Általános tájékoztató a természetvédelmi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatosan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános tájékoztató a természetvédelmi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatosan"

Átírás

1 Általános tájékoztató a természetvédelmi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatosan Tartalomjegyzék: Általános tájékoztató a természetvédelmi engedélyezési eljárásokkal kapcsolatosan 3 Védett természeti területen végzett tevékenységek engedélyezési eljárása 1. Fakitermelés engedélyezése vegetációs időszak alatt 4 2. Kutatás, gyűjtés, kísérlet végzésének engedélyezése 5 3. Gyep feltörésének, felújításának, felülvetésének, öntözésének, legeltetésének, kaszálásának engedélyezése 6 4. Terület helyreállításának, jellege, használata megváltoztatásának engedélyezése 7 5. Termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetése, termőföld művelési ága megváltoztatásának engedélyezése 8 6. Fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásának, telepítésének engedélyezése 9 7. Nád és más vízinövényzet égetésének, irtásának, aratásának, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetésének, valamint kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével erdőterületen tűz gyújtásának engedélyezése Növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásának engedélyezése Horgászat engedélyezése Közösségi és tömegsportesemények rendezésének, sportverseny, technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezése Járművel történő közlekedés engedélyezése Fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése 16 Védett, fokozottan védett növényfajokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások 17 Védett, fokozottan védett és vadon élő állatfajokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások 19 CITES fajokkal kapcsolatos eljárások 21 Barlangokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások 22 Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végzett tevékenységek engedélyezési eljárása 1. Gyep feltörésének, felülvetésének, faültetvénnyé alakításának engedélyezése Terület helyreállításának engedélyezése Fa, facsoport, fasor, telepítésének, kivágásának engedélyezése Közösségi és tömegsport rendezvény engedélyezés Nád irtásának engedélyezése Október április 23. közötti legeltetés engedélyezése 32

2 2 Mellékletek 1. sz. melléklet illetékességi területünk: a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV/8. pont sz. melléklet 33/2005 (XII. 27) KvVM rendelet természetvédelmi engedélyezésre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjai sz. melléklet az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség számlaszáma sz. melléklet illetékmentesség, az illetékmentességi nyilatkozat tartalma sz. melléklet költségmentességre vonatkozó feltételek sz. melléklet erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló tv. hatálya 44

3 3 Tisztelt Ügyfelünk! Köszöntjük az Észak-magyaroszági Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség honlapjának természetvédelmi engedélyezéssel foglalkozó részében. Kérelme benyújtása előtt szíveskedjen az alábbiakat figyelembe venni: - Természetvédelmi engedélyező hatóságként Felügyelőségünk jár el, ha a kérelmezett tevékenységet illetékességi területünkön (1. sz. melléklet) tervezik. - Amennyiben a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére, vagy több felügyelőség illetékességi területére kiterjedő tevékenységre irányul, természetvédelmi hatóságként az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a, Levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675.) jár el. - Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a tevékenységgel érintett település (kerület) jegyzője az illetékes természetvédelmi hatóság. - Kérelmét írásban aláírt levélben, ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen nyújthatja be. Felhívjuk a figyelmét, hogy az ügyfélkapuval kapcsolatos elektronikus tájékoztatást a internet n lehet elérni. Az címre küldött megkeresést akkor áll módunkban kérelemként elfogadni, amennyiben az összeállított kérelem aláírt példánya szkennelt formában kerül csatolásra az es megkereséshez. Tájékoztatjuk Önt, hogy a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 76. (1) bekezdés értelmében a természetvédelmi engedélyezési eljárások esetén az eljárási határidő 3 hónap, egyes összetett ügyek esetében szükséges is az érdemi döntéshez ennyi idő, ezért kérelme benyújtásánál erre mindenképpen legyen tekintettel. Az egyes menüpontokban segítséget szeretnénk nyújtani abban, hogy a különböző engedélyekre vonatkozó kérelmek milyen adatokat, mellékleteket tartalmazzanak. Felhívnánk azonban a figyelmét arra, hogy ez az összeállítás csak a nélkülözhetetlen tartalmi elemeket sorolja fel, még ezek teljesítése esetén is sor kerülhet Felügyelőségünk részéről hiánypótoltatásra. Védett természeti területen végzett tevékenységek engedélyezési eljárása a természet védelméről szóló évi LIII. törvény szerint a szükséges tartalmi elemek, mellékletek

