 11

12 Südlichen Teil Ungarns in XVIII Jahrhundert. In Glatz F. (szerk.) Settlement and Society in Hungary-Budapest: Györffy István programja a népi műveltség elemeinek össztársadalmi elterjesztése. In: Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hoffer Tamás (Magyarságkutatás Könyvtára, 6.) Budapest Fordulat Keleten. Őrség. A Burgerlandi Magyar Kultúregyesület Tájékoztató Közleményei A másik anyanyelv. In: Győri-Nagy Sándor Kelemen Janka (szerk.) Kétnyelvűség a Kárpátmedencében II. Budapest: A családról. In: Keresztény Pedagógiai Nyári Egyetem. Pécs: 1-8. Köszöntő. In: Komlósi Ákos (szerk.) A szocializációs zavarok korai megelőzése. Kisgyermeknevelési konferencia. Pécs: Megnyitó beszéd. In: Újváry Z. Eperjessy E. Krupa A. (szerk.) Nemzetiség és identitás. A IV. Nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. Békéscsaba-Debrecen: A keresztény oktatás helye Magyarországon. Magyar Múzeum III (1-4): Nyelvében él a nemzet. In: Püski Sándor (szerk.) Szárszó 93. Budapest: Jövőnk gondjai. Hitel VII (nov.): Demokrácia a néphagyományban. In: Simkó György Zsikai Erika (szerk.) Demokrácia és a helyi demokráciák. Ungvár Milyen Európát akarunk? In: Somorjai Ádám (szerk.) Milyen Európa felé? Keresztények Európából Panonhalma-Róma:. Der Leidensweg der Csángós Während und nach dem II. Weltkrieg. In: Vertreibung, Um- und Aussiedlung der Deutschen und Magyaren in Ungarn nach dem II. Weltkrieg. Tagung des Ungarischen Institutes Munchen in Bóly-Bohl/Ungarn München 1996 A műveltségről. In Korzenszky Richárd OSB. (szerk.) Kézfogás nov. 9. Tihany: Egyházi iskolák öregdiákjainak baráti társasága European culture of the Hungarian people. Bevezető tanulmány. Acta Ethnographia 41 (1-4):

13 Az elveszett teljesség. In: Tóth László (szerk.) A 60 éves Zsolnai József köszöntése. Budapest: Kortárs kiadó What kind of Europe do we want? In Citero, F. Vaccaro, L. (szerk.) Quale federalismo per quale Europa. Il Contributo della tradizione Cristiana. Quaderni della Gazzada 15. Fondazzione Ambrosiana Paolo VI. Brescia: A Honfoglalásról és Szent Istvánról. Új Ember LII (aug. 18):6-7. Távlatok 6 (31): Az anyagi kultúra változása és az életmód alakulása. In: Orosz István Für Lajos Romány Pál (szerk.) Magyarország agrártörténete. Budapest: Mezőgazda Kiadó Az értelmiségi felelőssége a társadalom közérzetének alakulásában. In Farsang Árpát ifj. (szerk.) Az (magyar) értelmiség hivatása. Budapest: Nyájszervezet-csordatartás. In: Kovács L. Paládi-Kovács A. (szerk.) Honfoglalás és Néprajz. A honfoglalásról sok szemmel. Budapest: A néprajz a Honfoglalásról. In: Per aspera ad astra. Megemlékezés a Honfoglalás és az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költöztetésének 75. évfordulójáról. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Emlékezés a forradalomra. Dunántúli Napló nov.3: 11. Modelle der bäuerlichen Lebensformen in Süd-Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Fata, M. (szerk.) Die Schwäbische Türkei. Schriftreihe des Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. Bd. 5. Sigmaringen: A magyarok szomszédjaink szemével. In: Kriza Ildikó (szerk.) Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a Szabadságharc 150. évfordulója alkalmával. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság Torzkép a magyarságról. Honismeret XXVI (5): 3-8. Közép-európai etnikai torzképek. História XX: Buda és Eger vörösbora. História XX (5-6) Jövőnk gondjai. In: Fekete Gyula (szerk.) Százak Tanácsa. Budapest: A kadarka-kultúra Magyarországon. In: Benyák Zoltán Benyák Ferenc (szerk.) Multicultural Europe: Illusion or Reality. Budapest: European Centre for Traditional Culture Körkérdés a népesedésről. Demográfia (3-4): The Distorted Image of the Hungarians. Minorities Research. In: Cholnoky Győző (szerk.) A Collektion of Studies - Hungarian Authors. Budapest:

14 Egy nemzet két kultúra? In: Bogdán Éva Csonka András (szerk.) Emlékkönyv Zelnik József 50 éves születésnapjára. Budapest: Egyetemi felvételi- és ösztöndíjrendszer. Napi Magyarország. Jún. 8. Volkskunde Soziologie oder Altertumwissenschaft? In: Kodolányi János ifj. (szerk.) Ethnic Communities, Ethnic Studies, Ethnic Customs Today. Budapest: A magyar nép magatartása éneklésben, táncban és népszokásban. In: Pozsgai Péter (szerk.) Tűzcsiholó. Írások Lükő Gábor tiszteletére. Budapest: Vízhaszonvétel és árvízvédelem hagyománya Magyarországon. Magyar Tudomány (6): pp. Művészetek és társadalom. In: Az évi Tanuló Társadalom konferencia naplója. Pécs: 265, Uram, bizony rejtőzködő Isten vagy. Vigilia (12): Kereszténységünk sokkal őszintébb, mint gondolnánk. Hidegkuti Hírek 11(június-július):8 A népek együttélésének magyar hagyományai a Honfoglalástól. Kétnyelvűség VII (1-2): Ártereink múltja és jövője. In: Gadó György Pál (szerk.) Természet romlása a romlás természete. Budapest: Nemzet és kultúra. In: Agócs Sándor (szerk.) Hazai Műhely 2. Lakitelek: Nemzet és iskola. In: Agócs Sándor (szerk.) Hazai Műhely 3. Lakitelek: Albániai emlékeim 1959-ből. Pro Minoritate (nyár): A család hagyományai. In: Hamp Gábor Kelemen Gábor (szerk.) A család. Budapest: Balassi Kiadó, Magyar Pax Romana Fórum Az információhoz való jog (és kötelezettség) az egyházban. Egyházfórum XV (1): A vörösbor Magyarországon. In: Településformák, népi építészet, földművelés. JATE, Szeged 2001 Természeti környezet mint néprajzi csoportok kialakulásának és megmaradásának feltétele. In: Fodor J. Tóth I. Wilhelm Z. (szerk.) Ember és környezet elmélet és gyakorlat. Tiszteletkötet Lehmann Antal professzor úr 65. születésnapjára. Pécs A magyarság torzképe. In: Csolnoky Győző (szerk.) Kárpát-medencei önismeret

15 Németh László Szekfű Gyulát bíráló művének üzenete. Confessio (3): Cirnei Simon viszi Jézus keresztjét. In: Gróf Lajos (szerk.) Kit kerestek? Miskolc: Lükő Gábor emlékezete Pécsi Szemle IV (2): Szőlőművelés és borkultúra Baranyában. In: Huszár Zoltán (szerk.) Kereszténység és államiság Baranyában. Pécsvárad: Az ártéri gazdálkodás.ma és Holnap I (4): Levél Takács Károlyhoz. Korall (tavasz-nyár): A mi Szent Istvánunk. Rálátás II (3): 2-6. A nép Szent Istvánja. In: Benyák Mária (szerk.) Mit ér az ember, ha magyar? Kufstein IV: A tánc születése. In: Pócs Éva (szerk.) Közösség és identitás. Studia Ethnologica Hungarica III. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszék és a L Harmattan Könyvkiadó közös sorozata. Budapest: L Harmattan A menyasszony váltsága. In: Pócs Éva (szerk.) Közösség és identitás. Studia Ethnologica Hungarica III. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszék és a L Harmattan Könyvkiadó közös sorozata. Budapest: L Harmattan Keressük Európát. Művészet és barátai XII (1): 1-2. A magyarság a 21. század küszöbén. Fehér/Fekete XII (3) A magyarok régi ártéri gazdálkodásáról. Turán XXXII (3): Nemzeti földhasználat és nemzet. In: Fáy Árpád (szerk.) Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában. Budapest: A néphagyomány szerepe a jövő műveltségképében. Hagyományok a 20. század első felében. In: Pölöskei Ferenc (szerk.) A falukutatás fénykora Budapest: The Role of Folk Traditions in the 21 st Century. In: Hoppál Mihály (szerk.) Papers for the International Conference on the UNESCO Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity and on the Role of Folklore Festivals Today. Szekszárd. Budapest: EFI. European Folklore Institute A néphagyomány és a gyermek. Vasi Szemle LVI (5):

16 2003 Wallfahrt und Kirchwei Mariazell. In: Pickl, Othmar (Hrsg.): Wallfahrten der Völker des Donaugebietes nach Mariazell. Graz, pp. A magyarság a XXI. század küszöbén. Remények és aggodalmak. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 4./13/évf./2003/4. sz Szőlő és bor a Délkelet-Dunántúlon. Rubicon. 2003/1-2.sz Gondolatok a fenntartható fejlődésről. Szerk: Demeter Zoltán, Gondos Gábor et al. Zöld Akció Egyesület. Miskolc A néphagyomány értékei napjaink kultúrájában. In: Mindentudás Egyeteme. Kossuth Kiadó. Budapest A néphagyomány értékei: Amit a néphit megőriz és tanít. Magyar Felsőoktatás. 2003/1,2,3, Minden nép a saját edényével merít Hitünk ablak a világra. Zánka Háló Egyesület. Szerk. Wirter Balázs. Budapest Az európai történelem fényes csillaga. Szent István ünnepére. Falugondnokok hírlevele. VII./ sz A Duna-mappáció: A Duna folyó magyarországi szakaszának térképei ( ). Andrásfalvy Bertalan szerk. Digitális forráskiadvány (www.dunamappacio.hu). ISBN PTE Néprajz- és Kulturális Antropológia Tanszék - MOL - Médiatér Kft., (DVD- ROM) Pécs Hagyomány és jövendő. Népismereti Tanulmányok. Lakitelek. Antológia Kiadó p. Vargyas Lajos köszöntése. In: Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Szerk. Andrásfalvy B, Domokos Mária, Nagy Ilona. I.k. Budapest. L Harmattan Hagyomány és környezet. In: Az idő rostájában. Szerk. Andrásfalvy B., Domokos Mária, Nagy Ilona. L Harmattan. Budapest III.k Búcsú és házasság. In: szolgálatra ítéltélt. Bálint Sándor Emlékkönyv. Szerk. Barna Gábor. Szeged. A Lazi Bt Dunántúli utak. In: szolgálatra ítéltél Bálint Sándor Emlékkönyv. Szerk. Barna Gábor. Szeged. A Lazi Bt Wallfahrt und Kirchwei - Festtage der Jugendlichen in Süd-Transdanubien. In: Othmar Pickl (Hrsg.): Wallfahrten der Völker des Donauraumes nach Mariazell. Forschungen zu geschichtliche Landeskunde der Steiermark. Band 47.) Graz, pp Az igazi jó játék. A néphagyomány szerepe a személyiségfejlődésben és a társadalmi béke előmozdításában. Egyházfórum. XIX. 2004/

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985.

\ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. o \ÉPR1IZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR NÉPRAJZTUDOMÁNY BIBLIOGRÁFIÁJA 1984 BIBLIOGRAPHIE DER UNGARISCHEN VOLKSKUNDE 1984 XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM BUDAPEST 1985. Szerkesztp: Selmeczi

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 2005 2006 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2010 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, SÁRAI-SZABÓNÉ

Részletesebben

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM

TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM TÓTH PÁL PÉTER PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 1 TARTALOM a) TUDOMÁNYOS KÖNYVEK, KIADVÁNYOK...2 b) SZERKESZTETT KÖNYVEK... 3 c) KÖNYVFEJEZETEK...4 d) TUDOMÁNYOS CIKKEK...13 e) EGYETEMI TANKÖNYVEK, EGYETEMI JEGYZETEK...

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke 1 Dr. Csoma Zsigmond tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 DSc. CSOMA ZSIGMOND MTA Doktora 2 Tudományos tevékenysége (1976-) 1976.- Kertészeti növénytermesztés a

Részletesebben

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek)

Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Flórián Mária publikációs listája (a félkövérrel nyomtatott tételek a kandidátusi védés után készültek) Önálló kötetek 1. Rimóc népviselete. Nógrád Megyei Múzeumi Füzetek 13. Balassagyarmat, 1966. p. 92.

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005)

MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Flórián Mária tudományos munkássága (1965-2005) Budapest Veszprém 2005 A köszöntőt írta: H. Csukás Györgyi A bibliográfiát összeállította

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája

Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott bibliográfiája A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 25. V. Molnár László Gazda István Az 1978 és 2003 között önálló művek formájában megjelent magyar vonatkozású kapcsolattörténeti irodalom válogatott

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós

HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós HAJDÍJ-BIHAR MEGYE HELYTÖRT~NETI IRODALMA 1990 Bényei Miklós Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1988. _ HBMLÉ. XVI. Db. 1989. (1990.) 187-199. p. Bényei Miklós : Helyismereti művek.

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

Kisbán Eszter szakirodalmi munkássága

Kisbán Eszter szakirodalmi munkássága Kisbán Eszter szakirodalmi munkássága 1960 1961 1962 1963 1965 1966 1967 1968 1969 Nyersanyag és technika. Pépes ételeink típusai. Néprajzi Értesítő, 42. (1960) 5-27. A gyümölcskenyér elterjedésének tanulságai.

Részletesebben

Kilián István publikációi (1959 2013)

Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Kilián István publikációi (1959 2013) Összeállíto a Medgyesy S. Norbert Protea Egyesület r e c i t i Budapest 2013 Kiadványunk a Creative Commons Nevezd meg! Ne add

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

Balogh István (1912 )

Balogh István (1912 ) Balogh István (1912 ) (SZEMÉLYI BIBLIOGRÁFIA) összeállította: Sándor Lászlóné Előszó A múlt ismerete minden tudományágban nélkülözhetetlen. Ez vonatkozik az ethnográfiára is, amely az egyes népek kultúrájával

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK

KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000. Válogatott bibliográfia ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK KÖNYVEK AZ ALFÖLDRŐL 1999 2000 Válogatott bibliográfia Lisztes László emlékére 1999 ÁLTALÁNOS MŰVEK. KÉZIKÖNYVEK 717 1848-as nemzetőrök Heves és Külső-Szolnok vármegyében. Összeáll. bev., jegyz.: P. Kovács

Részletesebben

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003

TANYÁK BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA. Összeállította: Kripner Veronika. Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 TANYÁK * BUGAC AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA Összeállította: Kripner Veronika Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ Budapest, 2003 Tanyáról szóló irodalmak az OMgK könyvállományában Az "Agraria"

Részletesebben

Magyar Műemlékvédelem XII.

Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Magyar Műemlékvédelem XII. Bardoly István Műemléki bibliográfia 1991 2000 Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Budapest 2005 Maros Donkának (1948. március 18. 1994. szeptember 17.)

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap,

Hmvhely, 1978. p. 5 21. 17. Sablonmentes iskolai ünnepélyek In: Köznevelés, 1979. január 10. 18. Diáknapok - tanárszemmel In: Csongrád Megyei Hírlap, Bibliográfia 1. Ransanus és Mátyás király Egyetemi szakdolgozat. Kézirat. Szeged, 1967. 2. Ransanus és Magyarország Bölcsészdoktori disszertáció. Szeged, 1969. 3. Megjegyzések egy XVI. századi hun történethez

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben