Közhasznúsági jelentés 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés 2010."

Átírás

1 Retextil Alapítvány 7634 Pécs, Nagydeindoli út 36. Adószám: Közhasznúsági jelentés Tartalom: Számviteli beszámoló/ Mérleg- és eredmény levezetés Költségvetési támogatás felhasználása A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összege A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót

2 I. Számviteli beszámoló A Retextil Alapítvány évben gazdálkodásról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve, egyszerűsített éves beszámolót állított össze. Mérleg főösszeg: Ft Saját tőke összeg: Ft EGYSZERŰSÍTETT M É R L E G (ezer Ft-ban) Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió Tárgyév Eszközök (aktívák) Befektetett eszközök Immateriális javak 0 0 Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Forgóeszközök Készletek 0 0 Követelések 0 0 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök Források (passzívák) Saját tőke Induló tőke/ Jegyzett tőke Tőkeváltozás/ Eredmény Lekötött tartalék 0 0 Eredmény 0 0 Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási bevételből 0 0 Tartalék 0 0 Céltartalékok 0 0 Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek

3 EREDMÉNYLEVEZETÉS (ezer Ft-ban) Tétel megnevezése Előző év Önrevízió Tárgyév Összes bevétel Pénzügyileg rendezett összes bevétel Pénzbevételt nem jelentő összes bevétel 0 0 Közhasznú tevékenység bevétele Pénzügyileg rendezett közhasznú bevételek Közhasznú működésre kapott támogatás Alapítótól 0 0 Központi költségvetésből 0 0 Helyi önkormányzattól 0 0 Társadalombiztosítótól 0 0 Egyéb Továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 0 0 Egyéb bevétel Pénzbevételt nem jelentő kh. bevételek 0 Vállalkozási tevékenység tényleges bevétele Pénzügyileg rendezett vállalkozási bevétel 0 0 Pénzbevételt nem jelentő v. bevételek 0 0 Összes ráfordítás Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető kh. kiadások Ráfordítást jelentő kh. eszközváltozások Ráfordítást jelentő közhasznú elszámolások 0 0 Ráfordításként nem érvényesít. kh. kiadások 0 0 Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthető v. kiadások 0 0 Ráfordítást jelentő v. eszközváltozások 0 0 Ráfordítást jelentő vállalkozási elszámolások 0 0 Ráfordításként nem érvényesít. v. kiadások 0 0 Adózás előtti eredmény Fizetendő társasági adó 0 0 Eredmény Tárgyévi pénzügyi eredmény Tárgyév nem pénzben realizált eredménye 0 0 Közhasznú tevékenység eredménye Közhasznú tevékenység pénzügyi eredménye Kh. tevékenység pénzben realizált eredménye 0 0 Vállalkozási tevékenység eredménye 0 0 Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye 0 0 Vállalk. tev. nem pénzben realizált eredménye 0 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (ezer Ft-ban) Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítás Bérköltség Bér Megbízási díj Tiszteltdíj Személyi jellegű egyéb kifizetés Bérjárulékok 6807 Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 6971 Értékcsökkenési leírás 483 Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások Nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) APEH által kiutalt 1% 46

4 II. Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben Alapítványunk Ft költségvetési támogatást kapott a költségvetés különböző alrendszereiből. Támogatásnyújtó neve KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁS (Ft) Támogatás BMMK Bértámogatás Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium Felhasználás Módja Időpont Összeg Cél Tárgyév Átvitel Rehabilitációs bértámogatás, EKF- DDRMK bértámogatás, közhasznú bértámogatás Pályázati úton Zöld forrás pályázat Recycling Agora FT Ft Ft NCTA Pályázati úton Köztér rehabilitáció FT NCA Pályázati úton Program és működési támogatások Ft EKF Pályázati úton REFORM Ft Public Way összesen III. Vagyon felhasználása Az alapítvány saját tőke Ft lett Ez az előző évhez képest számottevő javulást mutat. Mint ismeretes az előző évben még fennálló áthidaló kölcsönt 2010 évben sikerült visszafizetnie az alapítványnak. Mivel a második félév során jelentősen csökkent a foglalkoztatói létszám és a munkaügyi központ utófinanszírozásban egyenlíti, ki a bértámogatásokat, ezért idei eredményességünk nagy részét ennek köszönhetjük. Az egyszeres könyvvitelt vezetünk, az időbeli elhatárolások mérlegünkben nem szerepelnek. VAGYONFELHASZNÁLÁS (ezer Ft-ban) Megnevezés Előző év Tárgyév Változás Megjegyzés % Ft Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék 0 - Értékesítési tartalék 0 - Eredmény Közhasznú tevékenység Vállalkozási tevékenység összesen

5 IV. Kapott támogatás és cél szerinti juttatások kimutatása Tárgyévben szervezetünk összesen Ft pénzbeli támogatást kapott. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy egyszeres könyvvitelünknek köszönhetően a civil és piaci szektor természetbeli, tárgyi juttatásai, önkéntes munkájuk nem kerültek feltüntetésre e táblázatban, ugyanakkor nélkülük programjaink megvalósítása kevésbé lett volna sikeres. Cél szerinti juttatásra: Alapítványunk nem segélyez más szervezetet, így e címen továbbra sem történtek kifizetések. KAPOTT TÁMOGATÁS (Ft-ban) Támogatás összege változás forrás Előző év Tárgyév % Ft I.1 Központi költségvetés szervei DDRMK I.2 Elkülönített állami pénzalap Szociális és Munkaügyi Minisztérium Környezetvédelmi és vízügyi minisztérium I.3. Helyi önkormányzat szervei Európa Kulturális Fővárosa Pécs I.4. Települési önkormányzati társulás I.5. Központi költségvetés egyéb alrendszerei Grundtvig I.6. Egyéni vállalkozás 0 I.7. Jogi személyiségű gazdasági társaság 0 Magyar Telekom 0 I.8. Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság I.9. Civil szervezet 0 I.10. Magánszemély Kapott támogatás mindösszesen V. Tisztségviselői juttatások Hasonlóan az elmúlt évekhez ebben az évben sem részesültek tisztségviselőink juttatásokban, tevékenységüket önkéntesen, társadalmi munkában látták el. VI. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Alapítványunk 2010-ben az Alapító Okiratban meghatározott célok és tevékenységek közül a következőket valósította meg: 1. A Retextil- humán és ökológiai recycling programot ismertté és elérhetővé tenni az alább meghatározott célcsoportok- illetve ezeknek hazai és nemzetközi szervezetei, intézményei számára. A Retextil know-how-ra irányuló kutatás-fejlesztés magas színvonalú megvalósítása és a RETEXTIL program széleskörű társadalmi és szakmai elismertetése. 2. Anyagi feltételek biztosítása a RETEXTIL módszeren alapuló fejlesztő tevékenységek folytatásához, a módszer oktatásához és a Szövet-Kezek non-profit vállalkozások, közösségi műhelyek beindításához: különös tekintettel a szükséges eszközök és felszerelések megvásárlásának támogatására és a képzések finanszírozására Áthajlások: Összművészeti labirintus Grassi Messe Leipzig, kiállítás Oda megyünk lakni Nyílt Nap a Thalassza Házban szocioterápiás workshop, bemutató Szegénységellenes hálózat találkozója Dombóváron a János utca 1-ből a Király utca 60-ba költöztünk Pecha Kucha kiállítás és előadások Budapesten Fenntarthatósági nap Paraművészet és vásár Kiállítás Apácai Nevelési Központ, Pécs Arts in Difference programsorozat és workshop Holland és Belga csoportokkal, illetve a Pécsi Múzeumok szervezésében, az EKF Pécs 2010 égisze alatt Retextil Nyitott Műhely, kiállítás és vásár a Pécsi Kulturális Központban

6 Szegedi Ifjúsági Napok workshop Tiffi Gundelachhal, Flachner Péter kíséretében Retextil Maraton nyitott műhelyfoglalkozás, közösségi művészeti foglalkozások Új NézŐ részvételi színház (Ároktő, Szomolya) Retextil Kiállítás - Pécs, János u VII. Kunbábonyi Nyári Egyetem Nemzetközi Nyári Egyetem Kunbábonyban a Civil Kollégium Alapítványnál Képköznapok alkotótábor Dunaszekcsőn Installáció készítése István Aknai téravató Retextil Workshop és alkotótábor Málnáson (Románia) ReForm Ökodesign divatbemutató és kiállítás Workshop, Retextil térinstalláció és fejlesztő szoba kialakítása, Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium,Gyönk Kiállítás és workshop a Café Zaccban Retextil kiállítás a Nagypalli Pince Galériában Krétakör Majális (Pécs, Széchenyi Akna) Ökoteregetés a Föld napja alkalmából Csere-bere piac és RETEXTIL, textil újrahasznosító műhely - Kesztyűgyár Közösségi Ház, Budapest Közösségi művészeti akciók, közösségi tér építés - István Akna, Pécsbánya, Zsolnay - domb, Hősök Tere Vetésforgó közösségi művészeti akciósorozat Programjaink: Retextil Manufaktúra működtetése: terápiás foglalkoztatás a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja céljából. Tanácsadás és segítőszolgáltatások nyújtása az egészségkárosodott emberek részére. Nyitott műhelyfoglalkozás az érdeklődők részére, mely ingyenesen igénybe vehető hetente 1 alkalommal. Köztér rehabilitációs program: Pécsett 4 leszakadó városrészben közösségi művészeti akcióval. Labirintus projekt (hazai és nemzetközi részvevőkkel), melyben köztér rehabilitációs projektünk szintézisét hajtottuk végre. Célja a városrészek lakói között a negatív diszkrimináció csökkentése, az állami és a civil szektor együttműködésének javítása. RE-FORM ökodesign és recycling art országos verseny, kiállítás, és fesztivál. SpecialPécs fogyatékosügyi klaszter: a projekt átfogó célja a fogyatékos emberek segítésével foglalkozó szervezetek erőforrásainak összehangolása közös szakmai program alapján közös szolgáltató térben, az érdekcsoportok legszélesebb körének bevonása az együttműködésbe a célcsoport segítésével kapcsolatos hatékonyság növelése érdekében. Újrahasznosító műhelyek létrehozása a LABOR Szövetkezettel együttműködve Pécsett, melynek fő célcsoportja az iskolás és egyetemista korosztály. Ruhacsere program, a hátrányos helyzetű emberek segítése céljából. A köztér rehabilitációs programunk helyszínein kézműves műhelyfoglalkozások tartása, továbbá pályázat beadása a komplex rehabilitációjuk és életminőségük javítása, esélyegyenlőségük növelése céljából. MALOM CSOPORT: közösségi művészeti alkotócsoport fiatal önkéntes képzőművészekkel. Vetésforgó Public Way köztér rehabilitáció közösségi művészeti akció keretében. Re-ruha - Gondold újra a ruhatáradat! A projektben országos versenyt indítottunk újrahasznosított anyagokból öltözék és használati tárgyak létrehozására. Recycling Szövetség: a hazai környezetvédelemi célú civil szervezetek hálózati együttműködésének megerősítése. Grundtvig nemzetközi programban az Unióból érkezőknek oktattuk a Retextil technikát. Retextil nyitott műhely, melyet önkéntes munkában végzünk 2006 óta: a város lakosainak oktatjuk a Retextil technikát hetente 1 alkalommal, minden hét csütörtökén A TÁMOP keretén belül megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja Szolgáltatásaink: Retextil rehabilitációs foglalkoztató működtetése, melyben évi átlagban 15 fő megváltozott munkaképességű és/vagy fogyatékkal élő ember terápiás foglalkoztatását végeztük. Támogató, segítő szolgáltatásként a megváltozott munkaképességű embereknek adtunk tanácsokat: szociális juttatások elérése, munkakeresés. A projektek és szolgáltatások kommunikációja: honlapunkon és helyi médiákban való megjelenéssel biztosítottuk a minél szélesebb nyilvánosság elérését. Menedzsmentünk 2 főállású ügyvezetőből áll. Az ügyvezetők teremtik elő a forrásokat, koordinálják és vezetik a programjainkat, valamint az irodavezetővel, könyvelővel együtt végzik a programok elszámolásait és egyéb, az Alapítvánnyal összefüggő adminisztratív feladatokat. Infrastruktúránk: október 26-ig a PVV Holdingtól béreltünk egy 107 m2-es irodahelyiséget és bemutatótermet (mosdókkal, konyhával). Itt zajlott a rehabilitációs tevékenységünk és a projektek lebonyolítása. A helyiségek akadálymentesítését OFA támogatásból valósítottuk meg.

7 Rendelkezünk 2 db asztali számítógéppel (PIII), 1 db multifunkcionális irodagéppel (nyomtató, szkenner, fax), személygépkocsival (korábbi gépkocsink javíthatatlansága miatt használt gépkocsi vásárlása). Október 27-től a Király utca 60-ban található magáningatlanban folytatjuk ezt a tevékenységet. Együttműködéseink: Dolgozunk a Pécsett alakult, több civil szervezet tagjaiból és egyénből álló LABOR Kulturális Szolgáltató Szociális Szövetkezettel. Alapítói vagyunk a Recycling Szövetségnek, környezetvédelmi célú alkotói civil szervezetnek, mely informális csoportok, és egyének együttműködése. Nemzetközi képzéseink vannak terápiás és közösségi művészet témakörben. Alapító tagjai vagyunk a SpecialPécs Fogyatékosügyi klaszternek. A szolgáltatásainkat igénybe vevők köre: terapeuták, pedagógusok, segítő szakemberek, iskolák, hátrányos helyzetű emberek, civilek. 3. Az Alapítvány a tevékenységét a Retextil program hatóterületein fejti ki, amelyek: Készségfejlesztés, rehabilitáció, terápiás foglalkoztatás, önismeret és személyiségfejlesztés, munkaerő piaci re-integráció és foglalkoztatás; Foglalkoztatás és Rehabilitáció: 2008 szeptemberében rehabilitációs foglalkoztatói tanúsítványt szereztünk év első felében az átlag foglalkoztatói létszám 24 fő volt, majd a második félév során 16 főre csökkent. Éves szinten a statisztikai átlaglétszámunk 19 fő évben a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak aránya átlag 98%-os volt. Művészetterápiás tevékenységünk alapja a megváltozott munkaképességű emberek által a Rehabilitációs műhelyünkben készített Retextil termékek. Fejlesztések a 2011-es évben: A terápiás műhelyünk jelenlegi 8 főről 26 főre történő fejlesztése, ehhez infrastrukturális és anyagi támogatás szervezése. Képzőművészeti akciók lebonyolítása a leszakadó városrészekben, marginális helyzetű emberek között a Malom Csoport megvalósításában. Tanagyagfejlesztés a Retextil technikához és módszerhez németül és magyarul. Ennek elektronikus és nyomtatott kiadása is tervezett. Nemzetközi hálózat fejlesztése a közösségi művészet módszertanának fejlesztéséhez. A SpecialPécs fogyatékosügyi klaszter hálózatának fejlesztése. Civil kapacitásfejlesztés saját magunk és közvetlen civil partnereink számára a Nemzeti Civil Alap támogatásával. Hazai közösségi művészeti diszciplína elterjesztése érdekében tananyagfejlesztés a Nemzeti Civil Alap támogatásával. Záradék: A közhasznúsági jelentést a Retextil Alapítvány én tartott kuratóriumi ülése elfogadta. Pécs, Május Sleiner Tamás Kuratóriumi elnök

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése KELET-MAGYARORSZÁGI FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY 4400 Nyíregyháza, Bethlen G. u. 5. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Nyíregyháza, 2012. május 08. Dr. Seszták István kuratóriumi elnök A Kelet-Magyarországi Fiatalokért

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S PACI DOKI ALAPÍTVÁNY 2011.évi K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Csemő, 2012. február 29.. Fridrik Dóra elnök T a r t a l o m 1. A Paci-Doki Alapítvány t számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. 18566945-7220-569-09 REVITA ALAPÍTVÁNY 4025 Debrecen, Nap utca 25. 2/8. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Debrecen, 2010. április 30. ----------------------------------------------------- az egyéb szervezet

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 18329003949956902 statisztikai számjel ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ORMÁNSÁG SZÍVE KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 Székhely: 7838 Vajszló Rákóczi u 10 Adószám: 18329003-1-02 Statisztikai számjel: 18329003-9499-569-02 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben