FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN"

Átírás

1 FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN

2 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ MAROS MEGYEI KÖNYVTÁR FÜLÖP MÁRIA JUDEŢUL MUREŞ ÎN CĂRŢI MAROS MEGYE A KÖNYVEKBEN BIBLIOGRAFIE - BIBLIOGRÁFIA Cu o prefaţă de Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş - Marosvásárhely 2002

3 Colecţia - Sorozat : BIBLIOGRAFII MUREŞENE nr.5 Editează Biblioteca Judeţeană Mureş 4300 Târgu-Mureş, str. George Enescu nr. 2 Tel.: ; Fax: Coordonator colecţie: Dimitrie Poptămaş director Referenţi: Dimitrie Poptămaş Kuszálik Péter Descrierea CIP FÜLÖP MÁRIA Judeţul Mureş în cărţi = Maros megye a könyvekben : bibliografie / Fülöp Mária ; colaboratori Ferencz Klára, Vintilă Anna ; prefaţă Dimitrie Poptămaş. Târgu Mureş : Biblioteca Judeţeană Mureş, p. ; 24 cm. - (Bibliografii mureşene ; 5) ISBN (498.4 Mureş) ISBN Colaboratori: Ferencz Klára, Vintilă Anna Tehnoredactor: Vad László Tipografia MEDIAPRINT Târgu-Mureş, str. Livezeni nr.6 Tel./Fax: , Director responsabil: Claudiu Albu

4 CUPRINS - TARTALOM Prefaţă - Előszó... IX Introducere şi ghid de utilizare... XI Bevezető és tájékoztató a bibliográfia használatához... XV Einführung und Hinweise zur Benutzung der Bibliographie... XIX Introduction and Guide to the Bibliography... XXIII Lista abrevierilor - Rövidítések jegyzéke... XXVII Partea sistematică a bibliografiei - Szakrendi rész 0 GENERALITĂTI - ÁLTALÁNOS MŰVEK Bazele generale ale ştiinţei şi culturii - Tudomány. Kultúra. Civilizáció Documentare - Dokumentáció Bibliografie. Cataloage. Liste de cărţi - Bibliográfia Biblioteconomie. Biblioteci - Könyvtárügy. Könyvtárak. Olvasás Lexicoane. Lucrări de referinţă - Lexikonok Publicaţii periodice - Időszaki kiadványok Organizaţii şi alte tipuri de colectivităţi. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee. - Testületek. Akadémiák. Egyesületek. Kutató intézetek. Vállalatok. Kongresszusok. Kiállítások. Rendezvények Manuscrise. Bibliofilie - Kéziratok. Könyvritkaságok. Bibliofilia V

5 1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE - FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA Filozofie. Ontologie. Logică. Estetică. Etică - A filozófia alapkérdései. Ontológia. Esztétika. Etika Psihologie - Pszichológia RELIGIE. TEOLOGIE - VALLÁS. TEOLÓGIA ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE, JURIDICE - TÁRSADALOM. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK /308 Sociografie. Politică socială - Szociográfia. Társadalompolitika /314 Statistică. Demografie - Statisztika. Népességtudomány Sociologie - Szociológia Politică - Politică Politică internă - Belpolitika Minorităţi naţionale şi etnice - Nemzeti és etnikai kisebbségek Economie. Ştiinţe economice - Közgazdaságtan. Politikai gazdaságtan Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă - Jog. Jogtudomány Administraţie - Államigazgatás. Közigazgatás /359 Armata. Ştiinţă şi artă militară - Hadtudomány Asistenţă socială. Asigurări sociale. Protecţia consumatorilor - A szellemi és anyagi életszükségletekről való gondoskodás. Szociális munka. Szociális gondoskodás. Biztosítás Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber - Pedagógia. Okatásügy. Népművelés. A szabadidő felhasználása Etnografie. Folclor - Etnogáfia. Folclor MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII - MATEMATIKA. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Generalităţi despre ştiinţele pure - A természet és a természettudományok általános kérdései /504 Ştiinţa mediului înconjurător - Természetvédelem. Környezetvédelem Matematică - Matematika...83 VI

6 52 Astronomie - Csillagászat Fizică - Fizika Geologie. Meteorologie. Hidrologie - Geológia. Meteorológia. Hidrológia Biologie - Biológia Botanică - Növénytan Zoologie - Állattan ŞTIINŢELE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ - ALKALMAZOTT TUDOMÁNY Medicină - Orvostudomány Medicină veterinară - Állatorvostan Tehnică. Inginerie - Technika Tehnica mijloacelor de transport - Járműtechnika. Járművek Sivicultură. Economie forestieră - Erdészet. Erdőgazdaság Viticultură. Vinificaţie - Szőlészet. Borászat /639 Creşterea animalelor. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare - Állattenyésztés. Háziállatok termékei. Vadászat. Halászat Economie casnică - Háztartás Conducere şi organizare - Vezetés és szervezés Telecomunicaţii şi telecomandă - Híradásügy. Távközlés Tipografii. Editură. Librării - Nyomdászat. Könyvkiadás. Könyvkereskedelem Transporturi - Közlekedés. Szállítás Combustibili - Tűzelőanyagok Produse ceramice - Kerámiaipar Industria lemnului - Faipar ARTĂ. ARHITECTURĂ. SPORT - MŰVÉSZET. ÉPÍTÉSZET. SPORT Sistematizare. Urbanism. Parcuri - Területrendezés. Városépítés. Kertépítés Arhitectură - Építészet /76 Arte plastice - Képzőművészet Fotografie - Fényképészet VII

7 78 Muzică - Zene /792 Cinema. Film. Teatru - Film- és színházművészet /799 Sport - Testnevelés. Sport LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ - NYELVEK. NYELVTUDOMÁNY. SZÉPIRODALOM. IRODALOMTUDOMÁNY Lingvistică. Filologie - Nyelvtudomány. Filológia Literatură - Szépirodalom Literatură engleză - Angol irodalom Literatură germană - Német irodalom Literatură română - Román irodalom Literatură maghiară - Magyar irodalom GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE - FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZ. TÖRTÉNELEM /904 Arheologie. Preistorie - Régészet. Őstörténet Monografii zonale - Honismeret. Útirajzok Geografie - Földrajz Biografii. Ştiinţe biografice. Genealogie. Heraldică - Életrajzok. Genealógia. Heraldika Istoria civilizaţiilor - Művelődéstörténet Istorie - Történelem Index de titluri - Címmutató Index de autori - Szerzői mutató Index de subiecte - Tárgymutató VIII

8 PREFAŢĂ O bibliografie de referinţe cum este cea de faţă, Judeţul Mureş în cărţi este un bun câştigat pentru toţi cei care doresc să obţină informaţii privitoare la spaţiul în care s-au născut, locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea. Valoarea ei sporeşte atunci când aria cuprinderii în timp este mai mare, cum este în cazul de faţă, când ne sunt supuse atenţiei tipăriturile ultimilor zece ani în care informaţia este nelimitată timpului sau domeniului. Astfel, în această bibliografie vom găsi informaţii despre oameni, localităţi, fapte, întâmplări, cărţi etc. despre judeţul Mureş, prin simpla apelare la sistemul de ordonare al bibliotecarului, om al cărţilor, copleşitor prin răbdarea de identificare, descriere, stabilirea unor indici de subiecte pentru a uşura accesul celor interesaţi la selecţia de date. Ei pot să fie cercetători ai istoriei locale, studenţi ori elevi dornici de cunoaştere, cei care vor să întocmească studii ori monografii sau orice altă persoană dornică de cunoaştere. Este o preocupare a Bibliotecii Judeţene Mureş, care în ultima vreme a fost destul de prolifică în elaborarea unor lucrări bibliografice de acest fel, în bună parte cuprinse în seria Bibliografii mureşene, fie curente sau retrospective, cum sunt cele de felul: Bibliografia publicaţiilor periodice 23 dec dec.1994 (1995); Bibliografia publicaţiilor periodice (2001); Bibliografia cărţilor, albumelor, hărţilor editate în judeţul Mureş (1997); Publicaţiile periodice mureşene (2000); Scriitori români mureşeni (2000); Catalogul cărţilor tipărite în secolul al 16-lea din Biblioteca Teleki-Bolyai (2001), la care se vor mai alătura şi altele. Aşadar, ne simţim într-un spaţiu cultural dinamic, în care oamenii creează, îşi trăiesc istoria multimilenară, cu împlinirile şi bucuriile ei, în pofida apartenenţei la o etnie sau alta, păstrându-şi identitatea naţională şi tradiţiile făurite în decursul timpului. Datele pe care le înregistrează cultura scrisă confirmă acest lucru. Ca depozit principal de date rămâne Biblioteca IX

9 Judeţenă Mureş, care se străduieşte să-şi constituie colecţii cât mai complete cu tendinţe de exhaustivitate în privinţa bibliografiei locale, în ciuda faptului că multe edituri şi tipografii nu înţeleg să respecte Legea depozitului legal, de a ne remite un exemplar din tot ce tipăresc. Apreciem străduinţa colegei noastre Fülöp Mária, de a se angaja într-o activitate de asemenea dimensiuni, care îi conferă încă o dată profesionalism în domeniul activităţii bibliografice. Insistenţa pentru finalizarea lucrării începută cu ani în urmă dovedeşte totodată pasiunea şi munca neobosită în folosul societăţii, chiar dacă recompensele nu sunt spectaculoase. Vor şti să-i mulţumească cei care vor beneficia de informaţiile preţioase, despre a căror utilitate nu ne îndoim. Dimitrie Poptămaş, director Biblioteca Judeţeană Mureş X

10 INTRODUCERE ŞI GHID DE UTILIZARE A BIBLIOGRAFIEI A sosit vremea recoltei. Roadele au ajuns în hambar şi acolo îi aşteaptă pe cei care au nevoie de ele. Asemenea bunilor gospodari, am încercat să culegem toate informaţiile referitoare la judeţul Mureş apărute timp de 10 ani ( ) în cărţi referitoare în întregime la aceste locuri sau în cele care conţin doar informaţii parţiale, ascunse despre judeţ. Dacă recolta este bogată sau săracă, dacă este curată şi bună sau conţine şi neghine, aceasta va decide utilizatorul. Limitele geografice ale ariei de cuprindere coincid cu graniţele actuale ale judeţului nostru. Am inclus în bibliografie lucrările care conţin informaţii despre personalităţile, instituţiile, localităţile judeţului Mureş, despre evenimentele petrecute aici, în prezent sau în trecut, indiferent de locul apariţiei publicaţiilor, de limba în care au fost scrise şi de originea autorului, dacă el trăieşte în judeţul nostru sau într-un alt colţ al lumii. De asemenea, nu s-a luat în considerare dacă lucrările incluse în bibliografie se găsesc sau nu în fondul de carte al Bibliotecii Judeţene Mureş. Dacă ele se găsesc în patrimoniul bibliotecii au o cotă, reprezentând locul cărţii pe raft, în caz contrar, au menţionată expresia INF, care indică doar oferta noastră de informare. Majoritatea cărţilor cuprinse în bibliografie a fost scrisă în limba română şi maghiară, doar unele sunt în germană şi engleză, iar câte una, în limba franceză, suedeză, italiană, rusă. Conţinutul cărţilor oglindeşte caracterul multietnic al judeţului nostru; cititorii români, maghiari, saşi, romi, evrei deopotrivă, vor găsi informaţii despre trecutul şi prezentul etniei lor. Limitarea cronologică, , se referă doar la momentul apariţiei lucrărilor incluse în bibliografie şi reflectă situaţia din primul deceniu de după schimbările istorice din din România. În ceea ce priveşte conţinutul lucrărilor, nu există limite cronologice, lucrările îmbrăţişează întreaga istorie umană, din timpurile străvechi până în Cu toate că am înregistrat numai apariţiile din perioada , culegerea materialului a durat până în 2002, din cauza timpului lung necesar XI

11 pentru ca informaţiile să parcurgă drumul de la tipar până la beneficiar. Din punct de vedere al formei, s-au luat în considerare numai publicaţiile tipărite, făcându-se excepţie cu câteva titluri de lucrări multigrafiate existente în fondul BJM, cu conţinut local important. Bibliografia cuprinde lucrări monografice, antologii, culegeri, lexicoane, dicţionare, albume, câteva anuare, hărţi, publicaţii de tip broşură etc. Nu am luat în considerare valoarea şi nivelul ştiinţific al conţinutului lucrărilor, şi nici concepţia autorilor : am exclus, astfel, practicarea oricărei forme a cenzurii. Prin adnotări succinte şi descrieri analitice sunt scoase în evidenţă referirile la judeţul Mureş. În scopul identificării lucrărilor relevante, am apelat la Bibliografia Naţională Română şi Bibliografia Naţională Maghiară, seria Cărţi, la publicaţia periodică Új Könyvek (Cărţi noi) a Institutului Bibliologic din Budapesta, la ştirile, recenziile şi cronicile apărute în revistele de specialitate. M-au ajutat mult în informare, târgurile de carte, noutăţile apărute pe rafturile librăriilor şi, nu în ultimul rând, informaţiile valoroase primite de la autori, colegi şi prieteni. Chiar de la începutul culegerii informaţiilor, am avut în vedere două obiective. Pe de o parte, am dorit ca informaţiile adunate să devină accesibile în cel mai scurt timp utilizatorilor, pe de altă parte, am intenţionat ca materialul să devină utilizabil şi sub formă de bibliografie publicată. Realizarea acestor deziderate a fost posibilă prin utilizarea programului TINLIB existent în folosinţa BJM. Astfel, informaţiile ajunse în baza de date, încă din momentul introducerii pot fi regăsite, pot fi utilizate la informarea promptă a cititorilor. Sperăm că în viitorul apropiat BJM va avea acces la Internet şi informaţiile în general, şi cele locale în special, vor fi accesabile în lumea întreagă, şi pe Net. După unele operaţii, comenzi şi convertiri de programe ( mult mai dificile decât cum ne-am fi aşteptat), din baza comună de date au fost realese cărţile marcate anterior, care conţin informaţii locale şi au fost tipărite între anii Iată, astfel s-a născut bibliografia locală Cărţi despre Judeţul Mureş - sau Judeţul Mureş în cărţi. Am aplicat şi am utilizat în întregime şi unitar regulile de descriere monografică cerute de TINLIB. Unităţile bibliografice se compun din trei părţi : - datele de ordonare (clase şi subclase, diviziuni şi subdiviziuni, număr de ordine) ; - datele descrierii bibliografice : numele autorului (în cazul când lucrarea are unul până la trei autori, numele şi prenumele primului autor; în cazul când lucrarea are mai mult de trei autori sau este o culegere, o XII

12 antologie cu mulţi autori, descrierea se face la titlu), titlul, subtitlul urmat de repetarea numelui autorului, autorilor, se indică şi numele colaboratorilor: editori, coordonatori, redactori, traducători, ilustratori etc. ; date editoriale : locul editării, denumirea editurii, anul apariţiei; mărimea în cm. ; colecţia / seria (editurile româneşti nu au număr de identificare ISSN pentru colecţii, deci le-am omis pe acestea în toate cazurile ; numărul de identificare ISBN (dacă a fost trecut pe carte) ; - date referitoare la conţinutul publicaţiei respective : indicele CZU (Clasificare Zecimală Universală) ; evidenţierea caracterului local s- a făcut în descrierea analitică [de tipul : Din cuprins :, Despre :, Referiri la : ], sau printr-o succintă adnotare. Ne-am străduit să înlesnim regăsirea informaţiilor prin indicarea exactă a paginilor. În cazul referirilor de tipul Despre : nu am specificat paginile în cazul când referirile erau prea generale, prea multe sau prea răzleţe şi sporadice. În unele cazuri mai rare, nu scoatem în evidenţă caracterul local, atunci când subiectul lucrării se referă implicit şi la judeţul Mureş (de ex. probleme generale despre Transilvania, Secuime etc.) Recordurile, descrierile bibliografice sunt aranjate după conţinut pe clase şi subclase ale CZU, în ordine alfabetică, şi sunt numerotate continuu de la 1 la Între recorduri se găsesc fişe de trimiteri. În cazul lucrărilor cu conţinut complex, care au primit mai mulţi indici de clasificare zecimală, încadrarea s-a făcut la tema, subiectul principal, iar pentru clasele celelalte am procedat la trimiteri prin descrieri prescurtate (autorul, titlul sau doar titlul) cu indicarea numărului de ordine unde se găseşte descrierea completă. (de exemplu lexicoanele au fost încadrate la subiectul lor de literatură, istorie, artă etc. şi trimiterea s-a făcut la clasa 03 dicţionare, lexicoane). Facilitarea informării se realizează şi prin indexurile alfabetice asigurate chiar de program : acesta este totodată motivul pentru care nu am elaborat un singur index alfabetic unic, comun. Indexurile bibliografiei sunt următoarele : - index de autori: numele tuturor autorilor, al colaboratorilor : editorilor, pre- şi postfaţatorilor, redactorilor, traducătorilor, ilustratorilor etc. - index de titluri; - index de subiecte : conţine, pe lângă subiectul propriu zis, numele tuturor personalităţilor locale, numele localităţilor mureşene care reprezintă subiectul lucrării sau despre care s-au făcut referiri în cadrul lucrării. Trimiterea în toate cazurile se face la numărul de ordine. Prescurtările folosite sunt indicate într-o listă separată. XIII

13 Cu toate că în culegerea materialului ne-am străduit să ajungem la exhaustivitate, suntem conştienţi că n-am reuşit să atigem acest scop. Rugăm utilizatorii să informeze secţia bibliografică a BJM, în caz că au cunoştinţă de cărţi despre judeţul Mureş care s-au omis din bibliografie. Aflându-mă în persoana celei care a visat şi a realizat elaborarea acestei bibliografii locale, îmi exprim recunoştinţa şi adresez mulţumirile mele tuturor celor care m-au ajutat cu informaţii, cu donaţii de cărţi care îmbogăţesc azi colecţiile BJM. Mulţumesc Societăţii Muzeului Ardelean, Fundaţiei Illyés, Ministerului Culturii din Ungaria (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma) pentru sprijinul financiar acordat în timpul culegerii materialului, conducerii Bibliotecii Naţionale Széchényi pentru asigurarea condiţiilor de cercetare şi de cazare, pentru ajutorul colegial al colaboratorilor Bibliotecii Universitare din Cluj-Napoca. Mulţumesc conducerii BJM pentru bunăvoinţa cu care mi-a dat posibilitatea să duc la bun sfârşit bibliografia începută înainte de pensionarea mea. Mulţumesc colegelor Anna Vintilă, regretatei Ana Cosma, care m-au ajutat în culegerea informaţiilor şi, în mod deosebit, colegei Ferencz Klára, pentru devotamentul cu care m-a ajutat în redactarea bibliografiei, precum şi colegilor Melania Suciu şi Alexandu Tcaciuc pentru sfaturile primite la tehnoredactare. Îmi exprim speranţa că atât publicul larg, cât şi cercetătorii şi colegii bibliotecari vor găsi şi vor putea fructifica informaţiile oferite de această bibliografie locală. Am dorit cu aceste informaţii acumulate să evocăm genius loci. Scopul nostru a fost descoperirea şi înregistrarea informaţiilor locale din cărţi pentru a le face accesibile, a înţelege şi a desluşi mesajul lor, pentru prezent şi pentru viitor, mesaj care ni se adresează nouă, tuturor. Cunoaşterea evenimentelor, a întâmplărilor locale este importantă nu numai pentru comuna, oraşul sau judeţul, ţinutul respectiv, ci şi pentru întreaga naţiune. Târgu-Mureş, decembrie Fülöp Mária XIV

14 BEVEZETŐ ÉS TÁJÉKOZTATÓ A BIBLIOGRÁFIA HASZNÁLATÁHOZ Eljött a begyüjtés ideje. A termés a magtárba kerül, s ott várja azokat, akiknek szükségük van rá. Igy próbáltuk, a jó gazdához hasonlóan, begyűjteni a Maros megyére vonatkozó információkat, mindent, ami a könyvekben megjelent, legyenek azok teljességükben helyi tartalmú művek, vagy rejtett információkat hordozó kiadványok. Sok vagy kevés a begyűjtött termés? Tiszta vagy ocsus? Döntse el a felhasználó. Tartalmi szempontból az információk gyűjtőkörének földrajzi határai egybeesnek a mai Maros megye határaival. Azok a művek kerültek be a bibliográfiába, amelyek Maros megyéről, a megyei helységekről, személyiségekről, testületekről, a megyében a jelenben vagy a múltban lezajlott eseményekről tartalmaznak információkat, függetlenül attól, hogy a kiadványok hol jelentek meg, milyen nyelven iródtak, hogy a szerzők helyiek-e vagy a világ más sarkában élnek, hogy e munkák megtalálhatók-e a Maros Megyei Könyvtárban vagy sem. A megtalálhatókat a raktárjelzet jelőli, amelyek nincsenek meg, azokat az INF. jelzéssel láttuk el utalván arra, hogy célunk az informálás, a tájékoztatás. A zömükben román és magyar nyelvű művek mellett található kevés német és angol nyelvű, és elvétve egy-egy francia, svéd, olasz, orosz nyelven kiadott könyv is. Tartalmukban tárgyukban a könyvek tükrözik megyénk soknemzetiségű jellegét: román, magyar, székely, zsidó, örmény, szász és roma olvasó egyaránt találhat információt népe múltjáról és jelenéről. A kronológiai határ Ám ez csak a művek megjelenési idejére vonatkozik. Bibliográfiánk a romániai változások utáni első tíz év kiadványait tartalmazza. A tárgyidőre vonatkozólag azonban nincs korlátozás, a könyvek tárgyukban tartalmukban átfogják az egész történelmet, a legrégibb időktől napjainkig. Noha csak az közötti megjelenéseket regisztráltuk, az anyaggyűjtés januárig tartott, az információk visszakereshetőségének hosszú átfutási ideje miatt. Formai szempontból csak a nyomtatott művek jöttek számításba. Kivételt csak néhány, a Maros Megyei Könyvtár állományában található sokszorosított XV

15 kiadvány képez, amelyet fontosnak tartottunk. A bibliográfia tartalmaz monografikus műveket, gyűjteményes köteteket, lexikonokat, képes albumokat, néhány évkönyvet, térképeket, kevés oldalszámú, brosura jellegű testületi anyagokat. A művek tartalmi értékét, színvonalát, szemléletét nem vehettük és nem vettük figyelembe. (A könyvtáros, bibliográfus nem cenzor). Az annotációkban és analitikus leírásokban a gyűjteményes kötetekből csak a helyismereti jellegű, Maros megyei vonatkozású írások adatait ismertetjük. Az információk felkutatásában egyaránt segítségünkre voltak a román és magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek sorozata, a Könyvtári Intézet Új könyvek c. kiadványa, a kiadói katalógusok, a Művelődés és Könyvesház új könyvekről szóló hiradásai, a periodikákban megjelenő könyvismertetések és -szemlék, a médiumokban az új kiadványokról hallott hírek, a könyvvásárok, a könyvesboltok polcain megjelenő újdonságok és végül, de nem utolsó sorban a szerzőktől, ismerősöktől kapott értékes tájékoztatások. Már a gyűjtés kezdetétől kettős cél vezetett: egyrészt az, hogy a begyűjtött információk minél hamarabb váljanak hozzáférhetővé, másrészt, hogy a bibliográfiát kiadvány formájában is közkinccsé tegyük. E kettős cél elérésére a Maros Megyei Könyvtárban alkalmazott TINLIB számítógépes könyvtári rendszert használtuk fel. A bevítt információk az adatbázisból azonnal visszakereshetők, tehát már a bevitel pillanatától felhasználhatók a könyvtárunktól információt igénylő olvasók tájékoztatására. És ha majd - reményeink szerint mihamarabb - a Megyei Könyvtár rákapcsolódhat az Internetre, bibliográfiánk a Világhálón is elérhető lesz. Bizonyos manöverek és konvertálás után a kijelölt információmennyiség - ez esetben a helyi vonatkozású művek - kihozható szakcsoportosított összeállításban is, s mint ilyen, ki is nyomtatható.. A számítógép a vártnál sokkal több akadályt gördített elénk, de végül mégis csak az eredmény a fontos, a kész bibliográfia: Maros megyei vonatkozású könyvek avagy Maros megye a könyvekben. A TINLIB követelte leírási szabályokat egységesen alkalmaztuk, minden esetben a teljes dokumentum monografikus leírását adtuk. A bibliográfiai tételek három részből állnak: - a tétel besorolási adatai (szakcsoport, tételszám) ; - a bibliográfiai leírás adatai: szerző (amennyiben a műnek 1-3 szerzője van, az első szerző egységesített névváltozatban; háromnál több szerző vagy gyűjteményes kiadvány esetén a címszót alkalmaztuk), cím, alcím, a szerző(k) megismétlése, közreműködők: összeállítók, fordítók, szerkesztők, illusztrátorok stb.; kiadói adatok: a megjelenés helye, a kiadó megnevezése, a kiadás éve; terjedelem, méret; sorozat (a romániai könyvek nem tüntetik fel az ISSN sorozatot jelölő számot, XVI

16 ezért ezt minden esetben elhagytuk); ISBN (azonosító szám), ha szerepelt; - a leírt kiadvány tartalmáról tájékoztató adatok: ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) szakjelzete(i); a helyismereti jelleg kiemelését az analitikus leírás biztosítja Din cuprins = A tartalomból, Despre = ról, ről vagy rövid román nyelvű annotáció formájában. Arra törekedtünk, hogy adataink alapján pontosan lehessen hivatkozni a bibliográfiában szereplő művekre, illetve a művek egy-egy részletére az oldalszámok megjelőlésével. A Despre = ról, ről részben csak abban az esetben nem tüntettük fel az oldalszámokat, ha a hivatkozás túl általános, túl szétszórt vagy szorványos. Ritkán előfordul, hogy nem utalunk a helyi jellegre. Olyan általános művek esetében fordul ez elő, amelyek tartalma és tárgya implicite Maros megyére is vonatkozik, s ezért helyet kaptak a bibliográfiában (pl. a mű általában az erdélyi viszonyokról, a Székelyföldről szól stb.) A bibliográfiai tételeket az ETO alapján szakcsoportok szerint rendeztük. A szakcsoportokon belül a sorrendet a bibliográfiai leírás besorolási adatainak betűrendje határozza meg. A teljes bibliográfiai leírást tartalmazó tételeket folyamatosan számoztuk ig. Ha a mű összetett tartalma alapján több témakörbe is besorolható, abba az osztályba soroltuk, amelyet a legfontosabbnak tartottunk, a további szakcsoportokon belül rövidített leírásokat (szakutalókat: szerző, cím és a teljes leírás tételszáma) közlünk. A tájékoztatást segítő, szakcsoportokon belüli egyedi utalók mellett, a tájékoztatás hatásfokát nővelik a betűrendes mutatók, amelyeket maga a program biztosít. Ezért nem alkalmazhattuk a közös egységes betűrendes indexet. A bibliográfia indexei: - szerzői mutató: a szerzők, a közreműködők: összeállítók, szerkesztők, fordítók, illusztrátorok neve; - címmutató; - tárgymutató, amely egyben a földrajzi nevek mutatója is. A mutatók hivatkozási adata a bibliográfiai tétel száma. A bibliográfia használatát elősegíti a kötetben található rövidítések betűrendes mutatója. Bár az adatgyűjtésben teljességre törekedtünk, tudjuk, hogy ez nem sikerült. Kérjük a bibliográfia használóit, hogy amennyiben olyan kiadványokról van tudomásuk, amelyek kimaradtak, értesítsék a Maros Megyei Könyvtár bibliográfiai részlegét. A közölt adatokat bevisszük az adatbázisba. Segítségüket előre is köszönjük. E helyismereti bibliográfia megálmodója- és összeállítójaként XVII

17 köszönettel tartozom az anyaggyűjtés idejére kapott támogatásért az Erdélyi Múzeum Egyesületnek és az Illyés Alapítványnak és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, a kutatási lehetőség és szállás biztosításáért az OSZK vezetőségének, a kolozsvári Egyetemi Könyvtár munkatársainak megértésükért, a gyors kiszolgálásért. Köszönet illeti a Maros Megyei Könyvtár vezetőségét, mert nyugdíjazásom után is biztosította a bibliográfiai tevékenységem folytatását, kolléganőimet Vintilă Annát és a sajnálatosan korán elhunyt Ana Cosmat, akik az anyaggyűjtésben segítettek, valamint Suciu Melaniát és Tcaciuc Alexandrut a számítógépes szerkesztésben nyújtott tanácsaikért, megkülönböztetett köszönet illeti Ferencz Klárát a számítógépes adatbevítelben nyújtott segítségéért. Hálámat fejezem ki mindazoknak, akik tájékoztatásukkal, könyvek adományozásával, kölcsönzésével segítették az információk gyűjtését. Az adományok a Maros Megyei Könyvtár állományát gazdagítják és ott megtalálhatók. Szeretnénk remélni, hogy a helyismeret, helytörténet iránt érdeklődő közönség, a kutatók és a könyvtárosok egyaránt hasznosíthatják a bibliográfiában szolgáltatott információkat. A hely szellemét szerettük volna elővarázsolni az itt összegyüjtött információkból, célunk volt felkutatni, tárolni, hozzáférhetővé tenni, megérteni és megértetni a könyvekből a mának és jövőnek, mindnyájunknak szoló üzenetet. Hisszük, hogy a helyi dolgok, történések megismerése fontos nemcsak egy község, város vagy megye, hanem az egész nemzet történelme szempontjából. Marosvásárhely, december. Fülöp Mária XVIII

18 EINFÜHRUNG UND HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER BIBLIOGRAPHIE Die Zeit der Ernte ist gekommen. Die Früchte kommen in den Speicher, und dort warten sie darauf, gebraucht zu werden. Ähnlich einem guten Wirt haben wir versucht alle zwischen erschienenen Informationen über den Kreis Mieresch einzusammeln, seien sie in Büchern, die sich völlig auf diese Gegend beziehen, oder die nur verborgene Informationen über den Kreis enthalten. Ob die Ernte reich oder arm ist, ob sie gut und rein ist oder auch Hintergetreide enthält? Der Benutzer soll das entscheiden. Die geographischen Grenzen des Sammelbereiches fallen mit den heutigen Grenzen unseres Kreises zusammen. Diejenigen Werke sind in die Bibliographie eingeschlossen worden, die Informationen über die Ortschaften, Persönlichkeiten, Institutionen, über die früheren oder aktuellen Ereignissen im Kreis Mieresch enthalten, ohne Rücksicht auf den Erscheinungsort und die Sprache der Publikationen, abgesehen von der Herkunft ihrer Autoren, ob sie in unserem Kreis oder in einer anderen Ecke der Welt leben, gleichgültig ob diese Werke in unserer Bibliothek zu finden sind oder nicht. Diejenigen, die in unserer Bibliothek zu finden sind, haben Karteinummern, die anderen sind mit dem Zeichen INF: bezeichnet worden, als Hinweis auf unseren Zweck zu informieren. Die meisten Bücher aus der Bibliographie sind in rumänischer und ungarischer Sprache geschrieben worden, ausserdem gibt es einige auf Deutsch und Englisch, und je eins auf Französisch, Schwedisch, Russisch und Italienisch. Der Inhalt der Bücher wiederspiegelt den multinationalen Charakter unseres Kreises : Rumänen, Ungarn, Szekler, Sachsen, Juden, Armenier, Zigeuner können hier Informationen über ihre Vergangenheit und Gegenwart finden. Die chronologische Beschränkung bezieht sich nur auf die Erscheinungszeit der Werke. Unsere Bibliographie enthält Publikationen aus den ersten zehn Jahren nach der Wende in Rumänien. Was den Inhalt der Bücher betrifft, gibt es keine chronologische Einschränkung, die Bücher umfassen die ganze Geschichte, von den ältesten Zeiten bis Obwohl nur die zwischen erschienenen Publikationen registriert worden sind, hat das Sammeln der Materialien bis Januar 2002 gedauert, wegen des langen Wegs der Informationen vom Druck bis zum Benutzer. XIX

19 Was die Form betrifft, sind nur die gedruckten Publikationen beachtet worden, mit Ausnahme einiger wichtiger multigraphierter Arbeiten aus dem Bestand der Kreisbibliothek. Die Bibliographie enthält auch monographische Werke, Anthologien, Lexika, Alben, einige Jahrbücher, Landkarten, Broschüren, usw. Den inhaltlichen Wert, das wissenschaftliche Niveau der Arbeiten, die Auffassung der Autoren haben wir ausser Acht gelassen : so sind alle Formen der Zensur ausgeschlossen worden. Durch Anmerkungen und analitische Beschreibungen haben wir den Bezug auf den Kreis Mieresch hervorgehoben. Um die relevanten Werke zu identifizieren, haben wir an die Rumänische und Ungarische Nationale Bibliographie, Serie Bücher appelliert, an die periodische Publikation Új könyvek (= Neue Bücher) des Bibliothekinstituts aus Budapest, an die Kataloge der Verlage, Nachrichten, Berichte, Rezensionen und Buchbesprechungen, die in den Fachzeitschriften erschienen sind. Die Buchmessen, Neuerscheinungen in den Buchandlungen und nicht zuletzt die wertvollen Informationen von Autoren, Kollegen, Freunden, bedeuteten eine grosse Hilfe bei der Informierung. Schon am Anfang der Sammelarbeit haben wir uns zwei Ziele gesetzt : einerseits, dass die Bibliographie möglichst schnell zugänglich wird, andererseits dass sie in From einer Publikation veröffnetlicht wird. Um dieses zweifache Ziel zu erreichen, haben wir das Computerprogramm TINLIB der Kreisbibliothek benutzt. So können alle in die Datenbank eingeführten Informationen von den Lesern benutzt werden. Wir hoffen, in der nahen Zukunft Zugang zum Internet zu haben, und so werden unsere allgemeinen und ortspezifischen Informationen für viele Leute auf der ganzen Welt zugänglich. Nach einigen Operationen, Manövern, Programmkonversionen (die viel komplizierter waren, als man das erwartet hätte) sind aus der Datenbasis die vorher markierten Bücher gewählt worden : diejenigen, die ortspezifische Informationen enhalten und zwischen gedruckt worden waren. So ist die örtliche Bibliographie Bücher über den Kreis Mieresch oder Kreis Mieresch in den Büchern entstanden. Wir haben die vom TINLIB verlangten Regeln für monographische Beschreibungen völlig und einheitlich angewendet. Die bibliographischen Einheiten bestehen aus drei Teilen : - Einordnungsdaten (Klassen und Unterklassen, Divisionen und Subdivisionen, Ordnungszahlen), - Die Daten der bibliographischen Beschreibung : Name des Autors (Wenn das Werk 1 bis 3 Autoren hat, Name und Vorname des ersten Autors ; wenn das Werk mehr als drei Autoren hat oder es eine Sammlung oder Anthologie ist, die viele Autoren hat, wird es beim XX

20 Titel beschrieben), Titel, Untertitel, Wiederholung des Autors (der Autoren), die Mitarbeiter, Redakteure, Illustratoren, usw. ; Daten des Verlags : Erscheinungsort, Name des Verlags, Jahr der Veröffentlichung; Umfang, Mass, Serie (die rumänischen Verlage haben keine ISSN Kennzeichennummern für Serien, deshalb haben wir sie in allen Fällen weggelassen); ISBN Kennzeichennummer, (wenn sie auf dem Buch erscheint), - Daten über der Inhalt der Beschriebenen Publikationen : Index der UDK (Universale Dezimale Klassifizierung) ; die Hervorhebung des örtlichen Charakters wird in der analitischen Beschreibung gemacht [Din cuprins = aus dem Inhalt ; Despre = über] oder in Form einer kurzen rumänischen Anmerkung. Wir haben danach gestrebt, durch die genaue Bezeichnung der Seitenzahlen, das Wiederfinden der Informationen zu erleichtern. Im Teil Despre = über haben wir die Seitenzahlen nur in solchen Fällen nicht angeführt, wenn der Bezug zu allgemein, zerstreut oder sporadisch ist. Selten kommt es vor, dass wir auf den örtlichen Charakter nicht hinweisen, wenn der Inhalt, das Thema des Werkes implizite Bezug auf den Kreis Mieresch hat (zum Beispiel: es geht um Siebenbürgen, Szeklerland, usw.) Die Rekorde, die bibliographischen Beschreibungen sind nach ihrem Inhalt in Klassen und Unterklassen der UDK, alphabetisch angeordnet und von 1 bis 1618 nummeriert. Wenn das Werk einen komplexen Inhalt hat, zu mehreren Themenkreisen passt, mehrere Indexe bekommen hat, haben wir es nach seinem Hauptthema eingeordnet, für die anderen Klassen teilen wir Hinweise, gekürzte Beschreibungen mit (Autor, Titel oder nur Titel), Ordnungszahl, unter der sich die völlige Beschreibung befindet (z.b. Lexika sind nach ihrem Inhalt eingeordnet worden : Literatur, Geschichte, Kunst usw. mit Hinweis auf Klasse 03 Wörterbücher, Lexika). Ausser den Fachhinweisen begünstigen die Orientierung auch die alphabetischen Zeiger, die vom Programm gesichert werden. Die Indexe der Bibliographie sind die folgenden : - Autorenindex : Name der Autoren und Mitarbeiter : Verleger, Zusammensetzer, Redakteure, Übersetzer, Illustratoren, - Titelindex, - Sachverzeichnis, das zugleich der Zeiger der geographischen Namen und Namen der Persönlichkeiten ist, die zum Thema der Arbeit gehören. In allen Fällen wird auf die Ordnungszahl der bibliographischen Einheiten hingewiesen. XXI

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Ad edendum praeparaverunt Richardus

Részletesebben

STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II

STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II SATU MARE STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II COPERTA: Iulian Petrescu, Aurel Cordea (Sigiliul oraşului Satu Mare din secolul al XVIII-lea) Tehnoredactare computerizată: Nicoleta Oros, Diana Kinces ISSN

Részletesebben

Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati

Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati Issues of Built Heritage Conservation reabilitãrii patrimoniului

Részletesebben

Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta. Tales of houses Romanians in Buda and Pest. Mesélő házak Románok Budán és Pesten

Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta. Tales of houses Romanians in Buda and Pest. Mesélő házak Románok Budán és Pesten Maria Berényi Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta Tales of houses Romanians in Buda and Pest Mesélő házak Románok Budán és Pesten 1 Publicaţie a Societăţii Culturale a Românilor din Budapesta

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. A könyv megjelenését a Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 támogatta. Az eltűnt katona Szerkesztette Ilyés Sándor Keszeg Vilmos Kriza János Néprajzi Társaság

Részletesebben

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Zakar Péter Felicia Aneta Oarcea Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom

Részletesebben

EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE (1908-1933) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI (1908-1933)

EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE (1908-1933) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI (1908-1933) EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE (1908-1933) THE CORRESPONDENCE OF EDWARD GORDON CRAIG AND SÁNDOR HEVESI (1908-1933) EDWARD GORDON CRAIG ÉS HEVESI SÁNDOR LEVELEZÉSE (1908-1933) Edward Gordon

Részletesebben

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011)

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011) Be a v a t á s Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k anyagából (2008 2011) 2 Pozsony Ferenc A Zabolai Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai

Részletesebben

A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2006

A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2006 A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2006 A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2006 HUMÁN- és TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Csíki Székely Múzeum Csíkszereda, 2007 Alapította az RMDSZ Az Évkönyv megjelenését támogatták: Nemzeti

Részletesebben

A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2005

A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2005 0 A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2005 1 2 A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2005 I. TÁRSADALOM- ÉS HUMÁNTUDOMÁNYOK CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM CSÍKSZEREDA, 2006 3 Az Évkönyv megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális

Részletesebben

A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2005

A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2005 398 A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2005 399 400 A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2005 II. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM CSÍKSZEREDA, 2006 401 Az Évkönyv megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Minimum Party 2 0 0 1 2 0 0 2

Minimum Party 2 0 0 1 2 0 0 2 Minimum Party 2001 2002 Minimum Party 2001 2002 Minimum Party Society www.minimumparty.cjb.net ISBN: 973-C-02909-1 A felkelő Föld árnyékában, a 2001. évi tábor Felragyogó Ikarosz, a 2002. évi tábor Mi

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2012 anul X évf. nr. 37. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Harmonia Cordis Association

Harmonia Cordis Association Harmonia Cordis 2 Harmonia Cordis Association The Harmonia Cordis Association was founded in 2007 as the result of the desire to organize cultural events in the music sphere, especially in the fields of

Részletesebben

Székely. történelmi. zászlók

Székely. történelmi. zászlók Székely történelmi zászlók Kiadja / Editat de / Edited by: Hargita Megye Tanácsa / Consiliul Judeţean Harghita / Harghita County Council, Csíkszereda, 2010. Szerkesztő / Redactor / Redaction: Mihály János,

Részletesebben

41. oldal Civil kurázsik. 48. oldal Civil VitaFórV. 51. oldal Kulturális kitekintő. 53. oldal Zongor Attila: KultúrPont Iroda: 7 év 7000 karakterben

41. oldal Civil kurázsik. 48. oldal Civil VitaFórV. 51. oldal Kulturális kitekintő. 53. oldal Zongor Attila: KultúrPont Iroda: 7 év 7000 karakterben 2 civil fórum Tartalomjegyzék 5. oldal Csáki Rozália: A tudományosság és tudatosság igénye 6. oldal Kuti Éva: Kutatási irányzatok és nemzetközi együttműködés a civil szféra vizsgálatában 8. oldal Dr. Harsányi

Részletesebben

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi Grafica lui Artur Vetro Meglátott emberek. Vetro

Részletesebben

Anuarul presei sălăjene

Anuarul presei sălăjene Anuarul presei sălăjene 2010 Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj Anuarul Presei Sălăjene 2010 ISSN 2067 046X Anuarul Presei Sălăjene un proiect iniţiat de Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj și coordonat de

Részletesebben

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar...

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar... Hifa-RoINFO 2013 anul XI. évf. nr. 41. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem történetével és tevékenységével foglalkozó munkák jegyzéke

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem történetével és tevékenységével foglalkozó munkák jegyzéke A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem történetével és tevékenységével foglalkozó munkák jegyzéke A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés 65. évfordulója tiszteletére Péter Mihály Marosvásárhelyi

Részletesebben

2012/2 Kolozsvár, 2012

2012/2 Kolozsvár, 2012 2012/2 Kolozsvár, 2012 Szerkesztõbizottság: Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely) Marian Petcu (Universitatea Bucureşti) Reinhold Stipsits (Universität

Részletesebben

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei O broșură scrisă de Grupul de lucru pentru

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA HU ISSN 1589-388X MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Közreadja az Országos Széchényi Könyvtár ÚJ FOLYAM 1. (58.) ÉVF. 12. FÜZET 2003. JÚNIUS 15. 7484-8062. TÉTEL MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA

Részletesebben

A MA G YAR TUDOMÁNY ERDÉLYBEN 2008

A MA G YAR TUDOMÁNY ERDÉLYBEN 2008 PROGRAMFÜZET A MA G YAR TUDOMÁNY ERDÉLYBEN 2008 NAPJA 9. FÓRUM Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztálya Kolozsvár, 2008. november 22. Köszöntő A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat

Részletesebben

szeptembernovember septembrienoiembrie

szeptembernovember septembrienoiembrie 2013-2014 szeptembernovember septembrienoiembrie Tisztelt Színházszerető Barátaim! Tompa Gábor rendező, vezérigazgató Sűrű színházi hetek, hónapok állnak előttünk a 2013-14-es évad őszi rajtját követően

Részletesebben

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZEnSHIP HOPPÁ Disszeminációs füzetek 28. OKTATÁSSAL AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT EDUCATION FOR ACTIVE CITIZENSHIP Impresszum Imprint Szerkesztette

Részletesebben

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial

VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG VADEMECUM. A Guide to archives, research institutions, libraries, associations, museums and places of memorial VADEMECUM JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG STIFTUNG AUFARBEITUNG 56 JELENKORTÖRTÉNET MAGYARORSZÁG CONTEMPORARY HISTORY HUNGARY Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány

Részletesebben

PE URMELE VALORILOR COMUNE ÎN REGIUNILE DÉL-BORSOD, ZSELICSÉG, HOMOROD-RIKA-TÂRNAVA

PE URMELE VALORILOR COMUNE ÎN REGIUNILE DÉL-BORSOD, ZSELICSÉG, HOMOROD-RIKA-TÂRNAVA KÖZÖS ÉRTÉKEINK ÚTJAIN DÉL-BORSODBAN, ZSELICSÉGBEN, HOMORÓD-RIKA-KÜKÜLLŐ TÉRSÉGÉBEN ON THE PATHS OF OUR COMMON VALUE IN SOUTH BORSOD, ZSELICSÉG, AND THE AREA OF HOMORÓD-RIKA-KÜKÜLLŐ PE URMELE VALORILOR

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2010 anul VIII évf. nr. 32. szám Trimestrul IV. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben