Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 szeptember A Bencés Konföderáció prézes apátjai Downside-ban tartották évi szinódusukat, amelyen Asztrik fõapát úr is részt vett a Magyar Bencés Kongregációt képviselve. szeptember Borián Elréd atya és a tanári kar néhány tagjának kíséretében a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium tanulóinak egy csoportja utazott a németországi Meschede-be, hogy az iskolák közötti kapcsolat 25 éves jubileumát együtt ünnepeljék. A küldöttséghez csatlakozott Asztrik fõapát úr, Korzenszky Richárd perjel atya és a két gimnáziumunk igazgatója: Horváth Dori Tamás atya és Hardi Titusz atya is. Az ünnepség záró szentmiséjében Asztrik fõapát úr diakónussá szentelte Maurus Runge testvért. szeptember 27. Mind a gyõri, mind a pannonhalmi gimnáziumunkban rendkívüli ének-zene órát tartott a Muzsikás együttes. október 3. A Közvetítõ címû filmet Asztrik fõapát úr, valamint Kabay Barna és Petényi Katalin rendezõk jelenlétében mutatták be a Római Magyar Akadémián. október 4. A pannonhalmi bazilikában fogadhattuk a Montserrati Bencés Apátság Fiúkórusát, akik katalán, spanyol és olasz barokk mûveket adtak elõ Joaquim Pique i Calvo vezényletével. október 5. A Gyõri Könyvszalon keretében Villányi László költõ beszélgetett Varga Mátyás atyával új kötetének megjelenése kapcsán. október 8. Az 1956-os magyar forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a burgenlandi Halbturnban Paul Iby kismartoni megyéspüspök úr és Asztrik fõapát úr jelenlétében. október 12. A BUSZESZ Zrt-vel közösen készített Bencés borecetek sajtóbemutatójára került sor Pannonhalmán. Az elsõsorban a gasztronómiai lapokat képviselõ újságírók a tájékoztatót követõen különbözõ salátákon meg is kóstolhatták a levendulával ill. diólevéllel és zsályával ízesített boreceteket. október 16. Eduárd Benedek Brunschweiler emléktáblájának avatására került sor a Pannonhalmi Fõapátság fõbejáratánál. A Born Frigyessel (aki a második világháború idején a svájci követség kereskedelmi attaséja, a Nemzetközi Vöröskereszt országos megbízottja volt) aláírt szerzõdés értelmében Pannonhalma, az apátság épülete és parkja a Nemzetközi Vöröskereszt védelme és Brunschweiler Eduárd svájci állampolgár igazgatása alá került, és területenkívüliséget élvezett. Brunschweiler Eduárd Pannonhalmára költözött, és mindaddig a Nemzetközi Vöröskereszt és Pannonhalma szolgálatában állt, amíg 1945 nyarán a megszállók ki nem utasították az országból. Az emléktábla-avatáson Asztrik fõapát úr köszöntõje után Szita Szabolcs történész (Holocaust Közalapítvány) tartott elõadást, majd Marc-André Salamin a Svájci Államszövetség nagykövetének ünnepi beszéde következett, ezt Mike Oeke, a Nemzetközi Vöröskereszt megbízott delegációvezetõjének ismertetése követte. A leleplezés és koszorúzás után a résztvevõk részleteket tekintettek meg az E. B. Brunschweiler életét feldolgozó dokumentumfilmbõl, amit Siklósi Szilveszter rendezett, majd befejezésül a bazilikában tisztelegtek Kelemen Krizosztom fõapát (a Világ Népeinek Igaza) sírjánál. október 22. Rejtett kamerával címmel Dr. Szentpétery Tibor a forradalmat és a harcok következményeit ábrázoló ötvenhatos képeibõl nyílt kiállítás a gimnázium Tetõtéri Galériájában. A szerzõ 1956 októberében és novemberében ballonkabátja alá rejtett kamerával járta Budapestet, és örökítette meg a többnyire szomorú történéseket. E napon vette át Galambos Iréneusz atya a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés emlékplakettjét az ötvenhatos forradalom gyõri eseményeiben való tevékeny részvé-

15 teléért. A díjat Kara Ákos alelnök Pannonhalmán adta át. A gimnázium tornatermében diákjaink által tartott megemlékezésen Jelenits István piarista atya mondott ünnepi beszédet, és Illyés Gyula versének segítségével idézte fel az ötven évvel ezelõtt történteket. október 23. Az ünnepi orgonahangversenyt a bazilikában Áment Lukács atya tartotta. október 28. Mark S. Hanson, a Lutheránus Világszövetség elnöke látogatott Pannonhalmára Ittzés János, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspök-elnöke kíséretében. október 31. A már negyedszázada a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban biológiát tanító dr. Rékási József az MTA kupolatermében Rácz tanár úr életmûdíjat vehetett át. Rékási tanár úr igazi tudós tanár, aki a pedagógiai és tudományos munkája során igényességre, a tudományos munka szeretetére is nevelte és ma is neveli és oktatja diákjainkat. Tanítványai közül sokan szerepeltek eredményesen a különbözõ tanulmányi versenyeken, sokan választották az orvosi pályát. október november 8. Az Általános Káptalan határozata alapján kánoni vizitációra került sor a Magyar Bencés Kongregációban. A vizitációt fõapát úr felkérése alapján André Louf és Philippe Vanderheyden belga apátok vezették. november 6. Az Asztrik fõapát úr vezetésével mûködõ Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány Magyar Katolikus Egyház 1956 címmel tartott tudományos konferenciát Budapesten a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolán. A konferencián amelyet Erdõ Péter bíboros-érsek nyitott meg történészek, levéltárosok és a korszakkal foglalkozó kutatók tartották elõadást, majd 1956, a megélt történelem címmel kerekasztal-beszélgetés zárta a programot. november 9. Itt tartózkodása idején André Louf atya, aki harminc éven át volt az észak-franciaországi Mont-des-Cats trappista közösség apátja, Budapesten a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskolán és az Írók Boltjában találkozott olvasóival, bemutatva a Bencés Kiadó által az utóbbi években kiadott három könyvét. E napon áldotta meg Asztrik fõapát úr a Budapest Bortársaság Bazilika nevû új borboltját, amely kiemelt helyet biztosítva a Pannonhalmi Apátsági Pincészet borainak, egyfajta utódja kíván lenni a múlt század elsõ felében Budapesten létezett fõapátsági borszaküzletnek. november Ebben az évben is megrendezték a pannonhalmi diákok a Szent Márton napi jótékonysági vásárt, amelynek bevételét ebben az évben az erdélyi Válaszúti Szórványkollégiumnak juttatják el. A szórványkollégium azoknak az észak-mezõségi óvodásoknak és kisiskolásoknak az oktatását vállalja, akiknek szülõfalujában vagy annak közelében nincs lehetõségük saját anyanyelvükön tanulni. Vezetõje a neves néprajzkutató, a válaszúti Kallós Zoltán, aki munkatársaival maga is jelen volt a Szent Márton napi rendezvényeken, elõadást is tartott bemutatva néprajzi gyûjtõútjainak gyümölcseit. A vendégekkel történt kötetlen beszélgetések nyomán diákjaink is betekintést nyerhettek az erdélyi szórvány-magyarság életébe. Idén 25 éves a németországi meschedei bencés gimnázium és a pannonhalmi bencés gimnázium közötti testvér-kapcsolat. A jubileum alkalmából a meschedei gimnázium diákjai és tanárai is részt vettek ünnepünkön, este a gimnázium diákjaiból álló big band koncertet is adott a tornateremben. Az ünnepi szentmise fõcelebránsa és igehirdetõje Dominikus Meier meschedei apát volt, aki beszámolót tartott apátságuk életérõl. november 17. A Pannonhalmi Fõapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és az MKB Bank Nyrt. közös Szent Márton Napot tartott. Asztrik fõapát úr köszöntõjét követõen Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater címû mûvét a Liszt Ferenc Kamarazenekar adta elõ Rolla János vezetésével, valamint Catherine Bott szoprán és Robin Blaze kontratenor közremûködésével. Az ünnepi megemlékezést Udvardy György esztergom-budapesti segédpüspök tartotta. Az idei Szent Márton-díjat Szokolay Sándor zeneszerzõ vehette át. A barokk

16 ebédlõben az új termény és bor megáldása után állófogadás és borkóstoló zárta az ünnepet. E napon tartott elõadást Velkey Ferenc egyetemi docens a gimnázium Teleki-termében A Kaszinó-jelenet címmel közelítés a Széchenyi-Kossuth vitához elsõ találkozásuk kapcsán. november 22. Forrai Botond atya a Gyõr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért díjat vehette át Gyõrött. november 23. A Magyar Bencés Kongregáció Általános Káptalanja folytatva munkáját, egynapos ülést tartott. november 24. Sági László kutató (MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet) tartott elõadást Genetikailag módosított növények: áldás vagy átok? címmel a gimnázium Teleki-termében. november A Szent Domonkos Rend magyarországi tagjainak tartott lelkigyakorlatot Asztrik fõapát úr Dobogókõn. november 28. A Petõfi Irodalmi Múzeumban Varga Mátyás atya A leghosszabb út címû kötetét mutatták be. A szerzõvel Margócsy István irodalomtörténész és Tolnai Ottó költõ beszélgetett.

17

18

19

20

21

22

23

24

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél

BENCÉS HÍRLEVÉL X. SZENT MÁRTON MA. évfolyam 4. szám 2008. tél BENCÉS HÍRLEVÉL X. A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA SZENT MÁRTON MA Christian Haidinger altenburgi apát úr homíliája, amelyet a pannonhalmi bazilikában 2008. november 11-én mondott el Kedves

Részletesebben

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos

Békés Gellért. IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz. Szociális otthonainkról Családreferensek országos HL07-1.qxp 2007.03.27. 13:13 Page 1 BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA IX. évfolyam 1. szám 2007. tavasz Békés Gellért HÚSVÉT ÉLÕ REMÉNYE Akereszténység a remény vallása. Van,

Részletesebben

Bensõséges kapcsolatban Jézussal

Bensõséges kapcsolatban Jézussal XI. évfolyam 1. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tavasz Bensõséges kapcsolatban Jézussal Cirill perjel atya homíliája Asztrik fõapát úr 20 éves püspöki jubileumán. Elhangzott a

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN

A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA STUDIA MONASTICA TANULMÁNYI NAPOK PANNONHALMÁN BENCÉS HÍRLEVÉL A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 3. szám 2006. ősz 15 ÉVE ÁLL PANNONHALMA ÉLÉN VÁRSZEGI ASZTRIK FÕAPÁT ÚR 1991. augusztus 27-én, a pannonhalmi Bazilika felszentelésének

Részletesebben

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES

VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VIII. évfolyam 1. szám 2006. tavasz VÁRSZEGI ASZTRIK FŐAPÁT ÚR 60 ÉVES 60 Örömmel tudatjuk a Bencés Hírlevél Olvasóival, hogy Asztrik főapát úr 2006. január

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. õsz ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az Év pincészete 2010 díj átadása Interjú Ontko Henrik atyával

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

dr. Nagy Zoltán néprajzkutató, megyei múzeumigazgató az

dr. Nagy Zoltán néprajzkutató, megyei múzeumigazgató az Események, hírek Krónika 2011. Július 3. A zsidó lakosság deportálására emlékeztek Szombathelyen. Az imaházban Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnöke köszöntötte a kegyeleti esemény résztvevőit,

Részletesebben

LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK!

LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 4. szám 2005. tél LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK! Notker Wolf prímás apát úr homíliája Szent Márton ünnepén Szent Márton számomra egyike a legnagyobb

Részletesebben

Szent Márton ünnepe 2009

Szent Márton ünnepe 2009 XI. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2009. tél Szent Márton ünnepe 2009 Benedikt Müntnich apát úr homíliája Szívből köszönöm Önöknek, hogy Br. Philippel együtt itt lehetünk

Részletesebben

HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011.

HÍRLEVELE TÉNYKEDÉS. Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - Veni Sancte. A Bencés Diákszövetség. XXII. évf. 2. szám 2011. PAX ET GAUDIUM A Bencés Diákszövetség HÍRLEVELE XXII. évf. 2. szám 2011. Szent Mihály hava TÉNYKEDÉS Veni Sancte Az új tanév, munkaév és művészeti évad kezdetén kö - szöntő soraimmal Boldog II. János Pál

Részletesebben

Krónika. Január 17-19. A "Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban" Január 16.

Krónika. Január 17-19. A Mediáció és resztoratív igazságszolgáltatás a büntetés-végrehajtásban Január 16. Krónika Akadémián hazai és külföldi szakemberek részvételével. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán A Foresee Kutatócsoport szervezésében megvalósult együttműködési megállapodást írt alá dr.

Részletesebben

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012

RÁKÓCZI SZÖVETSÉG BESZÁMOLÓ 2012 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉLET 2 TÁRSADALMI- ÉS MÉDIAKAPCSOLATOK 9 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG 2012-BEN MEGVALÓSULT KÖZPONTI RENDEZVÉNYEI 16 A 2012. ÉVI DIÁKUTAZTATÁSI PROGRAMOK BEMUTATÁSA 41 A RÁKÓCZI SZÖVETSÉG

Részletesebben

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum

Hírlevele. A Bencés Diákszövetség. Szennay András. Bemutatkoznak ösztöndíjasaink. Nótahajó. Interjú Péter Tamással. Bazilikaszentelés Arcus Temporum A Bencés Diákszövetség Hírlevele XXIII. évfolyam, 2012/2. szám Újjá tisztulni In memoriam Szennay András Szövetségi hírek Bemutatkoznak ösztöndíjasaink Programok Nótahajó Életemmel dicsérem Istent Interjú

Részletesebben

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA!

SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VI. évfolyam 2. szám 2004. nyár SZENT BENEDEK, A BÉKE HÍRNÖKE EGÉSZ EURÓPA SZÁMÁRA! Sokat hallunk mostanában hazánk, a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 2. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. nyár PÜNKÖSD Rowan Williams canterburyi érsek elmélkedése Néha úgy beszélünk Pünkösdrõl, mint az Egyház születésnapjáról.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/349-6/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Veszprém

Részletesebben

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte.

hírnévnek örvendô kulturális közösséget, mely ekkor már majdnem negyven éve Csipkerózsika-álmát aludta. Az ígéretet tett követte. A Jókai Mórról elnevezett kultúregyesület feltámasztásáról, újjászervezésérôl gyakran volt szó Pápán az ötvenes évek végén. A gondolattal elsôsorban a Pedagógus Mûvelôdési Ház vezetôi foglalkoztak. Itt

Részletesebben

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is.

István, a király. Városi Szent István-nap. Tisztelt Vendégeink! SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. XVII. évfolyam 25. szám * Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is. Városi Szent István-nap SZEKSZÁRD, 2007. AUGUSZTUS 20. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. augusztus 19-én, vasárnap

Részletesebben

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást.

január 8. Csepeli György szociálpszichológus a Bálint Zsidó Közösségi Házban Identitás, kisebbség, közösség címmel tartott előadást. Eseménytár az 1997. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 5. Kovács László külügyminisztert izraeli látogatásán fogadta Benjamin Netanjahu izraeli államfő, akinek hivatalos magyarországi látogatásra

Részletesebben

EsEményEk, hírek 2012. 7 8. 19. 21 22. 23 27. 27 29.

EsEményEk, hírek 2012. 7 8. 19. 21 22. 23 27. 27 29. Események, hírek Krónika 2012. Július 7 8. A helybeli Múzsa Egyesület 21. alkalommal rendezte meg a Hetyei Nemzetközi Művészeti Napokat Egyházashetyén. 8. A vasi megyeszékhelyről és környékéről elhurcolt

Részletesebben

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja

Rákóczi Hírvivo. A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet. 2014. I. szám. 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja 24. évfolyam 1. szám, 2014. január A Rákóczi Szövetség lapja Rákóczi Hírvivo SIKERES A BEIRATKOZÁSI PROGRAM 4897 elsős, 182 helyszínen GLORIA VICTIS Történelem, irodalom, ünnepség RÁKÓCZI SZÖVETSÉG, 2013

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010. Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2010. I. Önkormányzat, közigazgatás December 31. január 1. A szekszárdiak a zuhogó eső ellenére a városi Örömünnepen forralt borral, szép szavakkal, jókívánságokkal

Részletesebben

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26.

2013. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Budapest, 2014. május 26. 213. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA ANYANYELVI KONFERENCIA Budapest, 214. május 26. 1. A szervezet alapadatai: Neve: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013.

Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. Szekszárd Megyei Jogú Város Aranykönyve 2013. I. Önkormányzat, közigazgatás Január 5. A Szent István-házzal szemközti parkos területen felavatták a 2. világháború után városunkban és a megyében letelepült

Részletesebben

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett.

NAPLÓ 1992. Január 18. Magyar bált tartottak Párkányban. A bálon a Rákóczi Szövetség több tagja is részt vett. NAPLÓ 1992. Január 10. A Rákóczi Szövetség elnökségi ülése. Január 13. Duray Miklós az Együttélés Politikai Mozgalom elnöke előadást tartott az MDF Akadémia keretében "A szlovákiai magyarság jelene és

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

A Rákóczi Szövetség Lapja

A Rákóczi Szövetség Lapja A Rákóczi Szövetség Lapja ide mint nemzeti búcsújáróhelyre elzarándokolhasson minden igaz magyar, aki erõt, biztatást, vígaszt és hazánk szebb és jobb jövõjének elõkészítésére és megteremtésére irányuló

Részletesebben

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14.

N A P L Ó 1997 Január 8. Január 9. Január 14. 1 N A P L Ó 1997 Január 8. dr. Selmeczi Eleknek, a Rákóczi Szövetség alelnökének temetése a Farkasréti temetőben. Az elhunyttól a Rákóczi Szövetség nevében dr. Vigh Károly alelnök és Stelczer Elemér, az

Részletesebben