Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve"

Átírás

1 7/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 6/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 56/2013. (VI.27.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel megkötött Szennyvízközműhasználati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási kötelezettségekről szóló Megállapodás egységes szerkezetben történő elfogadásáról 57/2013. (VI.27.) számú határozatot a Csicsergő Óvoda Társulási Megállapodásának elfogadásáról 58/2013. (VI.27.) számú határozatot az SzLIng Kft-vel kötött megbízási szerződés módosításáról 59/2013. (VI.27.) számú határozatot a 16/2013. (III.28.) számú határozat módosításáról 60/2013. (VI.27.) számú határozatot az 517-es hrsz-ú terület rendbetételéről 61/2013. (VI.27.) számú határozatot Várallai Lászlóné kérelméről 62/2013. (VI.27.) számú határozatot a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 63/2013. (VI.27.) számú határozatot megbízási díj megállapításáról 64/2013. (VI.27.) számú határozatot a Művelődési Ház részére történő eszközbeszerzésről 65/2013. (VI.27.) számú határozatot a Rohonczi út padkajavításának és az ipartelepi árok kimélyítésének megrendeléséről 66/2013. (VI.27.) számú határozatot mart aszfalt megrendeléséről a lakóparki út javításához 67/2013. (VI.27.) számú határozatot az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról 68/2013. (VI.27.) számú határozatot a falunapi programok és költségek elfogadásáról 69/2013. (VI.27.) számú határozatot a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére hozzájárulás adásáról 70/2013. (VI.27.) számú határozatot a települési értéktárról

2 Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének j e g y z ő k ö n y v e Készült: Ülés helye: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én órakor megtartott nyílt testületi ülésén. Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme, Torony Jelen vannak: Kovács György polgármester Joó Imre, Joó Béláné, Dr Csapó Tamás, Csercsics Antal (később érkezett) képviselők (5 fő) Tanácskozási joggal: Lakics Monika jegyző Kovács György polgármester köszöntötte a jelen lévőket, megnyitotta az ülést. Megállapította, hogy a héttagú testületből három megválasztott képviselő és a polgármester jelen van. A testület határozatképes, megnyitotta az ülést. Javaslatára a testület a nyílt ülés napirendjét egyhangúlag (4 igen szavazat) az alábbiak szerint elfogadta: Napirend: 1./ A Vasivíz Zrt-vel kötendő megállapodás elfogadása Ea.: polgármester 2./ A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítása Ea.: polgármester 3./ A Csicsergő Óvoda Társulási Megállapodásának módosítása Ea.: polgármester 4./ Egyéb aktuális ügyek, tájékoztatók Ea.: polgármester 1./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A Vasivíz ZRt előkészítette a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerekre az üzemeltetési szerződés 3. számú melléklete kiegészítését, módosítását, amelyet elküldött elfogadásra. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést a meghívóval együtt kiküldtük. Abban részletesen is le van írva a módosítás lényege. Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban kérdés, javaslom az üzemeltetési szerződés 3. számú mellékletének és az üzemeltetésbe adott szennyvízközmű vagyonleltár elfogadását. javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4igen 56/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt-vel megkötött Szennyvízközmű-használati díj megállapításáról és a felek közötti elszámolási

3 kötelezettségekről szóló Megállapodást az 1. számú kiegészítéssel egységes szerkezetben az előterjesztéssel egyezően elfogadja. 2./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló rendelet módosítása a következő teendőnk. Kérem a jegyző asszonyt ismertesse a módosítás lényegét. Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a jogszabály értelmében a bizottsági tagok tiszteletdíját a bizottsági tagságukra tekintettel az alap képviselői tiszteletdíj 45 %-át meg nem haladó mértékig lehet megemelni. Ennek értelmében a bizottsági tagságért járó további tiszteletdíj nem lehet több, mint ,- Ft, az alap képviselői tiszteletdíj ,- Ft 45 %-a. A módosítás emiatt készült, annak hatályba lépése pedig július 1. napja lenne. Kovács György ezt követően kérte a rendelet elfogadását az előterjesztés szerint. Ezzel a képviselők egyetértettek. Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt, a javaslatot követően a képviselő-testület minősített többséggel (4 igen szavazat) megalkotta 6/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletét a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: A Csicsergő Óvoda fenntartására alakult intézményfenntartó társulás Társulási Megállapodásának módosításával kapcsolatban kérem a jegyzőt ismertesse a módosítás lényegét. Lakics Monika jegyző elmondta, hogy a társulás a jogszabályok értelmében július 1. napjától önálló jogi személyiségű társulásként működhet tovább. Ehhez szükséges a társulás törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése, ezt követően a társulás a NAV-tól adószámot kap, bankszámlát nyit és önálló költségvetéssel fog rendelkezni. Az irányító szerve a Társulási Tanács, amely már tavaly megválasztásra került. A törzskönyvi bejegyzéshez a Társulási Megállapodás módosítására van szükség, mivel nem tartalmaz minden olyan adatot, ami a bejegyzéshez szükséges. Kovács György: A megállapodás módosítására vonatkozó előterjesztés mindenki számára kiküldésre került. Javaslom a módosítást az előterjesztéssel egyezően elfogadni. javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen 57/2013. (VI.27.) számú határozat: 1.) Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda fenntartására szóló Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 1. számú módosítását az előterjesztéssel egyezően efogadja. 2.) Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda fenntartására szóló Intézményfenntartó Társulás a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztéssel egyezően elfogadja.

4 3.) A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a törzskönyvi bejegyzéshez szükséges feladatokat végezze el. Felelős: jegyző 4./ napirendi pont megtárgyalása: Kovács György: Az egyebekben először is egy szerződés módosításról szeretném ha döntenénk. A művelődési ház felújítására vonatkozóan az SzL Ubg, Kft-vel kötöttünk szerződést a műszaki ellenőrzési munkák elvégzésére. A munkák teljes egészében elkészültek, mindössze a lépcsőlift felszerelése van hátra. Az eredeti szerződés értelmében az utolsó kifizetés a műszaki átadással egyidejűleg történne. Mivel a műszaki átadás a lépcsőlift miatt késik, ezért a cég kéri, hogy a szerződést módosítsuk és a megbízási díjat ,- Ft + Áfa összeg híján fizessük ki részükre. Ez az utolsó összeg lenne az, ami a műszaki átadáskor kerülne kifizetésre. Javaslom módosítsuk a szerződést és teljesítsük a kifizetést, mivel a cég részéről a munka elvégzése megtörtént, a projekt lezárása pedig az önkormányzat miatt csúszik. javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (6 igen 58/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az SzL Ing Kft-vel kötött megbízási szerződés 1. számú módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja. b.) Kovács György: Az óvodavezető kinevezéséről szóló határozatunkból kimaradt a vezető illetményének meghatározása, emiatt szükséges a határozatot módosítani. Lakics Monika jegyző elmondta, hogy mivel az intézményvezető látta el korábban is a feladatot megbízott vezetőként, kinevezésével az illetménye nem változott. Ennek ellenére szükséges a határozatban az illetményről is rendelkezni. A vezető alapilletménye ,- Ft/hó, vezetői pótléka ,- Ft/hó, egyéb pótléka pedig 6.000,- Ft/hó, összesen ,- Ft/hó az illetmény összege. Kovács György javasolta az elhangzottak alapján a 16/2013. (III.28.) számú határozat módosítását. javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen 59/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2013. (III.28.) számú határozatát az alábbiakra módosítja: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Mészáros Péterné 9791 Torony, Maros utca 11/A. szám alatti lakost pályázata alapján április 1. napjától 2017.

5 augusztus 15. napjáig tartó határozott időtartamra megbízza a Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával. Az intézményvezető alapilletményét ,- Ft/hó összegben, vezetői pótlékát ,- Ft/hó összegben, egyéb pótlékát 6.000,- Ft/hó összegben, illetményét összesen ,- Ft/hó összegben határozza meg. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről a pályázót tájékoztassa. Határidő: folyamatos c.) Kovács György: Az Ojtózi utcai lakók panaszbeadványt juttattak el a hivatalba. Levelükben jelzik azt a problémát, hogy a Szabadság utcai házak mögött lévő domboldalt, ami önkormányzati terület, néhányan hulladék lerakására és égetésére használ. Kérik, hogy a területet az önkormányzat géppel egyengesse le, ezt követően pedig folyamatos karbantartással előzze meg ott a hulladéklerakást. Tény, hogy nagyon sok mindent odahordtak már, autógumikat is. Gépi munkával lehetne csak ott a területet letolni, utána meg befüvesíteni, parkosítani. Joó Imre: Nekem ezzel a gondom, hogy ez nem fogja megoldani a problémát, ugyanúgy ki fogják hordani oda a szemetet. Dr Csapó Tamás: Ha nem takarítjuk ki, akkor esély sincs arra, hogy rendezett legyen a terület. Kovács György: Én mondtam az ott lakóknak, hogy ha bármit látnak, azonnal szóljanak, kimegyek a kamerával és feljelentést tudunk tenni a rendőrségen. Én is úgy gondolom, hogy tisztítsuk meg azt a területet egy géppel és utána védjük a tisztaságát. Géppel letolnák egyenesre és a növényzettől is utána ki lehetne tisztítani. Ez az 517-es hrsz-ú terület amiről szó van. Javaslom, hogy géppel egyenesítsük le ott a rézsüt, a növényzetet pedig irtsuk le onnan, hogy átlátható legyen a terület. Dr Csapó Tamás: Mindenképpen tenni kell ott valamit azzal a területtel, azután pedig az ott lakókat kérjük, hogy fokozottan figyeljenek oda és ha bármilyen hulladéklerakást észlelnek, jelentsék azt, hogy intézkedni tudjunk. javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen 60/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 517-es hrsz-ú terület gépi munkával történő síkra igazíttatását végeztesse el, ezt követően pedig a növényzet irtását végeztesse el a területen. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ott lakók felé jelezze, hogy amennyiben bármilyen illegális hulladéklerakást észlelnek, jelezzék az önkormányzat vagy a hatóságok felé a további szabályszegéseket megelőzése érdekében. d.) Kovács György: Várallai Lászlóné írásban kéri, hogy a Falunapon árusításra az önkormányzat számára helyet biztosítson. Ő a Liana-büfé üzemeltetője, a büfét telepítené ki. Joó Imre véleménye az volt, hogy mivel évek óta a falunapon a vendéglátást a Torony Vendéglő végzi, az idei évben is ő fogja végezni, további vendéglátóegység kitelepülésére pedig nincs szükség és hely sincs, jelezni kell az igénylő felé, hogy erre nincs mód.

6 javaslat nem volt. A javaslatot követően a képviselő-testület egyhangú szavazással (4 igen 61/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a toronyi falunapon a Liana-büfé részére árusítás céljából helyet biztosítani nem tud. Csercsics Antal megérkezett az ülésre, az ülésen a képviselők száma 5 főre változott. e.) Kovács György: A település helyi esélyegyenlőségi programja elkészült. Ez a dokumentum a jogszabályok értelmében szükséges ahhoz, hogy a település pályázni tudjon. A program tartalmazza a hátrányos helyzetű célcsoportok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében teendő intézkedéseket, a célcsoportokra vonatkozó adatokat és a településre szabott lehetőségeket az esélyegyenlőség biztosítására. A programot Lakics Monika jegyző készítette el, aki az adatok kigyűjtésén kívül a helyben működő szervezetekkel együtt az intézkedési tervet is kidolgozta. A program és a terv hosszabb távra tartalmazza a teendőket. Rendkívül alapos munkát végzett, ennek eredményeképpen készült el a program, amit javaslok elfogadni. 62/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Torony Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztéssel egyezően elfogadja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az intézkedések végrehajtása érdekében a végrehajtásért felelős személyekkel a program tartalmát ismertesse. Határidő: folyamatos f.) Kovács György: A jegyzőnk készítette el a helyi esélyegyenlőségi programot, ezért úgy gondolom, hogy részére külön díjazás jár. Dr Csapó Tamás véleménye az volt, hogy mivel ez nem tartozik a jegyző munkakörébe, mindenképpen jár érte külön díjazás. Ennek a tervnek az elkészítése nagy munka, átnézte az adatokat és azok összegyűjtése biztos, hogy nagyon sok időt vett igénybe a munkaidőn kívül. Ő személy szerint 250 ezer forint megbízási díjat javasol a terv elkészítéséért megállapítani a jegyzőnek.

7 63/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lakics Monika részére 250 ezer forint megbízási díjat állapít meg a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítéséért. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szerződést a jegyzővel kösse meg és a díj folyósításáról gondoskodjon. g.) Kovács György: A Művelődési Ház beszerzési kérelme kapcsolódik a helyi esélyegyenlőségi programhoz, illetve annak megvalósításához. A vezető leírta, hogy milyen eszközökre lenne szükség. A képviselők áttekintették a listát és megbeszélték, hogy melyik eszközre milyen programhoz van szükség. Csercsics Antal felajánlotta, hogy gyúrólapokat ingyenesen legyártatja és a Művelődési Ház rendelkezésére bocsátja, hogy azt már ne kelljen beszerezni. Lakics Monika jegyző elmondta, hogy az önkormányzat pályázat alapján 272 ezer forint közművelődési érdekeltségnövelő támogatást kapott, amelyet az eszközök beszerzésére lehet fordítani. Kovács György polgármester ezt követően javasolta a beszerzési kérelemben fogalt eszközöket a gyúrólap kivételével a művelődési ház részére beszerezni. 64/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház részére az alábbi eszközök beszerzését határozza el: - 1 db projektor ,- Ft - 1 db vetítővászon ,- Ft - 1 db elektromos kemence ,- Ft értékben. Az eszközök beszerzésének forrása az önkormányzat által elnyert közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, mely a évi költségvetésben a művelődési ház bevételei és dologi kiadásai közé betervezésre kerül., művelődési ház vezető h.) Kovács György: A Rohonczi út padka javítása, az ipartelepi árok kimélyítése kapcsán kértem árajánlatokat. Az Alpok-Földgép Kft erre a két munkára 549 ezer forint + ÁFA és 171 ezer forint + ÁFA, összesen 720 ezer forint + ÁFA összegű ajánlatot adott. Ezt a munkát a költségvetésben az utak javítására betervezett ezer forint előirányzatból lehetne fedezni, az idén még nem volt útjavítás. Amikor a nagy eső volt, az árok nem tudta elvinni a vizet, az

8 árkot mindenképpen meg kell csináltatni, meg kell védeni a falut. Ezeket a munkákat szeretném megrendelni, kérem a képviselő-testület hozzájárulását. 65/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rohonczi út padka javítását és az ipartelepi árok kimélyítését megrendeli az Alpok-Földgép Kft-től összesen 720 ezer Ft + összeg vállalási díj fejében. A kiadás fedezete az önkormányzat évi költségvetésének utak, hidak felújítására tervezett előirányzata. i.) Kovács György: A lakóparki utak javításához az ott lakók vásároltak mart aszfaltot, ezt bedolgozták az útba, nagyon jól bevált, úgy tűnik eléggé beletömörödik ott a kátyúkba. Az önkormányzati útra is érdemes lenne rendelni egy autóval. Az önkormányzati dolgozók a kátyúkba bele tudnák dolgozni. A képviselők véleménye az volt, hogy erre mindenképpen áldozni kell. Az utak javítására tervezett előirányzatból ezt meg lehet oldani még. Kovács György kérte, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá egy teherautónyi mart aszfalt megrendeléséhez a lakóparki út javításához, összege maximum 100 ezer forint. 66/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete megrendel egy teherautó mart aszfaltot a lakóparkban lévő önkormányzati út javításához maximum 100 ezer forint értékben. A kiadás fedezete az önkormányzat évi költségvetésének utak, hidak felújítására tervezett előirányzata. j.) Kovács György: A szombathelyi mentőállomás felszerelésének korszerűsítéséhez egy légzésfigyelő monitort szeretnének vásárolni. Ezzel kapcsolatban megkereste önkormányzatunkat az Országos Mentőszolgálat Alapítvány, támogatást kérnek a beszerzéshez. A készülék a szombathelyi mentőállomásra kerülne. Dr Csapó Tamás: Jó lenne tudni, hogy ezt a készüléket az egész megyében fogják-e használni, vagy csak a szombathelyi járásban. Igy ki lehetne számolni, hogy arányosan az ellátandó településeknek mennyivel kellene hozzájárulni. Kovács György: Én javaslom, hogy adjunk 20 ezer forint támogatást.

9 Dr Csapó Tamás: Ez a település lakosságszámával körülbelül arányos is. 67/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítványt 25 ezer forinttal támogatja annak érdekében, hogy a szombathelyi mentőállomás részére egy darab légzésfigyelő készülék beszerzésre kerüljön. k.) Kovács György: A falunapi program megbeszélése van még hátra. Az előző ülésen elhangzottak alapján állítottuk össze, a költségeket is annak alapján terveztük. Hagyományőrző csoport ,- Ft lenne, ők reggeltől estig itt lesznek, a kürtőskalács sütéshez az alapanyagot vennénk meg, a Boglya együttes ,- Ft, a Szamóca színház ,- Ft lenne 45 perces műsorral, őket követné a helyi Asszonykórus, a Perenyei férfikórus ,- Ft lenne. Ezt követően kerülne sor a kenyérszentelésre, a Toronyért érdemérmek átadására, az ünnepi beszédre, vacsora lenne a díjazottaknak ez körülbelül ,- Ft-ba kerülne. Közben tól Zumba lenne, utána Rock and Roll dili ,- Ft, végül pedig bál lenne ,- Ft. Ezen kívül a légvár, arcfestés, lufihajtogatás lenne ez így együtt ,- Ft, a focistáknak pedig ásványvízet vennénk kb ,- Ft lenne. A sátor ,- Ft. Ez így összesen ,- Ft. Joó Béláné: A Szamóca színházat nem támogatom, ez irreális ár. Kovács György: Ha a Szamóca színházat kihúzzuk, akkor ,- Ft az összes költség. Ha így a programot és a költségeket elfogadja a képviselő-testület, akkor ez lenne a végleges program. Joó Imre: Én támogatom, de azért meg kellene fontolni, hogy ne minden évben rendezzünk falunapot, ez elég nagy összeg, másra is el lehetne költeni. 68/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Falunapi programot az előterjesztés szerint elfogadja, a programok költségeit maximum ,- Ft összegben határozza meg.

10 l.) Kovács György: A Roma Nemzeti Önkormányzat az Ondódi falurészen lévő játszótér fejlesztésére szeretne pályázni. Ehhez szükség van egy önkormányzati hozzájárulásra, mivel a terület az önkormányzat tulajdonában van. Vidos László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy parkosítani szeretnék a területet és padokat, játékokat szeretnének oda kihelyezni. Ehhez kérik az önkormányzat hozzájárulását. 69/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az ondódi falurészen lévő 411 hrsz-ú játszótér fejlesztésére a toronyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közösségi programok fejlesztése pályázata alapján támogatást igényeljen a terület parkosításához, padok, játékok kihelyezéséhez. m.) Kovács György: A települési értéktárról a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet április 17-én lépett hatályba. A rendelet 2. (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a hatálybalépéstől számított 60 napon belül döntést hoz arról, hogy kíván-e élni a települési, tájegységi, megyei értéktár létrehozásának lehetőségével. Lakics Monika jegyző ismertette a kormányrendeletben foglaltakat, az értéktár létrehozásával kapcsolatos teendőket, kötelezettségeket. Kovács György ezt követően javasolta, hogy Torony település a települési értéktár létrehozásának lehetőségével ne éljen, mivel ez nagyon nagy feladat, ezt helyben megoldani nehéz lenne. A helyi értékek bemutatását más módon oldja meg a képviselő-testület. 70/2013. (VI.27.) számú határozat: Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint települési értéktárat létrehozni nem kíván. A település értékeinek bemutatását más módon oldja meg a képviselő-testület. Kérdések, bejelentések, tájékoztatók: Kovács György: - A József Attila utca végében az ipari parkban bejárás volt, a szennyvízcsatornát ledugóztattam, a tulajdonosokkal megbeszéltem, hogy kamerával át fogják vizsgálni a rendszert, a hibát elismerték, az egész rendszerben áll a víz. A kamerázás során kértem,

11 hogy én is ott lehessek, mert akkor látni fogjuk, hogy hol megy be a víz a rendszerbe. A tulajdonosok el szeretnék adni ott azt a részt, ki van parcellázva, de egyben szeretnék eladni. - Az óvodában és az iskolában is megvoltak az évzáró ünnepségek, amiken részt vettem. Az iskolában több gyermek is kiemelkedő teljesítménnyel zárta a 8. osztályt. - Részt vettem a Balogh miniszter úr rendezvényén a Tó vendéglőben. - Az I. Toronyi Kórustalálkozó is lezajlott, nagyon sikeres volt a rendezvény, reméljük, hogy jövőre is lesz. - A tűzoltó autó műszaki vizsgáztatása nemrég megtörtént. Az önkéntes tűzoltók jelezték, hogy nincs igazán szükség már rá, egy utánfutóval viszik a felszerelést. Ez egy 1967-es autó, nagyon sokba kerül már. Most még friss műszakival lehet, hogy el lehetne adni old timer autónak. Azt kérték, hogy gondolja át a testület, hogy esetleg eladja az autót. Joó Imre: Ezt a tűzoltóknak mégegyszer meg kell gondolni, mert akkor a felszerelést nem lesz mivel vinni. Ez az autó terepen is nagyon jó, ahova személyautóval nem lehet kimenni, oda ezzel ki lehet. Szerintem ezt mégegyszer beszéljék meg a tűzoltók és utána jelezzék, hogy mit döntöttek. Ezzel a képviselők egyetértettek. Több napirend, kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést órakor bezárta. Kelt, mint első oldalon Kovács György polgármester Lakics Monika jegyző

12 K i m u t a t á s a én tartott nyílt képviselő-testületi ülésen meghozott rendeletekről és határozatokról A rendelet száma (a zárójelben a kihirdetés napja szerepel) 1. 6/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletet A rendelet címe az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet hatályba lépése Módosított rendelet címe, száma Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendelet Hatályon kívül helyezett rendelet címe, száma A2 Kód A határozat száma Kód 1. 56/2013. (VI.27.) számú határozatot D /2013. (VI.27.) számú határozatot J /2013. (VI.27.) számú határozatot Z /2013. (VI.27.) számú határozatot L /2013. (VI.27.) számú határozatot D /2013. (VI.27.) számú határozatot Z /2013. (VI.27.) számú határozatot Z /2013. (VI.27.) számú határozatot Z /2013. (VI.27.) számú határozatot Z /2013. (VI.27.) számú határozatot D /2013. (VI.27.) számú határozatot D /2013. (VI.27.) számú határozatot Z /2013. (VI.27.) számú határozatot Z /2013. (VI.27.) számú határozatot D /2013. (VI.27.) számú határozatot Z1

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 23- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendeletet az egyes lakossági csoportok támogatásáról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete március 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 3/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (III.28.) önkormányzati et a talajterhelési díjról 6/2013. (III.28.) önkormányzati

Részletesebben

7/2013. (II.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

7/2013. (II.13.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2/E/TDF/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes

Részletesebben

7/2014. (I.29.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

7/2014. (I.29.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2/E/TDF/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 29-i nyílt együttes ülésének

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 9/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 86/2012. (X.26.) számú határozatot járási hivatalok létrehozásáról szóló megállapodás

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Telefon: 99/532-040, Fax: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK 2013. ÉV 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés 3/2013. (II.07.) számú

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 17- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 17- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 17- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 57/2013. (VII.17.) számú határozatot a Szabadság u. 5. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 3/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (III.28.) számú határozatot a 27/2012. (IV.11.) önkormányzati határozat módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember 12-én megtartott együttes üléséről. Torony község Önkormányzata T o r o n y Dozmat község Önkormányzata D o z m a t 5/2012. jkv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2012.szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egeralja község képviselő-testületének október 30-án 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egeralja község képviselő-testületének október 30-án 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Egeralja Szám: 231-12/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. október 30-án 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2011. május 26-án megtartott együttes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2011. május 26-án megtartott együttes üléséről. Torony község Önkormányzata T o r o n y Dozmat község Önkormányzata D o z m a t 3/2011. jkv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Torony és Dozmat községek Önkormányzatai képviselőtestületeinek 2011. május 26-án

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 26- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 15/2014. (II.26.) számú határozatot a Pannon Térségfejlesztő Egyesülethez történő csatlakozásról

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: Svh/63-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 795-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 9,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 4/E/TDF/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-i nyílt együttes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 13- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 13- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 20/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 13- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 106/2012. (XI.13.) számú határozatot a Csicsergő Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 6-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 20-án (csütörtökön) 18.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Az ülés helye: Többfunkciós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság június 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 8/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. június 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 39-46. TARTALOMJEGYZÉK 39/2015.(VI.17.) PBH.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről.

Készült: április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről. 40 Készült: 2016. április 19-én Nyírbogdány Község Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságának üléséről. Jelen vannak: Terdik Tibor bizottsági elnök Buzák

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 7. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2015. JÚNIUS 22.) Határozat: 44/2015 47/2015. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Községi Önkormányzat

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben