2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1"

Átírás

1 2015. június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 1

2 Képek a Római Katolikus templom ünnepélyes felszenteléséről 2 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ június

3 ISTENNEK HÁLA: EZT IS MEGÉRTÜK! Kissé váratlanul ért a közelmúltban az a kérés, hogy templomunk felújításával kapcsolatban tartanunk kellene egy szép ünnepet. Kissé korainak éreztem, de mégsem akartam kitérni a feladat elől. Sőt miután megtörtént a püspök atyával az egyeztetés, igyekeztem minél több családhoz eljuttatni az ünnep hírét. Ez történt azon hittanórákon is, ahol zagyvarékasi gyerekekkel találkoztam. Így történhetett meg, hogy az ünnep előtt két nappal egy második osztályos kisfiú megkérdezte: a püspök atyának milyen autója van? Mire azt válaszoltam, hogy Skoda. Ő pedig visszakérdezett: Hát nem Ferrari?... A nevezetes nap: május 23., Zagyvarékason azzal az aggodalommal kezdődött, hogy vajon nem mos-e el bennünket az eső? Egyik kedves ismerősöm megígérte, hogy imádkozni fog jó időjárásért. És Istennek legyen hála a Skoda megérkezett dr. Beer Miklós megyéspüspök atyával, majd pontban du. 4-kor ragyogó napsütés mellett elkezdődhetett községünk várva várt ünnepe. Kedves vendégeink, valamint községünk lakóinak, hívő közösségének képviselői szép számban és nagy érdeklődéssel hallgatták előbb Jánosi József polgármester úr köszöntő szavait, aki meghatottan üdvözölte egyházmegyénk főpásztorát, kifejezve örömét a felett, hogy végre, többszöri eredménytelen próbálkozás után valóra válhat templomunk felújítása. Közben a térségi összefogásra is nagyszerű példa született azáltal, hogy községünkből 21 tanuló 5 napon át Tiszaszentimrén igen gazdag programból összeállított táborozáson vehetett részt május ig, majd mi láthattunk vendégül 21 Tiszaszentimrei tanulót május ig. Ezt követően néhány szóval én köszönhettem a püspök atyát, majd hittanos gyerekek rövid, de kedves műsora következett, amelyet Urbán Tamás hittanár tanított be. A püspök atya áldást kérő imája, szenteltvíz hintése és tömjénezése után a közösség bevonult a felújítás alatt lévő templomba és elkezdődött az ünnepi, hálaadó szentmise. Úgy gondolom, az ünnep magasztossága minden jelenlévőt magával ragadott, amit csak fokozott a püspök atya rendkívül közvetlen kapcsolat-teremtő képessége és tartalmas beszéde. Vallás A szentmise végén a következő köszönő mondatokat mondhattam el (némi módosítással): Ma különösen sok megköszönni valónk van: Mindenekelőtt köszönjük megyéspüspök atya pásztori szolgálatát, megerősítő szavait. Köszönjük, hogy a következő kedves vendégeink jelenlétükkel megtiszteltek bennünket és örömünkben osztozni akartak velünk: Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő asszony, Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere, Karancsi Tamás a Területfejlesztési Ügynökség igazgatója, Major Szilvia projektmenedzser, Hábel Péter úr, a kivitelező Maranelló cég vezetője, Csák Béla úr, a Maranelló cégtől, Jánosi József polgármester úr, Polónyi László igazgató úr, községünk települési képviselői. Köszönet illesse még, Dr. Koczok Sándorné tiszaszentimrei alpolgármester asszonyt, Domonkosné Bari Ildikót, az ottani művelődési ház igazgatóját, Csasztvanné Ballók Évát a helyi művelődési ház igazgató asszonyát, Farkasházi István kulturális menedzsert, Szoboszlai Sándor, Cinegéné Ladányi Julianna és Eszenyi Beáta tiszaszentimrei tanárok, Cinka István, Kézérné Tótok Bernadett, valamint Békési Attila zagyvarékasi tanárok áldozatosságát, és Rédainé Gömöri Andrea gondoskodó szeretetét. Az utóbbi személyeknek pótolhatatlan szerepe volt abban, hogy megvalósulhatott a zagyvarékasi és tiszaszentimrei tanulók felejthetetlen táborozása. Az egész szentmisét végig kísérte a hívek lelkes éneklése, amelyet Nagy Kálmánné kántorunk irányított. Köszönet érte. De nem utolsó sorban Cs. Kovács Margitkát is illesse köszönet, aki csendben és fáradhatatlanul dolgozik templomunkért és hívő közösségünkért, amikor csak lehet bevonva Nagy Katát és a gyerekek apraját, nagyját. Köszönet illesse Dr. Jánosi Imre ügyvéd urat, aki évek óta nagylelkűen támogatja templomunk felújítását. És természetesen köszönet illesse Máj Béla villámhárító szerelőt és munkatársait valamint azon kétkezi munkásokat, akik szorgalmas munkájukkal nemcsak elkezdték, de reméljük - hamarosan be is fejezik ezt a szép munkát. Időközben semminek sem kelt lába. Ezt Vida Pál testvérünk őrző szemeinek is köszönhetjük. A szentmise után a meghívott vendégek (akiknek fogadására szorgos asszonyok sütemény-hegyeket szállítottak és ezt is hálásan köszönjük) átvonultak a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár Színháztermébe, ahol az állófogadás kezdetén Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő asszony kedves, közvetlen szavakkal köszöntötte a megjelenteket. A fogadás vége felé püspök atya eltávozott, hogy köszöntse a Kisszögben folyó fogathajtó verseny részvevőit, akik nem kis meglepetéssel fogadták őt. Nem feledhetjük el a püspök atya ígéretét: amikor minden kész lesz, újból ellátogat hozzánk. Adja Isten, hogy ez mielőbb valóra váljon... Miklós János plébános június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 3

4 Hivatalból Hírlétra MAJÁLIS Szép számú érdeklődőt vonzott az idei Majális. Legnagyobb sikert a Zagyva-Tour kerékpáros túra aratta. NYÍLT BALETT ÓRA Sikeresnek mondható az első balett óra. 12 gyermek jött el szüleivel. Folytatjuk a toborzást és megfelelő létszám elérésével szeptemberben folytatni szeretnénk a képzést. BEFEJEZŐDÖTT A TEMPLOMFELÚJÍTÁS Ünnepélyes keretek között május 23- án átadták a Római Katolikus templomot. Dr. Beer Miklós a váci megyés püspök tartott szent misét és megáldotta a templomot. Köszöntőt mondott Jánosi József polgármester és Miklós János plébános. (Cikkünket lásd a 3. oldalon) FOGATHAJTÁS Fogathajtó versenyt rendez a Kökényes Tanya Lovassport Egyesület ez év június 20-án (szombaton) 9.00 órai kezdettel az egyesület Szászberek Alsón lévő sportpályáján. FOGATHAJTÁS Kézér Imre és családja IX. alkalommal rendezte meg május 23-án a Lovas napot a zagyvarékasi sportpályán. A verseny külön érdekessége volt, hogy Jánosi József polgármester úr is részt vehetett a versenyen. SAKK Szeretettel várja újabb játékosait a SAKK KÖR akik, hétről hétre jobbnál jobb partikban győzik le egymást. A tagok hobbi szinten űzik a sportágat és izgalmas csütörtöki elfoglaltságot jelent valamennyi versenyző számára. KERESZTREJTVÉNY A Zagyvarékasi Hírmondó májusi számának első helyes megfejtője Faragó Lászlóné volt ezért könyvjutalomban részesült. A helyes megfejtés pedig a következő volt : A harcos számára a győzelem órája a legnehezebb Összefoglaló Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselőtestületének április 29-én órakor a Községháza házasságkötő termében megtartott soros nyílt ülésén. Jelen vannak: Jánosi József polgármester, Rédei Róbert jegyző, Dóra Mónika Judit, Polónyi László, Szabó Viktor, Kurucz László Árpád képviselők. Az ülésen nem jelent meg: Jánosi István képviselő, Kézér Zoltán alpolgármester, akik távolmaradásukat bejelentették. Az ülésen jelen van továbbá: Jánosi Lászlóné gazdasági vezető, Balázs Adrienn előadó, Csasztvanné Ballók Éva mb. Művelődési Ház és Könyvtárigazgató, Csák Ibolya könyvvizsgáló köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselő-testületi tag közül 5 fő megjelent, így az ülést képesnek nyilvánítja és megnyitja. A kiküldött írásbeli meghívó szerinti napirendi pontokat ismerteti. Két pótnapirendi pont javaslatot terjeszt elő, az egyik előterjesztés a nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtására, a másik pedig az előterjesztés együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában ÁROP -1.A programjához való csatlakozásra. Kéri a képviselőket az esetleges napirendi javaslatuk megtételére. Mivel további napirendi javaslat nem hangzik el, Jánosi József polgármester a módosító javaslatával kiegészített meghívó szerinti napirendeket bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 48/2015. (IV.29.) sz. Képviselő-testületi Napirendi pontok elfogadásáról Képviselő-testülete a április 29-i soros ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1.)Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű ok végrehajtásáról. 4 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ június

5 Hivatalból 2.)Tájékoztató a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Zagyva Menti Integrált Központ évi tevékenységéről Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról 4.)Beszámoló a bölcsődei ellátás helyzetéről 5.)Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről 6.)Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 7.)Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről 8.)Javaslat a közmeghallgatás témájának és időpontjának megállapítására 9.)Beszámoló a évi belső ellenőrzés tapasztalatairól 10.)Előterjesztés az önkormányzat évre szóló gazdasági programja elfogadásáról 11.)Tájékoztató a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok ellátásáról 12.) Előterjesztés a Zagyvarékasi Községi Ellátó Szervezet magasabb vezetői állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére 13.)Előterjesztés a ZAKESZ igazgató helyettesítési díjának megállapítására 14.)Előterjesztés a Damjanich János Általános Iskola iskolaigazgatói pályázat véleményezésére 15.)Előterjesztés az Ádám Jenő Zeneiskola és Zagyvarékas Község Önkormányzata közötti közoktatási megállapodás jóváhagyására 16.)Javaslat a Díszpolgári Cím és a Zagyvarékasi Emlékérem adományozásának előkészítéséről 17.)Előterjesztés társadalmi szervezetek pályázati kiírásának közzétételéről 18.)Kérelem a Damjanich János Általános iskolában projektorok vásárlására 19.)A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és a Damjanich János Általános Iskola kérelme pedagógus nap pénzügyi fedezetének biztosítására 20.)Előterjesztés Nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtására 21.)Előterjesztés együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában ÁROP -1.A programjához való csatlakozásra Jánosi József polgármester kéri a képviselőket az interpellációs kérdéseik feltevésére. Kurucz László Árpád képviselő: Ismerteti az interpellációs kérdéseit - a kérdések a jegyzőkönyv mellékletét képezik-, amely a kóbor kutyák elhelyezésére, a zöldhulladék elszállítására, a helyi újság rendszertelen megjelenésére, a Damjanich úti lakosok fekvő rendőr iránti kérésére, a Tavasz és Hunyadi úti lakosok járda kérelmére, a Tájház udvarának karbantartására, a Mester- Széchenyi úti elhanyagolt ingatlanok és környékének állapotára, valamint a Gyimesközéploki képviselő tes tületi kiutazásra vonatkozik. bejelenti, hogy az interpellációs kérdésekre a napirendi pontok tárgyalását követően adja meg válaszát. 1. Tájékoztató két ülés között történt fontosabb eseményekről és lejárt határidejű okról A jegyzőkönyv mellékletét képező írásos tájékoztatót ismerteti. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal tudomásul veszi a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 2. Tájékoztató a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulás Zagyva Menti Integrált Központ évi tevékenységéről Ismerteti a mellékelt tervezetet. A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi ot hozza: június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 5

6 Hivatalból 49/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva Menti Integrált Központja évi tevékenységéről Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva Menti Integrált Központja évi tevékenységéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja. 3. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásról szóló ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSRŐL Ismerteti a mellékelt tervezet. A Pénzügyi Bizottság az átfogó értékelést megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 50/2015. (IV. 29.) Képviselő-testületi Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásról szóló ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSRŐL Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított évi XXXI. tv (6) bekezdésében biztosított jogkörében az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. A felmerült hiányosság pótlása érdekében a Képviselő-testület elrendeli a Bűnmegelőzési Program elkészítését. Felelős: Rédei Róbert jegyző Határidő: március Beszámolóa bölcsődei ellátás helyzetéről A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 51/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi A bölcsődei ellátás helyzetéről Képviselő a bölcsődei ellátás helyzetéről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 5. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 52/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi A Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről Képviselő- testület a Művelődési Ház és Könyvtár évi tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 6. Beszámoló az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtásáról A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal elfogad és a melléklet szerinti szövegezésű rendeletet alkotja: ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉ- NEK 6/2015.(V.08.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról 7. Beszámoló a Polgárőrség évi tevékenységéről 6 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ június

7 Hivatalból A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Hozzászólás: Polónyi László képviselő: Írásos beszámolómhoz nincs szóbeli kiegészítésem. Szeretném bejelenteni személyes érintettségem. Más kérdés, vélemény? Javaslom, hogy személyes érintettsége kapcsán Polónyi László képviselőt ne zárjuk ki a szavazásból. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő- testület 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett minősített többséggel- elfogad és az alábbi hatáttrozatot hozza: 53/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Polónyi László képviselő személyes érintettségéről Képviselő-testülete Polónyi László személyes érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre vonatkozó javaslatot minősített többségű szavazati aránnyal elfogadta, így Polónyi László képviselő részt vehet a Polgárőrség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyására vonatkozó szavazásban. A hozatalt követően a Polgárőrség évi tevékenységéről szóló beszámoló vonatkozásában Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 54/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi A Polgárőrség évi tevékenységéről Képviselő-testülete Polónyi László polgárőrség elnökének a Polgárőrség évi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi és elfogadja. 8. Javaslat a közmeghallgatás témájának és időpontjának megállapítására Ismerteti a mellékelt tervezet. A Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 55/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi A közmeghallgatás témájának és időpontjának megállapításáról Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatokról szóló évi CLXXXIX. tv ában biztosított jogkörében közmeghallgatás tartását rendeli el. A közmeghallgatás időpontja: október 07. (szerda) 18,00 óra A közmeghallgatás helye: Művelődési Ház nagyterme (Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1). A közmeghallgatás időpontja: október 08. (csütörtök) 18,00 óra A közmeghallgatás helye: Vasúti Újtelep Közösségi Ház (Zagyvarékas,TáncsicsMihály út 25.) A közmeghallgatás napirendje, témája: 1.) Tájékoztató az elmúlt egy évben megvalósult Képviselő-testületi döntésekről és beruházásokról. 2.) Tájékoztató a jövő évi elképzelésekről, az előkészített és benyújtott pályázatokról. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a közmeghallgatásról a lakosságot tájékoztassa. Felelős: Rédei Róbert jegyző Határidő: szeptember Beszámoló a évi belső ellenőrzés tapasztalatairól A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 56/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi A évi belső ellenőrzés tapasztalatairól Képviselő- testület a évi belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámolót tudomásul veszi és elfogadja június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 7

8 Hivatalból 10. Előterjesztés a Zagyvarékasi Önkormányzat évre szóló gazdasági programjának elfogadására Ismerteti a az előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 3 igen, 2 tartózkodás mellett elfogad és az alábbi ot hozza: 57/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi A Zagyvarékasi Önkormányzat évre szóló gazdasági program elfogadásáról Képviselő-testülete megtárgyalta a Zagyvarékasi Önkormányzat évre szóló gazdasági programjáról szóló előterjesztést és a mellékletét képező évre szóló gazdasági programját jóváhagyja. 11. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok ellátásáról Ismerteti a mellékelt tájékoztatót. A Pénzügyi Bizottság a tájékoztatót megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 58/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok ellátásáról Zagyvarékas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési, nyilvántartási feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi és elfogadja. 12. Előterjesztés a Zagyvarékasi Községi Ellátó Szervezet igazgatói állásának betöltésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére Ismerteti a mellékelt előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 59/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Pályázati felhívás a Zagyvarékasi Községi Ellátó Szervezet igazgatói állásának betöltésére Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított évi XXXIII. törvény 20/A. -ában biztosított hatáskörében a ZAKESZ igazgatói állásának betöltésére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé: PÁLYÁZAT A ZAKESZ igazgatói állás betöltésére Zagyvarékas Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a ZAKESZ igazgatói állás (magasabb vezető) betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony lan időre, teljes munkaidőre, a vezetői megbízás határozott időre 5 évre július 1-től június 30-ig szól. A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény zavartalan működésének, színvonalas munkájának szervezése, irányítása, vezetése, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása. A munkavégzés helye: Jász- Nagykun-Szolnok Megye 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. Pályázati feltételek: büntetlen előélet felsőfokú szakképesítés legalább öt éves szakmai gyakorlat vagyonnyilatkozat tétel A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 8 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ június

9 szakmai önéletrajz az iskolai végzettsége igazoló dokumentum az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a - pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá - a pályázata elbírálásának nyílt vagy zárt Képviselőtestületi ülésen való tárgyalásához járul hozzá, valamint - beleegyezését adja a pályázat tartalmának harmadik személlyel történő közléséhez. Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény szerint A pályázat benyújtásának határideje: június 05. A pályázat elbírálásának rendje és határideje: - A pályázati döntést, a bizottsági véleményezést követően a Képviselő-testület hozza. - A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő, eljárási és véleményezési időszak után a soros Képviselőtestületi ülés június Zagyvarékas Község Önkormányzata fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot írásban zárt borítékban Pályázat: ZAKESZ felirattal, továbbá azonosítószámmal kell postai úton Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) megküldeni, vagy személyesen Jánosi József polgármester részére ugyanezen címen átadni. Az igazgatói pályázattal kapcsolatban az érdeklődők Rédei Róbert jegyzőtől kérhetnek információt az 56/ es telefonszámon, illetve személyesen. 13. Előterjesztés a ZAKESZ igazgató helyettesítési díjának megállapítására Ismerteti a mellékelt tervezet. A Pénzügyi Bizottság a az előterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület 4 igen, 1 tartózkodás mellett elfogad és az alábbi ot hozza: 60/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Helyettesítési díj megállapításáról Képviselőtestülete megtárgyalta a Zagyvarékasi Községi Ellátó Szervezetben az igazgató helyettesítését ellátó közalkalmazott helyettesítési díjának megállapításáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 24. (1) bekezdése alapján május 01. napjától az igazgatói munkakör tényleges betöltéséig helyettesítési díj kifizetését engedélyezi. A Képviselő-testület Nagy Gábor műhelyvezető részére helyettesítési díjat állapít meg az alábbiak szerint: Kurucz Gyula közalkalmazott magasabb vezetői pótlékának ( Ft) 50 %-át, azaz Ft-ot állapít meg. A képviselő-testület a helyettesítési díj fedezetét a évi költségvetésének általános tartalékának terhére biztosítja. 14. Előterjesztés a Damjanich János Általános Iskola iskolaigazgatói pályázat véleményezésére Ismerteti a mellékelt előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Hozzászólás: Hivatalból Polónyi László képviselő: Szeretném bejelenteni személyes érintettségem. Más kérdés, vélemény? Javaslom, hogy személyes érintettsége kapcsán Polónyi László képviselőt ne zárjuk ki a szavazásból. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett minősített többséggel- elfogad és az alábbi ot hozza: június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 9

10 Hivatalból 1/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Polónyi László képviselő személyes érintettségéről Képviselő-testülete Polónyi László személyes érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre vonatkozó javaslatot minősített többségű szavazati aránnyal elfogadta, így Polónyi László képviselő részt vehet a Damjanich János Általános Iskola iskolaigazgatói pályázat véleményezésére vonatkozó szavazásban. A hozatalt követően Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 62/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Iskolaigazgatói pályázat véleményezéséről Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (4) bekezdés h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljárva, Polónyi László a Zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola igazgatójává történő kinevezésével egyetért, támogatja azt. A Képviselő-testület felkéri Jánosi József polgármester, hogy a döntésről a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületét tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Jánosi József polgármester 14. Előterjesztés az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására Ismerteti a mellékelt előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 63/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskolával kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Képviselő-testülete az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és az Önkormányzat által kötendő együttműködési megállapodást a melléklet szerinti szövegezéssel jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármester az együttműködési megállapodás aláírására. 15. Javaslat a Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem adományozásának előkészítésére Ismerteti a mellékelt javaslatot. A Pénzügyi Bizottság a javaslatot megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 64/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Díszpolgári Cím és Zagyvarékasért Emlékérem adományozásának előkészítéséről 1. Képviselő-tes tülete az előterjesztés mellék letét képező pályázati felhívást az adományozható kitünteté sekkel kapcsolatos javaslatok megtételére, valamint a hozzá tar tozó javaslattételi lapot jóváhagyja. 2. A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a javaslattétel lehetőségéről a helyben szokásos módon a lakosságot és a helyi társadalmi szervezetek vezetőit tájékoztassa. Felelős: Rédei Róbert jegyző Határidő: május Előterjesztés társadalmi szervezetek pályázati kiírásának közzétételéről Ismerteti a mellékelt előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester 10 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ június

11 a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 65/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Civil szervezetek pályázati kiírásáról 1. Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást, valamint a hozzá tartozó pályázati adatlapot jóváhagyja. 2. A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pályázati lehetőségről a településen működő civil szervezeteket tájékoztassa. 3. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg Ft, azaz hárommillió forint, melyet az önkormányzat a 2015.évi költségvetésének általános tartalék alapjából biztosít. Felelős: Rédei Róbert jegyző Határidő: május Kérelem a Damjanich János Általános Iskolában projektorok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására Ismerteti a mellékelt tervezet. A Pénzügyi Bizottság a kérelmet megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Hozzászólás: Polónyi László képviselő: Szeretném bejelenteni személyes érintettségem. Más kérdés, vélemény? Javaslom, hogy személyes érintettsége kapcsán Polónyi László képviselőt ne zárjuk ki a szavazásból. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett minősített többséggel- elfogad és az alábbi ot hozza: 66/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Polónyi László képviselő személyes érintettségéről Képviselő-testülete Polónyi László személyes érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre vonatkozó javaslatot minősített többségű szavazati aránnyal elfogadta, így Polónyi László képviselő részt vehet a Damjanich János Általános Iskolába történő projektorok vásárlására vonatkozó szavazásban. A hozatalt követően Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 67/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Damjanich János Általános Iskolában projektorok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 1. Képviselő-testülete a Damjanich János Általános Iskolában 2 db projektor beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint biztosítja a kérelemhez becsatolt árajánlat alapján: maximum bruttó Ft/ projektor mindösszesen: bruttó Ft összegben 2. A Képviselő-testület a 2 db projektor beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet forrásaként az Önkormányzat a 2015.évi általános tartalék alapját jelöli meg. 17. A Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda és a Damjanich János Általános Iskola kérelme pedagógus nap pénzügyi fedezetének biztosítására Ismerteti a mellékelt tervezet. A Pénzügyi Bizottság a kérelmeket megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Hozzászólás: Hivatalból Polónyi László képviselő: Szeretném bejelenteni személyes érintettségem. Más kérdés, vélemény? Javaslom, hogy személyes érintettsége kapcsán Polónyi László képviselőt ne zárjuk ki a szavazásból. Mivel a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzik el, Jánosi József polgármester javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő- testület 4 igen szavazat június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 11

12 Hivatalból és 1 tartózkodás mellett minősített többséggel- elfogad és az alábbi ot hozza: 68/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Polónyi László képviselő személyes érintettségéről Képviselő-testülete Polónyi László személyes érintettségének bejelentése kapcsán a szavazásban való részvételre vonatkozó javaslatot minősített többségű szavazati aránnyal elfogadta, így Polónyi László képviselő részt vehet a pedagógus nap pénzügyi fedezetének biztosítására vonatkozó szavazásban. A hozatalt követően a pedagógus nap pénzügyi fedezetének biztosítása vonatkozásában Jánosi József polgármester a pénzügyi bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 69/2015. (IV. 29.) Képviselőtestületi Pedagógus nap pénzügyi fedezetének biztosításáról 1. Képviselőtestülete a Zagyvarékasi Égszínkék Óvodában, és a Damjanich János Áltanos Iskolában megtartandó tanévzáró, pedagógus napi rendezvény megvalósulásához a) a Zagyvarékasi Égszínkék Óvoda részére: Ft b) a Damjanich János Általános Iskola részére: Ft támogatást biztosít. 2. A Képviselő-testület a 12 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ június Pedagógus nap pénzügyi fedezetének forrásaként az Önkormányzat a évi általános tartalék alapját jelöli meg. 21. Előterjesztés a együtt-esély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában ÁROP -1.A programjához való csatlakozásra Ismerteti a mellékelt előterjesztést. A Pénzügyi Bizottság a előterjesztést megtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 70/2015. (IV.29.) sz. képviselő testületi együtt-es-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában ÁROP -1.A programjához való csatlakozásról Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése alapján, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV törvény értelmében az alábbi ot hozza: Zagyvarékas Község Önkormányzata a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) által benyújtott ÁROP-1.A kódszámú az Államreform operatív program keretében megvalósuló a Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című pályázat keretében megvalósuló együttes-ély a Szolnoki járás településeinek területi együttműködése az esélyegyenlőség biztosításában ÁROP -1.A programjához csatlakozni kíván. 22. Előterjesztés a nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtására Ismerteti a mellékelt előterjesztést A Pénzügyi Bizottság az előterjesztéstmegtárgyalta, melyet elfogadásra javasol. Kéri a képviselőket az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseik feltevésére, véleményük, javaslatuk kifejtésére. Mivel a képviselők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát bocsájtja szavazásra, melyet a képviselő-testület egyhangú szavazással, 5 igen szavazattal elfogad és az alábbi ot hozza: 71/2015. (IV.29.) sz. Képviselő testületi Nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtásáról Képviselő-testülete megtárgyalta a nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi ot hozza:

13 1. A Képviselő-testület fontosnak ítéli, hogy a gyermekszegénység elleni program keretében a rászoruló gyermekek számára a nyári szünetben is biztosított legyen az egyszeri meleg étkezés. Ennek érdekében támogatja a nyári gyermekétkeztetés biztosításához szükséges pályázat benyújtását. 2. Zagyvarékas hátrányos helyzetű települési kategóriába sorolható, ugyanis az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű települések közé tartozik. 3. Zagyvarékas önerő biztosítása nélkül a rászoruló gyermekek 55 %-a után pályázhat támogatásra. Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege 440 Ft. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert a pályázat aláírására. Felelős a benyújtásra: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Határidő: május 07. Interpellációs kérdésre adott válasz Jánosi József polgármester az interpellációs kérdésre az alábbi választ adja A kóbor ebek kérdésében átadom a szót Rédei Róbert jegyző úrnak. Rédei Róbert jegyző: Nincs jelen pillanatban érvényes szerződése az önkormányzatnak állatmenhellyel a kóbor ebek befogására és elszállítására. A hulladékszállításon jelenleg is minimum milliós vesztesége van az önkormányzatnak, ezen belül pedig a zöldhulladék elszállítását ingyen végezzük. Másképp sajnos nem tudjuk kigazdálkodni a zöldhulladék elszállítását, minthogy csökkentettük az elszállítások éves számát. - A helyi újságnak van főszerkesztője Farkasházi István, és aki az április számot a kezébe vette az tisztában van vele, hogy mi zajlott eddig, és miért tettük meg azokat a lépéseket, amiért saját magunk gyártjuk most már az újságot. - A Damjanich úti fekvő rendőrrel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy ha lehetőségeink biztosítják, megtesszük a szükséges lépéseket, mindennek elébe helyezném az utak kátyúzását. - A Tavasz és a Hunyadi úti járdák felújításának, amint az adósságkonszolidációból járó forrást a település megkapja, minden ilyen beruházás megkezdésének nem lesz akadálya. - Mester-Széchenyi úti elhanyagolt ingatlanokat minden évben 2-szer takarítjuk a felhalmozott hulladék miatt, az ingatlan tulajdonosokat fel fogjuk szólítani, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanokat és annak környezetét tartsák rendben. Örülnék annak is, ha nemcsak a hulladék mennyisége miatt érkezne lakossági bejelentés, hanem azt is bejelentenék, hogy ki/kik hordják oda a szemetet. -ATájház fűnyírását, udvar karbantartását a Zakeszen belül mi végezzük. -Kb. 2 éve kötöttük meg a Gyimesközéplokkal, a testvér települési szerződést, amire vonatkozóan kaptunk egy felkérést, meghívást, hogy hivatalosan is látogassunk ki. A kiutazás célja egyrészt az volt, hogy ők már voltak itt nálunk, másrészt pedig azzal a céllal mentünk ki, hogy egy EU-s forrásra Hivatalból közös vagy egyenkénti pályázatot nyújtsunk be, amely a testvérkapcsolatok ápolását és azok kulturális cseréjét támogatná és ennek a lehetőségeit beszéltük meg, hogy milyen kulturális események és csoportok jöhetnek szóba a projekt megvalósítása érdekében. Az útiköltség önkormányzati finanszírozásból valósult meg, a kint tartózkodásunkat a testvértelepülés fizette. Az autót is a szászbereki önkormányzattól kértük kölcsön. Miután a képviselők részéről egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzik el, Jánosi József polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal - az alábbi ot hozza: 72/2015. (IV.29.) sz. képviselő-testületi Interpellációs kérdésekre adott válaszokról Képviselő-testülete a települési képviselők által feltett interpellációs kérdésekre Jánosi József polgármester válaszát tudomásul veszi és elfogadja. Mivel egyéb napirendi pont tárgyalására nem kerül sor, így Jánosi József polgármester az ülést 18,05 órakor berekeszti és ZÁRT ülés megtartását rendeli el június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 13

14 Interjú Túri László megérkezett Nepálból Nagy erejű, 7,9-es erősségű földrengés rázta meg április 25-én Nepált és a fővárosban, Katmanduban több épület romba dőlt. A katasztrófa több mint két és fél ezer halálos áldozata, legnagyobb része Nepálban, a többi Észak-Indiában, Tibetben és Bangladesben veszett oda. Majd 100 éve ez volt a legsúlyosabb katasztrófa az országban. A földrengés a Katmandu-völgyben rengeteg házat a földdel tett egyenlővé, a Himalájában pedig lavinákat indított el. A múlt havi számunkban beszámoltunk helyi tűzoltóautó felszenteléséről, akkor még nem sejtve, hogy a csoport tagjai rövidesen bevetésre mennek. Amikor bekövetkezett, a7,9-es erejű rengés Túri László zagyvarékasi lakos vezette Életjel Mentőcsoport már másnap úton volt a tragédia helyszínére. A kapcsolatfelvételről, az elindulásról, az utazásról, a megérkezésről, a munkáról és a nehézségekről kérdeztük a csoport vezetőjét és azokról a dolgokról, amiről nem is illik beszélni, mert akkora a fájdalom. Mikor találkoztak a földrengés első látható jeleivel? Mikor megérkeztünk Katmandu repülőtérre, igazából nem is látszódott semmi. Egy-két letört kerítés, de alapvetően semmi nem tűnt fel. Azután lejelentkeztünk az ENSZ-nél, ahonnan tovább irányítottak minket az Egyesült Minisztériumhoz és ők rendeltek minket a katonai rendőrségi erők mellé. Velük közösen ill. együtt végeztük a mentést. Csak mikor kivonultunk a helyszínre akkor láttuk igazából, hogy mekkora pusztítást végzet a földrengés. Azt tudni kell, hogy nálunk mindig van egy (B) terv is. Tehát igaz, hogy hivatalosan orvos csoportként mentünk ki, de a csapatban volt műszaki mentő és mivel romkamerát és egyéb műszaki mentéshez nélkülözhetetlen eszközöket is vittünk magunkkal azonnal munkához tudtunk látni. Ugyanis, mire kiértünk akkorra mégis csak olyan feladatot kaptunk, amit ezekkel az eszközökkel kellett végeznünk. A mentő csoportunk része a Karitász Nemzetközi Speciális Szövetségnek - kezdte beszámolóját Túri László -. Ennek keretében három csoportból összességében hét fő vett részt ebben a küldetésben. Orvosok, műszaki mentők illetve egy Nepáli származású túravezető is jött velünk, aki a helyszínre érkezésünktől kezdve tartotta a kapcsolatot a helyiekkel és a mentést vezető szervezetekkel, vezetőkkel, önkéntesekkel. Mikor megtörtént a katasztrófa, azonnal regisztráltunk annak érdekében, hogy tisztázzuk, miben tudunk segíteni amennyiben kérik és természetesen azért is, hogy felmérjük, miket kell magunkkal vinni. Alapvetően mi kutyás keresést illetve műszaki mentést ajánlottunk fel, de mire a mi jelentkezésünk beérkezett addigra, annyi hasonló profilú csapat jelentkezett, hogy tőlünk már inkább orvos csapatot kértek. Az utazás körülményei milyenek voltak? Igazából a repülőjegy, ami sarkalatos szokott lenni. Tehát az hogy megszerezni időben. Ilyenkor mindig emelkednek a repülőjegy árak. Ahogy bejelentkeznek csoportok és fogynak a helyek a repülőgépen úgy emelkednek az árak. Egy jegyet még bármikor talál az ember, de hét jegyet egyszerre meg szerezni nem egyszerű történet. Isztambulban így is hat órát kellet várni, hogy át- szállhassunk. És ebből a szempontból nem is bánom, hogy nem kellet kutyákat vinni, mert a raktérbe kerültek volna tizenhat-tizennyolc órát várni azt nem nagyon szeretik. 14 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ június Mik voltak ezek? A példának okáért Katmanduban a megrongálódott tízemeletes házak alatt, között kellet keresnünk élő vagy halott személyeket. Emellett az orvosaink biztosították a mentésben résztvevők egészségügyi ellátását is. Számos alkalommal szükség is volt, mert a helyiek körében is elég sok sérülés történt. A munkánk során a műszaki mentők találtak három halott embert, őket emeltük ki a romok alól. Ezt úgy kell el képzelni, hogy hat-nyolc órás munka egy embernek a ki mentése. Tehát nem úgy, mint a filmekben hogy a következő pillanat arról szól, már kint is van a sérült. A valóságban elég erősen kell dolgozni. A mi esetünkben sajnos az egyik áldozatot úgy sikerült kiemelni, hogy amputálni kellet a lábát. Egy egész tízemeletes épület nehezedett rá, ezért is nem lehetett sehogy máshogy kiemelni onnan. Az orvosok elvégezték az amputációt. Naponta tizenhat-tizennyolc órákat dolgoztunk. Változó volt, hogy épp mikor mennyi időt töltünk a helyszínen, mert ha a rendőröket is elvezényelték, máshová akkor már kevesebbet tudunk kint lenni. Olyankor minket pihentettek. A közös munkánk kapcsán tapasztaltuk sokat kellett besegíteni és irányítani a közvetlen helyben dolgozó rendőrségi állományt, mert nem voltak ismereteik ilyen feladat elvégzéséhez ugyanis nem erre képezték ki őket.

15 Interjú Mennyi időt töltöttek kint? A teljes intervallum egy hét volt. Amit munkával tudtunk tölteni az öt nap. Egy, másfél napot vitt el az út, tizenhat, tizennyolc óra oda vissza, ami azért elég tekintélyes a várakozásokkal együtt. De az öt nap az viszont kemény munkával telt. Ilyen esetben hogyan gondoskodnak magukról? Teljesen önellátóak voltunk magunknak vittünk mindent, amire szükségünk volt. Hálózsákot, ivóvizet, konzerveket, mert nekünk is mindenre fel kellet készülni. A víz fertőzött az étkezés nem megoldott. Ugyanakkor érezhetően összeomlott a helyi irányítási rendszer. Ezekkel számolni kell úgy, hogy legalább héttíz napig önellátóak tudjunk lenni. Tehát konzerveken éltünk, vizünk is volt elég, ez nem okozott problémát. Milyen volt az együttműködés a többiekkel? Más országokkal? Mi a közös nyelv? Főleg a Szudániakkal, Koreaiakkal, Lengyelekkel dolgoztunk együtt és a Los Angelesi tűzoltókkal. A Szudániakak mellettünk dolgoztak és így az utórengésnél ki tudtunk menni többet közülük. Három könnyűsérülés történt, mert rájuk hullott a törmelék. Segítettünk egymáson, ahogyan tudtunk. A kommunikáció ilyenkor úgy működik, hogy minden csapatban van egy-két személy, aki nagyon jól tud angolul. A helyiekkel pedig, mint említettem csapattagunk, aki egy Nepáli származású túravezető az ő segítségével értettük meg magunkat. Természetesen perfekt beszélte a helyi nyelvet, hogy ez is megoldott volt. De emellett ment a kézzel-lábbal mutogatás és mire valaki lefordította volna, addigra réges-rég tudták mit akarunk. A tragédia kellős közepébe csöppen az ember. Banálisnak tűnik, de le tudja írni, milyen fájdalmat és kiszolgáltatottságot jelentett mind ez? Igazából azoknak a fájdalmát látja ott az ember, akik még benn vannak a romok alatt vagy a háza összeborult. Később már látható a beletörődöttség is. Azt tudni kell, hogy a mi kiérkezésünkkor, eltelt már a harmadik nap is. Ezért akkor már harmadik napja emésztették ezt a dolgot a helyiek. Beletörődöttséggel próbálták a napjaikat folytatni. Volt, aki ment dolgozni, próbálta folytatni életét, volt ki a romokon dolgozott tovább. Teljesen változó. Igyekeztek minél hamarabb túllépni ezeken a dolgokon. Persze nem tudnak, de azért próbálnak hozzá alkalmazkodni. A feladat végeztével hogyan tudja összegezni a maga szerepét? Ahogy mondtam mi három személyt mentettünk ki. Ezt a három személyt is valakik szerették volna tisztességesen elbúcsúztatni. És ugye nem utolsó szempont a fertőzés veszélye ezzel csökkent azon a területen. Kicsit csúnyán hangzik, de mégis azt mondanám, hogy sikeres volt a munkánk, mert azt a feladatot, amit elvártak azt mi tisztességgel el is tudtuk végezni. Ebben biztos vagyok, köszönöm az interjút! Farkasházi István Válogatás Túri László nepáli földrengés idején készült képeiből június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 15

16 Iskola hírei 16 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ június Tiszaszentimrén táboroztunk templomfelújítási pályázathoz kapcsolódóan A május 11 és 15-e között 22 zagyvarékasi kisdiák táborozott Tiszaszentimrén kísérő pedagógusok felügyelete mellett.(polónyi László igazgató, Kézérné Tótok Bernadett, Békési Attila, Cinka István).A szállásunk a helyi Ifjúsági Házban volt. A közelmúltban átadott épületben mi voltunk az első nagyobb csoport. A kényelmes szobák mindegyikéhez külön mosdó-zuhanyozó helyiség tartozott. Az első nap a szobák elfoglalása, az elhelyezkedés után a település nevezetességeivel ismerkedtünk. Vendéglátóink kerékpárokról is gondoskodtak, de nekünk is kellett kilenc kétkerekűt vinni. Az oda-vissza szállításban a Zagyvarékasi Önkormányzat volt segítségünkre. Köszönjük támogatásukat. A helyi közlekedésben nagy hasznát vettük a kerékpároknak. Ellátogattunk a Református templomba, ahol Fodor-Csipkés Anikó lelkipásztor fogadott bennünket. Férje, Fodor Gusztáv, a híres egyházi pecsétes téglagyűjtemény megálmodója, létrehozója. Vele táborozásunk harmadik napján találkoztunk. A református templom után a Művelődési Házban házigazdánk Domokosné Bari Ildikó volt. Tiszaszentimrei tartózkodásunk alatt végig az ő és munkatársai- Bari Tamásné és Nagyné Lakatos Juliannagondoskodó szeretetét, figyelmességét élvezhettük. A délután hátralévő részét a játszótéren töltöttük. Este a szállásunkon Mucza Andrásné, Ági néni és társa Marika néni vezetésével népdalokat tanultak gyerekeink. Kellemes hangulatban telt a közös éneklés. A lányok még az utolsó nap, a buszon hazafelé tartva is énekelték a tanult dalokat. Másnap autóbusszal Tiszaörvénybe utaztunk. Itt a délelőtt folyamán a tiszavirág ártéri sétautat, tanösvényt jártuk be. Páratlan szépségű természeti értékekkel ismerkedhettünk idegenvezetőnk jóvoltából. Ebéd a Hableány Étteremben volt. Délután egy órás hajókiránduláson gyönyörködhettünk a táj szépsége mellett a morotvák és holt-ágak növény és madárvilágában. Élményekben gazdag napot töltöttünk Tiszaörvényben. Szerdán biciklitúrával kezdtük a bőséges reggeli után a napot. Pusztakettősre kerekeztünk. A ma is működő vasútállomás különlegessége, az épület homlokzatából kinyúló mozdony. Több régi vasúti eszközt is láthattunk. A vendéglátóhelyen a vasúthoz köthető tárgyakból álló gyűjtemény is felkeltette a gyerekek érdeklődését. Az épületegyüttes mögötti állatfarm is igazi turisztikai látványosság. A szintén kiadós ebéd után a már említett egyházi pecsétes téglák gyűjteményét tekintettük meg. Fodor Gusztáv lelkipásztor nagy lelkesedéssel mutatta be kincseit. Az ókortól egészen napjainkig vannak értékes darabok a templom egyik erre a célra berendezett helyiségében. A kiállítás megtekintése után rövid látogatást tettünk a templom szomszédságában lévő Vasvári Pál Általános Iskolában. A gyerekek már nagy izgalommal várták érkezésünket. Kunné Végh Etelka megbízott igazgató asszony bemutatta az intézményt, mely a közelmúltban került felújításra.az iskolából átsétáltunk a közeli Művelődési Házba,ahol kellemes órákat töltöttünk el. Diákjaink kézműves foglalkozás keretén belül szőnyeget szőhettek, nemezt készítettek, kosarat fontak papírcsíkokból, rózsákat készíthettek szintén papírból. Ezen a programon meglátogatott bennünket Miklós János plébános atya. A személyes találkozó mellett többször érdeklődött telefonon is. Köszönjük, hogy figyelemmel kísérte táborozásunkat, programjainkat. Számomra nemcsak élményt jelentett, hanem szakmai tapasztalatszerzés szempontjából is nagyon hasznos volt a Tájházban tett látogatásunk. A falu központjában található régi parasztház elrendezése, berendezése is hasonló a mienkhez. A szentimrei vendégszeretet újabb bizonyítékaként kemencében sült kenyérlángossal fogadtak bennünket. Gyerekeinknek nagyon ízlett a kicsit pizzára emlékeztető helyi finomság. A tájházi program után a sportpályán kutyás bemutatón vettünk részt. Ez utóbbit szó szerint érthetjük, hiszen tanulóink nem pusztán nézői, hanem aktív közreműködői voltak a bemutatóknak. A négylábúakkal együtt hajtották végre a gyakorlatokat. Ez is minden bizonnyal különleges élmény volt számukra. Az esti vidám hangulatról Nagy Csaba tánctanár gondoskodott. A néptánc alapelemeire, lépéseire tanította gyerekeinket. A tánc a kezdetben idegenkedőkben, távolságtartókban is oldotta a feszültséget, bizonytalanságot. Májusi eső aranyat ér - tartja a népi bölcsesség. Ez így is van a szántóföldjeink, vetéseink szempontjából. A tábori programoknak azonban nemigen kedvez az esős időjárás. Mégsem panaszkodhatunk, hiszen csak a csütörtöki, hortobágyi programunkat zavarta meg az eső. A vadasparkkal és lakóival ilyen körülmények között kellett ismerkednünk. Az ebéd igazi hortobágyi módra elkészített slambuc volt. A bográcsban készült pásztoreledel, bár különböző néven, ismert és népszerű az egész országban. Magam is nagyon szeretem. Gyerekeink valószínűleg ritkábban találkoznak vele. Noha nagyon hasonlít a krumplistésztához,

17 mégsem mindenki tetszését nyerte el a nálunk inkább öreglebbencsnek nevezett ételkülönlegesség. Ebéd után kisvonattal érkeztünk a halastavakhoz. Távcsövön keresztül figyelhettük a madarak mozgását. Csodálatos élmény volt a táj szinte érintetlen szépsége, melyben egy hatalmas kilátóról is gyönyörködhettünk. A szállásunkon már frissen sült pecsenye illata fogadott bennünket. Az udvaron épített kemencében, tepsikben pirult a libacomb. Közösen vacsoráztunk vendéglátóinkkal, de most sem tudtunk megbirkózni a nagy adaggal. Az utolsó estét a búcsú hangulata jellemezte. Noha meghosszabbítottuk a takarodó időpontját, ezt most sem sikerült maradéktalanul végrehajtanunk. A péntek délelőtt sportvetélkedők jegyében telt. A tiszaszentimrei és rékasi gyerekekből álló csapatok mérték össze sorversenyeken fizikai állóképességüket, ügyességüket. Különösen jól szerepelt a leány csapatunk. Kötélhúzásban még a rékasi és szentimrei fiúcsapatot is megleckéztették. Ebéd után csomagoltunk, a Művelődési Házban szervezett programra már autóbusszal érkeztünk. Itt egy hungarikum vetélkedőn vettünk rész, melyet Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő, a Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott. Helyi civil szervezetek, egyesületek és szentimrei diákok csapatai foglaltak még helyet az asztaloknál. Sajnos az Ajka Kristály által tartott bemutatóra már nem maradhattunk. Az erre az alkalomra készült csörögefánkot azonban még megkóstoltuk. Valóban nehéz szívvel intettünk búcsút vendéglátóinknak. Tiszaszentimre történetét tanulmányozva, meglepetten tapasztaltam, mennyi közös vonás fedezhető fel a két község múltjában. Kezdve a település névadójával, aki a mi falunk, templomunk védőszentje. Ezen túl Tiszaszentimrét az első okleveles forrás 1325-ben, míg a mienket a legújabb kutatások alapján 1323-ban említik. Szentimre Rékassal ellentétben a tizenötéves háború pusztításait átvészeli, de megsínyli a török-tatár hadak dúlásait. Az 1700-es évek elején hozzánk hasonlóan nagyobb betelepülő csoport érkezik a faluba. Az anyakönyvvezetés kezdete náluk 1739, nálunk Csak néhány mozaikot emeltem ki a közös múlt meghatározó eseményeiből. Jelenünk is hasonlóan alakul. Tiszaszentimre is szépen, dinamikusan fejlődő település a pályázati forrásoknak és község vezetésének köszönhetően. Koczúrné Tóth Ibolya polgármester asszonynak is köszönetünket fejezzük ki a vendégszeretetért, a tartalmas, élményekben gazdag programokért. Iskola hírei Tiszaszentimrei gyerekek Zagyvarékason tiszaszentimrei gyerekek május e A között viszonozták látogatásunkat kísérő pedagógusaikkal együtt.(szoboszlai Sándor, Czinegéné Ladányi Julianna, Eszenyi Beáta.) Vendégeink a Kökényes tanyán táboroztak. Köszönjük Rédainé Gömöri Andreának, családtagjainak és munkatársainak, hogy lehetővé tették a helyi programok és ezáltal a pályázat megvalósulását is. Én a május 19-én kedd délutánra szervezett rendezvényekben voltam érintett, így ezekről tudok beszámolni olvasóinknak. Ezen a napon 14 órára vártuk vendégeinket templomunkba. Miklós János plébános atya köszöntője után röviden ismertettem településünk és templomunk történetét. Belelapozhattak az 1724-ből származó egyházi anyakönyvekbe is. Az elhangzottakról 15 kérdésből álló tesztlapot töltöttek ki a gyerekek. A templomtoronyban megnéztük a harangokat, köztük a millenneumi nagyharangot is. Senkit nem riasztott el a lépcsőzés, a létrázás a toronyig. A találkozó végén Szöszike néni, Cs. Kovács Margit, jégkrémmel és képeslappal búcsúzott a csoporttól. A program a Faluház-Tájházban folytatódott, ahol Csasztvanné Balllók Éva igazgatóasszony várt bennünket munkatársaival. Iskolánk nyolcadikos tanulóinak közreműködésével ügyességi feladatokat is kipróbálhattak a szentimrei diákok. Dora Imréné Vonnák Margit a szőnyegszövés menetébe, fogásaiba avatta be az érdeklődőket. Ezt rögtön a gyakorlatban is kipróbálhatták. Reméljük, Margitka néni hamarosan rékasi gyerekeknek is bemutathatja ezt az ősi mesterséget, hiszen nálunk is nagy hagyománya volt a szőnyegszövésnek. A Tájház nyújtotta élményeket süteményekkel is édesítettük. Hálásan köszönöm Nagy Gáborné (Külső- Rákóczi út), Kocsis Frigyesné (Posta út) és Szabó Melinda (Rákóczi út) áldozatos munkáját, segítőkészségét. Házi készítésű finomságaikkal is emlékezetessé tették a programot. A Tájházból kicsit késve érkeztünk az iskolába, ahol Túri László, az Életjel Mentőcsoport vezetője tartott vetítéssel egybekötött előadást. A csoport tagjai a közelmúltban, Nepálban a súlyos földrengés utáni mentési munkálatokban vettek részt. Példaértékű önzetlen segítőkészségük, mellyel bajbajutott embertársaikat szolgálják. Tevékenységük, áldozatvállalásuk követendő minta gyerekeink számára is. Megértették, átérezték ezt a résztvevők is, hiszen figyelmesen hallgatták az előadást, sőt sok kérdést tettek fel. Az iskolatörténeti gyűjteményünk bemutatására sajnos a tervezettnél már kevesebb idő jutott. A Faluház- Tájházban szerzett ismeretekkel kapcsolatban szintén tizenöt kérdésből álló feladatsort állítottam össze június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 17

18 Iskola hírei Örömömre szolgált, hogy a két tesztlapot minden szentimrei kisdiák kitöltötte. Teljesítményükről elismeréssel szólhatok. Az elért eredmény igazolja, jól megjegyezték a tájékoztatókon elhangzottakat, pontos ismeretekről tettek tanúbizonyságot. Az első három helyezettet díjazásban részesítettük. Templomunk felújítása újabb fontos állomása településünk épülésének, szépülésének. A pályázat nem elhanyagolható hozadéka volt a két község diákjainak kölcsönös táboroztatása. Az élmények mellett barátságok, ismeretségek is őrzik majd minden bizonnyal a találkozások emlékét. Köszönet mindazoknak, akik a pályázat előkészítésében, lebonyolításban részt vettek. Cinka István A rékasi diákok Tiszaszentimrén A tiszaszentimrei diákok Zagyvarékason 18 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ június

19 Az idei évben is meghirdette a Drogerie Mark, a nemzetközi kezdeményezésen alapuló Nap gyermekei kampányát, melyre az óvodánk Süni és Maci csoportja közösen pályázott. Nap gyermekei pályázatra idén is több száz intézmény csatlakozott a felhíváshoz és küldte be pályázatát. Az idei feladat, Tóni a kis kenguru tanulságos meséjének elkészítése volt. Összesen 348 óvoda küldte be a gyerekekkel közösen készített izgalmas és kreatívan illusztrált meséket. Minden egyes pályázat nagyon igényes, mind a pedagógusok, mind a gyerekek elmélyedtek a napvédelem témakörében. A mi óvodásaink is nagy lelkesedéssel dolgoztak, a süni csoportosok a mesét találták ki, míg a Maci csoportosok az illusztrációban ügyeskedtek. Nap gyermekei Pályázat Tavaszi rendezvények az óvodában tavaszi időszak során számos rendezvényen vettünk részt az óvodásainkkal és több élménnyel A teli program valósult meg az óvodánkban. Kirándulni voltunk a jászberényi állatkertben, minden csoport sok élménnyel és új ismeretekkel tért haza a kirándulásról. A szülők, nem győzték hallgatni a gyerekeik mesélni valóját, mit láttak, mit csináltunk az állatkertben, milyen volt a buszon utazás. A kirándulás megvalósulásához köszönjük a szülők támogatását, a szülői munkaközösségnek az utazás költségének a biztosítását. Május elsején a gyerekekkel májusfát állítottunk, melyet a gyerekekkel körbetáncolva köszöntöttük a igazi tavaszt. A május elsejei majálison óvodásaink is felléptek, zenés tornával örvendeztették meg a nézőket, akik nagy tapssal köszönték meg a kicsik műsorát. Május első vasárnapja anyák napja, ilyenkor minden gyerek akár kicsi akár nagy köszönti az édesanyját, nagymamáját. Óvodásainkkal is készültünk erre a nagy napra, a gyerekek apró ajándékokat készítettek és verseket dalokat tanultak. A süni csoportos gyerekek az idősek klubjába ellátogatva a klub tagjait is köszöntötték és a gyerekek által készített ajándékkal lepték meg a néniket. Boldogan énekelték az ünnepelteknek Drága nagymami, drága nagymami olyan jó, hogy köztünk élsz című dalt. Az óvodai Anyák napi Gálán, minden csoport külön verssel és énekkel köszöntötte az anyukákat, akiknek könnyes szemében a meghatottság és büszkeség csillogott. Az ünneplőbe öltözött kisfiúk és kislányok Óvoda hírei Örömmel értesítünk minden szülőt és kis óvodást, hogy a Nagycsoportos gyermekek által írt mese és a hozzá készített illusztráció megnyerte a zsűri tetszését és nyereménnyel jutalmazták a pályamunkát. A gyermekek számára a nyári időszakra naptejet biztosítanak, 4 db Nap gyermekei társasjátékkal és az óvoda valamennyi gyermekének egy-egy szép kifestő-foglalkoztató füzettel kedveskednek. Nagyon örülünk, a sikeres pályázatnak, gratulálunk a gyerekeknek a szép rajzokhoz, az ötletes meseíráshoz és köszönjük Kézér Valéria, Polónyi Zsuzsanna, Bagossyné Mészáros Mariann óvónéniknek, Habony Petra pedagógiai asszisztensnek a gyerekek irányítását, segítését. Baloghné Lakatos Márta boldogan nyújtották át a számukra legfontosabbnak a virágot és a saját kezük által készített ajándékot. Május utolsó napjaiban a gyermeknapi előzetesként Muzsikás Péter zenés előadásával leptük meg a gyerekeket. A vidám szórakozáshoz hozzájárult Jánosi István Képviselő Úr finom gyümölcslével és több tálcányi süteménnyel, melyet ezúton is köszönünk a gyerekek nevében. Már hagyomány óvodánkban a gyermeknapi parti rendezése, ahol a Zagyvarékasi Gyermekvár Alapítvány és a Huncutka Alapítvány támogatásával igyekeztünk örömet szerezni az óvodába járó gyerekeknek és a családtagjaiknak. A gyerekek tánca után, a Holdfény Mazsorett csoport óvodás csoportjának előadását tekintettük meg, majd volt arcfestés, ugráló vár, halászat, célba dobás és vendéglátásként finom zsíros kenyér és limonádé is. Köszönjük a szülők, a támogatók, a CIPÓ ház, a Koca Antal vállalkozó támogatását, valamint a középiskolás diákok segítségét. Az óvodásaink nagy örömére gyermeknap alkalmából, Jánosi József Polgármester Úr felavatta óvodánk új játszóterét, melynek megvalósításához köszönjük Zagyvarékas Képviselő Testületének a hozzájárulását, valamint Nagy Gábor Úr és munkatársainak a munkáját, akik a gyermeknapra elkészítették az új játszóterünket, melyet a gyerekek nagy örömmel vettek birtokba. Baloghné Lakatos Márta június Zagyvarékasi HÍRMONDÓ 19

20 Óvoda Hírei Képek az Égszínkék Óvoda tavaszi rendezvényeiből Mese melyet a gyerekek írtak Tóni és a Csodaelixír Egy meleg, nyári napon Tóni, a kiskenguru úgy gondolta, hogy elindul világot látni. Erszényébe beletette az üvegcsét, amit Micimackótól kapott. Varázskenőcsöt rejtett a díszes kis üveg, amely arra volt jó, hogy a tűző nap ne hólyagosítsa fel bőrét. Jó vastagon bekente magát, és elindult. A nap már magasan járt. Ment, mendegélt, amikor az úton mellészegődött egy kisfiú, akit Kevinnek hívtak. Kevin így szólt: Szervusz, Kenguru! Mi a becsületes neved? Tóninak hívnak. Válaszolta a kiskenguru. Hová indultál Tóni? Világot látni. Én is veled mehetnék? Igen válaszolta Tóni. És együtt útnak indultak. Kevinnek egyre jobban melege lett, arca kipirult, bőre feszülni kezdett. Jaj, jaj Tóni kenguru! Segíts, rajtam kérlek, és adjál a Csodaszeredből! Nagyon fáj mindenem, a nap teljesen felsütött. A kiskenguru jószívű volt, és a gyógyító elixírből neki is adott. Megköszönte Kevin, és tovább indultak. Oda értek egy gyors folyású kis patakhoz. Egyszer csak futó lépteket hallottak. Hallod? Mintha jönne valaki szólt Tóni. És látták, hogy a bokor mögül egy törpe közeledik feléjük. A törpénél volt egy hatalmas zsák, ami tömve volt finomabbnál finomabb csemegével. Kipakolt a patak partján, 20 Zagyvarékasi HÍRMONDÓ június majd falatozni kezdett. Amikor végzett, a szemetet, és a maradék ételt beledobta a patakba. Vitte a víz a hulladékot, amikor Kevin így szólt: Hahó, Barátocskám! A szemetet nem szórjuk ám a vízbe! Mit gondolsz, ha beszennyezzük a friss patakot, miből fogunk inni? Jaj, én ezt nem is tudtam! szólt a Törpe. Beleugrott a vízbe, és gyorsan kiszedegette a szemetét. Most akkor hova tegyük ezt a sok mindent? kérdezte. Kevin pedig így szólt: Fonjunk gallyakból egy kosárkát, béleljük ki lapu levéllel, és írjuk rá a legkékebb áfonyagolyóval, hogy: SZE-MÉT-TÁ-RO-LÓ. Bele is tették a szemetet az elkészült kis tartóba, majd a Törpe azt mondta: Ne haragudjatok Kedves Barátaim az előbbi butaságért. Hová mentek? Világot látni válaszolta Kevin. Veletek tarthatok? Persze, csak kend be magad ezzel a Varázskenőccsel! Még mit nem! Én ilyen kenceficét soha életemben nem használtam, és ezután se fogok! Jól van, nem erőszak! Mehetünk mi így is és elindultak. A nap hétágra sütött, forró sugarai perzselték a füvet, a fákat, a bokrokat. A madarak gyakran leszálltak pihenni a fák lombjai közé. A törpének nagyon melege volt már. Megvakargatta szakálla tövét, és meglepődve vette észre, hogy apró hólyagok jelentek meg bőrén. Álljunk csak meg! kiáltotta. Valami nagyon-nagyon rossz történik velem. Szinte lángol a bőröm! Látod? válaszolta Tóni Ha bekented volna, most nem égtél volna le! Na, nem bánom! Kérek szépen én is abból a Csodakenőcsből! A kenőcs hatására megenyhült a fájdalma.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Falunap. 2011. augusztus 13.

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Falunap. 2011. augusztus 13. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Falunap 2011. augusztus 13. Ballagás 2011. Hírlétra Zagyvarékas 10,6 millió forint támogatást

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Móricz. nap ZAGYVARÉKASI. Zsigmond. Zagyvarékas 2011. szeptember 17. V. Évfolyam 9. szám - 2011. szeptember

HÍRMONDÓ. Móricz. nap ZAGYVARÉKASI. Zsigmond. Zagyvarékas 2011. szeptember 17. V. Évfolyam 9. szám - 2011. szeptember Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 V. Évfolyam 9. szám - 2011. szeptember ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Zagyvarékas 2011. szeptember 17. Móricz Zsigmond nap Kenyérszentelés 2011. Hírlétra Beszélő Társaság

Részletesebben

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz!

a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! XXV. évfolyam, 2015. 6-7. szám június-július Kedves Motorosok! Szeretettel meghívunk benneteket a III. PERKÁTAI KASTÉLYKERTI MOTOROS TALÁLKOZÓRA, ami 2015 július 4-én (szombaton) lesz! Az alábbi programokkal

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-106/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 28-án (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről 1. oldal / 74 A közgyűlés nyilvános üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. március 7-én 9:00 órai kezdettel

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Adni jó. XXI. évfolyam, 2013. április 6. XXI. évfolyam, 2013. április 6. 3. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Így ünnepeltünk március 15-én Képes összeállítás (2-3. oldal) Megkérdeztük... Zajlanak

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. MUTATÓ Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet sz. Határozat sz. 1. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 2. szám 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft 100. születésnapját ünnepelte Podmaniczki Gáborné Eseménynaptár 2013. május június hónapra május 19. 11 00 Elsőáldozás

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

követően alig hét év múltával örökre távozott.

követően alig hét év múltával örökre távozott. Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIV. évfolyam 1. szám Díszpolgártól búcsúzunk Elhunyt dr. Pap Gyula Családtagjai, tisztelői, barátai, egykori

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv Készült: nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Díszterem A képviselő-testületi

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 2351 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 204-220/2011. c./ rendeletei: 39-42/2011. Napirend előtt: - Nyíregyháza

Részletesebben

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról

Kedves Pannonhalmi Polgárok! A járóbeteg központtal kapcsolatban történtekről Összefoglaló a szálloda-projekt jelenlegi állásáról 2 0 0 9. n y á r Kedves Pannonhalmi Polgárok! Ismét elszaladt három hónap és beköszönt a nyár. Gondolom mindenki várta a jó időt, hogy a munkák beinduljanak. Sajnos a gazdasági élet, ami jelenleg uralkodik

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 5. Sárvár Város Önkormányzata közbeszerzési tervének módosítása.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 5. Sárvár Város Önkormányzata közbeszerzési tervének módosítása. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést

Részletesebben

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában XVI. évfolyam 5. szám, 2012. május 195 Ft KÖZÉLETI LAP Ballagási ünnepségek a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában A D-B-M MONI Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézményben 91 végzõs diák

Részletesebben