A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA"

Átírás

1 2014. III. negyedév A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA Ahogy azt a legutóbbi kiadványunk 2014 nyarán bemutatta, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti tisztújító választásait, melyek keretében új küldöttek, új elnökségi tagok, Elnök és Társelnök, valamint ügyvezető igazgató megválasztására került sor. A szervezet rövid- és hosszú távú terveiről, szakmai programjáról mostani számunkban adunk rövid tájékoztatást tagjainknak. Általánosságban azt kell leszögezni, hogy legfontosabb feladataink között az önszabályozó piaci viszonyok kialakítását, a tejágazat szélesebb reprezentativitásán alapuló szakmaközi együttműködést, a hazai előállítású tejtermékek belföldi keresletének növelését és a kereskedelmi szféra termékpálya szabályozásba történő mélyebb bevonását határoztuk meg. A Terméktanács fő profilja lényegileg nem változik. Prioritásként megmarad - a feketegazdaság elleni küzdelem és a tisztességtelen piaci szereplőkkel szembeni fellépés, - az áringadozások tompítására tett törekvések és a beszállítói szerződéses kapcsolatok kérdéseinek rendezése, valamint - a hazai tejtermékfogyasztás növelése érdekében folytatott közösségi marketing tevékenység. Különös figyelmet kap majd az elmúlt 3 év eredményeinek kihasználása, a partnerek felé tett vállalások teljesítése, tartalommal történő kitöltése. Az eddig kialakított partnerségeket tovább kívánjuk működtetni, azokat jobban el kell mélyíteni. A Földművelésügyi Minisztériummal szeretnénk a Stratégiai Partnerségi Megállapodást újra megkötni. Bízunk benne, hogy erre még az idén sor kerülhet (a korábbi megállapodást az akkori Kormány megbízatásának megszűnéséig terjedő határozott időtartamra kötöttük meg 2012-ben, ezért van szükség annak újbóli aláírására). Egyes partneri megállapodások az idei év végén lejárnak, természetesen ezeket is meg kívánjuk újítani. A folyamatban lévő rögös túró elismerésén túl, további hazai termékek EU oltalmi bejegyzésének megszerzése is célkitűzésünk. Amennyiben problémát találunk, eljárásokat indítunk a tisztességtelen forgalmazói magatartások, illetve a termékpálya egyensúlyi törekvéseket veszélyeztető szereplők esetében, így tovább folytatjuk az elkezdett monitoring tevékenységet is. Amint arról korábban beszámoltunk, szervezetünk életében jelentős mérföldkőnek számít a kiskereskedelmi láncok belépése a Terméktanácsba, valamint a velük kötött együttműködési megállapodásokban foglalt célok, melyek közül kiemelt jelentőséggel bír egyebek mellett a fekete- és szürkegazdaság elleni közös fellépés, a beszállítói kapcsolatok rendezése, csakúgy, mint az összehangolt közösségi marketing tevékenység, vagy a termékfejlesztési/termelési irányok közös meghatározása. A hazai tejtermékek piacra jutását segíteni kívánjuk naprakész piaci információs rendszer működtetésével, az ár-előrejelzések továbbfejlesztésével, szélesebb körű használatuk elérésével. A Kormányzat kapcsán lényeges, hogy a jogszabályalkotásban (-felülvizsgálatban) elismert szakmaközi szervezetként ezentúl is kulcsszerepet tudjunk játszani, alapvető a közötti támogatási programok kidolgozásában történő részvételünk is. Lobbi tevékenységet kívánunk folytatni a Kormányzatnál annak érdekében, hogy a hazai közintézmények által vásárolt hazai tejtermékek aránya növekedhessen. A remélhetőleg rövidesen kiterjesztésre kerülő terméktanácsi marketing-járulék fizetési rendszer létrehozhat egy olyan, jelentősnek mondható alapot, amely pénzügyi támaszt jelenthet a Terméktanács új, többéves marketingprogramjának, illetve a Sajtra fel! kampányban foglalt célok megvalósításának. Szervezeti feladatként szeretnénk növelni a termékpálya szervezettségét (reprezentativitását) újabb termelői kör megkeresésével, illetve kereskedelmi láncok belépésével. Amellett, hogy a Terméktanács további működési költség racionalizálását fontosnak tartjuk, lényeges az is, hogy a Tejszív Alapítvány nagyobb költségvetéssel működhessen a jövőben. Alapvető szempont, hogy szervezetünk a termelők, a feldolgozók, a kereskedők és a fogyasztók érdekeit továbbra is szem előtt tartsa. Mélykuti Tibor elnök Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A Tej Terméktanács Kiemelt Pártoló Tagjai: 1

2 Kiadványunk a jövőben csak elektronikusan érhető el július 30-i ülésén a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége úgy határozott, hogy a Tagi Tájékoztató című kiadvány jelen számától kezdődően költségtakarékossági okokból kizárólag elektronikus formában kerül terjesztésre. Az elektronikus postázás mellett természetesen ahogy tettük ezt eddig is a Terméktanács weboldalán is közzétesszük a Tagi Tájékoztató minden egyes számát, így azok bárki számára elérhetővé válnak. Tejpiaci helyzet kezelése A 2014 nyarára idehaza kialakult tejpiaci helyzet megoldása, illetve a 2015 évi tejkvótarendszer megszüntetésére történő felkészülés ügyében a Terméktanács több alkalommal fordult írásban a Kormány tagjaihoz, illetve több személyes egyeztetésen is részt vettünk az elmúlt negyedévben. A Terméktanács által megfogalmazott főbb javaslatok az alábbiak: a dömpingáras és a vélhetően adóelkerülő tejtermékek élelmiszerbiztonsági és adózási jellegű hatósági ellenőrzése, a tej- és tejtermék nagykereskedők szigorúbb ellenőrzése, illetve a transzparens szakmai regisztrációjuk megvalósítása, és a regisztrációs rendszer Tej Terméktanácshoz történő telepítése, az egyéb termékek (pl. ruha, háztartási cikkek, műszaki cikkek, stb.) élelmiszerforgalmazással történő kereskedelmi tevékenység-engedélyezésének szétválasztása. Az élelmiszerekkel történő kereskedelmi tevékenység engedélyezése váljon szakmai értelemben véve szigorúbbá, az eljárásban szakhatóságként vehessen részt a NÉBIH, kerüljön rögzítésre az, hogy a magyarországi piacra kerülő (import) tejek esetében a TEJ megnevezést a legnagyobb (rögzített) betűméretben, magyarul is fel kelljen tüntetni, kiegészítve a fő látómezőben a származási ország megjelölésével, a tejtermékek jobb nyomonkövethetőségét lehetővé tevő jogszabály-módosítás, a kereskedelmi lánc lerövidítése, ily módon is csökkentve az adóelkerülés lehetőségét, áfa csökkentés, tejtermelők minél előbbi tájékoztatása a évi támogatásokról és azok feltételeiről, 2 Szervezeti hírek a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó évi támogatás vonatkozásában a teljes támogatási összeg kifizetése a naptári évben, a Terméktanács marketing hozzájárulás címén előírt fizetési kötelezettségére, illetve adatszolgáltatási szabályaira vonatkozó rendszerének kiterjesztése, a hazai feldolgozóknál felhalmozott UHT tej, vaj és tejpor készletek kezelése, közraktározása, hazai tejtermékek hazai fogyasztásának erőteljes ösztönzése, hazai eredetű, az orosz embargó által érintett tejtermékek (élelmiszeripari termékek) reklámozásának az orosz embargó hatásainak részbeli ellensúlyozása érdekében reklámadó hatálya alóli átmeneti kivonása, a hazai közintézmények által vásárolt hazai tejtermékek arányának növelése. A fenti célok megvalósítása megkezdődött: A Minisztérium arról tájékoztatta a Terméktanácsot, hogy a várhatóan 9 Ft/kg körül alakuló különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó évi támogatás évben teljes mértékben kifizetésre kerül. A 2015-től induló termeléshez kötött támogatások, illetve a zöldítés egyes részletei is nyilvánosságra kerültek. A Minisztériumtól közigazgatási egyeztetés keretében megkaptuk a Magyar Élelmiszerkönyv módosításáról készült rendelet-tervezetet (import tejek TEJ megnevezés betűméretének szabályozása), illetve a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő közösségi marketing alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló rendelet-tervezetet is. A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára tájékoztatása értelmében a szakmai szervezetek és a szaktárcák, illetve az érintett hivatalok bevonásával elkészített, az áfacsalások visszaszorítását célzó előterjesztés ( Áfacsalás elleni csomag ) rövidesen a Kormány elé kerülhet. Fontosabb megjelent/tervezett változások: elektronikus fuvarlevelek elektronikus útdíj-rendszerhez történő kapcsolása; összes rendelkezésre álló ellenőrzési pont összekapcsolása a teljes nyomon követhetőség érdekében; egyedi azonosítási kötelezettség bevezetése, aminek alapján a tejszállítmányok útját akár az előállítási helyig vissza lehetne követni; a tejkereskedelemben előzetes regisztráció.

3 A Magyar Turizmus Zrt. AMC Vezérigazgatóság támogatásával október hónapban valósul meg egy promóciós kampány, melynek célja, hogy a magyar fogyasztókat ösztönözzük a magyar tej és tejtermékek fogyasztására és felhívjuk a figyelmet a származást jelző ovális jelre és a Tej-Szív védjegyre. A kampány során a Magyar Turizmus Zrt. együttműködik a Terméktanáccsal. A 2014/2015. k v ó t a é v r e p ro g n o s z t i z á l t a l a p á r k o r r e k- c i ó j a A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége március 19-i ülésén úgy döntött, hogy az alapár április 1. napjától március 31. napjáig tartó kvótaévre vonatkozó éves átlagát, ± 2,5%-os eltérési sáv alkalmazásával 103 Ft/kg összegben prognosztizálja. Az Elnökség a prognózist a kvótaév során negyedévente felülvizsgálja, és indokolt esetben módosíthatja szeptember 18-i ülésén az Elnökség úgy döntött, hogy a április 1. napjától március 31. napjáig tartó kvótaévre az alapár éves átlagára június 19-i Közleményében nyilvánosságra hozott 103 Ft/kg-os prognózisát 98 Ft/kg-ra módosítja, a kvótaév harmadik negyedévére pedig 95 Ft/kg átlag alapár alakulást jelez előre. A kereskedelmi láncok csatlakozásával a piaci szervezettség jelentős javulásával, a konzultációs és együttműködési lehetőségek kiszélesítésével a hazai fogyasztók érdekeit is szem előtt tartva jelentősen tudjuk javítani a tejágazatban dolgozó valamennyi vállalkozás helyzetét, a termékpályán felmerülő problémákat könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban tudjuk közös erővel megoldani. Védjegyhasználati díjak A szeptember 19-től megkötendő (új) szerződésekre érvényes védjegyhasználati díjak az alábbiak: VÉDJEGYHASZNÁLÓ KATEGÓRIÁK 12 HÓNAPOS IDŐSZAKRA FIZETENDŐ VÉDJEGYHASZNÁLATI DÍJ CÉGENKÉNT (FT), AZ ÖSSZES FORGALMAZOTT TERMÉKRE VONATKOZÓAN TEJ-SZÍV SAJT-SZÍV TEJ-SZÍV MINŐSÉGI, MINŐSÉGI, MAGYAR MAGYAR Az alapár előrejelzés irányt mutat a termelőknek és feldolgozóknak szerződéseik megkötéséhez, illetve módosításához. Továbbra is várjuk a tagság csatlakozási szándékát, melyhez további információt, valamint a csatlakozás feltételeit megtalálják a Tej Terméktanács weboldalán (www.tejtermek.hu). A CO-OP is csatlakozott a Tej Terméktanácshoz Korábbi kiadványunkban beszámoltunk arról, hogy szervezetünk életében meghatározó szereppel bír a kiskereskedelmi áruházláncok belépése (Auchan, Tesco, Penny Market, CBA) a Tej Terméktanácsba. A CO-OP Hungary Zrt. terméktanácsi taggá válását követően szeptember 12-én az évek óta nagy sikernek örvendő a hazai termékek népszerűsítését szolgáló Coop Rally országos programsorozat keretében együttműködési megállapodást kötött a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal. Az áruházlánc a negyedik a meghatározó kereskedelmi szereplők közül, akivel a szakmai szervezet írásban is megerősíti együttműködési szándékát. 1. termelő áfa 2. pártoló tag áfa 3. 5 milliárd forint alatti éves nettó árbevétellel rendelkező tag és közvetett tag feldolgozó milliárd forint közötti éves nettó árbevétellel rendelkező tag és közvetett tag feldolgozó milliárd forint feletti éves nettó árbevétellel rendelkező tag és közvetett tag feldolgozó áfa áfa áfa 6. kereskedő áfa 7. egyéb, 1-6. pontba nem egyedi Elnökségi döntés szerint sorolható igénylő 3

4 Magyar Sajtlovagrend a 28. Mesterségek Ünnepén augusztus között 28. alkalommal került megrendezésre a Budavári Palotában a Mesterségek Ünnepe. A rendezvényen a Tejszív Alapítvány szervezésében a Magyar Sajtlovagrend tagjai látogatást tettek a Szent György utcában felállított sajtkészítő standokon és sajtmustra keretében bírálták a fesztiválon kiállító termelők sajtjait. A sajtkészítő két általa kiválasztott termékét mutathatta be, melyet kóstoltak és értékeltek a lovagok. A Sajtlovagrend pontozta továbbá a stand megjelenését, valamint a sajtkészítő 4 szakmai felkészültségét, amelyet egy-két irányzott kérdéssel döntött el, vizsgálva azt, ha egy laikus érkezik a standhoz, kérdésére kellő választ kap-e. A Lovagrend képviselői ezt követően kiválasztották a Mesterségek Ünnepe legjobb sajtkészítőjét. A mustrát követően a Magyar Sajtlovagrend tagjai díszfelvonulással az Oroszlános udvar színpadán ünnepélyes keretek között köszöntőt mondtak, méltatva a kézműves sajtkészítést, valamint a Mesterségek Ünnepét, majd ezt követően átadásra került a Mesterségek Ünnepének legjobb sajtkészítője díj, melyet évben a Maszlik Családi Gazdaság érdemelt ki.

5 Tejpiaci információk EURÓPAI UNIÓ FELVÁSÁRLÁS, FELVÁSÁRLÁSI ÁR Az Unió országaiban a tavalyi évvel ellentétben egyértelműen kínálati pozíció alakult ki a tejszektorban. A felvásárlás az év első hét hónapjában az előrejelzéseket meghaladóan közel 5%-kal haladta meg az előző év hasonló időszakának volumenét. A mért többlet ugyan a nyári hónapokban mérséklődött, de még mindig jelentős kihatású. Forrás: CLAL Folyamatosan csökkentek a spot árak, az egy évvel ezelőtti eurocent/kg-os szintről napjainkra 40 eurocent/ kg alá süllyedtek. Ezt a folyamatot késleltetve, mérsékeltebb tempóban követik a felvásárlási árak is. Forrás: CLAL 5

6 Forrás: MNB, LTO, Milk Market Observatory, Camera di Commercio Verona Az adatok nem azonos beltartalomra vonatkoznak, de a tendenciák összehasonlíthatók. Forrás: AKI, Milk Market Observatory, Camera di Commercio Verona A feldolgozott termékek piacára is átgyűrűzött a fenti folyamat, a vaj és a tejpor árak is folyamatosan csökkennek, de még így is messze vannak az intervenciós szinttől. Az intervenciós ár a vajnál a referenciaár (246,39 EUR/100kg) 90%-ával, a sovány tejpornál a referenciaárral (169,80 EUR/100kg) egyezik meg. 6 Forrás: Milk Market Observatory

7 Forrás: Milk Market Observatory Az orosz embargó egyes termékeknél felerősítheti az értékesítési gondokat, ezért ha a mostani trend folytatódik, elképzelhető, hogy a december 31-ig meghosszabbított intervenciós időszakban már lesz felajánlás is. MAGYARORSZÁG FELVÁSÁRLÁS, FELVÁSÁRLÁSI ÁR 2014 első nyolc hónapjában a hazai felvásárlás trendje megegyezett az unióssal: a KSH adatai szerint 6%- kal magasabb, mint az előző évben (az AKI adatszolgáltatóinál, valamint a Terméktanács feldolgozói tagsága körében ez az érték még magasabb). A magyar és az uniós folyamatok abban is megegyeznek, hogy a felvásárolt mennyiség növekedésével egyidejűleg csökkentek az árak. Forrás: CLAL, Milk Market Observatory 7

8 Forrás: AKI Forrás: AKI Felvásárlási árszintünk az uniós országok utolsó harmadában van, ahol szinte csak új tagállamok találhatóak. 8 Forrás: Milk Market Observatory

9 KÜLKERESKEDELEM A magyar értékesítési kilátások nem túl bíztatóak. A nyerstej kiviteli árak abszolút a spot árakhoz igazodnak, ezen a vonalon jelentősek az árveszteségek, s nem is növekedett az exportunk az I. félévben. Amikor a kiviteli ár már alacsonyabb a felvásárlási árszintnél, akkor már komoly effektív veszteséggel is számolni kell. Forrás: AKI Forrás: Camera di Commercio Verona, AKI Ugyanakkor az első félévi külkereskedelmi adatok azt mutatják, hogy folyadéktej importunk 10%-kal, sajt behozatalunk 8%-kal nőtt a tavalyi első félévhez viszonyítva. Forrás: KSH A tej és tejtermék (főként a sajt) behozatal növekedése jól mutatja az európai kínálati helyzetet: a harmadik piaci lehetőségek csökkenése egyértelműen felértékeli az Unió belső piacát ; alacsonyabb, akár dömping árakon is erős hajlandóság mutatkozik a feleslegek levezetésére. 9

10 KÉSZLETEK, BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS A terméktanácsi feldolgozók készletei augusztus végén a tej esetében 30%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. Az utolsó hónapban 8%-kal csökkent az előállított folyadéktej mennyisége, illetve a belföldi eladásokat felvállalva a versenyt az importtal sikerült növelni. Forrás: AKI Az alapanyagtöbblet hazánkban hagyományosan nem tejporban és vajban, hanem sajtkészítésben jelenik meg. A belföldi eladások szerényebb mértékű növekedése mellett a raktárkészlet augusztus végén két és félszerese az előző év azonos időpontjában mért adathoz viszonyítva. FOGYASZTÓI ÁRAK A feldolgozók átadási árainál is egyértelműen igazolódik az importverseny hatása: a 1,5%-os UHT tej és a trappista sajt esetében már effektív csökkenésről beszélhetünk. A fogyasztói áremelkedések üteme valamennyi termékcsoportban érzékelhető. Forrás: AKI 10 Forrás: AKI

11 Ágazati hírek Orosz importkorlátozás A augusztus 7-én elfogadott orosz elnöki határozat értelmében az Orosz Föderáció egy évre szóló import tilalmat rendelt el bizonyos, az Európai Unióból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából és Norvégiából származó mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre. A korlátozás többek között a tej és tejtermékekre is kiterjed. Az állati termékpályák közül éppen a tej és tejtermékek az a termékkör, amely a legnagyobb problémát okozhatja, tekintettel arra, hogy sajt és vaj tekintetében az orosz piac ezen uniós eredetű termékek legnagyobb felvevője. Az EU Bizottság végül a vaj, a sovány tejpor és az orosz korlátozások által érintett sajtok magántárolására, valamint az intervenciós időszak év végéig történő meghosszabbítására vonatkozó rendkívüli intézkedésekről döntött. A rendeletek szeptember 5-én kerültek meghirdetésre, az alábbi tartalmakkal: A vaj magántárolási támogatás keretében a fix tárolási költségekre 18,93 EUR/tonna, a szerződéses tárolásra 0,28 EUR/ nap támogatás jár. A sovány tejpor esetében a támogatás összege a fix tárolási költségekre 8,86 EUR/tonna, a szerződéses tárolásra 0,16 EUR/nap. Mindkét esetben a támogatás napra adható, a tárolási kérelem beadása a rendelet életbe lépésének napjától december 31-ig lehetséges. Ugyancsak rendeletben szabályozták a vaj és sovány tejpor 2014-es intervenciós időszakának meghosszabbítását szeptember 30-ról december 31-re. Az orosz import-korlátozás által leginkább érintett tejtermék a sajt, ezért a Bizottság az orosz korlátozások által érintett sajtok (döntően a friss sajtok maradtak csak ki) magántárolási támogatását is elrendelte, legfeljebb tonna mennyiségben. A támogatás összege a fix tárolási költségekre 15,57 EUR/tonna, a szerződéses tárolásra 0,27 EUR/nap, támogatás nap tárolásért jár. A Bizottság, ameddig szükségesnek ítéli, heti rendszerességgel tart üléseket a piaci helyzet nyomon követése céljából. Időközben, szeptember 22-i rendeletében a Bizottság a sajt magántárolási támogatásról szóló rendeletet hatályon kívül is helyezte, mivel a beérkezett adatok alapján az Oroszországba jellemzően nem nagy mennyiséget exportáló területek sajttermelői aránytalanul nagy mértékben vették igénybe a támogatást, azaz a támogatási program nem reagált hatékonyan és eredményesen az oroszországi tilalom okozta piaci zavarokra. Magyarország közvetlen érintettsége az import korlátozásban eddig nem számottevő, a közvetett veszélyt inkább az Unióban ragadó termékek jelentik, amelyeket még dömpingáron is jobban megéri eladni, és amely a magyar piacon jelenhet meg. USA - rekord szinten a tej tőzsdei árfolyama A tej szeptemberi lejáratú ára 24,45 dollárra emelkedett a chicagói tőzsdén, amire korábban egyszer sem volt példa. Az árfolyam öt év alatt duplázódott, ráadásul az elmúlt egy évben több mint 30 százalékot emelkedett. Mindez pedig a boltokban vásárolható tej árát is jócskán megemelte, átlagosan 3,65 dollárt kellett egy gallon (1 gallon = kb. 3,8 liter) tejért fizetni, ami 2011 óta a legmagasabb összeg. A folyamat a vaj és a sajt árára is kihathat. Ezen termékek iránt hagyományosan élénkülni szokott ősszel a kereslet Észak-Amerikában, ám a nyár folyamán mindkét termékből apadásnak indultak a készletek. Nem csak a tej ára az, ami történelmi csúcsra emelkedett Amerikában, a várakozások szerint a tejfelhasználás (93,4 millió tonna) is soha nem látott szintet érhet el, köszönhetően az USA rekord méretű (4,88 millió tonna) sajt fogyasztásának. Ny e r st e j sz á l l í tá s sa l k a p c s o l at o s tagállami adatszolgáltatás A kvótarendszer megszűnése után a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/ EU rendelet 151. cikke értelmében a nyerstej első felvásárlójának havonta jelentést kell küldenie a felvásárolt nyerstej mennyiségéről, amely mennyiségről a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot. A részletszabályok lefektetéséhez a 479/2010/EK bizottsági rendelet módosítása szükséges, a módosító rendelet tervezetet szeptember 18-án az Európai Bizottság Mezőgazdasági Piacok Közös Szervezésével Foglalkozó Bizottság Állati termékek ülésén a tagállamok elfogadták, a jogszabály meghirdetése várható. Eszerint április elsejét követően a tagállamoknak minden hónap 20. napjáig meg kell küldeni a Bizottság részére az előző hónapban a nyerstej első felvásárlóinak szállított tej mennyiségét, a nyerstej valós zsírtartalmának feltüntetésével, illetve a 10. napig a 3. országból importált tejtermékek mennyiségét is jelenteni kell majd. EU tejpiaci helyzet Az Európai Tejpiaci Megfigyelőközpont október elsején közzétett legfrissebb, júliusi adatai szerint az EU nyerstej szállítása 5,8%-kal haladta meg a évi szintet és a kvótaév (április-július) tekintetében is ekkora volt a növekedés. Az Unión 11

12 belül 2 tagállamban (CZ, EL) csökkent csak a tejfelvásárlás, Magyarországon azonban az uniós átlaghoz hasonló mértékben, 5,4%-kal nőtt a tejfelvásárlás. A kvótaév vonatkozásában 8,4%-os volt a növekedés. A sajt, a tejpor és a vaj termelése növekszik, egyedül a savanyított tejtermékek előállításában tapasztalható csökkenés. Legnagyobb növekedés a sovány tejpor esetében mérhető (+20%). Az uniós nyerstej ár 2014 júliusában tovább csökkent (37,16 EUR/100 kg), de még mindig 2,4%-kal magasabb 2013 azonos időszakához viszonyítva. A magyarországi átlagár júliusban 32,35 EUR/100 kg volt (+2,6% 2013 azonos időszakához képest), ezzel a 28 tagállam közül a 23. helyen állt. A spot árak év eleje óta tartó esése április hónapban megállt, az árak emelkedni kezdtek, majd augusztusban újra csökkenő tendencia vette kezdetét (olasz spot ár: 37,3, holland spot ár: 32,56 EUR/100 kg). A tejtermékek árait ez év eleje óta jellemző csökkenő tendencia tovább folytatódott, kivéve az emmentáli sajt árát. (2014. szeptemberi árak Sovány tejpor: 218 EUR/100 kg, Vaj: 307 EUR/100 kg, Teljes tejpor: 246 EUR/100 kg, Cheddar: 353 EUR/100 kg, Edami: 315 EUR/100 kg, Gouda: 325 EUR/100 kg, Emmentáli: 450 EUR/100 kg, Savópor: 94 EUR/100 kg). Az EU exportja 2014 első hét hónapjában a vaj és a sovány tejpor esetében jelentősen meghaladta az előző évi szintet, a sajtnál ugyancsak erőteljes emelkedés kezdődött, míg a teljes tejpor exportja a májusban megkezdett csökkenő tendenciát mutatja. Az import 2014 júliusáig a sovány és teljes tejpor kivételével minden termék esetében nőtt, a legjelentősebb bővülés a vaj esetében figyelhető meg. A világpiaci árakat vizsgálva elmondható, hogy valamenynyi vizsgált termék esetében az USA árai a legmagasabbak. A tejtermelés Új-Zélandon csökkent, Ausztrália és az USA esetében pedig növekedett. Az átlagár Új-Zélandon drasztikus mértékben (30,37 EUR/100 kg), az USA-ban kis mértékben (39,58 EUR/100 kg) csökkent. Az EU rövid távú tejágazati prognózisa Az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága július 7-én az orosz döntés előtt publikálta ún. rövid távú előrejelzését, amely az addigi évi január-áprilisi adatok mellett rövid prognózist is tartalmaz a 2014/2015. évre. 12 A tej és tejtermék ágazatban az erős globális kereslet hatására a tejár továbbra is magas, a 2013 évit meghaladó szinten marad, az EU rekord magas tejfelvásárlása ellenére is. A kedvező időjárási körülmények, a jó minőségű és mennyiségű takarmánybázis, valamint a magas tejárak következtében az Unió tejfelvásárlása 6%-kal nőtt az év első négy hónapjában, összehasonlítva a évi adatokkal. A bőséges kínálatot könnyen felvette a piac, így az uniós tejárak az év első négy hónapjában is stabilak maradtak, 15,5%-kal a évi árak felett. Az előrejelzések szerint az év második felében az EU termelői tejárai továbbra is magas szinten maradnak, köszönhetően a főleg export piaci erős keresletnek, valamint hogy a kínálati maximum időszaka véget ér, és a tejtermékek tőzsdei árai és a spot árak újra emelkedni kezdenek. Az év hátralévő részében az EU tejtermelésének növekedése várhatóan lelassul a második félévi magas felvásárlási értékekhez viszonyítva. A tejárak már csökkenni kezdtek, és nincs kvótaemelési lehetőség sem a kvótarendszer megszűnése előtti utolsó évben. Szerény, 2,3%-os uniós tejfelvásárlás növekedés prognosztizálható évre. A vizsgált időszakban nőtt a tejpor, a sajt és a vaj előállítása és exportja is. A friss tejtermékek gyártása 2014-ben és 2015-ben is stabil marad, míg az egy főre jutó fogyasztás enyhe csökkenését a megemelkedett export kompenzálhatja. Az EU havi termelői tejára 2013 márciusa óta nagymértékben emelkedik. A legnagyobb növekedést, 20%-ot, 2013 szeptemberében mérték. Az árnövekedés átvezetése a termelői tejáraktól a fogyasztói árakba tagállamonként különbözik. Mindez az élelmiszerlánc szerkezete közti tagállami különbségekkel és az élelmiszerlánc szereplői közötti tárgyalási erő különbségekkel magyarázható. A őszi, már az orosz embargó hatásait is figyelembe vevő elemzés és előrejelzés lapzártakor jelent meg, amelyről a későbbiekben adunk tájékoztatást. Nemzeti kvóta túllépés szankcionálása A Mezőgazdasági és Halászati Tanács július 14-i ülésén tárgyalta a Tanács következtetései a tejágazat jövőjéről című tervezetet, amely többek között a tejkvóta 2014/2015. kvótaévben történő túllépése utáni fizetési kötelezettség enyhítésével is foglalkozott. Az elsősorban kvótájukat rendszeresen kihasználó tagállamok által megfogalmazott javaslat arra kérte az Európai Bizottságot, hogy a tejkvóta érvényességének utolsó évében a zsírtartalom szerinti korrekciós tényező módosításával csökkentsék a tejtermelőkre háruló terheket. Magyarország és természetesen a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kezdetektől ellenezte a javaslatot, amellyel a kvótájukat betartó termelők, tagállamok hátrányos megkülönböztetésben részesültek volna, és sérültek volna az érvényben lévő szabályozások. A Tanács július 14-i ülésén végül a tervezet konszenzus hiányában nem került elfogadásra.

13 Olcsó importtej áfacsalás gyanúja A Tej Terméktanács a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé az elmúlt években számos bejelentéssel élt az importált dömpingáras vagy más módszerrel tartósan a hazai árszint alatt tartott import tejtermékek, elsősorban 1,5 %-os zsírtartalmú UHT tejek gyártói, illetve forgalmazói ellen. A NÉBIH a bejelentéseket a hatályos jogszabályok betartásának ellenőrzésére minden esetben érdemben kivizsgálta, a bejelentett áruháztól a bejelentett napra vonatkozó adatbázist és számlákat bekérte. Az elmúlt hónapokban a NÉBIH rendre megállapította, hogy a vizsgált termékek esetében diszkriminatív módon való árképzés nem történt. Ez alapján a hasonló alapanyag árú, hasonló technológiával és költséggel előállított termékek közötti jelentős fogyasztói árkülönbségnek más indoka kell, hogy legyen. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a tejterméket előállító feldolgozó és a kiskereskedelmi egységben történő értékesítés között legalább egy esetben a termék forgalmazásához kötődő adófizetési kötelezettség nem kerülhetett teljesítésre. Ez alapján a Terméktanács bejelentéssel élt a Nemzeti Adóés Vámhivatal felé, amely indokoltnak tartotta a bejelentés teljes körű kivizsgálását. A hivatali eljárás befejezésének várható időpontja 2015 februárja. Tekintettel arra, hogy a magyar piacot elárasztó import tejek elsősorban szlovák, illetve cseh gyártótól származnak, a Tej Terméktanács hivatalos megkereséssel élt a szlovák és a cseh adóhatóságok irányába, valamint bejelentést tett az Európai Bizottság Európai Csalás Elleni Hivatala, az Európai Bizottság Adóügyi ás Vámuniós Főigazgatósága és az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága felé. Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság a bejelentést továbbította az EUROFISC-nek, amely az Európai Unió tagállamainak az ÁFA csalások elleni küzdelemben történő együttműködését támogató nemzetközi adatcsere mechanizmust működtető hálózata. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat Az Európai Bizottság július 15-én közzétett közleményében az élelmiszer-ellátási lánc tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival szembeni fellépés mellett kötelezte el magát, és arra buzdította a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, milyen módon javítható a mezőgazdasági kistermelők és az élelmiszer-kiskereskedők védelme a náluk egyes esetekben sokkal erősebb kereskedelmi partnerek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival szemben. A közlemény javaslatot tesz az érdekelt felek egyes prioritásaira, amelyek elősegítik az ilyen gyakorlatokkal szembeni, egész Unióra kiterjedő hatékony keret kialakítását. Uniós szintű szabályozási intézkedést ugyanakkor nem javasol, a megfelelő, a nemzeti körülményeket figyelembevevő intézkedések meghozatalát nemzeti hatáskörbe utalja. A közleménybe foglalt javaslatokat három építőelem alkotja: 1. Az önkéntes Supply Chain Initiative támogatása, amely egy 2013-ban kidolgozott, a piaci szereplők közötti vertikális kapcsolatokra vonatkozó helyes elvek végrehajtására szolgáló önszabályozási keret. A Bizottság ezen kezdeményezéshez, illetve ennek nemzeti platformjához való csatlakozást javasolja a tagállamoknak. 2. A helyes gyakorlat elveire vonatkozó, uniós szintű normák kialakítása, tekintettel arra, hogy egyes tagállamok nemzeti szinten eltérő megközelítésekkel kezelik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, más tagállamok viszont még egyáltalán nem hoztak intézkedéseket a tárgyban. Hasznos volna tehát közös szabályozás-értelmezést kialakítani. 3. Az eredményes nemzeti szintű végrehajtás, amelyhez, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazásától visszatartó hiteles mechanizmus létrehozása érdekében a közlemény az Unió egész területére alkalmazandó végrehajtási minimumszabályokra tesz javaslatot. A Bizottság 2015 végén jelentést készít az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. E jelentés tükrében a Bizottság döntést hoz, hogy szükségesek-e további, uniós szintű intézkedések. AKI Ta n u l m á n y Az Agrárgazdasági Kutató Intézet A tejágazat kilátásai a kvótarendszer megszüntetése után címmel átfogó tanulmányt készített, amelynek intézeti vitájára szeptember végén került sor a Tej Terméktanács képviselőinek aktív közreműködésével. A tanulmány első fejezete a KAP reform tejágazatot érintő intézkedéseivel, a második fejezet az uniós tejágazat jellemzőivel, a harmadik és negyedik fejezet a tej és tejtermékek nemzetközi piacával és az azt meghatározó fő tényezőkkel, az ötödik fejezet a rövid és középtávú várakozások bemutatásával foglalkozik, az utolsó fejezet pedig következtetéseket tartalmaz a főbb világpiaci, európai uniós és hazai trendekkel kapcsolatban. Az AKI a tanulmány bevezetőjében kihangsúlyozta, hogy annak összeállításakor a Tej Terméktanács 2013 augusztusában megjelentetett, a tej termékpálya különböző területeivel foglalkozó szakértők bevonásával készített A magyar tejágazat helyzete és fejlődésének lehetséges iránya című átfogó tanulmányára is támaszkodott. 13

14 Vél e m é n y e k, é r d e k e s s é g e k Masztitisz Rezisztencia tenyészértékek becslése Kanadában az augusztusi értékelés során A augusztusi értékelés során valósággá vált a CDN által már korábban bemutatott Masztitisz Rezisztencia tenyészérték publikálása Kanadában óta történik az egészségi adatok összefogott gyűjtése, melyben a CDN, a tenyésztőszervezetek, a mesterséges állomások, az állatorvosi szervezetek és a termelésellenőrzést végző szervezet is szorosan együttműködik. A termelésellenőrzött állományok 40%-a szolgáltat adatokat 8 meghatározott betegség vonatkozásában (klinikai tőgygyulladás, a metritisz, a magzatburok visszatartás, a petefészek ciszta, a sántaság, az ellési bénulás, a ketózis és az oltógyomor helyzetváltozás), mely egy komplex adatbázist alkotva teszi lehetővé az adott tulajdonságokra történő tenyészértékek számítását. A termelésellenőrzés során levett tejmintákból a szomatikus sejtszám mennyiségéből (SCC) eddig is lehetett következtetni a szubklinikai tőgygyulladás jelenlétére, de az elmúlt években folyó adatrögzítésnek köszönhetően közvetlen módon is szelektálhatunk a klinikai, illetve szubklinikai tőgygyulladás rezisztenciára. A masztitisz rezisztencia tenyészérték egy index, melyben az első és a későbbi laktációkban előforduló tőgygyulladások gyakoriságára, illetve az első három laktációban a szomatikus sejtszám mennyiségére történik becslés. A masztitisz rezisztencia 0,12 öröklődhetőségi értékkel bír, mely 0,79 korrelációt mutat a szomatikus sejtszám és 0,85, illetve 0,9-es erős kapcsolatot az 1. és a későbbi laktációk során előforduló klinikai tőgygyulladással (1. táblázat). 1. táblázat A Tőgygyulladással kapcsolatos tenyészértékek közötti korrelációk Klinikai Klinikai Tulajdonság Masztitisz tőgygyull. tőgygyull. Rezisztencia 1. laktáció több laktáció Klinikai tőgygyull. 1. laktáció 0,85 Klinikai tőgygyull. több laktáció 0,9 0,73 Szomatikus Sejtszám -0,79-0,44-0,58 A szomatikus sejtszám esetében a negatív irányú kapcsolat kedvező! VITADEX drencselő termékcsalád A masztitisz rezisztencia tenyészérték nem váltja ki az eddig közölt szomatikus sejtszám tenyészértéket, de komoly segítséget nyújthat a tőgygyulladás előfordulásának csökkentésére hozott tenyésztői döntések során. Génbank-Semex Magyarország Kft. Az Adexgo Kft., az Experimetria Kft. és a Vitafort Zrt. közös fejlesztői tevékenységének eredményeként jött létre a VITADEX drencselő termékcsalád, mely A Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2014, Tartástechnológia és Takarmányozás kategóriában I. helyezést ért el. Az előző kiadványban röviden erről a fejlesztői munkáról értekeztünk. Most bemutatjuk az azóta történt változtatásokat és a használatra vonatkozó alkalmazási javaslatokat. A korábbiakban ismertetetteknek megfelelően a fejlesztői munka fő célkitűzése, egy olyan kombinált drencselő készülék kialakítása volt, amely hatékonyan alkalmazható az ellés körüli és a laktációs időszak állategészségügyi problémáinak megelőzésére/kezelésére ezáltal a tranzíciós időszak nehézségeinek átvészeléséhez. A VITADEX drencselő készülék egyedi műszaki megoldásai, magas szintű automatizáltsága optimalizálja az időráfordítást, csökkenti a kezelt állat fiziológiás megterhelését. Fontos kiemelni azon innovatív opciót, amely biztosítja a bendőfolyadék szondán keresztüli mintavételezését, így a bendő állapotáról napi rutin művelettel pontos információt nyerhetünk. A júliusban itt megjelent információkhoz képest a műszer prototípusán és az alkalmazott kipróbálások tapasztalatai alapján a műszergyártó cég kialakította a végeleges változatot, amely már jelenleg is kereskedelmi forgalomban kapható. A korábbiakhoz képest a készülékben elvégzett változtatások közül kiemelendő a könnyebb kezelhetőség, a nagyobb folyadékkapacitás és a megerősített vázszerkezet. A műszer termékcsalád a kiegészítő takarmányokkal (Fresh-GO Liquid/Fresh- GO) egyaránt is használható. Ezek a termékek célzottan az ellést követő energiahiányos állapotra összpontosítanak az ezzel járó gyakori problémák figyelembevételével (akut kalciumhiány: ellési bénulás, alacsonyabb takarmányfelvétel, oltógyomor áthelyeződés, egyéb anyagforgalmi betegségek, mint acidózis, ketózis, zsírmáj szindróma stb.). 14

15 Számos nagyüzemi kipróbálás keretében egyértelműen igazoltuk, hogy a termékek a fent említett időszakban kiválóan működnek, akár preventív, akár adott esetben egy már kezdődő probléma esetében a termelési és állategészségügyi problémák kezeléseként. A VITADEX drencselő termékcsalád a kiegészítő takarmányokkal már kereskedelmi forgalomban kapható, a diagnosztikai opciós változat értékesítése változatlanul év végére várható. A TETRA PAK A VILÁGPIAC VEZETŐ VÁLLALATÁVÁ LÉP ELŐ A TEJSZŰRŐ RENDSZEREK TERÉN Dr. Gregosits Balázs kutatás-fejlesztési igazgató, Vitafort Zrt. A Tetra Pak tavaly fejezte be a membránszűrési technológiákra szakosodott dániai DSS Silkeborg A/S felvásárlását. A Filtration Engineering USA közelmúltban történő felvásárlásával és a Tetra Pak dániai, régóta fennálló szűrőrendszerüzletágával együtt ezzel a Tetra Pak feldolgozó üzletága világszerte piacvezetővé lépett elő a tej, sajt és tejsavó szűrésére szolgáló rendszerek terén. Me m b r á n t e c h n o l ó g i a a t e j f e l d o l g o z á s b a n A membrántechnológia jól bevált, a molekulák és ionok szintjén működő elválasztási módszer, melyet az 1970-es évektől alkalmaznak a tejiparban. A tejipar számára legfontosabb alkalmazási területei a következők: Fordított ozmózis (RO) oldatok töménységének növelése a víz eltávolításával Nanoszűrés (NF) a szerves összetevők koncentrációjának növelése egyes egyértékű ionok, például a nátrium és a klór eltávolításával (részleges demineralizáció) Ultraszűrés (UF) nagyméretű és makromolekulák, például fehérjék koncentrációjának növelése Mikroszűrés (MF) baktériumok eltávolítása és a makromolekulák elválasztása Széles körben alkalmazott technológiák Mára a membrántechnológia a tejipar szerves részévé vált. A membránszűrő rendszerek már nem különálló berendezések, hanem szűrőegységként a gyártósor részét alkotják. A Tetra Pak feldolgozási üzletága kerámiából készült membránokat szállít tejipari ügyfeleinek, és integrálja a szűrési folyamatokat. Te t r a Al c r o s s Ba c t o c a t c h Ez a mikroszűrési technológia a Tetra Centri szeparátor modullal és a Tetra Therm Lacta pasztörizáló egységgel integrálható. A Tetra Alcross Bactocatch egység fő felhasználási területei: Baktériumok és spórák eltávolítása a fölözött tejből a hozzáadott anyag nélküli sajtkészítéshez; Baktériumok és spórák eltávolítása a fölözött tejből a jobb, illetve prémium minőségű ESL tejtermékek előállítása érdekében; Baktériumok és spórák eltávolítása a tejsavóból a jobb termékminőség érdekében. Tetra Alcross NF elölnézet Tetra Alcross Bactocatch Tetra Pak Hungária Kereskedelmi Zrt. 15

16 Jog s z a b á l y o k Tö r v é n y e k: 1436/2014. (VII. 31.) Korm. határozat a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezéséről A kormányhatározat rögzíti, hogy a Miniszterelnökség agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek a Kecskemét Lórántffy Zsuzsanna utca 1. szám alatti ingatlanban kerüljenek elhelyezésre január 1-jétől. 1437/2014. (VII. 31.) Korm. határozat az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatás felső szintjének megállapításáról és a mezőgazdasági munkahelyteremtés elősegítéséről A határozat értelmében az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatás kifizetése között úgy kerül végrehajtásra, hogy a euró éves egységes területalapú támogatás felett 5%, 1200 hektárnak megfelelő öszszeg felett pedig 100% támogatáscsökkentést kell alkalmazni az érintett mezőgazdasági termelőknél. A határozat rendelkezik továbbá arról, hogy az egységes területalapú támogatási keretből évente megvalósuló támogatásátcsoportosítás során az állattenyésztés, a zöldség- és gyümölcs termesztés, valamint a vetőmag előállítás kiemelt támogatásban részesüljön, továbbá a tejhasznú szarvasmarha állatjóléti intézkedésre között legalább évi 8 milliárd forintnak megfelelő forrás a termelők számára rendelkezésre álljon. 1487/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatáscsökkentésből eredő forrásoknak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott egyes támogatások finanszírozásához történő felhasználásáról A Kormány határozata szerint az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatáscsökkentés gazdálkodókra gyakorolt hatásainak ellentételezése érdekében, a támogatáscsökkentésből eredő forrásokból a évi Vidékfejlesztési Program elkészítése és a jogcímek meghirdetése során, a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás vonatkozásában a 2017., 2018., és évekre évenként 8 milliárd forint összeg kerül tervezésre. A Kormány 1511/2014. (IX. 16.) Korm. határozata az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási intézkedések keretében nyújtandó támogatások folytatásáról 16 A határozat alapján a Kormány felhívja az agrár-vidékfejlesztésért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program részét képező új agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási támogatási intézkedések január 1-jével történő elindítása érdekében, a évre vonatkozó átmeneti intézkedések bevezetése nélkül az intézkedések új szakmai feltételeinek kidolgozására, valamint a támogatások biztonságos igénybevételére. Miniszteri rendeletek: 2/2014. (VIII. 29.) FM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról A rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításait tartalmazza, mely többek között a borjak tartására, és a mezőgazdasági haszonállatokon érzéstelenítés nélkül végezhető beavatkozásokra vonatkozó szabályokat fogalmazza meg. 8/2014. (IX. 10.) FM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról A rendelet a támogatás igénylésének általános feltételeit, a szállító kiválasztása során alkalmazható pontrendszert, a támogatható termékek körét, az általános iskolai tanulók, valamint az óvodások ellátásának támogatására vonatkozó szabályokat, az iskolatej-programot és a tejfogyasztást népszerűsítő kommunikáció támogatására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, valamint az alkalmazandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A rendelet többek között a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez, a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez, a mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez, a me-

17 zőgazdasági termékek értéknöveléséhez, az állattartó telepek korszerűsítéséhez, valamint a technológiai berendezések korszerűsítése céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások feltételeiről szóló rendeletek módosításit tartalmazza. Az állattartó telepek korszerűsítését érintő jogszabály (61/2012. (VI. 29.) VM rendelet, 3. és 9. ) módosítása szerint: Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb március 31. napjáig megvalósítani. Az ügyfél a támogatás igénybevételére vonatkozó ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be olyan kifizetési kérelmet az utolsó kifizetési kérelem kivételével, melyben legalább a támogatási összeg 10%-a elszámolásra kerül, és az utolsó kifizetési kérelmet, valamint hozzá kapcsolódóan a jogerős használatba vételi engedély hiteles másolatát legkésőbb május 31. napjáig köteles benyújtani. MVH k ö z l e m é n y e k: 102/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztése jogcímre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Közlemény a támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás kifizetése igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Közlemény az alábbi jogcímrendeletek alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről rendelkezik: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéshez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszak: október 1- november 2.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011 (XI. 24.) VM rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszak: január 1-31.) A Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani. 104/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Közlemény a támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjét, illetve az igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Közlemény az alábbi jogcímrendeletek alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről rendelkezik: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (ÉLIP I.; ÉLIP II.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet (ÉLIP III.) Kifizetési kérelmet a jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. 106/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének részletes feltételeiről A Közlemény a támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjét határozza meg és a benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. 107/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Közlemény a támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás kifizetése igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Közlemény az alábbi jogcímrendeletek alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről rendelkezik: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban ÁTK I-III. támogatási rendelet) alapján: ÁTK I. jogcím: a április 23. és május 23. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak. ÁTK II. jogcím: a augusztus 13. és szeptember 17. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak. 17

18 ÁTK III. jogcím: a november 16. és december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: ÁTK IV. támogatási rendelet) alapján: ÁTK IV. jogcím: a augusztus 1. és augusztus 31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak. Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. 116/2014. (VII. 22) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Közlemény a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet szerinti támogatás kifizetése igénylésének részletes rendjét határozza meg és a benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Közlemény az alábbi jogcímrendeletek alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről rendelkezik: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszakok: október 19. és január 10., valamint november 16. és december 20. között.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszak: június 15. és július 15. között.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszak: június 1. és június 30. között). Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el /2014. (IX. 6) számú MVH Közlemény a sajt magántárolási támogatásáról Támogatás vehető igénybe sajt magántárolásához a Bizottság 826/2008/EK, valamint szeptember 4-i, 950/2014/EU végrehajtási rendelete és ezen közleményben meghatározott feltételek szerint. A közlemény a sajt magántárolási támogatás jogcímben való részvétel részletes rendjét határozza meg és a magántárolási kérelemhez kapcsolódó, benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. 132/2014. (IX. 6.) számú MVH Közlemény a sovány tejpor magántárolási támogatásáról Támogatás vehető igénybe sovány tejpor magántárolásához a Bizottság 826/2008/EK, valamint szeptember 4-i, 948/2014/EU végrehajtási rendelete és ezen közleményben meghatározott feltételek szerint. A közlemény a sovány tejpor magántárolási támogatás jogcímben való részvétel részletes rendjét határozza meg és a magántárolási kérelemhez kapcsolódó, benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. 133/2014. (IX. 6.) számú MVH Közlemény a vaj magántárolási támogatásáról Támogatás vehető igénybe vaj magántárolásához a Bizottság 826/2008/EK, valamint szeptember 4-i, 947/2014/EU végrehajtási rendelete és ezen közleményben meghatározott feltételek szerint. A közlemény a vaj magántárolási támogatás jogcímben való részvétel részletes rendjét határozza meg és a magántárolási kérelemhez kapcsolódó, benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. 134/2014. (IX. 6.) számú MVH Közlemény a sovány tejpor és vaj intervenciós felvásárlásához és tárolásához kapcsolódó időszak módosításáról A közlemény az intervenciós vaj és sovány tejpor tárolásában való részvételről, valamint a sovány tejpor és a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról szóló közlemények módosításáról rendelkezik. A módosítás alapja az Európai Bizottság szeptember 5. napján hatályba lépett 949/2014/EU rendelete, amely a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes támogatási intézkedésként rendelkezik a vajra és sovány tejporra vonatkozó évi intervenciós időszak meghosszabbításáról. 136/2014. (IX. 09.) számú MVH Közlemény az intervenciós felvásárlásra és magántárolási támogatásra szánt tejtermékek gyártóinak jóváhagyásáról szóló 29/2011 (III. 9.) számú közlemény módosításáról A közlemény az intervenciós felvásárlásra és magántárolási támogatásra szánt tejtermékek gyártóinak jóváhagyásáról

19 szóló 29/2011. (III.9.) számú MVH közlemény módosításáról rendelkezik. A módosítás a tejtermékek magántárolási támogatásában résztvevő gyártók intervenciós jóváhagyási kötelezettségét megszünteti. 145/2014. (IX. 26.) számú MVH Közlemény a sajt magántárolási támogatás igénybevételi lehetőségének megszüntetéséről A közlemény a szeptember 8-tól igénybe vehető sajt magántárolási támogatás igénybevételi lehetőségét szünteteti meg. NÉBIH Kö z l e m é n y e k: Elérhetőek a évi Gazdálkodási Napló web-gn, valamint a nitrát adatlap elektronikus beküldéséhez szükséges nyomtatványok, és feltöltő felület. Az adatszolgáltatások teljesítéséhez a web-gn esetében az ötödik gazdálkodási évre vonatkozóan rendelkezésre álló időszak szeptember 1-től november 30-ig tart. A Nitrát adatszolgáltatást szeptember 1-től december 31-ig kell teljesíteni. Az adatokat mindkét esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből a célból működtetett elektronikus felületen keresztül, amely a Hivatal honlapján érhető el. Európai Uniós jogszabályok: 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről A 1305/2013/EU rendelet általános szabályokat állapít meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott uniós vidékfejlesztési támogatásra vonatkozóan. A jogszabály ezekhez az általános szabályokhoz rendel kiegészítő szabályokat, többek között a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása, a támogatásra jogosult rövid ellátási láncok és helyi piacok meghatározása, a használt berendezések támogathatóságának feltételei, vagy az állatjóléti kötelezettségvállalások vonatkozásában. 947/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet a vaj magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról augusztus 7-én az orosz kormány betiltotta bizonyos Unióból származó termékek, többek között a tejtermékek Oroszországba történő behozatalát. A vaj árának és készleteinek alakulása nehéz piaci helyzetre utal, amely tárolás segítségével megszüntethető vagy enyhíthető. A jogszabály rendelkezései alapján a piaci helyzetre tekintettel támogatás nyújtható a vaj magántárolásához. A támogatás összege: a rögzített tárolási költségek esetében 18,93 EUR/tárolt tonna, a szerződéses tárolás időtartamára 0,28 EUR/tonna/nap. 949/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes támogatási intézkedéseknek a vajra és sovány tejporra vonatkozó évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása formájában történő megállapításáról Az orosz kormány döntése piaci zavarokhoz és adott esetben jelentős árcsökkenésekhez vezethet. Az 1308/2013/EU rendelet 12. cikkének d) pontja értelmében a vaj és a sovány tejpor tekintetében állami intervencióra március 1-jétől szeptember 30-ig van lehetőség, azonban a jelentős árcsökkenés és a piaci zavarok megelőzése érdekében a Bizottság úgy határozott, hogy az állami intervenció lehetősége szeptember 30-át követően is nyitva maradjon. A hivatkozott rendelet tekintettel a fentiekre a vaj és a sovány tejpor tekintetében az intervenciós felvásárlási időszak december 31-ig történő meghosszabbítására ad felhatalmazást. 950/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet az egyes sajtok magántárolására vonatkozó ideiglenes és rendkívüli támogatási program megnyitásáról és a támogatás összegének előzetes rögzítéséről Az orosz importtilalom a tejtermékek közül a sajt exportját érinti a legérzékenyebben, hiszen az Unió teljes sajtexportjának 33%-a Oroszországba irányul. A rendelet a sajtpiac súlyos egyensúlyhiányának raktározással történő enyhítését célozza, a sajt magántárolására támogatást nyújt és a támogatás összegét rögzíti. 992/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a 950/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről A rendelet a sajt magántárolásához nyújtott támogatásról szóló rendeletet helyezi hatályon kívül. 19

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő

TISZTÚJÍTÁS. Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő 2014. II. negyedév TISZTÚJÍTÁS Lezajlott a három évenként esedékes tisztségviselő választás 2014 tavaszán a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti tisztújító választásait,

Részletesebben

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap

2015. II. negyedév. 40. Tej Világnap 2015. II. negyedév Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszervezete (FAO) 1957. évi döntése alapján, hivatalosan május utolsó keddjén, az idei évben május 26-án ünnepeljük a Tej Világnapját. Ez alkalomból

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA

A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A MAGYAR TEJÁGAZAT HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYA A 2014-2020 KÖZÖTTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSI IDŐSZAK AKTUALITÁSAINAK TÜKRÉBEN Budapest, 2013. szeptember A tanulmány a Tej Szakmaközi Szervezet

Részletesebben

ITTHONI HÍREK NAGYVILÁG HÍREI A

ITTHONI HÍREK NAGYVILÁG HÍREI A ITTHONI HÍREK A tejtermelők us 15-ig igényelhetnek támogatást 2 Mi számít különleges tejterméknek? 2 Az export drágítja a húsmarhát 3 Kedvezményes hitelkonstrukciók 3 Országjárásonk az MFB Csoport vezetői

Részletesebben

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020)

Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Akcióterv az Ökológiai Gazdálkodás Fejlesztéséért (2014-2020) Budapest, 2014. január 1 ELŐSZÓ A Kormány által 2012 tavaszán elfogadott, a magyar vidék felemelését

Részletesebben

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni?

agrárium Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? 17. évf. 2007/5. május Ára: 287 Ft A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG Magyar Agrárkamarák lapja Gyors finanszírozási lehetõségek a Kvantum Faktor Zrt.-tõl Szeretne Ön állami támogatásához korábban hozzájutni? Üzleti

Részletesebben

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről

JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2009. évi helyzetéről Budapest, 2010. október TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. AKTUÁLIS HELYZET... 9 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

Bevezetés. a beruházásban

Bevezetés. a beruházásban Bevezetés A MOSZ IV. Kongresszusa óta eltelt időszakban az agrárgazdaságban egymással ellentétes változások zajlottak. Az európai uniós csatlakozás számos folyamatot felerősített, illetve néhány újat is

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. október 2014/7. szám Tartalom 1. Borászati géptámogatás... 1 2. Fiatal gazda pályázati nyertesek teendői... 2 3. Vis maior bejelentés méhészeknek... 2 4. Méhészeti támogatások...

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS

EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA ÁLLATTENYÉSZTÉS Szerző: POPP JÓZSEF Lektor: LUKÁCS LÁSZLÓ Szerkesztő: MARKÓ IVETT Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalom Mégis jó a fordított áfa! - Módosították a tej alapárát A tejágazatban 5-10 százalékos árbevétel-növekedés várható Tíz éves az Alföldi Tej

Tartalom Mégis jó a fordított áfa! - Módosították a tej alapárát A tejágazatban 5-10 százalékos árbevétel-növekedés várható Tíz éves az Alföldi Tej Tartalom SZERKESZTŐI GONDOLATOK- Mégis jó a fordított áfa! 1 HAZAI HÍREK - Módosították a tej alapárát 2 A tejágazatban 5-10 százalékos árbevétel-növekedés várható 2 Tíz éves az Alföldi Tej 3 Egymilliárdból

Részletesebben

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak

és kedvezô ízhatást érnek el. tejcukorban gazdag fázisra és fôként ásványi anyagokat tartalmazó fázisnak Tejipari_aprilis_01 3/24/12 16:41 Page 1 XXXIX ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGYETEMES MAGYAR TEJGAZDASÁG ORSZÁGOS LAPJA 12 OLDAL Innováció a Hajdúböszörményi Sajtüzemben Két éve tartó fejlesztô munka eredményeként

Részletesebben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről. Budapest, 2008. augusztus Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2007. évi helyzetéről Budapest, 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 1. Az élelmiszergazdaság helye a nemzetgazdaságban...

Részletesebben

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe

Agrárgazdaság és Vidékfejlesztés EURÓPÁBAN. Agriculture and Rural Development in Europe Prepared by/készítette: Agrárhaszon Kommunikációs Kft. Address/Postacím: Pomáz, 2013. Pf.: 201. E-mail: agrarhaszon@gmail.com Phone/Telefon (Belgium): +32.488.292.170 Phone/Telefon: (Magyarország) +36.20.444.0653

Részletesebben

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió Bevezetés 2 Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája (KAP) 3 Magyar uniós agrárkapcsolatok 11 A csatlakozási tárgyalások 12 A magyar agrárgazdaság helyzete, a tagság

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós AZ AGRÁRSZAKIGAZGATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZEREI Hatvani Anna Gazdasági agrármérnök jelölt

Részletesebben

SZERKESZTŐI VÉLEMÉNY II. évfolyam - november

SZERKESZTŐI VÉLEMÉNY II. évfolyam - november Tartalom Az utolsó pályázatok ebben a pénzügyi ciklusban 1 HAZAI - Terítéken a tejszektor 2 Cél az állattelepek hatékony energiaellátása 3 Az útdíj is megdrágította a tejet 4 Húszból kettő nem is laktózmentes

Részletesebben

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET

EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU PIACSZABÁLYOZÁSA KERTÉSZET Szerző: ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSTERMESZTÉS: DÍSZ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS: SZŐLŐTERMESZTÉS

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2014. április 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. KÖZÉPTÁVÚ MAKROGAZDASÁGI KITEKINTÉS... 4 II.1. A makrogazdasági környezet alakulása...

Részletesebben

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre -

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel. - különös tekintettel az állattenyésztésre - SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kezelése online szakértői rendszerrel - különös

Részletesebben

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus

Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS. az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről. Budapest, 2011. augusztus Vidékfejlesztési Minisztérium JELENTÉS az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről Budapest, 2011. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 I. ÉLELMISZERGAZDASÁG... 11 1. Az élelmiszergazdaság nemzetgazdasági

Részletesebben

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.

Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. A mezôgazdaság infokommunikációs eszközökkel történô támogatása Virtuális-tér Figyelő Rendszer Információs Társadalom Monitoring tanulmányok, No. 16. Készült a Miniszterelnöki

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZET OKTATÁSI SEGÉDLET az AGRÁRTÁMOGATÁSI RENDSZEREK c. tárgyhoz Készítette: Geipel Dávid MSc.stud és Dr. Horváth

Részletesebben

Sikeres volt a SIRHA Budapest szakkiállítás

Sikeres volt a SIRHA Budapest szakkiállítás Tejipari_april_01 4/6/14 16:28 Page 1 XLI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM AZ EGYETEMES MAGYAR TEJGAZDASÁG ORSZÁGOS LAPJA 12 OLDAL Sikeres volt a SIRHA Budapest szakkiállítás Több mint 15 ezer látogató vett részt az

Részletesebben

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008.

Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT. Budapest, 2008. Az Európai Unió lisszaboni stratégiájához készült NEMZETI AKCIÓPROGRAM A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS FOGLALKOZTATÁSÉRT 2008 2010 Budapest, 2008. november TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. BEVEZETÉS...4 I.1. Helyzetértékelés

Részletesebben

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal

NAKlap. A magyar virágkertészek mozgástere 18-19. oldal. A kamara a degresszióról 4-5. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. szeptember II. évfolyam 9. szám A magyar virágkertészek

Részletesebben

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

22. évf. 2012/2. február. agrárium. Ára: 287 Ft. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 22. évf. 2012/2. február Ára: 287 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Nem túl rózsás e szavakkal foglalta össze egyik legpatinásabb mezôgazdasági kutatóintézetünk professzora

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben