TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje"

Átírás

1 Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje /A tantárgy neve/ Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 12. Előadás témakörei Az információs irodák rendezvényszervező tevékenysége I. A rendezvény fogalma; A rendezvényszervezés fogalma; A rendezvényszervező intézmények és intézményrendszerek; Rendezvényszervező cégek; Rendezvények résztvevői, közreműködői; A rendezvényszervezés folyamata;

3 Az információs irodák rendezvényszervező tevékenysége Az információs irodák, mint a TDM szervezetek munkacsoportja fontos szerepet vállalhatnak a terület, térség rendezvényeinek szervezésében. - A turizmus ágazatban jelentős szerepet tölt be a rendezvényszervezés; - A rendezvények a térség kiemelt turisztikai vonzerejét képezik; - A terület természeti adottságai, építetett öröksége után a rendezvények jelentik a legnagyobb motivációt a turista választásában; - A hagyományos, a visszatérő rendezvények a turista programjának kiindulópontjai lehetnek; Az információs irodák turisztikai rendezvényei a desztináció szakmai programjai, amelyek a desztináció értékesítésének eszközei; Az információs irodák rendezvényszervezői tevékenysége többszintű: helyi, mikró-térségi szórakoztatórendezvények szervezése, régiós rendezvények koordinálása, marketingtevékenysége, valamint helyi, régiós turisztikai rendezvények szervezése, és más térségek rendezvényein való részvétel;

4 A rendezvény és a rendezvényszervezés alapfogalmai Alapfogalmak 1. Rendezvény sokféle jelleg, ezért sok definíció olyan összejövetel, melyet előre ismert célból vagy alkalomból tartanak meghatározott helyen és időben alkalmi, széles körű, időszakos összejövetel, előre szervezett formában rendezvénynek tekinthetünk minden olyan összejövetelt, amelyen legalább 5 személy vesz részt és legalább egy napig tart, tartalma pedig a napi rutintól eltérő témákkal foglalkozik a rendezvény olyan termék, amelyet egymással koordináltan együttműködő partnerek egy bizonyos időpontban, meghatározott időtartamra, egy meghatározott csoport részére hoznak létre előre meghatározott célból, adott helyen és időben tartott összejövetel

5 2./ Rendezvényszervezés szervezési-logisztikai tevékenység mindenki tud szakmaiság Definíció: a rendezvénnyel kapcsolatos teljes körű szervező és összehangoló munka, mely magában foglalja az infrastruktúra biztosítását és a résztvevőkről való gondoskodást is A jó rendezvény ismérvei: ha (a meghívottak számához képest) sokan jönnek el, ha a meghívottak jól érzik magukat, és sokáig maradnak, ha érezhető a meghívó jellege, ha egyedi esemény, ha a résztvevőkre mély benyomást tesz.

6 Rendezvényszervező intézmények kultúra szerveződése, ( alulról, felülről ) jogi alap, (Alkotmány, kulturális tv.) állami intézmények, civil szektor, vállalkozási szféra. Az állami intézményrendszer állami szervek, önkormányzatok hozzák létre, közfeladatok ellátására, alapító okiratban, az anyagi, tárgyi és személyi feltételeket az adott szerv biztosítja, felügyelik és ellenőrzik. Az állami intézményrendszer felépítése

7 Művelődési otthon, könyvtár, teleház, múzeum, művészeti intézmények, filmipar, könyvpiac, tömegkommunikáció, iskola Az átmenet közalapítvány, köztestület, közhasznú társaság. (nonprofit gt.) A civil szektor a társadalom önkéntes szerveződése, közgyűlés, alapszabály, egyesülési jog törvénye, az állam: törvényességi felügyelet, a szervezet önálló, gazdálkodhat is. Fő jellemzők: formalizáltság, intézményesültség, profitelosztás tilalma, önkéntesség, öntevékenység, önkormányzatiság, függetlenség;

8 Fő területek: kultúra és rekreáció, oktatás, kutatás, egészségügy, szociális szolgáltatás, környezetvédelem, érdekvédelem; A vállalkozási szféra célja a haszonszerzés, alaptőkével indul, a cégbíróság jegyzi be, lehet egyéni és társas. Teljes körű szolgáltatást nyújtó cégek: jól képzett és jól fizetett szakemberek, kevés rendezvény, de nagy értékűek, sok alvállalkozó és kevés ügyfél, teljes rendezvény megszervezése; Általános rendezvényszervezők; a rendezvényügynökségek; a klasszikus reklámügynökségek; a PR-cégek; a konferencia- és kongresszusszervezők; az inszentív irodák és utazási irodák

9 Teljes körű szolgáltatást nyújtó, de saját kapacitással is rendelkező cégek Jellemzők: saját kapacitást kihasználják, jól képzett és jól fizetett szakemberek, több dolgozó; alvállalkozók, több rendezvény, nagyobb ügyfélkör, ügyfélkapcsolataik lazábbak; party-service, helyszínnel rendelkező cégek, technikai szolgáltatással rendelkezők; A speciális szolgáltatók Jellemzők: valamilyen részterületre specializálódtak, kevés szakember, sok dolgozó, mindig saját terméket, szolgáltatást szállítanak, sok megrendelés, ügyfélkör nagy hangtechnikai szolgáltatók; területek bérbeadásával foglalkozók; nyomdák; dizájnerek; pirotechnikusok; dekoratőrök; műsorirodák;

10 A rendezvényszervezés folyamata tervezés előkészítés (szervezés) lebonyolítás utómunkák Tervezés megrendelő: célmeghatározás, célcsoport, téma, helyszín, időpont, programok, védnökök, részvételi díj; Tervezés - szervező Információgyűjtés: információk a megrendelőről, költségkeret, cél, korábbi rendezvények tanulságai, célközönség, konkurens cégek, rendezvényei, szakmai információk, információk a helyszínről, reklám és propaganda információk, rendezvény körüli más események kapcsolattartás információk feldolgozása (briefing) koncepció kidolgozása

11 költségterv (kiadások/bevételek) ütemterv (feladatok és felelősök) végleges ajánlat Előkészítés (szervezés) helyszínen, dokumentálva ellenőrző lista, forgatókönyv események személyek reklám- és sajtóterv meghívó látványterv, dekoráció anyagok, eszközök, technika infrastruktúra költségvetés további feladatok

12 Forgatókönyv a rendezvény lebonyolításának részletes logisztikai ütemterve. A jó forgatókönyv: könnyen áttekinthető, jól érthető, szerződésekkel garantált, minden fontos eseményre kitér, az ezekhez tartozó személyekre is, megvalósítható. kötelező elemek: dátum (év, hónap, nap), pontos időpont (óra, perc), feladat részletes leírása, feladat elvégzéséért felelős személy, feladat végrehajtásában résztvevők, közreműködők érkezése, ott-tartózkodása és távozása (óra, perc),

13 ELŐADÁS ANYAGA Lebonyolítás helyszín, technika ellenőrzése, előadók fogadása, vendégek fogadása, időpont és időtartam, vendégek búcsúztatása (ajándékozás), bontási munkálatok, Utómunkálatok értékelés (több szempontból), számlák rendezése, iktatása, tudósítások, archiválás, gazdasági értékelés.

14 A rendezvény résztvevői rendezvény = csoportos tevékenység; vendégek (látogatók, nézők v. közönség); VIP- résztvevők (vendégek v. előadók); szereplők (művészek, tudósok, előadók); megrendelő cég; közreműködők és szervezők; Média. A vendégek marketing-szóhasználattal: vevő; a rendezvény minden esetben vendégcentrikus, kiemelten kezelendők a VIP- vendégek;

15 VIP- résztvevők: lehetnek vendégek v. egyes meghívott művészek, előadók is (fontos a protokoll!); egyeztetési feladatok (érkezés, távozás, igények stb.); meghívott/önként jön; Szereplők: fontos személyiségek; akadálymentes felkészülésükről és fellépésükről gondoskodni kell (öltöző, ellátás, biztonság); előadók elégedettsége döntő jelentőségű; A megrendelő: ötlet és hozzájárulás feladata a szakmai szervezőbizottság létrehozása, melynek tevékenységei: ülésfajta meghatározása, fő mondanivaló megjelölése, időbeosztás, elkészítése, szponzorkeresés, pénzügyi ellenőrzés

16 Közreműködők és szervezők feladatuk: a szervezés és a lebonyolítás. rendezvényszervező ( láthatatlan ember ): protokoll, koordináció, tulajdonságok; tolmácsok: nemzetközi rendezvények, előnyök/hátrányok, tolmácsolás fajtái; hostessek: informátor, vendéggel foglalkozik ; egyéb szolgáltatók: közlekedési cégek, a szállodák és az éttermek, a nyomdák, a virágkötők, a dekoratőrök, az építészek, a mérnökök, a berendezők, a technikusok stb. A média innen értesülhetnek az érdeklődők a rendezvényről; itt jelenik meg annak visszhangja is; a rendezvényeknek gyakran kiegészítője valamiféle sajtórendezvény reklámozás, médiatervezés;

17 Rendezvénytípusok Tudományos rendezvények Társadalmi rendezvények Állami rendezvények Üzleti rendezvények Kulturális rendezvények Egyéni/ családi rendezvények Kiegészítő tevékenység

18 AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA A rendezvények jelentős szerepet játszanak a térség turisztikai imázsának kialakításában, a turista választásában. Az információs irodák többszintű rendezvényszervezést folytatnak; A rendezvény és rendezvényszervezés fogalmának körbejárása; A rendezvényszervezés folyamata, a szakaszok feladatai; A rendezvények közreműködői, résztvevői; A rendezvények típusai

19 Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések Vizsgakérdések: 1./ Mit nevezünk rendezvénynek? 2./ A rendezvényszervezés fogalma. 3./ Milyen rendezvényszervező szervezetek vannak? 4./ Sorolja fel a rendezvényszervezés folyamatának szakaszait! Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek: Mutasson be egy az irodája által szervezett rendezvényt!

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: Az információs irodák rendezvényszervező tevékenysége II. Az előadás anyagát készítette: Kálmánné Bodó Edit

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata

A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata A közigazgatás és a civil szervezetek kapcsolata Bevezetés... 2 1. A Nemzeti Civil Alapprogram... 3 1.1. A Nemzeti Civil Alapprogram célja... 3 1.2. A Nemzeti Civil Alapprogram célcsoportja... 3 1.2.1.

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat. EU - Kapcsolatok szakirány 22742 BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kónyáné Tömpe Lívia. A rendezvények jellege, előkészítése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kónyáné Tömpe Lívia. A rendezvények jellege, előkészítése. A követelménymodul megnevezése: Kónyáné Tömpe Lívia A rendezvények jellege, előkészítése A követelménymodul megnevezése: Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás és a reklámkampány-szervezés

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kónyáné Tömpe Lívia. Szponzorációval kapcsolatos feladatok, a szponzortevékenység irányai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kónyáné Tömpe Lívia. Szponzorációval kapcsolatos feladatok, a szponzortevékenység irányai. A követelménymodul megnevezése: Kónyáné Tömpe Lívia Szponzorációval kapcsolatos feladatok, a szponzortevékenység irányai A követelménymodul megnevezése: Ügyintézői feladatok a sajtókapcsolat, a rendezvényszervezés, a vállalati arculat-kialakítás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2.0 verzió PROJEKT: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen SZERZŐDÉS SZÁMOK:

Részletesebben

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ

PROTOKOLL ÉS UTAZÁSÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet

Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet Tokaj-Hegyalja, Taktaköz, Hernád-völgye helyi Turisztikai desztinációmenedzsment Szervezet TDM Szervezet Fejlesztési és Fenntarthatósági Program (TDMSZ FFP) Budapest, 2009. március 31. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Sárvíz Kistérséget Fejér megye tíz községe - Aba, Cece, Csõsz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sáregres,

Részletesebben

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány -

Hálózati kommunikáció. - 2. háttértanulmány - Hálózati kommunikáció - 2. háttértanulmány - Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú "Rehabilitáció - Érték - Változás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek

Pályázati lehetőségek - Tájékoztató pályázati lehetőségekről Civil szervezetek részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor

Részletesebben

NONPROFIT MENEDZSER, ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

NONPROFIT MENEDZSER, ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. NONPROFIT MENEDZSER, ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NONPROFIT MENEDZSER,

Részletesebben

Tartalomjegyzék... 1 1. Rendezvény elmélet... 3. 2. Rendezvényszervezés = Projektmenedzsment?...9

Tartalomjegyzék... 1 1. Rendezvény elmélet... 3. 2. Rendezvényszervezés = Projektmenedzsment?...9 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék... 1 1. Rendezvény elmélet... 3 1.1 A rendezvény...3 1.1.1 A résztvevők számát... 3 1.1.2 A meghatározott cél... 3 1.1.3 A rendezvényt tervezni és szervezni kell... 3 1.2

Részletesebben

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez

Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez Javaslatok a 2012. évi... törvény a turizmusról és vendéglátásról tervezetéhez I. Fejezet 1. Értelmező rendelkezések 1. Tekintettel arra, hogy a turisztikai tevékenységek finanszírozása elsősorban a vendégéjszakát

Részletesebben

MUNKAANYAG. Murainé Szakáts Ildikó. Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Murainé Szakáts Ildikó. Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése. A követelménymodul megnevezése: Murainé Szakáts Ildikó Sport tanfolyam, egyesületi sport szervezése, vezetése A követelménymodul megnevezése: Tanfolyamszervezés és -vezetés A követelménymodul száma: 0081-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

ISBN 978-615-5256-15-8

ISBN 978-615-5256-15-8 Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok Feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében című LEADER térségek közötti együttműködés pályázatban megvalósuló

Részletesebben

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT

A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT A NONPROFIT SZERVEZETEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓJUK AZ ADOMÁNYOKÉRT 2007 Készítette: Hrabovszky

Részletesebben

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktató Központja A K I T A R T Á S A Z, A M I E L Ő R E V I S Z A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Támogató szolgálatának referencia intézményi pályázati programjának eredményei, tapasztalatai,

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány A HAZÁNKBAN ÉLŐ OLASZ, ANGOL ÉS NÉMET AJKÚ KÖZÖSSÉGEKNEK SZÓLÓ, IL PONTE,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. augusztus

Pályázati figyelő 2012. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések / ÉAOP-5.1.1/D-12 A konstrukció célja, hogy integrált, szinergikus

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN PRESENTATION OF THE COMPANY ACTIVITY AND ITS CHARACTERISTICS

Részletesebben