könyv: könyv-fejezet:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "könyv: könyv-fejezet:"

Átírás

1 Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos írás, 100 élőszóbeli közlés, 100 népszerűsítő) könyv: 1.Magyarország technikatörténete. (A honfoglalás korától a III. évezred kezdetéig.) Szent István király megkoronázásának évfordulója emlékére. Magyar Millennium Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 475 oldal, I-VIII. színes táblák. ISBN /1. Budapest, Magyarország technikatörténete (a honfoglalás korától a III. évezred kezdetéig). Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, oldal, VIII színes tábla. (A kötetnek egyes részletei átfedik az értekezés egyes részleteit. Például: 259. oldal, a Magyar Tudományos Akadémia hazánkban a tudományos-technikai haladásnak is egyik letéteményese volt; 268. oldal, Hollán Ernő akadémikus lett; 306. oldal, K. Lipthay Sándor akadémikus a mérnöki karról; 315. oldal, Bedő Albert akadémiai levelező tag; 323. oldal, a Magyar Tudományos Akadémia természettudományos folyóirata a Matematikai és Természettudományi Értesítő; 346. oldal, Kherndl Antal akadémikus; 352. oldal, Schenek Istvánt és Farbaky Istvánt az akkumulátorért elismerésben részesítette az Akadémia; 372. oldal, Kerpely Antal akadémiai levelező tagsága; stb.) könyv-fejezet: 1.Pannon Enciklopédia Pannon Enciklopédia. Magyar ipar- és technikatörténet. Főszerkesztő: Dr. Fehér Katalin. Kertek oldal. ISBN (Társszerző: Dr. Rosta István) 2.Dr. Rosta István: Magyarország technikatörténetének kiemelkedő korszakai. Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón. Az óvó- és tanítóképzés felsőfokúvá válásának 40., főiskolai szintre emelésének 25., az óvóképzés főiskolai szintre emelésének 15. évfordulójára. Szerkesztő: Kovátsné dr. Németh Mária. Tanító- és Óvóképző Főiskolák, Főiskolai Karok Kollégiuma. Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. Kaposvár, oldal oldalak. (Megjelent: május 12.) 3.A Magyar Tudományos Akadémia a dualizmus korában. In.: Árkádia peremén: Írások a művelődés- és tudománytörténet köréből. (Szerk.: Kővágó S., Paál L.) Kaposvár: KE- CSPFK p. 1

2 tudományos cikk: 1.Néhány Somogy megyei mérnök életútjának forrásanyaga (Lájpczig István mérnök). Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Újabb eredmények a hazai, tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudomány, a technika és az orvoslás tárgyi, képi és írott forrásai. (az évi ankét anyaga) Szerkesztette: Dr. Vámos Éva, Dr. Vámosné dr. Vigyázó Lilly. ISSN X. Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága. Budapest, oldal oldalak. 2.Eötvös József felfogása a technikatanításról, és nézeteinek mai hatása. A technika tárgy fejlődése és fejlesztése a múlt, jelen és jövő tükrében. Kiadvány országos konferenciáról. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Technika Tanszék szeptember Szeged. 52 oldal oldalak. 3.Néhány kérdéskör a technikatörténet tanításának tantárgy-pedagógiai kultúrájáról. Módszertani Lapok. Informatika + Technika. Az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda módszertani folyóirata. Felelős szerkesztő: Szili Károly. 2. évfolyam 3. szám március. ISSN , 39. oldalak. 4.Rostáné Horváth Ilona, Rosta István: A Bánki orvos-mérnökcsalád néhány XIX. századi életrajzi adatának vizsgálata az évi szabadságharcban betöltött szerepük kapcsán. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika és orvostörténet köréből. A természettudósok, mérnökök, orvosok az es forradalom és szabadságharcban (az évi ankét anyaga) Szerkesztette: Dr. Vámos Éva, Dr. Vámosné dr. Vigyázó Lilly. ISSN Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága. D.Sc.Dr. Móra László tiszteletére. Budapest, oldal oldalak. 5.Rosta István: Eötvös József törekvései a magyarországi szakoktatásért. A középfokú szakoktatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig című tudományos konferencia anyaga. (Tatabánya, október 9.) Tatabányai Múzeum. Tudományos Füzetek 3. Tatabánya, oldal oldalak. 6.A tudományos technika Magyarországon a dualizmus korában, különös tekintettel az európai kapcsolatokra. Előadások összefoglalói. Tudományos és Művészeti Napok november 3-5. A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola kiadványai. Tudomány sorozat. 12. szám. ISSN Szerkesztette: Dávid János. Kiadja a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar kiadója. 115 oldal oldalak. Megjelent: Kaposvár, október. 7.Elméleti pedagógiai alapok a technika tanításában, különös tekintettel a neveléselméleti, neveléstörténeti és technikatörténeti vonatkozásokra. Ezredforduló, műveltségkép, kisgyermekkori nevelés. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán a Tudomány Napja alkalmából november 3-4-én rendezett konferencia előadásai. Trezor Kiadó. Budapest, oldal oldalak. 8.HISTORICAL INTERACTIONS OF THE VOCATIONAL TRAINING PEDAGOGY AND TECHNICAL CULTURE. NATIONAL CULTURE GLOBALIZATION ROOTS AND WINGS INTERNATIONAL CONFERENCE. Előadás és ABSTRACTS. 59. p. Angol nyelvű előadás és írásos anyag. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2

3 Közgazdaságtudományi Kar április Sopron, április 12., péntek. SAFEGUARDING OUR NATIONAL CULTURE THROUGH THE HISTORICAL INTERACTIONS OF THE VOCATIONAL TRAINING PEDAGOGY AND TECHNICAL CULTURE. 9.Magyarországi kultúrmérnökök európai tanulmányútjai a dualizmus korában. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Kiadja: MTESZ. Budapest, oldaltól. ISSN Magyarország technikatörténetének kezdeti szakaszai. In: A honfoglaló magyarság állama, kultúrája és az ősi vastermelés. VII. Konferencia. Somogyfajsz, máj Dunaújváros: Dunaferr-Somogyország Archeometallurgiai Alapítvány, p. 11.Esztétikai nevelés a dualizmus korabeli magyar mérnökképzésben. In: VII. Nemzetközi Erkölcs-, Művészetfilozófiai és Nevelési Konferencia. Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, augusztus (Szerk.: Kékes Szabó M. et al.) Kaposvár: KE-CSPFK, p. 12.Tudós emlékhelyek Kaposváron. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás köréből. Kiadja: Országos Műszaki Múzeum és MTESZ. Budapest, oldaltól. ISSN A Technika és más reáliák oktatása a piarista iskolakultúrában. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. (Szerk.: Vámos É., Vámosné Vigyázó L.) Bp.: Országos Műszaki Múzeum és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, p. 14.A piaristák iskolakultúrája a XII. századtól. In: A katolikus egyház évszázadai: a kaposvári egyháztörténeti konferencia előadásai. (Szerk.: Jávorszki A.) Kaposvár: KE-CSPFK, p. 15.Wheat analysis for economic purposes in the respective works of Kosutány and Lengyel. For poster presentation Abstract. History of the Food Chain. A rövidített anyag leadva az Országos Műszaki Múzeumban Dr. habil. Vámos Évának. Gödöllő, augusztus 31 szeptember 3. (Az értekezésben is szereplő két akadémikus a dualizmus korából Kosutány Tamás és Lengyel Béla.) egyetemi jegyzet: 1.Technika III. Elektrotechnika Tankönyvkiadó. Budapest, 2007-ig 14 kiadás. 254 oldal. 2.A technika fejlődése. (Technikatörténet) Tankönyvkiadó. Budapest, 2007-ig 9 kiadás. 195 oldal. népszerűsítő cikkek: 1.Eötvös József felfogása a technika tanításáról, és nézeteinek mai hatása. Módszertani Lapok. Informatika + Technika. Az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda módszertani folyóirata. Felelős szerkesztő: Szili Károly. 3. évfolyam 2. szám december oldalak. 3

4 2.Néhány, a vízügyekkel összefüggő környezetkárosító hatás Magyarország technikatörténetében. Technika az iskolában folyóirat. V. évf. 2. szám március. Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém. A Technikatanárok Országos Egyesületének módszertani folyóirata. ISSN oldal oldal. 3.Honfoglaló őseink építkezésének néhány technikai megoldása. Technika az iskolában. A Technikatanárok Országos Egyesületének módszertani folyóirata. V. évfolyam. 3. szám május. ISSN oldalak. 4.A technikai kultúra két jeles személyisége a régebbi századfordulóról: Balla Antal és Sártory József. Technika az iskolában. VI. évfolyam. 5. szám november. A Technikatanárok Országos Egyesületének módszertani folyóirata. 48 oldal oldalak. 5.Az egyetemek szerepe a világ tudomány- és technikatörténetében. Múltra alapozott jövő a magyar technikai kultúrában. Technikatanárok V. Országos Tudományos Tanácskozása. Szombathely, Kiadvány az előadásokról. Szerkesztette: Kővári Istvánné. ISBN Kiadja a Berzsenyi Dániel Főiskola Technika Tanszéke, Szombathely. 145 oldal oldalak. Megjelent 2001-ben. 6.Tudománytörténeti és technikatörténeti nemzeti értékeink feltárása és tanítása egy soknemzetiségű államszövetségben ( ; 2004-). In: Technikatanárok VIII. Országos Konferenciája. (Szerk.: Kesztyűsné Dobos K.) Szeged: SZTE-JTFK, p. 7.Dr. Szász Béla ( ) kaposvári orvos és jogász professzor emlékezete. In: Somogyi Honismeret p. nemzetközi konferenciák kiadványai: 1.A tudomány- és technikatörténet néhány katasztrófája, erkölcsi tanulságokkal, Albert Schweitzer etikája alapján. Der Wille zu den Werten. Az értékek akarása. A Kaposvári Erkölcsfilozófiai és nevelési Konferencia előadásai. Kiadja a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar kiadója. 579 oldal oldalak. (Nemzetközi konferencia anyaga.) ISBN Megjelent: Kaposvár, november. 2.A magyar tudomány hatása a dualizmus korabeli gazdasági életben. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia. Tanulmánykötet. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar. Győr, oldal oldalak. 4

5 Dr. Rosta István Teljes publikációs jegyzéke A kombinációs tevékenységre (gondolkodásra) nevelés problémái a műszaki-szakmai gyakorlati alapképzésben. Egyetemi doktori értekezés. Budapesti Műszaki Egyetem Kossuth Lajos Tudományegyetem. Budapest Debrecen p A kombinációs tevékenységre nevelés néhány problémája a műszaki-szakmai gyakorlati képzésben. Középfokú Szakoktatás 1975/9. VIII. évf november. (Az Oktatási Minisztérium folyóirata.) p. 3. A kombinációs tevékenységre nevelés problémái a műszaki-szakmai gyakorlati alapképzésben. Acta Academiac Polutechnicae Pollack Mihály Pécs. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola Tudományos Közleményei Pedagógia (kivonat). Pedagógiai kötetben és különlenyomatként is. P6-1-p6-13.p. 4. Kombinációs tevékenység, problémamegoldó gondolkodás a műszaki szakmai gyakorlati alapképzésben. Előadás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola tudományos ülésszakán. Elhangzott: tavaszán. Időtartam: kb. 30 perc. 5. Újítás géptervezési eljárás megkönnyítésére. Elfogadás és díjazás a Csepel Vas- és Fémművek Egyedi Gépgyárában. Budapest, Tervrajzok és leírás, megépített modellek A szakma szeretete és a szakközépiskola. Szakmunkásnevelés XXVII. évf március. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 7. Jártasság és készség a gyakorlati oktatásban. Szakmunkásnevelés 1976/6. XXVII. évf június. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 8. A pedagógiai dokumentációk kimunkálása és elemzése a felsőfokú tűzvédelmi oktatás megszervezéséhez. I. díjat nyert pályázat, június. (Tűzoltóság Országos Parancsnokság Tudományszervezési Osztálya II. számú tudományos pályázat, Budapest.) Társszerzőként. 43 p. 9. A felvételi vizsga, mint átmenet a felsőoktatás és a középfokú oktatás között. Felsőoktatási Szemle 1976/9. XXV. Évf szeptember. (Az Oktatási Minisztérium folyóirata.) p. 10. Kombinációk, problémák a munka tanításában. Szakmunkásnevelés 1976/10. XXVII. évf december. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) 7-9. p. 5

6 Gondolkodnak-e a tanulók munka közben? Szakmunkásnevelés 1977/1. XXVIII. évf január. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 12. A tartalom tervezésének szempontjai. Szakmunkásnevelés február. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 13. Kombinációk, problémák a munka tanításában. Néhány módszer ajánlása. Szakmunkásnevelés 1977/3. XXVIII. évf március. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 14. Munkatárgyak, rendszerek és eszközök. Szakmunkásnevelés 1977/4. XXVIII. évf április. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 15. Zipernowsky Károlyra emlékezünk. Szakmunkásnevelés 1977/4. XXVIII. évf április. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) 20. p. (A tanulmány névaláírás nélkül jelent meg, mert ugyanez a lapszám egy másik írásomat is tartalmazza.) 16. Kombinációk, problémák a munka tanításában. Zárszó nyitott kérdésekkel. Szakmunkásnevelés 1977/5. XXVIII. évf május. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) 5-7. p. 17. Gyártmányismertető a Csepel Művek Egyedi Gépgyárának termésszerkezetéből. AVS típusú csőgyártó gépek. Somogyi Műszaki Szemle 1977/3. III. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) éve született Zipernowsky. Villamosság 1978/ évf június. Társszerzőként p. 19. A Csepeli Vas- és Fémművek a szakképzésért. Szakmunkásnevelés 1978/10. XXIX. évf december. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) 6-8. p. 20. A szakmai beválás elősegítése a szakmunkásnevelés fontos feladata. Pályaválasztási Közlemények. 4. sz. Pályaválasztási módszertani dolgozatok. (Kiadta a Somogy megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Kaposvár, 1978.) p. 21. Megemlékezés Zipernowsky Károlyról. Somogyi Műszaki Szemle 1978/1. IV. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) 28. p. 22. Gyártmányismertető a Csepel Művek Egyedi Gépgyárának termékszerkezetéből. II. rész. Z típusú csőgyártó gépek. Somogyi Műszaki Szemle 1978/2. IV. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) Társszerzőként p. 23. Gyártmányismertető a Csepel Művek Egyedi Gépgyárának termékszerkezetéből. III. rész. Befejezés. VRM típusú egyengető gépek. Somogyi Műszaki Szemle 1978/3. IV. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) Társszerzőként p. 24. A szakmai beválás elősegítése a szakmunkásnevelés fontos feladata. Angol fordításban (gyűjteményes kötet részeként) kiadta a Library of Congress Washington 1979-ben, a Könyvexport Kultúra Külkereskedelem szervezésében. Magyarul: Pályaválasztási 6

7 Közlemények 4. sz. Pályaválasztási módszertani dolgozatok. (Kiadta a Somogy megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Kaposvár, 1978.) p. 25. A szakképző iskolák és a velük együttműködő üzemek feladatai a szakképzésben. Előadás a Somogy megyei pedagógus Továbbképző Intézetben. Elhangzott: szeptember. Időtartam: kb. 1 óra Az NC gépek alkalmazásának műszaki-gazdasági előkészületei. Somogyi Műszaki Szemle 1979/2. V. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) p. 27. Elektrotechnika I. rész Házi sokszorosítású jegyzet. (Kiadta a Kaposvári Tanítóképző Főiskola.) Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. 139 p. 28. Elektrotechnika II. rész Házi sokszorosítású jegyzet. (Kiadta a Kaposvári Tanítóképző Főiskola.) Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. 124 p A technikai nevelés kérdései a szakkollégiumi rendszerű tanítóképzésben. Felsőoktatási Szemle 1980/12. XXIX. évf december. (Az Oktatási Minisztérium folyóirata.) p. 30. Megemlékezés Enrico Fermiről. Somogyi Műszaki Szemle 1980/1. VI. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) 11. p. 31. Súrlódási és kopási jelenségek gépalkatrészeknél. Előadás a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár felkérésére, szakmai közönség részére. Elhangzott: november 17-én a Műszaki Könyvhónap rendezvényeinek keretében. Időtartam: kb. 1 óra. 32. Elektrotechnika gyakorlatok Házi sokszorosítású jegyzetpótló. (Sokszorosította a Kaposvári Tanítóképző Főiskola.) Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. 45 p. 33. Tűzrakás a huszadik században. (Fermi és az atommáglya). Irka 1980/1. (A Kaposvári Tanítóképző Főiskola ifjúsági lapja.) 34. Az új nemzetközi mértékegység-rendszer (SI) és kialakulásának története. Irka 1980/2. (A Kaposvári Tanítóképző Főiskola ifjúsági lapja.) p. 35. Horváth Árpád: A megkésett világhír. Könyvismertetés. Irka 1980/4. (A Kaposvári Tanítóképző Főiskola ifjúsági lapja.) p Korszerű technika tankönyv. Tankönyvelemzés és ismertetés. Köznevelés április 30. XXXVIII. évf. 18. szám. 15. p. 37. A pályaorientáció és a technikatanítás néhány tantárgy-pedagógiai összefüggése. Pályaválasztási Közlemények 4. sz. Jubileumi kiadvány Szakmai tanulmányok. (Kiadta a Somogy megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Kaposvár, 1982.) p. 7

8 38. A delizsánsz útja. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 10. XXXVIII. évf szám. 39. Bell és a Puskások. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 24. XXXVIII. évf szám. 40. Zsilip a Sión. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 31. XXXVIII. évf szám. 41. A két Kármán. Irka 1982/1. (A Kaposvári Tanítóképző Főiskola ifjúsági lapja.) p Wilczek Ernő, a mérnöki tudományok kiemelkedő személyisége. Somogyi Honismereti Híradó 1983/2. (Kiadta a Somogy megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya és a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, Kaposvár.) p. 43. Az évi Levéltári Évkönyv (14.) tanulmányainak szerepe az iskolai oktatásban. Korreferátum Dr. T. Mérey Klára és Dr. Szili Ferenc tanulmányairól. Elhangzott: a Somogyi Levéltári Napokon, november 17-én. 44. Gépi technika a mezőgazdaságban. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 23. XXXIX. évf szám. 4. p. 45. Műszaki képzés a mezőgazdaság szolgálatában. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 30. XXIX. évf szám. 4. p. 46. A mezőgazdasági gépek forgalmazása Somogyban. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap november 5. XXXIX. évf szám. 4. p. 47. A technikai nevelés szerepe a népművelésben. TIT szervezésű előadás népművelői jelölteknek. Elhangzott: október 11-én. Időtartam: kb. 2 óra. 48. Megemlékezés Alfred Nobelről, születésének 150. évfordulóján. Elhangzott: a Kaposvári Tanítóképző Főiskola és a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár technikatörténeti kiállításának megnyitóján október 24-én A filozófia-tananyag technikatörténeti vetületei. Tudományos Közlemények I. A Kaposvári Tanítóképző Főiskolai kiadványai. 4. Szerk.: Endrédi Lajos. Kaposvár, p. 50. Az évi ipartörvény és következményei Somogy iparoktatásában. Somogyi Honismereti Híradó 1984/1. (Kiadta a Somogy megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya és a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, Kaposvár.) Társszerzőként p. 51. A technika tanításának múltja a tantárgypedagógia mai problémáinak tükrében. Előadás Baján a III. Országos Tantárgypedagógiai Tudományos konferencián. Elhangzott: november 9-én. Időtartam: kb. 1 óra. 52. Kutatási, együttműködési területek a Somogy megyei levéltár és a Kaposvári Tanítóképző Főiskola között. Korreferátum. Elhangzott: a Somogyi Levéltári Napokon, november 23-án. 8

9 53. Ipari forma-technikai kultúra a kisgyermekek nevelésében. (Alsó tagozatra bontva.) Országos kutatási programban való részvétel. Megbízó: Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar Technika Tanszék. A kutatási események összefoglalása kb. 20 db A4 oldalon, egy kutató társsal. Az anyagot elfogadta Dr. Szűcs Ervin egyetemi tanár, tavaszán. 54. Egy forradalmár mérnök. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap április 8. XL. évf. 83. szám. 4. p. 55. Megemlékezés Bánki Donátról. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 21. XL. évf szám 4. p. 56. Eötvös Loránd balatoni mérései. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 21. XL. évf szám. 4. p Technikai színvonal műszaki fejlesztés Somogy gépiparában. (Kerekasztal-beszélgetés a Somogyi Műszaki Szemle XI. évf. 1. szám p. 58. A technika tanításának múltja. A technika tanítása. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata XVII. évf. 2. szám p. 59. Lájpczig István mérnök élete és munkássága a XIX. századi Somogyban. Somogyi Honismereti Híradó. 1985/ p. 60. A rajzi kommunikáció a technikában. Elhangzott előadás 3 óra időtartamban április 5. Zalaegerszeg. Technika tantárgyat tanító pedagógusoknak. 61. Kísérleti tananyag és taneszközrendszer tervezése a technikatörténet tanításához. Cím: A technikai műveltség gyarapítása technikatörténet ismeretek tanításával. Általános iskola felső tagozat. Az Oktatáskutató Intézet megbízására készített tanulmány. Terjedelem: 48 oldal. A megbízónak átadva: december 5. Az anyag bővítése, átalakítása folyamatban van. (Csoportos kutatás.) 62. Széchenyi István és a balatoni gőzhajózás. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap április 27., szombat. XLI. évf. 98. szám. 4. p. 63. Erőgépek a XVIII. századi Somogyban. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap augusztus 24., szombat. XLI szám. 4. p Nemetz József életrajza. In.: Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Főszerk.: Nagy Ferenc, Nagy Dénes. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. Budapest, p. XXXIV tábla. Nemetz: p. 65. Technikatörténeti emlékeink nyomában. Vízi erőgépek a Dunántúlon. A technika tanítása XVIII. évf. 5. szám. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata p. 66. Maschinen aus Eisenstadt in einer technisch historischen Arbeit vom Anfang des Jahrhunderts. Blatter für Technikgeschichte 46./47. Heft 1984/85. Technisches Museum Für Industrie und Gewerbe Forschungsinstitut Für Technikge schichte. In Wien p. (Kismartoni gépek a századelőről. Bécs, 1986.) 9

10 67. Technika III. (Elektrotechnika). Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. Egységes főiskolai jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, p. 68. Technika III. (Elektrotechnika). Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. Egységes főiskolai jegyzet. Változatlan kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, p. 69. A technika tantárgypedagógiája és az idődimenzió. Előadás a Metodikusok Országos Tudományos Tanácskozásán. Kaposvár, november 4. Időtartam: 1 óra éves a Balaton-parti vasútvonal. 1. rész. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap március 28., XLII. évf. 74. szám. 4. p. 71. Száznegyven éve kezdődött a balatoni gőzhajózás. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap szeptember 20. XLII. évfolyam szám. 4. p. 72. A Bodánffy Ödön kitüntetettje. Somogyi Műszaki Szemle XII. évf. 1. szám. 3. p Technikatörténet. Az örvényesi vízikerék. Technika. Általános műszaki szemle. XXXI. évfolyam. 1. szám január. 17. p. 74. Technika III. (Elektrotechnika). Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. Egységes főiskolai jegyzet. 2. változatlan kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, p. 75. A technika és technikatörténeti nevelés hatása a gyermeki aktivizációra. Előadás lengyelországi (Olsztyn) nemzetközi konferencián október 26. Időtartam: 1 óra. 76. A Kaposvári Tanítóképző Főiskola kiadványai. 8. Tettamanti Emlékkönyv. Sorozatszerk.: Leitner Sándor. Szerk.: Dr. Kovács László. Műszaki szerk.: Dr. Paál László, Dr. Rosta István. Kaposvár, p. 77. A Kaposvári Ipari Szakközépiskola jubileumi évkönyve az iskola fennállásának 25. éve alkalmából. Kaposvár, p. Lektorálták: Dr. Andrássy Antal, Dr. Rosta István. 78. Tudományos Diákkörök XVIII. Országos Konferenciája. Oktatástechnológiai és Tantárgypedagógiai Szekció. A dolgozatok tartalmi kivonatai. 220 p. Kaposvári Tanítóképző Főiskola, április 6-8. Szerk.: Dr. Kovács László. Általános lektorok: Dr. Paál László, Dr. Rosta István. 79. Kisné Fülöp Ilona és Török Zoltánné Technika 1., 2., 3. osztályosoknak című három kötetes könyvének tankönyvi minősítése és véleményezése, minisztériumi felkérésre. (A szerzők a Mozaik Oktatási Stúdió Szeged munkatársai.) 80. Tudomány- és technikatörténet. 100 éves a budapesti villamos. Somogyi Néplap. XLIII. évf szám november 28., szombat. 4. p. 81. A középkori hajózás tudomány- és technikatörténete. Előadás Kaposvárott az 503-as Ipari Szakmunkásképző Intézet kollégiumában május 13. Időtartam: 1 óra Technikatörténeti emlékeink nyomában. A gőzgépgyártás kezdetei Magyarországon. A technika tanítása. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata XX. évf. 2. szám p. 10

11 83. A technikai nevelés hatása a gyermeki aktivizációra. A tanító június-július. XXVI. évf szám p. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata. 84. Tudományos technika Erdélyben a XIX. század végén. Hetvenöt éve hunyt el Vályi Gyula kolozsvári matematikus, akadémikus. Társszerző: Dóra Lászlóné. A technika tanítása. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata XX. évfolyam. 6. szám p. 85. Mérnökség Magyarországon a dualizmus kezdetén. A technika tanítása. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata XX. évfolyam. 6. szám p. 86. A tanulói aktivitás fejlesztése technikai és technikatörténeti nevelés által. Neveléstudományi tanulmányok. III. Nevelési területek. A Kaposvári Tanítóképző Főiskola tudományos kiadványai sorozat 9. kötete. Kaposvár, p. 87. Technika III. (Elektrotechnika). Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. Egységes főiskolai jegyzet. 3. változatlan kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, p. 88. Technikai nevelés és gyermeki aktivitás lengyelországi tapasztalatok tükrében. Előadás a Technika Tantárgypedagógusok Országos Tanácskozásán. Sárospatak, május 25. Időtartam: 1 óra. 89. Előadások egyetemi hallgatóknak technikatörténetből, vendégoktatóként. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. 1986/87-es tanév II. féléve, 1987/88-as tanév I., II. féléve. 90. Eötvös József törekvései az önálló magyar műegyetemért. Kutatási eredmények bemutatása előadás formájában a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola tudományos felolvasó ülésén szeptember 2-án. 91. Itthon s külföldön később is hírnevet szereztek. Mérnökök ben. Népszabadság. XLVI. évf., 114. szám május 14., szombat. 11. p. 92. Műszaki oktatás a XVIII. századi Magyarországon. Mérnökök iskolája Szencen. Népszabadság július 23., szombat. XLVI. évf szám. 11. p. 93. A középkori hajózás tudomány- és technikatörténete. Előadás Kaposvárott az Élelmiszeripari Szakközépiskolában január 26-án. Időtartam: 1 óra. 94. Széchenyi és a magyar hajózás története. Előadás Kaposvárott az 503-as Ipari Szakmunkásképző Intézet kollégiumában január 27-én. Időtartam: 1 óra. 95. Dokumente aus Ungarn über das von 100 Jahren Gebaute Wechselstromkraftwerk bei Luzern. Historisches Museum Luzern. Centralschweizerischen Kraftwerke Aktiengesellschaft. Luzern, Svájc. (Német nyelvű publikáció nyomtatásban.) A somogyi tanítóképzés 120 éve. Sorozatszerkesztő: Leitner Sándor. Szerkesztette: Schablauer Zoltánné dr. A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola kiadványai. 10. Tudományos Kiadványai sorozat. Neveléstörténeti tanulmányok. Kaposvár, p. 97. Technika. Budapest. Tankönyvkiadó. 24 cm. III. Elektrotechnika technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. (Rosta István. 4. változatlan kiadás p. 98. A technika tanításának időszerű kérdései az évi új általános iskolai (alsó tagozatos) tanterv tükrében. Előadás a Somogy Megyei Pedagógiai Intézetben tanítók részére április 18. Időtartam: 6 óra. 11

12 99. A műszaki múzeológia és a technikai nevelés kapcsolata külföldön, szakirodalmi adatok tükrében. (Ausztria, Svájc, Nagy-Britannia) Országos Technika Tantárgypedagógia Tanácskozás a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán. Pécs, június Előadás. (Nemzetközi rendezvény) 100.A Somogy megyei tanítóképzés 120 éve. Előadás november 2-án Szekszárdon a Településtörténeti Konferencián. Rendező szervek: Pécsi Akadémiai Bizottság, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Magyar Történelmi Társulat. Az előadás időtartama: 1 óra. 101.Koncentrációs lehetőségek a technika környezet és a társadalmi környezet tantárgyi leképezésénél. Előadás a IV. Tantárgypedagógiai Tudományos Konferencián. (Nemzetközi jellegű rendezvény) Baja, november 8-9. Az előadás időtartama: 1 óra. 102.A technika fejlődése a kezdetektől a Nyugatrómai Császárság megszűnéséig. Házi jegyzet tanítójelölteknek. Kaposvári Tanítóképző Főiskola. Kaposvár, p. 103.A csurgói tanítóképzés emlékére ( ) (Részlet A Kaposvári Tanítóképző Főiskola története 1989-ig című munkából) IRKA szám. A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola ifjúsági lapja p. 104.Egy leánygimnázium évtizedei. Iskolahistória. Somogyi Néplap. XLV. évf szám szeptember 16., szombat. 9. p. 105.A gépkocsi őstörténete. Előadás Kaposvárott az 503-as Ipari Szakmunkásképző Intézet kollégiumában január 25-én. Időtartam: 45 perc. (TIT előadás) Somogy megye szakoktatása az évi ipartörvény időszakában. Nevelés- és művelődéstörténeti közlemények. 3. szám. Szerkesztette: Sándor László. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola. Kaposvár, p. 107.Koncentrációs lehetőségek a technikai környezet és a társadalmi környezet tantárgyi leképezésénél. Tantárgypedagógiai kutatások. A Művelődési Minisztérium Felsőoktatási és Kutatási Főosztályának és a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolának kiadványa. Baja, Felelős szerk.: Richnovszky Andor p. (Előadásként elhangzott a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán november 8-án.) 108.A technika fejlődése. (Technikatörténet tanítóknak és tanítójelölteknek az általános tantervű és a szakkollégiumi képzéshez, továbbképzéshez.) Egységes jegyzet a technikatörténetről és a technikatörténet tanításáról. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, p. Raktári szám: J (A továbbiakban évente újabb kiadások.) 109.Európai kapcsolatok a magyarországi tudomány- és technika történetében. Tudományos és Művészeti Napok. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, április Technikatörténeti bibliográfiai gyűjtés és kutatás Dr. Endrei Walter egyetemi tanár megbízására. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Általános Technika Tanszék. Budapest, 1990., 1991., (Társkutatókkal.) A gyűjtött egységek száma: kb

13 111.Babócsa története (tanulmányok a község történetéből) Dr. Magyar Kálmán könyve egyes részleteinek technikatörténeti elemzése. (Szerzőtárs az elemzéshez: Velner András.) Somogyi Műszaki Szemle. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének kiadványa XVII. évfolyam szám. Kaposvár, p. 112.A somogyi tanítóképzés 120 éve. Dunántúl településtörténete. VIII. Szerkesztette: Nemes István. Kiadja az MTA Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottsága. AB-VEAB. Pécs, Veszprém, p. 113.A technika fejlődése. (Technikatörténet tanítóknak és tanítójelölteknek az általános tantervű és a szakkollégiumi képzéshez, továbbképzéshez.) Egységes jegyzet a technikatörténetről és a technikatörténet tanításáról. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, Változatlan kiadás. 195 p. Raktári szám: J Gróf Széchenyi István ( ) szerepe a magyarországi tudomány és technika történetében (születésének 200. évfordulójára emlékezünk.) Tudományos és Művészeti Napok. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, április Információtechnikai eszközfejlesztés a tanítóképzőben. Somogyi Hírlap november 19., kedd. 5. oldal Horváth József: A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola (Sorozatszerkesztő: Mészáros István) című könyv elemző ismertetése. Somogy című kulturális folyóirat. XX. évfolyam, november-december. 6. szám p. 117.A Kolumbusz-útinapló. Iskolakultúra. Matematika, informatika, technika. Az Országos Közoktatási Intézet folyóirata. II. évfolyam, 22. szám p. 118.A magyarországi szlöjd. Iskolakultúra. Matematika, informatika, technika. Az Országos Közoktatási Intézet folyóirata. II. évfolyam, 3. szám. 1992/ p. 119.A technika fejlődése. (Technikatörténet tanítóknak és tanítójelölteknek az általános tantervű és a szakkollégiumi képzéshez, továbbképzéshez.) Egységes jegyzet a technikatörténetről és a technikatörténet tanításáról. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, változatlan kiadás. 195 p. Raktári szám: J Technika, kultúra és felsőoktatás Magyarországon Mária Terézia és II. József korában. Tudományos és Művészeti Napok. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, április Hűséggel és szeretettel. Herceg az orvosok között. Dr. Batthány-Strattmann László ( ) emlékére. Somogyi Hírlap, január oldal. 122.Katolikus iskolák a magyar tudomány történetében. 350 éves a piarista oktatás. Somogyi Hírlap. Kultúra március 7., szombat III. évfolyam, 57. szám. 8. oldal Tanítóképzés Kaposvárott 1945 után. Kanyar József Harminc nemzedék vallomása Somogyról című történelmi olvasókönyvében. Második bővített kiadás. Második kötet. ( ) Kaposvár, p p. 13

14 124.Az államalapítás időszakának technikai munkái. Somogyi Műszaki Szemle. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének kiadványa XVIII. évfolyam szám p. Kaposvár, A technikai kultúra története (és történetének tanítása) Magyarországon Előadás Kaposváron a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezetében március 31-én. Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 1/c. Időtartam: 1,5 óra 126.Magyarország technikatörténete. I. kötet. (A középkor és a korai újkor.) Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Természettudományi Tanszék, Technika Csoport. Kaposvár. Lektorálta: Farkas József. 136 p. (Sajtó alatt. Várható megjelenés: december.) 127.Magyarország technikatörténete. II. kötet. (Az újkortól a XX. századig.) Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Természettudományi Tanszék, Technika Csoport. Kaposvár. Lektorálta: Farkas József. 136 p. (Sajtó alatt. Várható megjelenés: december.) 128.Tudomány- és technikatörténet. Gazdálkodó szerzetesek. Somogyi Hírlap, január 18., hétfő. IV. évfolyam, 14. szám. 4. p. (Ciszterciták) Technika kultúra Magyarországon az Anjou-korban (Károly Róbert és Nagy Lajos kora). Somogyi Műszaki Szemle. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének kiadványa XIX. évfolyam szám oldalak (Társszerzőként) 130.A technika kultúra fejlődése és iskolatörténete Magyarországon (az Árpádok korától a XX. századig). Kandidátusi dolgozat munkahelyi vitához. Terjedelem: 713 oldal, két kötetben. Benyújtva a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságához: január 131.Anmerkungen zur Entwicklung des Handfertig keistsunterricht in Ungarn. Internationale Berichte zur Geschichte vont Arbeit und Technik im Interricht. Zweiter Band. Verlag/Vertrieb: Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg (1994) Bankplatz 8, D Braunschweig. 65 p. 26., 27. p. Megjelenés: A technika fejlődése. (Technikatörténet tanítóknak és tanítójelölteknek az általános tantervű és a szakkollégiumi képzéshez, továbbképzéshez.) Egységes jegyzet a technikatörténetről és a technikatörténet tanításáról. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, változatlan kiadás. 195 p. Raktári szám: J A technikai kultúra fejlődése és iskolatörténete Magyarországon az Árpádok korától a 20. századig. Témaismertetés kandidátusi munkahelyi vitán. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Általános Technika Tanszék. Budapest, március 11. Időtartam: 1 óra élőszóban. 134.Technikai iskolák Magyarországon a régebbi századfordulón. Tudományos és Művészeti Napok április 5-6. Előadás. Nyomtatott anyagként: rezümé-gyűjteményben. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár. 135.Technika kultúra a honfoglalás-kori építkezéseken. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület III. Magyar Történelmi Iskolája. Tapolca, augusztus 17. Előadás. Időtartam: 1 óra (Nemzetközi rendezvényen magyar nyelvű előadás.) 14

15 136.A technikatörténet tantárgypedagógiájának néhány kérdésköre. V. Tantárgypedagógiai Tudományos Konferencia. Baja, november Előadás. Időtartam: 25 perc. 137.Magyarország technikatörténete. II. kötet. (Az újkortól a XX. századig.) Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Természettudományi Tanszék, Technika Csoport. Kaposvár. Lektorálta: Farkas József. 120 p. (Sajtó alatt. Várható megjelenés: április.) 138.A tanító- és óvóképzés néhány időszerű kérdése. Előadás. Időtartam: 45 perc. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Fórumán. Irodaház. Kaposvár, Szent Imre u június A magyar tanítóképzés egyesületi munkájának története 1889-től. Az Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Egyesületének története. T.I.T.O.E * O.T.E Szerk.: Dr. Eördögh Endre ügyvezető titkár. Felelős kiadó: Véghelyi Józsefné dr. elnök. Arculat Nyomda Baja, Szegedi u oldal oldalak. Megjelenés: Tallózás a Somogyi Műszaki Szemle évi számaiból. Somogyi Műszaki Szemle. Műszaki, gazdasági, természettudományi folyóirat. Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezete ; 25. éves jubileumi szám. XX. évfolyam április 1. szám oldalak. (Társszerzőként) 141.Gyökereink a múltban. A Magyar Mérnök Egylet megalakulása, működése és más mérnökszervezetek. Az első magyarországi technikus kongresszus. Somogyi Műszaki Szemle. Műszaki, gazdasági, természettudományi folyóirat. Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezete. XX. évfolyam április 1. szám oldalak. (Társszerzőként) 142.Fejezetek Magyarország technikatörténetéből. (Szent István korától a XX. századig). Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, p. (Önálló kötet). 143.Adalékok a magyarországi technikai kultúra századi fejlődéséhez és oktatásához (különös tekintettel a vízügyekre és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó szakterületekre). Kandidátusi dolgozat. Munkahelyi vitán jóváhagyott, átdolgozott és véglegesített változat. Terjedelem: 200 oldal. Benyújtva a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanács Titkárságához decemberében 144.A technika fejlődése. (Technikatörténet tanítóknak és tanítójelölteknek az általános tantervű és a szakkollégiumi képzéshez, továbbképzéshez.) Egységes jegyzet a technikatörténetről és a technikatörténet tanításáról. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, változatlan kiadás. 195 p. Raktári szám: J Technika III. (Elektrotechnika) Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. Egységes jegyzet. Kézirat. Tanítóképző Főiskolák. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, változatlan kiadás. 254 p. Raktári szám: J Széchenyi és kora a magyarországi közlekedésügyi technikatörténetében. Technika az ember szolgálatában Országos technikatörténeti vetélkedő. Debrecen, március Előadás technika tanároknak. Időtartam: 1 óra. Rendezők: Technikatanárok Országos Egyesülete, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. 15

16 147.Jedlik Ányos technika találmányai, az elektromos motor őse és a dinamó. A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Általános Technika és Informatika Tanszékének tudományos felolvasó ülése. Kaposvár, június 23. Élőszóban. 148.Az 1000 éves magyar iskola jubileuma alkalmából szerveződő kaposvári rendezvények előkészületei éves a magyar iskola szakmai tanácskozás. Sárospatak, augusztus Comenius Tanítóképző Főiskola. Élőszóban augusztus Erkölcsi szempontok a technikai környezet alakításában. III. Nemzetközi Erkölcsfilozófiai és Nevelési Konferencia. Erkölcsi nevelési, szocializációs szekció. Kaposvár, augusztus Élőszóban. Magyar nyelven augusztus A technikatörténet néhány tantervi kérdése a mérnök-tanárok képzésében. Pollack Mihály Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszaka a főiskola létesítésének 25. évfordulója alkalmából. Pécs, szeptember 6.,7., 8., 9. Pedagógiai Szekció szeptember 7. Előadás. 151.Vízügyi technikai kultúra Magyarországon a XIX. század végén. Nyilvános előadás a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület rendezvényén. Budapest, V. ker. Arany János u október 19. Időtartam: 70 perc. 152.A tananyag szerkesztésének didaktikai elvei és módszerei a technikatörténet példáján keresztül. Előadás a Rendőrtiszti Főiskola Főiskolai ősz 95. című oktatás-módszertani és oktatástechnikai tudományos tanácskozásán. Plenáris előadás, november 9. Budapest. 153.A mérnök társadalmi elismertsége néhány állami kitüntetés tükrében. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottsága és Albizottságainak, valamint több társszervezetnek együttes rendezvényén. A mérnök, a természettudós és az orvos szerepe a társadalomban. Országos ankét. Budapest, november 20., 21., 22. MTESZ Székház. 154.Kandidátusi szakmai vizsga két tantárgyból decemberében. 155.Tantervi munkák technika, informatika és családi, háztartási, gazdasági ismeretek műveltségterületi blokkban a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán. Korreferátum. Országos Technikatanári Tanácskozás. Budapest, november 28. Hely: Budapest Tanítóképző Főiskola. Élőszóban. 156.Feladatgyűjtemény az Országos technikatörténeti vetélkedőhöz. Debrecen, március Társszerzőként, többekkel együtt. Rendezők: Technikatanárok Országos Egyesülete, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. 157.Kiemelkedő időszakok a magyarországi technika történetében. Előadás. Időtartam: 1 óra. Jászberényi Tanítóképző Főiskola, március Kiemelkedő időszakok a magyarországi technika történetében. Előadás. Időtartam: 1,5 óra. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen március Technika 3., Elektrotechnika technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. 4. változatlan kiadás. Budapest. Tankönyvkiadó, p. 5. kiadás Fejezetek Magyarország technikatörténetéből Szent István korától a 20. századig. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó, p. 161.Fejezetek Magyarország technikatörténetéből: Az Árpád-kor technikai kultúrája. Somogyi Műszaki Szemle. 20. évf. 3. szám Kaposvár: MTESZ, p. 16

17 162.Fejezetek Magyarország technikatörténetéből: Útépítés, földmérés, kísérlet folyószabályozásra és malmok létesítésére a 18. század végéig. Somogyi Műszaki Szemle. 20. évf. 4. szám Kaposvár, MTESZ, p. 163.A nemzetpolgár fogalma és jellemvonásai néhány nagy magyar pedagógiai gondolkodó felfogásában. Előadás. Kaposvár Nemzeti-Polgári Kaszinó. Technika Háza, Kaposvár, december A magyar tanítóképzés története. Előadás Erdélyben, a Kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképzőben május Időtartam: 1 óra Mining Education at Selmecbánya in the Mid Nineteenth Century ( ) Bányászati képzés Selmecbányán a XIX. század közepén. Angol nyelvű előadás a 23. Nemzetközi Technikatörténeti Konferencián. ICOHTEC Budapest, augusztus. Publikáció írásban azonos tartalommal, angolul a konferenciáról készült kötetben Történeti szemlélet a komplex informatikai képzésben, a hazai technika kultúrtörténetének bázisán. Előadás a Felnőttképzési Vállalkozások Szövetsége Számítástechnikai és Informatikai Képzők tagozata II. Országos Konferenciáján. Keszthely, október 4-5. Előadás október 4-én. Időtartam: 35 perc Egyesületi munka a magyar tanítóképzésben a XIX. század végén. Európa Nap. Országos Tudományos Tanácskozás október 10-én. Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, Szarvas. III. Szekció. Filozófia, Politológia, Oktatáspolitika. Előadás. 168.Fejezetek a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola történetéből éves a magyar iskola. Felolvasó ülés október Kaposvár, Előadás. 169.A Magyar Mérnök és Építész Egylet működése a századforduló éveiben. Újabb eredmények a hazai tudomány-technika- és orvostörténet köréből november Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti komplex Bizottság. Budapest, MTESZ Székház. 170.A Holdról visszatért jelek. Somogyi Hírlap. Színes hétvége február 17., szombat VII. évfolyam. 41. szám. 12. oldal Otthonunk csodái 6. osztály (tankönyv és munkafüzet) című taneszköz-rendszer bírálata. Dinasztia Kiadó július-augusztus. 172.Székely Márton Technika 4. osztály (Mozaik Kiadó) című tankönyvének bírálata június-augusztus. 173.Fejezetek a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola történetéből. Előadás az 1000 éves a magyar iskola rendezvényen. A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszéke és a Magyar Pedagógiai Társaság Somogy Megyei Tagozata rendezvénye. Kaposvár, október 28., 29., Kisné Fülöp Ilona és Török Zoltánné Technika 1., 2., 3. osztályosoknak című három kötetes könyvének tankönyvi minősítése és véleményezése, minisztériumi felkérésre. (A szerzők a Mozaik Oktatási Stúdió Szeged munkatársai.) 175.A magyarországi gépgyártás a XIX. században. ELTE Általános Technika Tanszék. 2 p. (S.a.) 17

18 176.Technika kultúra, mérnöki tudomány Magyarországon. Könyv a Magyar Tudománytörténet tervezett sorozatához, kb. 20 ív terjedelemben. Elfogadó lektori nyilatkozatokkal. Debrecen, Csokonai Kiadó. (Várható megjelenés: 1996.) 177.Hivatkozás a Fejezetek Magyarország technikatörténetéből című könyvre: A technika magyarországi történetéből. Tanulmánygyűjtemény. Összeállította: Gazda István. Felsőoktatási intézmények számára. A válogatás a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült. ISBN Akadémiai Kiadó. Budapest, oldal. A hivatkozást a 8. oldal tartalmazza. 178.Hivatkozás a Fejezetek Magyarország technikatörténetéből című könyvre: Weber István: Egy évszázados hagyomány megújuló erejével. A Rába Rt. szerepe a régió modernizációjában. A honfoglalás évfordulója tiszteletére. Térségfejlesztés és organikus társadalom. Tudományos konferencia május 4. Székesfehérvár. Rendezők: a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztály, az MTA Veszprémi Területi Bizottsága, A Fejér Megyei Önkormányzat, az MTA Regionális Kutatások Központja Nyuga-magyarországi Tudományos Intézete (Győr). Szerkesztette: Beszteri Béla és Hervainé Szabó Gyöngyvér. ISBN Felelős kiadó: Salánki János akadémikus, a VEAB elnöke. Kiadó: az MTA Veszprémi Területi Bizottsága. 293 oldal oldalak. A 83., 88. oldalak tartalmazzák a hivatkozást. 179.Pécs Baranya 100 éve. A Műszaki és Természettudományos folyamatok tükrében. Baranya megyei Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Szerkesztette: Dr. Kassai Miklós. Kiadja: a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Baranya Megyei Szervezete. A kiadásban közreműködött: a Ferling Press. Pécs, oldal. Hivatkozás: 5. oldal. 180.Hivatkozás a Magyarország technikatörténete c. könyvre Mészáros István professzortól. Magyar Tudomány szám oldalak 181.Hivatkozás a Fejezetek Magyarország technikatörténetéből (Szent István korától a XX. századig) könyvre dr. Krisztián Bélától. Honismeret. A Honismereti Szövetség folyóirata. XXVIII. évfolyam. 6. szám. 2000/6. (2000. december) 118. oldal Néhány Somogy megyei mérnök életútjának forrásanyaga. (Lájpczig István mérnök) A Magyar Tudományos Akadémia és társrendezői által szervezett országos ankét. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudomány, a technika és az orvoslás tárgyi, képi és írott forrásai. Budapest, MTESZ Székház november Előadás. 183.Néhány kérdéskör a technikatörténet tanításának tantárgypedagógiai kultúrájáról. Természettudományi Szakmódszertanosok II. Országos Találkozója. Pécs, október Technika Szekció. Janus Pannonius Tudományegyetem. Alkalmazott Matematika és Informatika Tanszék. Előadás. 184.Néhány kérdéskör a technikatörténet tanításának tantárgy-pedagógiai kultúrájáról. Természettudományi Szakmódszertanosok II. Országos Találkozója. Technika Szekció kötete. Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar október oldal. (Előadásként elhangzott és nyomtatásban megjelent.) oldal. 185.A Magyar Mérnök és Építész Egylet működése a századforduló éveiben oldalak. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. 18

19 Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudományok, a technika és az orvoslás a millenniumtól a millecentenáriumig (az évi ankét anyaga). Szerkesztette: Dr. Vámos Éva, Dr. Vámosné dr. Vigyázó Lilly. ISSN X. Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága Budapest. 265 oldal. 186.Bernáth Zoltán pécsi tanár kolléga tervezett PhD dolgozatához (az ő és Bernáth József dr. kérésére) témavezetés elvállalása, szóbeli nyilatkozattal 1997/98-ban. A jelölt konkrétumokkal még nem jelentkezett. 187.Magyar Tudóslexikon. A-tól Zs-ig. Megjelent a Magyar Tudomány Napja első megünneplése és a Magyarság Hírnevéért Díj első átadása alkalmából Bolyai János Appendixe első magyar nyelvű kiadásának centenáriumán. BETTER. MTESZ. OMIKK. Főszerkesztő: Nagy Ferenc. Better, Nagy Ferenc, oldal. (A kötet egyik társszerzőjeként.) 188.Hivatkozás a Fejezetek Magyarország technikatörténetéből (Szent István korától a XX. századig.) Bp., (1996) című műre az alábbi könyv 981. oldalán. Magyar Tudáslexikon. A-tól Zs-ig. Megjelent a Magyar Tudomány Napja első megünneplése és a Magyarság Hírnevéért Díj első átadása alkalmából Bolyai János Appendixe első magyar nyelvű kiadásának centenáriumán. BETTER. MTESZ. OMIKK. Főszerkesztő: Nagy Ferenc. Better, Nagy Ferenc, oldal Néhány Somogy megyei mérnök életútjának forrásanyaga (Lájpczig István mérnök). Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Újabb eredmények a hazai, tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudomány, a technika és az orvoslás tárgyi, képi és írott forrásai. (az évi ankét anyaga) Szerkesztette: Dr. Vámos Éva, Dr. Vámosné dr. Vigyázó Lilly. ISSN X. Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága. Budapest, oldal oldalak. 190.Eötvös József törekvései a magyarországi szakoktatásért. A középfokú szakoktatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig címmel tudományos konferencia a Tatabányai Múzeum rendezésében. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya október 9. Élőszóban előadás. (Írásban átadva a konferencia kötetében történő megjelentetésre.) 191. A múlt somogyi tudósai. (Elhunyt somogyi akadémikusok arcképcsarnoka.) Tóth Ágoston ( ). Somogyi Műszaki Szemle. 50 éves a MTESZ. XXII. évfolyam évi jubileumi szám. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei szervezetének kiadványa. 39 oldal oldalak A múlt somogyi tudósai. (Elhunyt somogyi akadémikusok arcképcsarnoka.) A Somogyi Műszaki Szemlében szerkesztőbizottsági tagságom 20. éves évfordulója emlékére. A sorozat előszava. Tóth Ágoston ( ) Somogyi Műszaki Szemle. XXII. évfolyam évi jubileumi szám. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének kiadványa. Kaposvár, oldal oldalak. 193.Eötvös József felfogása a technikatanításról, és nézeteinek mai hatása. A technika tárgy fejlődése és fejlesztése a múlt, jelen és jövő tükrében. Kiadvány országos konferenciáról. 19

20 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Technika Tanszék szeptember Szeged. 52 oldal oldalak Eötvös József felfogása a technika tanításáról, és nézeteinek mai hatása. Előadás a hazai tanárképzés 125. és a szegedi polgári tanárképzés 70. évfordulója alkalmából. Szegedi Felsőoktatási Szövetség Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. Technika Tanszék. Tudományos ülés. Szeged, szeptember 24., 25. (Írásban átadva a konferencia kötetében történő megjelentetésre.) 195.A tudomány- és technikatörténet jelentősége az iskolaügy interkulturális folyamataiban. Előadás élőszóban. Interkulturális pedagógia etnikumközi kommunikáció címmel nemzetközi tudományos konferencia. Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola. Zsámbék, november Elhangzott november 20-án, pénteken. (Írásban átadva a konferencia kötetében történő megjelentetésre.) 196.Értékelő hozzászólás Dr. Herbert János A tartalmi és szerkezeti változások egysége a középfokú szakképzésben című doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitáján. Javaslattétel a disszertáció végleges kimunkálásához. Budapesti Műszaki Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Műszaki Pedagógiai Tanszék. Tanszékvezető: Dr. Biszterszky Elemér egyetemi tanár. A munkahelyi vitaülés elnöke: Dr. Varga Lajos egyetemi docens. Budapest, november 19., csütörtök. Időtartam: 15 perc. Hanganyag a Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógiai Tanszékén. 197.Dr. Rostáné dr. Horváth Ilona társszerző: A Bánki orvos-mérnök család néhány XIX. századi életrajzi adatának vizsgálata az évi szabadságharcban betöltött szerepük kapcsán. A Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottsága és társrendező szervek, intézmények 15. országos ankétja. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudósok, mérnökök, orvosok az es forradalom és szabadságharcban témakör. MTESZ Székház, Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér november Élőszóban előadás, november 18-án, szerdán. (Írásban átadva a konferencia kötetében történő megjelentetésre.) 198.Eötvös József és a technikai kultúra Magyarországon. Nyitó előadás Tudományos és Művészeti Napon november 5. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola. Kaposvár. (Írásban átadva a konferencia kötetében történő megjelentetésre.) Élőszóban plenáris előadás. 199.Televíziós interjú emléktábla avatásnál, amelyet Baross Gábor ( ) születésének 150. évfordulója alkalmából rendeztek. Baross Gábor munkásságának technikatörténeti jelentősége. A vágott anyagot sugározta a Kapos Televízió a Híradó műsorában június 5-én, pénteken kor és kor. Kaposvár. Az emléktáblát Kaposvár vasútállomás-épületének város felé eső homlokzatán helyezték el. 200.Az es szabadságharc mérnökei és technikai alkotásaik. Technika az ember szolgálatában címmel országos technika és tudománytörténeti vetélkedő. Kiemelt témák: Anyag és energia április 3., 4. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Kazinczy Ferenc Általános Iskola. Előadás élőszóban. Debrecen. 201.Néhány Somogy megyei mérnök életútjának forrásanyaga (Lájpczig István mérnök). Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudomány, a technika és az orvoslás tárgyi, képi és írott forrásai. (az évi ankét anyaga) Szerkesztette: Dr. Vámos Éva, Dr. Vámosné dr. Vigyázó Lilly. Prof. Dr. Heckenast 20

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE

A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE A FELSŐFOKÚ TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZÉS ELSŐ 50 EVE 1959-2009 Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. Felelős kiadó: Fusz GYÖRGY és az Óvó- és Tanítóképző Karok

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.

DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések. 1 DR. HALÁSZ IMRE Ph.D/CSC. SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉGE (Kurzívval szedve az ismert hivatkozások, bibliográfiai felvételek és az ismertetések.) KÖNYV, KÖNYVRÉSZLET 1. ZALAKAROS (Bp. 1986., magyar és német

Részletesebben

Faller Gusztáv (1930-2000)

Faller Gusztáv (1930-2000) Faller Gusztáv (1930-2000) 57 Dr.h.c, Dr. Faller Gusztáv (1930-2000) élete és munkássága Amikor Faller Gusztávra emlékezünk, vissza kell tekintenünk a régebbi történelmi múltba, felidézve egy neves család

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar Tanítóképző Intézet NYME-SEK-MNSK-TI Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Telefon 94-504-300 Prof. Dr. Gadányi

Részletesebben

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA tanulmanyok_kepekkel_bibbel_jav2.qxp 2013.11.12. 21:36 Page 143 BIBLIOGRÁFIA GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA A) VALAMENNYI PUBLIKÁCIÓ A MEGJELENÉS ÉVE SZERINT 1959 1. A Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos

Részletesebben

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára

Publikációs jegyzék. Dr. Szilágyi Klára Publikációs jegyzék Dr. Szilágyi Klára 2007 Könyv Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Budapest, 1980. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont. 131 p. * Pályaorientáció

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek

Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Németh András: Pedagógusképzés Európában történelmi előzmények, főbb fejlődésmodellek Ajánló bibliográfia a PTE BTK Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros. Külföld Az elemi

Részletesebben

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás

Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Pályaorientáció, pályaválasztási tanácsadás Könyvek bibliográfiája 1988-tól napjainkig az Országos Széchenyi Könyvtár és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyilvántartásai alapján 1 Angeli Judit:

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL

LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL LAPOK DUNAKESZI MÚLTJÁBÓL Újabb ajánlójegyzék Dunakeszi ismeretéhez Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 ÚJABB AJÁNLÓJEGYZÉK DUNAKESZI

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007

A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 A KAPOSVÁRI EGYETEM OKTATÓINAK ÉS KUTATÓINAK PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE 2007 KAPOSVÁRI EGYETEM CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY PEDAGÓGIAI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁR 2007 2 ÉNEK-ZENE NEVELÉSI TANSZÉK BALÁZS ISTVÁN főiskolai

Részletesebben

Kodolányi János Főiskola

Kodolányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Kutatás és fejlesztés 2007 Kulturális Tanulmányok Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Cseke Henrietta dr.: Civilizációtörténeti szöveggyűjtemény

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

KJF ZMTE KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

KJF ZMTE KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KJF ZMTE A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG OKTATÁSI MINISZTERE az Országos Pedagógus Továbbképzési Akkreditációs Bizottság javaslata alapján T 300730 1676/1999. számú határozatával jóváhagyott és alapított, T 302460-780/1999.

Részletesebben

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza

Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza 1 Hortiné dr. Bathó Edit szakmai önéletrajza Születés: Jászberény, 1956. január 27. Családi állapot: férjezett Iskolák: - Kossuth Lajos Általános Iskola, Jászberény 1962-1970 - Lehel Vezér Gimnázium, orosz-német

Részletesebben

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007

T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 4. T. MÉREY KLÁRA MŐVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1953 2007 Összeállította Sziráki

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON

A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar A PEDAGÓGIA TANTÁRGYCSOPORT PROGRAMJA AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKON Készítette: az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékének Óvodapedagógiai Munkacsoportja 2003. július 1

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció

XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar Műszaki és Mezőgazdasági Kar 2011. április

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben