Sasvári László TERMODINAMIKA 2019/20 tanév tavaszi félév 12. előadás A hő terjedése konvekcióval A hőmérsékleti sugárzás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sasvári László TERMODINAMIKA 2019/20 tanév tavaszi félév 12. előadás A hő terjedése konvekcióval A hőmérsékleti sugárzás"

Átírás

1 Sasvári László TERMODINAMIKA 2019/20 tanév tavaszi félév 12. előadás A hő terjedése konvekcióval A hőmérsékleti sugárzás 1

2 A hő terjedése konvekcióval Konvekción azt a hőterjedési folyamatot értjük, amikor a folyadék vagy gáz áramlása során magával viszi a melegebb térrészeken felvett hőmennyiséget, és ezt hidegebb térrészeken leadja. Bár a hővezetés mint jelenség az áramló közegekben is érvényesül, a konvekció sokkal hatékonyabb az energia (hőmennyiség) szállítása szempontjából. A hővezetés különböző hőmérsékletű, szomszédos anyagrészek között valósít meg hőátadást, s ezért az energia nagyobb távolságra szállítása sokkal hosszabb időt vesz igénybe, mint a konvekció. Az ún. hajtott konvekció esetében az áramlást külső mechanikai beavatkozással pl. szivattyúval vagy keveréssel hozzuk létre. Ennek számtalan ipari alkalmazása van. A mindennapi életben gondolhatunk a forró tea kavargatására, amivel a felszínen történő lehűlést gyorsíthatjuk. Így működik a modern központi fűtés is: a kazánban felmelegített vizet szivattyú keringeti a csövekben és a radiátorokban. A szabad konvekció az előzőekkel szemben spontán alakul ki olyan helyzetekben, amikor a folyadékot vagy gázt alulról melegítjük. Nyugalomban lévő közegben ilyenkor a hőmérséklet a magassággal csökken, tehát a hőtágulás miatt sűrűbb anyagrészek helyezkednek el ritkább anyagrészek felett. Ha helyet cserélnek, a gravitáció miatt alacsonyabb potenciális energiájú állapotba jutnak. A felszabaduló energia mozgási energiává alakulva elindíthatja a közeg áramlását. Ha a közeget alulról folyamatosan melegítjük, és felülről folyamatosan hűtjük, akkor az áramlás fenntartható. A konvekció elindulását és fenntartását bemutathatjuk egy téglalap alakúra hajlított nagyobb átmérőjű üvegcsőben, amit vízzel megtöltve, egyik alsó sarkán melegítünk. Az áramlást láthatóvá tehetjük egy festékszemcse behelyezésével. Hasonlóan működtek a régebbi ún. gravitációs központi fűtésrendszerek is, amikbe szivattyút nem építettek be. Az áramlás megkönnyítésére természetesen vastagabb csövekkel készültek, mint a mai szivattyús rendszerek. Szabadon indul meg a légáramlás a radiátorral fűtött szobában is. Az áramlás sebessége kicsi, de meglétét a radiátorra helyezett papírkígyó forgása igazolja. Mivel a konvekció lényegesen hatékonyabban szállítja a hőt, mint a hővezetés, a jó hőszigetelés eléréséhez kifejezetten gátolni kell a konvekciót. Ez a szerepe pl. a téli réteges öltözködésnek. A vatta, üveg vagy kőzetgyapot úgy tartja magában a rossz hővezető levegőt, hogy porózus szerkezetével megakadályozza a konvekció kialakulását. A termoszok kettős falában a légritkítás (vákuum) tesz lehetetlenné a konvekciót. 2

3 Konvekció folyadék rétegben A konvekció beindulásának feltételeit a laboratóriumban egy alulról melegített vízszintes folyadékrétegben vizsgálhatjuk. A folyadékot olyan edényben helyezzük el, aminek alsó és felső fala jó hővezetőképességű anyagból készül. Az edény felső és alsó falát állandó hőmérsékleten tartjuk, pl. a falban áramoltatott állandó hőmérsékletű víz segítségével. Legyen a felső fal hőmérséklete T 0, az alsóé T 0 + T ( T > 0) (l. az ábrán.) A szabad konvekció egyik előfeltétele fennáll: a réteg alján kisebb a folyadék sűrűsége, mint a tetején. A megfigyelések szerint a konvekció csak a T hőmérséklet-különbség egy kritikus értéke felett indul be. Ha T ennél a kritikus értéknél kisebb, a folyadék nyugalomban van, és csak hővezetés útján szállít hőt az alsó faltól a felső felé. Ennek oka az, hogy az áramlás veszteségei ilyenkor meghaladják a kisebb és a nagyobb sűrűségű folyadék részek helycseréjéből származó potenciális energiát. Egyrészt az egymás mellett elhaladó folyadék részek kinetikus energiáját csökkenti a belső súrlódás. Másrészt a hővezetés miatt a hőmérsékletük, s ezzel együtt a sűrűségük különbsége csökken, s így kevesebb lesz a felszabadítható potenciális energia is. A konvekció beindulása a nyugvó folyadék állapotának instabilitásával kapcsolatos, ez az ún. Rayleigh Bénárdinstabilitás. A kritikus hőmérséklet-különbség értéke általában nem nagy érték. Pl. 20 -os víznél, 1 cm vastag réteget véve, T c = 0,12. A kritikus érték a réteg vastagságának növelésekor gyorsan csökken. Nagy viszkozitású olajoknál magasabb T c értékeket lehet elérni. A konvekció meghatározott áramlási struktúrák kialakulásához vezet. A konvektív struktúráknak két alapvető típusa van (l. az ábrát). A hengeres struktúránál (a) a folyadék réteg párhuzamos hasábokra tagolódik. Ezeken belül hengerfelületek mentén áramlik a folyadék, a szomszédos hasábokban ellentétes irányban. A hatszöges struktúra esetében a réteget hatszög alakú cellák hálózzák be. A (b) esetben a hatszögek közepén áramlik a hideg folyadék lefelé, a hatszögek oldalainál pedig a meleg folyadék felfelé. A (c) esetben a lefelé áramlás kerül a hatszögek oldalára, a felfelé áramlás pedig középre. Az alsó és a felső fal hőmérséklet-különbségének növelésekor bonyolultabb struktúrák is megjelennek, majd végül az áramlás kaotikussá válik. 3

4 Légköri konvekció A természetben nagyobb léptékű konvektív struktúrákkal is találkozhatunk. A Nap sugárzásának energiáját legnagyobb részben a földfelszín nyeli el. A felmelegedett földfelszín elsősorban a konvekció útján melegíti a légkör alsó rétegét. Ez adja az időjárás alakulásának fő hajtóerejét. Bár ez az áramlás nem vékony rétegben, hanem kiterjedt térfogatban játszódik, időnként itt is megjelennek a folyadék rétegeknél megismert hatszöges struktúrák. Mivel a felszálló nedves levegő lehűlésekor a pára kicsapódik, a struktúra felszálló ágait megjelenítik a felhők. Így alakulnak ki az ún. zárt (b) és nyitott (c) cellák. A Föld légkörében az általános légkörzésnek is sajátos struktúrája van, amit erősen leegyszerűsítve az alábbi ábra mutat be. Az északi és a déli féltekén három-három körbefutó cellát találunk. A kisnyomású légnyomás-övezetekre a felszálló, a nagynyomásúakra a leszálló légáramlatok jellemzőek. Az ábrán láthatóak a felszíni szélövezetek is. A trópusi övben az uralkodó szelek az északkeleti, ill. a délkeleti passzátszelek. A mérsékelt övezetekben a nyugati szelek, a sarkvidéki övezetekben a sarki keleti szelek jellemzőek. Bár az ábra alapján a szél- és légnyomás-övezetek szabályosnak tűnnek, a valóságban nem azok. A nem egyenletes felszín elsősorban a tengerek és szárazföldek váltakozása miatt, továbbá a napsugárzásból kapott energia egyenlőtlen térbeli és időbeli eloszlása miatt kisebb léptékű szélrendszerek is kialakulnak (pl. ciklonok, anticiklonok stb.), ami az áramlási képet jelentősen bonyolítja, és hosszútávon kaotikussá teszi. A konvekció további nagyléptékű példáját nyújtják a tengeri áramlatok. Idézhetünk asztrofizikai példát is, pl. a Nap felszínén megjelenő konvektív struktúrákat. Mivel a konvekció lényegesen hatékonyabban szállítja a hőt, mint a hővezetés, a jó hőszigetelés eléréséhez kifejezetten gátolni kell a konvekciót. Ez a szerepe pl. a téli réteges öltözködésnek. A vatta, üveg vagy kőzetgyapot úgy tartja magában a rossz hővezető levegőt, hogy porózus szerkezetével megakadályozza a konvekció kialakulását. A termoszok kettős falában a légritkítás (vákuum) tesz lehetetlenné a konvekciót. 4

5 A hőmérsékleti sugárzás Minden test elektromágneses sugárzást bocsát ki, aminek intenzitását és spektrális összetételét a test anyagi minősége és hőmérséklete határozza meg. Ezt a sugárzást nevezzük hőmérsékleti sugárzásnak. Elektromágneses hullámok kibocsátásának több oka is lehet, ennek csak egyike a hőmérsékleti sugárzás. Az elektromágneses sugárzások teljes spektrumát hagyományosan több tartományra osztjuk, amelyek elnevezése igazodik tipikus előfordulásuk területéhez vagy keltésük módjához. Az alábbi táblázat foglalja össze ezeket a tartományokat hullámhosszak szerinti osztályozásban. Rádióhullám 1 mm km H. Hertz (1886) Infravörös sugárzás 700 nm 1 mm W. Herschel (1800) Látható fény 400 nm 700 nm már a görögök is ismerték Ultraibolya sugárzás nm J.W. Ritter (1801) Röntgen-sugárzás 0,01 10 nm W. Röntgen (1895) γ-sugárzás < 0,1 nm P.U. Villard (1900) Bár a táblázat éles határokat tüntet fel, a tartományok között valójában van átfedés. Az utolsó oszlopban feltüntettük a sugárzás-típus felfedezőjét és a felfedezés idejét. A látható fényt az leszámítva a spektrum feltárása kitöltötte az egész 19. századot. Az infravörös sugárzás felfedezése az első. W. Herschel, Angliában működő német csillagász a színeire bontott napsugárzás hőhatását vizsgálva vette észre, hogy a vörös oldalon a megvilágított tartományon kívül is erőteljes melegedést mutat a kormozott hőmérő. Az így megismert hősugárzásról rövidesen kimutatták, hogy a meleg testek is ilyen sugárzást bocsátanak ki, és ez a sugárzás a látható fényhez hasonló hullámtermészettel rendelkezik. A század végére a teljes spektrum nagy vonalakban ismert volt, s a Maxwell által végső formába öntött elektrodinamika egységes elméleti rendszerbe foglalta a spektrum különböző tartományait. Egy test nemcsak kibocsát elektromágneses sugárzást, hanem képes más testek sugárzását elnyelni. Ez a testek közötti energiacserének olyan módját jelenti, ami nem igényli anyagi közeg jelenlétét, az üres térben (vákuumban) is létrejöhet (l. pl. a napsugárzást). Ily módon sugárzási egyensúly jöhet létre, amikor egy test időegység alatt ugyanannyi energiát nyel el a környezet sugárzásából, mint amennyit maga kisugároz. A tapasztalat szerint: A sugárzás intenzitása a test hőmérsékletének emelkedésekor igen gyorsan növekszik. A hőmérséklettel változik a sugárzás spektrális eloszlása. Pl. egy fém melegítésekor a sugárzást eleinte csak a hőérzékelésünk észleli, magasabb hőmérsékleten viszont a fém már látható fényt is kibocsát, vörösen, sárgán, végül fehéren izzik. Az adott hőmérsékleten erősebben sugárzó testek a rájuk eső sugárzást is erősebben nyelik el. Pl. a gyertya lángja áteső megvilágításban árnyékot vet a mögötte elhelyezett ernyőre. Egy testre eső sugárzás részben visszaverődik, részben behatol az anyag belsejébe. Most olyan testeket fogunk vizsgálni, amelyek a behatoló sugárzást elnyelik, ún. áteresztés nem lép fel. A test a abszorpcióképessége és r reflektálóképessége meghatározza, hogy a beeső sugárzás energiájának hányad része nyelődik el (abszorbeálódik) a testben, ill. verődik vissza (reflektálódik) a test felületéről. Természetesen mindkét mennyiség függ a hőmérséklettől, a 5

6 hullámhossztól és a test anyagának összetételétől és felületének minőségétől. Nyilvánvalóan a + r = 1, hiszen a sugárzással visszaverődésen és abszorpción kívül más nem történhet. A test sugárzásának spektrális jellemzésére bevezetjük az e(λ, T) emisszióképességet: a test által a (λ, λ + dλ) hullámhossz intervallumban kibocsátott sugárzásának intenzitása, azaz a test egységnyi felülete által egységnyi idő alatt kisugárzott energia e(λ, T)dλ. A teljes intenzitást az emisszióképesség integrálásával kapjuk meg: e(t) = e(λ, T)dλ. 0 Abszolút fekete testnek nevezzük azt a testet, amely minden ráeső sugárzást elnyel, azaz amelynek abszorpcióképessége minden hullámhosszra egységnyi: a(λ, T) 1. A továbbiakban az abszolút jelzőt elhagyjuk. A definícióból egyértelmű, hogy a fekete jelző nem a test színére utal. Szürke testnek fogjuk nevezni azokat a testeket, amelyek abszorpcióképessége a hullámhossztól független: a(λ, T) a < 1. Ha az abszorpcióképesség erősen változik λ függvényében, szelektív sugárzásról beszélünk. Ez különösen a gázokra jellemző, amelyek spektrumában átlátszó (a 1) és erősen abszorbeáló tartományok váltogatják egymást. Az emisszió- és abszorpcióképességek között fontos összefüggést találunk a következő gondolatkísérlet segítségével. Két nagykiterjedésű, síkfelületű testet állítunk egymással szembe. Ekkor mindkettőre igaz, hogy hőmérsékleti sugárzása teljes egészében eléri a másik test felületét. Az egyszerűség kedvéért legyen az egyik fekete test, a másik pedig szürke test. Legyen a fekete test sugárzásának intenzitása E f. Ebből a szürke test felületéről visszaverődik (1 a)e f intenzitású sugárzás. A szürke test által kibocsátott e intenzitású sugárzást és a visszavert sugárzást a fekete test teljes mértékben elnyeli. Sugárzási egyensúly esetében a fekete test ugyanannyi energiát sugároz ki, mint amennyit abszorbeál: azaz E f = e + (1 a)e f, e a = E f. 6

7 Egy szürke test sugárzásának intenzitása a test abszorpcióképességével osztva mindig megegyezik a fekete test sugárzásának intenzitásával. Ez Kirchhoff sugárzási törvényének egy speciális esetben érvényes alakja. Kirchhoff törvényének általánosan érvényes alakja tetszőleges sugárzó testre: e(λ, T) a(λ, T) = E f(λ, T), ahol E f (λ, T) a fekete test emisszióképessége. A fekete test sugárzásának emisszióképessége ezek szerint univerzális függvény. A fekete testet a következőképpen valósíthatjuk meg jó közelítéssel. Készítünk egy üreget, aminek kormozott fala a sugárzást nem ereszti át a szabadba. A falat állandó hőmérsékleten tartjuk. Az üreg falán kis lyukat nyitunk. A lyukon az üregbe belépő elektromágneses hullám a falon részben elnyelődik, részben visszaverődik. A sok visszaverődés után intenzitása elenyészik, és ha véletlenül távozni tud az üreg nyílásán keresztül, elhanyagolható mennyiségű energiát visz magával. Az üreg nyílása tehát olyan testet szimulál, amely minden sugárzást elnyel. A fekete test sugárzási törvényei Most összefoglaljuk a fekete test hőmérsékleti sugárzására vonatkozó alapvető törvényeket. A fekete test hőmérsékleti sugárzásának teljes intenzitását a Stefan Boltzmanntörvény adja meg: ahol a mérések szerint E f = σt 4, σ = 5, W m 2 K 4. A fekete test emisszióképességére vonatkozik a Planck-féle sugárzási törvény: E f (λ, T) = 2c2 h 1 λ 5 ch, eλk BT 1 ahol c a fénysebessége, h a Planck-állandó. Planck gondolatmenete, amellyel a sugárzási törvényt levezette, fontos állomása volt a kvantummechanika megalapozásának. Ekkor a h állandó még illesztési paraméterként jelent meg, de később a kvantummechanika alapvető állandójának bizonyult. A sugárzási törvény a tapasztalattal kitűnően egyezik. 7

8 A Wien-féle eltolódási törvény szerint a maximális emisszióképességhez tartozó hullámhossz fordítottan arányos a hőmérséklettel: λ m T = 2, m K. A hőmérséklet növelésekor a maximális emisszióképesség a rövidebb hullámhosszak felé tolódik el. Így érthető, hogy egy test hevítésekor először a vörös izzást észleljük, majd ezután következik a sárga, ill. fehér izzás. A Planck-féle sugárzási törvényből következik mind a Stefan Boltzmann-törvény, mind a Wien-féle eltolódási törvény. A következő két ábra a fekete test emisszióképességét ábrázolja a Planck-féle sugárzási törvény szerint, különböző hőmérsékleteken. Leolvasható pl. hogy 5500 K hőmérsékleten, ami nagyjából megfelel a Nap felszíni hőmérsékletének, a legerősebb intenzitás a látható fény tartományába esik. Néhány száz K hőmérsékleten a maximumok már az infravörös tartományban találhatóak. 8

9 A Nap sugárzása A Föld energia mérlegében fontos szerepet játszik a Nap hőmérsékleti sugárzása. Intenzitását az ún. napállandóval adjuk meg, ami a sugárzás irányára merőleges egységnyi felületen egységnyi idő alatt áthaladó energia mennyisége. A napállandó értéke 1361 W/m 2. Az előző oldal ábrája a napsugárzás spektrális intenzitás-eloszlását mutatja be. A légkör felső szélén mért spektrum közel áll egy 5250 K hőmérsékletű fekete test sugárzási spektrumához. Más becslések is ehhez közeli értéket adnak a Nap felszíni hőmérsékletére. A tengerszintre érve a légköri abszorpció miatt nemcsak a sugárzás átlagos intenzitása csökken, hanem abszorpciós sávok is megjelennek az infravörös tartományban, elsősorban a víz és a széndioxid légköri jelenlétének következtében. A spektrum túloldalán a kemény ultraibolya sugárzást a légköri ózon réteg nyeli el gyakorlatilag teljesen. A Föld átlagos hőmérsékletének meghatározásában fontos szerepet játszik az. ún. üvegházhatás. Ennek igen leegyszerűsített modelljét illusztrálja az alábbi ábra. A Nap sugárzásának maximuma 511 nm körül van a látható fény tartományában. Ezeken a hullámhosszakon a légkör gyakorlatilag átlátszó. A Föld hőmérsékleti sugárzásának maximuma 10 μm körül van az infravörös tartományban. Ennek jelentős részét a légköri vízgőz, széndioxid és metán elnyeli, majd egy részét az űr felé, más részét a Föld felszíne felé kisugározza. A Föld által kisugárzott energia egy részét tehát visszavezeti a Földre, és így csökkenti az űrbe kisugárzott energia mennyiségét. Az üvegházhatás következtében a földfelszín átlagosan 14 - os hőmérséklete kb. 40 -kal magasabb, mint amekkora a víz és széndioxid légköri jelenléte nélkül lenne. Az elnevezés hasonlósága ellenére, a kertészeti üvegházak nem a fenti elven működnek. A napsugárzás által felmelegített talaj elsősorban konvekció révén hűl le, az üvegház üveg fedése ezt a konvekciót korlátozza. 9

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás A légköri sugárzás Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás Sugárzási törvények I. 0. Minden T>0 K hőmérsékletű test sugároz 1. Planck törvény: minden testre megadható egy hőmérséklettől

Részletesebben

Sugárzásos hőtranszport

Sugárzásos hőtranszport Sugárzásos hőtranszport Minden test bocsát ki sugárzást. Ennek hullámhossz szerinti megoszlása a felület hőmérsékletétől függ (spektrum, spektrális eloszlás). Jelen esetben kérdés a Nap és a földi felszínek

Részletesebben

Szabadentalpia nyomásfüggése

Szabadentalpia nyomásfüggése Égéselmélet Szabadentalpia nyomásfüggése G( p, T ) G( p Θ, T ) = p p Θ Vdp = p p Θ nrt p dp = nrt ln p p Θ Mi az a tűzoltó autó? A tűz helye a világban Égés, tűz Égés: kémiai jelenség a levegő oxigénjével

Részletesebben

Hőmérsékleti sugárzás

Hőmérsékleti sugárzás Ideális fekete test sugárzása Hőmérsékleti sugárzás Elméleti háttér Egy ideális fekete test leírható egy egyenletes hőmérsékletű falú üreggel. A fala nemcsak kibocsát, hanem el is nyel energiát, és spektrális

Részletesebben

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat, 2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás. 2.1. Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat, amelynek során a hő a hordozóközeg áramlásával kerül

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

A hőmérsékleti sugárzás

A hőmérsékleti sugárzás A hőmérsékleti sugárzás Alapfogalmak 1. A hőmérsékleti sugárzás Értelmezés (hőmérsékleti sugárzás): A testek hőmérsékletével kapcsolatos, a teljes elektromágneses spektrumra kiterjedő sugárzást hőmérsékleti

Részletesebben

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás.

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás. Kaméleonok hőháztartása Hősugárzás A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás. - Az első típust (hővezetés) érzékeljük leginkább a mindennapi

Részletesebben

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Franck-Hertz-kísérlet (1) A Franck-Hertz-kísérlet vázlatos elrendezése: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frhz.html

Részletesebben

A gravitáció hatása a hőmérsékleti sugárzásra

A gravitáció hatása a hőmérsékleti sugárzásra A gravitáció hatása a hőmérsékleti sugárzásra Lendvai József A sugárnyomás a teljes elektromágneses spektrumban ismert jelenség. A kutatás során olyan kísérlet készült, mellyel az alacsony hőmérsékleti

Részletesebben

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez A Név... Válassza ki a helyes mértékegységeket! állandó intenzitás abszorbancia moláris extinkciós A) J s -1 - l mol -1 cm B) W g/cm 3 - C) J s -1 m -2 - l mol -1 cm -1 D) J m -2 cm - A Wien-féle eltolódási

Részletesebben

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete Fizika feladatok 2014. november 28. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből Hővezetés, hőterjedés sugárzással 1.1. Feladat: (HN 19A-23) Határozzuk meg egy 20 cm hosszú, 4 cm átmérőjű hengeres vörösréz

Részletesebben

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása Folyadékok és gázok áramlása Hőkerék készítése házilag Gázok és folyadékok áramlása A meleg fűtőtest vagy rezsó felett a levegő felmelegszik és kitágul, sűrűsége kisebb lesz, mint a környezetéé, ezért

Részletesebben

Környezeti kémia II. A légkör kémiája

Környezeti kémia II. A légkör kémiája Környezeti kémia II. A légkör kémiája 2012.09.28. A légkör felépítése Troposzféra: ~0-15 km Sztratoszféra: ~15-50 km Mezoszféra: ~50-85 km Termoszféra: ~85-500 km felső határ: ~1000 km definiálható nehezen

Részletesebben

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6

óra 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 24 C 6 5 3 3 9 14 12 11 10 8 7 6 6 Időjárási-éghajlati elemek: a hőmérséklet, a szél, a nedvességtartalom, a csapadék 2010.12.14. FÖLDRAJZ 1 Az időjárás és éghajlat elemei: hőmérséklet légnyomás szél vízgőztartalom (nedvességtartalom) csapadék

Részletesebben

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor

TestLine - Fizika hőjelenségek Minta feladatsor 1. 2:29 Normál zt a hőmérsékletet, melyen a folyadék forrni kezd, forráspontnak nevezzük. Különböző anyagok forráspontja más és más. Minden folyadék minden hőmérsékleten párolog. párolgás gyorsabb, ha

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor 1. 2:24 Normál Magasabb hőmérsékleten a részecskék nagyobb tágassággal rezegnek, s így távolabb kerülnek egymástól. Magasabb hőmérsékleten a részecskék kisebb tágassággal rezegnek, s így távolabb kerülnek

Részletesebben

FELADATOK A DINAMIKUS METEOROLÓGIÁBÓL 1. A 2 m-es szinten végzett standard meteorológiai mérések szerint a Földön valaha mért második legmagasabb hőmérséklet 57,8 C. Ezt San Luis-ban (Mexikó) 1933 augusztus

Részletesebben

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete Hőtan III. Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak. Rugalmasan ütköznek egymással és a tartály

Részletesebben

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás A fény keletkezése Hőmérsékleti sugárzás Hőmérsékleti sugárzás Lumineszcencia Lézer Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás Környezetének hőfokától függetlenül minden test minden, abszolút nulla

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor gázok hőtágulása függ: 1. 1:55 Normál de független az anyagi minőségtől. Függ az anyagi minőségtől. a kezdeti térfogattól, a hőmérséklet-változástól, Mlyik állítás az igaz? 2. 2:31 Normál Hőáramláskor

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor Nézd meg a képet és jelöld az 1. igaz állításokat! 1:56 Könnyű F sak a sárga golyó fejt ki erőhatást a fehérre. Mechanikai kölcsönhatás jön létre a golyók között. Mindkét golyó mozgásállapota változik.

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály Hőtan Témazáró Minta feladatsor 1. 2:29 Normál párolgás olyan halmazállapot-változás, amelynek során a folyadék légneművé válik. párolgás a folyadék felszínén megy végbe. forrás olyan halmazállapot-változás, amelynek során nemcsak a

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK HŐTÁGULÁS lineáris (hosszanti) hőtágulási együttható felületi hőtágulási együttható megmutatja, hogy mennyivel változik meg a test hossza az eredeti hosszához képest, ha

Részletesebben

1. Az üregsugárzás törvényei

1. Az üregsugárzás törvényei 1. Az üregsugárzás törvényei 1.1. A Wien féle eltolódási törvény és a Stefan-Boltzmann törvény Egy zárt, belül üres fémdoboz kis nyílása az úgynevezett abszolút fekete test. A nyílás elektromágneses sugárzást

Részletesebben

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3

HARTAI ÉVA, GEOLÓGIA 3 HARTAI ÉVA, GEOLÓgIA 3 ALaPISMERETEK III. ENERgIA és A VÁLTOZÓ FÖLD 1. Külső és belső erők A geológiai folyamatokat eredetük, illetve megjelenésük helye alapján két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik

Részletesebben

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása Folyadékok és gázok áramlása Gázok és folyadékok áramlása A meleg fűtőtest vagy rezsó felett a levegő felmelegszik és kitágul, sűrűsége kisebb lesz, mint a környezetéé, ezért felmelegedik. A folyadékok

Részletesebben

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz

Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,

Részletesebben

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA Az építés egyik célja olyan terek létrehozása, amelyekben a külső környezettől eltérő állapotok ésszerű ráfordítások mellett biztosíthatók. Adott földrajzi helyen uralkodó éghajlati

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

Termodinamika (Hőtan)

Termodinamika (Hőtan) Termodinamika (Hőtan) Termodinamika A hőtan nagyszámú részecskéből (pl. gázmolekulából) álló makroszkópikus rendszerekkel foglalkozik. A nagy számok miatt érdemes a mólt bevezetni, ami egy Avogadro-számnyi

Részletesebben

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A Napból érkező elektromágneses sugárzás Ø Terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre. ØHőenergiává anyagi részecskék jelenlétében alakul pl. a légkörön keresztül haladva. Ø Időben

Részletesebben

Függőleges mozgások a légkörben. Dr. Lakotár Katalin

Függőleges mozgások a légkörben. Dr. Lakotár Katalin Függőleges mozgások a légkörben Dr. Lakotár Katalin A függőleges légmozgások keletkezése -mozgó levegőrészecske pályája változatos görbe függőlegestől a vízszintesen át : azonos irányú közel vízszintes

Részletesebben

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás A nyomás IV. fejezet Összefoglalás Mit nevezünk nyomott felületnek? Amikor a testek egymásra erőhatást gyakorolnak, felületeik egy része egymáshoz nyomódik. Az egymásra erőhatást kifejtő testek érintkező

Részletesebben

u,v chromaticity diagram

u,v chromaticity diagram u,v chromaticity diagram CIE 1976 a,b colour difference and CIELAB components Colour difference: E ab (L*) 2 + (a*) 2 + (b*) 2 1/2 CIE1976 a,b chroma: C ab * (a* 2 + b* 2 ) 1/2 CIE 1976 a,b hue-angle:

Részletesebben

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16

Részletesebben

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér

Részletesebben

Hősugárzás Hővédő fóliák

Hősugárzás Hővédő fóliák Hősugárzás Hővédő fóliák Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Építészmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A sugárzás alaptörvényei A az érkező energia E=A+T+R

Részletesebben

A hő terjedése (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás)

A hő terjedése (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás) A hő terjedése (hőáramlás, hővezetés, hősugárzás) Hőáramlás - folyadékoknál és gázoknál melegítés (hőtágulás) hatására a folyadékok és gázok sűrűsége csökken. A folyadéknak (vagy gáznak) a melegebb, kisebb

Részletesebben

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK Földtudomány BSc Mészáros Róbert Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék MIÉRT MÉRÜNK? A meteorológiai mérések célja: 1. A légkör pillanatnyi állapotának

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

A sugárzás kvantumos természete. A hőmérsékleti sugárzás

A sugárzás kvantumos természete. A hőmérsékleti sugárzás A sugárzás kvantumos természete A hőmérsékleti sugárzás Bevezetés A következőkben azokat a századorduló táján kutatott őbb jelenségeket tekintjük át, amelyek megértése a klasszikus izika alapján nem volt

Részletesebben

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből . Feladatok a termodinamika tárgyköréből Hővezetés, hőterjedés sugárzással.. Feladat: (HN 9A-5) Egy épület téglafalának mérete: 4 m 0 m és, a fal 5 cm vastag. A hővezetési együtthatója λ = 0,8 W/m K. Mennyi

Részletesebben

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN Egy testre ható erő, a más testekkel való kölcsönhatás mértékére jellemző fizikai mennyiség. A légkörben ható erők Külső erők: A Föld tömegéből következő

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

Szilárd testek sugárzása

Szilárd testek sugárzása A fény keletkezése Szilárd testek sugárzása A szilárd test melegítés hatására fényt bocsát ki A sugárzás forrása a közelítőleg termikus egyensúlyban lévő kibocsátó test atomi részecskéinek véletlenszerű

Részletesebben

Műszeres analitika II. (TKBE0532)

Műszeres analitika II. (TKBE0532) Műszeres analitika II. (TKBE0532) 4. előadás Spektroszkópia alapjai Dr. Andrási Melinda Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék A fény elektromágneses

Részletesebben

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA Hidrosztatika a nyugvó folyadékok fizikájával foglalkozik. Hidrodinamika az áramló folyadékok fizikájával foglalkozik. Folyadékmodell Önálló alakkal nem rendelkeznek. Térfogatuk

Részletesebben

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny Nyomás Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny, mértékegysége N (newton) Az egymásra erőt kifejtő testek, tárgyak érintkező felületét nyomott felületnek

Részletesebben

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek Zaj- és rezgés Törvényszerűségek A hang valamilyen közegben létrejövő rezgés. A vivőközeg szerint megkülönböztetünk: léghangot (a vivőközeg gáz, leggyakrabban levegő); folyadékhangot (a vivőközeg folyadék,

Részletesebben

A NAPSUGÁRZÁS. Dr. Lakotár Katalin

A NAPSUGÁRZÁS. Dr. Lakotár Katalin A NAPSUGÁRZÁS Dr. Lakotár Katalin Sugárzás: energiaátadás NAP elektromágneses hullámok FÖLD elektromágneses sugárzás = fotonok árama -minden irányba terjed -terjedéshez közvetítő közeg nem kell -hőenergiává

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21.

Modern Fizika Labor. 11. Spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: dec. 16. A mérés száma és címe: Értékelés: A beadás dátuma: dec. 21. Modern Fizika Labor Fizika BSc A mérés dátuma: 2011. dec. 16. A mérés száma és címe: 11. Spektroszkópia Értékelés: A beadás dátuma: 2011. dec. 21. A mérést végezte: Domokos Zoltán Szőke Kálmán Benjamin

Részletesebben

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző

Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző Az anyagok lehetséges állapotai, a fizikai körülményektől (nyomás, hőmérséklet) függően. Az anyagokat általában a normál körülmények között jellemző állapotuk alapján soroljuk be szilárd, folyékony vagy

Részletesebben

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található.

A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található. VÍZ A LÉGKÖRBEN A légkör víztartalmának 99%- a troposzféra földközeli részében található. A víz körforgása a napsugárzás hatására indul meg amikor a Nap felmelegíti az óceánok, tengerek vizét; majd a felmelegedő

Részletesebben

(2006. október) Megoldás:

(2006. október) Megoldás: 1. Állandó hőmérsékleten vízgőzt nyomunk össze. Egy adott ponton az edény alján víz kezd összegyűlni. A gőz nyomását az alábbi táblázat mutatja a térfogat függvényében. a)ábrázolja nyomás-térfogat grafikonon

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

Milyen színűek a csillagok?

Milyen színűek a csillagok? Milyen színűek a csillagok? A fényesebb csillagok színét szabad szemmel is jól láthatjuk. Az egyik vörös, a másik kék, de vannak fehéren villódzók, sárga, narancssárga színűek is. Vajon mi lehet az eltérő

Részletesebben

Művelettan 3 fejezete

Művelettan 3 fejezete Művelettan 3 fejezete Impulzusátadás Hőátszármaztatás mechanikai műveletek áramlástani műveletek termikus műveletek aprítás, osztályozás ülepítés, szűrés hűtés, sterilizálás, hőcsere Komponensátadás anyagátadási

Részletesebben

A fény tulajdonságai

A fény tulajdonságai Spektrofotometria A fény tulajdonságai A fény, mint hullámjelenség (lambda) (nm) hullámhossz (nű) (f) (Hz, 1/s) frekvencia, = c/ c (m/s) fénysebesség (2,998 10 8 m/s) (σ) (cm -1 ) hullámszám, = 1/ A amplitúdó

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor légnyomás függ... 1. 1:40 Normál egyiktől sem a tengerszint feletti magasságtól a levegő páratartalmától öntsd el melyik igaz vagy hamis. 2. 3:34 Normál E minden sorban pontosan egy helyes válasz van Hamis

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. évfolyam folyadékok, gázok nyomása Minta feladatsor Melyik állítás az igaz? (1 helyes válasz) 1. 2:09 Normál Zárt térben a gázok nyomása annál nagyobb, minél kevesebb részecske ütközik másodpercenként az edény falához. Zárt térben a gázok nyomása annál

Részletesebben

A hőmérsékleti sugárzás

A hőmérsékleti sugárzás A hőmérsékleti sugárzás Felhevített tárgyak több száz fokos hőmérsékletet elérve először vörösen majd még magasabb hőmérsékleten sárgán izzanak, tehát fényt (elektromágneses hullámokat a látható tartományban)

Részletesebben

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, hőmennyiség, fajhő, égéshő, belső energia, hőtan I. és II. főtétele, hőterjedés, hőtágulás Hőmérséklet Az anyagok

Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, hőmennyiség, fajhő, égéshő, belső energia, hőtan I. és II. főtétele, hőterjedés, hőtágulás Hőmérséklet Az anyagok Hőtan ( első rész ) Hőmérséklet, hőmennyiség, fajhő, égéshő, belső energia, hőtan I. és II. főtétele, hőterjedés, hőtágulás Hőmérséklet Az anyagok melegségének mérésére hőmérsékleti skálákat találtak ki:

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

A SUGÁRZÁS ÉS MÉRÉSE

A SUGÁRZÁS ÉS MÉRÉSE A SUGÁRZÁS ÉS MÉRÉSE Sugárzási alapismeretek Energia 10 20 J Évi bejövő sugárzásmennyiség 54 385 1976-os kínai földrengés 5006 Föld széntartalékának energiája 1952 Föld olajtartalékának energiája 179 Föld

Részletesebben

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske Segítség az 5. tétel (Hogyan alkalmazható a hullám-részecske kettősség gondolata a fénysugárzás esetében?) megértéséhez és megtanulásához, továbbá

Részletesebben

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő

ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK. Kalocsai Angéla, Kozma Enikő ATOMMODELLEK, SZÍNKÉP, KVANTUMSZÁMOK Kalocsai Angéla, Kozma Enikő RUTHERFORD-FÉLE ATOMMODELL HIBÁI Elektromágneses sugárzáselmélettel ellentmondásban van Mivel: a keringő elektronok gyorsulnak Energiamegmaradás

Részletesebben

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Bevezetés a modern fizika fejezeteibe. 4. (a) Kvantummechanika. Utolsó módosítás: november 15. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék Bevezetés a modern fizika fejezeteibe 4. (a) Kvantummechanika Utolsó módosítás: 2015. november 15. 1 Előzmények Az atomok színképe (1) A fehér fény komponensekre bontható: http://en.wikipedia.org/wiki/spectrum

Részletesebben

Az optika tudományterületei

Az optika tudományterületei Az optika tudományterületei Optika FIZIKA BSc, III/1. 1. / 17 Erdei Gábor Elektromágneses spektrum http://infothread.org/science/physics/electromagnetic%20spectrum.jpg Optika FIZIKA BSc, III/1. 2. / 17

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN Egy testre ható erő, a más testekkel való kölcsönhatás mértékére jellemző fizikai mennyiség. A légkörben ható erők Külső erők: A Föld tömegéből következő

Részletesebben

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin

Az általános földi légkörzés. Dr. Lakotár Katalin Az általános földi légkörzés Dr. Lakotár Katalin A Nap a Földet egyenlőtlenül melegíti fel máskülönbség légkörzés szűnteti meg légnyo- lokális (helyi), regionális, egy-egy terület éghajlatában fontos szerepű

Részletesebben

A hőtan fő törvényei, fő tételei I. főtétel A tárgyak, testek belső energiáját két módon lehet változtatni: Termikus kölcsönhatással (hőátadás, vagy

A hőtan fő törvényei, fő tételei I. főtétel A tárgyak, testek belső energiáját két módon lehet változtatni: Termikus kölcsönhatással (hőátadás, vagy A hőtan fő törvényei, fő tételei I. főtétel A tárgyak, testek belső energiáját két módon lehet változtatni: Termikus kölcsönhatással (hőátadás, vagy hőelvonás), vagy munkavégzéssel (pl. súrlódási munka,

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3 Hatvani István fizikaverseny 016-17. 1. kategória 1..1.a) Két eltérő méretű golyó - azonos magasságból - ugyanakkora végsebességgel ér a talajra. Mert a földfelszín közelében minden szabadon eső test ugyanúgy

Részletesebben

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny Nyomás Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny, mértékegysége N (newton) Az egymásra erőt kifejtő testek, tárgyak érintkező felületét nyomott felületnek

Részletesebben

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN Egy testre ható erő a más testekkel való kölcsönhatás mértékére jellemző fizikai mennyiség. A légkörben ható erők Külső erők: A Föld tömegéből következő

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó

Részletesebben

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény Orvosi iofizika I. Fénysugárzásanyaggalvalókölcsönhatásai. Fényszóródás, fényabszorpció. Az abszorpciós spektrometria alapelvei. (Segítséga 12. tételmegértéséhezésmegtanulásához, továbbá a Fényabszorpció

Részletesebben

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11.

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11. Színképelemzés Romsics Imre 2014. április 11. 1 Más néven: Spektrofotometria A színképből kinyert információkból megállapítható: az atomok elektronszerkezete az elektronállapotokat jellemző kvantumszámok

Részletesebben

Az elektromágneses hullámok

Az elektromágneses hullámok 203. október Az elektromágneses hullámok PTE ÁOK Biofizikai Intézet Kutatók fizikusok, kémikusok, asztronómusok Sir Isaac Newton Sir William Herschel Johann Wilhelm Ritter Joseph von Fraunhofer Robert

Részletesebben

Az alacsony hőmérséklet előállítása

Az alacsony hőmérséklet előállítása Az alacsony hőmérséklet előállítása A kriorendszerek jelentősége Megbízható, alacsony üzemeltetési költségű, kisméretű és olcsó hűtőrendszer kialakítása a szupravezetős elektrotechnikai alkalmazások kereskedelmi

Részletesebben

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre

Infravörös melegítők. Az infravörös sugárzás jótékony hatása az egészségre Infravörös melegítők Infravörös melegítőink ökológiai alternatívát jelentenek a hagyományos fűtőanyag alapú készülékekkel szemben. Készülékeink nagytömegű meleget állítanak elő, anélkül, hogy szennyeznék

Részletesebben

A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére*

A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére* A felhőzet hatása a Föld felszíni sugárzási egyenlegére* Ács Ferenc ELTE, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék *Meghívott előadás az Apáczai Nyári Akadémián, Újvidék, 2017 július 10-14

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport

Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella. Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport Kovács Mária, Krüzselyi Ilona, Szabó Péter, Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati osztály, Klímamodellező Csoport 2012. március 21. Klímaváltozás - miről fecseg a felszín és miről

Részletesebben

HŐSUGÁRZÁS. A hősugárzás két test között úgy valósul meg, hogy a testek között elhelyezkedő teret kitöltő anyag nem vesz részt a hőátvitelben.

HŐSUGÁRZÁS. A hősugárzás két test között úgy valósul meg, hogy a testek között elhelyezkedő teret kitöltő anyag nem vesz részt a hőátvitelben. HŐUGÁRZÁ A hősugárzás két test között úgy valósul meg, hogy a testek között elhelyezkedő teret kitöltő anyag nem ve rét a hőátvitelben. A sugárzó energia a testek elületéhez érve, az anyagi tulajdonságnak

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye Folyadékok áramlása Folyadékok Folyékony halmazállapot nyíróerő hatására folytonosan deformálódik (folyik) Folyadék Gáz Plazma Talián Csaba Gábor PTE ÁOK, Biofizikai Intézet 2012.09.12. Folyadék Rövidtávú

Részletesebben

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI

Részletesebben

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította: HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI dja meg az Ön képzési kódját! Név: zonosító: Helyszám: K -- BMEGEENMHT Munkaidő: 90 perc dolgozat megírásához szöveges adat tárolására nem alkalmas számológépen, a Segédleten, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2.

ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. ÁLTALÁNOS METEOROLÓGIA 2. METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK 06 Víz a légkörben világóceán A HIDROSZFÉRA krioszféra 1338 10 6 km 3 ~3 000 év ~12 000 év szárazföldi vizek légkör 24,6 10 6 km 3 0,013

Részletesebben

A modern fizika születése

A modern fizika születése MODERN FIZIKA A modern fizika születése Eddig: Olyan törvényekkel ismerkedtünk meg melyekhez tapasztalatokat a mindennapi életből is szerezhettünk. Klasszikus fizika: mechanika, hőtan, elektromosságtan,

Részletesebben

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K

. T É M A K Ö R Ö K É S K Í S É R L E T E K T É M A K Ö R Ö K ÉS K Í S É R L E T E K Fizika 2018. Egyenes vonalú mozgások A Mikola-csőben lévő buborék mozgását tanulmányozva igazolja az egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonatkozó összefüggést!

Részletesebben

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 1 2 Általános bevezetés A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy. Létrejöttének

Részletesebben

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése Mi a biofizika tárgya? Biofizika Csik Gabriella Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése Pl. szívműködés, membránok szerkezete és működése, érzékelés stb. csik.gabriella@med.semmelweis-univ.hu

Részletesebben

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD

A csillagközi anyag. Interstellar medium (ISM) Bonyolult dinamika. turbulens áramlások MHD A csillagközi anyag Interstellar medium (ISM) gáz + por Ebből jönnek létre az újabb és újabb csillagok Bonyolult dinamika turbulens áramlások lökéshullámok MHD Speciális kémia porszemcsék képződése, bomlása

Részletesebben

Munka, energia, teljesítmény

Munka, energia, teljesítmény Munka, energia, teljesítmény Ha egy tárgyra, testre erő hat és annak hatására elmozdul, halad, megváltoztatja helyzetét, akkor az erő munkát végez. Ez a munka annál nagyobb, minél nagyobb az erő (F) és

Részletesebben