7/2011. számú április 26.-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7/2011. számú. 2011. április 26.-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: / /2011. számú április 26.-i K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2 Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Katona József Művelődési Ház nagytermében április 26-án 17 órakor megtartott közmeghallgatásról. Jelen vannak: Igazoltan távol: Dr. Kelemen Márk polgármester Bodor József képviselő Domján István képviselő Forgó Gábor képviselő Hallai Tibor alpolgármester Kaldenekker Zoltán képviselő (6 fő) Gyurkovics Balázsné képviselő Csertő Attila képviselő Szabó Sándor képviselő (3 fő) Tanácskozási joggal megjelent: Vincze Miklós jegyző Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Bartha Erika igazgatási irodavezető Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi, adó és ktgv-i irodavezető Ferencz Péter beruházási és közbeszerzési referens Strobl Alajos műszaki és városüzemeltetési irodavezető Meghívottak: Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. Rudics Ákos Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. A lakosság részéről megjelent: kb. 20 fő Jegyzőkönyvvezető: Kutiné Kalmár Borbála ügyintéző Dr. Kelemen Márk polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglalt szabályoknak megfelelően került összehívásra és határozatképes, mivel a képviselők 6 fővel jelen vannak. A polgármester javasolta a kiküldött meghívóban szereplő napirend elfogadását, melyet szavazásra bocsátott. A szavazás eredményeként megállapította, hogy Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: N a p i r e n d Közmeghallgatás a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatban 2

3 Dr. Kelemen Márk polgármester tájékoztatásul elmondta, a szemétszállítás rendszerének átalakítása a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése több éve tartó folyamat eredménye ben Kerekegyháza döntött arról, hogy csatlakozik a mintegy 50 települést magába tömörítő ceglédi ISPA projekthez. A konzorcium tíz év alatt kiépítette a hulladékgazdálkodási rendszert. Cegléden megvalósult a hulladékártalmatlanító létesítmény, Cegléden és Kecskeméten a hulladék-válogatómű, Nagykőrösön a komposztáló, és a hozzátartozó gépek, berendezések, építmények működnek. Az 5 milliárd forint értékű vagyon kezelése a feladat, melyhez Kerekegyháza egy tagként csatlakozott. A hulladék szállítására 2004-ben az Önkormányzat 10 évre szóló szerződést kötött a Saubermacher Kft.-vel. A hulladékkezelés komoly feladat. A szelektív gyűjtéssel a környezetterhelést csökkenteni lehet. Komoly érv volt még a csatlakozáshoz a konzorciumi munka mellett, a nem megfelelő hulladéklerakó telepek felszámolása. Kerekegyházának a szeméttelepe Fülöpháza közigazgatási területén helyezkedett el. A konzorcium keretében 80 millió forint értékben elvégezték a rekultivációt, ezt Kerekegyháza önerőből nem tudta volna megvalósítani. A háztartásokban a szelektív hulladék gyűjtésével kevesebb kommunális hulladék keletkezik, ezért kisebb edényekre lesz szükség. Elmondta még, hogy Kerekegyházán a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2011-ben nem emel kommunális adót. Az Önkormányzat további célja, ezen adó mértékének a csökkentése. Megjegyezte, a kommunális adó bevezetése óta, 1995-től minden évben emelkedett ez az összeg. A továbbiakban kifejtette, a rendszer megújulásával az önkormányzatnak és a lakosságnak is vállalnia kell plusz feladatot. Az Önkormányzat felvállalta a 80 literes gyűjtőedények beszerzésének költségét, ami több mint 5 millió forintot tett ki. A két tételt összevetve, (kommunális adó nem emelése és a 80 literes edények költsége) mintegy 10 millió forintos vállalás az Önkormányzat részéről. Megtették ezt annak érdekében, hogy a lakosság körében a szelektív hulladékgyűjtés zökkenőmentesen beinduljon. Elmondta, hogy az Önkormányzat jelenlegi költségvetésében ez egy komoly áldozatvállalás. A Saubermacher Kft-vel megkötött 10 éves szerződést felmondani nem lehet, csak rendkívüli felmondással, továbbá kötelező közszolgáltatásról van szó. A szelektív hulladék gyűjtésére és a hulladéklerakó működtetésére a konzorcium pályázatot írt ki. A közbeszerzési eljárás keretében a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. nyerte meg a teljes rendszer üzemeltetésére való jogot. Ezért Kerekegyházán két szolgáltató látja el a hulladékgyűjtési feladatot. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. szállítja el a szelektíven gyűjtött hulladékot és a komposztálható anyagot. A Saubermacher Kft. pedig a továbbiakban is a kommunális hulladék szállítását végzi. Annak érdekében, hogy május 1-jével a rendszer működése elkezdődjön, a Képviselőtestületnek meg kellett hoznia a megfelelő döntéseket. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. szelektív gyűjtéssel kapcsolatos hírlevelét a sárga és zöld zsákkal együtt minden háztartás megkapta. Ezt követően a Polgármesteri Hírlevélben és külön felhívásban tájékoztatást kapott a lakosság a szelektív gyűjtéssel kapcsolatos változásokról, valamint 80 és 60 literes edények átadásának módjáról. Fontos, hogy az edények méretei kisebbek lettek, viszont az összegyűjtött, és elszállított hulladék mennyisége nem lesz kevesebb. Kérte, hogy mindenki az új rendszer szerint, szelektíven gyűjtése a szemetet. Elmondta a szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről a választópolgárok közérdekű kérdést, és javaslatot tehetnek a helyben érdekelt hulladékgazdálkodási szervezetek képviselőinek. Köszöntötte Rudics Ákost a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft vezetőjét, és Naske Adriennt a Saubermacher Kft. kirendeltség-vezetőjét, és átadta a szót Rudics Ákosnak. 3

4 Rudics Ákos a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft vezetője elmondta, hogy a polgármester úr alapos tájékoztatást adott a rendszer változásának okáról és mikéntjéről, azt ő már még egyszer nem ismételné el. Ezért, amennyiben kérdést tesznek fel, úgy arra válaszolna. Almási Alajosné kerekegyházi állampolgár megkérdezte, hogy a 120 literes hulladékgyűjtő edény tartalmát meddig fogják elszállítani. Elmondta, hogy kapott egy 80 literes edényt, de mivel egyedül élő személy, ezért a 60 literes edényt fogja kérni. Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. vezetője válaszában elmondta, hogy e héten viszik el utoljára a 120 literes kuka tartalmát, és mivel egyedül élő személyről van szó, ezért a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán május 1. után igényelheti a 60 literes edényt. Trepák Márta kerekegyházi állampolgár elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével teljes káoszt okoztak a városban. Ezt a gyűlést már akkor meg kellett volna tartani, amikor a postaládákba betették a sárga és zöld zsákokat. A megküldött felhívást sem tudták megfelelően értelmezni, mivel abban úgy fogalmaztak, hogy a 120 literes edényt nem kell visszaszolgáltatni, de helyette 80 literes kerül kiosztásra. A tisztánlátás érdekében személyesen bement a Polgármesteri Hivatal műszaki irodájába, ahol az ügyintézőtől az alábbi kérdésekre szeretett volna választ kapni. A 120 literes edényt le kell-e adni, április 15- étől indul-e a szelektív hulladékgyűjtés, valamint hogyan kell a kukákért négy részletben fizetni, továbbá a 80 literes edényt ki fizeti meg. Mivel az ügyintéző hölgytől nem kapott minden kérdésre kielégítő választ, ezért a képviselők közül Domján Istvánt szeretette volna megkérdezni, de telefonon nem tudta őt elérni. Ezek után április 15-én megkapta a Polgármesteri Hírlevelet, melyben a szelektív hulladékgyűjtésről szóló tájékoztató ugyancsak káoszt okozott neki. Abban azt írták, hogy ingyen juttatják a lakosság részére a 80 literes edényt. Ezek után tudomásul vette, hogy május 1-jétől indul a szelektív gyűjtés. Április 22-én a kommunális hulladék szállítása napján, a kuka tetejére felrakott még két zsák szemetet, és a zsákokat a Saubermacher Kft. emberei nem vitték el. Elmondta, hogy a zöld hulladékot eddig sem rakta ki elszállításra, és ezután sem fogja kirakni. Megjegyezte, hogy ebben az évben a szemétszállításért többet is kell fizetniük, és még válogatni is kell a szemetet. Megkérdezte, nem lehetett volna más formában megoldani ezt az ügyet, hogy az Önkormányzatnak ne kelljen kukát vásárolni több mint 5 millió forinttért. Úgy gondolja, ennek a változásnak az lesz a vége, hogy a kertekben még többen égetnek majd szemetet, még többen füstölnek, és a közterületeken még több lesz a szemét. Megjegyezte, hogy március 15- én a temetőben három helyen is égették a szemetet. Dr. Kelemen Márk polgármester a felvetésre válaszolva elmondta, hogy ez egy új rendszer, melyet gyakorolni kell. Azt elismeri, előfordulhatott, hogy valaki félretájékoztatta, amiért elnézést kér. Azért ment ki több tájékoztatás, hogy a lakosság minél szélesebb körben értesüljön a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos változásokról. Több mint háztartás ügyét edényzetcsere kellett a Hivatalnak a szolgáltató és a Városgazdasági Kft. közreműködésével intézni. Kérte, ha legközelebb nem megfelelő választ kap kérdésére, úgy érdeklődjön tovább. A szelektív gyűjtés azért van, hogy az emberek megismerjék a környezettudatos szemléletet, másrészt kötelező közszolgáltatásról van szó. Érti a felvetés lényegét, miszerint a háztartások minél kevesebb díjat szeretnének fizetni. Elmondta, az Önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy aki jogosult, az hozzájusson kisebb méretű edényhez, továbbá a kedvezményezettek körét is kibővítették. Azt viszont tudni kell, hogy minden pénzbe kerül. A keletkezett hulladékot el kell szállítani, és a megsemmisítés költségét is vállalni kell. 4

5 Jogszabály írja elő, hogy a kötelező közszolgáltatásról lakossági fórumot kell tartani. A lakosság többsége a kiküldött tájékoztatók alapján tudomásul vette a rendszer új működését. Elmondta, amennyiben kellemetlenséget okoztak a szemétszállítás körüli változásokkal, akkor elnézést kér, de igyekeztek a lehető legtöbb segítséget megadni. Kérte, ha hiányosságot tapasztalnak, úgy azt jelezzék a jegyző felé. Konkrét ügy esetén személyesen jelentsék azt a Hivatalba. Az ilyen módon történt bejelentést kivizsgálják, és az ügyben eljárnak. Kérte, amennyiben a lakosság körében hasonló panasz merülne fel, úgy jöjjenek be, és intézkedni fognak. Trepák Márta kerekegyházi állampolgár elmondta még, hogy korábban is volt kamionos ügyben panasza, melyet telefonon bejelentett a helyi Polgármesteri Hivatalba, de mivel intézkedés nem történt, ezért Kecskeméthez fordult, ahol orvosolták panaszát. Ferencz Péter Városgazdasági Kft. ügyvezetője felvetette, hogy a lakosságnak egy része még nem vette át a 80 literes kukát. Ezért azok átadását egy újabb időpont meghatározásával kellene majd rendezni. Megkérdezte, hogy az újabb igények esetében változik-e az eljárás, mert korábban a Városgazdasági Kft. közreműködött a kukák kiadásában, illetve visszavételében. Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. vezetője elmondta, hogy Kerekegyházán 350 db 80 literes edényt nem vettek még át. Az edények átadására meghatároznak még egy utolsó napot, melyről a lakosságot tájékoztatni kell. Megjegyezte, hogy az edények kiadásában az előre meghirdetett három nap helyett, három és félnapig álltak a lakosság rendelkezésére. 200 háztartásnak lecserélték a 80 literes edényét 60 literesre, és 350 háztartásban még 120 literes kuka van. Elmondta, hogy a későbbi igények kielégítése céljából Zupka Zoltán a Városgazdasági Kft. munkatársa a szolgáltatótól átvett 20 db 80 literes, és 20 db 60 literes edényt. Bodor József képviselő megkérdezte, hogy azoknak, akik jogosultak lesznek a 60 literes edényre, meddig kell az igényüket bejelenteni. Naske Adrienn Saubermacher Magyarország Kft. vezetője elmondta, hogy a 60 literes gyűjtőtartály használatára a kérelmet május 2-től június 15-ig kell a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál bejelenteni. Számlázáskor a szolgáltató az adott időszakon belül bontani fogja a számlát. Dr. Kelemen Márk polgármester elmondta, hogy készülni fog még egy újabb, összehangolt tájékoztatás, melyet a jegyző, a Városgazdasági Kft. és a szolgáltató munkatársai állítanak össze. A lakosságnak tudomására kell hozni, hogy a 80 literes edény tartalmát is csak akkor szállítja el a szolgáltató, ha az edényben benne van a szemét. Amennyiben a hulladék szállításkor panasz merülne fel, úgy azt a szolgáltató felé jelenteni kell, és a bejelentést ki fogják vizsgálni. Felhívta a figyelmet, hogy a 80 literes edénybe maximum 80 liternyi, a 60 literesbe pedig 60 liternyi hulladék kerüljön. Sok esetben azt tapasztalta, hogy az utcára kitett 80 literes edényben 120 liternyi szemét volt beletömködve. A Saubermacher Kft-től kérte, hogy egységes eljárást alkalmazzanak. Olyat ne csináljanak, hogy az egyik helyről elviszik a kuka tetejére feltett zsákot, a másik helyről pedig nem viszik el. Kérte, hogy a szállítást végző emberekkel ezt beszéljék meg. Elmondta, bízik abban, hogy a rendszer minél előbb problémamentesen működni fog. De ha bármilyen gond merülne fel, úgy azt jelezzék, és intézkedni fognak annak lerendezésében. 5

6 Kiss Zsolt kerekegyházi állampolgár megkérdezte, hogy elektromos hulladékgyűjtés és lomtalanítás lesz-e a jövőben. Dr. Kelemen Márk polgármester válaszában elmondta, hogy a lomtalanítás megváltozik. A Saubermacher Kft. tavasszal: április-május, és ősszel: szeptember-október hónapokban, előre bejelentett igénybevevők részére rendes szállítási napokon biztosítja a lom elszállítását, háztartásonként évente egy alkalommal 2 m³-ig térítésmentesen. Az ezen felüli mennyiség elszállításáért Ft/ m³-t kell fizetni. Elektromos hulladékgyűjtést a múlt évben szervezett az Önkormányzat, idén még nem döntöttek erről. Elmondta, hogy a Máltai-ház udvarában a külterületi lakosok kommunális hulladékának gyűjtésére felállítottak két darab konténert. Ezen túlmenően a városban három helyen, - a szelektív hulladék gyűjtésére - gyűjtőszigeteket alakítottak ki, ide papírt, üveget és műanyagot lehet elhelyezni. Mivel a közmeghallgatáson további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért dr. Kelemen Márk polgármester az ülést 17:40 órakor bezárta. Kmf. Dr. Kelemen Márk Vincze Miklós polgármester jegyző 6

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.)

4/2011. számú. 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 33-35/2011. (III.9.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2482-2/2011. 4/2011. számú 2011. március 9.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 33-35/2011. (III.9.sz.

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

30/2013. számú. 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5028-2/2013. 30/2013. számú 2013. november 27-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 193-207/2013. (XI. 27.) sz. Kth.

Részletesebben

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról.

Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. január 28-án tartott közmeghallgatásról. BANA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/1/2011. K Ö Z M E G H A L L G A T Á S J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 436-17/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2011. ÁPRILIS 27. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Faluház színháztermében 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testület által 2008. november 27-én tartott közmeghallgatásról.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testület által 2008. november 27-én tartott közmeghallgatásról. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testület által 2008. november 27-én tartott közmeghallgatásról Közmeghallgatás helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Borsodnádasd Városi Önkormányzatának határozata 2009. évre vonatkozó munkabér hitel felvételéről Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Borsodnádasd Városi Önkormányzatának határozata 2009. évre vonatkozó munkabér hitel felvételéről Előterjesztő: Papp Anna polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 26-án 15.00-18.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Sági Tibor, Szkálosi László,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ Tájékoztató a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ Tájékoztató a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról NYÍRGELSE KÖZSÉG LAKOSSÁGÁNAK 2010. június 24-én megtartott KÖZMEGHALLGATÁS a./ jegyzőkönyve b./ határozata c./ tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Tájékoztató a 2009.évi költségvetés végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-66/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. december 18- án (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. augusztus 15. napján megtartott közmeghallgatásáról készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. augusztus 15. napján megtartott közmeghallgatásáról készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 15. napján megtartott közmeghallgatásáról készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 30.-i közmeghallgatásán.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 30.-i közmeghallgatásán. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-45 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. május 26-ai ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. május 26-ai ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. május 26-ai ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Krai Csaba Stumpf

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2015. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-16. 1 TARTALOMJEGYZÉK 10/2015.(III.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE BODORFA, Szabadság u. 30. Szám: /2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

291-292/2010. sz. határozat

291-292/2010. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-46/2010/JT 291-292/2010. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

2. J e g y z ő k ö n y v

2. J e g y z ő k ö n y v Farmos Község 1. Önkormányzat 2. J e g y z ő k ö n y v 2. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester, Török János, Buzás Kelemen, Török Róbert, Paul Zoltánné és Kriszeg Ilona, képviselők Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester, Török János, Buzás Kelemen, Török Róbert, Paul Zoltánné és Kriszeg Ilona, képviselők Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. december 18-án megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69. Jelen vannak: Tóth Zoltán

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 6/2013. (V. 01.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben