Pápa és Vidéke október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2006. október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke október 26. Közéleti hetilap IV. évfolyam 40. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Több száz lakókocsi a pápai kempingben Kempinges évadzáró találkozó Pápán Október ig a magyar kempingezõk évadzáró találkozójának jóvoltából megtelt a Termálkemping teljes területe. A Magyar Camping és Caravanning Club 10 éve szervez rendszeresen összejöveteleket a ma már családot számláló tagság számára. A találkozóra a szervezõk meghívták a horvát, a cseh, a szlovák, a szlovén és a német társklubokat, de jöttek kempingezõk a Vajdaságból is. A magyar kempingezõk klubja tíz éve szervez tagjai számára rendszeresen öszszejöveteleket családot fog már össze a szövetség, melynek már pápai tagjai is vannak. A társasághoz bárki csatlakozhat, akinek szívügye a kempingezés, és aktívan gyakorolja is ezt, hiszen a klub számos elõnyt kínál tagjainak, tudtuk meg Gyürky Lászlótól, a Magyar Camping és Caravanning Club elnökétõl. Folytatás a 3. oldalon Munkácsy-iskola Német vendégeket fogadtak Rendkívüli németórát tartottak kedden kora délután a Munkácsy Mihály Általános Iskolában. A program különlegességét az adta, hogy a nyolcadikos tanórán részt vett két leinefelde-i mûvész Ingrid Keller és Christina Hindermann, kiknek csütörtökön nyílik kiállításuk az intézményben. A Leinefeldébõl érkezõ képzõmûvészekkel a gyerekek interjút készítetek, természetesen német nyelven. Továbbiak az 5. oldalon Emlékezés 1956-ra Egy nép kiáltott A közel egy hete tartó, a Jókai Mór Mûvelõdési Központ által szervezett ünnepségsorozat megható fejezeteként került sor október 22-én este 18 órakor a JMK színháztermében az emlékezõk ünnepségére. Az ünnepi közönséget és a meghívott vendégeket az elõtérben és az emeleten a forradalom dokumentumai fotók, korabeli plakátok, a rajzpályázat legkiválóbb alkotásai fogadták. A nagyteremben a Szent Cecília kórus kíséretével 18 órakor felcsendült a Himnusz, ami ezen a napon kicsit fájdalmasabban, meghatóbban hangzott, mint más állami ünnepségen. Ezt követõen az USA-ban élõ, az országot 1956-ban elhagyó Simon Zoltán szavalta el megrázó erõvel a Szegedi balladát, majd dr. Kovács Zoltán polgármester adta át az 1956 tiszteletére rendezett vetélkedõk a vers- és prózamondó, a történelmi vetélkedõ és a rajzpályázat elsõ helyezettjeinek díjait. Folytatás a 2. oldalon Ökumenikus emlékezés Tapolcafõn Tapolcafõ történetében elõször ökumenikus istentisztelettel emlékeztek meg egy nemzeti ünneprõl hétfõn a városrész református templomában. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére rendezett megemlékezésen Pályi Gábor római katolikus plébános megemlékezett az utcai harcokban résztvevõkrõl, az utcai sortüzek áldozatairól, akik mint mondta, önként adták oda életüket övéikért, minden magyarért. A nemzet élete és szabadsága drágább volt számukra, mint a saját életük. Bõvebben a 2. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke október 26. Egy nép kiáltott Ökumenikus emlékezés Tapolcafõn Folytatás az 1. oldalról Az ünnepi szónok, Katona Tamás édesapja példájával szólt a forradalomról. Apja, aki háromgyermekes, megbízhatatlan jogászként beruházási elõadó volt egy sertéstelepen, 1956-ban a pápai forradalmi tanács elnöke lett. A forradalom bukását követõen letartóztatták, internáló táborokba, tárgyalásokra, börtönökbe vitték. Három évet töltött így, majd szabadulása után egy vidéki termelõszövetkezetben dolgozhatott. - Most szülõvárosában elégtételt kap egy üldözött, de ne feledkezzünk meg arról a több mint húszezer emberrõl, akinek családja, sorstársai voltak, vannak fogalmazott a szónok. Az ünnepi beszédet követõen a Pegazus Színház elõadásában, Sarkadi Nagy Antalné rendezésében énekes, verses összeállítást, gondolatébresztõ és fájdalmas emlékeket idézõ elõadást tekintett meg az emlékezõ közönség. A szerkesztett mûsorban városunk középiskolásai közremûködtek. Az elõadást a JMK elõtti téren a Magyar pieta, Tóbiás Klára szobrászmûvész alkotásának felavatása követte. A szobor alkotója beszédében hangsúlyozta, hogy az '56-os forradalmat követõen sorsok, életek pecsételõdtek meg, családok hullottak szét. - Ölni nemcsak az emberi élet azonnali kioltásával lehet fogalmazott a mûvész, s ezt a bosszúálló hatalom is jól tudta. - A szobor párja a napfény városában, Szegeden található. Legyen e két szobor kapocs Kelet és Nyugat között, íveljen át Magyarországon, s kerüljön végre méltó helyére a forradalom és szabadságharc hangsúlyozta Tóbiás Klára. Az alkotó beszédét követõen dr. Kovács Zoltán polgármester mondott ünnepi szónoklatot. - A mi magyar pietánkon Mária az 56-os forradalom hõseit és mártírjait gyászolja, de e szoborban is érzékelhetõ a remény és október 23-a üzenete: a szabadság gyõzelme. Mert bár a harcot vérbe fojtották, mégis gyõzött. Néhány évtizeddel késõbb, a mában az akkori követelések nagyrészt megvalósultak. Nemzetünk sajátos sorsa itt, Közép-Európában, hogy újra és újra meg kellett harcolnunk azért a szabadságért, amelyért õseink már sokszor megharcoltak. Nemzedékrõl nemzedékre öröklõdik a kiolthatatlan vágy, hogy magunk határozhassunk saját sorsunk felõl, és nemzedékrõl nemzedékre újraálmodjuk a biztonságot nyújtó szabad világot. Ezt a világot álmodták meg 1956 októberében apáink és anyáink, akik maguk is dédszüleiktõl, 1848 hõseitõl örökölték ezt. A rendszerváltás idõszakában, 1956 örököseiként mi is ennek az álomnak a valóra váltásáért fogtunk össze. Hajtsunk fejet a világ legnagyszerûbb forradalma, '56 hõsei elõtt. Azok elõtt, akik néhány nap leforgása alatt egyszerû emberekbõl hirtelen forradalmárok lettek, felismerve saját történelmi szerepüket, akár életüket is áldozva a szabadságért. Ma rajtunk a sor, hogy '56 forradalmárjainak személyes példájával, a magunk erejébõl és emberségébõl olyan Magyarországot teremtsünk, amelyben szabadon, hatalmi gõg és hazugságok nélkül tudunk hinni, dolgozni és élni - hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán. Az ünnepi köszöntõ után Tóbiás Klára és dr. Kovács Zoltán leleplezték az emlékmûvet, majd a történelmi egyházak képviselõi mondtak áldást. Ezután Pápa város önkormányzata, a rendõrség, a tûzoltóság, a bázisrepülõtér, a Vám-és Pénzügyõrség, a parlamenti pártok és szervezetek képviselõi helyezték el a talpazaton az emlékezés a kegyelet koszorúit és virágait. Az ünnepi megemlékezés és szoboravatás a Szózat közös éneklésével ért véget. Folytatás az 1. oldalról Görög Zoltán evangélikus lelkész rámutatott, nehéz megszólalni ezen az ünnepen, mert nem hivatalos egyházi ünnep, és mert az elmúlt napokban, hetekben sokan, sokféle gondolatot elmondtak már az ötven éve történtekkel kapcsolatban. Õ személyes emlékei alapján emlékezett az 56-os forradalomra, kiemelve, hogy a lyukas zászló számára szimbólummá vált, mert valami olyat vágtak ki belõle, ami az azt magasba emelõk szerint nem tartozott a nemzeti lobogóhoz. Amit kivágtak belõle, az a jogtalanság, az igazságtalanság, az elnyomás. A magyar nép sok szenvedésére, veszteségeire emlékeztetett az ökumenikus istentiszteleten Apostol Pál református lelkész, majd emlékeztetett azokra a tapolcafõiekre, akik nem lehettek ott az ünnepen, mert elmentek a faluból, KÉSZ összejövetel Az Anna templom hittantermében október 20-án a KÉSZ egyik tagja, Bali István középiskolai történelemtanár tartott elõadást. Mint mondta, nem a forradalom eseményeit kívánja vagy nem érhették meg az ünnepet. A rendezvény szónoka, Zsegraics Gyula önkormányzati képviselõ beszédében rámutatott, az 1956-os forradalom a magyar nemzet megfiatalodását, újjászületését hozta, napok alatt rendet és szervezettséget teremtett, és példát mutatott sok más nemzet számára. A szovjet hatalom pedig akkor kapott egy olyan sebet, amit soha többé nem tudott kiheverni. John Kennedy, az Egyesült Államok elnöke szavait idézve elmondta, nincs még egy olyan nap a történelemben, ami világosabban mutatta volna, hogy az ember szabadságvágya örök és elpusztíthatatlan, bármekkora is a siker ellen való túlerõ. A képviselõ beszédében megemlékezett a forradalom leverését követõen hazájukat elhagyni kényszerülõkrõl, az elhurcoltakról, a bebörtönzöttekrõl. Mint mondta, 1956 üzenete ma arra figyelmeztet, hogy az igazságért, a szabadságért vívott harcokban csak ideiglenesen lehet elbukni, mert ha évtizedek múltán is, de végül mindig az igazak gyõznek. A szabadságot újrateremtõ, emlékezetes pillanatnak nevezte június 16-át, Nagy Imre és mártírtársainank újratemetésének napját, majd párhuzamot vont az 1956-os és a mai események között. Végül azt mondta, megvan az ideje a forradalmaknak és megvan az ideje a hétköznapoknak is. A forradalmárok megteremtik a lehetõséget az utánuk jövõknek, a házat és hazát építõknek. A megemlékezésen a Tapolcafõi Forrás Népdalkör, valamint a városrész fiataljai adtak ünnepi mûsort, mely után a résztvevõk megkoszorúzták a település hõseinek emlékmûveit. papp Elõadás az 1956-os forradalomról Az 1956-os forradalomról és annak utóéletérõl szólt a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Pápai Csoportjának októberi rendezvénye. Az utca hangja a vélemény rovatokban idõnként megdöbbenti a történelmet ismerõ olvasót. Mintha idõutazásban vennénk részt: a tüntetés az helyes volt. De amikor fegyvert fogtak, és elfajultak a dolgok, azt már elítélem. Zavaros idõk voltak ma sem ismerjük a teljes igazságot. Egyesek szerint forradalom, mások szerint ellenforradalom volt szélsõséges elemek is bekapcsolódtak, a forradalom elvesztette tisztaságát. Az a fontos kérdés vetõdik fel bennem, hogy vajon mennyi idõ telik még el addig, míg az a sok hazugság eltûnik a magyar közgondolkodásból, amit a kádári propaganda egy emberöltõn keresztül sulykolt 56-ról. Az idézett cikkben visszaköszönnek a kádári fehér könyv állításai arról, hogy a jó szándékú, de megtévesztett fiatalok tüntetését a börtönökbõl kiszabadított bûnözõk, horthysta, fasiszta, nyilas, csõcselék változtatta ellenforradalommá, ártatlan emberek legyilkolását eredményezõ vérengzéssé, ami csak azért nem lett még tömegesebb, mert Kádár elvtárs behívta a szovjeteket a felidézni, hanem annak mai korunkra gyakorolt hatását elemzi mondandójában. Az elõadó kiemelte az 56-os események még ma sincsenek feldolgozva a magyar társadalomban, s a mai társadalmi-politikai helyzetben ez rányomja bélyegét az országra. Bali István a 20. század teljes történelmébe illesztette a forradalmi eseményeket, Trianontól az 1989-es rendszerváltásig, s ezek tükrében szólt a magyar társadalom nemzeti öntudatának sérülésérõl, erkölcsi válságáról. Rosszul emlékeznek? Októberi forradalmunk 50. évfordulója elõestéjén a sajtóban természetes módon került elõtérbe az emlékezés az 56-os eseményekre. Az emelkedett hangú vezércikkek, a forradalom még élõ hõseivel készített interjúk, a különbözõ megemlékezésekrõl készült riportok közé azonban disszonáns hangok is keveredtek. rend helyreállítására. Az agymosás olyan sikeres volt, hogy az egyik nyilatkozó nyugdíjas úgy emlékszik 50 év távlatából, hogy õ egyetemistaként ott volt a felvonuláson (nyilván 23- án). és az elsõ látvány az volt, hogy a Köztársaság téren (30-án!) akasztják föl az ártatlan kiskatonákat. Az igazság kedvéért azt el kell ismernem, hogy azért ideológiai fejlõdés tapasztalható. árulásáról egyik hozzászóló sem beszélt, és ellentétben a Napló egyik SMS-ezõjével egyetértenek 1956 megünneplésével. Egy kérdés azonban nyitva marad. Vajon õk mit akarnak ünnepelni október 23-án? Bali István történelemtanár

3 2006. október 26. Pápa és Vidéke 3 A cél a szakképzés fejlesztése A Pápa-Tapolca térségében nemrég létrehozott konzorcium célja, hogy Veszprém megye nyugati tengelyében fenntartók és intézmények közösen dolgozzanak a szakképzés fejlesztéséért. A közös munka fõ feladata, hogy a résztvevõk uniós és hazai pályázatok segítségével valósítsák meg a szakképzés tárgyi feltételeinek javítását, illetve a személyi feltételek megteremtését. Több száz lakókocsi a pápai kempingben Kempinges évadzáró találkozó Pápán Ez eredményezheti egy közös beiskolázási modell létrehozását, amit egy pályaorientációs terv kidolgozása elõz meg. A konzorcium résztvevõi október 17-én a pápai Polgármesteri Hivatal tanácstermében üléseztek. A szakképzés-fejlesztési terv nyitófórumán felelevenítették a pályázat elõzményeit, a szerzõdés aláírásának körülményeit, majd Bogdány Zoltánnak, a Mondolat Iroda közoktatási szakértõjének projektindító elõadását hallgatták meg. Az elõadó ismertette a konzorcium létrejöttének háttér-információit. A hatásosság és eredményesség szempontjából koncentráció szükséges a szakképzésben. Ez eredményezte a tizenhat szakképzõ központ létrejöttét. Az OM pályázat hosszabb átfutási idõt biztosít a fejlesztési stratégia kidolgozásához. A projekt Az Internet kétségteleül forradalmasította az informácóáramlást, azonban nincs olyan vívmánya a mûszaki fejlõdésnek, amit ne lehetne a bûnözés szolgálatába állítani. A világhálón terjedõ gyermek pornográf felvételekrõl már mindenki hallott, azt azonban már kevesebben tudják, hogy a társkeresés internetes formája sem mentes a veszélyektõl. Messzirõl jött ember azt mond, amit akar szól a mondás, és ez ebben az esetben fokozottan igaz. Vannak olyan kellemes megjelenésû, jó kommunikációs készséggel rendelkezõ férfiak, akik csak azért keresnek maguknak partnert, hogy azokat rövid ismeretség után meglopják. Az elmúlt néhány hónapban két Bakonyalján élõ nõ is áldozatává vált ilyen bûnözõknek. Az esetekben közös, hogy soha nem a valódi nevüket használják az elkövetõk, és mindig arra törekszenek, hogy a találkozó a másik lakóhelyének közelében, az intim együttlét pedig prioritást élvezõ területei a közös informatikai felület kialakítása, a gyakorlatorientált képzés feltételeinek javítása, a pályaorientációs rendszer fejlesztési lehetõségei, a szektorális együttmûködés és a szakmacsoport-specifikus képzési bázis kialakítása. Az elõadást követõen a konzorcium tagjai megválasztották testületeiket, a konzorciumi és a fejlesztési tanács vezetõit. A konzorciumi tanács elnöke dr. Áldozó Tamás, alelnöke Némethné dr. Varga Erika lett. A fejlesztési csoportokba minden intézmény delegált tagot, így alakult ki a területet teljesen lefedõ, az eredményes munkát biztosító háló. A konzorcium munkájának eredménye egy hároméves fejlesztési terv lesz, ami a szakképzés koordinációját, illetve beruházási és fejlesztési elképzeléseket tartalmazza. Óvatosan ismerkedjünk a másik otthonában történjen. Ily módon szinte alig hagynak kézzelfogható információkat maguk után, amikor egy váratlan pillanatban a sértett pénzével lelépnek. A gyengéd ölelést mellõzõ távozás történhet azalatt, míg az áldozat a lakásán átmenetileg magára hagyja alkalmi ismerõsét, de akár addig is, amíg a fürdõszobában tusol. A megelõzés ilyen esetben viszonylag egyszerû. Ne hagyjuk magunkat belezuhanni a szerelembe, kezeljük fenntartással új ismerõsünket! Ne hívjuk fel rögtön magunkhoz, és pénzkölcsönnel se segítsük ki! Hagyjuk hosszabb ideig udvarolni, ezalatt tudjunk meg róla konkrét, ellenõrizhetõ adatokat. Készíttessünk együttlétünkrõl közös felvételeket, és azokat rögtön töltsük is le a fényképezõgéprõl, vagy a mobiltelefonról. Akit mindez elriaszt, azért nem kár. Még mindig jobb, mint becsapottan, megalázottan, kifosztottan kiábrándulni az egész férfinembõl. Képviselõi fogadónapot tart Pápán október 27-én, pénteken óráig az MSZP irodán (Korvin u. 3) Gõgös Zoltán államtitkár, az MSZP országgyûlési képviselõje, valamint Kövér József és Pingiczer Sándor önkormányzati képviselõk. Folytatás az 1. oldalról - Egy jó társaságba tartozni nagy elõny, de az is, hogy a kempingek a mi igazolványunkkal kedvezményeket adnak, és amikor egy-egy ilyen találkozót szervezünk, még nagyobb a kedvezmény mondta Gyürky László. Az évadzáró találkozói örömmel jöttek Pápára, hiszen jó híre van a Termálkempingnek, melyet ezidáig százalékban külföldiek vettek igénybe, de remélhetõleg hamarosan ez változni fog. - Örülünk a mai rendezvénynek, mert most látható, hogy egyre több ember engedheti meg magának, hogy - Amikor az Erkel Kórussal Franciaországban jártunk, sok szépen díszítet körforgalmat láttunk. Szenzációs kompozíciók állnak a körforgalmakban: szökõkutak, szélkerekek, szobrok. Amikor az itteni körforgalom építése elkezdõdött, felvetõdött az ötlet, milyen jó lenne, ha elhelyezhetnénk ide egy olyan alkotást, mely a két közeli iskolára, az Erkelre, illetve a Bartók Béla Zeneiskolára is jellemzõ. Például gondoltunk egy növényekkel befuttatott violinkulcsra, de bármi lehet. A megvalósításra pályázatot írtunk ki, a döntésben természetesen szakemberek is részt vesznek, a mûszaki osztály munkatársai és a város fõépítésze. A költségeket egy bállal, egy papírgyûjtéssel, esetleg közada- nagyértékû lakókocsit tartson, amivel kempingezni tud. Nem véletlenül van ilyenkor a szezonzáró, hiszen a magyar lakókocsi-tulajdonosok és kempingkaravánosok nyáron a mediterrán térségben, Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban tartózkodnak. Õsztõl tavaszig itthon vannak, és a különbözõ melegvizû fürdõket keresik fel. Ez a rendezvény pedig nekünk is egy rendkívül jó reklám mondta Kovács Antal, a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója. Régebben a kempingezés a kispénzû emberek sportja volt, ma már ez nem Dísz a körforgalomba A szép környezetért A Korona és a Zárda utca keresztezõdésében található új körforgalomba egy dísz, egy alkotás elhelyezését kezdeményezte ez Erkel-iskola. Ennek érdekében pályázatot írtak ki az intézmény tanulói, azok szülei, az iskola tanárai és azon érdeklõdõk számára, akiknek fontos a környezet szépítése. A legjobb pályázatot 9 fõs bírálóbizottság választja ki. A megvalósítás anyagi kereteit az iskola biztosítja. kozással teremtenénk elõ. Ilyen programunk volt az Erkel-dombormû, az ottani kedvezõ tapasztalatok reményt adnak a mostani tervünk megvalósítására is részletezte Schmidt Dezsõné igazgató. A pályázati kiírás szerint az alkotás anyaga tetszõleges, de elõnyt jelent a környezetbarát anyag (fa, növény stb.). Az alkotás mérete tetszõleges, de fontos, hogy környezetbe illõ legyen. A pályázatnak tartalmaznia kell az alkotás leírását, rajzát, költségvetését és a kivitelezés lehetõségét is. A pályázatot november 15-éig várják az iskolában, az alkotás megvalósulását március közepére tervezik. Az intézmény ötletét az önkormányzat is támogatja. Varga Bea A közelmúltban került sor a Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Egyesület alakuló ülésére. Az egyesület tervét elsõként dr. Gáti Jenõ vetette fel, s a tervet követõ szervezõmunkának köszönhetõen hatvanöt meghívót küldtek ki a történelmi egyházaknak, Pápa intézményeinek, a megyében mûködõ zsidó szervezeteknek, múzeumoknak, levéltáraknak. Az elõkészítõ munkában többen is részt vállaltak, többek között a Polgármesteri Hivatal titkársága, a Református Teológiai Akadémia és a Református Kollégium Gimnáziumának oktatói is. Gáti Jenõ bevezetõjében az egyesület így van. Ha megnézünk egy lakókocsit, láthatjuk, az bizony komoly értékkel bír. Ehhez pedig olyan jármûvet kell beszerezni, mellyel vontatni lehet, erre pedig csak a nagyobb teljesítményû autók képesek. De ha a sátrakat nézzük, ott sem más a helyzet, hiszen egy jó sátor százezer forint körül van manapság. Emellé pedig jönnek a kempingdíjak. A költségeket összeadva, nem biztos, hogy a kempingezés a legolcsóbb szállástípus. A kempingezés viszont egy életforma. - Egy olyan kempingbe jöttünk mi most ide, amelyik egyedülálló. Aki ide bejön, egybõl láthatja, hogy nem véletlenül ötcsillagos ez a kemping, melyre minden klubtagunk rácsodálkozott, mondván, hogy milyen szép, mennyire gondozott. Remélhetõleg akik ide eljöttek elfeledték egy kicsit napi gondjaikat, és sikerült itt feltöltõdniük tette hozzá a klubelnök. A kempinges évadzáró találkozó megnyitójára szombat délelõtt került sor, a városi fúvószenekar, dr. Kovács Zoltán polgármester köszöntõje és a Vadvirág mûsora után gulyásparti, családi vetélkedõ, vásár, bemutatók, véradás várta a vendégeket. Zsidó kulturális egyesület alakult megalakulását megelõzõ tevékenységrõl szólt, majd dr. Zsengellér József, a Teológia helyettes rektora ismertette a tervezett alapszabályt. Az egyesület célja a pápai zsidóság múltjának feltárása és feldolgozása, az ezzel kapcsolatos tárgyi és szellemi emlékek összegyûjtése, kiállítása, zsidó kulturális napok szervezése, illetve kapcsolatok kiépítése az itthon és Izraelben mûködõ hasonló szervezetekkel. Az alapszabály tartalmazza a tagok jogait és kötelességeit, a gazdálkodási és vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos állásfoglalást, az egyesület szervezeti formáit. Az alapító tagok kisebb módosításokkal látták el, majd elfogadták az alapszabályt, és megválasztották a tisztségviselõket. Ennek értelmében a kulturális szervezet elnöke dr. Zsengellér József, elnökhelyettese Pitó Katalin, elnökségi tagja dr. Hudi József lett. Ezután következhet az egyesület hivatalos bejegyzése. Dr. Gáti Jenõ zárszavában a történelmi egyházak képviselõinek segítségét kérte az eredményes mûködés érdekében, illetve az elsõ nagy feladatról, egy kiállítás szervezésérõl beszélt. A Pápa és Környéke Zsidó Kulturális Egyesületnek a JMK ad otthont. Az alapítók további rendes és pártoló tagok jelentkezését várják.

4 4 Pápa és Vidéke október 26. Kolping körzeti akadályverseny Hétfõn körzeti ifjúsági akadályversenyt szervezett a Pápai Kolping Család Egyesület. A város különbözõ pontjain lévõ állomásokon Pápa város történetével kapcsolatos játékos feladatokat kellett megoldaniuk a kolpingos fiataloknak. A kolpingos akadályversenyre a nyugati régió több városából is érkeztek fiatalok. Jöttek például Gyõrbõl, Berhidáról, Veszprémbõl, Öskürõl, Körmendrõl, vagyis azokról a településekrõl, ahol mûködnek Kolping-családok. - Október 23-án hagyományosan, minden évben megszervezzük a körzeti if- Adorján Gyula, az egyik gici lakásotthon vezetõje súlyos problémával fordult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pápai Csoportjához. A lakásotthon két volt lakójának az elmúlt héten megszületett a kisbabája, de csak akkor vihetik haza a kórházból, ha a megtakarított pénzükbõl a Hathalomban vásárolt lakást bebútorozzák, lakhatóvá teszik. Ellenkezõ esetben a kisbaba állami gondozásba kerülhet. A fiatalok kilátástalan helyzetükben egykori gondozójukhoz fordultak, aki azonnal kapcsolatba lépett a szeretetszolgálat vezetõjével. Szita Tamásné elmondta, a pápai csoport tagjai két nap alatt összegyûjtötték a szükséges bútorokat - szekrényeket, konyhabútort, székeket, fotelokat, emellett szõnyegeket, konyhai felszereléseket, mosógépet és centrifugát is tudtak adni az ifjú szülõknek, akik így júsági akadályversenyt. Ilyenkor a pápai és a körzetben élõ fiatalok versengenek egymással. Minden évben más és más a téma az akadályversenyen, volt már gasztronómiával, az Európai Unióval kapcsolatos, magyar királyokról szóló verseny. Idén Pápa város történetét emeltük ki, minden egyes állomás településünk történetéhez kapcsolódik mondta Jáger László, a Pápai Kolping Család titkára. Az akadályverseny állomásai a város különbözõ pontjai voltak. A Kolpingházban, a Várkertben, a Várkastély elõtt, a Fõ téren, a Március 15. téren, a Kossuth utcán. - Az akadályversenyre felkészülni nem kellett, mert az egyes állomásokon a város történetével kapcsolatban megkapják a fiatalok az információkat. Az utolsó állomáson lesz egy olyan kérdéssor, mely a város történtére vonatkozik itt derül ki, hogy a csapatok mennyire emlékeznek az egyes állomásokon elhangzottakra. De ez inkább egy játékos vetélkedõ, nem a lexikális tudásra vagyunk kíváncsiak. Az a lényeg, hogy a csoportokat összehozzunk, és jól érezzük magunkat tette hozzá Jáger László. Az akadályversenyen azt is megtudtuk, vasárnap a kolpingosok hálaadó szentmisét tartanak a Szent József kápolna székadományaiért, novemberben pedig Bécsbe utaznak a betlehemi lángért. A pápai kolping egyesület egyébként jelenleg 51 tagot számlál, a közösség 1991-ben alakult. Tevékenységük többek között szociális segítõ, mûvelõdési, kulturális és szabadidõs programok szervezésére terjed ki. Varga Bea Gyors máltai segítség hamarosan saját otthonukban nevelhetik majd a picit. Az adomány szállítását Szekeres Imre fuvarozó vállalta, a fiatal pár egykori otthonbeli társai pedig a rakodásban segédkeztek, s örömmel tapasztalták, hogy a sok adományból saját lakókörnyezetük szépítésére is lesz lehetõségük. A fiatal pár, Varga Sándor és Meilinger Viktória õszinte szívvel köszönik mindenkinek, akik önzetlenül segítségükre voltak. Szita Tamásné az eset kapcsán lapunk kérdésére elmondta, hogy a Szent Anna Plébániának hála, újra van lehetõségük adományozott bútorok raktározására. Ezért arra kérnek mindenkit, akinek lehetõsége van, használt, de még használható bútorok felajánlásával járuljon hozzá, hogy a szeretetszolgálat munkatársai segíthessenek a hozzájuk forduló rászorultaknak. -pe- Október 30-tól november 5-ig a Máltai Játszóház zárva tart. A Játszótér - november 1-jét kivéve óráig lesz nyitva. Munkácsy-iskola Német vendégeket fogadtak Folytatás az 1. oldalról A tanulók a hallottakból majd egy kis írást is közölnek az iskolaújságban. Ingrid Keller és Christina Hindermann jókedvûen, készségesen és kedvesen válaszoltak a gyerekek kérdéseire. Az iskolások sok mindent megtudtak róluk, a mûvészeti tevékenységükrõl, kedvenc alkotásaikról, napjaikról, családjukról, hobbijaikól. - A mostani találkozónak az volt az elõzménye, hogy Pápáról júniusban egy delegáció ment Leinefeldébe. Két pápai mûvésztanár is jött velünk, és megbeszéltük, hogy a mûvészek közötti kapcsolatnak lesz folytatása. Ennek most jött el az ideje. A két mûvészhölgy négy napot tölt Pápán. Az iskolában megnéznek több nemzetiségi németórát, bepillantást nyernek a rajztagozat munkájába, és a kézmûvestevékenységekbe. Például kékfestõmintázáson is részt vesznek részletezte Bíró Tamásné, ané- met munkaközösség vezetõje. Varga Bea Kalmár Gyula (Pápa): - Ha a kormány nem idézi elõ ezt a helyzetet, akkor erõszakra sem kerül sor. Ez a véleményem. Erõszakkal ugyan nem oldható meg a gondunk, de hát mit lehet tenni, ha a törvényes kereteket elzárják az ember elõl? A tüntetõk 23-án jogosan demonstráltak, a rendõrség provokálta õket, bár ott lehettem volna. Fejmagasságban lõttek, kisgyermekeket, idõseket veszélyeztettek, hol van ez megengedve egy demokráciában? Azzal nem lehet mentegetõzni, hogy nem engedélyezték a tüntetést, hiszen elsõként azokat szorították ki a Kossuth térrõl, akik szabályosan tartózkodtak ott. Hova mentek volna? Hazugságon alapszik az egész kormányzás, így minden tiltakozás jogos. Az emberek alkotmányos joga, Mit gondol az erõszakról? Az október 23-án, hétfõn Budapesten történtek ismét rendkívüli módon foglalkoztatják az ország közvéleményét. A délutáni és esti események sokakban keltenek kétségeket, a legtöbben úgy gondolják, a történések nem méltók nemzeti ünnepünkhöz. Az ország hétköznapjainak feszültségei robbantak hétfõn, a békésen, ám nem a törvények adta kereteken belül demonstráló tömeget a rendõrség könnygázgránátokkal, gumilövedékekkel, vízágyúkkal, lovas- és gyalogos rendõrök rohamával oszlatta fel. A dolgok természetébõl következõen ebben a helyzetben az ártatlan járókelõk közül is szenvedtek el néhányan atrocitást. Feldúlt utcák, barikádok maradványai, kedden már csak ez volt látható Budapesten. Elérhetõ-e, igazolható-e bármilyen cél rendõröké és tüntetõké - az erõszakkal? Heti kérdésünkben erre kerestük a választ. hogy az utcára menjenek, ezt akarják korlátozni. Sajnos kevesen voltak. Legközelebb sikerül. Népszavazással, akármivel. Valamit csak el tudunk érni egy ilyen kormány ellen. Lázár Sándor (Mihályháza): - Azt gondolom, annak, Kalmár Gyula hogy eredményt érjünk el, nem ez a módja. Ezt a brutalitást meg kell fizetnünk elõbb-utóbb. Fogalmazzunk meg tizenkét, vagy negyvennyolc pontot, követeljük azt, hogy legyen kevesebb képviselõ, ne fizessük ki a rengeteg végkielégítést, és csökkentsük azoknak a fizetését, akiknek milliói vannak. Nyugdíjas sofõr vagyok, a feleségem özvegyi nyugdíjával együtt nincs nyolcvanezer a nyugdíjam. Nekem ebbõl kell megélni. De azt nem lehet, hogy most mindent tönkreteszünk. Tüntessünk, követeljünk, de ne ilyen módon. A Kossuth tér Magyarország legszebb tere. Nem szabad tönkretenni. A jogát most mindenki tudja, de hát vannak kötelességeink is. Ha le akarjuk váltani a Lázár Sándor Nyitva az Ifjúsági Centrum A nyári gyermekmegõrzõ program utáni karbantartási munkálatokat követõen október 1-jétõl ismét megnyitotta kapuit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pápai Csoportja Ifjúsági Centruma, tájékoztatta lapunkat Szita Tamásné, a csoport vezetõje. Az Eötvös utcai centrumban szombaton és vasárnap 14 és 16 óra között számítógépes játékokkal, társasjátékokkal és sok más szórakozási lehetõséggel várják az értelmes elfoglaltságot keresõ gyerekeket. A szeretetszolgálat pápai csoportja az õszi szünidõben is megszervezi hagyományos gyermekmegõrzését. Azok a szülõk, akik a közelgõ szünetben nem tudják megoldani gyermekeik felügyeletét, az Ifjúsági Centrumban a hétvégi nyitva tartási idõben, valamint a 30/ es vagy a 70/ as telefonszámon jelentkezhetnek. pe miniszterelnököt, akkor rajta. De nem így, hanem törvényes keretek között. Laki Zsombor (Pápa): - Erõszakkal semmi sem érhetõ el, azt tudnunk kell, hogy az embert ez nem vezérelheti. Elvonatkoztatva a hétfõi eseményektõl, mert azokat nem kísértem figyelemmel, ez a véleményem. Fiatalként elõfordul, hogy erõszakkal találkozunk, de csak akkor, amikor rossz idõben, rossz helyen tartózkodunk. Az erõszakot nem mindenki igyekszik elkerülni, sokan hiszik, hogy ez vagányság. Embere válogatja, de a többség igyekszik kivonni magát, és tartózkodik minden, számára veszélyes dologtól. Az bizonyos, hogy az erõszak sehova nem vezet. Laki Zsombor

5 2006. október 26. Pápa és Vidéke 5 Gyertyák fényénél emlékezünk Akkor sokan azt mondták, sírjál, attól könnyebb lesz de nem lett könnyebb, azóta sem. Aztán azt mondták, az idõ majd segít de az idõ nem segített, hiszen szinte minden második hónapban elment egy újabb kedves, így mára néhány ember csupán a család. Mikor kicsi gyermek voltam, nem értettem, miért olyan szomorú mindenki az ajkai temetõben, mikor a gyertyagyújtás olyan vidám dolog. Ma már tudom, egy kettészakadt életet siratott a család. Harmincas éveinek elején járó nagybátyám, aki egyik pillanatban még kitörõ jókedvvel köszöntötte az új jövevényt engem majd nyolc hét múlva már felejthetetlen emlék volt csupán. Késõbb, rá hét évre búcsúzott nagyapám is, ránk hagyva gyönyörû székely dalainak, meséinek emlékét. Hosszú-hosszú éveken át õk voltak, akikre a gyertyák fényénél emlékeztünk. Aztán négy éve itthagyott minket édesapám is, aki utolsó beszélgetésünkkor, amikor gyógyulással bíztattam, még ma is hallom, ahogy mondta: hagyjuk ezt, tudom, te örök optimista vagy. Igaza volt, én még akkor is hittem, hogy meggyógyul, de soha többé nem hallottam a hangját. Néhány hónap múlva apai nagyapámmal beszélgettünk arról, mikor találkozunk legközelebb, mesélte, milyen munkák várják a szeretett gyümölcsösben, de soha többé nem találkozhattunk. Alig enyhült a fájdalom, amikor anyai nagyanyám kórházi ágyában fekve, pajkosan mosolygó szemmel megígértette velem, hogy másnap a kedvencét viszem, de már nem volt lehetõségem betartani az ígéretet. Két hónap múlva már azt tervezgettem, mi lenne az ajándék, amivel kórházban fekvõ édesanyámnak a legnagyobb örömet szerezhetném ötvennegyedik születésnapján, de nem adhattam ajándékot. Azon a napon temettük. És vannak még sokan rokonok, ismerõsök, akiket az elmúlt négy évben vesztettem el, akiknek sírjánál most gyertyát gyújtok, és úgy emlékezem. Eszembe jut egy illat, egy kézfogás, egy mosoly, sok-sok kellemes emlék, és tudom, hogy az emlékeimet magamban hordozom, s így õk mind bennem élnek tovább. pe A megtalált idõ 3. pápai órakiállítás Október 28-án és 29-én harmadik alkalommal rendezik meg a Somogyi Galériában az órakiállítást és börzét. A kiállítással kapcsolatos sajtótájékoztatón, október 20-án, a rendezõ JMK igazgatója, Veszpréminé Turtsányi Valéria a rendezvény három pillérérõl adott tájékoztatást. Eszerint a muzeális értékû és jelentõségû órák bemutatása mellett elhozzák termékeiket napjaink nagy óraforgalmazói is. A kiállítást az elmaradhatatlan börze kíséri, ami nemcsak cserét és vásárt, de órások, órásmesterek, gyûjtõk baráti találkozóját is magában foglalja. Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ a kiállítás jelentõségérõl adott tájékoztatást. A program Pápa város nagyrendezvényei közt szerepel, de nemcsak költségvetési tételként, hanem igazi kuriózumként is, ami érdekes színfoltként sok látogatót vonzott és vonz. A rendezvényt a városi és a megyei önkormányzat mellett dr. Kontrát Károly országgyûlési képviselõ is támogatja. Balogh István órás, a börze és a régi órák kiállításának szervezõje, az antik órákról köztük a kiállítandó 17. századi, barokk, biedermeier, Napóleon császárságát dicsõítõ alkotásokról és a börzérõl számolt be. Az órák nemcsak szépek és értékesek, iparmûvészeti remekmûvek, hanem a fizika fejlõdésérõl is beszámolnak. Ezt a galéria falain elhelyezett tablók is segítik. Kuriózumként megjelennek a régi pápai órások korabeli hirdetései és egy, az 1900-as évek elejérõl származó ékszeripari zsebkönyv is. Böröczky Jenõ órás a mai kort képviselõ óramárkák felelõseként arról számolt be, hogy a kiállítók száma évrõl évre nõ. Amíg egy budapesti kiállításon 8-10 márka van jelen, addig Pápán 23 márka képviselteti magát, sõt, egy új kollekció magyarországi bemutatkozására is sor kerülhet. Kiemelkedõ az a példaértékû együttmûködés, ami a kiállítás kapcsán az órások, az Ipartestület és a város vezetése között megvalósult. Ennek is köszönhetõen a rendezvény régiós jelentõségû lett. Az órakiállítást ami mindkét napon ingyenesen látogatható - október 28-án, szombaton 9 órakor dr. Kontrát Károly nyitja meg. Tájak és emberek Vágfalvi Ottó kiállítása Október 18-án a magyar festészet napja tiszteletére nyitották meg a Somogyi József Galériában a nyolcvanéves Vágfalvi Ottó festõmûvész tárlatát. Müller Kata népdaléneklését követõen a szervezõ Jókai Mór Mûvelõdési Központ nevében Borbély Lajos köszöntötte az alkotót és az érdeklõdõ mûvészetbarátokat, majd Heitler László festõmûvész, mûvészeti író méltatta a kiállítást, aminek érdekessége az is, hogy Lukácsnak, az orvosok és piktorok védõszentjének a névnapján nyílt. Vágfalvi Ottó ritka mûvészi magatartása alázatot és jóságot sejtet. Az alkotó Szerencsen született, és diákkorában a polgári iskola igazgatójától kapott elõször ihletet. Késõbb Sárospatakra került, ahol Bálint József figyelt fel tehetségére. Itt ösztöndíjat is kapott Azt mondja a magyar közmondás, hogy egyszer volt Budán kutyavásár. Bizony nálunk többször is volt, hiszen miután a város jó pár évvel ezelõtt nagyvonalúan megvásárolta a néprajzi gyûjteményünket, megfogadtuk: gyûjtõszenvedélyünket beszüntetjük. De egyszer, mikor az egyik piacon sétálgattunk, férjem, Endre bácsi azt mondta: - Nézd, milyen szép formájú teáskanna, vedd meg! Ugyan, mit kezdenék én nyarán ismerkedett meg Burghardt Rezsõvel, aki késõbb mestere lett. Az alkotó ma Balatonfûzfõn él, ahol a mûvelõdési házat vezette, szakkört irányított. A A teáskannák szerelmese Évek hosszú sora alatt már közel nyolcszáz teáskannát gyûjtött össze a néprajzi gyûjteményérõl híressé vált Gyõry Endréné. Köztük sok magyar, német és cseh kerámia van, de akad angol fajansz és kínai porcelán, valamint olyan régi darab is, mely az egykori pápai porcelángyárban készült. Éva néni nagy szeretettel mutatta meg nekünk féltve õrzött kincseit, melyek zömét ócskapiacról, házaktól, hagyatékokból sikerült beszereznie. Fotó: Horváth Géza egy teáskannával? válaszoltam. De tudom, hogy tetszik, vedd csak meg! Hát így lett meg úgy hat-hét évvel ezelõtt az elsõ teáskannánk. Attól kezdve a teáskannákat kerestük rendszeresen, tudatosan, módszeresen, úgy, ahogy negyven éven át a néprajzi tárgyakat. De bevallom, most már nem vagyok olyan alapos, mint régebben; a teáskannákról már nem vezetek pontos nyilvántartást, mert az már nem esne jól. Már nincs karton, nincs leltár, van ellenben egy új módszerem: azoknak az embereknek a nevén nevezem a kannákat, akiktõl származnak. Legkedvesebb teáskannám, egy nagyon szép harmincas évek elejérõl való Zsolnai kanna, megvan hozzá a tejszínes kiöntõ is. Ez szeretett anyósomé volt, és õutána Flórikának nevezem. Gabi barátnõmtõl kaptam a Gabi nevû teáskannámat, de van itt Ágika, Katika, Magdi is mutat a szobában egy egész könyvesszekrényt szép sorban elfoglaló teáskannák közül néhányat Éva néni, aki azt is elárulta: természetesen azok a darabok, melyek rokontól, ismerõstõl, barátoktól származnak, különösen a szívéhez nõttek. Éva néni megmutatta legjobban féltett, számára igen kedves, értékes herendi teáskannácskáját is. Az apró világoskék virágmintás, gyönyörû darab alján valóban ott található a herendi porcelánjelzés, mely arra utal, hogy ezt a kannácskát a harmincas években készítették. Éva néni büszkén mutatta meg azt a teáskannát is, mely abban a pápai cserépgyárban készült, amely a 19. század közepén szûnt meg. Ugyanezen tárgyak között álldogál az a kicsi kávéspohár is, mely Kapossy Lúcián findzsája volt, s bár jelzés szabad szemmel nem látható rajta, Éva néni azt mondta, valószínûleg az is herendi. Persze egy másik vitrinben tobruki villa mûtermében dolgozik. Egész Európát bejárta, ismeri a Lappföldet, Franciaországot, Kínát és Dél-Afrikát, de elutazott Szíriába, Jordániába, Libanonba is. Termékeny mûvész, ezt hazai és külföldi kiállítások egész sora bizonyítja. Balatoni festõként mindenhova elvitte magával a tó varázsát, amit évszakonként ábrázol és láttat. Mûvészete az impresszionizmus és a naturalizmus sajátos keveréke. Farostlemezre dolgozik olajjal, de nem zárkózik el a kísérleti technikáktól sem. Utolsó éveinek képeirõl számûzte az embert, egyre kevesebb színt alkalmaz, az uralkodó az érett férfikor kékje és az általa kedvelt finom szürkék. A galéria kistermében életképei és aktjai, a többi teremben tájképei és gazdag fantáziájának szülöttei találhatók. A kiállítás egyben összegzés, számadás is ötven év mûvészetérõl. A tárlat november 28-ig látogatható a galéria nyitva tartási idejében. is sok szép darab található kétrészes bidermeir teáskanna, bécsi formájú Budán készült medalionos porcelán, és az utolsó szerzemény, egy fém teáskiöntõ szép míves fedélnyitóval. Gyõry Endréné elmesélte, gyûjteményének nagy részét lengyel piacokon vette, így sok benne a német és cseh kerámia. - Az a nagy szerencsém, hogy a teáskannák törnek el legkésõbb. Amikor egyegy csésze vagy alja eltörik, már sérül a készlet. Azokban az országokban, ahol nagy a teakultúra vagy tehetõsebb emberek élnek, új garnitúrákat vesznek, és a teáskannákat kihajítják. Persze elõfordul, hogy teljes teáskészlettel is találkozom, de azt nem szoktam megvenni, mert nagyon drága. Akik ismernek, tudják, hogy nekem csak a kanna a fontos mesélte Éva néni, és elárulta azt is, hogy a legnagyobb öröm számára az, amikor egy meglévõ kannának például évek múlva megtalálja a fedelét vagy a tejszínes kiöntõjét. Éva néni még sokáig mesélt a teáskannáiról, de legjobban akkor lepõdtünk meg, mikor felvitt minket ámulatba ejtõ, szinte múzeumszerû padlására, ahol sok száz teáskanna sorakozott gyönyörû sorrendben a polcokon, régi fényképek, népi edények, ódon bútorok és sok-sok más kincs társaságában. Varga Bea

6 6 Pápa és Vidéke október 26. Kertbarát Indul az õszi évad Ismét hangos lesz csütörtökönként 18 órakor a Várkastély 1. számú terme. Megkezdõdnek a JMK Kertbarát Népfõiskola foglalkozásai, tudtuk meg Farkas Tibor elnöktõl, tanfolyamvezetõtõl. Az õszi évad megnyitását október 19-re tervezték. A régi vezetés mandátuma lejár, ezért október 26-án tisztújításra kerül sor. Amennyiben a tagság és az új vezetés az elõzetesen elkészített munkaterven nem változtat az elsõ szakmai napra november 2-án kerül sor. Császár Attila kertészmérnök, borász a szüret utáni munkákról, a présházakban és a borospincékben végzendõ munkákról tart elõadást. A további csütörtöki napokon többek közt növnyvédõszerekrõl és használatukról, a környékünkön termõ ehetõ és mérgezõ gombákról hallhatók majd hasznos tudnivalók. Az õszi programban most is lesz meglepõ témájú elõadás. A záró foglalkozásra és az évad értékelésére december 14-én kerül sor. Tomena György Anyakönyvi hírek Születés: Horváth István Szabó Mária: Éva Terézia, Ihász Balázs Bálint Mónika: Máté Mihály, Pethõ Zoltán Harakály Mariann: Dávid Milán, Grõber Attila Nagy Csilla: Barnabás Attila, Varga Norbert Csuti Melinda: Marcell, Horváth László Csikós Borbála: Vince, Baumann Tamás Pleiveisz Nikoletta: Barnabás. Halálozás: Scheib János, Szabó László János, Puli József, Töreki István, Horváth Gábor Kornél, Németh Nándorné sz.: Szabó Lenke. Az Alapítvány a Pápai Zalka Máté Általános Iskola támogatásáért kuratóriuma köszönetét fejezi ki a támogatóknak a 2004-es személyi jövedelemadójuk 1%-os felajánlásáért. Az így kapott Ft-ból az alapítvány céljaival összhangban 4 db CD lejátszós magnetofont vásároltunk Ft-ért, illetve az iskola tanulóinak tanulmányi verseny és nyelvvizsga eredményeit jutalmaztuk Ft értékben. Tartalékoltunk Ft-ot. Adományaikat ezután is örömmel fogadjuk a folyószámla számon. Adószámunk: Köszönettel: Az alapítvány kuratóriuma, és a Tarczy Lajos Általános Iskola tanulói és tanárai * * * Az Ifjú Közgazdász Alapítvány Kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik támogatták az alapítványt. A évi 1 százalékos személyi jövedelemadó felajánlásból befolyt forintot az alapító okiratnak megfelelõen a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak támogatására használtuk fel. Az Ifjú Közgazdász Alapítvány bankszámlaszáma: , adószáma: * * * A Jövõ Ifjúságáért Alapítvány Ugod (adószám: ) köszönetet mond mindazoknak, akik évi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával támogatták az alapítványt. A befolyt összeg: Ft. Ebbõl a tanulásban, a sportban jó eredményt elért tanulókat jutalmaztuk. Felajánlásaikat köszönjük, s kérjük a jövõben is segítõ támogatásukat. * * * A Pápai Bartók Béla Zeneiskoláért Alapítvány szeretné megköszönni mindazok megtisztelõ figyelmét és támogatását, akik évi jövedelemadójuk 1 százalékát az alapítvány javára ajánlották fel. Az így összegyûlt forintot az augusztus elején megrendezett kamarazenei tábor költségeire fordítottuk. Kérjük a jövõben is segítõ hozzájárulásukat! Alapítványunk adószáma: * * * A Pápai Munkácsy Mihály Általános Iskola A kertvárosi gyermekekért Alapítványa köszönetet mond mindazoknak, akik a SZJA 1 százalékát az alapítványnak felajánlották. A befolyt összeget Ft a gyermekek táboroztatására, tanulói jutalomkönyvek vásárlására, valamint eszközök beszerzésére fordította ben két osztály végzett a Pápai Állami Tanítóképzõben dr. Biczó Ferenc és dr. Barcsay Tibor osztályfõnök keze alatt. A diákok nagy része egyetemre ment, kisebb hányada tanítani kezdett. Találkozóikat együtt szokták megtartani. A hajdani ötvenkilenc diákból húszan vettek részt szeptember 9-én, az ötvenöt éves érettségi találkozón, amit régi iskolájukban, a mai Jókai Mór Szakközépiskolában rendeztek meg. Tanáraik közül Khell Zoltán tanár úr volt velük, s a jóízû beszélgetésen felidézték a régmúlt történeteket, diákcsínyeket. Az osztályok hajdan volt diákjai megkoszorúzták az iskola udvarán levõ emlékoszlopot, majd megegyeztek, hogy a jövõ évtõl kezdve évente találkoznak régi iskolájuk falai között. A diákok közt ismerõst is üdvözölhetünk, hiszen Szabó László, a megyei TIT szervezet ügyvezetõ elnöke is tagja az 1951-ben végzett évfolyamnak. Október 27-én, pénteken 19 órakor kezdõdik az Egy nép kiáltott! címû színpadi játék a JMK színháztermében. A színpadi játék során a nézõk két felvonásban megismerkedhetnek az 56-os forradalom lelki hátterével, budapesti és határon túli eseményeivel, a szabadságharc utóéletével és a megtorlásokkal. Fõvédnök: dr. Kovács Zoltán országgyûlési képviselõ. Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola és Kollégium Pápa, Erkel F. u. 39. pályázatot hirdet határozott idõre, egy fõ német szakos tanári állásra. Az állás betöltésének ideje: február 1. Érdeklõdni lehet a 89/ as telefonon. Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját ünnepi ökumenikus istentiszteletünkre, melyet a kollégiumi jubileum alkalmából a 65 éves pápai református templomban tartunk október 29-én, vasárnap 10 órakor. Igét hirdet Ittzés János evangélikus püspök, emlékbeszédet tart dr. Márkus Mihály református püspök. Szeretettel hívjuk október 29-én, vasárnap 15 órára a templomban megrendezésre kerülõ ünnepi hangversenyre. A belépés díjtalan.

7 2006. október 26. Pápa és Vidéke 7 Labdarúgás A Munkácsy nyerte a kupát A sportcsarnokban rendezték október 21-én a Szent István Kupa labdarúgótornát. A rendezõ Szent István Római Katolikus Általános Iskola csapatán kívül Pápáról a Munkácsy Mihály Általános Iskola és a Református Gimnázium fogadta el a szervezõk meghívását. Rajtuk kívül Marcalgergelyi és Noszlop csapata lépett szintén meghívottként pályára. A kupát a éves korosztály számára szervezték, a Munkácsyból a testnevelés tagozatos 8. T osztály képviselte a korcsoportot. Õk 50 év 50 km Futás a forradalom emlékére magabiztos teljesítményt nyújtva, veretlenül végeztek az élen. A körmérkõzések eredményei alapján egy vereséggel a Református Gimnázium csapata lett a második helyezett. A házigazda iskola csapata jobb gólkülönbségének köszönheti a bronzérmet. A Szent István Római Katolikus Általános Iskola labdarúgói azonos pontszámmal zárták a tornát, mint a noszlopiak. A pápai iskola javára az egyel több lõtt gól döntött. A 13. Szent István Kupa teremlabdarúgó torna negyedik helyezettje lett Noszlop, ötödik helyen végzett Marcalgergelyi. Ifj. Szabó Sándor, a torna szervezõje, a Október 20-án emlékfutással tisztelgett az 1956-os események elõtt a Református Kollégium Gimnáziuma. A vállalkozó kedvû, sportos diákok, tanárok és szülõk 50 kilométeres távot teljesítettek futva a Várkertben. Az eseményre összeállt diák-, tanár- és szülõi váltók kört tettek meg az egykori Eszterházy park fái között. Egy kör 1250 méter hosszú volt, a 40 kört lefutva jött ki az 50 kilométeres táv. Ki-ki Szent István Iskola testnevelõ tanára elégedett volt csapata harmadik helyezésével. - Az elõttünk végzett két csapat fizikálisan erõsebb nálunk, játéktudásban kevésbé vagyunk lemaradva. Fiatalabb, tehát 13 éves gyerekek játszottak túlnyomórészt nálunk, remélem, jövõre beérik a csapat mondta ifj. Szabó Sándor. erejétõl, állóképességétõl, edzettségi állapotától függõen teljesített egy-, két-, három vagy épp 8 kört. A lényeg az volt, hogy mindhárom váltó tagjai megtegyék összességében az 50 kilométert. A három váltóban hatvanhatan vállalkoztak az emlékfutásra, az iskola 11. A osztálya egy közösségként futotta le az 50 kilométert, 7 fiú résztvevõvel. Kovács Klára, a gimnázium testnevelõ tanára, az emlékfutás szervezõje azt mondta: az elsõ szóra jelentkeztek diákok, szülõk, tanárok a programra, s a péntek délutáni nagy teljesítményt megelõzõen az elmúlt hetekben rendszeresen edzettek a Várkertben. Négy rockis arany A Black Bunny Rock and Roll Club versenyzõi négy arany- és három ezüstéremmel tértek haza a hétvégén Tatabányán megrendezett Nyugat-Magyarországi Pontszerzõ Akrobatikus Rock And Roll Táncversenyrõl, tájékoztatta lapunkat Szegediné Murai Dóra, a klub vezetõedzõje. Junior kategóriában Papp Ádám és Kovács Klaudia állhattak a dobogó legmagasabb fokára, míg C osztályban a Fazekas Dávid Mészáros Zsófia páros bizonyult a legjobbnak. A B osztály mezõnyébõl Falaki Szabolcs és Horváth Bianka teljesítményét ítélték legjobbnak a pontozók. A junior leány kisformációk mezõnyében a Black Tigers (Bakos Mária, Benkõ Zsófia, Császár Alexandra, Horváth Dorina, Kovács Petra, Takács Roxána) végzett az élen. A children kategóriában második helyen végzett Gáti László és Magyar Anita, míg a Smidéliusz Dániel Murai Alíz páros a C osztályban állhatott a dobogó A torna vándorserlegét, amelyet a Dolgos és a Kántor család ajánlott fel, minden évben a legjobb összteljesítményt nyújtó csapat kapja meg. Idén a szabadkaiaké lett a serleg. A pápai Bástya SE sportolóinak eredményei: Nõk 1. kategória: 1. Szita Magdolna 116 fa. 2. kategória: 1. Dolgos Gyuláné 129 fa. 3. kategória: 1. Palatinné Szeidman Ágota 130 fa. 4. kategória: 1. Kántor Károlyné 150 fa, 2. Fodor Sándorné 148 fa. Férfiak 1. kategória: 3. Papp Zoltánné 112 fa. 2. kategória: 2. Scham Engelbert 119 fa, 3. Kövi Zoltán 110 fa. 3. kategória: 1. Etényi Mihály 164 fa. második fokára. A children leány kisformációk ezüstérmese a Rock Angels (Fábián Dóra, Gál Stella, Mezei Roxána, Nagy Viktória, Novák Bianka, Varga Zita) formáció lett. A klub párosai a dobogós eredmények mellett négy döntõs helyezést is szereztek. Szarka Dániel és Nagy Julianna a children kategóriában az ötödik helyen végeztek. Báger Balázs és Kovács Petra a C osztályban lettek ötödikek. Varga Dániel és Nagy Viktória a serdülõk mezõnyében végeztek a hatodik helyen, míg a juniorok között a Funtek László Nagy Petra páros ugyancsak a hatodik helyen végzett. -pe- Teke Szezonzáró verseny A Bástya Sportegyesület október 21-én rendezte meg szokásos õszi tekeversenyét. A mozgássérült sportolók Dolgos Gyula Teke Emlékversenyére öt egyesület hatvannégy sportolója jött el. A Vasas tekepályán a pápaiakon kívül gyõri, szombathelyi, veszprémi és szabadkai mozgássérült tekézõk versenyeztek. A mozgássérültek pápai Bástya Sportegyesülete a 3. Dolgos Gyula Emlékversenyt követõen megtartotta évadzáró bálját. E bállal lezárult a versenyidõszak, legközelebb áprilisban lépnek tekepályára az egyesület sportolói. Az elnök, Kovács Józsefné köszönetet mondott az egyesületet támogató személyeknek adójuk 1 százalékának felajánlásáért, valamint a hétvégi rendezvény megszervezésében, lebonyolításában szerepet vállaló támogatóknak, partnereknek. Kovács Józsefné elmondta: az önkormányzat segíti mûködésüket anyagi forrásokkal, emellett szükségük van a szponzori felajánlásokra is. Körzeti bajnokság III/A osztály Vaszar Malomsok 2-2 (0-1) G.: Orbán G., Gáspár A. öngól ill. Hujber T., Marton M. Tartalék: 0-9 (0-4) Tapolcafõ Pápateszér 2-2 (0-1) G.: Etényi D., Berki P. ill. Knolmajer P., Jónás Gy. Tartalék: 1-0 (0-0) B.tamási Nemesgörzsöny 1-4 (1-0) G.: Polcsák G. ill. Pócza A. (2), Szabó A., Hegedûs R. Tartalék: 0-3 (0-2) Mezõlak Takácsi 2-3 (0-1) G.: Tóth N. (2) ill. Bertalan L. (2), Tóth T. Tartalék: 5-1 (3-1) Adásztevel Nagyacsád 2-1 (1-1) G.: Köteles Cs., Büki B. ill. Szalai A. Tartalék: 2-5 (2-2) Gic Kemenesszentpéter 4-3 (2-1) G.: László A. (2), Csollány L. (2) ill. Töreki Á. (2), Tóth Z. Tartalék: 2-0 (2-0) A 2006/2007. évi megyei III/A felnõtt bajnokság állása a 10. forduló után 1. Malomsok Nemesgörzsöny Gic Bakonytamási K.szentpéter Nagyacsád Adásztevel Tapolcafõ Pápateszér Takácsi Vaszar Mezõlak III/B osztály Homokbödöge Nagytevel 4-1 (2-0) G.: Rábai B. (3), Erdõs E. ill. Frank J. Tartalék: 1-1 (0-0) Keszõi SE Kéttornyúlak 2-1 (1-0) G.: Horváth Zs., Kovács J. ill. Fekete E. II. Tartalék: 0-5 (0-1) Nyárád Lovászpatona 4-1 (0-1) G.: Szabó T. (2), Takács B., Szép Sz. ill. Lukács L. Tartalék: 0-1 (0-1) Vanyola Marcalgergelyi 0-1 (0-1) G.: Szabó S. Tartalék: 4-3 (2-3) A 2006/2007. évi megyei III/B felnõtt bajnokság õszi végeredménye: 1. Marcalgergelyi Nyárád Kéttornyúlak Homokbödöge Marcaltõ Vanyola Lovászpatona Nagytevel Keszõi SE

8 8 Pápa és Vidéke október 26. Öt gólt rúgott a Lombard idegenben Régóta várt gyõzelem Az új vezetõedzõ, Zoran Kuntics az elmúlt hétvégén kis híján gyõzelemmel mutatkozott be a Lombard Pápa Thermál FC kispadján az Integrál DAC ellen, a találkozó utolsó perceiben azonban kiegyenlített a gyõri együttes, így a pápai csapat egy pontot szerzett. A szerb származású, hazánkban élõ fiatal szakember ezúttal Mosonmagyaróváron igazolhatta, jó döntést hoztak a futballklub vezetõi, amikor Zsivoczky Gyula helyére szerzõdtették a pápai kispadra. Október 21-én, szombaton tehát a tabella középmezõnyében helyet foglaló Mosonmagyaróvár volt az ellenfél, a Gyõr-Moson-Sopron megyei településen közel ezer ember elõtt lépett pályára a Lombard. Mindjárt a mérkõzés elején Gyõri Rajmund találatával vezetést szerzett a Pápa, majd a brazil Fabinho növelte a kék-sárgák elõnyét. Az elsõ félidõ közepén szépített az Óvár, ám a játékrész vége felé a szintén brazil Reinaldo révén megnyugtató elõny birtokában vonulhattak az öltõzõbe a vendégjátékosok. A második félidõben is a Lombard irányította az összecsapást, amelyen az utánpótlás válogatott kerettag Lipták Zoltán két gólt is szerzett. Az eredmény ismeretében talán fi- Labdarúgás NB III. Küzdelem, kiállítások, vereség Megyei rangadón 2-1-re kikapott az Elmax Vasas labdarúgócsapata. Az NB III. Bakony csoportjában a tavalyi bajnok, a jelenlegi éllovas FC Ajka csapatát fogadta a hétvégén a Vasas sportpályán. Lantai Balázs játékosai remekül kezdtek, az elsõ félidõben 25 perc elteltével Mesterházy góljával megszerezte a Vasas a vezetést. Az ajkaiak a második félidõben a 60. percben, majd nem sokkal a lefújás elõtt, a 92. percben szereztek gólt, megfordítva az eredményt. A vereség ellenére a Vasas megtartotta 7. helyét a tabellán. A 2-1-es vendéggyõzelemben meghatározó szerepe van annak a két kiállításnak, amely az Elmax Vasas csapatát sújtotta. Az elsõ félidõben, a hazaiak vezetõ gólját követõ percben Makait, majd a második félidõ elején, a második percben a második sárgalapot követõen Babicsot állította ki a hazai csapatból a játékvezetõ. Ezzel a játékosok helyett õ vált a mérkõzés fõszereplõjévé véli Lantai Balázs, az Elmax trénere. - Mi rangadóként kezeltük ezt a mérkõzést, úgy is készültünk, nyerni akartunk. Az I. félidõben sikerült felvenni a ritmust, mi kezdeményeztünk, amit gólra is váltottunk. Ezután ítélt sorozatosan ellenünk a játékvezetõ mondta Lantai Balázs, aki hozzáfûzte: nem a játékvezetõ szerepét kell keresni egy mérkõzés eredményében, de úgy látja ez esetben nem lehet szó nélkül elmenni a rangadóhoz méltatlan bírói tevékenység mellett. Az elsõ kiállítást azt követõen ítélte meg a játékvezetõ, hogy egymás mezét fogva a földre esett két játékos, Makai törlesztésért kapott pirosat. Ez utóbbi mozzanatot tehát a törlesztést nem láttam folytatta gyelmetlenebbek lettek Zoran Kuntics tanítványai, megint jött egy rövidzárlat, és a pápai védelem hibájából újabb találatot ért el a Mosonmagyaróvár. A találkozó hátralévõ részében az eredmény már nem változott, így a Lombard Pápa Thermál FC 5-2-es, megérdemelt gyõzelmet aratott, ezzel a bajnoki tabella hetedik helyén áll, a hátránya hat pont a listavezetõ Bodajk FC - Siófok csapatához képest. Ezen a hétvégén az NB II. tizenkettedik fordulójában a BKV Elõre gárdája látogat a Perutz Stadionba, remélhetõleg a pályán a Mosonmagyaróvár ellen mutatott játékot láthatja majd a hazai közönség. Polgár Szilárd Lantai Balázs, aki a szünetben azt kérte játékosaitól: tegyenek meg mindent a sikerért a második félidõben. Babics második félidõ eleji kiállítása a két sárgalapnak köszönhetõ. Ennek kapcsán a Vasas edzõje azt mondta: míg az ajkaiakat figyelmeztette egy-egy szabálytalanságot követõen a játékvezetõ, addig az õ esetükben rögtön a sárga laphoz nyúlt. Sajnálom, hogy ilyen körülmények közt született az eredmény, példásan helytálltak a játékosok, nyerni készültünk, és úgy érzem, tartani tudtuk volna az eredményt mondta Lantai Balázs. Kosárlabda Végre hazai pályán Elsõ ízben játszik hazai mérkõzést a 2006/2007-es bajnoki szezonban a Pápa Hungarotel KC férfi kosárlabdacsapata. A szeptember közepén kezdõdött NB I/B-s bajnokság során eddig háromszor léptek idegenben pályára a pápai kosarasok. Sportajánló Az elsõ fordulóban remek játékkal gyõzték le a Kanizsa KK-t, majd a Fehérvár KC és a B-Beton Bonyhád kosarasai ellen ez nem sikerült: a gyõzelmet két vereség követte. A Hungarotel KC jelenleg hatodik helyen áll a bajnokságban. A hétvégi fordulóban az utolsó, a 9. helyezett Meló Diák KK-t fogadja itthon a pápai együttes. - Végre itthon játszunk! A csapat és a szurkolók is nagyon várják már mondta Vajda József, a Hungarotel KC edzõje. A hétvégén Bonyhád ellen kikaptunk, úgy, hogy senki sem volt egészséges a csapatban. Egy vírusos megbetegedés visszavetette valamennyi játékost, ráadásul Hencsey Zoltánnak ismét eltörött az orra. Nem esünk kétségbe, nyerni szeretnénk a hétvégén. - A Meló Diák KK utolsó helyen áll a bajnokságban. Milyen játékosállománnyal rendelkeznek? - Õk kaposvári csapat. Az ottani nagycsapatból játszanak itt azok, akik nem férnek be a játékoskeretbe. Az osztályozón tavaly nagyszerûen szerepeltek, magabiztosan gyõzték le a BEAC-ot. Jól dobnak idegenben, eddig lejátszott egyetlen mérkõzésükön a listavezetõ Sárvártól kaptak ki. Nyerni szeretnénk ellenük, ez a mérkõzés jó alkalom lesz az erõgyûjtésre a közelgõ Veszprém elleni Magyar Kupa mérkõzésre és a két hét múlva esedékes Siófok elleni mérkõzésre. Kézilabda Férfi NB I/B Elmax Vasas Rinyamenti KC, október 28., szombat 19 óra, Városi Sportcsarnok. Kosárlabda Férfi NB I/B Nyugati csoport, Pápa Hungarotel KC Meló Diák KK október 27., péntek 17 óra 15 perc, Városi Sportcsarnok. Labdarúgás NB II., 12. forduló Lombard Pápa FC BKV Elõre, október 28., szombat 17óra, Perutz Stadion. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf Telefon/fax: 89/ ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása

Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása http://fina-budapest2017.com/hu/hirek/319/sorsoltak-ime-a-vilagbajnoki-vizilabdatornak-csoportbeosztasa Sorsoltak: íme, a világbajnoki vízilabdatornák csoportbeosztása 2017.02.24. 12:28 CET A budapesti

Részletesebben

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát"

Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a Tavaszi Kupát Az U11-es csapat nyerte Kaposváron a "Tavaszi Kupát" U9 1 / 8 Helyszín: Paks Dátum: 2014.05.08. Értékelés: ASE BAJA 4 : 12 A mérkőzés előtti cél az volt, hogy mindenki játéklehetőséghez jusson, többet-kevesebbet

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG

MAGYAR BOWLING és TEKE SZÖVETSÉG ORSZÁGOS SERDÜLŐ ÉS IFJÚSÁGI FIÚ EGYÉNI, SPRINT ÉS ÖSSZETETT EGYÉNI BAJNOKSÁG 2014-2015. ÉVI V E R S E N Y K I Í R Á S A A bajnokság kiírása a Magyar Bowling és Tekeszövetség Teke Szakági Szövetsége /továbbiakban:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna

I. JFC Kupa Jászberény, 2015. augusztus 16. VERSENYKIÍRÁS. I. JFC Kupa. utánpótlás labdarúgótorna VERSENYKIÍRÁS I. JFC Kupa utánpótlás labdarúgótorna A TORNA CÉLJA A bajnokságok megkezdése előtt felkészülési lehetőséget biztosítani a meghívott csapatok számára. Célunk az, hogy ezt a tornát évről-évre

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 1. forduló Beküldési határidő: 2012. november 07. Össz.pontszám: 40p Név:.. Lakcím:... Iskola neve, címe:....

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG B KATEGÓRIÁS ÉS SZABADIDŐS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG országos tollaslabda versenyek kiírása 2014. április 5-6. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, BUDAPEST 1. A verseny célja: A B Kategóriás Országos Bajnokság hagyományteremtő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG

CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG CHERNEL KÁLMÁN VÁROSI KÖNYVTÁR KŐSZEG 2014-ben a Berzsenyi Dániel Könyvtár által NKA-hoz benyújtott támogatásból ismét részesült könyvtárunk. A kapott támogatást jutalmazásra, meghívó plakátkészítésre

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: A BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2010. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Az intézmény elsődleges, a 2010. évre szóló feladata az alábbi gyűjteményegységek leltározásának folytatása, állagmegóvása,

Részletesebben

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap

Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap EREDMÉNYEK Férfi Mezei futás Időfutam Felnőtt férfi Szuper Liga 14:20 1. nap 1 Gregor László 1992 Békéscsabai AC 17 17:45 2 Minczér Albert 1986 VEDAC 10 17:58 3 Pápai Márton 1995 DSC-SI 4 18:09 4 Kazi

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés

Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei forduló Csermák Dávid 7.b 9. helyezés OKTV második forduló matematika Boncz Ádám 11.b biológia Csőkör Katalin 12.b Arany Dániel Matematika verseny döntő Milotai Zoltán 9.c OÁTV német nyelv megyei forduló Pauer László 7.a Czencz Máté 8.a Szöllősi

Részletesebben

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283)

2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző (+36 30 740 0283) A torna szervezője: A torna helyszíne: Tápiószecső Football Club Berki Krisztián Sportcsarnok 2243 Kóka, Kossuth Lajos utca 2. Kapcsolattartó személy: Szathmári Márton - Tápiószecső FC női csapat edző

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A

NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI KÉZILABDA DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI KÉZILABDA DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2015. május 18-19. 1 A BAJNOKSÁG DÖNTŐJÉT A MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

I.osztály Ősz Eredményei. XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése

I.osztály Ősz Eredményei. XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év I.osztály Ősz Eredményei XV. FORDULÓ Elmaradt mérkőzése Egyetemi SE - Delphi Dozen 4 : 3 ( 1 : 3 ) Gólszerzők : Kalmár Sz., Héra cs.,

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben