Marie Ferrarella Új ház, új haza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marie Ferrarella Új ház, új haza"

Átírás

1 Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik Shawn O Rourke-kal, aki menten átlátja a helyzetet. A jóképű férfi minden tőle telhetőt megtesz, a kórházba elkíséri Katherine-t, és a személyzet előtt elvállalja, hogy ő az apja a kis Shawnának

2 1. FEJEZET Mihelyt kilépett az ír kocsmából, amelyet nemrég fedezett fel a kaliforniai Bedfordban, Shawn Michael O'Rourke arcáról lehervadt a nyílt, megnyerő mosoly, pedig ez az utóbbi időben szinte már a védjegyévé vált. Ám most nem volt oka nevetni, sőt jókedvet tettetni sem volt miért. Irt senki sem látja, a barátai bent maradtak. Általában sikerült megfeledkeznie a gondjairól, ha egy, netán két pohár ital mellett összejött a barátaival. Nem adta meg magát egykönnyen, és mindig eltökélten szembenézett a nehézségekkel. Csakhogy ezúttal nem szokványos helyzettel állt szemben. Súlyos gondok nyomasztották. Ami azt illeti, eddigi élete legsúlyosabb gondjai. Amikor este ideért a kocsmához, csendesen szemerkélt az eső. Mostanra felhőszakadásszerü zápor zúdult alá a szürke márciusi égből. Shawn felhajtotta a kabátja gallérját, ám így sem tudta megakadályozni, hogy a nyakába folyjon a víz. Behúzta a vállát, de nem csak az arcába csapdosó zivatar miatt érezte magát levertnek és fásultnak. Kell lennie valamilyen kiútnak! Kárba vész az utóbbi évek minden munkája, ha nem talál sürgősen valamilyen megoldást. Egy szempillantás alatt szertefoszlik minden, amiről tíz éve ábrándozik. Kész, vége. És mindez azért, mert Írországban született, nem pedig Amerikában. A kocsma mögötti parkolóhoz sietett, amely aznap este dugig megtelt, és elővette a zsebéből a kocsikulcsot. Ha az Atlanti óceán másik partján pillantotta volna meg a napvilágot, a mai is csak egy átlagos nap lenne az életében, amikor a céljai megvalósításán munkálkodik. Ehelyett egyre fogy az ideje, és vészesen közeledik az a pillanat, amikor el kell hagynia ezt az országot, és vele az 2/128

3 összes álmát és reményét. Persze megpróbálhat mindent elölről kezdeni odahaza, Írországban. Végül is ott fogant meg az agyában az ötlet. Megvalósítani azonban itt lehet igazából, a bedfordi Industrial /Vázában, ebben az átalakított tetőtérben, ahol most a cége található. Shawn Michael O'Rourke számára Amerika mind ez ideig a korlátlan lehetőségek hazája volt. Az óceánnak ezen a felén megtalált mindent, amire vágyott: a szükséges képzést és az anyagi támogatást. A két férfi, aki társult vele, ugyanolyan tapasztalatokkal és elképzelésekkel bír, mint ő. Ők is jövőbe látó álmodozók, akik szentül elhatározták, hogy valóra váltják az eszményeiket. Ám tizenhárom nap múlva mindez jelentőségét veszti. Tizenhárom nap múlva el kell hagynia ezt az országot. Kénytelen beteljesületlen reményekkel hazarepülni, mint már oly sok nagyra törő, de sikertelen elődje. Káromkodott egy cifrát boldogult édesanyja, Isten nyugosztalja, bizonyára zokon vette volna ezt tőle, majd beszállt az autóba. Még mielőtt becsukhatta volna az ajtót, az ülésre és a kormánykerékre esőt zúdított egy szélroham. Ám ő alig vett róla tudomást. Beindította a motort. Bekapcsolta a CD-lejátszót is, s felcsendültek a hetvenes és a nyolcvanas évek dalai. Miközben az autó kikanyarodott a parkolóból, Glória Gaynor fennhangon hirdette, hogy valami izgalmas dolog kell neki. Nekem nem izgalom kell, töprengett a férfi, nekem éppenséggel csodára van szükségem. Összeráncolt homlokkal igyekezett az útra figyelni. Nem azért, mintha többet ivott volna a kelleténél, hanem mert a sűrűn zuhogó eső igencsak megnehezítette a látást. Ha annyit ivott volna, hogy nem ülhetne volán mögé, akkor ott marad a barátaival a kocsmában, és vidáman leissza magát a sárga földig. 3/128

4 Nem, akkor sem, helyesbített gondolatban, és bekanyarodott a következő utcába. Berúgni, hogy az ember elfelejtse a gondjait az csak látszatmegoldás. Méghozzá olyan, amiért drágán kell megfizetni. Leginkább másnap reggel, amikor a fejfájástól gondolkodni is képtelenség. Márpedig most feltétlenül tiszta fejre és józanságra van szüksége. Nagy felelősség nyugszik a vállán, emberek függenek tőle itt éppúgy, mint Írországban. És ezeknek az embereknek tizenhárom nap múlva csalódást kell okoznia! Nem mintha bárki egy rossz szót is szólna, de ő úgy érezte, csalódást fog okozni nekik. És ez éppolyan nyomasztó. Az ördögbe is, kell, hogy legyen kiút! Ösztönösen megérintette a nyakában függő medált, édesanyja utolsó ajándékát. Szent Judás Tádéról Írországban úgy tartják, ő a reménytelen esetek védőszentje. O'Rourke maga is az volt annakidején, reménytelen eset, mígnem végül csak megemberelte magát, és a jobb élet reményében felhagyott az önpusztító életmóddal. Mrs. O'Rourke esküdözött, hogy ez csakis a védőszenthez intézett anyai imáknak köszönhető, és bár Shawn erről nem volt teljesen meggyőződve, nem mondott ellent az édesanyjának. Hisz végtére is, több dolgok vannak földön és egén, mintsem bölcselmünk álmodni képes. Éppen ezért nem is adja fel egykönnyen. Ha hosszan és alaposan utánagondol, csak eszébe jut a megoldás. A megoldás, amelynek révén most, hogy lejárt a vízuma meg az összes lehetséges meghosszabbítás, mégsem kell megvert kutya módjára, behúzott farokkal visszakullognia a szülőhazájába. Bár még csak este kilenc felé járt az idő, feltűnt neki, hogy alig van forgalom. Ilyen estéken az emberek inkább otthon maradnak. Nekem is ott lenne a helyem, gondolta. Otthon. Mert egyelőre még Bedfordban van az otthona. 4/128

5 Egyre vadabbul zuhogott az eső. Az ilyen időre mondta régen az édesanyja, hogy hullatják a könnyüket az angyalok. Ebben a megállapításban persze az is benne foglaltatott, hogy éppenséggel őmiatta sírnak az angyalok. Shawn még most is maga előtt látja, ahogy az édesanyja szomorúan, ugyanakkor szemrehányóan ránéz mélykék szemével, amikor hajnaltájt részegen haza-tántorog. Mikor jön meg végre az eszed, Shawn Michael? Te vagy az elsőszülött fiam. Mit fogok mondani majd az Úrnak, ha rám kerül a sor, és megkérdi, mi lett azzal a fiúval, akit azért adott nekem, hogy rendes, felelősségteljes embert faragjak belőle? Tisztán és érthetően csengtek a férfi fülében a szavak, mintha legalábbis az anyja itt ülne mellette. Elmosolyodott. Meghaltál, mama, mielőtt megmutathattam volna neked, mire vagyok képes -dünnyögött. Bár minden jel arra mutat, hogy semmivé válik az egész, még mielőtt igazából beindulhatott volna. Legalábbis akkor, ha teljesül a Bevándorlási Hivatal akarata tette hozzá egy sóhaj kíséretében, azzal befordult a következő sarkon. Kitt Dawson nem hitte volna, hogy ezen a napon még rosszabbra fordulhatnak a dolgok. Ám valahányszor csak átfutott a fején ez a gondolat, úgy látszott, a sors gonosz tréfát űz vele, és megmutatja, hogy van még néhány csapás a tarsolyában. Összeszorította a fogát, és még erősebben markolta a kormánykereket. Már megint jön egy fájás. Visszatartotta a lélegzetét, és imádkozott, hogy mihamarabb elmúljon. Mármár attól tartott, szétrobban a feje, amikor végre csillapodott a fájdalom. Remegve, verejtékezve és rémülten szedte a levegőt. Meglazította az ujjait a volánon. A szülés csak két hét múlva lett volna esedékes. Mégsem lepődött meg nagyon, hogy a baba máris világra óhajt jönni. Legalábbis nem jobban, mint a nap többi eseményén. 5/128

6 Ezt a napot nyugodtan felvehetnék a rekordok könyvébe. Munkanélkülivé vált, mert az űrhajózási vállalat, ahol dolgozott, elvesztett bizonyos kormányzati megrendeléseket. Abban a reményben ment haza, hogy részesül majd egy kis vigasztalásban, ehelyett azzal a ténnyel kellett szembenéznie, hogy az egész élete a feje tetején áll. Jeffrey ugyanis a férfi, akinek odaadta a szívét, és akivel megosztotta a lakását eltűnt. És búcsúzóul úgy kirámolta a lakást, mint együttélésük során még egyszer sem. Mindent magával vitt, ami csak valamelyest is értékes volt, többek között Kitt új autóját, amellyel aznap a szerelőhöz kellett volna mennie olajcserére. Tehát Jeffrey meg a kocsi köddé vált, és velük együtt lába kelt Kitt összes pénzének is. A férfi ugyanúgy lecsupasztotta a közös bankszámlájukat, mint a lakást. Ha úgy vesszük, az a számla is csupán Kitté volt, mivel egyedül ő tett rá pénzt, Jeffrey csupán levett róla. Persze a szerelmes nő mindig talált mentséget a férfi számára, és azzal biztatta magát, hogy minden megváltozik, ha Jeffrey végre talpra áll. Hát most aztán megtette, gondolta Kitt dühösen. Csakhogy nem az ő oldalán, hanem a hosszú lábú, barna hajú aerobictanárnő mellett, aki a szomszédban lakik. És mindehhez az ő pénzét és az ő tulajdonában lévő értékeket használja fel! Oda van minden, a soha viszontlátásra. Tudnod kellett volna, hogy ez lesz a vége, korholta magát. Csakhogy nem volt hajlandó tudomásul venni a jeleket. A szerelem köztudottan vakká tesz, és ő fülig szerelmes volt Jeffreybe. Most aztán megfizet érte. Rendben, a szerelem vakká tesz. De mire való akkor a józan ész? És miért nincs most nálad esernyő, tépelődött, miközben növekvő kétségbeeséssel bámult ki az utcára. Esik. Nem szemerkél, ahogy az időjárás-jelentésben vidáman ígérték. Kíméletlenül zuhog. Felhőszakadás, csak éppen nem az átvonuló fajtából, amely hamarosan abbamarad. 6/128

7 A kocsija pedig, ez a tízéves Lemon, amely tulajdonképpen Jeffrey tulajdona, pont most döntött úgy, hogy néhány méterrel a kereszteződés előtt lefullad, és makacsul ellenáll minden újraindítási kísérletnek. Jeffrey is pont így ellenállt, amikor megtudta, hogy gyereket várok, gondolta Kitt, és keserűség szorongatta a torkát. Hát, ez az autó aligha fog varázslatos módon beindulni, és az eső sem olyan, mintha el akarna állni. Nincs más választása, ki kell szállnia, hogy gyalog folytassa az útját. Egyre jobb az egész motyogott, miközben kikapcsolta a biztonsági övet. Épp megpróbált kikecmeregni a kocsiból, amikor újabb görcs rohanta meg. Kitt megdermedt. Elakadt a lélegzete a fájdalomtól. El kell jutnia a kórházba, méghozzá sürgősen. Semmi kedve a Mac Arthur és a Fairview Street sarkán világra hozni a gyermekét. Bár amilyen szerencséje van mostanság, ha így folytatja, még ez is megeshet. Elkeseredetten jártatta végig a szemét az utcán. Sehol semmi. A nagyvárosokban állítólag csak úgy nyüzsögnek a taxik. Akkor erre miért nem jár egy sem? Bedford kivétel? És hol van ilyenkor a rendőrség, amikor szükség lenne rá? Ha átmenne a piroson, az hétszentség, hogy azonnal felbukkanna egy rendőrautó. Lehet, hogy igazságtalan, de pillanatnyilag nincs is kedve igazságosnak lenni. Becsapták, forr benne a düh, és mindennek a tetejében itt vannak ezek az elviselhetetlen szülési fájások. A fel-feltámadó szélben hol innen, hol onnan vert az eső. Kitt nehezen tájékozódott, szédülés fogta el, gondolatai vadul kavarogtak. Hátha talál egy telefont, és felhívhatja a rendőrséget. Azok biztosan gyorsabban ideérnek, mint bármelyik taxi. Csak annyi hát a dolga, hogy keressen egy telefonfülkét. Ehhez viszont 7/128

8 először is arra lett volna szükség, hogy eligazodjon a környéken, csakhogy az ádázul zuhogó esőn át alig két méterre lehetett látni. Az utca túloldalán virító közlekedési lámpát is épp csak ki tudta venni. A vízcseppek sürü függönyén keresztül halványan derengő, kísérteties zöld fény felé indult el, és közben azért fohászkodott, hogy legalább addig ne jöjjön újabb fájás, míg át nem ér az úttesten. Leszegett fejjel szaladni igyekezett, szeretett volna mihamarabb túljutni ezen az akadályon. Ám nagy hasa meg az esőt minduntalan az arcába verő szélrohamok erősen hátráltatták. Még csak az út közepénél járt, amikor sárgára váltott a lámpa. Mély lélegzetet vett, nyugalmat erőltetett magára, és kitartóan továbbevickélt. El kell érnie az utca túloldalát! Hirtelen egy közelgő autó zúgása hallatszott, majd közvetlen közelről fékcsikorgás. Kitt felsikoltott, és a következő másodpercben érezte, hogy a kerekek alól felfröccsenő zuhatag eláztatja a lábát. Forogni kezdett vele a világ. Kinyújtotta a kezét, hogy támaszt keressen, de nem volt mibe megkapaszkodnia. Aztán mintha egy férfihang ütötte volna meg a fülét. Vagy ő maga mondott valamit? Nem tudta biztosan. De ez most nem is számított. Elvesztette az egyensúlyát. Ösztönösen maga elé tartotta a kezét, és a következő pillanatban a tenyere a kemény aszfaltnak vágódott. Épp csak hogy eljutott a tudatáig a fájdalom, amikor érezte, hogy valaki átkarolja. Jól van? Az aggodalmas, mély hang kissé idegen hanghordozással beszélt. Kitt összeszedte minden akaraterejét, hogy ne ájuljon el. Valami férfi, egy idegen tartja átölelve. Nem, nem vagyok jól. Terhes vagyok! förmedt rá. Rémület töltötte el, meg harag az egész világ ellen. Megpróbált felállni, de a fickó, aki az ostoba kérdést feltette, fogva tartotta. 8/128

9 Jóságos ég, kis híján elgázoltam egy várandós asszonyt, rémült meg O'Rourke. Ettől a gondolattól szinte megbénult. Végül erőt vett magán, és szemügyre vette a nőt, hogy látszik-e rajta sérülés nyoma. Egészen váratlanul bukkant fel, mintha a földből pattant volna ki mentegetőzött. A kocsimból szálltam ki magyarázta Kitt erőltetett udvariassággal -, megpróbáltam átkelni az utcán. Senki sem tanította meg magának, hogyan kell közlekedni? Kiszabadította magát, és fel akart állni, de visszaesett, mint egy tehetetlen teknősbéka. Mint egy hatalmas, várandós teknősbéka. Bár az mintha tojásokkal szaporodna. Na, mindegy. De ugye nem tettem kárt magában? kérdezte O'Rourke, majd gyorsan végigfuttatta ujjait a nő testén, hogy nem tört-e el valamije. Úgy értem... Mit képzel ez az alak, hogy fogdossa? Mi a fenét akar? Kitt újfent megpróbált felállni, ám kénytelen volt feladni a kísérletezést. Legyűrte őt az eső, a fájdalom és a kimerültség. Idefigyeljen, szülési fájásaim vannak. Legalább a kutató kezeket sikerült eltolnia magától. Igazán nagyra értékelném, ha most nem erőszakolna meg, és nem is rabolna ki! Csak tudni akartam, hogy megsérült-e. Az esőre ügyet sem vetve, O'Rourke lekuporodott, és döbbenten nézett a nőre. Szülési fájásai vannak? Igen! Kitt már-már elvesztette az önuralmát. Akkor mit keres ilyen állapotban az utcán? Nem kellene itt kódorognia ebben az ítéletidőben -jegyzete meg a férfi, és közben tekintetével a nő kísérőjét kereste, de senkit sem látott. Amióta kiszállt a kocsijából, egyetlen autó ment el mellettük. Különösen nem egyedül. Nem volt más választásom sziszegte Kitt, megfordult, és ismét megpróbált feltápászkodni. Újabb fájás rohanta meg, zihálva lélegzett, de egyszer csak, váratlanul, a levegőbe 9/128

10 emelkedett. A fájdalom hirtelen elmúlt, a meglepetés nem. Az idegen a karjában tartotta. O'Rourke elcsodálkozott, milyen könnyű ez a nő. Az állapotához képest túlságosan is könnyű. Gyors léptekkel a hátuk mögött lévő menyasszonyiruhakölcsönzőhöz sietett vele, és beállt az eresz alá. Ekkor az utca túloldalán észrevett egy autót. Az a maga kocsija? Kitt bólintott. Nem indul el. Mentőt kell hívni. Az eddigieknél is hevesebb és erősebb fájás vett rajta erőt, és Kitt ösztönösen a férfi karjába vájta az ujjait. O'Rourke a felöltőn át is érezte az erejét. Ahhoz képest, hogy milyen törékeny, egészen erős teremtés. Hol tart? A nő értetlen tekintete láttán hozzátette: Úgy értem, milyen gyakran jönnek a fájások? A fájdalom csillapodtával Kitt hangja is visszatért. Nem figyeltem. Úgy nagyjából? A nő nem felelt, ujjai ismét Shawn karjára kulcsolódtak, ezúttal még szorosabban. Jól van, majd én kitalálom mondta O'Rourke. Kezdett inába szállni a bátorsága. Nagyon gyakran. Jó megfigyelő jegyezte meg Kitt, hogy legalább a bátorság látszatát fenntartsa. Van mobiltelefonja? Nincs. O'Rourke már rég elhatározta, hogy vesz egyet magának, de most már semmi értelme a beruházásnak, ha kiutasítják az országból. Kitt lehunyta a szemét, és igyekezett erőt gyűjteni. Ettől viszont még jobban szédül. így aztán felnézett, egyenesen a férfi szemébe, aki a karjában tartotta. Nagyszerű. Feltehetően maga az egyetlen ember Kaliforniában, akinek nincs mobilja. És épp magával kellett összeakadnom. Keresnünk kell egy telefont, hogy kihívjuk a mentőket. 10/128

11 Hallatszott a hangján, hogy már nem sokáig tart ki az önuralma. Aztán újfent megmarkolta a férfi karját. Kevesebb, mint egy perc telt el a fájások között. Bármelyik pillanatban világra jöhet a gyerek. Ezzel most már alighanem elkéstünk, hölgyem! -jegyezte meg O'Rourke. Ám hiába vizslatta a környéket, a boltok mind bezártak. Mindjárt megszületik a gyermeke. Hisz ezt magyarázom egész idő alatt! Most van az a mindjárt! helyesbített a férfi. Bár csak azt mondta ki, amit Kitt feltehetően maga is sejtett, mégis rémület jelent meg a fiatal nő szemében. Shawn igyekezett megnyugtatni: Ne aggódjon, segíteni fogok. Nem tudja máshova vinni, csak a kocsijához, gondolta. A kis szállítóautó rakfelületén lefektetheti a vajúdó nőt. Maga orvos? tudakolta Kitt bizalmatlanul. Erre már a férfi édesanyja is hiába vágyott. O'Rourke mosolyogva rázta meg a fejét. Nem, testvér vagyok. Kitt-tel már megint forogni kezdett a világ. Értelmezni próbálta a férfi szavait, aki közben mozgásba lendült. Eső vágott az arcába. Szóval, valami egyházi rendnek a tagja? O'Rourke kinyitotta az autó hátsó ajtaját. Nem, egyszerűen olyan ember vagyok, akinek testvérei vannak. Sőt. Nem egy öcsémet és húgomat magam is láttam a világra jönni. Tőle telhetőén gyöngéden lefektette a nőt a kisteherautó padlójára, majd maga is felugrott mellé. Pokróc nem volt a kocsiban, így a felöltőjét vette le, és ösz-szetekerve Kitt feje alá tette. Ne izguljon, tudom mi a teendő. Legalábbis remélte, hogy még nem felejtette el. Bátorítóan rámosolygott Kittre. 11/128

12 Anyám mindig olyan hirtelen szülte meg a gyerekeit, hogy nem volt időnk kihívni az orvost vagy a bábát. Kitt érezte, hogy újabb fájás közeleg. Megnyalta kicserepesedett ajkát. Bárcsak hatéves kislány lehetne megint, aki rajzfilmeket néz otthon a nappaliban! Vagy tizennyolc éves, friss főiskolás! Bármi jobb lenne, mint a mostani helyzet. Szóval segédkezett a szüléseknél? tudakolta. O'Rourke ránézett, és megfogta a kezét. Én vagyok a legidősebb a hat gyerek közül. Kitt zihálni kezdett, mert a fájás leírhatatlan erővel rohanta meg. Biztos, hogy nem valami perverz alak maga, aki az ilyesmire bukik? Bájos, állapította meg a férfi. Még most, vajúdás közben, összetapadt, vizes hajjal is bájos. Élőrehajolt, és elsimította a nedves fürtöket a nő homlokáról. Nincs túl nagy bizalommal irántam, igaz? Tréfál? Semmi, de semmi okom nincs megbízni ma-gá-ban. Kitt az utolsó szót egyenesen O'Rourke fülébe ordította, ahogy a kíntól megfeszülve felemelkedett. A férfi mély lélegzetet vett, és megrázta a fejét, mintha ezzel csillapíthatná sajgó fülében a csengést, aztán hátrább húzódott. A nő reszket a hidegtől. Ő már csak a pulóverét ajánlhatja fel neki. A vetkőző férfi láttán Kitt szeme tágra nyílt. Ez az ember őrült. Egy deltás őrült. Hol a táskája? Abban van a gázspraye, ha hozzájuthatna... Mit művei? A férfi Kitt csípőjére terítette a pulóvert. Nem sok, de több mint a semmi. Igyekszem melegen tartani magát. Leült a sarkára, és megfogta a nő kezét. Hogy hívják? Kitt... két t-vel. Kitt Dawson. 12/128

13 Örülök, hogy megismerhettem, Kitt, két t-vel. Finoman megrázta a kezét. Shawn O'Rourke vagyok. Jött a soron következő fájás. Kitt megpróbált bátran viselkedni. Hosszabb már nem is lehetne. A barátaim O'Rourke-nak neveznek. A kocsiban uralkodó félhomályban Kitt a férfi tekintetét kereste. Netán barátságot kötünk? Hát mosolyodott el a férfi -, Kitt, két t-vel, a mai este után valamilyen viszonyban csak leszünk. Válasz helyett Kitt felsikoltott. 2. FEJEZET O'Rourke füle már megint csengett, a fejében visszhangzott a sikoly. Itt az idő, Kitt, kezd komollyá válni a dolog! Magára Shawnra is ráfért egy kis bátorítás, hisz csak remélni tudta, hogy megbirkózik a helyzettel. Igaz, hogy gyerekkorában ott volt az anyja mellett, amikor a testvérei a világra jöttek, csakhogy Sarah O'Rourke-nál annyit jelentett a gyerekszülés, mint tyúknál a tojásrakás. Épp csak nyöszörgött egy kicsit, és fél órán belül Shawn egy újabb kistestvérrel lett gazdagabb. Általában nem volt más dolga, mint fogni a mamája kezét, és megtörölni verejtéktől nedves homlokát. Az apja ilyenkor sosem volt otthon. Az öreg O'Rourke-ot teljesen lefoglalta, hogy elegendő pénzt teremtsen elő népes családja jóllakatására. A kis Shawn nem is sokat törte a fejét, amikor annakidején az anyja kezét fogta. A gyerek születése az élet menetéhez tartozott, nem jelentett sem többet, sem kevesebbet. Sosem tett rá ilyen nagy hatást a dolog, mint most. 13/128

14 Mi lenne, ha...? Nem engedte, hogy gondolatai ebbe az irányba kalandozzanak. Egyébként sincs rá idő. A nő újfent sikoltozott, és a nagy hasát feléje fordította. O'Rourke megpróbált gondolkozni, feleleveníteni az emlékeit. De az anyja egészen máshogy viselkedett, mindig olyan nyugodt volt. Váratlanul támadt egy ötlete. A nehézségi erő fog segíteni magának, Kitt. Megragadta a nő vállát, és a kocsi hátsó felét megtöltő kartondobozok mellé ültette. Most, hogy a fájdalom egy pillanatra alábbhagyott, Kitt is körülnézett az autó belsejében. Mindenütt papírskatulyák voltak, méghozzá jó nagyok. Mi... mik ezek? Óvatosan forgatta a fejét, miközben a kezét védelmezőn a hasára tette. Maga betörő vagy orgazda? A férfi alig állhatta meg nevetés nélkül. Miért, úgy nézek ki? Kitt arcán látszott, hogy újabb fájás közeleg. Olyan... kereste a szavakat...veszélyesnek látszik. Új oldalról ismeri meg saját magát, gondolta O'Rourke. Veszélyesnek? Kitt igazán nem akarta megbántani, végtére is a férfi segíteni próbál rajta. Jó értelemben véve igyekezett elvenni a szavai élét. O'Rourke elmosolyodott, noha a nő ismét fájdalmasan szorongatta a kezét. Olyan is van? Igen..., mint maga. Fekete hajával, ragyogó kék szemével és tökéletes, mezítelen felsőtestével úgy festett, mint egy romantikus regényhős. Veszélyes... az a fajta férfi, aki... aki... keresi a kalandot és a veszélyt. Kitt kifújta a levegőt, és érezte, hogy menten magával ragadja a következő fájás. Gyorsan beszélt, hogy még elmondhassa, amit akar. Az a fajta, aki megdobogtatja a női szíveket. Látja, ez az én bajom. 14/128

15 Mindig nagy hatással vannak rám a jó külsejű férfiak, aztán meg kénytelen vagyok rájönni, hogy belül olyan üresek, mint egy bábu. Es még csak nem is az értelemre gondolok, ugyan, hanem a szívre. Én mondom, érzelmileg mind nulla. Elvette az eszét a fájdalom, gondolta O'Rourke. Lehet, hogy nem olyan egyszerű ez az egész, mint remélte. Eszébe jutott, hogy az anyja mesélt olyan asszonyokról, akik két napig is vajúdtak. Elnézett a nő fölött, a kocsi eleje felé. Talán van még annyi idő, hogy bevigye őt a kórházba. Kitt megragadta a karját, teljes erővel szorongatta, és sikított. Lehet, hogy mégsincs, tűnődött a férfi. Szétszakadok! kiabált a nő. Ketté... szakadok!... Valaki... szét... akar. tépni... Ezt már hallotta az anyjától is. Akkor, amikor Donovan öccse a világra jött. Donovan majd hat kilót nyomott. Senki sem akarja szétszakítani, Kitt csitította kedvesen, de határozottan. -Csak a teste jelzi, hogy mindjárt itt az idő. Mindjárt itt az idő? ismételte a nő hitetlenül. Mindjárt? Egyfolytában jönnek a fájások, amióta csak elindultam otthonról! Shawn nem vonta kétségbe a szavait, ám ez sajnos olykor mit sem jelent. Előfordul, hogy harminchat órán keresztül vajúdik valaki magyarázta óvatosan. Kitt ebben a pillanatban aligha ezt akarta hallani. Ha meghalok zihált -, maga is velem pusztul! A férfi nevetett, és a keze fejével megtörölte verejtékező homlokát. Feszült helyzetben maga sem túl kedves, igaz, Kitt, két t- vel? Ó, dehogynem lihegett a nő -, de mindenki csak egy bizonyos mértékű feszültséget és fájdalmat tud elviselni. Jaj... 15/128

16 A szeme tágra nyílt. Ez most minden eddiginél rosszabb. Nem biztos, hogy még sokáig bírja. Istenem, ó, istenem... A tűrőképessége határán van. állapította meg O'Rourke. Valahogy el kell terelnem a figyelmét. Idehallgasson, Kitt! Nézzen rám! Amikor a nő nem engedelmeskedett, finoman megfogta az állat, és maga felé fordította a fejét. Nézzen rám! Nézzen a szemembe! Együttes erővel világra hozzuk ezt a gyereket, méghozzá hamarosan, érti? Ha azt mondom, nyomjon, akkor azt szeretném, hogy minden erejével kifelé tolja magából a babát. Aztán mindig elszámolok tízig, és csak akkor vehet levegőt. Készen áll? Nyugodt hangon, határozottan beszélt, nemcsak azért, hogy a nőbe erőt öntsön, hanem, hogy a saját rémületét is elaltassa. Nyomjon, Kitt, nyomjon! Az ördögbe is, hiszen nyomok ordított rá a nő fájdalomtól eltorzult arccal. Ökölbe szorított kézzel előredőlt, és nyomott, ahogy csak az erejéből telt. Zihál-va, levegő után kapkodva hanyatlott hátra, még mielőtt O'Rourke tízig számolt volna. Azt mondtam, tíz figyelmeztette a férfi -, csak tíznél vehet újra levegőt. Ez egy zsarnok. Egy magas, jóképű zsarnok, aki keresztülviszi az akaratát, ha törik, ha szakad. Ha akarja, szülje meg maga! feleselt Kitt lihegve. Úgy látom, jobban ért hozzá, mint én. O'Rourke összehúzott szemmel vizsgálgatta. Csalhatatlan ösztöne, amely az üzleti életben is mindig hasznára vált, megsúgta, mi a teendő. Azt nem mondta, hogy szereti másra hagyni a munkát, Kitt, két t-vel. Az érintett szívesen felképelte volna, amúgy istenesen, csak nem futotta az erejéből. Nem... nem kérdezte. 16/128

17 Kitt... Ám a bátorító szavak nem hagyták el Shawn ajkát. A nő szánalomra méltóan nyöszörgött, és zihált, és az ö szíve is összeszorult. Újabb fájás közeledett, de Kittnek szemlátomást elfogyott az ereje. Mindjárt elájul, riadozott O'Rourke, és kétségbeesetten törte a fejét valami megoldáson. Csakhogy nincs más választásuk, Kittnek túl kell esnie ezen a megpróbáltatáson. Gyerünk, Kitt, két t-vel! buzdította, és megragadta a kezét. Ördög vigye az illemszabályokat, most több forog kockán. Sikerülni fog! Amióta ember él a földön, az asszonyok átesnek ezen! Tekintete a nőébe fúródott. A gyerekedről van szó, Kitt. A te gyerekedről. Az ő kedvéért képes leszel rá! Kitt szeme könnybe lábadt, kezét ökölbe szorította, és ismét nyomni kezdett. Jól van... jól... jön egy újabb fájás... Jaj! Sikoltozva felágaskodott. Nyomjad! Nyomjad, mintha az életed függne tőle! Erősebben... még erősebben... És O'Rourke egyszer csak megpillantotta a baba üstökét. Úgy vert a szíve, ahogy az anyáé verhetett. Jön! Már látom, Kitt! Nevetve törölte meg verejtékes homlokát. Látom a fejét, Kitt, két t-vel! Nyomjad még, egy... kettő... három... A nő alig hallotta a hangját. Nyomott és nyomott, közben meg az ájulással és a rettenetes fájdalommal hadakozott. Nincs még kinn az a gyerek? Mintha az idők kezdete óta nyomna! Mekkora... a feje? O'Rourke ráébredt, hogy Kitt tájékoztatást vár tőle a szülés állásáról. Ő viszont teljesen belefeledkezett az élet csodájának bámulásába. Már a válla jön kifelé. A nőn látszott, hogy menten összeroppan. Gyerünk, Kitt, már majdnem megvan! Csak egy kis erőfeszítés még, egy csöpp... 17/128

18 Utolsó erejét összeszedve, összeszorított szemmel, Kitt nyomott még egyet. És aztán megütötte a fülét egy hang. Az újonnan született embergyerek sírása. A kisbabája! Megérkezett! Végre! Minden mértéken felül elcsigázva dőlt a dobozoknak. Jól van..., egészséges? O'Rourke legszívesebben ujjongásban tört volna ki a kezében fekvő apró emberke láttán. Hát sikerült! Tényleg képesek voltak rá. Nem érdekelte, hogy boldogságában bugyután vigyorog. Soha nem volt még ilyen lélekemelő élményben része, mint ezt a babát világra segíteni. Valami csodálatosat élt át. Kislányod született, Kitt, két t-vel. Gyönyörűséges kislány, pelyhes kis feje van! Kislány? A hirtelen rátörő boldogság egy pillanatra elfeledtette Kitt-tel a fájdalmat, pedig az változatlanul kínozta. Lányom van? Pontosan. O'Rourke mosolyogva nézett a nőre. Meglehetősen maszatos még, de akinek van szeme, láthatja, hogy ugyanolyan szépség, mint az anyja. -Óvatosan átadta a parányi élőlényt az édesanyának. Köszönj szépen a mamádnak, kicsim! mondta szeretettel. Kitt izzadtán, de megkönnyebbülten és boldogan vette át a gyermekét. Alighogy magához ölelte, máris túlcsordult a szíve a szeretettől. Hát erről beszélnek az emberek motyogta, és döbbenten, szinte tisztelettel fürkészte az újszülött arcát. Lehetséges ilyen gyorsan megszeretni valakit? A másodperc törtrésze alatt? Úgy látszik, igen, mert máris a világon mindenkinél jobban szereti a kislányát. Akkora szamár vagy, Jeffrey, hogy megfutamodsz egy ilyen csodálatos dolog elől. Fogalmad sincs róla, mit veszítesz. 18/128

19 O'Rourke csak most, a nagy izgalom csillapodtával vette észre, milyen hideg van körülötte. A nedves, hűvös időt sehogyan sem lehetett kizárni a kocsiból. A pulóvere, amellyel korábban betakarta Kittet, szülés közben lecsúszott a padlóra. O'Rourke most áthajolt anya és gyermeke fölött, és felemelte. Bugyoláld bele a kicsit -javasolta -, nagyon hideg van itt neki. Kitt úgy is tett, aztán a babával a karjában a férfira nézett. És magával mi lesz? Csak most döbbent rá, milyen közel került a jóképű férfihoz. Épp csak a nadrágját hagytuk meg. O'Rourke végignézett magán, mintha már meg is feledkezett volna róla, hogy csak deréktól lefelé visel ruhaneműt. Csak semmi magának", Kitt, két t-vel. Mosolygott. Tegeződünk. Egy szülés után ez a legkevesebb. Még szerencse, hogy nem ikreket vártál! A következő pillanatban kinyílt a kisteherautó hátsó ajtaja, és valaki bevilágított egy zseblámpával. Minden rendben? A hang egy zömök, a negyvenes évei vége felé járó rendőrtől származott, aki az elemlámpa fényénél a kocsi belsejét fürkészte. A félmeztelen férfi és Kitt gyanús testhelyzete láttán meglepetten folytatta: Hé, mi folyik itt? O'Rourke gyorsan eligazította Kitt ruháját, majd felegyenesedett, és barátságosan nézett a rendőrre. A legjobbkor jött, biztos úr. Van magánál esetleg gyufa? Miközben beszélt, a zsebéből egy bicskát húzott elő. A rendőr kérdőn felvonta a szemöldökét, és a keze akaratlanul is a pisztolytáskájára csúszott. 19/128

20 El kell még vágni a köldökzsinórt, és jó lenne fertőtleníteni a kést. A rendőr arcából kiszaladt a vér, amikor felfogta a szavak értelmét. Azt akarja mondani, hogy épp... Igen, uram bólogatott O'Rourke komolyan és ünnepélyesen. Ha pár perccel korábban érkezik, maga is tanúja lehetett volna az élet eme csodájának. Kinyújtotta a kezét. Van gyufája? A rendőr a fejét rázta. A nejem gyakorlatilag kényszerített rá, hogy abbahagyjam a dohányzást. Azt mondta, ezt kéri a születésnapjára. Olcsóbb persze, mint megvenni az arany karperecet, amelyről álmodozott. De higgye el, ez volt a legnehezebb feladat, amellyel életemben megbirkóztam. Elhiszem bólintott O'Rourke együtt érzőn. Nem baj, van egy öngyújtóm, az is jó lesz, feltéve, hogy működik. Ugyanis sose használtam fűzte hozzá. A rendőr közben kissé zavartan hátrább húzódott. Hívok egy mentőt -jelentette ki, és a kocsijához szaladt. Tegyen úgy, biztos úr! O'Rourke? szólalt meg Kitt elcsigázottan. Egy pillanat, kedvesein. A férfi megkereste az öngyújtót, majd a fellobbanó lángba tartotta a kés pengéjét. Aztán addig fújta a fémet, amíg az újból ki nem hűlt. Na, ennek így már jónak kell lennie. Letette az öngyújtót, és visszakúszott Kitthez meg a gyerekhez, leült a sarkára, és nagy levegőt vett. Sosem tudott megbarátkozni a szülésnek ezzel a részével, de hát ezt is el kell végezni. Egyáltalán nem fog fájni ígérte Kittnek. Legalábbis az anyja azt mondta. Tekintete az anyáról a gyennekre siklott. A nő aggodalmas pillantása láttán még hozzátette: Egyikőtöknek sem. 20/128

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába

válni a helyzet. Kész csoda, hogy ilyen sokáig maradt. Alig ha nem arra az ideje indulni -érzésre várt, amely néhány évenként rendre a hatalmába 2. fejezet Huszonnégy órányi utazás után finoman szólva jólesett feküdnie. A háta hónapok, de talán régebb óta fájt maga sem igazán tudta, mióta. A Kongói Demokratikus Köztársaság Bukavu nevű településén

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A

Károlyi Pályázat. Kémia. Írta: Elefánti Barbara 10. A Károlyi Pályázat Kémia Írta: Elefánti Barbara 10. A 2007. november 3. Tartalomjegyzék 2. oldal: Tartalomjegyzék 3. oldal: Bevezetés 4. oldal: Emil Fischer élete és munkássága 5.-7. oldal: Beszélgetés Emil

Részletesebben

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival

HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT. Sophy Williams rajzaival HOLLY WEBB MASZAT, AZ ELRABOLT kiscica Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2013 3 Robinnak 5 Elso fejezet Füttyszó hasított a levegőbe. Ben Williams és Rob Ford! Most azonnal gyertek

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni.

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni. fejjel, mintegy alulról, egyenletesen szürke hajsátra alól pislogott rá. Mellette a padlón kisebbfajta tócsává gyűlt a víz, mely a kabátjáról csöpögött. Még mindig a karjára vetve tartotta. Meg kell mondjam,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

Tudod, mi van ma? Várta, hogy a másik visszakérdezzen, hogy: Nem. Mi? Ma dolgozom utoljára a tűzszerészeknél. Jövő héten áthelyeznek.

Tudod, mi van ma? Várta, hogy a másik visszakérdezzen, hogy: Nem. Mi? Ma dolgozom utoljára a tűzszerészeknél. Jövő héten áthelyeznek. Elmore Leonard: Dinamit (részlet) Fordította: Totth Benedek Chris Mankowski utolsó munkanapja, délután kettő, még két óra van hátra a műszak végéig, amikor befut a riasztás, hogy hatástalanítania kell

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ

Hedwig Courths-Mahler. Szigethercegnõ Hedwig Courths-Mahler Szigethercegnõ 2. kiadás A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Die Inselprinzessin Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Megbánás nélkül (No regrets)

Megbánás nélkül (No regrets) Stargate SG1- Megbánás nélkül (No Regrets) Kategória: Stargate SG1 Romantika Rövid ismertető: Bárcsak a Jég foglyai néhány perccel tovább tartott volna... Írta: Alli Snow Web: http://www.samandjack.net/fanfics/viewstory.php?sid=1251

Részletesebben

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás

Szita Szilvia - www.magyarora.com 2004. II. Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás I Biztatás, bátorítás Beszédpanelek és mintadialógusok - Ne izgulj, menni / sikerülni fog! - Ne butáskodj, menni / sikerülni fog! - Ne hülyéskedj, menni / sikerülni fog! - Ne félj,

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza?

Prológus. Hová rejtőzhetek? Találhatok menedéket? Visszafordulhatok? Van még vissza? Prológus Újabb lövés dördült el a lombkorona fölött. A hajtók kiáltozása sokkal kivehetőbbé vált. A vére a fülében lüktetett, miközben a tüdeje égett a levegőtől, amely szaporán és jegesen járta át légzőszerveit.

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

Weekend Driver Fiesta Cup

Weekend Driver Fiesta Cup Weekend Driver Fiesta Cup 2014.09.21 Rapai Zoltán Karimo: Szia Rapus! Mid Ohio-ba értünk. Már szabadedzésen látszott, hogy izgalmas futam lesz, és szoros időmérő. Sikerült menned egy 2. időt előtted Gombár

Részletesebben

34 tiszatáj. Közönséges történet

34 tiszatáj. Közönséges történet 34 tiszatáj NAGY KOPPÁNY ZSOLT Közönséges történet Amikor Virág hazaérkezett, Gábor a pamlagon feküdt, behúzott sötétítőkkel. Nem mozdult akkor sem, amikor felesége már a cipőiből lépett ki. Virág mint

Részletesebben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben

SZKB103_10. Konfliktusok a közösségben SZKB103_10 Konfliktusok a közösségben tanulói konfliktusok a közösségben 3. évfolyam 103 Diákmelléklet D1 Tornai József: Ki tud tovább lefelé lógni? Kora tavasz köszöntött ránk meleg esővel, s mi a kunyhót

Részletesebben

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött.

Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. C. A. Tűréshatár 0 Rohantam, szívem a torkomban dobogott, világosbarna hajamat a szél borzolta. Barna szemem könynyezett a széltől. Adrenalinszintem a magasban szökött. El kellett érnem a Szentpétervárra

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Claire Kenneth. Randevú Rómában

Claire Kenneth. Randevú Rómában Claire Kenneth Randevú Rómában CLAIRE KENNETH Randevú Rómában Regény 2010 Fapadoskonyv.hu Kft. honlap: www.fapadoskonyv.hu e-mail: info@fapadoskonyv.hu A könyv az alábbi kiadás alapján készült: Claire

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

LVASNI JÓ Holly Webb

LVASNI JÓ Holly Webb OLVASNI JÓ! 6 Holly Webb HOLLY WEBB A MAG NYOS KISKUTYA Sophy Williams rajzaival Könyvmolyképző Kiadó Szeged, 2009 3 Alice-nek, Maxnak és Georgie-nak 5 Els fejezet Evie, ezt te raktad a bevásárlókocsiba?

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI Bolondos szerszámok MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága,

A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, A döntés meghozatalában, miszerint egy lélekgyermeket vesz magához, Bonaria számára a legnagyobb problémát természetesen nem az emberek kíváncsisága, sokkal inkább a házába befogadott kislány kezdeti viselkedése

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal

A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZLEPÁK BÁLINT A Halál antropológiája című egyetemi kurzus létjogosultsága. Egy fogorvos találkozása a halállal SZEMLE Összefoglalás Tanulmányom témája az általános fogászati ellátásban résztvevő fogorvosok

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon

Kutasi Heléna. Szerelmeskalandos. avagy a boldogságra várni kell. Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Kutasi Heléna Szerelmeskalandos avagy a boldogságra várni kell Borító: Ráth Márton www.facebook.com/rathmartonsalon Amikor először megláttam őt, azonnal tudtam, nem lesz mindennapi történet. Biztos többen

Részletesebben

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a

- Ne szégyelld magad, nem tehetsz róla tette még hozzá a szőke ismeretlen, akiről álmodott, s aki most ott guggolt mellette. Lágyan megsimogatta a BEVEZETÉS Esti fényben fürdött a füstös, külvárosi utca. A néma falak egymást nézték, s egy kósza szellő susogását hallgatták. Lassan szállingózott lefelé a tisztító köd, illatos nedvességgel árasztva

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény

Mándy Iván. A huszonegyedik utca. Regény Mándy Iván A huszonegyedik utca Regény 2011 Gábor megállt az öreg, púpos hátú ház előtt, egy véznán fityegő cédulánál. Kiadó szoba Letette ráncos barna bőröndjét, kalapját feljebb tolta homlokán. Általában

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival

Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival 9 Velence ártatlan volt. Megtette, amit tudott, hogy beteljesítse a romantikáról alkotott elképzeléseit. Csakhogy színes gondoláival és zöld lagúnáival együtt is eleve esélytelen volt Hannes Bergtalerral

Részletesebben

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA

NATAŠA KRAMBERGER PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA SAMPLE TRANSLATION NATAŠA KRAMBERGER SZEDER-ÉGBOLT PUBLISHED BY: JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI - REVIJA MENTOR, 2007 TRANSLATED BY: GÁLLOS ORSOLYA ORIGINAL TITLE: NEBESA V ROBIDAH:

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék.

Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Mindig a holnapra mosolygok, Elvágyom onnan, ahol bolygok, Úgy vágytam ide s most már szállnék. Óh, én bolond, bús, beteg árnyék. Ady Endre Utálok hajnalban kikelni az ágyamból. Nagy bögre kávé nélkül

Részletesebben

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim

Januárban szeretnék utazni feleltem lefegyverzőnek szánt mosollyal. A lány rögtön rákapcsolt: Napfényre vágyik? Korlátozottak az anyagi lehetőségeim 1 1999. december 14-én, a délután kellős közepén rádöbbentem, hogy a szilveszterem valószínűleg el lesz cseszve ahogy máskor is. Jobbra fordultam, a Félix-Faure sugárútra, és bementem az első utazási irodába.

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT

LEE CHILD 10 RÖGÖS ÚT 1. fejezet Jack Reacher egy dupla feketét rendelt, csokireszelék és cukor nélkül, nem porceláncsészében, hanem mûanyag pohárban, és még mielõtt kihozták volna a kávét az asztalához, végignézte, ahogy egy

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben