Pápa és Vidéke október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Több száz lakókocsi a pápai kempingben Kempinges évadzáró találkozó Pápán Október ig a magyar kempingezõk évadzáró találkozójának jóvoltából megtelt a Termálkemping teljes területe. A Magyar Camping és Caravanning Club 10 éve szervez rendszeresen összejöveteleket a ma már családot számláló tagság számára. A találkozóra a szervezõk meghívták a horvát, a cseh, a szlovák, a szlovén és a német társklubokat, de jöttek kempingezõk a Vajdaságból is. A magyar kempingezõk klubja tíz éve szervez tagjai számára rendszeresen öszszejöveteleket családot fog már össze a szövetség, melynek már pápai tagjai is vannak. A társasághoz bárki csatlakozhat, akinek szívügye a kempingezés, és aktívan gyakorolja is ezt, hiszen a klub számos elõnyt kínál tagjainak, tudtuk meg Gyürky Lászlótól, a Magyar Camping és Caravanning Club elnökétõl. Folytatás a 3. oldalon Munkácsy-iskola Német vendégeket fogadtak Rendkívüli németórát tartottak kedden kora délután a Munkácsy Mihály Általános Iskolában. A program különlegességét az adta, hogy a nyolcadikos tanórán részt vett két leinefelde-i mûvész Ingrid Keller és Christina Hindermann, kiknek csütörtökön nyílik kiállításuk az intézményben. A Leinefeldébõl érkezõ képzõmûvészekkel a gyerekek interjút készítetek, természetesen német nyelven. Továbbiak az 5. oldalon Emlékezés 1956-ra Egy nép kiáltott A közel egy hete tartó, a Jókai Mór Mûvelõdési Központ által szervezett ünnepségsorozat megható fejezeteként került sor október 22-én este 18 órakor a JMK színháztermében az emlékezõk ünnepségére. Az ünnepi közönséget és a meghívott vendégeket az elõtérben és az emeleten a forradalom dokumentumai fotók, korabeli plakátok, a rajzpályázat legkiválóbb alkotásai fogadták. A nagyteremben a Szent Cecília kórus kíséretével 18 órakor felcsendült a Himnusz, ami ezen a napon kicsit fájdalmasabban, meghatóbban hangzott, mint más állami ünnepségen. Ezt követõen az USA-ban élõ, az országot 1956-ban elhagyó Simon Zoltán szavalta el megrázó erõvel a Szegedi balladát, majd dr. Kovács Zoltán polgármester adta át az 1956 tiszteletére rendezett vetélkedõk a vers- és prózamondó, a történelmi vetélkedõ és a rajzpályázat elsõ helyezettjeinek díjait. Folytatás a 2. oldalon Ökumenikus emlékezés Tapolcafõn Tapolcafõ történetében elõször ökumenikus istentisztelettel emlékeztek meg egy nemzeti ünneprõl hétfõn a városrész református templomában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezésen Pályi Gábor római katolikus plébános megemlékezett az utcai harcokban résztvevõkrõl, az utcai sortüzek áldozatairól, akik mint mondta, önként adták oda életüket övéikért, minden magyarért. A nemzet élete és szabadsága drágább volt számukra, mint a saját életük. Bõvebben a 2. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke október 26. Egy nép kiáltott Ökumenikus emlékezés Tapolcafõn Folytatás az 1. oldalról Az ünnepi szónok, Katona Tamás édesapja példájával szólt a forradalomról. Apja, aki háromgyermekes, megbízhatatlan jogászként beruházási elõadó volt egy sertéstelepen, 1956-ban a pápai forradalmi tanács elnöke lett. A forradalom bukását követõen letartóztatták, internáló táborokba, tárgyalásokra, börtönökbe vitték. Három évet töltött így, majd szabadulása után egy vidéki termelõszövetkezetben dolgozhatott. - Most szülõvárosában elégtételt kap egy üldözött, de ne feledkezzünk meg arról a több mint húszezer emberrõl, akinek családja, sorstársai voltak, vannak fogalmazott a szónok. Az ünnepi beszédet követõen a Pegazus Színház elõadásában, Sarkadi Nagy Antalné rendezésében énekes, verses összeállítást, gondolatébresztõ és fájdalmas emlékeket idézõ elõadást tekintett meg az emlékezõ közönség. A szerkesztett mûsorban városunk középiskolásai közremûködtek. Az elõadást a JMK elõtti téren a Magyar pieta, Tóbiás Klára szobrászmûvész alkotásának felavatása követte. A szobor alkotója beszédében hangsúlyozta, hogy az '56-os forradalmat követõen sorsok, életek pecsételõdtek meg, családok hullottak szét. - Ölni nemcsak az emberi élet azonnali kioltásával lehet fogalmazott a mûvész, s ezt a bosszúálló hatalom is jól tudta. - A szobor párja a napfény városában, Szegeden található. Legyen e két szobor kapocs Kelet és Nyugat között, íveljen át Magyarországon, s kerüljön végre méltó helyére a forradalom és szabadságharc hangsúlyozta Tóbiás Klára. Az alkotó beszédét követõen dr. Kovács Zoltán polgármester mondott ünnepi szónoklatot. - A mi magyar pietánkon Mária az 56-os forradalom hõseit és mártírjait gyászolja, de e szoborban is érzékelhetõ a remény és október 23-a üzenete: a szabadság gyõzelme. Mert bár a harcot vérbe fojtották, mégis gyõzött. Néhány évtizeddel késõbb, a mában az akkori követelések nagyrészt megvalósultak. Nemzetünk sajátos sorsa itt, Közép-Európában, hogy újra és újra meg kellett harcolnunk azért a szabadságért, amelyért õseink már sokszor megharcoltak. Nemzedékrõl nemzedékre öröklõdik a kiolthatatlan vágy, hogy magunk határozhassunk saját sorsunk felõl, és nemzedékrõl nemzedékre újraálmodjuk a biztonságot nyújtó szabad világot. Ezt a világot álmodták meg 1956 októberében apáink és anyáink, akik maguk is dédszüleiktõl, 1848 hõseitõl örökölték ezt. A rendszerváltás idõszakában, 1956 örököseiként mi is ennek az álomnak a valóra váltásáért fogtunk össze. Hajtsunk fejet a világ legnagyszerûbb forradalma, '56 hõsei elõtt. Azok elõtt, akik néhány nap leforgása alatt egyszerû emberekbõl hirtelen forradalmárok lettek, felismerve saját történelmi szerepüket, akár életüket is áldozva a szabadságért. Ma rajtunk a sor, hogy '56 forradalmárjainak személyes példájával, a magunk erejébõl és emberségébõl olyan Magyarországot teremtsünk, amelyben szabadon, hatalmi gõg és hazugságok nélkül tudunk hinni, dolgozni és élni - hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán. Az ünnepi köszöntõ után Tóbiás Klára és dr. Kovács Zoltán leleplezték az emlékmûvet, majd a történelmi egyházak képviselõi mondtak áldást. Ezután Pápa város önkormányzata, a rendõrség, a tûzoltóság, a bázisrepülõtér, a Vám-és Pénzügyõrség, a parlamenti pártok és szervezetek képviselõi helyezték el a talpazaton az emlékezés a kegyelet koszorúit és virágait. Az ünnepi megemlékezés és szoboravatás a Szózat közös éneklésével ért véget. Folytatás az 1. oldalról Görög Zoltán evangélikus lelkész rámutatott, nehéz megszólalni ezen az ünnepen, mert nem hivatalos egyházi ünnep, és mert az elmúlt napokban, hetekben sokan, sokféle gondolatot elmondtak már az ötven éve történtekkel kapcsolatban. Õ személyes emlékei alapján emlékezett az 56-os forradalomra, kiemelve, hogy a lyukas zászló számára szimbólummá vált, mert valami olyat vágtak ki belõle, ami az azt magasba emelõk szerint nem tartozott a nemzeti lobogóhoz. Amit kivágtak belõle, az a jogtalanság, az igazságtalanság, az elnyomás. A magyar nép sok szenvedésére, veszteségeire emlékeztetett az ökumenikus istentiszteleten Apostol Pál református lelkész, majd emlékeztetett azokra a tapolcafõiekre, akik nem lehettek ott az ünnepen, mert elmentek a faluból, KÉSZ összejövetel Az Anna templom hittantermében október 20-án a KÉSZ egyik tagja, Bali István középiskolai történelemtanár tartott elõadást. Mint mondta, nem a forradalom eseményeit kívánja vagy nem érhették meg az ünnepet. A rendezvény szónoka, Zsegraics Gyula önkormányzati képviselõ beszédében rámutatott, az 1956-os forradalom a magyar nemzet megfiatalodását, újjászületését hozta, napok alatt rendet és szervezettséget teremtett, és példát mutatott sok más nemzet számára. A szovjet hatalom pedig akkor kapott egy olyan sebet, amit soha többé nem tudott kiheverni. John Kennedy, az Egyesült Államok elnöke szavait idézve elmondta, nincs még egy olyan nap a történelemben, ami világosabban mutatta volna, hogy az ember szabadságvágya örök és elpusztíthatatlan, bármekkora is a siker ellen való túlerõ. A képviselõ beszédében megemlékezett a forradalom leverését követõen hazájukat elhagyni kényszerülõkrõl, az elhurcoltakról, a bebörtönzöttekrõl. Mint mondta, 1956 üzenete ma arra figyelmeztet, hogy az igazságért, a szabadságért vívott harcokban csak ideiglenesen lehet elbukni, mert ha évtizedek múltán is, de végül mindig az igazak gyõznek. A szabadságot újrateremtõ, emlékezetes pillanatnak nevezte június 16-át, Nagy Imre és mártírtársainank újratemetésének napját, majd párhuzamot vont az 1956-os és a mai események között. Végül azt mondta, megvan az ideje a forradalmaknak és megvan az ideje a hétköznapoknak is. A forradalmárok megteremtik a lehetõséget az utánuk jövõknek, a házat és hazát építõknek. A megemlékezésen a Tapolcafõi Forrás Népdalkör, valamint a városrész fiataljai adtak ünnepi mûsort, mely után a résztvevõk megkoszorúzták a település hõseinek emlékmûveit. papp Elõadás az 1956-os forradalomról Az 1956-os forradalomról és annak utóéletérõl szólt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Pápai Csoportjának októberi rendezvénye. Az utca hangja a vélemény rovatokban idõnként megdöbbenti a történelmet ismerõ olvasót. Mintha idõutazásban vennénk részt: a tüntetés az helyes volt. De amikor fegyvert fogtak, és elfajultak a dolgok, azt már elítélem. Zavaros idõk voltak ma sem ismerjük a teljes igazságot. Egyesek szerint forradalom, mások szerint ellenforradalom volt szélsõséges elemek is bekapcsolódtak, a forradalom elvesztette tisztaságát. Az a fontos kérdés vetõdik fel bennem, hogy vajon mennyi idõ telik még el addig, míg az a sok hazugság eltûnik a magyar közgondolkodásból, amit a kádári propaganda egy emberöltõn keresztül sulykolt 56-ról. Az idézett cikkben visszaköszönnek a kádári fehér könyv állításai arról, hogy a jó szándékú, de megtévesztett fiatalok tüntetését a börtönökbõl kiszabadított bûnözõk, horthysta, fasiszta, nyilas, csõcselék változtatta ellenforradalommá, ártatlan emberek legyilkolását eredményezõ vérengzéssé, ami csak azért nem lett még tömegesebb, mert Kádár elvtárs behívta a szovjeteket a felidézni, hanem annak mai korunkra gyakorolt hatását elemzi mondandójában. Az elõadó kiemelte az 56-os események még ma sincsenek feldolgozva a magyar társadalomban, s a mai társadalmi-politikai helyzetben ez rányomja bélyegét az országra. Bali István a 20. század teljes történelmébe illesztette a forradalmi eseményeket, Trianontól az 1989-es rendszerváltásig, s ezek tükrében szólt a magyar társadalom nemzeti öntudatának sérülésérõl, erkölcsi válságáról. Rosszul emlékeznek? Októberi forradalmunk 50. évfordulója elõestéjén a sajtóban természetes módon került elõtérbe az emlékezés az 56-os eseményekre. Az emelkedett hangú vezércikkek, a forradalom még élõ hõseivel készített interjúk, a különbözõ megemlékezésekrõl készült riportok közé azonban disszonáns hangok is keveredtek. rend helyreállítására. Az agymosás olyan sikeres volt, hogy az egyik nyilatkozó nyugdíjas úgy emlékszik 50 év távlatából, hogy õ egyetemistaként ott volt a felvonuláson (nyilván 23- án). és az elsõ látvány az volt, hogy a Köztársaság téren (30-án!) akasztják föl az ártatlan kiskatonákat. Az igazság kedvéért azt el kell ismernem, hogy azért ideológiai fejlõdés tapasztalható. árulásáról egyik hozzászóló sem beszélt, és ellentétben a Napló egyik SMS-ezõjével egyetértenek 1956 megünneplésével. Egy kérdés azonban nyitva marad. Vajon õk mit akarnak ünnepelni október 23-án? Bali István történelemtanár

3 2006. október 26. Pápa és Vidéke 3 A cél a szakképzés fejlesztése A Pápa-Tapolca térségében nemrég létrehozott konzorcium célja, hogy Veszprém megye nyugati tengelyében fenntartók és intézmények közösen dolgozzanak a szakképzés fejlesztéséért. A közös munka fõ feladata, hogy a résztvevõk uniós és hazai pályázatok segítségével valósítsák meg a szakképzés tárgyi feltételeinek javítását, illetve a személyi feltételek megteremtését. Több száz lakókocsi a pápai kempingben Kempinges évadzáró találkozó Pápán Ez eredményezheti egy közös beiskolázási modell létrehozását, amit egy pályaorientációs terv kidolgozása elõz meg. A konzorcium résztvevõi október 17-én a pápai Polgármesteri Hivatal tanácstermében üléseztek. A szakképzés-fejlesztési terv nyitófórumán felelevenítették a pályázat elõzményeit, a szerzõdés aláírásának körülményeit, majd Bogdány Zoltánnak, a Mondolat Iroda közoktatási szakértõjének projektindító elõadását hallgatták meg. Az elõadó ismertette a konzorcium létrejöttének háttér-információit. A hatásosság és eredményesség szempontjából koncentráció szükséges a szakképzésben. Ez eredményezte a tizenhat szakképzõ központ létrejöttét. Az OM pályázat hosszabb átfutási idõt biztosít a fejlesztési stratégia kidolgozásához. A projekt Az Internet kétségteleül forradalmasította az informácóáramlást, azonban nincs olyan vívmánya a mûszaki fejlõdésnek, amit ne lehetne a bûnözés szolgálatába állítani. A világhálón terjedõ gyermek pornográf felvételekrõl már mindenki hallott, azt azonban már kevesebben tudják, hogy a társkeresés internetes formája sem mentes a veszélyektõl. Messzirõl jött ember azt mond, amit akar szól a mondás, és ez ebben az esetben fokozottan igaz. Vannak olyan kellemes megjelenésû, jó kommunikációs készséggel rendelkezõ férfiak, akik csak azért keresnek maguknak partnert, hogy azokat rövid ismeretség után meglopják. Az elmúlt néhány hónapban két Bakonyalján élõ nõ is áldozatává vált ilyen bûnözõknek. Az esetekben közös, hogy soha nem a valódi nevüket használják az elkövetõk, és mindig arra törekszenek, hogy a találkozó a másik lakóhelyének közelében, az intim együttlét pedig prioritást élvezõ területei a közös informatikai felület kialakítása, a gyakorlatorientált képzés feltételeinek javítása, a pályaorientációs rendszer fejlesztési lehetõségei, a szektorális együttmûködés és a szakmacsoport-specifikus képzési bázis kialakítása. Az elõadást követõen a konzorcium tagjai megválasztották testületeiket, a konzorciumi és a fejlesztési tanács vezetõit. A konzorciumi tanács elnöke dr. Áldozó Tamás, alelnöke Némethné dr. Varga Erika lett. A fejlesztési csoportokba minden intézmény delegált tagot, így alakult ki a területet teljesen lefedõ, az eredményes munkát biztosító háló. A konzorcium munkájának eredménye egy hároméves fejlesztési terv lesz, ami a szakképzés koordinációját, illetve beruházási és fejlesztési elképzeléseket tartalmazza. Óvatosan ismerkedjünk a másik otthonában történjen. Ily módon szinte alig hagynak kézzelfogható információkat maguk után, amikor egy váratlan pillanatban a sértett pénzével lelépnek. A gyengéd ölelést mellõzõ távozás történhet azalatt, míg az áldozat a lakásán átmenetileg magára hagyja alkalmi ismerõsét, de akár addig is, amíg a fürdõszobában tusol. A megelõzés ilyen esetben viszonylag egyszerû. Ne hagyjuk magunkat belezuhanni a szerelembe, kezeljük fenntartással új ismerõsünket! Ne hívjuk fel rögtön magunkhoz, és pénzkölcsönnel se segítsük ki! Hagyjuk hosszabb ideig udvarolni, ezalatt tudjunk meg róla konkrét, ellenõrizhetõ adatokat. Készíttessünk együttlétünkrõl közös felvételeket, és azokat rögtön töltsük is le a fényképezõgéprõl, vagy a mobiltelefonról. Akit mindez elriaszt, azért nem kár. Még mindig jobb, mint becsapottan, megalázottan, kifosztottan kiábrándulni az egész férfinembõl. Képviselõi fogadónapot tart Pápán október 27-én, pénteken óráig az MSZP irodán (Korvin u. 3) Gõgös Zoltán államtitkár, az MSZP országgyûlési képviselõje, valamint Kövér József és Pingiczer Sándor önkormányzati képviselõk. Folytatás az 1. oldalról - Egy jó társaságba tartozni nagy elõny, de az is, hogy a kempingek a mi igazolványunkkal kedvezményeket adnak, és amikor egy-egy ilyen találkozót szervezünk, még nagyobb a kedvezmény mondta Gyürky László. Az évadzáró találkozói örömmel jöttek Pápára, hiszen jó híre van a Termálkempingnek, melyet ezidáig százalékban külföldiek vettek igénybe, de remélhetõleg hamarosan ez változni fog. - Örülünk a mai rendezvénynek, mert most látható, hogy egyre több ember engedheti meg magának, hogy - Amikor az Erkel Kórussal Franciaországban jártunk, sok szépen díszítet körforgalmat láttunk. Szenzációs kompozíciók állnak a körforgalmakban: szökõkutak, szélkerekek, szobrok. Amikor az itteni körforgalom építése elkezdõdött, felvetõdött az ötlet, milyen jó lenne, ha elhelyezhetnénk ide egy olyan alkotást, mely a két közeli iskolára, az Erkelre, illetve a Bartók Béla Zeneiskolára is jellemzõ. Például gondoltunk egy növényekkel befuttatott violinkulcsra, de bármi lehet. A megvalósításra pályázatot írtunk ki, a döntésben természetesen szakemberek is részt vesznek, a mûszaki osztály munkatársai és a város fõépítésze. A költségeket egy bállal, egy papírgyûjtéssel, esetleg közada- nagyértékû lakókocsit tartson, amivel kempingezni tud. Nem véletlenül van ilyenkor a szezonzáró, hiszen a magyar lakókocsi-tulajdonosok és kempingkaravánosok nyáron a mediterrán térségben, Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban tartózkodnak. Õsztõl tavaszig itthon vannak, és a különbözõ melegvizû fürdõket keresik fel. Ez a rendezvény pedig nekünk is egy rendkívül jó reklám mondta Kovács Antal, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója. Régebben a kempingezés a kispénzû emberek sportja volt, ma már ez nem Dísz a körforgalomba A szép környezetért A Korona és a Zárda utca keresztezõdésében található új körforgalomba egy dísz, egy alkotás elhelyezését kezdeményezte ez Erkel-iskola. Ennek érdekében pályázatot írtak ki az intézmény tanulói, azok szülei, az iskola tanárai és azon érdeklõdõk számára, akiknek fontos a környezet szépítése. A legjobb pályázatot 9 fõs bírálóbizottság választja ki. A megvalósítás anyagi kereteit az iskola biztosítja. kozással teremtenénk elõ. Ilyen programunk volt az Erkel-dombormû, az ottani kedvezõ tapasztalatok reményt adnak a mostani tervünk megvalósítására is részletezte Schmidt Dezsõné igazgató. A pályázati kiírás szerint az alkotás anyaga tetszõleges, de elõnyt jelent a környezetbarát anyag (fa, növény stb.). Az alkotás mérete tetszõleges, de fontos, hogy környezetbe illõ legyen. A pályázatnak tartalmaznia kell az alkotás leírását, rajzát, költségvetését és a kivitelezés lehetõségét is. A pályázatot november 15-éig várják az iskolában, az alkotás megvalósulását március közepére tervezik. Az intézmény ötletét az önkormányzat is támogatja. Varga Bea A közelmúltban került sor a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Egyesület alakuló ülésére. Az egyesület tervét elsõként dr. Gáti Jenõ vetette fel, s a tervet követõ szervezõmunkának köszönhetõen hatvanöt meghívót küldtek ki a történelmi egyházaknak, Pápa intézményeinek, a megyében mûködõ zsidó szervezeteknek, múzeumoknak, levéltáraknak. Az elõkészítõ munkában többen is részt vállaltak, többek között a Polgármesteri Hivatal titkársága, a Református Teológiai Akadémia és a Református Kollégium Gimnáziumának oktatói is. Gáti Jenõ bevezetõjében az egyesület így van. Ha megnézünk egy lakókocsit, láthatjuk, az bizony komoly értékkel bír. Ehhez pedig olyan jármûvet kell beszerezni, mellyel vontatni lehet, erre pedig csak a nagyobb teljesítményû autók képesek. De ha a sátrakat nézzük, ott sem más a helyzet, hiszen egy jó sátor százezer forint körül van manapság. Emellé pedig jönnek a kempingdíjak. A költségeket összeadva, nem biztos, hogy a kempingezés a legolcsóbb szállástípus. A kempingezés viszont egy életforma. - Egy olyan kempingbe jöttünk mi most ide, amelyik egyedülálló. Aki ide bejön, egybõl láthatja, hogy nem véletlenül ötcsillagos ez a kemping, melyre minden klubtagunk rácsodálkozott, mondván, hogy milyen szép, mennyire gondozott. Remélhetõleg akik ide eljöttek elfeledték egy kicsit napi gondjaikat, és sikerült itt feltöltõdniük tette hozzá a klubelnök. A kempinges évadzáró találkozó megnyitójára szombat délelõtt került sor, a városi fúvószenekar, dr. Kovács Zoltán polgármester köszöntõje és a Vadvirág mûsora után gulyásparti, családi vetélkedõ, vásár, bemutatók, véradás várta a vendégeket. Zsidó kulturális egyesület alakult megalakulását megelõzõ tevékenységrõl szólt, majd dr. Zsengellér József, a Teológia helyettes rektora ismertette a tervezett alapszabályt. Az egyesület célja a pápai zsidóság múltjának feltárása és feldolgozása, az ezzel kapcsolatos tárgyi és szellemi emlékek összegyûjtése, kiállítása, zsidó kulturális napok szervezése, illetve kapcsolatok kiépítése az itthon és Izraelben mûködõ hasonló szervezetekkel. Az alapszabály tartalmazza a tagok jogait és kötelességeit, a gazdálkodási és vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos állásfoglalást, az egyesület szervezeti formáit. Az alapító tagok kisebb módosításokkal látták el, majd elfogadták az alapszabályt, és megválasztották a tisztségviselõket. Ennek értelmében a kulturális szervezet elnöke dr. Zsengellér József, elnökhelyettese Pitó Katalin, elnökségi tagja dr. Hudi József lett. Ezután következhet az egyesület hivatalos bejegyzése. Dr. Gáti Jenõ zárszavában a történelmi egyházak képviselõinek segítségét kérte az eredményes mûködés érdekében, illetve az elsõ nagy feladatról, egy kiállítás szervezésérõl beszélt. A Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Egyesületnek a JMK ad otthont. Az alapítók további rendes és pártoló tagok jelentkezését várják.

4 4 Pápa és Vidéke október 26. Kolping körzeti akadályverseny Hétfõn körzeti ifjúsági akadályversenyt szervezett a Pápai Kolping Család Egyesület. A város különbözõ pontjain lévõ állomásokon Pápa város történetével kapcsolatos játékos feladatokat kellett megoldaniuk a kolpingos fiataloknak. A kolpingos akadályversenyre a nyugati régió több városából is érkeztek fiatalok. Jöttek például Gyõrbõl, Berhidáról, Veszprémbõl, Öskürõl, Körmendrõl, vagyis azokról a településekrõl, ahol mûködnek Kolping-családok. - Október 23-án hagyományosan, minden évben megszervezzük a körzeti if- Adorján Gyula, az egyik gici lakásotthon vezetõje súlyos problémával fordult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pápai Csoportjához. A lakásotthon két volt lakójának az elmúlt héten megszületett a kisbabája, de csak akkor vihetik haza a kórházból, ha a megtakarított pénzükbõl a Hathalomban vásárolt lakást bebútorozzák, lakhatóvá teszik. Ellenkezõ esetben a kisbaba állami gondozásba kerülhet. A fiatalok kilátástalan helyzetükben egykori gondozójukhoz fordultak, aki azonnal kapcsolatba lépett a szeretetszolgálat vezetõjével. Szita Tamásné elmondta, a pápai csoport tagjai két nap alatt összegyûjtötték a szükséges bútorokat - szekrényeket, konyhabútort, székeket, fotelokat, emellett szõnyegeket, konyhai felszereléseket, mosógépet és centrifugát is tudtak adni az ifjú szülõknek, akik így júsági akadályversenyt. Ilyenkor a pápai és a körzetben élõ fiatalok versengenek egymással. Minden évben más és más a téma az akadályversenyen, volt már gasztronómiával, az Európai Unióval kapcsolatos, magyar királyokról szóló verseny. Idén Pápa város történetét emeltük ki, minden egyes állomás településünk történetéhez kapcsolódik mondta Jáger László, a Pápai Kolping Család titkára. Az akadályverseny állomásai a város különbözõ pontjai voltak. A Kolpingházban, a Várkertben, a Várkastély elõtt, a Fõ téren, a Március 15. téren, a Kossuth utcán. - Az akadályversenyre felkészülni nem kellett, mert az egyes állomásokon a város történetével kapcsolatban megkapják a fiatalok az információkat. Az utolsó állomáson lesz egy olyan kérdéssor, mely a város történtére vonatkozik itt derül ki, hogy a csapatok mennyire emlékeznek az egyes állomásokon elhangzottakra. De ez inkább egy játékos vetélkedõ, nem a lexikális tudásra vagyunk kíváncsiak. Az a lényeg, hogy a csoportokat összehozzunk, és jól érezzük magunkat tette hozzá Jáger László. Az akadályversenyen azt is megtudtuk, vasárnap a kolpingosok hálaadó szentmisét tartanak a Szent József kápolna székadományaiért, novemberben pedig Bécsbe utaznak a betlehemi lángért. A pápai kolping egyesület egyébként jelenleg 51 tagot számlál, a közösség 1991-ben alakult. Tevékenységük többek között szociális segítõ, mûvelõdési, kulturális és szabadidõs programok szervezésére terjed ki. Varga Bea Gyors máltai segítség hamarosan saját otthonukban nevelhetik majd a picit. Az adomány szállítását Szekeres Imre fuvarozó vállalta, a fiatal pár egykori otthonbeli társai pedig a rakodásban segédkeztek, s örömmel tapasztalták, hogy a sok adományból saját lakókörnyezetük szépítésére is lesz lehetõségük. A fiatal pár, Varga Sándor és Meilinger Viktória õszinte szívvel köszönik mindenkinek, akik önzetlenül segítségükre voltak. Szita Tamásné az eset kapcsán lapunk kérdésére elmondta, hogy a Szent Anna Plébániának hála, újra van lehetõségük adományozott bútorok raktározására. Ezért arra kérnek mindenkit, akinek lehetõsége van, használt, de még használható bútorok felajánlásával járuljon hozzá, hogy a szeretetszolgálat munkatársai segíthessenek a hozzájuk forduló rászorultaknak. -pe- Október 30-tól november 5-ig a Máltai Játszóház zárva tart. A Játszótér - november 1-jét kivéve óráig lesz nyitva. Munkácsy-iskola Német vendégeket fogadtak Folytatás az 1. oldalról A tanulók a hallottakból majd egy kis írást is közölnek az iskolaújságban. Ingrid Keller és Christina Hindermann jókedvûen, készségesen és kedvesen válaszoltak a gyerekek kérdéseire. Az iskolások sok mindent megtudtak róluk, a mûvészeti tevékenységükrõl, kedvenc alkotásaikról, napjaikról, családjukról, hobbijaikól. - A mostani találkozónak az volt az elõzménye, hogy Pápáról júniusban egy delegáció ment Leinefeldébe. Két pápai mûvésztanár is jött velünk, és megbeszéltük, hogy a mûvészek közötti kapcsolatnak lesz folytatása. Ennek most jött el az ideje. A két mûvészhölgy négy napot tölt Pápán. Az iskolában megnéznek több nemzetiségi németórát, bepillantást nyernek a rajztagozat munkájába, és a kézmûvestevékenységekbe. Például kékfestõmintázáson is részt vesznek részletezte Bíró Tamásné, ané- met munkaközösség vezetõje. Varga Bea Kalmár Gyula (Pápa): - Ha a kormány nem idézi elõ ezt a helyzetet, akkor erõszakra sem kerül sor. Ez a véleményem. Erõszakkal ugyan nem oldható meg a gondunk, de hát mit lehet tenni, ha a törvényes kereteket elzárják az ember elõl? A tüntetõk 23-án jogosan demonstráltak, a rendõrség provokálta õket, bár ott lehettem volna. Fejmagasságban lõttek, kisgyermekeket, idõseket veszélyeztettek, hol van ez megengedve egy demokráciában? Azzal nem lehet mentegetõzni, hogy nem engedélyezték a tüntetést, hiszen elsõként azokat szorították ki a Kossuth térrõl, akik szabályosan tartózkodtak ott. Hova mentek volna? Hazugságon alapszik az egész kormányzás, így minden tiltakozás jogos. Az emberek alkotmányos joga, Mit gondol az erõszakról? Az október 23-án, hétfõn Budapesten történtek ismét rendkívüli módon foglalkoztatják az ország közvéleményét. A délutáni és esti események sokakban keltenek kétségeket, a legtöbben úgy gondolják, a történések nem méltók nemzeti ünnepünkhöz. Az ország hétköznapjainak feszültségei robbantak hétfõn, a békésen, ám nem a törvények adta kereteken belül demonstráló tömeget a rendõrség könnygázgránátokkal, gumilövedékekkel, vízágyúkkal, lovas- és gyalogos rendõrök rohamával oszlatta fel. A dolgok természetébõl következõen ebben a helyzetben az ártatlan járókelõk közül is szenvedtek el néhányan atrocitást. Feldúlt utcák, barikádok maradványai, kedden már csak ez volt látható Budapesten. Elérhetõ-e, igazolható-e bármilyen cél rendõröké és tüntetõké - az erõszakkal? Heti kérdésünkben erre kerestük a választ. hogy az utcára menjenek, ezt akarják korlátozni. Sajnos kevesen voltak. Legközelebb sikerül. Népszavazással, akármivel. Valamit csak el tudunk érni egy ilyen kormány ellen. Lázár Sándor (Mihályháza): - Azt gondolom, annak, Kalmár Gyula hogy eredményt érjünk el, nem ez a módja. Ezt a brutalitást meg kell fizetnünk elõbb-utóbb. Fogalmazzunk meg tizenkét, vagy negyvennyolc pontot, követeljük azt, hogy legyen kevesebb képviselõ, ne fizessük ki a rengeteg végkielégítést, és csökkentsük azoknak a fizetését, akiknek milliói vannak. Nyugdíjas sofõr vagyok, a feleségem özvegyi nyugdíjával együtt nincs nyolcvanezer a nyugdíjam. Nekem ebbõl kell megélni. De azt nem lehet, hogy most mindent tönkreteszünk. Tüntessünk, követeljünk, de ne ilyen módon. A Kossuth tér Magyarország legszebb tere. Nem szabad tönkretenni. A jogát most mindenki tudja, de hát vannak kötelességeink is. Ha le akarjuk váltani a Lázár Sándor Nyitva az Ifjúsági Centrum A nyári gyermekmegõrzõ program utáni karbantartási munkálatokat követõen október 1-jétõl ismét megnyitotta kapuit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pápai Csoportja Ifjúsági Centruma, tájékoztatta lapunkat Szita Tamásné, a csoport vezetõje. Az Eötvös utcai centrumban szombaton és vasárnap 14 és 16 óra között számítógépes játékokkal, társasjátékokkal és sok más szórakozási lehetõséggel várják az értelmes elfoglaltságot keresõ gyerekeket. A szeretetszolgálat pápai csoportja az õszi szünidõben is megszervezi hagyományos gyermekmegõrzését. Azok a szülõk, akik a közelgõ szünetben nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét, az Ifjúsági Centrumban a hétvégi nyitva tartási idõben, valamint a 30/ es vagy a 70/ as telefonszámon jelentkezhetnek. pe miniszterelnököt, akkor rajta. De nem így, hanem törvényes keretek között. Laki Zsombor (Pápa): - Erõszakkal semmi sem érhetõ el, azt tudnunk kell, hogy az embert ez nem vezérelheti. Elvonatkoztatva a hétfõi eseményektõl, mert azokat nem kísértem figyelemmel, ez a véleményem. Fiatalként elõfordul, hogy erõszakkal találkozunk, de csak akkor, amikor rossz idõben, rossz helyen tartózkodunk. Az erõszakot nem mindenki igyekszik elkerülni, sokan hiszik, hogy ez vagányság. Embere válogatja, de a többség igyekszik kivonni magát, és tartózkodik minden, számára veszélyes dologtól. Az bizonyos, hogy az erõszak sehova nem vezet. Laki Zsombor

5 2006. október 26. Pápa és Vidéke 5 Gyertyák fényénél emlékezünk Akkor sokan azt mondták, sírjál, attól könnyebb lesz de nem lett könnyebb, azóta sem. Aztán azt mondták, az idõ majd segít de az idõ nem segített, hiszen szinte minden második hónapban elment egy újabb kedves, így mára néhány ember csupán a család. Mikor kicsi gyermek voltam, nem értettem, miért olyan szomorú mindenki az ajkai temetõben, mikor a gyertyagyújtás olyan vidám dolog. Ma már tudom, egy kettészakadt életet siratott a család. Harmincas éveinek elején járó nagybátyám, aki egyik pillanatban még kitörõ jókedvvel köszöntötte az új jövevényt engem majd nyolc hét múlva már felejthetetlen emlék volt csupán. Késõbb, rá hét évre búcsúzott nagyapám is, ránk hagyva gyönyörû székely dalainak, meséinek emlékét. Hosszú-hosszú éveken át õk voltak, akikre a gyertyák fényénél emlékeztünk. Aztán négy éve itthagyott minket édesapám is, aki utolsó beszélgetésünkkor, amikor gyógyulással bíztattam, még ma is hallom, ahogy mondta: hagyjuk ezt, tudom, te örök optimista vagy. Igaza volt, én még akkor is hittem, hogy meggyógyul, de soha többé nem hallottam a hangját. Néhány hónap múlva apai nagyapámmal beszélgettünk arról, mikor találkozunk legközelebb, mesélte, milyen munkák várják a szeretett gyümölcsösben, de soha többé nem találkozhattunk. Alig enyhült a fájdalom, amikor anyai nagyanyám kórházi ágyában fekve, pajkosan mosolygó szemmel megígértette velem, hogy másnap a kedvencét viszem, de már nem volt lehetõségem betartani az ígéretet. Két hónap múlva már azt tervezgettem, mi lenne az ajándék, amivel kórházban fekvõ édesanyámnak a legnagyobb örömet szerezhetném ötvennegyedik születésnapján, de nem adhattam ajándékot. Azon a napon temettük. És vannak még sokan rokonok, ismerõsök, akiket az elmúlt négy évben vesztettem el, akiknek sírjánál most gyertyát gyújtok, és úgy emlékezem. Eszembe jut egy illat, egy kézfogás, egy mosoly, sok-sok kellemes emlék, és tudom, hogy az emlékeimet magamban hordozom, s így õk mind bennem élnek tovább. pe A megtalált idõ 3. pápai órakiállítás Október 28-án és 29-én harmadik alkalommal rendezik meg a Somogyi Galériában az órakiállítást és börzét. A kiállítással kapcsolatos sajtótájékoztatón, október 20-án, a rendezõ JMK igazgatója, Veszpréminé Turtsányi Valéria a rendezvény három pillérérõl adott tájékoztatást. Eszerint a muzeális értékû és jelentõségû órák bemutatása mellett elhozzák termékeiket napjaink nagy óraforgalmazói is. A kiállítást az elmaradhatatlan börze kíséri, ami nemcsak cserét és vásárt, de órások, órásmesterek, gyûjtõk baráti találkozóját is magában foglalja. Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ a kiállítás jelentõségérõl adott tájékoztatást. A program Pápa város nagyrendezvényei közt szerepel, de nemcsak költségvetési tételként, hanem igazi kuriózumként is, ami érdekes színfoltként sok látogatót vonzott és vonz. A rendezvényt a városi és a megyei önkormányzat mellett dr. Kontrát Károly országgyûlési képviselõ is támogatja. Balogh István órás, a börze és a régi órák kiállításának szervezõje, az antik órákról köztük a kiállítandó 17. századi, barokk, biedermeier, Napóleon császárságát dicsõítõ alkotásokról és a börzérõl számolt be. Az órák nemcsak szépek és értékesek, iparmûvészeti remekmûvek, hanem a fizika fejlõdésérõl is beszámolnak. Ezt a galéria falain elhelyezett tablók is segítik. Kuriózumként megjelennek a régi pápai órások korabeli hirdetései és egy, az 1900-as évek elejérõl származó ékszeripari zsebkönyv is. Böröczky Jenõ órás a mai kort képviselõ óramárkák felelõseként arról számolt be, hogy a kiállítók száma évrõl évre nõ. Amíg egy budapesti kiállításon 8-10 márka van jelen, addig Pápán 23 márka képviselteti magát, sõt, egy új kollekció magyarországi bemutatkozására is sor kerülhet. Kiemelkedõ az a példaértékû együttmûködés, ami a kiállítás kapcsán az órások, az Ipartestület és a város vezetése között megvalósult. Ennek is köszönhetõen a rendezvény régiós jelentõségû lett. Az órakiállítást ami mindkét napon ingyenesen látogatható - október 28-án, szombaton 9 órakor dr. Kontrát Károly nyitja meg. Tájak és emberek Vágfalvi Ottó kiállítása Október 18-án a magyar festészet napja tiszteletére nyitották meg a Somogyi József Galériában a nyolcvanéves Vágfalvi Ottó festõmûvész tárlatát. Müller Kata népdaléneklését követõen a szervezõ Jókai Mór Mûvelõdési Központ nevében Borbély Lajos köszöntötte az alkotót és az érdeklõdõ mûvészetbarátokat, majd Heitler László festõmûvész, mûvészeti író méltatta a kiállítást, aminek érdekessége az is, hogy Lukácsnak, az orvosok és piktorok védõszentjének a névnapján nyílt. Vágfalvi Ottó ritka mûvészi magatartása alázatot és jóságot sejtet. Az alkotó Szerencsen született, és diákkorában a polgári iskola igazgatójától kapott elõször ihletet. Késõbb Sárospatakra került, ahol Bálint József figyelt fel tehetségére. Itt ösztöndíjat is kapott Azt mondja a magyar közmondás, hogy egyszer volt Budán kutyavásár. Bizony nálunk többször is volt, hiszen miután a város jó pár évvel ezelõtt nagyvonalúan megvásárolta a néprajzi gyûjteményünket, megfogadtuk: gyûjtõszenvedélyünket beszüntetjük. De egyszer, mikor az egyik piacon sétálgattunk, férjem, Endre bácsi azt mondta: - Nézd, milyen szép formájú teáskanna, vedd meg! Ugyan, mit kezdenék én nyarán ismerkedett meg Burghardt Rezsõvel, aki késõbb mestere lett. Az alkotó ma Balatonfûzfõn él, ahol a mûvelõdési házat vezette, szakkört irányított. A A teáskannák szerelmese Évek hosszú sora alatt már közel nyolcszáz teáskannát gyûjtött össze a néprajzi gyûjteményérõl híressé vált Gyõry Endréné. Köztük sok magyar, német és cseh kerámia van, de akad angol fajansz és kínai porcelán, valamint olyan régi darab is, mely az egykori pápai porcelángyárban készült. Éva néni nagy szeretettel mutatta meg nekünk féltve õrzött kincseit, melyek zömét ócskapiacról, házaktól, hagyatékokból sikerült beszereznie. Fotó: Horváth Géza egy teáskannával? válaszoltam. De tudom, hogy tetszik, vedd csak meg! Hát így lett meg úgy hat-hét évvel ezelõtt az elsõ teáskannánk. Attól kezdve a teáskannákat kerestük rendszeresen, tudatosan, módszeresen, úgy, ahogy negyven éven át a néprajzi tárgyakat. De bevallom, most már nem vagyok olyan alapos, mint régebben; a teáskannákról már nem vezetek pontos nyilvántartást, mert az már nem esne jól. Már nincs karton, nincs leltár, van ellenben egy új módszerem: azoknak az embereknek a nevén nevezem a kannákat, akiktõl származnak. Legkedvesebb teáskannám, egy nagyon szép harmincas évek elejérõl való Zsolnai kanna, megvan hozzá a tejszínes kiöntõ is. Ez szeretett anyósomé volt, és õutána Flórikának nevezem. Gabi barátnõmtõl kaptam a Gabi nevû teáskannámat, de van itt Ágika, Katika, Magdi is mutat a szobában egy egész könyvesszekrényt szép sorban elfoglaló teáskannák közül néhányat Éva néni, aki azt is elárulta: természetesen azok a darabok, melyek rokontól, ismerõstõl, barátoktól származnak, különösen a szívéhez nõttek. Éva néni megmutatta legjobban féltett, számára igen kedves, értékes herendi teáskannácskáját is. Az apró világoskék virágmintás, gyönyörû darab alján valóban ott található a herendi porcelánjelzés, mely arra utal, hogy ezt a kannácskát a harmincas években készítették. Éva néni büszkén mutatta meg azt a teáskannát is, mely abban a pápai cserépgyárban készült, amely a 19. század közepén szûnt meg. Ugyanezen tárgyak között álldogál az a kicsi kávéspohár is, mely Kapossy Lúcián findzsája volt, s bár jelzés szabad szemmel nem látható rajta, Éva néni azt mondta, valószínûleg az is herendi. Persze egy másik vitrinben tobruki villa mûtermében dolgozik. Egész Európát bejárta, ismeri a Lappföldet, Franciaországot, Kínát és Dél-Afrikát, de elutazott Szíriába, Jordániába, Libanonba is. Termékeny mûvész, ezt hazai és külföldi kiállítások egész sora bizonyítja. Balatoni festõként mindenhova elvitte magával a tó varázsát, amit évszakonként ábrázol és láttat. Mûvészete az impresszionizmus és a naturalizmus sajátos keveréke. Farostlemezre dolgozik olajjal, de nem zárkózik el a kísérleti technikáktól sem. Utolsó éveinek képeirõl számûzte az embert, egyre kevesebb színt alkalmaz, az uralkodó az érett férfikor kékje és az általa kedvelt finom szürkék. A galéria kistermében életképei és aktjai, a többi teremben tájképei és gazdag fantáziájának szülöttei találhatók. A kiállítás egyben összegzés, számadás is ötven év mûvészetérõl. A tárlat november 28-ig látogatható a galéria nyitva tartási idejében. is sok szép darab található kétrészes bidermeir teáskanna, bécsi formájú Budán készült medalionos porcelán, és az utolsó szerzemény, egy fém teáskiöntõ szép míves fedélnyitóval. Gyõry Endréné elmesélte, gyûjteményének nagy részét lengyel piacokon vette, így sok benne a német és cseh kerámia. - Az a nagy szerencsém, hogy a teáskannák törnek el legkésõbb. Amikor egyegy csésze vagy alja eltörik, már sérül a készlet. Azokban az országokban, ahol nagy a teakultúra vagy tehetõsebb emberek élnek, új garnitúrákat vesznek, és a teáskannákat kihajítják. Persze elõfordul, hogy teljes teáskészlettel is találkozom, de azt nem szoktam megvenni, mert nagyon drága. Akik ismernek, tudják, hogy nekem csak a kanna a fontos mesélte Éva néni, és elárulta azt is, hogy a legnagyobb öröm számára az, amikor egy meglévõ kannának például évek múlva megtalálja a fedelét vagy a tejszínes kiöntõjét. Éva néni még sokáig mesélt a teáskannáiról, de legjobban akkor lepõdtünk meg, mikor felvitt minket ámulatba ejtõ, szinte múzeumszerû padlására, ahol sok száz teáskanna sorakozott gyönyörû sorrendben a polcokon, régi fényképek, népi edények, ódon bútorok és sok-sok más kincs társaságában. Varga Bea

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa továbbra is a Fidesz egyik fellegvára

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Várünnepség Döbröntén A község határában

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 15. Közéleti hetilap III. évfolyam 45. szám Várjuk az ünnepeket Közeledik a karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb

Részletesebben

Százéves az ugodi iskola

Százéves az ugodi iskola 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap

Részletesebben

Pápán a harmadik repülõgép is

Pápán a harmadik repülõgép is 2009. október 15. Közéleti hetilap VII. évfolyam 37. szám Attyapuszta Idõsek hete Ebben az évben ünnepli fennállásának ötvenéves évfordulóját a Pápakovácsi Idõsek Otthona. A festõi környezetben található

Részletesebben

A doni hõsökre emlékeztek

A doni hõsökre emlékeztek 2011. január 20. Közéleti hetilap IX. évfolyam 2. szám A doni hõsökre emlékeztek Projektnyitó a színházban Magunknak építjük a várost Tavaly februárban dõlt el, hogy a Belváros funkcióbõvítõ rehabilitációjára

Részletesebben

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám Elkészült a település himnusza is Újra vidám húsvét Gannán Szép hagyomány Gannán, hogy húsvétkor vidám, szórakoztató

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények

teremtette meg az igazi ünnepi hangulatot. A gyönyörû ruhák, hajköltemények Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 15. Közéleti hetilap V. évfolyam 6. szám A felnõttéválás küszöbén Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Újra társulásra kényszerülnek

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ Pápa és Vidéke 2012. május 31. Közéleti hetilap X. évfolyam 11. szám Pápai Agrárexpo A vidék nem egyszerû termelési tér Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ A Jókai Mór Mûvelõdési

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél

Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Pápa és Vidéke 2012. április 19. Közéleti hetilap X. évfolyam 8. szám Új üzemcsarnok, ötven új munkahely a Hirtenbergernél Iskolások jártak a reptéren Látogatói napot tartottak pénteken a Pápa Bázisrepülõtéren.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Szülinapos játszótér Második születésnapját

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él

A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él 2014. január 30. Közéleti hetilap XII. évfolyam 2. szám A kultúra közös ügyünk: mindannyiunkban benne él Húszéves a Pro Cultura Díszoklevél Õrzik városunk hagyományait, értékeit Nagyszabású gálamûsorral

Részletesebben

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN XXIV. év fo lyam 18. szám 2009. október 30. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

Megelevenedett az ihászi csata

Megelevenedett az ihászi csata 2009. augusztus 20. Közéleti hetilap VII. évfolyam 29. szám Huszárparádé, koszorúzások, bajtársi találkozó A hõsökre emlékeztek A Pápai Történelmi Napok keretein belül vasárnap délelõtt tartották a Pápai

Részletesebben