Térinformatika oktatási törzsanyag. Márkus Béla EFE FFFK Térinformatikai Tanszék. Abstract

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Térinformatika oktatási törzsanyag. Márkus Béla EFE FFFK Térinformatikai Tanszék. Abstract"

Átírás

1 Térinformatika oktatási törzsanyag Márkus Béla EFE FFFK Térinformatikai Tanszék Abstract The relatively slow development of GIS/LIS in Hungary can be explained by a lower level computer environment on the one hand, but the lack of sufficient knowledge on computer technology, especially on spatial information systems of decision makers and end-users is the main barrier. Being aware of this situation one of the most important task on the field of the geoinformatics is the education. A nation-wide Technology Transfer Centre (TTC) was founded in Hungary in The first project of the TTC's GIS Section is the Adaptation of the NCGIA Core Curriculum. The main concepts of this educational project is the development of lecture notes on GIS/LIS, in order to satisfy the basic needs for specialized secondary education and introductionary courses of higher education. The paper summarizes the sources, the main aims of the project and the results of development. Bevezetés A magyar GIS alkalmazások és piac, ennek következtében a térinformatikai kultúra, közel évtizednyi késéssel követi a számítástechnikailag legfejlettebb országokat, de néhány éves késés mutatkozik a nyugat-európai országokkal való összehasonlításban is. Az elmaradás magyarázható a közelmúltig élô COCOM embargóval, az elmúlt idôszakban ennek és gazdasági helyzetünknek köszönhetôen kialakult számítástechnikai és egyéb infrastrukturális háttérrel. Az említett viszonyok kihatottak oktatásunkra is. A gyors felzárkózás egyik kulcsa az oktatás megfelelô szintre hozása, a fejlett országok tapasztalatainak átvétele és beépítése az oktatási rendszerbe. A térinformatika elvi alapjai látszólag nagyon egyszerûek. A gyakorlati alkalmazásban viszont rendkívül sok probléma jelentkezik. Ezen problémák egy része mûszaki, de nagy része egyéb, nem mûszaki jellegû kérdésekkel kapcsolatos. A térinformatikai rendszerek tervezôinek, felhasználóinak, mûködtetôinek munkája sok szervezési, szervezeti, jogi ismeretet is igényel. A térinformatikai rendszer létét eredendôen határozza meg viszonya a rendszer tágabb környezetével. Az elmondottakból kitûnik, hogy az oktatásnak széleskörûnek, ugyanakkor igen eltérô ismeretanyagot tartalmazónak kell lennie. Elôadásomban az USA-ban kidolgozott GIS oktatási világszabvány (az NCGIA Core Curriculum) honosításával, a honosítást magára vállaló TTC projekt eredményeivel foglakozom. Az NCGIA CC kialakulása Az NCGIA rövidítés kifejtve: National Center for Geographic Information and Analysis. Magyar fordítása talán Nemzeti Térinformatikai Központ lehetne. Az 1988-ban alapított NCGIA felismerve azt, hogy a jelen szakaszban a térinformatika hatékony alkalmazásának egyik legkomolyabb akadálya a szakemberek hiánya, térinformatikai oktatás-fejlesztési projektet indított egy egységes törzsanyag kidolgozására, mely tartalmazza a térinformatikával foglakozó szakterületek közös és fontosnak ítélt ismereteit.

2 2 Még abban az évben kidolgozták a Core Curriculum vázát. A törzsanyagot 75 témára, modulra, foglalkozásra bontották. A témák kidolgozására az adott terület legnevesebb oktatóit kérték fel a világ minden tájáról. A kidolgozásban mintegy 60 szakember vett részt. A projektet alapvetôen az Egyesült Államok Nemzeti Tudományos Alapítványa és a Kaliforniai Egyetem, Santa Barbara támogatta. Az es oktatási évben több mint 100 egyetem vett részt az anyag oktatásában és értékelésében, aminek eredményeképpen júliusában született meg az a javított változat, melynek magyarításához fogtunk. A törzsanyag lényege abban áll, hogy a térinformatikát a maga komplexitásában tárgyalja. Megadja azokat a minimális, áttekintô ismereteket melyek nélkül a térinformatikai szemléletünk nem volna teljes. Az NCGIA CC mintegy 1000 oldalas oktatási segédletet jelent, 3x25 egységre bontva. Nem tankönyv, inkább kibôvített óravázlat, szemléltetô ábrákkal, sok ajánlott irodalommal, ellenôrzô kérdéssel. Az anyagot 60 dia egészíti ki. A Curriculum sok - fôleg amerikai - példát tartalmaz. Az NCGIA CC ma már oktatási világszabványnak tekinthetô, többszáz oktatási intézményben használják rendszeresen és sikeresen, szerte a világon. Az NCGIA CC Magyarországon Az eredeti angol anyag non-profit terjesztését 1991-ben hazánkban is megkezdtük. Úgy véltük azonban, hogy az amerikai térinformatikai és oktatási környezet jelentôsen eltér a magyartól, ezért a hatékony és széleskörû használathoz a törzsanyagot magyarítani kell. Eltérôek az anyagi lehetôségeink, eltér az infrastrukturális háttér, eltér a hardver környezet, eltér a hallgatóink nyelvtudása stb., így a hazai széleskörû alkalmazást meg kell elôzze a GIS Core Curriculum adaptálása. Ez nem egyszerû fordítási, szerkesztési munkát jelent, hanem egy magyar környezetre átírt változat kidolgozását. Az eredeti anyag floppy változatát több mint 100 intézmény kérte és kapta meg ingyenesen, melyek szinte kivétel nélkül sürgették a magyar változat megjelenését. A téma támogatását az 1992 nyarán megalakult Technológia Transfer Centrum (TTC) vállalta magára. A TTC egy bejegyzett egyesület, melynek célja interdiszciplináris és információtechnológiai kutatások és kisérleti fejlesztések végzése, támogatása, világszintû megoldások átvétele, bevezetése és terjesztése. A TTC elsô projektje a Curriculum magyarítása volt. Az NCGIA CC magyarítási projekt célja, menete Cél: a térinformatikai oktatást támogató tanári segédanyag összeállítása. A tanári segédanyag a térinformatika minimum-ismereteit artalmazza, mely általánosan alkalmazható középiskolától a szakmérnök képzésig, a földrajz-tanári képzéstôl az informatikus képzésig. Ez a tananyag változatlan formában valószínûleg sehol nem kerül majd oktatásra. A tanár döntésétôl függ, hogy mely részeket hangsúlyozza, mely részeket egészíti ki részletes ismeretekkel, esetleg mely részek felett siklik át gyorsabb ütemben. A magyar változat mintegy 80-90%-ban azonos az eredetivel, elhagyja a tipikusan amerikai példákat, helyettük magyar példákat ismertet. Az irodalomjegyzék kiegészül magyar mûvekkel. Az írásos anyag terjesztése floppy lemezeken illletve nyomtatott formában történik, az eredeti 3 kötet kiegészül magyarországi helyzetképet, esettanulmányokat tartalmazó kötettel.

3 Tervezés 1 Fordítás 2 Terjesztés 3 Visszajelzés 4 Véglegesítés 5 A fordításban illetve az adaptálás elsô fázisában 17 oktatási tapasztalattal rendelkezô szakember vett részt, akik az NCGIA CC alapján összeállították a magyarított anyagot. Az anyagot 6 fôbôl álló reprezentatív lektori gárda véleményezte. A lektorok megjegyzéseit figyelembe véve az anyagot a BME, az ELTE és a JATE oktatói szerkesztették, egységesítették. A jelen változat kötetenkénti tartalomjegyzékét a következô néhány oldalon ismertetjük. I. Bevezetés a térinformatikába Szerkesztette: Márkus Béla, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár Lektorálta: Böröcz András, Földmûvelôdésügyi Minisztérium Kummert Ágnes, Geoview Systems Kft. Prajczer Tamás, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem A. Bevezetés Márkus Béla, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár 1. Mi a térinformatika? 2. Térképek, térképelemzés 3. Számítógépek B. Bepillantás a GIS világába Végsô Ferenc, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár 4. A raszter GIS 5. A raszteres GIS lehetôségei C. Adatgyûjtés Mezôsi Gábor, József Attila Tudományegyetem, Szeged 6. Mintavétel 7. Adatbevitel 8. Társadalmi-gazdasági adatok 9. Környezeti és természeti erôforrás adatok D. Térbeli adatbázisok Mucsi László, József Attila Tudományegyetem, Szeged 10. Térbeli adatbázisok, mint a valóság modelljei

4 4 11. Térbeli objektumok és adatbázis modellek 12. Térbeli objektumok közötti kapcsolatok E. GIS vektoros nézôpontból Gross Miklós, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár 13. A vektor, vagy objektum orientált GIS 14. A vektor GIS lehetôségei F. GIS használat Sárközy Ferenc, Budapesti Mûszaki Egyetem 15. Térbeli viszonyok a térbeli elemzésben 16. Megjelenítés Kovács Attila, ITS, Szentendre 17. A grafikus megjelenítés tervezése 18. A "felhasználó - GIS" kapcsolat Divényi Pál, FÖMI, Budapest 19. Komplex termékek elôállítása 20. GIS mint archívum G. Múlt, jelen és jövô Végsô Ferenc, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár 21. A raszter-vektor ellentét 22. Objektum vagy fedvény? Márkus Béla, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár 23. A térinformatika története 24. A térinformatika piaci helyzete 25. Fejlôdési tendenciák II. Térinformatikai alapismeretek Szerkesztette: Márton Mátyás és Paksi Judit, Eötvös Loránd Tud.egyetem Márkus Béla, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár Lektorálta: Böröcz András, Földmûvelôdésügyi Minisztérium Kummert Ágnes, Geoview Systems Kft. Prajczer Tamás, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem H. Koordinátarendszerek és geokódolás Mezôsi Gábor, József Attila Tudományegyetem, Szeged 26. Általános koordinátarendszerek 27. Térképvetületek Gross Miklós, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár 28. Affin és nem lineáris transzformációk L. Setét Sarolta, SIEMENS, Budapest 29. Diszkrét földrajzi hivatkozások I. Vektoros adatszerkezetek és algoritmusok Gross Miklós, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár 30. Komplex objektumok tárolása 31. A vonalak hatékony tárolása - Lánckódok Sárközy Ferenc, Budapesti Mûszaki Egyetem 32. Egyszerû algoritmusok I. - Vonalak metszései 33. Egyszerû algoritmusok II. - Poligonok 34. A poligon fedvényezési mûvelet J. Raszteres adatszerkezetek és algoritmusok Végsô Ferenc, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár 35. Raszteres tárolás

5 5 36. Hierarchikus adatszerkezetek 37. A négyfa algoritmusok és a térbeli indexelés K. A felszín- és idôadatok adatszerkezetei és algoritmusai Závoti József, Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron 38. Digitális terepmodellek 39. A TIN modell Térbeli interpoláció I-II. Divényi Pál, FÖMI, Budapest 42. Az idôbeliség és a harmadik dimenzió reprezentációja L. GIS adatbázisok Divényi Pál, FÖMI, Budapest Adatbázis koncepciók I-II. M. Hibamodellezés és megbízhatóság Detrekôi Ákos, Budapesti Mûszaki Egyetem 45. Térbeli adatbázisok pontossága 46. Mûveleti hibák 47. Fraktálok Márton Mátyás, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 48. Vonalgeneralizálás N. Megjelenítés Török Zsolt - Márton Mátyás - Gercsák Gábor, ELTE, Budapest 49. Térbeli adatok megjelenítése Zentai László - Gercsák Gábor, ELTE, Budapest 50. Színek III. A térinformatika alkalmazásai Szerkesztette: Mezôsi Gábor és Balogh Imre, József Attila Tudományegyetem, Szeged Lektorálta: Böröcz András, Földmûvelôdésügyi Minisztérium Kummert Ágnes, Geoview Systems Kft. Prajczer Tamás, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szép András, Geometria Térinformatikai Rendszerház, Budapest O. GIS alkalmazások Kertész Ádám, Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest 51. A FIR alkalmazási területei 52. Erôforrásgazdálkodási alkalmazások 53. Várostervezési és -vezetési alkalmazások Mihály Szabolcs, Erdészeti és Faipari Egyetem, Székesfehérvár 54. Kataszteri adatok és a LIS 55. Automatizált térképezés és közmûigazgatás Kertész Ádám, Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest 56. Demográfiai és hálózati alkalmazások P. Döntéshozatal GIS környezetben Kertész Ádám, Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest 57. Döntéshozatal több kritérium felhasználásával Sárközy Ferenc, Budapesti Mûszaki Egyetem 58. Elhelyezés és hozzárendelés hálózatokban Kertész Ádám, Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest 59. Térbeli döntéstámogató rendszerek Q. Rendszertervezés Kovács Attila, ITS, Szentendre 60. A rendszertervezés áttekintése

6 6 61. A funkcionális követelmények elemzése 62. Rendszerek értékelése 63. Rendszertesztelés 64. Pilot projektek 65. Költség- és haszonelemzés R. A rendszer megvalósítása Szép András, Geometria Térinformatikai Rendszerház, Budapest 66. Adatbázisok létrehozása 67. Egy FIR rendszer megvalósítása 68. Megvalósítási stratégiák nagy szervezetekben S. Egyéb vonatkozások Divényi Pál, FÖMI, Budapest 69. Térinformatikai szabványok 70. Jogi alapok 71. Nemzeti térinformatikai politika Márton Mátyás - Gercsák Gábor, ELTE, Budapest 72. FIR és a földtudományok Török Zsolt - Márton Mátyás - Gercsák Gábor, ELTE, Budapest 73. FIR és térbeli megismerés Márton Mátyás - Gercsák Gábor, ELTE, Budapest 74. Tudásalapú eljárások 75. A FIR jövôje IV. Térinformatika Magyarországon `94 1 Szerkesztette: Márkus Béla, EFE FFFK, Székesfehérvár Bognár Vilmos Niklasz László Bakó Zoltán Kiss Péter Térinformatikai nemzeti projekt Magyar Állami Földmérés és Térképészet Digitális térképészeti adatbázis fejlesztések a Magyar Honvédség Kartográfiai Üzemében GEOMETRIA Térinformatikai Rendszerház - Esettanulmányok Divényi Pál A MAPSETTER INTERGRAPH -rendszer Kummert Ágnes GEOVIEW Systems - Esettanulmányok Domokos György ARC/INFO alkalmazások Magyarországon Hadnagy László Térinformatika és a Hewlett-Packard Lisziewicz Andrea SICAD/open a Siemens Nixdorf Informationssysteme AG térinformatikai rendszere Srajber Benedek 1 A floppy nem tartalmazza

7 7 Budapest népszámlálási körzethatár térképeinek elôállítása Sárközy Ferenc A FIR dimenzióbôvítés problémái és a 3D-s modellezés Mészáros József - Szakadát István POLgIS (Politikai és társadalomstatisztikai térinformatikai adatbázis) Prajczer Tamás Térinformatika és multimédia Kertész Ádám - Márkus Béla - Richter Gerold Talajerózió a Balaton vízgyûjtôn Simonkovics Sándor AutoCAD a térképészetben és a térinformatikában Csige Sándor Az AutoCAD Data Extension lehetõségei ipari elosztóhálózatok mûszaki nyilvántartásában - Esettanulmány Eredmények Az anyag gyors terítése és az ebbôl eredô visszajelzések, (oktatási) tapasztalatok gyûjtése érdekében az ASCII változatot bemutattuk a júniusban Budapesten rendezett GIS/LIS'93 konferencián. A Word for Windowsban formázott anyagot 1993 szeptember elsô hetében egy mérnöktovábbképzô tanfolyam keretében bemutattuk középiskolai, fôiskolai és egyetemi oktatóknak. Az érdeklôdés már a kezdetekben nagymértékû volt. A visszajelzések feldolgozása után elfogadott - ábrákkal és magyar esettanulmányokkal kiegészített - változatot nyarán nyomtatott formában is megjelentettük. Az ábra a törzsanyag után érdeklôdô intézmények számát és megoszlását mutatja 1994 júniusában Egyetem Középiskola 1993

8 8 Az anyag floppy változata bárki számára térítésmentesen (mágneslemez ellenében) hozzáférhetô az alábbi címen: dr. Márkus Béla tanszékvezetô, EFE FFFK Térinformaikai Tanszék 8002 Székesfehérvár Pf. 52. Tel: (22) Fax: (22) Úgy véljük, hogy a projekt egyik sikerének tekinthetô a témában eddig kialakult konszenzus. Munkatársaim nevében kérem az érdeklôdôket, hogy az anyagot ne kívülállóként olvassák, bírálják, hanem mint a GIS társadalom tagjai, megjegyzéseikkel támogassák is annak jobbítását. Minden megjegyzést fontosnak tartunk, külön örömmel fogadjuk, ha az felhívja figyelmünket a fontosabb magyar kifejezésekre, meghatározásokra, irodalomra, munkákra és egyéb vonatkozásokra. Köszönetnyilvánítás A TTC vezetése részérôl Bognár Vilmos és Lévai Pál áldozatos munkája nagyban segítette a vállalkozás indítását és sikerét. Ugyanígy köszönet illeti a munkában résztvevô szerzôket, lektorokat, szerkesztôket és tanácsadóinkat. A projekt finanszírozása ezideig 100 %-ban vállalkozói hozzájárulásból történt. A projekt támogatóinak ezúton is szeretnénk köszönetet mondani: ÁSzSz Informatikai Rt. Autodesk Belügyminisztérium CAD+INFORM Földmûvelésügyi Minisztérium FÖMI Flexiton Kft. Geocomp Kft. Geometria Térinformatikai Rendszerház Kft. GeoView Systems Kft. Hétpont Kft. Hewlett-Packard HUNGIS alapítvány Intergraph Hungary Kft. ITS Kft. Környezetgazdálkodási oktatás fejlesztéséért Alapítvány OMFB SIEMENS Rt. Székesfehérvár, Tatabánya, Dunaföldvár, Kaposvár, Gödöllô, Pécs, Gyula, Szigetvár, Balatonalmádi, Keszthely, Szombathely, Nyíregyháza, Szolnok Önkormányzata

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy

IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Hungarian Technical Scientific Society of Transilvania IV. Földmérő Találkozó 4 th Conference of Geodesy Csíksomlyó, 2003. június 19-22. Şumuleu Ciuc, June 19-22,

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617

ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 2012 június II. évfolyam 1. szám ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék SZIE Mezõgazdasági és Környezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézet ISSN 2062-8617 RS & GIS Távérzékelési

Részletesebben

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN

TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN TÉRINFORMATIKAI MÓDSZER ALKALMAZÁSA A TALAJKÖRNYEZET MODELLEZÉSÉBEN Dr. Tamás János, tamas@fs2.date.hu Lénárt Csaba, lenart@fs2.date.hu Debreceni Agrártudományi Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszék

Részletesebben

Adatpolitika. Információ Geoinformatika Agrártámogatás DTM WWW VINGIS. Földügy. Téradatinfrastruktúra. Mérnökgeodézia. Koordináció

Adatpolitika. Információ Geoinformatika Agrártámogatás DTM WWW VINGIS. Földügy. Téradatinfrastruktúra. Mérnökgeodézia. Koordináció Továbbképzés Adatpolitika GPS Földvédelem Környezetvédelem NSDI Lézerszkenner Referencia Metaadat Internet Szabványosítás Döntés Képfeldolgozás Területfejlesztés Jogszabály Földmérés Információ Térképészet

Részletesebben

TakarNet24 Földhivatali adatok non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül projekt nyitó rendezvénye

TakarNet24 Földhivatali adatok non-stop szolgáltató rendszere ügyfélkapun keresztül projekt nyitó rendezvénye MEGEMLÉKEZÉS KONFERENCIÁK kezdődtek. Ő a helyi vezetőkkel még a 30-as években végzett fotogrammetriai munkák során jó kapcsolatokat épített ki. A tárgyalások eredményeképpen 1947. március 25-én aláírták

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM. Elektronikus jegyzet NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Elektronikus jegyzet Készült a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0001 Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban projekt támogatásával Zsigovits László ny. hőr. alez. c. egyetemi

Részletesebben

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U

XIII/1. É Volume ÉVFOLYAM G E O M BARSI Á PAPP G , BÁNYAI L, ZÁVOTI J, Guest Editor. Editors 1419-6492 HU ISSN 9400 SOP SZERKESZTŐK PRON, CSATKAI U É Volume ÉVFOLYAM XIII/1 2010 G E O M A T I K A I K Ö Z L E M É N Y E K P u b l i c a t i o n s i n G e o m a t i c s VENDÉGSZERKESZTŐ Guest Editor SZERKESZTŐK Editors BARSI Á ZÁVOTI J,, BÁNYAI L, PAPP

Részletesebben

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK T É R I N F O R M A T I K A A L A P J A I BMEEOFTAT10 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

Részletesebben

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN

KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI OKTATÁSI, NEVELÉSI MÓDSZEREK A FELSÔOKTATÁSBAN KÖRNYEZETI NEVELÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMIRODA KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS A FELHÍVÁSÁRA BEÉRKEZETT PÁLYAMUNKÁK

Részletesebben

Vándorgyűlés Nyíregyházán

Vándorgyűlés Nyíregyházán rencsésebb országaiból jövőknek. Úgy gondolom, hogy ennek ellenére érdemes, mert hosszútávon nyereséges mind az egyénnek, mind a hazai szakmának, és ha nem tesszük, elveszítjük jelenlegi, jó nemzetközi

Részletesebben

Térbeli döntések TARTALOM

Térbeli döntések TARTALOM 4 Térbeli döntések TARTALOM 1. Bevezetés...2 2. A feladat ismertetése...3 3. Hagyományos megoldás...6 3.1. Környezetbarát elhelyezés...6 3.2. A költségek kímélése...7 4. Digitális adatbázisok Magyarországon...

Részletesebben

Térinformatikai ismeretek 2.

Térinformatikai ismeretek 2. Térinformatikai ismeretek 2. A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Térinformatikai ismeretek 2. : A térinformatikai rendszer és Márkus, Béla Lektor : Detrekői, Ákos Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM OKTATÁSI VONZÁSKÖRZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KÉPZÉS PÉLDÁJÁN

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM OKTATÁSI VONZÁSKÖRZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KÉPZÉS PÉLDÁJÁN Földrajzi Közlemények 2012. 136. 2. pp. 199 209. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM OKTATÁSI VONZÁSKÖRZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KÉPZÉS PÉLDÁJÁN KOVÁCS FERENC SIPOS GYÖRGY MEZŐSI GÁBOR MUCSI

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

A tudomány szolgálatában

A tudomány szolgálatában A tudomány szolgálatában PEME IX. Ph.D. - Konferencia 014. október. 9. BUDAPEST A Tudomány szolgálatában című IX.. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 014. október. 9.) I. Kötet Szerkesztette: Dr.

Részletesebben

Vállalkozói Információs Projekt továbbképző tanfolyam záródolgozatai

Vállalkozói Információs Projekt továbbképző tanfolyam záródolgozatai Vállalkozói Információs Projekt továbbképző tanfolyam záródolgozatai Szerkesztő: Téglási Ágnes MKM-BDTF 1996. TARTALOM Előszó Téglási Ágnes Hagyományos ismeretek és készségek új köntösben Molnárné Mezei

Részletesebben

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása

A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása A kutatás-fejlesztési központok fejlesztése és megerősítése KMOP-1.1.2-08/1-2008-0002 A pályázati munka összefoglalása Budapest, 2012.05.31. Szerkesztette: Gonda János Felelős kiadó: Gábori László Tartalomjegyzék

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS POLGÁR ANDRÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR SOPRON 2012 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR SOPRON Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola K1 Bio-környezettudomány

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló a közhasznúsági jelentés 2. számú mellékletét képezi. Az Alapítvány

Részletesebben

INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR

INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR S Z E M L E INDONÉZIA, TOVÁBBÁ A 2004-VÉGI PUSZTÍTÓ FÖLDRENGÉS ÉS SZÖKÕÁR Az elmúlt év végén (helyi idõ szerint december 26- án) nagy erejû földrengés-sorozat kezdõdött Délkelet- Ázsia térségében, és annak

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok III. 141.lecke Adattárház és

Részletesebben

Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése

Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése Hartványi Tamás okl. közlekedésmérnök, okl. mérnök-tanár, szakmérnök Kooperatív logisztikai szolgáltató központok fejlesztése PhD értekezés Témavezető: Dr. Tóth Lajos PhD. egyetemi docens Budapesti Műszaki

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata A 6. alprojekt K+F tevékenysége a pedagógiai rendszerek bevezetésének folyamatát kutatta, és a kutatásra alapozva kifejlesztette

Részletesebben

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003.

PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PhD. DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉRINFORMATIKAI RENDSZEREK ÉS DIGITÁLIS TÉRKÉPÉSZETI ADATBÁZISOK ALKALMAZÁSI LEHETÕSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN 2003. KÉSZÍTETTE: MIHALIK JÓZSEF

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése

Részletesebben

Az egyablakos ügyintézés: európai gyakorlat, hazai távlatok 1

Az egyablakos ügyintézés: európai gyakorlat, hazai távlatok 1 Józsa Zoltán tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék Az egyablakos ügyintézés: európai gyakorlat, hazai távlatok 1

Részletesebben