HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 230-330503 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás"

Átírás

1 1/6 HU-Pilisvörösvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Pilisvörösvár Város Önkormányzata, Bajcsy Zs. tér 1., Κapcsolattartó Bolláné Bognár Margit gazdálkodási osztályvezető, HU-2085 Pilisvörösvár. Tel /113. Fax Internetcím(ek): Az ajánlatkérő általános címe: További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/ pontokkal. A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal. Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal. I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI: Regionális vagy helyi hatóság. Általános közszolgáltatások. Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást: nem. II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: Hosszúlejáratú fejlesztési célhitel felvétele. A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye: Szolgáltatásmegrendelés. Szolgáltatási kategória 6. A teljesítés helye: Pilisvörösvár város. NUTS-kód: HU102. A hirdetmény a következők valamelyikére irányul: Közbeszerzés megvalósítása. Keretmegállapodásra vonatkozó információk: A szerződés meghatározása/tárgya: Hosszúlejáratú fejlesztési hitelkeret biztosítása HUF értékben, 20 éves futamidőre az ajánlatkérő részére Pilisvörösvár város területén. Az 1. hitelcél tekintetében környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célokra, A 2. hitelcél tekintetében általános beruházási célokra, A 3. hitelcél tekintetében közoktatási célú beruházásokra, 1/6

2 2/6 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) A 8. hitelcél tekintetében az ÚMFT operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítására. Ajánlatkérő az MFB által önkormányzati infrastrukturális fejlesztési hitel program 1., 2., 3. és 8. hitelcél keretében biztosított forrásból kívánja a hitelt felvenni; a hitelprogramban részt vevő bankoktól. Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?: Igen. Részekre történő ajánlattétel: Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?: SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR Teljes mennyiség: Hosszúlejáratú fejlesztési hitelkeret biztosítása HUF értékben, 20 éves futamidőre. 1. hitelcél: Környezetvédelemhez kapcsolódó beruházási célok (csapadékvíz elvezetés, szennyvíz): HUF 2. hitelcél: Általános beruházási célok (út, jelzőlámpa, terek építése, légkábelek kiváltása, útépítési pályázathoz saját erő biztosítása): HUF 3. hitelcél: Közoktatási célú beruházások (ÁMK és intézmények felújítása): HUF 8. hitelcél: Az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjai keretében meghirdetett pályázatokhoz szükséges önrész biztosítása (Regionális Operatív Program, Fő utca Program akcióterületi terv önrésze): HUF Becsült érték HÉA nélkül: HUF. Vételi jog (opció): A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: Az időtartam hónap(ok)ban: 240 (a szerződés megkötésétől számítva). III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) III.1.2) III.1.3) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A hitel törlesztése a hitelfelvételt (a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítést) követően a teljes futamidő alatt a nyertes ajánlattevővel kötött hitelszerződés alapján történik. A hitel nyújtója a tőke- és a kamattörlesztés esedékessége előtt 8 nappal tájékoztatást küld az adós részére az esedékes törlesztés és a kamat összegéről, valamint az esedékesség időpontjáról. Ajánlatkérő a tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással fizet. Türelmi idő: 2 év. Rendelkezésre tartás: az 1., 2. és 3. hitelcél esetében: 3 év, a 8. hitelcél esetében: 4 év. Előtörlesztés: ajánlatkérő előzetes írásbeli értesítése alapján bármikor díjtalanul. A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi 2/6

3 3/6 III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) megállapodást kell kötni a következő adatok tekintetében: szerződő fél, számlaadó fél, kapcsolattartó megjelölése, egyetemleges felelősségvállalás elfogadása. Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?: RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is: Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdés a) - h) pontjaiban, valamint nem lehet ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 63. (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a Kbt. 60. (1) bekezdés a) - h) pontjaiban foglalt kizáró okok az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet tekintetében nem állnak fenn. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő és évekre vonatkozó mérlegének benyújtásával. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), valamint a 10 % feletti alvállalkozója, ha. az előző 2 lezárt üzleti év (2007., 2008.) valamelyikében mérleg szerint eredménye negatív volt, a megjelölt 2 évben (2007., 2008.) a saját tőkéje évente nem érte el a évi CXII. törvény 9. és 71. szerinti minimális összeget. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján az előző 3 év ( ) legjelentősebb önkormányzati fejlesztési hitel szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével), melyet a következő módon kell igazolni, a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően: a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. (1) bekezdésének a) - e) pontja szerinti szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolással; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő nyilatkozatával. A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő által cégszerűen aláírt nyilatkozattal (szakember és képzettség megnevezése, az önkormányzati hitelnyújtásban megszerzett szakmai gyakorlat igazolása), valamint az ajánlathoz csatolt szakmai önéletrajzzal, továbbá az előírt képzettség igazolásául szolgáló okirat(ok) hiteles másolatával. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: 3/6

4 4/6 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) nem rendelkezik 2006., 2007., évekből összességében legalább 1 db, legalább a megajánlott hitelcélok összegének megfelelő, önkormányzatnak nyújtott hosszú lejáratú fejlesztési hitel referenciával (Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján), amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő magyar anyanyelvű, vagy olyan felsőfokú magyar nyelvtudású, a jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt felsőfokú pénzügyi végzettségű szakemberrel, aki legalább 2 éves önkormányzati finanszírozási gyakorlattal rendelkezik (Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján). Fenntartott szerződések: SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?: Igen. A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. tv. A szervezeteknek közözlniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?: Igen. IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) Az eljárás fajtája: Nyílt. Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma: Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során: BÍRÁLATI SZEMPONTOK Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Elektronikus árverést alkalmaznak-e?: ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?: A dokumentáció és egyéb iratok vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében): A dokumentáció beszerzésének határideje: :00. Kell-e fizetni a dokumentációért: Ár: HUF. A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció árát a házipénztárba történő befizetéssel vagy Pilisvörösvár Város Önkormányzat számú számlájára történő átutalással lehet kiegyenlíteni. A dokumentáció hétfőtől csütörtökig vásárolható meg, pénztári nyitvatartási időben. Pénztári nyitva tartás: H.: 13:00-17:00; K: 9:30-12:00; Sze: 9:30-16:00; Cs.: 9:30-12:00; az ajánlattétel napján: 8:00-9:00-ig. Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: :00. 4/6

5 5/6 IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére: Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: Időtartam napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva). Az ajánlatok felbontásának feltételei: Dátum: :00. Hely: Pilisvörösvár Város Önkormányzata, 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zsilinszky tér 1., Tanácsterem. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen. A Kbt. 80. (2) bekezdésében foglaltak szerint. VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?: VI.2) VI.3) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 1.) Az eljáráshoz ajánlati dokumentáció kerül kibocsátásra, melynek Ajánlattevő általi megvásárlása (közös ajánlattétel esetén legalább egyik ajánlattevő általi megvétele) az eljárásban való részvétel feltétele. Az ajánlati dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a befizetés ( HUF + ÁFA, azaz HUF) igazolását követően, ig személyesen, vagy meghatalmazott útján, pénztári nyitvatartási időben. Pénztári nyitva tartás: H.: 13:00-17:00; K.: 9:30-12:00; Sze.: 9:30-16:00; Cs.: 9:30-12:00; az ajánlattétel napján 8:00-9:00-ig az ajánlattételi dokumentáció átvehető az alábbi címen: Pilisvörösvár Város Önkormányzata (MAGYARORSZÁG, 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zsilinszky tér 1.). A dokumentáció beszerzésének határideje: (09:00). A dokumentációt Ajánlatkérő a Kbt. 54. (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kérésre megküldi, amennyiben a dokumentáció vételára bizonyítottan kiegyenlítésre került. 2.) Az ajánlatokat 3 példányban (1 db eredeti és 2 db, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban); az "eredeti" és "másolati" példány feltüntetésével; példányonként - állagsérelem nélkül nem oldható módon - összekötve, vagy összefűzve; zárt borítékban vagy dobozban; magyar nyelven; oldalszámmal ellátott tartalomjegyzékkel; ajánlati adatlappal (felolvasólappal); minden tartalommal rendelkező oldal folyamatos sorszámozásával; a cégjegyzésre jogosult szignójával ellátva, és a dobozokat vagy csomagokat "Hosszúlejáratú hitel felvétele", valamint "Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani tilos!" felirattal ellátva kell benyújtani. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. 3.) Az ajánlat - oldalszámokkal ellátott - tartalomjegyzéket követő oldala tartalmazza a cégszerűen aláírt ajánlati adatlapot (felolvasólapot), amelyen kerüljön feltüntetésre az ajánlattevő neve, székhelye, telefon- és telefaxszáma, a kapcsolattartó személy neve és beosztása, valamint a hitel kamata hitelcélonként (%-ban megadva), továbbá az egy évre számított kamat mértékét hitelcélonként megadva. 4.) Ajánlatkérő projektvizsgálati, rendelkezésre tartási díjat, illetve a kamaton felül egyéb díjat, jutalékot, költséget nem fizet. 5.) A hitel fedezetéül inkasszó és az Önkormányzat költségvetési bevételei szolgálnak, más fedezetet Ajánlatkérő nem biztosít. 6.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja. 5/6

6 6/6 VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) 7.) Az ajánlathoz csatolni kell: ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 70. (2) bekezdésére vonatkozóan, ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a), b), c) pontjaira és (3) bekezdésére vonatkozóan, az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot, a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot, ajánlattevő (közös ajánlattevő), valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 60 napnál nem régebbi cégkivonatát hiteles másolatban (az ajánlat érvénytelen, amennyiben a cégkivonatból megállapítható, hogy az ajánlatot olyan szervezet/személy/jelentkező nyújtotta be - illetve olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe - akinek cégbírósági bejegyzésében a beszerzés tárgyára irányuló tevékenységi kör nem szerepel), ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát (hiteles másolatban). Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá, meghatalmazást szükséges csatolni, mely tartalmazza a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó, és a meghatalmazott aláírását, valamint két tanú aláírását is. Amennyiben a céggel kapcsolatban el nem bírált változásbejegyzés van folyamatban, gazdasági társaságok cégirat módosításával kapcsolatban kizárólag a minősített elektronikus aláírással ellátott, elektronikus alapú dokumentumok (változásbejegyzési kérelem és tértivevény) alkalmasak hitelt érdemlően igazolni a változásbejegyzéssel kapcsolatos intézkedéseket. Az ajánlat eredeti példányához csatolni kell az elektronikus alapú dokumentumokat tartalmazó nem újraírható CD/DVD lemezt. E mellékleteket közös ajánlattétel esetén minden tagra, továbbá a 10 % feletti alvállalkozókra is be kell nyújtani. 8.) Az ajánlatkérő a Kbt. 91. (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben kihirdetésre kerül. 9.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: (09:00). Helye: Pilisvörösvár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zsilinszky tér 1.,Tanácsterem nevű hivatalos helyiség. 10.) A szerződéskötés tervezett időpontja: (09:00). 11.) A Kbt. 20. (3) bekezdésben előírtak szerint az igazolások benyújtását hiteles másolatban kell teljesíteni, továbbá a Közbeszerzések Tanácsa e tárgyban közzétett tájékoztatójában foglaltak (K.É száma, ) is alkalmazandók. 12.) A Kbt. 13. (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. JOGORVOSLATI ELJÁRÁS A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv: Közbeszerzések Tanácsa - Döntőbizottság, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel URL: Fax Jogorvoslati kérelmek benyújtása: A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. (2003. évi CXXIX. tv.) 323. szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be: Közbeszerzések Tanácsa, Margit krt. 85., HU-1024 Budapest. Tel URL: Fax E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: /6

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80396-2010:text:hu:html HU-Salgótarján: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 54-080396 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:15034-2011:text:hu:html HU-Vác: Földgáz 2011/S 10-015034 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222226-2012:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 133-222226 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik

03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 03/08/2010 S148 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 148-228727 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151355-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Banki és befektetési szolgáltatások 2011/S 92-151355 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:151360-2011:text:hu:html HU-Szeged: Banki szolgáltatások 2011/S 92-151360 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:275788-2012:text:hu:html HU-Tata: Hitelnyújtási szolgáltatások 2012/S 166-275788 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166866-2009:text:hu:html HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 2009/S 115-166866 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:181900-2011:text:hu:html HU-Győr: Banki szolgáltatások 2011/S 110-181900 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 HU-Budapest: Orvosi szoftvercsomag 2009/S 211-303456 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Szent János

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396618-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 228-396618 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113443-2013:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2013/S 068-113443 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:361513-2009:text:hu:html HU-Miskolc: Építési munkák 2009/S 251-361513 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szabolcs Volán Zrt. Postai cím: Korányi Frigyes u. 12. Város/Község: Nyíregyháza

Részletesebben