Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája"

Átírás

1 Andrásfalvy Bertalan bibliográfiája 1954 A pátyi pincehegy. Néprajzi Értesítő, A sárközi társadalom és műveltség kialakulása. Sárköz. A Babits Mihály Irodalmi Társaság folyóirata Szekszárd 1957 Kovács Ágnes: Mátyás király és Toldi. Gyűjtötte Andrásfalvy Bertalan. Von Prinzen, , A néprajz a válásról. A Közgazdasági és Jogi Kiadó Reflektorfényben c. sorozatának Válás c. kötete. Szerk. Klinger András Budapest A vörösbor Magyarországon. Szőlőművelésünk balkáni kapcsolatai. Der Rotwein in Ungarn. Balkanische Beziehungen des ungarischen Weinbaus. Néprajzi Értesítő, A lótej erjesztése és fogyasztása Bogyiszlón. Die Gärung und Verzehrung der Pferdemilch in Bogyiszló (Komitat Tolna). Néprajzi Közlemények, Uradalmi cselédek és pásztorok tánchagyománya Tolna és Somogy megyében. Les traditions de danse des bergers et domestiques dominiaux des départements de Tolna et de Somogy. Tánctudományi Tanulmányok, Az ártér mezőgazdasági hasznosítása. (Decs község határhasználatának alakulása a XIX. S században.) Sárköz ápr. 2. A főtitkári jelentés adatai. Ethnographia, 633. Kovács Ágnes: Krisztus urunk mikor a földön járt. Der Pinscher. Gyűjtötte Andrásfalvy Bertalan. Von Prinzen, , Pekmez. Adatok törökkori szőlőkultúránk ismertetéséhez. (Kisebb tanulmányok.) Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Pécs Viehhaltung in einem Überschwemmungsgebiet der Donau im XVIII-XIX. Jahrhundert (Sárköz, Ungarn). In: Viehzuht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. Szerk. László Földes térk., Bibliogr Budapest 1962 Formen des albanischen Weinbaues. Acta Ethnographia, bibliogr

2 1963. Párbajszerű táncainkról. Über die zweikampfartigen Waffentänze in Ungarn. Ethnographia, Sárközi hímzések. Bev. Írta Andrásfalvy Bertalan. Összeáll. És rajzolta Péchy Erzsébet. Népművelési Intézet. (Mintagyűjtemény.) Budapest 1964 A Duna menti gyümölcskertek. Adatok a magyarországi déli Duna-szakasz népi gyümölcskultúrájának ismertetéhez (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete Értekezések 1963.) Pécs Népi építkezés a sárközi szőlőhegyekben. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs 1965 Megjegyzések Istánovits Márton Elhal-e a magyar népművészet? című tanulmányához. Ethnographia, A népdalművelés alapjai. Jelenkor, Der Rotwein in Ungarn. Beziehungen unserer Weinkultur zum Balkan. Ethnographia, A sárköziek gazdálkodása a XVIII. És XIX. században (Dunántúli dolgozatok, 3.) Pécs Ismerteti: Kőhegyi M. Ethnographia, A Sárköz népművészete. Szerk. Andrásfalvy Bertalan, Vadóc Kálmán. Tolna Megyei Tanács, Szekszárdi Balogh Ádám Múzeum. Szekszárd 1968 Tolna megyei szőttesek. A sárközi (Őcsény) és a bukovinai székely (Majos) szőttes. Szerk. Varga Marianna. Népművészeti Intézet Propaganda Iroda, Budapest A mohácsiak állattartása 1686-tól 1848-ig I. Die Viehhaltung in Mohács zwischen 1686 und I. (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések ) Pécs 1970 A fok és jelentősége a régi vízgazdálkodásunkban. In: Névtudományi előadások. Szerk. Kázmér Miklós és Végh József (Nyelvtudományi Értekezések 70.) Budapest Kérdőív a palóc társadalom kutatásához. Önkéntes gyűjtők és honismereti szakkőrök részére. Összeáll. Andrásfalvy Bertalan, Csalog Zsolt. Dobó István Vármúzeum. (Palóc kutatás. Módszertani közlemények, 7.) Eger 2

3 A mohácsiak állattartása 1686-tól 1848-ig II. Die Viehhaltung in Mohács zwischen 1686 und I. In: Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetéből (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések 1969.) Pécs A paraszti halászati jog a Duna mentén Tolna és Baranya megyében. Fischereirecht der Bauern entlang der Donau in den Komitaten Tolna und Baranya. Ethnographia, Állattartás. In: Tápé története és néprajza. Szerk. Juhász Antal Tápé II. Dél-dunántúli Népművészeti hét. Táncművészeti Értesítő A Duna menti népesség történetének sajátos vonásai. 1. Baranyai Művelődés, A Tolna és Baranya megyében élő székely telepesek tánchagyománya. Táncművészeti Értesítő Dunántúli pásztorkodás alföldi pásztorkodás. Az MTA Dunántúli Tudományos Intézete (Pécs) és a debreceni Déri Múzeum együttes tájkutató ülésének előadásai július 18. Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei VII Gondolatok egy népművészeti kiállításon. Dunántúli Napló okt Hullo, hüllő, küllő. Magyar Nyelv, Korreferátum Vargyas Lajos a magyar néprajzkutatásról elhangzott előadásához. I. Dél- Dunántúli Népművészeti Hét. Kaposvár okt Kaposvár Néprajzi jellegzetességek az észak-mecseki bányavidék gazdasági életében. In: Az északmecseki bányavidék regionális vizsgálata. Szerk. Babics András (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Intézete. Értekezések I.k.) Pécs A néptánc kérdései a II. Dél-Dunántúli Népművészeti Hét tudományos ülésszakán. (Szekszárd IX Ethnographia, Weidegang und Hirtenwesen in Transdanubien und in der Grossen Ungarischen Tiefebene. A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei Budapest 1973 Bemutatjuk Teimel István, a népművészet mesterét. Baranyai Művelődés, A bukovinai székelyek kultúrájáról. Über die Kultur der Buchenlandszekler. Népi kultúra népi társadalom VII Contrasting Value Orientation of Peasant Communities and its Persistence into Modernisation. IX-th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. 6. Chicago Ellentétes érdekek összeütközése és a polgárosodás. Tiszatáj, Gödre. In: Zselici dolgozatok 2. köt. Szerk. Vargha Károly Pécs 3

4 A néprajztudomány helyzete és néprajzkutatásunk időszerű feladatai a Dél-Dunántúlon. Baranyai Művelődés, A Sárköz és a környező Duna menti területek ősi ártéri gazdálkodása és vízhasználata a szabályozás előtt. Borítékcím: A Sárköz ősi ártéri gazdálkodása. VIZDOK soksz. (Vízügyi történeti füzetek, 6.) Budapest A szigetvári faragó találkozó. Baranyai művelődés, Tolna megyei székely szőttesek. Előszó. Szerk. Borbély Jolán. Népművelési Propaganda Iroda Budapest Tolna megyei szőttesek. In: Módszertani útmutató szövő szakkörvezetők részére (1973), Népművelési Propaganda Iroda. (Mintagyűjtemény. Szövés, hímzés, fafaragás, fazekasság.) Budapest Zentai János Janus Pannonius Évkönyve, Pécs Südost-Forschungen. Internationale Zeitschrift für Geschichte, Kultur und Landeskunde Südosteuropas. R. Oldenburg-München, Bd.XXX.- Ethnographia, Délkelet-Dunántúl népeinek sorsa a Rákóczi szabadságharc idején. In: A Rákóczi-kori kutatások újabb eredményei. Szerk. T. Mérey Klára, Péczely László Pécs Hagyomány és alkalmazkodás baranyai német és magyar falvakban. In: Paraszti társadalom és műveltség a XVIII-XIX. században. 1. Faluk. Szerk. Hofer Tamás, Kisbán Eszter, Kaposvári Gyula Szolnok Kallós Zoltán, a népköltési gyűjtő. Honismereti Híradó, Népművészet és közművelődés. Budai Ilona kérdez, Andrásfalvy Bertalan válaszol. Tiszatáj, Néprajzkutatásunk időszerű feladatai. In: Konferencia a helytörténeti kutatásokról. Szerk. Babics Antal Nagykanizsa Tierhaltung der Einzelbauern in der Landschaft Kiskunság (Kleinkumanien). Német nyelvű összefoglaló. In: Tálas István: A Kiskunság népi állattartása. Bp Hasonmás kiadás. Damjanich Múzeum (Néprajzi Füzetek 6.) Szolnok 1975 A Duna Dráva Nemzeti Park területén élő nép történeti néprajza. In: Iványi Ildikó-Lehmann Antal (szerk.) Duna-Dráva Nemzeti Park. Budapest, pp. Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. Tolna Megyei Tanács Levéltára. (Tanulmányok Tolna megye történetéből, 7.) Szekszárd 4

5 A népművészet időszerű kérdései. Baranyai Művelődés, VI. Országos Gerencsér Sebestyén fazekaspályázat. Bevezető a kiállítás katalógusához. Okt. 10. Siklós A tájház vagy falumúzeum. Honismeret, Tolna megyei szőttesek. Népművelési propaganda Iroda. (Mintagyűjtemény. Szövés, hímzés, faragás, fazekasság.) Budapest Történelem és népköltészet. Baranyi Művelődés, Über die traditionelle Wassernutzung und Fischerei in den Überschwemmungsgebieten der Donau. In: Differenzierung und Integration in der materiellen Kultur der finnisch-ugrischen Völker. Congr. IV. Internat. Fenno-Ugristarum Pars IV Budapest 1976 A Délkelet-Dunántúl török időket átvészelt magyarsága sorsáról, XVII-XVIII. század. Das Schiksal der Bevölkerung Südost-Transdanubiens zur Zeit des Freiheitskampfes Rákóczis. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottságának Értesítője II, Fischerei und allgemeine Wirtschaft in den Überschwemmungs-gebieten Ungarns. In: Studien zur europäischen traditionellen Fischerei (Bajai dolgozatok, 3.) Baja Az ipar története. A paraszti ipar. In: Természeti és társadalmi jelenségek a sásdi járásban. I. Gazdasági élet története (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Közlemények, 24.) Pécs A mezőgazdaság története közötti időszak. In: Természeti és társadalmi jelenségek a sásdi járásban. I. Gazdasági élet története (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Közlemények, 24.) Pécs A mohácsiak halászata a XVII. és XIX. században. Baranyai Helytörténetírás, A népművészet tegnap és ma. Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlés. Pécs A Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlésének előre benyújtott előadásszövegei és előadásvázlatai. Szerk. Andrásfalvy Bertalan, Sípos Zsuzsanna. Népművelési Intézet. Budapest A paraszti fazekasság nyersanyag- és értékesítési kérdései. In: Kutatások a gazdasági és társadalmi élet szolgálatában Szekszárd 1977 Címszavak. In: Magyarország Néprajzi Lexikon, 1. A-E. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest ajaki viselet , - bajkó 189., - bíbor , - csökölyi szűr 532., érsekcsanádi viselet 724. A Dunántúl néprajza. Népművészeti Akadémia. A TIT és NIT Központi Kiadványa II. Néprajzi előadások Budapest Hírek a Pécsi Janus Pannonius Múzeumból. Néprajzi Hírek,

6 Kontrasterante värderingar i ungerska byar. Vandenhoesk-Ruprecht (Institut för fölklivsforskning.) Stockholm A népművészet helyes szemlélete. In: Régi és új formák. Szerk. Zelnik József. Magyar Helikon Budapest A település-szerkezet és a táji munkamegosztás (baranyai Hegyhát példája). Siedlungsstruktur und regionale Arbeitsteilung. In: A Dunántúl településtörténete, II/ A Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője, Állatartási vizsgálataink. Einige Hauptfragen der Tierhaltungsforschung. Dissertationes Ethnographicae, Die Arbeitsbeziungen zwischen ungarischen und deutschen Dörfern in der Umgebung von Budapest (1975). In: Zur Interethnik. Donauschwäben, Siebenbürger Sachsen und ihre Nachbarn. Red. Ingeborg Weber-Kellermann Frankfurt am Main Contrasting Value Orientation of Peasant Communities and its Persistence into Modernisation. In: Perspectives of Ethnicity. Ed. Regina E. Holloman, Serghei A. Arutinov Hague-Paris Komló és peremközösségei lakosságának történeti néprajza. In: Komló monográfiája. Szerk. Babics András Komló Nyugat-baranyai német telepesek történeti-néprajzi kérdései a levéltári források tükrében. Baranyai Helytörténetírás, A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. An etnographic approach to the study of regional division of labour. Ethnographia, Címszavak In: Magyar Néprajzi Lexikon, 2. F-Ka. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest fodorvászon 168., - göcseji viselet , - hátravető (Gáborján Aliceval) A Dél-Dunántúl népviseleteinek néhány kérdése. A Szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, Szekszárd Őseink táncai. Honismeret, Románia népművészete. In: Népművészeti Akadémia, Budapest A szabadság kérdése a parasztság regionális típusainak európai modelljében. In: Paraszti társadalom és műveltség a XVIII-XIX. században. Magyar Néprajzi Társaság Vándorgyűlése Szolnok. IV.k. Az ülésszak felszólalásai. Szerk. Hofer Tamás, Kisbán Eszter, Kaposvári Gyula Budapest Székely ingszedés. In: Mintagyűjtemény Tolna megye népi hímzéseiből. 2. Szerk. Dér Miklósné, Német Pálné 1-9. Szekszárd 6

7 1980 Búcsú Földes Lászlótól. Néprajzi Hírek, Címszavak. In: Magyar Néprajzi Lexikon, 3. K-Né. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest kápli 37., - karádi viselet , kebél (Gáborján Aliceval) , - leves (Kisbán Eszterrel) , - maszkos tánc 530., - melles 556. Csak tiszta forrásból. (Bárczay Gyulával, etc.) Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Európai Protestáns Szabadegyetem, 12.) Bern A hallgatóság nélküli népművészet. In: Csak tiszta forrásból Bern Köszöntjük Tálasi Istvánt. Ethnographia Néhány gondolat a Társadalomtudományok vidékén című vitaindító kiadványhoz. Tiszatáj, Néprajzi csoportok, kistáj és régió. Népi kultúra-népi társadalom XI-XII Párbajszerű táncok az európai és a magyar hagyományokban. In: Magyar néptánchagyományok. Szerk. Lelkes Lajos Budapest 1981 Címszavak. In: Magyar Néprajzi Lexikon. 4. N-Szé. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest. ormánsági viselet , - pacsa 148., - pityke 253., - püspökbogárd-egerági viselet , - sárközi viselet , - sióagárdi viselet Hagyomány és művészet. V. Országos népművészeti kiállítás. Bevezető a katalógushoz. Nyíregyháza Janus Pannonius Múzeum, Pécs, Demos, Kansanryhmän kysymys kansatieteessä. In: Cong. Quintius Internationalis Finno-Ugristarum Turku Néprajz és tárgyalkotás. Életünk, Paraszti talajismeret és használat a Bükkösdi Termelőszövetkezet területén. Zselici Dolgozatok, V Váralja és népművészete. Babits Mihály Megyei Művelődési Központ. Szekszárd 1982 Az árucsere, a műveltség egyik meghatározója. Múzeumi Kurír, Címszavak. In: Magyar Néprajzi Lexikon. 5. Szé-Zs. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest. törökkoppányi viselet 336., - tülökpárta 282., - ümögbáttya

8 Falusi műveltségi csoportok Baranyában In: Vonzáskörzetek Agglomerációk. I. (A Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézete. Értekezések ) Pécs Fél Edit köszöntése. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve II Földes László Ethnographia, A hallgatóság nélküli népköltészet. In: Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok. Szerk. Kriza Ildikó Budapest Kiss Géza emlékezete. Honismeret, A Magyar Néprajzi Társaság alapszabályai. (Tálasi Istvánnal) Néprajzi Hírek, Néprajzi alapismeretek. (Néptáncosok kiskönyvtára.) Budapest Népi kultúra és életmódok. In: Sásd. Szerk. Füzes Miklós Sásd Polozaj zene u razlicitim etnickim skuninama u Baranji. In: Ethnographia pannonica. Zene u seoskoj kulturi Panonije. Etnoloska tribina. Posebno izdanje Zagreb Sárközi hímzések régen és ma. (Németh Pálnéval), Népművelési Propaganda Iroda. Budapest Sárközi hímzések régen és ma. Bevezető tanulmány. Szek. Borbély Jolán Budapest Die Stellung der Frau in verschiedenen ethnischen Gruppen in Baranya. In: Die Frau in der Bauernkultur Pannoniens Zagreb 1983 Dunántúl. In: Népművészeti Akadémia Budapest A magyar falu képe és élete a Dél-Dunántúlon a XVIII. század derekán. Történeti Múzeumi Közlemények Pesovár Ferenc emlékezete. Közművelődés Fejér megyében, és Táncművészet, Sirató Pesovár Feri halálára. Fejér Megyei Szemle, Tánckutatás és tánchagyomány a Dél-Dunántúlon. Bevezető. Baranyai tánchagyományok Budapest Változásvizsgálat a Káli-medence községeinek népi kultúrájában. (Tájkonferencia Köveskálon, szeptember ) Néprajzi Hírek, Honismeret, helytörténet, tájházak tudományos és közművelődési értékei a Dél-Dunántúlon. In: Honismeret, helytörténet, tájházak (Múzeumi füzetek.) Szekszárd 8

9 Mit jelenthet a néphagyomány a jövő műveltségében. Was kann die Volksüberlieferung für die Kultur der Zukunft bedeuten? A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs A nemzetiségi és néprajzi csoportok szerepéről. Baranyai Helytörténetírás, , 607., 614. Néprajzi alapismeretek. Múzsák. (Néptáncosok könyvtára.) Budapest Pesovár Ferenc emlékezete Ethnographia, Vargyas Lajos 70 éves. Néprajzi Hírek, Világnak kiáltott keserű búcsúszó Martin Györgytől. Honismeret, Fülep Lajos emlékezete Honismeret, Obstkultur des ungarisches Volkes. CIFU VI. Studia Hungarica Syktyvkar, Pesovár Ferenc ( ). Tánctudományi Tanulmányok, Tájház és közművelődés. In: Magyarlukafa Pécs Vargyas Lajos köszöntése a Néprajzi Társaságban. Ethnographia, Bírálat Pesovár Ernő: A magyar páros táncok történeti rétegei c. kandidátusi munkájáról. Táncművészeti dokumentumok Budapest Kiss Géza: Ormányság. 3. kiad. Bevezető (A magyar néprajz klasszikusai, 39.) Budapest A nemzetiségek néprajzi kutatásának elvi és módszertani kérdéseihez. In: A III. Békéscsabai Nemzetközi Néprajzi Nemzetiségkutató Konferencia előadásai, 1.k Budapest Békéscsaba Népművészet. Pécs-Baranya. A népművészeti hagyományok ápolása napjainkig. Összeállította. Baranya Megye Idegenforgalmi Hivatala (Pécs-baranyai minikönyvek, 4.) Pécs Vitaindító. Az Önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási Gyűjtők XI. Országos Találkozóján Pest megyei Honismereti Közlemények What role can folk tradition play in the future of civilization? Karikázó, Blütezeit und Untergang einer ungarischen Volksgruppe, Ormányság. Über die historischen Gründen, die zur Anomie einer Bauerngeselschaft führten. The Life Cycle. SIEF S Third Congress April Zürich 9

10 Gli Ungheresi nella Storia D Europa. Il Nuovo Areopago. Anno 6. numero 3. autunno Roma Györffy István eszméinek sorsáról és rokonságáról. (Györffy István a közművelő.) In: Györffy István az Alföld kutatója és életművének irodalma. Szerk. Bellon Tibor, Szabó László Karcag Szolnok Die kulturelle Anpassungsprozess der Donauschwaben. In: Suevia Pannonica. Archiv der Deutschen aus Ungarn. Jahrgang Stuttgart Gerlingen Nagydobsza, talpasház. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesülete (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, 271.) Budapest A népballadák szerepéről. Über die Rolle unserer Volksballaden. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs Néphagyomány, nemzettudat, történelemoktatás. In: Nemzeti-nemzetiségi tudat. Szigetvári Konferenciák Pécs A néphagyományból a jövő példát meríthet. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatóval beszélget Bosnyák Sándor. Honismeret, A Sárköz. Háttér, A település és népi gazdálkodás történeti változásai a Dél-Dunántúlon. Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyék V. regionális tudományos tanácskozása. Historische Wandlungen der Siedlungen und der volkstämlichen Wirtschaft in Süd-Transdanubien. Zalai gyűjtemény, Zalaegyerszeg Vízhaszonvétel és vízépítés. História, Wandel der Siedlungstruktur in Süd-Ost-Transdanubien seit dem Mittelalter bis heute. I: Village and town. Ed. Paládi-Kovács Attila, Szarvas Zsuzsanna Budapest 1988 Hagyomány, kereszténység, magyarság. Honismeret, A hagyományőrző népi együttesekről. In: Diskurzus. A Baranya Megyei Művelődési Központ módszertani kiadványa. Szerk. Caknerné Brückler Andrea Pécs A magyar-délszláv-német népi kultúra egy korabeli szerző szemével. In: A III. Magyar Jugoszláv Folklór Konferencia előadásai (Folklór és tradíció, 6.) Budapest Mit jelenthet a néphagyomány a jövő művészetében. Országos Közművelődési Központ. Budapest Modelle der Stadt-Dorf-Beziehungen in Ungarn. In: Niederösterreich und seine historischen Nachbarn. UNESCO-NÖ. Ed. E. Gaál, E. Schebesta Wien 10

11 Néphagyomány és önkormányzat. In: Településfejlesztés, helyi társadalom, önkormányzat. A Pécsett, szeptember én tartott országos tanácskozás anyaga. (Ideológiai, politikai tanulmányok. Szerk. Csefkó Ferenc, Szirtes Gábor.) Pécs Néphagyomány és önkormányzat. Tér és Társadalom, Szent Borbála tisztelete a bányászok körében. The cult of St. Borbála among the miners. In: Bányászat a Mecsekben (Múzeumi füzetek, 2.). Pécs Útmutató fiataloknak, nevelőknek a néphagyományban. In: Néprajzi útmutató diákoknak és szakkörvezetőknek, 1. Szerk Máténé Szabó Mária Rózsa, Mohay Tamás (Néprajzi füzetek.) Budapest Válasz Enyedi György megjegyzésére. Answer to George Enyedi s remarks. Tér és Társadalom, A magyarság gyümölcsészete. Doktori értekezés. Kézirat. H.n., 89 p., bibliogr. VI-X. és a jegyzetekben I-V. Néphagyomány és nemzeti művelődés. Hitel, Népmozgások Magyarországon a XVIII-XX. században. Honismeret, Szent Borbála tisztelete a bányászok körében. In: Mecseki Bányászati Múzeum (szerk.) Pécs, Die traditionelle Bewirtschaftung der Überschwemmungsgebiete Ungarns: Volklstümliche Wassernutzung im Karpatenbecken. Acta Ethnographica Hungarica 35/ pp Honismeret és művelődéspolitika. Honismeret, Lükő Gábor nyolcvanéves. Néprajzi Hírek, A néprajzi csoport meghatározásának elvi kérdéséhez. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához, Budapest Ökológia és néprajz. Ethnographia, Magyar népismeret. Néprajz történészeknek. Budapest Die traditionelle Bewirtschaftung der Überschwemmungsgebiete Ungarns. Acta Ethnographia 53 (1-2): Vom Nutzen der Volkskunst und der Volkskunde. Finnisch-ugrischen Forschungen L(2): MDF Ungarisches Demokratisches Forum. Politische Bildung XII (4): Bäuerliche Lebensform-Modelle und deren ökologisch-geselschaftliche Bedingungen is 11

12 Südlichen Teil Ungarns in XVIII Jahrhundert. In Glatz F. (szerk.) Settlement and Society in Hungary-Budapest: Györffy István programja a népi műveltség elemeinek össztársadalmi elterjesztése. In: Népi kultúra és nemzettudat. Szerk. Hoffer Tamás (Magyarságkutatás Könyvtára, 6.) Budapest Fordulat Keleten. Őrség. A Burgerlandi Magyar Kultúregyesület Tájékoztató Közleményei A másik anyanyelv. In: Győri-Nagy Sándor Kelemen Janka (szerk.) Kétnyelvűség a Kárpátmedencében II. Budapest: A családról. In: Keresztény Pedagógiai Nyári Egyetem. Pécs: 1-8. Köszöntő. In: Komlósi Ákos (szerk.) A szocializációs zavarok korai megelőzése. Kisgyermeknevelési konferencia. Pécs: Megnyitó beszéd. In: Újváry Z. Eperjessy E. Krupa A. (szerk.) Nemzetiség és identitás. A IV. Nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. Békéscsaba-Debrecen: A keresztény oktatás helye Magyarországon. Magyar Múzeum III (1-4): Nyelvében él a nemzet. In: Püski Sándor (szerk.) Szárszó 93. Budapest: Jövőnk gondjai. Hitel VII (nov.): Demokrácia a néphagyományban. In: Simkó György Zsikai Erika (szerk.) Demokrácia és a helyi demokráciák. Ungvár Milyen Európát akarunk? In: Somorjai Ádám (szerk.) Milyen Európa felé? Keresztények Európából Panonhalma-Róma:. Der Leidensweg der Csángós Während und nach dem II. Weltkrieg. In: Vertreibung, Um- und Aussiedlung der Deutschen und Magyaren in Ungarn nach dem II. Weltkrieg. Tagung des Ungarischen Institutes Munchen in Bóly-Bohl/Ungarn München 1996 A műveltségről. In Korzenszky Richárd OSB. (szerk.) Kézfogás nov. 9. Tihany: Egyházi iskolák öregdiákjainak baráti társasága European culture of the Hungarian people. Bevezető tanulmány. Acta Ethnographia 41 (1-4):

13 Az elveszett teljesség. In: Tóth László (szerk.) A 60 éves Zsolnai József köszöntése. Budapest: Kortárs kiadó What kind of Europe do we want? In Citero, F. Vaccaro, L. (szerk.) Quale federalismo per quale Europa. Il Contributo della tradizione Cristiana. Quaderni della Gazzada 15. Fondazzione Ambrosiana Paolo VI. Brescia: A Honfoglalásról és Szent Istvánról. Új Ember LII (aug. 18):6-7. Távlatok 6 (31): Az anyagi kultúra változása és az életmód alakulása. In: Orosz István Für Lajos Romány Pál (szerk.) Magyarország agrártörténete. Budapest: Mezőgazda Kiadó Az értelmiségi felelőssége a társadalom közérzetének alakulásában. In Farsang Árpát ifj. (szerk.) Az (magyar) értelmiség hivatása. Budapest: Nyájszervezet-csordatartás. In: Kovács L. Paládi-Kovács A. (szerk.) Honfoglalás és Néprajz. A honfoglalásról sok szemmel. Budapest: A néprajz a Honfoglalásról. In: Per aspera ad astra. Megemlékezés a Honfoglalás és az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költöztetésének 75. évfordulójáról. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Emlékezés a forradalomra. Dunántúli Napló nov.3: 11. Modelle der bäuerlichen Lebensformen in Süd-Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Fata, M. (szerk.) Die Schwäbische Türkei. Schriftreihe des Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde. Bd. 5. Sigmaringen: A magyarok szomszédjaink szemével. In: Kriza Ildikó (szerk.) Történelem és emlékezet. Művelődéstörténeti tanulmányok a Szabadságharc 150. évfordulója alkalmával. Budapest: Magyar Néprajzi Társaság Torzkép a magyarságról. Honismeret XXVI (5): 3-8. Közép-európai etnikai torzképek. História XX: Buda és Eger vörösbora. História XX (5-6) Jövőnk gondjai. In: Fekete Gyula (szerk.) Százak Tanácsa. Budapest: A kadarka-kultúra Magyarországon. In: Benyák Zoltán Benyák Ferenc (szerk.) Multicultural Europe: Illusion or Reality. Budapest: European Centre for Traditional Culture Körkérdés a népesedésről. Demográfia (3-4): The Distorted Image of the Hungarians. Minorities Research. In: Cholnoky Győző (szerk.) A Collektion of Studies - Hungarian Authors. Budapest:

14 Egy nemzet két kultúra? In: Bogdán Éva Csonka András (szerk.) Emlékkönyv Zelnik József 50 éves születésnapjára. Budapest: Egyetemi felvételi- és ösztöndíjrendszer. Napi Magyarország. Jún. 8. Volkskunde Soziologie oder Altertumwissenschaft? In: Kodolányi János ifj. (szerk.) Ethnic Communities, Ethnic Studies, Ethnic Customs Today. Budapest: A magyar nép magatartása éneklésben, táncban és népszokásban. In: Pozsgai Péter (szerk.) Tűzcsiholó. Írások Lükő Gábor tiszteletére. Budapest: Vízhaszonvétel és árvízvédelem hagyománya Magyarországon. Magyar Tudomány (6): pp. Művészetek és társadalom. In: Az évi Tanuló Társadalom konferencia naplója. Pécs: 265, Uram, bizony rejtőzködő Isten vagy. Vigilia (12): Kereszténységünk sokkal őszintébb, mint gondolnánk. Hidegkuti Hírek 11(június-július):8 A népek együttélésének magyar hagyományai a Honfoglalástól. Kétnyelvűség VII (1-2): Ártereink múltja és jövője. In: Gadó György Pál (szerk.) Természet romlása a romlás természete. Budapest: Nemzet és kultúra. In: Agócs Sándor (szerk.) Hazai Műhely 2. Lakitelek: Nemzet és iskola. In: Agócs Sándor (szerk.) Hazai Műhely 3. Lakitelek: Albániai emlékeim 1959-ből. Pro Minoritate (nyár): A család hagyományai. In: Hamp Gábor Kelemen Gábor (szerk.) A család. Budapest: Balassi Kiadó, Magyar Pax Romana Fórum Az információhoz való jog (és kötelezettség) az egyházban. Egyházfórum XV (1): A vörösbor Magyarországon. In: Településformák, népi építészet, földművelés. JATE, Szeged 2001 Természeti környezet mint néprajzi csoportok kialakulásának és megmaradásának feltétele. In: Fodor J. Tóth I. Wilhelm Z. (szerk.) Ember és környezet elmélet és gyakorlat. Tiszteletkötet Lehmann Antal professzor úr 65. születésnapjára. Pécs A magyarság torzképe. In: Csolnoky Győző (szerk.) Kárpát-medencei önismeret

15 Németh László Szekfű Gyulát bíráló művének üzenete. Confessio (3): Cirnei Simon viszi Jézus keresztjét. In: Gróf Lajos (szerk.) Kit kerestek? Miskolc: Lükő Gábor emlékezete Pécsi Szemle IV (2): Szőlőművelés és borkultúra Baranyában. In: Huszár Zoltán (szerk.) Kereszténység és államiság Baranyában. Pécsvárad: Az ártéri gazdálkodás.ma és Holnap I (4): Levél Takács Károlyhoz. Korall (tavasz-nyár): A mi Szent Istvánunk. Rálátás II (3): 2-6. A nép Szent Istvánja. In: Benyák Mária (szerk.) Mit ér az ember, ha magyar? Kufstein IV: A tánc születése. In: Pócs Éva (szerk.) Közösség és identitás. Studia Ethnologica Hungarica III. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszék és a L Harmattan Könyvkiadó közös sorozata. Budapest: L Harmattan A menyasszony váltsága. In: Pócs Éva (szerk.) Közösség és identitás. Studia Ethnologica Hungarica III. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszék és a L Harmattan Könyvkiadó közös sorozata. Budapest: L Harmattan Keressük Európát. Művészet és barátai XII (1): 1-2. A magyarság a 21. század küszöbén. Fehér/Fekete XII (3) A magyarok régi ártéri gazdálkodásáról. Turán XXXII (3): Nemzeti földhasználat és nemzet. In: Fáy Árpád (szerk.) Konferencia az alkotmányról az Európai Unió kapujában. Budapest: A néphagyomány szerepe a jövő műveltségképében. Hagyományok a 20. század első felében. In: Pölöskei Ferenc (szerk.) A falukutatás fénykora Budapest: The Role of Folk Traditions in the 21 st Century. In: Hoppál Mihály (szerk.) Papers for the International Conference on the UNESCO Proclamation of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity and on the Role of Folklore Festivals Today. Szekszárd. Budapest: EFI. European Folklore Institute A néphagyomány és a gyermek. Vasi Szemle LVI (5):

16 2003 Wallfahrt und Kirchwei Mariazell. In: Pickl, Othmar (Hrsg.): Wallfahrten der Völker des Donaugebietes nach Mariazell. Graz, pp. A magyarság a XXI. század küszöbén. Remények és aggodalmak. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika. 4./13/évf./2003/4. sz Szőlő és bor a Délkelet-Dunántúlon. Rubicon. 2003/1-2.sz Gondolatok a fenntartható fejlődésről. Szerk: Demeter Zoltán, Gondos Gábor et al. Zöld Akció Egyesület. Miskolc A néphagyomány értékei napjaink kultúrájában. In: Mindentudás Egyeteme. Kossuth Kiadó. Budapest A néphagyomány értékei: Amit a néphit megőriz és tanít. Magyar Felsőoktatás. 2003/1,2,3, Minden nép a saját edényével merít Hitünk ablak a világra. Zánka Háló Egyesület. Szerk. Wirter Balázs. Budapest Az európai történelem fényes csillaga. Szent István ünnepére. Falugondnokok hírlevele. VII./ sz A Duna-mappáció: A Duna folyó magyarországi szakaszának térképei ( ). Andrásfalvy Bertalan szerk. Digitális forráskiadvány (www.dunamappacio.hu). ISBN PTE Néprajz- és Kulturális Antropológia Tanszék - MOL - Médiatér Kft., (DVD- ROM) Pécs Hagyomány és jövendő. Népismereti Tanulmányok. Lakitelek. Antológia Kiadó p. Vargyas Lajos köszöntése. In: Az Idő rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára. Szerk. Andrásfalvy B, Domokos Mária, Nagy Ilona. I.k. Budapest. L Harmattan Hagyomány és környezet. In: Az idő rostájában. Szerk. Andrásfalvy B., Domokos Mária, Nagy Ilona. L Harmattan. Budapest III.k Búcsú és házasság. In: szolgálatra ítéltélt. Bálint Sándor Emlékkönyv. Szerk. Barna Gábor. Szeged. A Lazi Bt Dunántúli utak. In: szolgálatra ítéltél Bálint Sándor Emlékkönyv. Szerk. Barna Gábor. Szeged. A Lazi Bt Wallfahrt und Kirchwei - Festtage der Jugendlichen in Süd-Transdanubien. In: Othmar Pickl (Hrsg.): Wallfahrten der Völker des Donauraumes nach Mariazell. Forschungen zu geschichtliche Landeskunde der Steiermark. Band 47.) Graz, pp Az igazi jó játék. A néphagyomány szerepe a személyiségfejlődésben és a társadalmi béke előmozdításában. Egyházfórum. XIX. 2004/

17 Közoktatás a rendszerváltás után. Hogyan tovább. A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja. 2004/ Folyamatosság, reform, újrakezdés. Új Katedra. 2004/Október 5-8. Az úrbérrendezés hatása a természetre. História. 2004/ Az élőföld változásai. Földhasználat a magyar történelemben. Új Horizont XXXII évf sz Veszélybe sodródtak a falusi iskolák. Falugondnokok hírlevele. Katona Imrével Albániában, Oppidium Csongrád Március 15-re. Új Dunántúli Napló március 13. A magyar vallás és a hamis történelmi tudat. I., II. Új Ember jan.4., jan.15. Ahogyan politizálni érdemes. MDF lapja január 2006 Biofilia, az élő természettel való kapcsolat. In: Lélek és Élet. Ünnepi kötet S. Lackovits Emőke tiszteletére. Szerk. Selmeczi Kovács Attila. Veszprém pp. Kallós Zoltán életműve. In: Csodaszarvas. II.k. Szerk. Molnár Ádám. Bp pp. Kultúrpolitika, kis nemzetek, nemzeti kisebbségek a kelet-középeurópai régióban, In: Sodródás helyett. A Százak Tanácsának ajánlásai a politikának. Szerk. Szijártó István. Budapest pp. A Duna mente népnek ártéri gazdálkodása (Ártéri gazdálkodás Tolna és Baranya megyében), Ekvilibrium K., 440 p. Népi kultúra és közművelődés. Ethnographia 117 (2006) 1-16 pp Az árterek jövője. In: Tükrök. Írások Vass Csaba tiszteletére., szerk: Németh László: Budapest, pp. 17

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964

OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 027339 Általános Iskola Csokona Ilona Csányoszró Baranya Szabadság u. 2. 7964 027271 Általános Muvelodési Központ és Könyvtár Wágner Antal Egyházaskozár

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK

DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR PUBLIKÁCIÓK Jelölt: Bódán Zsolt Neptun kód: RELP6C Doktori Iskola: Történelemi és Néprajzi Doktori Iskola Iktatószám: DEENKÉTK/401/2014. Tételszám: Tárgy: PhD Publikációs Lista A PhD értekezés alapjául szolgáló közlemények

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely

Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely Pécsi Tanuló Város-Régió Fórum Atipkus/Nonformális Tanulás Műhely Dr. Bajusz Klára egyetemi docens PTE FEEK bajusz.klara@feek.pte.hu TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/

Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. T. Biró Katalin Magyar Nemzeti Múzeum tbk@ace.hu http://www.ace.hu/curric/elte-archeometria/ Archeometria - Régészeti bevezető 1. - Az archeometria tárgya, témakörei,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás.

- A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a dél- bihari régióban. - Piaci túlélés kisüzemi lavírozás. Lovas Kiss Antal Publikációs lista Önálló könyv - A rendszerváltás és az uniós csatlakozás gazdálkodásra gyakorolt hatása a délbihari régióban. Doktori disszertáció 2003. 255. p. - Piaci túlélés kisüzemi

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó könyvkiadási pályázaton támogatást nyert könyvek tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Takács László: Kosztolányi Dezső: Szent Imre himnuszok Hárs Endre:

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka

Szabolcs-Szatmár-Bereg. 9. Kasu Attila 97 Móra F. Ált. Isk. Mátészalka FIÚ EREDMÉNYEK 100 m fiú III. kcs. Döntő 1. Kovács Péter 97 Ált. Isk. Szentlőrinc 12,9 Baranya 2. Juhász Patrik 97 Ált. Isk. Iregszemcse 13,0 Tolna 3. Borsos Róbert 97 Hunyadi János Közokt. Int. Mbh. 13,1

Részletesebben

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/

FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/ FAX: 72/ MEGYE Pártfogó Felügyelet Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter Bács-Kiskun Megye FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON:

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Március 2-ig látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek A februári elnökségi értekezlet témái: Együttműködés lehetőségei a Nemzeti Parkokkal; A NESZ

Részletesebben

ő ű ő őő ű ő 1

ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 11 11 1111 111 11 11 1 1 11 11 11 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ő ű ő őő ű ő 1 ő1őő őő1 ű ű ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő ő111 ő1 ő 1 1 őőű űű 1 ő 1 ő ő ő ő ő ő 11 1ű ő 1 ű őő 1 1 1 1 1 űő ő 1 ő 1 ő őőőű

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Dr. Szabó Zsolt Ph.D

Dr. Szabó Zsolt Ph.D Dr. Szabó Zsolt Ph.D Egyetemi adjunktus Email cím: szabo.zsolt@kre.hu Tudományos minősítés: 2010 állam- és jogtudomány PhD summa cum laude A disszertáció címe: A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2.

Asztalitenisz Diákolimpia Országos Döntő II-IV. korcsoport Tiszaújváros, FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. FIÚ EGYÉNI FŐTÁBLA 1. Kozma Bálint, Apagy 2. Kozma Bálint 3/0 3. Mogyorósi Erik, Celldömölk Mészáros Péter 3/1 4. Mészáros Péter, Cegléd Kozma Bálint 3/2 5. Kramarics Gergő, Veszprém 6. Sós Péter 3/0 7.

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata függelékek. A közgyőlés társulásai A közgyőlés társulásai 1. sz. függelék 1. Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (Oroszlány) 38/1998. (III. 26.) sz. KH 1. pontja 189/2005.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet)

Kézi Erzsébet (Neveléstörténet) (Neveléstörténet) 2016 Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása a IX. Kiss Árpád emlékkonferencia el adásai a Kiss Árpád archívum könyvsorozata. Link 2015 1. Elisabeth Kézi The

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben

A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben A Szabolcs-Szatmár magyei Múzeumok Igazgatósága tudományos munkatársainak szakirodalmi tevékenysége 1975~1977-ben Az 1970-es évtizedben egyre nagyobb számban jelentek meg cikkek, kiállítás vezetők, ismertetések

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény FDB 1403 Történeti földrajz II. (elmélet, a tárgy kollokviummal zárul) Elsajátítandó tananyag: A hazai történeti geográfia eredményei és feladatai. A Kárpát-medencében élő társadalmak

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt

Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Részletek itt Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Hírek Továbbra is látogatható az Élő Népművészet XVI. Országos Népművészeti Kiállítás a Néprajzi Múzeumban.

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga

Pedagógusok iskolai végzettsége. Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga Pedagógusok iskolai végzettsége Ssz Név Beosztás Technikum/ egyéb Főiskola Egyetem Szakvizsga 1. Borbély András Igazgató Építészmérnök Mérnök Közoktatási vezető 2. Kisgergely Mária Közismereti igh. Ének

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

A régió EURES hálózata

A régió EURES hálózata EURES tanácsadók (Dél-Dunántúl) A régió EURES hálózata Farkas Zsolt Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Tamási Kirendeltsége 7090 Tamási, Szabadság u. 15. Tel.:06-74/570-280 Fax:06-74/473-350 e-mail:

Részletesebben

Áldozatsegítő Szolgálat

Áldozatsegítő Szolgálat MEGYE Baranya Megye 7621 Pécs, Mátyás király u. 32. (A cím egy saroképület, a Váradi Antal utca felől közelíthető meg.) Patai Péter 72/512-776 FŐOSZTÁLYVEZETŐ: Patai Péter TELEFON: 72/512-770 FAX: 72/512-771

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben