Ercsi Híradó. lett, taníttatni tudja gyermekeit. Luxusra már nem is gondol. Luxus? Mi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Híradó. lett, taníttatni tudja gyermekeit. Luxusra már nem is gondol. Luxus? Mi"

Átírás

1

2 2 Ercsi Híradó Mióta a világ világ, az emberek örvendeztek és megünnepelték a tavaszt, a természet megújulását. A keresztény ember számára a húsvét az egyik legnagyobb egyházi ünnep, de a vallást nem gyakorló emberek is ünnepelnek ilyenkor. Az ünnep más, mint a többi nap. Kicsit megállunk, lelassítunk, és próbálunk a mindennapi mókuskerékbõl kilépni. Ez sajnos egyre nehezebb. Mindenkire óriási nyomás nehezedik napjainkban. Akinek munkája van, azért, hogy maradéktalanul megfeleljen az elvárásoknak, akinek nincs, a puszta létfenntartás okoz emberfeletti nehézségeket. A körülöttünk lévõ forrongó világ, a háborúk, a szinte naponta elõforduló természeti katasztrófák elkeserítik, és elgondolkodóvá teszik az embert. Az egyszerû, hétköznapi embert, aki nem vágyik másra, minthogy tudjon enni adni a családjának, legyen fedél a feje fe- lett, taníttatni tudja gyermekeit. Luxusra már nem is gondol. Luxus? Mi számít manapság annak? Persze akad olyan, aki a 14 milliót érõ autóját nem tekinti luxusnak, míg egy átlagos családnak egy könyv megvétele, vagy ne adj Isten egy welness hétvége is az. Netalán egy sokgyermekes családban növekvõ kislánynak egy étteremben elköltött vacsora is gyönyörûséget jelent. Jó lenne, ha húsvétkor egyetlen hajléktalan, éhezõ ember sem állna sorba az ingyen- konyháknál, és egyetlen kisgyermek sem várná a tavaszi szünet végét csak azért, hogy kapjon enni a menzán. Ez már a jólétet jelentené Magyarországon. Deák Ferenc híres húsvéti cikke a kiegyezést szorgalmazta azokkal, akik a magyar nép hóhérai voltak. Mert egyszer meg kell békélni! Reméljük a húsvéti alkotmány is a megbékélést hozza el, és politikai hovatartozásra, nemre, korra, származásra való tekintet nélkül egy dolgot tart szem elõtt: félelem nélkül élni, és élni hagyni! Márai Sándor sorai álljanak üzenetként elõttünk: Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlamainkat és életütemünket egyeztessük a természet nagy és örök április ritmusával. A hold járása, a szelek fordulása, a nap forrósága, az éjszaka áramai, mindez alakítja személyes sorsunkat, keddi vagy szerdai életrendünket is: az ember hallja, nagyon messzirõl, az intéseket és figyelmeztetéseket, a világmindenség óvó-igazító zörejeit Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés és pusztulás teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az életben, akik valahogyan belülrõl süketek a világ hangjai iránt. De egyszerre kell élni szívünkkel is, azzal a másik életütemmel, mely titkosabb, leplezettebb, nehezebben megismerhetõ, mint a világ áramlásának rendje. Akinek szíve, készséges ütemmel, nyolcvanat ver, ne akarjon maratoni versenyfutók módjára élni. Állandóan hallani kell testünk és jellemünk titkos morzejeleit, e finom és erélyes üzeneteket, melyek megszabják életed igaz mértékét. Kinek érzékeit eltompította a becsvágy, a szenvedély, nem hallja többé e hangokat. Az ilyen ember teste, lelke és a világ üteme ellen él; emberhez nem méltó módon él, tehát embertelenül bûnhõdik. (Márai Sándor: Füves könyv Az egyezkedésrõl; Arról, hogy a szívünkkel is kell élni) március 15-én, nemzeti ünnepünk alkalmából ismét önkormányzati díjak átadására került sor. A település a díjak adományozásával fejezi ki köszönetét, elismerését mindazoknak, akik eredményesen, kiemelkedõen szolgálták Ercsi gazdasági, társadalmi, közoktatási és kulturális életének fejlesztését, tevékenységükkel hozzájárultak a település fejlõdéséhez, jó hírnevéhez. A díjazottak: Vargáné Jakab Ildikó a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek fejlesztésében felzárkóztatásában, iskolai elõkékiemelkedõ oktató-nevelõ munkája szítésében és az óvodai integrációs elismermeréseként Pedagógiai Díjban program megvalósításában elért eredrészesült Tóbel Sándorné ményeiért Gyermekekért díjat kapott. Kocsis Gyöngyi, az Ercsi Polgármesteri Hivatal Okmányiroda dolgozója kiváló munkavégzése, ügyfélbarát közszolgálati tevékenysége, segítõkészsége alapján Közszolgálati díjban részesült.

3 2011. április Budai Lajosné a közszférában eltöltött lelkiismeretes, kiváló 40 éves munkája, valamint közéleti tevékenysége alapján kapott Közszolgálati díjat. 3 Ercsi Híradó Hajdú Géza kõfaragó mester keze munkáját dicsérik a mûemlékeink, szobraink, emlékhelyeink, emléktábláink feliratai. Idõálló mûtárgyait készítette és ajánlotta fel városunk szépítésére, ezért Díszoklevélben részesült. Illenc Mihály az õsi kádármesterség utolsó képviselõje Ercsiben. Hordói megtatlálhatók az ercsi pincékben, dísz hordóit elõszeretettel adományozza a város rendezvényein és az idelátogató vendégeknek. Több évtizedes munkáját Díszoklevéllel köszönték meg. Magas rangú elismeréseket vettek át (FM RFK) Március 15. Nemzeti Ünnepünk alkalmából a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztere Szolgálati Érdemjel Arany Fokozatát adományozta dr. Simon László rendõr dandártábornok, rendõrségi fõtanácsosnak, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõjének. A fõkapitány az elismerést pénteken vette át. Csütörtökön a Székesfehérvári Rendõrkapitányság vezetõje vett át magas rangú állami kitüntetést. A miniszterelnök javaslatára a belügyminiszter adta át dr. Csizek Tibor rendõr ezredes, rendõrségi fõtanácsos, rendõrkapitány részére a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkereszt elismerést. A Magyar Köztársaság Belügyminisztere kiváló szakmai munkája elismeréseként rendõr zászlóssá léptette elõ Kurucz György rendõr fõtörzsõrmestert, a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság Ercsi Rendõrõrs nyomozóját. Az elõléptetésrõl szóló parancs felolvasását követõen Fejér megye rendõr-fõkapitánya gratulált a nyomozónak. R. Szabó Ágnes FM RFK szóvivõ Dr. Nagy Zoltán a beteg gyermekek gyógyításáért és az egészséges életmód népszerûsítésért kifejtett orvosi munkája elismeréseként Közegészségügyi Díjat kapott. TÁJÉKOZTATÓ Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakókat, hogy Ercsi Város Önkormányzat Képviselõ-testülete az Eötvös József Mûvelõdési Ház Színháztermében április 19-én (kedden) órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk. A közmeghallgatás napirendjei: 1. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Beterjesztõ: Polgármester 2. Tájékoztató az önkormányzat által beszedett helyi adók összegérõl Beterjesztõ: Polgármester 3. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról Beterjesztõ: Polgármester 4. Tájékoztató Ercsi Város Közbiztonsági helyzetérõl 5. Biztonsági jelzõkészülék bemutatása, annak hasznosságáról szóló tájékoztató Beterjesztõ: Polgármester Falusy Jenõnek Közmûvelõdési díjjal köszönte meg az önkormányzat több évtizedes szórakoztató tevékenységét. Évtizedek óta utolérhetetlen ismerõje a könnyûzene világának és közvetítõje annak a szórakozni vágyók felé. Közérdekû kérdések és javaslatok Ercsi, március 29. Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester

4 4 Ercsi Híradó április Reagálnék A költségvetés útja címû cikkére. Örülök annak, hogy a leírtak alapján a tervezett bevétel és kiadás egyensúlyban van. A klubok és egyesületek próbáljanak szponzorokat keresni, ne mindenben az önkormányzatra várjanak. Az utak kérdésében az a véleményem, hogy én 40 éve élek itt, és tudom honnan indult Ercsi és hova jutott. Úgy látom, hogy azóta rengeteg utat megcsináltak, ezáltal rengeteget javult a helyzet. Tudomásom szerint Ön csak 8 éve lakik itt, így csak az utóbbi 8 évrõl van tapasztalata. Hivatkozott arra, hogy az EÜ Központ elvitte az útépítésre szánt pénzt, de úgy hiszem, az átadásnál Ön is jelen volt, és egyetértett vele. Remélem a családjában mindenki egészséges, és nem szorul mindennapos orvosi ellátásra. De Ercsiben nagyon sok idõs és fiatal beteg él, akik szakellátásra szorulnak. Õk rengeteget utaztak eddig, ami sok kiadással és idõvel járt. Az új Egészségházzal megkönynyítették a dolgukat és a környékbeliekét is. Egy ilyen új intézménynek idõ kell arra, hogy visszahozza az Ön által hiányolt pénzt az utakra. Miért nem hív össze egy falugyûlést, ahol meghallgathatja a lakosokat ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Kinek melyik a fontosabb. Nem írta le az Önök által javasolt megoldást, így csak szóbeszédnek vélem. Az utolsó mondata már rég Tisztelt Levélíró! Szívesen beszélgettem volna Önnel a cikkemben felvett gondolatokról, de sajnos nem árulta el nevét. Ha elárulja, szívesen meghívnám egy beszélgetésre egy csésze kávé mellett! Addig is engedje meg, hogy így nyilvánosan válaszoljak levelének gondolataira Örülök, hogy elégedett az úthálózatunk állapotával. Szeretett városunkat járva, fogadóóráimon az ercsi lakosokat (talán éppen az Ön szomszédait) hallgatva, leveleiket olvasva azt kell mondanom, hogy a többség nem osztja az Ön véleményét. Valóban idõre (minimum 3-4 évre) lesz szükség, míg az Egészségügyi Központ beindul, kevésbé költségessé válik és így lehetõségünk lesz az útjaink, járdáink megfelelõ kialakítására és karbantartására. Addig is a hitegetés helyett õszintén el kell mondanunk Ercsi lakóinak, hogy miért halasztjuk az általunk joggal elvárt fejlesztéseket és miért kérjük a türelmüket. Az EÜ Központ átadásán, mint megválasztott képviselõként kötelességemnek éreztem megjelenni, kifejezve azt, hogy segíteni kívánom az intézmény, a lakosság igényit kielégítõ és gazdaságos mûködését. A város alpolgármesterként, Polgármester úrral egyeztetve, a képviselõ-testület megbízásából felkerestem a kistérségi tagönkormányzatok (Baracska, Kajászó, Ráckeresztúr) vezetõit, hogy támogassák a járóbeteg-ellátás mihamarabbi elindulását és szorgalmazzák azt, hogy településeinken élõ emberek itt Ercsiben vegyék igénybe az egészségügyi szolgáltatásokat. Falugyûlést ugyan nem kezdeményeztem, de a január 27- ei lakossági fórumot (melynek az Egészségügyi Központ volt a témája) én kezdeményeztem. Ott mondtam el, hogy megoldásként azt javaslom, segítsük a Nonprofit Kft. vezetését egy takarékos, de mûködõ költségvetés elkészítésében, valamint kíséreljük meg az önkormányzat egyéb kiadásainak csökkentését (energiatakarékosság stb.) és gõzerõvel kutassunk olyan vállalkozások, cégek után, akik városunkban letelepedve folytatnák tevékenységüket (a többlet iparûzési adóbevétel és munkahelyteremtések érdekében). Megtisztelõ, hogy képesnek lát arra, hogy munkatársaimmal akár öt hónap alatt is megoldjuk az Iskola problémáját! Létrehoztunk egy Munkacsoportot, akikkel együtt keresem a megoldást erre a több éve húzódó, mostanra krónikussá vált helyzetre. A Munkacsoport nevében is kérem, ossza meg velünk ötleteit! Unokám még nincs, de készülök a nagypapa szerepre! Gyermekeimet sok más (jelenleg 300+) gyermek szüleivel együtt ercsi tanáraik tanácsára kényszerültem elvinni a helyi iskolából. Egyik legfõbb célom az, hogy ez az elvándorlás megálljon és a városunkban folyó általános iskolai képzés újra vonzó legyen az itt lakók, sõt a környezõ településeken is! A politikai hovatartozást rövid levelében kétszer is megemlíti. Biztos tudja, hogy miért teszi ezt. Õszintén sajnálom, hogy az általam képviselt értékrend, irányultság és világnézet zavarja Önt! Én azért, ettõl függetlenül töretlenül hiszek abban, hogy közösen vonzóvá tehetjük városunkat, benne az Ercsi Kistérség Egészségügyi Központot is! Tisztelettel Gyõri Máté Egy másik ercsi lakos elcsépelt FIDESZES mondás, már rég nem igaz, mert mindig Maguk döntenek és az emberek véleményét figyelembe sem veszik. Térjünk ki arra, hogy semmit nem teljesítettek a választásokon tett ígéreteikbõl pl: iskola problémája. De hisz mit akarok Önöktõl, mikor saját gyerekeik, unokáik sem ide járnak? KÖSZÖNET SZABÓ TAMÁS polgármester úrnak, aki lehetõvé tette az EÜ Központ felépülését, segítve ezzel a lakosságot. Ercsit politikai hovatartozástól függetlenül összefogással és nem széthúzással kellene irányítani. Egy ercsi lakos A tisztánlátás végett! Tisztelt Városlakók! Elõre bocsátom, hogy lesznek sokan, akik e sorok olvasása után kissé sértõdöttek lesznek, de kérem Õket a többség nevében, hogy nézzenek szembe önmagukkal és gondolják át még egyszer, hogy valóban helyesen cselekszenek? Hetek óta visszhangzik a város az úgynevezett faügytõl. Hát igen! Elérkezett az idõ, hogy hosszú évek óta tartó pusztítás után végre megálljt parancsoljunk a környezõ erdõink féktelen irtásának. Tudom, akadnak közöttünk, akiknek ez nem nagyon tetszik, hiszen hosszú évek alatt bejáratott és megszokott dolog volt, hogy amikor csak az önös érdekük úgy kívánta, akkor nekivágtak az erdõknek, nem törõdve az okozott kár következményeivel. Tették ezt hol engedéllyel, hol engedély nélkül, mert hát úgysem számít ez senkinek. Rosszul gondolták! Az engedélyek az elhalt és az uszadék fára kérték, de frissen vágott fával megpakolva tértek haza. Tudni kell! A környezõ erdeink védelem alatt állnak, mert vagy Natura 2000 terület (Duna-part végig), vagy véderdõk. Sajnos a történetben az az elszomorító és egyben felháborító, hogy a fakivágók többsége nem az igazán rászorulók közül került ki, akiknek rossz anyagi helyzete okán csak ez a megoldás maradt, hogy ne fagyjanak meg. Az viszont arcátlanság, hogy rajtuk keresztül hergelik a lakosságot és próbálják meg elhitetni az emberekkel, hogy az önkormányzat, vagy, ahogy hallani a Fideszesek ezt a lehetõséget is elvették Tõlük. A hír nem igaz! A rászorulók továbbra is igényelhetnek az önkormányzattól tûzifát, bár igaz, hogy rendezett formában. A megváltozott rendszer is az õ érdekeiket szolgálja, hiszen így valóban a bajbajutottakon segíthet az önkormányzat, de ahhoz az is kell, hogy kérjük is

5 2011. április 5 Ercsi Híradó ezt a támogatást. A rémhírek terjesztõi azon körök tagjai, akiknek egyik része messze nem rászoruló, a másik része meg azok a csapatok, akik a hátrányos helyzetûeket is kihasználva kereskednek a lopott fával. Tisztelt becsületes polgártársak! Ennek a tarthatatlan állapotnak vetett végre véget az önkormányzat képviselõ testülete és szerzett érvényt a törvényeknek. Továbbá átgondolva, hogy környezetünk védelme, nem pusztán abban merül ki, hogy felszámolnak pár szemét- kupacot, hanem erdõink, mezõ- ink és vizeink védelme is közös feladatunk kell, hogy legyen. Minden jóérzésû és felelõsségtudó ember közös ügye a környezetünk megóvása és annak átgondolása, hogy milyen jövõt szeretne gyermekeire, azaz a következõ nemzedékre hagyni. Kérem Önöket, tiszteljék meg a megválasztott vezetõiket azzal, hogy nem ülnek fel minden kósza hírnek, függetlenül attól, hogy ki vagy kik terjesztik azokat, hanem tájékozódnak és kérdeznek. A testületi ülések még mindig nyilvánosak, arra bárkit, akit érdekelnek a városunk jövõjét meghatározó kérdések és döntések szívesen látnak. Véleményem, hogy a város ne adjon színteret holmi politikai erõfitogtatásnak, és ne is fogadjuk el azt, ha bárkik is ennek ellenkezõjét állítják. A csata eldõlt a választásokon! Most kerüljön elõtérbe a városunk jövõje és végre látassék meg a benne élõ EMBER! április 02. Tisztelettel: Pereznyák János Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Hírek Események Képek Visszatekintõ a márciusi eseményekre Ismét rendhagyó módon, a hagyományostól eltérõen emlékeztünk meg az iskolában eseményeirõl. A rendezvénysorozat (bõvebben a márciusi számban) keretében meghirdetett versenyek eredményei: Forradalmi szavalóverseny: Alsó tagozat: 2. évfolyam: I. Juhász Dominika 2.a II. Farkas Elizabet Dalma 2.b és Valuschek Szilvia 2.a III.Lakatos Letícia 2.b 3. évfolyam: I. Mészáros Vivien 3.a II. Richter László 3.a 4. évfolyam: I. Gyõrffy Gábor 4.b Szépíró verseny Alsó tagozat: 2. évfolyam: I. Baczakó Imre 2.b és Kovács Petra 2.a 3. évfolyam: I. Salgó Klementina 3.a és Richter László 3.a 4. évfolyam: I. Balog Szabina 4.b Felsõ tagozat: I. Nagy Dávid 5.a Bartuska Laura 7.a és Szpirják Judit 7.a Felsõ tagozatos osztályok játékos vetélkedõje (a gyerekek az osztályfõnökökkel együtt versenyeztek) I. helyezett: 6.b osztály, osztályfõnök: Kõvári Julianna II. helyezett: 8.a osztály, osztályfõnök: Kondorné Cs. Erzsébet III. helyezett: 7.b osztály, osztályfõnök: Radomszki Józsefné Felsõ tagozat: I. Mészáros Vivien 7.a II. Bizovics Noémi 6.a

6 április Ercsi Híradó Az Eötvös József Általános Iskola köszönetét fejezi ki Szekeres Zoltán úrnak, a Kenyérgyár vezetõjének és Mátrai Gábor úrnak (Gerzson) a március 15-i rendezvény lebonyolításához nyújtott segítségéért. Julcsi! Gratulálunk a pedagógiai-díjadhoz, kívánunk további munkádhoz sok örömet és kitartást! Az alsós munkaközösség tagjai. Nagy Ferenc igazgató Március 24. Az Év pogácsája verseny eredménye Fõdíj: Lajkó Melinda 1.a I. hely: Valuschek Szilvia 2.a II. hely: Fridrich Vanessza és Nagy Patrícia 7.a III. hely: Budai Viviven, Horváth Diána és Vörös Cintia 8.a Különdíj:Pup Regina és Kölcze Klaudia 7.a Mesevetélkedõ 3. éfolyam. Szervezõ: Dobiné B. Irén Téma: A csillagszemû juhász címû mese I. helyezett: Mesefa csapat Richter László, Bohn Márton, Nikolics László, Gábor József II. helyezett: Manók csapata Németh Róbert, Barkóczi Lajos, Baranyai Dzsenifer, Salgó Klementina III. helyezett: Varázstoll csapat Polgár Erika, Sipos Anett, Németh Noémi, Mészáros Vivien Március 22. A 3. a osztály mozilátogatáson vett részt a Camponában. A Gulliver utazásai címû kalandfilmet tekintették meg. Szervezõ pedagógus: Dobiné B. Irén és Magyarné B. Judit Márciusban - A Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján 18. helyezést ért el Ifjú Dalma 6.b osztályos tanuló, felkészítõ tanára: Mosonyiné I. Zsuzsanna - Az elsõ évfolyamos gyerekek játékos sorversenyen vettek rész a Sportcsarnokban. Szervezõ: Szabó Attiláné

