Környezeti nevelés a vallási intézmények segítségével

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti nevelés a vallási intézmények segítségével"

Átírás

1 Biztosan nyert a VSK Gyulafehérváron A nõi kosárlabda bajnokság negyedik fordulójában negyedik gyõzelmét szerezte meg a Szatmárnémeti VSK együttese, amely a péntek esti, rangadónak számító összecsapáson 78:63 arányú gyõzelmet aratott a Gyulafehérvári CSU otthonában. A két együttes az elmúlt idény áprilisi rájátszásában igen kiélezett mérkõzéseket vívott egymással, melyeken a szatmáriak csak két, illetve egy ponttal nyertek és végül a döntõig jutottak. Most azonban a döntetlennel végzõdött elsõ negyedet leszámítva a VSK végig irányította a mérkõzést. Folytatás az 5. oldalon A mai lapszámunkkal Szamos SZATMARI MAGYAR HIRLAP október 13. szombat VIII. (XXX.) évf (2174.) szám 16 oldal ára: 1 lej Környezeti nevelés a vallási intézmények segítségével A SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP a magyar helyesírást kitûnõen ismerõ munkatársakat alkalmaz újságírói munkakörbe. További információk a es, ás és a ás telefonszámokon. Drágult az üzemanyag Drágult csütörtökön az üzemanyag a Petrom töltõállomásainál, a benzin ára literenként nyolc banival, a gázolajé pedig literenként 4 banival emelkedett. A vállalat közlése szerint az áremelést a Platts-index emelkedése tette elkerülhetetlenné, de mint közleményükben rámutatnak, még így is Romániában az egyik legolcsóbb az üzemanyag európai uniós szinten. Rossz irányba haladunk Nem túl derûlátóak a lakosok azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba halad az ország. Románia rossz irányba halad véli a többség. A megkérdezettek 73%-a azt felelte, hogy az irány rossz és magasabb volt azoknak az aránya is, akik nem tudtak mit válaszolni a kérdésre azokénál, akik szerint kedvezõen alakulnak Románia ügyei. A természet és a szeretet otthona nevét viseli az a határon átívelõ prog - ram - ECOSUNHOME amelyet a Csen - gersimai Református Egyházközség közösen valósít meg a Tamásfalvi Refor - mátus Egyházkerület Nagytarnai Kiren - deltségével, a Szatmár Megyei Kör nye zetvédelmi Ügynökséggel, az Interaction 2050 alapítvánnyal és a Csengersimai Önkormányzattal. A projekt megálmodói egy aktív, fiatal kör nye - zetbarátokból álló rendszer létre hozását tûzték ki célul a határmenti térségben, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben, a természeti értékek megó - vá sára vonatkozó tapasztalatcsere révén. A projekt fõ célkitûzései: a környezetvédelmi infrastruktúra javítása Megváltozhat az RMDSZ parlamenti frakcióinak összetétele Megváltozhat a parlamenti válasz - tások után az RMDSZ parlamenti frakcióinak összetétele - derül ki a szö vetség Országos Tanácsa által csütörtökön jóváhagyott jelölésekbõl. A befutónak számító helyeken szereplõ képviselõ- és szenátorjelöltek listájából kitûnik, hogy tíz, de akár több befutónak számító vá lasztókerületben is új képviselõje, sze nátora lehet az RMDSZnek. A szövetség egyébként az etnikai arányok és a korábbi választás tapasz - talatai alapján állapítja meg, hogy melyek a befutó kerületek. A jelöltlistán a legbiztonságosabbnak számító helyeken szere pel nek az RMDSZ nagy öregjei: Markó Béla, Verestóy Attila, Frunda György, Borbély László és Márton Árpád, akik 1990 óta ott vannak a törvényhozásban. Az újoncok többnyire olyanok, akiket a kormányban vagy az önkor mány - za tok ban végzett munkájuk tett ismertté. Szatmár megyében is két új a kör nye zeti nevelés terén, a vallási intézmények bevonása révén a fiatal generáció környezettudatos nevelésének folyamatos biztosítása, a biodiverzitás megõrzésének fontosságára való figyelemfelkeltés, az önkéntesség hatékonyságának fokozása, a Natura 2000 ökológiai rendszer és a ter mé szet - védelmi területek megismerése, az innovatív környezetbarát megoldások elõmozdítása a környezeti nevelés terén a két ország fiataljainak ta pasz talat - cseréjére alapozva, továbbá egy tartós, határmenti együttmûködési kapcsolat kialakítása a kör nyezetvédelem terén a határ két oldalán található lakosság (fõleg a fiatalok) körében. Folytatás a 6. oldalon név sze re pel a befutónak számító egy sze nátori és két képviselõi helyen. Pataki Csaba, a megye volt alprefektusa sze nátori, Kereskényi Gábor, Szat - márné meti volt alpolgármestere képviselõi tisztségre készül. Itt a folytonosságot Erdei D. István képviselõ biztosíthatja. Napi jegyzet Akarsz-e játszani? Bura László Tétlenkedésre kényszerítõ egészségi okok miatt a megszokott életrendemnél többet néztem a televíziót, s kíváncsiságom ösztön - zésére elhatároztam: összehasonlítom öt-hat (hazai) tévécsatorna hírközlési mûsorát, hogyan jelenítik meg mindennapjaink tényeit, híreit. Figyeltem tehát, hogy a tv-bemondók, a kerekasz - tal megbeszélésre meghívottak (politikusok, újságírók, szakértõk, stb.) vitáikban miként tárják elénk (sokszor hangos érzelmi kitörésekkel fûszerezve) társadalmunk tényeit és gondjait is találgatják a jövõjét. A minden tv-csatornán kiemelt téma, a decemberi választások kapcsán 20. századi költõnk, Kosztolányi Dezsõ egyik versének a címe jutott eszembe. Folytatás a 2. oldalon Második alkalommal ünnepeljük a Termés Napját Második alkalommal rendezték meg Szatmárnémetiben a Termés Napját, amely október 14-ig tart. A hivatalos megnyitóra tegnap délelõtt 10 órai kezdettel került sor, az Október 25. téren, a Szakszervezetek Mûvelõdési Háza elõtt. Tegnap 36 termelõ ajánlotta a jobbnál jobb portékát. Folytatás a 3. oldalon Konyhamûvészet A Kaukázus vidékén õshonos gyümölcs, az alma és a körte rokona. Létezik birsalma és birskörte is, melyek csupán alakjukban különböznek, ízük hasonlóan fûszeres. Nyers fogyasztásra egyik sem igazán alkalmas kemény és igen fanyar gyümölcshúsa miatt. A legfinomabb almabor készíthetõ belõle. Kemény állaga miatt több munkaráfordítást igényel a tisztítása, darabolása és a préselése is, ezért kevesebben vállalkoznak rá. Folytatás a 9. oldalon

2 2 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Politika október 13., szombat Napi jegyzet Akarsz-e játszani? Folytatás az 1. oldalról Arra gondoltam, hogy a gyönyörû költemény elsõ két sorában meg - fogalmazott kérdés, (kiszakítva persze a költõ életfilozófiájára utaló szöveg - környezetbõl) nem illenék-e gyakran a médiában szópárbajozók, közszerep - léseik során pedig törvényhozóink szá - jába. A költõ (kedveséhez szóló) kérdése: A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni,/ akarsz-e mindig, mindig játszani? Ötletem az iskolai tanulmányainkból sarjadt, a 20. század közepén ugyanis még úgy tanultuk, hogy a francia forradalom utáni évszázadban kialakult politikai pártok törekvései mögött világnézeti, felekezeti, gazdasági és osztálykérdések álltak. Eszmék hívei vitatkoztak más eszméket vallókkal. Céljuk természetesen eszméik minél erõteljesebb társadalmi - közéleti érvényesítése volt. Az utóbbi fél évszázadban viszont a politika küzdõterén alapvetõ változások történtek mindenütt a nagyvilágban, az eltérõ nézeteket vallók általában két egymással kérlelhetetlen ellentétben álló táborba szervezõdtek, szervezõdnek, amelyekben többnyire háttérbe szorul az egykori politikai elveknek a szembenállása, helyette egyes vezetõ személyiségek kerülnek elõtérbe. Az egykori elvekhez konzervatív, radikális, liberális, szocialista való ragaszkodás már csak emlék, s a nem tagadott cél: a hatalomra jutás, a nagyobb pártoké a többségi hatalom megszerzése, a kisebbeké a hatalomban való részesedés. Erre következtethetünk az elõttünk lejátszódó eseményekbõl is, személyekre lebontva pedig az egyének magatartásából. Az érdekek követésének beszédes példái az egyéni politikai színváltozások, a statisztikusok megszámolták, hogy a törvényhozásunkba négy évvel ezelõtt megválasztott képviselõk és szenátorok egyötöde legalább egyszer kilépett a pártjából, amelynek képviselõjeként megválasztották és átlépett a másik (éppen kormányon levõ) táborba. Nyilvánvalóan nem a választói kérésére cselekedett így, hanem különbözõ (kézzelfogható, máskor áttételesen juttatott) ellenszolgáltatások késztették a helyváltoztatásra. A Kosztolányi idézett versébõl kiragadott mindig, mindig játszani verssor szellemiségét az élet játékként értelmezését jelenünk politikai életének sok szereplõje magáénak érezheti, hiszen tevékenységét tényle - gesen játéknak tekintheti. Játék a választások elõtti helyezkedés is, hiszen (mindkét táborban) kevés pályázó vállalja a bizonytalannak ígérkezõ körzetben való indulást. Mint a labdajátékokban, itt is lehet cserélni. A játékosok (vagyis a törvényhozási helyre pályázók) kerülik a kemény ellenfeleket. Kerülik a vitákat, hiszen a választók nem szeretik a személyeskedõ, veszekedõ embereket, nyugalmat szeretnének még a választások idején is. Így aztán aki a versenyt valahol problematikusnak érzi, (akár régi körzetét is elcserélve) játékteret cserél. Ma már fehér holló az a képviselõjelölt, aki végig látogatja kerülete településeit és a remélt támogatók elõtt beszél az általa képviselt szellemiségrõl, s aki biztatná a polgárokat: tiszteljék és ápolják hagyományaikat, mert csak így maradhatnak meg közösségnek. Tárgyilagosan vélekedtek az egyik kerekasztal résztvevõi a különbözõ nemzetiségek törvényhozásbeli képvi - selõirõl: tevékenységükrõl választóiknak csak az RMDSZ színeiben megválasztottak adtak számot, közülük senki nem lépett át valamelyik politikai pártba. A többi nemzetiségeket képviselõk az egyik hatalmi csoportból testületileg elpártoltak, személyes érdekbõl átálltak a hatalomra jutók táborába. A közel ötszáz törvényhozó közül õk azok, akik számára a törvényhozói székben ülés kizárólagos célja: szerencsejáték. A 21. századi, ellentmondásokkal, súlyos ökológiai és gazdasági, társadalmi és lelki válságokkal küzdõ Európa s benne Románia feloldásukra, megoldásukra új gondolkodás elfogadását sürgeti. Míg korábban a 17. századi francia filozófus (és matematikus), Descartes latinul megfogalmazott alapfeltételével Cogito, ergo sum, azaz Gondolkodom, tehát vagyok ösztönöztek világunk cselekvõ megváltoztatására, az új alternatívákon ma gondolkodók ösztönzõjéül inkább Albert Camus alaptételét javasolnám: Je révolte, donc nous sommes, vagyis Fellázadok (felháborodok), tehát vagyunk. Nemcsak én vagyok, hanem vagyunk. Összetartozunk. Erre irányítom a készenlétem, figyelmem, összeszedettségem. Ezt várom el a közéletben szerepet vállalóktól. ISSN: Esztétikai- és plasztikaisebészeti magánklinika ÚJ!!! Videodermatoszkópia - rosszindulatú daganatok felismerése arcszépítési technikák sebészeti beavatkozások nélkül: kollagénes injekciók (ajakfeltöltés is), dysport, bõrradírozás, peeling a szemhéjak, az orr, a fülkagylók esztétikai sebészete arcfeszesítés hajátültetés mellplasztika (nagyobbítás, kisebbítés) zsírleszívás sebészeti vagy lézeres visszérkezelés. Elisestet: Szatmárnémeti, Szigetlanka utca 2. szám (Titulescu tér). Naponta óra között telefon/fax: , mobil: Alapító: Szilágyi Ferenc Szerkesztõség: , Szatmár németi, Mircea cel Bãtrân u. 15. szám Tel./Fax.: Titkárság, információk internet: Kiadó: Solpress Kft., Ügyvezetõ igazgató: Dumitru Pãcuraru Felelõs szerkesztõ: Szabad Mária A terjesztési osztály telefonszáma: Az Európai Unió kapta a békedíjat Óriási megtiszteltetés, hogy az Európai Unió kapja idén a Nobel-békedíjat - jelentette ki rendkívüli sajtótájékoztatóján az Európai Bizottság elnöke a norvég Nobelbizottság bejelentésére reagálva pénteken Brüsszelben. José Manuel Barroso kifejtette, hogy a díj megtiszteltetés az Európai Unió mind az 500 millió polgárának, minden tagállamának és minden uniós intézménynek. Mint fogalmazott, a Nobel-békedíj odaítélésének üzenete az, hogy az Európai Unió nagyon értékes dolog, amelyet az európaiak és az egész világ érdekében meg kell becsülni. A bizottság elnökének véleménye szerint a Nobel-békedíj annak a tevékenységnek az elismerése, amelyet a szervezet az elmúlt évtizedekben a világ jobbá tétele érdekében kifejtett. Barroso felelevenítette, hogy az unió elõdje a béke projektjében egyesítette a világháborús pusztításból kilábaló országokat. Az Európai Unió, korábban az Európai Közösség az emberi méltóság tisztelete, a demokrácia, az igazság, a jogállamiság és az emberi jogok tisztelete mentén jött létre - emlékeztetett José Manuel Barroso, aki úgy vélekedett, hogy emberek szerte a világon ezekre az értékekre vágynak. Barroso rámutatott, hogy a szervezet hat ország közösségeként kezdõdött, ma pedig majdnem az egész földrészt magába foglalja, egyesítve az egykor a hidegháború által megosztott országokat, és büszkén kitért arra is, hogy az Európai Unióból származik a világ fejlesztési forrásainak többsége, vagyis az Európai Unió a világ legnagyobb segélyezõje, a bolygó megõrzéséért és a klímaváltozás ellen folytatott küzdelem élharcosa. Végül a bizottság elnöke leszögezte, hogy a díj azt mutatja, hogy az unió továbbra is inspirációt jelent a világ országai és népei számára, valamint, hogy a világnak erõs Európai Unióra van szüksége. Pia Ahrenkilde Hansen, a bizottság szóvivõje a testület szokásos déli sajtótájékoztatóján fantasztikus hírnek nevezte, hogy az oslói Nobel-bizottság az uniónak ítélte a békedíjat. Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke közös közleményt adott ki az Európai Bizottság elnökével. Ebben a belga és a portugál politikus úgy ítéli meg, hogy a Nobel-békedíj a lehetõ legerõsebb elismerése az unió mögött meghúzódó politikai motivációknak; egyre több ország erõfeszítésének, annak érdekében, hogy felülemelkedjenek a háborún és a megosztottságon és közösen alakítsák a béke és jólét kontinensét. Ilyés Gyula szakmai tapasztalatát kamatoztatja az RMDSZ-ben Ilyés Gyula, Szatmárnémeti volt polgármestere, tudását ezentúl az RMDSZ önkormányzati fõtitkár-helyetteseként kamatoztatja a szövetség összes polgármesterének, alpolgármesterének és minden önkormányzatban dolgozó szakemberének érdekében. Az elmúlt években felhalmozott tudását, tapasztalatát és kapcsolatrendszerét már korábban is szerette volna ezen a megyékben területen hasznosítani a központi RMDSZ, de akkor Ilyés Gyula nemet mondott, hiszen a polgármesteri munka teljes embert kívánt meg. Most azonban lehetõsége nyílt arra, hogy ellássa a fõtitkárság önkormányzatokkal kapcsolatos feladatköreit, s elmondása szerint ez a lehetõség nem csak neki jött jól hiszen nem kell elhagynia a közigazgatási területet -, hanem a Szövetségnek is, miután a korábbi fõtitkár-helyettes, Horváth Anna, alpolgármester lett Kolozsvárott. S bár a kinevezését az RMDSZ Szövetségi Képviselõk Tanácsának is jóvá kell hagynia (erre várhatóan a választások után kerül sor), Ilyés Gyula addig is felvállalta a terület vezetését. Rövidtávon megoszlanak a feladatok a szakmai önkormányzati irányítás és a kampány között, de hosszabb távon szerteágazó munkával kell majd megbirkóznom, s már most tervezem, hogy hol kell hatékonyabban és aktívabban fellépni árulta el Ilyés Gyula, aki azt is kifejtette, hogy melyek azok a területek, amelyekre nagyobb hangsúlyt fektet majd. Szakmai hátterével természetesen elsõsorban az önkormányzatokban dolgozóknak kíván segítséget nyújtani a törvények és azok értelmezésének, valamint módosítási lehetõségeinek átláthatóbbá tételével. Ahogy õ fogalmazott, az õ feladata lesz, s persze a csapatáé, hogy a parlamenti munkában ne csak a nagy, elvi kérdések érvényesüljenek, hanem a gyakorlati, a mindennapi végrehajtási szintek is. Szerinte szükség van olyan hiánypótló szakmai találkozókra, ahol a különbözõ tevékenykedõ polgármesterek megoszthatják egymással a problémásabb területen elért eredményeiket, hogy egyfajta szakmai segítséget nyújtsanak kezdõ kollégáiknak. Ezen kívül a fõtitkár-helyettesi iroda a szövetségen belül mûködõ Országos Önkormányzati Tanácsnak és a három regionális részének is elvégzi a titkársági feladatait, hogy tevékenységüket megkönnyítse. A munka megkönnyítéséhez tartozik azon feladatkör Ilyés Gyula szerint, amely magába foglalja a kapcsolattartást mind a parlamenti frakcióval, mind azokkal az intézményekkel és egyesületekkel, amelyek az önkormányzatokkal foglalkoznak. Mindezeken felül pedig a tervei közé tartozik a hatásosabb kommunikáció elõsegítése, amely során ismertetni kívánják nem csak a szövetségen belül, hanem akár külföldi szinteken is az RMDSZ-es önkormányzati szakemberek munkáját és az ebbõl adódó megvalósításokat.

3 2012. október 13., szombat Események Második alkalommal ünnepeljük a Termés Napját A PDL bemutatta képviselõés szenátorjelöltjeit SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 3 A városvezetõk a debreceni termékeket is megkóstolták Második alkalommal rendezték meg Szatmárnémetiben a Termés Napját, amely október 14-ig tart. A hivatalos megnyitóra tegnap délelõtt 10 órai kezdettel került sor, az Október 25. téren, a Szakszervezetek Mûvelõdési Háza elõtt. Jelen volt a megnyitón Dorel Coica, Szatmárnémeti polgármestere, Radu Roca alpolgármester, Marcela Papici alpolgármester és Adrian ªtef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke. Eugeniu Avram prefektus, Sorin Martin Vereº, a prefektus kabinetfõnöke, Kereskényi Gábor, az RMDSZ Szatmárnémeti szervezetének elnöke, városi tanácsos, parlamenti képviselõ - jelölt, Maskulik Csaba városi tanácsos és Ciprian Ardelean városi tanácsos, valamint Pop Ioan, a Hagyományos és Biotermékek termelõinek egyesületének elnöke. A rendezvény három napja alatt a szatmáriaknak lehetõségük nyílik arra, hogy olyan termékeket vásároljanak, amelyek már tényleges tradícióval rendelkeznek és eredeti receptek alapján készülnek. A második alkalommal megrendezésre kerülõ Termés Napja záró eseményére október 14-én kerül sor a Szakszervezetek Mûvelõdési Házában, ahol Petricã Mureºan és meghívotjai, Veta Biriº, Cristian Pomohaci, Nãstãcuþa Iuga, Ionel Sabo, Ionela Toma, valamint Vlad Doroº népzenei koncertjén vehetnek részt. A szervezõktõl megtudtuk, hogy 44 termelõnek biztosítanak helyet és összesen 36-an vitték ki a jobbnál-jobb portékájukat. Sok finomság és bódító termék volt a vásáron Házikenyeret 4 és 5 lej között vásárolhattak, a lekvárt 20 lejes kilónkénti áron vehették, túrót, sajtot, sóstúrót 25 lejért, méhészeti termékeket 10 és 30 lej között lehetett vásárolni. A borszeretõk is találtak kedvükrevalót, a fehértõl a vörösig 10 lejes literenkénti áron. Körte-, illetve szilvapálinkát is vásárolhattak, ezek literje 18 és 30 lej között mozgott. Természetesen bio zöldségeket is vásárolhattak, illetve nagyon sok más termék is beszerezhetõ volt. Arról kérdeztük politikusainkat, hogy milyen hagyományos termékeket fognak megkóstolni, illetve melyik a kedvenc boruk, ami megtalálható a vásáron. Íme a válaszok: Dorel Coica kedvence a bogdándi bor Nagyon örvendek annak, hogy megnyílt ez a hagyományos termékeket felsorakoztató vásár, amit természetesen jövõre is fogunk támogatni és szorgalmazni. Szeretném, ha sok szatmári eljönne és megkóstolná a biotermékeket. Megpróbálom megkóstolni a legtöbb hagyományos terméket, annak ellenére, hogy általában péntekenként böjtnapot tartok. A kedvenc borom pedig a bogdándi bor mondta Dorel Coica, A házipálinkát mindenki szereti Szatmárnémeti polgármestere. Adrian ªtef a házipálinkát szereti A Termés Napját, második alkalommal szerveztük meg, az elsõ kiadás valamivel kisebb volumenû volt, nagyszerûnek tartom a kezdeményezést, hiszen ezáltal bíztatni tudjuk a termelõket arra, hogy igenis értékeljük a fáradhatatlan munkájukat, fontosnak tartjuk a biotermékek árusítását. Valószínûleg sok terméket fogok megkóstolni, mert egyébként is nagy rajongója vagyok a természetes, hagyományos termékeknek. A házikenyértõl a házipálinkáig mindegyik terméket szeretem. Minden, ami szatmári, számomra jelentõséggel bír. Fogyasztóként én a száraz fehérbort szeretem, a riesling a kedvencem, de ez nem azt jelenti, hogy egy finom vörösbort nem kóstolok meg. A bélteki bort külön kiemelném, mert nagyon jó borokat készítenek ott mondta Adrian ªtef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke. Kereskényi bélest enne és királyleánykát inna Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Ezek a tradicionális termékek egyre nagyobb kereskedelemmel bírnak. Szatmáriként igenis büszkék lehetünk arra, hogy mindenféle biotermékkel rendelkezünk és, hogy sokfajta terméket tudunk elõállítani. Nagyon örülök annak, hogy a polgármesteri hivatal és a városi tanács továbbra is támogatja a rendezvényt. Én mindenképpen megkóstolom a bogdándi bélest, ez egy hagyományos Szatmár megyei termék, de természetesen megjelennek itt a különféle hústermékek is, amelyeknek én is nagy kedvélõje vagyok és nem utolsó sorban vannak még itt szatmári ízek, akár pálinkában, akár borban, amik szintén megérnek egy misét. Én legjobban a királyleánykát szeretem, ez a mi vidékeinken megterem és nagyon jól készítik el, akár Halmi környéken, vagy akár Béltek zónájában nyilatkozta Kereskényi Gábor, az RMDSZ Szatmár - németi szervezetének elnöke, városi tanácsos, parlamenti képviselõjelölt. Barakonyi Gergõ Tegnap délben a Demokrata Liberális Párt székhelyén, rövid sajtótájékoztató keretében mutatta be Claudiu Ardelean, a párt Szatmár megyei elnöke az Igaz Románia Szövetség képviselõházi és szenátorjelöltjeit. Mind a hét jelölt a Demokrata Liberális Párt tagja, ami azt jelenti, hogy sem a Forþa Civicã, sem a Keresztény Demokrata Nemzeti Paraszt - párt nem indított jelöltet a képviselõi és a szenátori tisztség betöltésére. Amint Ardelean elmondta, ez egy teljesen megújult, erõsebb és felkészültebb csapat, amely sokkal jobb eredményeket fog elérni, mint a 2008-as választásokon. Szatmár megye képviselõi tisztségének elnyeréséért Andreea Paul, Sergiu Bãbã- ºan, Ioan Mihalca, Adrian Cozma és Ovidiu Mureºan, míg a szenátori tisztségért ismét Petre Mureºan és a Demokrata Liberális Párt Szatmár Városi Szervezetének elnöke, Sorin Ghilea indul. Ardelean névsorolvasása után min d - egyik jelölt pár szóban bemutatta prog - ram beszédét, illetve esetleges gyõzelmük utáni terveiket, egyöntetûen megígérve a tisztességes, átlátható politikát és kihangsúlyozva, hogy a december 9-i választásokon pártjuk sokkal jobb eredményeket fog elérni, mint 2008-ban. Sz. K. M. Az útjavítási munkák minõségét ellenõrizte Coica polgármester Szabad munkahelyek A Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM) közle mé nyébõl kiderül, megyénkben jelenleg 497 szabad állás van. Ebbõl Szatmár né me tiben 417, Avasfelsõfaluban 60, Nagy ká rolyban pedig 20. A megyeközpontban meghirdetett állások közül 396 betöltéséhez középfokú, 13-hoz felsõfokú végzettség szükséges, Tegnap a helyszínen ellenõrizte azon útjavítási, parkoló-kialakítási munkák minõségét Coica polgármester, melyeknek elvégzésére idén júliusban köttetett szerzõdés a Tehnic Asist Kft-vel. A polgármestert ellenõrzõ körútjára elkísérte Horea Moþiu építkezési vezetõ és Gheorghe Munteanu, a Közterületfenntartó Igazgatóság fõnöke. Elsõként az Universului sétányon, a Károlyi úton és a Iasomiei sétányon kialakított, 164 helyes parkolóba látogattak, melynek négy zet - méteres simítási, 330 négyzetméteres betömési, négyzetméteres leöntési munkálatait teljes egészében elvégezte a vállalkozó, mint ahogy a 16-os mikrorajonban négyzetméternyi járdát is felújított, valamint a Poiana Codrului vendéglõ elõtti parkolóban is befejezték a 150 négyzetméternyi járdaszegély-cserét, a 720 négyzetméternyi díszkõlerakást, illetve a 200 négyzetméteres útsimítást. S ha már a városnak ezen a részén járt, a polgármester belépett a Sãnãtãþii és a Muncii sugárút közötti játszótérre is, megvizsgálni az ott található hinták, libikókák, ringlispilek állapotát. Innen az ellenõrzõ bizottság a 17-es mikrorajonba látogatott, ahol megnézték a 360 négyzetméteren felújított járdák minõségét, a Fagului, Bradului, Ambudului, Alecu Russo és Ostrovului utcák kicserélt betonlapjait, valamint az Uzinei és Ostrovului utca négyzetméteres új aszfaltköpenyét. Sz. K. M. míg 8 nem igényel semmilyen képzést. Szatmárnémetiben a legtöbb szabad munkahelyet a konfekcióiparban hirdették meg, de keresnek cipõfelsõrész-készítõt, biztosítási ügynököt, lakatost, mérnököket és eladót. Avasfelsõfaluban és Tasnádon szintén a konfek ció i parban hirdettek meg betöltendõ munkahelyeket.

4 4 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Egészségügy október 13., szombat Depresszió a szatmáriakat sem kerüli el Világszerte több, mint 350 millió ember szenved depresszióban, de közvetetten érintettek a családtagok, rokonok és barátok is derült ki a héten a Lelki Egészség Világnapjának alkalmából közzétett adatokból. A depresszió a legjelentõsebb mentális egészségi probléma Európában, mivel enyhébb formáit is beleszámítva a lakosság minden negyedik tagja érintett. Az Egészségügyi Világszervezet ( WHO) adatai szerint általában 50 százalékkal több nõ szenved depresszióban, mint férfi, tízbõl egy vagy két nõ tapasztalja meg a szülés utáni depressziót. A tanulmányok szerint egyre több serdülõ és fiatal szenved depresszióban. A depresszió teszi ki a mentális zavarok okozta betegségterhek legnagyobb részét, összesen mintegy 20 százalékot a WHO európai régiójában és 26 százalékot az EU-ban. A depresszió a leggyakoribb oka a hosszú ideig tartó betegszabadságnak és a fogyatékosságnak. Egyes országok, mint például Dánia és Hollandia arról számoltak be, hogy a hosszú ideig tartó betegszabadságok és rokkantsági kifizetések közel 50 százalékának okai a mentális zavarok, többnyire a depresszió. A depresszió egyik legtragikusabb következménye az öngyilkosság, amelyet majdnem egymillió ember követ el évente. A depresszió emeli a magas vérnyomás, szívinfarktusok, agyvérzés és valószínûleg a rák kockázatát is. A szív- és érrendszeri betegségek, a rák és a cukorbetegség pedig a depresszió növekedését eredményezik. Ugyanakkor jelenleg a depresszióban szenvedõ emberek kevesebb, mint 50 százaléka - a világ legtöbb részén kevesebb, mint 30 százaléka és némely országokban kevesebb, mint 10 százaléka - részesül megfelelõ kezelésben. A megbélyegzés miatt sokan nem mernek elmenni kezelésre, pedig a depressziót jól és hatékonyan lehet kezelni, a korai felismerés viszont lényeges szempont. Fiatalokat és idõseket egyaránt érint Dr. Virgil Enãtescu pszichiáter már korábban is nyilatkozott lapunknak arról, hogy a rendszerváltás óta mennyire megnõtt a depressziós szatmáriak száma. Elterjedésének egyik legfõbb oka a társadalmi változások. A több stressz, a társadalmi tolerancia hiánya, a gyorsabb élettempó, az elszigetelõdés, a magasabb iskolázottsági szint sokak számára okoz problémát. A fiatalokat a növekvõ elvárások, a gyorsabb élettempó és az állandó hajsza meríti ki. Nem csak a fiataloknál, az idõseknél is egyre gyakoribb azonban a depresszió, a nyugal ma zást követõem sokan érzik fölöslegesnek magukat, ami kiváltó oka lehet a betegségnek. A depresszió lényegében az idegrendszer túlterheltségének a következménye. Ráadásul vannak a betegség terjedésének egyéb hozadékai is: bizonyított tény, hogy a depresszió hajlamosít a szintén egyre gyakoribbá váló cukorbetegségre és a rákra is. Tegyünk ellene Sok minden okozhatja a depresszió kialakulását, de ugyanúgy sok fajta eszköz a rendelkezésünkre áll, hogy legyõzzük. Ha megpróbálunk kiegyensúlyozott éle - tet élni, kiegyensúlyozottan étkezni, rend szeresen mozogni, törõdni másokkal és magunkkal, vagy ha olyan tevékeny - ségeket végzünk, amikben örömünket leljük, már az is sokat segíthet! Amennyiben viszont ezek ellenére sem látunk kiutat, mindenképp szakemberhez kell fordulni. B. K. Figyelni kell gyermekeink gerincproblémáira Már gyermekkorban jelentkeznek a gerincproblémák a nehéz, kiegyensúlyozatlan, gyakran féloldalas iskolatáska, a helytelen ülés vagy a rossz tankörülmények miatt. Pedig kis odafigyeléssel a bajok megelõzhetõk. Egyre több gyereket érintenek a gerincproblémák, amelyek a túlbecsült mennyiségben cipelt taneszközök, a rosszul megvásárolt vagy hibásan hordott táska, a helytelenül beállított iskolapad és tábla miatt is adódhatnak. A vakáció után amikor sok mozgásra, szabad levegõn töltött játékra volt lehetõség a gyerekek szeptemberben visszaültek az iskolapadokba, hogy megkezdjék vagy éppen folytassák tanulmányaikat. A hoszszan tartó ülés, a sport esetleges hiánya, az iskolából hazatérõ gyerek számítógép elõtti kikapcsolódása pedig a csontozat fejlõdését tekintve is negatívumokkal járhat. A problémák viszont kis odafigyeléssel megelõzhetõk vagy kezelhetõk tudtuk meg a Boldog Scheffler János Központ gyógytornászától. Sokat számít a megfelelõ iskolatáska vásárlása Nyáguli Hajdú Noémi kérdésünkre elmondta, a tartásproblémák megelõzéséért legelõször arra kell odafigyelni, hogy a szülõk megfelelõ iskolatáskát vásároljanak. Kétpántú, nem csak egy vállon hordható táskára van szükség, amit vásárlás után be kell állítani a gyerek fizikai adottságainak megfelelõen: hogy szorosan feküdjön végig a hátán. Ami nem nélkülözhetetlen, azt nem érdemes naponta elvinni az iskolába, majd pedig hazavinni, mert fölösleges megterhelést jelent a hátnak. A szülõknek ugyanakkor figyelemmel kell lenniük, hogy amikor a gyerek felveszi a táskát, nem változik-e a tartása, nem görnyed esetleg meg a súly alatt. Ez ugyanis gerincferdüléshez vezethet, ugyanúgy, mint a nem megfelelõ ülõpozíció. Volt rá példa, hogy a hátprobléma a kezelés után vissza-visszatért egyszerûen azért, mert az osztályteremben a körülmények nem változtak: a tábla oldalt volt elhelyezve, és a gyerek kicsavart testtartásban volt kénytelen az órát hallgatni. Fontos ugyanakkor, hogy az asztal megfelelõ magasságban legyen, ne kelljen meghajolni az íráshoz, de mellmagasságba se helyezze a munkafelületet. Utóbbit az ülés megemelésével, akár egy kispárnával javítani lehet, az alacsony asztalt pedig meg kell emelni. Hazatérés után a gyerekek gyakran a számítógép elé ülnek le, akár ugyanolyan helytelen és kényelmetlen pozíciókban, mint ahogy az osztályban foglalnak helyet. Ilyen esetekben a szülõ határozott fellépésére van szükség, aki legalább fél óra szabadban történõ testmozgásra ösztönzi a gyereket, a házi feladatok elkészítése elõtt. A számítógép monitorja ugyanakkor szemmagasságban javasolt, hogy legyen, a laptopot pedig nem jó ölben tartani, sokkal inkább az asztalon. Hátferdülése is lehet a gyereknek, ha nem figyelünk Ha a szülõ és a pedagógus nem figyel oda és a negatív behatások érvényesülnek, a gyereknek hátgerincferdülése is lehet enyhébbtõl a súlyosabbig. Az enyhébb fokozatú gerincferdülést mozgástöbblettel helyre lehet hozni, a komolyabb esetekhez azonban intenzív terápia, míg az igen súlyosakhoz már korzett háromdimenziós korrekciót elõsegítõ rögzítõ viselése is szükséges lehet. A tartásproblémák ha például a gyerek nem húzza ki magát vagy az enyhébb ferdülés esetében tehát heti két sportalkalom is segít, a tornaórákon való részvételt kiegészítve. Ez megerõsíti az izmokat, nem hagyja elpuhulni õket és ezzel a csontozat fejlõdését és a testtartást is helyes irányba mozdítja: a táska sem húzza majd le a hátát, erõsebb izmokkal könnyebben hordozza. Ha azonban mégis kialakulna valamilyen komolyabb gerincprobléma, amely szakember által megállapított és már nem javítható heti két sportalkalommal, a Boldog Scheffler János Központ különbözõ tornákra épülõ kezeléseket ajánl. A felmérést követõen elõírnak egy tornaprogramot, amit a központban elvégeznek, otthon pedig a gyerek a szülõvel tovább gyakorol. Nyáguli Hajdú Noémi kiemelte, a kisebb tartás- és gerincproblémák rövid idõn belül javíthatók, de fontosabb ezek megelõzése, amelyhez a szülõk és a pedagógusok odafigyelésére, a szakemberek tanácsainak betartására van szükség. Egyre több szatmári nõ vesz részt a méhnyakrák-szûrésen Ingyenes méhnyakrák-szûrési program indult az elmúlt hónapban az ország tíz megyéjében, köztük Szatmárban is. Sok nõ élt már az elmúlt hónapban a lehetõséggel, ám sokan voltak olyanok is, akikkel kifizettették a vizsgálat árát. Mint kiderült, nem ismerték azokat a lépéseket, amelyekkel valóban bérmentesen vehetik igénybe a screening-program adta lehetõséget. Az elmúlt hónaptól Szatmár megye is részt vesz abban az országos kampányban, melynek során ingyenes méhnyakrák-szûrésen vehetnek részt a év közötti hölgyek. A programot az Egészségügyi Minisztérium szervezi, melynek keretén belül öt év alatt a nõi lakosság nagy részét megvizsgálják. A screening-program során az egyszerû és fájdalommentes Babeº-Papanicolau tesztet végzik el a jelentkezõkön, általa kimutatható az intim érintkezéssel terjedõ humán papilloma vírusos (HPV) fertõzés. A méhnyakrák visszaszorítását célzó kampánnyal egyébként már évek óta próbálkozik a szaktárca, hiszen a rendszeres szûréssel és oltással több, mint 90 százalékkal csökkenthetné annak kialakulását, azonban a lakosság körében nem voltak túl népszerûek a korábbi programok. Az utóbbi években csak Szatmár megyében több száz méhnyakrákos esetet regisztráltak, de sajnos az esetek majdnem felében már túl elõrehaladott stádiumban jelentkeztek a betegek. Ez a rosszindulatú betegség ugyanis a legtöbb esetben tünetmentes. Hosszú évek alatt, igen lassan fejlõdik ki, panaszokat nagyon sokáig nem okoz. Amikor már tünetek jelentkeznek, a kórfolyamat olyan elõrehaladott, hogy tényleges gyógyítása nem lehetséges. Csak a szûrõvizsgálatokkal elérhetõ korai diagnózis vezethet eredményre. Romániában naponta négy nõ hal meg méhnyakrákban, ezért is lenne rendkívül fontos a megelõzés. Csakúgy, mint a legtöbb daganatos betegség, a méhnyakrák is egészséges életmóddal megelõzhetõ, rendszeres szûrõ - vizsgálatokkal, idõben felfedezve pedig gyakran százszázalékosan kezelhetõ és gyógyítható. Mit kell tenni, hogy valóban ingyenesen végezzék el a vizsgálatot? Az Egészségügyi Minisztérium és a Szatmár Megyei Közegészségügyi Hatóság közös kampánya során ezért is érdemes lenne részt venni az ingyenes szûrõvizsgálaton, ami egyébként külön kérésre lej körüli összegbe kerül. Megyénknek több, mint egymillió lejt utaltak ki a szûrõprogram lebonyo - lítására. Azok, akik részt akarnak venni az ingyenes, de akár életmentõ szûrõprogramban, elsõként a családorvosaikat kell felkeressék. Amennyiben a háziorvos szerint is hasznos lehet a vizsgálat, egy típusnyomtatványt állít ki a páciens számára és a legközelebbi mintavételi központba irányítja. Idõpont egyeztetést követõen ezekben elvégzik a vizsgálatot, melynek mintáit laboratóriumba küldik. Az eredményeket pedig a családorvosoknak továbbítják, õk azok, akik kiértékelik pácienseikkel ezeket. A vizsgálat csak akkor ingyenes, ha a háziorvos indokoltnak tartja és az általa kiállított küldõpapírral pedig azt a bizonyos mintavételi központot keresik fel a hölgyek, ahová irányították õket. A típusnyomtatvány nélkül a beteg nem tud jelentkezni a szûrésre. B. Krisztina

5 2012. október 13., szombat Sport Biztosan nyert a VSK Gyulafehérváron KOSÁRLABDA SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 5 Egyéniben ezüst, csapatban aranyérem a Sportklubnak A nõi kosárlabda bajnokság negyedik fordulójában negyedik gyõzelmét szerezte meg a Szatmárnémeti VSK együttese, amely a péntek esti, rangadónak számító összecsapáson biztos, 78:63 arányú gyõzelmet aratott a Gyulafehérvári CSU otthonában. A két együttes az elmúlt idény április rájátszásában igen kiélezett mérkõzéseket vívott egymással, melyeken a szatmáriak csak két illetve egy ponttal nyertek és végül a döntõig jutottak. A tegnapi meccs is úgy indult, hogy szoros lesz a vége, az elsõ negyedben mindkét együttes többször is vezetett, de végül ez a negyed döntetlennel végzõdött. A második negyed elején még elõnyhöz jutott a gyulafehérvári együttes, ám 21:18 után a VSK zsinórban 10 pontot dobott, így jelentõsen elhúzott ellenfelétõl, és a hétpontos elõnybõl csak egyet adott le a nagyszünetig. A pihenõt követõen sem lankadt a szatmári alakulat lendülete, és a nagy formában lévõ Italee Lucas irányításával még jobban elhúzott ellenfelétõl, ebben a játékrészben még sikerült újabb nyolc ponttal megfejelni az elõnyt, s ezzel gyakorlatilag el is dõlt a mérkõzés. A hazaiak nem is tudtak közelebb kerülni a zárónegyedben sem, Elsõ gyõzelmüket akarják a kézilabdázók KÉZILABDA Egy döntetlen és két vereség után elsõ gyõzelmére készül ma a másodosztályos férfi kézilabda bajnokságban a Szatmár - né meti VSK együttese és erre jó esély is kínálkozik, hiszen a Nicolae Istrate által irányított alakulat 13 órától a sereghajtó besztercei csapatot fogadja a Sportlíceum Ady Endre utcai csarnokában. A beszterceiek az eddigi három mérkõzésük során elõször ra kikaptak Fogarason, majd re a Nagybányai HCM ott ho - ná ban, legutóbb pedig hazai pályán szen - vedtek as vereséget a Craiovától. A osztály, 4. forduló, B csoport: Szatmárnémeti VSK Besztercei CSM, Nagyváradi CSM Fogarasi HCM, Nagybányai Extrem-Nagyszentmiklósi Unirea, Segesvári Naþional-Aradi HC. A Nagybányai HCM-Craiovai U mérkõzést már lejátszották (40-25). A Piteºti-i HC Argeº áll. A bajnokság állása: 1. Nagybányai HCM 6 pont (100-68), 2. Piteºti 6 (92-78), 3. Nagyvárad 4 (100-69), 4. Fogaras 4 (94-77), 5. Extrem 4 (86-79), 6. Craiova 4 (82-84), 7. Szatmárnémeti 1 (81-87), 8. Nagyszentmiklós 1 (46-73), 9. Segesvár 0 (53-61), 10. Arad 0 (45-63), 11. Beszterce 0 (57-97). Hétvégi negyedik és ötödik ligás fociprogram LABDARÚGÁS A hétvégén újabb fordulót rendeznek a negyedik és ötödik ligás bajnokságban, a mérkõzések 15 órakor kezdõdnek, a negyedosztályban az ifjúsági csapatok 13 órától lépnek pályára. IV. Liga, 12. forduló, A csoport, szombat, zárójelben a megfigyelõ és a játékvezetõk: Apa-Pusztadaróc (Paºca D. - Iuhas C., Costea D., Por C-tin), Szatmárudvari- Pálfalva (Pál J. - Rebegea C., Costea P., Petreuº Gh.). Vasárnap: Aranyosmeggyes- Szamoskrassó (Nãstruþ L. - Bogdan R., Pop Em., Matei Cl.), Mikola-Vetés (Dumiraº Gh. - Mándi A., Merkly Cs., Coman M.), Sárközújlak-Lázári (Kegyes T. - Pop L., Andreica Cr., Horváth L.), Batiz- Szamosdob (Ciarnãu N. - Mureºan M., Haris A., Pop Cr.), Szatmárzsadány-Avasújváros (Cionca Gh. - Kovács Sz., Pop Mih., Schwartzkopf Zs.). Az Avasfelsõfalu áll. B csoport, szombat: Óvári-Börvely (Ziman C. - Mazilu Ov., Neichi S., Chiorean Cr.), Érkávás-Csanálos (Halics J. - Kegyes E., Ignat C., Mihai M.). Vasárnap: Érendréd-Nagymajtény (Cseh S. - Raþ S., Alfater R., Nagy Sz.), Bábca-Mezõfény (Boc A. - Cîmpan M., Petruþ S., Donca B.), Csomaköz-Mezõpetri (Papp J. - Rad B., Botos R., Kopriva T.), Piskolt-Tasnád (Török Z. - Petz I., Blaga R., Moisa Fl.), Kismajtény-Kálmánd (Borz I. - Báthory I., Por C-tin, Ciocoi M.), Szaniszló-Kaplony (Pataki Z. - Marinaº Ad., Gavrilescu D., ªuta M.). V. Liga, 8. forduló, A csoport, vasárnap: Domahida-Gencs (Morar N. - Petz E., Kopriva Zs., Miron Cip.), Hadad-Szopor (Rozs Z. - Ciceu M., Juhász T., Ardelean Vl.), Királydaróc-Tasnádszántó (Betüker P. - Peter Al., Piroº Ov., Tóth K.), Ákos- Bogdánd (Gherasim A. - Chiorean Cr., Brânduºan B., Raþ P.), Decebal- Mezõterem (Foitoº R. - Iuhas C., Bura I., Lupcsa Ar.), Krasznabéltek-Marna (Chiorean D. - Priner I., Ciorba I., Miclãuº R.). A Tasnádi Stil-Erdõd mérkõzést elhalasztották. B csoport, szombat: Atletic-Madarász (16.00, Tãtaru M. - Gavrilescu D., ªuta M., ªtef G.), Vetési Arsenal-Egri (Chiorean R. - Marinaº Ad., Coman M., Alec Cr.). Vasárnap: Kökényesd-Szamosdara (Both G. - Radvánszki I., Trella Z., Bauer J.), Avasújváros-Szatmárhegy (Turtureanu I. - Ignat C., Florea R., Giraþi Cr.), Borválaszút-Bikszád (Kuki K. - Petreuº Gh., Bîlc Cs, Pop C.), Szárazberek-Nagytarna (Kegyes Ad. - Kovács A., Bauer Ad., Kallós T.). A Meggyesgombás áll. sõt a VSK ezt a tíz percet is megnyerte egy ponttal, így simán nyerte az elején nehezebbnek gondolt rangadót. A VSK hétfõn 18 órától a Bukaresti CSM Sportul Studenþesc csapatát fogadja, majd következik a Târgoviºte elleni idegenbeli derbi, utána pedig október 25-én a VSK az Európa Kupa nyitányán a Montpelliert fogadja. Nemzeti Liga, 4. forduló: Gyulafehérvári CSU-Szatmárnémeti VSK 63:78 (16:16, 18:24, 11:19, 18:19). A szatmári pontszerzõk: Lucas 21, Whittington 14, Pãrãu 14, Drye 13, Freeman 9, Szlimák 5, Orosz 2. Játszott még: Kovacsevics. Korábbi eredmények: Craiovai SCM Bukaresti Olimpia 50:47, Marosvásárhelyi Nova Vita-Aradi BC ICIM 30:79, Kolozsvári U-Brassói Olimpia 58:53, Alexandriai CSB Teleorman Nagyváradi Csak döntetlen lett Kolozsváron LABDARÚGÁS Bár a három meccsbõl álló vereségsorozatot sikerült megtörnie a Szatmárnémeti Olimpiának, de a harmadik ligás bajnokság tegnapi fordulójában a remélt három pontot nem tudta begyûjteni a szatmári gárda, miután 1-1-es döntetlenre mérkõzött a Kolozsvári Sãnãtatea otthonában. A mérkõzésen a hazaiak már az elején vezetést szereztek, és utána hiába uralta a meccset és végigtámadta az Oli, csak az egyenlítõ találatot sikerült belõnni a hajrában. Nem tudom mit mondjak már, egyszerûen el vagyunk átkozva, nyolcvan percig végig rajtuk voltunk, de a rengeteg helyzet ismét kimaradt, és csak egyszer sikerült belõnni a labdát a hálóba. Pedig a csapat most jól játszott, de a befejezés nem megy. Remélem megtaláljuk a megoldást, mert ez az önbizalomnak sem tesz jót A nagykárolyiak az élen LABDARÚGÁS A harmadik fordulót rendezték meg Nagy károlyban a Victoria-pályán a Me gyei Labdarúgó Egyesület égisze alatt futó AJF Kupa elnevezésû korosztályos bajnokságba, melyben 11 éves és annál fiatalabb játékosokból álló csapatok mérik össze tudásukat. Eredmények: Nagyká rolyi Victoria- Kálmándi Schwaben 2-0 (Sza bó, Tóth), Csomaközi Schamagosch-Bör velyi CSM U 87:34, Rapid-Temesvári BCM Danzio 87:96, Bukaresti CSM Sportul Studenþesc-Târgoviºtei CSM 57:104. A Sepsiszentgyörgy állt. Az 5. forduló, szombat: Nagyvárad- Kolozsvár, Temesvár-Sepsiszentgyörgy, Olimpia-Rapid. Vasárnap: Târgoviºte-Craiova, Brassó-Marosvásárhely. Hétfõ: Szatmárnémeti-Sportul Studenþesc (18.00), Arad-Gyulafehérvár. nyilatkozta a meccs után Csík Tibor vezetõedzõ. III. Liga, 7. forduló: Kolozsvári Sãnã - tatea Szatmárnémeti Olimpia 1-1 (Tothãzan 6., illetve Sabãu 78.). Az Olimpia összeállítása: ªuta Glodean, Sabãu, Iuhas, Homorozan, Gavrilescu, Villand, Pop Mihai, Hanus, Dãnilã, Feier. Játszott még: Roatiº, Botos, Dragoº. További eredmények: Aranyosgyéresi Seso Petrozsényi Jiul 2-0, Dési Unirea Borossebesi Naþional 2-0, Pankotai ªoimii Tordai FCM 5-0, Mára ma - rosszigeti Plimob Gyulafehérvári Europa 0-1. A Vajdahunyadi FC Fugyivásárhelyi CS mérkõzést ma rendezik, a Zilahi FC állt. A következõ forduló, péntek: Borossebes Sãnãtatea, Torda-Dés, Gyulafehérvár Pankota, Fugyivásárhely Máramarossziget, Vajdahunyad Aranyosgyéres. Szombat: Olimpia Zilah. A Petrozsény áll. A bajnokság állása 1. Vajdahunyad Pankota Dés Fugyivásárhely Olimpia Zilah Petrozsény Sãnãtatea Aranyosgyéres Borossebes Máramarossziget Europa Torda Stãruinþa 0-0, Nagykároly-Börvely 8-1 (Preg 3, Boros 3, Szabó, Ilyés, illetve Vakarcs), Kálmánd-Csomaköz 2-2 (Ba lázs 2., illetve Czier 2), Nagykároly-Cso maköz 4-1 (Kind 2, Barth, Bela, illetve Czier), Kálmánd-Börvely 3-1 (Bakai 2, Kuncz, illetve Ciocotiºan). A Kaplonyi Fortuna állt. A bajnokság állása: 1. Nagykároly 24 pont (54-5)/9 mérkõzés, 2. Csomaköz 14 (20-15)/9, 3. Kálmánd 10 (10-9)/6, 4. Kaplony 3 (9-38)/6, 5. Börvely 1 (2-28)/6. VÍVÁS Egyéniben és csapatban is éremmel zár - ták a Szatmárnémeti Sportklub tõrözõi a Bukarestben zajló 15 éven aluli or szágos bajnokságot. Lengyel Éva, File Attila és Izsáki Arnold tanítványai közül a pénzhiány miatt csak hárman utazhattak el File irányításával, de Aldea Iuliannak így is sikerült a második helyen végeznie. Bodó Benjámin a nyolc között re kikapott egy steauás vívótól, a harmadik szatmári, Pop Edwin a 12. helyen zárt. A csapatversenyben nagyon kijött a lépés a fiúknak, hiszen a nyolccsapatos mezõny ben az elsõ helyen végeztek, miután a döntõben arányban nyertek a Steaua ellen. Bíztunk az éremben, de azért a csapatarany kellemes meglepetés, hiszen ez a három fiú fiatalabb a korosztály felsõ határánál és még jövõre is indulhatnak a 15 éven aluliak között nyilatkozta File Attila. A fõvárosban ma a lányok viadalát rendezik meg, itt az Ardelanu Zsuzsa, Simona Surducan és Dan ªuta által felkészített tõrözõk közül Aldea Rebeca, Pótor Andrea, Hajdú Adrienn, Lázin Alexandra. Befektetõt keres a Milannak Berlusconi LABDARÚGÁS Befektetõt keres futballklubja, az AC Milan számára Silvio Berlusconi, a korábbi miniszterelnök állítólag cserébe 30 százalékos részesedést kínál. Abban ugyanakkor eltérnek egymástól az újságok, hogy ki száll majd be az egyesületbe. Miközben a Corriere dello Sport az orosz Oleg Vlagyimirovics Gyeripaszka 500 millió eurós injekciójáról ír, a Gazzetta dello Sport egy 250 milliós katari ajánlatról tud. Tavaly Silvio Berlusconi 80 millió euróval kompenzálta az AC Milan veszteségeit. Ha új pénz érkezne a klubhoz, akkor sikerülhetne a nyáron távozott sztárok - mint Zlatan Ibrahimovic - pótlása és akár még Josep Guardiolát, az FC Barcelona volt edzõjét is Milánóba lehetne csábítani - vélik az újságok. Utóbbi egyébként cáfolta, hogy tárgyalt volna az olaszokkal. Szabó Bence lett Molnár helyett a MOB új fõtitkára Az eddigi sportigazgatót, Szabó Bencét választották meg a Magyar Olimpiai Bizottság operatív vezetõjének, ami a fõtitkári tisztséget jelenti. A tegnapi elnökségi ülésen Borkai Zsolt elnök kezdeményezte Molnár fõtitkári megbízatásának megszüntetését - áll a MOB közleményében. Molnár Zoltán január 10-e óta volt a MOB fõtitkára, azt megelõzõen ügyvezetõ igazgatóként dolgozott, legutóbb - a londoni játékokon - is õ látta el az olimpiai csapatvezetõi feladatokat. Most Borkai, miután elismerését fejezte ki Molnár munkájáért, kijelentette, más szemléletû vezetõt kívánnak a mozgalom élén látni, erre pedig Szabó volt a jelöltjük, aki el is fogadta a felkérést. Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, 1988-ban csapatban, 1992-ben pedig egyéniben diadalmaskodott. Az oldalt szerkesztette Romász János

6 6 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Kultúra október 13., szombat Környezeti nevelés a vallási intézmények segítségével A projekt megnyitójára tegnap délelõtt került sor a Kossuth-kertben levõ Zöld Házban, abban az ökológiai nevelési központban, amely lehetõséget biztosít a fiatal generáció környezeti nevelésére. Annak érdekében pedig, hogy ne csak az elméleti környezetvédemi oktatásnak nyújtsanak helyet, a fent említett projekt keretében a határmenti fiatalok nevelésének biztosítása érdekében egy természetes közegben található létesítményt, egy úgynevezetett ökotábort is megálmodtak, amely a Szatmár megyei Nagytarnán valósulna meg. A péntek dél elõtti megnyitón Békéssy Erzsébet, a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség igazgatónõje köszöntötte a magyar és román partnereket, egyházi és politikai elöljáróinkat, illetve minden meghívottat. Nagy öröm ez nekünk, hogy ilyen szépen összegyûltünk itt a Zöld Házban, az elméleti környezetvédelmi nevelés otthonában, ahonnan útjára engedünk egy újabb projektet, amely egy olyan hely létrehozására irányul, ahol a gyerekek, fiatalok a természetben gyakorlatba is ültethetik a megszerzett információkat. Mint ahogy azt már máskor is hangsúlyoztuk, a cél az, hogy kineveljünk egy olyan generációt, akik fontosnak tartják a környezetvédelmet mondta Békéssy Erzsébet. Az élet könyvén az élet fája Nt. Kovács Sándor, a Szatmári Református Egyházmegye esperese arról beszélt, hogy az Isten által teremtett természetet óvnunk, õriznünk és szeretnünk kell. A projekt jelképe az élet könyvén az élet fája, amely ebben az esetben a Szent Bibliát és a természetet jelenti. Isten alkotta a természetet és gyermekeinket arra kell nevelni, hogy óvják és szeressék azt mondta Nt. Kovács Sándor, aki köszöntõje után a Zsoltárok könyvének 127. fejezetébõl olvasott fel egy részletet. Az esperes után Ft. Csûry István püspök, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviseletében üdvözölte a résztvevõket és gratulált a projekthez, amelynek erõsségét fõképpen az összefogásban látja. Örülök, hogy egyházi részrõl is érkezett segítség, így pedig egymás mellé állva sikerülhet majd igazán nagy dolgokat véghezvinnünk mondta a püspök. Sorin Martin-Vereº, a Szatmár Megyei Prefektusi Hivatal sajtószóvivõje is jelen volt a megnyitón: Az ECOSUNHOME nemcsak a szatmári közösséget érinti, hanem bizton állíthatjuk, hogy ez egy világot megmozgató terv is, amelynek megvalósításában és életben tartásában intézményünk támogatni fogja a pályázat partnereit mondta a szóvivõ. Mivel a pályázat megvalósításához szükséges 2 százalék önrészt a Szatmár Megyei Tanács biztosította, ezért a projekt megnyitóján jelen volt Adrian ªtef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke is, aki az európai uniós pénzforrások lehívásának fontosságáról, illetve a megye jelenleg is futó környezetvédelmi programjairól beszélt. A pályázat célcsoportja mint ahogy a környezetvédelmi intézmény legtöbb programjánál az ifjúság. Szász Piroska fõtanfelügyelõ-helyettes örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy újból a fiatalságot kívánják megcélozni ezzel az ötlettel. Az eseményen jelen volt továbbá Sobius Mariana Monica, Nagytarna polgármestere és Bélbász Andrea csengersimai lelkész is. Az Úr teremtette a minket körülvevõ világot, a természetet, amelyet gondoznunk és õriznünk kell. Így nemcsak környezet védelemrõl, hanem teremtésvédelemrõl is kell beszélnünk, ami már egy sokkal komplexebb dolog magyarázta Bélbász Andrea. Fontos a természeti értékek megóvása Annak érdekében, hogy a fiatalokat természetes közegben a környezettudatos magatartásra nevelhessék, felhívva a figyelmet a természeti értékek megóvására, a következõket fogják megvalósítani az ökotábor keretein belül: egy 50 férõhelyes konferencia terem, amelyben a bútorzat újrahasznosított anyagokból készül majd, fából készült filagória, amely náddal lesz lefedve és különbözõ kézmûves tevékenységek színhelye lesz, egy mesterséges tó, amelynek alja természetbarát módon lesz szigetelve betonittal és nem pedig mûanyag fóliákkal. A tervek között szerepel továbbá egy kisebb erdõ kialakítása is kõris- és akáccsemetébõl, egy sportpálya, tíz darab házikó újrahasznosított anyagokból, illetve a tábor területén levõ nagyértékû harangtorony felújítása és tetejének náddal való befedése is. A projekt összértéke euro, idõtartama pedig 14 hónap. Kovács Eszter Száztíz éves a kolozsvári Mátyás-szobor október 12-én, 110 évvel ezelõtt avatták fel Fadrusz János Mátyás-szobrát Kolozsváron. Trianon után a magyar megmaradás ikonjává vált alkotás ma is Kolozsvár és nemzetünk egyik szimbóluma. 110 évvel ezelõtt, október 12-én a császár-király képviseletében József Károly fõherceg leplezte le Kolozsváron Fadrusz János alkotását, a Mátyás-szoborcsoportot. Az országos hírû ünnepségen a kor szinte valamennyi rangos személyisége megjelent. Tiszteletét tette dr. Széll Kálmán miniszterelnök, báró Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, báró Fejérváry Géza honvédelmi miniszter, Darányi Ignác földmûvelésügyi miniszter és gróf dr. Apponyi Albert házelnök. A legünnepeltebb vendégek közé tartozott Jókai Mór és Benedek Elek is. A szoborcsoport felállításának gondolata hosszú évtizedekkel megelõzte a kompozíció 1902-es felavatását. A kolozsvári Mátyás-kultusz újraéledése a király születési házának 1851-ben történt azonosításához kötõdik, nem sokkal késõbb felvetõdött a Mátyás-szobor felállításának a kérdése is. Elsõként 1864-ben, Izsó Miklós ( ) pesti szobrászmûvész kolozsvári útján merült fel a helyi sajtóban az ötlet a szoborállításról ben a város közgyûlésében határozat is született, egy bizottságot is létrehoztak, amelynek feladata egyebek mellett a szükséges pénz összegyûjtése volt. A testület eredménytelen mûködése miatt a város vezetõsége úgy döntött, hogy egy hatékonyabb lobbit kifejtõ csoporttal próbálják meg elérni a célt. A váltás jó döntésnek bizonyult, ban a Mátyás Szoborbizottság arról döntött, hogy az alkotásnak a millenniumi ünnepségekre kell majd elkészülnie. Pályázatot írtak ki, amelyre hét szobrászmûvész jelentkezett: Bezerédi Gyula, a pozsonyi származású Fadrusz János, Köllõ Miklós, Róna József, Sovánka István, Tóth András és ifj. Vastagh György. A beérkezett mintákat, maketteket kiállították. A bizottság május 15- én egyhangúlag Fadrusznak ítélte az elsõ koronás pályadíjat, mint olyan alkotásnak, mely eszméjében eredeti és az eszme kivitelében összhangzatos és következetes és nemcsak Kolozsvár büszkesége lesz, de a magyar mûvészettörténet fejlõdésében is mozzanatos eseményt jelent. Tegnap ünnepélyes keretek között, több száz vendég jelenlétében nyílt meg Szatmárnémeti LEGNAGYOBB ESKÜVŐI TERME, a PAS IN DOI. A különleges eleganciával kialakított belsõ ter, a 800 személy befogadására alkalmas nagyterem és a 200 férõhelyes kisterem ideális helyszín mindazoknak, akik valóban különleges és nem mindennapi esküvõt szeretnének A felejthetetlen élményt nem csak a helyszín egyedisége, hanem a hagyományos ételektõl egészen az egzotikus ételkülönlegességekig terjedõ választék, a különleges italok és a kifogástalan kiszolgálás is gartantálja! A es és a ös telefonszámokon állnak az érdeklõdõk rendelkezésére.

7 2012. október 13., szombat Egészségvilág Hogyan õrizzük meg hidegvérünket egy vita során? A vita fogalmának kapcsán sok embernek az indulatok, vagy a kidagadó erek jutnak elsõre eszébe, pedig a vita valójában egy mûvészeti forma is lehet, amennyiben azt kellõ hatékonysággal mûvelik. A vita hasznos eszköz lehet a másik ember érzéseinek és gondolatvilágának megismerésére, amely pozitív változásokat eredményezhet az emberi kapcsolatokban. Hogyan kerülhetjük el, hogy egy vita során magukkal ragadjanak az érzelmek és az indulatok? Íme, néhány tipp, aminek segítségével hatékonyabb és meggyõzõbb vitapartnerré válhatunk: a vita megkezdése elõtt érdemes felmérni saját belsõ feszültségünket. Egy képzeletbeli tízes skálán próbáljuk meg behatárolni idegességi szintünket, ahol az egy a teljesen higgadt, a tízes pedig a teljesen ideges, felzaklatott idegállapot jelöli. Amennyiben 7,5 felett van az érték, nem is érdemes belekezdeni a vitába. A harag érzése számos fizikai szimptómával jár együtt. Az ember egy állatias, ösztönös állapotba kerül, ugyanis ilyenkor a neuronok nem képesek kellõ gyorsasággal az amygdalába (az agy érzelmek feldolgozásáért felelõs régiójába) juttatni az ingerületet. Ebben az állapotban a szervezet felkészíti magát a fizikai, illetve verbális küzdelemre, vagy ellenkezõ esetben menedéket keresve elmenekül. Ilyenkor jellemzõen felgyorsul a pulzus, a tenyér izzadni kezd, megnõ a testhõmérséklet, illetve bizonyos esetekben erõszakos gondolatok jelentkeznek. Az egyik leghasznosabb tanács ilyenkor, hogy kezdjünk el mélyen és lassan lélegezni, ezzel jelezni tudunk az agynak, hogy nem vagyunk valódi vészhely - zetben, így idegrendszerünk elkezd újra normális üzemmódban mûködni és lehetõségünk lesz sokkal objektívebben szemlélni a saját helyzetünket. Próbáljuk meg tudatosan meg ha tá rozni magunk - ban a konfliktus célját. Bocsánatkérésre vágyunk, vagy visel kedésbeli változás a célunk? A legjobb, ha miután alaposan végiggondoltuk, le is írjuk ezeket a szempontokat. Szinte teljes képtelenség megjátszani, hogy nyugodtak va - gyunk, miközben belülrõl majd szétvet az ideg, de próbáljunk meg ilyenkor némileg defenzív pózt felvenni. Kerüljük az összefont karokat és túl heves gesztikulációt. Lehetõleg üljünk szembe a vitapartnerrel és beszéd közben érintsük meg a kezét, hogy kialakuljon egyfajta kötõdés. Rendkívül fontos továbbá, hogy tudjunk hallgatni is, legyünk képesek meghallani a vitapartnerünk érveit és mutassuk ki, hogy nyitottak vagyunk a másik gondolataira, ezáltal jobban megérthetjük, hogy mi vezetett a nézeteltérés kialakulásához. Miért vonzódnak a férfiak a nõi mellekhez? A heteroszexuális férfiak nõi mellek iránt érzett vonzalmának okára kereste a választ Larry Young, az Emory Egyetem pszichiáter professzora, aki szerint a jelenség az emberi evolúcióval magyarázható. Young az anya-gyermek kapcsolatra vezet vissza mindent, hiszen a mell elsõdleges funkciója a szoptatás, amelynek az anya-gyermek kötõdés kialakulásában van fontos szerepe és késõbb ugyanígy a párok közti összetartozás érzését erõsítheti. Szoptatás közben a mellbimbókat inger éri, amelynek hatására oxitocin termelõdik az agyban, ami segít az anyának, hogy minden figyelmével a gyermekére koncentráljon. Ugyanakkor a mellbimbó ingerlésének a szexualitásban is szerepe lehet, a nõk nagy részénél ugyanis pont olyan örömérzést okoz, mint a vagina vagy a csikló ingerlése. Ha a férfi partner a mellbimbókat simogatja, a nõkben ugyanúgy felszabadul az oxitocin, mint szoptatás közben, ám ilyenkor abban segíti a nõt, hogy partnerére összpontosítsa figyelmét, illetve erõsítse az iránta érzett vágyat. Lényegében tehát arról van szó, hogy a férfi a mellek iránt érzett vonzalmával azt akarja elérni, hogy a nõ rá figyeljen és õt kívánja meg. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy az állatvilágban miért nem alakult ki ugyanez a szexuális funkciója az emlõknek. A válasz egyrészt abban rejlik, hogy az emberekkel szemben az állatfajok 97 százaléka nem monogám kapcsolatban él, másrészt abban, hogy az embereknél a felegyenesedés következtében több lehetõség nyílt arra, hogy a mellbimbót is inger érje szex közben. Young fenti teóriája, valamint egyéb, az emberi szexualitással kapcsolatos gondolatai részletesebben új, Brian Alexanderrel közösen írt, The Chemistry Between Us (A köztünk levõ kémia) címû könyvében olvasható. Nem mindenki számára mûködik a hipnózis SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 7 A tudósok már korábban is meg fi - gyelték, hogy nem minden embert lehet hipnotizálni, de most a Stanford Egyetem orvosi karán végzett kutatásból az is kiderült, hogy milyen módon tér el a hipnózisra nem fogékony emberek agyszerkezete a könnyen hipnotizálható tár saikétól. A kutatás során funkcionális és strukturális MRI felvételeket ké szí - tettek a könnyen hipnotizálható és a hipnózisra kevésbé fogékony páciensek agyának különbözõ területeirõl. Az or - vosok megfigyelték, hogy a végrehajtásért és a figyelemért felelõs agyterületek aktivitása kisebb azoknál az embereknél, akik ne he zebben érik el a hipnotikus transzál - la po tot. A hipnózis állapotának ko ráb - ban nem ismertük egyetlen agyi jelét sem, most azonban rendkívül közel ke - rültünk hozzá, hogy beazonosítsunk egyet - mondta dr. David Spiegel, a Stanford Integratív Gyógyászati Központ - jának igazgatója, a tanulmány fõ szerzõje. Spiegel becslése szerint a páciensek közel egynegyede látszólag egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen hipnotizálható, habár az eddigi ismeretek alapján a hipnotizálhatóság nem hozható össze - függésbe a személyiségi jegyekkel. A hipnózis során az ember egy transzszerû állapotba kerül, mely alatt megnõ a koncentrálóképesség. A hipnózissal az agykontrollon keresztül az érzelmeket és a viselkedést is lehet befolyásolni, va - lamint a klinikailag alkalmazott hipnózis segíthet a fájdalom, a stressz, a szorongás és a különféle fóbiák leküzdésében is. A Stanford kutatói összesen 12 könnyen és 12 nehezebben hipnotizálható felnõtt páciens funkcionális és strukturális agyi MRI felvételeit hasonlították össze. Dr. Spiegel és társai három agyi hálózat tevékenységét vizsgálták: az agy nyugalmi helyzetében használt alapjáratú hálózatát, a döntéshozatalban szerepet játszó végrehajtó-ellenõrzõ hálózatát, valamint a fontossági sorrend felállításához használt, úgyne ve zett feltûnõségi hálózatát. A kutatási eredményekbõl kiderült, hogy a semleges, alapjáratú hálózat mindkét csoportnál azonos aktivitást mutatott, viszont a másik két hálózat aktivitása magasabbnak bizonyult azoknál a pácienseknél, akik könnyebben hipnotizálhatóak. A Stan ford Egyetem kutatóinak tanulmányát az Archives of General Psychiatry címû pszichiátriai szakfolyóirat októberi számában publikálták. Nyomokban férfi DNS-t is tartalmazhat a nõk agya Egy kisebb tanulmány adatai szerint bizonyos nõk agya nyomokban férfi DNS-t és sejteket is tartalmaz, melyek legnagyobb valószínûség szerint hímnemû magzataikból maradtak hátra. A férfi sejtek és DNS-maradványok jelenlétének orvosi következményei ismeretlenek. A magzati kimérizmus - vagyis az anya és a magzat genetikai állo - mányának és sejtjeinek kicserélõdése - korábbi vizsgálatai során úgy tûnt, kapcsolat van a jelenség és az autoimmun, valamint daganatos betegségek között, jótékony és egészségkárosító hatás tekintetében egyaránt. A seattlei Fred Hutchinson Rákkutató Központ tudósai 59, 32 és 101 éves kora között elhunyt nõ agyának boncolási adatait vizsgálta meg. A kutatóknak az esetek 63 százalékában sikerült férfi DNS jelenlétét kimutatnia az elhunytak agyában. A legidõsebb férfi DNS-sel élõ nõ 94 éves volt a halála idején. A vizsgált alanyok 33 százaléka szenvedett Alzheimer-kórban. A feljegyzések szerint az ebben a csoportban lévõ nõknél valamennyivel alacsonyabb volt a férfi DNS elõfordulási aránya és a férfi DNS jóval alacsonyabb koncentrációban fordult elõ az Alzheimer által leginkább érintett agyi régiókban. A vizsgált nõk relatíve alacsony száma és a gyerekszüléssel kapcsolatos adatok hiánya miatt egyelõre nem lehet egyértelmû összefüggéseket találni az Alzheimer-kór és a magzati kimérizmus miatt az agyban lévõ férfi DNS mennyisége között. Egyelõre arra nézve sincs bizonyíték, hogy a magzati kimérizmus befolyásolná a nõk jövõbeli egészségi állapotát és betegségekre való hajlamát. A kutatás részletes leírása a PLoS One címû tudományos szaklap legutóbbi számában olvasható. Mégsem véd a D-vitamin a náthától A D-vitamin kiegészítõkrõl készült legújabb kutatás szerint a vitamin nem segít távol tartani a náthát a normális D-vitamin szinttel rendelkezõ, máskülönben egészséges emberekben. Az egészséges felnõttek körében a D- vitamin nem elõzi meg a megfázást és nem csökkenti a súlyosságát számolt be a Journal of the American Medical Association legfrissebb számában közölt tanulmány szerzõje, Dr. David Murdoch, az új-zélandi Otago Egyetem professzora. Jelenleg nem létezik olyan étrend kie - gészítõ, amely bizonyítottan megelõzné a náthát. A miénkhez hasonló alapos kutatásokra van szükség ahhoz, hogy valós állításokat lehessen megfogalmazni bármilyen étrendkiegészítõ náthaellenes hatásairól. A D-vitamin segíti az immunrendszer megfelelõ mûködését és több megfi - gyeléses vizsgálat is kimutatta, hogy a vitamin magas szintjével rendelkezõ emberek ritkábban fáznak meg. A náthát más néven felsõ légúti megbetegedésként említik. Az elmélet tesztelése érdekében Murdoch és munkatársai 300 egészséges felnõttet kértek fel kísérletükhöz, akik a kutatás elején mind normális D-vitamin szinttel rendelkeztek. A csoport fele véletlenszerû elosztásban szájon át szedhetõ D-vitamint szedett, a másik fele pedig placebo tablettát kapott. Az elsõ csoport az elsõ két hónapban havonta nemzetközi egység D-vitamint kapott, majd a további 18 hónapban havonta NE-t. Az eredmények szerint nem volt statisztikailag jelentõs eltérés a csoportok között a nátha gyakoriságát illetõen. A D- vitamint szedõknél a kutatási idõszakban 3,7 nátha jutott egy személyre, a placebo csoportban pedig 3,8. Linder szerint a legjobb tanács nátha ellen továbbra is az, amit már mindenki jól ismer: tartsunk távolságot azoktól, akik sokat tüsszögnek, ha pedig mi magunk tüsszögünk, tegyük azt zsebkendõbe vagy az ingujjunkba, hogy ne terjesszük a kórokozókat. Fontos a gyakori szappanos kézmosás is. Tegyünk meg mindent egészségünk megõrzéséért is, vagyis étkezzünk egészségesen és kiegyensúlyozottan, mozogjunk rendszeresen, ne dohányozzunk és pihenjünk eleget. A szakértõ mégis úgy véli, hogy még ezen óvintézkedések ellenére is mindenki átlagosan három-négy alkalommal náthásodik be évente és ezek a betegségek egyenként körülbelül 12 napig tartanak. Fekete csokoládé hatására a szívelégtelenség is javul Az étcsokoládé a legõsibb gyógyszerek közé tartozik és az utóbbi években kiterjedt vizsgálatok megerõsítették vérnyomáscsökkentõ hatását idõsebb felnõtteken és köhögés elleni tulajdonságát gyermekeken is. Andreas J. Flammer svájci kutató vezette azt a 15 tagú nemzetközi munkacsoportot, amelyik a keringési elégtelenségben szenvedõ betegek gyógyítására használta a fekete csokoládét. A tanulmányt a European Heart Journal közölte. A kutatók húsz önként jelentkezõ beteget vizsgáltak. Ezek enyhe szívelégtelenségben szenvedtek és a jelenlegi optimális gyógyszerelésben részesültek. A megfigyelési idõ során véletlenszerû elrendezésben a csoport egyik fele kezdetben napi négy dekagramm 70 százalékos töménységû étcsokoládét evett, a másik csoport ugyanolyan súlyú és megkülönböztethetetlen külsejû, ugyanolyan édes álcsoki szeletet kapott, amelyben semmi nem volt a kakaóbab biológiailag kedvezõ flavanol anyagaiból. Ez volt a rövid vizsgálat, majd következett az egy hónapos tanulmány, amelynek során a résztvevõk a csokoládéból vagy az álcsokoládéból naponta két szeletet ettek meg, ez napi nyolc gramm csokoládénak felelt meg. A valódi csokoládét és az azonos küllemû kontrollszeleteket a világ legnagyobb élelmiszeripari csoportja a vizsgálathoz külön készítette. A vizsgálók mérték az ütõerek tágulékonyságát és a vér alvadékonyságát, mind a rövid idejû csokievés után két órával, mind az egyhavi csokoládézás végén. Az értágulat mindkét esetben igen kifejezetten jelentkezett az igazi csokoládé bevétele után, míg a csokoládé flavonol hatóanyagainak hiányában semmi ilyet nem észleltek. A vérlemezkék összetapadó képessége jelentõsen csökkent, ami szintén igen kedvezõ gyógyszerhatást jelent. A kutatók kiemelik, hogy a hatás az egy hónapig tartó csokievés idején akár 12 órás szünet esetén is megmaradt. A csokoládé keringési elégtelenségre kiváló gyógyszernek bizonyult.

8 8 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Gyereksarok október 13., szombat A sánta kiskutya Egy kutyatenyésztõ hirdetést adott fel és plakátokat rakott ki, mivel 9 kölyökkutyája született. Az érdeklõdõk csak úgy özön löttek, mivel na - gyon jó hátterû kutyák kölykeirõl volt szó. Egyik nap jött egy kisfiú. Csókolom, bácsi! Van egy kis gyûjtött pén zem, mert már nagyon régóta szeretnék kutyát. Meg szabad néznem õket? Természetesen. Gyere velem hátra, most éppen a házukban vannak, de kihívom õket válaszolta a tenyésztõ. Ahogy szólt nekik, rögtön kiszaladtak a házukból és hozzájuk futottak. Teli voltak élettel, vidámsággal, csak úgy süvített a kis fülük a szélben és oda-vissza elõzgették egymást. De egy a sok közül le marad va, bicegve bot orkált ki a kis házikóból. Szegényke nem tu - dott úgy futni, mint a többi k ö - lyök, mert sántán szüle - tett. Ahogy a kisfiú meglátta ezt a kiskutyát, felcsillant a szeme és így kiáltott: Õt kérem! Ó, aranyos tõled, de õ nem fog meggyó - gyulni. Soha nem fog tudni úgy futni, mint a többi kölyök és így csak nehéz kesen fog veled játszani. Hallgass rám, jobb ha inkább nem õt választod reagált rá a tenyésztõ. Erre a kisfiú megfogta a bal nadrág szárát és felhúzta a combjáig. A tenyésztõ döbbenten látta, hogy lábprotézise van. Szóhoz sem jutott. Bácsi kérem, hadd vegyem meg azt a sánta kutyát! Én sem tudok úgy futni, mint az iskolatársaim. Szükségem van egy meg értõ társra, aki együtt tud érezni velem! fakadt ki ma gából a kisfiú. Végül a tenyésztõ meg - fogta a sánta kiskutyát és a kisfiú kezébe tette. Mennyit kell önnek fizetnem, bácsi? kér dez te kíváncsian a kisfiú. Neked adom ingyen! Ugyanis a szeretetért nem lehet pénzt kérni és megvásárolni sem, légy vele boldog Készíts mandalát! Mi a mandala? A szó, az õsi indiai szent nyelvbõl, a szanszkritból származik. Jelentése: kör, ív, körszelet, korong. Más vélemény szerint jelentése az elmével is kapcsolatban áll (manas a. m. elme ). Eredetét tekintve leginkább a buddhista tibeti és indiai kultúrához köthetõ, ahol ma is, évezredek óta használják meditációs technikákhoz, gyakorlatokhoz. A jógik elmélyedést segítõ különféle eszközöket használnak, melyekre támaszkodva szilárdan tarthatják tudatukat meditációjuk tárgyán. Ezek a test- és kéztartások, azaz mudra, a hangok, ami nem más, mint a mantra, a kézbe vehetõ tárgyak, tehát a vadzsra és a málá, illetõleg az istenségek különféle képi ábrázolásai, azaz a mandala. A mandala színeinek jelentése: Fehér: megkönnyebbülés, tökéletesedés, együttérzés, nyugalom. Fekete: titok, megérzés, belátás, újjászületés. Szürke: lelki gyógyulás, szelídség, szeretet, hûség. Sárga: barátságosság, fogékonyság, természet, intelligencia. Kék: elégedettség, ellazulás, harmónia. Tûzpiros: rettenthetetlenség, hatalom, változás, szerelem. Bíbor: emberszeretet, idealizmus, bölcsesség. Rózsaszín: érzékenység, a belsõ gyógyulása, egyetemes gyógyulás. Narancs: önkontroll, vitalitás, becsvágy, megérzés. Zöld: növekedés, bizalom, kapcsolat, gyógyulás, nyugalom. Barna: földközelség, stabilitás, tudatos kötõdés a környezethez. Ezüst: érzékfölötti, természetfölötti képességek, áradó érzelmek, jólét. Az energetizáló, festett mandalák lendületet adnak és segítenek céljaid elérésében. Hangulatossá teszik a környezetet, gyógyító erejük van. Mindig új erõt nyerhetsz, ha ránézel. Adhatod ajándékba, vagy lehet a sajátod. Színezd ki minél szebben az alábbi mandalát! Tudtad-e A májusi cserebogár kemény kitinszárnya nemcsak a hártyás szárnyakat oltalmazza, hanem repülés közben a test egyensúlyban tartásában is szerepet játszik. A hangyák elsõsorban tapintással és az illatok alapján tájékozódnak, ezért összetett szemük aránylag kicsi. A testméretéhez képest legnagyobb aggyal a hangya rendelkezik az összes élõlény közül. Nem az ember az egyetlen faj, ami háborúzik. A hangyák szabályos csatákat vívnak, sõt még rabszolgákat is ejtenek. A cincérfélék hangot fejük bólogatásával keltenek, amit elsõ és második torszelvényük parányi barázdáinak összesúrlódása okoz. A szöcskék és a tücskök elülsõ lábszárán két parányi rés található, amelyek a rovar fülnyílásai. A hálószövõ pókok látása meglehetõsen gyenge, éppen ezért tapintással tájékozódnak. Találós kérdések Erdõn,mezõn van lakása, akad neki sok-sok társa. Feje mákszem,hasa bors, szorgalmas,fürge és gyors. (hangya) Nincsen lába,nincsen keze, csak egy hosszú,vékony teste. Egész nap a földben kutat, ismer minden alagutat. (giliszta) Bármerre jár völgyön-hegyen, a háza is vele megyen. Amikor megijed tõled, szarvát behúzza elõled. Nincsen trónja,nincs palástja, csak egy nagy-nagy koronája. Mégsem lehetne õ király, hiszen egész nap földben áll. (csiga) (fa) Benzint eszik és gyorsan fut ez a furcsa paripa. Négy kerekén messzire jut vele minden utasa. Barlangban él a medve, fészkében a cinege, lyukba bújik az egér ebben pedig ember él. (autó) (ház) Lehet kockás,csíkos,sima, földig érõ,fodros,kurta. Fiúk is hordhatják bátran, máshol nem,csak Skóciában. (szoknya) Sok-sok vízcsepp hull le fentrõl, fû,fa,virág megnõ ettõl. (esõ) Különbségkeresõ Légy szemfüles, keress kilenc apró eltérést a két kép között! Színezõs, játékos matek

9 2012. október 13., szombat Konyha SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 9 Konyhamûvészet Birsalma A Kaukázus vidékén õshonos gyümölcs, az alma és a körte rokona. Létezik birsalma és birskörte is, melyek csupán alakjukban különböznek, ízük hasonlóan fûszeres. Nyers fogyasztásra egyik sem igazán alkalmas kemény és igen fanyar gyümölcshúsa miatt. A legfinomabb almabor készíthetõ belõle. Kemény állaga miatt több munkaráfordítást igényel a tisztítása, darabolása és a préselése is, ezért kevesebben vállalkoznak rá. Fogyasztható azonban megsütve is, de készítenek belõle gyümölcslevet, gyümölcszselét, befõttet, gyümölcslevest, kandírozzák vagy birsalmasajtnak készítik el. A megfõzött gyümölcs húsa alkalmas likõrök, lekvárok, húsételek ízesítésére. Savanyított káposzta eltevésénél aromaanyagként használható. A birs hûvös helyen hónapokig eláll. Nagyanyáink régen a szekrény tetején tartották lakásillatosító gyanánt. Elképesztõen illatos nyersen, fõzve és sütve viszont az aromája érvényesül. Az almával és körtével megegyezõ a szénhidráttartalma, viszont C-vitaminban gazdagabb. Pektint és csersavat is bõven tartalmaz. A pektin a héjában és a magházában található, ettõl keményedik meg a birsalmasajt, tehát ha ezt szeretnénk készíteni, ne hámozzuk a birset. A pektin (E440) egy olyan vegyület, mely húsos gyümölcsök és zöldségek sejtfalából állítható elõ. Az élelmiszeripar zselésítõ, térfogatnövelõ anyagként használja, por alakban is kapható. A birs pektintartalma miatt leköti a méreganyagokat. Ízületi fájdalmakban szenvedõk egyenek minden nap birset. Nyákoldó, nyugtató hatású a birs levébõl készült fõzet. A birs emésztési problémák esetén is jól használható. Don Quijote Sancho Panza gyomorrontását is birssel javasolta gyógyítani. A birs termékenységi szimbólum, a görög mitológiában is szerepel. A régi cigány hagyományok szerint a terhes lánynak, ha erõs gyermeket akar, erõs férfi vérével átitatott birset kell ennie, ráadásul fogyó holdnál. Okosságok anyutól, nagyitól A csípõs, erõs hagymát felszeletelés utáni besózással és citromlé hozzáadásával szelídít hetjük meg. Pár csepp citromléért nem érdemes az egész citromot felvágni. Egy vastag tû beleszúrásával kinyerhetjük a szükséges mennyiséget, a citrom pedig még jó pár napig eltartható. Felvágás elõtt pedig tartsuk a citromot szobahõmérsékleten és hengergessük meg a konyhapulton, így több lé nyerhetõ ki belõle. Az elsózott étel fél krumpli hozzáadásával korrigálható, mely amolyan só csapdaként magába szívja a fölösleges mennyiséget. A krumpli egyébként legjobban fõzés elõtt, a fõzõvízbe adagolt sóval ízesíthetõ, utána nehezebben. Az öreg krumpli is friss ízûvé varázsolható a fõzõvízbe adagolt egy kanálnyi borecet vagy almaecet segítségével. Tojásfõzés elõtt a tojásokat tartsuk fél óráig szobahõmérsékleten, így nem reped meg a héjuk. A fõzõvízbe tett só is segít a repedés elkerülésében. Azt meg már a gyerekek is tudják, hogy az elkészült kemény tojás könnyebben hámozható, ha a fõzés után hideg vízzel telt tálba helyezzük õket. Fizikaóráról hazatért gyermekeid szívesen fognak kísérletezni a fõtt és nyers tojások megkülönböztetésével a fõtt tojás szabályosan forog, a nyers viszont nem (folyadékok tehetetlensége ) Az alma, körte stb. hosszabb ideig friss marad, ha leszedés után még pár napig fûben tartjuk. (Ha van rá lehetõség ) A csípõs paprika csípõsségét szintén pár perces forró vizes futtatással kezelgethetjük. Már megtörtént a baj és tüzet okád a gyerek vagy a családfõ szája? A víz nem segít, de a tej igen! Sütés közben ne szurkáljuk a húst, mert könnyebben kiszárad. A paní ro zás - ra szánt hússzeleteket pedig itassuk le tiszta kendõvel bundázás elõtt, mert a nedves húsról könnyebben leválik a panír. A rántott sajtot bundázás elõtt fagyasszuk le. Fagyott állapotban paní - rozzuk és helyezzük a forró olajba, így nem fog szétfolyni. A puha sajtokat reszelés elõtt is fagyasszuk le, hogy ne kenõdjenek a reszelõre. Ha a serpenyõbe kevés sót szórunk, sütéskor nem spriccel ki az olaj. Ha a zöldségek fõzésekor kevéske szódabikarbónát szórunk a fõzõvízbe, a zöldségek hamarabb fõnek, könnyeb - bek, finomabbak és vitaminban gazdagabbak maradnak. A birsalma és birskörte világos húsa nyersen általában kevésbé élvezhetõ, hosszú ideig fõzve azonban a gyümölcs sötétrózsaszínes lesz és isteni finom. Készülhet belõle kompót, krém, sajt, püré, köret, saláta, leves. A birs olajos héja általában nagyon vastag, cserében viszont fantasztikus illata van. A birsbõl készült kompót húsokhoz is nagyon finom. Ha nem vagyunk cukorfüggõk, süssük 2 órát alufólia alatt félbevágva, kicsumázva vagy szeletelve, vizet aláöntve. Mézzel, fehéjjal, dióval, mazsolával ízesíthetjük, egy kis vajat is tehetünk rá. A megsült birsek tetejére hinthetünk még darált mandulát, diót, tökmagot, napraforgómagot, szezámmagot. Illik hozzá a friss tejszín, barnacukros, fahéjas tejföl vagy a vaníliafagyi. Vigyázat, a birs kicsumázása embert próbáló feladat, óvatosan, nagyon éles késsel csináljuk, vagy csináltassuk férfiemberrel. Ha szeletelés közben a közepénél elakadunk, hagyjuk egyben a csumát és fõzzük meg fahéjas lében, azt pedig igyuk meg. Párolt zöldségek közé is keverhetjük héjastul megfõzött, apróra vágott birset. Sok helyen a bablevest és a töltött káposztát is birssel bolondítják meg. Vörösborban fõzve, friss sajttal tálalva is isteni. Fõzhetünk belõle kompótot szegfûszeggel, cukorral, citrommal vagy birsalmalevest ugyanígy - turmixolva. A birskocsonya és birslekvár is nagyon finom. A birsalmasajt nagyon sokáig eláll, süteményekbe is kiváló. A katalánok a birsalmasajtot manchego sajttal fogyasztják desszertként. Birsalmás csirkemell Hozzávalók (4 fõ): 4 db csirkemellfilé (60-70 dkg), 2 birsalma, 5 dkg füstölt-fõtt tarja, 10 dkg szeletelt bacon, 1 tojás, 1 bögre rizs, 3 dkg Rama, só, bors, õrölt fahéj, 1-2 ek méz. Elkészítés: A rizst sós vízben megfõz - zük és szûrõbe téve jól lecsepegtetjük. A birsalmákat meghámozzuk, apró koc kák ra vágjuk és annyi vízben, ami épphogy ellepi, fõni tesszük. A levébe keverjük a mézet, ízlés szerint sót, borsot, õrölt fahéjat. Pár perc alatt nem túl puhára pároljuk. A húsokat a vastagabbik felüknél késsel bevágjuk és óvatosan, tu - lajdonképpen egy zsebbé alakítjuk. Kívülrõl sózzuk, borsozzuk. A tarját felkockázzuk, hozzákeverjük a birsalma felét (lé nélkül), 4 evõkanál fõtt rizst és az egészet kevés borssal és gyömbérrel fûszerezzük, majd belekeverünk 1 felvert tojást. Ezt a tölteléket osztjuk el a húsokban. A végüket hústûvel megtûzzük. A töltött csirkemelleket baconszeletekkel tekerjük be. Kivajazott tûzálló tálra helyezzük õket, alufóliával beborítjuk és 30 percig sütjük. A fóliát levéve 15 perc alatt Birsalmasajt variációk Hozzávalók (6 fõ): 4 db birsalma; 400 g kristálycukor; 1 db citrom leve. Elkészítés: A birsalmákat alaposan megmossuk. Negyedekbe vágjuk, magházukat egy nagyon éles késsel eltávolítjuk. (Hámozni nem kell, azt fõzés után sokkal könnyebb elintézni.) Egy lábasba tesszük a birsalma cikkeket, felengedjük vízzel, fél citrom levét belefacsarjuk és puhára fõzzük az almát. Leszûrjük és mindegyik darabról lehúzzuk a héjat. A puha gyümölcsöt botmixerrel vagy turmixban pürésítjük. A birsalmapürét vasatag falú lábasban (én egy magasabb falú, öntöttvas serpenyõt használtam) kevergetve felmelegítjük és hozzáadjuk a cukrot. (A cukor mennyiségét illetõen különféle szabályok léteznek: van aki azt mondja, hogy a birspüré súlyának 80 %-ának megfelelõ mennyiségû cukor hozzáadásával a legfinomabb, van aki ugyanannyi cukrot ad hozzá, amennyi a birspüré nettó súlya, én leredukáltam a hozzáadott cukor mennyiségét 60 %-ra, így 670 g birspüréhez 400 grammnyi cukrot tettem.) A maradék citrom levét hozzáfacsarjuk és az egészet sûrûre fõzzük. Egy megfelelõ méretû tálat/ formát folpackkal bélelünk és beleöntjük a sûrû, forró masszát. Miután kihûlt és megszilárdult annyira, hogy tartja a formáját (én egy éjszakán át hagytam a kibélelt tálban), kiborítjuk belõle egy darab zsírpapírra és hûvösebb helyre költöztetjük, ahol békén hagyjuk úgy kábé egy hétig, vagy amíg rendesen ki nem szárad. ( Ez a legnehezebb fázisa a birsalmasajt készítésének, tényleg baromi nehéz megállni, hogy ne kóstoljunk bele a mennyei illatú finomságba.) Hozzávalók (12 fõ): 3 kg birsalma; a a tetejét megpirítjuk. Mialatt a hús sül, a maradék birsalmát a levével együtt össze - turmixoljuk, ha kell utánaízesítünk és felolvasztunk benne 3 dkg margarint. Ezt a szószt melegen tartjuk, majd a hús mellé tálaljuk. A megmaradt fõtt rizst kevés margarinon átforgatjuk és a húshoz adjuk köretként. Birsalmával rakott zöldbab lencsebesamellel Hozzávalók (6 fõ): 10 dkg rizs; 1 kg zöldbab, 30 dkg lencse, 3 fej hagyma, 6 gerezd fokhagyma, 1 babérlevél, 10 dkg reszelt sajt, 10 dkg vaj, 2 ek liszt, 1,5 dl tej, 2 dl tejszín, 3 tojás, 1 tk pirospaprika, 1 tk cayenne bors, 2 tk szerecsendió, 1 nagy birskörte/alma, 2 ek méz. Elkészítés: Elõkészítjük a rétegeket. A zöldbabot feldaraboljuk és 5 dkg vajon, 2 gerezd fokhagymán kevés vízzel roppanós puhára pároljuk fedõ alatt. A lencsét nem feltétlenül kell beáztatni, gyümölcspéphez kg-ként 80 dkg cukor; a gyümölcspéphez kg-ként fél dl citromlé; olajos magvak ízlés szerint. Elkészítés: A birsalmáról a bolyhokat lemossuk, négybe vágjuk, magházát kivesszük. (Meghámozni a gyümölcsöt nem kell! A héjában van a sok pektin, amitõl majd megkocsonyásodik!) Egy fazékban annyi vízzel, hogy a gyümölcsöt ellepje, feltesszük fõni. Akkor jó puha, ha a héja megreped (kb. 1 óra fõzés - gyümölcstõl függõen). Leszûrjük a gyümölcsöt, héjastól botmixerrel összetörjük. Lemérjük a gyümölcspép mennyiségét. A gyümölcspépet odatesszük fõni (kb. 10 perc), majd a gyümölcspéphez kg-ként a cukrot és a citromlevet hozzáöntjük. Keverjük és keverjük nagy türelemmel addig, amíg olyan sûrû nem lesz, hogy látjuk keveréskor az edény alját, vagy amíg olyan sûrû nem lesz, hogyha de ha van idõnk rá, tegyük meg a babérlevél, 2 fej hagyma és 3 fokhagyma kíséretében vízben megfõzzük. Ha puha, szûrjük le és fogjuk fel a levét. A rizset fõzzük meg sós vízben. A zöldbab és a lencse felét vegyük ki egy-egy tálba. A zöldbabhoz adjuk a tejszínt, sót, borsot és 5 dkg reszelt sajtot és botmixerrel pürésítjük. A lencsébõl kivesszük a babérlevelet, de benne hagyjuk a hagymát és a fokhagymát. Elfelezzük az adagot. Az egyik felére rászórjuk a pirospaprikát és cayenne borsot, ízlés szerint sót. A másik felét pürésítjük egy kevés fõzõlével. A maradék vajat felolvasztjuk egy kisebb lábasban. Rászórjuk a 2 ek lisztet és 1-2 percig habzásig sütjük. Felöntjük az elõre felmelegített tejjel és csomómentesre keverjük. Hozzáöntünk 3 dl lencse - fõzõlevet is, sóval, borssal és a szere csen - dióval ízesítjük. Ha kicsit kihûlt, be le ütjük a 3 tojást és simára keverjük, majd hoz zá keverjük a lencsepépet, amit fentebb pürésítettünk. A maradék hagymát felk arikázzuk és vajon megpirítjuk. Közben feldaraboljuk kockákra a birset és elkeverjük a hagymával. Rácsurgatjuk a mézet, kevés vizet teszünk alá és fedõ alatt félpuhára pároljuk. (Adhatunk hozzá egy kevés chiliolajat, ezt erõs pap rikaporral is lehet pótolni.) Össze - állítás: egy agyagtálban vagy amink van, csak magas legyen leterítjük a rizset, rá a maradék zöldbabot, rá a birset, erre a lencsét és leöntjük a lencsekrémmel. Meg szórjuk a sajt másik felével és 200 fokon percig sütjük, amíg szépen meg nem szilárdul a krém. Hagyjuk kicsit meghûlni, a sajtos zöldbabpürével tálaljuk. tányérre cseppentjük, nem folyik el (kb. 1,5 óra). Kibélelünk kompótostálakat vagy õzgerincformát folpackkal, ebbe kanalazzuk a birsalmasajtot, lehet bele tenni olajos magvakat ízlés szerint. Hûvös helyre tesszük 1 napig, másnap kiszedjük a formákból és még 1 hétig hûvös helyen száradni hagyjuk.

10 10 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Mazsola október 13., szombat Vigyázzunk a mustgázzal, mert mérgezõ! A mustgáz a szüreti idõszakban minden évben több, akár halállal végzõdõ balesetet is okoz, pedig a tragédiák megfelelõ körültekintéssel és elõvigyázatossággal megelõzhetõek. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid, színtelen és szagtalan, a levegõnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, amely a levegõt kiszorítva a föld közelében terül el. A szén-dioxid belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot hat a központi idegrendszerre, ennek jele szédülés, hányinger, illetve mentális zavar. Utóbbi azért jelent külön veszélyt, mert még ha fizikailag képes volna is a mustgázt belélegzett ember menekülni, a szellemi funkciók zavara megakadályozza a helyiség elhagyásában. A balesetek megelõzése érdekében javasolt a pincék megfelelõ szellõztetése, a hordók nagy térben való elhelyezése és gázérzékelõ riasztóberendezés használata. A katasztrófavédelem arra is figyelmeztet, hogy a mustgázmérgezést szenvedett embereket csak légzõkészülék használata mellett lehet biztonsággal kimenteni. A másik segítségére sietõ ember ugyanis az oxigénhiányos helyiségbe lépve maga is a mustgáz áldozatává válhat. A csecsemõk szüleiktõl tanulják a humorérzéket is 6 és 12 hónapos koruk között a csecsemõk szüleik reakcióját figyelve tanulják meg, hogy mi a mulatságos - idézte amerikai kutatók megállapítását a The Daily Telegraph címû brit napilap. Világranglista: hol boldogok az emberek? A londoni New Economic Foundation kiadta a Világ Boldogságindexét (HPI), amelyrõl az elemzõk az állítják, hogy pontosan méri a boldogság elvont fogalmát. A rangsor összeállításánál a mindennapos életkörülményeken túl (élethossz, vagyon, vásárlóerõ) a fenntarthatóságot is mérték, vagyis azt, hogy egyegy polgár milyen ökológiai lábnyomot hagy olvasható az Indexen. A most közzétett eredmények szerint az elsõ 10 helyen közép-amerikai és karibi térségi országok szerepelnek. Az elsõ helyet Costa Rica, a másodikat Vietnám, míg a harmadikat Kolumbia szerezte meg. A 151 ország közül Románia a középmezõnyben, a 75. helyen végzett, Bosznia és Hercegovina mögött, illetve Ausztrália elõtt. Magyarországot a 103. helyre sorolták. Az ENSZ hasonló listája érdekes módon teljesen különbözik a fentiektõl, ott a tehetõsebb országok kerültek az élre. Az elsõ helyet Norvégia, a másodikat Ausztrália, míg a harmadikat Hollandia Kutatók szerint is szociális kenõanyag az alkohol Amerikai kutatók laboratóriumi körülmények között, tesztitalozással igazolták, hogy egy kiscsoporton belül a mértékletes alkoholfogyasztás növeli a pozitív érzelmeket és erõsíti a kötõdést. szerezte meg. A 187 országot felsoroló listán Románia az 50., míg Magyarország a 38. helyen végzett a 2011-es adatok szerint. Az ENSZ felmérésben már a hagyományosabb faktorokat mérhetik, hiszen itt a tehetõsebb nemzetek kerültek az élre. Nem is a homályos boldogság fogalommal próbálják meghatározni a rangsort, hanem a fejlõdés gondolatát használják (angol neve: Human Development Index). Adam Rogers, az ENSZ kom munikációs munkatársa azt nyilat koz ta a CNN-nek, hogy annyiban pró bál ják a vagyoni helyzetben mért fejlettséget, biztonságot és boldogságot árnyalni, hogy figyelembe veszik a vagyon relatív természetét, leegyszerûsítve az oktatásra, egészségmegõrzésre és társadalmi mobilitásra vonatkozó vásárlóerõt. A Pittsburgh-i Egyetem pszichológusai azt is megállapították, hogy a mértékletes alkoholfogyasztás csökkenti a negatív érzéseket, legalábbis jóval kevesebb összeszorított szájat, ráncolt homlokot vagy némán üldögélõ résztvevõt láttak ilyenkor a kísérletek videófelvételein. A Psychological Science címû szakfolyóiratban ismertetett tanulmányba 720 önkéntest vontak be, akiket véletlenszerûen osztottak be 3 fõs csoportokba, hogy az alkoholfogyasztás csoportot érintõ hatását vizsgálják. A csoportokba egymás számára ismeretlen férfiak és nõk kerültek minden típusú összetételben (3 férfi, 2 férfi-1 nõ, 1 férfi- 2 nõ, 3 nõ). A csoportok tagjai vagy alkoholos koktélt kaptak vagy placebo koktélt vagy alkoholmentes italt. Az alkoholos koktélba egy rész vodka és 3,5 rész vörösáfonyalé került, a placebo koktélból pedig kihagyták az alkoholt, de a poharat bekenték vodkával. Az alkoholmenetes ital egyszerû vörösáfonyalé volt. A tesztek alatt egy kör alakú asztalnál ültek a résztvevõk, akik 36 perc alatt 3 adag italt kaptak az éppen esedékes változatból. Minden egyes italozós körrõl videófelvételt is készítettek a kutatók, majd kockáról-kockára elemezték a csoport tagjainak viselkedését, arckifejezését és a tapasztalt interakciókat. Kiderült, hogy az alkoholos koktél erõsítette a szociális kötõdést és növelte a beszélgetéssel töltött idõt. Gyakoribbak lettek az õszinte mosolyok is, mint Michael Sayette kutatásvezetõ írta, amikor mind a három csoporttag alkoholt ivott, akkor a többi csoporthoz képest nagyobb valószínûséggel mosolyogtak egyidejûleg. Ugyanezekben a csoportokban volt nagyobb annak esélye is, hogy minden tag részt vett a beszélgetésben. Az alkohol azt is befolyásolta, hogy a résztvevõk mennyire értettek egyet a kérdõívben elhelyezett kedvelem ezt a csoportot és ennek a csoportnak a tagjait érdekli, amit mondok kijelentésekkel - idézte a tanulmányt a HealthDay címû ismeretterjesztõ portál. A harminc csecsemõ bevonásával lefolytatott tanulmányban a New Hampshire-i Egyetem kutatói John Sparrow vezetésével különbözõ helyzetekbe hozták a csecsemõket és szüleiket, az eseményeket pedig videóra rögzítették, majd elemezték. Korábban is ismert volt, hogy a szülõi érzelmi tükrözést alkalmazzák a 8 hónapos csecsemõk, amikor egy helyzetben meg akarják állapítani, hogy az hordoz-e fenyegetést számukra. Azt azonban nem tudták, hogy ennél fiatalabb korban, vagy más típusú helyzetekben is elõfordul-e ez a szociális feedback. A mostani tanulmányban elõször két közönséges helyzetben láthatták a csecsemõk a szüleik reakcióját: képes könyvet nézegettek vagy kicsi piros szivacslabdát Tükörböjttel javítják önbecsülésüket a nõk A tükrök és minden egyéb visszatükrözõdõ felület bojkottjával akarják javítani az önmagukról alkotott képüket és önbecsülésüket egy új trend követõi. A mozgalom, amelyet egy csapat nõi blogger indított útjára az Egyesült Államokban, bojkottot hirdet minden visszatükrözõdõ felületre. Az irányzat követõinek le kell mondaniuk a visszatükrözõdõ számítógép-képernyõk, a kirakatok és a mobiltelefon-kijelzõk jelentette alkalmi tükrökrõl is. Egyszer csak észrevettem, hogy kifejlesztettem magamnak egy tükörarcot. Akárhányszor csak megláttam a tükörképemet, kicsit nagyobbra nyitottam a szememet, enyhén csücsörítettem az ajkamat és lejjebb hajtottam az Filmkocka: Az emlékmás izgalmas akció-thriller A megvásárolható álommal végre elérhetõvé válik a régi vágy: a világ olyan, amilyennek akarjuk. Csak ki kell fizetni. Isten hozott a Recallnál, annál a cégnél, amely az álmokat emlékekké változtatja! Douglas Quaid egyszerû gyári munkás bár szereti gyönyörû feleségét, mégis valami többre vágyik a nyomasztó hétköznapoknál. Jelentkezik egy ígéretesnek tûnõ vakációra: kéri, lássák el egy szuperkém emlékeivel. De a rutinmûveletbe szörnyû hiba csúszik és Quaidnek menekülnie kell, nyomában a rendõrséggel, melyet Cohaagen kancellár irányít. Quaid egy szabadságharcossal szövetkezik, hogy megkeressék a földalatti ellenállás vezérét, kinek segítségével megfékezhetik Cohaagen ámokfutását. A képzelet és valóság határai összemosódnak, Quaid sorsa egy hajszálon múlik, miközben fokozatosan rájön, ki is õ valójában és milyen végzet vár rá. mutattak nekik. Késõbb a helyzeteket abszurdabbá tették: a képeskönyvet az egyik kutató fejére helyezték, aki közben azt mondogatta, hogy zoop-zoop, illetve a szivacslabdát az orrára húzták, õ pedig a beep-beep szavakat hallatta, miközben bohócorrát böködte. A szülõket arra kérték, hogy az utasítástól függõen vagy kifejezéstelen arccal nézzenek a magát produkáló kutatóra vagy mutassanak rá és nevessenek közben. Úgy találták, hogy bár a 6 hónapos babák hosszabb ideig meredtek az abszurd eseményre, jelezve, hogy ismeretlen számukra, reakciójuk nem függött a szülõ reakciójától. Ugyanakkor alaposan megnézték a szülõt akkor, amikor az nevetett. Az abszurd esemény és az azon való nevetés alapos államat, hogy minél inkább úgy nézzek ki, mint ahogy magamat látni szerettem volna - mondta a szabadúszó íróként dolgozó, 36 esztendõ Autumn Whitefield- Madranotette, aki 2011 májusában kezdte elsõ, egy hónapig tartó tükörböjtjét, amelynek végén sokkal kiegyensúlyozottabbnak érezte magát. A 29 esztendõs Kjerstin Gruys az esküvõjét megelõzõ egy évben tartott teljes tükörzárlatot. Ez idõ alatt sikerült jobban elválasztanom az önbecsülésemet a külsõ megjelenésemtõl - írta blogjában a szociológiát végzett, San Franciscóban A Philip K. Dick népszerû novellája alapján készült rendkívül látványos akcióthrillerben egy olyan izgalmas világ tárul elénk, melyben sosem lehet tudni, hogy mi a valóság és mi az álom. megfigyelése és összekötése lehet a magyarázata a kutatók szerint annak, hogy miként fejlõdik ki aztán a babáknál a humorérzék 12 hónapos korukra. Egyéves születésnapjukra a gyerekek akkor is nevettek az abszurd eseményeken, ha a szüleik éppen kifejezéstelen arcot vágtak közben. A tanulmány azt mutatja, hogy a 6 hónaposak figyelnek a szülõk kéretlen érzelmi tanácsára az olyan kétértelmû helyzetekben, amelyek viccesek lehetnek 12 hónapos korukra a gyerekeknek úgy tûnik, elegendõ élettapasztalata van ahhoz, hogy saját maguk döntsenek, legalábbis abban, hogy mit tartanak nevetségesnek - magyarázta Gina Mireault, a tanulmány egyik szerzõje. élõ nõ. A társadalmi és életmódbeli problémákkal foglalkozó, oxfordi Social Issues Research Centre szociál - antropológusaként dolgozó Kate Fox szerint azonban a tükörböjt nem más, mint a külsõ megjelenéssel való túlzott foglalkozás egyik formája. Engem ez sokkal inkább emlékeztet az önimádatra, mint az, ha valaki normális ember módjára belenéz a tükörbe - idézte a szakembert a The Daily Telegraph címû brit lap internetes kiadása. Az emlékmás (Total Recall) amerikai akció-thriller, Rendezte: Len Wiseman. Szereplõk: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bill Nighy, Ethan Hawke.

11 2012. október 13., szombat Közelkép SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 11 A világtalanok sajátos helyzetére hívták fel a figyelmet A SATHMARER BIERFEST PROGRAMJA Október 13-án, szombaton: óra között lesz az első söröshordó csapra verése a régi központban, a Dana II szálloda előtt és ezt követi a több, mint 350, német népviseletbe öltözött hagyományőrző csoportok tagjaiból és fúvószenekarokból álló felvonulás óra között a Dana I Hotel mögötti sörsátorban folytatódik az ünnepség és a meghívott művészek fellépésével 21 órakor tombola. A Romániai Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Szatmárnémeti fiókjának székhelyén (Mihai Viteazul utca 19. szám), október 12-én 11 órától sajtótájékoztatót tartottak. Az eseményen részt vett Szatmárnémeti alpolgármestere, Radu Roca, Ioan Sorin Podina, az egyesület elnöke és a megyei tanácstól Octavian Apan. Ioan Sorin Podina nyitotta meg a gyûlést, aki köszöntötte az egybegyûlteket, majd rövid beszédet mondott. Elmondta, hogy Romániában több, mint vak és gyengénlátó személy él, országunkban sajnos sehol nem mûködik olyan központ, ahol korszerû körülmények között az uniós standardoknak megfelelõ, széles körû szolgáltatásokkal tudnák ellátni a látássérülteket. Október 15-én ünneplik a vakok és gyengénlátók világnapját, amelynek célja a közvélemény figyelmének felhívása a világtalanok sajátos helyzetére, keresve gondjaik megoldásának lehetõségeit. A Fehér Bot napjaként is emlegetett esemény tudatosítani szeretné a közösségben, hogy a vakság 80 százaléka megelõzhetõ, illetve gyógyítható. A cél az, hogy a vakoknak és gyengénlátóknak minél korszerûbb és jobb feltételeket nyújtsanak. Ioan Podina átadta a szót Szatmárnémeti alpolgármesterének, Radu Roca-nak, aki felolvasta Dorel Coica, Szatmárnémeti polgármesterének üzenetét, majd sok sikert kívánt a világtalanoknak és elmondta, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy a világtalanok helyzetén és problémáin segítsenek. A látássérülteknek nagyon fontos az, hogy sportolhassanak Ezt követõen felszólalhattak az egybegyûlt látássérültek, akik sorban mondták el problémáikat. A látássérülteknek nagyon fontos az, hogy sportolhassanak és kulturális rendezvényeken vehessenek részt. Jelenleg azok a világtalanok, akik sportolni szeretnének termet bérelnek, de nagyon örülnének, ha ingyen kapnának termet ahol sportolhatnak, és fel tudnának készülni, akár országos bajnokságokra is. ªtefan Timar ismertetett még néhány problémát, amit szeretne, ha megoldanának a városban a világtalanoknak, még mindig nagyon nehéz a közlekedés, õ nem csak a saját érdekeit nézi, hanem minden gyengénlátó és látássérült nevében szól. Fontosnak tartja, hogy minden jelzõlámpánál legyen felszerelve hangjelzés is, amely segít a világtalanoknak, hogy hallják azt, hogy mikor kelhetnek át az utón. Ezen kívül elmondta még, hogy télen, hóhullás esetén nem tudnak felmenni a feljárón, mert elcsúsznak. Más probléma, amely elhangzott a gyûlésen, amely nem csak a világtalanok problémája, hogy nincsenek jól visszahelyezve a csatornák fedelei. Ilyen félrecsúszott vagy nem helyesen visszatett csatornafedélben nagyon könnyen meg lehet botlani és el lehet esni. Radu Roca, Szatmárnémeti alpolgármestere az összegyûlteknek elmondta, hogy a gyûlésen elhangzott problémákat megbeszélik és megígérte, hogy amint tudnak, segítenek mindenben, a problémákról tudnak és folyamatban van, hogy a látássérülteknek minél jobb kör - nyezetet alakítsanak ki a mindennapok megkönnyítése érdekében. A Romániai Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Szatmárnémeti székhelyén, október 13-án 9.30 órai kezdettel a világtalanok ismét találkoznak és folytatják a vakok és gyengén látók világnapjának megünneplését, ugyanis a rendezvény-sorozat több napig tart. Nagy Csaba Október 14-én, vasárnap: 9 10 óra között ökumenikus Istentisz teletet tartanak a sátorban óra között eredeti bajor reggelivel várják a vendégeket óra között folytatódik a mulatság. 21 órakor tombolahúzás. 22 órakor tűzijáték. A tavalyihoz hasonlóan egy belépőjegy ára 25 lej, amiben benne foglaltatik egy liter Veldensteiner sör, valamint egy bajor specifikumokból - kolbász ból, salátából, bajor perecből - összeállított menü. Jegyeket a helyszínen, illetve a Dana I és II szállodák recepcióján lehet vásárolni. Érdeklődni a os telefonszámon lehet. Kiállítás Nagykárolyban A Nagykárolyi Kulturális és Sport - igazgatóság és a Szatmári Képzõmûvészek Egyesülete október 14-én, vasárnap tól képzõmûvészeti kiállításmegnyitót szervez egy csodálatos helyszínen, a nagykárolyi Károlyi-kastélyban. A szatmári képzõmûvészek alkotásaiból grafikai munkákból, festményekbõl, szobrokból szervezett tárlaton beszédet mond Gergely Csaba, a Szatmári Képzõ - mûvészek Egyesületének elnöke és Bogdan Georgescu, a Nagykárolyi Kulturális és Sportigazgatóság igazgatója. Az eseményen közremûködnek a Szatmári Mûvészeti Iskola tehetséges diákjai, akik zenés mûsorukkal szórakoztatják majd az érdeklõdõket. A kiállítás október 27-ig lesz látogatható a Károlyi-kastélyban, ahová minden mûvészetkedvelõt szeretettel várnak a szervezõk. A Nagykárolyban tartott eseményre a belépés ingyenes. Implom József Helyesírási Verseny középiskolásoknak Idén is megszervezik az Implom József Helyesírási Versenyt, amelynek szakaszain évrõl-évre egyre több Szatmár megyei diák vesz részt. A magyar helyesírási normák ismerete nemcsak a magyar nyelv tantárgyának, hanem minden mûveltségi területnek az anyagához hozzátartozik és az Implom József helyesírási verseny nemcsak az anyanyelvi tudást, hanem az általános mûveltség fejlesztését is szolgálja. A versenyt a középiskolák IX XII. osztályos tanulói számára szervezik meg, célja anyanyelvünk ápolása, a nyelvhasználat iránt érzett felelõsségtudat és az anyanyelv szeretetének erõsítése. A verseny minden fordulóján a versenyzõk évfolyamtól függetlenül egységes tollbamondást írnak és egységes helyesírási feladatlapot töltenek ki. A versenyen kb. 110 perc áll a diákok rendelkezésére. A tollbamondás idõtartama nincs korlátozva, a feladatlapok kitöltésének idõtartama 90 perc. A városi és megyei szakaszokat a tél folyamán szervezik meg, míg az országos döntõre a legjobb diákok juthatnak tovább Szatmár megyébõl az évfolyamok legjobb dolgozatait író tanulói. Amint azt Gál Gyöngyi magyaroktatásért felelõs szaktanfelügyelõtõl megtudtuk, a verseny elõválogatójára decemberben kerül sor. Innen az iskolák legjobbjai juthatnak tovább a megyei szakaszra, amelyet január 19-én rendeznek meg. Az országos döntõ színhelye Sepsiszentgyörgy, a Mikes Kelemen Fõgimnázium. Idõpontja: február Az országos szakaszon legmagasabb pontszámot elért diákok képviselik Erdélyt az Erkel Ferenc Gimnázium által szervezett kárpát-medencei döntõn február végén, Gyulán. B. K. A Néző, a Partner, Isten és Önmagunk találkozásából születhet igazi, élő színház. Médiapartner:

12 12 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Bulvár október 13., szombat Kos Épp jókor ér véget ez a hét, mert már fogytán volt az ereje. Végre idõt szakíthat olyan dolgokra, amelyek energiával töltik fel. Bika Munkájának minden fázisában talál lehetõséget a kreativitásra! Nemcsak élvezetesebbé, hanem eredményesebbé is teszi szakmáját. Ikrek Megmutathatja azt a tulajdonságát, hogy képes megosztani figyelmét me rõ ben ellentétes tartalmú dolgok között is. Rák Körülrajongják az ellenkezõ nem tagjai, Önnek csak választania kellene közülük, ám ettõl nagyon fél, hiszen mi lesz, ha rosszul dönt? Oroszlán Kedvesének most szüksége lenne az Ön odafigyelésére. Ha õszin te önmagához, be vall hatja, hogy mostanában tényleg elhanyagolta õt. Szûz Nem szereti az üres bókokat, sõt ezek azonnal gyanút ébresztenek Önben. Az õszinteség az Ön számára a tisztelet jele. Mérleg Végre egy olyan társ, aki ér - té keli az Ön aprólékosságát és nem tartja szõrszálhasogatásnak, ha alaposan és igényesen végzi munkáját. Skorpió Amiben Ön hisz, azt szenve - déllyel és minden erejével csinálja. Ilyen a csábítás is, úgyhogy az ellenkezõ nem tagjainak esélyük sincs. Nyilas Minden felkelti a figyelmét, ami nem szokványos. Az idén ajándékainak jó részét is ennek jegyében vásárolta, sok meglepetést fog okozni. Bak Semmiképp ne kér dõ - jelezze meg kedvese sza - vahihetõségét, mert ez érzékeny pont nála. Ne feledje, minden kapcsolat alapja a bizalom és õszinteség. Vízöntõ Ha nem tud ilyen hidegben hobbijának élni, találjon olyan elfoglaltságot, amely legalább feleanynyi izgalommal és kihívással jár! Halak Elindult egy belsõ úton, amivel kapcsolatban folyamatosan kapja a pozitív visszajelzé seket. Végre azt érzi, hogy azzal foglalkozik, ami valóban fontos. Sudoku Párperces Vízszintes: 1. A költemény címe (zárt betûk: R, R). 7. Áruba bocsátható. 8. Post scriptum. 9. Némán nevel! 10. Joszip... Tito (jugoszláv elnök volt). 12. Decemberi. 14. Nem fölé. 15. Mix. Humor - Szabó honvéd! - Igen uram? - Nem láttam tegnap a rejtõzködés- gyakorlaton! - Köszönöm uram! * Hagyjuk már Chuck Norrist. Csak egy hülye színész. Ha tényleg igaz lenne róla az amit írnak, akkor egyszerûen idejönne és beleverné a fejem a billentnkasdflvns kln nlneigahoanoafnoa... * - Mi az? Egy pohárban 5db szívószál? - Etióp aquapark. Ige Ímé, én elhozom õket észak földébõl, és összegyûjtöm õket a földnek széleirõl, közöttök lesz vak, sánta, viselõs és gyermek-szûlõ is lesz velök, mint nagy sereg jõnek ide vissza. (Jer 31,8) Függõleges: 1. Magyaros ruha da - rab. 2. Felvég ellentéte. 3. Ág. 4. YD. 5. Boa betûi. 6. Lengyel város. 11. Fejetlenül ural! 13. Boltozat. Senkivel sem barátkozik Debreczeni Éva Az 52 éves Kovács László Stone bevallotta, nem tartja magát jó apának és az X- Faktortól várja a megoldást, hogy ezen a területen fejlõdjön. Dávid fiam 27 éves és a második feleségem az édesanyja. Jelenleg Londonban él. Sajnos nem foglalkoztam vele annyit, amennyit kellett volna. Az X-Faktorba nem barátkozni jöttem és a feleségemtõl sem fogadok el tanácsot. Csak magamra számítok, ha nyerek, egyedül nyerek, ha elbukok, nem hibáztatok senkit mondta Stone. Milliókat ér Einstein istentagadó levele Jo és Ade Haigh fekete-fehér foltos, tüneményes kedvence, Charlie cica kereken hat évvel ezelõtt tûnt el valahol Hampshire-ben, kilencéves korában. A házaspár kétségbeesve kereste az állatot, gyakorlatilag minden követ megmozgattak, hogy a cica elõkerüljön. Kiplakátoztuk a környéket, az összes állatorvosi rendelõt, de hiába emlékezett vissza Ade, miközben boldogan ölelte magához Charlie-t. Aztán a minap, amikor sétáltam, egyszer csak megpillantottam egy cicát, aki nagyon hasonlított az én elkóborolt drágámhoz. Valamivel soványabb volt, mint régen, de amikor a nevén szólítottam, úgy nyargalt felém, mintha puskából lõtték volna ki! Tudtam, hogy nem lehet más, csak a mi Charlie-nk, Az ebay online aukciós oldalon lehet licitálni jövõ héttõl Albert Einstein ( ) kézzel írott levelére, amelyben Istenrõl alkotott nézeteit fejti ki a világhírû fizikus. A relativitáselmélet atyja halála elõtt egy évvel írta az Isten-levélként emlegetett dokumentumot, amelynek irányára 3 millió dollár (665 millió forint). A levél egyedülálló bepillantást enged a világ egyik legbriliánsabb elméjének vallásról, Istenrõl és törzsi szervezetekrõl alkotott nézeteibe. Einstein mindezt élete vége felé írta, emberöltõnyi tanulással és elmélkedéssel a háta mögött mondta Eric Gazin, az internetes licitet lebonyolító Los Angeles-i Auction Cause elnöke. A fizikus január 3-án vetette papírra a levelet, német nyelven. Sorait Erik Gutkind filozófusnak szánta, miután elolvasta a tudós Choose Life: The Biblical Call to Revolt ( Válaszd az életet: a bibliai felszólítás a lázadásra) címû könyvét.... Az Isten szó számomra nem más, mint az emberi gyengeség kifejezõdése és terméke, a Biblia pedig kétségkívül tiszteletre méltó, de mégis primitív legendák gyûjteménye, amelyek emellett meglehetõsen gyerekesek is. Legyen az bármily kifinomult is, semmilyen magyarázat sem tud meggyõzni ennek ellenkezõjérõl fogalmazott irományában a német származású tudós, aki 1921-ben kapott fizikai Nobel-díjat. A dokumentumot annak eredeti borítékjában bocsátja árverésre a neve elhallgatását kérõ jelenlegi tulajdonos, aki 404 ezer dollárért (89,5 millió forint) vásárolta meg a levelet a Bloomsbury Auctions 2008-as londoni árverésén. Az irományt azóta az egyik közintézmény klímaberendezéssel felszerelt pincéjében tárolták. Gazin szerint bár a kiindulási árat 3 millió dollárban szabták meg, a levél leütési ára ezen összeg akár két-, háromszorosa is lehet. Az érdeklõdõk október 8. és 18. között licitálhatnak a címen. A levél történelmi jelentõségére és az Einstein-relikviák iránti érdeklõdésre való tekintettel adtuk meg ezt az irányárat mondta Gazin, hozzátéve, hogy tíz évvel ezelõtt több, mint 2 millió dollárért (443,4 millió forint) cserélt gazdát a fizikus árverésre bocsátott, hasonló jelentõségû levele. Charlie hat év után hazatért Nem mindennapi történetet örökített meg kamerájával egy természetfotós. A Queen-Elizabeth Nemzeti Parkban szemtanúja volt annak az esetnek, amikor egy oroszlán felfalt egy antilopot. A lakoma után egy fa alatt megpihenõ fenevadhoz váratlanul egy antilopgida ugrott oda, a korábban felfalt állat kölyke. Az oroszlán békésen fogadta az anyját sírva keresõ állatot, sõt, csakúgy, mint a saját utódjait, simogatta, babusgatta õt. A történelemben nem ez az elsõ eset, hogy ráadásul a nyakában levõ mikrocsip is bebizonyította. Amikor a csipes vizsgálat százszázalékosan kimutatta, hogy õ az, elsírtuk magunkat örömünkben részletezte a boldog házaspár, aki idõközben szert tett két kutyusra és egy másik macskára is, a nyugdíjas korú Charlie pedig szinte azonnal megbarátkozott a többi házi kedvenccel. Antilopgidát nevel az oroszlán egy oroszlán antilopot fogad örökbe, 2002-ben, Kenyában a Kamuniak névre hallgató ragadozó öt antilopot nevelt egy éven át. A HARAG GYÖRGY TÁRSULAT októberi mûsorterve 13-án, szombaton 19 órakor - Világjobbítók - Török István bérlet 14-én, vasárnap 19 órakor - Világjobbítók - Szilágyi Domokos bérlet 24-én, szerdán 10 órakor - A helység kalapácsa - Benedek Elek bérlet órakor - A helység kalapácsa - Csokonai Vitéz Mihály bérlet 26-án, pénteken 10 órakor - A helység kalapácsa - Lázár Ervin bérlet órakor - A helység kalapácsa - Fazekas Mihály bérlet 27-én, szombaton 10 órakor - A helység kalapácsa - Szigligeti Ede bérlet

13 2012. október 13., szombat Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 13 Jókívánság LÁNCZ RE NÁ - TÁNAK, 18. születés napja alkalmából sok boldogságot, jó egészséget, álmai és vágyai beteljesülését, minden szépet és jót kíván anya, apa, Norbert, Manci mama, Pali tata, Erika, Öcsi és Anita. Az élet útján, amelyen jársz, / Teljesüljön minden, amit kívánsz. / Minden utadon az Ő áldása kísérjen, / Egészség, szeretet, szerencse és béke, / Ez legyen életed állandó vendége. Kökényesdre, KEGYES EDINÁNAK, születésnapja alkalmából jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánnak szülei. Születésnapodon nem kívánunk egyebet, / Csendes lépteidet kísérje szeretet. / Szívedben legyen béke, lelkedben nyugalom, / Légy nagyon boldog ezen a szép napon. / Szívünk szeret, ezt ne feledd, / A legtöbb, amit adhatunk, a családi szeretet. Szatmárhegyre, RÁCZ KRISZTINÁNAK, születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget, örömökben és sikerekben gazdag, hosszú életet kíván sok szeretettel az õt nagyon szeretõ családja. Nehéz e köszöntõt leírni, / A sok jókívánságot szavakba önteni. / De mi mást tehetnénk ezen a szép napon, / Mint neked kívánni boldog születésnapot. / Kívánjuk, sokáig éltessen drága Jóistenünk, / Ezt kívánjuk mind, akik téged nagyon szeretünk. / Az élet sodrásában van öröm és ragyogás, / Amit te érdemelsz, nem is lehet más. / Adjon a Jóisten hosszú, boldog életet, / Soha ne bánd, hogy múlnak az évek, / Nézz elõre, ha könnyes is a szemed, / Soha ne mondd, hogy élni nem érdemes! Szatmárnémetibe, FREI EMESÉNEK, 18. születésnapja alkalmából min - den szépet és jót kívánnak szülei, testvére és a két nagymama: Erzsike és Ica. Ezen a napon kívánunk sok szépet, / Legyen számodra boldogság az élet. / Mint gyöngyvirág az erdõ közepén, / Úgy viruljon az életed születésnapod ünnepén. / Csillagfényes álmaid váljanak valóra, / Legyen ünnep lelkednek minden perc és óra, / Érjen annyi boldogság, amennyi embert csak érhet, / Mikor kigyúlnak a fények, / Pajkos tündérek zenélnek. / Huncut mosollyal az egyik rád kacsint, / Kicsi kendõbõl csillámport hint. / Így adja át üzenetünket: Boldog születésnapot kívánunk neked! Ingatlaneladás Eladó Csengerben, az Ady Endre u. 76. szám alatt négyszobás, két fürdõszobás családi ház, melléképületekkel, a házhoz vegyes élelmiszerbolt és egy tüzéptelep is tartozik; gáz- és fatüzelés megoldott. Irányár: 30 millió Ft. Telefon: Eladó a Batizi úton háromszobás blokklakás. Telefon: , Eladó háromszobás, kétkonyhás, fürdõszobás családi ház, 10 ár telekkel, 20 m utcafronttal, a Siretului utca 6. szám alatt. Telefon: Eladó háromszobás lakás a Károlyi úton és 5,5 ár lanka a Pirosberekben. Telefon: Eladó háromszobás ház a Grigore Ureche utcában, 427 nm-es telekkel, euróért. Telefon: Eladó a Batizi úton egy második emeleti kétszobás blokklakás. Telefon: , Eladó garázs a Traian sugárúton. Telefon: , Eladó ház és telek a Toamnei utca 41. szám alatt. Telefon: , Eladó sürgõsen két család részére nagy ház, az udvarban emeletes nyári konyhával. Telefon: , Eladó háromszobás tégla blokklakás a 15- ös lakónegyedben és egy ház Pusztadarócon nagy kerttel. Telefon: , Eladó az Alexiu Berinde (volt Abatorului) utca 13. szám alatt egy 115 nm területû ház 13 ár telekkel + három fázis bevezetve (14kW), 100 nm mûhely. Telefon: Eladó Nagykárolyban, az Igniºului utcában, a 3. Számú Általános Iskola mellett, harmadik emeleti, kétszobás blokklakás. Irányár: euró. Telefon: Eladó jutányos áron 18 ár szõlõ, házzal együtt, Nagykárolyban. Telefon: Eladó Nagykárolyban kilencedik emeleti, kétszobás tömbházlakás, mûködõ lifttel. Irányár: euró. Telefon: Eladó Nagykároly központjában négyszobás blokklakás, elõnyös áron. Telefon: Eladó Nagykárolyban 22 ár szõlõ, a ianculeºti-i oldalban, kétszobás, konyhás, elõszobás házzal, valamint pincével és borházzal. Telefon: , Eladó Nagykárolyban 20 ár építkezésre alkalmas telek, a Teremi úton, az aszfalt mellett és 10 ár házhely az Állomás utcában. Telefon: , Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó Börvelyben az 52-es házszám alatt kétszobás, konyhás ház, 10 ár telekkel. Telefon: , Eladó ház Börvelyben, a Vasút utca 69-es szám alatt. Telefon: Eladó a túrterebesi szõlõhegyen, az Úrvölgyben 40 ár szõlõ. Telefon: Eladó Pusztadarócon három telek: egy 7,5, egy 14 és egy 7 ár. Telefon: Eladó Erdõdön, az Eroilor utcában 23 ár építkezésre alkalmas terület, 14 m utcafronttal. Irányár: euró. Telefon: , este 8 óra után. Eladó vagy bérbe adó Gencsen, a fõút mellett 20 ár építkezésre alkalmas telek. Telefon: Eladó Gencsen, a 248. szám alatt, közel a fõúthoz 1 ha terület házzal. Telefon: Eladó 0,40 ha a meggyesi hegyen: 0,10 ha szõlõs+0,30 ha szilvás; építkezési lehetõség, villany a közelben. Telefon: Eladó Lázáriban, az új lakónegyed végében 50 ár földterület. Telefon: Eladó Pusztadarócon, a 189. szám alatt kétszobás, konyhás, fürdõszobás ház 20 ár kerttel. Telefon: Eladó Vetésen 14 ár kert euróért. Telefon: , Eladó Krasznaterebesen a Mare u. 56. szám alatt felújított ház 0,64 ha telekkel, euróért. Telefon: , Eladó Vetésen a 312 szám alatt kétszobás, konyhás ház, 20 ár telekkel. Telefon: Eladó Pálfalván lakható régi ház két utcafronttal, régi fenyõbútor: kredenc, sifony, dupla ágy, egy asztal, két szék és egy régi íróasztal (100 év). Telefon: Eladó Börvelyben elsõ emeleti, kétszobás blokklakás, termopán ablakkal, szalagparkettával, csempével és vas bejárati ajtóval. Irányár: 9200 euró. Telefon: Eladó Kálmándon, a fõúton, ház, 33 ár területtel. Telefon: , Eladó 1,8 ha tölgy- és cserfaerdõ a tasnádi strandtól 5 km-re, köves út mellett, hivatalos papírokkal, kétszeri kivágási engedélylyel. Telefon: , Eladó kétszobás elsõ emeleti blokklakás Sárközújlakon, az Unirii negyedben. Telefon: , Eladó Tasnádon, a Câmpului utca 90. szám alatti kétszobás ház, 7 ár területen. Irányár: euró. Telefon: Eladó Kökényesden, a Fõút 205. szám alatti új építésû, 245 nm-es, központi fûtéses, tetõteres családi ház: 4 szoba, konyha, ebédlõ, elõszoba, 2 fürdõszoba, gardrób, 2 balkon, garázs; teljes berendezéssel vagy anélkül, 10 ár udvarral és 13 ár kerttel. Telefon: Eladó a petei Peco mellett 86 ár házhely. Telefon: Eladó 37 ár föld Kökényesden (a Doboséban). Telefon: Eladó vagy elcserélhetõ ház Peleskén, a fõúton. Telefon: Eladó Tasnádon családi ház és hozzá tartozó építkezési telek, a strandhoz közel, fõúton, Tudor Vladimirescu u. 19-es szám alatt. Irányár: euró. Telefon: , óra után. Eladó Szatmárhegyen, a Csillag (Stelelor) utcában 50 ár belterület. Telefon: Eladó Kökényesden két parcella szántóföld (58 és 43 ár). Telefon: , Gépjármû Eladó Fiat Panda km-ben. Telefon: Eladók nehéztárcsák minden méretben. Telefon: Eladók téli kerékszettek VW Golf IV, Audi, Skoda, Seat - 15-ös, Polo, Hyundai, Renault, Opel 13-as, Seat Leon alufelni 16-os, VW Golf 5; téli gumik 13-tól 17-ig, különbözõ márkák és C-s gumiabroncsok teherjármûvekre. Telefon: Eladók nehéz tárcsák 2,8 5m-ig és ekék, részletre is. Telefon: Eladó 1996-os évjáratú VW Passat 1,9 TDI, klíma, alufelni, forgalomba beíratva. Ára: 2690 euró. Telefon: Eladó 2003-as Dacia Berlina megkímélt, jó állapotban, km-ben. Telefon: Eladó Pusztadarócon kétsoros CSU. Telefon: Eladó Belarus 55-ös traktor. Telefon: Eladó 1997-es Dacia novemberig érvényes mûszakival, márciusig érvényes biztosítással, irányár: 750 euró. Telefon: Eladó Class kombájn, 1992-es Ford Transit, Java kettes, mind kitûnõ állapotban. Telefon: , Eladó 2001-es nyolcszemélyes VW Transporter 2004-es dízelmotorral, 3850 euróért. Telefon: Eladó egy kétfejes forgatható eke, valamint egy szénaforgató gép. Telefon: Eladó 2003-as Skoda Octavia 1.9 TDI kitûnõ állapotban, km-ben, ABS, AC, ESP, ülésfûtés, alufelni. Irányár 5000 euró. Telefon: Eladó 1994-es VW T4, 1,9 TDI, 6 személy + áruszállítás, jó állapotban. Telefon: Eladó 2 tonnás utánfutó. Telefon: Eladó VW Golf 2-es. Telefon: Eladó 2000-es Daewoo Tico. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, beíratott Opel Astra Caravan 1.7-es TDI motorral. Gyártási Pénzváltó Exchange 1 euró vétel 4,535 eladás 4,555 USA-dollár vétel 3,510 eladás 3, forint vétel 1,600 eladás 1,615 év Mûszaki vizsga 2014-ig érvényes. Ár: 3150 euró. Telefon: Eladó 1995-ös Opel Vectra 1,7 TD 1500 euróért. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Logan 1,6 i megütve, km-ben. Telefon: Eladó 1995-ös metálkék Golf 3-as kitûnõ állapotban, rendezett iratokkal. Irányár: 1900 euró. Telefon: Eladó 2002-es ezüstmetál Opel Astra TD 3100 euróért. Telefon: Eladó 2004-es kombi Dacia 1400-as km-ben, 2014-ig érvényes mûszakival és biztosítással. Irányár: 6000 lej. Telefon: Eladó 1987-es Dacia 1310-es. Telefon: , Eladó Dacia 1310-es vagy elcserélném kétszemélyes motorra, robogóra. Szamosdob 30. szám, Kopeczky Zsolt. Eladó kitûnõ állapotban lévõ, 2000-es gyártmányú, ezüstszínû, beíratott, 2014-ig mûszakival rendelkezõ Volkswagen Passat. Irányár: 4150 euró, alkudható. Telefon: Eladó Yamaha Virago 535 köbcentis chopper motorkerékpár, kitûnõ állapotban, km-ben (3000 futott csak Romániában) saját részre hozva Németországból, extrákkal, bõr oldaltáskákkal, eredeti színében, rendezett papírokkal, megvigyázott állapotban. Irányár: 1850 euró, vagy elcserélem VW Golf IV-es TDI-re + különbözet. Telefon: , Eladó kínai kistraktor 18-as tárcsával és ekével együtt. Irányár: 2200 euró. Telefon: Eladó 2008-as, beíratott, fehér, motorinás Mercedes Sprinter 315 CDI, 2148 köbméteres, 110 kw, km (valós érték), légkondis, elsõ tulajdonostól. Irányár: euró. Telefon: , Eladó 1997-es Honda Shadow 750C chopper motorkerékpár, nagyon jó állapotban, lila, km-ben. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó fehérorosz MTZ 80 jó állapotban lejért, tárcsa 4200 lejért, sínes eke 1800 lejért. Telefon: Eladó háromköldökös csöves román eke és kétköldökös Lemken forgóeke. Telefon: Eladó MZ motorkerékpár, kitûnõ állapotban. Telefon: Eladó 2007-es Opel Combo 1.3 CDTI, 5 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3500 euró. Telefon: Eladó 2008 októberi Daewoo Matiz, magánszemélyre bejegyezve, kitûnõ állapotban, km-ben. Telefon: Eladó 2001-es benzines, full extrás, 1,6-os Skoda Octavia 4600 euróért. Telefon: Eladó 2008-as áruszállító Dacia Logan km-ben. Telefon: Eladó 2001-es Alfa Romeo 156, 140 LE, 103kW, 1,8 benzines, manuális klíma, elektromos ablakemelõ, szürke szín. Irányár 2900 euró. Telefon: Eladó román bálázó sok pótalkatrésszel, ára 2000 lej. Telefon: Eladó 1996-os VW Transporter T4, 2.4 dízel, 7 literes fogyasztás vagy elcserélem 3,5 tonnás áruszállítóra. Irányár: 3300 euró. Telefon: Eladó bontott VW Touran Caddy fényszóró, hibátlan, karcmentes állapotban. Telefon: Eladó egy 80 lóerõs szimpla meghajtású International traktor, kétfejes, forgatható ekével és szénagyûjtõvel 5000 euró. Telefon: Eladó 2002-es klímás, ötajtós Fiat Punto 2199 euró. Telefon: Eladó 2004-es Dacia Combi 1310-es, 5 sebességes, téli-nyári külsõkkel, injektoros motorral, jó állapotban. Ára 5000 lej. Telefon: Eladó 2001-es saját névre bejegyzett VW Golf 1.6, klíma, távirányítós centrálzár, elektromos tetõablak és tükör, szervizkönyv stb. Telefon: Eladó 2001-es benzines Opel Agila sok extrával. Irányár: 2550 euró. Telefon: Eladó 1999-es évjáratú, gázzal és benzinnel mûködõ Dacia 1310-es. Telefon: Eladó Steyr traktor ekével, tárcsával, kaszálógéppel, két pótgumival. Irányár: 4300 euró. Telefon: Eladó U650-es traktor, jó állapotban és kombájn. Telefon: Apróhirdetési szelvény 1 LEJ Szöveg: csak magánszemélyeknek 20 szavas hirdetés A nagykárolyi ALCONOR COMPANY KFT. kémiai laboratóriumába, megha tá - rozott idõtartamra alkalmaz felsõfokú végzettségû LABORÁNST. Önéletrajzokat a cég székhelyén, Nagy - károlyban, az. A. I. Cuza utca 27. szám alatt lehet beadni, illevte a címre elküldeni. Bõvebb felvilágosítással a 0261/ as telefonszámon szolgálnak. Csak a kiválasztott személyeket értesítik. Az elõfizetést igazoló nyugta 5 nap ingyenes hirdetésre jogosítja fel az elõfizetõt.

14 14 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP Hirdetés október 13., szombat Eladó bejegyzetlen 1999-es Ford Transit 2,5 D, billenõplatós, dupla kabinos, dupla kerekû, 3,5 tonnás kisteherautó, jó állapotban. Telefon: Eladó 2000-es Dacia 1310-es 2013 decemberéig érvényes mûszakival, jó állapotban, irányár: 1000 euró. Telefon: Eladó Belarus T25-ös, 28 lóerõs traktor ekével. Telefon: Eladó 2005-ös metálszürke, kétajtós VW Golf V, klíma, ABS, ESP, elektromos ablakok és tükrök, 10 légzsák stb. Irányár: 4760 euró. Telefon: Eladó 1993-as VW Vento 1,8 benzines. Irányár: 1800 euró. Telefon: Eladó két U 650-es traktor és egy eke. Telefon: Eladó bejegyzetlen 1998-as középmagas, hosszú Ford Transit 2,5 Diesel mikrobusz (haszongépjármû), 6 személyes + raktér, körbe ablakos. Telefon: Eladó 1999-es bejegyzetlen Ford Transit 2,5 TD, dupla kabinos, platós, dupla kerekû, 101 LE motorral Mezõfényen. Telefon: , Eladó gardályos Pannónia motoros kerti kistraktor, jó állapotban. Irányár: 1200 lej. Telefon: Eladó 2008-as Ford Transit Diesel, 7 személyes, rakteres, ponyvázva 2,10 x 3,30 m. Irányár: euró. Telefon: Eladó 2005-ös Skoda Fabia. Telefon: , Eladó 2 db Sachs lengéscsillapító, kódja , megfelelõ VW Golf 5-öshöz és Skoda Octaviához. Telefon: , Mikola. Sürgõsen eladó Yamaha XV 535 Virago, kitûnõ állapotban, érvényes mûszakival. Irányár: 1700 euró.telefon: , Eladó 14-es alufelniszett Mazdára. Telefon: Eladó VW Vento 1,9 Diesel. Telefon: Eladó SPC mûtrágyaszóróval. Telefon: Eladó Staier traktor forgatható ekével. Telefon: Vegyes Az EXCLUSIV LV Kft. bérbe ad autóbuszokat, mikrobuszokat kirándulásokhoz alkalmazottak munkahelyi utaztatását vállalja. Eladó C1-es búzavetõmag, Renen és Arlequin fajták, kezelve vagy kezelés nélkül. Telefon: Eladó borszõlõ. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér menyasszonyi ruha moletteknek. Telefon: Eladó piros étkezési krumpli, 1 lej/kg, kg körüli disznó, 8 lej/kg, levágási lehetõséggel. Telefon: Eladó nemes (fehér oltott) bor, delavári és oltott szõlõ, termõ citromfa. Telefon: , Eladó álló gázkazán, szemestakarmány-daráló Nagykárolyban. Telefon: , Eladó kitûnõ állapotban lévõ Elektrolux gázkazán, Nagykárolyban. Telefon: Eladó lucernaszéna, zab és zabszalma Kispeleskén. Telefon: Eladó nagyon jó állapotban lévõ kéményes konvektor. Telefon: , Eladó szilvacefre és nemes fehér borszõlõ eladó. Telefon: , Eladó egyszemélyes ágy. Telefon: Eladó egy inox szõlõdaráló és 80 literes prés. Telefon: Eladó kenyérbúza. Telefon: Eladó Kálmándon egy cserépkályha, egy üvegcsillár, egy szõlõprés és bontásból ajtók, ablakok. Telefon: Eladó 2 t szemes málé. Telefon: Eladó Kaplonyban málé. Telefon: Eladó traktor után köthetõ malom és pálinkafõzõ kazán. Telefon: Eladó 10 t szemes málé. Telefon: Eladó: szõlõprés, daráló, boroshordók, kétszemélyes, új gyapjúpaplan, élelmiszeripari szakkönyvek román nyelven. Telefon: Eladó 50 m 4x6-os MCG elektromos kábel és egy 25 literes alumínium kanna. Telefon: Eladó egy tízéves kanca, kiváló hámos, valamint egy herélt, egyéves csikó. Telefon: Eladók: díszcserjék, smaragdtuják, sövénytuják, 25 féle virágzó és örökzöld díszcserje. Helyben megtekinthetõ, kiválasztható. Beültetést, tanácsadást is vállalok. Szatmárhegy, telefon: Eladó boxer kiskutya 100 euróért. Telefon: Eladó Lázáriban egy 140 kg-os húsdisznó. Telefon: , , Eladó tölgyfa sózókád és két tölgyfa szõlõskád. Telefon: Eladó daru fejõstehén és egy kétéves elsõ elõhasú piros-tarka tehén. Telefon: Eladó kétéves kancacsikó és egyéves agár. Telefon: , Eladók Túrterebesen használt bútorok. Telefon: , , Eladó 400 liter vörösbor. Telefon: Eladók kg-os disznók, 7 lej/kg. Telefon: Eladók fiatal tehenek, 4-5 hónapos borjak. Telefon: Telefon: ; Eladó két turbókonvektor és egy turbóbojler. Telefon: Eladó Nagykárolyban 2 fiókos disznóól vaskarámmal vagy nélküle, egy vasgóré, villanymotoros tengeridaráló, két 25 literes és egy 50 literes üvegballon. Telefon: , Eladó Gencsen, a 396. szám alatt 4 m hoszszú, 3 méter magas, 1,20 méter széles vasgóré. Telefon: Eladó: tömör, belsõ ajtó (208x89) 280 lejért; szürke színû Platinium színes televízió távirányító nélkül 220 lejért; kétrészes, 50-es méretû menyasszonyi ruha 400 lejért. Telefon: Eladó: Neumann varrógép; Csajka 3 többfázisú varrógép; villanyhegesztõ, oxigénhegesztõ palackkal; elektromos, több funkciójú köszörûgép; kézi és motoros fúrógép, kisszekér. Telefon: Eladó Gencsen 10 darab 7 hetes malac. Telefon: Eladó malac Szatmárhegyen. Telefon: Eladó 100 kg-os húsdisznó Mikolában. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ citera. Telefon: Eladó raklap. Telefon: Eladó nagybillentyûs, ötoktávos Korg IS 50B szintetizátor és 2001-es Dacia. Telefon: Eladó 2 db új pinceajtó: egyik kültéri, üveggel, tömítéssel, 164x138, a másik beltéri, teli, 170x94. Telefon: Eladó egyszemélyes sírhely a vasúti református temetõben. Telefon: Eladó jó állapotban lévõ, régi típusú Arctic hûtõszekrény. Telefon: Eladó Electrolux gázbojler és egy 56-os võlegényi ruha. Telefon: Eladó egy 5,5-ös háromfázisú motor vagy elcserélem egy 2,2-es monofázisúra. Telefon: Eladó Dacarbazin Lanchema 200. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg közötti disznók. Telefon: Eladó Nagykárolyban nõi kerékpár 80 lej, két perzsaszõnyeg és jégdaráló koktélokhoz. Telefon: BOA LINES Rendszeres járat: Szatmárnémeti Józsefháza és Apa Külföldi és belföldi kirándulások, mikrobusszal. Cégek számára: alkalmazottak ingáztatása, elõnyös áron. Telefon: , DANISEB Ren d sze res járat Szat már né meti és Nagykároly között Telefon: Eladó menyasszonyi ruha. Telefon: Eladó 160 kg-os disznó Lázáriban, a 257. szám alatt. Telefon: Eladó 7 éves pej kanca, Nagykárolyban. Telefon: Eladó 140 kg-os disznó Szamosdarán.Telefon: Eladó Csomaközön, az 540-es házszám alatt 2 tonna étkezési krumpli, tavalyi termés. Telefon: Eladó két, 100 kg-os disznó Mikolában. Telefon: Eladó Börvelyben hófehér, vállpántos, fûzõs menyasszonyi ruha tartozékokkal: kesztyû, fátyol, koszorú. Telefon: Eladó kétéves 2 hónapos fejõstehén bikaborjúval. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics kis tételben. Telefon: Eladó 44-es menyasszonyi ruha. Telefon: , Eladó felfûrészelt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó feldarabolt tûzifa, házhoz szállítva. Telefon: Eladó egy kétéves kanca csikó. Telefon: Eladó homok, kavics, mosott kavics, házhoz szállítva. Telefon: Eladó betonkeverõ, hézagos tégla (rendelésre is). Telefon: Eladók használt, mûködõ HP 1740-es 17 colos, 44 cm átmérõjû monitorok, 150 lej/db. Telefon: Eladó kukorica és burgonya. Telefon: Eladó Szilágypérben nemes fehér- és vörösbor, 5 lej/ liter. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy masszív, fából készült szekrénysor (2,70 m), egy férfi mountain bike és egy kicsi színes televízió. Telefon: Eladó Nagykárolyban egy kisebb és egy nagyobb konvektor, mindkettõ jó állapotban. Telefon: Eladók Pusztadarócon kg-os húsdisznók. Telefon: Eladó étkezési burgonya, bálázott széna és szalma. Telefon: Telefon: , Eladó Nagykárolyban fürjtojás. Telefon: Eladó Gencsen egy 180 kg-os disznó, árpa és tengeri. Telefon: Eladó széna. Telefon: Eladó szép menyasszonyi ruha, két oldalt fûzõvel, méret után lehet igazítani, kedvezõ áron. Telefon: , Eladó jó minõségû pálinka. Telefon: Eladó vetõ- és étkezési burgonya. Telefon: Eladó háromfiókos disznóól góréval. Telefon: Eladó bálázott búzaszalma, Sárközújlakon. Telefon: , Eladó 130 kg-os disznó, Gencsen, a Temetõ utca 46 szám alatt. Bérbeadás Földet veszek bérbe Majtény határában, 800 kg/ha és az adó kifizetése. Telefon: Bármilyen esemény, a legelegánsabb környezetben: Poesis Esküvõk, keresztelõk, családi események, 100 fõig esküvõi menü - 85 lej/személy alapártól keresztelõi menü - 65 lej/személy alapártól halotti tor - 20 lej/személy alapártól Foglalás és rendelésfelvétel a ös telefonszámon, illetve a címen. Hidegtálak 99 lejtõl (4 személy számára) MC DANIELS Arni Sol Kft. Szatmárnémeti, Lucian Blaga út 66. Napi rendszeres járat Szatmárnémeti Nagykároly és Szatmárnémeti Újberek között. Telefon: Személyszállítás hetente Olaszországba, Spanyolországba, Francia o r - szágba, Portugáliába. Bérbe adunk 17 személyes mikro - buszt, vagy személyes kisbuszt. Telefon: 0261/766310, , , Rendszeres járat Szatmárnémeti Udvari; Szatmárnémeti Aranyosmeggyes; Szatmárnémeti Szamoskrassó Szamoslippó, Szatmárnémeti Avasfelsõfalu között. Telefon: Megrendeléseket a ös telefonszámon, illetve a címre várnak.

15 2012. október 13., szombat Hirdetés SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP 15 Utazás Személyszállítás Ausztria-Németország - ba/ból, kívánt címre kétnaponta. Telefon: Személyszállítás kívánt címre; Olaszország- Románia. Telefon: , Személyeket szállítok Magyarország-Ausztria-Németország irányába, háztól házig. Telefon: Egyéb Lakodalmakra, keresztelõkre fényképezést, videózást vállalok, profi felszereléssel. Telefon: Vállalom mosógép, hûtõszekrény és más elektromos cikk javítását háznál, egyéves garancia. Telefon: , Hangulatos, minõségi, színvonalas élõzenét vagy gépzenét szolgáltatunk, bármilyen alkalomra. Telefon: Kútfúrást vállalunk, egy év garanciát biztosítunk. Telefon: , Háznál javítok minden márkájú színes televíziót olcsón, garanciát vállalok, kiszállás falura is. Telefon: Kõmûvesmunkát, házfelújítást és festést is vállalok. Telefon: , Háznál javítok színes televíziót, LCD-t garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Háznál javítok színes televíziót, garanciával, vidékre is kiszállok. Telefon: Házépítést, külsõ és belsõ kõmûvesmunkákat vállalunk cégeknél és magánszemélyeknél is. Telefon: , Idõs, beteg gondozását vállalom a saját lakásomon, Mogyoróson (Mãriuº). Telefon: , Kútfúrás. Telefon: Vezetéstechnika-oktatás, kedvezményes áron, Nagy Lászlóval. Telefon: , Vállaljuk mosógépek javítását háznál, garanciával, kiszállás falura is. Telefon: Gyerekfelügyeletet vállalok Szatmáron. Telefon: Kétévesnél idõsebb gyermek felügyeletét vállalom, lehetõség szerint a 14-es, 15-ös vagy 16-os lakónegyedben élõ családnál. Telefon: Földet, homokot stb. szállítok házhoz, 2,5 köbméterig. Telefon: Fogsor (protézis) javítását vállalom. Telefon: , Tapasztalt kõmûves vállal falazást, vakolást, csempe- és padlócsemperakást, valamint különbözõ javításokat, reális áron. Telefon: Ácsmunkát vállalok (tetõ, terasz, csatornázás). Telefon: Homokot, kavicsot szállítok, kõmûves munkát vállalok A-tól Z-ig. Telefon: Álláshirdetés Lapterjesztõt keresünk Kaplonyba, Józsefházára és Béltekre. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. Családorvosi rendelõ orvost alkalmaz. Telefon: A hirdetések tartalmáért a hirdetõ felel! Megemlékezés Fájó szívvel emlékezünk arra az egy évvel ezelõtti szomorú napra, amikor a még élni akaró, szeretett édesapa, após és nagyapa, RÁCZ IMRE, volt szatmárhegyi lakos szíve utolsót dobbant. Nehéz a kõ, de nehezebb a bánat, / Mely szívére borult az egész családnak. / Szíve nemes volt, keze dolgos, / Életet nehéz volt, álma legyen boldog. / Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, / Nyugodalmadat nem zavarja senki. / Ha nyugszol is a nehéz hant alatt, / Nem vagy feledve, emléked szívünkben örökre megmarad. / A te szíved megpihent, a miénk vérzik, / Mert a fájdalmat csak az élõk érzik. / Ha kimegyünk a temetõbe, / Ránézünk sírod kövére, / Szorgalmas munkádnak ez lett a bére. Fájó szívvel emlékezik rá lánya, Erika, veje, Gabi és unokája, Tündi. Leírhatatlan fájdalommal és könnyes szemmel emlékezem arra az egy évvel ezelõtti fájdalmas és szomorú napra, amikor a kegyetlen halál oly hirtelen elragadta mellõlem szeretett férjemet, RÁCZ ANTAL IMRE, volt szatmárhegyi lakost. Elvitted a derût, a fényt, a meleget, / Csak egy sugarat hagytál, az emlékedet. / A te szíved pihen, a miénk vérzik, / Mert a fájdalmat csak az élõk érzik. / Eszünkbe jutnak az együtt töltött napok, / Fülünkben újra felcsendül a hangod. / Azt mondják, az idõ gyógyít, feledni is lehet, / De a könnyek most kínozzák szívünket. / Őrizzük a hangod minden gesztusát, / Míg a mi szívünk a földön dobog. / Hiányodat feldolgozni nem lehet, / Csak próbálkozunk élni nélküled. / Vigaszként emlegetjük naponta a neved, / Reméljük, hogy egyszer majd találkozunk veled. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat. Az õt soha nem feledõ felesége, Magdolna. Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk arra a két évvel ezelõtti napra, amikor a szeretõ testvért, MOLNÁR MIKLÓS, volt darai lakost elragadta a halál. Elmentél tõlünk, nem tudtál búcsúzni, / Nem volt idõ arra, el kellett indulni. / Bármennyi év teljen is el, / Akik igazán szerettek, nem felednek el. / Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, / Nyugodalmadat nem zavarja senki, / Ha nyugszol is a nehéz a föld alatt, / Nem vagy feledve, emléked szívünkben marad. / Imádott a családod, mindekit szerettél, / Akkor voltál boldog, ha örömet szereztél, / Számunkra ez a nap fájó emléke marad, / Érted hulló könnyeink soha el nem apadnak. Emlékét megõrzi sógora, testvére, Etel és családja. Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk arra a két évvel ezelõtti napra, amikor a kegyetlen halál elragadta a drága jó testvért, MOLNÁR MIKLÓS (CSŐRI), volt darai lakost. Szomorú az út, amely a sírodhoz vezet, / Szívedben nem volt már, csak szeretet. / Az idõ múlik, feledni nem lehet, / Csak letörölni a hulló könnyeket. / Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, / Halálod míg élünk, fájó emlék marad. Emlékét megõrzi testvére, Imre és családja. Fájó szívvel emlékezünk arra a két évvel ezelõtti napra, amikor MOLNÁR MIKLÓS (CSŐRI) eltávozott az élõk sorából. Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni, / Nem volt idõ arra, el kellett indulni. / Búcsúztam volna tõletek, de erõm nem engedett, / Így búcsú nélkül kellett elválnom tõletek. / A fejfa tövében édes a nyugalom, / Ott enyhül minden kín és fájdalom. Emlékét örökké megõrzi testvére, Jóska és családja. Fájdalomtól megtelt szívvel és könnyes szemmel emlékezünk arra az egy évvel ezelõtti szomorú napra, amikor örökre eltávozott közülünk a szeretett édesapa, após és nagyapa, RÁCZ ANTAL IMRE, volt szatmárhegyi lakos. A te szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, / Mert a fájdalmat csak az élõk érzik / Ha kimegyünk a temetõbe, / Ránézünk sírod kövére, / Szorgalmas munkádnak ez lett a bére. / Neked szól ma a templom harangja, / Érted imádkozunk halkan, zokogva. / Már egy éve, hogy a temetõ kapuját járjuk, / Megnyugvást lelkünkben még ma sem találunk. / Most hulló könnyekkel állunk sírod mellett, / A koporsó bezárta drága kincsünket. / Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, / Érted hulló könnyeink soha el nem fogynak, / Adjon a Jóisten örök nyugodalmat. Soha nem feledjük, örökké hiányozni fog. Bánatos fia, Antal, menye, Krisztina, két unokája: Benjámin és Krisztián. Soha el nem múló fájdalommal és könnyes szemmel emlékezünk arra az egy évvel ezelõtti szomorú napra, amikor a kegyetlen halál elragadta közülünk a drága jó édesapát, apóst, nagyapát, RÁCZ ANTAL IMRE, volt szatmárhegyi lakost. Neked szól ma a templom harangja, / Érted imádkozunk halkan, zokogva. / A sok virág sírodat takarja. / Senki sem tudja senki, mi a fájdalom, / Amíg édesapját nem fedi sírhalom. / Üres a ház, ha édesapa nincs, / Üres a ház, mert eltûnt egy drága kincs. / Sírod mellett hiába könnyezünk, / Nagyon fáj, ha rád emlékezünk. / A fájdalmat leírni nem lehet, / Csak letörölni a hulló könnyeket. / Fájó szívünk fel-felzokog érted, / Örökké szeretünk, és nem feledünk téged. Legyen áldott örök pihenése. Emlékét megõrzi fia, Csaba, menye, Gabica, két unokája: Szebasztián és Karolina. Fájó szívvel emlékezünk arra a tizennégy évvel ezelõtti napra, amikor a szeretett anya, anyós, nagymama, DIÓSI ERZSÉBET eltávozott közülünk. Az a gyermek boldog, akinek van anyja, / Bánat annak szívét nem nyomasztja. / Ha nekünk is lenne, amikor hazamennénk, / Ölelõ két karjában kicsit megpihennénk. / De nem így van, virágcsokrot viszünk sírjára, / S ha könnycsepp csordul végig arcunkon, / Az azért van, mert szeretjük és hiányzik nagyon. Szeretõ lánya és családja. Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk arra a két évvel ezelõtti napra, amikor a kegyetlen halál elragadta a drága jó testvért, MOLNÁR MIKLÓS (CSŐRI) volt darai lakost. Üres a ház, ha testvér nincs, / Üres a ház, mert eltûnt egy drága kincs. / Sírod mellett hiába könnyezünk, / Nagyon fáj, ha rád emlékezünk. / Nem tudja senki, mi a fájdalom, / Amíg testvérét nem fedi sírhalom. / A fájdalmat leírni nem lehet, / Csak letörölni a hulló könnyeket. / Fájó szívünk fel-felzokog érted, / Örökké szeretünk és nem feledünk téged. / Hiába borul rád a temetõ csendje, / Szívünkben élni fogsz mindörökké. Emlékét megõrzi testvére, Karcsi, sógornõje, keresztgyermekei: Adrienn, Krisztián és édesanyja. Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk arra a két évvel ezelõtti napra, amikor a szeretõ férj és édesapa, MOLNÁR MIKLÓS (CSŐRI), volt darai lakos itthagyott bennünket. Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, / Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. / Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tõlünk soha senki el nem vehet. / Téged elfeledni soha nem lehet, / Csak muszáj megtanulni élni nélküled. / Nem halljuk hangod, nem látjuk az arcod, / Hiába szólítunk, de már azt nem hallod. / Virágot viszünk egy néma sírra, / De ezzel téged nem hozhatunk vissza. / Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, / Hazudni a szívnek, hogy nem tudjon fájni. Emlékét megõrzik felesége, gyermekei: Laura és Nándi.

16 16 SZATMÁRI MAGYAR HÍRLAP október 13., szombat Katasztrófát szimuláltak tegnap az Eminescu Fõgimnáziumban A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapját minden év október 12-én tartják. Ezt a Világnapot 1987-ben hazta létre az ENSZ, abból a célból, hogy megemlékezzenek a természeti katasztrófákról, azok áldozatairól és mindezzel felhívják a figyelmet a katasztrófák okaira figyelmeztetve arra, hogy a legtöbb természeti katasztrófa emberi behatások közvetett vagy közvetlen következményei és sokuk elkerülhetõ, de legalábbis elõre jelezhetõ. Ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet bolygónk sérülékenységére és a mi felelõsségünkre. Természeti katasztrófák között megkülönböztetjük a teljesség igénye nélkül az alábbiakat: geológiai katasztrófák (vulkánkitörés, lávafolyás, iszapár, jégkitörés, izzó felhõ, vulkáni gáz és hamu, földrengés, földcsuszamlás, hegy- és partomlás, stb.); hidrológiai katasztrófák (szökõár, lavina, árvíz, éhínség, elsivatagosodás, havazás, hóvihar, stb.); klimatikus/légköri katasztrófák (szélvész, tornádó, trópusi ciklon, hurrikán, klímaváltozás, stb.) ; tûzkatasztrófák (erdõtûz); növények és/vagy kártevõik okozta katasztrófák (szilfavész, kávérozsda, a kék penész - dohányperonoszpóra, stb.); állatok okozta katasztrófák (sáskajárás, krumplibogár kártétele, kukoricabogár kártétele, fehér szövõlepke, szõlõ-filoxéra, stb.). Külön kategóriába tartoznak az ember által okozott katasztrófák: A füstmérgezés áldozatai technikai eredetû - civilizációs - katasztrófák - bányatûz, gátszakadás, atombaleset, szmog - füstköd, savas esõ, vízszennyezés, olaj szennye zõdés, tengerpartokon, talajszennyezés, stb.), valamint ember okozta ökológiai katasztrófák (állatok átgondolatlan vadászata, patkány elterjedése, növények genetikai módosítása, stb.) Természeti csapások mindig is lesznek Nemzetközi segítség nélkül a katasztrófa sújtotta államok gyakran képtelenek úrrá lenni a nehézségeken. Természeti csapások mindig is lesznek, de nem feltétlenül válnak katasztrófává, ha megtesszük a szükséges lépéseket. Az ENSZ ezért az egész világot átfogó rendszert szándékozik kiépíteni a természeti katasztrófák elõrejelzésére. Az ember felelõssége a technikai fejlõdésével folyamatosan nõ és ezt ideje felismerni és tenni nemcsak a többi, katasztrófák sújtotta emberért, de az ottani honos- és háziállatokért, növényekért és egyéb, szavakban és javakban nem kifejezhetõ értékekért, ezzel együtt, a Földért. Természetesen ugyanilyen fontos az is, hogyan vészeljük át ezeket a katasztrófákat, illetve tudjuk-e, hogy és mit kell tenni különféle vészhelyzetek esetén. Ezzel kapcsolatban tartottak tegnap a fennállásának 100. születésnapját ünneplõ Mihai Eminescu Fõgimnáziumban katasztrófa-szimulációt. Tûz ütött ki az iskola könyvtárában, mely gyorsan átterjedt az egész épületre, vastag füstfelhõbe burkolva a termeket és folyosókat. A Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyelete három tûzoltókocsival vonult ki a helyszínre, a tûzoltók teljes me net - felszerelésben, gázmaszkokkal és oxigénpalackokkal felszerelve men - tették a sérülteket, illetve a füstmérgezést szenvedõket, akiket az iskola önkéntes vöröskeresztesei részesítettek elsõsegélyben, ellátták a sérüléseket, a súlyosabb sérülteket pedig a helyszínre érkezett mentõautóval szállították kórházba. A szimulálási akciót figyelemmel kísérte Eugeniu Avram prefektus is, aki elégedetten állapította meg a tûzoltó illetve vöröskeresztes önkéntesek felkészültségét és dicséretben részesítette õket. Sz. K. M. Hamis amerikai rendszám Gyertyalángok gyúltak az idõsek megsegítéséért Október 11-én, kora délután állították meg ellenõrzés céljából a határrendészek Avasfelsõfaluban az amerikai rendszámmal ellátott BMW X5 típusú gépkocsit. A gépkocsit a 30 éves, avasfelsõfalui B. Adriana vezette és amikor az ellenõrzést végzõ szervek az autó iratait kérték tõle, nem tudta bemutatni azokat. Ezután a fiatal nõt bekísérték az avasfelsõfalui határrendészeti irodába, ott derült ki, hogy a gépjármûvet elkobzás miatt keresik és már kétszer is volt ideiglenes rendszámtábla kikérve rá. A nyomozást felügyelõ ügyész lefoglaltatta a gépjármûvet, melynek tulajdonosa mindenféle nyilatkozatot és felvilágosítást megtagadott. Sz. K. M. Tüzet oltottak a Vetési Ipari Park egyik csarnokában Tegnap 21 óra 18 perckor értesítették a Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyeletét, hogy tûz ütött ki a Vetési Ipari Park egyik, a Colina Matador Impex Kft. tulajdonát képezõ csarnokában. A helyszínre három tûzoltókocsi vonult ki, Buzduga Sergiu hadnagy vezénylete alatt és 22 óra 30 perckor sikerült teljes egészében eloltaniuk a tüzet. A vizsgálatok során kiderült, hogy az elektromos hálózat meghibásodása okozott rövidzárlatot, ez lobbantotta lángra a csarnokban lévõ faipari hulladékot, mely gyorsan égni kezdett, veszélyeztetve az ipari park többi csarnokát is. A lángok körülbelül lejes kárt okoztak Sz. K. M. Tegnap délután immár negyedik alkalommal gyúltak ki a fények a rászorulókért a Corneliu Copusu sétányon. Az Egymillió csillag elnevezésû nemzetközi gyertyalángos megmozdulásra harminckét romániai városban került sor egyidõben, 18 órától, a Caritas Szervezet kezdeményezéseként. A szolidaritási akció Franciaországból indult még ban, ezt követõen pedig elõször a Caritas Europa, majd a Caritas International csatlakozott a szegény körülmények között élõ emberek megsegítéséért létrehozott programhoz. Az idei eseménnyel a Házi Beteggondozó Központok munkájának támogatását tûzték ki célul. A péntek délutáni jótékonysági eseménnyel összekötött koncerten fellépett Cserey Csaba és Balogh Ferenc ütõs hangszerekkel, valamint az OPUS 4 örökzöld slágerekkel. A mûvészek önkéntesen vállalták a fellépést, ezzel is támogatva az ügyet. A sétányra érkezõk egy jelképes adomány (20 lej) ellenében kaphattak egy mécsest és közvetlen adományokkal is támogathatták a Házi Beteggondozó Központokat. A kilenc központ, amely 14 településen biztosítja szolgáltatásait, évente több, mint 900 idõst, beteget lát el. A központok által biztosított szolgáltatások a következõek: egészségügyi ellátás, betegek felügyelete és kezelése, az ágy és a beteg higiéniájának biztosítása, táplálkozási tanácsok, mozgás gyakorlatok, háztartásbeli segítség, gyógyszerek beszerzése, hivatalos okiratok kezelése, informálás az ellátottak jogairól és lehetõségeirõl, a hozzátartozók felkészítése a beteggondozási technikákra, egészségügyi tanácsadás, gyógyászati segédeszközök biztosítása. A hozzátartozóknak az ápolási folyamatba történõ bevonása, támogatása és felkészítése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a betegek otthoni környezetben, gyorsabban felépüljenek. A Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet úgy gondolja, hogy minden embernek biztosítani kell a méltóságteljes életet minden betegség és fájdalom ellenére. A megmozdulást Löchli Tünde, a Szatmár Egyházmegyei Caritas Szervezet vezetõje nyitotta meg, majd Ugocsán Ildikó, a Házi Beteggondozó Központ munkatársa mutatta be az intézmény tevékenységét. Ezt követõen Adrian ªtef, a Szatmár Megyei Tanács elnöke és Marcela Papici, Szatmárnémeti alpolgármestere szólt néhány szó erejéig az egybegyûltekhez. A Egymillió csillag nevû gyertyalángos akción Szatmárnémetiben a megyei és városi önkormányzat képviselõi mellett politikai és egyházi elöljáróink, illetve számos intézmény és civil szervezet képviselõje is részt vett. Kovács Eszter

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Hazajött a paralimpiai dobogós vívó Osváth Richárd A junior országos bajnokság tegnapi csapatversenyének döntõje elõtt a Csipler Sándor Vívóteremben jelenlévõk vastapssal fogadták a londoni paralimpián

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Sok fiatalnak nincs munkája, mégis kevesen mentek el az állásbörzére Szatmárnémetiben alig pár száz végzõs fiatal vett részt tegnap reggel kilenctõl a Szatmár Megyei Munkaerõ-foglalkoztatási Ügynökség

Részletesebben

Őszi Fesztivál Kismajtényban

Őszi Fesztivál Kismajtényban Büntetõkkel büntette az Oli a Zilahot Nehezen, de végül sikerült megszakítania negatív sorozatát a Szatmárnémeti Olimpiának, miután a harmadik ligás bajnokság 8. fordulójában egy góllal nyert hazai pályán

Részletesebben

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is

Sikeres találkozó: lesz körgyûrû, határátkelõ és gyorsforgalmi út is Lámpások gyúltak a rászorulókért A Hám János Óvoda német és magyar csoportja, a 9-es Számú Óvoda német csoportja, az Ettinger Líceum elõkészítõ osztályos tanulói és még számos gyermek gyûlt össze pénteken

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP A parlament megszavazta a szakmai érettségi bevezetését Megszavazta a szakmai érettségi bevezetésérõl szóló törvénytervezetet a szenátus, így a tanév végén kétszintû érettségi rendszerben vizsgáznak majd

Részletesebben

Nagy szükség van az iskolaorvosi rendelõkre

Nagy szükség van az iskolaorvosi rendelõkre Környezetkímélés és újrahasznosítás a cél 2012 elején hirdették meg a Hulladékok helye nem a házban van, küldd sétálni õket elnevezésû akciójukat, melynek során az ország 1 000 településén eddig 12 500

Részletesebben

Megalakult a szatmári RMDSZ nõi tagozata

Megalakult a szatmári RMDSZ nõi tagozata 1956, te csillag emlékeztek a gimnazisták 1956, te csillag címmel tartott megemlékezõ, verses történelmi áttekintést a szatmárnémeti Református Gimnázium tegnap kora délután. A díszterem zsúfolásig telt

Részletesebben

A becslések szerint az RMDSZ átlépte a választási küszöböt

A becslések szerint az RMDSZ átlépte a választási küszöböt Mézeskalácsokat készítettek a gyermekek Közeledik a karácsony, gyermeki mértékkel számolva pedig már csak néhányat kell aludni a szeretet ünnepéig. A legkisebbek izgatottsága naprólnapra nõ. Igazi felüdülést

Részletesebben

Gálamûsorral zárult a XXI. Hajnal Akar Lenni

Gálamûsorral zárult a XXI. Hajnal Akar Lenni Boszorkányok és szellemek az iskolában Egy héttel a legkisebbek mulatsága után a nagyobbak is jelmezt öltöttek a 10-es Számú Általános Iskolában. Az álarcosok parádéja zárta az ez évi Halloweenmulatságokat

Részletesebben

Beavatták a Hám János gólyáit

Beavatták a Hám János gólyáit Megdolgozott a gyõzelemért a VSK Megérdemelt gyõzelmet aratott a bajnokság hetedik fordulójában a Szat már - németi VSK nõi kosárlabda csapata, amely a craiovai együttest fogadta és a várt - nál nehezebben,

Részletesebben

Feltárták megyénk legõsibb templommaradványát

Feltárták megyénk legõsibb templommaradványát Márton-napi ünnepség német nyelven Márton-napi ünnepséget rendeztek tegnap délben a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumban. A jelenetekkel és énekekkel egybekötött mûsort a németül tanuló diákok Császár

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Barangolás a Károlyi-kastélyban Valódi idõutazás élményét nyújtja A hajdanvolt kastély, a Károlyi-kastély elsõ emeletén, tíz teremben berendezett kiállítás, amely a grófi család rezidenciájaként szolgáló

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Sehol nem szabad játszani a tûzzel! Az elmúlt iskolai tanévben, hét ízben is azon kaptak diákokat, hogy felelõtlenül a tûzzel játszottak. A Szatmár Megyei Szamos Sürgõsségi Helyzetek Felügyelõsége megtartotta

Részletesebben

A vidékiek problémái is fontosak

A vidékiek problémái is fontosak Piros masnis felvonulás az AIDS ellen A WHO 1988-ban december 1-jét az AIDS elleni küzdelem világnapjává nyilvánította. Ennek célja, hogy mozgósítsa az embereket a HIV elleni küzdelemben. A világnap alkalomból

Részletesebben

Több mint ötven százalékra van szükségük a gyõzelemhez

Több mint ötven százalékra van szükségük a gyõzelemhez Pöttöm Parádé a fõgimnáziumban Az ötödikes és kilencedikes diákok beavatása után ezen a héten a legkisebbek bemutatkozására is sor került, jövõ héten pedig a legnagyobbak, a posztlíceumi diákok is megtartják

Részletesebben

Erdei D. István elutazott az Európai Néppárt kongresszusára Az esemény egyik házigazdája az RMDSZ

Erdei D. István elutazott az Európai Néppárt kongresszusára Az esemény egyik házigazdája az RMDSZ Átlépve a százpontos határt nyert a VSK Az idény eddigi leglátványosabb és pontgazdagabb mérkõzését játszotta tegnap este a Szatmárnémeti VSK nõi kosárlabda együttese, amely hazai pályán 17 pontos gyõzelmet

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Miniszteri találkozó Szatmárnémetiben Pénteken Szatmárnémetiben találkozik dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelõs államtitkára és Ovidiu Silaghi, Románia szállításügyi

Részletesebben

Hány falusi rendõr beszél magyarul

Hány falusi rendõr beszél magyarul Pályázat öntözõrendszer kialakítására A szárazság valamint az, hogy nincs megfelelõen kiépített öntözõrendszer Szatmár megyében nagyon sokak életét megkeserítette és a kukorica termést nagy mértékben kompromittálta.

Részletesebben

Újabb lépés Lunaforráson a síparadicsom felé

Újabb lépés Lunaforráson a síparadicsom felé IV. Szatmári Babahordozó Napok A szatmárnémeti baba-mama klub a világ több országában mûködõ non-profit egyesülethez csatlakozva, idén már negyedik alkalommal ünnepli a Nemzetközi Babahordozó Hetet, mely

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Féltucatot kapott a bukaresti kupameccsen az Olimpia a Rapidtól Elmaradt az optimista szurkolók által titokban várt bravúr tegnap este Bukarestben, ahol a Román Kupa keretében a harmadik ligás Szatmárnémeti

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP A nyelvek európai napját ünnepelték az iskolások A nyelvek európai napját ünnepelték tegnap az iskolások, ugyanis 2001 óta szeptember 26-a az európai nyelvek ünnepe. A 10-es Számú Általános Iskola tanulói

Részletesebben

Anyák és gyermekek köszönhetik életüket a Loredana otthonnak

Anyák és gyermekek köszönhetik életüket a Loredana otthonnak Facsemetét ültetettek az iskolások Faültetéssel ünnepelte a Mircea Eliade Általános Iskola az Ökoiskolák Európai Napját. Tegnap az iskola elõtti parkba facsemetéket ültettek a diákok és a jeles naphoz

Részletesebben

Fiatalkorú és idõs tolvajok párbeszéde

Fiatalkorú és idõs tolvajok párbeszéde Játszunk, és önzõ módon még élvezzük is. Interjú Marosszéki Tamás színmûvésszel, a Harag György Társulat új tagjával. A 2012/2013-as évadban a Harag György Társulat kilenc új taggal bõvült, köztük a Marosvásárhelyen

Részletesebben

SZATMARI MAGYAR HIRLAP

SZATMARI MAGYAR HIRLAP Hétfõtõl újból MADISZ táncház a Kölcseyben A tanév megkezdésével folytatódik a Szatmárnémeti MADISZ által szervezett néptáncoktatás és táncház is. Az elsõ táncházra szeptember 24-én, hétfõn kerül sor,

Részletesebben

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács Szilágyság/27. 1. 27. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra van magyar alelnökünk Ma egy hete, pénteken délelõtt a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának kis üléstermében sok érdeklõdõ vett részt a megyei tanács alakulóülésén.

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok

Tisztelt honfitársak, Romániában élõ magyarok Szilágyság/1. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. január 6. 1. 2012. január 6. 1. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon Autósok nehéz év elõtt Az államfõi kihirdetésre váró jogszabály

Részletesebben

100 000 példány. 100 éves a diósgyõri sport

100 000 példány. 100 éves a diósgyõri sport 100 000 példány Bejáráson Jó a víz Gólszüret VII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM Térítésmentes 2010. FEBRUÁR 27. A tervek szerint halad az Eperjesi utcán a miskolci készenléti század leendõ épületének felújítása. Írásunk

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

Rest(itúciós) törvény

Rest(itúciós) törvény 2009. augusztus 7. 1. 2009.augusztus 7. 32. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Rest(itúciós) törvény Az Országos Restitúciós Hatóság elnöke, Anca Opre Kolozs és Szilágy megyében tájékozódott az elmúlt hét végén.

Részletesebben