4 4 1. Fakitermelés engedélyezése erdőben, vegetációs időszak alatt [33. (4) bek.] - A fakitermelés pontos helye, tervezett ideje (időpont, időtartam) - A fakitermelés okának megjelölése (tekintettel arra, hogy vegetációs időszak alatt csak természetvédelmi kezelési, növény-egészségügyi, erdővédelmi okból vagy havária helyzetben engedélyezhető) - A kitermelni tervezett fa fajtája, mennyisége Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (6. sz. melléklet szerint) VAGY amennyiben költségmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat és szükséges mellékletek (7. sz. melléklet szerint)

5 5 2. Kutatás, gyűjtés, kísérlet végzésének engedélyezése [38. (1) bek. a) pont] - Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a felelős személy neve,, lehetőség szerint , valamint írásbeli nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást - A résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága - Kutatás/gyűjtés/kísérlet tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama - Kutatás/gyűjtés/kísérlet végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve - Gyűjtés esetén a gyűjteni tervezett mennyiség - Amennyiben az engedélyes részére Felügyelőségünk a korábbi évek folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg). - A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés szállításának módja igénybe vesznek-e gépjárművet amennyiben igen, lásd 10. pont) - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata A díj mértéke Ft (37.1. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (7. sz. melléklet szerint)

6 6 3. Gyep feltörésének, felújításának, felülvetésének, öntözésének, legeltetésének, kaszálásának engedélyezése [38. (1) bek. b) pont] - Az érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i), az ingatlan(ok) feletti rendelkezési jog megjelölése (pl. tulajdonos, bérlő ez utóbbi az esetben gyep feltörése, felújítása és felülvetése esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, meghatalmazása) - Tervezett tevékenység rövid leírása (oka, célja, módja, tervezett ideje, stb.) - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata Díjtételek: - Gyep feltörés esetén Ft / megkezdett ha ( pont) - Gyep felújítás, felülvetés, öntözés, legeltetés, kaszálás esetén Ft / kérelem ( pont) VAGY amennyiben az engedélyes költségmentességre lehet jogosult, erre vonatkozó kérelem és a szükséges mellékletek (6. vagy 7. sz. melléklet szerint)

7 7 4. Terület helyreállításának (pl. cserjeirtás), jellege, használata megváltoztatásának engedélyezése [38. (1) bek. c) pont] - Az érintett ingatlan helyrajzi száma, az ingatlan feletti rendelkezési jog megjelölése (Pl.: tulajdonos, bérlő ez utóbbi esetben a terület jellegének, használatának megváltoztatása esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, meghatalmazása) - Tervezett tevékenység rövid leírása (oka, célja, módja, tervezett ideje, stb.) - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata Díjtételek: - Terület helyreállítása esetén Ft ( pont) - Terület jellegének, használatának megváltoztatása esetén Ft / megkezdett ha ( pont) VAGY amennyiben az engedélyes költségmentességre lehet jogosult, erre vonatkozó kérelem és a szükséges mellékletek (7. sz. melléklet szerint)

8 8 5. Termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetése, termőföld művelési ága megváltoztatásának engedélyezése [38. (1) bek. d)] - Az érintett ingatlan helyrajzi száma, az ingatlan feletti rendelkezési jog megjelölése (Pl.: tulajdonos, bérlő ez utóbbi esetben a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, meghatalmazása) - Termőföldnek nem minősülő földterület esetén a tervezett rendeltetés-változtatás oka, célja - Termőföld esetén milyen művelési ágról milyenre tervezi a változtatást, ennek oka, célja - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata A díj mértéke Ft (37.4. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (7. sz. melléklet szerint)

9 9 6. Fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásának, telepítésének engedélyezése [38. (1) bek. d)] Védett természeti terület esetén akkor szükséges Felügyelőségünk engedélye, ha a tevékenység nem tartozik az erdőről az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény hatálya alá (8. sz. melléklet) cím - Az érintett ingatlan helyrajzi száma - A fafajok megnevezése, egyedek száma, kivágás/telepítés oka, tervezett ideje - Kivágás esetén az ingatlanon belül a fa (fák) elhelyezkedéséről vázlatrajz vagy rövid helymeghatározás, amennyiben pótlást tervez: a fafajok megnevezése, egyedek száma, elhelyezkedésük - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata A díj mértéke Ft (37.5. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (7. sz. melléklet szerint)

10 10 7. Nád és más vízinövényzet égetésének, irtásának, aratásának, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetésének, valamint kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével erdőterületen tűz gyújtásának engedélyezése [38. (1) bek. f) pont] - Tűzgyújtási kérelem esetén minél pontosabb helymeghatározás, egyéb esetekben az érintett ingatlan helyrajzi száma, - A tevékenység tervezett módja, ideje, oka, célja - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata A díj mértéke Ft (37.6. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (7. sz. melléklet szerint)

11 11 8. Növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásának engedélyezése [38. (1) bek. g) pont] Megjegyzés: A továbbiakban a növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok vonatkozásában a vegyszer gyűjtőfogalmat alkalmazza a tájékoztató. - Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a felelős személy neve,, lehetőség szerint , valamint írásbeli nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást - A vegyszerhasználat pontos helye (helyrajzi szám), - A vegyszerhasználat indokoltsága - A vegyszerezni kívánt növénykultúra/állatfaj/célcsoport megnevezése (a védekezés mire irányul) - A vegyszer megnevezése, kijuttatásának módja, ideje, hatásmechanizmusa (pl. totális irtószer vagy szelektív hatású) - Befolyásoló tényezők ismertetése (pl. időjárás, állatoknál egyedfejlődési állapot, stb.) - Kijuttatni tervezett készítmény mennyisége hektáronként, adott területenként / egyedenként - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata A díj mértéke Ft (37.7. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (7. sz. melléklet szerint) KIVÉTEL: Amennyiben a vegyszerhasználat növény- és állategészségügyi karantén fertőzés és járványhelyzet elhárítása miatt szükséges, engedélykérelem helyett Felügyelőségünk felé egy bejelentést kell tenni az alábbi iratok, adatok megküldésével: a karantént, vegyszerezést elrendelő hatósági határozat a vegyszerezés ideje, helye, módja a vegyszerezéshez felhasználandó készítmény fajtája, hatásmechanizmusa

12 12 9. Horgászat engedélyezése [38. (1) bek. h) pont] - A tevékenység helyének minél pontosabb meghatározása, helyrajzi szám, GPS koordináta megadása - A tevékenység tervezett időpontja, időtartama, módja - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata A díj mértéke Ft (37.8. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (7. sz. melléklet szerint)

13 Közösségi és tömegsportesemények rendezésének, sportverseny, technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezése [38. (1) bek. i) pont] - Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a felelős személy neve,, lehetőség szerint , valamint írásbeli nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást - Verseny, rendezvény megnevezése, rövid leírása, útvonala, egy megfelelő (pl. M= 1:10.000) méretarányú átnézeti (topográfiai) térkép (helyszínrajz), lehetőség szerint a teljes útvonal bejelölésével, rajt-cél pontok megadásával, pihenő/frissítő helyek feltüntetésével - Résztvevők és nézők várható létszáma - A résztvevők/nézők gépjárművei részére a parkolási lehetőség bemutatása, szociális létesítmények (WC) helyszínének ismertetése - Technikai sporttevékenység esetén a szervezők által a nézők számára kijelölni tervezett területek bemutatása - A terület megközelítésének, szükséges felszerelés szállításának módja (igénybe vesznek-e gépjárművet amennyiben igen, lásd 10. pont), a pálya biztosítása - Igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata VAGY Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formában a kérelemre ragasztva) VAGY amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (6. sz. melléklet szerint) VAGY amennyiben költségmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat és szükséges mellékletek (7. sz. melléklet szerint) Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles vagy illetékköteles, az alábbiak szerint: - Igazgatási szolgáltatási díj köteles az engedélyezési eljárás, ha a következő kategóriák egyikébe besorolható a tevékenység: - versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintő verseny rendezése 500 fő felett: Ft ( pont) fő felett kizárólag külterületen zajló tömegsportesemény rendezése: Ft ( pont) - kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása létszámtól függetlenül Ft ( pont)

14 14-20 cm 3 -nél nagyon hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz felhasználásával megvalósuló technikai jellegű sporttevékenység folytatása: Ft ( pont) - Illetékköteles az engedélyezési eljárás, ha a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik az adott tevékenység

15 Járművel történő közlekedés engedélyezése [38. (1) bek. j) pont] - Belépés, közlekedés célja, oka - Jármű(vek) forgalmi rendszáma, típusa - Jármű(vek) útvonala és annak megnevezése, hogy milyen típusú utat kíván igénybe venni (erdészeti út, mezőgazdasági földút, stb.) - Járművel történő közlekedés időpontja/időszaka - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata A díj mértéke ,- Ft ( pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (7. sz. melléklet szerint) KIVÉTELEK: Nem kell engedélyt kérni: - a közlekedésre kijelölt utak (közutak) használatához - engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek esetén - feladatukat ellátó külön jogszabályokban erre feljogosított személyek járművei esetén

16 Fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése [40. (1) bek.] - Belépés, közlekedés célja, oka, időpontja/időszaka - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata A díj mértéke Ft (38. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (7. sz. melléklet szerint) KIVÉTELEK: Nem kell engedélyt kérni: - jelzett turistautak és tanösvények használatához - külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyek feladatuk ellátáshoz szükséges mértékben

17 17 Védett, fokozottan védett növényfajokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások [Tvt. 42. ] 42. (3) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj: a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez; b) egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítéséhez; c) egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való átszállításához; d) egyedének preparálásához; e) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához; f) egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlethez; g) egyedének biotechnológiai célra történő felhasználásához; h) természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez. (4) Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag bank létrehozásához, védett növényfaj gén- és szaporítóanyag bankban történő elhelyezéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. (5) Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A természetvédelmi hatóság az engedélyezés tárgyában hozott határozatot - a cserjék esetének kivételével - közli az erdészeti hatósággal. (6) Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. (7) Fokozottan védett növényfajok esetén a (3), illetőleg (6) bekezdés szerinti engedély csak természetvédelmi vagy más közérdekből adható meg. - Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a felelős személy neve,, lehetőség szerint , valamint írásbeli nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást - A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága - A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség - A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve - Amennyiben az engedélyes részére Felügyelőségünk a korábbi évek folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg). - A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet amennyiben igen, lásd 10. pont) - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint

18 18 Felhívom a figyelmet, hogy fokozottan védett növényfaj esetén az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675.) jár el a 42. (3) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként, a bekezdés c) és e)-h) pontjában meghatározott esetben, valamint a 42. (4) bekezdésben foglalt esetben.

19 19 Védett, fokozottan védett és vadon élő állatfajokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások [Tvt. 43. és 13. ] 43. (2) bek. A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj a) állományának szabályozásához; b) egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, idomításához; c) egyedeinek szaporításához; d) egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban tartásához; e) egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásához; f) hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítéséhez; g) állományai közötti mesterséges géncseréhez; h) egyedének cseréjéhez, adásvételéhez; i) egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behozatalához, az országon való átszállításához; j) egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez; k) kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; l) egyede fészkének áttelepítéséhez; m) egyedének háziasításához. 13. (2) bek. Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítéséhez, továbbá vadon élő állatfaj visszatelepítéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. 13. (4) bek. A (2) bekezdésben foglalt kivétellel a nem őshonos élő szervezetek betelepítéséhez vagy élő szervezet visszatelepítéséhez a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint (letölthető nyomtatványok között) Egyéb kérelmek esetén: - Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a felelős személy neve,, lehetőség szerint , valamint írásbeli nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást - A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága - A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség - A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve - Amennyiben az engedélyes részére Felügyelőségünk a korábbi évek folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg).

20 20 - A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet amennyiben igen, lásd 10. pont) - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint Felhívom a figyelmet, hogy fokozottan védett állatfaj esetén - ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, - az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675.) jár el a 43. (2) bekezdés a)-k) és m) pontjában foglalt természetvédelmi hatóságként. Szintén a OKTVF jár el a 13. (2) és (4) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként

21 21 CITES fajokkal kapcsolatos eljárások Letölthető dokumentumok: 1. Útmutató állattartóknak (a KvVM állította össze) 2. Állomány nyilvántartás 3. Európai Uniós bizonylat kérelem (szárazföldi teknősök kivételével az eljáró hatóság a VM) 4. Import bejelentés (eljáró hatóság a VM) 5. Import-export engedély kérelem (eljáró hatóság a VM) 6. Szaporulat bejelentő lap 7. Tenyésztési napló 8. Tulajdonos változás B mellékletes faj esetén, külföldről 9. Tulajdonos változás bejelentés, belföldről

22 22 Barlangokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások [51. ] 1. barlang, barlangszakasz hasznosítása, illetve a hasznosítási mód megváltoztatása - A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, - A barlang pontos megnevezése, kataszteri száma - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint 2. barlang, barlangszakasz kiépítése - A tevékenység pontos és részletes leírása (tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama), lehetőség szerint műszaki rajz(okk)al kiegészítve - A barlang pontos megnevezése, kataszteri száma, a tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve - A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet amennyiben igen, lásd 10. pont) - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint 3. egyéb műszaki beavatkozás, így különösen bejárat vagy barlangszakasz lezárása, műtárgy elhelyezése, azok felújítása, helyreállítása - A tevékenység pontos és részletes leírása (tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama), lehetőség szerint műszaki rajz(okk)al kiegészítve

23 23 - A barlang pontos megnevezése, kataszteri száma, a tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve - A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet amennyiben igen, lásd 10. pont) - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint 4. barlangi képződmények kimentése, hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása - Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a felelős személy neve,, lehetőség szerint , valamint írásbeli nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást - A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága - A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség - A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve - Amennyiben az engedélyes részére Felügyelőségünk a korábbi évek folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg). - A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet amennyiben igen, lásd 10. pont) - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint 5. barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás, kísérlet, gyűjtés - Kutatásvezető megnevezése, természetes személy kérelmezőnél feltáró kutatás esetén kutatásvezető-helyettes megnevezése, igazolvány száma, írásbeli nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást - Kutatási terv

24 24 - Amennyiben az engedélyes részére Felügyelőségünk a korábbi évek folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg). - A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet amennyiben igen, lásd 10. pont) - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint 6. kutatási célú barlangi búvármerülés - Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a felelős személy neve,, lehetőség szerint , valamint írásbeli nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást - A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága - A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség - A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve - Amennyiben az engedélyes részére Felügyelőségünk a korábbi évek folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg). - A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet amennyiben igen, lásd 10. pont) - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint 7. barlangban történő filmforgatáshoz - Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a felelős személy neve,, lehetőség szerint , valamint írásbeli nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást

25 25 - A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága - A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség - A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve - Amennyiben az engedélyes részére Felügyelőségünk a korábbi évek folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg). - A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet amennyiben igen, lásd 10. pont) - Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Felügyelőség számlaszáma 5. sz. melléklet) vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint Felhívom a figyelmet, hogy az alábbi, illetékességi területünkön lévő barlangok látogatásához (látogatás céljából végzendő búvármerüléshez is) az Aggteleki (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., levélcím: 3758 Jósvafő, Pf.: 6.), illetve a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc u. 6. levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116.) vagyonkezelői hozzájárulása szükséges: 1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén Almási-zsomboly Baradla-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok) Baradla-Hosszú-Alsóbarlang Baradla-tetői-zsomboly Bába-völgyi 2. sz. víznyelő barlangja Béke-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok) Csapás-tetői-barlang Csörgő-forrásbarlang Danca-barlang Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege Esztramosi (Földvári)-barlang Frank-barlang Hosszú-tetői-barlang Imolai-ördöglyuk Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznyelőbarlang Kopasz-vigasz-barlang Kossuth-barlang Magas-tetői-barlang Meteor-barlang Rákóczi 1. sz. barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok) Rákóczi 2. sz. barlang Rákóczi 3. sz. barlang Rákóczi-oldaltáró barlangja Rejtek-zsomboly Szabadság-barlang Szabó-pallagi-zsomboly Széki-zsomboly

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos: 2015.04.01-14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos: 2014.01.17-33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.01.21 - a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól Hatályos:2011.01.15-33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem

Önkormányzati hatásköri jegyzék 1. Általános környezetvédelem Önkormányzati hatásköri jegyzék 1 Általános környezetvédelem Feladat, besorolás Jogszabály Címzett Környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörök Általános környezetvédelem Hatáskörébe tartozik

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez. GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate

ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez. GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate ELLENŐRZÉSI SEGÉDLET természetvédelmi ellenőrzésekhez GHIDUL DE CONTROL al ariilor protejate 1 A projekt címe: Védett fajokkal kapcsolatos határmenti ellenőrzési tevékenység harmonizálása, fellépés a védett

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellával összefüggő jogszabály-változásokhoz a környezetvédelmi,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban

Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Költségkedvezmények a polgári eljárásjogban Készült a 2013. július hóban hatályos jogszabályi rendelkezések alapján Szerző: dr. Fajta Gabriella bírósági titkár 2013. július 30. A polgári eljárásjogban

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről -kivonatos közlés- 5. (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül: a) a Magyar Állam, b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai, c) a költségvetési szerv,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Jogszabályi háttér

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Jogszabályi háttér 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Jogszabályi háttér adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) a közigazgatási hatósági

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Kiadásra kerülő okmányok Törzskönyv A törzskönyv a jármű tulajdonjogát kizárólagosan igazoló okmány. Mely nem feltétele a közúti forgalomban való részvételnek. A törzskönyv

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter.

ADÓÜGY. Elérhetőség. 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189. e-mail: nagyloc@profinter. ADÓÜGY Elérhetőség 3175 Nagylóc, Március 15. tér 4. Telefon: 32/343-343 / 108 mellék Fax: (32) 343-189 e-mail: nagyloc@profinter.hu Ügytípus Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Termőföld

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az eljárási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT DEBRECEN MEGYEII JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700 (52)

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben