könyv: könyv-fejezet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "könyv: könyv-fejezet:"

Átírás

1 Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos írás, 100 élőszóbeli közlés, 100 népszerűsítő) könyv: 1.Magyarország technikatörténete. (A honfoglalás korától a III. évezred kezdetéig.) Szent István király megkoronázásának évfordulója emlékére. Magyar Millennium Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 475 oldal, I-VIII. színes táblák. ISBN /1. Budapest, Magyarország technikatörténete (a honfoglalás korától a III. évezred kezdetéig). Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, oldal, VIII színes tábla. (A kötetnek egyes részletei átfedik az értekezés egyes részleteit. Például: 259. oldal, a Magyar Tudományos Akadémia hazánkban a tudományos-technikai haladásnak is egyik letéteményese volt; 268. oldal, Hollán Ernő akadémikus lett; 306. oldal, K. Lipthay Sándor akadémikus a mérnöki karról; 315. oldal, Bedő Albert akadémiai levelező tag; 323. oldal, a Magyar Tudományos Akadémia természettudományos folyóirata a Matematikai és Természettudományi Értesítő; 346. oldal, Kherndl Antal akadémikus; 352. oldal, Schenek Istvánt és Farbaky Istvánt az akkumulátorért elismerésben részesítette az Akadémia; 372. oldal, Kerpely Antal akadémiai levelező tagsága; stb.) könyv-fejezet: 1.Pannon Enciklopédia Pannon Enciklopédia. Magyar ipar- és technikatörténet. Főszerkesztő: Dr. Fehér Katalin. Kertek oldal. ISBN (Társszerző: Dr. Rosta István) 2.Dr. Rosta István: Magyarország technikatörténetének kiemelkedő korszakai. Óvó- és tanítóképzés az ezredfordulón. Az óvó- és tanítóképzés felsőfokúvá válásának 40., főiskolai szintre emelésének 25., az óvóképzés főiskolai szintre emelésének 15. évfordulójára. Szerkesztő: Kovátsné dr. Németh Mária. Tanító- és Óvóképző Főiskolák, Főiskolai Karok Kollégiuma. Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete. Kaposvár, oldal oldalak. (Megjelent: május 12.) 3.A Magyar Tudományos Akadémia a dualizmus korában. In.: Árkádia peremén: Írások a művelődés- és tudománytörténet köréből. (Szerk.: Kővágó S., Paál L.) Kaposvár: KE- CSPFK p. 1

2 tudományos cikk: 1.Néhány Somogy megyei mérnök életútjának forrásanyaga (Lájpczig István mérnök). Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Újabb eredmények a hazai, tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudomány, a technika és az orvoslás tárgyi, képi és írott forrásai. (az évi ankét anyaga) Szerkesztette: Dr. Vámos Éva, Dr. Vámosné dr. Vigyázó Lilly. ISSN X. Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága. Budapest, oldal oldalak. 2.Eötvös József felfogása a technikatanításról, és nézeteinek mai hatása. A technika tárgy fejlődése és fejlesztése a múlt, jelen és jövő tükrében. Kiadvány országos konferenciáról. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Technika Tanszék szeptember Szeged. 52 oldal oldalak. 3.Néhány kérdéskör a technikatörténet tanításának tantárgy-pedagógiai kultúrájáról. Módszertani Lapok. Informatika + Technika. Az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda módszertani folyóirata. Felelős szerkesztő: Szili Károly. 2. évfolyam 3. szám március. ISSN , 39. oldalak. 4.Rostáné Horváth Ilona, Rosta István: A Bánki orvos-mérnökcsalád néhány XIX. századi életrajzi adatának vizsgálata az évi szabadságharcban betöltött szerepük kapcsán. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika és orvostörténet köréből. A természettudósok, mérnökök, orvosok az es forradalom és szabadságharcban (az évi ankét anyaga) Szerkesztette: Dr. Vámos Éva, Dr. Vámosné dr. Vigyázó Lilly. ISSN Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága. D.Sc.Dr. Móra László tiszteletére. Budapest, oldal oldalak. 5.Rosta István: Eötvös József törekvései a magyarországi szakoktatásért. A középfokú szakoktatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig című tudományos konferencia anyaga. (Tatabánya, október 9.) Tatabányai Múzeum. Tudományos Füzetek 3. Tatabánya, oldal oldalak. 6.A tudományos technika Magyarországon a dualizmus korában, különös tekintettel az európai kapcsolatokra. Előadások összefoglalói. Tudományos és Művészeti Napok november 3-5. A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola kiadványai. Tudomány sorozat. 12. szám. ISSN Szerkesztette: Dávid János. Kiadja a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar kiadója. 115 oldal oldalak. Megjelent: Kaposvár, október. 7.Elméleti pedagógiai alapok a technika tanításában, különös tekintettel a neveléselméleti, neveléstörténeti és technikatörténeti vonatkozásokra. Ezredforduló, műveltségkép, kisgyermekkori nevelés. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán a Tudomány Napja alkalmából november 3-4-én rendezett konferencia előadásai. Trezor Kiadó. Budapest, oldal oldalak. 8.HISTORICAL INTERACTIONS OF THE VOCATIONAL TRAINING PEDAGOGY AND TECHNICAL CULTURE. NATIONAL CULTURE GLOBALIZATION ROOTS AND WINGS INTERNATIONAL CONFERENCE. Előadás és ABSTRACTS. 59. p. Angol nyelvű előadás és írásos anyag. Nyugat-Magyarországi Egyetem 2

3 Közgazdaságtudományi Kar április Sopron, április 12., péntek. SAFEGUARDING OUR NATIONAL CULTURE THROUGH THE HISTORICAL INTERACTIONS OF THE VOCATIONAL TRAINING PEDAGOGY AND TECHNICAL CULTURE. 9.Magyarországi kultúrmérnökök európai tanulmányútjai a dualizmus korában. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Kiadja: MTESZ. Budapest, oldaltól. ISSN Magyarország technikatörténetének kezdeti szakaszai. In: A honfoglaló magyarság állama, kultúrája és az ősi vastermelés. VII. Konferencia. Somogyfajsz, máj Dunaújváros: Dunaferr-Somogyország Archeometallurgiai Alapítvány, p. 11.Esztétikai nevelés a dualizmus korabeli magyar mérnökképzésben. In: VII. Nemzetközi Erkölcs-, Művészetfilozófiai és Nevelési Konferencia. Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, augusztus (Szerk.: Kékes Szabó M. et al.) Kaposvár: KE-CSPFK, p. 12.Tudós emlékhelyek Kaposváron. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás köréből. Kiadja: Országos Műszaki Múzeum és MTESZ. Budapest, oldaltól. ISSN A Technika és más reáliák oktatása a piarista iskolakultúrában. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. (Szerk.: Vámos É., Vámosné Vigyázó L.) Bp.: Országos Műszaki Múzeum és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága, p. 14.A piaristák iskolakultúrája a XII. századtól. In: A katolikus egyház évszázadai: a kaposvári egyháztörténeti konferencia előadásai. (Szerk.: Jávorszki A.) Kaposvár: KE-CSPFK, p. 15.Wheat analysis for economic purposes in the respective works of Kosutány and Lengyel. For poster presentation Abstract. History of the Food Chain. A rövidített anyag leadva az Országos Műszaki Múzeumban Dr. habil. Vámos Évának. Gödöllő, augusztus 31 szeptember 3. (Az értekezésben is szereplő két akadémikus a dualizmus korából Kosutány Tamás és Lengyel Béla.) egyetemi jegyzet: 1.Technika III. Elektrotechnika Tankönyvkiadó. Budapest, 2007-ig 14 kiadás. 254 oldal. 2.A technika fejlődése. (Technikatörténet) Tankönyvkiadó. Budapest, 2007-ig 9 kiadás. 195 oldal. népszerűsítő cikkek: 1.Eötvös József felfogása a technika tanításáról, és nézeteinek mai hatása. Módszertani Lapok. Informatika + Technika. Az Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda módszertani folyóirata. Felelős szerkesztő: Szili Károly. 3. évfolyam 2. szám december oldalak. 3

4 2.Néhány, a vízügyekkel összefüggő környezetkárosító hatás Magyarország technikatörténetében. Technika az iskolában folyóirat. V. évf. 2. szám március. Megyei Pedagógiai Intézet, Veszprém. A Technikatanárok Országos Egyesületének módszertani folyóirata. ISSN oldal oldal. 3.Honfoglaló őseink építkezésének néhány technikai megoldása. Technika az iskolában. A Technikatanárok Országos Egyesületének módszertani folyóirata. V. évfolyam. 3. szám május. ISSN oldalak. 4.A technikai kultúra két jeles személyisége a régebbi századfordulóról: Balla Antal és Sártory József. Technika az iskolában. VI. évfolyam. 5. szám november. A Technikatanárok Országos Egyesületének módszertani folyóirata. 48 oldal oldalak. 5.Az egyetemek szerepe a világ tudomány- és technikatörténetében. Múltra alapozott jövő a magyar technikai kultúrában. Technikatanárok V. Országos Tudományos Tanácskozása. Szombathely, Kiadvány az előadásokról. Szerkesztette: Kővári Istvánné. ISBN Kiadja a Berzsenyi Dániel Főiskola Technika Tanszéke, Szombathely. 145 oldal oldalak. Megjelent 2001-ben. 6.Tudománytörténeti és technikatörténeti nemzeti értékeink feltárása és tanítása egy soknemzetiségű államszövetségben ( ; 2004-). In: Technikatanárok VIII. Országos Konferenciája. (Szerk.: Kesztyűsné Dobos K.) Szeged: SZTE-JTFK, p. 7.Dr. Szász Béla ( ) kaposvári orvos és jogász professzor emlékezete. In: Somogyi Honismeret p. nemzetközi konferenciák kiadványai: 1.A tudomány- és technikatörténet néhány katasztrófája, erkölcsi tanulságokkal, Albert Schweitzer etikája alapján. Der Wille zu den Werten. Az értékek akarása. A Kaposvári Erkölcsfilozófiai és nevelési Konferencia előadásai. Kiadja a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar kiadója. 579 oldal oldalak. (Nemzetközi konferencia anyaga.) ISBN Megjelent: Kaposvár, november. 2.A magyar tudomány hatása a dualizmus korabeli gazdasági életben. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia. Tanulmánykötet. Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar. Győr, oldal oldalak. 4

5 Dr. Rosta István Teljes publikációs jegyzéke A kombinációs tevékenységre (gondolkodásra) nevelés problémái a műszaki-szakmai gyakorlati alapképzésben. Egyetemi doktori értekezés. Budapesti Műszaki Egyetem Kossuth Lajos Tudományegyetem. Budapest Debrecen p A kombinációs tevékenységre nevelés néhány problémája a műszaki-szakmai gyakorlati képzésben. Középfokú Szakoktatás 1975/9. VIII. évf november. (Az Oktatási Minisztérium folyóirata.) p. 3. A kombinációs tevékenységre nevelés problémái a műszaki-szakmai gyakorlati alapképzésben. Acta Academiac Polutechnicae Pollack Mihály Pécs. A Pollack Mihály Műszaki Főiskola Tudományos Közleményei Pedagógia (kivonat). Pedagógiai kötetben és különlenyomatként is. P6-1-p6-13.p. 4. Kombinációs tevékenység, problémamegoldó gondolkodás a műszaki szakmai gyakorlati alapképzésben. Előadás a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola tudományos ülésszakán. Elhangzott: tavaszán. Időtartam: kb. 30 perc. 5. Újítás géptervezési eljárás megkönnyítésére. Elfogadás és díjazás a Csepel Vas- és Fémművek Egyedi Gépgyárában. Budapest, Tervrajzok és leírás, megépített modellek A szakma szeretete és a szakközépiskola. Szakmunkásnevelés XXVII. évf március. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 7. Jártasság és készség a gyakorlati oktatásban. Szakmunkásnevelés 1976/6. XXVII. évf június. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 8. A pedagógiai dokumentációk kimunkálása és elemzése a felsőfokú tűzvédelmi oktatás megszervezéséhez. I. díjat nyert pályázat, június. (Tűzoltóság Országos Parancsnokság Tudományszervezési Osztálya II. számú tudományos pályázat, Budapest.) Társszerzőként. 43 p. 9. A felvételi vizsga, mint átmenet a felsőoktatás és a középfokú oktatás között. Felsőoktatási Szemle 1976/9. XXV. Évf szeptember. (Az Oktatási Minisztérium folyóirata.) p. 10. Kombinációk, problémák a munka tanításában. Szakmunkásnevelés 1976/10. XXVII. évf december. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) 7-9. p. 5

6 Gondolkodnak-e a tanulók munka közben? Szakmunkásnevelés 1977/1. XXVIII. évf január. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 12. A tartalom tervezésének szempontjai. Szakmunkásnevelés február. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 13. Kombinációk, problémák a munka tanításában. Néhány módszer ajánlása. Szakmunkásnevelés 1977/3. XXVIII. évf március. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 14. Munkatárgyak, rendszerek és eszközök. Szakmunkásnevelés 1977/4. XXVIII. évf április. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) p. 15. Zipernowsky Károlyra emlékezünk. Szakmunkásnevelés 1977/4. XXVIII. évf április. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) 20. p. (A tanulmány névaláírás nélkül jelent meg, mert ugyanez a lapszám egy másik írásomat is tartalmazza.) 16. Kombinációk, problémák a munka tanításában. Zárszó nyitott kérdésekkel. Szakmunkásnevelés 1977/5. XXVIII. évf május. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) 5-7. p. 17. Gyártmányismertető a Csepel Művek Egyedi Gépgyárának termésszerkezetéből. AVS típusú csőgyártó gépek. Somogyi Műszaki Szemle 1977/3. III. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) éve született Zipernowsky. Villamosság 1978/ évf június. Társszerzőként p. 19. A Csepeli Vas- és Fémművek a szakképzésért. Szakmunkásnevelés 1978/10. XXIX. évf december. (A Munkaügyi Minisztérium szakoktatási folyóirata.) 6-8. p. 20. A szakmai beválás elősegítése a szakmunkásnevelés fontos feladata. Pályaválasztási Közlemények. 4. sz. Pályaválasztási módszertani dolgozatok. (Kiadta a Somogy megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Kaposvár, 1978.) p. 21. Megemlékezés Zipernowsky Károlyról. Somogyi Műszaki Szemle 1978/1. IV. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) 28. p. 22. Gyártmányismertető a Csepel Művek Egyedi Gépgyárának termékszerkezetéből. II. rész. Z típusú csőgyártó gépek. Somogyi Műszaki Szemle 1978/2. IV. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) Társszerzőként p. 23. Gyártmányismertető a Csepel Művek Egyedi Gépgyárának termékszerkezetéből. III. rész. Befejezés. VRM típusú egyengető gépek. Somogyi Műszaki Szemle 1978/3. IV. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) Társszerzőként p. 24. A szakmai beválás elősegítése a szakmunkásnevelés fontos feladata. Angol fordításban (gyűjteményes kötet részeként) kiadta a Library of Congress Washington 1979-ben, a Könyvexport Kultúra Külkereskedelem szervezésében. Magyarul: Pályaválasztási 6

7 Közlemények 4. sz. Pályaválasztási módszertani dolgozatok. (Kiadta a Somogy megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Kaposvár, 1978.) p. 25. A szakképző iskolák és a velük együttműködő üzemek feladatai a szakképzésben. Előadás a Somogy megyei pedagógus Továbbképző Intézetben. Elhangzott: szeptember. Időtartam: kb. 1 óra Az NC gépek alkalmazásának műszaki-gazdasági előkészületei. Somogyi Műszaki Szemle 1979/2. V. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) p. 27. Elektrotechnika I. rész Házi sokszorosítású jegyzet. (Kiadta a Kaposvári Tanítóképző Főiskola.) Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. 139 p. 28. Elektrotechnika II. rész Házi sokszorosítású jegyzet. (Kiadta a Kaposvári Tanítóképző Főiskola.) Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. 124 p A technikai nevelés kérdései a szakkollégiumi rendszerű tanítóképzésben. Felsőoktatási Szemle 1980/12. XXIX. évf december. (Az Oktatási Minisztérium folyóirata.) p. 30. Megemlékezés Enrico Fermiről. Somogyi Műszaki Szemle 1980/1. VI. évf. (Kiadta a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei Szervezete.) 11. p. 31. Súrlódási és kopási jelenségek gépalkatrészeknél. Előadás a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár felkérésére, szakmai közönség részére. Elhangzott: november 17-én a Műszaki Könyvhónap rendezvényeinek keretében. Időtartam: kb. 1 óra. 32. Elektrotechnika gyakorlatok Házi sokszorosítású jegyzetpótló. (Sokszorosította a Kaposvári Tanítóképző Főiskola.) Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. 45 p. 33. Tűzrakás a huszadik században. (Fermi és az atommáglya). Irka 1980/1. (A Kaposvári Tanítóképző Főiskola ifjúsági lapja.) 34. Az új nemzetközi mértékegység-rendszer (SI) és kialakulásának története. Irka 1980/2. (A Kaposvári Tanítóképző Főiskola ifjúsági lapja.) p. 35. Horváth Árpád: A megkésett világhír. Könyvismertetés. Irka 1980/4. (A Kaposvári Tanítóképző Főiskola ifjúsági lapja.) p Korszerű technika tankönyv. Tankönyvelemzés és ismertetés. Köznevelés április 30. XXXVIII. évf. 18. szám. 15. p. 37. A pályaorientáció és a technikatanítás néhány tantárgy-pedagógiai összefüggése. Pályaválasztási Közlemények 4. sz. Jubileumi kiadvány Szakmai tanulmányok. (Kiadta a Somogy megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Kaposvár, 1982.) p. 7

8 38. A delizsánsz útja. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 10. XXXVIII. évf szám. 39. Bell és a Puskások. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 24. XXXVIII. évf szám. 40. Zsilip a Sión. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 31. XXXVIII. évf szám. 41. A két Kármán. Irka 1982/1. (A Kaposvári Tanítóképző Főiskola ifjúsági lapja.) p Wilczek Ernő, a mérnöki tudományok kiemelkedő személyisége. Somogyi Honismereti Híradó 1983/2. (Kiadta a Somogy megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya és a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, Kaposvár.) p. 43. Az évi Levéltári Évkönyv (14.) tanulmányainak szerepe az iskolai oktatásban. Korreferátum Dr. T. Mérey Klára és Dr. Szili Ferenc tanulmányairól. Elhangzott: a Somogyi Levéltári Napokon, november 17-én. 44. Gépi technika a mezőgazdaságban. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 23. XXXIX. évf szám. 4. p. 45. Műszaki képzés a mezőgazdaság szolgálatában. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 30. XXIX. évf szám. 4. p. 46. A mezőgazdasági gépek forgalmazása Somogyban. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap november 5. XXXIX. évf szám. 4. p. 47. A technikai nevelés szerepe a népművelésben. TIT szervezésű előadás népművelői jelölteknek. Elhangzott: október 11-én. Időtartam: kb. 2 óra. 48. Megemlékezés Alfred Nobelről, születésének 150. évfordulóján. Elhangzott: a Kaposvári Tanítóképző Főiskola és a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár technikatörténeti kiállításának megnyitóján október 24-én A filozófia-tananyag technikatörténeti vetületei. Tudományos Közlemények I. A Kaposvári Tanítóképző Főiskolai kiadványai. 4. Szerk.: Endrédi Lajos. Kaposvár, p. 50. Az évi ipartörvény és következményei Somogy iparoktatásában. Somogyi Honismereti Híradó 1984/1. (Kiadta a Somogy megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya és a Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, Kaposvár.) Társszerzőként p. 51. A technika tanításának múltja a tantárgypedagógia mai problémáinak tükrében. Előadás Baján a III. Országos Tantárgypedagógiai Tudományos konferencián. Elhangzott: november 9-én. Időtartam: kb. 1 óra. 52. Kutatási, együttműködési területek a Somogy megyei levéltár és a Kaposvári Tanítóképző Főiskola között. Korreferátum. Elhangzott: a Somogyi Levéltári Napokon, november 23-án. 8

9 53. Ipari forma-technikai kultúra a kisgyermekek nevelésében. (Alsó tagozatra bontva.) Országos kutatási programban való részvétel. Megbízó: Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kar Technika Tanszék. A kutatási események összefoglalása kb. 20 db A4 oldalon, egy kutató társsal. Az anyagot elfogadta Dr. Szűcs Ervin egyetemi tanár, tavaszán. 54. Egy forradalmár mérnök. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap április 8. XL. évf. 83. szám. 4. p. 55. Megemlékezés Bánki Donátról. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 21. XL. évf szám 4. p. 56. Eötvös Loránd balatoni mérései. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap október 21. XL. évf szám. 4. p Technikai színvonal műszaki fejlesztés Somogy gépiparában. (Kerekasztal-beszélgetés a Somogyi Műszaki Szemle XI. évf. 1. szám p. 58. A technika tanításának múltja. A technika tanítása. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata XVII. évf. 2. szám p. 59. Lájpczig István mérnök élete és munkássága a XIX. századi Somogyban. Somogyi Honismereti Híradó. 1985/ p. 60. A rajzi kommunikáció a technikában. Elhangzott előadás 3 óra időtartamban április 5. Zalaegerszeg. Technika tantárgyat tanító pedagógusoknak. 61. Kísérleti tananyag és taneszközrendszer tervezése a technikatörténet tanításához. Cím: A technikai műveltség gyarapítása technikatörténet ismeretek tanításával. Általános iskola felső tagozat. Az Oktatáskutató Intézet megbízására készített tanulmány. Terjedelem: 48 oldal. A megbízónak átadva: december 5. Az anyag bővítése, átalakítása folyamatban van. (Csoportos kutatás.) 62. Széchenyi István és a balatoni gőzhajózás. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap április 27., szombat. XLI. évf. 98. szám. 4. p. 63. Erőgépek a XVIII. századi Somogyban. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap augusztus 24., szombat. XLI szám. 4. p Nemetz József életrajza. In.: Magyarok a természettudomány és a technika történetében. Főszerk.: Nagy Ferenc, Nagy Dénes. Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. Budapest, p. XXXIV tábla. Nemetz: p. 65. Technikatörténeti emlékeink nyomában. Vízi erőgépek a Dunántúlon. A technika tanítása XVIII. évf. 5. szám. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata p. 66. Maschinen aus Eisenstadt in einer technisch historischen Arbeit vom Anfang des Jahrhunderts. Blatter für Technikgeschichte 46./47. Heft 1984/85. Technisches Museum Für Industrie und Gewerbe Forschungsinstitut Für Technikge schichte. In Wien p. (Kismartoni gépek a századelőről. Bécs, 1986.) 9

10 67. Technika III. (Elektrotechnika). Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. Egységes főiskolai jegyzet. Tankönyvkiadó, Budapest, p. 68. Technika III. (Elektrotechnika). Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. Egységes főiskolai jegyzet. Változatlan kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, p. 69. A technika tantárgypedagógiája és az idődimenzió. Előadás a Metodikusok Országos Tudományos Tanácskozásán. Kaposvár, november 4. Időtartam: 1 óra éves a Balaton-parti vasútvonal. 1. rész. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap március 28., XLII. évf. 74. szám. 4. p. 71. Száznegyven éve kezdődött a balatoni gőzhajózás. Tudomány- és technikatörténet. Somogyi Néplap szeptember 20. XLII. évfolyam szám. 4. p. 72. A Bodánffy Ödön kitüntetettje. Somogyi Műszaki Szemle XII. évf. 1. szám. 3. p Technikatörténet. Az örvényesi vízikerék. Technika. Általános műszaki szemle. XXXI. évfolyam. 1. szám január. 17. p. 74. Technika III. (Elektrotechnika). Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. Egységes főiskolai jegyzet. 2. változatlan kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, p. 75. A technika és technikatörténeti nevelés hatása a gyermeki aktivizációra. Előadás lengyelországi (Olsztyn) nemzetközi konferencián október 26. Időtartam: 1 óra. 76. A Kaposvári Tanítóképző Főiskola kiadványai. 8. Tettamanti Emlékkönyv. Sorozatszerk.: Leitner Sándor. Szerk.: Dr. Kovács László. Műszaki szerk.: Dr. Paál László, Dr. Rosta István. Kaposvár, p. 77. A Kaposvári Ipari Szakközépiskola jubileumi évkönyve az iskola fennállásának 25. éve alkalmából. Kaposvár, p. Lektorálták: Dr. Andrássy Antal, Dr. Rosta István. 78. Tudományos Diákkörök XVIII. Országos Konferenciája. Oktatástechnológiai és Tantárgypedagógiai Szekció. A dolgozatok tartalmi kivonatai. 220 p. Kaposvári Tanítóképző Főiskola, április 6-8. Szerk.: Dr. Kovács László. Általános lektorok: Dr. Paál László, Dr. Rosta István. 79. Kisné Fülöp Ilona és Török Zoltánné Technika 1., 2., 3. osztályosoknak című három kötetes könyvének tankönyvi minősítése és véleményezése, minisztériumi felkérésre. (A szerzők a Mozaik Oktatási Stúdió Szeged munkatársai.) 80. Tudomány- és technikatörténet. 100 éves a budapesti villamos. Somogyi Néplap. XLIII. évf szám november 28., szombat. 4. p. 81. A középkori hajózás tudomány- és technikatörténete. Előadás Kaposvárott az 503-as Ipari Szakmunkásképző Intézet kollégiumában május 13. Időtartam: 1 óra Technikatörténeti emlékeink nyomában. A gőzgépgyártás kezdetei Magyarországon. A technika tanítása. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata XX. évf. 2. szám p. 10

11 83. A technikai nevelés hatása a gyermeki aktivizációra. A tanító június-július. XXVI. évf szám p. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata. 84. Tudományos technika Erdélyben a XIX. század végén. Hetvenöt éve hunyt el Vályi Gyula kolozsvári matematikus, akadémikus. Társszerző: Dóra Lászlóné. A technika tanítása. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata XX. évfolyam. 6. szám p. 85. Mérnökség Magyarországon a dualizmus kezdetén. A technika tanítása. A Művelődési Minisztérium módszertani folyóirata XX. évfolyam. 6. szám p. 86. A tanulói aktivitás fejlesztése technikai és technikatörténeti nevelés által. Neveléstudományi tanulmányok. III. Nevelési területek. A Kaposvári Tanítóképző Főiskola tudományos kiadványai sorozat 9. kötete. Kaposvár, p. 87. Technika III. (Elektrotechnika). Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. Egységes főiskolai jegyzet. 3. változatlan kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, p. 88. Technikai nevelés és gyermeki aktivitás lengyelországi tapasztalatok tükrében. Előadás a Technika Tantárgypedagógusok Országos Tanácskozásán. Sárospatak, május 25. Időtartam: 1 óra. 89. Előadások egyetemi hallgatóknak technikatörténetből, vendégoktatóként. Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs. 1986/87-es tanév II. féléve, 1987/88-as tanév I., II. féléve. 90. Eötvös József törekvései az önálló magyar műegyetemért. Kutatási eredmények bemutatása előadás formájában a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola tudományos felolvasó ülésén szeptember 2-án. 91. Itthon s külföldön később is hírnevet szereztek. Mérnökök ben. Népszabadság. XLVI. évf., 114. szám május 14., szombat. 11. p. 92. Műszaki oktatás a XVIII. századi Magyarországon. Mérnökök iskolája Szencen. Népszabadság július 23., szombat. XLVI. évf szám. 11. p. 93. A középkori hajózás tudomány- és technikatörténete. Előadás Kaposvárott az Élelmiszeripari Szakközépiskolában január 26-án. Időtartam: 1 óra. 94. Széchenyi és a magyar hajózás története. Előadás Kaposvárott az 503-as Ipari Szakmunkásképző Intézet kollégiumában január 27-én. Időtartam: 1 óra. 95. Dokumente aus Ungarn über das von 100 Jahren Gebaute Wechselstromkraftwerk bei Luzern. Historisches Museum Luzern. Centralschweizerischen Kraftwerke Aktiengesellschaft. Luzern, Svájc. (Német nyelvű publikáció nyomtatásban.) A somogyi tanítóképzés 120 éve. Sorozatszerkesztő: Leitner Sándor. Szerkesztette: Schablauer Zoltánné dr. A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola kiadványai. 10. Tudományos Kiadványai sorozat. Neveléstörténeti tanulmányok. Kaposvár, p. 97. Technika. Budapest. Tankönyvkiadó. 24 cm. III. Elektrotechnika technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. (Rosta István. 4. változatlan kiadás p. 98. A technika tanításának időszerű kérdései az évi új általános iskolai (alsó tagozatos) tanterv tükrében. Előadás a Somogy Megyei Pedagógiai Intézetben tanítók részére április 18. Időtartam: 6 óra. 11

12 99. A műszaki múzeológia és a technikai nevelés kapcsolata külföldön, szakirodalmi adatok tükrében. (Ausztria, Svájc, Nagy-Britannia) Országos Technika Tantárgypedagógia Tanácskozás a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán. Pécs, június Előadás. (Nemzetközi rendezvény) 100.A Somogy megyei tanítóképzés 120 éve. Előadás november 2-án Szekszárdon a Településtörténeti Konferencián. Rendező szervek: Pécsi Akadémiai Bizottság, Veszprémi Akadémiai Bizottság, Magyar Történelmi Társulat. Az előadás időtartama: 1 óra. 101.Koncentrációs lehetőségek a technika környezet és a társadalmi környezet tantárgyi leképezésénél. Előadás a IV. Tantárgypedagógiai Tudományos Konferencián. (Nemzetközi jellegű rendezvény) Baja, november 8-9. Az előadás időtartama: 1 óra. 102.A technika fejlődése a kezdetektől a Nyugatrómai Császárság megszűnéséig. Házi jegyzet tanítójelölteknek. Kaposvári Tanítóképző Főiskola. Kaposvár, p. 103.A csurgói tanítóképzés emlékére ( ) (Részlet A Kaposvári Tanítóképző Főiskola története 1989-ig című munkából) IRKA szám. A Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola ifjúsági lapja p. 104.Egy leánygimnázium évtizedei. Iskolahistória. Somogyi Néplap. XLV. évf szám szeptember 16., szombat. 9. p. 105.A gépkocsi őstörténete. Előadás Kaposvárott az 503-as Ipari Szakmunkásképző Intézet kollégiumában január 25-én. Időtartam: 45 perc. (TIT előadás) Somogy megye szakoktatása az évi ipartörvény időszakában. Nevelés- és művelődéstörténeti közlemények. 3. szám. Szerkesztette: Sándor László. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola. Kaposvár, p. 107.Koncentrációs lehetőségek a technikai környezet és a társadalmi környezet tantárgyi leképezésénél. Tantárgypedagógiai kutatások. A Művelődési Minisztérium Felsőoktatási és Kutatási Főosztályának és a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolának kiadványa. Baja, Felelős szerk.: Richnovszky Andor p. (Előadásként elhangzott a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán november 8-án.) 108.A technika fejlődése. (Technikatörténet tanítóknak és tanítójelölteknek az általános tantervű és a szakkollégiumi képzéshez, továbbképzéshez.) Egységes jegyzet a technikatörténetről és a technikatörténet tanításáról. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, p. Raktári szám: J (A továbbiakban évente újabb kiadások.) 109.Európai kapcsolatok a magyarországi tudomány- és technika történetében. Tudományos és Művészeti Napok. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, április Technikatörténeti bibliográfiai gyűjtés és kutatás Dr. Endrei Walter egyetemi tanár megbízására. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Általános Technika Tanszék. Budapest, 1990., 1991., (Társkutatókkal.) A gyűjtött egységek száma: kb

13 111.Babócsa története (tanulmányok a község történetéből) Dr. Magyar Kálmán könyve egyes részleteinek technikatörténeti elemzése. (Szerzőtárs az elemzéshez: Velner András.) Somogyi Műszaki Szemle. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének kiadványa XVII. évfolyam szám. Kaposvár, p. 112.A somogyi tanítóképzés 120 éve. Dunántúl településtörténete. VIII. Szerkesztette: Nemes István. Kiadja az MTA Pécsi és Veszprémi Akadémiai Bizottsága. AB-VEAB. Pécs, Veszprém, p. 113.A technika fejlődése. (Technikatörténet tanítóknak és tanítójelölteknek az általános tantervű és a szakkollégiumi képzéshez, továbbképzéshez.) Egységes jegyzet a technikatörténetről és a technikatörténet tanításáról. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, Változatlan kiadás. 195 p. Raktári szám: J Gróf Széchenyi István ( ) szerepe a magyarországi tudomány és technika történetében (születésének 200. évfordulójára emlékezünk.) Tudományos és Művészeti Napok. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, április Információtechnikai eszközfejlesztés a tanítóképzőben. Somogyi Hírlap november 19., kedd. 5. oldal Horváth József: A csurgói Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola (Sorozatszerkesztő: Mészáros István) című könyv elemző ismertetése. Somogy című kulturális folyóirat. XX. évfolyam, november-december. 6. szám p. 117.A Kolumbusz-útinapló. Iskolakultúra. Matematika, informatika, technika. Az Országos Közoktatási Intézet folyóirata. II. évfolyam, 22. szám p. 118.A magyarországi szlöjd. Iskolakultúra. Matematika, informatika, technika. Az Országos Közoktatási Intézet folyóirata. II. évfolyam, 3. szám. 1992/ p. 119.A technika fejlődése. (Technikatörténet tanítóknak és tanítójelölteknek az általános tantervű és a szakkollégiumi képzéshez, továbbképzéshez.) Egységes jegyzet a technikatörténetről és a technikatörténet tanításáról. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, változatlan kiadás. 195 p. Raktári szám: J Technika, kultúra és felsőoktatás Magyarországon Mária Terézia és II. József korában. Tudományos és Művészeti Napok. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár, április Hűséggel és szeretettel. Herceg az orvosok között. Dr. Batthány-Strattmann László ( ) emlékére. Somogyi Hírlap, január oldal. 122.Katolikus iskolák a magyar tudomány történetében. 350 éves a piarista oktatás. Somogyi Hírlap. Kultúra március 7., szombat III. évfolyam, 57. szám. 8. oldal Tanítóképzés Kaposvárott 1945 után. Kanyar József Harminc nemzedék vallomása Somogyról című történelmi olvasókönyvében. Második bővített kiadás. Második kötet. ( ) Kaposvár, p p. 13

14 124.Az államalapítás időszakának technikai munkái. Somogyi Műszaki Szemle. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének kiadványa XVIII. évfolyam szám p. Kaposvár, A technikai kultúra története (és történetének tanítása) Magyarországon Előadás Kaposváron a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezetében március 31-én. Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 1/c. Időtartam: 1,5 óra 126.Magyarország technikatörténete. I. kötet. (A középkor és a korai újkor.) Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Természettudományi Tanszék, Technika Csoport. Kaposvár. Lektorálta: Farkas József. 136 p. (Sajtó alatt. Várható megjelenés: december.) 127.Magyarország technikatörténete. II. kötet. (Az újkortól a XX. századig.) Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Természettudományi Tanszék, Technika Csoport. Kaposvár. Lektorálta: Farkas József. 136 p. (Sajtó alatt. Várható megjelenés: december.) 128.Tudomány- és technikatörténet. Gazdálkodó szerzetesek. Somogyi Hírlap, január 18., hétfő. IV. évfolyam, 14. szám. 4. p. (Ciszterciták) Technika kultúra Magyarországon az Anjou-korban (Károly Róbert és Nagy Lajos kora). Somogyi Műszaki Szemle. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének kiadványa XIX. évfolyam szám oldalak (Társszerzőként) 130.A technika kultúra fejlődése és iskolatörténete Magyarországon (az Árpádok korától a XX. századig). Kandidátusi dolgozat munkahelyi vitához. Terjedelem: 713 oldal, két kötetben. Benyújtva a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságához: január 131.Anmerkungen zur Entwicklung des Handfertig keistsunterricht in Ungarn. Internationale Berichte zur Geschichte vont Arbeit und Technik im Interricht. Zweiter Band. Verlag/Vertrieb: Internationaler Arbeitskreis Sonnenberg (1994) Bankplatz 8, D Braunschweig. 65 p. 26., 27. p. Megjelenés: A technika fejlődése. (Technikatörténet tanítóknak és tanítójelölteknek az általános tantervű és a szakkollégiumi képzéshez, továbbképzéshez.) Egységes jegyzet a technikatörténetről és a technikatörténet tanításáról. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, változatlan kiadás. 195 p. Raktári szám: J A technikai kultúra fejlődése és iskolatörténete Magyarországon az Árpádok korától a 20. századig. Témaismertetés kandidátusi munkahelyi vitán. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Általános Technika Tanszék. Budapest, március 11. Időtartam: 1 óra élőszóban. 134.Technikai iskolák Magyarországon a régebbi századfordulón. Tudományos és Művészeti Napok április 5-6. Előadás. Nyomtatott anyagként: rezümé-gyűjteményben. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár. 135.Technika kultúra a honfoglalás-kori építkezéseken. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület III. Magyar Történelmi Iskolája. Tapolca, augusztus 17. Előadás. Időtartam: 1 óra (Nemzetközi rendezvényen magyar nyelvű előadás.) 14

15 136.A technikatörténet tantárgypedagógiájának néhány kérdésköre. V. Tantárgypedagógiai Tudományos Konferencia. Baja, november Előadás. Időtartam: 25 perc. 137.Magyarország technikatörténete. II. kötet. (Az újkortól a XX. századig.) Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Természettudományi Tanszék, Technika Csoport. Kaposvár. Lektorálta: Farkas József. 120 p. (Sajtó alatt. Várható megjelenés: április.) 138.A tanító- és óvóképzés néhány időszerű kérdése. Előadás. Időtartam: 45 perc. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Fórumán. Irodaház. Kaposvár, Szent Imre u június A magyar tanítóképzés egyesületi munkájának története 1889-től. Az Óvó- és Tanítóképző Főiskolák Egyesületének története. T.I.T.O.E * O.T.E Szerk.: Dr. Eördögh Endre ügyvezető titkár. Felelős kiadó: Véghelyi Józsefné dr. elnök. Arculat Nyomda Baja, Szegedi u oldal oldalak. Megjelenés: Tallózás a Somogyi Műszaki Szemle évi számaiból. Somogyi Műszaki Szemle. Műszaki, gazdasági, természettudományi folyóirat. Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezete ; 25. éves jubileumi szám. XX. évfolyam április 1. szám oldalak. (Társszerzőként) 141.Gyökereink a múltban. A Magyar Mérnök Egylet megalakulása, működése és más mérnökszervezetek. Az első magyarországi technikus kongresszus. Somogyi Műszaki Szemle. Műszaki, gazdasági, természettudományi folyóirat. Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezete. XX. évfolyam április 1. szám oldalak. (Társszerzőként) 142.Fejezetek Magyarország technikatörténetéből. (Szent István korától a XX. századig). Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, p. (Önálló kötet). 143.Adalékok a magyarországi technikai kultúra századi fejlődéséhez és oktatásához (különös tekintettel a vízügyekre és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó szakterületekre). Kandidátusi dolgozat. Munkahelyi vitán jóváhagyott, átdolgozott és véglegesített változat. Terjedelem: 200 oldal. Benyújtva a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanács Titkárságához decemberében 144.A technika fejlődése. (Technikatörténet tanítóknak és tanítójelölteknek az általános tantervű és a szakkollégiumi képzéshez, továbbképzéshez.) Egységes jegyzet a technikatörténetről és a technikatörténet tanításáról. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, változatlan kiadás. 195 p. Raktári szám: J Technika III. (Elektrotechnika) Technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. Egységes jegyzet. Kézirat. Tanítóképző Főiskolák. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, változatlan kiadás. 254 p. Raktári szám: J Széchenyi és kora a magyarországi közlekedésügyi technikatörténetében. Technika az ember szolgálatában Országos technikatörténeti vetélkedő. Debrecen, március Előadás technika tanároknak. Időtartam: 1 óra. Rendezők: Technikatanárok Országos Egyesülete, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. 15

16 147.Jedlik Ányos technika találmányai, az elektromos motor őse és a dinamó. A kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Általános Technika és Informatika Tanszékének tudományos felolvasó ülése. Kaposvár, június 23. Élőszóban. 148.Az 1000 éves magyar iskola jubileuma alkalmából szerveződő kaposvári rendezvények előkészületei éves a magyar iskola szakmai tanácskozás. Sárospatak, augusztus Comenius Tanítóképző Főiskola. Élőszóban augusztus Erkölcsi szempontok a technikai környezet alakításában. III. Nemzetközi Erkölcsfilozófiai és Nevelési Konferencia. Erkölcsi nevelési, szocializációs szekció. Kaposvár, augusztus Élőszóban. Magyar nyelven augusztus A technikatörténet néhány tantervi kérdése a mérnök-tanárok képzésében. Pollack Mihály Műszaki Főiskola Jubileumi Tudományos Ülésszaka a főiskola létesítésének 25. évfordulója alkalmából. Pécs, szeptember 6.,7., 8., 9. Pedagógiai Szekció szeptember 7. Előadás. 151.Vízügyi technikai kultúra Magyarországon a XIX. század végén. Nyilvános előadás a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület rendezvényén. Budapest, V. ker. Arany János u október 19. Időtartam: 70 perc. 152.A tananyag szerkesztésének didaktikai elvei és módszerei a technikatörténet példáján keresztül. Előadás a Rendőrtiszti Főiskola Főiskolai ősz 95. című oktatás-módszertani és oktatástechnikai tudományos tanácskozásán. Plenáris előadás, november 9. Budapest. 153.A mérnök társadalmi elismertsége néhány állami kitüntetés tükrében. Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottsága és Albizottságainak, valamint több társszervezetnek együttes rendezvényén. A mérnök, a természettudós és az orvos szerepe a társadalomban. Országos ankét. Budapest, november 20., 21., 22. MTESZ Székház. 154.Kandidátusi szakmai vizsga két tantárgyból decemberében. 155.Tantervi munkák technika, informatika és családi, háztartási, gazdasági ismeretek műveltségterületi blokkban a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán. Korreferátum. Országos Technikatanári Tanácskozás. Budapest, november 28. Hely: Budapest Tanítóképző Főiskola. Élőszóban. 156.Feladatgyűjtemény az Országos technikatörténeti vetélkedőhöz. Debrecen, március Társszerzőként, többekkel együtt. Rendezők: Technikatanárok Országos Egyesülete, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen. 157.Kiemelkedő időszakok a magyarországi technika történetében. Előadás. Időtartam: 1 óra. Jászberényi Tanítóképző Főiskola, március Kiemelkedő időszakok a magyarországi technika történetében. Előadás. Időtartam: 1,5 óra. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Debrecen március Technika 3., Elektrotechnika technika szakkollégiumi tanítójelöltek számára. 4. változatlan kiadás. Budapest. Tankönyvkiadó, p. 5. kiadás Fejezetek Magyarország technikatörténetéből Szent István korától a 20. századig. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó, p. 161.Fejezetek Magyarország technikatörténetéből: Az Árpád-kor technikai kultúrája. Somogyi Műszaki Szemle. 20. évf. 3. szám Kaposvár: MTESZ, p. 16

17 162.Fejezetek Magyarország technikatörténetéből: Útépítés, földmérés, kísérlet folyószabályozásra és malmok létesítésére a 18. század végéig. Somogyi Műszaki Szemle. 20. évf. 4. szám Kaposvár, MTESZ, p. 163.A nemzetpolgár fogalma és jellemvonásai néhány nagy magyar pedagógiai gondolkodó felfogásában. Előadás. Kaposvár Nemzeti-Polgári Kaszinó. Technika Háza, Kaposvár, december A magyar tanítóképzés története. Előadás Erdélyben, a Kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképzőben május Időtartam: 1 óra Mining Education at Selmecbánya in the Mid Nineteenth Century ( ) Bányászati képzés Selmecbányán a XIX. század közepén. Angol nyelvű előadás a 23. Nemzetközi Technikatörténeti Konferencián. ICOHTEC Budapest, augusztus. Publikáció írásban azonos tartalommal, angolul a konferenciáról készült kötetben Történeti szemlélet a komplex informatikai képzésben, a hazai technika kultúrtörténetének bázisán. Előadás a Felnőttképzési Vállalkozások Szövetsége Számítástechnikai és Informatikai Képzők tagozata II. Országos Konferenciáján. Keszthely, október 4-5. Előadás október 4-én. Időtartam: 35 perc Egyesületi munka a magyar tanítóképzésben a XIX. század végén. Európa Nap. Országos Tudományos Tanácskozás október 10-én. Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola, Szarvas. III. Szekció. Filozófia, Politológia, Oktatáspolitika. Előadás. 168.Fejezetek a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola történetéből éves a magyar iskola. Felolvasó ülés október Kaposvár, Előadás. 169.A Magyar Mérnök és Építész Egylet működése a századforduló éveiben. Újabb eredmények a hazai tudomány-technika- és orvostörténet köréből november Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti komplex Bizottság. Budapest, MTESZ Székház. 170.A Holdról visszatért jelek. Somogyi Hírlap. Színes hétvége február 17., szombat VII. évfolyam. 41. szám. 12. oldal Otthonunk csodái 6. osztály (tankönyv és munkafüzet) című taneszköz-rendszer bírálata. Dinasztia Kiadó július-augusztus. 172.Székely Márton Technika 4. osztály (Mozaik Kiadó) című tankönyvének bírálata június-augusztus. 173.Fejezetek a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola történetéből. Előadás az 1000 éves a magyar iskola rendezvényen. A Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszéke és a Magyar Pedagógiai Társaság Somogy Megyei Tagozata rendezvénye. Kaposvár, október 28., 29., Kisné Fülöp Ilona és Török Zoltánné Technika 1., 2., 3. osztályosoknak című három kötetes könyvének tankönyvi minősítése és véleményezése, minisztériumi felkérésre. (A szerzők a Mozaik Oktatási Stúdió Szeged munkatársai.) 175.A magyarországi gépgyártás a XIX. században. ELTE Általános Technika Tanszék. 2 p. (S.a.) 17

18 176.Technika kultúra, mérnöki tudomány Magyarországon. Könyv a Magyar Tudománytörténet tervezett sorozatához, kb. 20 ív terjedelemben. Elfogadó lektori nyilatkozatokkal. Debrecen, Csokonai Kiadó. (Várható megjelenés: 1996.) 177.Hivatkozás a Fejezetek Magyarország technikatörténetéből című könyvre: A technika magyarországi történetéből. Tanulmánygyűjtemény. Összeállította: Gazda István. Felsőoktatási intézmények számára. A válogatás a Magyar Tudománytörténeti Intézetben készült. ISBN Akadémiai Kiadó. Budapest, oldal. A hivatkozást a 8. oldal tartalmazza. 178.Hivatkozás a Fejezetek Magyarország technikatörténetéből című könyvre: Weber István: Egy évszázados hagyomány megújuló erejével. A Rába Rt. szerepe a régió modernizációjában. A honfoglalás évfordulója tiszteletére. Térségfejlesztés és organikus társadalom. Tudományos konferencia május 4. Székesfehérvár. Rendezők: a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztály, az MTA Veszprémi Területi Bizottsága, A Fejér Megyei Önkormányzat, az MTA Regionális Kutatások Központja Nyuga-magyarországi Tudományos Intézete (Győr). Szerkesztette: Beszteri Béla és Hervainé Szabó Gyöngyvér. ISBN Felelős kiadó: Salánki János akadémikus, a VEAB elnöke. Kiadó: az MTA Veszprémi Területi Bizottsága. 293 oldal oldalak. A 83., 88. oldalak tartalmazzák a hivatkozást. 179.Pécs Baranya 100 éve. A Műszaki és Természettudományos folyamatok tükrében. Baranya megyei Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Szerkesztette: Dr. Kassai Miklós. Kiadja: a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Baranya Megyei Szervezete. A kiadásban közreműködött: a Ferling Press. Pécs, oldal. Hivatkozás: 5. oldal. 180.Hivatkozás a Magyarország technikatörténete c. könyvre Mészáros István professzortól. Magyar Tudomány szám oldalak 181.Hivatkozás a Fejezetek Magyarország technikatörténetéből (Szent István korától a XX. századig) könyvre dr. Krisztián Bélától. Honismeret. A Honismereti Szövetség folyóirata. XXVIII. évfolyam. 6. szám. 2000/6. (2000. december) 118. oldal Néhány Somogy megyei mérnök életútjának forrásanyaga. (Lájpczig István mérnök) A Magyar Tudományos Akadémia és társrendezői által szervezett országos ankét. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudomány, a technika és az orvoslás tárgyi, képi és írott forrásai. Budapest, MTESZ Székház november Előadás. 183.Néhány kérdéskör a technikatörténet tanításának tantárgypedagógiai kultúrájáról. Természettudományi Szakmódszertanosok II. Országos Találkozója. Pécs, október Technika Szekció. Janus Pannonius Tudományegyetem. Alkalmazott Matematika és Informatika Tanszék. Előadás. 184.Néhány kérdéskör a technikatörténet tanításának tantárgy-pedagógiai kultúrájáról. Természettudományi Szakmódszertanosok II. Országos Találkozója. Technika Szekció kötete. Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar október oldal. (Előadásként elhangzott és nyomtatásban megjelent.) oldal. 185.A Magyar Mérnök és Építész Egylet működése a századforduló éveiben oldalak. Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. 18

19 Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudományok, a technika és az orvoslás a millenniumtól a millecentenáriumig (az évi ankét anyaga). Szerkesztette: Dr. Vámos Éva, Dr. Vámosné dr. Vigyázó Lilly. ISSN X. Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága Budapest. 265 oldal. 186.Bernáth Zoltán pécsi tanár kolléga tervezett PhD dolgozatához (az ő és Bernáth József dr. kérésére) témavezetés elvállalása, szóbeli nyilatkozattal 1997/98-ban. A jelölt konkrétumokkal még nem jelentkezett. 187.Magyar Tudóslexikon. A-tól Zs-ig. Megjelent a Magyar Tudomány Napja első megünneplése és a Magyarság Hírnevéért Díj első átadása alkalmából Bolyai János Appendixe első magyar nyelvű kiadásának centenáriumán. BETTER. MTESZ. OMIKK. Főszerkesztő: Nagy Ferenc. Better, Nagy Ferenc, oldal. (A kötet egyik társszerzőjeként.) 188.Hivatkozás a Fejezetek Magyarország technikatörténetéből (Szent István korától a XX. századig.) Bp., (1996) című műre az alábbi könyv 981. oldalán. Magyar Tudáslexikon. A-tól Zs-ig. Megjelent a Magyar Tudomány Napja első megünneplése és a Magyarság Hírnevéért Díj első átadása alkalmából Bolyai János Appendixe első magyar nyelvű kiadásának centenáriumán. BETTER. MTESZ. OMIKK. Főszerkesztő: Nagy Ferenc. Better, Nagy Ferenc, oldal Néhány Somogy megyei mérnök életútjának forrásanyaga (Lájpczig István mérnök). Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Újabb eredmények a hazai, tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudomány, a technika és az orvoslás tárgyi, képi és írott forrásai. (az évi ankét anyaga) Szerkesztette: Dr. Vámos Éva, Dr. Vámosné dr. Vigyázó Lilly. ISSN X. Kiadja a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány- és Technikatörténeti Bizottsága. Budapest, oldal oldalak. 190.Eötvös József törekvései a magyarországi szakoktatásért. A középfokú szakoktatás története Magyarországon a felvilágosodás korától napjainkig címmel tudományos konferencia a Tatabányai Múzeum rendezésében. Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya október 9. Élőszóban előadás. (Írásban átadva a konferencia kötetében történő megjelentetésre.) 191. A múlt somogyi tudósai. (Elhunyt somogyi akadémikusok arcképcsarnoka.) Tóth Ágoston ( ). Somogyi Műszaki Szemle. 50 éves a MTESZ. XXII. évfolyam évi jubileumi szám. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy megyei szervezetének kiadványa. 39 oldal oldalak A múlt somogyi tudósai. (Elhunyt somogyi akadémikusok arcképcsarnoka.) A Somogyi Műszaki Szemlében szerkesztőbizottsági tagságom 20. éves évfordulója emlékére. A sorozat előszava. Tóth Ágoston ( ) Somogyi Műszaki Szemle. XXII. évfolyam évi jubileumi szám. A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Somogy Megyei Szervezetének kiadványa. Kaposvár, oldal oldalak. 193.Eötvös József felfogása a technikatanításról, és nézeteinek mai hatása. A technika tárgy fejlődése és fejlesztése a múlt, jelen és jövő tükrében. Kiadvány országos konferenciáról. 19

20 Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Technika Tanszék szeptember Szeged. 52 oldal oldalak Eötvös József felfogása a technika tanításáról, és nézeteinek mai hatása. Előadás a hazai tanárképzés 125. és a szegedi polgári tanárképzés 70. évfordulója alkalmából. Szegedi Felsőoktatási Szövetség Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. Technika Tanszék. Tudományos ülés. Szeged, szeptember 24., 25. (Írásban átadva a konferencia kötetében történő megjelentetésre.) 195.A tudomány- és technikatörténet jelentősége az iskolaügy interkulturális folyamataiban. Előadás élőszóban. Interkulturális pedagógia etnikumközi kommunikáció címmel nemzetközi tudományos konferencia. Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola. Zsámbék, november Elhangzott november 20-án, pénteken. (Írásban átadva a konferencia kötetében történő megjelentetésre.) 196.Értékelő hozzászólás Dr. Herbert János A tartalmi és szerkezeti változások egysége a középfokú szakképzésben című doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitáján. Javaslattétel a disszertáció végleges kimunkálásához. Budapesti Műszaki Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Műszaki Pedagógiai Tanszék. Tanszékvezető: Dr. Biszterszky Elemér egyetemi tanár. A munkahelyi vitaülés elnöke: Dr. Varga Lajos egyetemi docens. Budapest, november 19., csütörtök. Időtartam: 15 perc. Hanganyag a Budapesti Műszaki Egyetem Műszaki Pedagógiai Tanszékén. 197.Dr. Rostáné dr. Horváth Ilona társszerző: A Bánki orvos-mérnök család néhány XIX. századi életrajzi adatának vizsgálata az évi szabadságharcban betöltött szerepük kapcsán. A Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Komplex Bizottsága és társrendező szervek, intézmények 15. országos ankétja. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudósok, mérnökök, orvosok az es forradalom és szabadságharcban témakör. MTESZ Székház, Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér november Élőszóban előadás, november 18-án, szerdán. (Írásban átadva a konferencia kötetében történő megjelentetésre.) 198.Eötvös József és a technikai kultúra Magyarországon. Nyitó előadás Tudományos és Művészeti Napon november 5. A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola. Kaposvár. (Írásban átadva a konferencia kötetében történő megjelentetésre.) Élőszóban plenáris előadás. 199.Televíziós interjú emléktábla avatásnál, amelyet Baross Gábor ( ) születésének 150. évfordulója alkalmából rendeztek. Baross Gábor munkásságának technikatörténeti jelentősége. A vágott anyagot sugározta a Kapos Televízió a Híradó műsorában június 5-én, pénteken kor és kor. Kaposvár. Az emléktáblát Kaposvár vasútállomás-épületének város felé eső homlokzatán helyezték el. 200.Az es szabadságharc mérnökei és technikai alkotásaik. Technika az ember szolgálatában címmel országos technika és tudománytörténeti vetélkedő. Kiemelt témák: Anyag és energia április 3., 4. Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, Kazinczy Ferenc Általános Iskola. Előadás élőszóban. Debrecen. 201.Néhány Somogy megyei mérnök életútjának forrásanyaga (Lájpczig István mérnök). Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Újabb eredmények a hazai tudomány-, technika- és orvostörténet köréből. A természettudomány, a technika és az orvoslás tárgyi, képi és írott forrásai. (az évi ankét anyaga) Szerkesztette: Dr. Vámos Éva, Dr. Vámosné dr. Vigyázó Lilly. Prof. Dr. Heckenast 20

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök

Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok. Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök Az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) Neveléstudományi Szakbizottságához tartozó munkabizottságok Dr. Poór Zoltán szakbizottsági elnök A szakbizottság regionális jellegéről Földrajzi szempontból

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII.

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII. Publikációs jegyzék Könyv: 1. Nemes J.: A számítógép felépítése, Alapismeret képekben. Celldömölk, PAUZ Könyvkiadó Kft. 2003. 52p.L. R E 2. Nemes J.: Informatika 10-11 éveseknek tankönyv. Celldömölk, PAUZ

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005.

CV - Dr. Nagy Enikõ. Informatika tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar, 2005. CV - Dr. Nagy Enikõ Dr. Nagy Enikõegyetemi tanársegéd Gazdaságtudományi és Turisztikai Intézet Iroda: A épület, 315. irodatelefon: 74/528-300/1304Email: neniko@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Nagy Enikõ

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília

Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília Publikációs jegyzék - List of Publications Sitkuné Görömbei Cecília 2013. Publikációs lista List of Publications Referált publikációk Referred publications 1. Sitkuné Görömbei Cecília: How to teach the

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek

Curriculum vitae. Tanulmányok, végzettségek Név: Baló András Kálmán Születési hely, idő: Kaposvár, 1953. május 3. Cím: 1077 Budapest, Dohány u. 28. Telefon: 06-30-855-3227, 352-8471 Curriculum vitae Tanulmányok, végzettségek Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév

Iskolánk nevelőtestületének adatai es tanév Iskolánk nevelőtestületének adatai 2016-2017-es tanév Ssz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tantárgy 1 Pedagógus I. Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakos, vallás

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01.

Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. Zala Megyei Diáksport Szövetség 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT - FIÚ ZALAEGERSZEG 2015.01.31-02.01. 1 RÉSZTVEVŐ CSAPATOK Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Baranya 2 Bács-Kiskun Pécsi

Részletesebben

DR. LENNER TIBOR PhD.

DR. LENNER TIBOR PhD. DR. LENNER TIBOR PhD. FŐISKOLAI DOCENS SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Családi állapot: nős Születési év: 1966 Születési hely: Celldömölk 1984/1989 JATE TTK Szeged földrajz/történelem szakos középiskolai

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2014/1-2. IX. évfolyam 1 2. szám 2014 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet

Részletesebben

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/

Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ /1116 mellék; 74/ Szakmai önéletrajz Név Christián Anikó Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus; Tel: 74/ 528-300/1116 mellék; 74/ 528-303 e-mail: chrisani@igyfk.pte.hu Végzettségek Szakképzettségek Nyelvtudás Munkahelyek

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. elősegítő elemzések készítése Szabó Lőrinc műfordításainak publikálása, elemzése MAI KEIRDI 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Más szervezettel együtt végzett kutatás Más szervezettel együtt végzett kutatás, Szervezet megnevezése A kutatási téma címe, rövid leírása Minőségi

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE SZLOVÉNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE Hajdúszoboszló 2012 A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola hosszú előkészületek után 2011. szeptember 1-jén integrálódott a Debreceni Református Hittudományi

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

A tanév szervezési feladatai

A tanév szervezési feladatai 1. Szorgalmi idő A tanév szervezési feladatai Esemény Időpont Felelős a befejező évfolyamon A tanév utolsó napja Első félév vége Szülők értesítése a tanulmányi eredményekről 2. Rendkívüli munkanapok Munkanap

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538

ÖNÉLETRAJZ. Mende Tamás. Munkahely: Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékenyalakítástani Tanszék 3515, Miskolc-Egyetemváros Telefon: (46) 565-111 / 1538 ÖNÉLETRAJZ Mende Tamás Személyes adatok: Név: Mende Tamás Születési idő: 1982. 08. 17. Születési hely: Szikszó Cím: 3535 Miskolc, Vasverő u. 60. Telefon: (20) 341-0250 E-mail: kohme@freemail.hu Munkahelyi

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése

Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Magyar Levéltárosok Egyesülete 2008. évi vándorgyűlése Zalaegerszeg 2008. augusztus 26-28. A vándorgyűlés támogatói: Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogram Zala Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben