2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP"

Átírás

1 2007. április XVII. évfolyam 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Program: A képviselõ-testület és a magam nevében szeretettel köszöntöm a településünkön élõ ÉDESANYÁKAT! Fodor Zoltán polgármester Majális a Sportpályán április 30-án, hétfõn! Megnyitó 10 órakor Óvodások, iskolások táncbemutatója Versenyek, játékos vetélkedõk Anyák napi köszöntõ Kanizsa József Anyám kezébe adom Anyám kezén könnyem csorog Anyám szemében is könny A könny arcomra pereg S a tavaszt-lengõ lombos fák árnyéka között átszökik a napsugár Valami melegség emberi melegség: anya s gyermek szeretetének melegsége áramlik testünkben Anyám szeme újból csillog Keze hajam simítja végig S és boldogan letépek egy szál pipitért s Anyám kezébe adom Kerékpáros ügyességi vetélkedõ, a Nagykátai Rendõrkapitányság szervezésében Kispályás labdarúgás Öregfiúk mérkõzése Fõzõverseny Zene! Várjuk településünk lakóit! Önkormányzat Sportkör

2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Lakosság! Az alábbi, közérdeklõdésre számot tartó eseményeken vettem, illetve vehettünk részt a közelmúltban: Március 20-án Nagykátán tartott beszámolót Földi László, Cegléd polgármestere, mint a Duna Tisza Közi Nagytérség Kommunális Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszert összefogó gesztor önkormányzat elsõ embere. Tájékoztatójából megtudhattuk, hogy augusztus szeptember környékén várható a próbaüzem, és januártól minden létesítmény funkciójának megfelelõen fog mûködni. Jövõnk és a nyugdíj címmel az AVIVA Zrt. találkozót szervezett településünkön március 23-án, az Arany János Általános Iskolában, melyen a nyugdíjrendszer helyzetébõl eredõ pénzügyi problémákat taglalták. Március 24-én szintén az Arany János Általános Iskola adott otthont a nagykátai Kereplõ Diákszínjátszó Egyesület 8 nõ címû krimi-vígjátékának. Gratulálok a fiataloknak és az õket felkészítõ Bene Csabánénak és Tarnavölgyi Lászlónak. Igazán színvonalas elõadást tekinthettünk meg; látszik a sok belefektetett energia, lelkiismeretes gyakorlás. Helyi vonatkozása is volt az elõadásnak, mivel két szentmártonkátai színészpalánta is fellépett, Baranyi Nikolett és Tóth Xénia. Ezúton fejezném ki részükre is elismerésemet. Továbbá gondolkodóba ejtett a fenti elõadás és a diák-színjátszókör. Volna-e igény hasonlóra Szentmártonkátán? Érdekelné-e a gyerekeket? Április 5-én hagyományainkhoz híven megrendeztük a TAVASZI HADJÁRAT részét képezõ települési megemlékezésünket. Az esemény színvonalát meghívott díszvendégünk, Katona Tamás történész személye emelte, különösen látványossá pedig a felvonuló több tucat lovas huszár tette április 21-én, szombaton 8-tól 12 óráig a Föld napja alkalmából szemétgyûjtést tartunk településünkön. Kérjük a lakosságot, támogassa törekvésünket, környezetünk tisztábbá, szebbé tétele érdekében. Várjuk szíves közremûködésüket; hulladékgyûjtõzsákot a polgármesteri hivatalnál igényelhetnek, további információk a es telefonszámon. A helyi autóbusz-közlekedés fenntartása érdekében további egyeztetést kezdeményeztünk. Erre reagálva a Volánbusz Zrt. vezetése április 24-ére tûzte ki a megbeszélés idõpontját, melyen önkormányzatunkat jómagam és Baloghné Kovács Magdolna, a pénzügyi bizottság elnöke képviseli. A képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ Ravatalozó épületét pályázati úton bõvíteni kívánja egy nagyméretû elõtetõvel, illetve az épület elõtti térbetont díszburkolattal kívánja lecserélni. Sajnos az uniós pályázatok nem kerültek kiírásra, reméljük erre mielõbb sor kerül, és lesznek is olyan lehetõségek, melyekre jó eséllyel pályázhatunk. Fodor Zoltán polgármester Tájékoztató a március 29-én tartott képviselõ-testületi ülésrõl Az ülésen minden képviselõ megjelent. Napirendi pontok: 1.) A Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Szvitek Melinda intézményvezetõ 2.) A Gondozási Központ munkájáról beszámoló Elõterjesztõ: Horváth Márta intézményvezetõ 3.) A Gondozási Központ mûködésének jelene, jövõje Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 4.) A Gondozási Központ intézményvezetõi állására pályázat kiírása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester (Az elõterjesztés a március 1-jei ülésre kiküldésre került.) 5.) Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Hajnal Károly, a jogi és ügyrendi bizottság elnöke 6.) Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása Elõterjesztõ: Baloghné Kovács Magdolna, a pénzügyi bizottság elnöke 7.) A Napközi Otthonos Óvoda nyári nyitvatartási idejének meghatározása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 8.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 9.) A Közbeszerzési Bírálóbizottságba tagok választása Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 10.) Az Önkormányzat Közbeszerzési Tervének elfogadása Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 11.) Az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatban döntés meghozatala Elõterjesztõ: Fodor Zoltán polgármester 12.) A község gyámhatósági feladatairól beszámoló Elõterjesztõ: Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ 13.) Egyebek Pályázaton való részvételekrõl döntés. 2

3 2007. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az elsõ napirendi pontnál bemutatkozott az új intézményvezetõ, Szvitek Melinda, majd Kovács Magdolna, Tóalmás polgármestere tájékoztatta a jelenlévõket a Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatnál történt változásokról. A fentiek ismeretében Szentmártonkáta Ft mûködési költséget biztosít költségvetésében. A következõ 3. napirendi pont témája a Gondozási Központ volt, melynek keretében elfogadta a testület a beszámolót, majd a következõ határozatot hozták: 1.) december 31. után új lakó felvételét nem engedélyezik. 2.) A Gondozási Központ mûködési engedélyében foglaltak kialakítását teljesíti, az épületet statikussal megvizsgáltatja. 3.) A régi községháza állagmegóvására, falszigetelésre árajánlat kérése Határozat született az intézményvezetõi pályázat kiírására. Az ötödik napirendnél Kissné Pásztor Éva, az oktatási, kulturális és sportbizottság elnöke az óvoda nyári nyitvatartási idejét terjesztette elõ, amellyel a képviselõk egyetértettek és határozatot hoztak róla: A Napközi Otthonos Óvoda nyári nyitvatartási ideje: Iskola u. 14. Utolsó nyitvatartási nap: július 6. Zárva tartás idõpontja: július 9-tõl augusztus 17-ig. Elsõ nevelési nap: augusztus 21. Úttörõk útja 2. Utolsó nyitvatartási nap: június 22. Zárva tartás idõpontja: június 25-tõl augusztus 3-ig. Elsõ nevelési nap: augusztus 6. A konyha zárva tartása: július 9-tõl július 20-ig. A következõ a Szervezeti és Mûködési Szabályzat tárgyalása és elfogadása volt, amelyet dr. Hajnal Károly, a jogi és ügyrendi bizottság elnöke terjesztett elõ. A képviselõk több javaslatot is tettek, amelyek beépítésre kerültek az SZMSZ-be. Többek között a polgármesteri hivatal ügyfélfogadása, ill. munkaideje is változtatásra került, mely szerint a csütörtöki napokon este 18 óráig lesz az ügyfélfogadási idõ. A hetedik napirendi pont, az Önkormányzat Gazdasági Programja volt, amelyet Baloghné Kovács Magdolna, a pénzügyi bizottság elnöke terjesztett elõ. A program helyzetelemzéssel kezdõdik, majd tematikusan foglalkozik az egyes szakterületekkel, a fejlesztési elképzelésekkel, pályázati lehetõségekkel. Ezután mindegyik bizottság elmondta kiegészítõ javaslatait, bár egyes témáknál nem jutottak közös álláspontra. Végül a képviselõk többsége (11 igen, 3 tartózkodás) megszavazta a 2007-tõl 2010-ig szóló gazdasági programot. Elfogadta a testület a Közbeszerzési Szabályzatot. A Közbeszerzési Bíráló bizottságba Skoda Ferencet és Vajonné Baranyi Juliannát választották meg. Határoztak a Közbeszerzési Terv elfogadásáról is. A számlavezetéssel kapcsolatban Baloghné Kovács Magdolna kérte, hogy legalább 3 bank árajánlatát kérjék be, és utána tárgyalja a testület. Elfogadták a község gyámhatósági feladatairól szóló beszámolót. Az egyebeknél többek között Baloghné Kovács Magdolna javasolta, hogy legjobb lenne, ha a költségvetést érintõ módosító határozatokat negyedévente összegyûjtenék, ez elõterjesztés formájában bekerülne a testület elé, amely rendelettel változtatná meg szükség esetén a folyamat végén a költségvetést. Egyhangúlag megszavazták az önkormányzati Ravatalozó felújítását és bõvítését pályázat útján, ennek érdekében a pályázati önrészt 500 ezerrõl Ft-ra emelték. Határoztak arról is, hogy az intézmények fûtés korszerûsítésére felmérés készüljön. Határozat született az óvoda és iskola felújításának, bõvítésének tervezési elõkészítésére. Határoztak az idényjellegû árusítás helyeirõl is. Közterületen idényjellegû árusításra az alábbi helyek kerülnek kijelölésre: az ún. Kistölgyes csárda elõtti rész, a Védõnõi Szolgálattal szemben, a Korona Vendéglõ melletti közterület, a Református Templommal szemben, az ún. 100 Ft-os bolt elõtti terület. Végül a polgármester zárt ülést rendelt el. A jegyzõkönyv alapján összeállította: Kissné Pásztor Éva. A jegyzõkönyv megtekinthetõ a könyvtár nyitvatartási idejében: Hétfõn Kedden Csütörtökön Pénteken Szombaton

4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy április 2-tól a polgármesteri hivatalban az ÜGYFÉLFOGADÁS az alábbiak szerint alakul: Ügyfélfogadási rend Hétfõ: Kedd: az ügyfélfogadás szünetel Szerda: Csütörtök: Péntek: az ügyfélfogadás szünetel Csütörtöki napon 18 óráig tart az ügyfélfogadás. Szentmártonkáta, április 2. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Anyakönyvi hírek HÁZASSÁGKÖTÉS Kliber Katalin Lubai Gergely március 31. Felhívás TAVASZI LOMTALANÍTÁSRA! Értesítjük a T. Lakosságot, hogy Szentmártonkáta Község Önkormányzata díjmentes lomtalanítást szervez a község területén. A községben két idõpontban kerül sor a lomtalanításra május 12-én (szombaton) délelõtt 10 órától az ún. Öregfalu részen kerül elszállításra a feleslegessé vált hulladék. SZECSÕI U. BAJCSY-ZS. U. DÓZSA GY. U. RÁKÓCZI U. és az ezekhez kapcsolódó valamennyi mellékutcában május 19-én (szombaton) délelõtt 10 órától az ún. Újtelepi részen és a Homokerdei területen kerül elszállításra a feleslegessé vált hulladék. BACSÓ B. U. JÓZSEF A. U. FÜRST S. U. VASÚTSOR és az ezekhez kapcsolódó valamennyi mellékutcában. A hulladékot, szemetet az elszállítás napján reggel 6 órától lehet kitenni a közterületre. Kérjük, hogy a hulladékot úgy szíveskedjenek kirakni, hogy a gyalogos és közúti közlekedés zavartalan maradhasson. A megadott idõpontokban a lakásokban, udvarokban feleslegessé vált kacatot, lim-lomot, bútorokat, textil-papír hulladékot stb. lehet kirakni az utcára. Nem lehet kitenni veszélyes hulladékot (pl. gumiabroncs, akkumulátor), állati tetemet, trágyát, undorkeltõ vagy mérgezõ anyagot. Kérjük a Lakosságot, hogy minél többen vegyék igénybe a lomtalanítási szolgáltatást! Szentmártonkáta, március 29. Dr. Illés Zsuzsanna Fodor Zoltán jegyzõ polgármester KÖZÉLETI HÍREK Tájékoztató! Értesítjük a lakosságot, hogy a 27/1996. (X. 30.) BM-rendelet a értelmében elõírt kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat Szentmártonkáta település közigazgatási határain belül május 7-tõl május 31-ig, arcképes igazolvánnyal rendelkezõ dolgozóink látják el, valamint díjat szednek. Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. 4

5 2007. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KÖZÉLETI HÍREK KÉKHÍREK március 1-jén kora délután Szentmártonkáta zártkerti részén betörés során tetten értek egy férfit, aki a helyszínrõl elmenekült, majd pár órával késõbb elfogták. Az elkövetõ kihallgatása során több hétvégi ház betörését is elismerte, amelyek az utóbbi idõszakban történtek a területen. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a bûncselekménnyel összefüggésbe hozható információkat várjuk a (29) es, (29) as telefonszámokra március 13-án egy fiatal nõ vezetés közben mobiltelefont használt, és ennek következtében Nagykáta és Szentmártonkáta között gépkocsijával az árokba hajtott. A gépkocsit vezetõ nõ könnyû sérüléseket szenvedett a baleset következtében. Kezünkben a jövõnk! Mindannyiunkat érint az egészségügy, az oktatás és a nyugdíjrendszer folyamatban lévõ és tervezett átalakítása. Sokan nincsenek tisztában vele, vagy nem is szeretnék tudomásul venni, hogy ez milyen pénzügyi kihívást jelent, milyen pénzügyi problémákkal kell a jövõben megküzdeni. Nem számolnak a váratlan élethelyzetekkel: kirúgtak a munkahelyrõl, nem megy a vállalkozásom, a jövedelmem drasztikusan lecsökken, súlyos betegség a családban, különleges orvosi ellátás szükséges. Akad olyan ember, aki nem akar a gyerekei iskoláztatásáról és útnak indításáról gondoskodni? Ki ne szeretné idõsebb kori éveit színvonalasabban, nyugalomban eltölteni, idõközben lecserélni a kocsit, felújítani a lakást, az üdülõt, és még sorolhatnánk Egyre gyakrabban hangzik el az öngondoskodás jelentõsége, e nélkül senki sem reménykedhet gondtalan, biztonságos jövõben. Magunknak kell kezünkbe venni a sorsunkat. Az öngondoskodás önmagában egy szemlélet, szándék gondoskodni a biztonságos jövõrõl. Nem lehet túl korán elkezdeni, de minél elõbb fogunk hozzá, annál kisebb terhet jelent. Nélkülözhetetlen eleme egy olyan pénzügyi szemlélet, amely segítségével takarékosság, tartalékolás, befektetések révén mielõbb lehetõleg már fiatal kortól fel kell építeni egy vagyonelemet, amely segít a jövõ pénzügyi problémáinak megoldásában. Tévedés lenne azt gondolni, hogy ez egy teljesen új keletû szemléletmód, igény. A takarékosság és a költekezés közötti viszony minden nemzet szociológiai, etikai kérdése is, amely messzemenõen kihat az adott nemzet gazdaságára. Példaként, megszívlelendõ tanácsként idézhetjük az as évekbõl a Takarékosság tízparancsolata, vagy a takarékosság mint életforma megfogalmazását. A családok számára nagyon fontos, hogy a változásokról idõben értesüljenek, folyamatosan információkat, tájékoztatást és a helyzetekbõl eredõ megoldási lehetõségekhez szakmai segítséget kapjanak. Természetesen ezek alapfeltétele, hogy erre az életkortól függetlenül nyitottak legyenek, érezzék a felelõsségüket, és akarják a kezükbe venni a sorsuk irányítását. Csak így lesznek képesek sikeresen reagálni a jövõbeni kihívásokra. A tájékoztatás, a szakmai segítség megszervezésében fontos szerepe lehet az önkormányzatoknak, iskoláknak, könyvtáraknak, médiáknak és minden olyan intézménynek, vállalkozásnak, amely ezt céljául kitûzi. A biztonságos jövõ megteremtése közös érdek, meghatározza egy település, térség, közösség felemelkedését. Szabó József pénzügyi tanácsadó TAKARÉKOSSÁGI TÍZPARANCSOLAT Dolgozz és keress. Élj beosztással. Jegyezd a kiadásaidat és vesd össze a bevételeiddel. Tartózkodj a felesleges kiadásoktól. Tégy félre nem várt kiadásokra. Szerezz takarékbetétkönyvet. Biztass másokat is takarékosságra. Szeresd otthonodat, és törekedj családi házat szerezni. Gondolj öreg napjaidra. A takarékosság hazafiság. Forrás: Magyar Királyi Postatakarékpénztár Részlet a ZALAI KÖZLÖNY október 31-i számából A takarékosság nemes emberi erény, s az életnek parancsoló szava. Mert bárhogy gondolkozzunk a takarékosságról, akármi legyen a véleményünk e kérdés nemzetgazdasági, pénzügyi vagy etikai jelentõségérõl, sohasem tagadhatjuk le, hogy a Takarékosság elvében az Élet szava rezonál. Benne van a természeti erõk misztikus zengése, a sors intése, a tapasztalatok gazdag tanítása. Takarékosság nélkül az egész élet a gondok ingoványába süllyed, a nemzetgazdaság pedig elernyed, mert takarékosság nélkül nincs tõke, nincs vállalkozás, nincs produkció 5

6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április KÖZÉLETI HÍREK MEGHÍVÓ A SZENTMÁRTONKÁTAI ÖNKORMÁNYZAT, a KÖNYVTÁR és TELEHÁZ az AVIVA Zrt. támogatásával Kezünkben a jövõnk címmel rendhagyó lakossági tájékoztatót szervez, melyre szeretettel meghívjuk. Várjuk május 7-én, hétfõn 17 órakor! Helyszín: Szentmártonkáta Könyvtár és Teleház (Rákóczi u. 54.) A találkozót megnyitja: Fodor Zoltán polgármester Tájékoztatót tart: Ujvári Péter, az AVIVA Zrt. területi igazgatója A rendezvény keretében a résztvevõk tárgyban jártas neves jövõbiztosítási szakértõk segítségével tájékoztatót kaphatnak: az egészségügy, az oktatás és a nyugdíjrendszer folyamatban lévõ és tervezett átalakításának várható hatásairól, a versenyképesség növelése által jelentkezõ válságok és azok elkerülésének lehetõségeirõl, a lehetséges megoldásokról. Szakmai segítséget és információkat szerezhetnek: életkor és a család jövedelme függvényében már minimális megtakarítással hogyan építhetõ fel egy több millió forint nagyságrendû vagyonelem, amely biztos hátteret jelent, segít a jövõ pénzügyi problémáinak megoldásában. Konkrét számadatokon keresztül, pontos képet kapnak egy olyan pénzügyi rendszer kifejlesztésérõl, amelyben a pénze dolgozik Ön helyett. Ön is érintett ebben a témában? Érdeklik a lehetõségei? Jöjjön, számoljunk együtt, beszéljünk róla! KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK SZENTMÁRTONKÁTA NAGY NAPJA Nagy adományunk a felejtés képessége. Csapások, szégyenek, kudarcok, szenvedések átélése elhordozhatatlan terhet jelentene, ha a feledés balzsama nem enyhítené a kapott sebek fájdalmát. Hasonló nagy ajándék számunkra, hogy emlékezni tudunk. Nagy események, sikerek, örömök, gyõzelmek, megrázó és dicsõséges történések emlékének felidézése erõt és bátorságot ad az élet nehézségeinek elviseléséhez. Felejtés és emlékezés. Ellentétek és testvérek. Április negyedik, ötödik és hatodik napja vidékünknek, a Tápió-mentének nevezetes és szívmelengetõen szép emlékezési alkalmai. Már évek óta ünnepek környékünkön ezek a napok, az 1849-es TAVASZI HADJÁRAT évfordulói melyek felidézésére mind gondosabb elõkészítéssel és korhûbb megjelenítéssel készülnek a hagyományõrzés lelkes és fáradhatatlan ifjú és elkötelezett munkálkodói a községekben. Úgy érzem, hogy az idei április ünnepségsora méltó volt a 158 évvel ezelõtti eseményekhez, és SZENTMÁRTONKÁTA NAGY NAPJA -ként idézõdik fel és õrzõdik meg a résztvevõk lelkében. Az irodalomban sokszor és sokféle mûben megörökített tápióbicskei csata 1849 április 4-én volt. Az évforduló ünnepei is Tápióbicskén, április 4-én kezdõdtek, országra szóló hírveréssel. Történelmi idõrend szerinti az itteni április 5-re idõzített megemlékezés. Kossuth Lajos, a szabadságért és függetlenségért harcolók vezére, az ország elsõ embere, a mi Szentmártonkátánkon, Battha Sámuel késõbbi kormánybiztos vendégeként, az õ otthonában tartózkodva irányította az eseményeket. A régi kúria romjai helyén felállított emlékmû jelöli a nagy személyiség ittlétét. A református iskola elõtt gyülekezõ lakosság ide vonult fel, és az emlékezés koszorúit itt rakták le. (A Kossuth-nótát éneklõ Községtörténeti Kör közremûködésével.) Basa László iskolai tanár vezetésével felvonuló honvédegyenruhás fiatalok, és lengyel harcosokra emlékeztetõ, lengyel zászlós és egyenruhás, lengyel vezényszavakra masírozó katonák hûen idézték a szabadságharc korát. Basa László rövid megemlékezõ beszéde és a koszorúzás után szép menet vonult a községházához. A honvédség és a Székely József Református Általános Iskola népviseletbe öltözött tanulóinak látványa szemet gyönyörködtetõ volt. A célnál már akkorra felsorakoztak a katonaság legmegbecsültebb, legbátrabb, legvitézebb tagjait megtestesítõ huszárok. Mintegy félszáz lovas katona adott ízelítõt a sokféle, szép és változatos huszárviseletbõl. 6

7 2007. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Fodor Zoltán polgármester megnyitotta az ünnepélyt, köszöntötte a megjelenteket és a vendégeket: Fülöp Tibort, a rendezvénysorozat fõszervezõjét, Dr. Katona Tamás történészt, a helyi és környéki Katona család leszármazottját, dr. Gedai Istvánt, falunk szülöttét, a Nemzeti Múzeum nyugalmazott fõigazgatóját, kedves barátunkat és emlékezetes rendezvényeink támogatóját, patronálónkat. Katona Tamás közvetlenséggel, hozzáértéssel, könnyedén, a gyermekek számára is élvezetesen és érthetõen beszélt a TAVA- SZI HADJÁRATRÓL, Szentmártonkáta akkori szerepérõl, Kossuth Lajos itteni munkájáról, melynek nyomán falunkat akkori jelentõsége miatt az Ország Fõvárosának nevezte. (Ezzel a kijelentésével lokálpatrióta szívünket jólesõen melengette.) Érdekesen ismertette az ugyancsak sokféle huszárviselet sajátosságait, azok jelentõségét. Beszédével önérzetet, büszke öntudatot ébresztett bennünk. A két iskola tanulói Petõfi-verseket szavaltak. Megkapó volt a Galambászok jóvoltából kiröptetett sok-sok galamb látványa. Szózatunk eléneklése és az indulók lelkesítõ zenéje után Battha Sámuel mellszobrát koszorúzták meg a testületek. A népviseletes kislányok közben pogácsás csomagokkal kínálták meg a vendég katonákat. Isten után a legszebb és legszentebb név a honvéd. Erre egykor Petõfi tanított bennünket. Ezt éreztük az ünnep mozzanataiban is. A lélekemelõ órák után tovább vonult a szép sereg, hogy a korabeli történéseknek megfelelõen Kóka községen keresztül Isaszegen, az ottani csata emlékét megörökítõ szobornál folytassák a megemlékezõ ünnepséget. Lakosságunk bizonyára gyönyörködött az átvonuló gyalogos és huszár katonák megkapó látványában, és talán a csaták hõseire is gondoltak: tisztelettel és hálával. Bárcsak minél többen megjelennének a hasonló lélekemelõ, szép ünnepségeken. Jó volt látni az iskolás és óvodás gyermekek sokaságát. Jövõnket jelentik õk, és a látottak alapján élõvé válik bennük a költõi szó: Míg szíved ver, ne feledd: milyen áron vették örömöd! A mi kötelességünk pedig ez: Majd fiadnak beszélj felõlük, hogy õ se feledje! Emlékeztünk április ötödikén, hogy jelenésünkkel fejet hajtva megköszöntük az elesettek, az örökkévalóságig fiatalok szenvedését, kiontott vérét, bátor harcát és hõsi halálát. Büszkék vagyunk rájuk és tiszteljük áldozatos emléküket. Marjos Istvánné 7

8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI A fõvárosban került megrendezésre a PÓLUS-CENTER BUDAPEST, PEST MEGYE ÉS VETERÁN MEZEI FUTÓ BAJNOKSÁGA március 17-én, ahol az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA kis atlétája, AGÓCS NORBERT is részt vett. Az 1997-es születésû gyermekek 3000 méteres távján az elõkelõ 2. helyezést szerezte meg nagy küzdelemben. Köszönetet szeretnék mondani az Agócs szülõknek a versenyre történõ utaztatásért. Diákolimpia Mezei Körzeti Futóversenyt rendeztek a Tápiószecsõ Magdolna-telep repülõtéren, ahol az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS IS- KOLA diákjai is részt vettek, sikerrel. Eredmények: I. kcs. ( ) egyéni 3. helyezés csapat 2. helyezés II. kcs. ( ) csapat 3. helyezés IV. kcs. ( ) csapat 3. helyezés Skultéti István Skultéti István Tokaji Balázs Szabó Viktor Balogh Bence Monori Dominik Mucsinyi Roland Szabó Norbert Agócs Norbert Szabó Zsuzsanna Balogh Noémi Szabó Viktória Burján Kitti Köszönetet szeretnék mondani a Mucsinyi és az Agócs szülõknek a gyerekek versenyre történõ szállításáért, valamint Szöllõsiné Kárpáti Ágnes, Molnár György, Nagy Róbert kollégáimnak a gyerekek felkészítéséért. Nagykátán került megrendezésre a körzeti KI MIT TUD? döntõje március 10-én az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA kis diákjai nagy sikerrel képviselték intézményünket ezen a megmérettetésen, ahol a következõ eredmények születtek: Mesemondás kategóriában Balogh Ágnes dicséretben részesült Moderntánc kategóriában Balogh Ágnes Bikás Bettina Gódor Bianka Zombori Dorina Ruzsa Beatrix Gulyás Alexadra elsõ helyezést értek el. Ezzel a teljesítményükkel részt vehettek a április 1-jén tartott gálamûsoron, ami Nagykátán került megrendezésre. Természetesen, itt is nagy sikert arattak. Köszönet illeti meg a felkészítõ tanárokat: Járadyné Remler Gizellát és Matzner Gábort. Köszönettel: Rácz Ferenc felkészítõ tanár Farsangi bál az Arany János Általános Iskola alsó tagozatán A szavalóverseny mellett ez a rendezvényünk is hosszú évek óta hagyomány már intézményünkben. Mindig nagy készülõdés elõzi meg mind a nevelõk, mind a szülõk, mind a gyerekek körében. Március 2-án, egy hosszú délutánon igazi karneváli hangulatban búcsúztattuk a telet. Bár minden évben nagyon sokan jönnek el a bálra, az idén rekord számú érdeklõdõ, szórakozni vágyó szülõ, hozzátartozó tisztelte meg mulatságunkat. Több osztály látványos, közös jelmezt öltött, és színvonalas táncbemutatót tartott. A bál nyitószámában a 3. b osztályosok farsangi verseket adtak elõ. Zenemanókként a 3. a osztály tanulói remek hangulatot varázsoltak a tornateremben. A legkisebbek közül az a osztályosok zenés jelmezben tovább fokozták a jókedvet. A b osztályosok mosolygós almákként, Alma mánia címû produkciójukkal szórakoztatták a közönséget. Közben osztályonként az egyéni jelmezesek felvonulása és bemutatkozása zajlott. Közel 120 tanulónk öltött jelmezt. A fantáziadús, tréfás, szép, igényesen elkészített jelmezek egész tárházát mutatták be a gyerekek. Újszerû táncot adtak elõ a 3. b osztályosok esernyõs táncukkal. A 4. b osztály farsangköszöntõ, télbúcsúztató versekkel szerepelt. A jelmezes felvonulást a 4. a osztályosok cigánytánca zárta, nagy sikerrel. A közönségnek tetszett, hogy több tanító néni is jelmezt öltött, és a gyerekekkel együtt ropta a táncot. Míg a zsûri az egyéni jelmezesek helyezéseirõl döntött, a büfében mindenki vásárolhatott a finom sütik, édességek közül. Közben szólt a zene, folyt a mulatozás. A gyerekek arcfestést és tetoválást is kérhettek. A zsûri három kategóriában díjazott. A legötletesebb kategóriában: Szarka Fruzsina (3. b oszt.) McDonald s sült burgonya -ként nyert I. díjat. 2. helyezett Simon Csaba (2. b oszt.) Kézen járó bohóc -ként lett. 3. helyezést Ruhaszárító jelmezéért Tóth Róbert kapta. A legmunkásabb kategóriában: Tóth Mónika Anett (2. b oszt.), Végh Rebeka (2. a oszt.), Garbien Lilla (4. a oszt.) lett helyezett. Jelmezük Kalózlány, Indiánlány, Félig ördög, félig angyal volt. 8

9 2007. április SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A legszebb kategóriában: Nagy Evelin (1. b oszt.) Hajnal Vivien (3. b oszt.) Hatvani Nikolett (2. a oszt.) tanulók nyertek. Nem lett helyezett, de ötletes, látványos jelmezek voltak még a Kalóz, Sellõ, Pillangó, Túró Rudi, Terített asztal, Telefon, Hirdetõoszlop, Pókember, Õsaszszony, Gésa jelmezek. Köszönjük a zsûri munkáját! A mûsor második részében a 2. a osztályosok mambótánc-bemutatót tartottak, majd a 2. b osztályosok csoportos táncában gyönyörködhettünk. A táncok sorát kiscsoportos bemutatók zárták. Táncolt: Ruzsa Beatrix, Bikás Bettina, Zombori Dorina, Gábor Bianka, Szántai Andrea, Bartos Anita, Tóth Lúcia, Utasi Vivien. Köszönjük a szülõk önzetlen segítségét! Külön szeretnénk megköszönni a Császár házaspárnak, hogy 8 éven át jutányos áron biztosították az édességeket ezen rendezvényeinkre. Mivel minden osztály szerepelt, jutalmul 1-1 tortát kaptak. Bevételünk Ft lett. Ebbõl Ft-ot szétosztottunk az osztályok között, 500 Ft/fõ összegben az év végi kirándulások támogatására. Jó mulatság, remek délután volt! Az alsós munkaközösség nevében Molnárné Baranyi Erzsébet munkaközösség-vezetõ A BENDEGÚZ VERSENY eredményei az Arany János Általános Iskola alsó tagozatán Lezárultak az ORSZÁGOS LEVELEZÕ VERSENY I. félévének fordulói. Iskolánkból 14 kisdiák mérhette össze erejét anyanyelv és matematikai tantárgyból. A versenyfeladatok gondolkodásra, búvárkodásra ösztönözték tanulóinkat. A siker nem maradt el! Minden gyermek remek teljesítményt nyújtott! Büszkék vagyunk Rájuk! Álljon itt nevük, osztályuk, versenytárgyuk, elért fokozatuk. Szabó Krisztina 2. a oszt. matematika arany fokozat Tokaji Balázs 2. a oszt. anyanyelv arany fokozat Vajda Krisztián 2. a oszt. matematika arany fokozat Végh Anett 2. a oszt. anyanyelv arany fokozat Végh Rebeka 2. a oszt. anyanyelv arany fokozat Borbély Klaudia 3. b oszt. matematika ezüst fokozat Fábián Krisztián 3. a oszt. matematika ezüst fokozat Lengyel Brigitta 3. a oszt. anyanyelv arany fokozat Balogh Ágnes 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat Koncz Gréta 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat Skoda Attila 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat Szántai Andrea 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat Viski Adrienn 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat Zombori Dorina 4. a oszt. anyanyelv arany fokozat matematika ezüst fokozat Felkészítõ nevelõk voltak: Balogh Judit, Járadyné Remler Gizella, Molnárné Baranyi Erzsébet, Tóthné Vincze Ildikó. A BENDEGÚZ NYELVÉSZ VERSENY megyei I. fordulóját iskolánk 23 tanulója írta meg. Országos szinten a 26. helyezés és a 208. helyezés között teljesítettek tanulóink. Mivel ez egy országos verseny, s a gyerekek semmilyen segítséget nem vehettek igénybe, az eredmények jók. Résztvevõk voltak: Tasi Aletta 1. a oszt. Kökény János 1. a oszt. Hatvani Nikolett 2. a oszt. Kocsis Édua 2. a oszt. Tamás Klaudia Kitti 2. a oszt. Végh Anett 2. a oszt. Végh Rebeka 2. a oszt. Rankó Lívia 2. a oszt. Gulyás Petra 2. b oszt. Nagy Martina 2. b oszt. Talapka Eszter Fanni 2. b oszt. Tóth Mónika Anett 2. b oszt. Tóth Róbert 2. b oszt. Varga Kinga 2. b oszt. Tóth Dávid 2. a oszt. Zornánszki Petra 2. a oszt. Trantenberger Bianka 3. a oszt. Borbély Klaudia 3. b oszt. Horoscsák Csenge 3. b oszt. Balogh Ágnes 4. a oszt. Kocsis Enikõ 4. a oszt. Szántai Andrea 4. a oszt. Szabó Krisztina 2. a oszt. Külön gratuláció illeti meg Végh Rebeka 2. a oszt. tanulót és felkészítõ nevelõjét, Balogh Juditot, mert Rebeka megyei döntõs lett! A versenyhez sok sikert kívánunk! Molnárné Baranyi Erzsébet munkaközösség-vezetõ 9

10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG április KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK Tisztelt Szentmártonkátaiak! Tájékoztatom Önöket, hogy május 5-én 19 órától JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁLT RENDEZ az Arany János Általános Iskola Diák Sportköre az intézmény tornatermében. Jegyárak: Vacsorajegy: 3500 Ft/fõ (belépõ+aperitif+vacsora+desszert) Vacsora nélkül: 1000 Ft/fõ Támogatójegy: 500 Ft/fõ Tombolajegy: 200 Ft/fõ A jó hangulatról a L Amour együttes gondoskodik. A bál fõvédnökei: Az esemény rangját egy meglepetés sportcsillag emeli! Dr. Dobozi József dandár tábornok Fodor Zoltán polgármester A befolyt összeget az utánpótlás nevelésére fordítjuk. Várom cégek, magánszemélyek felajánlását! A jegyeket elõvételben április 27-ig lehet megvásárolni. Érdeklõdni lehet: Rácz Ferenc szervezõnél, illetve (20) es telefonszámon Tisztelt Szülõk! Beindultak az ÖKÖLVÍVÓEDZÉSEK az ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA tornatermében. Aki kedvet érez (gyermek, felnõtt) ehhez a sportághoz, szeretettel várom az edzéseken. Az edzések idõpontja: hétfõ szerda Érdeklõdni személyesen vagy a (20) telefonszámon lehet, Rácz Ferenc edzõnél. Köszönettel: Rácz Ferenc ökölvívóedzõ HIRDETÉS APRÓHIRDETÉS: Négyrészes szekrénysor eladó! Tel.: (20) Kiadja: MIGUZA Bt., a POLGÁRMESTERI HIVATAL megbízásából Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Benéné Árvai Erika Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 600 példányban, 100 Ft-os áron Készült az OFFSET Nyomdaipari Kft. nyomdájában.

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2014. május

Tisztelt Lakosság! ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2014. május XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2014. május Tisztelt Lakosság!,,Ültess egy fát őseid tiszteletére, gyermekeid jövőjéért! szlogennel elindított fatelepítési kezdeményezésemhez sokan csatlakoztak. Mintegy ötvenen

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok!

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. ÁPRILIS ÚJSÁG Valami nemesebbért! A válságos idők k közepette, Sok minden mellett úgy, felvillant bennem -: Hátha megérnénk végre valahára, Hogy derű áramoljon

Részletesebben

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester

2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. polgármester 2007. február XVII. évfolyam 2. szám ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP M E G H Í V Ó Szentmártonkáta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót

A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót XVIII. évf. 5. szám 2008. május A Nagyigmándi Napokon ünnepeljük a 775 éves évfordulót Nagyigmánd 775 éves ebben az esztendőben. Ez a szép kor nagyon kevés településnek adatik meg. Persze a mindennapi

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja

ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM, 2012. OKTÓBER ÚJSÁG Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. október XIX. évfolyam, 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Hagyományainkhoz híven az idei évben immár 13. alkalommal került megrendezésre a nagy érdeklõdésre

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ

Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ 150 Ft 2013. MÁRCIUS 14. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Vörösmarty Mihály: SZABAD SAJTÓ Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott,

Részletesebben

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2009. április XIX. évfolyam, 4. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Kanizsa József: ÉDESANYÁM, SZERETLEK Titkon mindig Csak terád gondolok. Szemedbõl Ragyognak a csillagok. Arcodról

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2006.

Jánoshalmi Napok 2006. XXI. évfolyam 5. szám Jánoshalma 2006. május Megjelenik havonta Ára: 120 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Jánoshalmi Napok 2006. A Jánoshalmi Napok három napos rendezvényeirõl beszámolóinkat

Részletesebben

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint

Sikeres volt a sváb bál. Közélet Kultúra Mindennapok. 2011. március 10. 120 forint Közélet Kultúra Mindennapok 2011. március 10. 120 forint Civil fórum a mûvelõdési házban Február 25-én a mûvelõdési házban megrendezett civil fórumon találkoztak egymással a Nagymaroson mûködõ kisebbségi

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

MEZÔFAL. Köszönet a pedagógusoknak A Pedagógus nap alkalmából

MEZÔFAL. Köszönet a pedagógusoknak A Pedagógus nap alkalmából Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. június Tartalom Ilyen még nem volt! 2. oldal Megköthetõ a szerzõdés 3. oldal Elismerés a kiváló munkáért 3. oldal

Részletesebben

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi

Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi 2 Beszámoló Tiszalúc Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi startmunkán belüli értékteremtő közfoglalkoztatásáról A belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva 2013. évben valamennyi hátrányos

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ vá l In f ó válinf ó III. évfolyam 3. szám 2012. május 15. Vál Község Önkormányzatának tájékoztatója POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Tisztelt Váliak! Bár rendkívüli testületi ülést többet is tartottunk február

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat

HÍRLAP. Színes programokkal emlékeztünk. Tíz év szolgálat Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Március 12-én 1848 a térség életében címmel Korompai Balázs történész-muzeológus tartott előadást a helytörténeti sorozatban. Az

Részletesebben