2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Program: A képviselõ-testület és a magam nevében szeretettel köszöntöm a településünkön élõ ÉDESANYÁKAT! Fodor Zoltán polgármester Majális a Sportpályán április 30-án, hétfõn! Megnyitó 10 órakor Óvodások, iskolások táncbemutatója Versenyek, játékos vetélkedõk Anyák napi köszöntõ Kanizsa József Anyám kezébe adom Anyám kezén könnyem csorog Anyám szemében is könny A könny arcomra pereg S a tavaszt-lengõ lombos fák árnyéka között átszökik a napsugár Valami melegség emberi melegség: anya s gyermek szeretetének melegsége áramlik testünkben Anyám szeme újból csillog Keze hajam simítja végig S és boldogan letépek egy szál pipitért s Anyám kezébe adom Kerékpáros ügyességi vetélkedõ, a Nagykátai Rendõrkapitányság szervezésében Kispályás labdarúgás Öregfiúk mérkõzése Fõzõverseny Zene! Várjuk településünk lakóit! Önkormányzat Sportkör

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Lakosság! Az alábbi, közérdeklõdésre számot tartó eseményeken vettem, illetve vehettünk részt a közelmúltban: Március 20-án Nagykátán tartott beszámolót Földi László, Cegléd polgármestere, mint a Duna Tisza Közi Nagytérség Kommunális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszert összefogó gesztor önkormányzat elsõ embere. Tájékoztatójából megtudhattuk, hogy augusztus szeptember környékén várható a próbaüzem, és januártól minden létesítmény funkciójának megfelelõen fog mûködni. Jövõnk és a nyugdíj címmel az AVIVA Zrt. találkozót szervezett településünkön március 23-án, az Arany János Általános Iskolában, melyen a nyugdíjrendszer helyzetébõl eredõ pénzügyi problémákat taglalták. Március 24-én szintén az Arany János Általános Iskola adott otthont a nagykátai Kereplõ Diákszínjátszó Egyesület 8 nõ címû krimi-vígjátékának. Gratulálok a fiataloknak és az õket felkészítõ Bene Csabánénak és Tarnavölgyi Lászlónak. Igazán színvonalas elõadást tekinthettünk meg; látszik a sok belefektetett energia, lelkiismeretes gyakorlás. Helyi vonatkozása is volt az elõadásnak, mivel két szentmártonkátai színészpalánta is fellépett, Baranyi Nikolett és Tóth Xénia. Ezúton fejezném ki részükre is elismerésemet. Továbbá gondolkodóba ejtett a fenti elõadás és a diák-színjátszókör. Volna-e igény hasonlóra Szentmártonkátán? Érdekelné-e a gyerekeket? Április 5-én hagyományainkhoz híven megrendeztük a TAVASZI HADJÁRAT részét képezõ települési megemlékezésünket. Az esemény színvonalát meghívott díszvendégünk, Katona Tamás történész személye emelte, különösen látványossá pedig a felvonuló több tucat lovas huszár tette április 21-én, szombaton 8-tól 12 óráig a Föld napja alkalmából szemétgyûjtést tartunk településünkön. Kérjük a lakosságot, támogassa törekvésünket, környezetünk tisztábbá, szebbé tétele érdekében. Várjuk szíves közremûködésüket; hulladékgyûjtõzsákot a polgármesteri hivatalnál igényelhetnek, további információk a es telefonszámon. A helyi autóbusz-közlekedés fenntartása érdekében további egyeztetést kezdeményeztünk. Erre reagálva a Volánbusz Zrt. vezetése április 24-ére tûzte ki a megbeszélés idõpontját, melyen önkormányzatunkat jómagam és Baloghné Kovács Magdolna, a pénzügyi bizottság elnöke képviseli. A képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ Ravatalozó épületét pályázati úton bõvíteni kívánja egy nagyméretû elõtetõvel, illetve az épület elõtti térbetont díszburkolattal kívánja lecserélni. Sajnos az uniós pályázatok nem kerültek kiírásra, reméljük erre mielõbb sor kerül, és lesznek is olyan lehetõségek, melyekre jó eséllyel pályázhatunk. Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a március 29-én tartott képviselõ-testületi ülésrõl Az ülésen minden képviselõ megjelent. Napirendi pontok: 1.) A Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Szvitek Melinda intézményvezetõ 2.) A Gondozási Központ munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Horváth Márta intézményvezetõ 3.) A Gondozási Központ mûködésének jelene, jövõje Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 4.) A Gondozási Központ intézményvezetõi állására pályázat kiírása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester (Az elõterjesztés a március 1-jei ülésre kiküldésre került.) 5.) Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Hajnal Károly, a jogi és ügyrendi bizottság elnöke 6.) Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása Elõterjesztõ: Baloghné Kovács Magdolna, a pénzügyi bizottság elnöke 7.) A Napközi Otthonos Óvoda nyári nyitvatartási idejének meghatározása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 8.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 9.) A Közbeszerzési Bírálóbizottságba tagok választása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 10.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Tervének elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 11.) Az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatban döntés meghozatala Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 12.) A község gyámhatósági feladatairól beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 13.) Egyebek Pályázaton való részvételekrõl döntés. 2

3 2007. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az elsõ napirendi pontnál bemutatkozott az új intézményvezetõ, Szvitek Melinda, majd Kovács Magdolna, Tóalmás polgármestere tájékoztatta a jelenlévõket a Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál történt változásokról. A fentiek ismeretében Szentmártonkáta Ft mûködési költséget biztosít költségvetésében. A következõ 3. napirendi pont témája a Gondozási Központ volt, melynek keretében elfogadta a testület a beszámolót, majd a következõ határozatot hozták: 1.) december 31. után új lakó felvételét nem engedélyezik. 2.) A Gondozási Központ mûködési engedélyében foglaltak kialakítását teljesíti, az épületet statikussal megvizsgáltatja. 3.) A régi községháza állagmegóvására, falszigetelésre árajánlat kérése Határozat született az intézményvezetõi pályázat kiírására. Az ötödik napirendnél Kissné Pásztor Éva, az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke az óvoda nyári nyitvatartási idejét terjesztette elõ, amellyel a képviselõk egyetértettek és határozatot hoztak róla: A Napközi Otthonos Óvoda nyári nyitvatartási ideje: Iskola u. 14. Utolsó nyitvatartási nap: július 6. Zárva tartás idõpontja: július 9-tõl augusztus 17-ig. Elsõ nevelési nap: augusztus 21. Úttörõk útja 2. Utolsó nyitvatartási nap: június 22. Zárva tartás idõpontja: június 25-tõl augusztus 3-ig. Elsõ nevelési nap: augusztus 6. A konyha zárva tartása: július 9-tõl július 20-ig. A következõ a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tárgyalása és elfogadása volt, amelyet dr. Hajnal Károly, a jogi és ügyrendi bizottság elnöke terjesztett elõ. A képviselõk több javaslatot is tettek, amelyek beépítésre kerültek az SZMSZ-be. Többek között a polgármesteri hivatal ügyfélfogadása, ill. munkaideje is változtatásra került, mely szerint a csütörtöki napokon este 18 óráig lesz az ügyfélfogadási idõ. A hetedik napirendi pont, az Önkormányzat Gazdasági Programja volt, amelyet Baloghné Kovács Magdolna, a pénzügyi bizottság elnöke terjesztett elõ. A program helyzetelemzéssel kezdõdik, majd tematikusan foglalkozik az egyes szakterületekkel, a fejlesztési elképzelésekkel, pályázati lehetõségekkel. Ezután mindegyik bizottság elmondta kiegészítõ javaslatait, bár egyes témáknál nem jutottak közös álláspontra. Végül a képviselõk többsége (11 igen, 3 tartózkodás) megszavazta a 2007-tõl 2010-ig szóló gazdasági programot. Elfogadta a testület a Közbeszerzési Szabályzatot. A Közbeszerzési Bíráló bizottságba Skoda Ferencet és Vajonné Baranyi Juliannát választották meg. Határoztak a Közbeszerzési Terv elfogadásáról is. A számlavezetéssel kapcsolatban Baloghné Kovács Magdolna kérte, hogy legalább 3 bank árajánlatát kérjék be, és utána tárgyalja a testület. Elfogadták a község gyámhatósági feladatairól szóló beszámolót. Az egyebeknél többek között Baloghné Kovács Magdolna javasolta, hogy legjobb lenne, ha a költségvetést érintõ módosító határozatokat negyedévente összegyûjtenék, ez elõterjesztés formájában bekerülne a testület elé, amely rendelettel változtatná meg szükség esetén a folyamat végén a költségvetést. Egyhangúlag megszavazták az önkormányzati Ravatalozó felújítását és bõvítését pályázat útján, ennek érdekében a pályázati önrészt 500 ezerrõl Ft-ra emelték. Határoztak arról is, hogy az intézmények fûtés korszerûsítésére felmérés készüljön. Határozat született az óvoda és iskola felújításának, bõvítésének tervezési elõkészítésére. Határoztak az idényjellegû árusítás helyeirõl is. Közterületen idényjellegû árusításra az alábbi helyek kerülnek kijelölésre: az ún. Kistölgyes csárda elõtti rész, a Védõnõi Szolgálattal szemben, a Korona Vendéglõ melletti közterület, a Református Templommal szemben, az ún. 100 Ft-os bolt elõtti terület. Végül a polgármester zárt ülést rendelt el. A jegyzõkönyv alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva. A jegyzõkönyv megtekinthetõ a könyvtár nyitvatartási idejében: Hétfõn Kedden Csütörtökön Pénteken Szombaton

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy április 2-tól a polgármesteri hivatalban az ÜGYFÉLFOGADÁS az alábbiak szerint alakul: Ügyfélfogadási rend Hétfõ: Kedd: az ügyfélfogadás szünetel Szerda: Csütörtök: Péntek: az ügyfélfogadás szünetel Csütörtöki napon 18 óráig tart az ügyfélfogadás. Szentmártonkáta, április 2. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Anyakönyvi hírek HÁZASSÁGKÖTÉS Kliber Katalin Lubai Gergely március 31. Felhívás TAVASZI LOMTALANÍTÁSRA! Értesítjük a T. Lakosságot, hogy Szentmártonkáta Község Önkormányzata díjmentes lomtalanítást szervez a község területén. A községben két idõpontban kerül sor a lomtalanításra május 12-én (szombaton) délelõtt 10 órától az ún. Öregfalu részen kerül elszállításra a feleslegessé vált hulladék. SZECSÕI U. BAJCSY-ZS. U. DÓZSA GY. U. RÁKÓCZI U. és az ezekhez kapcsolódó valamennyi mellékutcában május 19-én (szombaton) délelõtt 10 órától az ún. Újtelepi részen és a Homokerdei területen kerül elszállításra a feleslegessé vált hulladék. BACSÓ B. U. JÓZSEF A. U. FÜRST S. U. VASÚTSOR és az ezekhez kapcsolódó valamennyi mellékutcában. A hulladékot, szemetet az elszállítás napján reggel 6 órától lehet kitenni a közterületre. Kérjük, hogy a hulladékot úgy szíveskedjenek kirakni, hogy a gyalogos és közúti közlekedés zavartalan maradhasson. A megadott idõpontokban a lakásokban, udvarokban feleslegessé vált kacatot, lim-lomot, bútorokat, textil-papír hulladékot stb. lehet kirakni az utcára. Nem lehet kitenni veszélyes hulladékot (pl. gumiabroncs, akkumulátor), állati tetemet, trágyát, undorkeltõ vagy mérgezõ anyagot. Kérjük a Lakosságot, hogy minél többen vegyék igénybe a lomtalanítási szolgáltatást! Szentmártonkáta, március 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester KÖZÉLETI HÍREK Tájékoztató! Értesítjük a lakosságot, hogy a 27/1996. (X. 30.) BM-rendelet a értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat Szentmártonkáta település közigazgatási határain belül május 7-tõl május 31-ig, arcképes igazolvánnyal rendelkezõ dolgozóink látják el, valamint díjat szednek. Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. 4

5 2007. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK KÉKHÍREK március 1-jén kora délután Szentmártonkáta zártkerti részén betörés során tetten értek egy férfit, aki a helyszínrõl elmenekült, majd pár órával késõbb elfogták. Az elkövetõ kihallgatása során több hétvégi ház betörését is elismerte, amelyek az utóbbi idõszakban történtek a területen. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a bûncselekménnyel összefüggésbe hozható információkat várjuk a (29) es, (29) as telefonszámokra március 13-án egy fiatal nõ vezetés közben mobiltelefont használt, és ennek következtében Nagykáta és Szentmártonkáta között gépkocsijával az árokba hajtott. A gépkocsit vezetõ nõ könnyû sérüléseket szenvedett a baleset következtében. Kezünkben a jövõnk! Mindannyiunkat érint az egészségügy, az oktatás és a nyugdíjrendszer folyamatban lévõ és tervezett átalakítása. Sokan nincsenek tisztában vele, vagy nem is szeretnék tudomásul venni, hogy ez milyen pénzügyi kihívást jelent, milyen pénzügyi problémákkal kell a jövõben megküzdeni. Nem számolnak a váratlan élethelyzetekkel: kirúgtak a munkahelyrõl, nem megy a vállalkozásom, a jövedelmem drasztikusan lecsökken, súlyos betegség a családban, különleges orvosi ellátás szükséges. Akad olyan ember, aki nem akar a gyerekei iskoláztatásáról és útnak indításáról gondoskodni? Ki ne szeretné idõsebb kori éveit színvonalasabban, nyugalomban eltölteni, idõközben lecserélni a kocsit, felújítani a lakást, az üdülõt, és még sorolhatnánk Egyre gyakrabban hangzik el az öngondoskodás jelentõsége, e nélkül senki sem reménykedhet gondtalan, biztonságos jövõben. Magunknak kell kezünkbe venni a sorsunkat. Az öngondoskodás önmagában egy szemlélet, szándék gondoskodni a biztonságos jövõrõl. Nem lehet túl korán elkezdeni, de minél elõbb fogunk hozzá, annál kisebb terhet jelent. Nélkülözhetetlen eleme egy olyan pénzügyi szemlélet, amely segítségével takarékosság, tartalékolás, befektetések révén mielõbb lehetõleg már fiatal kortól fel kell építeni egy vagyonelemet, amely segít a jövõ pénzügyi problémáinak megoldásában. Tévedés lenne azt gondolni, hogy ez egy teljesen új keletû szemléletmód, igény. A takarékosság és a költekezés közötti viszony minden nemzet szociológiai, etikai kérdése is, amely messzemenõen kihat az adott nemzet gazdaságára. Példaként, megszívlelendõ tanácsként idézhetjük az as évekbõl a Takarékosság tízparancsolata, vagy a takarékosság mint életforma megfogalmazását. A családok számára nagyon fontos, hogy a változásokról idõben értesüljenek, folyamatosan információkat, tájékoztatást és a helyzetekbõl eredõ megoldási lehetõségekhez szakmai segítséget kapjanak. Természetesen ezek alapfeltétele, hogy erre az életkortól függetlenül nyitottak legyenek, érezzék a felelõsségüket, és akarják a kezükbe venni a sorsuk irányítását. Csak így lesznek képesek sikeresen reagálni a jövõbeni kihívásokra. A tájékoztatás, a szakmai segítség megszervezésében fontos szerepe lehet az önkormányzatoknak, iskoláknak, könyvtáraknak, médiáknak és minden olyan intézménynek, vállalkozásnak, amely ezt céljául kitûzi. A biztonságos jövõ megteremtése közös érdek, meghatározza egy település, térség, közösség felemelkedését. Szabó József pénzügyi tanácsadó TAKARÉKOSSÁGI TÍZPARANCSOLAT Dolgozz és keress. Élj beosztással. Jegyezd a kiadásaidat és vesd össze a bevételeiddel. Tartózkodj a felesleges kiadásoktól. Tégy félre nem várt kiadásokra. Szerezz takarékbetétkönyvet. Biztass másokat is takarékosságra. Szeresd otthonodat, és törekedj családi házat szerezni. Gondolj öreg napjaidra. A takarékosság hazafiság. Forrás: Magyar Királyi Postatakarékpénztár Részlet a ZALAI KÖZLÖNY október 31-i számából A takarékosság nemes emberi erény, s az életnek parancsoló szava. Mert bárhogy gondolkozzunk a takarékosságról, akármi legyen a véleményünk e kérdés nemzetgazdasági, pénzügyi vagy etikai jelentõségérõl, sohasem tagadhatjuk le, hogy a Takarékosság elvében az Élet szava rezonál. Benne van a természeti erõk misztikus zengése, a sors intése, a tapasztalatok gazdag tanítása. Takarékosság nélkül az egész élet a gondok ingoványába süllyed, a nemzetgazdaság pedig elernyed, mert takarékosság nélkül nincs tõke, nincs vállalkozás, nincs produkció 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április KÖZÉLETI HÍREK MEGHÍVÓ A SZENTMÁRTONKÁTAI ÖNKORMÁNYZAT, a KÖNYVTÁR és TELEHÁZ az AVIVA Zrt. támogatásával Kezünkben a jövõnk címmel rendhagyó lakossági tájékoztatót szervez, melyre szeretettel meghívjuk. Várjuk május 7-én, hétfõn 17 órakor! Helyszín: Szentmártonkáta Könyvtár és Teleház (Rákóczi u. 54.) A találkozót megnyitja: Fodor Zoltán polgármester Tájékoztatót tart: Ujvári Péter, az AVIVA Zrt. területi igazgatója A rendezvény keretében a résztvevõk tárgyban jártas neves jövõbiztosítási szakértõk segítségével tájékoztatót kaphatnak: az egészségügy, az oktatás és a nyugdíjrendszer folyamatban lévõ és tervezett átalakításának várható hatásairól, a versenyképesség növelése által jelentkezõ válságok és azok elkerülésének lehetõségeirõl, a lehetséges megoldásokról. Szakmai segítséget és információkat szerezhetnek: életkor és a család jövedelme függvényében már minimális megtakarítással hogyan építhetõ fel egy több millió forint nagyságrendû vagyonelem, amely biztos hátteret jelent, segít a jövõ pénzügyi problémáinak megoldásában. Konkrét számadatokon keresztül, pontos képet kapnak egy olyan pénzügyi rendszer kifejlesztésérõl, amelyben a pénze dolgozik Ön helyett. Ön is érintett ebben a témában? Érdeklik a lehetõségei? Jöjjön, számoljunk együtt, beszéljünk róla! KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK SZENTMÁRTONKÁTA NAGY NAPJA Nagy adományunk a felejtés képessége. Csapások, szégyenek, kudarcok, szenvedések átélése elhordozhatatlan terhet jelentene, ha a feledés balzsama nem enyhítené a kapott sebek fájdalmát. Hasonló nagy ajándék számunkra, hogy emlékezni tudunk. Nagy események, sikerek, örömök, gyõzelmek, megrázó és dicsõséges történések emlékének felidézése erõt és bátorságot ad az élet nehézségeinek elviseléséhez. Felejtés és emlékezés. Ellentétek és testvérek. Április negyedik, ötödik és hatodik napja vidékünknek, a Tápió-mentének nevezetes és szívmelengetõen szép emlékezési alkalmai. Már évek óta ünnepek környékünkön ezek a napok, az 1849-es TAVASZI HADJÁRAT évfordulói melyek felidézésére mind gondosabb elõkészítéssel és korhûbb megjelenítéssel készülnek a hagyományõrzés lelkes és fáradhatatlan ifjú és elkötelezett munkálkodói a községekben. Úgy érzem, hogy az idei április ünnepségsora méltó volt a 158 évvel ezelõtti eseményekhez, és SZENTMÁRTONKÁTA NAGY NAPJA -ként idézõdik fel és õrzõdik meg a résztvevõk lelkében. Az irodalomban sokszor és sokféle mûben megörökített tápióbicskei csata 1849 április 4-én volt. Az évforduló ünnepei is Tápióbicskén, április 4-én kezdõdtek, országra szóló hírveréssel. Történelmi idõrend szerinti az itteni április 5-re idõzített megemlékezés. Kossuth Lajos, a szabadságért és függetlenségért harcolók vezére, az ország elsõ embere, a mi Szentmártonkátánkon, Battha Sámuel késõbbi kormánybiztos vendégeként, az õ otthonában tartózkodva irányította az eseményeket. A régi kúria romjai helyén felállított emlékmû jelöli a nagy személyiség ittlétét. A református iskola elõtt gyülekezõ lakosság ide vonult fel, és az emlékezés koszorúit itt rakták le. (A Kossuth-nótát éneklõ Községtörténeti Kör közremûködésével.) Basa László iskolai tanár vezetésével felvonuló honvédegyenruhás fiatalok, és lengyel harcosokra emlékeztetõ, lengyel zászlós és egyenruhás, lengyel vezényszavakra masírozó katonák hûen idézték a szabadságharc korát. Basa László rövid megemlékezõ beszéde és a koszorúzás után szép menet vonult a községházához. A honvédség és a Székely József Református Általános Iskola népviseletbe öltözött tanulóinak látványa szemet gyönyörködtetõ volt. A célnál már akkorra felsorakoztak a katonaság legmegbecsültebb, legbátrabb, legvitézebb tagjait megtestesítõ huszárok. Mintegy félszáz lovas katona adott ízelítõt a sokféle, szép és változatos huszárviseletbõl. 6

7 2007. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Fodor Zoltán polgármester megnyitotta az ünnepélyt, köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket: Fülöp Tibort, a rendezvénysorozat fõszervezõjét, Dr. Katona Tamás történészt, a helyi és környéki Katona család leszármazottját, dr. Gedai Istvánt, falunk szülöttét, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott fõigazgatóját, kedves barátunkat és emlékezetes rendezvényeink támogatóját, patronálónkat. Katona Tamás közvetlenséggel, hozzáértéssel, könnyedén, a gyermekek számára is élvezetesen és érthetõen beszélt a TAVA- SZI HADJÁRATRÓL, Szentmártonkáta akkori szerepérõl, Kossuth Lajos itteni munkájáról, melynek nyomán falunkat akkori jelentõsége miatt az Ország Fõvárosának nevezte. (Ezzel a kijelentésével lokálpatrióta szívünket jólesõen melengette.) Érdekesen ismertette az ugyancsak sokféle huszárviselet sajátosságait, azok jelentõségét. Beszédével önérzetet, büszke öntudatot ébresztett bennünk. A két iskola tanulói Petõfi-verseket szavaltak. Megkapó volt a Galambászok jóvoltából kiröptetett sok-sok galamb látványa. Szózatunk eléneklése és az indulók lelkesítõ zenéje után Battha Sámuel mellszobrát koszorúzták meg a testületek. A népviseletes kislányok közben pogácsás csomagokkal kínálták meg a vendég katonákat. Isten után a legszebb és legszentebb név a honvéd. Erre egykor Petõfi tanított bennünket. Ezt éreztük az ünnep mozzanataiban is. A lélekemelõ órák után tovább vonult a szép sereg, hogy a korabeli történéseknek megfelelõen Kóka községen keresztül Isaszegen, az ottani csata emlékét megörökítõ szobornál folytassák a megemlékezõ ünnepséget. Lakosságunk bizonyára gyönyörködött az átvonuló gyalogos és huszár katonák megkapó látványában, és talán a csaták hõseire is gondoltak: tisztelettel és hálával. Bárcsak minél többen megjelennének a hasonló lélekemelõ, szép ünnepségeken. Jó volt látni az iskolás és óvodás gyermekek sokaságát. Jövõnket jelentik õk, és a látottak alapján élõvé válik bennük a költõi szó: Míg szíved ver, ne feledd: milyen áron vették örömöd! A mi kötelességünk pedig ez: Majd fiadnak beszélj felõlük, hogy õ se feledje! Emlékeztünk április ötödikén, hogy jelenésünkkel fejet hajtva megköszöntük az elesettek, az örökkévalóságig fiatalok szenvedését, kiontott vérét, bátor harcát és hõsi halálát. Büszkék vagyunk rájuk és tiszteljük áldozatos emléküket. Marjos Istvánné 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI A fõvárosban került megrendezésre a PÓLUS-CENTER BUDAPEST, PEST MEGYE ÉS VETERÁN MEZEI FUTÓ BAJNOKSÁGA március 17-én, ahol az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA kis atlétája, AGÓCS NORBERT is részt vett. Az 1997-es születésû gyermekek 3000 méteres távján az elõkelõ 2. helyezést szerezte meg nagy küzdelemben. Köszönetet szeretnék mondani az Agócs szülõknek a versenyre történõ utaztatásért. Diákolimpia Mezei Körzeti Futóversenyt rendeztek a Tápiószecsõ Magdolna-telep repülõtéren, ahol az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS IS- KOLA diákjai is részt vettek, sikerrel. Eredmények: I. kcs. ( ) egyéni 3. helyezés csapat 2. helyezés II. kcs. ( ) csapat 3. helyezés IV. kcs. ( ) csapat 3. helyezés Skultéti István Skultéti István Tokaji Balázs Szabó Viktor Balogh Bence Monori Dominik Mucsinyi Roland Szabó Norbert Agócs Norbert Szabó Zsuzsanna Balogh Noémi Szabó Viktória Burján Kitti Köszönetet szeretnék mondani a Mucsinyi és az Agócs szülõknek a gyerekek versenyre történõ szállításáért, valamint Szöllõsiné Kárpáti Ágnes, Molnár György, Nagy Róbert kollégáimnak a gyerekek felkészítéséért. Nagykátán került megrendezésre a körzeti KI MIT TUD? döntõje március 10-én az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA kis diákjai nagy sikerrel képviselték intézményünket ezen a megmérettetésen, ahol a következõ eredmények születtek: Mesemondás kategóriában Balogh Ágnes dicséretben részesült Moderntánc kategóriában Balogh Ágnes Bikás Bettina Gódor Bianka Zombori Dorina Ruzsa Beatrix Gulyás Alexadra elsõ helyezést értek el. Ezzel a teljesítményükkel részt vehettek a április 1-jén tartott gálamûsoron, ami Nagykátán került megrendezésre. Természetesen, itt is nagy sikert arattak. Köszönet illeti meg a felkészítõ tanárokat: Járadyné Remler Gizellát és Matzner Gábort. Köszönettel: Rácz Ferenc felkészítõ tanár Farsangi bál az Arany János Általános Iskola alsó tagozatán A szavalóverseny mellett ez a rendezvényünk is hosszú évek óta hagyomány már intézményünkben. Mindig nagy készülõdés elõzi meg mind a nevelõk, mind a szülõk, mind a gyerekek körében. Március 2-án, egy hosszú délutánon igazi karneváli hangulatban búcsúztattuk a telet. Bár minden évben nagyon sokan jönnek el a bálra, az idén rekord számú érdeklõdõ, szórakozni vágyó szülõ, hozzátartozó tisztelte meg mulatságunkat. Több osztály látványos, közös jelmezt öltött, és színvonalas táncbemutatót tartott. A bál nyitószámában a 3. b osztályosok farsangi verseket adtak elõ. Zenemanókként a 3. a osztály tanulói remek hangulatot varázsoltak a tornateremben. A legkisebbek közül az a osztályosok zenés jelmezben tovább fokozták a jókedvet. A b osztályosok mosolygós almákként, Alma mánia címû produkciójukkal szórakoztatták a közönséget. Közben osztályonként az egyéni jelmezesek felvonulása és bemutatkozása zajlott. Közel 120 tanulónk öltött jelmezt. A fantáziadús, tréfás, szép, igényesen elkészített jelmezek egész tárházát mutatták be a gyerekek. Újszerû táncot adtak elõ a 3. b osztályosok esernyõs táncukkal. A 4. b osztály farsangköszöntõ, télbúcsúztató versekkel szerepelt. A jelmezes felvonulást a 4. a osztályosok cigánytánca zárta, nagy sikerrel. A közönségnek tetszett, hogy több tanító néni is jelmezt öltött, és a gyerekekkel együtt ropta a táncot. Míg a zsûri az egyéni jelmezesek helyezéseirõl döntött, a büfében mindenki vásárolhatott a finom sütik, édességek közül. Közben szólt a zene, folyt a mulatozás. A gyerekek arcfestést és tetoválást is kérhettek. A zsûri három kategóriában díjazott. A legötletesebb kategóriában: Szarka Fruzsina (3. b oszt.) McDonald s sült burgonya -ként nyert I. díjat. 2. helyezett Simon Csaba (2. b oszt.) Kézen járó bohóc -ként lett. 3. helyezést Ruhaszárító jelmezéért Tóth Róbert kapta. A legmunkásabb kategóriában: Tóth Mónika Anett (2. b oszt.), Végh Rebeka (2. a oszt.), Garbien Lilla (4. a oszt.) lett helyezett. Jelmezük Kalózlány, Indiánlány, Félig ördög, félig angyal volt. 8

9 2007. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A legszebb kategóriában: Nagy Evelin (1. b oszt.) Hajnal Vivien (3. b oszt.) Hatvani Nikolett (2. a oszt.) tanulók nyertek. Nem lett helyezett, de ötletes, látványos jelmezek voltak még a Kalóz, Sellõ, Pillangó, Túró Rudi, Terített asztal, Telefon, Hirdetõoszlop, Pókember, Õsaszszony, Gésa jelmezek. Köszönjük a zsûri munkáját! A mûsor második részében a 2. a osztályosok mambótánc-bemutatót tartottak, majd a 2. b osztályosok csoportos táncában gyönyörködhettünk. A táncok sorát kiscsoportos bemutatók zárták. Táncolt: Ruzsa Beatrix, Bikás Bettina, Zombori Dorina, Gábor Bianka, Szántai Andrea, Bartos Anita, Tóth Lúcia, Utasi Vivien. Köszönjük a szülõk önzetlen segítségét! Külön szeretnénk megköszönni a Császár házaspárnak, hogy 8 éven át jutányos áron biztosították az édességeket ezen rendezvényeinkre. Mivel minden osztály szerepelt, jutalmul 1-1 tortát kaptak. Bevételünk Ft lett. Ebbõl Ft-ot szétosztottunk az osztályok között, 500 Ft/fõ összegben az év végi kirándulások támogatására. Jó mulatság, remek délután volt! Az alsós munkaközösség nevében Molnárné Baranyi Erzsébet munkaközösség-vezetõ A BENDEGÚZ VERSENY eredményei az Arany János Általános Iskola alsó tagozatán Lezárultak az ORSZÁGOS LEVELEZÕ VERSENY I. félévének fordulói. Iskolánkból 14 kisdiák mérhette össze erejét anyanyelv és matematikai tantárgyból. A versenyfeladatok gondolkodásra, búvárkodásra ösztönözték tanulóinkat. A siker nem maradt el! Minden gyermek remek teljesítményt nyújtott! Büszkék vagyunk Rájuk! Álljon itt nevük, osztályuk, versenytárgyuk, elért fokozatuk. Szabó Krisztina 2. a oszt. matematika arany fokozat Tokaji Balázs 2. a oszt. anyanyelv arany fokozat Vajda Krisztián 2. a oszt. matematika arany fokozat Végh Anett 2. a oszt. anyanyelv arany fokozat Végh Rebeka 2. a oszt. anyanyelv arany fokozat Borbély Klaudia 3. b oszt. matematika ezüst fokozat Fábián Krisztián 3. a oszt. matematika ezüst fokozat Lengyel Brigitta 3. a oszt. anyanyelv arany fokozat Balogh Ágnes 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat Koncz Gréta 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat Skoda Attila 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat Szántai Andrea 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat Viski Adrienn 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat Zombori Dorina 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat matematika ezüst fokozat Felkészítõ nevelõk voltak: Balogh Judit, Járadyné Remler Gizella, Molnárné Baranyi Erzsébet, Tóthné Vincze Ildikó. A BENDEGÚZ NYELVÉSZ VERSENY megyei I. fordulóját iskolánk 23 tanulója írta meg. Országos szinten a 26. helyezés és a 208. helyezés között teljesítettek tanulóink. Mivel ez egy országos verseny, s a gyerekek semmilyen segítséget nem vehettek igénybe, az eredmények jók. Résztvevõk voltak: Tasi Aletta 1. a oszt. Kökény János 1. a oszt. Hatvani Nikolett 2. a oszt. Kocsis Édua 2. a oszt. Tamás Klaudia Kitti 2. a oszt. Végh Anett 2. a oszt. Végh Rebeka 2. a oszt. Rankó Lívia 2. a oszt. Gulyás Petra 2. b oszt. Nagy Martina 2. b oszt. Talapka Eszter Fanni 2. b oszt. Tóth Mónika Anett 2. b oszt. Tóth Róbert 2. b oszt. Varga Kinga 2. b oszt. Tóth Dávid 2. a oszt. Zornánszki Petra 2. a oszt. Trantenberger Bianka 3. a oszt. Borbély Klaudia 3. b oszt. Horoscsák Csenge 3. b oszt. Balogh Ágnes 4. a oszt. Kocsis Enikõ 4. a oszt. Szántai Andrea 4. a oszt. Szabó Krisztina 2. a oszt. Külön gratuláció illeti meg Végh Rebeka 2. a oszt. tanulót és felkészítõ nevelõjét, Balogh Juditot, mert Rebeka megyei döntõs lett! A versenyhez sok sikert kívánunk! Molnárné Baranyi Erzsébet munkaközösség-vezetõ 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Tisztelt Szentmártonkátaiak! Tájékoztatom Önöket, hogy május 5-én 19 órától JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁLT RENDEZ az Arany János Általános Iskola Diák Sportköre az intézmény tornatermében. Jegyárak: Vacsorajegy: 3500 Ft/fõ (belépõ+aperitif+vacsora+desszert) Vacsora nélkül: 1000 Ft/fõ Támogatójegy: 500 Ft/fõ Tombolajegy: 200 Ft/fõ A jó hangulatról a L Amour együttes gondoskodik. A bál fõvédnökei: Az esemény rangját egy meglepetés sportcsillag emeli! Dr. Dobozi József dandár tábornok Fodor Zoltán polgármester A befolyt összeget az utánpótlás nevelésére fordítjuk. Várom cégek, magánszemélyek felajánlását! A jegyeket elõvételben április 27-ig lehet megvásárolni. Érdeklõdni lehet: Rácz Ferenc szervezõnél, illetve (20) es telefonszámon Tisztelt Szülõk! Beindultak az ÖKÖLVÍVÓEDZÉSEK az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA tornatermében. Aki kedvet érez (gyermek, felnõtt) ehhez a sportághoz, szeretettel várom az edzéseken. Az edzések idõpontja: hétfõ szerda Érdeklõdni személyesen vagy a (20) telefonszámon lehet, Rácz Ferenc edzõnél. Köszönettel: Rácz Ferenc ökölvívóedzõ HIRDETÉS APRÓHIRDETÉS: Négyrészes szekrénysor eladó! Tel.: (20) Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 600 példányban, 100 Ft-os áron Készült az OFFSET Nyomdaipari Kft. nyomdájában.

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22.

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22. HERMANN OTTÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Tóth Csilla 4.b 2. 4. évfolyam Deák Zoltánné Hajdúné Mátrai Judit Vajani Viktória 4.b 4. 4. évfolyam Deák Zoltánné

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2010-2011. Városi bajnokság keretében lezajlott sportversenyen iskolánk

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2010-2011. Városi bajnokság keretében lezajlott sportversenyen iskolánk AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2010-2011. Városi bajnokság keretében lezajlott sportversenyen iskolánk Csapattagok: Albert Alexa Minich Melinda Fazekas Máté Novák Dávid Czaltig Dániel Illés Eszter Pál Lili Schneider

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.

VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. VESZPRÉMI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Szám: KOZP/921/5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2016.

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

TÉMAHÉT A KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

TÉMAHÉT A KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 2011. március 5-én a Falumúzeumban az Isaszegi Múzeumbarátok Köre rendezésében "MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÚJ ALAPOKON" című nagysikerű előadást tartott Dr. PhS. Farkasinszky Tibor, az MTA közgazdaságtudomány kandidátusa,

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei

A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei A Vántus István Általános Iskola 2013/2014 tanév versenyeredményei Osztály Név Verseny Helyezés Felkészítő tanár 1.o. Goda Bálint Túl az Óperencián mesemondó I Tószegi Károlyné verseny, pócs 1.o. Goda

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat és Tiszarád Község Képviselőtestületének 2009. augusztus 13-i közös testületi ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 191. T Á R G Y S O R O Z A T A

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13.

2002/2003-as tanév versenyeredményei. Aszalós Krisztina, Busi Alma Mater Oktatási Központ Száraz Anna 5.b 13. Tantárgy Helyezés Tanuló neve Megnevezés Szint Felkészítő nevelő 6. Gaál Ramónia 6.a Kisokos 2000 angol verseny országos Fodorné Nagy Erika 3. Kanyó Attila 4.b Kisokos 2000 angol verseny országos Aszalós

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei.

2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki Bajza Lenke Általános Iskola 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról. megyei. 2. számú melléklet Összesítő kimutatás a zsámboki 2013/2014. tanévében versenyző tanulókról Tanuló neve Osztálya Osztályfőnök neve 2. Kis Kornél 2. Kis Kornél 2. Bagó Norman 2. Papp Tibor 2. Papp Tibor

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2005. J Ú L I U S Tisztelt Pusztaföldvári Polgárok! Ez évben is megrendezésre került a Földvárak Találkozója, melyről már hírt adtunk. Így utólag el szeretném mondani Önöknek, hogy

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. április 21-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2010. november 22-i rendkívüli ülésén hozott határozatai: 371/2010. (XI. 22.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez

Előterjesztés. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 3-i üléséhez Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 3-i üléséhez 1. Tápiószele Város Önkormányzat Polgármestere napirendi pont Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A 2015/16. tanév munkaterve

A 2015/16. tanév munkaterve A 2015/16. tanév munkaterve Alakuló értekezlet augusztus 24., hétfő Javítóvizsgák augusztus 25., kedd Tankönyvosztás augusztus 26-27. szerda-csütörtök Elsősök előkészítője augusztus 26-27. szerda-csütörtök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat A meghirdetője és a Résztvevő tanuló Elért Időpontja Felkészítő tanár pontos megnevezése neve osztálya

Részletesebben

ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ

ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ ORSZÁGOS NÉMET NYELVI TANULMÁNYI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2017. 01. 12. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Káposzta Bence 7.b I. 7-8. évfolyam Bütösi Lili 7.b II. 7-8. évfolyam Kocsis Ildikó

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága

A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága A VEDAC Évadnyitó dobóversenye és a Pannon Egyetem atlétáinak nyílt házibajnoksága Férfiak 200 m Ifjúsági 1. Czaun Péter 1994 VEDAC 23, 24 Serdülő 13. éves 1. Végh Máté 1998 VEDAC 28, 10 2. Nagy Gábor

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben