Életünk minősége. Lions Garden Hotel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életünk minősége. Lions Garden Hotel. www.wessling.hu"

Átírás

1

2 Lions Garden Hotel

3 Lions Garden Hotel Termodinamikai és etikai jellegű gondolatok a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban. Vitaindító előadás Kerekasztal beszélgetés a környezet állapotáról, Budapest, április 22. WESSLING Hungary Kft Budapest, Fóti út 56. Szigeti Tamás János

4 Lyons Garden Hotel ÁPRILIS 22. A FÖLD NAPJA Április 22. USA 25 millió amerikai részvétele Környezet romló állapota Vizek szennyezése Állat- és növényfajok kiírtása Légszenyezés 1990 óta Magyarországon is megemlékezünk Denis Hayes egykori amerikai egyetemista A Föld napja nem hivatalos zászlója

5 Végh L., Szám D., Hetesi Zs.: Utolsó kísérlet Európa már nem, vagy alig vallásos, de mégis erős, vallásos jellegű meggyőződés határozza meg gondolkodását. Nemcsak Európát, hanem Észak-Amerikát, és már szinte a világ egészét a haladásba vetett feltétlen hit vezeti: Szinte mindenki a haladás nyelvezetét beszéli; A haladás képzete féligazságra épül; Már-már végzetesnek látszó válságba sodorja a társadalmat

6 Etikai filozófiai háttér Müller Péter A WESSLING Cégcsoport 25 éves jubileumi konferenciáján (2008): Müller Péter előadása - Válság a világban (etikai, később fizikai) - Hamvas Béla: Világválság - Napjainkban ( ) pénzügyi és erkölcsi válság zajlik A válság és a fenntartható fejlődés kapcsolatba hozhatóak egymással? Susan George: Luganoi taulmány

7 Vissza az időben: Jeremiás siralmai Jeremiás nevének י ר מ י ה ו) Yirməyāhū) jelentése "Jah(weh) felmagasztal, felemel". Izrael egyik legnagyobb prófétája a Kr. e. VII-VI. sz. fordulóján élt. Hilkija pap fiaként született Anatotban, mintegy 5 km-re északnyugatra Jeruzsálemtől. A róla elnevezett könyv szerint Isten két látomásban hívta a prófétaságra (Jer 1,4-10) Jozija király uralkodásának 13. esztendejében (Kr.e. 625.). JEREMIÁDÁK Jeremiás próféta a Sixtus-kápolna mennyezetfreskóján, Michelangelo Buonarotti műve

8 Etikai filozófiai háttér Hamvas Béla Hamvas Béla lételméleti bölcselet (R. Guénon követője) Eperjes, 1897 március 23. Budapest, november 7.

9 Etikai filozófiai háttér René Guénon RENÉ GUÉNON (SEJK ABD AL-WAHID YAHIA) (1886 Blois 1951 Kairó) 1. kiadás: Budapest, 1993, Szigeti Magánkiadó /Az Őshagyomány Könyvei I./ Fordította: Buji Ferenc (La Régne de la Quantité et les Signes des Temps, Párizs, 1945) 2. javított kiadás: Debrecen, 2006, Kvintesszencia Kiadó. Fordította: Buji Ferenc A fedélen Hieronymus Bosch: Ecce Homo. (Krisztus bemutatása a tömegnek)

10 Etikai filozófiai háttér Guénon, Spengler 2. Javított kiadás, Kvintesszencia Kiadó, Debrecen, fordította: Baranyi Tibor Imre (La crise du monde moderne, Párizs, 1946) A borítón: Hirosíma a nukleáris támadás után. Európa Könyvkiadó, Budapest, fordította: Juhász Anikó, Csejtei Dezső (Der Untergang des Abendlandes, München, 1923) A világtörténelem morfológiájának körvonalai I., II. kötet)

11 Etikai filozófiai háttér Spengler, Szerb A. Szerb Antal elfogadja a kultúra és a civilizáció időbeni egymásra következésének spengleri modelljét: A kultúrából civilizáció lett. Az irodalom véglegesen összekapcsolódik a gazdasági élettel, üzletág lesz. A mennyiségi szempont mindenütt a minőség helyébe lép. Szerb Antal (Budapest 1901 Balf 1945)

12 A közös legelők fenntartható fejlődés? Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák Diagnózisok Magvető Könyvkiadó Budapest, 1983 Gyorsuló Idő sorozat

13 A közös legelők fenntartható fejlődés? A középkorban az erőforrásokkal való gazdálkodás elveit legalább olyan jól ismerték, mint manapság és a falvak lakói saját földjeiket visszafogottan használták. Ez azonban ritkán valósult meg a köztulajdonban lévő, a falu közös használatára szánt földek esetében. Ha valaki a faluból a saját birkáiból eggyel többet legeltetett a közös területen, az előny teljes egészében az övé volt, míg a túllegeltetés hátrányain az egész falu osztozott. A szomszédok csak úgy védekezhettek e hátrány ellen, hogy ők is több birkát vittek a közös legelőre. Így aztán a legelőt mindenki túlzott mértékben használta és hamarosan tönkrement. Mára a közös legelők, néhány kivételtől eltekintve eltűntek. A tragédia azonban velünk maradt. (Alvin Toffler: A Harmadik Hullám Komor Levente: Gazdaságpszichológia c. könyvében 2005 Gödöllő. és Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák Diagnózisok 1983.Magvető Kiadó Bp.)

14 Végh L., Szám D., Hetesi Zs.: Utolsó kísérlet Nemzetközi nagyvállalatok Források fokozódó sebességű kiaknázása Az emberiség és a természet kapcsolata válságosra fordult. Kedvezőtlen világgazdasági átalakulások Mindennek oka, hogy a haladást, a gyors fejlődést szolgáló gazdasági és pénzügyi rendszer már régen nem a javunkat szolgálja, hanem alkotója ellen fordulva, az embert teszi rendszerének eszközévé és kiszolgáltatottjává. Mivel a mai gazdasági-pénzügyi rendszer felmorzsolja az embert éltető természetes környezetet, a fogyasztói társadalmat követő kőkorszakba, végromlásba taszíthatja az emberiség túlélő maradékát.

15 James Gleick: Elektronikus világ, káosz A XXI. századot közvetlenül megelőző évtizedekben a világ egyetlen globális piaccá szerveződött:a tőke elektronikus jelek révén történő azonnali áthelyezése. A kis változások villámgyorsan megsokszorozódhatnak: Az érték a cybertérben keletkezik (kb. 4 ezer millió virtuális $). A pénzérték aranyalapja több évezred után idejétmúlttá lett. A turbulencia a mindennapok rendje. Minden szabad préda. Ilyen körülmények között a káosz és az összetettség vagy kaotika révén jobban megérthetjük, hogy mi történik, mint a hagyományos gazdasági elméletek segítségével. (James Gleick: Káosz, Göncöl kiadó Bp p.13. )

16 James Gleick: Káosz, Mandelbrot-halmaz

17 Bruntland: Fenntartható fejlődés Go Harlem Brundtland: olyan növekedési pálya, amely a jelen igényeit a legjobban kielégíti anélkül, hogy csorbítaná a jövő generáció esélyeit és biztosítja az erőforrások elérhetőségét, valamint az ökoszféra produkciós és asszimilációs kapacitását. Go Harlem Brundtland egykori norvég miniszterelnök (hivatalban volt: )

18 Fenntartható a fejlődés? Filozófia etika termodinamika gazdaság? Aggasztó jelek: Környezeti problémák: környezetszennyezés, felmelegedés,ózonlyuk, hulladékok felszaporodása; Túlnépesedés; Erőforrások és a nyersanyagok készletek kifogyása GNP; Elszegényedés; Munkanélküliség növekedése; Erkölcsi, etikai válság; Lesznek-e unokáink? Ha igen, lehetnek-e gazdagabbak, boldogabbak, mint mi? Az eddigi és a jelenlegi gazdasági gyakorlat a természeti tényezőket, ezen belül a természeti költségeket nem veszi figyelembe (Martinás Katalin, ELTE Atomfizikai Tsz )

19 Fenntartható a fejlődés? Termodinamika: A termodinamika a hőtannak a energiaátalakulásokkal foglalkozó tudományterülete. Egy magára hagyott termodinamikai rendszerben az intenzív állapotjelzők eloszlása homogénné válik, vagyis a rendszer egyensúlyi állapotba kerül: minden pontjában ugyanakkora nyomás, hőmérséklet lesz. Néhány fontosabb kapcsolódó fogalom. Tömeg, tömegáram Hő, hőátadás Belső energia, munka Nyomás Entrópia Entalpia Carnot-körfolyamat

20 Fenntartható a fejlődés? Termodinamika: A termodinamika a hőtannak a energiaátalakulásokkal foglalkozó tudományterülete. Egy magára hagyott termodinamikai rendszerben az intenzív állapotjelzők eloszlása homogénné válik, vagyis a rendszer egyensúlyi állapotba kerül: minden pontjában ugyanakkora nyomás, hőmérséklet lesz. Néhány fontosabb kapcsolódó fogalom. Tömeg, tömegáram Hő, hőátadás Belső energia, munka Nyomás Entrópia Entalpia Carnot-körfolyamat

21 Entrópia és környezet A termodinamika két fő tétele I. fő tétel: megmaradási törvény II. fő tétel entrópia törvény Elszigetelt (zárt) rendszerekre vonatkozik Kérdés: a Föld mennyiben nyílt, mennyiben zárt rendszer?

22 Entrópia és környezet A rend megteremtéséhez és fenntartásához munka szükséges. Ha egy ház vagy kert magára marad, akkor rendje fokozatosan felbomlik; a ház romosodik, a kert gyomosodik. Mindezt a természettan az entrópia fogalmát használva fogalmazza meg.

23 Gaia-elmélet Entrópia (James Lovelock) Holisztikus dinamikus modellek mechanikusak helyett James Lovelock (Gaia elmélet) A Föld egységes egész, önszabályozó rendszer, amely kölcsönösen összefüggő rendszerek bolygó szintű közössége. Ilya Prigogine (kémiai Nobel-díj 1977.) Az egyes kémiai rendszerek a környezet változásainak hatására képesek nagyobb rendezettség irányában újraszerveződni. A mechanikus modellben a spontán változás és zavar problémát jelentett. A rendszer egyre gyorsuló módon a nagyobb entrópia felé tart. (Komor Levente: Gazdaságpszichológia, Gödöllő SZIE, 2005)

24 Entrópia negentrópia Entrópia: Zárt anyagi rendszerek termodinamikai valószínűségének mértékét jelölő fogalom. A rendszer rendezetlenségének mértékét jellemzi. Minél nagyobb egy rendszer belső rendezetlensége, termodinamikailag annál stabilabb, azaz annál nagyobb entrópiájú. A természeti rendszerek természetes állapota a rendezetlenség. Negentrópia: Az információ bevitele a rendszerbe csökkenti a rendszer ellenálló képességét. A növekvő információ az entrópia ellenében hat, azaz a negentrópiát erősíti. Az információelméletben értelmezett entrópiát később említjük.

25 Entrópia etimológiája Tóthfalusi István: Idegenszó-tár, 262. oldal Entropos - trepw Egy szellemes magyar értelmezés: szerteség

26 Entrópia Reverzibilis körfolyamat felbontása elemi Carnot-ciklusokra P Adiabaták Izotermák Adiabatikus változás: hőátadás nélküli folyamat (különleges szigetelés, igen nagy sebesség) V

27 Entrópia reverzibilis folyamatokban A Carnot-ciklusban a T 1 és T 2 hőmérsékletek között körfolyamat izoterm részein az állandó hőmérsékleten reverzibilisen kicserélt hőmennyiségek (Q 1 és Q 2 ) arányosak az abszolút hőmérséklettel: S = Q 2 = - Q 1 T 2 T 1

28 Entrópiatétel Mivel a valóságban minden folyamat irreverzibilis, az elszigetelt rendszerben minden magától végbemenő változás, azaz valóságos (irreverzibilis) folyamat az entrópia növekedésével jár. Entrópiaváltozás: ΔS > O Az önként végbemenő folyamatok elszigetelt rendszerben az entrópia növekedését eredményezik. Az önként végbemenő folyamatok a rendezetlenség növekedésével járnak.

29 Entrópia és információ - Shannon i

30 Entrópia és információ - Shannon Az informatikai entrópia-függvényt Claude Shannon amerikai matematikus és híradástechnikai szakember vezette be az 1940-es évek végén az információ fizikai mennyiséggé és mérhetővé tétele végett. Ez a fogalom mára az információelmélet egyik alapjává vált. Egy adott információ-halmaz (kommunikációs rendszer) együttes entrópiája H(S) a rész-információk valószínűsége logaritmusának összege: H(S) = - S p i. log 2 p i A nagy információ-tartalmú, nagyfokúan szervezett azaz kis entrópiájú, rendszerek érzékenyek, nem robosztusak, a rendszer változtatására (pl. egy gerinces élőlény genomja).

31 Entrópia és információ - Shannon John C. Lennox matematikus God s undertaker - Had Science Buried God? (Oxford University 2007) Megmaradó mennyiség-e az információ? Kurt Gödel: az élőlényekre jellemző az információnak valamiféle megmaradása (165. oldal)

32 Genetika-biodiverzitás Az ember genomja kb génből áll. Ezek ki/bekapcsolt állapota lehetséges állapotot eredményezhet. Összehasonlításul: Az Univerzum részecskéinek becsült száma: 2 80 (esetleg ) Érdekesség: Googol-féle szám: (Milton Sirotta Edward Kasner 1938) A genetikai módosítások hatása is a 2 hatványa szerint érvényesülhet!

33 Genetika-biodiverzitás-entrópia A genom erősen rendezett, igen kis entrópiájú rendszer (embernél kb gén, amelyre a valószínűség egyenként 1/35000), amelyben már két elem felcserélése is markáns következményekkel járhat. Szerveződő rendszerek, pillangó-hatás (Edward Lorenz Bradburry Mennydörgő robaj c. novellájának ötletéből ) GMO: a gazdaságilag jelentős gént sok példányban, uniformizáltan illesztik bele a gazdaszervezetbe. A genetikai transzformációk csökkenthetik a biológiai diverzitást és egyben a genomok szintjén entrópia-növelő hatásúak.

34 Környezet - entrópia Aggodalomra főként a termodinamika első két törvénye ad okot. Ezek ugyanis a gazdaság fejlődését illetően véges lehetőségekről beszélnek. A termodinamika I. fő tétele (megmaradási törvény): Bármely termelés-növekedésnek két hatása van: 1. energiát és anyagot igényel a környezettől és 2. növeli a környezet hulladék asszimiláló kapacitásának terhelését Ebből az következik, hogy a reciklálás csak enyhíti, de nem oldja meg sem a nyersanyagok szűkösségének, sem a hulladékok okozta környezetszennyezésnek a problémáját.

35 Környezet - entrópia A termodinamika II. törvénye, az energia áramlásának a törvénye a már említett entrópia törvény. A két törvény együtt: I. fő tétel a mennyiségi korlátot jelent II. fő tétel minőségi korlátot állít Az entrópia az energia minőségét (felhasználható-e vagy sem) méri. Az entrópia a hasznosságnak a negatív mértéke. A környezet degradálódását az entrópia növekedésével jellemezhetjük. Mindebből az következik, hogy a Föld egy nagy entrópiájú, az emberi élet számára kedvezőtlen végállapot felé halad, ha zárt rendszernek tekintjük. Befolyásolni csak a haladás sebességét tudjuk, és ez a sebesség az, ami napjainkban aggasztónak tekinthető. Kurt Vonnegut

36 Entrópia a Föld eltartóképessége A termodinamika első és második főtétele - az energia megmaradása és az entrópia növekedése - a korlát. Nem teremthetünk energiát, legfeljebb az egyik megjelenési formát alakíthatjuk a másikba. Minden tevékenység növeli az entrópiát: - ha eszünk, - ha alszunk, - a termelünk, - ha fogyasztunk, - ha takarítunk, - azaz ha csinálunk valamit, Minden tevékenységünknek ára az lesz, hogy a világegyetem ill. a szűkebb környezetünk entrópiáját növeljük. Ismerni kell létünk fizikai korlátait, ha meg akarjuk találni a fenntartható társadalomhoz vezető utat. (Martinás Katalin, ELTE Atomfizikai Tsz )

37 Fenntartható fejlődés - világpolitika

38 Fenntartható fejlődés - világpolitika A WTO szabályai szerint sem a környezet, sem pedig az egészség védelme érdekében nem korlátozható a cégek tevékenysége - Egészségügyi normák gátolják a fejlődést ; - WTO: nem korlátozható az amerikai hormonkezelt marhahús; forgalmazása, GMO stb. EU lakossága tiltakozik; - Szegény országok: a fejlett országok exportja veszélyes számukra;

39 Fenntartható fejlődés - világpolitika Susan George: A luganói tanulmány" Globalizációs krimi. Szerzője amerikai filozófus és politológus, aki 1994 óta francia állampolgár, Párizsban él, és a társadalmi igazságosságért tevékenykedő "Transznacionális Intézet" valamint a "Globalizációs Obszervatórium" alelnökeként harcol a globalizáció ellen társigazgatójaként, Prof. Dr. Csath Magdolna. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemet 1966-ban végezte el ban alkalmazott matematikát tanult az ELTE-n ban elvégezte a London Business School (MBA) programját tól habilitált doktor gazdálkodás-tudományból a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. A közgazdaságtudomány doktora fokozatot az MTA-nál szerezte (Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár).

40 Fenntartható fejlődés - világpolitika

41 Kilátások - világpolitika A valutapiacokon naponta megforduló összegek legalább 50-szer nagyobb értéket képviselnek, mint a megfogható termékek kereskedelmével létrejövő értékek. Ez a rendszer óriási hozamokat biztosít a spekulánsoknak, a bankoknak, a bróker-házaknak, a nyugdíjpénztáraknak, miközben maga az egész rendszer rendkívül bizonytalan alapokon nyugszik. A jövő alakulását főként három tényező befolyásolja: 1 a világ népessének növekedése, 2 a fogyasztás mennyisége és minősége és 3 a fogyasztási cikkeket előállító technológiák

42 Milliárd fő Életünk minősége Népesség (József Attila idején kb. 2 Mlrd) Összes népesség Fejlődő országok 4 2 Fejlett országok Gazdasági világválság: Világra szóló vészjelek (hír az Interneten): Az élelmiszerhiány kialakulásának megelőzése érdekében 2050-ig a jelenlegi kétszeresére kell emelni a világon az élelmiszerek termelését. Ez a feltétele annak is, hogy az elszálló árak ne veszélyeztessék a nemzetközi gazdasági-politikai rendszer stabilitását - derül ki abból a kiszivárogtatott dokumentumból, amely a G8-államok mezőgazdasági minisztereinek trevisoi találkozójára készült (2009. április.16. Forrás: Napi Online).

43 Ezer billió (10 15 ) Joule/év Életünk minősége Energia A világ energiafelhasználása Összes felhasználás Víz- és atomenergia 300 Földgáz Kőolaj Kőszén (Meadows et al.: A növekedés határai)

44 Megajoule Életünk minősége Energiaintenzitás (Mjoule/$ GDP) Energiaintenzitás (Mjoule/1 $ GDP) USA Mexikó India Japán Kína Ipar Mezőgazd Ország Energiaintenzitás: 1 $ nemzeti össztermék előállításához mekkora energiára van szükség?

45 Tonna/millió $ értékű GDP Életünk minősége A világ szénintenzitása % Javulás 50 év alatt millió $ nemzeti össztermék előállításához hány t kőszénre van szükség? Javuló tendencia de nem elég

46 Egy példa: Halászat A tonhal-populáció csökkenése a Nyugat-atlanti tengerekben (8 évesnél idősebb halak száma) Az ivásra érett tonhalak (>8 éves) száma az elmúlt 30 évben 80 %-kal csökkent (Meadows et al.: A növekedés határai)

47 A szén-dioxid szintjének növekedése CO 2 ppm 390 ppm Kb. 18% az emelkedés 28 év alatt! Végh L., Szám D., Hetesi Zs.: Utolsó kísérlet (2008) Évek

48 Hőmérséklet o C +0,8 +0,6 +0,4 +0,2 0,0-0,2-0,4 A globális hőmérséklet emelkedése -0, A globális átlaghőmérséklet kb. 0,6 %-kal nőtt az elmúlt évszázadban (Meadows et al.: A növekedés határai)

49 Élelmiszerek a kommunális hulladékban Kidobott étel (kg/év) kg/év Budapest USA Nagy-Britannia Bécs

50 Mit lehet tenni? EROEI Energy Returned On Energy Invested

51 EOREI: Energia kinyerhetőségi szint 1900 körül a kőolaj kinyerhetősége kb. 100 volt: Egy hordó kőolaj energiájával hozzávetőlegesen 100 hordó olajat lehetett a felszínre hozni.

52 EOREI: Energia kinyerhetőségi szint Jockey Ewing-nek még bőven megérte kitermelni 1978 áprilisában a kőolaj kinyerhetősége kb. 30 volt: Egy hordó kőolaj energiájával hozzávetőlegesen 30 hordó olajat lehetett a felszínre hozni.

53 EOREI: Energia kinyerhetőségi szint 2008-ban a kőolaj kinyerhetősége mindössze 8: Egy hordó kőolaj energiájával hozzávetőlegesen 8 hordó olajat lehetett a felszínre hozni.

54 Kitermelt nettő energia %-ban Életünk minősége EOREI: Energia kinyerhetőségi szint EOREI Az energiaforrások kitermelésének egyik korlátját az adja, hogy a kitermeléssel több energiához jussunk, mint amennyit a kinyerésbe belefektettünk. A nyert energia és a kitermeléshez használt energia hányadosát kinyerhetőségnek nevezzük: EROEI (Energy Reurned On Energy Invested)

55 Környezet alacsony entrópiájú rendszerek Egy rendszer entrópiája akkor lehet alacsony, ha a rendszer nem elszigetelt, hanem kölcsönhatásban áll környezetével. Ekkor a kölcsönhatás során lezajló energia- és anyagcsere (információcsere) tartja fenn a rendszer rendezettségét: A környezetéből megfelelő minőségű, alacsony entrópiájú anyag felvétele. Ezáltal a rendszer nagy entrópiájú anyagot és energiát ad vissza a környezetnek. Így a kölcsönhatás során az alacsony entrópiájú rendszer növeli környezete entrópiáját. Alacsony entrópiájú rendszerre és környezetére együtt már teljesül a termodinamika az entrópia növekedését előíró II. főtétele. Hogy egy rendszer a környezetével kölcsönhatásban kerülhet-e szervezettebb állapotba, az a rendszer energiájától és a rendszeren belüli kapcsolatoktól függ (Végh László, 2007).

56 Környezet - entrópia Entrópia csökkentő és növelő folyamatok a talaj-növény rendszerben A fotoszintézis olyan biológiai alapfolyamat, amelyben széndioxidból és vízből magasabban szervezett szénhidrát molekula képződik. Az ezzel ellentétes légzési folyamatban a fotoszintézis során felépült szénhidrát molekulából ismét víz és széndioxid keletkezik. A légzés a szétszóró, vagyis entrópia növelő folyamatok egyike, amelyet a hőenergia táplál.

57 Zöld energia? Növények CO 2 - megkötése a légkörből Műtrágya Művelési energia Öntözővíz Oxigénregeneráció Szénciklus Keményítőből és cellulózból üzemanyag Növények CO 2 - megkötése a kipufogógázból

58 Zöld energia EROEI kb. 1:1 USA: 26 millió hordó/nap, bioenergiával csak 12 %-ot termel ki Élelmiszertermő területek visszaesése várható Szénciklus Gabonatartalékok csökkenése várható Élelmiszer-árak növekedése várható Takarmányárak növekedése várható

59 Egyéb alternatív energiaforrások Szélerőművek, napelemek, vízierőművek

60 Napkollektor Sörösdobozokból épített napkollektor. A levegő áramoltatását 2 db ipari számítógép-ventilátor biztosítja. Energiaellátás: 1 db 20 W-os napelem. A lakótérbe juttatott levegő hőmérséklete napos idő esetén o C közötti. Fűtött terület: kb. 30 m 2 -es nappali szoba.

61 Hőszivattyú A hőszivattyú egy olyan hőtermelő berendezés, mely képes a természetben meglévő alacsony hőmérsékletű, de nagy mennyiségű hőenergiát magasabb hőmérséklet szintre emelni, átalakítani. Így, amivel eddig fűteni nem tudtunk (pl. kútvíz, talajvíz, talajhő, kűlső levegő), fűtésre alkalmassá tudjuk tenni. Az átalakításhoz energiát kell felhasználnunk (villamos, vagy hő), de az általa nyert energia többszöröse a befektetettnek. A hőszivattyú alapelvét Dr. Heller Tamás magyar mérnök, professzor fektette le a 30-as évek végén: Fordított hűtőszekrény : kívül hűt, az épületen belül fűt.

62 Hőszivattyú

63 Hőszivattyú

64 Hőszivattyú építése

65 Mielőtt elbíznánk magunkat. Ezzel vége a jó híreknek, minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. Kurt Vonnegut november 3. reggel 6 óra

66 Végh L., Szám D., Hetesi Zs.: Utolsó kísérlet Egy mai arab mondás: Legújabb kori Carnot-ciklus? Nagyapám még teveháton közlekedett, apám motorral járt, nekem terepjáróm van, fiam helikopterrel röpköd ide-oda, ám az unokámra újra a teve vár.

67 Epilógus ADY ENDRE: AZ ELSÜLLYEDT UTAK (1909) Hívott a titkok nagy mezője, Kellette magát száz sima út És én legényesen, dalolva Csaptam mögöttem be a kaput. Valamennyi út fölfelé tört, Ragyogón és virágba veszőn, S én feledtem a csendes udvart, Rohantam részegen a mezőn. Rohantam dalosán s vakultan, Befogtak új, csodás illatok S száz út végén nem vettem észre, Hogy már minden utam elfogyott. Sehol, sehol a régi hajlék, Ködbe és éjszakába borult Rét, út, virág, illat és udvar, Kapu, hit, kedv, mámor, nóta, mult.

68 Epilógus AZ ELSÜLLYEDT UTAK - folytatás Vad bozótok el-elbuktatnak, Emlékek és borzalmak között Taposom a vaksötét pusztát, Sorsomat és a sűrű ködöt. Vissza, a vén csöndes udvarba Elsüllyedt azóta mind az út S távolból hallom, ködben, éjben, Hogy nyitogatnak egy vén kaput.

69 Epilógus

70 Epilógus Életünk válságos korszakaiban mindanynyiunkat foglalkoztat, miféle korszakban élünk, természetünkhöz mennyire közeli, vagy távoli természetű a Világ egésze, a Világegyetem szükségképpen a jónak, az igaznak kell győznie a való világban is! Tévedés, hogy mindig a rombolás a hatékonyabb, hogy mindig a rossz terjed könnyebben, hogy a jó szükségszerűen mindig lépéshátrányban kell legyen mert minden létező erők forrása, a Természet szerint az élet igazságának rendeltetett a győzelem Jó lenne a Természet életerejével egylényegű eleven emberi életerőt visszavezetni kultúráink és társadalmaink vérkeringésébe. Szükségünk van a Világegyetem kozmikus-természetiemberi életerejére a mai elembertelenedett társadalmak újra emberré formálásához.

71 Az ember Anthroposz = előre tekintő (gör.)

72 Az ember Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Környezetgazdálkodás

Környezetgazdálkodás Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-0900152/1.0 azonosítójú A Felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése című pályázat keretében. Konzorciumvezető: Pannon Egyetem Környezetmérnöki Tudástár Sorozat szerkesztő:

Részletesebben

A KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN ALAPJAI

A KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN ALAPJAI Kerekes Sándor A KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN ALAPJAI Budapest, 1998. ELŐSZÓ... 5 I. TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGTANA... 7 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS... 7 1.1 A fenntartható fejlődés értelmezése... 7 1.2 A

Részletesebben

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés

A korlátos rendszer okozta problémák. Összefoglaló. Túllövés A korlátos rendszer okozta problémák Összefoglaló Jelenlegi gazdasági-társadalmi rendszerünk nem része a természetes rendszernek, hanem vetélytársa. Az elmúlt több száz évet a folytonos növekedés jellemezte,

Részletesebben

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus

Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tervezet Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2009. augusztus Tartalom Bevezetés... 3 A világ, amiben élünk... 4 Globális válaszok a problémákra... 7 Miért

Részletesebben

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője?

És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar És mégis mozog a Föld? avagy mennyit ér meg unokáink jövője? Antal László Gazdálkodási szak Témavezető: Dr. Krafcsik István Technológiai igazgató Szekszárd,

Részletesebben

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218

Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 A jövő embere Tanulmánysorozat az integrált projektszándékokról Közös tervezés a Sajó-völgy jövőjéről HUSK/1101/1.5.1/0218 Sajóvölgyi Tájszépítő Egyesület 2014. Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló

Részletesebben

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak

Jövőkereső. a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak Jövőkereső a Nemzeti Fenntartható Fejlôdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak ISBN 978 963 9848 3 6 Felelős kiadó: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Titkára Felelős szerkesztő: Dr. Schmuck

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN

KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN KÖRNYEZETBIZTONSÁG A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÁLTALÁNOS ÉS EURÓPAI UNIÓS FELFOGÁSÁBAN Dr. Damjanovich Imre KKEKF Intézet udományos igazgató A fenntartható fejlődés az elmúlt húsz évben népszerű szlogenné

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM. Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Földtudományok Doktori Iskola Földtudományok Doktori Program Üvegházhatású gázok vizsgálata és azok kibocsátását meghatározó társadalmi szemléletmódok feltárása Baján és környékén

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól

Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól Rió+20 Nemzetközi Konferencia Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól A KIADVÁNYT A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PROGRAMJA TÁMOGATTA. ENSZ Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában

Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában PhD értekezés Az Aarhusi Egyezmény és alkalmazása az Európai Unió jogában Dr. Pánovics Attila Témavezető: Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens PTE ÁJK Doktori Iskola Nemzetközi- és Európajogi

Részletesebben

CONTENT TARTALOM. Gábor Náray-Szabó. Náray-Szabó Gábor. Dr. Lajos Varga. Dr. Varga Lajos. Dr. Erzsébet Gergely. Dr. Gergely Erzsébet.

CONTENT TARTALOM. Gábor Náray-Szabó. Náray-Szabó Gábor. Dr. Lajos Varga. Dr. Varga Lajos. Dr. Erzsébet Gergely. Dr. Gergely Erzsébet. 2007/1 A fenntartható fejlődés aktuális kérdései A minőség evolúciója a fenntartható növekedés felé vezető út Meddig tartható fenn a gazdasági növekedés? Jövőnk a fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS A GYAKORLATA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EURÓPAI ÜZLETI TANULMÁNYOK SZAKIRÁNY A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS UNIÓS ÉS HAZAI ELMÉLETE ÉS MISKOLC PÉLDÁJÁN A

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS

MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS MÁDAI FERENC, ÁSVÁNYVAGYON GAZDÁLKODÁS 13 XIII. FENNTARTHATÓ fejlődés, fenntartható BÁNYÁSZAT 1. BEVEZETÉS Az ásványvagyon gazdálkodás témaköréhez óhatatlanul hozzátartozik egy nagyon nehezen megválaszolható

Részletesebben

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére

Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Pénz-és tőkepiaci eszközök a klímaváltozás mérséklésére Készítette: Pánczél Csilla BGF-KKFK, Külgazdasági szak, Tőzsde-pénzintézetek szakirány Belső konzulens: Sajósiné dr. Kováts Magdolna Külső konzulens:

Részletesebben

Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés

Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés Fenntarthatósági szemléletű kritikai elemzés Tankönyv címe, évfolyam: Az ember és a Föld (Földrajz) 10. Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó Kiadás helye, éve: Budapest, 2008. oldal/fejezet 5. kék szövegbuborék

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Gyulai Iván A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Magyarország helyzete a fenntarthatóság szempontjából Tananyag döntéshozók számára V. rész Tartalomjegyzék Gyulai Iván: A Fenntartható Fejlődés Magyarország helyzete

Részletesebben

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták.

A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Cím: Itt és most Helyi megoldások a globális válságra Írta: dr. Hajnal Klára A Zöld Völgyért Egyesület (Bükkösd) bemutatása című részt dr. Hajnal Klára és Mátrai Judit közösen írták. Lektorálta: dr. Kiss

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.: 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS Dr. Tenk, Antal

Részletesebben

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai

A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5.: Környezetgazdálkodás Alapjai Dr. Tenk, Antal Lektor: Dr. Héjj,

Részletesebben

ÉLETTERÜNK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI

ÉLETTERÜNK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Hankó Márta marti1222@gmail.com Földi László foldi.laszlo@zmne.hu ÉLETTERÜNK KÖRNYEZETBIZTONSÁGI KÉRDÉSEI Absztrakt A cikk a környezetbiztonság igen komplex kérdéskörét

Részletesebben

Bartus Gábor Szalai Ákos Környezetgazdaságtani problémák elemzése Közpolitikai eszközök és joggazdaságtani magyarázatok

Bartus Gábor Szalai Ákos Környezetgazdaságtani problémák elemzése Közpolitikai eszközök és joggazdaságtani magyarázatok Pázmány Law Working Papers 2012/42 Bartus Gábor Szalai Ákos Környezetgazdaságtani problémák elemzése Közpolitikai eszközök és joggazdaságtani magyarázatok Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter

Részletesebben

Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek

Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek Héjjas István Az ÉLET megóvása és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek 2 Héjjas István Az ÉLET MEGÓVÁSA és a KÖRNYEZETVÉDELEM tények és hiedelmek Nagykanizsa 2013 3 A könyv megjelenését támogatta: Energiapolitika

Részletesebben

Készült a Függtelen Ökológiai Központban 2006.

Készült a Függtelen Ökológiai Központban 2006. Autonóm kisrégió az Európai Unióban Esettanulmány az Alpokalja kistérség vizsgálatával Készült a Függtelen Ökológiai Központban 2006. A kötet megvalósulását támogatta az Európai Unió, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Fenntartható energia a hétköznapokban

Fenntartható energia a hétköznapokban Fenntartható energia a hétköznapokban szerkeztette: Bódi Balázs Európai Szociális Alap FeNNTArThATó energia A hétköznapokban 1 info@outdoormission.hu Tudomány mindenkinek a megújuló energiákkal és a fenntarthatósággal

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám SZELLEM ÉS TUDOMÁNY A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata 2013/2. szám Szerkesztőbizottság Szepessy Péter (elnök) Szabó-Tóth Kinga Urbán Anna Horváth Zita Kotics József Graholy Éva (olvasószerkesztő)

Részletesebben