A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA"

Átírás

1 2014. III. negyedév A TEJ SZAKMAKÖZI SZERVEZET ÉS TERMÉKTANÁCS SZAKMAI PROGRAMJA Ahogy azt a legutóbbi kiadványunk 2014 nyarán bemutatta, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács megrendezte három évenkénti tisztújító választásait, melyek keretében új küldöttek, új elnökségi tagok, Elnök és Társelnök, valamint ügyvezető igazgató megválasztására került sor. A szervezet rövid- és hosszú távú terveiről, szakmai programjáról mostani számunkban adunk rövid tájékoztatást tagjainknak. Általánosságban azt kell leszögezni, hogy legfontosabb feladataink között az önszabályozó piaci viszonyok kialakítását, a tejágazat szélesebb reprezentativitásán alapuló szakmaközi együttműködést, a hazai előállítású tejtermékek belföldi keresletének növelését és a kereskedelmi szféra termékpálya szabályozásba történő mélyebb bevonását határoztuk meg. A Terméktanács fő profilja lényegileg nem változik. Prioritásként megmarad - a feketegazdaság elleni küzdelem és a tisztességtelen piaci szereplőkkel szembeni fellépés, - az áringadozások tompítására tett törekvések és a beszállítói szerződéses kapcsolatok kérdéseinek rendezése, valamint - a hazai tejtermékfogyasztás növelése érdekében folytatott közösségi marketing tevékenység. Különös figyelmet kap majd az elmúlt 3 év eredményeinek kihasználása, a partnerek felé tett vállalások teljesítése, tartalommal történő kitöltése. Az eddig kialakított partnerségeket tovább kívánjuk működtetni, azokat jobban el kell mélyíteni. A Földművelésügyi Minisztériummal szeretnénk a Stratégiai Partnerségi Megállapodást újra megkötni. Bízunk benne, hogy erre még az idén sor kerülhet (a korábbi megállapodást az akkori Kormány megbízatásának megszűnéséig terjedő határozott időtartamra kötöttük meg 2012-ben, ezért van szükség annak újbóli aláírására). Egyes partneri megállapodások az idei év végén lejárnak, természetesen ezeket is meg kívánjuk újítani. A folyamatban lévő rögös túró elismerésén túl, további hazai termékek EU oltalmi bejegyzésének megszerzése is célkitűzésünk. Amennyiben problémát találunk, eljárásokat indítunk a tisztességtelen forgalmazói magatartások, illetve a termékpálya egyensúlyi törekvéseket veszélyeztető szereplők esetében, így tovább folytatjuk az elkezdett monitoring tevékenységet is. Amint arról korábban beszámoltunk, szervezetünk életében jelentős mérföldkőnek számít a kiskereskedelmi láncok belépése a Terméktanácsba, valamint a velük kötött együttműködési megállapodásokban foglalt célok, melyek közül kiemelt jelentőséggel bír egyebek mellett a fekete- és szürkegazdaság elleni közös fellépés, a beszállítói kapcsolatok rendezése, csakúgy, mint az összehangolt közösségi marketing tevékenység, vagy a termékfejlesztési/termelési irányok közös meghatározása. A hazai tejtermékek piacra jutását segíteni kívánjuk naprakész piaci információs rendszer működtetésével, az ár-előrejelzések továbbfejlesztésével, szélesebb körű használatuk elérésével. A Kormányzat kapcsán lényeges, hogy a jogszabályalkotásban (-felülvizsgálatban) elismert szakmaközi szervezetként ezentúl is kulcsszerepet tudjunk játszani, alapvető a közötti támogatási programok kidolgozásában történő részvételünk is. Lobbi tevékenységet kívánunk folytatni a Kormányzatnál annak érdekében, hogy a hazai közintézmények által vásárolt hazai tejtermékek aránya növekedhessen. A remélhetőleg rövidesen kiterjesztésre kerülő terméktanácsi marketing-járulék fizetési rendszer létrehozhat egy olyan, jelentősnek mondható alapot, amely pénzügyi támaszt jelenthet a Terméktanács új, többéves marketingprogramjának, illetve a Sajtra fel! kampányban foglalt célok megvalósításának. Szervezeti feladatként szeretnénk növelni a termékpálya szervezettségét (reprezentativitását) újabb termelői kör megkeresésével, illetve kereskedelmi láncok belépésével. Amellett, hogy a Terméktanács további működési költség racionalizálását fontosnak tartjuk, lényeges az is, hogy a Tejszív Alapítvány nagyobb költségvetéssel működhessen a jövőben. Alapvető szempont, hogy szervezetünk a termelők, a feldolgozók, a kereskedők és a fogyasztók érdekeit továbbra is szem előtt tartsa. Mélykuti Tibor elnök Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács A Tej Terméktanács Kiemelt Pártoló Tagjai: 1

2 Kiadványunk a jövőben csak elektronikusan érhető el július 30-i ülésén a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége úgy határozott, hogy a Tagi Tájékoztató című kiadvány jelen számától kezdődően költségtakarékossági okokból kizárólag elektronikus formában kerül terjesztésre. Az elektronikus postázás mellett természetesen ahogy tettük ezt eddig is a Terméktanács weboldalán is közzétesszük a Tagi Tájékoztató minden egyes számát, így azok bárki számára elérhetővé válnak. Tejpiaci helyzet kezelése A 2014 nyarára idehaza kialakult tejpiaci helyzet megoldása, illetve a 2015 évi tejkvótarendszer megszüntetésére történő felkészülés ügyében a Terméktanács több alkalommal fordult írásban a Kormány tagjaihoz, illetve több személyes egyeztetésen is részt vettünk az elmúlt negyedévben. A Terméktanács által megfogalmazott főbb javaslatok az alábbiak: a dömpingáras és a vélhetően adóelkerülő tejtermékek élelmiszerbiztonsági és adózási jellegű hatósági ellenőrzése, a tej- és tejtermék nagykereskedők szigorúbb ellenőrzése, illetve a transzparens szakmai regisztrációjuk megvalósítása, és a regisztrációs rendszer Tej Terméktanácshoz történő telepítése, az egyéb termékek (pl. ruha, háztartási cikkek, műszaki cikkek, stb.) élelmiszerforgalmazással történő kereskedelmi tevékenység-engedélyezésének szétválasztása. Az élelmiszerekkel történő kereskedelmi tevékenység engedélyezése váljon szakmai értelemben véve szigorúbbá, az eljárásban szakhatóságként vehessen részt a NÉBIH, kerüljön rögzítésre az, hogy a magyarországi piacra kerülő (import) tejek esetében a TEJ megnevezést a legnagyobb (rögzített) betűméretben, magyarul is fel kelljen tüntetni, kiegészítve a fő látómezőben a származási ország megjelölésével, a tejtermékek jobb nyomonkövethetőségét lehetővé tevő jogszabály-módosítás, a kereskedelmi lánc lerövidítése, ily módon is csökkentve az adóelkerülés lehetőségét, áfa csökkentés, tejtermelők minél előbbi tájékoztatása a évi támogatásokról és azok feltételeiről, 2 Szervezeti hírek a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó évi támogatás vonatkozásában a teljes támogatási összeg kifizetése a naptári évben, a Terméktanács marketing hozzájárulás címén előírt fizetési kötelezettségére, illetve adatszolgáltatási szabályaira vonatkozó rendszerének kiterjesztése, a hazai feldolgozóknál felhalmozott UHT tej, vaj és tejpor készletek kezelése, közraktározása, hazai tejtermékek hazai fogyasztásának erőteljes ösztönzése, hazai eredetű, az orosz embargó által érintett tejtermékek (élelmiszeripari termékek) reklámozásának az orosz embargó hatásainak részbeli ellensúlyozása érdekében reklámadó hatálya alóli átmeneti kivonása, a hazai közintézmények által vásárolt hazai tejtermékek arányának növelése. A fenti célok megvalósítása megkezdődött: A Minisztérium arról tájékoztatta a Terméktanácsot, hogy a várhatóan 9 Ft/kg körül alakuló különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó évi támogatás évben teljes mértékben kifizetésre kerül. A 2015-től induló termeléshez kötött támogatások, illetve a zöldítés egyes részletei is nyilvánosságra kerültek. A Minisztériumtól közigazgatási egyeztetés keretében megkaptuk a Magyar Élelmiszerkönyv módosításáról készült rendelet-tervezetet (import tejek TEJ megnevezés betűméretének szabályozása), illetve a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnál működő közösségi marketing alapba történő befizetésről szóló piacszervezési intézkedés kiterjesztéséről szóló rendelet-tervezetet is. A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára tájékoztatása értelmében a szakmai szervezetek és a szaktárcák, illetve az érintett hivatalok bevonásával elkészített, az áfacsalások visszaszorítását célzó előterjesztés ( Áfacsalás elleni csomag ) rövidesen a Kormány elé kerülhet. Fontosabb megjelent/tervezett változások: elektronikus fuvarlevelek elektronikus útdíj-rendszerhez történő kapcsolása; összes rendelkezésre álló ellenőrzési pont összekapcsolása a teljes nyomon követhetőség érdekében; egyedi azonosítási kötelezettség bevezetése, aminek alapján a tejszállítmányok útját akár az előállítási helyig vissza lehetne követni; a tejkereskedelemben előzetes regisztráció.

3 A Magyar Turizmus Zrt. AMC Vezérigazgatóság támogatásával október hónapban valósul meg egy promóciós kampány, melynek célja, hogy a magyar fogyasztókat ösztönözzük a magyar tej és tejtermékek fogyasztására és felhívjuk a figyelmet a származást jelző ovális jelre és a Tej-Szív védjegyre. A kampány során a Magyar Turizmus Zrt. együttműködik a Terméktanáccsal. A 2014/2015. k v ó t a é v r e p ro g n o s z t i z á l t a l a p á r k o r r e k- c i ó j a A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Elnöksége március 19-i ülésén úgy döntött, hogy az alapár április 1. napjától március 31. napjáig tartó kvótaévre vonatkozó éves átlagát, ± 2,5%-os eltérési sáv alkalmazásával 103 Ft/kg összegben prognosztizálja. Az Elnökség a prognózist a kvótaév során negyedévente felülvizsgálja, és indokolt esetben módosíthatja szeptember 18-i ülésén az Elnökség úgy döntött, hogy a április 1. napjától március 31. napjáig tartó kvótaévre az alapár éves átlagára június 19-i Közleményében nyilvánosságra hozott 103 Ft/kg-os prognózisát 98 Ft/kg-ra módosítja, a kvótaév harmadik negyedévére pedig 95 Ft/kg átlag alapár alakulást jelez előre. A kereskedelmi láncok csatlakozásával a piaci szervezettség jelentős javulásával, a konzultációs és együttműködési lehetőségek kiszélesítésével a hazai fogyasztók érdekeit is szem előtt tartva jelentősen tudjuk javítani a tejágazatban dolgozó valamennyi vállalkozás helyzetét, a termékpályán felmerülő problémákat könnyebben, gyorsabban és hatékonyabban tudjuk közös erővel megoldani. Védjegyhasználati díjak A szeptember 19-től megkötendő (új) szerződésekre érvényes védjegyhasználati díjak az alábbiak: VÉDJEGYHASZNÁLÓ KATEGÓRIÁK 12 HÓNAPOS IDŐSZAKRA FIZETENDŐ VÉDJEGYHASZNÁLATI DÍJ CÉGENKÉNT (FT), AZ ÖSSZES FORGALMAZOTT TERMÉKRE VONATKOZÓAN TEJ-SZÍV SAJT-SZÍV TEJ-SZÍV MINŐSÉGI, MINŐSÉGI, MAGYAR MAGYAR Az alapár előrejelzés irányt mutat a termelőknek és feldolgozóknak szerződéseik megkötéséhez, illetve módosításához. Továbbra is várjuk a tagság csatlakozási szándékát, melyhez további információt, valamint a csatlakozás feltételeit megtalálják a Tej Terméktanács weboldalán ( A CO-OP is csatlakozott a Tej Terméktanácshoz Korábbi kiadványunkban beszámoltunk arról, hogy szervezetünk életében meghatározó szereppel bír a kiskereskedelmi áruházláncok belépése (Auchan, Tesco, Penny Market, CBA) a Tej Terméktanácsba. A CO-OP Hungary Zrt. terméktanácsi taggá válását követően szeptember 12-én az évek óta nagy sikernek örvendő a hazai termékek népszerűsítését szolgáló Coop Rally országos programsorozat keretében együttműködési megállapodást kötött a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal. Az áruházlánc a negyedik a meghatározó kereskedelmi szereplők közül, akivel a szakmai szervezet írásban is megerősíti együttműködési szándékát. 1. termelő áfa 2. pártoló tag áfa 3. 5 milliárd forint alatti éves nettó árbevétellel rendelkező tag és közvetett tag feldolgozó milliárd forint közötti éves nettó árbevétellel rendelkező tag és közvetett tag feldolgozó milliárd forint feletti éves nettó árbevétellel rendelkező tag és közvetett tag feldolgozó áfa áfa áfa 6. kereskedő áfa 7. egyéb, 1-6. pontba nem egyedi Elnökségi döntés szerint sorolható igénylő 3

4 Magyar Sajtlovagrend a 28. Mesterségek Ünnepén augusztus között 28. alkalommal került megrendezésre a Budavári Palotában a Mesterségek Ünnepe. A rendezvényen a Tejszív Alapítvány szervezésében a Magyar Sajtlovagrend tagjai látogatást tettek a Szent György utcában felállított sajtkészítő standokon és sajtmustra keretében bírálták a fesztiválon kiállító termelők sajtjait. A sajtkészítő két általa kiválasztott termékét mutathatta be, melyet kóstoltak és értékeltek a lovagok. A Sajtlovagrend pontozta továbbá a stand megjelenését, valamint a sajtkészítő 4 szakmai felkészültségét, amelyet egy-két irányzott kérdéssel döntött el, vizsgálva azt, ha egy laikus érkezik a standhoz, kérdésére kellő választ kap-e. A Lovagrend képviselői ezt követően kiválasztották a Mesterségek Ünnepe legjobb sajtkészítőjét. A mustrát követően a Magyar Sajtlovagrend tagjai díszfelvonulással az Oroszlános udvar színpadán ünnepélyes keretek között köszöntőt mondtak, méltatva a kézműves sajtkészítést, valamint a Mesterségek Ünnepét, majd ezt követően átadásra került a Mesterségek Ünnepének legjobb sajtkészítője díj, melyet évben a Maszlik Családi Gazdaság érdemelt ki.

5 Tejpiaci információk EURÓPAI UNIÓ FELVÁSÁRLÁS, FELVÁSÁRLÁSI ÁR Az Unió országaiban a tavalyi évvel ellentétben egyértelműen kínálati pozíció alakult ki a tejszektorban. A felvásárlás az év első hét hónapjában az előrejelzéseket meghaladóan közel 5%-kal haladta meg az előző év hasonló időszakának volumenét. A mért többlet ugyan a nyári hónapokban mérséklődött, de még mindig jelentős kihatású. Forrás: CLAL Folyamatosan csökkentek a spot árak, az egy évvel ezelőtti eurocent/kg-os szintről napjainkra 40 eurocent/ kg alá süllyedtek. Ezt a folyamatot késleltetve, mérsékeltebb tempóban követik a felvásárlási árak is. Forrás: CLAL 5

6 Forrás: MNB, LTO, Milk Market Observatory, Camera di Commercio Verona Az adatok nem azonos beltartalomra vonatkoznak, de a tendenciák összehasonlíthatók. Forrás: AKI, Milk Market Observatory, Camera di Commercio Verona A feldolgozott termékek piacára is átgyűrűzött a fenti folyamat, a vaj és a tejpor árak is folyamatosan csökkennek, de még így is messze vannak az intervenciós szinttől. Az intervenciós ár a vajnál a referenciaár (246,39 EUR/100kg) 90%-ával, a sovány tejpornál a referenciaárral (169,80 EUR/100kg) egyezik meg. 6 Forrás: Milk Market Observatory

7 Forrás: Milk Market Observatory Az orosz embargó egyes termékeknél felerősítheti az értékesítési gondokat, ezért ha a mostani trend folytatódik, elképzelhető, hogy a december 31-ig meghosszabbított intervenciós időszakban már lesz felajánlás is. MAGYARORSZÁG FELVÁSÁRLÁS, FELVÁSÁRLÁSI ÁR 2014 első nyolc hónapjában a hazai felvásárlás trendje megegyezett az unióssal: a KSH adatai szerint 6%- kal magasabb, mint az előző évben (az AKI adatszolgáltatóinál, valamint a Terméktanács feldolgozói tagsága körében ez az érték még magasabb). A magyar és az uniós folyamatok abban is megegyeznek, hogy a felvásárolt mennyiség növekedésével egyidejűleg csökkentek az árak. Forrás: CLAL, Milk Market Observatory 7

8 Forrás: AKI Forrás: AKI Felvásárlási árszintünk az uniós országok utolsó harmadában van, ahol szinte csak új tagállamok találhatóak. 8 Forrás: Milk Market Observatory

9 KÜLKERESKEDELEM A magyar értékesítési kilátások nem túl bíztatóak. A nyerstej kiviteli árak abszolút a spot árakhoz igazodnak, ezen a vonalon jelentősek az árveszteségek, s nem is növekedett az exportunk az I. félévben. Amikor a kiviteli ár már alacsonyabb a felvásárlási árszintnél, akkor már komoly effektív veszteséggel is számolni kell. Forrás: AKI Forrás: Camera di Commercio Verona, AKI Ugyanakkor az első félévi külkereskedelmi adatok azt mutatják, hogy folyadéktej importunk 10%-kal, sajt behozatalunk 8%-kal nőtt a tavalyi első félévhez viszonyítva. Forrás: KSH A tej és tejtermék (főként a sajt) behozatal növekedése jól mutatja az európai kínálati helyzetet: a harmadik piaci lehetőségek csökkenése egyértelműen felértékeli az Unió belső piacát ; alacsonyabb, akár dömping árakon is erős hajlandóság mutatkozik a feleslegek levezetésére. 9

10 KÉSZLETEK, BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS A terméktanácsi feldolgozók készletei augusztus végén a tej esetében 30%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. Az utolsó hónapban 8%-kal csökkent az előállított folyadéktej mennyisége, illetve a belföldi eladásokat felvállalva a versenyt az importtal sikerült növelni. Forrás: AKI Az alapanyagtöbblet hazánkban hagyományosan nem tejporban és vajban, hanem sajtkészítésben jelenik meg. A belföldi eladások szerényebb mértékű növekedése mellett a raktárkészlet augusztus végén két és félszerese az előző év azonos időpontjában mért adathoz viszonyítva. FOGYASZTÓI ÁRAK A feldolgozók átadási árainál is egyértelműen igazolódik az importverseny hatása: a 1,5%-os UHT tej és a trappista sajt esetében már effektív csökkenésről beszélhetünk. A fogyasztói áremelkedések üteme valamennyi termékcsoportban érzékelhető. Forrás: AKI 10 Forrás: AKI

11 Ágazati hírek Orosz importkorlátozás A augusztus 7-én elfogadott orosz elnöki határozat értelmében az Orosz Föderáció egy évre szóló import tilalmat rendelt el bizonyos, az Európai Unióból, az Egyesült Államokból, Kanadából, Ausztráliából és Norvégiából származó mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekre. A korlátozás többek között a tej és tejtermékekre is kiterjed. Az állati termékpályák közül éppen a tej és tejtermékek az a termékkör, amely a legnagyobb problémát okozhatja, tekintettel arra, hogy sajt és vaj tekintetében az orosz piac ezen uniós eredetű termékek legnagyobb felvevője. Az EU Bizottság végül a vaj, a sovány tejpor és az orosz korlátozások által érintett sajtok magántárolására, valamint az intervenciós időszak év végéig történő meghosszabbítására vonatkozó rendkívüli intézkedésekről döntött. A rendeletek szeptember 5-én kerültek meghirdetésre, az alábbi tartalmakkal: A vaj magántárolási támogatás keretében a fix tárolási költségekre 18,93 EUR/tonna, a szerződéses tárolásra 0,28 EUR/ nap támogatás jár. A sovány tejpor esetében a támogatás összege a fix tárolási költségekre 8,86 EUR/tonna, a szerződéses tárolásra 0,16 EUR/nap. Mindkét esetben a támogatás napra adható, a tárolási kérelem beadása a rendelet életbe lépésének napjától december 31-ig lehetséges. Ugyancsak rendeletben szabályozták a vaj és sovány tejpor 2014-es intervenciós időszakának meghosszabbítását szeptember 30-ról december 31-re. Az orosz import-korlátozás által leginkább érintett tejtermék a sajt, ezért a Bizottság az orosz korlátozások által érintett sajtok (döntően a friss sajtok maradtak csak ki) magántárolási támogatását is elrendelte, legfeljebb tonna mennyiségben. A támogatás összege a fix tárolási költségekre 15,57 EUR/tonna, a szerződéses tárolásra 0,27 EUR/nap, támogatás nap tárolásért jár. A Bizottság, ameddig szükségesnek ítéli, heti rendszerességgel tart üléseket a piaci helyzet nyomon követése céljából. Időközben, szeptember 22-i rendeletében a Bizottság a sajt magántárolási támogatásról szóló rendeletet hatályon kívül is helyezte, mivel a beérkezett adatok alapján az Oroszországba jellemzően nem nagy mennyiséget exportáló területek sajttermelői aránytalanul nagy mértékben vették igénybe a támogatást, azaz a támogatási program nem reagált hatékonyan és eredményesen az oroszországi tilalom okozta piaci zavarokra. Magyarország közvetlen érintettsége az import korlátozásban eddig nem számottevő, a közvetett veszélyt inkább az Unióban ragadó termékek jelentik, amelyeket még dömpingáron is jobban megéri eladni, és amely a magyar piacon jelenhet meg. USA - rekord szinten a tej tőzsdei árfolyama A tej szeptemberi lejáratú ára 24,45 dollárra emelkedett a chicagói tőzsdén, amire korábban egyszer sem volt példa. Az árfolyam öt év alatt duplázódott, ráadásul az elmúlt egy évben több mint 30 százalékot emelkedett. Mindez pedig a boltokban vásárolható tej árát is jócskán megemelte, átlagosan 3,65 dollárt kellett egy gallon (1 gallon = kb. 3,8 liter) tejért fizetni, ami 2011 óta a legmagasabb összeg. A folyamat a vaj és a sajt árára is kihathat. Ezen termékek iránt hagyományosan élénkülni szokott ősszel a kereslet Észak-Amerikában, ám a nyár folyamán mindkét termékből apadásnak indultak a készletek. Nem csak a tej ára az, ami történelmi csúcsra emelkedett Amerikában, a várakozások szerint a tejfelhasználás (93,4 millió tonna) is soha nem látott szintet érhet el, köszönhetően az USA rekord méretű (4,88 millió tonna) sajt fogyasztásának. Ny e r st e j sz á l l í tá s sa l k a p c s o l at o s tagállami adatszolgáltatás A kvótarendszer megszűnése után a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/ EU rendelet 151. cikke értelmében a nyerstej első felvásárlójának havonta jelentést kell küldenie a felvásárolt nyerstej mennyiségéről, amely mennyiségről a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot. A részletszabályok lefektetéséhez a 479/2010/EK bizottsági rendelet módosítása szükséges, a módosító rendelet tervezetet szeptember 18-án az Európai Bizottság Mezőgazdasági Piacok Közös Szervezésével Foglalkozó Bizottság Állati termékek ülésén a tagállamok elfogadták, a jogszabály meghirdetése várható. Eszerint április elsejét követően a tagállamoknak minden hónap 20. napjáig meg kell küldeni a Bizottság részére az előző hónapban a nyerstej első felvásárlóinak szállított tej mennyiségét, a nyerstej valós zsírtartalmának feltüntetésével, illetve a 10. napig a 3. országból importált tejtermékek mennyiségét is jelenteni kell majd. EU tejpiaci helyzet Az Európai Tejpiaci Megfigyelőközpont október elsején közzétett legfrissebb, júliusi adatai szerint az EU nyerstej szállítása 5,8%-kal haladta meg a évi szintet és a kvótaév (április-július) tekintetében is ekkora volt a növekedés. Az Unión 11

12 belül 2 tagállamban (CZ, EL) csökkent csak a tejfelvásárlás, Magyarországon azonban az uniós átlaghoz hasonló mértékben, 5,4%-kal nőtt a tejfelvásárlás. A kvótaév vonatkozásában 8,4%-os volt a növekedés. A sajt, a tejpor és a vaj termelése növekszik, egyedül a savanyított tejtermékek előállításában tapasztalható csökkenés. Legnagyobb növekedés a sovány tejpor esetében mérhető (+20%). Az uniós nyerstej ár 2014 júliusában tovább csökkent (37,16 EUR/100 kg), de még mindig 2,4%-kal magasabb 2013 azonos időszakához viszonyítva. A magyarországi átlagár júliusban 32,35 EUR/100 kg volt (+2,6% 2013 azonos időszakához képest), ezzel a 28 tagállam közül a 23. helyen állt. A spot árak év eleje óta tartó esése április hónapban megállt, az árak emelkedni kezdtek, majd augusztusban újra csökkenő tendencia vette kezdetét (olasz spot ár: 37,3, holland spot ár: 32,56 EUR/100 kg). A tejtermékek árait ez év eleje óta jellemző csökkenő tendencia tovább folytatódott, kivéve az emmentáli sajt árát. (2014. szeptemberi árak Sovány tejpor: 218 EUR/100 kg, Vaj: 307 EUR/100 kg, Teljes tejpor: 246 EUR/100 kg, Cheddar: 353 EUR/100 kg, Edami: 315 EUR/100 kg, Gouda: 325 EUR/100 kg, Emmentáli: 450 EUR/100 kg, Savópor: 94 EUR/100 kg). Az EU exportja 2014 első hét hónapjában a vaj és a sovány tejpor esetében jelentősen meghaladta az előző évi szintet, a sajtnál ugyancsak erőteljes emelkedés kezdődött, míg a teljes tejpor exportja a májusban megkezdett csökkenő tendenciát mutatja. Az import 2014 júliusáig a sovány és teljes tejpor kivételével minden termék esetében nőtt, a legjelentősebb bővülés a vaj esetében figyelhető meg. A világpiaci árakat vizsgálva elmondható, hogy valamenynyi vizsgált termék esetében az USA árai a legmagasabbak. A tejtermelés Új-Zélandon csökkent, Ausztrália és az USA esetében pedig növekedett. Az átlagár Új-Zélandon drasztikus mértékben (30,37 EUR/100 kg), az USA-ban kis mértékben (39,58 EUR/100 kg) csökkent. Az EU rövid távú tejágazati prognózisa Az Európai Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága július 7-én az orosz döntés előtt publikálta ún. rövid távú előrejelzését, amely az addigi évi január-áprilisi adatok mellett rövid prognózist is tartalmaz a 2014/2015. évre. 12 A tej és tejtermék ágazatban az erős globális kereslet hatására a tejár továbbra is magas, a 2013 évit meghaladó szinten marad, az EU rekord magas tejfelvásárlása ellenére is. A kedvező időjárási körülmények, a jó minőségű és mennyiségű takarmánybázis, valamint a magas tejárak következtében az Unió tejfelvásárlása 6%-kal nőtt az év első négy hónapjában, összehasonlítva a évi adatokkal. A bőséges kínálatot könnyen felvette a piac, így az uniós tejárak az év első négy hónapjában is stabilak maradtak, 15,5%-kal a évi árak felett. Az előrejelzések szerint az év második felében az EU termelői tejárai továbbra is magas szinten maradnak, köszönhetően a főleg export piaci erős keresletnek, valamint hogy a kínálati maximum időszaka véget ér, és a tejtermékek tőzsdei árai és a spot árak újra emelkedni kezdenek. Az év hátralévő részében az EU tejtermelésének növekedése várhatóan lelassul a második félévi magas felvásárlási értékekhez viszonyítva. A tejárak már csökkenni kezdtek, és nincs kvótaemelési lehetőség sem a kvótarendszer megszűnése előtti utolsó évben. Szerény, 2,3%-os uniós tejfelvásárlás növekedés prognosztizálható évre. A vizsgált időszakban nőtt a tejpor, a sajt és a vaj előállítása és exportja is. A friss tejtermékek gyártása 2014-ben és 2015-ben is stabil marad, míg az egy főre jutó fogyasztás enyhe csökkenését a megemelkedett export kompenzálhatja. Az EU havi termelői tejára 2013 márciusa óta nagymértékben emelkedik. A legnagyobb növekedést, 20%-ot, 2013 szeptemberében mérték. Az árnövekedés átvezetése a termelői tejáraktól a fogyasztói árakba tagállamonként különbözik. Mindez az élelmiszerlánc szerkezete közti tagállami különbségekkel és az élelmiszerlánc szereplői közötti tárgyalási erő különbségekkel magyarázható. A őszi, már az orosz embargó hatásait is figyelembe vevő elemzés és előrejelzés lapzártakor jelent meg, amelyről a későbbiekben adunk tájékoztatást. Nemzeti kvóta túllépés szankcionálása A Mezőgazdasági és Halászati Tanács július 14-i ülésén tárgyalta a Tanács következtetései a tejágazat jövőjéről című tervezetet, amely többek között a tejkvóta 2014/2015. kvótaévben történő túllépése utáni fizetési kötelezettség enyhítésével is foglalkozott. Az elsősorban kvótájukat rendszeresen kihasználó tagállamok által megfogalmazott javaslat arra kérte az Európai Bizottságot, hogy a tejkvóta érvényességének utolsó évében a zsírtartalom szerinti korrekciós tényező módosításával csökkentsék a tejtermelőkre háruló terheket. Magyarország és természetesen a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kezdetektől ellenezte a javaslatot, amellyel a kvótájukat betartó termelők, tagállamok hátrányos megkülönböztetésben részesültek volna, és sérültek volna az érvényben lévő szabályozások. A Tanács július 14-i ülésén végül a tervezet konszenzus hiányában nem került elfogadásra.

13 Olcsó importtej áfacsalás gyanúja A Tej Terméktanács a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal felé az elmúlt években számos bejelentéssel élt az importált dömpingáras vagy más módszerrel tartósan a hazai árszint alatt tartott import tejtermékek, elsősorban 1,5 %-os zsírtartalmú UHT tejek gyártói, illetve forgalmazói ellen. A NÉBIH a bejelentéseket a hatályos jogszabályok betartásának ellenőrzésére minden esetben érdemben kivizsgálta, a bejelentett áruháztól a bejelentett napra vonatkozó adatbázist és számlákat bekérte. Az elmúlt hónapokban a NÉBIH rendre megállapította, hogy a vizsgált termékek esetében diszkriminatív módon való árképzés nem történt. Ez alapján a hasonló alapanyag árú, hasonló technológiával és költséggel előállított termékek közötti jelentős fogyasztói árkülönbségnek más indoka kell, hogy legyen. Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a tejterméket előállító feldolgozó és a kiskereskedelmi egységben történő értékesítés között legalább egy esetben a termék forgalmazásához kötődő adófizetési kötelezettség nem kerülhetett teljesítésre. Ez alapján a Terméktanács bejelentéssel élt a Nemzeti Adóés Vámhivatal felé, amely indokoltnak tartotta a bejelentés teljes körű kivizsgálását. A hivatali eljárás befejezésének várható időpontja 2015 februárja. Tekintettel arra, hogy a magyar piacot elárasztó import tejek elsősorban szlovák, illetve cseh gyártótól származnak, a Tej Terméktanács hivatalos megkereséssel élt a szlovák és a cseh adóhatóságok irányába, valamint bejelentést tett az Európai Bizottság Európai Csalás Elleni Hivatala, az Európai Bizottság Adóügyi ás Vámuniós Főigazgatósága és az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága felé. Az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság a bejelentést továbbította az EUROFISC-nek, amely az Európai Unió tagállamainak az ÁFA csalások elleni küzdelemben történő együttműködését támogató nemzetközi adatcsere mechanizmust működtető hálózata. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat Az Európai Bizottság július 15-én közzétett közleményében az élelmiszer-ellátási lánc tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival szembeni fellépés mellett kötelezte el magát, és arra buzdította a tagállamokat, hogy vizsgálják meg, milyen módon javítható a mezőgazdasági kistermelők és az élelmiszer-kiskereskedők védelme a náluk egyes esetekben sokkal erősebb kereskedelmi partnerek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival szemben. A közlemény javaslatot tesz az érdekelt felek egyes prioritásaira, amelyek elősegítik az ilyen gyakorlatokkal szembeni, egész Unióra kiterjedő hatékony keret kialakítását. Uniós szintű szabályozási intézkedést ugyanakkor nem javasol, a megfelelő, a nemzeti körülményeket figyelembevevő intézkedések meghozatalát nemzeti hatáskörbe utalja. A közleménybe foglalt javaslatokat három építőelem alkotja: 1. Az önkéntes Supply Chain Initiative támogatása, amely egy 2013-ban kidolgozott, a piaci szereplők közötti vertikális kapcsolatokra vonatkozó helyes elvek végrehajtására szolgáló önszabályozási keret. A Bizottság ezen kezdeményezéshez, illetve ennek nemzeti platformjához való csatlakozást javasolja a tagállamoknak. 2. A helyes gyakorlat elveire vonatkozó, uniós szintű normák kialakítása, tekintettel arra, hogy egyes tagállamok nemzeti szinten eltérő megközelítésekkel kezelik a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, más tagállamok viszont még egyáltalán nem hoztak intézkedéseket a tárgyban. Hasznos volna tehát közös szabályozás-értelmezést kialakítani. 3. Az eredményes nemzeti szintű végrehajtás, amelyhez, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok alkalmazásától visszatartó hiteles mechanizmus létrehozása érdekében a közlemény az Unió egész területére alkalmazandó végrehajtási minimumszabályokra tesz javaslatot. A Bizottság 2015 végén jelentést készít az Európai Tanácsnak és az Európai Parlamentnek. E jelentés tükrében a Bizottság döntést hoz, hogy szükségesek-e további, uniós szintű intézkedések. AKI Ta n u l m á n y Az Agrárgazdasági Kutató Intézet A tejágazat kilátásai a kvótarendszer megszüntetése után címmel átfogó tanulmányt készített, amelynek intézeti vitájára szeptember végén került sor a Tej Terméktanács képviselőinek aktív közreműködésével. A tanulmány első fejezete a KAP reform tejágazatot érintő intézkedéseivel, a második fejezet az uniós tejágazat jellemzőivel, a harmadik és negyedik fejezet a tej és tejtermékek nemzetközi piacával és az azt meghatározó fő tényezőkkel, az ötödik fejezet a rövid és középtávú várakozások bemutatásával foglalkozik, az utolsó fejezet pedig következtetéseket tartalmaz a főbb világpiaci, európai uniós és hazai trendekkel kapcsolatban. Az AKI a tanulmány bevezetőjében kihangsúlyozta, hogy annak összeállításakor a Tej Terméktanács 2013 augusztusában megjelentetett, a tej termékpálya különböző területeivel foglalkozó szakértők bevonásával készített A magyar tejágazat helyzete és fejlődésének lehetséges iránya című átfogó tanulmányára is támaszkodott. 13

14 Vél e m é n y e k, é r d e k e s s é g e k Masztitisz Rezisztencia tenyészértékek becslése Kanadában az augusztusi értékelés során A augusztusi értékelés során valósággá vált a CDN által már korábban bemutatott Masztitisz Rezisztencia tenyészérték publikálása Kanadában óta történik az egészségi adatok összefogott gyűjtése, melyben a CDN, a tenyésztőszervezetek, a mesterséges állomások, az állatorvosi szervezetek és a termelésellenőrzést végző szervezet is szorosan együttműködik. A termelésellenőrzött állományok 40%-a szolgáltat adatokat 8 meghatározott betegség vonatkozásában (klinikai tőgygyulladás, a metritisz, a magzatburok visszatartás, a petefészek ciszta, a sántaság, az ellési bénulás, a ketózis és az oltógyomor helyzetváltozás), mely egy komplex adatbázist alkotva teszi lehetővé az adott tulajdonságokra történő tenyészértékek számítását. A termelésellenőrzés során levett tejmintákból a szomatikus sejtszám mennyiségéből (SCC) eddig is lehetett következtetni a szubklinikai tőgygyulladás jelenlétére, de az elmúlt években folyó adatrögzítésnek köszönhetően közvetlen módon is szelektálhatunk a klinikai, illetve szubklinikai tőgygyulladás rezisztenciára. A masztitisz rezisztencia tenyészérték egy index, melyben az első és a későbbi laktációkban előforduló tőgygyulladások gyakoriságára, illetve az első három laktációban a szomatikus sejtszám mennyiségére történik becslés. A masztitisz rezisztencia 0,12 öröklődhetőségi értékkel bír, mely 0,79 korrelációt mutat a szomatikus sejtszám és 0,85, illetve 0,9-es erős kapcsolatot az 1. és a későbbi laktációk során előforduló klinikai tőgygyulladással (1. táblázat). 1. táblázat A Tőgygyulladással kapcsolatos tenyészértékek közötti korrelációk Klinikai Klinikai Tulajdonság Masztitisz tőgygyull. tőgygyull. Rezisztencia 1. laktáció több laktáció Klinikai tőgygyull. 1. laktáció 0,85 Klinikai tőgygyull. több laktáció 0,9 0,73 Szomatikus Sejtszám -0,79-0,44-0,58 A szomatikus sejtszám esetében a negatív irányú kapcsolat kedvező! VITADEX drencselő termékcsalád A masztitisz rezisztencia tenyészérték nem váltja ki az eddig közölt szomatikus sejtszám tenyészértéket, de komoly segítséget nyújthat a tőgygyulladás előfordulásának csökkentésére hozott tenyésztői döntések során. Génbank-Semex Magyarország Kft. Az Adexgo Kft., az Experimetria Kft. és a Vitafort Zrt. közös fejlesztői tevékenységének eredményeként jött létre a VITADEX drencselő termékcsalád, mely A Magyar Állattenyésztésért Termékdíj Pályázat 2014, Tartástechnológia és Takarmányozás kategóriában I. helyezést ért el. Az előző kiadványban röviden erről a fejlesztői munkáról értekeztünk. Most bemutatjuk az azóta történt változtatásokat és a használatra vonatkozó alkalmazási javaslatokat. A korábbiakban ismertetetteknek megfelelően a fejlesztői munka fő célkitűzése, egy olyan kombinált drencselő készülék kialakítása volt, amely hatékonyan alkalmazható az ellés körüli és a laktációs időszak állategészségügyi problémáinak megelőzésére/kezelésére ezáltal a tranzíciós időszak nehézségeinek átvészeléséhez. A VITADEX drencselő készülék egyedi műszaki megoldásai, magas szintű automatizáltsága optimalizálja az időráfordítást, csökkenti a kezelt állat fiziológiás megterhelését. Fontos kiemelni azon innovatív opciót, amely biztosítja a bendőfolyadék szondán keresztüli mintavételezését, így a bendő állapotáról napi rutin művelettel pontos információt nyerhetünk. A júliusban itt megjelent információkhoz képest a műszer prototípusán és az alkalmazott kipróbálások tapasztalatai alapján a műszergyártó cég kialakította a végeleges változatot, amely már jelenleg is kereskedelmi forgalomban kapható. A korábbiakhoz képest a készülékben elvégzett változtatások közül kiemelendő a könnyebb kezelhetőség, a nagyobb folyadékkapacitás és a megerősített vázszerkezet. A műszer termékcsalád a kiegészítő takarmányokkal (Fresh-GO Liquid/Fresh- GO) egyaránt is használható. Ezek a termékek célzottan az ellést követő energiahiányos állapotra összpontosítanak az ezzel járó gyakori problémák figyelembevételével (akut kalciumhiány: ellési bénulás, alacsonyabb takarmányfelvétel, oltógyomor áthelyeződés, egyéb anyagforgalmi betegségek, mint acidózis, ketózis, zsírmáj szindróma stb.). 14

15 Számos nagyüzemi kipróbálás keretében egyértelműen igazoltuk, hogy a termékek a fent említett időszakban kiválóan működnek, akár preventív, akár adott esetben egy már kezdődő probléma esetében a termelési és állategészségügyi problémák kezeléseként. A VITADEX drencselő termékcsalád a kiegészítő takarmányokkal már kereskedelmi forgalomban kapható, a diagnosztikai opciós változat értékesítése változatlanul év végére várható. A TETRA PAK A VILÁGPIAC VEZETŐ VÁLLALATÁVÁ LÉP ELŐ A TEJSZŰRŐ RENDSZEREK TERÉN Dr. Gregosits Balázs kutatás-fejlesztési igazgató, Vitafort Zrt. A Tetra Pak tavaly fejezte be a membránszűrési technológiákra szakosodott dániai DSS Silkeborg A/S felvásárlását. A Filtration Engineering USA közelmúltban történő felvásárlásával és a Tetra Pak dániai, régóta fennálló szűrőrendszerüzletágával együtt ezzel a Tetra Pak feldolgozó üzletága világszerte piacvezetővé lépett elő a tej, sajt és tejsavó szűrésére szolgáló rendszerek terén. Me m b r á n t e c h n o l ó g i a a t e j f e l d o l g o z á s b a n A membrántechnológia jól bevált, a molekulák és ionok szintjén működő elválasztási módszer, melyet az 1970-es évektől alkalmaznak a tejiparban. A tejipar számára legfontosabb alkalmazási területei a következők: Fordított ozmózis (RO) oldatok töménységének növelése a víz eltávolításával Nanoszűrés (NF) a szerves összetevők koncentrációjának növelése egyes egyértékű ionok, például a nátrium és a klór eltávolításával (részleges demineralizáció) Ultraszűrés (UF) nagyméretű és makromolekulák, például fehérjék koncentrációjának növelése Mikroszűrés (MF) baktériumok eltávolítása és a makromolekulák elválasztása Széles körben alkalmazott technológiák Mára a membrántechnológia a tejipar szerves részévé vált. A membránszűrő rendszerek már nem különálló berendezések, hanem szűrőegységként a gyártósor részét alkotják. A Tetra Pak feldolgozási üzletága kerámiából készült membránokat szállít tejipari ügyfeleinek, és integrálja a szűrési folyamatokat. Te t r a Al c r o s s Ba c t o c a t c h Ez a mikroszűrési technológia a Tetra Centri szeparátor modullal és a Tetra Therm Lacta pasztörizáló egységgel integrálható. A Tetra Alcross Bactocatch egység fő felhasználási területei: Baktériumok és spórák eltávolítása a fölözött tejből a hozzáadott anyag nélküli sajtkészítéshez; Baktériumok és spórák eltávolítása a fölözött tejből a jobb, illetve prémium minőségű ESL tejtermékek előállítása érdekében; Baktériumok és spórák eltávolítása a tejsavóból a jobb termékminőség érdekében. Tetra Alcross NF elölnézet Tetra Alcross Bactocatch Tetra Pak Hungária Kereskedelmi Zrt. 15

16 Jog s z a b á l y o k Tö r v é n y e k: 1436/2014. (VII. 31.) Korm. határozat a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezéséről A kormányhatározat rögzíti, hogy a Miniszterelnökség agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek a Kecskemét Lórántffy Zsuzsanna utca 1. szám alatti ingatlanban kerüljenek elhelyezésre január 1-jétől. 1437/2014. (VII. 31.) Korm. határozat az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatás felső szintjének megállapításáról és a mezőgazdasági munkahelyteremtés elősegítéséről A határozat értelmében az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatás kifizetése között úgy kerül végrehajtásra, hogy a euró éves egységes területalapú támogatás felett 5%, 1200 hektárnak megfelelő öszszeg felett pedig 100% támogatáscsökkentést kell alkalmazni az érintett mezőgazdasági termelőknél. A határozat rendelkezik továbbá arról, hogy az egységes területalapú támogatási keretből évente megvalósuló támogatásátcsoportosítás során az állattenyésztés, a zöldség- és gyümölcs termesztés, valamint a vetőmag előállítás kiemelt támogatásban részesüljön, továbbá a tejhasznú szarvasmarha állatjóléti intézkedésre között legalább évi 8 milliárd forintnak megfelelő forrás a termelők számára rendelkezésre álljon. 1487/2014. (VIII. 28.) Korm. határozat az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatáscsökkentésből eredő forrásoknak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott egyes támogatások finanszírozásához történő felhasználásáról A Kormány határozata szerint az egységes területalapú támogatás összegéhez kötött támogatáscsökkentés gazdálkodókra gyakorolt hatásainak ellentételezése érdekében, a támogatáscsökkentésből eredő forrásokból a évi Vidékfejlesztési Program elkészítése és a jogcímek meghirdetése során, a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás vonatkozásában a 2017., 2018., és évekre évenként 8 milliárd forint összeg kerül tervezésre. A Kormány 1511/2014. (IX. 16.) Korm. határozata az agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási intézkedések keretében nyújtandó támogatások folytatásáról 16 A határozat alapján a Kormány felhívja az agrár-vidékfejlesztésért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program részét képező új agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodási támogatási intézkedések január 1-jével történő elindítása érdekében, a évre vonatkozó átmeneti intézkedések bevezetése nélkül az intézkedések új szakmai feltételeinek kidolgozására, valamint a támogatások biztonságos igénybevételére. Miniszteri rendeletek: 2/2014. (VIII. 29.) FM rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról A rendelet a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításait tartalmazza, mely többek között a borjak tartására, és a mezőgazdasági haszonállatokon érzéstelenítés nélkül végezhető beavatkozásokra vonatkozó szabályokat fogalmazza meg. 8/2014. (IX. 10.) FM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet, valamint a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet módosításáról A rendelet a támogatás igénylésének általános feltételeit, a szállító kiválasztása során alkalmazható pontrendszert, a támogatható termékek körét, az általános iskolai tanulók, valamint az óvodások ellátásának támogatására vonatkozó szabályokat, az iskolatej-programot és a tejfogyasztást népszerűsítő kommunikáció támogatására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, valamint az alkalmazandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A rendelet többek között a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez, a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez, a mikrovállalkozások létrehozásához és fejlesztéséhez, a me-

17 zőgazdasági termékek értéknöveléséhez, az állattartó telepek korszerűsítéséhez, valamint a technológiai berendezések korszerűsítése céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások feltételeiről szóló rendeletek módosításit tartalmazza. Az állattartó telepek korszerűsítését érintő jogszabály (61/2012. (VI. 29.) VM rendelet, 3. és 9. ) módosítása szerint: Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb március 31. napjáig megvalósítani. Az ügyfél a támogatás igénybevételére vonatkozó ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be olyan kifizetési kérelmet az utolsó kifizetési kérelem kivételével, melyben legalább a támogatási összeg 10%-a elszámolásra kerül, és az utolsó kifizetési kérelmet, valamint hozzá kapcsolódóan a jogerős használatba vételi engedély hiteles másolatát legkésőbb május 31. napjáig köteles benyújtani. MVH k ö z l e m é n y e k: 102/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztése jogcímre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Közlemény a támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás kifizetése igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Közlemény az alábbi jogcímrendeletek alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről rendelkezik: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéshez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszak: október 1- november 2.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez a évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 111/2011 (XI. 24.) VM rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszak: január 1-31.) A Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani. 104/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Közlemény a támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjét, illetve az igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Közlemény az alábbi jogcímrendeletek alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről rendelkezik: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (ÉLIP I.; ÉLIP II.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 49/2012. (V. 22.) VM rendelet (ÉLIP III.) Kifizetési kérelmet a jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. 106/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének részletes feltételeiről A Közlemény a támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjét határozza meg és a benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. 107/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Közlemény a támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás kifizetése igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Közlemény az alábbi jogcímrendeletek alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről rendelkezik: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban ÁTK I-III. támogatási rendelet) alapján: ÁTK I. jogcím: a április 23. és május 23. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak. ÁTK II. jogcím: a augusztus 13. és szeptember 17. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak. 17

18 ÁTK III. jogcím: a november 16. és december 15. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: ÁTK IV. támogatási rendelet) alapján: ÁTK IV. jogcím: a augusztus 1. és augusztus 31. közötti támogatási kérelem benyújtási időszak. Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el. 116/2014. (VII. 22) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Közlemény a 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet szerinti támogatás kifizetése igénylésének részletes rendjét határozza meg és a benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. A Közlemény az alábbi jogcímrendeletek alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről rendelkezik: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszakok: október 19. és január 10., valamint november 16. és december 20. között.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszak: június 15. és július 15. között.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V. 11.) VM rendelet (támogatási kérelem benyújtási időszak: június 1. és június 30. között). Kifizetési kérelmet a támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek augusztus 1-től december 31-ig elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el /2014. (IX. 6) számú MVH Közlemény a sajt magántárolási támogatásáról Támogatás vehető igénybe sajt magántárolásához a Bizottság 826/2008/EK, valamint szeptember 4-i, 950/2014/EU végrehajtási rendelete és ezen közleményben meghatározott feltételek szerint. A közlemény a sajt magántárolási támogatás jogcímben való részvétel részletes rendjét határozza meg és a magántárolási kérelemhez kapcsolódó, benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. 132/2014. (IX. 6.) számú MVH Közlemény a sovány tejpor magántárolási támogatásáról Támogatás vehető igénybe sovány tejpor magántárolásához a Bizottság 826/2008/EK, valamint szeptember 4-i, 948/2014/EU végrehajtási rendelete és ezen közleményben meghatározott feltételek szerint. A közlemény a sovány tejpor magántárolási támogatás jogcímben való részvétel részletes rendjét határozza meg és a magántárolási kérelemhez kapcsolódó, benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. 133/2014. (IX. 6.) számú MVH Közlemény a vaj magántárolási támogatásáról Támogatás vehető igénybe vaj magántárolásához a Bizottság 826/2008/EK, valamint szeptember 4-i, 947/2014/EU végrehajtási rendelete és ezen közleményben meghatározott feltételek szerint. A közlemény a vaj magántárolási támogatás jogcímben való részvétel részletes rendjét határozza meg és a magántárolási kérelemhez kapcsolódó, benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti. 134/2014. (IX. 6.) számú MVH Közlemény a sovány tejpor és vaj intervenciós felvásárlásához és tárolásához kapcsolódó időszak módosításáról A közlemény az intervenciós vaj és sovány tejpor tárolásában való részvételről, valamint a sovány tejpor és a vaj rögzített áron történő felvásárlásáról szóló közlemények módosításáról rendelkezik. A módosítás alapja az Európai Bizottság szeptember 5. napján hatályba lépett 949/2014/EU rendelete, amely a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes támogatási intézkedésként rendelkezik a vajra és sovány tejporra vonatkozó évi intervenciós időszak meghosszabbításáról. 136/2014. (IX. 09.) számú MVH Közlemény az intervenciós felvásárlásra és magántárolási támogatásra szánt tejtermékek gyártóinak jóváhagyásáról szóló 29/2011 (III. 9.) számú közlemény módosításáról A közlemény az intervenciós felvásárlásra és magántárolási támogatásra szánt tejtermékek gyártóinak jóváhagyásáról

19 szóló 29/2011. (III.9.) számú MVH közlemény módosításáról rendelkezik. A módosítás a tejtermékek magántárolási támogatásában résztvevő gyártók intervenciós jóváhagyási kötelezettségét megszünteti. 145/2014. (IX. 26.) számú MVH Közlemény a sajt magántárolási támogatás igénybevételi lehetőségének megszüntetéséről A közlemény a szeptember 8-tól igénybe vehető sajt magántárolási támogatás igénybevételi lehetőségét szünteteti meg. NÉBIH Kö z l e m é n y e k: Elérhetőek a évi Gazdálkodási Napló web-gn, valamint a nitrát adatlap elektronikus beküldéséhez szükséges nyomtatványok, és feltöltő felület. Az adatszolgáltatások teljesítéséhez a web-gn esetében az ötödik gazdálkodási évre vonatkozóan rendelkezésre álló időszak szeptember 1-től november 30-ig tart. A Nitrát adatszolgáltatást szeptember 1-től december 31-ig kell teljesíteni. Az adatokat mindkét esetben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, az ebből a célból működtetett elektronikus felületen keresztül, amely a Hivatal honlapján érhető el. Európai Uniós jogszabályok: 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, valamint átmeneti rendelkezések bevezetéséről A 1305/2013/EU rendelet általános szabályokat állapít meg az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott uniós vidékfejlesztési támogatásra vonatkozóan. A jogszabály ezekhez az általános szabályokhoz rendel kiegészítő szabályokat, többek között a fiatal mezőgazdasági termelők támogatása, a támogatásra jogosult rövid ellátási láncok és helyi piacok meghatározása, a használt berendezések támogathatóságának feltételei, vagy az állatjóléti kötelezettségvállalások vonatkozásában. 947/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet a vaj magántárolási rendszerének bevezetéséről és a magántárolási támogatás összegének előre történő megállapításáról augusztus 7-én az orosz kormány betiltotta bizonyos Unióból származó termékek, többek között a tejtermékek Oroszországba történő behozatalát. A vaj árának és készleteinek alakulása nehéz piaci helyzetre utal, amely tárolás segítségével megszüntethető vagy enyhíthető. A jogszabály rendelkezései alapján a piaci helyzetre tekintettel támogatás nyújtható a vaj magántárolásához. A támogatás összege: a rögzített tárolási költségek esetében 18,93 EUR/tárolt tonna, a szerződéses tárolás időtartamára 0,28 EUR/tonna/nap. 949/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a tej- és tejtermékágazatot érintő ideiglenes támogatási intézkedéseknek a vajra és sovány tejporra vonatkozó évi állami intervenciós időszak meghosszabbítása formájában történő megállapításáról Az orosz kormány döntése piaci zavarokhoz és adott esetben jelentős árcsökkenésekhez vezethet. Az 1308/2013/EU rendelet 12. cikkének d) pontja értelmében a vaj és a sovány tejpor tekintetében állami intervencióra március 1-jétől szeptember 30-ig van lehetőség, azonban a jelentős árcsökkenés és a piaci zavarok megelőzése érdekében a Bizottság úgy határozott, hogy az állami intervenció lehetősége szeptember 30-át követően is nyitva maradjon. A hivatkozott rendelet tekintettel a fentiekre a vaj és a sovány tejpor tekintetében az intervenciós felvásárlási időszak december 31-ig történő meghosszabbítására ad felhatalmazást. 950/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet az egyes sajtok magántárolására vonatkozó ideiglenes és rendkívüli támogatási program megnyitásáról és a támogatás összegének előzetes rögzítéséről Az orosz importtilalom a tejtermékek közül a sajt exportját érinti a legérzékenyebben, hiszen az Unió teljes sajtexportjának 33%-a Oroszországba irányul. A rendelet a sajtpiac súlyos egyensúlyhiányának raktározással történő enyhítését célozza, a sajt magántárolására támogatást nyújt és a támogatás összegét rögzíti. 992/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet a 950/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatályon kívül helyezéséről A rendelet a sajt magántárolásához nyújtott támogatásról szóló rendeletet helyezi hatályon kívül. 19

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás

2012/7. Állományváltozás az első félévben Állománynövekedés Állománycsökkenés Állományváltozás 2012/7 A KSH adatai szerint a szarvasmarha-állomány júniusban 733 ezer egyed, 41 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. A tehénállomány 8 ezerrel haladja meg a tavaly júniusit, 335 ezer darab. E pozitív

Részletesebben

Aktualitások a tejágazatban október 26.

Aktualitások a tejágazatban október 26. Aktualitások a tejágazatban 2017. október 26. Tejfelvásárlás az Európai Unióban (ezer tonna) Jan-Aug. 2017/16: +0,08% Tagállami trendek tejfelvásárlás 2015.IX.-2016.VIII. 2016. IX.- 2017.VIII. SK -2,7%

Részletesebben

Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről április 10.

Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről április 10. Tájékoztatás az EU-s és a hazai tejpiac helyzetről 2017. április 10. Piaci helyzet EU Tejfelvásárlás az Európai Unióban (ezer tonna) 16 000 12 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 10 8 6 4 százalék

Részletesebben

/2015. szeptember 7./

/2015. szeptember 7./ /2015. szeptember 7./ I. FELVÁSÁRLÁS Tejfelvásárlás az Európai Unióban Az EU tejfelvásárlása 2015. első negyedévében elmaradt a 2014. évi szinttől, a kvótarendszer április elsejei eltörlését követően azonban

Részletesebben

2015. OKTÓBER 61/2015. (X. 12.) FM

2015. OKTÓBER 61/2015. (X. 12.) FM 2015. OKTÓBER Miniszteri rendeletek 61/2015. (X. 12.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.11. COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, szeptember 8. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 8. (OR. en) 12047/16 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2016. szeptember 8. Címzett:

Részletesebben

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai

A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai A Tej Terméktanács 2014. június 19-én megtartott elnökségi ülésének határozatai 37/2014. (06.19.) sz. elnökségi határozat Az Elnökség a jegyzőkönyv vezetőjévé Hajdú Bernadettet választotta meg, a jegyzőkönyv

Részletesebben

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg

A spot árak alakulása (erucent/liter, eurocent/kg 213/7 Az unió országaiban a tejfelvásárlás az előre jelzetteknek megfelelően marad az előző év azonos időszakának szintjét még mindig nem éri el, bár a különbség csökken. Ez az egy éve fennálló állapot

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.10. COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

2016. ÁPRILIS. Miniszteri rendeletek

2016. ÁPRILIS. Miniszteri rendeletek 2016. ÁPRILIS Miniszteri rendeletek 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.11.24. COM(2017) 692 final 2017/0310 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések

Részletesebben

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása

Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Tejpiaci támogatások, a rendkívüli támogatások felhasználása Sárecz László Agrárpiaci Főosztály Földművelésügyi Minisztérium Budapest, NAK konferencia 2017. Április 10. A tejpiac helyzete A tejpiac stabil,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.7.2009 COM(2009) 354 végleges 2009/0094 (CNS) C7-0103/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az 1234/2007/EK rendelettől ( az egységes közös piacszervezésről szóló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

VI. Tejágazati Konferencia

VI. Tejágazati Konferencia VI. Tejágazati Konferencia Mélykuti Tibor elnök Tata, 2016. november 23. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács Miniszter által elismert reprezentatív szakmaközi szervezet (2013) A Terméktanácsnak

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 1. oldal 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Wayda Imre vezető főtanácsos Agrárfejlesztési Főosztály Kaposvár, 2012. szeptember 21-22. Előzmények A 2007-2013. vidékfejlesztési program (ÚMVP

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 11. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7781/16 AGRI 174 AGRIFIN 31 AGRIORG 25 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. április 11. Címzett:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 1. oldal 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE)

7801/16 NP/is DGB 1A. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 14. (OR. en) 7801/16. Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0111 (NLE) 7801/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 177 AGRIFIN 34 AGRIORG 28 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12.

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. IX. évfolyam/12. szám /12. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I IX. évfolyam/12. szám 2007.01.20. 2006/12. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termelıi nyerstej termelıi ára 3 A feldolgozott

Részletesebben

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 10/2017. (III. 17.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról A mezőgazdasági,

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. július 20. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. június hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. X. évfolyam/7. szám /7.

PIAC A K I TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Tartalom. X. évfolyam/7. szám /7. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat X. évfolyam/7. szám 08.20. 2007/7. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termelıi nyerstej termelıi ára 2 A feldolgozott tej

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A 23/2016. (IV. 5.) FM

A 23/2016. (IV. 5.) FM A földművelésügyi miniszter 23/2016. (IV. 5.) FM rendelete a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatáshoz kapcsolódó mezőgazdasági csekély összegű támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető

Részletesebben

Te j Te r m é k t a n á c s

Te j Te r m é k t a n á c s Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hírlevele 2012. I. negyedév 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/c. Telefon: 06-1-203-14-50 Fax: 06-1-203-14-77 E-mail: tejtermek@tejtermek.hu www.tejtermek.hu A tej

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 17. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 17. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10166/16 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AGRI 328 AGRIFIN 68 AGRIORG 51 A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

XVI. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I. negyedév

XVI. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I. negyedév XVI. évfolyam, 2. szám, 2015 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2015. Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XVI. évfolyam, 2. szám, 2015 Megjelenik negyedévente Osztályvezető Dr. Vágó Szabolcs

Részletesebben

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor

OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor OROSZ EMBARGÓ HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI A MAGYAR ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS ÁGAZATRA. Készítette: Márton Gábor A FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUS HÁTTERE Oroszország kormánya augusztus 7-én importtilalmat vezetett

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum

Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Együtt és tovább. EMVA LEADER fórum Kimle, 2014.12.15. 12 15 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési i Alapból finanszírozott egyes

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0181 (NLE) 10133/16 AGRI 325 AGRIFIN 66 AGRIORG 49 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. június 10. Címzett:

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika jelenlegi rendszerének értékei Magyarország számára

A Közös Agrárpolitika jelenlegi rendszerének értékei Magyarország számára A Közös Agrárpolitika jelenlegi rendszerének értékei Magyarország számára Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Agrárakadémia Merre tovább Közös Agrárpolitika? Herman Ottó

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. május 20. Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. április hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel

Részletesebben

XVI. évfolyam, 4. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I-III. negyedév

XVI. évfolyam, 4. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I-III. negyedév XVI. évfolyam, 4. szám, 2015 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I-III. negyedév Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XVI. évfolyam, 4. szám, 2015 Megjelenik negyedévente Osztályvezető Dr.

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és tárgya MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 51. szám 8813 A vidékfejlesztési miniszter 41/2012. (IV. 27.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/04. szám /04. hó.

PIAC TEJ ÉS TEJTERMÉKEK. Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/04. szám /04. hó. PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat XI. évfolyam/04. szám 05.20. 2008/04. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A tej termelői ára...3 A tejtermékek feldolgozói

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

MÉRFÖLDKŐ. a Tej Terméktanács tagsága

MÉRFÖLDKŐ. a Tej Terméktanács tagsága 2014. I. negyedév MÉRFÖLDKŐ Kiskereskedelmi áruházláncokkal bővült a Tej Terméktanács tagsága A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács életében egy jelentős mérföldkő, illetve szervezetünk szakmai tevékenységében

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása

A8-0380/3. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása 6.12.2017 A8-0380/3 Módosítás 3 Czesław Adam Siekierski a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság nevében Jelentés A8-0380/2017 Albert Deß A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén érvényben lévő

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A baromfi-egészségügy aktuális

A baromfi-egészségügy aktuális A baromfi-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos XIX. Derzsy-napok 2011. június 2-3. Témák: Az állategészségügyi

Részletesebben

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI

A Bizottság nyilatkozatai. A vidékfejlesztési programok időtartamának meghosszabbítása /17 ADD 1 (hs)/ms 1 DRI Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 12. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0282B (COD) 15577/17 ADD 1 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember

6200 Kiskőrös, Luther tér 1. Tel.: 78/415-540 2014. szeptember Megvalósítási határidő hosszabbítás A LEADER HACS közreműködésével megvalósuló, 2012-2014. években benyújtott támogatásban részesült kérelmek esetében meghosszabbításra került a megvalósítási határidő.

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ I. negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) június 4. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 negyedévében 3,5%-kal nőtt a GDP (második becslés) 1/5 1. június. EMBARGÓ! Közölhető: 1. június -én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1 Felhasználási oldal...

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok

Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Mi vár a magyar mezőgazdaságra a következő 10 évben? Kormányzati lehetőségek és válaszok Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Kecskemét, 2014. június

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6.

A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével. 2013. november 6. A magyar tejszektor 2013-ban egy tejtermelő szemével 2013. november 6. Vázlat Kisalföldi Zrt. bemutatkozás A magyar tejágazat teljesítménye Termelő feldolgozó kapcsolat Termelési technológia a Kisalföldi

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatások

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A 139/2013. (VIII. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott de minimis támogatás igénybevételéről I. A támogatás jogszabályi alapja A sertésfeldolgozást végző

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/05. szám /05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. XI. évfolyam/05. szám /05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat XI. évfolyam/05. szám 06.20. 2008/05. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A tej termelői ára...3 A tejtermékek feldolgozói

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Piaci intézkedések 2015-2020

Piaci intézkedések 2015-2020 Piaci intézkedések 2015-2020 Tarpataki Tamás agrárpiaci főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium Fiatal Gazda Konferencia, 2015. február 27. KAP kiadások alakulása 1980-2020 (folyó árakon) 70 60 EU-10

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

tervek és kialakítás 2013 után Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár

tervek és kialakítás 2013 után Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Piacszabályozás és kockázatkezelés tervek és kialakítás 2013 után Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár A KAP négy fő jogszabálya (2014-2020) Közvetlen támogatás szabályozása

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/ III. negyedévében 3,2%-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 2014 III. negyedév, második becslés december 3. STATISZTIKAI TÜKÖR 1 I ében 3,-kal nőtt a GDP Bruttó hazai termék, 1 I, második becslés 1/18 1. december 3. EMBARGÓ! Közölhető: 1. december 3-án reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 Termelési oldal...1

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu

Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései. Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Szarvasmarha ágazat aktuális kérdései Dr. Wagenhoffer Zsombor ügyvezető igazgató wzsombor@t-online.hu Támogatási lehetőségek 2013-ban Összesen 690 Mrd Ft (2012-ben 628 Mrd +10%) mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

Az sertés-egészségügy aktuális

Az sertés-egészségügy aktuális Az sertés-egészségügy aktuális kérdései Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Sertésegészségügyi szakmai nap Oroszháza Gyopárosfürdő,

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

13/2014. (II. 24.) VM rendelet

13/2014. (II. 24.) VM rendelet Magyar joganyagok - 13/2014. (II. 24.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 1. oldal egyes agrártámogat 13/2014. (II. 24.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 80/2015. (VII. 15.) számú KÖZLEMÉNYE a kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásának igénybevételéhez szükséges nyomtatvány

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében

Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Az agrárium helyzete, fejlődési irányai a kormány agrárpolitikájának tükrében Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium 2015. szeptember 29. Mezőgazdaság

Részletesebben

XXIV. évfolyam, 3. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I. félév

XXIV. évfolyam, 3. szám, Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS I. félév XXIV. évfolyam, 3. szám, 2013 Statisztikai Jelentések MŰTRÁGYA ÉRTÉKESÍTÉS 2013. I. Műtrágya értékesítés Műtrágya értékesítés XXIV. évfolyam, 3. szám, 2013 Megjelenik ente Osztályvezető Dr. Vágó Szabolcs

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben