AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MUNKADOKUMENTUMA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MUNKADOKUMENTUMA"

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, SEC(2006) 780 A BIZOTTSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MUNKADOKUMENTUMA HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓJA a következő bizottsági közleményhez mellékelve: Egy fenntartható európai borágazat felé {COM(2006) 319} HU HU

2 A BIZOTTSÁG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK MUNKADOKUMENTUMA HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓJA a következő bizottsági közleményhez mellékelve: Egy fenntartható európai borágazat felé MEGJEGYZÉS: A korlátozott oldalszámra vonatkozó követelmények miatt ezen összefoglaló a csak angolul elérhető hatásvizsgálat legfontosabb megállapításaira korlátozódik. 1. POLITIKAI OPCIÓK A hatásvizsgálat a borpiac közös szervezésének reformjára vonatkozó 4 alternatív opciót határoz meg. 1. opció: Status quo, esetleg néhány kiigazítással 2. opció: A borpiac közös szervezésének mélyreható reformja 3. opció: Reform a KAP-reform keretében 4. opció: A borpiac deregulációja A politikai opciókat összefoglaló jelleggel az 1. táblázat mutatja be. HU 2 HU

3 1. táblázat: A politikai opciók áttekintése Potenciál Piaci intézkedések Szabályozási intézkedések Opciók Új telepítések tilalma Termelés alóli végleges kivonás (kivágás) Szőlőültet vények szerkezetá talakítása Kettős hasznosít ású szőlőből készült borok lepárlása Étkezési alkohollá történő lepárlás Krízislepár lás Magántárol ás Szőlőlére vonatkozó támogatás Mustra vonatkozó támogatás (alkoholtarta lom-növelés) Mellékter méklepárlás Exportvisszatérítés ek Borkészítési eljárások Minőségi politika, földrajzi jelzések oltalma Címkézés 1. opció: Kiigazított status quo Meghossza bbítás Fenntartás Fenntartás, fejlesztett monitoring Fenntartás Fenntartás Fenntartás, esetleges árcsökkenté ssel Fenntartás esetlegese n kivágással egybekötve Fenntartás Fenntartás Fenntartás (a cukorárnyomás ellenére) Fokozatos megszünteté s a WTOkötelezettség vállalásokkal összhangban Nincs jelentősebb változás Nincs jelentősebb változás Nincs jelentősebb változás 2. opció A borpiac közös szervezés ének mélyrehat ó reformja Néhány évvel való meghossza bbítás Fontos megerősítés Fenntartás kivágással egybekötve. A keret esetleges csökkentés e a nemzeti keretbe vagy a 2. pillérbe való átcsoportos ítással Megszüntetés a költségvetést felváltja a nemzeti keret vagy a borvidékek esetében beleolvad a 2. pillérbe + a túlpréselés tilalmának fenntartása + a szacharóz felhasználásának tilalma Megszünteté s, illetve reklámokkal és tájékoztatási intézkedések kel történő felváltás Bizottsági hatáskörbe való utalás, az OIV gyakorlatával való összekapcsol ás, különleges gyakorlat az exportra vonatkozóan, az importált must tilalmának megszünteté se Egyszerűsíté s, a WTO- TRIPS- és OFJ/OEMrendszerrel való összhang, a borminősítési rendszer felülvizsgálat a Bizottsági hatáskörbe való utalás, egyedi eszköz valamennyi bor esetében, nagyobb rugalmasság 3. opció: Reform a KAPreform keretében Néhány évvel való meghossza bbítás Megszüntetés + a túlpréselés tilalmának fenntartása A költségvetés SPS-jogosultságba való átalakítása + a szacharóz felhasználásának tilalma Bizottsági hatáskörbe való utalás, az OIV gyakorlatával való összekapcsol ás,különleges gyakorlat az exportra vonatkozóan, az importált must tilalmának megszünteté se Egyszerűsíté s, a WTO- TRIPS- és OFJ/OEMrendszerrel való összhang, a borminősítési rendszer felülvizsgálat a Bizottsági hatáskörbe való utalás, egyedi eszköz valamennyi bor esetében, nagyobb rugalmasság U 3 HU

4 4. opció: A borpiac deregulác iója Megszüntet és Megszüntetés Megszünte tés vagy átcsoporto sítás a 2. pillérbe Megszüntetés vagy átcsoportosítás a 2. pillérbe + a szacharózfehasználás status quója OIVszabályok csak keretszabályo kként Az OFJ/OEMrendszerbe való teljes integráció Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó horizontális irányelvbe való teljes integráció U 4 HU

5 2. HATÁSELEMZÉS 2.1. Gazdasági hatás Piaci egyensúly Az EU-27-ek középtávú kilátásainak (ld. 1. melléklet) fényében a jelenlegi borrendszer fenntartása (1. opció) még kis kiigazítással is tarthatatlannak tűnő, növekvő többletekhez vezetne. A piaci intézkedések eltörlése minden más politikai opcióban garantálná a bortermelés jobb piaci irányultságát, és ezáltal segítené a hosszú távú egyensúly elérését. Azonban a 2., 3., és 4. opció rövid távon különböző hatással lenne a piaci egyensúlyra. A termelési potenciál csökkentésén (kivágási program) és az ágazat strukturális kiigazításának támogatásán keresztül különösen a 2. opció tenné lehetővé a bortöbblet legzavartalanabb és leggyorsabb csökkentését. Másrészről a 3. és 4. opcióban a strukturális intézkedések hiánya a piaci egyensúly elérését jelentősen megnehezítené. Az ágazat ezt nagyon megszenvedné, mivel évtizedek óta a piaci intervenciók hagyományos eszközeire támaszkodik, és most teljesen saját felelőssége lenne, hogy a megváltozott piaci helyzethez alkalmazkodjon Árak és bevételek A status quo fenntartása esetén a növekvő többletek egyre nehezedő nyomást fognak gyakorolni az intervenciós intézkedésekre és az EU költségvetésére. A borkészletek hatékony felszámolása során a piaci eszközök fokozatosan nehézségekbe fognak ütközni. A visszatérő válságok az árak romlásához és ezáltal a mezőgazdasági üzemek bevételének csökkenéséhez vezetnének. Minden más opció hosszú távon az árak és a bevételek megfelelő szintjéhez vezetne, ami a piaci egyensúly elérésének közvetlen következménye. Azonban a választott politikai opcióra való tekintet nélkül a bortermelőknek általában áreséssel és bevételkieséssel kell számolniuk rövid távon, mivel a piaci helyzet stabilizációja fontos strukturális kiigazításokat tesz majd szükségessé. A négy politikai lehetőség értékelése céljából egy kétlépcsős szimulációt végeztek el: 1. a borárak kikövetkeztetése az asztali borok árai és a teljes borkészlet között meghatározott statisztikai viszony alapján, 2. a mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN) adatai alapján és az EU öt nagy bortermelő régiója asztalibor-termelőinek legjelentősebb típusait képviselő hét mintagazdaság vizsgálata alapján szimulálták az előrejelzett áresés bevételre gyakorolt hatását. E gyakorlat eredményei (ld. a 2. és a 3. mellékletet) azt jelzik, hogy a status quo és a teljes dereguláció gyakorolná a legsúlyosabb hatást az árakra és a bevételekre. HU 5 HU

6 A 2. opciónak rövid távon általában kevésbé komoly, de még mindig elég jelentős hatása lenne a bevételekre, és idővel biztosítaná azok gyors stabilizációját. A 3. opció lenne a legrövidebb távon általában a legvonzóbb megoldás a bortermelők számára, mivel a termelésről függetlenített támogatás kezdetben legalább kompenzálná a borár-esést. Azonban a piaci egyensúly lassú helyreállása és az árak alakulásának meredek visszaesése középtávon a bevételek csökkentését eredményezheti Versenyképesség Az EU borágazata versenytárasaihoz képest rendelkezik jelenleg néhány hátránnyal: kisebb termelői struktúrák, magasabb termelési költségekkel és a nagykereskedők szükségleteit ki nem elégítő kisebb termelési mennyiséggel. kevésbé dinamikus értékesítési stratégia, több szabályozási korlát. E tekintetben az 1. opció nem javítana a jelenlegi helyzeten. A 2., 3. és 4. opció csak részben megfelelően oldaná meg a problémákat a következőkön keresztül: jobb piaci irányultság, nagyobb rugalmasság a borkészítési eljárások és a címkézési szabályok tekintetében, kevesebb szabályozási korlát. Különösen az új telepítések tilalmának megszüntetése válna a versenyképesség javára, lehetővé téve a leghatékonyabb termelőknek, hogy optimalizálják mezőgazdasági üzemeik méretét, és hogy elérjék a legkedvezőbb termelési mennyiséget. Végül a szacharóz alkoholtartalom-növelés céljából történő felhasználásának tilalma negatív hatással lenne az érintett termelés versenyképességére, mivel a termelési költségek akár 15 25%-kal 1 is növekedhetnének A vidéki térségekre gyakorolt gazdasági és társadalmi hatás Az 1. opcióban a borágazat piaci helyzetének romlása növekvő gazdasági és társadalmi nehézségekhez vezetne a bortermelő régiók vidéki térségeiben. A 2. opció a piaci egyensúly zökkenőmentes stabilizációján és így a bortermelés gazdasági fenntarthatóságának elérésén keresztül pozitív gazdasági és társadalmi hatást gyakorolna a vidéki térség egészére. A nemzeti keretbe, valamint a vidékfejlesztési politika erősítése céljából juttatott támogatások megkönnyítenék az ágazat strukturális kiigazítását, és enyhítenék a bortermelés csökkenésének hatásait. 1 Forrás: A bor alkoholtartalmának növelése az Európai Közösségben, Wageningen Egyetem, EUR jelentés 13239, HU 6 HU

7 A 3. és 4. opcióban a piaci eszközök megszüntetését kísérő és a borágazat strukturális kiigazítását támogató különleges strukturális intézkedések hiánya jelentős kockázattal járna a bortermelő régiók kohéziójára nézve. A 4. opciónak lenne a legradikálisabb hatása A környezetre gyakorolt hatás A bortermelés számos környezeti terheléssel jár: talajra gyakorolt hatások (erózió, tömörödés, a szerves anyagok kimerülése stb.), a növényvédő szerek elterjedt használata (különösen gombaölő-szerek), a borkészítési melléktermékek eltávolítása, egyes régiókban a növekvő öntözés, túlzott specializálódás, a nem megfelelő módon végrehajtott kivágásból fakadó kockázatok. A status quóval folytatódna a környezet valamennyi szempontból történő terhelése. A 2. opcióval nem könnyű megvalósítani az egész szőlőterületen a környezetvédelmi alapszabályok tiszteletben tartását, mivel a mezőgazdasági üzemek nem feltétlenül kapnának a kölcsönös megfeleltetés figyelmen kívül hagyása esetén csökkenthető közvetlen kifizetéseket. A megoldás azonban az lehetne, hogy valamennyi támogatási intézkedés (beleértve a nemzeti keretből és a vidékfejlesztés keretéből támogatásra jogosult intézkedéseket) feltételéül szabnák a kölcsönös megfeleltetési kötetezettségek tiszteletben tartását. A kivágási intézkedések erősítése összességében pozitív hatással lehet a környezetre, mivel általában csökkenti a monokultúrás gazdálkodást. Azonban ez környezeti kockázatokhoz is vezethet, ha a földet véglegesen kivonják a termelésből vagy ha a szőlőt intenzívebb kultúrákkal váltják fel. A 3. opció legfőbb előnye, hogy a kölcsönös megfeleltetés automatikusan magában foglalná a környezetvédelmi alapszabályokat. A 4. opció alapján a környezetvédelmi alapszabályokat nagyon nehezen lehetne betartani, mivel a borpiac közös szervezésének keretén belül szőlőtermelők nem kapnának támogatást. A 2., 3. és 4. opciók keretében a lepárlási intézkedések eltörlése pozitív hatással lehet a környezetre, feltéve hogy a borkészítési melléktermékeket környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kezelik A kereskedelemre gyakorolt hatás és a WTO-nak való megfelelés A borágazatban a következő főbb kérdések merülnek fel a WTO-val összefüggésben: belső támogatás: a borpiac közös szervezésével kapcsolatban felmerülő éves kiadások nagy része a kereskedelmet leginkább torzító támogatási típusba, a sárga dobozba tartozik. minőségi politika/földrajzi jelzések a minőségre vonatkozó jelenlegi keretszabályok nem teszik lehetővé földrajzi jelzéseink optimális nemzetközi oltalmát a WTO-TRIPS egyezmény értelmében. címkézési előírások: szabályainkat a harmadik országok diszkriminatívaknak tekintik. HU 7 HU

8 Az 1. opcióval a meglévő borászati rendszer majdnem összes, WTO-val kapcsolatos problémája megoldatlan maradna; ezért a borpiac közös szervezésének számos rendelkezése támadás tárgyát képezheti a jövőben. Minden más opció a WTO-val teljesen összeegyeztethető lenne, bár a 2. opció alapján a nemzeti keret zöld doboz státuszát felül kellene vizsgálni a támogatható intézkedések konkrét alkalmazása alapján A borminőségre, egészségre és fogyasztóvédelemre gyakorolt hatás Borminőség Az 1. opció nem befolyásolná a borminőséget. A 2., 3. és 4. opció alapján a piaci intézkedések eltörlésén keresztül elért jobb piaci irányultság várhatóan kedvező hatással lenne a kiváló minőségű borok szegmensére Egészségügy és fogyasztóvédelem A borpiac jelenlegi közös szervezése keretében az élelmezési célú alkohollá történő lepárlás negatív hatással van a közegészségügyre, mivel támogatja a bor magas alkoholtartalmú itallá történő átalakítását. A borpárlatok alacsony költségen történő előállításának lehetősége ösztönzi az egészségre káros alkoholfogyasztást. Az 1. opció fenntartja vagy csak bizonyos mértékben csökkenti az élelmezési célú alkohollá történő lepárlás támogatását, így a közegészségügyi politikával fennálló ellentmondás megmarad. A 2., 3. és 4. opcióban az élelmezési célú alkohollá történő lepárlás támogatásának megszűnése és sokkal általánosabban a többlet csökkentésének a termelés jobb piaci irányultságán keresztül elérendő célja pozitív hatással lehet a közegészségügyre. A 2. opció tenné lehetővé a bortöbblet leggyorsabb megszüntetését. Ezentúl a minőségi politikával, a földrajzi jelzések rendszerével és a címkézési szabályokkal, valamint 2. opcióban javasolt oktatási és tájékoztatási kampányokkal kapcsolatban javasolt egyszerűsítések javíthatnák a fogyasztók számára az átláthatóságot Az igazgatási hatékonyságra gyakorolt hatás Az igazgatási hatékonyságot növelni lehet a keretszabályok egyszerűsítésén keresztül, ami megkönnyítené a rendszer és az ellenőrzések végrehajtását, korlátozva ezáltal a csalás és a közpénzekkel való visszaélés kockázatát, valamint csökkentve az adminisztrációs és statisztikai ellenőrzési költségeket. A hatékonyságot biztosítja továbbá a szubszidiaritás magasabb szintje az egyedi politikai igényekre tagállami szinten meghozandó intézkedések tekintetében. Az 1. opció általában nem javítaná az igazgatási hatékonyságot, míg a borágazatnak juttatott költségvetési források növekvő nyomásnak lennének kitéve. A másik 3 opciónak különböző mértékben, de pozitív hatása lenne. HU 8 HU

9 A 2. opció néhány bonyolult intézkedés (telepítési jogok, lepárlás, bor magántárolása, alkohol intervenciós tárolása) egyes esetekben egy átmeneti időszak után történő megszüntetésén keresztül jelentős egyszerűsítésről rendelkezik. Növelné a szuszidiaritás szintjét is egy nemzeti keret bevezetésével, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy alternatív intézkedések közül válasszanak, valamint a vidékfejlesztési támogatásoknak a bortermelő régiókban történő növelésével. A 3. opció jelentősebb egyszerűsítést tenne lehetővé, mivel az egységes támogatási rendszer bevezetésével (SPS) és a növényspecifikus intézkedések megszüntetésével csökkenthetné a rendszer bonyolultságát. A szuszidiaritás tekintetében az egységes támogatási rendszer egyedi végrehajtásán keresztül bizonyos fokú rugalmasságot lehetne biztosítani. A 4. opció radikális jogszabályi egyszerűsítést és a költségvetési szükségletek csökkentését tenné lehetővé, bár ezen opció társadalmi-gazdasági következményei különösen a tagjelölt országok számára hosszú távon költségvetési kockázatokat idéznének elő. 3. AZ OPCIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A 2. táblázat összefoglalja az egyes politikai opciók különböző hatásait. HU 9 HU

10 TERÜLETEK 1. opció: Kiigazított status quo 2. táblázat: Az opciók hatásainak áttekintése 2. opció: A borpiac közös szervezésének mélyreható reformja Piaci egyensúly Növekvő többletek Az egyensúly legzökkenőmentesebb elérése 3. opció: Reform a KAP-reform keretében 4. opció: Dereguláció Növekvő többletek rövid és középtávon Piaci egyensúly hosszú távon Növekvő többletek rövid és középtávon Hosszú távú piaci egyensúly Árak Meredek esés a rendszer fenntarthatatlansága miatt Rövid távú csökkenés Meredek esés rövid és középtávon Rendkívül meredek esés rövid és középtávon Fellendülés az egyensúly elérését követően Fellendülés az egyensúly elérését követően Fellendülés az egyensúly elérését követően Mezőgazdasági bevételek Versenyképesség A vidéki térségekre gyakorolt gazdasági és társadalmi hatások Környezet A WTO kereskedelemre vonatkozó előírásainak való megfelelőség Fokozatos csökkenés a rendszer fenntarthatatlansága miatt Nincs változás Fokozatos romlás a rendszer fenntarthatatlansága miatt Nincs változás Különböző intzékedések: támadások potenciális célpontjai Rövid távú csökkenés Fellendülés az egyensúly elérését követően Gyors javulás a gazdasági fenntarthatóságon, valamint a rugalmasságot és innovációt lehetővé tevő, fejlesztett szabályozási intézkedéseken keresztül Javulás a gazdasági fenntarthatóság zökkenőmentes elérésének köszönhetően A kölcsönös megfeleltetés valamennyi szőlőtermő területen való alkalmazása nem oldható meg egyszerűen A vidékfejlesztésbe való átcsoportosítás alkalmazható a környezetbarátabb intézkedések előmozdítása céljából Középtávú csökkenés Fellendülés az egyensúly elérését követően Hiányzik a biztonságiháló-mechanizmus Hosszú távon javulás a gazdasági fenntarthatóságon, valamint a rugalmasságot és innovációt lehetővé tevő, fejlesztett szabályozási intézkedéseken keresztül Fellépő kockázatok a jelentős átstrukturálási szükségletek miatt Az általános kölcsönös megfeleltetés közvetlen alkalmazhatósága Rendkívül meredek csökkenés rövid és középtávon Fellendülés az egyensúly elérését követően Hiányzik a biztonságiháló-mechanizmus Hosszú távon jelentős javulás a gazdasági fenntarthatóságon, a gazdálkodás szabadságán, valamint a rugalmasságot és innovációt lehetővé tevő, fejlesztett szabályozási intézkedéseken keresztül Nagy kockázatok a jelentős átstrukturálási szükségletek és a termelés régiók közötti esetleges áthelyezése miatt A kölcsönös megfeleltetés rendkívül bonyolult alkalmazhatósága Nem állnak rendelkezésre támogatási eszközök a környezetbarátabb intézkedések előmozdítására A legtöbb probléma megoldott A legtöbb probléma megoldott A legtöbb probléma megoldott Borminőség Közömbös Javulás a jobb piaci irányultságon keresztül Javulás a jobb piaci irányultságon keresztül Javulás a jobb piaci irányultságon keresztül Egészség / fogyasztóvédelem Nincs vátozás Az élelmezési célú alkohollá való lepárlás elfogadhatatlan támogatásának megszüntetése Átláthatóbb és fogyasztóközpontú címkézési szabályok Az élelmezési célú alkohollá való lepárlás elfogadhatatlan támogatásának megszüntetése Átláthatóbb és fogyasztóközpontú címkézési szabályok Az élelmezési célú alkohollá való lepárlás elfogadhatatlan támogatásának megszüntetése Átláthatóbb és fogyasztóközpontú címkézési szabályok Költségvetés Növekvő nyomás Közömbös Közömbös Esetleges megtakarítások Szubszidiaritás Egyszerűsítés, alkalmazhatóság, ellenőrizhetőség Nincs változás Nincs változás Nagyobb rugalmasság a nemzeti kereten és a megnövelt vidékfejlesztési támogatásokon keresztül Kismértékű egyszerűsítés Rugalmasság az SPS végrehajtása során Jelentős egyszerűsítés, de egyedi működési problémák az SPS borágazatban való alkalmazása során Esetleg nagyobb rugalmasság a vidékfejlesztésbe való beolvasztás miatt A legtöbb probléma megoldott U 10 HU

11 1. MELLÉKLET: Az EU-27-ek közötti borágazatára vonatkozó középtávú előrejelzések olimpiai Borászati év Borászati év ELŐREJELZÉS 2010/2011 ÁTLAG 2003/ /05 Átlag Kevés többlet Jelentős többlet TERMELÉS TÖBBLET 1 (a) a termelés %-ában 12.2% 8.6% 18.2% 15.1% 10.9% 20.7% TÖBBLET 2 (b) a termelés %-ában 5.8% 2.4% 12.5% 8.4% 4.5% 13.6% (a) beleértve az élelmezési célú alkohollá történő lepárlásra szánt bort (b) az élelmezési célú alkohollá történő lepárlásra szánt bor kivételével HU 11 HU

12 2. MELLÉKLET: Árakra gyakorolt hatás Az asztali bor éves átlagárai és a borkészletek közötti regresszióelemzés 1. opció: Status quo Készletek hl-ben és árak / vol/hl-ben Korábbi adatok Szüreti év Teljes borkészlet Átlagár én Átlag Szimuláció Évente 9 millió hl-rel növekvő készletek Szüreti év Készletek én Szimulált ár (lineáris model) %-os változás a 0. évhez képest Szimulált ár (exp model) %-os változás a 0. évhez képest 0. év év % % 2. év % % 2. opció: A borpiac közös szervezésének mélyreható reformja Készletek hl-ben és árak / vol/hl-ben Korábbi adatok Szüreti év Teljes borkészlet én Átlagár Átlag Szimuláció Az 1. évben 8,2 millió hl-rel, majd a 2. évben további 4.2 millió hl-rel növekvő készletek Szüreti év Kézsletek én Szimulált ár (lineáris model) %-os változás a 0. évhez képest Szimulált ár (exp model) %-os változás a 0. évhez képest 0. év év % % 2. év % % HU 12 HU

13 3. opció: Reform a KAP-reform keretében Készletek hl-ben és árak / vol/hl-ben Korábbi adatok Szüreti év Teljes borkészlet Átlagár én Átlag Szimuláció Évente 12,2 millió hl-rel növekvő készlet Szüreti év Szimulált ár Készletek én (lineáris model) %-os változás a 0. évhez képest Szimulált ár (exp model) %-os változás a 0. évhez képest 0. év év % % 2. év % % 4. opció: Teljes dereguláció Készletek hl-ben és árak / vol/hl-ben Korábbi adatrok Teljes borkészlet Szüreti év én Átlagár Átlag Szimuláció Évente 19 millió hl-rel növekvő készletek Szüreti év Készletek én Szimulált ár (lineáris model) %-os eltérés a 0. évhez képest Szimulált ár (exp model) %-os eltésés a 0. évhez képest 0. év év % % 2. év % % HU 13 HU

14 3. MELLÉKLET: A mezőgazdasági bevételekre gyakorolt hatás Az EU néhány régiójában megvizsgált, asztali bort termelő mintagazdaságokra alapozott megközelítés eredményeinek összefoglalása Forrás: DG AGRI FADN A gazdaság által termelt nettó hozzáadott érték éves munkaegységenkénti eltérése (FNVA/AWU) %-ban 1. év 2. év 1. opció 2. opció 3. opció 4. opció 1. opció 1 2. opció 3. opció 4. opció Status quo Mélyreható reform KAP-reform Dereguláció Status quo Mélyreható refrom Kap-reformDereguláció Árak eltérése -6% -5% -8% -12% -12% -8% -16% -23% Bevételek eltérése Poitou Charentes Asztali bor és cognac -10% -8% -3% -20% -20% -13% -17% -38% Languedoc Roussillon Asztalibor-specialista -19% -16% 19% -39% -39% -26% -7% -74% Puglia (1) Asztalibor-specialista -11% -9% 0% -21% -21% -14% -14% -41% Puglia (2) Vegyes: asztali bor és olajbogyó -7% -6% 3% -15% -15% -10% -7% -29% Sicilia (1) Asztalibor-specialista -11% -9% 6% -23% -23% -15% -9% -43% Sicila (2) Vegyes: asztali bor és olajbogyó -5% -5% 2% -11% -11% -7% -5% -21% Castilla La Asztalibor-specialista -8% -7% 34% -16% -16% -11% 24% -30% U 14 HU

15 FNVA/AWU a reformot követő második évben FNVA/AWU euróban opció Status quo 2. opció Mélyreható reform 3. opció KAP-reform 4. opció Dereguláció Poitou Charentes - Asztali bor és cognac Languedoc Roussillon - Asztaliborspecialista Puglia (1) - Asztali bor Puglia (2) - Sicilia (1) - Vegyes asztali Asztali bor bor és olajbogyó Sicila (2) - Vegyes asztali bor és olajbogyó Castilla La Mancha Asztaliborspecialista U 15 HU

16 A FNVA/AWU változása a reform 2 évében 40% 20% 0% % -20% -40% 1. opció 1 Status quo 2. opció Mélyreható reform 3. opció KAP-reform 4. opció Dereguláció -60% -80% Poitou Charentes - Asztali bor és cognac Languedoc Roussillon Asztaliborspecialista Puglia (1) Asztaliborspecialista asztali bor és Puglia (2) - Vegyes olajbogyó Sicilia (1) Asztaliborspecialista Sicila (2) - Vegyes asztali bor és olajbogyó Castilla La Mancha - Asztaliborspecialista U 16 HU

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.1.2007 SEC(2007) 75 A BIZOTTSÁG SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA A friss és feldolgozott gyümölcs- és zöldségfélék közös piacszervezésének reformja felé A hatásvizsgálat

Részletesebben

A borpiac közös szervezésének reformja

A borpiac közös szervezésének reformja A borpiac közös szervezésének reformja A Bizottság által elfogadott, a Tanács és az Európai Parlament elé terjesztett rendelettervezet 2007/07/04 A fenntarthatóság három eleme A borágazat fenntarthatósága

Részletesebben

Potoczki Annamária. Budapest, 2011.

Potoczki Annamária. Budapest, 2011. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT NEZETKÖZI GAZDASÁGI KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A VÁLTOZÓ PIACI KÖRNYEZET ÉS A KÖZÖS BORPIACI REFORM

Részletesebben

A borpiac közös szervezése *

A borpiac közös szervezése * 2008.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 323 E/279 Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

H E G Y K Ö Z S É G E K Nemzeti Tanácsa

H E G Y K Ö Z S É G E K Nemzeti Tanácsa H E G Y K Ö Z S É G E K Nemzeti Tanácsa 1076 Budapest, Thököly u. 18. II. em. Telefon: 413 7527, 413 7528 e-levél: hnt@hnt.hu - www.hnt.hu Sajtóközlemény 2014. szeptember 05. HNT szőlő árprognózis Hivatalos

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

A KAP reformjai (a 2013-as reform külön diasorozat!)

A KAP reformjai (a 2013-as reform külön diasorozat!) A KAP reformjai (a 2013-as reform külön diasorozat!) termelékenység A közös agrárpolitika fejlődése versenyképesség fenntarthatóság Korai évek Élelmezés biztonság Krízis évei Túltermelés MacSharry reform

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

2007. DECEMBER 11., KEDD

2007. DECEMBER 11., KEDD 1 2007. DECEMBER 11., KEDD ELNÖKÖL: MARTÍNEZ MARTÍNEZ ÚR Alelnök 1. Az ülés megnyitása (Az ülést délelőtt 9:05-kor nyitják meg.) 2. Határozat sürgősségi eljárásról Javaslat a 21/2004/EK rendelet juh- és

Részletesebben

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban

ICEG EURÓPAI KÖZPONT. Konvergencia a csatlakozó államokban ICEG EURÓPAI KÖZPONT Konvergencia a csatlakozó államokban I. A felzárkózás három dimenziója Az Európai Unió bővítése és a csatlakozó államok sikeres integrációja az Euró-zónába megkívánja, hogy ezen gazdaságok

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

A TANÁCS JEGYZŐKÖNYVÉBEN RÖGZÍTENDŐ NYILATKOZATOK. Nyilatkozat a 13b. cikkben említett melléktermék-lepárlási támogatás végrehajtásáról

A TANÁCS JEGYZŐKÖNYVÉBEN RÖGZÍTENDŐ NYILATKOZATOK. Nyilatkozat a 13b. cikkben említett melléktermék-lepárlási támogatás végrehajtásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. április 23. (25.04) (OR. en, fr) Intézményközi dokumentum: 2007/0138 (CNS) 8317/08 ADD 1 AGRIORG 34 AGRIFIN 16 WTO 60 FELJEGYZÉS AZ A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

2008.5.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127/13

2008.5.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127/13 2008.5.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 127/13 A BIZOTTSÁG 423/2008/EK RENDELETE (2008. május 8.) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

É É ö Ü É ő Ü É Ö Ó Ö Ó Ü Ü Ü É É É É ö É Ó É ö Ü Ü É Ö ő ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü É Ó É ő ö ö É ö ö ő ő ö ő ö É ö É ő ű É Ü Ü ö ő É É ö ő É Ü ö ö ö Ü É É ö É É ö É É É Ü É Ü Ü ő Ő ő Ü É É ő ö Ü ö Ü

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés. Magyarország

Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés. Magyarország Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés Magyarország Ezt az utólagos értékelést az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága kezdeményezte és egy magánkonzorcium végezte el. A Konzorcium teljes

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben