LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007."

Átírás

1 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről Napirend: I./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési javaslata II./ Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzés megállapításaira tett intézkedési terv III./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1./ A község évi rendezvényterve 2./ Beszámoló a Móvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer projektről 3./ Beszámoló a községi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról 4./ Helyi műsorszolgáltatás biztosítása 5./ Kerékpárút projekt 6./ Kérelem a rendezési terv módosításáról 7./ Szigetköz-Felső-Duna mente TFT tagság és tagdíj 8./ Törvényességi észrevétel 9./ Megállapodás a pedagógussztrájk sztrájkbizottságával 10./ Lakásbérleti díjak megállapítása 11./ Földutak megvásárlására érkezett ajánlat megtárgyalása 12./ AQUA Kft. Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása és új tag jelölése IV. Tájékoztatók 1./ Ingyenes szelektív elemgyűjtés lehetősége a faluban 2./ Magyar Posta által szervezett méhnyakszűrés lehetősége a faluban 3./ Pályázati lehetőségek: ROP tájékoztató, CÉDE, TEKI és TEUT pályázatok 4./ Magyar Közút Kht felhívása Föld Napja alkalmából Képviselői és egyéb észrevételek

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének február 19-én órakor kezdődött üléséről. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző, Erdősi Gyula, Horváth Lajos, Kiss Béla, Nagy László, Patakiné Jarkovits Márta, Rajna István, Rosenberger András, Wolf Dénes képviselők, illetve a mellékelt jelenléti ív szerint megjelentek. Papp Zoltán: Domonkos Sándor képviselő igazolt távollét miatt nem tud részt venni az ülésen. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Az intézmények, és lakosság részéről 10 fő van jelen az ülésen. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Erdősi Gyula és Rajna István képviselőket javasolja, jegyzőkönyvvezetőnek Kicsiny Andreát. Ezután ismerteti a napirendi javaslatot. Erdősi Gyula és Rajna István képviselők kérték, hogy a napirendek után néhány bejelentést szeretnének tenni. Papp Zoltán: napirenden kívül erre lehetőség van, kérem a napirendi javaslatot elfogadni. A testület a napirendi javaslattal egyetértett, a napirend a következő: Napirend előtt: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről Napirend: I./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési javaslata Ea: Papp Zoltán polgármestert II./ Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzés megállapításaira tett intézkedési terv Ea: Nagy István jegyző III./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1./A község évi rendezvényterve 2./Beszámoló a Móvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer projektről 3./Beszámoló a községi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról 4./Helyi műsorszolgáltatás biztosítása 5./Kerékpárút projekt 6./Kérelem a rendezési terv módosításáról 7./Szigetköz-Felső-Duna mente TFT tagság és tagdíj 8./Törvényességi észrevétel 9./Megállapodás a pedagógussztrájk sztrájkbizottságával 10./Lakásbérleti díjak megállapítása 11./Földutak megvásárlására érkezett ajánlat megtárgyalása 12./AQUA Kft. Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása és új tag jelölése IV. Tájékoztatók 1./Ingyenes szelektív elemgyűjtés lehetősége a faluban 2./Magyar Posta által szervezett méhnyakszűrés lehetősége a faluban 3./Pályázati lehetőségek: ROP tájékoztató, CÉDE, TEKI és TEUT pályázatok 4./Magyar Közút Kht felhívása Föld Napja alkalmából Képviselői és egyéb észrevételek

3 3 Napirend előtt: Beszámoló a két ülés közötti képviseletről (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: ismerteti a tájékoztatót, kéri a véleményeket, kérdéseket. Amennyiben nincs észrevétel, kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. Napirendek tárgyalása I./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési javaslata (előterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: megkérem Nagy Istvánné pénzügyi főelőadót, ha az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés merül fel, válaszolja meg, majd kérem Nagy Lászlót a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy az ülésükön elhangzottakat terjessze a testület elé. Nagy László: az intézmények folyamatos működési feltételeinek megteremtése a cél. Az iskola költségvetését meg kellett nyírbálni, pedig vannak hiányosságok pl. az eszközbeszerzések terén stb. Rajna István képviselő javaslatára a bizottság elfogadta, hogy az iskolában és a konyhán lévő nyugdíjas foglalkoztatottak létszámleépítésével lehetne takarékoskodni. A konyha vállalkozásba adása, a bérlakások esetleges eladása további megtakarítást illetve bevételt jelenthetne. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a évi költségvetési rendelet elfogadását. Javasolja továbbá, hogy határozatban fogalmazza meg a létszámleépítésekkel kapcsolatos intézkedéseket, a konyha bérbeadását. Rosenberger András: a költségvetési előterjesztés táblázatai nagyon áttekinthetőek. Kérdésem, - hogy az előző évi pénzmaradvány nevesítve mennyi, mert ez nem jelenik meg a évi költségvetési javaslatban (2006. december 31-i OTP-s számlaegyenleg mennyi?). - A Dózsa Gy. u. és Sport utcai telekárak befolytak-e? - A civil szervezetek támogatásánál az Ft-ból Ft lett a Horgászegyesültnek tervezve, a további 19 egyesület és civil szervezet, akkor milyen arányban részesül a fennmaradó Ft-ból? - Mely utak felújítása van betervezve? - Háziorvosi Szolgálatnál a vizitdíj meglátásom szerint a korábban működési hiányként jelentkező összeget kompenzálni fogja. - A szélkerekekből is várható bevétel az év folyamán, mennyi? Papp Zoltán: a évi pénzmaradvánnyal nem számolhatunk, mert néhány kiadást még a tavalyi tartalék terhére terveztünk, ami nem került kifizetésre pl. lakásfelújítás 2,2 millió Ft, iskolai beszerzések 0,7 millió Ft, stb. A civil szervezetek támogatására szánt összeget bővíteni szerettem volna oly módon, hogy a képviselők a tiszteletdíjukat felajánlják ilyen célok felhasználására, de sajnos csak kevesen ajánlják fel. Amennyiben akkora igény jelentkezik a szervezetek részéről, úgy az alapot a pénzmaradványból ki lehet egészíteni. Szigorításként mindenképpen együttműködési megállapodást és szigorú elszámolást fogunk a szervezetektől, egyesületektől megkövetelni. A szélkerekekből várható befizetésekre olyan közalapítványi formát próbálunk találni, ahol az adókedvezmény érvényesítésére is mód lenne pl. a Takarékoskodó Alpítványunkat közalapítvánnyá alakítani és nevesíteni a célt, amire a befizetett összeg fordítható lenne, de sajnos ennél a Takarékszövetkezet az alapító. Az iparűzési adóval még nem számolhattunk, de az adóként befizetett összeg arányában az állam ugyanannyival kevesebb támogatást nyújt, ezért nem számít plusz bevételnek.

4 4 A telekértékesítéseknél a Dózsa Gy. utcai telek ára befolyt, azonban a Sport utcai telek árának első részletfizetési határideje február 06-án lejárt ezért a Zolpet Kft-t írásban megkerestem, felhívtam figyelmüket a fizetési határidő lejártára, az esetleges szerződésbontásra. Elhangzott, hogy a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatását meg lehetne szüntetni. Ez önmagában csak akkor célszerű, ha helyette kezdő, szakos pedagógusokat tudunk foglalkoztatni. A kiegészítő előterjesztésben (a jegyzőkönyvhöz csatolva) a napköziotthonos konyha létszámcsökkentésére vonatkozó korábbi határozat a mai napig nem került végrehajtásra, amit folyamatosan a jelenlegi képviselő-testülettől kérnek számon, ez az előző testület döntése volt, a végrehajtást ők nem foganatosították. Javasolom a korábbi döntés foganatosítását, vagy annak visszavonását a tanév végi vállalkozásba adásra tekintettel. Fenyvesi Gyöngyi: többször megkerestem a jegyző urat a határozatban foglaltakkal kapcsolatban, aki közölte, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a létszámleépítés elfogadásával hajtható végre. A napköziotthonos konyha bérbeadásával kapcsolatos ajánlatkérés néhány pontja nem teljesen világos. Mindenképpen javaslom, hogy az iskolától külön kell választani a víz, villany szennyvíz stb., költségeket. A HACCP rendszer minden pontjának nem teljesen felel meg a felszereltsége sem. A pedagóguslétszám 14 fő. Ebből Farkas Ottó betegállománya miatt fiatal pályakezdő tanulószobást vettem fel. Az egyik nyugdíjas pedagógus szeptembertől már nem tanít. A napközis csoport is csak akkor indul kettő, ha a meghatározott létszámot eléri. Nagy Istvánné: a költségvetés 1 évre van tervezve, külön tanulószobás nevelő soha nem volt az iskolában. Az elbocsátásokkal kapcsolatos végkielégítéseket az iskola költségvetésébe kell majd betervezni. Rajna István: a konyha vállalkozásba adásával eleve 5 fő bére megtakarítható kb. éves szinten 15 millió Ft, még ha a végkielégítést stb. levonjuk belőle akkor is bérmegtakarítást eredményez. Milyen fejlemény van a Gáli Zsuzsanna közel 4 millió forint visszafizetésével kapcsolatosan. Az iskolában, mint előző képviselő-testület tagja is elmondhatom, hogy minden évben számítógépre és eszközökre is lett a költségvetésbe tervezve összeg, hova lett? Papp Zoltán: írásban megkerestük Gáli Zsuzsannát, amennyiben határidő lejártáig nem fizeti meg, úgy bírósági végrehajtást kezdeményezünk. A járulékokat is természetesen vissza kell igényelnünk. Rosenberger András: folyamatosan azt halljuk, hogy az iskolában 15 éves lemaradást kell pótolni. Ez egyrészt az előző iskolavezetés hibája volt, de az önkormányzat részéről az iskola teljesen felújításra került, minden évben kötelező eszközbeszerzésre is terveztünk a költségvetésbe, az már más kérdés, hogy az intézmény vezetése mire fordította. Ha az összegek (pénzmaradvány, szélkerekek, iparűzési adó) realizálódnak, akkor talán a most lefaragott költségeket is ki tudjuk egészíteni. A korábbi intézkedések végrehajtását támogatom. Erdősi Gyula: személyi kérdésekről nehéz minden testületnek döntenie, ez nem csak az előző testület, de a korábbi ben pl. Öregek Napközi Otthona bezárása körül is ugyanígy egy újonnan felálló testületnek kellett döntenie. Kiss Béla: javaslom a testületnek a korábbi döntésünk végrehajtását.

5 5 Papp Zoltán: ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, javaslom a évi költségvetést az előterjesztés szerint elfogadni. Levél község Önkormányzatának Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét: 2/2007. (II.21.) számú rendelet az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről. Papp Zoltán: a költségvetést érintő egyéb intézkedésekre vonatkozóan kérem a testületet szavazzunk. a.) A helyi közétkeztetés vállalkozásba adása az általános iskolai napközi otthon konyhájának bérbeadásával. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 16/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közétkeztetés biztosítását a napköziotthonos konyha bérbevételével és további működtetésével augusztus 01-től vállalkozásba kívánja adni. A Képviselő-testület a)a vállalkozásba vételre vonatkozó ajánlattételi felhívást az előterjesztés szerint jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert, hogy azt több vállalkozónak és gazdasági társaságban megküldje és március 31-i határidőre beérkező ajánlatokat elfogadja. b)az ajánlatok értékelésével és a szolgáltató kiválasztásával a Gazdasági-, Pénzügyi-, és Környezetvédelmi Bizottságot bízza meg, azzal, hogy a beérkezéstől számított 30 napon belül döntsön a pályázatokról. c)a vállalkozásba adással kapcsolatos munkaügyi, munkajogi, pénzügyi lebonyolítási teendők és esetleges pályázati teendők elvégzésével a jegyzőt és az iskola igazgatóját bízza meg. d)felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel a szolgáltatási szerződést megkösse, az átadás-átvételt lebonyolítsa. Felelős: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző és Fenyvesi Gyöngyi igazgató Határidő: a határozatban foglalt határidők, illetve augusztus 01. b.) Napköziotthonos konyha létszámleépítése 17/2007. (II. 19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a napköziotthonos konyhát érintő, 28/2006. (VI. 06.) határozattal módosított 5/2006.(II.13.) határozata, az igazgatói poszton történt változás miatt nem került végrehajtásra, azért azt hatályon kívül helyezi. Egyben a gyermek létszán csökkenésére is tekintettel, takarékossági intézkedésként ismét elrendeli, az iskolai napköziotthonos konyha dolgozói létszámának csökkentését egy fővel, március 1-i határidővel. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló munkaviszonyban töltött ideje folytonosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

6 6 Felhívja az iskola igazgatójának figyelmét, hogy a munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos az érintett munkavállaló által is aláírt munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat alapján a létszámleépítés átvezetéséről a költségvetési rendeletben. Határidő: 2007 március 1. Felelős: Fenyvesi Gyöngyi iskolaigazgató, illetve Nagy István jegyző c.) További létszámleépítések A Képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 18/2007. (II. 19.) határozat Levél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai gyermeklétszám csökkenésére tekintettel az általános iskola pedagógus létszámkeretét szeptember 1-től 13 főben állapítja meg. Elrendeli, hogy az általános iskola igazgatója a létszám és bérgazdálkodás során a létszámot tartsa be. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló munkaviszonyban töltött ideje folytonosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat alapján a létszámleépítés átvezetéséről a költségvetési rendeletben. Határidő: szeptember 1., illetve a költségvetés félévi teljesítésének értékelésekor Felelős: Nagy István jegyző és Fenyvesi Gyöngyi iskolaiigazgató II./ Napirend: Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzés megállapításaira tett intézkedési terv (előterjesztés mellékelve) Ea: Nagy István jegyző Nagy István: sok apró dolog lett az ÁSZ ellenőrzése során feltárva. A belső ellenőrzésünket a Kistérség látja el. A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát is ki kell egészítenünk. A testület által elfogadásra kerülő intézkedési tervet meg kell küldeni az Állami Számvevőszéknek is. Papp Zoltán: ha nincs kérdés észrevétel, kérem a testületet, fogadja el az intézkedési tervet. 19/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által lefolytatott az önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi szabályszerűségi ellenőrzés megállapításainak, hiányosságainak megszüntetésére az előterjesztés szerinti intézkedési tervet jóváhagyja. Határidő: azonnal illetve az intézkedési terv szerint Felelős: Papp Zoltán polgármester és Nagy István jegyző III. Napirend: Egyéb döntést igénylő ügyek 1./ A község évi rendezvényterve (előterjesztés mellékelve) ea: Radák Tamás

7 7 Papp Zoltán: a képviselők megkapták a rendezvénytervet, kérem Radák Tamást az esetleges kiegészítéseket mondja el, majd kérem a hozzászólásokat, észrevételeket. Radák Tamás: mivel a költségvetés nem teszi lehetővé, a korábbi évekhez hasonlóan sztárvendégek meghívása nem lesz, helyi iskolai, egyesületi stb részvételekkel tesszük a műsorokat színessé. Az EKECS valamint JOIS testvérközségekkel való programjaink még nem szerepelnek a rendezvénytervben, mivel az egyeztetések még folynak. Szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat rendezvényeink lebonyolításával kapcsolatosan. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a évi rendezvénytervet. 2./ Beszámoló a Móvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer projektről (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Papp Zoltán: mivel észrevétel nem hangzott el kérem a beszámolót fogadják el. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer projektről szóló beszámolót. 3./ Beszámoló a község hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Erdősi Gyula: sajnálatos, hogy Levélen hulladékudvar nem kerül kialakításra. A szelektív hulladékgyűjtésnek pedig nem nagyon látom addig értelmét, amíg kicsiben megvalósul, de az újrahasznosítás nem megoldott. Papp Zoltán: ha nincs egyéb kérdés, észrevétel kérem a testületet, szavazzunk. 20/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. A további feladatokat a beszámolóban rögzített sorrend és határidő szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal, a feladatok a terv szerint december 31-ig, a következő beszámoló március 31. Felelős: Papp Zoltán 4./ Helyi műsorszolgáltatás (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: az ajánlatkérést és a beérkezett egy ajánlatot a képviselők megkapták. Kiegészítésként elmondta, hogy a környékbeli falvak milyen összeget fizetnek havonta a műsoridőért. Az előterjesztésben a és a képújság oldalanként szavak tévesen kerültek be, kérem a korrigálását. Kérem az észrevételeket, javaslatokat. Rosenberger András: a műsoridő vásárlásra javaslom az összeget Ft-ra módosítani, a Ft-ot soknak tartom.

8 8 Nagy Attila: a műsorok közötti reklámblokkokban is javaslom, hogy a helyi híreket ingyenesek legyenek. Papp Zoltán: Minden részletre kiterjedően szerződést megszerkeszteni nagyon nehéz, az egy éves szerződés alatt kiderül, hogy mi az ami jól működik, és mi az ami nem. Ha nincs egyéb észrevétel, kérem a testületet, hogy az összegre vonatkozó módosító indítvánnyal fogadja el az előterjesztést. 21/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Héra TV Bt-t a helyi műsorszolgáltatással, egy éves időtartamra, opciós jog biztosításával. A községi hírek, események közvetítésére 25 e.-ft/hó+áfa értékben műsoridőt vásárol. Az ehhez szükséges fedezetet évi költségvetésében biztosítja. A műsorszolgáltatást és műsoridő feltételeit szerződésben kell rögzíteni. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal, szerződéskötésre Felelős: Papp Zoltán polgármester 5./ Kerékpárút projekt (előterjesztés mellékelve) ea: Papp Zoltán Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Nagy Attila: mivel a falu felőli oldalra átjön a kerékpárút a balesetveszély minden egyes átkelésnél fennáll. Papp Zoltán: annak idején közmeghallgatás keretében a falu tájékoztatva lett a tervekről, pontosan a falu érdekében lett így tervezve, akkor kifogás nem érkezett az útvonalat illetően. A kerékpárút az EU-s szabványnak megfelelően lett megtervezve, most csak aktualizálásra van szükség, valamint az ajánlati felhívás tekintetében kell döntenünk. Ha nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselőket, szavazzunk. 22/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti ajánlati felhívást jóváhagyja. a) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legjobb ajánlattevővel a szerződést megkösse. b) Felhatalmazza a Gazdasági, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottságot az ajánlatok értékelésével és a lebonyolító kiválasztásával. A szükséges fedezett a tartalék terhére biztosítja. Határidő: az ajánlatok megkérésére március 31. Felelős: Papp Zoltán polgármester 6./ Kérelem a rendezési terv módosításáról (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést. Kiegészítésként elmondanám, hogy a Tér-Háló Kft-vel egyeztettem, ők elmondták, hogy a szerkezeti és szabályozási tervet is módosítani kell, ami kb Ft-ba kerül, és ha még régészeti hatástanulmányt is kell készíteni a további kb e.-ft. A terület művelési ágát is meg kell változtatni.

9 9 Nagy László: a Gazdasági bizottság megvitatta a napirendet, az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel nem javasolja azt megrendelni. Amennyiben a tulajdonosokkal történő egyeztetések után ők a teljes tervezési költséget vállalják, úgy a terv módosítását javasolja megrendelni a testületnek. Rajna István: vannak a falunak frekventáltabb részei, amelyeket értékesíteni lehetne közművesítés után építési telkekként. Rosenberger András: csak az ott lévő teljes területre vonatkozóan javaslom az esetleges tervmódosítás megrendelését, természetesen érintett tulajdonosok arányos költségvállalásával. Papp Zoltán: ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, kérem a testületet, szavazzunk. 23/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a horgásztó mögötti terület telekalakítási terveit támogatja, a község Rendezési Tervének és a Helyi Építési Szabályzatának szükséges módosításával egyetért, amennyiben a teljes területre vonatkozóan az érintett tulajdonosok hozzájárulásukat adják, s az ezzel kapcsolatos minden nemű költséget az érintett ingatlantulajdonosok vagy a kérelmezők vállalják. Ezek tisztázása érdekében tulajdonosi egyeztető fórumot kell szervezni. Határidő: a fórum megszervezésére március 31. Felelős: Papp Zoltán polgármester 7./ Szigetköz- Felső - Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács tagság és tagdíj (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: az előző testületi ülésen a Gazdasági Bizottság javaslatára lekerült a napirendről. Az előterjesztést mindenki megkapta, kérem a véleményeket, észrevételeket a tagsággal, illetve a tagdíjjal kapcsolatosan. A képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2007.(II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetköz - Felső- Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács céljaival egyetért, szervezési és szakmai munkáját elismerve azt támogatja. Egyelőre tagként nem kíván részt venni annak munkájában, viszont figyelemmel egy későbbi időpontban történő belépésre állandó meghívotti státuszt kér a Tanácstól, amely révén minden szakmai segítséget és támogatást megad a Tanács célkitűzései és feladatai megvalósításához. Határidő: azonnal Felelős: Papp Zoltán polgármester 8./ Törvényességi észrevétel (előterjesztés mellékelve)

10 10 Papp Zoltán: a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztálya mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést állapított meg, kéri, hogy a szükséges intézkedést március 15-ig tegyük meg. Ismertette az előterjesztésben szereplőket, majd közölte, hogy a mai ülésre nem tűzte napirendre, mivel az érintett fél igazoltan távol van, illetve a képviselőkkel történt előzetes egyeztetés után sem találtak kompromisszumos megoldást. A következő ülésre napirendként beterjesztem az alpolgármester választást. Kérem a képviselőket, az elhangzottakkal kapcsolatosan döntsünk. 25/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának törvényességi észrevételével egyet ért, s az alábbi döntést hozza: - A Polgármester a törvénysértés megszüntetése érdekében a soron következő ülésén javaslatot tesz az alpolgármester személyére. - A törvényességi észrevétellel kapcsolatos döntésről a polgármester a Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályát 15 napon belül írásban tájékoztatja. Határidő: március 15. Felelős: Papp Zoltán polgármester 9./ Megállapodás a pedagógussztrájk sztrájkbizottságával Papp Zoltán: február 21-én 2 órás országos figyelmeztető sztrájkot tartottak volna a pedagógusok. A sztrájkbizottság vezetőjével az elégséges szolgáltatásban megállapodtunk, de a kiesett munkaidőre járó bér és egyéb juttatás kérdésében, felhatalmazás nélkül nem tudtam megállapodni. A Gazdasági Bizottság február 15-i ülésén foglalkozott a témával. A döntés okafogyottá vált, hiszen sikerült megállapodniuk a szakszervezeteknek a kormánnyal a közszféra dolgozóinak idei 6,65%-os béremeléséről, ezért elmarad a figyelmeztető sztrájk. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. 10./ A Fő u. 25.I. és II. lakások felújítása és bérbeadása (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Patakiné Jarkovits Márta: a Szociális Bizottság elnöke ismertette a bizottság álláspontját, melyet az előterjesztés is tartalmaz. Papp Zoltán: mindenképpen a piaci alapon történő bérbeadást javaslom. Az ár meghatározása után tájékoztatni kell a kérelmet benyújtókat, hogy így is igényt tartanak-e, és ha igen melyik lakásra, illetve a Fő u. 16. sz. lakásban élőket is meg kell keresni a lehetőséggel. Ha a kérelmek ezek után realizálódtak, javaslom Szociális Bizottság hatáskörébe átruházni a döntést. Kiss Béla, Erdősi Gyula: kompromisszumos, köztes megoldást gondolnak. Megfizethető legyen a bérleti díj.

11 11 Rajna István: piaci áron történő bérbeadását javaslom, amennyiben így nem lesz rá jelentkező, továbbra is az eladás lehetőségét meg kellene fontolni. Wolf Dénes: piaci ár meghatározása mellett voksolok. Horváth Lajos: támogatom a piaci áron, m2 alapján való bérbeadást, legalább önfenntartó legyen, hiszen öreg, vizes lakásokról van szó, folyamatosan karban kell tartani. Papp Zoltán: az előterjesztésben szereplő árak (határozati javaslat b. pontja) az elhangzottak alapján módosulnak. Amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a testületet, szavazzunk. 26/2007.(II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a) a Fő u. 25. szám alatti I. és II. számú lakások felújításáról szóló beszámolót elfogadja, a többletköltséget ,-Ft-ot a tartalék terhére biztosítja. b) A lakások bérleti díját március 1-től - összkomfortos lakás esetében havi 400.-Ft/m2-ben - komfortos lakás esetében havi 300.-Ft/m2-ben állapítja meg. c) A kérelmezőket tájékoztatni kell a bérleti díjakról, nyilatkozzanak, hogy kérelmüket fenntartják-e. A bérlő kiválasztásának jogát a Szociális Bizottságra ruházza át. d) A korábbi lakásbérleti szerződéseket felül kell vizsgálni, az új bérleti díjakat érvényesíteni kell. Határidő: március 31. Felelős: Papp Zoltán polgármester, Patakiné Jarkovits Márta a Szociális Bizottság elnöke 11./ Földutak megvásárlására érkezett ajánlat Papp Zoltán: Az előterjesztést a képviselők most megkapták, az érintett földutakat a térképen bejelöltem. Az utak jelenleg forgalomképtelen vagyonként szerepelnek a vagyonkataszterben. A Gazdasági bizottság is tárgyalta, kérem Nagy Lászlót a bizottság elnökét, ismertesse döntésüket. Nagy László: a bizottság az Immologistik Kft. által megvásárolni szándékozott utak értékesítésétől nem zárkózik el, azonban javasolja, hogy a környező földtulajdonosokat, illetve magát a Kft-t keressük meg és gyűjtsünk információkat arra vonatkozóan, hogy az eladással a meg nem vásárolt további területek megközelíthetőségét akadályozzuk-e. Illetve az utak forgalmi értékére vonatkozó megfelelő információ beszerzés után tárgyalja újra a testült a napirendet. A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 27/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Immologistik Kft. Önkormányzati tulajdonban lévő saját használatú utakra vonatkozó vételi ajánlatát nem utasítja vissza, további információk beszerzése után ismét

12 12 napirendre tűzi. Megbízza a polgármestert a felmerült kérdéses információk beszerzésére tegye meg az intézkedéseket. Határidő: március 31. Felelős: Papp Zoltán polgármester 12./ AQUA Kft. Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása és új tag jelölése ea: Papp Zoltán Papp Zoltán: az AQUA Kft. február 06-án tartott rendkívüli taggyűlését, amelyen az üzleti terv módosítása mellett szó volt a Felügyelő Bizottsági tagok visszahívásáról is. Mandátumuk ugyan április végéig szól, de a város önkormányzata kezdeményezte a régiek visszahívását és újak megbízását. Nálunk Dorfinger Károly a delegált, de már nem önkormányzati képviselő, ezért javaslom a visszahívását és helyette valakit a képviselők közül delegáljunk. A Felügyelő Bizottság tagjának tiszteletdíja Ft/hó. Az előkészítés során lefolytatott képviselői beszélgetések során Kiss Béla, Rajna István vagy Erdősi Gyula képviselőkre kaptam ajánlásokat. Kérem a képviselőket, ebben a sorrenben szavazzunk a személyekről, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az legyen a delegált. Az első szavazásnál Kiss Béla 8 szavazatot kapott, így további szavazásra nincs szükség. A Képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a) a 27/1999. (VI. 14.)sz. határozatát hatályon kívül helyezi, Dorfinger Károly volt önkormányzati képviselőt a Mosonmagyaróvári AQUA Kft. Felügyelő Bizottsági tagságából február 28. napjával visszahívja. b) a Mosonmagyaróvári AQUA Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának határozott időre március 01-től február 28-ig - Kiss Béla (9221 Levél, Cseresznyés u. 7. sz.alatti) képviselőt delegálja. Határidő: március 01. Felelős: Papp Zoltán polgármester IV. Tájékoztatók 1./ Ingyenes szelektív elemgyűjtés lehetősége a faluban Papp Zoltán: a Megyei Önkormányzat tájékoztatást küldött a szelektív elemgyűjtés ingyenes megszervezésének lehetőségéről a település egész területére nézve, illetve a fenntartásunkban lévő intézményekbe. A Kormány 109/2005. (VI.23.) rendeletével bevezette a használt elemek visszavételi kötelezettségét. A jogszabályok alapján a RE LEM Kht őszén országos gyűjtőhálózat kiépítését kezdte meg a használt elemek, mint veszélyes hulladékok díjmentes visszavételére és gyűjtésére. Díjmentesen biztosítják az elemgyűjtéshez megfelelő edényzetet, majd ingyenesen szállítják és az ártalmatlanítás költségeit is ők vállalják. A mellékelt megállapodást visszaküldve, 2 héten belül ígérik az elemgyűjtő edények kiszállítását. Kérem az igényeket, javaslatokat hová helyezzünk ki edényzetet. A Képviselő-testület egyhangúlag javasolja a szelektív elemgyűjtést. Az önkormányzat és intézményei, valamint a forgalmasabb helyi üzletekbe is javasolják az edényzet kihelyezését.

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 17/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 24-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 963-21 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. november 22-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 10-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak:pádár Lászlóné polgármester, Dr Bencze Miklós,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. március 28-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 27-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 27-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-168 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. 13/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott soros testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben