Mintagazdaság. A pályázati adatlapok tartalma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mintagazdaság. A pályázati adatlapok tartalma"

Átírás

1 Mintagazdaság A cím odaítélése Pályázat alapján történik, melyet az erre a célra összeállított formanyomtatványon a gazdálkodó egység vezetője készít el és nyújt be. A megadott határidőig benyújtott és az előírásoknak mindenben megfelelő pályázatokat egy erre a célra létrehozott pályázati bíráló bizottság véleményezi és tesz javaslatot a cím adományozójának a MINTAGAZDASÁG és/vagy MINTAGAZDA cím(ek) odaítélésére. A MINTAGAZDASÁG és/vagy MINTAGAZDA cím elnyerésére készült pályázat egy szöveges és egy számszerű adatokat tartalmazó (táblázatos) részből áll. A pályázat szöveges részében kell leírni a gazdaság (gazda) eddigi tevékenységét (az indulás kezdetét, a tevékenységi kört és annak változásait, a gazdálkodással kapcsolatos legfőbb eseményeket stb.). Ebben a részben kell röviden leírni azt is, hogy a pályázó milyen ismérvek alapján tartja indokoltnak a szóban forgó cím(ek) számára történő odaítélését. A pályázat táblázatos (számszerű adatokat tartalmazó) fejezetében az utolsó öt évből a pályázati szempontoknak legjobban megfelelő (legkedvezőbb) 3 évnek adatait kell feltüntetni. A pályázati űrlapokon szereplő adatok tartalmát az alábbi táblázat foglalja össze. MEGNEVEZÉS 1. Növénytermelés 2. Állattenyésztés 3. Eszközellátottság 4. Értékesítés 5. Értékesítés 6. Termelés költségei 7. Gazdálkodás eredménye 8. Fejlesztések, A pályázati adatlapok tartalma TARTALOM területi adatok (összes terület, saját, bérelt, ágazatonként) termelési mutatók (t/ha) állatlétszám állatfajonként (tehén, hízómarha, anyakoca, stb.) termelési mutatók (tejtermelés, testtömeg gyarapodás, felnevelt malac, tojáshozam, stb.) gépek típusonként (erőgépek, munkagépek, gépei, stb.) épület (istállók, terménytárolók, műhely, stb.) termény és termékértékesítés, szolgáltatások mennyiségi adatai ágazatonként termény és termékértékesítés, szolgáltatások árbevételei ágazatonként termelés költségei ágazatonként termelés költségei összesen, (ebből: anyag, bér, közteher, idegen szolgáltatások értéke) eredménykimutatás ágazatonként, összesen, jövedelempótló támogatások beruházások kimutatása (épület, gép, stb.) beruházások forrásai (saját, hitel, támogatás) beruházások 9. Pénzügyi mutatók likviditás, eladósodottság mértéke, jövedelmezőség (árbevétel arányos, tőkearányos), eszközhatékonyság A határidőre beérkezett és az előírásoknak mindenben megfelelő pályázatokat egy erre a célra létrehozott bíráló bizottság bírálja el és tesz javaslatot a cím odaítélésére. A bíráló bizottság egy elnökből és 4-6 tagból áll. A bizottság tagjait a régióban (megyében) működő (felső)oktatási intézményből, az agrárkamarából, a földművelési hivatalból, egy jól működő mezőgazdasági vállalkozásból (rt, kft, privát gazdaság) és egy feldolgozással és/vagy beszerzéssel-értékesítéssel

2 foglalkozó vállalkozásból kell kiválasztani és felkérni. Az elnököt a bíráló bizottság saját tagjaiból választja meg. A bírálatok egységesítésére és objektivitásának elősegítése érdekében bírálati lap készül. Maga a bírálat egy általános (szöveges)-, és egy számadatokat tartalmazó részletes részből áll. Mindkettőnek az alapjául a bírálati lap adatai, valamint a bíráló bizottságnak a helyszíni szemle alkalmával szerzett tapasztalatai szolgálnak. Ahhoz, hogy a bíráló bizottság a cím odaítélését támogathassa, a pályázónak a bírálati lapon szereplő összes (maximális) pontszámnak legalább a 75%-át el kell érnie. A cím odaítéléséről az egyetemi kar Kari Tanácsa dönt. Mintagazdaságok kiválasztásának kritérium rendszere megnevezése Gazdálkodás eredményei Szakmai kvalitások Személyes tulajdonságok Alkalmazott technológiák, eljárások Szaktanácsadásban való közreműködés Szövetkezési hajlandóság Integrációs tevékenység Információs rendszer működése Adományozó intézménnyel való kapcsolat Formai kívánalmak Kritérium tartalma Nem lehet veszteséges, nem állhat csődeljárás és felszámolás alatt, tartósan (több éven át) haladják meg a hasonló tevékenységgel foglalkozó egységek színvonalát Kiemelkedő (példaértékű) szakismeret, továbbképzési hajlandóság, új iránt való fogékonyság Megfelelő interperszonális kommunikációs készség, emberi kvalitások, viselkedés, stb. Legyenek korszerűek, gazdaságosak és környezetkímélők Szakmai bemutatók tartása, látogatók fogadása, alkalmazzon szaktanácsadót Legyen tagja szövetkezés(ek)nek (Raktárszövetkezet, Beszerzési szövetkezet, Gépszövetkezet, Gépkör, Hitelszövetkezet, Értékesítési alkuszövetkezet, TÉSZ, stb.) Környékbeli gazdák részére szolgáltatások végzése Megfelelő adatnyilvántartás, adatszolgáltatás (naprakészség, tényszerűség, használható információk nyújtása, stb.) Kölcsönös együttműködés elvén alapul, adományozó részéről: ingyenes szaktanácsadás és információnyújtás, szakmai segítség pályázatok készítéséhez, térítésmentes továbbképzés, stb. Gazdaság tisztasága, rendje, környezete, stb. megfelelő és példaértékű legyen

3 Az adományozott cím elnyerését igazoló tábla A címviselés jogosultságának igazolására oklevél készül, amelyet az adományozó és a bíráló bizottság elnöke írnak alá. A cím-adományozás (oklevél átadás) nyilvános ünnepség (pl. egyetemi vagy kari tanácsülés, stb.) keretében történik. Az odaítélt cím mindaddig érvényes (használható), amíg az adományozás kritériumai fennállnak. Visszavonását az adományozó és a bíráló bizottság egyaránt kezdeményezheti. A mintagazdasági intézményrendszer kialakítása során eddig 30 gazdaság nyerte el a mintagazdasági címet.

4 A Kari Mintagazdasági hálózat tagjai Tevékenységi kör Bemutató gazdaság Mintagazdaság képviselője Szántóföldi növénytermesztés Szántóföldi növénytermesztés és mezőgazdasági szolgáltatási tevékenységek Ökológiai (bio) rendszerű gazdálkodás Gombatermesztés és feldolgozás Gombakomposzt készítés Export-vetőmagtermesztés és műszaki szolgáltatás Zöldségtermesztési integráció (termeltetés, felvásárlás, konzerválás) Vetőmag(aprómag) előállítás Szarvasmarhatartás (tejtermelő tehenészet, húsmarhatartás) Szőlészet, borászat a Soproni borvidéken (technológia, finanszírozás, marketing, stb.) Agroturizmus (falusi vendéglátás, lovas turizmus, stb.) Gabonatermelés integrálása, vetőmag előállítás, takarmánygyártási tevékenységek Pecsenypulyka- és broilercsirke előállítás 2000 Mentes György családi gazdasága 9483 Sopronkövesd, Kossuth u Németh Csaba családi gazdasága 9135 Rábaszentmihály, Rákóczi u. 7. Németh István családi gazdasága 9165 Rábcakapi, Fő u. 31. Sampinyon Kft Máriakálnok Csillag u AGRO-TRIO Kft Jánossomorja, Dózsa u. 63. HORKER Kft., 9113 Koroncó Sokorói u. (Major) LAJTA-MAG Kft Mosonmagyaróvár Bereki u. 1. Petőfi Mg. Szövetkezet, 9512 Ostffyasszonyfa Kossuth u. 40. Sop-Vin Kft., 9400 Sopron Ady Endre u. 31/B SZELLE LOVASUDVAR 9226 Dunasziget, Sérfenyő u. 99. SZEMES MŰVEK Kft Jánossomorja, Tarcsai út vége Takarmányfuvarozási és Baromfitenyésztő Kft., 9461 Lövő (Ürge Major) Mentes György a családi gazdaság vezetője Németh Csaba mintagazda Németh István minta(bio)gazda Pék Imre ügyvezető Mike Károly ügyvezető ig. Horváth Norbert Seiwert Gábor Mátyás István elnök Magyar Dezső Szelle Kornél mintagazda Fazekas Imre ügyvezető Kövesi Ottó ügyvezető ig.

5 Lótenyésztés, agroturizmus, (lovasturizmus, vadgazdálkodás, falusi vendégfogadás, stb.) Lótenyésztés Élelmiszeripar (sütőipar) integrálása, mezőgazdasági gépek forgalmazása, input-anyag gyártás és forgalmazás vadgazdálkodás mg. szolgáltatás (sertés, juh), mg. szolgáltatás mg. szolgáltatás, Sertés tenyésztés Húsipar Szőlőtermesztés, borászat Halgazdálkodás, halászat Csincsillatenyésztés, szőrmekikészítés Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft Bábolna, Mészáros u. 1. Gróf Gyula családi gazd Pápateszér Jókai u. 19. Ceres Győri Sütőipari Kft Győr Reptéri u. 1. IKR Rt. Bábolna 2943 Bábolna LAJTA HANSÁG Rt Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi u. 1. Sárvári Mezőgazdasági Rt Sárvár Várkerület 26. Simon Zsolt 2890 Tata Környei u. 17. SOLUM Rt Komárom, Városmajor u Cankó-2000 Kft Bogyoszló Béke u Horváth Csaba családi gazd Bágyogszovát Pacsirta telep Kaiser Food Kft Abda Bécsi út 0101/2 hrsz. Neszmélyi Pinceszövetkezet 2890 Neszmély Agostyáni u. 25. Tógazda Halászati Rt Százhalombatta Arany J. u. 7. Wanger Kft Komárom Szőlő sor 23. Rombauer Tamás Gróf Gyula Dr. Tormáné Kása Margit Szaxon Attila Németh József Sótonyi László Simon Zsolt családi gazdálkodó Dr. Vida Sándor elnök, Németh Vilmos Horváth Csaba Réti Attila tulajdonos, Szöllősy Mihály ügyvezető elnök Dr. Németh István elnök- Potháczky Lajos

6 Biotermékek előállítása, bébiétel gyártás Sertéstartás Húsfeldolgozás Szarvasmarha tenyésztés tejtermelés HIPP Kft Hanságliget Hipp u. 1. Horváth István 9169 Maglóca Széchenyi u. 4. Lukullusz-Hús Húsfeldolgozó Kft Mosonmagyaróvár Vágóhíd u. 19. Major Béla 9028 Győr Búzakalász u. 6. Bódi Csaba / Varga Tivadar Major Béla / Mintagazdaságok megoszlása tevékenységi kör szerint szántóföldi növénytermesztés 1 zöldséggyümölcsfeldolgozás agroturizmus állati ered. termék feldolg. ökológiai gazdálkodás 22% növ. term, állatt. 16% növ. eredetű termék feldolg. kertészet halászat 3%

MINTAGAZDASÁGOK JUBILEUMI ÉVKÖNYVE (2000-2010)

MINTAGAZDASÁGOK JUBILEUMI ÉVKÖNYVE (2000-2010) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR SZAKTANÁCSADÓ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET MINTAGAZDASÁGOK JUBILEUMI ÉVKÖNYVE (2000-2010) 1 A PROJEKT az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól

Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Tanulmány a Fiatal gazdák induló támogatása 2004-2006. közötti tapasztalatairól Készítette: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége AGRYA 2007. május 13. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A tanulmány elkészítésének

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet

2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Oktatási Minisztérium 2002. évi műszaki kutatás-fejlesztési pályázatok Tájékoztató füzet Budapest, 2002 Tartalom Tartalom I. Általános tudnivalók...7 I.1. A Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogram...7

Részletesebben

Nyílt Lapok 2000/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Kis-Balaton Térsége Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Operatív Program

Nyílt Lapok 2000/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata. Kis-Balaton Térsége Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Operatív Program Nyílt Lapok 2000/2 Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Kis-Balaton Térsége Agrárstruktúra és Vidékfejlesztési Operatív Program Copyright Echo Nonprofit Network, 2000 A Nyílt Lapok az Echo

Részletesebben

1. A DOKUMENTUM TARTALMA

1. A DOKUMENTUM TARTALMA TÁMOP 2.3.3. Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva című pályázat benyújtásának előfeltételeként meghatározott értékelési kritériumrendszer 2009. április 8. 1. A DOKUMENTUM TARTALMA A dokumentum

Részletesebben

Szőlőfeldolgozó építése vállalkozói mikrohitel felvételével

Szőlőfeldolgozó építése vállalkozói mikrohitel felvételével Projekt azonosító száma: HUSK/1101/1.6.1./0300 Projekt rövid neve: CROSSEDU Projekt címe: Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban / Cezhraničné diaľkové štúdium ekonomických

Részletesebben

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa LEADER Intézkedési

Részletesebben

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért

A farmgyakornoki program a magyar agrárium fellendítéséért Bevezető Az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés viszonylag új és tudásanyagában rohamosan fejlődő-változó szakterületein a tájékozottság, vagy az újabb szakismeretek, támogatási lehetőségek elérése komoly

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 28898 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 113. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 90/2011. (X. 3.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új

Részletesebben

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET

FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FVM VIDÉKFEJLESZTÉSI KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET FELHÍVÁS a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET

SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 29/2005. (IV.21.) Kgy. h. Rábaközi Istvánné dr. Nógrád megyei aljegyző emlékének megőrzéséről 1 30/2005. (IV. 21.) Kgy. h. Dr. Horváth István történész, muzeológus

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

4.) A bemutatóüzemi programok témakörei

4.) A bemutatóüzemi programok témakörei Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 171/2013. (VII. 30.) számú közleménye mezőgazdasági üzemeknek és erdőgazdaságoknak Bemutató Üzemként való elismerésére és nyilvántartásba vételére

Részletesebben

az őshonos bivalyok szerepe a mórahalmi nagyszéksós-tó ökológiai egyensúlyának helyreállításában

az őshonos bivalyok szerepe a mórahalmi nagyszéksós-tó ökológiai egyensúlyának helyreállításában www.regemida.hu A Dél- Alföldi Élelmiszer Minőségbiztosítási Hálózat havi lapja. VI. évfolyam 1. szám 2012. március hó Agrárium Élelmiszerminôség és biztonság Innováció Európai Unió Magyarország-Románia

Részletesebben

6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése

6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése 6.A HVS LEADER Terv megvalósítására vonatkozó fejezete, a LEADER Intézkedési Terv és felépítése 6.1 LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület LEADER

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám:

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6601 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. PF. 58. Témafelelős: Bocskay István Nyt.szám: Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő - testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/211-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. BEVEZETÉS A Magyar Nemzeti Bank függetlensége és felelőssége a társadalmi jólét egyik

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Vállalkozásfejlesztési pályázat c. pályázati konstrukcióhoz 2009. február. 2 3 4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A Pályázati felhívás és

Részletesebben

Magyar termék nagydíj

Magyar termék nagydíj Magyar termék nagydíj A Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer 2015. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje A HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség, az INDUSTORG-VÉDJEGYIRODA Minőségügyi Kft.,

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA KÖNYVVIZSGÁLÓK LAPJA A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA HIVATALOS LAPJA 4. évfolyam 2. szám 2015. február Tájékoztató az egyéni vállalkozók hivatalból történt megszüntetéséről Beszámoló a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Fejlődő vidék, élhető falvak

Fejlődő vidék, élhető falvak Fejlődő vidék, élhető falvak A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv eredményei, 2004-2006 észak-magyarország 1 Vállalkozó szellemû, tenni kész emberek. Összetartó és ér tékteremtô közösségek. Szépülô falvak,

Részletesebben

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber

Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber Változások - 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében 1. oldaltechnológiai ber 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben