Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)"

Átírás

1 Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Vári Péter Beosztás: testnevelő tanár Szervezeti egység neve: Testnevelés Tanszék Vonatkozó év évszáma: 2014-ig összegzett Dátum: március 5. Tanszékvezető neve: Tihanyiné Dr. Hős Ágnes PhD Önéletrajzi adatok Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) T Vári Péter Telefonszám(ok) M Munkahelyi: (ek) Állampolgárság Munkahelyi: Magyar Születési dátum Neme Férfi 1

2 Tudományos fokozat Betöltött munkakör adatai Időtartam Foglalkozás / beosztás tanársegéd Főbb tevékenységek és feladatkörök oktatói tevékenység A munkáltató neve és címe Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Bp., Kiss János altábornagy u. 40. Tevékenység típusa, ágazat F Felsőoktatás, oktatás Korábban betöltött munkakör(ök) adatai Időtartam Foglalkozás / beosztás T Testnevelő tanár Főbb tevékenységek és feladatkörök T Testnevelés tanítása A munkáltató neve és címe B Budapest, XVIII. ker. Pogány Frigyes Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium Tevékenység típusa, ágazat K Közoktatás Tanulmányok Időtartam Végzettség / képesítés É Érettségi Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Biológia-Történelem Oktatást / képzést nyújtó intézmény J Babits Mihály Gimnázium. Budapest neve és típusa Országos / nemzetközi besorolás Időtartam Végzettség / képesítés/oklevél száma T Testnevelő tanár Főbb tárgyak / gyakorlati képzés A Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Országos / nemzetközi besorolás Anatómia, élettan, biomechanika, biokémia, filozófia, pedagógia, pszichológia, sporttörténet, atlétika, torna, úszás, sportjáték, judo. Magyar Testnevelési Egyetem 2

3 Időtartam Végzettség / képesítés/oklevél száma E Főbb tárgyak / gyakorlati képzés Oktatást / képzést nyújtó intézmény neve és típusa Országos / nemzetközi besorolás Egyéni készségek és kompetenciák Anyanyelv(ek) Egyéb nyelv(ek) Eötvös Lóránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Önértékelés Szövegértés Beszéd Írás Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Nyelv1: Német középfok középfok középfok középfok középfok Nyelv2:Angol alapfok alapfok alapfok Nyelv3: Infokommunikációs készségek és kompetenciák Járművezetői engedély(ek) számítógép, felhasználói szint B kategória Kiegészítő információk Mellékletek Budapest, A MUNKAKÖRI LEÍRÁSBAN SZEREPLŐ FELADATOK ELVÉGZÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÉNYEK 1. KUTATÓI ÉS FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG (K+F) 1.1 Kutatási / fejlesztési pályázat(ok)ban részvétel a résztvevő partnerek megnevezése (tanszék/tanszékek, kar/karok, intézet/intézetek) Hazai Nemzetközi 3

4 a.) hazai b.) nemzetközi 1.2 Kutatói /fejlesztői műhely(ek)ben részvétel partner tanszék/tanszékek, kar/karok, intézet/intézetek felsorolása 1.3 TDK témavezetés egész pályafutás alatt, évenként/név/cím Hazai A 3-12 éves korú gyermekek mozgásos viselkedését vizsgáló műhely a 3-12 éves gyermekek habituális fizikai aktivitási szokásrendszerét és mozgásfejlődését tanulmányozza. A kutatások során vizsgáljuk az érintett korosztály pedagógiai hatásokra történő pszichikus és motoros viselkedésváltozásait. Nemzetközi 2008 Istók Nóra: Gyermekek táplálkozási szokásai és fizikai teljesítőképesség közötti összefüggés - vizsgálat egy kisvárosi általános iskolában 2009 Különdíj: Petrus Mariann : A sport személyiségfejlesztő hatásai 2010 Martos Zsófia Anna: "Svédasztal", avagy a svéd és magyar gyermekek táplálkozási szokásainak összehasonlítása 2011 Bayer Tímea: A részképesség-zavarok és a mozgás kapcsolata 1.4 Kari TDK helyezés, név, cím 2008 II. helyezett: Istók Nóra: Gyermekek táplálkozási szokásai és fizikai teljesítőképesség közötti összefüggés - vizsgálat egy kisvárosi általános iskolában 2009 OTDK-ra javasolt: Petrus Mariann : A sport személyiségfejlesztő hatásai 2010 Különdíj: Martos Zsófia Anna: "Svédasztal", avagy a svéd és magyar gyermekek táplálkozási szokásainak összehasonlítása 1.5 OTDK helyezés, név, cím az egész pályafutás alatt 2. TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG Kérjük a publikációk megadásakor használja a Magyar Pedagógia publikációs előírásait! lásd: 4

5 2.1 Monográfia (vmely szűkebb tárgyra vonatkozó kérdést kimerítően tárgyaló, ISBN számmal rendelkező tudományos mű) 2.2 Szerkesztett mű (tudományos szövegek gyűjteménye, melyek eredetileg az adott kötet számára íródtak) 2.3 Szöveggyűjtemény (tudományos szövegek gyűjteménye, melyek nem egyidőben keletkeztek, hanem bizonyos célra különböző forrásokból kerültek összegyűjtésre) 2.4 Egyéb önálló kötet (Az előzőekhez nem sorolható önálló kötet, amely nem tudományos jellegű) 2.5 Könyvfejezet (ISBN számmal rendelkező, szerkesztett kötetben megjelent, önálló, tudományos könyvfejezet) 2.6 Lektorált tanulmány (olyan folyóiratban vagy szerkesztett műben (konferenciakötet is) megjelent tanulmány, amelynek cikkeit lektorálják. Amennyiben nem kaptál lektori véleményt egy cikked megjelenése előtt, akkor az nem lektorált tanulmány volt!) 1. Buttás P., Fodorné F.R., Gergely I., Kovács K., Ozsváth K. Tihanyiné H. Á., Vári P., Vörös V. (2005): Testnevelés tantárgypedagógia I. Jegyzet. Okker Kiadó. 2. Vári P. (2005): Testnevelés a játékosság és tevékenységközpontúság jegyében. In: Testnevelés tantárgypedagógia (szerk.: Ozsváth K.) Egyéb tudományos cikk (olyan folyóiratban megjelent tudományos cikk, amit nem lektorálnak) 1. Vári P. - Csányi T. (2007): Az egészségnevelés hatékonysága a családban egy lehetséges kutatásmódszertani megközelítés. VI. Országos Sporttudományi Kongresszusi Kiadvány Csányi T. Vári P. (2007): A fizikai aktivitás kutatásának módszerei. VI. Országos Sporttudományi Kongresszusi Kiadvány

6 2.8 Ismeretterjesztő cikk (olyan cikkek, amelyek valamely témát közérthetően, a tudományos publikáció szabályaitól eltekintve tárgyalnak, ill. olyan folyóiratban megjelenő cikk, amelynek célja az ismeretterjesztés pl. Köznevelés, Süni, stb.) 1. Csányi T.- Tihanyiné H. Á., Vári P. (2008): A mozgástanulás folyamata az alsó tagozatos testnevelésben. Tanító, Módszertani Folyóirat 2. Csányi T.- Tihanyiné H. Á., Vári P. (2008): Pedagógiai gondolatok a 6-10 évesek motoros oktatásához. Csengőszó, Módszertani Folyóirat Tanítóknak.. 3. Tihanyiné H. Á. - Csányi T.- Vári P.(2009): A matematika és a természetismeret tantárgyi ismereteinek megjelenési lehetőségei testnevelés órán. Tanító, Módszertani folyóirat. 8. szám p. 2.9 Forráskiadás, szöveggondozás (Forráskiadás: Egy bizonyos szövegforrást vagy forráscsoportot feltáró és azt közreadó kiadás Szöveggondozás: vmely mű nyelvi, stiláris, helyesírási és könyvtechnikai szempontból egységessé és hibátlanná szerkesztése) 2.10 Felsőoktatási tankönyv, jegyzet (vmely felsőoktatási intézmény hallgatói számára készült, az intézmény által kiadott kötet) 2.11 Lexikoncikk (szócikk vmely lektorált, szerkesztett nyomtatásban megjelent vagy online lexikonban) 2.12 Kritika, recenzió (vmely tudományos vagy művészeti alkotásról készült, szerkesztett folyóiratban vagy kötetben megjelent összefoglaló írás) 2.13 Szakfordítás (tudományos szövegek fordítása szerkesztett kötetben vagy folyóiratban) 2.14 Műfordítás (irodalmi szövegek fordítása szerkesztett kötetben vagy folyóiratban) 6

7 2.15 Plenáris előadás tudományos konferencián (vmely tudományos szervezet konferenciáján elhangzott plenáris előadás amennyiben készült absztrakt kötet, úgy az abban való megjelenést is fel kell tüntetni) 2.16 Szekció/szimpózium előadás tudományos konferencián (vmely tudományos szervezet konferenciáján elhangzott szekció/szimpózium előadás, amennyiben készült absztrakt kötet, úgy az abban való megjelenést is fel kell tüntetni) Hazai 3. Vári P. Csányi T. (2006): 9-11 éves gyermekek egyes életmódelemeinek alakulása és testösszetételének változása a család egészségtudatos viselkedésformái alapján- tematikus áttekintés. ELTE PPK Neveléstudományi doktori iskola, hallgatói felolvasó ülés, Csányi T. Vári P. (2006): Az iskolai egészségnevelési programok hatékonyság-vizsgálata 9-11 évesek egyes életmódelemeinek és testösszetételének változása tükrében. ELTE PPK doktorandusz hallgatói konferencia Vári P. - Csányi T. (2007): 9-11 éves gyermekek egyes életmódelemeinek alakulása és testösszetételének változása a család egészségtudatos magatartásformáinak tükrében. Kutatásmódszertani áttekintés. ELTE PPK doktorandusz hallgatói konferencia Csányi T. Vári P. (2007): Az iskolai egészségnevelési programok hatékonyságvizsgálata 9-11 évesek egyes életmódelemeinek és testösszetételének változása tükrében. Kutatási beszámoló, az alkalmazandó kutatási módszerek bemutatása. ELTE PPK doktorandusz hallgatói konferencia, Vári P. - Csányi T. (2007): Az egészségnevelés hatékonysága a családban egy lehetséges kutatásmódszertani megközelítés. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus. Eger, Előadáskivonatok Csányi, T. Vári, P. (2007): A fizikai aktivitás kutatásának módszerei. VI. Országos Sporttudományi Konferencia. Eger Előadáskivonatok Csányi T. Vári P. (2007): Prepubertás korú gyermekek tápláltsági állapota és fizikai aktivitása az iskola függvényében. Kutatási beszámoló. ELTE PPK doktorandusz hallgatói konferencia, Csányi T. Vári P. (2008): A SHAPES fizikai aktivitás kérdőív magyar fordításának bemutatása. Az egészség érték Tudományos Szimpózium. Győr, V Csányi T. Vári P. (2008): Prepubertás korú gyermekek BIA eredményeinek bemutatása fizikai aktivitásuk tükrében. II. INSUmed Tudományos Kongresszus Csányi T. Vári P. (2008): Bioimpedancia analízis eredmények nemenkénti összehasonlítása prepubertás korú gyermekeknél. PhD 7

8 Tudományos Napok 2008 Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Absztraktkötet: Csányi T., Vári P., Leitem Á. (2009): A rendszeres fizikai aktivitás hatékonysága az iskolában. II. Taní-tani Konferencia Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet. Miskolc, Tihanyiné H. Á.-Vári P. (2009): Tantárgyköziség az alsó tagozatos testnevelésben. VII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Budapest. Magyar Sporttudományi Szemle 2009/2. Előadáskivonatok Nemzetközi 1. Csányi, T. Vári, P. (2008): BMI values and physical activity in ten year olds, as a function of school choice. 18 th International Congress of Sports Science for Student; Budapest. IV Absztraktkötet: 66.p Poszter tudományos konferencián (amennyiben készült absztrakt kötet, úgy az abban való megjelenést is fel kell tüntetni) 2.18 Tudományos előadás munkabizottsági ülésen (vmely szervezet pl. Akadémiai Intézet, osztály stb. munkabizottsági ülésén elhangzott előadások) 2.19 Tudományos előadás az anya intézményben (nyilvános) Hazai 1. Csányi T. Vári P. (2007): A fizikai aktivitás kutatásának módszerei. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus. Eger, Tihanyiné H. Á.-Vári P. (2009): Tantárgyköziség az alsó tagozatos testnevelésben. VII. Országos Sporttudományi Kongresszus, Budapest. Magyar Sporttudományi Szemle 2009/2. Előadáskivonatok Nemzetközi Hazai Nemzetközi 1. Vári P. (2007): Család és egészség. ELTE-TÓFK Tudományos Felolvasó Ülés (olyan előadás, ami a karon hangzott el, vmely rendezvény keretén belül, ami nyilvános volt pl. Kari Tudományos Felolvasó ülésen elhangzott előadás) 2.20 Ismeretterjesztő előadás (nem tudományos jellegű előadás, pl. 8

9 Nevelői értekezleten, Ped. Szakszolgálat rendezvényein, kerületi továbbképzéseken stb.) 2.21 Értekezések Diplomamunka: Vári Péter (1997): Az egyéni védekezés a kosárlabdázásbanl. MTE Budapest. Egyetemi doktori disszertáció: PhD értekezés : DLA DSC 2.22 Egyéb, eddig be nem sorolt tudományos munkák 2.23 Öt legfontosabbnak tartott publikáció Habilitációs értekezés 1. Vári P. - Csányi T. (2007): Az egészségnevelés hatékonysága a családban egy lehetséges kutatásmódszertani megközelítés. VI. Országos Sporttudományi Kongresszusi Kiadvány Csányi T. Vári P. (2007): A fizikai aktivitás kutatásának módszerei. VI. Országos Sporttudományi Kongresszusi Kiadvány Csányi T. Vári P. (2008): Prepubertás korú gyermekek BIA eredményeinek bemutatása fizikai aktivitásuk tükrében. II. INSUmed Tudományos Kongresszus Tihanyiné H. Á. - Csányi T.- Vári P.(2009): A matematika és a természetismeret tantárgyi ismereteinek megjelenési lehetőségei testnevelés órán. Tanító, Módszertani folyóirat. 8. szám Csányi T., Vári P., Leitem Á. (2009): A rendszeres fizikai aktivitás hatékonysága az iskolában. II. Taní-tani Konferencia Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet. Miskolc, Az utolsó 5 év 5 legfontosabbnak tartott publikációja 1. Vári P. - Csányi T. (2007): Az egészségnevelés hatékonysága a családban egy lehetséges kutatásmódszertani megközelítés. VI. Országos Sporttudományi Kongresszusi Kiadvány Csányi T. Vári P. (2007): A fizikai aktivitás kutatásának módszerei. VI. Országos Sporttudományi Kongresszusi Kiadvány Csányi T. Vári P. (2008): Prepubertás korú gyermekek BIA eredményeinek bemutatása fizikai aktivitásuk tükrében. II. 9

10 INSUmed Tudományos Kongresszus Tihanyiné H. Á. - Csányi T.- Vári P.(2009): A matematika és a természetismeret tantárgyi ismereteinek megjelenési lehetőségei testnevelés órán. Tanító, Módszertani folyóirat. 8. szám Csányi T., Vári P., Leitem Á. (2009): A rendszeres fizikai aktivitás hatékonysága az iskolában. II. Taní-tani Konferencia Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet. Miskolc, Hivatkozások 3. MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG AZ UTOLSÓ 5 ÉV 5 LEGFONTOSABBNAK TARTOTT TEVÉKENYSÉGE 3.1 Zenei előadó művészet A. Hazai B. Nemzetközi 3.2 Alkotó művészet - Kiállítások A. Egyéni B. Csoportos 3.3 Irodalmi műalkotás 3.4 Koreográfiai műalkotás 3.5 Képzőművészeti alkotás 3.6 Iparművészeti alkotás Köztéri alkotás i. Köztéri alkotás ii. Közgyűjteményben szereplő alkotás Közgyűjteményben szereplő alkotás 3.7 Mozgókép és audiovizuális mű (CD, 10

11 DVD) 3.8 Más művészeti ág körébe tartozó, más műfajú alkotás 3.9 Szerzői est, bemutató (hazai, külföldi) 4.1 Egyetemi megbízatások (szenátusi tagság, egyetemi bizottsági tagság) 4. KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 4.2 Kari megbízatások (magasabb vezetői funkciók, tanszékvezetés, Kari Tanácsban, kari bizottságokban megbízatás) Tudományos Diákköri Tanács, tag Tudományos Diákköri Tanács, alelnök 4.3 Egyetemi, kari elismerések, kitüntetések 5 MUNKAKÖRHÖZ KAPCSOLÓDÓ, DE NEM A KARON VÉGZETT ÉS A MUNKAKÖRI LEÍRÁSBAN NEM SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉG 5.1. Kutatói /fejlesztői pályázatok (nem a Kar vagy az Egyetem által benyújtott,koordinált pályázatok) A. KUTATÓI Kérjük a partnerintézmény(eke)t is megadni 5.2. Lektorálás tudományos folyóiratban 5.3. Tudományos konferenciaszervezés 11

12 5.4. PhD témavezetés (fő/cím) 5.5. Részvétel PhD, DLA, MTA doktori eljárásban, habilitációs eljárásban 5.6. Felsőoktatási megbízatások B. KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG 5.7. Pályázatok véleményezése. MAB felkérés akkreditálásra 5.8. Társadalmi civil szervezeteknél megbízatások 5.9. Hazai és nemzetközi tudományos, szakmai, művészeti/sport szövetség/társaság tagja, tisztségviselője, vezetőségi tagja Hazai: Magyar Röplabda Szövetség Játékvezető Testület, tag Magyar Edzők Társasága, tag Magyar Röplabda Szövetség Versenybizottsága, tag 2007 Röplabda Magyar Kupa női döntő versenybíró Magyar Sporttudományi Társaság, tag Magyar Pedagógiai Társaság Szomatikus Nevelési Tagozat, tag Magyar Röplabda Szövetség Játékvezető Testület Oktatási Bizottsága, tag 12

13 5.10. Folyóirat szerkesztés Szerkesztő bizottsági tagság Lektorálás (minden, ami nem tudományos folyóiratban) Kitüntetések, díjak, ösztöndíjak A. Hazai 2011 Az Év Fiatal Röplabda Játékvezetője díj B. Nemzetközi 6. KARRIER TERV (SZEMÉLYES SZAKMAI CÉLOK) 6.1 Tudományos minősítéssel kapcsolatos tervek: PhD, habilitáció, MTA doktori cím PhD 6.2 Művészeti tevékenységgel kapcsolatos tervek 6.3 Kutatási /fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos tervek Lehetséges együttműködési partnerek megadása Karon belül és kívül 6.4 Pályázati tevékenységgel kapcsolatos tervek / vállalt pályázati területek Egészségfejlesztéssel és a 3-12 éves korosztály kapcsolatos pályázatokban részvétel. 13

14 6.5 Szakmai-közéleti tevékenységgel kapcsolatos tervek Részvétel a kari, egyetemi bizottságok munkájában. 14

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere)

Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége. (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Az oktatók kutatói művészeti alkotó tevékenysége (Szakmai önéletrajz, teljesítmény-és minőségmutatók nyilvántartási rendszere) Név: Dr. Csányi Tamás PhD Beosztás: adjunktus Szervezeti egység neve: Testnevelés

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYI ADATOK NÉV: Dr. CSÁNYI Tamás János PhD, MSc, BSc SZÜLETÉSI HELY: Szolnok SZÜLETÉSI IDŐ: 1981. 01. 28. TUDOMÁNYOS FOKOZAT: PhD Neveléstudomány, 2011 VÉGZETTSÉG: Testnevelő tanár

Részletesebben

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu

CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon 06-30-498-9868 E-mail Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. cziglene@freemail.hu;

Részletesebben

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Történettudományi Bizottság Ókortörténeti Tudományos Bizottság Régészeti Tudományos Bizottság Művészettörténeti

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap:

Önéletrajz. E-mail: alexfield76@gmail.com Honlap: Önéletrajz fénykép helye 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Pusztai Sándor Születési név: Anyja neve: Mészáros Jolán Neme: férfi Születési hely, idő: Győr 1976. 12. 25. Családi állapot: Nős Állampolgárság:

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata

A Debreceni Egyetem szabályzata A Debreceni Egyetem szabályzata az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos szabályokról, a pályáztatás rendjéről és egyéb foglalkoztatási szabályokról 2011. június 23. 2 A Debreceni Egyetem ( továbbiakban:

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA ORVOSI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: I. Sz. Doktori Bizottság II. Sz. Doktori Bizottság III. Sz. Doktori Bizottság TARTALOM Ügyrend...3 Az MTA Orvosi Tudományok

Részletesebben

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban

Pályázati útmutató. Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban Pályázati útmutató a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által a TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program - Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

MTMT - Bibliográfiai Szakbizottság. Jelleg Típus Besorolás

MTMT - Bibliográfiai Szakbizottság. Jelleg Típus Besorolás MTMT - Bibliográfiai Szakbizottság Jelleg Típus Besorolás Alkotás főtipussal bővített verzió verzió: 2.0 2011. 06. 26. Verziókövető Metaadat táblázat Megnevezés Leírás Cím (dc:title) Jelleg Típus Besorolás

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. MÁRCIUS 17. oldal JOGSZABÁLYOK 1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM

KÖZLEMÉNYEK. LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM LII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. FEBRUÁR 21. TARTALOM oldal KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás felsõoktatási intézmények vezetõi és egyéb álláshelyeinek betöltésére... 281 Pályázati felhívás nevelési-oktatási

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ. Dr. Danyi József rektor FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA: 2010.MÁRCIUS 26. Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Szenátusa - a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 6 I. FEJEZET... 6 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 A foglalkoztatási

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat 2014. Intézményvezetői pályázat A KÉTHELYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. BENCZE BEÁTA Pályázat a Kéthelyi Széchenyi

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ EUROPASS ÖNÉLETRAJZ-SABLON KITÖLTÉSÉHEZ (HTTP://EUROPASS.CEDEFOP.EUROPA.EU) BEVEZETŐ Az önéletrajz elkészítése mindig fontos lépés az álláskeresés során. Az önéletrajz rendszerint az első kapcsolatfelvétel

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név BÁTKY EDIT ERZSÉBET Cím 1161 MAGYARORSZÁG BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 55 Telefon +36 30 747 9536 Fax +36 1 260 7260 E-mail, honlap edit@ditte.hu, Állampolgársága MAGYAR Születési

Részletesebben

2009/2 balogh lászló: a debreceni egyetem tehetséggondozó programja 2001-től napjainkig pp. 174 187.

2009/2 balogh lászló: a debreceni egyetem tehetséggondozó programja 2001-től napjainkig pp. 174 187. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja 2001-től napjainkig A Debreceni Egyetemen alapításától (1912) kezdve kiemelt szerepet kapott a tehetséges hallgatókkal való foglalkozás. Ez a második világháború

Részletesebben

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com

Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kas Bence Cím(ek) 1044 Budapest Ezred u. 7. fszt. 7. Telefonszám(ok) - Fax(ok) - E-mail(ek) kas.bence@nytud.mta.hu; bence.kas@gmail.com Állampolgárság

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf.

Szakmai önéletrajz. Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone: +36-70-326-3343 E-mail: szalayhu@gmail.com E-mail: szalay.piroska@tf. Szakmai önéletrajz Dr. Szalay Piroska Ágnes egyetemi docens Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar(TF) Budapest, Alkotás u. 44. 1123 Hungary, Európa Tel.: +36-1-487-9200/1141 Mobile phone:

Részletesebben