7 2011. április Ercsi Híradó 7 - Április 4.: Paksi Atomerõmûbõl Látványpavilon a Sportcsarnok elõtt. Iskolánk tanulói csoportbeosztás szerint tekintették meg a bemutatót. - Április 11.: Diákjaink részt vettek a Költészet Napja alkalmából rendezett szavalóversenyen, melyet a Városi Könyvtár hirdetett meg - Április 11.: 7. Iskolaelõkészítõ foglalkozás a nagycsoportos ovisoknak - Április 15.: A Föld Napja alkalmából Szeretünk Föld! címmel gyermekrajz-kiállítást szerveztünk az alsó tagozatos kisdiákok munkáiból. Szervezõk: Adolfné M. Katalin, Sismándy K. Lászlóné - Április 18.: Húsvéti Játszóház az iskolában az 1-4. évfolyamosoknak - Április 19.: Gyors ész, hamar kész iskolai vetélkedõ. Alsós szervezõ: Magyarné B. Judit, felsõs szervezõ: Mosonyiné I. Zsuzsanna. - Április : Tavaszi szünet Áprilisra tervezett további események: - Kis Logikusok iskolai vetélkedõ az 1-2. osztályosoknak. Szervezõk: Ipacsné Á. Zsuzsanna és Herédiné B. Ildikó - Kerékpáros ügyességi verseny, szervezõ: Dalia Csaba - A Föld Napja alkalmából az érdeklõdõ felsõs diákok számára kirándulást szervezünk Tárnokra, a Természettudományos Kiállításra. A tanulók megtekintik a rovargyûjteményt, a kõzetgyûjteményt és a geológiai tanösvényt. Szervezõk: Kõvári Julianna és Sárdiné V. Ildikó - Május 9. hétfõ FOGADÓ ÓRA óráig Akikre büszkék vagyunk Nyolcadikos tanulóink életük fontos döntéséhez értek ebben a tanévben. Új iskolát választottak maguknak. Hogy döntöttek? Azok a lányok, akiknek az eredményére büszkék vagyunk bizonyára képességeiket ismerve helyesen választottak. A középiskolába készülõ tanulóknak írásbeli vizsgán kell számot adni matematikai és anyanyelvi tudásukról, majd szóbeli tantárgyi felvételit is tesznek. Minden vizsgán az elérhetõ maximális pontszám 50. Legeredményesebb írásbeli felvételizõnk Béres-Deák Emília 8.a osztályos tanulónk volt. Matematikából és magyarból is pontot ért el. Kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak a szóbeli felvételi vizsgájukon: Béres-Deák Emília: biológia: 48 pont VMG, Érd Vörös Cintia: biológia: 50 pont VMG, Érd matematika: 50 pont VMG, Érd Horváth Nikolett: angol nyelv: 50 pont VM, Kápolnásnyék Kállai Krisztina: angol nyelv: 45 pont VM, Kápolnásnyék Propszt Alexandra: angol nyelv: 44 pont VMG, Érd angol nyelv: 49 pont SZISZKI, Százhalombatta Gratulálunk nekik! Eredményeiket megtekinthetik az iskolák honlapjain is. Örömmel tapasztaltuk, hogy a közzétett névsorban ezek a tanulóink teljesítményükkel megelõzték sok neves iskola tanulóját. Mi kellett ehhez a sikerhez? A tanítás-tanulás folyamatában szükség van az ilyen tanulókra, akik aktívan részt vesznek az oktatási folyamatban, olyan szülõkre, akik partnerei a pedagógusoknak. Az oktatás hasonlatos a tapsoláshoz. Egy tenyérrel nem megy. Tanítványaink sikere pozitív visszajelzés számunkra, mert a sok kudarc, nehézség mellett az érezzük, hogy érdemes tanítani. Osztályfõnökök MEGHÍVÓ Az Eötvös József Általános Iskola dráma tagozatos osztálya tisztelettel meghívja Önt és kedves családját május 28-án 16 órára a Mûvelõdési Házba a PÁRISZ ALMÁJA címû vizsgaelõadására. A belépés díjtalan. Kedves Közönségünk! Az idén történelmi tárgyú darabot állítottunk színre. Elõadásunk azt mutatja be, hogy több mint háromezer évvel ezelõtt, miért is tört ki a görög történelem egyik legnagyobb háborúja, a trójai háború, amely hosszú éveken keresztül istenek és halandó földi harcosok részvételével folyt. Szereplõk: - Zeusz, a fõisten: Héjja Szimonetta - Héra, a felesége: Kéringer Bernadett - Pallasz Athéné, a tudományok istennõje: Nagy Patrícia - Aphrodité, a szépség, a szerelem istennõje: Szpisják Judit - Artemisz, a vadászat istennõje: Fridrik Vanessza - Déméter, a Föld istennõje: Vízi Noémi - Héphaisztosz, a kovács isten: Susányi Zsanett - Poszeidón, a tenger istene: Papp Péter - Dionüszosz, a bor és a mámor istene: László Dániel - Erisz, a viszály istennõje: Latyák Dzsenifer - Hermész, az istenek hírnöke: Keresztes János - Párisz, trójai királyfi: Mónus Márk - Szép Heléna, a spártai király felesége: Szadai Rebeka - Meneláosz, spártai király: Ormándi István - Talósz, szolgáló: Vajdics Gyöngyvér - Aithra, szolgáló: Kölcze Klaudia - Színészek: Horváth Noémi, Bartuska Laura - Hírnök: Petõ Alexandra - Konferanszié: Máté Renáta - A kar, a mindet tudó: Menczel Krisztina, Takács Violetta, Pup Regina, Búró Beatrix, Farkas Dalma, Petõ Alexandra, Nagy-Jakab Zsolt, Rappai Richárd, Fehér Bálint - Díszlet: Novák Joachim, Nagy András, Hegedûs Péter - Technika: Hegedûs Péter, Nagy András - Jelmez: Pupné Novák Anna - Az elõadást színpadra alkalmazta és rendezte: Takács Katalin

8 április Ercsi Híradó Hétszínvirág Óvoda hírei Tavasszal minden kivirul. A fák, kertek, rétek új erõvel telnek, színesen pompáznak. Séták alkalmával megfigyelhettük a természet üde változásait. Az óvoda udvarát is szépítgettük. Összeszedtük a gyerekekkel az ágakat, a szél hozta szemetet. Nemcsak kint, de a csoportszobákat is feldíszítve vártuk a tavasz elsõ ünnepét. Szõttünk, fontunk, festettünk, ragasztottunk, közben megismerkedtünk az 1848-as emberek életével, történetével. Eljátszottuk a magunk módján versekkel, tánccal, énekkel. A Petõfi szoborhoz sétált az egész óvoda, itt is kis mûsorral köszöntöttük március 15-ét, és gyermekmunkákat helyeztünk el a szobor körül. Március 24-én, nagy várakozásunkra elérkezett a kutya-gyermek kommunikációs tréning napja. A gyermekek több csoportra osztva testközelbe kerülhet- tek a kiképzett kutyákkal. A tréning végén szakszerû mozdulatokkal simogathatták a kutyusokat. Ekkora már minden gyermek elsajátíthatta, hogy bizonyos helyzetekben hogyan viselkedjen a kutyákkal. Az elmúlt idõszak kutyatámadásai miatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek rendelkezzenek ezzel a tudással, mely adott esetben akár az életüket mentheti meg. Az õszi udvarszépítési munkálatok sikerén fellelkesedve szerveztük a tavaszi szépítõ szombatunkat, amit a várható, viharos idõjárás miatt késõbbre halasztottunk. A lelkes szülõket, családokat akkor is várjuk! Nagy érdeklõdéssel fogadták az óvodánk által meghirdetett papír- és PETpalack gyûjtési akciónkat. Április 6-án és 7-én mindenkitõl szívesen fogadjuk az összegyûjtött újságot, flakont az óvoda udvarán elhelyezett konténerbe. Intézményi minõségfejlesztési csoportunk az idén is elkészítette a tavalyi tapasztalatok alapján a kérdõíveket, melyekkel partnereink igényeit és elégedettségét mértük fel. A válaszadóknak köszönjük, hogy idõt szántak ránk, ezzel segítve, hogy a jövõben is eredményesen és hatékonyan végezhessük munkánkat, a velünk szemben támasztott el- várásoknak megfelelve. A szülõktõl visszakapott kérdõívek megerõsítettek bennünket abban, hogy jó úton haladunk. Néhány idézetet szeretnénk megosztani Önökkel, melyek nagy örömet okoztak nekünk: Az én gyermekembõl kihozták azt, amit nem is reméltem! Kinyílt és végre igazai gyermek lett! Nem tudom, hogy kívánhat-e egy szülõ többet az óvodától? Szerintem nem! Köszönöm! Köszönöm az óvónõk töretlen odaadását és szeretetét. Remélem, mindig tudnak új erõt meríteni tanítványaik szeretetébõl. Jó lenne tudni, hogy milyen tervek-fejlesztések vannak célba véve az óvodában, mik a lehetõségek és együtt gondolkodásra kérni a szülõket, esetleg a segítségüket kérni. Gratulálok a vezetõnek és az összes dolgozónak! Köszönjük az elismerést, a jószándékot, a felajánlott segítséget! Az óvoda dolgozók KÖSZÖNJÜK! Ezúton is szeretnénk megköszönni óvodánk udvarának parkosításában, szebbé tételében az önzetlen segítséget: Ábrahám Istvánnak és Keller Gábornak. Hétszínvirág Óvoda Tavasz van! Gyönyörû! Sikerült! Végre tényleg megjött a TAVASZ! Ugyan kicsit nehézkesen, újra és újra hódunnába, ködpaplanba, esõkendõbe burkolózva, de azért mégis ideért! Szerintem tetszett neki a gyerekek sok-sok vidám tavaszi éneke és verse, amit az óvónénik segítségével tanultak meg. Vagy talán a szebbnél szebb, tavaszi virágokról készült munka, amit különféle technikák alkalmazásával készítettek és amivel a csoportszobáikat, öltözõiket díszítették. Bármi is volt az oka: megjött és most már itt is marad! Sõt mi több, nevezetes és bensõséges ünnepek sorát hozta magával, hogy még emlékezetesebbé tegye magát mindenki számára. Az elsõ felemelõ ünnep március 15-e volt, mely az ovisok számára leginkább a magyar zászló, a kokárda és a huszárok jelképeiben tükrözõdik, és amelyet visszatérõ hagyományaink szerint Petõfi Sándor szobránál ünnepeltünk. Ki- ki elhelyezte az általa készített jelképet és verssel, dallal, tánccal emlékeztünk a régmúlt katonákra. Március 22-e, a VÍZ Világnapja különösen érdekes volt számunkra, hiszen a Kompetencia alapú óvodai nevelés során éppen a VÍZ témakörét dolgoztuk fel ebben az idõszakban. Csoportonként eltérõ módon, de valamennyien igyekeztünk felébreszteni és elmélyíteni a víz iránti tiszteletet és felelõsséget. Az egészségmegõrzés fontosságára irányuló programok is folytatódtak. Ezúttal az Egészséges Életmód Egyesület szervezett a szülõk és nevelõk részére elõadást a témakörben. Bár a szülõk részérõl nagyobb aktivitásra számítottunk, azért nekünk tetszett és hasznosnak találtuk Horváthné Zoltánné elõadását. Mi pedig egyre többet sétálunk a gyerekekkel a megújuló

9 2011. április Ercsi Híradó 9 tavaszi kerteket felfedezni, a vasútállomáson az elsõ gólyát megkukucskálni és játszunk újra a felfrissült játszóudvarunkon. Na és természetesen készülünk az újabb tavaszi ünnepekre-programokra a húsvéti játszóházra, a húsvétra, majd pedig talán az egyik legszebb ünnepre a gyerekek életében: az anyák napjára. Kirándulásokat tervezünk, zenés programokat szervezünk. Egyszóval a tavasz a Bercsényi utcai / Tiszti / óvodába is a szorgos és vidám zsongást hozta el! József Attila: Tavasz van! Gyönyörû! Tavasz van, tavasz van, gyönyörû tavasz, A vén Duna karcsú gõzösökre gondol, Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik Mezei szagokkal a tavaszi szél. Jaj, te, érzed-e? Szeretõ is kéne, Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás. Õzikém, mondanám, ölelj meg igazán! Minden gyerek lelkes, jóízû kacagás! Tavasz van, gyönyörû! Jót rikkant az ég! Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél! Pattantsd ki a szíved, elõ a rügyekkel A mi tüdõnkbõl száll ki a tavaszi szél! Könyvtári Hírek! Költészet Napja! Április 11-én szavalóversenyt rendezünk az általános iskolások részére. Kérünk minden gyermeket, akik szeretnének részt venni, az osztályfõnöküknél adják le jelentkezésüket. A jól felkészült tanulókat könyvjutalomban részesítjük. Akik nem érnek el helyezést, apró ajándékot kapnak. Sok sikert kívánunk minden tanulónak. Könyvajánló! Schäffer Erzsébet: A temesvári lány A megrázó õszinteségû, személyes hangú, leginkább egyfajta sajátos naplóra emlékeztetõ könyv - anya és lánya párbeszéde az élet utolsó szakaszába érve - nem mindennapi kapaszkodót nyújt felderítetlen emberi kapcsolataink kibogozásához, megfejtéséhez. A történetek minden pillanatában ott a dráma, és ott a feloldozás, ott vannak a fogódzók, a megélt tapasztalások, hogy az élet olykor kikerülhetetlennek látszó buktatóin is át lehet evickélni. Az utolsó öt percben is. Nehéz pakkal megrakodva is. Nem biztos, hogy száraz lábbal, de partot érünk. Magával ragadó az a nyíltság és közvetlenség, mellyel Schäffer Erzsébet olvasóihoz fordul új könyve, A temesvári lány lapjain. Mintha egy naplóba kukkanthatnánk bele, úgy ismerjük meg anya és lánya érzékeny kapcsolatát. Egy nehéz helyzet, az élet végéhez közeledve - mi az, amit feltétlenül el kell mondanunk, meg kell tennünk még? Mik a kapaszkodók? Lehetséges a megkönnyebbülés, várhatunk még feloldozást? És ha igen, kitõl? Az írónõ idõs édesanyját magához véve kezdte el komolyabban számba venni gyermekkori emlékeit, felidézni, faggatni édesanyja fiatalkori alakját, megidézni, megszólítani édesapját és testvérét. Az idõs aszszonnyal folytatott párbeszéd fejezetei gyakran kezdõdnek az emlékszel, anyu szavakkal. Elõkerül egy-egy szemcsés fotó, a csobánkai vidéki emlékek, az édesanya mindig frissen, világos ruhában, fodrászolt frizurával áll az utcán, a szikár édesapa szinte áldón tart- ja nagy tenyerét újszülött kislánya fején, a mosolygós kisöccsöt a kamasz nõvére emeli magasba. A napló, a memoár, a dialógus és a családi fényképalbum sajátos keveréke a különös, varázslatos atmoszférájú mû, mely a szemérmesen elhallgatott szeretet, az igazán fel nem róható mulasztások miatti elfojtott lelkifurdalás, a gondoskodás szorosabb kapcsolata által kiváltott érzések kibeszélésének, megvallásának õszinte szándékával szólnak - a hasonlóan érzékeny intellektusú olvasókhoz. A mindannyiunk által jól ismert, Ercsiben született írónõ nem feledkezik meg Ercsirõl, a tótliki emlékekrõl sem. Volt egy fekete svejfolt kabátod. Olyan szûk derékkal, Manci néniék a csodájára jártak. Abban hordtad ki a testvéremet. Csak elöl domborodott a kabát. Hátulról ha láttak, senki meg nem mondta, hogy mindjárt kisbabád születik. Amikor született, abban a szobában õ is, amelyikben hat évvel azelõtt én, nem voltam otthon. Elvittetek a Pilinger Magda néniékhez, a Tótlikba. Amikor hazamentem, csak néztem a pólyában a kisbabát, aki egy piros ruhát hozott nekem onnan messzirõl, ahonnan érkezett. Hálás vagyok, nem csak a régi képekért, hanem a régi képek hátoldalán a régi mondatokért. Itt ülünk anyu, a Kanyó fényképész mûtermében. Máshol nem lehetett, Ercsiben õ volt az egyetlen fotográfus. Ráismerek, így szokta elrendezni a fényképezendõ személyeket. Nagyfejû kisbaba elöl, törékeny anyuka hátul. Olyan mosoly ül

10 10 Ercsi Híradó az arcodon, amit késõbbi idõkben nem láttam, s ami megmelegít, ha megnézlek. Meleg szívvel ajánljuk olvasóinknak ezt a naplón keresztül tett személyes utazást. Philippa Gregory: The White Queen: A fehér királyné Philippa Gregory, a királyregények királynõje bemutatja az Angliában dúló halálos viszálykodás, a Rózsák háborúja közepette játszódó új sorozat elsõ darabját. A fehér királyné egy rendkívüli szépségû és becsvágyú nõ történetét meséli el, aki magára vonja a frissen megkoronázott ifjú király figyelmét, majd titokban feleségül megy hozzá, és a királyi méltóságig emelkedik. Miközben Elizabeth felnõ magas pozíciója követelményeihez, és családja sikeréért küzd, két fia olyan rejtély központi alakjává válik, amely évszázadok óta zavarba hozza a történészeket: õk a londoni Tower eltûnt hercegei, sorsuk a mai napig ismeretlen. Philippa Gregory kutatói szenvedélylyel és utánozhatatlan mesélõkészséggel vezeti tovább hûséges olvasóit az angol történelem évszázadaiban, egyúttal gyarapítva a legyõzhetetlen nõk portréinak sorát. Háború a Lancesterek és Yorkok, valamint a kuzinok között. Elizabeth Woodville, a Lancester ház özvegye találkozik az új ifjú királlyal, a Yorki IV. Edwarddal, és egymásba szeretnek. A király titokban feleségül veszi õt, ám ezt az udvarban és a két rivális királyi családban sokan nem nézik jó szemmel. Az édesanyját boszorkánysággal vádolják, õ maga és gyermekei is többször a Westminster szent épületében nyernek menedéket. Vesztüket Edward testvére, Richard (a késõbbi III. Richard) okozza. ment is elismerte királynak, hogy a trónon magát megerõsítse, a bátyja idõsebb leányát, Elizabethszet akarta feleségül venni. Mielõtt azonban e tervet véghezvitte volna, a Franciaországban számûzetésben élõ Henry Tudor, Richmond grófja, 2000 ember élén aug.1-én Milfordban kikötött s az angol köznemesség nagy része hozzá csatlakozott. A döntõ ütközetet Bosworthnál vívták augusztus 22-én, ahol Richárd a csatát és életét vesztette. Richmond gróf VII. Henrik név alatt trónra lépett s ezzel véget ért a York és A mû magyar és angol nyelven Lancaster családok küzdelme, a Rózsák is megtalálható és kölcsönözheháborúja. tõ. Kellemes kikapcsolódást kívánunk. Történelmi emlékeztetõ III. Richárd angol király A következõ Irodalmi Est idõpontja (1452. okt aug. 22. május Mihelyt bátyja, mint IV. Edward elfoglalta a trónt, õt Ercsi Városi Könyvtár (me) Gloucester herceggé nevezte ki. Nagy befolyással volt bátyja ural- Eötvös József Irodalmi Klub kodására, neki tulajdonítják VI. Henrik király és George, Clarence herceg (test- S ha elszólít a Nap, vére) kivégeztetését is. Bátyja, IV. nyugodt lélekkel mondják: Edward halála után (1483) annak kisko- tócsákkal nem szövetkezett, rú fiát V. Edwardot kiáltatta ki királlyá, liliomok fürödtek benne, de mindent elkövetett, hogy IV. Edward úgy tûnt el, amint érkezett. fiainak mellõzésével a trónt magának (Kányádi Sándor: szerezze meg. E célból a maga oldalára Harmat a csillagon) állította a nagyhatalmú Buckingham herceget, míg a fiatal király hû embere- A következõ Eötvös József Irodalmi it eltávolította és õt a testvérével(?), a Klub május órától yorki herceggel a Towerbe záratta. az Ercsi Mûvelõdési Ház könyvtáráegyúttal felvette a birodalom protekto- ban lesz, amire szeretettel várunk rának és defenzorának címét s kevéssel minden irodalmat szeretõ és irodautóbb népgyûlés által, királynak kiáltat- lom iránt érdeklõdõt. ta ki magát. Kötött téma: Kányádi Sándor A koronázás után pár nappal a fogoly hercegeket titokban megölette(? ), és Szabó Aida (Jampa drolma) miután az 1484-ben összehívott parla- Ercsi népdalok Paczolay Irma gyûjtésébõl egjelent Szabó Ágnes Ercsi népdalok Paczolay Irma gyûjtésébõl címû kiadvány és CD. Paczolay Irma, Ercsiben élõ tanárnõ válogatta össze a népdalgyûjteményt. A kötetben szereplõ dallamok felölelik a településen élõ mindhárom nemzetiség (magyar, rác és cigány) dalhagyományait az 1970-es évek végérõl. A gyûjtõ célja elsõsorban a dalok újratanítása, továbbéltetése volt. Számos összeállítás, közös éneklés emléke, rádiófelvétel, kamarazenei sikerek tanúsítják, hogy munkája nem volt hiábavaló. Tevékenységének méltó elismerése az általa gyûjtött népdalok megjelentetése. A kiadványban található dallamok, illetve a kiadványhoz mellé- M április kelt hanglemezen hallható példák hû képet adnak egy centrális helyen lévõ, néprajzi és zenei szempontból szokványosnak mondható település vokális hagyományáról. A kiadó szándéka szerint az ercsi népdalok éppen egyszerûségüknél fogva találnak majd minél több értõ és éneklõ olvasóra, hallgatóra. A könyv megvásárolható a Hagyományok Házában (I. Budapest, Corvin tér 8. sz.), a CD-vel együtt Ft-ba kerül. Ercsi, március 22. Közzéteszi: az Ercsi Horvát Kisebbségi Önkormányzat

11 2011. április Ercsi Híradó 11 A tanköteles korú gyermekek 2011/ 2012-es tanévre szóló általános iskolai beíratásáról A Magyar Köztársaság közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvényének értelmében a szülõ, gondozó, törvényes képviselõ tankötelessé váló gyermekét köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes általános iskola 1. osztályába. A 2011/2012. tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte és év május 31-ig a hatodik életévét betölti. A szülõ kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási napján kezdõdik. - A beíratás ideje: április 28. (csütörtök) óráig április 29. (péntek) óráig - Pótbeíratás: május 5. (csütörtök) óráig - A beíratás helye: Eötvös József Általános Iskola épülete Kérjük a szülõket, hogy a beíratásra a következõket hozzák magukkal: 1. az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást: - óvodai szakvéleményt - egyéb szakértõi véleményt (Nevelési Tanácsadó, Szakértõi Bizottság) 2. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját, lakcímkártyáját; 3. szülõ vagy gondviselõ személyi igazolványát, lakcímkártyáját; 4. egy db igazolványképet és 550 Ft-ot diákigazolványhoz; 5. igazolásokat az ingyenes tankönyvre való jogosultságra; Az ingyenes tankönyvellátásra való jogosultság feltételei, ha a gyermek: - tartósan beteg (orvosi igazolás), - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos (szakértõi vélemény), - a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okra visszavezethetõ vagy vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenességével küzd (szakértõi vélemény), - három- vagy többgyermekes családban él (családi pótlék igazolása), - a jegyzõ rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg (határozat). Ercsi, április 1. Nagy Ferenc igazgató ÓVODAI BEÍRATÁS Értesítjük a kedves szülõket, hogy a 2011/2012- es nevelési évre történõ óvodai beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül sor: május 3. kedd 4. szerda 5. csütörtök órától óráig Kérjük, jelentkezzenek azok a szülõk, akiknek gyermeke május 31- ig betölti a harmadik életévét. Óvodába a 3. életévüket betöltõ gyermekek vehetõk fel. A jelentkezett gyermekek elõjegyzésbe kerülnek. Az új gyermekek fogadása az év közben folyamatosan történik. Felhívjuk a szülõk figyelmét, hogy a gyermek abban az évben, amelyben betölti az ötödik életévét, az óvodai nevelési év elsõ napjától kezdõdõen köteles napi 4 óra idõtartamban az óvodai foglalkozásokon részt venni. BEÍRATÁSKOR SZÜKSÉGES BEMUTATNI: - A gyermek születési anyakönyvi kivonatát, oltási könyvét. - A szülõ személyi igazolványát, lakcímkártyáját. - Egyéb, a kedvezmények igénybevételére jogosító határozatot. Az óvodai felvételrõl, elõjegyzésrõl, illetve elutasításról írásban értesítjük a szülõket. Szeretettel várunk minden leendõ óvodást! Beíratás helye: - NAPFÉNY ÓVODA Ercsi, Dózsa György tér 2., Tel/ fax: 25/ HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA Ercsi, Türr I. u. 15., Tel/ fax: 25/ Bosnyák Istvánné intézményvezetõ Vannak napok, melyek nem szállnak el, De az idõk végéig megmaradnak, Mint csillagok ragyognak boldogan S fényt szórnak minden születõ tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, Most enyhe és derûs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. /Juhász Gyula Március idusára/ Takács Katalin meghívására részt vettem az Eötvös József Általános Iskola márciusi rendezvénysorozatán, mellyel 1848 forradalmának állítottak méltó emléket a pedagógusok és gyermekek közös programjaikon. Széles palettát kínáltak a diákoknak a szépíró versenytõl, a nagyszabású felsõ tagozatos vetélkedõn, a játszóházon át a fáklyás felvonulásig. A programsorozat több pontjához kapcsolódtak a szülõk és az ünnepre készülõdõ érdeklõdõk! Érdekes ötlet volt a Pilvax kávéház, amelyen a szülõk saját készítésû pogácsával kedveskedtek a gyerekeknek. A pogácsasütõ verseny alkalmából 33 féle pogácsából választotta ki a zsûri az év pogácsáját, a versenyben résztvevõk sorszámozott alkotásai közül. Hosszas kóstolgatást követõen a Ábrahám Gabriella intézményvezetõ megtisztelõ év pogácsája címben Körtvélyesi Virág I. osztályos tanuló édesanyja Lajkó Melinda túrós pogácsája részesült! Íme az ízletes és gyorsan elkészíthetõ sós sütemény receptje: Túrópogácsa Hozzávalók: 25 dkg túró, ugyanennyi liszt és margarin, 10 dkg reszelt sajt, 2 kávéskanál só, ízlés szerint õrölt kömény, 1 tojás a bekenéshez. Elkészítés: Az alapanyagokat öszszedolgozzuk, ujjnyi vastagra nyújtjuk, apró pogácsákat szaggatunk, majd a vajjal kikent tepsibe rakjuk. Tetejüket tojássárgával bekenjük, majd ízlés szerint reszelt sajttal, illetve orölt köménnyel megszórjuk, s élénk tûznél megsütjük. Gratulálunk a gyõztesnek, valamint köszönet a szülõknek, hogy friss pogácsával látták el a gyermekeket! A március tizenötödike méltó megünneplését szervezõ Takács Katalinnak és a tantestület tagjainak jó munkát és tartalmas ünnepi pillanatokat kívánok! Kósa Márta

12 12 Ercsi Híradó április Az egészségturizmus örökzöld téma, a gyógy- és wellnessturizmust átfogó fogalom. A turizmusnak azt a területét jelenti, amikor a turista utazásának fõ motivációja az egészségi állapotának javítása vagy megõrzése. Az idei év elsõ felében Magyarország az Európai Unió soros elnöke. Elnökségünk során egy, a turizmus életminõségben játszott szerepérõl illetve a turizmus fenntarthatóságáról szóló konferenciára kerül sor, így az egészségturizmus elnökségünk idejének egyik kiemelt témája. A hazai egészségturizmus a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában is kiemelt szerepet kapott. Ehhez az országos rendezvényhez csatlakozott egyesületünk is. Március 5- ére a Mûvelõdési Házzal közösen megszerveztünk egy bemutatót a környékbeli fürdõk, hotelek részvételével. Az intézmények képviselõi röviden bemutatták szolgáltatásaikat, a kiállítói standokon információt kaptunk az árakról és kedvezményekrõl, lehetõség volt szállásfoglalásra, nyaralás megszervezésére is. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az elhangzottakat, részletesen az intézmények honlapján vagy telefonon lehet tájékozódni. Termál Hotel Liget, Érd A Termál Hotel Liget tökéletes hely a megújuláshoz, ahol harmónia és a csodálatos természet öleli körül a látogatót. Mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelõ kezeléstípust. Gyógyászati szolgáltatásaik a szálloda saját, 800 méteres mélységû kútjából feltörõ gyógyvízre épülnek. A 42 C-os víz natriumhidrogénkarbonátos, kloridos, szulfátos termálvíz, amelynek azonban bromid és jodidion tartalma is jelentõs, fluoridion tartalma pedig kimondottan magas. A termálvíz elsõsorban reumatikus és degeneratív elváltozások, köszvényes és neurológiai kórképek, törések, zsugorodások, fájdalmas izomgörcsök, gyógyítására alkalmas. Az aktív pihenés szerelmesei úszómedencében vezethetik le a munkahelyi feszültséget és a gyógyvizes medencében pihentethetik fáradt izmaikat. A fürdõ nyitva tartási ideje: minden nap 8-20 óra között. Agárdi Termál- és Gyógyfürdõ - a Bika-völgy gyógyító ereje. Az Agárdi Termál és Gyógyfürdõ egy kültéri medencével, nagy fedett gyógymedencével, élménymedencével és gyermekmedencével várja vendégeit. Az 1000 méter mélyrõl feltörõ 58 Celsius fokról Celsius fokra visszahûtött, ásványi anyagokban gazdag gyógyvíz kiválóan alkalmas mozgásszervi megbetegedések, reumás panaszok, kopások és nõgyógyászati problémák kezelésére, gyógyítására. Az élménymedence fekvõ és álló élményelemekkel, vízkésekkel, gejzírekkel, leválasztott gyermekpancsolóval garantálja a wellness érzését. A fürdõ nyitva tartási ideje: hétköznap 8-21, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 9-21 óra között. Az Ercsi Híradó elõzõ számában már olvashatták, a fürdõ minden ercsi vendégnek a napi jegy árából 5% kedvezményt nyújt. Kék Duna Wellness Hotel Ráckeve A szálloda a Kis-Duna nyugalmas, harmonikus környezetében található, ideális hely a pihenésre felfrissülésre. Hangulatos, családias étterme kiemelt figyelmet szentel az egészséges táplálkozásnak, a reformkonyhát kedvelõknek. A Kék Duna Wellness Hotel****-ben 45 szoba található, közülük 41-bõl gyönyörû kilátás nyílik a hullámzó Dunára. A szállodában 5 apartman, egy különleges berendezésû nászutas lakosztály van. A szobákban felhasznált nemes anyagok különleges hangulatot teremtenek. Igényes kialakítású fürdõszoba, toalett, mini bár, telefon, számítógép-csatlakozási lehetõség, valamint televízió tartozik a szobákhoz. Látnivalók és programlehetõségek a környéken: Savoyai kastély, ortodox templom, Árpád Múzeum, Duna-part. Rétimajor Rétimajor sokak számára ismerõs, hiszen Ercsibõl már több alkalommal szerveztek kirándulást erre a csodálatos helyre. Ha valaki szeretne kikapcsolódni, kipihenni a fárasztó hétköznapokat, elmenekülni a zajos városi élettõl, annak számára kiváló hely Rétimajor tóországa, Lehetõség van a csendes horgászatra, kirándulásra, madárfigyelésre. Nádi iskola is mûködik, ahol a diákok természetes környezetben ismerkedhetnek meg a természet értékeivel, szépségével. Az ország egyetlen halászati múzeuma itt található. Az Aranyponty Halászati Múzeum emléket állít a halászoknak, köztük régi ercsieknek, akiknek halászati eszközei is láthatók a kiállításon. A szintén itt található Aranyponty Wellness Központ szolgáltatásai: uszoda, szauna, szolárium, pezsgõfürdõ és masszázs. A vendégek rendelkezésére áll még 40 fõs konferenciaterem és tárgyaló. Várják osztálykirándulók és táborozók jelentkezését is, kérésre halászati, botanikai és természettudományi bemutatót szerveznek. A bemutatón nagyon finom halfalatokat is kóstolhattunk, hiszen Rétimajor vendéglõjében elsõsorban a halételeket népszerûsítik, egyik céljuk az egészséges halételek újbóli megkedveltetése, illetve, hogy ezek az ételek minél gyakrabban kerüljenek a családok asztalára. A kiállítók a tombolához értékes ajándékokat hoztak, többek között lehetett nyerni fürdõbelépõt, hétvégi szállodai ellátást, wellness-csomagot. A kiállítás ideje alatt házi készítésû süteményekkel és teával kínáltuk a vendégeket, és meglepetésként egy-egy szelettel, a 2011 az Egészségturizmus éve

13 2011. április feliratos tortákból. 13 Ercsi Híradó Egyesületünk szeretettel vár mindenkit május elsején a Duna-parton, egészséges ételeinket kínáljuk majd, lesz teakóstoló, zsákbamacska és totó. Szûrõvizsgálatot a majálison nem tartunk. Állandó programjaink változatlanok, kedden és csütörtökön óráig gerinctorna, utána jóga. Várjuk Önöket a Diabetes Klubba is! Közeledik az adóbevallás ideje. Kérjük, ne feledkezzenek el rólunk, az amúgy is levonásra kerülõ adójuk 1%- Nem volt eseménytelen az elmúlt idõszak sem Nõtagozatunk számára. Március hónapban mint a városból nagyon sokan ellátogattunk Mohácsra. Mielõtt azonban Mohácsra megérkeztünk volna, látogatást tettünk a mohácsi csatamezõ temetkezési helyén, ahol a csata 450. évfordulóján, 1976-ban nyílt meg a történelmi emlékhely. Az elesett vitézek sírjelei a szimbólumok nyelvén mesélnek történelmünk e tragikus eseményérõl. A tömegsírok között II. Lajos király, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, Szulejmán szultán és sok-sok névtelen vitéz fából faragott szobrát láthattuk, s érdekes történelmi visszatekintést hallgathattunk meg Vuletáné Éva elõadásában. Rövid emlékhely látogatás után indultunk Mohácsra, az európai hírû Busójárásra. A téltemetés néphagyománya, a vidám, tréfás felvonulás minden érdeklõdõ számára érdekes és felejthetetlen élmény volt. A jellegzetes jelmezbe öltözött férfiak mellett igen sok hölgy, sõt egyre több gyermek is beöltözik, aminek viselése nem kis fizikai igénybevételt jelent számukra. A felvonulás, a színpadi tánc után is van kedvük a városba látogató vendégeknek kedveskedni, a nézelõdõk közül sokukat megtáncoltatni, esetleg boros flaskájukból finom borral megkínálni. A csinosabb hölgyeket párjuktól elrabolják, arcukat korommal bekenik, szívesen megtáncoltatják. Mindezt olyan kedvesen és udvariasan teszik, hogy nem lehet megharagudni rájuk. A színes forgatagban nagyon sok Ercsi ismerõssel is találkoztunk, s bár túlzottan hideg nem volt, szívesen kóstolgattuk az illatos forralt bort is... Nemzetközi Nõnapot ünnepeltünk, díjazottaink Ebben az évben is megünnepeltük a Nemzetközi Nõnapot, ahol fehér asztal mellett, finom vacsora elfogyasztását követõen jó hangulatban, vidám tánccal töltöttük az estét. E rendezvényre meghívtuk a dunaújvárosi, a kulcsi és a pusztaszabolcsi Nõtagozat tagjait is, akik örömmel jöttek el hozzánk. Nõtagozat kitüntetettjei Kovács Jolika, Bilics István, Kiss Gyula és Mári Imre ának felajánlásával segíthetik munkánkat. Elõre is köszönjük mindenkinek a támogatást. Az ercsi Egészséges Életmód Egyesület adószáma: Egészséges Életmód Egyesület Kaposi Józsefné Egy barátságos busó csoportunk pár tagjával A hagyományoknak megfelelõen ezen az ünnepen adtuk át elismeréseinket azoknak a barátainknak, akiket egész éves munkájuk alapján a tagság arra méltónak talált. Az idén a közösség érdekében végzett áldozatkész munkája elismeréséül SZEGFÛ OKLEVELET adományoztunk Kovács Jolán tagtársunknak. Jolika minden olyan rendezvényünkön jelen van, amit akár a városi rendezvényekhez kapcsolódóan, akár saját magunknak rendezünk, segít az elõkészítésben, a Címer park gondozásából is aktívan kiveszi részét. Majálisokon, fesztiválokon finom süteményei mindig igen népszerûek a vendégek körében. SZEGFÛ OKLEVELET adományoztunk Bilics Istvánnak, aki a Nõtagozat megalakulása óta patronálja szervezetünket március 08. óta tiszteletbeli tagja Nõtagozatunknak, s a kezdetek óta nagyon sokat segít nekünk. Kiveszi részét a park gondozásában, fõzi a finom május 1-i ebédet, de egyéb rendezvényekre is szívesen vállalja a fõzést, a nyersanyag beszerzést. Nélküle nincs Mikulás ünnepség, s rendszeresen anyagi támogatást is nyújt kirándulásokhoz, rendezvényekhez. A Nõtagozat tiszteletbeli tagjává fogadtuk Kiss Gyulát, aki szintén évek óta együtt dolgozik velünk. Kirándulásaink alkalmával az õ jelenléte a biztosítéka annak, hogy nem tévedünk el, hiszen mint volt buszvezetõ, az egész országot ismeri. A Címer park gondozását fõleg a nehezebb férfi munkát évek óta végzi velünk, ugyan úgy, mint Mári Imre barátunk, akit szintén a Nõtagozat tiszteletbeli tagjává fogadtunk. Imre is évek óta segíti munkánkat, kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a Fejér Megyétõl Brüsszelig címû vetélkedõ alkalmával. Mindenben lehet számítani rá, nem csak nekünk, hanem a város lakóinak is, hiszen sokáig a Polgári Õrség tagjaként segítette a város közbiztonságát. A fényképen kitüntetettjeink láthatóak az elismerések átvételét követõen. Akire büszkék vagyunk Március 15-én a Mûvelõdési Ház Színháztermében Nõtagozatunk tagja Budai Lajosné Közszolgálati Díj önkormányzati kitüntetésben részesült. Elismeréséhez szívbõl gratulálunk! Ercsi, március 31. Ercsi MSZP Nõtagozat

14 14 Ercsi Híradó április 3. rész: A gyár építése, berendezései és az elsõ üzem 1911-es év elejétõl végül is elkezdõdött a gyár építése. Így ír errõl a munkások visszaemlékezése alapján Németh Erzsébet újságíró: az emlékezetes jan. 2-i napon Körbel Henrik építészmérnök (aki késõbb ig a gyár igazgatója volt) után a mérõszalagot Magyar Gyula a gyár legrégibb munkása húzta és a fundamentumásók között ott volt néhány ercsi, ráckeresztúri és szigetújfalusi ember. A gyár felépítése mindössze egy évig tartott, s a munkán jól összehangoltan dolgozott több elsõsorban külföldi cég. Az építkezést a prágai Blecka cég vezette. A vasbeton munkákat a bécsi Porr végezte. A gyári berendezéseket és gépeket az Elsõ Brünni Gépgyár, a Skoda mûvek, a berlini Fesca, valamint a magyar Ganz Danubius szállította és szerelte. A villamos gépeket a BBC és az AEG készítette. A kazánokat - melyeket az elsõ világháború után lebontottak a Schlick és Nickolson cég szállította és építette. Az Ercsi Cukorgyárban alkalmazták elõször a centrifugál szivattyút és a turbógenerátort. A gyár csaknem teljesen elektrifikálva volt, mindössze csak két gõzgépet alkalmaztak az egész gyárban (igaz ezek közül az egyik szénsav szivattyú még az 1977/78-as kampányban is üzemelt). A gyár elõkészületéig a következõ fontosabb berendezések kerültek beépítésre: Kazánház: 6 Bacock-Wilcox rendszerû vízcsöves gõzkazán összesen 2068 m 2 fûtõfelülettel, 7 szénbunker, 2 gõzturbina generátorral egyenként 400 kw teljesítménnyel, 2 olajtranszformátor egyenként 150 kwa teljesítménnyel Mészmû: 1db mészégetõ kemence 80 m 2 befogadóképességgel és mészkõfelvonóval, 1 Mick típusú mészoltó henger, 1 Koran-féle mésztejszeparátor, 1 laveur, 1 Szeletszárító: 1 db. füstgáz kemence 5 m 2 láncrostély felülettel (szeletszárításhoz), 4 Rapid szeletprés 700 mm felsõ átmérõvel, 2 Imperial szeletszárító dob, Répavonal: 6 db Riedinger- féle úsztató egyenként 100 vagon befogadóképességgel, Mammut répaszállító berendezés, répamosógép, 1 Mamut légkompresszor kettõs mûködésû, 2 centrifugál szivattyú 1150 l/perc teljesítménnyel és 41 m emelõ magassággal, 1 Libra automatikus mérleg 600 kg egyszeri mérésre, 3 répavágógép egyenként 24 szekrénnyel Cukorgyártás nyersoldali gépei: Robert diffúziós telep 16 lúgozóedény egyenként 110 hl térfogattal, 1 gõzhajtású szénsavszivattyú, 1 May-féle pépfogó, 18 Mares kendõs szûrõ, 6 telítõ edény, 14 Weston centrifuga 450 kg töltéssel, 1 gereblyés édesszelet szállító, 2 Skoda szeletszállító csiga, 7 iszapprés egyenként 127 m 2 szûrõfelülettel, 10 gyorsáramú elõmelegítõ összesen 500 m 2 fûtõfelülettel. Cukoroldali berendezések: 2 fekvõ, 4 álló bepárló test 3450 m 2 fûtõfelülettel, 1 kifõzõ 160 m 2 fûtõfelülettel, 2 kristály vákuum 200 m 2 fûtõfelülettel, 1 pilévákuum 190 m 2 fûtõfelülettel, 1 nyerscukor vákuum 160 m 2 fûtõfelülettel, 1 Otto függõvasút 3 kocsival cukorszállításra és 1 melasz tartály 900 m 3 ûrtartalommal A gyár építése nyolc millió koronába került. Abban az idõben az ország legmodernebb gyára volt, sõt európai viszonylatban is az elsõk között állott. Ennél a gyárnál tértek el elõször a megszokott régi építéstõl. A technológia elrendezése mind építészetileg, mind helykihasználás szempontjából szinte ideális volt. A gyárépület alapterülete 70,5x38.4 méter, magassága 16 méter. Dél felõl csatlakozott az 1978-ig üzemelõ mészkemence. Keletrõl pedig a turbinatelepen keresztül a kazánház. Egyedül a szeletszárító épület a fõtömbtõl praktikusan külön. A nyugati homlokzat magas, világos ablakaival építészetileg tükrözte a századforduló iparcsarnokainak jellegzetes stílusát. A gyárépületen belül jobbra (a déli szárnyban) kerültek a nyersgyári berendezések: répamosó, szeletvágók, lényerõ és létisztító készülékek. Középre a bepárlósort, balra pedig a cukoroldalt helyezték el, felsõ szinten a vákuumokkal, félemeletre a pépkavarók, a földszintre a centrifugák kerültek. A diffúzió kivételével, minden jelentõsebb technológiai állomás a helyén maradt, amíg a gyár üzemelt, pedig a napi feldolgozási kapacitás az induló tervnek háromszorosára emelkedett. Az építési munkálatok Ercsiben folytak a cukorgyár ügyeinek intézését Siegendorfból irányították, a Patzen-hofer család lakóhelyérõl. Darufalvi Patzenhofer Konrád az igazgatóság elnöke kitûnõ és nagy tapasztalatú cukortechnológus volt. Õ vezette a tervezési munkákat, és bár nem sokat volt Ercsiben végig kézben tartotta az építésirányítását. A gyár mûszaki vezetõi a fejlett és a kor mûszaki színvonalának élén járó cseh cukoriparból kerültek Ercsibe. A gyár elsõ igazgatója Thim Róbert egy morvai mérnök, fõmérnöke Eduard Gogella volt. Vezetõ szakemberek és szakmunkások Morvaországból kerültek ide õszére elkészült a gyár, és XI. 05- én elindult az üzem. Ez év próbája volt az új gépeknek a teljes technológiának és az embereknek. A kampány III. 2-ig tartott, és sikeresen hasznos tapasztalatokkal zárult. A 117 napból csak 93 volt üzemnap, hiszen több alkalommal álltak gépi meghibásodás, ill. technológiai probléma miatt hosszabb-rövidebb ideig. Ercsi az elsõ kampányban és az azt követõ években a gyártási technológiát tekintve háromtermékes cukorsémával dolgozott, elõderítést nem alkalmazott, létisztítás a forró derítésen alapult. Finomítványt ekkor még nem gyártott. A munkások ebben az idõben két mûszakban teljesítették a folyamatos mûszakot, nappal 6-18 óráig, ill. éjszaka 18-tól reggel 6-ig. Sok technológiai probléma volt a bepárló állomáson, ezért az elsõ év tanulsága alapján szükséges volt a kazánok tápvíz biztosítása érdekében egy vízlágyító felállítása. Az elsõ évben gyártott cukor ára még jelentõsen meghaladta az országos átlagot. Az 1912/13 cukorgyártási kampány eredményeirõl az akkori Magyarország területén mûködõ 18 cukorgyár mellett a két induló gyár (Ercsi, Sarkad) üzemérõl Kuffner elnök az alábbiakban számol be a Cukorgyárosok országos Egyesületének ülésén: 1912/13-ban q répát dolgoztunk fel Magyarországon. Az iparág exportja ezért elég magas és elsõ helyen áll az összes iparcikk között. Ehhez az eredményhez járul hozzá az Ercsi Cukorgyár (Fejér megyei Czukorgyár Rt) a maga 7659 vagon répájával és az ebbõl gyártott jó minõségû cukorral, mely 81 vg/nap feldolgozás mellett ért el. Összefoglalva a gyáralapítás folyamatát, megállapíthatjuk, hogy hosszú elõkészítés után az üzem felépítése igen gyors volt. Az alapkõ letétele után másfél évvel már répát dolgoztak fel, pedig ezekben az években, még szinte minden a helyszínen kézi erõvel épült fel. A technológia tervezése és megvalósítása szinte tökéletes volt. Ma már szinte hihetetlen hogy a teljes technológiai szerelés és csõvezeték építés nem hegesztéssel, hanem szegecseléssel készült. Az elsõ sikeres kampány igazolta az alapítók és az építõk jó munkáját. Pólya Gyula

15 2011. április Ercsi Híradó 15 Ercsi Rác Klub és Zorica Hírek Rác Klub Az ercsi rácsághoz tartozó klubok február 12.-én tartották a hagyományos táncházi POK- LADE farsangot. A Zorica tánccsoport által vásárolt disznó vágása hajnalban kezdõdött, melyet a feldolgozó munka követetett a Biki családnál, Marlyin János irányításával. Itt készült el a disznótoros vacsora, a jelmezes felvonulásra, melybõl még kóstolót is vihettek haza a résztvevõk. Köszönet érte a tánccsoport minden dolgozójának. Három település horvát önkormányzata Érd, Tököl, Ercsi szervezésével vehettünk részt az idei mohácsi busójáráson március 6.-án. A még eddig soha nem látott érdeklõdõ tömeg elõtt több mint 800 busó vonult fel az idén. Érdekes színfoltot jelentett a szlovéniai Ptuj városból érkezõ hatalmas madarakat utánzó madár busók látványos, hangos vonulása. Tavaszi kirándulást szervezünk május én Tokaj- Hegyalja nevezetességeinek megtekintésére. A programban Tura, Szerencs, Tokaj, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Széphalom, Vizsoly, Mezõkövesd,- kastélyok várak, múzeumok, pinceprogramok, libegõ, emlék, és néprajzi helyek látogatása szerepel. Részletes információ honlapunkon a hu aktuális rovatában olvasható. A Rác Karácsony Bozsity ünnepünkön meghirdetett Illír- Rác Madonna kegykép restaulásához szánt további adományokat a szokott helyen veszik át a szervezõk. Köszönet az elsõ rendezvényen összegyûlt 75 e. Ft-ért. Hagyományainkhoz híven részt veszünk a húsvéti ünnepkör szakrális és népi rendezvényein. Virágvasárnap temetõlátogatás, - Tökölön rác Passió nagypénteken rác rózsafüzér a templomban du. 2 órakor, húsvétkor ételszentelés, déltõl pedig a népi hagyományok követése, locsolás, táncos összejövetel lesz. Régen vártuk, és most megjelent Szabó Ágnes Ercsi népdalok Paczolay Irma gyûjtésébõl címû könyv. Két képet mellékelünk a gyûjtõmunka idejébõl. Az egyik 1983-ban készült a Helyõrségi Klubban, Alföldi Borus István rádiófelvételén rác énekesekkel, a szélén Váradi Gyuszi bácsi tamburázik. A másik képen a Paczolay Irma tanárnõ által vezetett kamarakórus ercsi rác énekeket ad elõ a Megyei Nemzetiségi Napon, Pusztavámon. Május 1-én a Duna parti majálison, énekkel, tánccal, népi ételeinkkel veszünk részt a város rendezvényén, melyre mindenkit szeretettel várunk. Ercsi új kitüntetettjeinek szívbõl gratulálunk és további jó egészséget kívánunk településünk érdekében végzett munkájukhoz. Zorica Hírek Éves beszámoló és tisztújító taggyûlést tartott a Zorica Tánccsoport és Hagyományõrzõ Közhasznú Egyesület március 28.- án. Az elnök lemondása miatt, új tisztségviselõk megválasztására került sor. Köszönjük az elõzõ elnök Bosnyák Jánosné eddigi munkáját, melyet egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott tovább vállalni, és sok sikert kívánunk az új elnöknek Marczinkáné Gólics Anitának. A taggyûlésen 6 új tag felvételét szavazták meg. A Zorica tánccsoport január 29-én az Érd- Batta horgászbálon, február 5-én az érdi horvát bálon és február 19-én a százhalombattai I. sz. Iskola jótékonysági bálján szerepelt. Mûsoruk után közös tánccal tették emlékezetessé a báli hangulatot. A 2011-es év programjaiban a Május 1, az Eötvös napokon kívül Érd, Mór, Debrecen, Horvátország szerepel. Február 26-án a Jor-gováni kórus Diósdon vendégszerepelt az ot-tani Hagyományõrzõ Klub meghívására. A település melynek õsi neve a szerb dió szóból származik - megtekintése után közös éneklés tette emlékezetessé a télûzõ délutánt. Kedvességüket hasonló meghívással fogjuk viszonozni. A kórus ezúton szeretné megköszönni, hogy Baumgartner János és Szili Márkó egyforma feliratos pólót készítetett a 14 énekesnek. Viszonzásul a kóristák kihímezik a fiútáncosok új szerb csarape-t fu-szeklijüket. Május 21-én Érden a Gyormában (pincesoron) megrendezésre kerül a Szõlõvirág ünnep. A nemzetiségi találkozón a Zorica, tánccsoport és a Jorgováni énekkar öregbíti Ercsi hírnevét. Köszönjük megtisztelõ figyelmüket, kérjük a továbbiakban is részvételüket rendezvényeinken. Szili -Kaszap Lelked megtért, fáradt tested megpihent Édesapám Jakab Géza 89 éves korában január 24-én elhunyt. Köszönetet mondok mindazoknak akik utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban osztoztak. Ezúttal tudatom rokonokkal, ismerõsökkel, hogy édesapám húga Jakab Ilona Münchenben 88 éves korában január 6-án elhunyt. Hamvait egy késõbbi idõpontban helyezzük végsõ nyugalomra. Krepszné Jakab Éva és gyászoló családja

16 április Ercsi Híradó Képek a múltból AZ EÖTVÖS JÓZSEF MÛVELÕDÉSI HÁZBAN KAPHATÓ!!!!! Közzéteszi a Szapáry Péter Honismereti Szakkör Ercsi évszázadai címû könyv: 3000 Ft/db ERCSI DVD: 1000 Ft/db ERCSI POLÓ: 1000 Ft/db ERCSI TOLL: 200Ft/db ERCSI HÛTÕMÁGNES: 200 Ft/db ERCSI ÖNGYÚJTÓ: 200 Ft/db GRAVIROZOTT ERCSI ÖNGYÚJTÓ: 500 Ft/db Rác legények 1924-ben búcsúkor. Álló sor: 2. Németh Jószó, a 3. Dzsaja Márkó. Ülõ sor: 2. Viczkó Sztipus SAPKA FEHÉR ÉS KÉK: 800 Ft/db Drevenka Anna az 1900-as évek elején PALACKOS BOR 0,1 l: 1000 Ft/db Pálházi János (Polyák) és Tokics Margit esküvõje szeptember 21-én Iparosbál az 1970-es évek elején. Pohárköszöntõt mond Tolnay Imre a KIOSZ elnöke. Vörös József (Bogyó) prímás, Raffael János cimbalmos, Nyíri János bõgõs és Banádi Imre brácsás 1972-ben, az Étteremben. A képet Vörös József 70. születésnapja alkalmából közöljük és kívánunk további jó egészséget, a Jóisten éltesse sokáig! A Fõ utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán a volt halbolt ajtajában június 9-én; Pintérné Bözsi néni, Sztucska Jakab és felesége Kató néni, Dubecz József, Szenderffy Gyula és neje Annus néni, a lépcsõn ül Mónus Gyuszi.

17 2011. április Ercsi Híradó 17 T isztelt Régi és Leendõ Ügyfeleim! Elõször is, szeretném megköszöni az elmúlt években hozzámforduló ügyfeleim megtisztelõ bizalmát! TV, DVD, Video stb. javítása mellett, digitális földfelszíni és mûholdas antenna telepítésével, javításával is foglalkozom! MinDig TV: 7 szabadon fogható digitális csatorna, + 11 elõfizetéses csatorna most kedvezményesen. UPC Direct: Ft/hó 17 digitális csatorna Ft/hó 72 digitális csatorna, most akár ingyenes telepítéssel. Igény esetén HD képes rögzítõs-visszatekerhetõ készülék, hogy ne maradjon le kedvenc mûsoráról! Állok rendelkezésükre! Czájlinger Csaba RTV mûszerész, UPC Direct hivatalos szerelõ Tel.: 06-25/ , Mobil: 06-30/ CSEMPE -és PARKETTA SZAKÜZLET Floor-Land Bt. Százhalombatta, Iskola u. 1.. Tel.: 06-23/ /a szakközépiskola melletti üzletsoron/ Telefon: 06-30/ Tavaszi burkolat-akciók! Kültéri és beltéri padlólapok Fürdõszoba- és konyhacsempék Csemperagasztók, fugázók Laminált és Szalagparketták A K C I Fürdõkádak, mosdók, csaptelepek Ó Laminált és faparketták akciós áron! Házhozszállítással, szaktanácsadással, óriási választékkal várjuk kedves vásárlóinkat! SZAMURÁJ 07 KFT. Tisztelt jövendõbeli Partnereink! Szolgáltatásainkat közel 10 éve élvezi, illetve veszi igénybe az Ercsi Város lakossága. A magas szintû szolgáltatást, részben az Ercsiben és Ráckeresztúron kialakított helyi vonuló egység biztosítja. Több nemzetközi és országos szintû õrzõ-védõ céggel állunk üzleti és szakmai partnerkapcsolatban, illetve veszik igénybe szolgáltatásainkat, ami talán nem véletlen. Cégünk vezetése közel 30 éves õrzés-védelmi tapasztalattal rendelkezik. Cégünk szolgáltatásait fokozatosan, a helyi viszonyoknak megfelelõen alakítottuk ki. Az üzleti és a szakmai stratégiánk nem a hirtelen meggazdagodás és nem más munkájának vagy ötletének az eltulajdonítása. Kérem Önöket, tekintsék meg megújult honlapunkat, ahol még több információt tudhatnak meg cégünkrõl: Várjuk az érdeklõdésüket és megtisztelõ megrendelésüket! Tisztelettel: SZAMURÁJ 07 KFT.

18 18 Ercsi Híradó április TELEK ELADÓ! Ercsiben a Battai úton korlátozottan beépíthetõ, vállalkozásra alkalmas telek eladó (724 m 2 ). Érdeklõdni: 06-20/ Ercsiben, a Tiszti lakótelepen téglaépítésû lakás ELADÓ! Jó állapotú, 2 szobás, parkettás, erkélyes, konvektoros, saját pincerészszel! Azonnal költözhetõ! Hitelben tudunk segíteni! ,- Tel.: 06-70/ Sürgõsen eladó Ercsiben a Tiszti lakótelepen téglaépületben II. emeleti, 56 m 2 -es, két szobás, erkélyes, jó állapotú lakás. Irányár: 6,5 millió Ft. Tel.: 06-70/ Eladó 1,5 szobás 48 m 2 -es tiszti lakótelepi, tehermentes, földszinti, bútorozott lakás. Irányár: ,- Ft. Tel.: 06-70/ Ercsiben 94 m 2 -es összközmûves házamat elcserélném tiszti lakótelepi 1,5 szobásra. Telefon: Ercsiben a Soós pékségtõl 1 percnyire komfortos 2 szoba + konyhás ház eladó! Irányár: ,- Ft, Érd.: 06-30/ Ercsiben ELADÓ, vagy ráfizetéssel Búzavirág úti lakásra cserélhetõ 4 szoba, összkomfortos, szuterénes családi ház. A szuterén is összkomfortos, külön közüzemû órákkal felszerelt. Érd.: 06-30/ Ercsiben a Feszty Á. u. és a Csokonai u. sarkán eladó egy 684 m 2 - es, panorámás építési telek. Tel.: 06-70/ Karsai József villanyszerelõ vállalja: hagyományos mosógépek és centrifugák felújítását, villanybojlerek vízkõtelenítését, automata mosógépek javítását. Tel.: ; Mobil: 06-70/ Gyõrffy István villanyszerelõ mester vállalja: társasházak, családi házak javítását, régi lakások felújítását, villanybojlerek tisztítását, hõtárolós kályhák javítását garanciával! Tel.: ; Mobil: 06-20/ Hûtõgépjavítás garanciával, hétvégén is. Hibabejelentés ingyenes zöldszámon: 06-80/ ; 06-20/ Klímaszerelés. ÜVEGES: Hujber Ferenc, Ercsi, Táncsics M. u. 14., Tel.: 06-30/ Számítógép doktor olcsón, gyorsan otthonában! Fiatal programozó hívásra házhoz megy! Mobil: 06-20/ Építészeti és statikai tervek, valamint szakvélemény készítése. Agárdi László okl. építõmérnök, tervezõ, építésügyi szakértõ. Tel.: Mosógépek, hûtõgépek, egyéb háztartásigépek javítása, szervizelése 38 éves szakmai tapasztalattal. Tel.: 06-30/ Ercsi és környéke 06-25/ P. Géza Lakások építését, hõszigetelését, burkolását, külsõ-belsõ felújítását és nyílászárók cseréjét kedvezõ áron vállalom. Kevevári István kõmûves mester. Tel.: 06-30/ Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a Szelektív Hulladékudvar a hét minden napján üzemel reggel 7-tõl este 18 óráig! Elhelyezhetõ hulladékok: kevert építkezési és bontási hulladék, mûanyag, papír és karton, zöldhulladék, lom hulladék Véget ért a szenvedésed Szívedben már nyugalom Mienkben, kik itt maradtunk El nem múló fájdalom Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Németh Józsefnét /Juhos Mária/ útolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönet Balázs doktor úrnak, munkatársának Irénkének lelkiismeretes munkájukért. Sírkõkészítés, felújítás Urnasírok Mûkõsírok Gránitsírok Gyászoló család Vállalom irányított döntéssel vagy alpintechnikával történõ, lakóterületen lévõ, épületet veszélyeztetõ fák kivágását. Ezt követõen a kivágott fa elszállítását, vagy a tulajdonos számára történõ gallyazását, feldarabolását. A munka díjszabása az ingyenes felmérés után kerül kiszabásra. Elérhetõség: / Ft-tól Ft-tól Ft-tól Vállalok megsüllyedt sírok javítását, sírkövek csiszolását, tisztítását, betûvésés, betûk átfestését. Elérhetõség: Várföldi László 06-30/ Telephely: Ercsi, Szent István út 47. Tiffani Dekor Bt. A MAÁR-TA BT. KÖNYVELÕIRODA vállalja: - Magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallását, önellenõrzését, adónem többletének kiutalási igényének elkészítését. - Vállalkozások alapításához és ügymenetéhez adótanácsadást - Vállalkozások, cégek teljes körû könyvelését, adóhatóság elõtti képviseletet - Pályázatok írását, menedzselését, pénzügyi elszámolását - Web-lapok készítését, számítógépek karbantartását - Kulturális tevékenységek (kiállítások szervezését, fotózást) Vállalkozásunk 15 éves tapasztalattal rendelkezik, forduljon hozzánk bizalommal! Cím: 2451 Ercsi, Budai N.A. u. 7/b. Tel-Fax: 25/ , 06/30/

19 2011. április Ercsi Híradó Ercsi Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Kiadja: Képviselõ-testület, Ercsi Felelõs szerkesztõ: Pintér Márta A szerkesztõség címe: 2451 Ercsi, Fõ u. 20. Nyilvántartási szám: 3.4.1/139/2/1999. Azonosító szám: ISSN Készült a TYPO SZOLG Hungária Kft. nyomdában (2451 Ercsi, Lejtõ sor 19.) 3300 példányban. 19

20 20 Ercsi Híradó április

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 3. szám Kedves Olvasó! A hosszúra nyúlt hideg idő után végre élvezhetjük a tavaszt. Áprilisban nemcsak a Húsvétra készülünk kínálatunkkal, de már anyák napjára is, hiszen május

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Óvodások leszünk 2014/2015!

Óvodások leszünk 2014/2015! Óvodások leszünk 2014/2015! - Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes vagy választott - önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet - A jelenleg bölcsődében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53)

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53) , (53) fax:(53) Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018-as tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 e-mail:

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK AZ ISKOLAVÁLASZTÁS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK AZ ISKOLAVÁLASZTÁS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA ÁLTALÁNOS ISKOLÁK AZ ISKOLAVÁLASZTÁS TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA Magyarország az Alkotmány X. cikkének (1) bekezdése alapján biztosítja (...) a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében a tanulás

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába

Óvodai beíratás. 2013 évben betölti az 5. életévét és még nem járt óvodába Óvodai beíratás Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás a zilizi Napközi Otthonos Óvodába a 2013/2014. évi nevelési évre 2013. április 23.- tól május 17.-ig naponta 00 00 8-11 óra között

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája

Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája Ütemterv 2014/2015-ös tanévre Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája SZEPTEMBER ÉVNYITÓ 8 ÓRA (1.2.3. óra osztályf.) Szülői értekezletek (09.01-05.) 1. hétfő DÖK-alakulása ÖKO tanács

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015

2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám. Mindenki Karácsonya 2015 SZIGLIGETI HARSONA 2015. December Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XIV. évf. 12. szám Mindenki Karácsonya 2015 Már napokkal Karácsony előtt díszbe öltözött a Főtér. Megérkezett a karácsonyfa,

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN

VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN VAN SZERENCSÉNK HÍVNI A NAGYÉRDEMŰ KÖZÖNSÉGET! UTAZZON AZ OMNIBUSSZAL! KISVÁRDA A SZÁZADFORDULÓN 3507/00102 Szakmai beszámoló Az idén immár hatodik alkalommal volt Múzeumok Éjszakája Kisvárdán. A késő

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben