A TANTÁRGY ADATLAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TANTÁRGY ADATLAPJA"

Átírás

1 A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4 Szakterület Neveléstudományok 1.5 Képzési szint Alapképzés (Licensz) 1.6 Szak / Képesítés Gyógypedagógia magyar nyelven Gyógypedagógus/ Képesítési kód: L A tantárgy adatai 2.1 A tantárgy neve Látássérültek gyógypedagógiája 2.2 Az előadásért felelős tanár neve Dr. Hatházi Adriana adjunktus 2.3 A szemináriumért felelős tanár neve Dr. Hatházi Adriana adjunktus 2.4 Tanulmányi év II 2.5 Félév II 2.6. Értékelés módja Vizsga 2.7 Tantárgy típusa Szaktantárgy 3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 3.1 Heti óraszám 4 melyből: 3.2 előadás szeminárium/labor Tantervben szereplő össz-óraszám 56 melyből: 3.5 előadás szeminárium/labor 28 A tanulmányi idő elosztása: 70 óra A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 25 Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepenvaló további tájékozódás 25 Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 20 Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 1 Vizsgák 2 Más tevékenységek: Egyéni munka össz-óraszáma A félév össz-óraszáma Kreditszám 6 4. Előfeltételek (ha vannak) 4.1 Tantervi 4.2 Kompetenciabeli 5. Feltételek (ha vannak) 5.1 Az előadás lebonyolításának feltételei 5.2 A szeminárium / labor lebonyolításának feltételei

2 Transzverzális kompetenciák Szakmai kompetenciák 6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák C.1 Speciális nevelési szükségletű gyerekek, fiatalok és felnőttek komplex (pszicho-, szocio-, pedagógiai) felmérése C.2 Specifikus gyógypedagógiai beavatkozás (kompenzálás, fejlesztés, terápia) SNI személyek számára C.3 Adaptált nevelési programok tervezése különböző szintek és célcsoportok számára C.4 tanácsadás különböző személyek, csoportok, kategóriák számára (gyerekek, tanulók, családok, tanárok, dolgozók) Szakmai deomtológiai szabályok alkalmazása, alapvető explicit értékrendszerek szerint, a fogyatékkal élő személyek jogaival és máltóságának tiszteletben tartásával Interdiszciplináris szakmai csoportokban való hatékony együttműködés, a neveléstudományokra specifikus projektek, programok hatékony életbeültetése érdekében Hatékony tanulási módszerek alkalmazása a szakmai életben az folytonos továbbképzés érdekében 7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 7.1 A tantárgy általános célkitűzése 1. A terület és a szakosodás alapfogalmainak, elveinek és módszereinek ismerete, megértése 2. Az alapismeretek alkalmazása a területhez tartozó különböző tipusú fogalmak, helyzetek, folyamatok, projektek stb. magyarázatára és értelmezésére 3. A területre jellemző meghatározott helyzetek, problémák megoldására kidolgozott alapmódszerek és elvek alkalmazása felügyelet alatt 7.2 A C.1.1 A sérültek diagnosztizálására használt főbb módszerek, alkalmazási elvek tantárgy összehasonlító elemzése és megfelelő használata SNI gyerekek, fiatalok és felnőttek sajátos értékelésekor célkitűzései C.1.4 A pszichodiagnosztikai felmérések és ezek eredményeinek a kritikus és konstruktív elemzése, a diagnosztikai módszerek megfelelő kiválasztása a kontextuális, környezeti, a fogyatékossági típus és a súlyosság függvényében C.2.2 Az elméleti ismeretek szakszerű értelmezése a sérüléstípushoz és a súlyosság mértékéhez beavatkozási programok kidolgozása során C.3.1. Az oktatási stratégiák, tartalmak és módszerek meghatározása, osztályozása és kiválasztása az SNI személyek iskolai rehabilitációjának és fejlesztésének tervezésében és kivitelezésében C.3.2 Az alapvető gyógypedagógiai alapismeretek megfelelő használata: a specifikus beavatkozási, fejlesztési, tantervi stratégiák,tartalmak, eszközök tervezésének magyarázatában és értelmezésében C.3.3 A speciális nevelési szükségletű egyének nevelésében és rehabilitálásában előforduló egyéni és csoportos problematikus- és konfliktushelyzetek felismerése C.4.2 A sérültek és családjaik alapvető szükségleteinek alapján választott gyógypedagógiai tanácsadási módszer indoklása és alkalmazása C.4.3 A speciális nevelési szükségletű egyének igényeihez igazított megfelelő, egyéni és csoportos, gyógypedagógiai tanácsadási módszerek kidolgozása és alkalmazása 8. A tantárgy tartalma 8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 1. A látássérülés etiológiája Interaktív előadás, esettanulmány 2. A látássérültek osztályozása Interaktív előadás, 3. Gyengénlátók vizuális percepciója, vizuális Interaktív előadás, reprezentációi és vizuális emlékezete 4. A látássérültek mozgása, testképe és téri Interaktív előadás,

3 tájékozódása 5. A mobilitás, a téri tájékozódás és a gesztusok Interaktív előadás, tanításának pszichológiai változói 6. A taktilis észlelés sajátosságai Interaktív előadás, 7. A látássérültek képzetei Interaktív előadás, 8. A látássérültek beszédfejlődése Interaktív előadás, 9. Látássérültek írásrendszerei Interaktív előadás, 10. A Braille rendszer sajátosságai Interaktív előadás,, 11. Látássérültek fogalmai Interaktív előadás, esettanulmány 12. Látássérültekgondolkodása Interaktív előadás, esettanulmány, a módszere 13. Látássérültek intelligenciája Interaktív előadás, esettanulmány, a módszere a vakok fogalmai Látássérültek számára adaptált gyógypedagógiai Látássérültek számára adaptált gyógypedagógiai 14. Látássérültek integrációja Interaktív előadás,, Könyvészet Best, A., (1995), Teaching children with visual impairments, Open University Press, UK Chapman, E.K., Stone, M.J. (1989), The Visually Handicapped Child in Your Classroom, Cassel, London. Chapman, E.K., Tobin, M.J., Tooze, F.H., Moss, S. (1989), Look and Think: A Handbook for Teachers Visual Perception Training for Impaired Children(5-11) 2 nd rev.edn. London: RNIB. Hatwell,Y., Streri, A., Gentaz, E. (2000). Toucher pour connaîatre. Psychologie cognitive de la perception tactile manuelle, PUF, Paris Lewi-Dumont, N. (1997),L apprentissage de la lecture chez les enfants aveugles: dificultés et évolution des compétences, Presses universitaires du Semptentrion, Villeneuve d Ascq. Lewi-Dumont, N. (2000),Remarques sur le sens des mots chez les enfants aveugles, Handicaps et langagees, Editions du CNEFEI, nr. 9, Suresnes. Mason, H., McCall, S.(edit.) (1997), Visual Impairment. Acess to Education for Children and Young People, David Fulton Publishers, London. Méhes J.(1990). Tiflopedagógia,. Tankönyvkiadó, Bp. Portalier, S. (1986),Les particularitésde développement chez le jeune enfant déficient visuel, Comme les autres, 89/90, p Portalier, S. (1995), Instrumentation visuelle: plasticité et vicariances. Actes du Congrès Annuel de l ALFPHV, Versailles. Portalier, S. (1999), Analyse différentielle des processus vicariants. Applications à l étude des stratégies de lecture Braille chez les aveugles, în: M. Huteau, J. Lautrey (sous la direction), Approches differentielles en Psychologie, Presses Universitaire de Rennes. Portalier, S. (2001), Les spécifités du développement du jeune déficient visuel. Application à l étude des concepts d espace et de temps, în: Le place de l espace et du temps dans développement psycho-cognitif du jeune déficient visuel, FISAF et CNEFEI, Suresnes, p Paraszkay S. (1994). Közelről nézve a gyengénlátó gyermek. Vakok Országos Szövetsége, Bp. Tobin, J.M. (1973), Conservation of Substance in the Blind and Partially Sighted, Sehgeschadigte- Internationales Wissenschaftliches Archiv, 2.

4 Tobin, M.J. (1994), Assessing Visually Handicapped People, David Fulton Publishers, London. Tobin, M.J., Tooze, F.H.G., Chapman, E.K. and Moss, S. (1979), Look and Think: A Handbook on Visual Perceptual Training for Severely Visually Handicapped Children, RNIB, London. Tomatis, A. (1966), Relations entre l audition et la phonation, Centre du langage, Paris. Tooze, D. (1981), Independence Training for Children and Young People, Croom Helm, London. Welsh, I.R., Blasch, B. ( 1980), Fundations of Orientation and Mobility, A.F.B., NewYork. 8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 1. A látássérülés osztályozása, a fontosabb Vita, esettanulmány látássérülést okozó szembetegségek 2. Strabizmus: tipológia és tünetek Vita, esettanulmány 3. Vizuális exploráció funkcionális Vita szerkezete, a központi és perifériás látás szerepe a vizuális észlelésben 4. A gyengénlátók észlelésének sajátosságai Vita, esettanulmány 5. A gyengénlátók vizuális emlékezete Vita, esettanulmány 6. Testséma, testkép, testfogalom Vita, esettanulmány, felmérőeszközök 7. Mozgás, téri tájékozódás és gesztusok tanítása Vita, esettanulmány,. 8. Taktilis észlelés sajátosságai Vita, esettanulmány, felmérőeszközök 9. A reprezentációk sajátosságai Vita, esettanulmány, felmérőeszközök, 10. A taktilis észlelés és a mentális képek Vita, esettanulmány, felmérő- 11. A látássérültek beszéde és fogalmaik Vita, esettanulmány, 12. A látássérültek intelligenciája, az intelligencia mérése. 13. Braille rendszertanulásávalkapcsolatoskutatások, a Braille rendszertanulásánakstratégiái 14. Pályaválasztási tanácsadás és a munkaerőpiacon való elhelyezkedés Vita, esettanulmány, Vita, esettanulmány, Vita, esettanulmány eszközök Könyvészet Best, A., (1995), Teaching children with visual impairments, Open University Press, UK Chapman, E.K., Stone, M.J. (1989), The Visually Handicapped Child in Your Classroom, Cassel, London. Csocsán Lászlóné (1990). Látni és látni tanítani: Tanulmányok a látás fiziológiája, pszichológiája és a látásnevelés köréből. Tankönyvkiadó, Bp. Csocsán Lászlóné (2000). Számolás abakusszal. ELTE BGGYTF, Bp. Csocsánné Horváth E. (1994). A matematika elõkészítése vak gyermekeknek. BGGYTF, Bp. Csocsánné Horváth E. (1996).A pedagógiai lexikon tiflopedagógiai szócikkei. ELTE BGGYTF, Bp. Csocsánné Horváth E.& Fintáné Örsi A. (1982). Út az érettségiig. BGGYTF, Bp. Pálhegyi F. (1992). Mit tegyünk, hogy életük teljesebb legyen? ELTE BGGYTF, Bp.

5 9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. Romániai Pszichológusok Társaságának Deontológiai Kódjának és előírásainak, törvényének megfelel (Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (www.copsi.ro) şi a Procedurilor de atestare în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004) A felsőoktatási foglalkoztatások-szakmák nyilvántartásának megfelel (Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro) 10. Értékelés Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső jegyben 10.4 Előadás Aktív részvétel 10% Vizsga Írásbeli vizsga 60% 10.5 Szeminárium / Labor Aktív részvétel 10% Portfolió Tartalomelemzés 20% 10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei értékelési terv kidolgozásával és alkalmazásávalaz SNI személy helyes diagnózisának megállapítása személyreszabott beavatkozási terv önálló kivitelezése az elméleti és gyakorlati gyógypedagógiai tudás használatának becslése a szocio -gazdasági szférában és ezek alkalmazása a problémák és konfliktusok megoldásában komplex egyéni vagy családra vonatkozó gyógypedagógiai tanácsadási tevékenység esettanulmányként való kidolgozása Kitöltés dátuma Előadás felelőse Szeminárium felelőse 2014.szept. 15. Dr. Hatházi Adriana adjunktus Az intézeti jóváhagyás dátuma Intézetigazgató 2014 október 1. dr. Szamosközi István, professzor

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

2. Adatok a tantárgyról 2.1 Tantárgy megnevezése Mozgássérültek gyógypedagógiája

2. Adatok a tantárgyról 2.1 Tantárgy megnevezése Mozgássérültek gyógypedagógiája TANTÁRGY-LEÍRÓ ŰRLAP 1. Adatok a programról 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4 Tanulmányi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA Transzverzális kompetenciák Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA A képzési program adatai Felsőoktatási intézmény Kar Intézet Szakterület Képzési szint Szak / Képesítés Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BabeşBolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politikai, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet Újságíró Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Társadalomföldrajz és Turizmus Intézet 1.4 Szakterület Kommunikációtudomány

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek 1. A képzési program adatai Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar FIZIKA 1.3 Intézet A MAGYAR TAGOZAT FIZIKA INTÉZETE 1.4 Szakterület FIZIKA / ALKALMAZOTT

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Politikatudományi

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. 1. A program adatai. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár

TANTÁRGY ADATLAP. 1. A program adatai. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1. A program adatai TANTÁRGY ADATLAP 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki kar 1.3 Intézet Környezetanalízis és Mérnöki tanszék

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás -és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar FIZIKA 1.3 Intézet A MAGYAR TAGOZAT FIZIKA INTÉZETE 1.4 Szakterület FIZIKA / ALKALMAZOTT

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Turizmus 1.5 Képzési

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudomány és Mérnöki kar 1.3 Intézet Környezet elemzés és mérnöki 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi elemzés

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi elemzés Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció,

Részletesebben