Büntetőjog II. különös rész

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Büntetőjog II. különös rész"

Átírás

1 Büntetőjog II. különös rész

2

3 Szerkesztette: Deres Petronella Harangozó Attila Büntetőjog II. Különös rész Patrocinium Budapest, 2016

4 Tartalomjegyzék oldalszám Rövidítések jegyzéke Az emberölés, illetve annak elhatárolása a testi sértés megfelelő alakzataitól Az emberölés minősített esetei és privilegizált esete Az öngyilkosságra rábírással elkövetett emberölés és az öngyilkosságban közreműködés. A magzatelhajtás A testi sértés. A maradandó fogyatékosság, illetve a súlyos egészségromlás megítélése A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés. A gondozási kötelezettség elmulasztása, a segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás. A limitált veszélyeztetési szándék A genetikailag megegyező emberi egyedek létrehozása. Az emberi test tiltott felhasználása és az egészségügyi önrendelkezési jog megsértése A kábítószer-kereskedelem. A kábítószer birtoklása A kóros szenvedélykeltés. Az új pszichoaktív anyaggal visszaélés. A teljesítményfokozó szerrel visszaélés. Az új pszichoaktív anyag és a tiltott teljesítményfokozó szer fogalma Az egészségügyi termék hamisítása. Az ártalmas közfogyasztási cikkel visszaélés Az emberrablás és az emberrablás feljelentésének elmulasztása. A személyi szabadság megsértése Az emberkereskedelem. A kényszerítés, a kényszermunka és a gyermekmunka A szexuális kényszerítés, a szexuális erőszak, a szexuális visszaélés A gyermekprostitúció kihasználása. A gyermekpornográfia. A szeméremsértés A kiskorú veszélyeztetése, a kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása. A kiskorú elhelyezésének megváltoztatása, a családi jogállás megsértése A tartási kötelezettség elmulasztása. A kapcsolati erőszak...150

5 51. A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése. Az egyesülési, a gyülekezési szabadság, valamint a választási gyűlésen való részvétel jogának megsértése. A közösség tagja elleni erőszak és a közösség elleni uszítás A személyes adattal visszaélés, a közérdekű adattal visszaélés A magánlaksértés és a szabálysértési alakzata. A zaklatás. A kiszolgáltatott személy megalázása A magántitok megsértése, a levéltitok megsértése. A magánindítvány A rágalmazás, a becsületsértés, és a kegyeletsértés. A valóság bizonyítása és a magánindítvány. A becsületsértés szabálysértési alakzata. A hatóságok, hivatalos személyek, a közszereplők sérelmére elkövetett rágalmazás és becsületsértés A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény A vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése és a közúti veszélyeztetés. A limitált veszélyeztetési szándék A közúti baleset okozása. A nem gépi meghajtású járművel okozott baleset megítélése. A közúti közlekedés szabályainak alapelvei Járművezetés ittas állapotban és a járművezetés bódult állapotban. Az ittas állapot fogalma. Az ittas vezetés szabálysértése. A járművezetés tiltott átengedésének bűncselekményi, illetve szabálysértési alakzata A környezetkárosítás. A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése A természetkárosítás. Az orvvadászat és az orvhalászat. Az állatkínzás A minősített adattal visszaélés. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartás elleni bűncselekmény A hamis vád, a hatóság félrevezetése, a mentő körülmény elhallgatása A hamis tanúzás, a hamis tanúzásra felhívás, a tanúvallomás jogosulatlan megtagadása, az igazságszolgáltatással összefüggő titoksértés A kényszerítés hatósági eljárásban, a hatósági eljárás megzavarása, az ügyvédi visszaélés, a zugírászat és a zártörés A hivatali aktív és passzív vesztegetés A gazdasági, valamint a bírósági vagy hatósági eljárásban elkövetett aktív és passzív vesztegetés. A külföldi gazdálkodó szervezet fogalma A hivatalos személy és a közfeladatot ellátó személy fogalma. A hivatali visszaélés és a közfeladati helyzettel visszaélés...311

6 69. A bántalmazás hivatalos eljárásban, illetve bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában. A kényszervallatás és a jogellenes fogvatartás A hivatalos személy elleni bűncselekmények. A közfeladatot ellátó személyek köre A terrorcselekmény. A terrorizmus feljelentésének elmulasztása, a terrorizmus finanszírozása. A terrorista csoport fogalma A jármű hatalomba kerítése. A közveszély okozása, a közérdekű üzem működésének megzavarása A bűnszervezet fogalma. A bűnszervezetben részvétel A robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, illetve a lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása. A nemzeti jelkép megsértése és az önkényuralmi jelkép használata A közveszéllyel fenyegetés, a garázdaság és a rendbontás. A garázdaság és a rendzavarás szabálysértése A közokirat-hamisítás és a biztonsági okmány hamisítása. A hamis magánokirat felhasználása és az okirattal visszaélés Az egyedi azonosító jellel visszaélés, a gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett érték meghamisítása és a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld jogellenes megszerzése és a sporteredmény tiltott befolyásolása Az egyesülési joggal visszaélés és a közbiztonsági tevékenység jogellenes szervezése. Az embercsempészés, a jogellenes tartózkodás elősegítése és a családi kapcsolatok létesítésével visszaélés A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények A lopás, a jogtalan elsajátítás és a jármű önkényes elvétele A sikkasztás, a hűtlen kezelés és a hanyag kezelés A csalás, az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és a gazdasági csalás A rongálás. A bűncselekmények értékhatár szerinti minősülése Egyes bűncselekmények értékhatára és szabálysértési alakzata Az orgazdaság és a bűnpártolás. Az uzsora-bűncselekmény A bitorlás és a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése...491

7 87. A pénzhamisítás. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása, a készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel visszaélés A társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés. A költségvetési csalás. A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása A pénzmosás A számvitel rendjének megsértése, a csődbűncselekmény és a gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása A rossz minőségű termék forgalomba hozatala. A versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban A tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények A kötet szerzői...583

8 Rövidítések jegyzéke Alaptörvény Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Ávt. az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény Be. a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény Btk. Büntető Törvénykönyvról szóló évi C. törvény Cstv. a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény Ctv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény Eütv. az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény Fgytv. a fogyasztói jogokat egységesen szabályozó fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény Gyer. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Gyógysztv. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény Gytv. az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló évi XCV. törvény Gyvt. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Hgt. hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény Hhtv. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló évi CII. törvény Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény Jöt. a jövedéki adókról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény Kbt. a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény Kontv. a koncesszióról szóló évi XVI. törvény KRESZ a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet Kvt. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény Lkt. a légiközlekedésről szóló évi XCVII. törvény Mavtv. a minősített adat védelméről szóló évi CLV. törvény MNBtv. a Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény Natv. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló évi CLVII. törvény 9

9 Palermói Egyezmény Pmt. Pp. Ptk. R régi Btk. Rtv. Szabs. tv. Számvtv. Szjt. Tpvt. Tvt. Vat. Vit. VVtv. Egyesült Nemzetek Szervezete keretében, Palermoban, december 14-én létrejött, a szervezett bűnözés elleni együttes fellépést célzó egyezmény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet Büntető Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény a számvitelről szóló évi C. törvény szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény a tisztességes piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény a természet védelméről szóló évi LIII. törvény a vasúti közlekedésről szóló évi CLXXXIII. törvény a víziközlekedésről szóló évi XLII. törvény a vadászatról szóló évi LV. törvény A kötetben használt ábra: - magyarázó jogeset, vonatkozó bírói joggyakorlat. - az Alkotmánybíróság határozata.

10 Az emberölés, illetve annak elhatárolása a testi sértés megfelelő alakzataitól 1. Emberölés A Büntető Törvénykönyvról szóló évi IV. törvény (továbbiakban: régi Btk.) Különös Részében, az első Fejezetben (összesen X. fejezet) az állam elleni bűncselekményeket jelenítette meg a törvényalkotó, és csak ezután jelentek meg a XII. Fejezetben a Személy elleni bűncselekmények, így az emberölés is. Addig a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. törvényben (továbbiakban: Btk.) az emberölést, mint élet elleni bűncselekményt, már nem előzik meg az állam elleni bűncselekmények. Ez is jelzi, hogy a törvényalkotó az emberi élet védelmét az állam elleni bűncselekmények elé helyezi. A Btk. XV. Fejezetében az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények esetén a bűncselekmények jogi tárgya az emberi élet, illetve az ember testi épsége vagy egészsége. A Fejezet az alábbi bűncselekményeket tartalmazza: a) emberölés, b) erős felindulásban elkövetett emberölés, c) öngyilkosságban közreműködés, d) magzatelhajtás, e) testi sértés, f) foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, g) segítségnyújtás elmulasztása, h) gondozási kötelezettség elmulasztása. Az Alapjogi Charta I. Címe az emberi méltóságról rendelkezik, az 1. Cikk, pedig megállapítja, hogy az emberi méltóság sérthetetlen. Tiszteletben kell tartani, és védelmezni kell. A 2. cikk, pedig azt rögzíti, hogy (1) Minden embernek joga van az élethez. Az Európai Parlament, a Tanács a kihirdetett Alapjog Chartában a nemzetállamok feladatává teszi az élethez való jog védelmét. Az Emberi Jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló Egyezmény, amelyet Magyarország az évi XXXI. törvénnyel hirdetett ki, a 2. Cikkben egyértelműen leszögezi, hogy A törvény védi mindenkinek az élethez való jogát. Alaptörvény II. cikke félreérthetetlenül meghatározza, hogy Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg. Az emberi élet védelme a jogállamokban evidencia. Míg István király dekrétumaiban az emberi élet védelme nem volt feltétlen (lásd 26 fejezet), addig a jogállamokban ma már alapvető jog, alapjog. Lábady Tamás és Tersztyánszky Ödön alkotmánybírák a 23/1990. (X. 31.) AB határozatban fogalmazták meg az emberi élettel és az emberi méltósággal kapcsolatban vallott álláspontjukat: Az ember létezése és méltósága, mint maga az emberi egység, valójában nem is jog, mert az emberi lényeg a jog számára tulajdonképpen transzcendens, azaz 11

11 36 hozzáférhetetlen. Az emberi jogok katalógusában és a modern alkotmányokban az emberi élet és méltóság ezért elsősorban nem, is mint alapjogok, hanem mint a jogok forrásai, mint jogon kívüli értékek szerepelnek, amelyek sérthetetlenek. E sérthetetlen értékek tiszteletben tartásáról és védelméről kell a jognak gondoskodnia. Ez a védelem és csakis ez viszont már a jog dimenziója. Az itt belépő jog különféle terebélyű tilalomfákat és garanciákat állít fel mindenki számára, így az állam számára is. Az európai nemzeti államok büntető törvénykönyvei az emberölésnek a szándékos és a gondatlan alakzatát szinte kivétel nélkül ismerik. Az emberölésnek a hatályos Btk. is két alapesetét ismeri. A szándékos emberölést és a gondatlan emberölést. 2. Jogi tárgy Más ember életének védelme. 3. Tárgyi oldal Az Alkotmánybíróság a halálbüntetésről szóló határozatában kifejtette, hogy az emberi élet és méltóság minden mást megelőző érték, az oszthatatlan és korlátozhatatlan alapjog, minden más alapjog forrása és érvényesülésének feltétele. [23/1990 (X. 31.) ABH] 3.1. A passzív alany Élő természetes személy lehet, függetlenül attól, hogy hány éves, milyen nemű, milyen korú, gyógyíthatatlan beteg-e vagy teljesen egészséges és képes e akaratnyilvánításra vagy sem. Az emberi életnek a léte egyben feltétele az emberölésnek. A halott ember életét már nem lehet kioltani. A kornak az emberölés tekintetében, azért jelentősége van, ugyanis, ha a szülő nő, az élve született, életképes újszülöttet a szülést követően nyomban megöli, akkor nem az emberölés alapesete miatt, hanem a Btk (2) bekezdés i) pont szerint minősülő tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés minősített esete miatt állapítja meg a büntetőjogi felelősségét a bíróság. A közelmúltban Fekete Angyalként elhíresült ápolónőt több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és négy rendbeli foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntette miatt 11 évi fegyházbüntetésre ítélte a bíróság. A nővér gyógyíthatatlan betegeket segített át egy-egy injekció beadásával a túlvilágra. Egy esetben befejezett volt az emberölés. Az emberölés tekintetében az eljárás során a betegek bekövetkezett halála ellenére is, bizonyítási nehézségek miatt, 3 esetben csak emberölés kísérletében állapította meg a vádlott bűnösségét a bíróság (nem hantolták ki az elhunytakat, stb.). A volt nővért mellékbüntetésként végleg eltiltották foglalkozásának gyakorlásától. Nem volt jelentősége, hogy gyógyíthatatlan betegek voltak a sértettek. A bíróság az egy befe- 12

12 36 jezett emberölés és a 3 emberölés kísérlete ellenére, csak azért tudta a több emberen elkövetett emberölés bűntettének a kísérletét megállapítani, és nem a befejezett alakzatot, mert a bűncselekmény befejezettségéhez legalább két ember halálának a befejezettsége szükséges. Haldokló ember sérelmére is el lehet követni az emberölést. Az emberi életet a büntetőjog az emberi élet teljes tartama alatt, egészen a halál bekövetkezéséig védi. Az orvostudomány ismeri a biológiai és a klinikai halál fogalmát. Biológiai halál: légzés, keringés, agyműködés teljes megszűnése, emiatt a szervezet irreverzibilis felbomlása megindul. Irreverzibilis állapot, az agyhalál bekövetkeztével már nem lehet passzív alanya az emberölésnek. Agyhalál: az agy és az agytörzs működése teljes egészében megszűnik. Klinikai halál: átmenetileg megszűnik a légzés, keringés vagy az agy működése. Reverzibilis állapot. Passzív alanya lehet az emberölésnek. Ebben az állapotban nem kezdhetik meg a szervátültetést, a szervek eltávolítását. Csak az agyhalál megállapítása után, de az Átültetett szervek megőrzése érdekében pl. gép lélegeztetés lehetséges. [Eütv. XI. Fejezet és a18/1998 (XII. 27.) EüM rend.] Az Alkotmánybíróság a 22/2003 (IV. 28.) AB határozatában nem tartotta alkotmányellenesnek az EÜ. tv.-nek a betegek önrendelkezési jogára vonatkozó rendelkezéseit, másképp fogalmazva, nem engedte meg az eutanáziát (szép halál). Az Eütv. 20 -ának (2) és (3) bekezdése alapján a gyógyíthatatlan beteg az alábbi előírások megtartásával lemondhat a gyógyító kezelésekről, műtétekről. (2) A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek. (3) A betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül megfelelő egészségügyi ellátás mellett is halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Az életfenntartó, illetve életmentő beavatkozás visszautasítása a (2) bekezdés szerinti alaki előírások betartásával történhet. Az emberi élet büntetőjogi védelme a szülési folyamat beindulásától veszi kezdetét, amennyiben természetes szülési folyamatról van szó és a feltételezett tolófájások megindulásától védi az embert a büntetőjogi tényállás révén. Ezt megelőzően pedig, a terhesség 12. hetétől a magzati élet részesül büntetőjogi védelemben. Amennyiben az újszülött még a természetes módon elkezdődő szülési folyamat beindulása előtt vagy aközben az elkövetőnek fel nem róható okból meghal, akkor a szülési folyamatban vagy azt követően már nem részesül büntetőjogi védelemben a halva született újszülött. Ugyanis a büntetőjogi fogalommal élve, tárgyi oldalon már nincs olyan 13

13 36 passzív alany, akinek a sértése vagy veszélyeztetése büntetőjogi értelemben értékelhető lenne és védeni kellene. Ha a szülő nő a megszült, halva született újszülöttet nem látja el és magára hagyja, akkor emberölés büntette miatt nem lehet elítélni, hanem vele szemben felmentő ítéletet kell hozni, mert nincs passzív alany. Nem alkalmatlan kísérletet kell megállapítani. A Legfelsőbb Bíróság (Kúria) számos határozatában kifejtette, hogy mielőtt a bíróság büntetőjogi felelősség kérdésében döntene, három alapvető kérdéskört kell megvizsgálni: a) vizsgálni kell a bűncselekmény elkövetési tárgyát, passzív alanyát, b) fel kell tárni a kísérlet tényállásszerűségét, c) elemezni kell az alkalmatlan kísérlet fogalmának dogmatikai vonatkozásait. Amennyiben az elkövetési tárgy teljes egészében alkalmatlan, akkor ez a tény kizárja a védett jogtárgy sérelmét vagy veszélyeztetését. Ezért a bűncselekmény sem jöhet létre, és a kísérletet sem lehet megállapítani, a kísérlet megállapítása is fogalmilag lehetetlen. Ezt már a XIX. és a XX. században élt jogtudósok is megfogalmazták. A hol a bűntett, tárgya hiányánál fogva egyáltalán nem létesülhet, bűnkísérletnek sincs helye: mert a mit végrehajtani egyáltalán lehetetlen, azzal okbeli kapcsolatban lévő, arra valósággal vezető cselekményt el nem követhetni. (Pauler Tivadar: Büntetőjogtan ) Hasonló véleményének adott hangot Werner Rezső, amikor kifejtette, ha valaki olyan tárgyon hajtja végre elkövetni szándékolt bűncselekményt, mely az ennek elkövetésére szükséges tulajdonokkal nem bír, nincs bűnkísérlet a szó valódi értelmében, mert a gondolat, amely nem felel meg a valóságnak, csak puszta gondolat marad. (Werner Rezső: A magyar büntetőjog általános tanai ) Finkey Ferenc a Csemegi Kódex magyarázatában úgy fogalmazott, hogy Ha a kísérleti cselekvés olyan volt, hogy azzal a szándékolt cselekmény véghezvitelét teljes lehetetlenség volt megkezdeni, kísérlet nem állapítható meg, mert a véghezvitel nem is kezdetett meg. (Finkey Ferenc: A magyar büntetőjog tankönyve ) A jogtudomány és az ítélkezési gyakorlat az alkalmatlan kísérlet büntethetőségét illetően különbséget tesz az abszolút és relatív alkalmatlanság között, amely egyaránt megnyilvánulhat az elkövetés tárgyában, az eszközében és az elkövetés módjában Elkövetési magatartás Az emberölés nyitott törvényi tényállás, mert a törvényalkotó nem határozza meg az elkövetés módját, az történhet tevéssel vagy mulasztással. Tevéssel, amely lehet fizikai ráhatás: baltával egy ütést mér a sértett fejére és meghal, vagy az elvált feleség visszamegy a volt közös lakásba és az új feleség által főzött spagettibe számos összetört gyógyszer elegyét beleönti, amitől a volt férj meghal) és pszichikai ráhatás: rábeszéli a 13 éves kiskorút, hogy legyen öngyilkos és öngyilkos lesz) vagy 14

14 36 mulasztással. A hajléktalan férfi, a hajléktalan nő ismerősét megveri, az úttestre kidobja, magára hagyja a sérült, ittas sértettet, aki a hidegben, télen megfagy. Az általános, mindenkire kiterjedő segítségnyújtási kötelezettség elmulasztása emberölést nem valósít meg, ez segítségnyújtási kötelezettség elmulasztásának minősül. Ebben az esetben azonban gondosan kell vizsgálni, hogy az elkövető oldaláról a sértett vonatkozásában fennáll-e speciális jogi kötelezettség az eredmény beálltát elhárító magatartás kifejtésére. A mulasztással elkövetett emberölés és a segítségnyújtás halált okozó elmulasztása a mulasztás alapját képező kötelezettség határolható el. Emberölés bűntette állapítandó meg, ha a családi kapcsolat miatt segítségnyújtásra kötelezett terhelt a leánya szülésénél észleli, hogy az újszülött életveszélyes helyzetbe került, ennek ellenére nem tesz semmit annak elhárítása érdekében és e mulasztás is közrehat a csecsemő halálában. (BH ) Az emberölés elkövetése aktív magatartással Tárgyi eszköz igénybevételével valósul meg a bűncselekmény, ha az elkövető egy zsinórral megfojtja, egy revolverrel lelövi vagy egy vascsővel agyonüti a sértettet. Közvetett tárgyi eszköz az árammal való emberölés, ha az elkövető bevezeti a bejárati ajtó kilincsébe az áramot, mert ha a sértettet a kilincset megfogja, akkor azonnal meghal. Más személyt használ eszközként (pl. a beszámítási képességében kizárt down kóros személyt, aki közvetett tettes) használ fel az elkövető, hogy zárja be a hűtőkamrába a sértettet, ahol -25 ºC van, és 3 napig tartják bezárva. Pszichikai ráhatás révén valósítja meg az emberölést az elkövető, ha rábírja a 11 éves gyermeket, hogy legyen öngyilkos Passzív magatartás a mulasztással történő elkövetés (lásd az elkövetési magatartás címszó alatt) 3.3. Eredmény-bűncselekmény Ok-okozati összefüggésnek kell fennállni az elkövetési magatartás (élet kioltására alkalmas) és a halál bekövetkezése, mint eredmény között. Az elkövető nem tartja megfelelően elzárva a véreb kutyáit stafforddshiere és bullterrier támadásra, speciálisan kiképzett kutyák, amelyek korábban a szomszéd kecskéjét is megtámadták és megölték, és a településen több tyúkot, libát is rendszeresen széttéptek. A kutyák átszöktek a szomszédba, és az ott lévő 73 éves bizonytalan járású sértettet megtámadták, kiharaptak egy 15x13 cm-es, 6 cm mélységű darabot a jobb lábszárából. A sértettet a harapás miatt 6 hónapig kórházban kezelik, majd a kutyák által okozott szepszis következtében, azzal közvetlen okozati összefüggésben szívbelhártya gyulladást kap és meghal. A bíróság gondatlan emberölésért ítélte el a vádlottat, mert a nem megfelelő kutyatartás során okozott kutyaharapás indította el azt az ok -folya- 15

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény rszügg'u es liítvatal a.rot ányszám: v50o6 I ~.S 2011. évi... törvény Erk ze t: 2011 JúN 15. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügy i bűncselekményekkel összefüggő

Részletesebben

Szerkesztette: Sándor István. Az öröklési jog, A családi jog

Szerkesztette: Sándor István. Az öröklési jog, A családi jog Polgári jog III. Szerkesztette: Sándor István Polgári jog III. Az öröklési jog, A családi jog Patrocinium Budapest, 2015 Tartalomjegyzék oldalszám RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE...7 V. AZ ÖRÖKLÉSI JOG...9 77. Az

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. ( ) BM rendelete A belügyminiszter /2011. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének

Részletesebben

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya.

1978. évi IV. törvény. a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ. A büntető törvény célja. I. fejezet. A büntető törvény hatálya. 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről ÁLTALÁNOS RÉSZ A büntető törvény célja 1. I. fejezet A büntető törvény hatálya Időbeli hatály 2. A bűncselekményt az elkövetése idején hatályban levő törvény

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról1 ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása

1998. évi XIX. törvény. a büntetőeljárásról1 ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Az eljárási feladatok megoszlása 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról1 ELSŐ RÉSZ I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

ALAPFOKÚ SZAKISMERETI KÉPZÉS

ALAPFOKÚ SZAKISMERETI KÉPZÉS Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja Székhely: 2098 Pilisszentkereszt, Pomázi út 6., Tel.:06-26/347-655, e-mail: pilis.uk@bv.gov.hu Telephely 1.: 7275 Igal,

Részletesebben

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről *

Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * Törvénytervezet a Büntető Törvénykönyvről * ÁLTALÁNOS RÉSZ Alapvető rendelkezések 1. (1) Büntetés vagy intézkedés csak olyan cselekmény miatt alkalmazható, amelyre a törvény az elkövetése idején büntetés

Részletesebben

A kegyes halál büntetőjogi értelmezése. Szerző: dr. Faix Nikoletta

A kegyes halál büntetőjogi értelmezése. Szerző: dr. Faix Nikoletta A kegyes halál büntetőjogi értelmezése Szerző: dr. Faix Nikoletta Az emberölés és az öngyilkosságban közreműködés megállapíthatósága szempontjából a sértett egészségi állapota közömbös. Egy haldokló sértett

Részletesebben

AZ ÚJ BTK. - 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY - MÓDOSULÁSAI

AZ ÚJ BTK. - 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY - MÓDOSULÁSAI AZ ÚJ BTK. - 2012. ÉVI C. TÖRVÉNY - MÓDOSULÁSAI (HATÁLYBA LÉPÉSEKOR, ÉS AZT KÖVETŐEN) A 2012. VII. 13. ÉS 2015. SZEPTEMBER 15. KÖZÖTT KIHIRDETETT JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. VASKUTI ANDRÁS

Részletesebben

A 2014. januári és a 2011. januári lezárású Büntetőeljás kiadványok közötti eltérés.

A 2014. januári és a 2011. januári lezárású Büntetőeljás kiadványok közötti eltérés. 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY A BÜNTETŐELJÁRÁSRÓL ELSŐ RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Az eljárási feladatok megoszlása 1. A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. A bíróság

Részletesebben

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Tartalomjegyzék Tanulmányok I. Könyv: A személyek / 3 Vita Az orvos beteg jogviszony az új Ptk.-ban Jobbágyi Gábor / 15 Szerzõdésátruházás Gárdos Péter / 20 Polgári jogi kodifikáció

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. E törvény a tisztességes foglalkoztatás alapvető szabályait állapítja

Részletesebben

Büntetőjog. általános rész

Büntetőjog. általános rész Büntetőjog általános rész Szerkesztette: Domokos Andrea Büntetőjog I. Általános rész Patrocinium Budapest, 2015 Tartalomjegyzék oldalszám ELŐSZÓ...7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE...9 1. A törvényesség elve, az

Részletesebben

2015.05.20. GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE

2015.05.20. GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE TEMATIKA GYERMEKJOGI ISMERETEK I. A GYERMEKEKET MEGILLETŐ ALAPVETŐ JOGOK RENDSZERE dr. Jásper András gyermekjogi képviselő Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁJUS

Részletesebben

A keretdiszpozíció Szerző: dr. Szabó Szilvia

A keretdiszpozíció Szerző: dr. Szabó Szilvia A keretdiszpozíció Szerző: dr. Szabó Szilvia Szeged, 2015. július hó 18. napján I. Bevezetés Egyetemi tanulmányaink óta tudjuk, hogy a büntetőjogi norma két elemből tevődik össze, a diszpozícióból és a

Részletesebben

Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ B tételek

Jogi Jegyzetek Gyűjteménye - http://www.athina.hu/jogjegyzet/ B tételek B tételek 1. EÖ Szándékos EÖ: Btk. 166. - aki mást megöl bűntett 5-15 év szabveszt - jogi tárgy: emberi élethez fűz társi érdek - passzív alany: élő ember, MÁS - elköv magat (EM): más személy megölése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2013. ÉVI BŰNÖZÉSRŐL 2014 Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Kiadja: Legfőbb Ügyészség (1055 Budapest, Markó utca 16.) Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Nagy Tibor főosztályvezető ügyész Tartalomjegyzék

Részletesebben

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A Groupama Biztosító Zrt. a nála egyedi gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkező

Részletesebben

1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA1

1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA1 1. oldal 1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA1 A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése

Részletesebben

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23.

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23. Lombard Lízing Csoport nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Hatályos: 2016.05.23. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 3 1.1 Szabályzat célja:... 3 1.2 A Szabályzat területi, alanyi és

Részletesebben

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei

union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei union24-közlekedési baleset-biztosítás Biztosítási Feltételei Az union24-közlekedési baleset-biztosítás alapján a biztosító a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K E R E S Ő

H A T Á R O Z A T K E R E S Ő H A T Á R O Z A T K E R E S Ő A LEXPERT Határozatkereső egy interneten elérhető, naponta frissülő, szövegbányászat alapú rendszer, amelynek célja a hatósági és magán jogalkalmazók, ügyvédi irodák, gazdasági

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi LXXXVIII. törvény 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 2016.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ELSŐ KÖNYV...............................................

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény. a biztosítási tevékenységről

2014. évi LXXXVIII. törvény. a biztosítási tevékenységről 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése, a biztosítás

Részletesebben

Bűncselekményegység és halmazat

Bűncselekményegység és halmazat Bűncselekményegység és halmazat 1 A halmazat szabálya (a Btk 12. ) a bűncselekmény fogalma és a bűncselekmény súly szerinti felosztása után, a bűnösség fogalma előtt helyezkedik el 2 Miért fontos ez? (I)

Részletesebben

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények

Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok. Törvények 1. Az OEP alaptevékenységeit meghatározó törvényi szintű jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények 2. 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról 3. 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített esetekben és mértékben

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20160101. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20160101. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön felmerülő

Részletesebben

Észrevételek az új Büntető törvénykönyvről szóló Előterjesztés egyes rendelkezéseihez

Észrevételek az új Büntető törvénykönyvről szóló Előterjesztés egyes rendelkezéseihez Mészáros Ádám büntetőjogász, szabályozási szakjogász, Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatárs Magyar Jog- és Államtudományi Társaság alapító tag Észrevételek az új Büntető törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26.

Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26. Büntető eljárásjogi és büntetés-végrehajtási alapfogalmak Dr. Béda László 2012. szeptember 26. 1998. évi XIX. törvényből lesz a vizsga. Kifejezetten nehéz jogszabály. Két vezérelv irányítja a válogatást:

Részletesebben

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GROUPAMA GARANCIA GÉPJÁRMŰ ASSZISZTENCIA BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl* ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK II. FEJEZET A MAGYAR BÜNTETÕ JOGHATÓSÁG

2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl* ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK II. FEJEZET A MAGYAR BÜNTETÕ JOGHATÓSÁG Ü G Y É S Z S É G I K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 7. szám MELLÉKLET 1 2012. évi C. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl* Az Országgyûlés az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvetõ jogainak, továbbá az

Részletesebben

T/9554. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

T/9554. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9554. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest,

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az OTP Csoport partnere. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Az adatkezelés célja, jogalapja Az OTP Csoport partnere A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE, VALAMINT A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZOK ÜGYINTÉZÉSÉRE VONATKOZÓ ELVI ÉS GYAKORLATI TUDNIVALÓK (TUDNIVALÓK) Groupama Biztosító Zrt.

Részletesebben

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 20/1997. (III. 19.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabályi rendelkezések alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás,

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2005 2013 ÜGYÉSZSÉG MAGYARORSZÁG Közzéteszi: Legfőbb Ügyészség Budapest, 2014 Bűncselekmények 2005 2007 2009 2011 2013 Összesen 436 522 426 914 394 034 451 371 377 829 Személy

Részletesebben

24094 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 138. szám. Kormányrendeletek

24094 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 138. szám. Kormányrendeletek 24094 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 138. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelete a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Dr. Kelemen József * Büntetőjogi Szemle 2015/3. szám. I. Bevezetés. foglal magában. Az alrendszerek

Dr. Kelemen József * Büntetőjogi Szemle 2015/3. szám. I. Bevezetés. foglal magában. Az alrendszerek Dr. Kelemen József * A költségvetés kiadási oldalát sértő cselekmények szabályozástörténeti fejlődése Magyarország harmadik Büntető Törvénykönyvében, és az azzal kapcsolatban felmerült jogalkalmazási problémák

Részletesebben

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS

ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS ATLASZ ÉDES OTTHON LAKÁSBIZTOSÍTÁS MJK: AEOLB 001-2016 1 ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK Atlasz Édes Otthon lakásbiztosítás Szabályzat Érvényes: 2016.02.01-tôl ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 1.) A biztosítási megállapodás 1.1 A jelen feltételek alapján a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T. A közlekedési bűncselekmények szabályozása különös tekintettel a közúti balesetek okozására

S Z A K D O L G O Z A T. A közlekedési bűncselekmények szabályozása különös tekintettel a közúti balesetek okozására Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék S Z A K D O L G O Z A T A közlekedési bűncselekmények szabályozása különös tekintettel a közúti balesetek okozására

Részletesebben

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága. BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Dr. Kincses István ügyvéd 5900 Orosháza Bercsényi u. 48. /fax 68/413-057 30/9288-690 mail: kincses@elender.hu adószám: 44420538-1-24 Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága BUDAPEST Donáti u. 34-45 1575 Indítvány

Részletesebben

Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai

Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Világjáró utasbiztosítás szolgáltatásai Külföldön felmerülő orvosi költségek megtérítése Maximum biztosítási összegek (Ft/EUR) Horizont Horizont Prémium külföldön fellépő hirtelen megbetegedés és baleset

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5213/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5213/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-5213/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kussinszky Anikó Az eljárás megindítása 2014 októberében több internetes hírportál számolt be arról, hogy a fővárosi Bajcsy-

Részletesebben

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon Hirdetési szerződésnek (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), melyet a Femina Média

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Általános Személybiztosítási Szabályzat

Általános Személybiztosítási Szabályzat Általános Személybiztosítási Szabályzat Érvényes: 2007. június 1-jei és azt követô technikai kezdetû szerzôdésekre 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3770/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3770/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3770/2013. számú ügyben Előadó: dr. Varga Éva Csilla Az eljárás megindulása A panaszost 2012. október 18-án előállították a BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányságra,

Részletesebben

A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések

A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések Dr. Nyitrai Endre* A titkos információgyűjtés és a titkos adatszerzés alkalmazása során felmerülő kérdések I. Bevezetés A hagyományos nyomozati eszközök és módszerek a kiemelt ügyek felderítésekor illetve

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK a Provident Pénzügyi Zrt. által nyújtott kölcsön mellé igénybe vett otthoni szolgáltatás keretében nyújtott Csoportos balesetbiztosításról 1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ALANYAI 1.1.

Részletesebben

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok

Polgári Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Polgári Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2007. évben megjelent határozatok ÍH 2007/1/21. Az eljáró bíróság részéről az eljárási határidők be nem tartása jellegénél

Részletesebben

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996

Borostyánkő. járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16996 Tartalomjegyzék Borostyánkő járadékbiztosítás szerződési feltételei (GGO55/2014)... 3 I. A biztosítási

Részletesebben

T/1917. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról

T/1917. számú. törvényjavaslat. a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1917. számú törvényjavaslat a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Petrétei József igazságügyi

Részletesebben

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke

A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke A Magyar Közlönyben megjelent joganyag tartalomjegyzéke 2015. júliusban csökkentett joganyag (Alaptörvény módosításai, törvények, kormányek, PSZÁF, MNB, NMHH MEKH és miniszteri, ek). *jelöltek a weboldalról

Részletesebben

24/2014. (VII. 22.) AB határozat

24/2014. (VII. 22.) AB határozat 24/2014. (VII. 22.) AB határozat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 22. (3) bekezdésének szövegrésze, valamint az egyes egészségügyi ellátások visszautasításának részletes szabályairól szóló

Részletesebben

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Tánctól Z-ig Bt. (8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő utca 6. 5. ép.) (a továbbiakban Tánctól Z-ig Bt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai

HóBarát Net si és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 / 20141201. BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai BI827 HóBarát Net sí és snowboard utasbiztosítás szolgáltatásai Szolgáltatási kategória KÉK PIROS FEKETE Szolgáltatások Térítési limitek (Ft/EUR) Külföldön felmerült orvosi költségek megtérítése Külföldön

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

Ellátások visszautasításának szabályai

Ellátások visszautasításának szabályai Ellátások visszautasításának szabályai Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Összeállította: Szűcsné dr. Dóczi Zsuzsanna betegjogi képviselő 2015. október 09. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra. III. rész

A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra. III. rész Busch Béla A személyiség büntetőjogi védelme, különös tekintettel a fegyveres testületek keretében megvalósuló deliktumokra III. rész A cikksorozat I. része a személyiség jogi védelmének általános elvi

Részletesebben

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB)

AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) AutósTárs gépjármű jogvédelmi biztosítás feltételei (GJB) Hatályos: 2011. július 1-jétől Nysz.: 14541 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai... 3 II. A biztosítás tárgya... 3 III. A biztosítási

Részletesebben

./ (342) , ; -mail:

./ (342) , ; -mail: 2046 28 2008., 28.02.2008. 96-63-5905017458-04022010-089 4 2010. «.» 16 04 2010.»,.. 2010. ), :., 2.. 95/10-8. 20/10-9 : :., 2010. 20/10-9 2.. 20/10-9 3...4 1.....9 2.., 2 (1932-1941)...55 3. (1932-1941)...93...95

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. május 6., péntek 48. szám Tartalomjegyzék 2011. évi XL. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról 10939 2011.

Részletesebben

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás

UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek Az UNION-S.O.S. Extra baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 19. pontja 2016. január 1. napjával az alábbiak szerint módosul: 19. Adatkezelés,

Részletesebben

II. Büntetőjog A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv. /Btk./, amely általános részre és különös részre tagozódik.

II. Büntetőjog A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv. /Btk./, amely általános részre és különös részre tagozódik. II. Büntetőjog A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyv 1978. évi IV. tv. /Btk./, amely általános részre és különös részre tagozódik. Az általános rész meghatározza a törvény célját, feladatát, büntethetőség

Részletesebben

A FIZIOLÓGIÁS INDULAT BÜNTETŐJOGI JELENTŐSÉGE. Szerző: DR. MÁTHÉ MAGDOLNA. Budapest, 2015. szeptember hó 22.

A FIZIOLÓGIÁS INDULAT BÜNTETŐJOGI JELENTŐSÉGE. Szerző: DR. MÁTHÉ MAGDOLNA. Budapest, 2015. szeptember hó 22. A FIZIOLÓGIÁS INDULAT BÜNTETŐJOGI JELENTŐSÉGE Szerző: DR. MÁTHÉ MAGDOLNA Budapest, 2015. szeptember hó 22. I.Bevezetés A fiziológiás vagy élettani indulat ép-lélektani alapon alakul ki, valamely külső

Részletesebben

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL

KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL K&H BIZTOSÍTÓ ZRT. KOLLEKTÍV KOCKÁZATI ÉLETBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSEINEK FELTÉTELEI BALESETI HALÁL ÉS BALESETI TELJES ÉS VÉGLEGES EGÉSZSÉGKÁROSODÁS KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETTEL 2011. március 31. A K&H BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HATÁROZATAI TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2013. december 12-e és 2014. január 21-e között a Magyar Közlöny 2013. évi 207-225. és 2014. évi 1-7. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. A

Részletesebben

G'YAICORllA r fi I(ÉZIICÖNYVE

G'YAICORllA r fi I(ÉZIICÖNYVE Kiadását a m. kir. honvédelmi mln/szter úr 99.333, ein. 20. 7947. sz rendeletével engedelyezte A MAGYAR BÜ NTE r l"'6j oa G'YAICORllA r fi I(ÉZIICÖNYVE A 1\1 KIR CSENDŐRSÉG SZÁMÁRA ÖSSZ EÁLLÍTOTTÁK ÉS

Részletesebben

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496

Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.: 16496 Építés- és szerelésbiztosítás (C.A.R.) különös feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 16496 Tartalomjegyzék Vagyon és felelősségbiztosításokra vonatkozó közös rendelkezések....3 I. Kiegészítő

Részletesebben

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek

AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek AEGON CSALÁDI BALESETBIZTOSÍTÁS Általános Feltételek I. Alapvető meghatározások I.1. A jelen feltételek alapján létrejövő szerződés (továbbiakban: Szerződés) keretében az AEGON Magyarország Általános Biztosító

Részletesebben

III.FEJEZET MELLÉKLETEK

III.FEJEZET MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet III.FEJEZET MELLÉKLETEK FELOLVASÓLAP 1. Az Ajánlattevő neve (közös részvételi jelentkezés esetén a közös Ajánlattevők nevei): 2. Az Ajánlattevő(k) címe(i), telefon és fax száma(i): 3. Az

Részletesebben

Műholdvevő készülékekkel történt visszaélések büntetőjogi kérdései

Műholdvevő készülékekkel történt visszaélések büntetőjogi kérdései Szathmáry Zoltán ügyészségi titkár, Budapest IV-XV. Kerületi Ügyészség Műholdvevő készülékekkel történt visszaélések büntetőjogi kérdései 1. Problémafelvetés A számítástechnikai bűncselekmények dogmatikája

Részletesebben

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény

UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás. Szerződési feltételek. III. A biztosítási szerződés létrejötte. I. A biztosítási esemény személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság köthet. III. A biztosítási szerződés létrejötte UNION BÁF Belföldi közúti árufuvarozói felelősség-biztosítás Szerződési feltételek I. A biztosítási

Részletesebben

T/4656. számú törvényjavaslat. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

T/4656. számú törvényjavaslat. Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4656. számú törvényjavaslat Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai Hatályos - 1/2007. Büntető jogegységi határozat - kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának 1. oldal kritériumai 1/2007. Büntető jogegységi határozat kábítószerrel visszaélés bűncselekménye

Részletesebben

A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás. akadályozásának büntetőjogi megítélése

A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás. akadályozásának büntetőjogi megítélése A tartási kötelezettség elmulasztásának és a kapcsolattartás akadályozásának büntetőjogi megítélése Szerző: dr. Fülöp Judit bírósági titkár Komárom, 2014. június 30. I. Bevezetés: Ha a különélő szülők

Részletesebben

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A helyszínelhagyásos közlekedési balesetek nyomozása és büntetőjogi összefüggései a Hatvani Rendőrkapitányságon

Részletesebben

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ GARANCIABIZTOSÍTÁS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD MŰSZAKI MEGHIBÁSODÁSRA SZÓLÓ

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos,

Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos, Nánási László * A SZERVEZETT BÛNÖZÉS KÉRDÉSEI A MAGYAR ANYAGI ÉS ELJÁRÁSI BÜNTETÕJOGBAN ** (Egy precedensügy tapasztalai) Aszervezett bűnözés a kriminológiában társulásos, foglalkozásként űzött, hivatásos,

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ . sz. melléklet JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a Magyar Közlöny 2014. évi 84-156. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2014. évi XXIV. törvény Az Oroszországi Föderáció

Részletesebben

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16

ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA (MJK: KÖNYVELŐIFEL 001-2015) KÖNYVELŐIFEL 001-2015 Érvényes: 2015. január 01-től 1/16 ATLASZ KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok: (A jogszabályok megtalálhatók és letölthetők: magyarország.hu/keresések/jogszabályok)

Részletesebben

Közadat. Szervezeti adatok. Szervezeti struktúra. A szervezet vezetése. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Közadat. Szervezeti adatok. Szervezeti struktúra. A szervezet vezetése. Kapcsolat, szervezet, vezetők Közadat Szervezeti adatok Kapcsolat, szervezet, vezetők A társaság cégneve: IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (IdomSoft Zrt.) Székhely: H-1134 Budapest, Tüzér u. 41. Postacím: H-1394

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok

POLGÁRI KOLLÉGIUM. Gazdasági Szakág. Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok POLGÁRI KOLLÉGIUM Gazdasági Szakág Az Ítélőtáblai Határozatok című folyóiratban 2012. évben megjelent határozatok ÍH 2012/1/39. A vezető tisztségviselői megbízatás automatikusan nem hosszabbodik meg, ahhoz

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Alkotmányjog Alapjogok

TARTALOMJEGYZÉK. Alkotmányjog Alapjogok TARTALOMJEGYZÉK Döntések... 8 Alkotmányjog Alapjogok 988/B/2009. AB határozat Az állam ha a saját név viselésének alkotmányos alapjogát biztosította eldöntheti, hogy mit tekint az egyes személyek nevének,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben