LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007."

Átírás

1 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről Napirend: I./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési javaslata II./ Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzés megállapításaira tett intézkedési terv III./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1./ A község évi rendezvényterve 2./ Beszámoló a Móvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer projektről 3./ Beszámoló a községi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról 4./ Helyi műsorszolgáltatás biztosítása 5./ Kerékpárút projekt 6./ Kérelem a rendezési terv módosításáról 7./ Szigetköz-Felső-Duna mente TFT tagság és tagdíj 8./ Törvényességi észrevétel 9./ Megállapodás a pedagógussztrájk sztrájkbizottságával 10./ Lakásbérleti díjak megállapítása 11./ Földutak megvásárlására érkezett ajánlat megtárgyalása 12./ AQUA Kft. Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása és új tag jelölése IV. Tájékoztatók 1./ Ingyenes szelektív elemgyűjtés lehetősége a faluban 2./ Magyar Posta által szervezett méhnyakszűrés lehetősége a faluban 3./ Pályázati lehetőségek: ROP tájékoztató, CÉDE, TEKI és TEUT pályázatok 4./ Magyar Közút Kht felhívása Föld Napja alkalmából Képviselői és egyéb észrevételek

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének február 19-én órakor kezdődött üléséről. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző, Erdősi Gyula, Horváth Lajos, Kiss Béla, Nagy László, Patakiné Jarkovits Márta, Rajna István, Rosenberger András, Wolf Dénes képviselők, illetve a mellékelt jelenléti ív szerint megjelentek. Papp Zoltán: Domonkos Sándor képviselő igazolt távollét miatt nem tud részt venni az ülésen. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 8 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Az intézmények, és lakosság részéről 10 fő van jelen az ülésen. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Erdősi Gyula és Rajna István képviselőket javasolja, jegyzőkönyvvezetőnek Kicsiny Andreát. Ezután ismerteti a napirendi javaslatot. Erdősi Gyula és Rajna István képviselők kérték, hogy a napirendek után néhány bejelentést szeretnének tenni. Papp Zoltán: napirenden kívül erre lehetőség van, kérem a napirendi javaslatot elfogadni. A testület a napirendi javaslattal egyetértett, a napirend a következő: Napirend előtt: Beszámoló a két ülés között történt eseményekről Napirend: I./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési javaslata Ea: Papp Zoltán polgármestert II./ Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzés megállapításaira tett intézkedési terv Ea: Nagy István jegyző III./ Egyéb döntést igénylő ügyek 1./A község évi rendezvényterve 2./Beszámoló a Móvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer projektről 3./Beszámoló a községi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról 4./Helyi műsorszolgáltatás biztosítása 5./Kerékpárút projekt 6./Kérelem a rendezési terv módosításáról 7./Szigetköz-Felső-Duna mente TFT tagság és tagdíj 8./Törvényességi észrevétel 9./Megállapodás a pedagógussztrájk sztrájkbizottságával 10./Lakásbérleti díjak megállapítása 11./Földutak megvásárlására érkezett ajánlat megtárgyalása 12./AQUA Kft. Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása és új tag jelölése IV. Tájékoztatók 1./Ingyenes szelektív elemgyűjtés lehetősége a faluban 2./Magyar Posta által szervezett méhnyakszűrés lehetősége a faluban 3./Pályázati lehetőségek: ROP tájékoztató, CÉDE, TEKI és TEUT pályázatok 4./Magyar Közút Kht felhívása Föld Napja alkalmából Képviselői és egyéb észrevételek

3 3 Napirend előtt: Beszámoló a két ülés közötti képviseletről (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: ismerteti a tájékoztatót, kéri a véleményeket, kérdéseket. Amennyiben nincs észrevétel, kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. Napirendek tárgyalása I./ Az önkormányzat és intézményei évi költségvetési javaslata (előterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: megkérem Nagy Istvánné pénzügyi főelőadót, ha az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés merül fel, válaszolja meg, majd kérem Nagy Lászlót a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy az ülésükön elhangzottakat terjessze a testület elé. Nagy László: az intézmények folyamatos működési feltételeinek megteremtése a cél. Az iskola költségvetését meg kellett nyírbálni, pedig vannak hiányosságok pl. az eszközbeszerzések terén stb. Rajna István képviselő javaslatára a bizottság elfogadta, hogy az iskolában és a konyhán lévő nyugdíjas foglalkoztatottak létszámleépítésével lehetne takarékoskodni. A konyha vállalkozásba adása, a bérlakások esetleges eladása további megtakarítást illetve bevételt jelenthetne. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek a évi költségvetési rendelet elfogadását. Javasolja továbbá, hogy határozatban fogalmazza meg a létszámleépítésekkel kapcsolatos intézkedéseket, a konyha bérbeadását. Rosenberger András: a költségvetési előterjesztés táblázatai nagyon áttekinthetőek. Kérdésem, - hogy az előző évi pénzmaradvány nevesítve mennyi, mert ez nem jelenik meg a évi költségvetési javaslatban (2006. december 31-i OTP-s számlaegyenleg mennyi?). - A Dózsa Gy. u. és Sport utcai telekárak befolytak-e? - A civil szervezetek támogatásánál az Ft-ból Ft lett a Horgászegyesültnek tervezve, a további 19 egyesület és civil szervezet, akkor milyen arányban részesül a fennmaradó Ft-ból? - Mely utak felújítása van betervezve? - Háziorvosi Szolgálatnál a vizitdíj meglátásom szerint a korábban működési hiányként jelentkező összeget kompenzálni fogja. - A szélkerekekből is várható bevétel az év folyamán, mennyi? Papp Zoltán: a évi pénzmaradvánnyal nem számolhatunk, mert néhány kiadást még a tavalyi tartalék terhére terveztünk, ami nem került kifizetésre pl. lakásfelújítás 2,2 millió Ft, iskolai beszerzések 0,7 millió Ft, stb. A civil szervezetek támogatására szánt összeget bővíteni szerettem volna oly módon, hogy a képviselők a tiszteletdíjukat felajánlják ilyen célok felhasználására, de sajnos csak kevesen ajánlják fel. Amennyiben akkora igény jelentkezik a szervezetek részéről, úgy az alapot a pénzmaradványból ki lehet egészíteni. Szigorításként mindenképpen együttműködési megállapodást és szigorú elszámolást fogunk a szervezetektől, egyesületektől megkövetelni. A szélkerekekből várható befizetésekre olyan közalapítványi formát próbálunk találni, ahol az adókedvezmény érvényesítésére is mód lenne pl. a Takarékoskodó Alpítványunkat közalapítvánnyá alakítani és nevesíteni a célt, amire a befizetett összeg fordítható lenne, de sajnos ennél a Takarékszövetkezet az alapító. Az iparűzési adóval még nem számolhattunk, de az adóként befizetett összeg arányában az állam ugyanannyival kevesebb támogatást nyújt, ezért nem számít plusz bevételnek.

4 4 A telekértékesítéseknél a Dózsa Gy. utcai telek ára befolyt, azonban a Sport utcai telek árának első részletfizetési határideje február 06-án lejárt ezért a Zolpet Kft-t írásban megkerestem, felhívtam figyelmüket a fizetési határidő lejártára, az esetleges szerződésbontásra. Elhangzott, hogy a nyugdíjas munkavállalók foglalkoztatását meg lehetne szüntetni. Ez önmagában csak akkor célszerű, ha helyette kezdő, szakos pedagógusokat tudunk foglalkoztatni. A kiegészítő előterjesztésben (a jegyzőkönyvhöz csatolva) a napköziotthonos konyha létszámcsökkentésére vonatkozó korábbi határozat a mai napig nem került végrehajtásra, amit folyamatosan a jelenlegi képviselő-testülettől kérnek számon, ez az előző testület döntése volt, a végrehajtást ők nem foganatosították. Javasolom a korábbi döntés foganatosítását, vagy annak visszavonását a tanév végi vállalkozásba adásra tekintettel. Fenyvesi Gyöngyi: többször megkerestem a jegyző urat a határozatban foglaltakkal kapcsolatban, aki közölte, hogy a költségvetési rendelet módosításakor a létszámleépítés elfogadásával hajtható végre. A napköziotthonos konyha bérbeadásával kapcsolatos ajánlatkérés néhány pontja nem teljesen világos. Mindenképpen javaslom, hogy az iskolától külön kell választani a víz, villany szennyvíz stb., költségeket. A HACCP rendszer minden pontjának nem teljesen felel meg a felszereltsége sem. A pedagóguslétszám 14 fő. Ebből Farkas Ottó betegállománya miatt fiatal pályakezdő tanulószobást vettem fel. Az egyik nyugdíjas pedagógus szeptembertől már nem tanít. A napközis csoport is csak akkor indul kettő, ha a meghatározott létszámot eléri. Nagy Istvánné: a költségvetés 1 évre van tervezve, külön tanulószobás nevelő soha nem volt az iskolában. Az elbocsátásokkal kapcsolatos végkielégítéseket az iskola költségvetésébe kell majd betervezni. Rajna István: a konyha vállalkozásba adásával eleve 5 fő bére megtakarítható kb. éves szinten 15 millió Ft, még ha a végkielégítést stb. levonjuk belőle akkor is bérmegtakarítást eredményez. Milyen fejlemény van a Gáli Zsuzsanna közel 4 millió forint visszafizetésével kapcsolatosan. Az iskolában, mint előző képviselő-testület tagja is elmondhatom, hogy minden évben számítógépre és eszközökre is lett a költségvetésbe tervezve összeg, hova lett? Papp Zoltán: írásban megkerestük Gáli Zsuzsannát, amennyiben határidő lejártáig nem fizeti meg, úgy bírósági végrehajtást kezdeményezünk. A járulékokat is természetesen vissza kell igényelnünk. Rosenberger András: folyamatosan azt halljuk, hogy az iskolában 15 éves lemaradást kell pótolni. Ez egyrészt az előző iskolavezetés hibája volt, de az önkormányzat részéről az iskola teljesen felújításra került, minden évben kötelező eszközbeszerzésre is terveztünk a költségvetésbe, az már más kérdés, hogy az intézmény vezetése mire fordította. Ha az összegek (pénzmaradvány, szélkerekek, iparűzési adó) realizálódnak, akkor talán a most lefaragott költségeket is ki tudjuk egészíteni. A korábbi intézkedések végrehajtását támogatom. Erdősi Gyula: személyi kérdésekről nehéz minden testületnek döntenie, ez nem csak az előző testület, de a korábbi ben pl. Öregek Napközi Otthona bezárása körül is ugyanígy egy újonnan felálló testületnek kellett döntenie. Kiss Béla: javaslom a testületnek a korábbi döntésünk végrehajtását.

5 5 Papp Zoltán: ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, javaslom a évi költségvetést az előterjesztés szerint elfogadni. Levél község Önkormányzatának Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletét: 2/2007. (II.21.) számú rendelet az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről. Papp Zoltán: a költségvetést érintő egyéb intézkedésekre vonatkozóan kérem a testületet szavazzunk. a.) A helyi közétkeztetés vállalkozásba adása az általános iskolai napközi otthon konyhájának bérbeadásával. A Képviselő-testület egyhangúlag 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 16/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közétkeztetés biztosítását a napköziotthonos konyha bérbevételével és további működtetésével augusztus 01-től vállalkozásba kívánja adni. A Képviselő-testület a)a vállalkozásba vételre vonatkozó ajánlattételi felhívást az előterjesztés szerint jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert, hogy azt több vállalkozónak és gazdasági társaságban megküldje és március 31-i határidőre beérkező ajánlatokat elfogadja. b)az ajánlatok értékelésével és a szolgáltató kiválasztásával a Gazdasági-, Pénzügyi-, és Környezetvédelmi Bizottságot bízza meg, azzal, hogy a beérkezéstől számított 30 napon belül döntsön a pályázatokról. c)a vállalkozásba adással kapcsolatos munkaügyi, munkajogi, pénzügyi lebonyolítási teendők és esetleges pályázati teendők elvégzésével a jegyzőt és az iskola igazgatóját bízza meg. d)felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlattevővel a szolgáltatási szerződést megkösse, az átadás-átvételt lebonyolítsa. Felelős: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyző és Fenyvesi Gyöngyi igazgató Határidő: a határozatban foglalt határidők, illetve augusztus 01. b.) Napköziotthonos konyha létszámleépítése 17/2007. (II. 19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a napköziotthonos konyhát érintő, 28/2006. (VI. 06.) határozattal módosított 5/2006.(II.13.) határozata, az igazgatói poszton történt változás miatt nem került végrehajtásra, azért azt hatályon kívül helyezi. Egyben a gyermek létszán csökkenésére is tekintettel, takarékossági intézkedésként ismét elrendeli, az iskolai napköziotthonos konyha dolgozói létszámának csökkentését egy fővel, március 1-i határidővel. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló munkaviszonyban töltött ideje folytonosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.

6 6 Felhívja az iskola igazgatójának figyelmét, hogy a munkaviszony megszüntetéssel kapcsolatos az érintett munkavállaló által is aláírt munkáltatói intézkedéseket tegye meg. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat alapján a létszámleépítés átvezetéséről a költségvetési rendeletben. Határidő: 2007 március 1. Felelős: Fenyvesi Gyöngyi iskolaigazgató, illetve Nagy István jegyző c.) További létszámleépítések A Képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 18/2007. (II. 19.) határozat Levél Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai gyermeklétszám csökkenésére tekintettel az általános iskola pedagógus létszámkeretét szeptember 1-től 13 főben állapítja meg. Elrendeli, hogy az általános iskola igazgatója a létszám és bérgazdálkodás során a létszámot tartsa be. Az önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint fenntartói körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállaló munkaviszonyban töltött ideje folytonosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozat alapján a létszámleépítés átvezetéséről a költségvetési rendeletben. Határidő: szeptember 1., illetve a költségvetés félévi teljesítésének értékelésekor Felelős: Nagy István jegyző és Fenyvesi Gyöngyi iskolaiigazgató II./ Napirend: Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzés megállapításaira tett intézkedési terv (előterjesztés mellékelve) Ea: Nagy István jegyző Nagy István: sok apró dolog lett az ÁSZ ellenőrzése során feltárva. A belső ellenőrzésünket a Kistérség látja el. A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát is ki kell egészítenünk. A testület által elfogadásra kerülő intézkedési tervet meg kell küldeni az Állami Számvevőszéknek is. Papp Zoltán: ha nincs kérdés észrevétel, kérem a testületet, fogadja el az intézkedési tervet. 19/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által lefolytatott az önkormányzat gazdálkodási rendszerének évi szabályszerűségi ellenőrzés megállapításainak, hiányosságainak megszüntetésére az előterjesztés szerinti intézkedési tervet jóváhagyja. Határidő: azonnal illetve az intézkedési terv szerint Felelős: Papp Zoltán polgármester és Nagy István jegyző III. Napirend: Egyéb döntést igénylő ügyek 1./ A község évi rendezvényterve (előterjesztés mellékelve) ea: Radák Tamás

7 7 Papp Zoltán: a képviselők megkapták a rendezvénytervet, kérem Radák Tamást az esetleges kiegészítéseket mondja el, majd kérem a hozzászólásokat, észrevételeket. Radák Tamás: mivel a költségvetés nem teszi lehetővé, a korábbi évekhez hasonlóan sztárvendégek meghívása nem lesz, helyi iskolai, egyesületi stb részvételekkel tesszük a műsorokat színessé. Az EKECS valamint JOIS testvérközségekkel való programjaink még nem szerepelnek a rendezvénytervben, mivel az egyeztetések még folynak. Szívesen fogadunk ötleteket, javaslatokat rendezvényeink lebonyolításával kapcsolatosan. A képviselő-testület egyhangúlag jóváhagyta a évi rendezvénytervet. 2./ Beszámoló a Móvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer projektről (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Papp Zoltán: mivel észrevétel nem hangzott el kérem a beszámolót fogadják el. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszer projektről szóló beszámolót. 3./ Beszámoló a község hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Erdősi Gyula: sajnálatos, hogy Levélen hulladékudvar nem kerül kialakításra. A szelektív hulladékgyűjtésnek pedig nem nagyon látom addig értelmét, amíg kicsiben megvalósul, de az újrahasznosítás nem megoldott. Papp Zoltán: ha nincs egyéb kérdés, észrevétel kérem a testületet, szavazzunk. 20/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község hulladékgazdálkodási tervének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. A további feladatokat a beszámolóban rögzített sorrend és határidő szerint jóváhagyja. Határidő: azonnal, a feladatok a terv szerint december 31-ig, a következő beszámoló március 31. Felelős: Papp Zoltán 4./ Helyi műsorszolgáltatás (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: az ajánlatkérést és a beérkezett egy ajánlatot a képviselők megkapták. Kiegészítésként elmondta, hogy a környékbeli falvak milyen összeget fizetnek havonta a műsoridőért. Az előterjesztésben a és a képújság oldalanként szavak tévesen kerültek be, kérem a korrigálását. Kérem az észrevételeket, javaslatokat. Rosenberger András: a műsoridő vásárlásra javaslom az összeget Ft-ra módosítani, a Ft-ot soknak tartom.

8 8 Nagy Attila: a műsorok közötti reklámblokkokban is javaslom, hogy a helyi híreket ingyenesek legyenek. Papp Zoltán: Minden részletre kiterjedően szerződést megszerkeszteni nagyon nehéz, az egy éves szerződés alatt kiderül, hogy mi az ami jól működik, és mi az ami nem. Ha nincs egyéb észrevétel, kérem a testületet, hogy az összegre vonatkozó módosító indítvánnyal fogadja el az előterjesztést. 21/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Héra TV Bt-t a helyi műsorszolgáltatással, egy éves időtartamra, opciós jog biztosításával. A községi hírek, események közvetítésére 25 e.-ft/hó+áfa értékben műsoridőt vásárol. Az ehhez szükséges fedezetet évi költségvetésében biztosítja. A műsorszolgáltatást és műsoridő feltételeit szerződésben kell rögzíteni. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal, szerződéskötésre Felelős: Papp Zoltán polgármester 5./ Kerékpárút projekt (előterjesztés mellékelve) ea: Papp Zoltán Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Nagy Attila: mivel a falu felőli oldalra átjön a kerékpárút a balesetveszély minden egyes átkelésnél fennáll. Papp Zoltán: annak idején közmeghallgatás keretében a falu tájékoztatva lett a tervekről, pontosan a falu érdekében lett így tervezve, akkor kifogás nem érkezett az útvonalat illetően. A kerékpárút az EU-s szabványnak megfelelően lett megtervezve, most csak aktualizálásra van szükség, valamint az ajánlati felhívás tekintetében kell döntenünk. Ha nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselőket, szavazzunk. 22/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti ajánlati felhívást jóváhagyja. a) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a legjobb ajánlattevővel a szerződést megkösse. b) Felhatalmazza a Gazdasági, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottságot az ajánlatok értékelésével és a lebonyolító kiválasztásával. A szükséges fedezett a tartalék terhére biztosítja. Határidő: az ajánlatok megkérésére március 31. Felelős: Papp Zoltán polgármester 6./ Kérelem a rendezési terv módosításáról (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést. Kiegészítésként elmondanám, hogy a Tér-Háló Kft-vel egyeztettem, ők elmondták, hogy a szerkezeti és szabályozási tervet is módosítani kell, ami kb Ft-ba kerül, és ha még régészeti hatástanulmányt is kell készíteni a további kb e.-ft. A terület művelési ágát is meg kell változtatni.

9 9 Nagy László: a Gazdasági bizottság megvitatta a napirendet, az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel nem javasolja azt megrendelni. Amennyiben a tulajdonosokkal történő egyeztetések után ők a teljes tervezési költséget vállalják, úgy a terv módosítását javasolja megrendelni a testületnek. Rajna István: vannak a falunak frekventáltabb részei, amelyeket értékesíteni lehetne közművesítés után építési telkekként. Rosenberger András: csak az ott lévő teljes területre vonatkozóan javaslom az esetleges tervmódosítás megrendelését, természetesen érintett tulajdonosok arányos költségvállalásával. Papp Zoltán: ha nincs egyéb kérdés, észrevétel, kérem a testületet, szavazzunk. 23/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a horgásztó mögötti terület telekalakítási terveit támogatja, a község Rendezési Tervének és a Helyi Építési Szabályzatának szükséges módosításával egyetért, amennyiben a teljes területre vonatkozóan az érintett tulajdonosok hozzájárulásukat adják, s az ezzel kapcsolatos minden nemű költséget az érintett ingatlantulajdonosok vagy a kérelmezők vállalják. Ezek tisztázása érdekében tulajdonosi egyeztető fórumot kell szervezni. Határidő: a fórum megszervezésére március 31. Felelős: Papp Zoltán polgármester 7./ Szigetköz- Felső - Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács tagság és tagdíj (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: az előző testületi ülésen a Gazdasági Bizottság javaslatára lekerült a napirendről. Az előterjesztést mindenki megkapta, kérem a véleményeket, észrevételeket a tagsággal, illetve a tagdíjjal kapcsolatosan. A képviselő-testület rövid vita után egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 24/2007.(II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetköz - Felső- Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács céljaival egyetért, szervezési és szakmai munkáját elismerve azt támogatja. Egyelőre tagként nem kíván részt venni annak munkájában, viszont figyelemmel egy későbbi időpontban történő belépésre állandó meghívotti státuszt kér a Tanácstól, amely révén minden szakmai segítséget és támogatást megad a Tanács célkitűzései és feladatai megvalósításához. Határidő: azonnal Felelős: Papp Zoltán polgármester 8./ Törvényességi észrevétel (előterjesztés mellékelve)

10 10 Papp Zoltán: a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztálya mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést állapított meg, kéri, hogy a szükséges intézkedést március 15-ig tegyük meg. Ismertette az előterjesztésben szereplőket, majd közölte, hogy a mai ülésre nem tűzte napirendre, mivel az érintett fél igazoltan távol van, illetve a képviselőkkel történt előzetes egyeztetés után sem találtak kompromisszumos megoldást. A következő ülésre napirendként beterjesztem az alpolgármester választást. Kérem a képviselőket, az elhangzottakkal kapcsolatosan döntsünk. 25/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának törvényességi észrevételével egyet ért, s az alábbi döntést hozza: - A Polgármester a törvénysértés megszüntetése érdekében a soron következő ülésén javaslatot tesz az alpolgármester személyére. - A törvényességi észrevétellel kapcsolatos döntésről a polgármester a Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályát 15 napon belül írásban tájékoztatja. Határidő: március 15. Felelős: Papp Zoltán polgármester 9./ Megállapodás a pedagógussztrájk sztrájkbizottságával Papp Zoltán: február 21-én 2 órás országos figyelmeztető sztrájkot tartottak volna a pedagógusok. A sztrájkbizottság vezetőjével az elégséges szolgáltatásban megállapodtunk, de a kiesett munkaidőre járó bér és egyéb juttatás kérdésében, felhatalmazás nélkül nem tudtam megállapodni. A Gazdasági Bizottság február 15-i ülésén foglalkozott a témával. A döntés okafogyottá vált, hiszen sikerült megállapodniuk a szakszervezeteknek a kormánnyal a közszféra dolgozóinak idei 6,65%-os béremeléséről, ezért elmarad a figyelmeztető sztrájk. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. 10./ A Fő u. 25.I. és II. lakások felújítása és bérbeadása (előterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselők megkapták az előterjesztést, kérem az észrevételeket. Patakiné Jarkovits Márta: a Szociális Bizottság elnöke ismertette a bizottság álláspontját, melyet az előterjesztés is tartalmaz. Papp Zoltán: mindenképpen a piaci alapon történő bérbeadást javaslom. Az ár meghatározása után tájékoztatni kell a kérelmet benyújtókat, hogy így is igényt tartanak-e, és ha igen melyik lakásra, illetve a Fő u. 16. sz. lakásban élőket is meg kell keresni a lehetőséggel. Ha a kérelmek ezek után realizálódtak, javaslom Szociális Bizottság hatáskörébe átruházni a döntést. Kiss Béla, Erdősi Gyula: kompromisszumos, köztes megoldást gondolnak. Megfizethető legyen a bérleti díj.

11 11 Rajna István: piaci áron történő bérbeadását javaslom, amennyiben így nem lesz rá jelentkező, továbbra is az eladás lehetőségét meg kellene fontolni. Wolf Dénes: piaci ár meghatározása mellett voksolok. Horváth Lajos: támogatom a piaci áron, m2 alapján való bérbeadást, legalább önfenntartó legyen, hiszen öreg, vizes lakásokról van szó, folyamatosan karban kell tartani. Papp Zoltán: az előterjesztésben szereplő árak (határozati javaslat b. pontja) az elhangzottak alapján módosulnak. Amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a testületet, szavazzunk. 26/2007.(II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a) a Fő u. 25. szám alatti I. és II. számú lakások felújításáról szóló beszámolót elfogadja, a többletköltséget ,-Ft-ot a tartalék terhére biztosítja. b) A lakások bérleti díját március 1-től - összkomfortos lakás esetében havi 400.-Ft/m2-ben - komfortos lakás esetében havi 300.-Ft/m2-ben állapítja meg. c) A kérelmezőket tájékoztatni kell a bérleti díjakról, nyilatkozzanak, hogy kérelmüket fenntartják-e. A bérlő kiválasztásának jogát a Szociális Bizottságra ruházza át. d) A korábbi lakásbérleti szerződéseket felül kell vizsgálni, az új bérleti díjakat érvényesíteni kell. Határidő: március 31. Felelős: Papp Zoltán polgármester, Patakiné Jarkovits Márta a Szociális Bizottság elnöke 11./ Földutak megvásárlására érkezett ajánlat Papp Zoltán: Az előterjesztést a képviselők most megkapták, az érintett földutakat a térképen bejelöltem. Az utak jelenleg forgalomképtelen vagyonként szerepelnek a vagyonkataszterben. A Gazdasági bizottság is tárgyalta, kérem Nagy Lászlót a bizottság elnökét, ismertesse döntésüket. Nagy László: a bizottság az Immologistik Kft. által megvásárolni szándékozott utak értékesítésétől nem zárkózik el, azonban javasolja, hogy a környező földtulajdonosokat, illetve magát a Kft-t keressük meg és gyűjtsünk információkat arra vonatkozóan, hogy az eladással a meg nem vásárolt további területek megközelíthetőségét akadályozzuk-e. Illetve az utak forgalmi értékére vonatkozó megfelelő információ beszerzés után tárgyalja újra a testült a napirendet. A Képviselő-testület egyhangúlag, 9 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 27/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Immologistik Kft. Önkormányzati tulajdonban lévő saját használatú utakra vonatkozó vételi ajánlatát nem utasítja vissza, további információk beszerzése után ismét

12 12 napirendre tűzi. Megbízza a polgármestert a felmerült kérdéses információk beszerzésére tegye meg az intézkedéseket. Határidő: március 31. Felelős: Papp Zoltán polgármester 12./ AQUA Kft. Felügyelő Bizottság tagjának visszahívása és új tag jelölése ea: Papp Zoltán Papp Zoltán: az AQUA Kft. február 06-án tartott rendkívüli taggyűlését, amelyen az üzleti terv módosítása mellett szó volt a Felügyelő Bizottsági tagok visszahívásáról is. Mandátumuk ugyan április végéig szól, de a város önkormányzata kezdeményezte a régiek visszahívását és újak megbízását. Nálunk Dorfinger Károly a delegált, de már nem önkormányzati képviselő, ezért javaslom a visszahívását és helyette valakit a képviselők közül delegáljunk. A Felügyelő Bizottság tagjának tiszteletdíja Ft/hó. Az előkészítés során lefolytatott képviselői beszélgetések során Kiss Béla, Rajna István vagy Erdősi Gyula képviselőkre kaptam ajánlásokat. Kérem a képviselőket, ebben a sorrenben szavazzunk a személyekről, és aki a legtöbb szavazatot kapja, az legyen a delegált. Az első szavazásnál Kiss Béla 8 szavazatot kapott, így további szavazásra nincs szükség. A Képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 28/2007. (II.19.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete a) a 27/1999. (VI. 14.)sz. határozatát hatályon kívül helyezi, Dorfinger Károly volt önkormányzati képviselőt a Mosonmagyaróvári AQUA Kft. Felügyelő Bizottsági tagságából február 28. napjával visszahívja. b) a Mosonmagyaróvári AQUA Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának határozott időre március 01-től február 28-ig - Kiss Béla (9221 Levél, Cseresznyés u. 7. sz.alatti) képviselőt delegálja. Határidő: március 01. Felelős: Papp Zoltán polgármester IV. Tájékoztatók 1./ Ingyenes szelektív elemgyűjtés lehetősége a faluban Papp Zoltán: a Megyei Önkormányzat tájékoztatást küldött a szelektív elemgyűjtés ingyenes megszervezésének lehetőségéről a település egész területére nézve, illetve a fenntartásunkban lévő intézményekbe. A Kormány 109/2005. (VI.23.) rendeletével bevezette a használt elemek visszavételi kötelezettségét. A jogszabályok alapján a RE LEM Kht őszén országos gyűjtőhálózat kiépítését kezdte meg a használt elemek, mint veszélyes hulladékok díjmentes visszavételére és gyűjtésére. Díjmentesen biztosítják az elemgyűjtéshez megfelelő edényzetet, majd ingyenesen szállítják és az ártalmatlanítás költségeit is ők vállalják. A mellékelt megállapodást visszaküldve, 2 héten belül ígérik az elemgyűjtő edények kiszállítását. Kérem az igényeket, javaslatokat hová helyezzünk ki edényzetet. A Képviselő-testület egyhangúlag javasolja a szelektív elemgyűjtést. Az önkormányzat és intézményei, valamint a forgalmasabb helyi üzletekbe is javasolják az edényzet kihelyezését.

13 13 2./ Mobil méhnyakszűrés Papp Zoltán: az ÁNTSZ tájékoztatást küldött, melyben felhívja figyelmünket, hogy a Magyar Posta mobil szűrőállomást indít kistelepülésekre. Ezzel kívánják segíteni, hogy minél több asszony helyben, ingyenesen eljusson méhnyakszűrésre. Amennyiben élni kívánunk a lehetőséggel, ők segítenek a szervezésben és meghívólevelet küldenek azoknak az asszonyoknak, akik az elmúlt 3 évben nem voltak szűrővizsgálaton, hogy ezzel is felhívják figyelmüket a szűrés fontosságára és helyi lehetőségére. A szűrés szervezése és lebonyolítása a jelentkező településnek semmilyen költséget nem jelent, csak a helyszínt kell biztosítani. A Képviselő-testület jónak tartotta a mobil szűrővizsgálatot, javasolja az arra való igény visszajelzését. 3./ Pályázati lehetőségek: ROP, CÉDE, TEKI és TEUT Papp Zoltán: a jogszabály alapján a Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe kerültek az 1996-tól 2006-ig megyei döntési kompetenciába tartozó alapok (CÉDE, TEKI, vis maior). Az RTF február 22-i ülésén dönt a pályázati felhívás tervezetéről, amelyet február 28-ig közzétesz. A Nyugat-dunántúli Operatív Program akcióterv kidolgozásának tervezett ütemezése és tervezett eljárásrendek a mellékelt táblázatban megtekinthetők. Folyamatosan figyeljük, s a lehetőségekről tájékoztatjuk a testületet. A legfontosabb és talán legsürgetőbb az útfelújítási pályázat. A Szövetkezet utcára és Orgona utcára vonatkozó pályázati anyagot sürgősen el kell készítetni, ha pályázni szeretnénk. Kérek felhatalmazást, hogy a pályázati anyagot elkészítethessem. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy az útfelújítási pályázathoz szükséges előkészítő munka megkezdődjön. 4./ Magyar Közút Kht felhívása Föld Napja alkalmából Papp Zoltán: A Magyar Közút Kht. a Föld Napja alkalmából országos környezetvédelmi akciót kezdeményez. Az akció keretében április 21-én a Kht. Által kezelt úthálózat településeken átmenő szakaszán és a települések közelében az út menti hulladékok összegyűjtéséhez a helyi lakosok segítségét kérik. A munkához biztosítják a zsákokat, szállító járművet és személyzetet. Kérik visszajelzésünket, hogy vállaljuk-e az együttműködést az országos akcióban, illetve körülbelül milyen létszámra számíthatnak. Megkerestem az iskolát, Radák Tamást és a civil szervezetek képviselőit, hogy nyilatkozzanak. Eddig az iskola részéről kaptunk választ, 1 óra erejéig csatlakoznak az akcióhoz, véleményük szerint a szemétgyűjtés az út mentén nem az iskolások feladata. Kesztyűket és fertőtlenítő folyadékot is kérnek. Radák Tamás: április 21. (szombat) munkanap, elég nehéz lesz a felnőtteket bevonni az akcióba. A Képviselő-testület egyhangúlag javasolja az akcióban való részvételt.

14 14 5./ Területi és országos kisebbségi önkormányzati választás ea: Nagy István jegyző Nagy István: március 04-én (vasárnap) területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők általános választása lesz. A választáson választó és választható, aki működő települési kisebbségi önkormányzat tagja (elektor). A szavazás 6.00 órától óráig tart. A helyi választási bizottsággal előtte egyeztetünk. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. Képviselői és egyéb észrevételek Papp Zoltán: kérem a képviselői bejelentéseket, észrevételeket. Rajna István: a Mező u. 6. sz. ingatlanon autóbontó (környezetszennyező) tevékenységet végeznek. A Május 1. Liget utcai görkorcsolya-pályát le kellene zárni, autóval közlekednek rajta, sőt a parkba is bejárnak az autókkal. Szűcs Nikoletta múlt ülésen telekigénnyel fordult az önkormányzathoz, javaslom amennyiben telek kerül kialakításra a kérelmét vegyük figyelembe Papp Zoltán: köszönjük az észrevételeket, utánajárunk és intézkedünk. Tájékoztatom továbbá a testületet, hogy Baranyai Ferencné, akinek kérelmét korábbi ülésen tárgyaltuk a 418. hrsz.-ú szántó ügyében, a Levéltárban is kutatott, de sikertelenül, nem talált olyan bizonyítékot, ami igazolná kérést. Elmondta, hogy ügyvédhez fordul, és elbirtoklást kezdeményez. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. Papp Zoltán: mivel más napirendi pont nem hangzott el, az ülést 20,10 perckor berekesztem, felkérem a jegyzőkönyv hitelesítőket a jegyzőkönyv aláírására. K.m.f. Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyző Erdősi Gyula jkv. hitelesítő Rajna István jkv. hitelesítő

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 06-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: I./ Kitüntetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. március 03-án tartott Nyilvános testületi üléséről készült Jegyzőkönyv Tartalma: Napirend:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.

RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur. Szám: 600/14/2015. RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Tel: 06\25-517-902; Fax: 06\25-517-901 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu JEGYZŐKÖNYV 2015. július 22. napján 18:00

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 25-én tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Napirend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2009. november 19-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 26-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 2-án ( pénteken ) 8.00 --órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én 15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Gulyás Tibor alpolgármester

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben