Ercsi Híradó. lett, taníttatni tudja gyermekeit. Luxusra már nem is gondol. Luxus? Mi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Híradó. lett, taníttatni tudja gyermekeit. Luxusra már nem is gondol. Luxus? Mi"

Átírás

1

2 2 Ercsi Híradó Mióta a világ világ, az emberek örvendeztek és megünnepelték a tavaszt, a természet megújulását. A keresztény ember számára a húsvét az egyik legnagyobb egyházi ünnep, de a vallást nem gyakorló emberek is ünnepelnek ilyenkor. Az ünnep más, mint a többi nap. Kicsit megállunk, lelassítunk, és próbálunk a mindennapi mókuskerékbõl kilépni. Ez sajnos egyre nehezebb. Mindenkire óriási nyomás nehezedik napjainkban. Akinek munkája van, azért, hogy maradéktalanul megfeleljen az elvárásoknak, akinek nincs, a puszta létfenntartás okoz emberfeletti nehézségeket. A körülöttünk lévõ forrongó világ, a háborúk, a szinte naponta elõforduló természeti katasztrófák elkeserítik, és elgondolkodóvá teszik az embert. Az egyszerû, hétköznapi embert, aki nem vágyik másra, minthogy tudjon enni adni a családjának, legyen fedél a feje fe- lett, taníttatni tudja gyermekeit. Luxusra már nem is gondol. Luxus? Mi számít manapság annak? Persze akad olyan, aki a 14 milliót érõ autóját nem tekinti luxusnak, míg egy átlagos családnak egy könyv megvétele, vagy ne adj Isten egy welness hétvége is az. Netalán egy sokgyermekes családban növekvõ kislánynak egy étteremben elköltött vacsora is gyönyörûséget jelent. Jó lenne, ha húsvétkor egyetlen hajléktalan, éhezõ ember sem állna sorba az ingyen- konyháknál, és egyetlen kisgyermek sem várná a tavaszi szünet végét csak azért, hogy kapjon enni a menzán. Ez már a jólétet jelentené Magyarországon. Deák Ferenc híres húsvéti cikke a kiegyezést szorgalmazta azokkal, akik a magyar nép hóhérai voltak. Mert egyszer meg kell békélni! Reméljük a húsvéti alkotmány is a megbékélést hozza el, és politikai hovatartozásra, nemre, korra, származásra való tekintet nélkül egy dolgot tart szem elõtt: félelem nélkül élni, és élni hagyni! Márai Sándor sorai álljanak üzenetként elõttünk: Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életütemünket egyeztessük a természet nagy és örök április ritmusával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága, az éjszaka áramai, mindez alakítja személyes sorsunkat, keddi vagy szerdai életrendünket is: az ember hallja, nagyon messzirõl, az intéseket és figyelmeztetéseket, a világmindenség óvó-igazító zörejeit Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés és pusztulás teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az életben, akik valahogyan belülrõl süketek a világ hangjai iránt. De egyszerre kell élni szívünkkel is, azzal a másik életütemmel, mely titkosabb, leplezettebb, nehezebben megismerhetõ, mint a világ áramlásának rendje. Akinek szíve, készséges ütemmel, nyolcvanat ver, ne akarjon maratoni versenyfutók módjára élni. Állandóan hallani kell testünk és jellemünk titkos morzejeleit, e finom és erélyes üzeneteket, melyek megszabják életed igaz mértékét. Kinek érzékeit eltompította a becsvágy, a szenvedély, nem hallja többé e hangokat. Az ilyen ember teste, lelke és a világ üteme ellen él; emberhez nem méltó módon él, tehát embertelenül bûnhõdik. (Márai Sándor: Füves könyv Az egyezkedésrõl; Arról, hogy a szívünkkel is kell élni) március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából ismét önkormányzati díjak átadására került sor. A település a díjak adományozásával fejezi ki köszönetét, elismerését mindazoknak, akik eredményesen, kiemelkedõen szolgálták Ercsi gazdasági, társadalmi, közoktatási és kulturális életének fejlesztését, tevékenységükkel hozzájárultak a település fejlõdéséhez, jó hírnevéhez. A díjazottak: Vargáné Jakab Ildikó a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek fejlesztésében felzárkóztatásában, iskolai elõkékiemelkedõ oktató-nevelõ munkája szítésében és az óvodai integrációs elismermeréseként Pedagógiai Díjban program megvalósításában elért eredrészesült Tóbel Sándorné ményeiért Gyermekekért díjat kapott. Kocsis Gyöngyi, az Ercsi Polgármesteri Hivatal Okmányiroda dolgozója kiváló munkavégzése, ügyfélbarát közszolgálati tevékenysége, segítõkészsége alapján Közszolgálati díjban részesült.

3 2011. április Budai Lajosné a közszférában eltöltött lelkiismeretes, kiváló 40 éves munkája, valamint közéleti tevékenysége alapján kapott Közszolgálati díjat. 3 Ercsi Híradó Hajdú Géza kõfaragó mester keze munkáját dicsérik a mûemlékeink, szobraink, emlékhelyeink, emléktábláink feliratai. Idõálló mûtárgyait készítette és ajánlotta fel városunk szépítésére, ezért Díszoklevélben részesült. Illenc Mihály az õsi kádármesterség utolsó képviselõje Ercsiben. Hordói megtatlálhatók az ercsi pincékben, dísz hordóit elõszeretettel adományozza a város rendezvényein és az idelátogató vendégeknek. Több évtizedes munkáját Díszoklevéllel köszönték meg. Magas rangú elismeréseket vettek át (FM RFK) Március 15. Nemzeti Ünnepünk alkalmából a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere Szolgálati Érdemjel Arany Fokozatát adományozta dr. Simon László rendõr dandártábornok, rendõrségi fõtanácsosnak, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének. A fõkapitány az elismerést pénteken vette át. Csütörtökön a Székesfehérvári Rendõrkapitányság vezetõje vett át magas rangú állami kitüntetést. A miniszterelnök javaslatára a belügyminiszter adta át dr. Csizek Tibor rendõr ezredes, rendõrségi fõtanácsos, rendõrkapitány részére a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkereszt elismerést. A Magyar Köztársaság Belügyminisztere kiváló szakmai munkája elismeréseként rendõr zászlóssá léptette elõ Kurucz György rendõr fõtörzsõrmestert, a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság Ercsi Rendõrõrs nyomozóját. Az elõléptetésrõl szóló parancs felolvasását követõen Fejér megye rendõr-fõkapitánya gratulált a nyomozónak. R. Szabó Ágnes FM RFK szóvivõ Dr. Nagy Zoltán a beteg gyermekek gyógyításáért és az egészséges életmód népszerûsítésért kifejtett orvosi munkája elismeréseként Közegészségügyi Díjat kapott. TÁJÉKOZTATÓ Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakókat, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Eötvös József Mûvelõdési Ház Színháztermében április 19-én (kedden) órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A közmeghallgatás napirendjei: 1. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Beterjesztõ: Polgármester 2. Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adók összegérõl Beterjesztõ: Polgármester 3. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról Beterjesztõ: Polgármester 4. Tájékoztató Ercsi Város Közbiztonsági helyzetérõl 5. Biztonsági jelzõkészülék bemutatása, annak hasznosságáról szóló tájékoztató Beterjesztõ: Polgármester Falusy Jenõnek Közmûvelõdési díjjal köszönte meg az önkormányzat több évtizedes szórakoztató tevékenységét. Évtizedek óta utolérhetetlen ismerõje a könnyûzene világának és közvetítõje annak a szórakozni vágyók felé. Közérdekû kérdések és javaslatok Ercsi, március 29. Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester

4 4 Ercsi Híradó április Reagálnék A költségvetés útja címû cikkére. Örülök annak, hogy a leírtak alapján a tervezett bevétel és kiadás egyensúlyban van. A klubok és egyesületek próbáljanak szponzorokat keresni, ne mindenben az önkormányzatra várjanak. Az utak kérdésében az a véleményem, hogy én 40 éve élek itt, és tudom honnan indult Ercsi és hova jutott. Úgy látom, hogy azóta rengeteg utat megcsináltak, ezáltal rengeteget javult a helyzet. Tudomásom szerint Ön csak 8 éve lakik itt, így csak az utóbbi 8 évrõl van tapasztalata. Hivatkozott arra, hogy az EÜ Központ elvitte az útépítésre szánt pénzt, de úgy hiszem, az átadásnál Ön is jelen volt, és egyetértett vele. Remélem a családjában mindenki egészséges, és nem szorul mindennapos orvosi ellátásra. De Ercsiben nagyon sok idõs és fiatal beteg él, akik szakellátásra szorulnak. Õk rengeteget utaztak eddig, ami sok kiadással és idõvel járt. Az új Egészségházzal megkönynyítették a dolgukat és a környékbeliekét is. Egy ilyen új intézménynek idõ kell arra, hogy visszahozza az Ön által hiányolt pénzt az utakra. Miért nem hív össze egy falugyûlést, ahol meghallgathatja a lakosokat ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Kinek melyik a fontosabb. Nem írta le az Önök által javasolt megoldást, így csak szóbeszédnek vélem. Az utolsó mondata már rég Tisztelt Levélíró! Szívesen beszélgettem volna Önnel a cikkemben felvett gondolatokról, de sajnos nem árulta el nevét. Ha elárulja, szívesen meghívnám egy beszélgetésre egy csésze kávé mellett! Addig is engedje meg, hogy így nyilvánosan válaszoljak levelének gondolataira Örülök, hogy elégedett az úthálózatunk állapotával. Szeretett városunkat járva, fogadóóráimon az ercsi lakosokat (talán éppen az Ön szomszédait) hallgatva, leveleiket olvasva azt kell mondanom, hogy a többség nem osztja az Ön véleményét. Valóban idõre (minimum 3-4 évre) lesz szükség, míg az Egészségügyi Központ beindul, kevésbé költségessé válik és így lehetõségünk lesz az útjaink, járdáink megfelelõ kialakítására és karbantartására. Addig is a hitegetés helyett õszintén el kell mondanunk Ercsi lakóinak, hogy miért halasztjuk az általunk joggal elvárt fejlesztéseket és miért kérjük a türelmüket. Az EÜ Központ átadásán, mint megválasztott képviselõként kötelességemnek éreztem megjelenni, kifejezve azt, hogy segíteni kívánom az intézmény, a lakosság igényit kielégítõ és gazdaságos mûködését. A város alpolgármesterként, Polgármester úrral egyeztetve, a képviselõ-testület megbízásából felkerestem a kistérségi tagönkormányzatok (Baracska, Kajászó, Ráckeresztúr) vezetõit, hogy támogassák a járóbeteg-ellátás mihamarabbi elindulását és szorgalmazzák azt, hogy településeinken élõ emberek itt Ercsiben vegyék igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. Falugyûlést ugyan nem kezdeményeztem, de a január 27- ei lakossági fórumot (melynek az Egészségügyi Központ volt a témája) én kezdeményeztem. Ott mondtam el, hogy megoldásként azt javaslom, segítsük a Nonprofit Kft. vezetését egy takarékos, de mûködõ költségvetés elkészítésében, valamint kíséreljük meg az önkormányzat egyéb kiadásainak csökkentését (energiatakarékosság stb.) és gõzerõvel kutassunk olyan vállalkozások, cégek után, akik városunkban letelepedve folytatnák tevékenységüket (a többlet iparûzési adóbevétel és munkahelyteremtések érdekében). Megtisztelõ, hogy képesnek lát arra, hogy munkatársaimmal akár öt hónap alatt is megoldjuk az Iskola problémáját! Létrehoztunk egy Munkacsoportot, akikkel együtt keresem a megoldást erre a több éve húzódó, mostanra krónikussá vált helyzetre. A Munkacsoport nevében is kérem, ossza meg velünk ötleteit! Unokám még nincs, de készülök a nagypapa szerepre! Gyermekeimet sok más (jelenleg 300+) gyermek szüleivel együtt ercsi tanáraik tanácsára kényszerültem elvinni a helyi iskolából. Egyik legfõbb célom az, hogy ez az elvándorlás megálljon és a városunkban folyó általános iskolai képzés újra vonzó legyen az itt lakók, sõt a környezõ településeken is! A politikai hovatartozást rövid levelében kétszer is megemlíti. Biztos tudja, hogy miért teszi ezt. Õszintén sajnálom, hogy az általam képviselt értékrend, irányultság és világnézet zavarja Önt! Én azért, ettõl függetlenül töretlenül hiszek abban, hogy közösen vonzóvá tehetjük városunkat, benne az Ercsi Kistérség Egészségügyi Központot is! Tisztelettel Gyõri Máté Egy másik ercsi lakos elcsépelt FIDESZES mondás, már rég nem igaz, mert mindig Maguk döntenek és az emberek véleményét figyelembe sem veszik. Térjünk ki arra, hogy semmit nem teljesítettek a választásokon tett ígéreteikbõl pl: iskola problémája. De hisz mit akarok Önöktõl, mikor saját gyerekeik, unokáik sem ide járnak? KÖSZÖNET SZABÓ TAMÁS polgármester úrnak, aki lehetõvé tette az EÜ Központ felépülését, segítve ezzel a lakosságot. Ercsit politikai hovatartozástól függetlenül összefogással és nem széthúzással kellene irányítani. Egy ercsi lakos A tisztánlátás végett! Tisztelt Városlakók! Elõre bocsátom, hogy lesznek sokan, akik e sorok olvasása után kissé sértõdöttek lesznek, de kérem Õket a többség nevében, hogy nézzenek szembe önmagukkal és gondolják át még egyszer, hogy valóban helyesen cselekszenek? Hetek óta visszhangzik a város az úgynevezett faügytõl. Hát igen! Elérkezett az idõ, hogy hosszú évek óta tartó pusztítás után végre megálljt parancsoljunk a környezõ erdõink féktelen irtásának. Tudom, akadnak közöttünk, akiknek ez nem nagyon tetszik, hiszen hosszú évek alatt bejáratott és megszokott dolog volt, hogy amikor csak az önös érdekük úgy kívánta, akkor nekivágtak az erdõknek, nem törõdve az okozott kár következményeivel. Tették ezt hol engedéllyel, hol engedély nélkül, mert hát úgysem számít ez senkinek. Rosszul gondolták! Az engedélyek az elhalt és az uszadék fára kérték, de frissen vágott fával megpakolva tértek haza. Tudni kell! A környezõ erdeink védelem alatt állnak, mert vagy Natura 2000 terület (Duna-part végig), vagy véderdõk. Sajnos a történetben az az elszomorító és egyben felháborító, hogy a fakivágók többsége nem az igazán rászorulók közül került ki, akiknek rossz anyagi helyzete okán csak ez a megoldás maradt, hogy ne fagyjanak meg. Az viszont arcátlanság, hogy rajtuk keresztül hergelik a lakosságot és próbálják meg elhitetni az emberekkel, hogy az önkormányzat, vagy, ahogy hallani a Fideszesek ezt a lehetõséget is elvették Tõlük. A hír nem igaz! A rászorulók továbbra is igényelhetnek az önkormányzattól tûzifát, bár igaz, hogy rendezett formában. A megváltozott rendszer is az õ érdekeiket szolgálja, hiszen így valóban a bajbajutottakon segíthet az önkormányzat, de ahhoz az is kell, hogy kérjük is

5 2011. április 5 Ercsi Híradó ezt a támogatást. A rémhírek terjesztõi azon körök tagjai, akiknek egyik része messze nem rászoruló, a másik része meg azok a csapatok, akik a hátrányos helyzetûeket is kihasználva kereskednek a lopott fával. Tisztelt becsületes polgártársak! Ennek a tarthatatlan állapotnak vetett végre véget az önkormányzat képviselõ testülete és szerzett érvényt a törvényeknek. Továbbá átgondolva, hogy környezetünk védelme, nem pusztán abban merül ki, hogy felszámolnak pár szemét- kupacot, hanem erdõink, mezõ- ink és vizeink védelme is közös feladatunk kell, hogy legyen. Minden jóérzésû és felelõsségtudó ember közös ügye a környezetünk megóvása és annak átgondolása, hogy milyen jövõt szeretne gyermekeire, azaz a következõ nemzedékre hagyni. Kérem Önöket, tiszteljék meg a megválasztott vezetõiket azzal, hogy nem ülnek fel minden kósza hírnek, függetlenül attól, hogy ki vagy kik terjesztik azokat, hanem tájékozódnak és kérdeznek. A testületi ülések még mindig nyilvánosak, arra bárkit, akit érdekelnek a városunk jövõjét meghatározó kérdések és döntések szívesen látnak. Véleményem, hogy a város ne adjon színteret holmi politikai erõfitogtatásnak, és ne is fogadjuk el azt, ha bárkik is ennek ellenkezõjét állítják. A csata eldõlt a választásokon! Most kerüljön elõtérbe a városunk jövõje és végre látassék meg a benne élõ EMBER! április 02. Tisztelettel: Pereznyák János Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Hírek Események Képek Visszatekintõ a márciusi eseményekre Ismét rendhagyó módon, a hagyományostól eltérõen emlékeztünk meg az iskolában eseményeirõl. A rendezvénysorozat (bõvebben a márciusi számban) keretében meghirdetett versenyek eredményei: Forradalmi szavalóverseny: Alsó tagozat: 2. évfolyam: I. Juhász Dominika 2.a II. Farkas Elizabet Dalma 2.b és Valuschek Szilvia 2.a III.Lakatos Letícia 2.b 3. évfolyam: I. Mészáros Vivien 3.a II. Richter László 3.a 4. évfolyam: I. Gyõrffy Gábor 4.b Szépíró verseny Alsó tagozat: 2. évfolyam: I. Baczakó Imre 2.b és Kovács Petra 2.a 3. évfolyam: I. Salgó Klementina 3.a és Richter László 3.a 4. évfolyam: I. Balog Szabina 4.b Felsõ tagozat: I. Nagy Dávid 5.a Bartuska Laura 7.a és Szpirják Judit 7.a Felsõ tagozatos osztályok játékos vetélkedõje (a gyerekek az osztályfõnökökkel együtt versenyeztek) I. helyezett: 6.b osztály, osztályfõnök: Kõvári Julianna II. helyezett: 8.a osztály, osztályfõnök: Kondorné Cs. Erzsébet III. helyezett: 7.b osztály, osztályfõnök: Radomszki Józsefné Felsõ tagozat: I. Mészáros Vivien 7.a II. Bizovics Noémi 6.a

6 április Ercsi Híradó Az Eötvös József Általános Iskola köszönetét fejezi ki Szekeres Zoltán úrnak, a Kenyérgyár vezetõjének és Mátrai Gábor úrnak (Gerzson) a március 15-i rendezvény lebonyolításához nyújtott segítségéért. Julcsi! Gratulálunk a pedagógiai-díjadhoz, kívánunk további munkádhoz sok örömet és kitartást! Az alsós munkaközösség tagjai. Nagy Ferenc igazgató Március 24. Az Év pogácsája verseny eredménye Fõdíj: Lajkó Melinda 1.a I. hely: Valuschek Szilvia 2.a II. hely: Fridrich Vanessza és Nagy Patrícia 7.a III. hely: Budai Viviven, Horváth Diána és Vörös Cintia 8.a Különdíj:Pup Regina és Kölcze Klaudia 7.a Mesevetélkedõ 3. éfolyam. Szervezõ: Dobiné B. Irén Téma: A csillagszemû juhász címû mese I. helyezett: Mesefa csapat Richter László, Bohn Márton, Nikolics László, Gábor József II. helyezett: Manók csapata Németh Róbert, Barkóczi Lajos, Baranyai Dzsenifer, Salgó Klementina III. helyezett: Varázstoll csapat Polgár Erika, Sipos Anett, Németh Noémi, Mészáros Vivien Március 22. A 3. a osztály mozilátogatáson vett részt a Camponában. A Gulliver utazásai címû kalandfilmet tekintették meg. Szervezõ pedagógus: Dobiné B. Irén és Magyarné B. Judit Márciusban - A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján 18. helyezést ért el Ifjú Dalma 6.b osztályos tanuló, felkészítõ tanára: Mosonyiné I. Zsuzsanna - Az elsõ évfolyamos gyerekek játékos sorversenyen vettek rész a Sportcsarnokban. Szervezõ: Szabó Attiláné

7 2011. április Ercsi Híradó 7 - Április 4.: Paksi Atomerõmûbõl Látványpavilon a Sportcsarnok elõtt. Iskolánk tanulói csoportbeosztás szerint tekintették meg a bemutatót. - Április 11.: Diákjaink részt vettek a Költészet Napja alkalmából rendezett szavalóversenyen, melyet a Városi Könyvtár hirdetett meg - Április 11.: 7. Iskolaelõkészítõ foglalkozás a nagycsoportos ovisoknak - Április 15.: A Föld Napja alkalmából Szeretünk Föld! címmel gyermekrajz-kiállítást szerveztünk az alsó tagozatos kisdiákok munkáiból. Szervezõk: Adolfné M. Katalin, Sismándy K. Lászlóné - Április 18.: Húsvéti Játszóház az iskolában az 1-4. évfolyamosoknak - Április 19.: Gyors ész, hamar kész iskolai vetélkedõ. Alsós szervezõ: Magyarné B. Judit, felsõs szervezõ: Mosonyiné I. Zsuzsanna. - Április : Tavaszi szünet Áprilisra tervezett további események: - Kis Logikusok iskolai vetélkedõ az 1-2. osztályosoknak. Szervezõk: Ipacsné Á. Zsuzsanna és Herédiné B. Ildikó - Kerékpáros ügyességi verseny, szervezõ: Dalia Csaba - A Föld Napja alkalmából az érdeklõdõ felsõs diákok számára kirándulást szervezünk Tárnokra, a Természettudományos Kiállításra. A tanulók megtekintik a rovargyûjteményt, a kõzetgyûjteményt és a geológiai tanösvényt. Szervezõk: Kõvári Julianna és Sárdiné V. Ildikó - Május 9. hétfõ FOGADÓ ÓRA óráig Akikre büszkék vagyunk Nyolcadikos tanulóink életük fontos döntéséhez értek ebben a tanévben. Új iskolát választottak maguknak. Hogy döntöttek? Azok a lányok, akiknek az eredményére büszkék vagyunk bizonyára képességeiket ismerve helyesen választottak. A középiskolába készülõ tanulóknak írásbeli vizsgán kell számot adni matematikai és anyanyelvi tudásukról, majd szóbeli tantárgyi felvételit is tesznek. Minden vizsgán az elérhetõ maximális pontszám 50. Legeredményesebb írásbeli felvételizõnk Béres-Deák Emília 8.a osztályos tanulónk volt. Matematikából és magyarból is pontot ért el. Kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak a szóbeli felvételi vizsgájukon: Béres-Deák Emília: biológia: 48 pont VMG, Érd Vörös Cintia: biológia: 50 pont VMG, Érd matematika: 50 pont VMG, Érd Horváth Nikolett: angol nyelv: 50 pont VM, Kápolnásnyék Kállai Krisztina: angol nyelv: 45 pont VM, Kápolnásnyék Propszt Alexandra: angol nyelv: 44 pont VMG, Érd angol nyelv: 49 pont SZISZKI, Százhalombatta Gratulálunk nekik! Eredményeiket megtekinthetik az iskolák honlapjain is. Örömmel tapasztaltuk, hogy a közzétett névsorban ezek a tanulóink teljesítményükkel megelõzték sok neves iskola tanulóját. Mi kellett ehhez a sikerhez? A tanítás-tanulás folyamatában szükség van az ilyen tanulókra, akik aktívan részt vesznek az oktatási folyamatban, olyan szülõkre, akik partnerei a pedagógusoknak. Az oktatás hasonlatos a tapsoláshoz. Egy tenyérrel nem megy. Tanítványaink sikere pozitív visszajelzés számunkra, mert a sok kudarc, nehézség mellett az érezzük, hogy érdemes tanítani. Osztályfõnökök MEGHÍVÓ Az Eötvös József Általános Iskola dráma tagozatos osztálya tisztelettel meghívja Önt és kedves családját május 28-án 16 órára a Mûvelõdési Házba a PÁRISZ ALMÁJA címû vizsgaelõadására. A belépés díjtalan. Kedves Közönségünk! Az idén történelmi tárgyú darabot állítottunk színre. Elõadásunk azt mutatja be, hogy több mint háromezer évvel ezelõtt, miért is tört ki a görög történelem egyik legnagyobb háborúja, a trójai háború, amely hosszú éveken keresztül istenek és halandó földi harcosok részvételével folyt. Szereplõk: - Zeusz, a fõisten: Héjja Szimonetta - Héra, a felesége: Kéringer Bernadett - Pallasz Athéné, a tudományok istennõje: Nagy Patrícia - Aphrodité, a szépség, a szerelem istennõje: Szpisják Judit - Artemisz, a vadászat istennõje: Fridrik Vanessza - Déméter, a Föld istennõje: Vízi Noémi - Héphaisztosz, a kovács isten: Susányi Zsanett - Poszeidón, a tenger istene: Papp Péter - Dionüszosz, a bor és a mámor istene: László Dániel - Erisz, a viszály istennõje: Latyák Dzsenifer - Hermész, az istenek hírnöke: Keresztes János - Párisz, trójai királyfi: Mónus Márk - Szép Heléna, a spártai király felesége: Szadai Rebeka - Meneláosz, spártai király: Ormándi István - Talósz, szolgáló: Vajdics Gyöngyvér - Aithra, szolgáló: Kölcze Klaudia - Színészek: Horváth Noémi, Bartuska Laura - Hírnök: Petõ Alexandra - Konferanszié: Máté Renáta - A kar, a mindet tudó: Menczel Krisztina, Takács Violetta, Pup Regina, Búró Beatrix, Farkas Dalma, Petõ Alexandra, Nagy-Jakab Zsolt, Rappai Richárd, Fehér Bálint - Díszlet: Novák Joachim, Nagy András, Hegedûs Péter - Technika: Hegedûs Péter, Nagy András - Jelmez: Pupné Novák Anna - Az elõadást színpadra alkalmazta és rendezte: Takács Katalin

8 április Ercsi Híradó Hétszínvirág Óvoda hírei Tavasszal minden kivirul. A fák, kertek, rétek új erõvel telnek, színesen pompáznak. Séták alkalmával megfigyelhettük a természet üde változásait. Az óvoda udvarát is szépítgettük. Összeszedtük a gyerekekkel az ágakat, a szél hozta szemetet. Nemcsak kint, de a csoportszobákat is feldíszítve vártuk a tavasz elsõ ünnepét. Szõttünk, fontunk, festettünk, ragasztottunk, közben megismerkedtünk az 1848-as emberek életével, történetével. Eljátszottuk a magunk módján versekkel, tánccal, énekkel. A Petõfi szoborhoz sétált az egész óvoda, itt is kis mûsorral köszöntöttük március 15-ét, és gyermekmunkákat helyeztünk el a szobor körül. Március 24-én, nagy várakozásunkra elérkezett a kutya-gyermek kommunikációs tréning napja. A gyermekek több csoportra osztva testközelbe kerülhet- tek a kiképzett kutyákkal. A tréning végén szakszerû mozdulatokkal simogathatták a kutyusokat. Ekkora már minden gyermek elsajátíthatta, hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedjen a kutyákkal. Az elmúlt idõszak kutyatámadásai miatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek rendelkezzenek ezzel a tudással, mely adott esetben akár az életüket mentheti meg. Az õszi udvarszépítési munkálatok sikerén fellelkesedve szerveztük a tavaszi szépítõ szombatunkat, amit a várható, viharos idõjárás miatt késõbbre halasztottunk. A lelkes szülõket, családokat akkor is várjuk! Nagy érdeklõdéssel fogadták az óvodánk által meghirdetett papír- és PETpalack gyûjtési akciónkat. Április 6-án és 7-én mindenkitõl szívesen fogadjuk az összegyûjtött újságot, flakont az óvoda udvarán elhelyezett konténerbe. Intézményi minõségfejlesztési csoportunk az idén is elkészítette a tavalyi tapasztalatok alapján a kérdõíveket, melyekkel partnereink igényeit és elégedettségét mértük fel. A válaszadóknak köszönjük, hogy idõt szántak ránk, ezzel segítve, hogy a jövõben is eredményesen és hatékonyan végezhessük munkánkat, a velünk szemben támasztott el- várásoknak megfelelve. A szülõktõl visszakapott kérdõívek megerõsítettek bennünket abban, hogy jó úton haladunk. Néhány idézetet szeretnénk megosztani Önökkel, melyek nagy örömet okoztak nekünk: Az én gyermekembõl kihozták azt, amit nem is reméltem! Kinyílt és végre igazai gyermek lett! Nem tudom, hogy kívánhat-e egy szülõ többet az óvodától? Szerintem nem! Köszönöm! Köszönöm az óvónõk töretlen odaadását és szeretetét. Remélem, mindig tudnak új erõt meríteni tanítványaik szeretetébõl. Jó lenne tudni, hogy milyen tervek-fejlesztések vannak célba véve az óvodában, mik a lehetõségek és együtt gondolkodásra kérni a szülõket, esetleg a segítségüket kérni. Gratulálok a vezetõnek és az összes dolgozónak! Köszönjük az elismerést, a jószándékot, a felajánlott segítséget! Az óvoda dolgozók KÖSZÖNJÜK! Ezúton is szeretnénk megköszönni óvodánk udvarának parkosításában, szebbé tételében az önzetlen segítséget: Ábrahám Istvánnak és Keller Gábornak. Hétszínvirág Óvoda Tavasz van! Gyönyörû! Sikerült! Végre tényleg megjött a TAVASZ! Ugyan kicsit nehézkesen, újra és újra hódunnába, ködpaplanba, esõkendõbe burkolózva, de azért mégis ideért! Szerintem tetszett neki a gyerekek sok-sok vidám tavaszi éneke és verse, amit az óvónénik segítségével tanultak meg. Vagy talán a szebbnél szebb, tavaszi virágokról készült munka, amit különféle technikák alkalmazásával készítettek és amivel a csoportszobáikat, öltözõiket díszítették. Bármi is volt az oka: megjött és most már itt is marad! Sõt mi több, nevezetes és bensõséges ünnepek sorát hozta magával, hogy még emlékezetesebbé tegye magát mindenki számára. Az elsõ felemelõ ünnep március 15-e volt, mely az ovisok számára leginkább a magyar zászló, a kokárda és a huszárok jelképeiben tükrözõdik, és amelyet visszatérõ hagyományaink szerint Petõfi Sándor szobránál ünnepeltünk. Ki- ki elhelyezte az általa készített jelképet és verssel, dallal, tánccal emlékeztünk a régmúlt katonákra. Március 22-e, a VÍZ Világnapja különösen érdekes volt számunkra, hiszen a Kompetencia alapú óvodai nevelés során éppen a VÍZ témakörét dolgoztuk fel ebben az idõszakban. Csoportonként eltérõ módon, de valamennyien igyekeztünk felébreszteni és elmélyíteni a víz iránti tiszteletet és felelõsséget. Az egészségmegõrzés fontosságára irányuló programok is folytatódtak. Ezúttal az Egészséges Életmód Egyesület szervezett a szülõk és nevelõk részére elõadást a témakörben. Bár a szülõk részérõl nagyobb aktivitásra számítottunk, azért nekünk tetszett és hasznosnak találtuk Horváthné Zoltánné elõadását. Mi pedig egyre többet sétálunk a gyerekekkel a megújuló

9 2011. április Ercsi Híradó 9 tavaszi kerteket felfedezni, a vasútállomáson az elsõ gólyát megkukucskálni és játszunk újra a felfrissült játszóudvarunkon. Na és természetesen készülünk az újabb tavaszi ünnepekre-programokra a húsvéti játszóházra, a húsvétra, majd pedig talán az egyik legszebb ünnepre a gyerekek életében: az anyák napjára. Kirándulásokat tervezünk, zenés programokat szervezünk. Egyszóval a tavasz a Bercsényi utcai / Tiszti / óvodába is a szorgos és vidám zsongást hozta el! József Attila: Tavasz van! Gyönyörû! Tavasz van, tavasz van, gyönyörû tavasz, A vén Duna karcsú gõzösökre gondol, Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik Mezei szagokkal a tavaszi szél. Jaj, te, érzed-e? Szeretõ is kéne, Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás. Õzikém, mondanám, ölelj meg igazán! Minden gyerek lelkes, jóízû kacagás! Tavasz van, gyönyörû! Jót rikkant az ég! Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél! Pattantsd ki a szíved, elõ a rügyekkel A mi tüdõnkbõl száll ki a tavaszi szél! Könyvtári Hírek! Költészet Napja! Április 11-én szavalóversenyt rendezünk az általános iskolások részére. Kérünk minden gyermeket, akik szeretnének részt venni, az osztályfõnöküknél adják le jelentkezésüket. A jól felkészült tanulókat könyvjutalomban részesítjük. Akik nem érnek el helyezést, apró ajándékot kapnak. Sok sikert kívánunk minden tanulónak. Könyvajánló! Schäffer Erzsébet: A temesvári lány A megrázó õszinteségû, személyes hangú, leginkább egyfajta sajátos naplóra emlékeztetõ könyv - anya és lánya párbeszéde az élet utolsó szakaszába érve - nem mindennapi kapaszkodót nyújt felderítetlen emberi kapcsolataink kibogozásához, megfejtéséhez. A történetek minden pillanatában ott a dráma, és ott a feloldozás, ott vannak a fogódzók, a megélt tapasztalások, hogy az élet olykor kikerülhetetlennek látszó buktatóin is át lehet evickélni. Az utolsó öt percben is. Nehéz pakkal megrakodva is. Nem biztos, hogy száraz lábbal, de partot érünk. Magával ragadó az a nyíltság és közvetlenség, mellyel Schäffer Erzsébet olvasóihoz fordul új könyve, A temesvári lány lapjain. Mintha egy naplóba kukkanthatnánk bele, úgy ismerjük meg anya és lánya érzékeny kapcsolatát. Egy nehéz helyzet, az élet végéhez közeledve - mi az, amit feltétlenül el kell mondanunk, meg kell tennünk még? Mik a kapaszkodók? Lehetséges a megkönnyebbülés, várhatunk még feloldozást? És ha igen, kitõl? Az írónõ idõs édesanyját magához véve kezdte el komolyabban számba venni gyermekkori emlékeit, felidézni, faggatni édesanyja fiatalkori alakját, megidézni, megszólítani édesapját és testvérét. Az idõs aszszonnyal folytatott párbeszéd fejezetei gyakran kezdõdnek az emlékszel, anyu szavakkal. Elõkerül egy-egy szemcsés fotó, a csobánkai vidéki emlékek, az édesanya mindig frissen, világos ruhában, fodrászolt frizurával áll az utcán, a szikár édesapa szinte áldón tart- ja nagy tenyerét újszülött kislánya fején, a mosolygós kisöccsöt a kamasz nõvére emeli magasba. A napló, a memoár, a dialógus és a családi fényképalbum sajátos keveréke a különös, varázslatos atmoszférájú mû, mely a szemérmesen elhallgatott szeretet, az igazán fel nem róható mulasztások miatti elfojtott lelkifurdalás, a gondoskodás szorosabb kapcsolata által kiváltott érzések kibeszélésének, megvallásának õszinte szándékával szólnak - a hasonlóan érzékeny intellektusú olvasókhoz. A mindannyiunk által jól ismert, Ercsiben született írónõ nem feledkezik meg Ercsirõl, a tótliki emlékekrõl sem. Volt egy fekete svejfolt kabátod. Olyan szûk derékkal, Manci néniék a csodájára jártak. Abban hordtad ki a testvéremet. Csak elöl domborodott a kabát. Hátulról ha láttak, senki meg nem mondta, hogy mindjárt kisbabád születik. Amikor született, abban a szobában õ is, amelyikben hat évvel azelõtt én, nem voltam otthon. Elvittetek a Pilinger Magda néniékhez, a Tótlikba. Amikor hazamentem, csak néztem a pólyában a kisbabát, aki egy piros ruhát hozott nekem onnan messzirõl, ahonnan érkezett. Hálás vagyok, nem csak a régi képekért, hanem a régi képek hátoldalán a régi mondatokért. Itt ülünk anyu, a Kanyó fényképész mûtermében. Máshol nem lehetett, Ercsiben õ volt az egyetlen fotográfus. Ráismerek, így szokta elrendezni a fényképezendõ személyeket. Nagyfejû kisbaba elöl, törékeny anyuka hátul. Olyan mosoly ül

10 10 Ercsi Híradó az arcodon, amit késõbbi idõkben nem láttam, s ami megmelegít, ha megnézlek. Meleg szívvel ajánljuk olvasóinknak ezt a naplón keresztül tett személyes utazást. Philippa Gregory: The White Queen: A fehér királyné Philippa Gregory, a királyregények királynõje bemutatja az Angliában dúló halálos viszálykodás, a Rózsák háborúja közepette játszódó új sorozat elsõ darabját. A fehér királyné egy rendkívüli szépségû és becsvágyú nõ történetét meséli el, aki magára vonja a frissen megkoronázott ifjú király figyelmét, majd titokban feleségül megy hozzá, és a királyi méltóságig emelkedik. Miközben Elizabeth felnõ magas pozíciója követelményeihez, és családja sikeréért küzd, két fia olyan rejtély központi alakjává válik, amely évszázadok óta zavarba hozza a történészeket: õk a londoni Tower eltûnt hercegei, sorsuk a mai napig ismeretlen. Philippa Gregory kutatói szenvedélylyel és utánozhatatlan mesélõkészséggel vezeti tovább hûséges olvasóit az angol történelem évszázadaiban, egyúttal gyarapítva a legyõzhetetlen nõk portréinak sorát. Háború a Lancesterek és Yorkok, valamint a kuzinok között. Elizabeth Woodville, a Lancester ház özvegye találkozik az új ifjú királlyal, a Yorki IV. Edwarddal, és egymásba szeretnek. A király titokban feleségül veszi õt, ám ezt az udvarban és a két rivális királyi családban sokan nem nézik jó szemmel. Az édesanyját boszorkánysággal vádolják, õ maga és gyermekei is többször a Westminster szent épületében nyernek menedéket. Vesztüket Edward testvére, Richard (a késõbbi III. Richard) okozza. ment is elismerte királynak, hogy a trónon magát megerõsítse, a bátyja idõsebb leányát, Elizabethszet akarta feleségül venni. Mielõtt azonban e tervet véghezvitte volna, a Franciaországban számûzetésben élõ Henry Tudor, Richmond grófja, 2000 ember élén aug.1-én Milfordban kikötött s az angol köznemesség nagy része hozzá csatlakozott. A döntõ ütközetet Bosworthnál vívták augusztus 22-én, ahol Richárd a csatát és életét vesztette. Richmond gróf VII. Henrik név alatt trónra lépett s ezzel véget ért a York és A mû magyar és angol nyelven Lancaster családok küzdelme, a Rózsák is megtalálható és kölcsönözheháborúja. tõ. Kellemes kikapcsolódást kívánunk. Történelmi emlékeztetõ III. Richárd angol király A következõ Irodalmi Est idõpontja (1452. okt aug. 22. május Mihelyt bátyja, mint IV. Edward elfoglalta a trónt, õt Ercsi Városi Könyvtár (me) Gloucester herceggé nevezte ki. Nagy befolyással volt bátyja ural- Eötvös József Irodalmi Klub kodására, neki tulajdonítják VI. Henrik király és George, Clarence herceg (test- S ha elszólít a Nap, vére) kivégeztetését is. Bátyja, IV. nyugodt lélekkel mondják: Edward halála után (1483) annak kisko- tócsákkal nem szövetkezett, rú fiát V. Edwardot kiáltatta ki királlyá, liliomok fürödtek benne, de mindent elkövetett, hogy IV. Edward úgy tûnt el, amint érkezett. fiainak mellõzésével a trónt magának (Kányádi Sándor: szerezze meg. E célból a maga oldalára Harmat a csillagon) állította a nagyhatalmú Buckingham herceget, míg a fiatal király hû embere- A következõ Eötvös József Irodalmi it eltávolította és õt a testvérével(?), a Klub május órától yorki herceggel a Towerbe záratta. az Ercsi Mûvelõdési Ház könyvtáráegyúttal felvette a birodalom protekto- ban lesz, amire szeretettel várunk rának és defenzorának címét s kevéssel minden irodalmat szeretõ és irodautóbb népgyûlés által, királynak kiáltat- lom iránt érdeklõdõt. ta ki magát. Kötött téma: Kányádi Sándor A koronázás után pár nappal a fogoly hercegeket titokban megölette(? ), és Szabó Aida (Jampa drolma) miután az 1484-ben összehívott parla- Ercsi népdalok Paczolay Irma gyûjtésébõl egjelent Szabó Ágnes Ercsi népdalok Paczolay Irma gyûjtésébõl címû kiadvány és CD. Paczolay Irma, Ercsiben élõ tanárnõ válogatta össze a népdalgyûjteményt. A kötetben szereplõ dallamok felölelik a településen élõ mindhárom nemzetiség (magyar, rác és cigány) dalhagyományait az 1970-es évek végérõl. A gyûjtõ célja elsõsorban a dalok újratanítása, továbbéltetése volt. Számos összeállítás, közös éneklés emléke, rádiófelvétel, kamarazenei sikerek tanúsítják, hogy munkája nem volt hiábavaló. Tevékenységének méltó elismerése az általa gyûjtött népdalok megjelentetése. A kiadványban található dallamok, illetve a kiadványhoz mellé- M április kelt hanglemezen hallható példák hû képet adnak egy centrális helyen lévõ, néprajzi és zenei szempontból szokványosnak mondható település vokális hagyományáról. A kiadó szándéka szerint az ercsi népdalok éppen egyszerûségüknél fogva találnak majd minél több értõ és éneklõ olvasóra, hallgatóra. A könyv megvásárolható a Hagyományok Házában (I. Budapest, Corvin tér 8. sz.), a CD-vel együtt Ft-ba kerül. Ercsi, március 22. Közzéteszi: az Ercsi Horvát Kisebbségi Önkormányzat

11 2011. április Ercsi Híradó 11 A tanköteles korú gyermekek 2011/ 2012-es tanévre szóló általános iskolai beíratásáról A Magyar Köztársaság közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvényének értelmében a szülõ, gondozó, törvényes képviselõ tankötelessé váló gyermekét köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes általános iskola 1. osztályába. A 2011/2012. tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte és év május 31-ig a hatodik életévét betölti. A szülõ kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási napján kezdõdik. - A beíratás ideje: április 28. (csütörtök) óráig április 29. (péntek) óráig - Pótbeíratás: május 5. (csütörtök) óráig - A beíratás helye: Eötvös József Általános Iskola épülete Kérjük a szülõket, hogy a beíratásra a következõket hozzák magukkal: 1. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást: - óvodai szakvéleményt - egyéb szakértõi véleményt (Nevelési Tanácsadó, Szakértõi Bizottság) 2. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját, lakcímkártyáját; 3. szülõ vagy gondviselõ személyi igazolványát, lakcímkártyáját; 4. egy db igazolványképet és 550 Ft-ot diákigazolványhoz; 5. igazolásokat az ingyenes tankönyvre való jogosultságra; Az ingyenes tankönyvellátásra való jogosultság feltételei, ha a gyermek: - tartósan beteg (orvosi igazolás), - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértõi vélemény), - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ vagy vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd (szakértõi vélemény), - három- vagy többgyermekes családban él (családi pótlék igazolása), - a jegyzõ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg (határozat). Ercsi, április 1. Nagy Ferenc igazgató ÓVODAI BEÍRATÁS Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2011/2012- es nevelési évre történõ óvodai beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor: május 3. kedd 4. szerda 5. csütörtök órától óráig Kérjük, jelentkezzenek azok a szülõk, akiknek gyermeke május 31- ig betölti a harmadik életévét. Óvodába a 3. életévüket betöltõ gyermekek vehetõk fel. A jelentkezett gyermekek elõjegyzésbe kerülnek. Az új gyermekek fogadása az év közben folyamatosan történik. Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben betölti az ötödik életévét, az óvodai nevelési év elsõ napjától kezdõdõen köteles napi 4 óra idõtartamban az óvodai foglalkozásokon részt venni. BEÍRATÁSKOR SZÜKSÉGES BEMUTATNI: - A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét. - A szülõ személyi igazolványát, lakcímkártyáját. - Egyéb, a kedvezmények igénybevételére jogosító határozatot. Az óvodai felvételrõl, elõjegyzésrõl, illetve elutasításról írásban értesítjük a szülõket. Szeretettel várunk minden leendõ óvodást! Beíratás helye: - NAPFÉNY ÓVODA Ercsi, Dózsa György tér 2., Tel/ fax: 25/ HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA Ercsi, Türr I. u. 15., Tel/ fax: 25/ Bosnyák Istvánné intézményvezetõ Vannak napok, melyek nem szállnak el, De az idõk végéig megmaradnak, Mint csillagok ragyognak boldogan S fényt szórnak minden születõ tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, Most enyhe és derûs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. /Juhász Gyula Március idusára/ Takács Katalin meghívására részt vettem az Eötvös József Általános Iskola márciusi rendezvénysorozatán, mellyel 1848 forradalmának állítottak méltó emléket a pedagógusok és gyermekek közös programjaikon. Széles palettát kínáltak a diákoknak a szépíró versenytõl, a nagyszabású felsõ tagozatos vetélkedõn, a játszóházon át a fáklyás felvonulásig. A programsorozat több pontjához kapcsolódtak a szülõk és az ünnepre készülõdõ érdeklõdõk! Érdekes ötlet volt a Pilvax kávéház, amelyen a szülõk saját készítésû pogácsával kedveskedtek a gyerekeknek. A pogácsasütõ verseny alkalmából 33 féle pogácsából választotta ki a zsûri az év pogácsáját, a versenyben résztvevõk sorszámozott alkotásai közül. Hosszas kóstolgatást követõen a Ábrahám Gabriella intézményvezetõ megtisztelõ év pogácsája címben Körtvélyesi Virág I. osztályos tanuló édesanyja Lajkó Melinda túrós pogácsája részesült! Íme az ízletes és gyorsan elkészíthetõ sós sütemény receptje: Túrópogácsa Hozzávalók: 25 dkg túró, ugyanennyi liszt és margarin, 10 dkg reszelt sajt, 2 kávéskanál só, ízlés szerint õrölt kömény, 1 tojás a bekenéshez. Elkészítés: Az alapanyagokat öszszedolgozzuk, ujjnyi vastagra nyújtjuk, apró pogácsákat szaggatunk, majd a vajjal kikent tepsibe rakjuk. Tetejüket tojássárgával bekenjük, majd ízlés szerint reszelt sajttal, illetve orölt köménnyel megszórjuk, s élénk tûznél megsütjük. Gratulálunk a gyõztesnek, valamint köszönet a szülõknek, hogy friss pogácsával látták el a gyermekeket! A március tizenötödike méltó megünneplését szervezõ Takács Katalinnak és a tantestület tagjainak jó munkát és tartalmas ünnepi pillanatokat kívánok! Kósa Márta

12 12 Ercsi Híradó április Az egészségturizmus örökzöld téma, a gyógy- és wellnessturizmust átfogó fogalom. A turizmusnak azt a területét jelenti, amikor a turista utazásának fõ motivációja az egészségi állapotának javítása vagy megõrzése. Az idei év elsõ felében Magyarország az Európai Unió soros elnöke. Elnökségünk során egy, a turizmus életminõségben játszott szerepérõl illetve a turizmus fenntarthatóságáról szóló konferenciára kerül sor, így az egészségturizmus elnökségünk idejének egyik kiemelt témája. A hazai egészségturizmus a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában is kiemelt szerepet kapott. Ehhez az országos rendezvényhez csatlakozott egyesületünk is. Március 5- ére a Mûvelõdési Házzal közösen megszerveztünk egy bemutatót a környékbeli fürdõk, hotelek részvételével. Az intézmények képviselõi röviden bemutatták szolgáltatásaikat, a kiállítói standokon információt kaptunk az árakról és kedvezményekrõl, lehetõség volt szállásfoglalásra, nyaralás megszervezésére is. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az elhangzottakat, részletesen az intézmények honlapján vagy telefonon lehet tájékozódni. Termál Hotel Liget, Érd A Termál Hotel Liget tökéletes hely a megújuláshoz, ahol harmónia és a csodálatos természet öleli körül a látogatót. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelõ kezeléstípust. Gyógyászati szolgáltatásaik a szálloda saját, 800 méteres mélységû kútjából feltörõ gyógyvízre épülnek. A 42 C-os víz natriumhidrogénkarbonátos, kloridos, szulfátos termálvíz, amelynek azonban bromid és jodidion tartalma is jelentõs, fluoridion tartalma pedig kimondottan magas. A termálvíz elsõsorban reumatikus és degeneratív elváltozások, köszvényes és neurológiai kórképek, törések, zsugorodások, fájdalmas izomgörcsök, gyógyítására alkalmas. Az aktív pihenés szerelmesei úszómedencében vezethetik le a munkahelyi feszültséget és a gyógyvizes medencében pihentethetik fáradt izmaikat. A fürdõ nyitva tartási ideje: minden nap 8-20 óra között. Agárdi Termál- és Gyógyfürdõ - a Bika-völgy gyógyító ereje. Az Agárdi Termál és Gyógyfürdõ egy kültéri medencével, nagy fedett gyógymedencével, élménymedencével és gyermekmedencével várja vendégeit. Az 1000 méter mélyrõl feltörõ 58 Celsius fokról Celsius fokra visszahûtött, ásványi anyagokban gazdag gyógyvíz kiválóan alkalmas mozgásszervi megbetegedések, reumás panaszok, kopások és nõgyógyászati problémák kezelésére, gyógyítására. Az élménymedence fekvõ és álló élményelemekkel, vízkésekkel, gejzírekkel, leválasztott gyermekpancsolóval garantálja a wellness érzését. A fürdõ nyitva tartási ideje: hétköznap 8-21, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 9-21 óra között. Az Ercsi Híradó elõzõ számában már olvashatták, a fürdõ minden ercsi vendégnek a napi jegy árából 5% kedvezményt nyújt. Kék Duna Wellness Hotel Ráckeve A szálloda a Kis-Duna nyugalmas, harmonikus környezetében található, ideális hely a pihenésre felfrissülésre. Hangulatos, családias étterme kiemelt figyelmet szentel az egészséges táplálkozásnak, a reformkonyhát kedvelõknek. A Kék Duna Wellness Hotel****-ben 45 szoba található, közülük 41-bõl gyönyörû kilátás nyílik a hullámzó Dunára. A szállodában 5 apartman, egy különleges berendezésû nászutas lakosztály van. A szobákban felhasznált nemes anyagok különleges hangulatot teremtenek. Igényes kialakítású fürdõszoba, toalett, mini bár, telefon, számítógép-csatlakozási lehetõség, valamint televízió tartozik a szobákhoz. Látnivalók és programlehetõségek a környéken: Savoyai kastély, ortodox templom, Árpád Múzeum, Duna-part. Rétimajor Rétimajor sokak számára ismerõs, hiszen Ercsibõl már több alkalommal szerveztek kirándulást erre a csodálatos helyre. Ha valaki szeretne kikapcsolódni, kipihenni a fárasztó hétköznapokat, elmenekülni a zajos városi élettõl, annak számára kiváló hely Rétimajor tóországa, Lehetõség van a csendes horgászatra, kirándulásra, madárfigyelésre. Nádi iskola is mûködik, ahol a diákok természetes környezetben ismerkedhetnek meg a természet értékeivel, szépségével. Az ország egyetlen halászati múzeuma itt található. Az Aranyponty Halászati Múzeum emléket állít a halászoknak, köztük régi ercsieknek, akiknek halászati eszközei is láthatók a kiállításon. A szintén itt található Aranyponty Wellness Központ szolgáltatásai: uszoda, szauna, szolárium, pezsgõfürdõ és masszázs. A vendégek rendelkezésére áll még 40 fõs konferenciaterem és tárgyaló. Várják osztálykirándulók és táborozók jelentkezését is, kérésre halászati, botanikai és természettudományi bemutatót szerveznek. A bemutatón nagyon finom halfalatokat is kóstolhattunk, hiszen Rétimajor vendéglõjében elsõsorban a halételeket népszerûsítik, egyik céljuk az egészséges halételek újbóli megkedveltetése, illetve, hogy ezek az ételek minél gyakrabban kerüljenek a családok asztalára. A kiállítók a tombolához értékes ajándékokat hoztak, többek között lehetett nyerni fürdõbelépõt, hétvégi szállodai ellátást, wellness-csomagot. A kiállítás ideje alatt házi készítésû süteményekkel és teával kínáltuk a vendégeket, és meglepetésként egy-egy szelettel, a 2011 az Egészségturizmus éve

13 2011. április feliratos tortákból. 13 Ercsi Híradó Egyesületünk szeretettel vár mindenkit május elsején a Duna-parton, egészséges ételeinket kínáljuk majd, lesz teakóstoló, zsákbamacska és totó. Szûrõvizsgálatot a majálison nem tartunk. Állandó programjaink változatlanok, kedden és csütörtökön óráig gerinctorna, utána jóga. Várjuk Önöket a Diabetes Klubba is! Közeledik az adóbevallás ideje. Kérjük, ne feledkezzenek el rólunk, az amúgy is levonásra kerülõ adójuk 1%- Nem volt eseménytelen az elmúlt idõszak sem Nõtagozatunk számára. Március hónapban mint a városból nagyon sokan ellátogattunk Mohácsra. Mielõtt azonban Mohácsra megérkeztünk volna, látogatást tettünk a mohácsi csatamezõ temetkezési helyén, ahol a csata 450. évfordulóján, 1976-ban nyílt meg a történelmi emlékhely. Az elesett vitézek sírjelei a szimbólumok nyelvén mesélnek történelmünk e tragikus eseményérõl. A tömegsírok között II. Lajos király, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, Szulejmán szultán és sok-sok névtelen vitéz fából faragott szobrát láthattuk, s érdekes történelmi visszatekintést hallgathattunk meg Vuletáné Éva elõadásában. Rövid emlékhely látogatás után indultunk Mohácsra, az európai hírû Busójárásra. A téltemetés néphagyománya, a vidám, tréfás felvonulás minden érdeklõdõ számára érdekes és felejthetetlen élmény volt. A jellegzetes jelmezbe öltözött férfiak mellett igen sok hölgy, sõt egyre több gyermek is beöltözik, aminek viselése nem kis fizikai igénybevételt jelent számukra. A felvonulás, a színpadi tánc után is van kedvük a városba látogató vendégeknek kedveskedni, a nézelõdõk közül sokukat megtáncoltatni, esetleg boros flaskájukból finom borral megkínálni. A csinosabb hölgyeket párjuktól elrabolják, arcukat korommal bekenik, szívesen megtáncoltatják. Mindezt olyan kedvesen és udvariasan teszik, hogy nem lehet megharagudni rájuk. A színes forgatagban nagyon sok Ercsi ismerõssel is találkoztunk, s bár túlzottan hideg nem volt, szívesen kóstolgattuk az illatos forralt bort is... Nemzetközi Nõnapot ünnepeltünk, díjazottaink Ebben az évben is megünnepeltük a Nemzetközi Nõnapot, ahol fehér asztal mellett, finom vacsora elfogyasztását követõen jó hangulatban, vidám tánccal töltöttük az estét. E rendezvényre meghívtuk a dunaújvárosi, a kulcsi és a pusztaszabolcsi Nõtagozat tagjait is, akik örömmel jöttek el hozzánk. Nõtagozat kitüntetettjei Kovács Jolika, Bilics István, Kiss Gyula és Mári Imre ának felajánlásával segíthetik munkánkat. Elõre is köszönjük mindenkinek a támogatást. Az ercsi Egészséges Életmód Egyesület adószáma: Egészséges Életmód Egyesület Kaposi Józsefné Egy barátságos busó csoportunk pár tagjával A hagyományoknak megfelelõen ezen az ünnepen adtuk át elismeréseinket azoknak a barátainknak, akiket egész éves munkájuk alapján a tagság arra méltónak talált. Az idén a közösség érdekében végzett áldozatkész munkája elismeréséül SZEGFÛ OKLEVELET adományoztunk Kovács Jolán tagtársunknak. Jolika minden olyan rendezvényünkön jelen van, amit akár a városi rendezvényekhez kapcsolódóan, akár saját magunknak rendezünk, segít az elõkészítésben, a Címer park gondozásából is aktívan kiveszi részét. Majálisokon, fesztiválokon finom süteményei mindig igen népszerûek a vendégek körében. SZEGFÛ OKLEVELET adományoztunk Bilics Istvánnak, aki a Nõtagozat megalakulása óta patronálja szervezetünket március 08. óta tiszteletbeli tagja Nõtagozatunknak, s a kezdetek óta nagyon sokat segít nekünk. Kiveszi részét a park gondozásában, fõzi a finom május 1-i ebédet, de egyéb rendezvényekre is szívesen vállalja a fõzést, a nyersanyag beszerzést. Nélküle nincs Mikulás ünnepség, s rendszeresen anyagi támogatást is nyújt kirándulásokhoz, rendezvényekhez. A Nõtagozat tiszteletbeli tagjává fogadtuk Kiss Gyulát, aki szintén évek óta együtt dolgozik velünk. Kirándulásaink alkalmával az õ jelenléte a biztosítéka annak, hogy nem tévedünk el, hiszen mint volt buszvezetõ, az egész országot ismeri. A Címer park gondozását fõleg a nehezebb férfi munkát évek óta végzi velünk, ugyan úgy, mint Mári Imre barátunk, akit szintén a Nõtagozat tiszteletbeli tagjává fogadtunk. Imre is évek óta segíti munkánkat, kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a Fejér Megyétõl Brüsszelig címû vetélkedõ alkalmával. Mindenben lehet számítani rá, nem csak nekünk, hanem a város lakóinak is, hiszen sokáig a Polgári Õrség tagjaként segítette a város közbiztonságát. A fényképen kitüntetettjeink láthatóak az elismerések átvételét követõen. Akire büszkék vagyunk Március 15-én a Mûvelõdési Ház Színháztermében Nõtagozatunk tagja Budai Lajosné Közszolgálati Díj önkormányzati kitüntetésben részesült. Elismeréséhez szívbõl gratulálunk! Ercsi, március 31. Ercsi MSZP Nõtagozat

14 14 Ercsi Híradó április 3. rész: A gyár építése, berendezései és az elsõ üzem 1911-es év elejétõl végül is elkezdõdött a gyár építése. Így ír errõl a munkások visszaemlékezése alapján Németh Erzsébet újságíró: az emlékezetes jan. 2-i napon Körbel Henrik építészmérnök (aki késõbb ig a gyár igazgatója volt) után a mérõszalagot Magyar Gyula a gyár legrégibb munkása húzta és a fundamentumásók között ott volt néhány ercsi, ráckeresztúri és szigetújfalusi ember. A gyár felépítése mindössze egy évig tartott, s a munkán jól összehangoltan dolgozott több elsõsorban külföldi cég. Az építkezést a prágai Blecka cég vezette. A vasbeton munkákat a bécsi Porr végezte. A gyári berendezéseket és gépeket az Elsõ Brünni Gépgyár, a Skoda mûvek, a berlini Fesca, valamint a magyar Ganz Danubius szállította és szerelte. A villamos gépeket a BBC és az AEG készítette. A kazánokat - melyeket az elsõ világháború után lebontottak a Schlick és Nickolson cég szállította és építette. Az Ercsi Cukorgyárban alkalmazták elõször a centrifugál szivattyút és a turbógenerátort. A gyár csaknem teljesen elektrifikálva volt, mindössze csak két gõzgépet alkalmaztak az egész gyárban (igaz ezek közül az egyik szénsav szivattyú még az 1977/78-as kampányban is üzemelt). A gyár elõkészületéig a következõ fontosabb berendezések kerültek beépítésre: Kazánház: 6 Bacock-Wilcox rendszerû vízcsöves gõzkazán összesen 2068 m 2 fûtõfelülettel, 7 szénbunker, 2 gõzturbina generátorral egyenként 400 kw teljesítménnyel, 2 olajtranszformátor egyenként 150 kwa teljesítménnyel Mészmû: 1db mészégetõ kemence 80 m 2 befogadóképességgel és mészkõfelvonóval, 1 Mick típusú mészoltó henger, 1 Koran-féle mésztejszeparátor, 1 laveur, 1 Szeletszárító: 1 db. füstgáz kemence 5 m 2 láncrostély felülettel (szeletszárításhoz), 4 Rapid szeletprés 700 mm felsõ átmérõvel, 2 Imperial szeletszárító dob, Répavonal: 6 db Riedinger- féle úsztató egyenként 100 vagon befogadóképességgel, Mammut répaszállító berendezés, répamosógép, 1 Mamut légkompresszor kettõs mûködésû, 2 centrifugál szivattyú 1150 l/perc teljesítménnyel és 41 m emelõ magassággal, 1 Libra automatikus mérleg 600 kg egyszeri mérésre, 3 répavágógép egyenként 24 szekrénnyel Cukorgyártás nyersoldali gépei: Robert diffúziós telep 16 lúgozóedény egyenként 110 hl térfogattal, 1 gõzhajtású szénsavszivattyú, 1 May-féle pépfogó, 18 Mares kendõs szûrõ, 6 telítõ edény, 14 Weston centrifuga 450 kg töltéssel, 1 gereblyés édesszelet szállító, 2 Skoda szeletszállító csiga, 7 iszapprés egyenként 127 m 2 szûrõfelülettel, 10 gyorsáramú elõmelegítõ összesen 500 m 2 fûtõfelülettel. Cukoroldali berendezések: 2 fekvõ, 4 álló bepárló test 3450 m 2 fûtõfelülettel, 1 kifõzõ 160 m 2 fûtõfelülettel, 2 kristály vákuum 200 m 2 fûtõfelülettel, 1 pilévákuum 190 m 2 fûtõfelülettel, 1 nyerscukor vákuum 160 m 2 fûtõfelülettel, 1 Otto függõvasút 3 kocsival cukorszállításra és 1 melasz tartály 900 m 3 ûrtartalommal A gyár építése nyolc millió koronába került. Abban az idõben az ország legmodernebb gyára volt, sõt európai viszonylatban is az elsõk között állott. Ennél a gyárnál tértek el elõször a megszokott régi építéstõl. A technológia elrendezése mind építészetileg, mind helykihasználás szempontjából szinte ideális volt. A gyárépület alapterülete 70,5x38.4 méter, magassága 16 méter. Dél felõl csatlakozott az 1978-ig üzemelõ mészkemence. Keletrõl pedig a turbinatelepen keresztül a kazánház. Egyedül a szeletszárító épület a fõtömbtõl praktikusan külön. A nyugati homlokzat magas, világos ablakaival építészetileg tükrözte a századforduló iparcsarnokainak jellegzetes stílusát. A gyárépületen belül jobbra (a déli szárnyban) kerültek a nyersgyári berendezések: répamosó, szeletvágók, lényerõ és létisztító készülékek. Középre a bepárlósort, balra pedig a cukoroldalt helyezték el, felsõ szinten a vákuumokkal, félemeletre a pépkavarók, a földszintre a centrifugák kerültek. A diffúzió kivételével, minden jelentõsebb technológiai állomás a helyén maradt, amíg a gyár üzemelt, pedig a napi feldolgozási kapacitás az induló tervnek háromszorosára emelkedett. Az építési munkálatok Ercsiben folytak a cukorgyár ügyeinek intézését Siegendorfból irányították, a Patzen-hofer család lakóhelyérõl. Darufalvi Patzenhofer Konrád az igazgatóság elnöke kitûnõ és nagy tapasztalatú cukortechnológus volt. Õ vezette a tervezési munkákat, és bár nem sokat volt Ercsiben végig kézben tartotta az építésirányítását. A gyár mûszaki vezetõi a fejlett és a kor mûszaki színvonalának élén járó cseh cukoriparból kerültek Ercsibe. A gyár elsõ igazgatója Thim Róbert egy morvai mérnök, fõmérnöke Eduard Gogella volt. Vezetõ szakemberek és szakmunkások Morvaországból kerültek ide õszére elkészült a gyár, és XI. 05- én elindult az üzem. Ez év próbája volt az új gépeknek a teljes technológiának és az embereknek. A kampány III. 2-ig tartott, és sikeresen hasznos tapasztalatokkal zárult. A 117 napból csak 93 volt üzemnap, hiszen több alkalommal álltak gépi meghibásodás, ill. technológiai probléma miatt hosszabb-rövidebb ideig. Ercsi az elsõ kampányban és az azt követõ években a gyártási technológiát tekintve háromtermékes cukorsémával dolgozott, elõderítést nem alkalmazott, létisztítás a forró derítésen alapult. Finomítványt ekkor még nem gyártott. A munkások ebben az idõben két mûszakban teljesítették a folyamatos mûszakot, nappal 6-18 óráig, ill. éjszaka 18-tól reggel 6-ig. Sok technológiai probléma volt a bepárló állomáson, ezért az elsõ év tanulsága alapján szükséges volt a kazánok tápvíz biztosítása érdekében egy vízlágyító felállítása. Az elsõ évben gyártott cukor ára még jelentõsen meghaladta az országos átlagot. Az 1912/13 cukorgyártási kampány eredményeirõl az akkori Magyarország területén mûködõ 18 cukorgyár mellett a két induló gyár (Ercsi, Sarkad) üzemérõl Kuffner elnök az alábbiakban számol be a Cukorgyárosok országos Egyesületének ülésén: 1912/13-ban q répát dolgoztunk fel Magyarországon. Az iparág exportja ezért elég magas és elsõ helyen áll az összes iparcikk között. Ehhez az eredményhez járul hozzá az Ercsi Cukorgyár (Fejér megyei Czukorgyár Rt) a maga 7659 vagon répájával és az ebbõl gyártott jó minõségû cukorral, mely 81 vg/nap feldolgozás mellett ért el. Összefoglalva a gyáralapítás folyamatát, megállapíthatjuk, hogy hosszú elõkészítés után az üzem felépítése igen gyors volt. Az alapkõ letétele után másfél évvel már répát dolgoztak fel, pedig ezekben az években, még szinte minden a helyszínen kézi erõvel épült fel. A technológia tervezése és megvalósítása szinte tökéletes volt. Ma már szinte hihetetlen hogy a teljes technológiai szerelés és csõvezeték építés nem hegesztéssel, hanem szegecseléssel készült. Az elsõ sikeres kampány igazolta az alapítók és az építõk jó munkáját. Pólya Gyula

15 2011. április Ercsi Híradó 15 Ercsi Rác Klub és Zorica Hírek Rác Klub Az ercsi rácsághoz tartozó klubok február 12.-én tartották a hagyományos táncházi POK- LADE farsangot. A Zorica tánccsoport által vásárolt disznó vágása hajnalban kezdõdött, melyet a feldolgozó munka követetett a Biki családnál, Marlyin János irányításával. Itt készült el a disznótoros vacsora, a jelmezes felvonulásra, melybõl még kóstolót is vihettek haza a résztvevõk. Köszönet érte a tánccsoport minden dolgozójának. Három település horvát önkormányzata Érd, Tököl, Ercsi szervezésével vehettünk részt az idei mohácsi busójáráson március 6.-án. A még eddig soha nem látott érdeklõdõ tömeg elõtt több mint 800 busó vonult fel az idén. Érdekes színfoltot jelentett a szlovéniai Ptuj városból érkezõ hatalmas madarakat utánzó madár busók látványos, hangos vonulása. Tavaszi kirándulást szervezünk május én Tokaj- Hegyalja nevezetességeinek megtekintésére. A programban Tura, Szerencs, Tokaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Széphalom, Vizsoly, Mezõkövesd,- kastélyok várak, múzeumok, pinceprogramok, libegõ, emlék, és néprajzi helyek látogatása szerepel. Részletes információ honlapunkon a hu aktuális rovatában olvasható. A Rác Karácsony Bozsity ünnepünkön meghirdetett Illír- Rác Madonna kegykép restaulásához szánt további adományokat a szokott helyen veszik át a szervezõk. Köszönet az elsõ rendezvényen összegyûlt 75 e. Ft-ért. Hagyományainkhoz híven részt veszünk a húsvéti ünnepkör szakrális és népi rendezvényein. Virágvasárnap temetõlátogatás, - Tökölön rác Passió nagypénteken rác rózsafüzér a templomban du. 2 órakor, húsvétkor ételszentelés, déltõl pedig a népi hagyományok követése, locsolás, táncos összejövetel lesz. Régen vártuk, és most megjelent Szabó Ágnes Ercsi népdalok Paczolay Irma gyûjtésébõl címû könyv. Két képet mellékelünk a gyûjtõmunka idejébõl. Az egyik 1983-ban készült a Helyõrségi Klubban, Alföldi Borus István rádiófelvételén rác énekesekkel, a szélén Váradi Gyuszi bácsi tamburázik. A másik képen a Paczolay Irma tanárnõ által vezetett kamarakórus ercsi rác énekeket ad elõ a Megyei Nemzetiségi Napon, Pusztavámon. Május 1-én a Duna parti majálison, énekkel, tánccal, népi ételeinkkel veszünk részt a város rendezvényén, melyre mindenkit szeretettel várunk. Ercsi új kitüntetettjeinek szívbõl gratulálunk és további jó egészséget kívánunk településünk érdekében végzett munkájukhoz. Zorica Hírek Éves beszámoló és tisztújító taggyûlést tartott a Zorica Tánccsoport és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület március 28.- án. Az elnök lemondása miatt, új tisztségviselõk megválasztására került sor. Köszönjük az elõzõ elnök Bosnyák Jánosné eddigi munkáját, melyet egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott tovább vállalni, és sok sikert kívánunk az új elnöknek Marczinkáné Gólics Anitának. A taggyûlésen 6 új tag felvételét szavazták meg. A Zorica tánccsoport január 29-én az Érd- Batta horgászbálon, február 5-én az érdi horvát bálon és február 19-én a százhalombattai I. sz. Iskola jótékonysági bálján szerepelt. Mûsoruk után közös tánccal tették emlékezetessé a báli hangulatot. A 2011-es év programjaiban a Május 1, az Eötvös napokon kívül Érd, Mór, Debrecen, Horvátország szerepel. Február 26-án a Jor-gováni kórus Diósdon vendégszerepelt az ot-tani Hagyományõrzõ Klub meghívására. A település melynek õsi neve a szerb dió szóból származik - megtekintése után közös éneklés tette emlékezetessé a télûzõ délutánt. Kedvességüket hasonló meghívással fogjuk viszonozni. A kórus ezúton szeretné megköszönni, hogy Baumgartner János és Szili Márkó egyforma feliratos pólót készítetett a 14 énekesnek. Viszonzásul a kóristák kihímezik a fiútáncosok új szerb csarape-t fu-szeklijüket. Május 21-én Érden a Gyormában (pincesoron) megrendezésre kerül a Szõlõvirág ünnep. A nemzetiségi találkozón a Zorica, tánccsoport és a Jorgováni énekkar öregbíti Ercsi hírnevét. Köszönjük megtisztelõ figyelmüket, kérjük a továbbiakban is részvételüket rendezvényeinken. Szili -Kaszap Lelked megtért, fáradt tested megpihent Édesapám Jakab Géza 89 éves korában január 24-én elhunyt. Köszönetet mondok mindazoknak akik utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. Ezúttal tudatom rokonokkal, ismerõsökkel, hogy édesapám húga Jakab Ilona Münchenben 88 éves korában január 6-án elhunyt. Hamvait egy késõbbi idõpontban helyezzük végsõ nyugalomra. Krepszné Jakab Éva és gyászoló családja

16 április Ercsi Híradó Képek a múltból AZ EÖTVÖS JÓZSEF MÛVELÕDÉSI HÁZBAN KAPHATÓ!!!!! Közzéteszi a Szapáry Péter Honismereti Szakkör Ercsi évszázadai címû könyv: 3000 Ft/db ERCSI DVD: 1000 Ft/db ERCSI POLÓ: 1000 Ft/db ERCSI TOLL: 200Ft/db ERCSI HÛTÕMÁGNES: 200 Ft/db ERCSI ÖNGYÚJTÓ: 200 Ft/db GRAVIROZOTT ERCSI ÖNGYÚJTÓ: 500 Ft/db Rác legények 1924-ben búcsúkor. Álló sor: 2. Németh Jószó, a 3. Dzsaja Márkó. Ülõ sor: 2. Viczkó Sztipus SAPKA FEHÉR ÉS KÉK: 800 Ft/db Drevenka Anna az 1900-as évek elején PALACKOS BOR 0,1 l: 1000 Ft/db Pálházi János (Polyák) és Tokics Margit esküvõje szeptember 21-én Iparosbál az 1970-es évek elején. Pohárköszöntõt mond Tolnay Imre a KIOSZ elnöke. Vörös József (Bogyó) prímás, Raffael János cimbalmos, Nyíri János bõgõs és Banádi Imre brácsás 1972-ben, az Étteremben. A képet Vörös József 70. születésnapja alkalmából közöljük és kívánunk további jó egészséget, a Jóisten éltesse sokáig! A Fõ utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán a volt halbolt ajtajában június 9-én; Pintérné Bözsi néni, Sztucska Jakab és felesége Kató néni, Dubecz József, Szenderffy Gyula és neje Annus néni, a lépcsõn ül Mónus Gyuszi.

17 2011. április Ercsi Híradó 17 T isztelt Régi és Leendõ Ügyfeleim! Elõször is, szeretném megköszöni az elmúlt években hozzámforduló ügyfeleim megtisztelõ bizalmát! TV, DVD, Video stb. javítása mellett, digitális földfelszíni és mûholdas antenna telepítésével, javításával is foglalkozom! MinDig TV: 7 szabadon fogható digitális csatorna, + 11 elõfizetéses csatorna most kedvezményesen. UPC Direct: Ft/hó 17 digitális csatorna Ft/hó 72 digitális csatorna, most akár ingyenes telepítéssel. Igény esetén HD képes rögzítõs-visszatekerhetõ készülék, hogy ne maradjon le kedvenc mûsoráról! Állok rendelkezésükre! Czájlinger Csaba RTV mûszerész, UPC Direct hivatalos szerelõ Tel.: 06-25/ , Mobil: 06-30/ CSEMPE -és PARKETTA SZAKÜZLET Floor-Land Bt. Százhalombatta, Iskola u. 1.. Tel.: 06-23/ /a szakközépiskola melletti üzletsoron/ Telefon: 06-30/ Tavaszi burkolat-akciók! Kültéri és beltéri padlólapok Fürdõszoba- és konyhacsempék Csemperagasztók, fugázók Laminált és Szalagparketták A K C I Fürdõkádak, mosdók, csaptelepek Ó Laminált és faparketták akciós áron! Házhozszállítással, szaktanácsadással, óriási választékkal várjuk kedves vásárlóinkat! SZAMURÁJ 07 KFT. Tisztelt jövendõbeli Partnereink! Szolgáltatásainkat közel 10 éve élvezi, illetve veszi igénybe az Ercsi Város lakossága. A magas szintû szolgáltatást, részben az Ercsiben és Ráckeresztúron kialakított helyi vonuló egység biztosítja. Több nemzetközi és országos szintû õrzõ-védõ céggel állunk üzleti és szakmai partnerkapcsolatban, illetve veszik igénybe szolgáltatásainkat, ami talán nem véletlen. Cégünk vezetése közel 30 éves õrzés-védelmi tapasztalattal rendelkezik. Cégünk szolgáltatásait fokozatosan, a helyi viszonyoknak megfelelõen alakítottuk ki. Az üzleti és a szakmai stratégiánk nem a hirtelen meggazdagodás és nem más munkájának vagy ötletének az eltulajdonítása. Kérem Önöket, tekintsék meg megújult honlapunkat, ahol még több információt tudhatnak meg cégünkrõl: Várjuk az érdeklõdésüket és megtisztelõ megrendelésüket! Tisztelettel: SZAMURÁJ 07 KFT.

18 18 Ercsi Híradó április TELEK ELADÓ! Ercsiben a Battai úton korlátozottan beépíthetõ, vállalkozásra alkalmas telek eladó (724 m 2 ). Érdeklõdni: 06-20/ Ercsiben, a Tiszti lakótelepen téglaépítésû lakás ELADÓ! Jó állapotú, 2 szobás, parkettás, erkélyes, konvektoros, saját pincerészszel! Azonnal költözhetõ! Hitelben tudunk segíteni! ,- Tel.: 06-70/ Sürgõsen eladó Ercsiben a Tiszti lakótelepen téglaépületben II. emeleti, 56 m 2 -es, két szobás, erkélyes, jó állapotú lakás. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 06-70/ Eladó 1,5 szobás 48 m 2 -es tiszti lakótelepi, tehermentes, földszinti, bútorozott lakás. Irányár: ,- Ft. Tel.: 06-70/ Ercsiben 94 m 2 -es összközmûves házamat elcserélném tiszti lakótelepi 1,5 szobásra. Telefon: Ercsiben a Soós pékségtõl 1 percnyire komfortos 2 szoba + konyhás ház eladó! Irányár: ,- Ft, Érd.: 06-30/ Ercsiben ELADÓ, vagy ráfizetéssel Búzavirág úti lakásra cserélhetõ 4 szoba, összkomfortos, szuterénes családi ház. A szuterén is összkomfortos, külön közüzemû órákkal felszerelt. Érd.: 06-30/ Ercsiben a Feszty Á. u. és a Csokonai u. sarkán eladó egy 684 m 2 - es, panorámás építési telek. Tel.: 06-70/ Karsai József villanyszerelõ vállalja: hagyományos mosógépek és centrifugák felújítását, villanybojlerek vízkõtelenítését, automata mosógépek javítását. Tel.: ; Mobil: 06-70/ Gyõrffy István villanyszerelõ mester vállalja: társasházak, családi házak javítását, régi lakások felújítását, villanybojlerek tisztítását, hõtárolós kályhák javítását garanciával! Tel.: ; Mobil: 06-20/ Hûtõgépjavítás garanciával, hétvégén is. Hibabejelentés ingyenes zöldszámon: 06-80/ ; 06-20/ Klímaszerelés. ÜVEGES: Hujber Ferenc, Ercsi, Táncsics M. u. 14., Tel.: 06-30/ Számítógép doktor olcsón, gyorsan otthonában! Fiatal programozó hívásra házhoz megy! Mobil: 06-20/ Építészeti és statikai tervek, valamint szakvélemény készítése. Agárdi László okl. építõmérnök, tervezõ, építésügyi szakértõ. Tel.: Mosógépek, hûtõgépek, egyéb háztartásigépek javítása, szervizelése 38 éves szakmai tapasztalattal. Tel.: 06-30/ Ercsi és környéke 06-25/ P. Géza Lakások építését, hõszigetelését, burkolását, külsõ-belsõ felújítását és nyílászárók cseréjét kedvezõ áron vállalom. Kevevári István kõmûves mester. Tel.: 06-30/ Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Szelektív Hulladékudvar a hét minden napján üzemel reggel 7-tõl este 18 óráig! Elhelyezhetõ hulladékok: kevert építkezési és bontási hulladék, mûanyag, papír és karton, zöldhulladék, lom hulladék Véget ért a szenvedésed Szívedben már nyugalom Mienkben, kik itt maradtunk El nem múló fájdalom Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Németh Józsefnét /Juhos Mária/ útolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet Balázs doktor úrnak, munkatársának Irénkének lelkiismeretes munkájukért. Sírkõkészítés, felújítás Urnasírok Mûkõsírok Gránitsírok Gyászoló család Vállalom irányított döntéssel vagy alpintechnikával történõ, lakóterületen lévõ, épületet veszélyeztetõ fák kivágását. Ezt követõen a kivágott fa elszállítását, vagy a tulajdonos számára történõ gallyazását, feldarabolását. A munka díjszabása az ingyenes felmérés után kerül kiszabásra. Elérhetõség: / Ft-tól Ft-tól Ft-tól Vállalok megsüllyedt sírok javítását, sírkövek csiszolását, tisztítását, betûvésés, betûk átfestését. Elérhetõség: Várföldi László 06-30/ Telephely: Ercsi, Szent István út 47. Tiffani Dekor Bt. A MAÁR-TA BT. KÖNYVELÕIRODA vállalja: - Magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallását, önellenõrzését, adónem többletének kiutalási igényének elkészítését. - Vállalkozások alapításához és ügymenetéhez adótanácsadást - Vállalkozások, cégek teljes körû könyvelését, adóhatóság elõtti képviseletet - Pályázatok írását, menedzselését, pénzügyi elszámolását - Web-lapok készítését, számítógépek karbantartását - Kulturális tevékenységek (kiállítások szervezését, fotózást) Vállalkozásunk 15 éves tapasztalattal rendelkezik, forduljon hozzánk bizalommal! Cím: 2451 Ercsi, Budai N.A. u. 7/b. Tel-Fax: 25/ , 06/30/

19 2011. április Ercsi Híradó Ercsi Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Kiadja: Képviselõ-testület, Ercsi Felelõs szerkesztõ: Pintér Márta A szerkesztõség címe: 2451 Ercsi, Fõ u. 20. Nyilvántartási szám: 3.4.1/139/2/1999. Azonosító szám: ISSN Készült a TYPO SZOLG Hungária Kft. nyomdában (2451 Ercsi, Lejtõ sor 19.) 3300 példányban. 19

20 20 Ercsi Híradó április

len mozdulatnak sem látta többé értelmét.

len mozdulatnak sem látta többé értelmét. apr4_layout 1 2012.04.06. 10:23 Page 1 A síron túl Kiment a kertjébe és nézegette a gyümölcsfáit. A tavasz némelyiket már virágbaborította, a többiekre pedig sokat sejtető rügyeket fakasztott. Érezte,

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS

XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS XVIII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM ÁPRILIS Meghívó Az elõzõ újságban megjelenteket megerõsítve meghívjuk a falu civil egyesületeit, baráti társaságait, családokat 2008. május elsejére a kastélyparkba, a focipálya

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

a pohárba Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos kérdés és válasz a Megkérdeztük a polgámestert c. rovatban a 2. oldalon található.

a pohárba Az ivóvízminőség javító programmal kapcsolatos kérdés és válasz a Megkérdeztük a polgámestert c. rovatban a 2. oldalon található. A Deszki Falunkért Egyesület lapja www.falunkert.hu XXIII. évfolyam 3. szám 2013. március Ünnepeltünk Március 14-én, csütörtök este 18 órakor került megrendezésre a nemzeti ünnepünk tiszteletére rendezett

Részletesebben

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel.

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel. i i 2008. november-december e e d e f i i Abony Város Önkormányzatának lapja e e d f f i f d XVI. évfolyam 11-12. szám 2008. november-december Ára: 300 Ft Érzés Szenteste az utcán lépkedem, S hallom a

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én!

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én! 1 RÁKÓCZI Március 15. 2 2 Nemzeti dal, kokárda, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum Mindezekről egy

Részletesebben

Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése

Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVIII. é vf. 1. szám 2007. tavasz Megkezdődött a Dózsa György úti óvoda bővítése A képviselő-testület üzleti tevékenységéből származó bevételek lehetőséget

Részletesebben

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám,

VI. évfolyam, 1. szám 2010. április. infláció). Csökkentek az intézményeink normatívái. Csökkent a lakosságszám, a gyermeklétszám, VI. évfolyam, 1. szám 2010. április Önkormányzat hírei A 2010-es esztendő a költségvetés elkészítésével kezdődött, melyet a testület 2010. február 25-én fogadott el. Az önkormányzat ez évi költségvetési

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

EGER TIBOR. A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig. Naptármelléklet. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Naptármelléklet XXI. évfolyam 12. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2011. december Fotó:Pámerné Bükky Klára EGER TIBOR A TOLNAI VILÁGJÁRÓ Néhány éve ismerem a mindig vidáman mosolygó, cserfes,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ vá l In f ó válinf ó III. évfolyam 3. szám 2012. május 15. Vál Község Önkormányzatának tájékoztatója POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Tisztelt Váliak! Bár rendkívüli testületi ülést többet is tartottunk február

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból

A babák Aranykoszorús mestere. földbirtokos Takács családból 1 0 0 é v Téti Híradó Városi Folyóirat XIV. évfolyam 2. szám 2009. Nyár Köszöntöttük Tét legidõsebb lakóját Hegyi Endre Úr Tét, Fõ utca 114. szám alatti lakos 2009. június 3-án ünnepelte 100 éves születés

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Tisztítsuk meg együtt a környezetünket

Tisztítsuk meg együtt a környezetünket A település közéleti lapja ÚjDevecseriÚjság XXI. (XXXVI.) évfolyam 5. szám Alapítva 1927-ben 2014. május Jó hangulatú főzőverseny és májusfaállítás Itt most mindenki devecseri! Mivel az eredeti időpont

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS

SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS SÜTTŐI VIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM IDŐSZAKI LAP 2012. MÁJUS Dsida Jenő': "Édes jó Istenem, Hallgasd meg imámat, Áldd meg minden jóval Édes jó anyámat Áldó két kezedet Tartsad mindig rajta, Mosolyogj rá szeretetet,

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben