Életünk minősége. Lions Garden Hotel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Életünk minősége. Lions Garden Hotel. www.wessling.hu"

Átírás

1

2 Lions Garden Hotel

3 Lions Garden Hotel Termodinamikai és etikai jellegű gondolatok a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban. Vitaindító előadás Kerekasztal beszélgetés a környezet állapotáról, Budapest, április 22. WESSLING Hungary Kft Budapest, Fóti út 56. Szigeti Tamás János

4 Lyons Garden Hotel ÁPRILIS 22. A FÖLD NAPJA Április 22. USA 25 millió amerikai részvétele Környezet romló állapota Vizek szennyezése Állat- és növényfajok kiírtása Légszenyezés 1990 óta Magyarországon is megemlékezünk Denis Hayes egykori amerikai egyetemista A Föld napja nem hivatalos zászlója

5 Végh L., Szám D., Hetesi Zs.: Utolsó kísérlet Európa már nem, vagy alig vallásos, de mégis erős, vallásos jellegű meggyőződés határozza meg gondolkodását. Nemcsak Európát, hanem Észak-Amerikát, és már szinte a világ egészét a haladásba vetett feltétlen hit vezeti: Szinte mindenki a haladás nyelvezetét beszéli; A haladás képzete féligazságra épül; Már-már végzetesnek látszó válságba sodorja a társadalmat

6 Etikai filozófiai háttér Müller Péter A WESSLING Cégcsoport 25 éves jubileumi konferenciáján (2008): Müller Péter előadása - Válság a világban (etikai, később fizikai) - Hamvas Béla: Világválság - Napjainkban ( ) pénzügyi és erkölcsi válság zajlik A válság és a fenntartható fejlődés kapcsolatba hozhatóak egymással? Susan George: Luganoi taulmány

7 Vissza az időben: Jeremiás siralmai Jeremiás nevének י ר מ י ה ו) Yirməyāhū) jelentése "Jah(weh) felmagasztal, felemel". Izrael egyik legnagyobb prófétája a Kr. e. VII-VI. sz. fordulóján élt. Hilkija pap fiaként született Anatotban, mintegy 5 km-re északnyugatra Jeruzsálemtől. A róla elnevezett könyv szerint Isten két látomásban hívta a prófétaságra (Jer 1,4-10) Jozija király uralkodásának 13. esztendejében (Kr.e. 625.). JEREMIÁDÁK Jeremiás próféta a Sixtus-kápolna mennyezetfreskóján, Michelangelo Buonarotti műve

8 Etikai filozófiai háttér Hamvas Béla Hamvas Béla lételméleti bölcselet (R. Guénon követője) Eperjes, 1897 március 23. Budapest, november 7.

9 Etikai filozófiai háttér René Guénon RENÉ GUÉNON (SEJK ABD AL-WAHID YAHIA) (1886 Blois 1951 Kairó) 1. kiadás: Budapest, 1993, Szigeti Magánkiadó /Az Őshagyomány Könyvei I./ Fordította: Buji Ferenc (La Régne de la Quantité et les Signes des Temps, Párizs, 1945) 2. javított kiadás: Debrecen, 2006, Kvintesszencia Kiadó. Fordította: Buji Ferenc A fedélen Hieronymus Bosch: Ecce Homo. (Krisztus bemutatása a tömegnek)

10 Etikai filozófiai háttér Guénon, Spengler 2. Javított kiadás, Kvintesszencia Kiadó, Debrecen, fordította: Baranyi Tibor Imre (La crise du monde moderne, Párizs, 1946) A borítón: Hirosíma a nukleáris támadás után. Európa Könyvkiadó, Budapest, fordította: Juhász Anikó, Csejtei Dezső (Der Untergang des Abendlandes, München, 1923) A világtörténelem morfológiájának körvonalai I., II. kötet)

11 Etikai filozófiai háttér Spengler, Szerb A. Szerb Antal elfogadja a kultúra és a civilizáció időbeni egymásra következésének spengleri modelljét: A kultúrából civilizáció lett. Az irodalom véglegesen összekapcsolódik a gazdasági élettel, üzletág lesz. A mennyiségi szempont mindenütt a minőség helyébe lép. Szerb Antal (Budapest 1901 Balf 1945)

12 A közös legelők fenntartható fejlődés? Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák Diagnózisok Magvető Könyvkiadó Budapest, 1983 Gyorsuló Idő sorozat

13 A közös legelők fenntartható fejlődés? A középkorban az erőforrásokkal való gazdálkodás elveit legalább olyan jól ismerték, mint manapság és a falvak lakói saját földjeiket visszafogottan használták. Ez azonban ritkán valósult meg a köztulajdonban lévő, a falu közös használatára szánt földek esetében. Ha valaki a faluból a saját birkáiból eggyel többet legeltetett a közös területen, az előny teljes egészében az övé volt, míg a túllegeltetés hátrányain az egész falu osztozott. A szomszédok csak úgy védekezhettek e hátrány ellen, hogy ők is több birkát vittek a közös legelőre. Így aztán a legelőt mindenki túlzott mértékben használta és hamarosan tönkrement. Mára a közös legelők, néhány kivételtől eltekintve eltűntek. A tragédia azonban velünk maradt. (Alvin Toffler: A Harmadik Hullám Komor Levente: Gazdaságpszichológia c. könyvében 2005 Gödöllő. és Hankiss Elemér: Társadalmi csapdák Diagnózisok 1983.Magvető Kiadó Bp.)

14 Végh L., Szám D., Hetesi Zs.: Utolsó kísérlet Nemzetközi nagyvállalatok Források fokozódó sebességű kiaknázása Az emberiség és a természet kapcsolata válságosra fordult. Kedvezőtlen világgazdasági átalakulások Mindennek oka, hogy a haladást, a gyors fejlődést szolgáló gazdasági és pénzügyi rendszer már régen nem a javunkat szolgálja, hanem alkotója ellen fordulva, az embert teszi rendszerének eszközévé és kiszolgáltatottjává. Mivel a mai gazdasági-pénzügyi rendszer felmorzsolja az embert éltető természetes környezetet, a fogyasztói társadalmat követő kőkorszakba, végromlásba taszíthatja az emberiség túlélő maradékát.

15 James Gleick: Elektronikus világ, káosz A XXI. századot közvetlenül megelőző évtizedekben a világ egyetlen globális piaccá szerveződött:a tőke elektronikus jelek révén történő azonnali áthelyezése. A kis változások villámgyorsan megsokszorozódhatnak: Az érték a cybertérben keletkezik (kb. 4 ezer millió virtuális $). A pénzérték aranyalapja több évezred után idejétmúlttá lett. A turbulencia a mindennapok rendje. Minden szabad préda. Ilyen körülmények között a káosz és az összetettség vagy kaotika révén jobban megérthetjük, hogy mi történik, mint a hagyományos gazdasági elméletek segítségével. (James Gleick: Káosz, Göncöl kiadó Bp p.13. )

16 James Gleick: Káosz, Mandelbrot-halmaz

17 Bruntland: Fenntartható fejlődés Go Harlem Brundtland: olyan növekedési pálya, amely a jelen igényeit a legjobban kielégíti anélkül, hogy csorbítaná a jövő generáció esélyeit és biztosítja az erőforrások elérhetőségét, valamint az ökoszféra produkciós és asszimilációs kapacitását. Go Harlem Brundtland egykori norvég miniszterelnök (hivatalban volt: )

18 Fenntartható a fejlődés? Filozófia etika termodinamika gazdaság? Aggasztó jelek: Környezeti problémák: környezetszennyezés, felmelegedés,ózonlyuk, hulladékok felszaporodása; Túlnépesedés; Erőforrások és a nyersanyagok készletek kifogyása GNP; Elszegényedés; Munkanélküliség növekedése; Erkölcsi, etikai válság; Lesznek-e unokáink? Ha igen, lehetnek-e gazdagabbak, boldogabbak, mint mi? Az eddigi és a jelenlegi gazdasági gyakorlat a természeti tényezőket, ezen belül a természeti költségeket nem veszi figyelembe (Martinás Katalin, ELTE Atomfizikai Tsz )

19 Fenntartható a fejlődés? Termodinamika: A termodinamika a hőtannak a energiaátalakulásokkal foglalkozó tudományterülete. Egy magára hagyott termodinamikai rendszerben az intenzív állapotjelzők eloszlása homogénné válik, vagyis a rendszer egyensúlyi állapotba kerül: minden pontjában ugyanakkora nyomás, hőmérséklet lesz. Néhány fontosabb kapcsolódó fogalom. Tömeg, tömegáram Hő, hőátadás Belső energia, munka Nyomás Entrópia Entalpia Carnot-körfolyamat

20 Fenntartható a fejlődés? Termodinamika: A termodinamika a hőtannak a energiaátalakulásokkal foglalkozó tudományterülete. Egy magára hagyott termodinamikai rendszerben az intenzív állapotjelzők eloszlása homogénné válik, vagyis a rendszer egyensúlyi állapotba kerül: minden pontjában ugyanakkora nyomás, hőmérséklet lesz. Néhány fontosabb kapcsolódó fogalom. Tömeg, tömegáram Hő, hőátadás Belső energia, munka Nyomás Entrópia Entalpia Carnot-körfolyamat

21 Entrópia és környezet A termodinamika két fő tétele I. fő tétel: megmaradási törvény II. fő tétel entrópia törvény Elszigetelt (zárt) rendszerekre vonatkozik Kérdés: a Föld mennyiben nyílt, mennyiben zárt rendszer?

22 Entrópia és környezet A rend megteremtéséhez és fenntartásához munka szükséges. Ha egy ház vagy kert magára marad, akkor rendje fokozatosan felbomlik; a ház romosodik, a kert gyomosodik. Mindezt a természettan az entrópia fogalmát használva fogalmazza meg.

23 Gaia-elmélet Entrópia (James Lovelock) Holisztikus dinamikus modellek mechanikusak helyett James Lovelock (Gaia elmélet) A Föld egységes egész, önszabályozó rendszer, amely kölcsönösen összefüggő rendszerek bolygó szintű közössége. Ilya Prigogine (kémiai Nobel-díj 1977.) Az egyes kémiai rendszerek a környezet változásainak hatására képesek nagyobb rendezettség irányában újraszerveződni. A mechanikus modellben a spontán változás és zavar problémát jelentett. A rendszer egyre gyorsuló módon a nagyobb entrópia felé tart. (Komor Levente: Gazdaságpszichológia, Gödöllő SZIE, 2005)

24 Entrópia negentrópia Entrópia: Zárt anyagi rendszerek termodinamikai valószínűségének mértékét jelölő fogalom. A rendszer rendezetlenségének mértékét jellemzi. Minél nagyobb egy rendszer belső rendezetlensége, termodinamikailag annál stabilabb, azaz annál nagyobb entrópiájú. A természeti rendszerek természetes állapota a rendezetlenség. Negentrópia: Az információ bevitele a rendszerbe csökkenti a rendszer ellenálló képességét. A növekvő információ az entrópia ellenében hat, azaz a negentrópiát erősíti. Az információelméletben értelmezett entrópiát később említjük.

25 Entrópia etimológiája Tóthfalusi István: Idegenszó-tár, 262. oldal Entropos - trepw Egy szellemes magyar értelmezés: szerteség

26 Entrópia Reverzibilis körfolyamat felbontása elemi Carnot-ciklusokra P Adiabaták Izotermák Adiabatikus változás: hőátadás nélküli folyamat (különleges szigetelés, igen nagy sebesség) V

27 Entrópia reverzibilis folyamatokban A Carnot-ciklusban a T 1 és T 2 hőmérsékletek között körfolyamat izoterm részein az állandó hőmérsékleten reverzibilisen kicserélt hőmennyiségek (Q 1 és Q 2 ) arányosak az abszolút hőmérséklettel: S = Q 2 = - Q 1 T 2 T 1

28 Entrópiatétel Mivel a valóságban minden folyamat irreverzibilis, az elszigetelt rendszerben minden magától végbemenő változás, azaz valóságos (irreverzibilis) folyamat az entrópia növekedésével jár. Entrópiaváltozás: ΔS > O Az önként végbemenő folyamatok elszigetelt rendszerben az entrópia növekedését eredményezik. Az önként végbemenő folyamatok a rendezetlenség növekedésével járnak.

29 Entrópia és információ - Shannon i

30 Entrópia és információ - Shannon Az informatikai entrópia-függvényt Claude Shannon amerikai matematikus és híradástechnikai szakember vezette be az 1940-es évek végén az információ fizikai mennyiséggé és mérhetővé tétele végett. Ez a fogalom mára az információelmélet egyik alapjává vált. Egy adott információ-halmaz (kommunikációs rendszer) együttes entrópiája H(S) a rész-információk valószínűsége logaritmusának összege: H(S) = - S p i. log 2 p i A nagy információ-tartalmú, nagyfokúan szervezett azaz kis entrópiájú, rendszerek érzékenyek, nem robosztusak, a rendszer változtatására (pl. egy gerinces élőlény genomja).

31 Entrópia és információ - Shannon John C. Lennox matematikus God s undertaker - Had Science Buried God? (Oxford University 2007) Megmaradó mennyiség-e az információ? Kurt Gödel: az élőlényekre jellemző az információnak valamiféle megmaradása (165. oldal)

32 Genetika-biodiverzitás Az ember genomja kb génből áll. Ezek ki/bekapcsolt állapota lehetséges állapotot eredményezhet. Összehasonlításul: Az Univerzum részecskéinek becsült száma: 2 80 (esetleg ) Érdekesség: Googol-féle szám: (Milton Sirotta Edward Kasner 1938) A genetikai módosítások hatása is a 2 hatványa szerint érvényesülhet!

33 Genetika-biodiverzitás-entrópia A genom erősen rendezett, igen kis entrópiájú rendszer (embernél kb gén, amelyre a valószínűség egyenként 1/35000), amelyben már két elem felcserélése is markáns következményekkel járhat. Szerveződő rendszerek, pillangó-hatás (Edward Lorenz Bradburry Mennydörgő robaj c. novellájának ötletéből ) GMO: a gazdaságilag jelentős gént sok példányban, uniformizáltan illesztik bele a gazdaszervezetbe. A genetikai transzformációk csökkenthetik a biológiai diverzitást és egyben a genomok szintjén entrópia-növelő hatásúak.

34 Környezet - entrópia Aggodalomra főként a termodinamika első két törvénye ad okot. Ezek ugyanis a gazdaság fejlődését illetően véges lehetőségekről beszélnek. A termodinamika I. fő tétele (megmaradási törvény): Bármely termelés-növekedésnek két hatása van: 1. energiát és anyagot igényel a környezettől és 2. növeli a környezet hulladék asszimiláló kapacitásának terhelését Ebből az következik, hogy a reciklálás csak enyhíti, de nem oldja meg sem a nyersanyagok szűkösségének, sem a hulladékok okozta környezetszennyezésnek a problémáját.

35 Környezet - entrópia A termodinamika II. törvénye, az energia áramlásának a törvénye a már említett entrópia törvény. A két törvény együtt: I. fő tétel a mennyiségi korlátot jelent II. fő tétel minőségi korlátot állít Az entrópia az energia minőségét (felhasználható-e vagy sem) méri. Az entrópia a hasznosságnak a negatív mértéke. A környezet degradálódását az entrópia növekedésével jellemezhetjük. Mindebből az következik, hogy a Föld egy nagy entrópiájú, az emberi élet számára kedvezőtlen végállapot felé halad, ha zárt rendszernek tekintjük. Befolyásolni csak a haladás sebességét tudjuk, és ez a sebesség az, ami napjainkban aggasztónak tekinthető. Kurt Vonnegut

36 Entrópia a Föld eltartóképessége A termodinamika első és második főtétele - az energia megmaradása és az entrópia növekedése - a korlát. Nem teremthetünk energiát, legfeljebb az egyik megjelenési formát alakíthatjuk a másikba. Minden tevékenység növeli az entrópiát: - ha eszünk, - ha alszunk, - a termelünk, - ha fogyasztunk, - ha takarítunk, - azaz ha csinálunk valamit, Minden tevékenységünknek ára az lesz, hogy a világegyetem ill. a szűkebb környezetünk entrópiáját növeljük. Ismerni kell létünk fizikai korlátait, ha meg akarjuk találni a fenntartható társadalomhoz vezető utat. (Martinás Katalin, ELTE Atomfizikai Tsz )

37 Fenntartható fejlődés - világpolitika

38 Fenntartható fejlődés - világpolitika A WTO szabályai szerint sem a környezet, sem pedig az egészség védelme érdekében nem korlátozható a cégek tevékenysége - Egészségügyi normák gátolják a fejlődést ; - WTO: nem korlátozható az amerikai hormonkezelt marhahús; forgalmazása, GMO stb. EU lakossága tiltakozik; - Szegény országok: a fejlett országok exportja veszélyes számukra;

39 Fenntartható fejlődés - világpolitika Susan George: A luganói tanulmány" Globalizációs krimi. Szerzője amerikai filozófus és politológus, aki 1994 óta francia állampolgár, Párizsban él, és a társadalmi igazságosságért tevékenykedő "Transznacionális Intézet" valamint a "Globalizációs Obszervatórium" alelnökeként harcol a globalizáció ellen társigazgatójaként, Prof. Dr. Csath Magdolna. A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemet 1966-ban végezte el ban alkalmazott matematikát tanult az ELTE-n ban elvégezte a London Business School (MBA) programját tól habilitált doktor gazdálkodás-tudományból a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. A közgazdaságtudomány doktora fokozatot az MTA-nál szerezte (Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár).

40 Fenntartható fejlődés - világpolitika

41 Kilátások - világpolitika A valutapiacokon naponta megforduló összegek legalább 50-szer nagyobb értéket képviselnek, mint a megfogható termékek kereskedelmével létrejövő értékek. Ez a rendszer óriási hozamokat biztosít a spekulánsoknak, a bankoknak, a bróker-házaknak, a nyugdíjpénztáraknak, miközben maga az egész rendszer rendkívül bizonytalan alapokon nyugszik. A jövő alakulását főként három tényező befolyásolja: 1 a világ népessének növekedése, 2 a fogyasztás mennyisége és minősége és 3 a fogyasztási cikkeket előállító technológiák

42 Milliárd fő Életünk minősége Népesség (József Attila idején kb. 2 Mlrd) Összes népesség Fejlődő országok 4 2 Fejlett országok Gazdasági világválság: Világra szóló vészjelek (hír az Interneten): Az élelmiszerhiány kialakulásának megelőzése érdekében 2050-ig a jelenlegi kétszeresére kell emelni a világon az élelmiszerek termelését. Ez a feltétele annak is, hogy az elszálló árak ne veszélyeztessék a nemzetközi gazdasági-politikai rendszer stabilitását - derül ki abból a kiszivárogtatott dokumentumból, amely a G8-államok mezőgazdasági minisztereinek trevisoi találkozójára készült (2009. április.16. Forrás: Napi Online).

43 Ezer billió (10 15 ) Joule/év Életünk minősége Energia A világ energiafelhasználása Összes felhasználás Víz- és atomenergia 300 Földgáz Kőolaj Kőszén (Meadows et al.: A növekedés határai)

44 Megajoule Életünk minősége Energiaintenzitás (Mjoule/$ GDP) Energiaintenzitás (Mjoule/1 $ GDP) USA Mexikó India Japán Kína Ipar Mezőgazd Ország Energiaintenzitás: 1 $ nemzeti össztermék előállításához mekkora energiára van szükség?

45 Tonna/millió $ értékű GDP Életünk minősége A világ szénintenzitása % Javulás 50 év alatt millió $ nemzeti össztermék előállításához hány t kőszénre van szükség? Javuló tendencia de nem elég

46 Egy példa: Halászat A tonhal-populáció csökkenése a Nyugat-atlanti tengerekben (8 évesnél idősebb halak száma) Az ivásra érett tonhalak (>8 éves) száma az elmúlt 30 évben 80 %-kal csökkent (Meadows et al.: A növekedés határai)

47 A szén-dioxid szintjének növekedése CO 2 ppm 390 ppm Kb. 18% az emelkedés 28 év alatt! Végh L., Szám D., Hetesi Zs.: Utolsó kísérlet (2008) Évek

48 Hőmérséklet o C +0,8 +0,6 +0,4 +0,2 0,0-0,2-0,4 A globális hőmérséklet emelkedése -0, A globális átlaghőmérséklet kb. 0,6 %-kal nőtt az elmúlt évszázadban (Meadows et al.: A növekedés határai)

49 Élelmiszerek a kommunális hulladékban Kidobott étel (kg/év) kg/év Budapest USA Nagy-Britannia Bécs

50 Mit lehet tenni? EROEI Energy Returned On Energy Invested

51 EOREI: Energia kinyerhetőségi szint 1900 körül a kőolaj kinyerhetősége kb. 100 volt: Egy hordó kőolaj energiájával hozzávetőlegesen 100 hordó olajat lehetett a felszínre hozni.

52 EOREI: Energia kinyerhetőségi szint Jockey Ewing-nek még bőven megérte kitermelni 1978 áprilisában a kőolaj kinyerhetősége kb. 30 volt: Egy hordó kőolaj energiájával hozzávetőlegesen 30 hordó olajat lehetett a felszínre hozni.

53 EOREI: Energia kinyerhetőségi szint 2008-ban a kőolaj kinyerhetősége mindössze 8: Egy hordó kőolaj energiájával hozzávetőlegesen 8 hordó olajat lehetett a felszínre hozni.

54 Kitermelt nettő energia %-ban Életünk minősége EOREI: Energia kinyerhetőségi szint EOREI Az energiaforrások kitermelésének egyik korlátját az adja, hogy a kitermeléssel több energiához jussunk, mint amennyit a kinyerésbe belefektettünk. A nyert energia és a kitermeléshez használt energia hányadosát kinyerhetőségnek nevezzük: EROEI (Energy Reurned On Energy Invested)

55 Környezet alacsony entrópiájú rendszerek Egy rendszer entrópiája akkor lehet alacsony, ha a rendszer nem elszigetelt, hanem kölcsönhatásban áll környezetével. Ekkor a kölcsönhatás során lezajló energia- és anyagcsere (információcsere) tartja fenn a rendszer rendezettségét: A környezetéből megfelelő minőségű, alacsony entrópiájú anyag felvétele. Ezáltal a rendszer nagy entrópiájú anyagot és energiát ad vissza a környezetnek. Így a kölcsönhatás során az alacsony entrópiájú rendszer növeli környezete entrópiáját. Alacsony entrópiájú rendszerre és környezetére együtt már teljesül a termodinamika az entrópia növekedését előíró II. főtétele. Hogy egy rendszer a környezetével kölcsönhatásban kerülhet-e szervezettebb állapotba, az a rendszer energiájától és a rendszeren belüli kapcsolatoktól függ (Végh László, 2007).

56 Környezet - entrópia Entrópia csökkentő és növelő folyamatok a talaj-növény rendszerben A fotoszintézis olyan biológiai alapfolyamat, amelyben széndioxidból és vízből magasabban szervezett szénhidrát molekula képződik. Az ezzel ellentétes légzési folyamatban a fotoszintézis során felépült szénhidrát molekulából ismét víz és széndioxid keletkezik. A légzés a szétszóró, vagyis entrópia növelő folyamatok egyike, amelyet a hőenergia táplál.

57 Zöld energia? Növények CO 2 - megkötése a légkörből Műtrágya Művelési energia Öntözővíz Oxigénregeneráció Szénciklus Keményítőből és cellulózból üzemanyag Növények CO 2 - megkötése a kipufogógázból

58 Zöld energia EROEI kb. 1:1 USA: 26 millió hordó/nap, bioenergiával csak 12 %-ot termel ki Élelmiszertermő területek visszaesése várható Szénciklus Gabonatartalékok csökkenése várható Élelmiszer-árak növekedése várható Takarmányárak növekedése várható

59 Egyéb alternatív energiaforrások Szélerőművek, napelemek, vízierőművek

60 Napkollektor Sörösdobozokból épített napkollektor. A levegő áramoltatását 2 db ipari számítógép-ventilátor biztosítja. Energiaellátás: 1 db 20 W-os napelem. A lakótérbe juttatott levegő hőmérséklete napos idő esetén o C közötti. Fűtött terület: kb. 30 m 2 -es nappali szoba.

61 Hőszivattyú A hőszivattyú egy olyan hőtermelő berendezés, mely képes a természetben meglévő alacsony hőmérsékletű, de nagy mennyiségű hőenergiát magasabb hőmérséklet szintre emelni, átalakítani. Így, amivel eddig fűteni nem tudtunk (pl. kútvíz, talajvíz, talajhő, kűlső levegő), fűtésre alkalmassá tudjuk tenni. Az átalakításhoz energiát kell felhasználnunk (villamos, vagy hő), de az általa nyert energia többszöröse a befektetettnek. A hőszivattyú alapelvét Dr. Heller Tamás magyar mérnök, professzor fektette le a 30-as évek végén: Fordított hűtőszekrény : kívül hűt, az épületen belül fűt.

62 Hőszivattyú

63 Hőszivattyú

64 Hőszivattyú építése

65 Mielőtt elbíznánk magunkat. Ezzel vége a jó híreknek, minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. Kurt Vonnegut november 3. reggel 6 óra

66 Végh L., Szám D., Hetesi Zs.: Utolsó kísérlet Egy mai arab mondás: Legújabb kori Carnot-ciklus? Nagyapám még teveháton közlekedett, apám motorral járt, nekem terepjáróm van, fiam helikopterrel röpköd ide-oda, ám az unokámra újra a teve vár.

67 Epilógus ADY ENDRE: AZ ELSÜLLYEDT UTAK (1909) Hívott a titkok nagy mezője, Kellette magát száz sima út És én legényesen, dalolva Csaptam mögöttem be a kaput. Valamennyi út fölfelé tört, Ragyogón és virágba veszőn, S én feledtem a csendes udvart, Rohantam részegen a mezőn. Rohantam dalosán s vakultan, Befogtak új, csodás illatok S száz út végén nem vettem észre, Hogy már minden utam elfogyott. Sehol, sehol a régi hajlék, Ködbe és éjszakába borult Rét, út, virág, illat és udvar, Kapu, hit, kedv, mámor, nóta, mult.

68 Epilógus AZ ELSÜLLYEDT UTAK - folytatás Vad bozótok el-elbuktatnak, Emlékek és borzalmak között Taposom a vaksötét pusztát, Sorsomat és a sűrű ködöt. Vissza, a vén csöndes udvarba Elsüllyedt azóta mind az út S távolból hallom, ködben, éjben, Hogy nyitogatnak egy vén kaput.

69 Epilógus

70 Epilógus Életünk válságos korszakaiban mindanynyiunkat foglalkoztat, miféle korszakban élünk, természetünkhöz mennyire közeli, vagy távoli természetű a Világ egésze, a Világegyetem szükségképpen a jónak, az igaznak kell győznie a való világban is! Tévedés, hogy mindig a rombolás a hatékonyabb, hogy mindig a rossz terjed könnyebben, hogy a jó szükségszerűen mindig lépéshátrányban kell legyen mert minden létező erők forrása, a Természet szerint az élet igazságának rendeltetett a győzelem Jó lenne a Természet életerejével egylényegű eleven emberi életerőt visszavezetni kultúráink és társadalmaink vérkeringésébe. Szükségünk van a Világegyetem kozmikus-természetiemberi életerejére a mai elembertelenedett társadalmak újra emberré formálásához.

71 Az ember Anthroposz = előre tekintő (gör.)

72 Az ember Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés?

Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Mitől (nem) fenntartható a fejlődés? Globális gondok Válaszok és tévutak a XXI. század elején Gyulai Iván Ökológiai Intézet Melyek a problémák? Nincs elegendő erőforrás a gazdasági növekedés fenntartásához

Részletesebben

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens Fenntartható fejlődés 1987-ben adja ki az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága a

Részletesebben

Hőtan I. főtétele tesztek

Hőtan I. főtétele tesztek Hőtan I. főtétele tesztek. álassza ki a hamis állítást! a) A termodinamika I. főtétele a belső energia változása, a hőmennyiség és a munka között állaít meg összefüggést. b) A termodinamika I. főtétele

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák.

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS A hatékony intézkedések korszaka, világkonferenciák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens ENSZ világértekezlet: Stockholmi Környezetvédelmi Világkonferencia Stockholm, 1972. június 5-16.

Részletesebben

A globalizáció fogalma

A globalizáció fogalma Globális problémák A globalizáció fogalma átfogó problémák tudománya, amely az EGÉSZ emberiséget új j módon, tendenciájukban egyenesen egzisztenciálisan is érintik. Területei: például az ökológiai problematika,,

Részletesebben

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai

A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai A foglalkoztatás növekedés ökológiai hatásai Környezeti terhelések Természeti erıforrások felhasználása Tér (természetes élıhelyek) felhasználása Környezetbe történı kibocsátások A környezet állapotát

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

A modern biotechnológia növénynemesítési eljárásai mindenkor megfelelnek a kötelező gondosság elvének?

A modern biotechnológia növénynemesítési eljárásai mindenkor megfelelnek a kötelező gondosság elvének? Gundel étterem, Erzsébet királyné terem 2012. március 6. A modern biotechnológia növénynemesítési eljárásai mindenkor megfelelnek a kötelező gondosság elvének? Szigeti Tamás János MÉTE alelnök (WESSLING

Részletesebben

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei Ideális gázok részecske-modellje (kinetikus gázmodell) Az ideális gáz apró pontszerű részecskékből áll, amelyek állandó, rendezetlen mozgásban vannak.

Részletesebben

Termodinamikai bevezető

Termodinamikai bevezető Termodinamikai bevezető Alapfogalmak Termodinamikai rendszer: Az univerzumnak az a részhalmaza, amit egy termodinamikai vizsgálat során vizsgálunk. Termodinamikai környezet: Az univerzumnak a rendszeren

Részletesebben

Légköri termodinamika

Légköri termodinamika Légköri termodinamika Termodinamika: a hőegyensúllyal, valamint a hőnek, és más energiafajtáknak kölcsönös átalakulásával foglalkozó tudományág. Meteorológiai vonatkozása ( a légkör termodinamikája): a

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

Dr. Hetesi Zsolt óraadó tanár/vezető kutató ELTE/Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport

Dr. Hetesi Zsolt óraadó tanár/vezető kutató ELTE/Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport A növekedés határai Veszprém, MTA ülés 2009. november 6. Dr. Hetesi Zsolt óraadó tanár/vezető kutató ELTE/Fenntartható Fejlődés és Erőforrások Kutatócsoport Miről lesz szó? 1 2 3 4 Hol tartunk most (környezet)?

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁG????????????????????????????????

FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? FENNTARTHATÓSÁG???????????????????????????????? Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit arra, hogy

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Európai víz Charta. 3. lecke A víz jelentőségét az ember és környezete számára az

Részletesebben

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012.

Globális kihívások a XXI. század elején. Gyulai Iván 2012. Globális kihívások a XXI. század elején Gyulai Iván 2012. Melyek a problémák? Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Termodinamika (Hőtan)

Termodinamika (Hőtan) Termodinamika (Hőtan) Termodinamika A hőtan nagyszámú részecskéből (pl. gázmolekulából) álló makroszkópikus rendszerekkel foglalkozik. A nagy számok miatt érdemes a mólt bevezetni, ami egy Avogadro-számnyi

Részletesebben

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában

Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Az Öko-völgy Program szerepe a fenntartható nemzeti kultúra kialakításában Sölétormos Jenő (Gaura Sakti das) Krisna-völgy elnöke Definíciók A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen

Részletesebben

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!! Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

Munka- és energiatermelés. Bányai István

Munka- és energiatermelés. Bányai István Munka- és energiatermelés Bányai István Joule tétele: adiabatikus munka A XIX. Sz. legnagyobb kihívása a munka Emberi erőforrás (rabszolga, szolga, bérmunkás, erkölcs?, ár!) Állati erőforrás (kevésbé erkölcssértő?,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Fenntartható mezőgazdálkodás. 98.lecke Hosszú távon működőképes, fenntartható

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG?

KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? KÉNYSZER VAGY LEHETŐSÉG? Energiatudatos építészet, megvalósult projektek. Kormos Gyula Építész, épületenergetikai szakértő A globális átlaghőmérséklet alakulása 1860 és 2000 között Forrás: Harnos Zs; Gaál

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1 1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1 Kérdések. 1. Mit mond ki a termodinamika nulladik főtétele? Azt mondja ki, hogy mindenegyes termodinamikai kölcsönhatáshoz tartozik a TDR-nek egyegy

Részletesebben

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE

A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE A XXI. SZÁZAD URBANISZTIKAI KIHÍVÁSAI ACZÉL GÁBOR A MUT ELNÖKE FENNTARTHATÓ FEJL DÉS SZINERGIA KLÍMAVÁLTOZÁS KREATÍV VÁROS ÉLHET VÁROS EURÓPAI TUDÁSHÁLÓZAT GLOBALIZÁCIÓ INFORMATIKAI FORRADALOM GLOBÁLIS

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA Futó Kinga 2014.10.01. Metabolizmus Metabolizmus = reakciók együttese, melyek a sejtekben lejátszódnak. Energia nyerés szempontjából vannak fototrófok ill. kemotrófok. szervesanyag

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

Magyarország műanyagipara 2009-2010

Magyarország műanyagipara 2009-2010 Magyarország műanyagipara 2009-2010 (Hogyan is állunk?) Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszter III. Műanyagipari Konferencia Budapest, 2011.április 27. Ollár Péter MMSZ 1 Műanyag-feldolgozás eloszlása

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

Termodinamika. Belső energia

Termodinamika. Belső energia Termodinamika Belső energia Egy rendszer belső energiáját az alkotó részecskék mozgási energiájának és a részecskék közötti kölcsönhatásból származó potenciális energiák teljes összegeként határozhatjuk

Részletesebben

G L O B A L W A R M I N

G L O B A L W A R M I N G L O B A L W A R M I N Az üvegházhatás és a globális felmelegedés Az utóbbi kétszáz évben a légkör egyre többet szenved az emberi tevékenység okozta zavaró következményektől. Az utóbbi évtizedek fő változása

Részletesebben

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet

...komfort Neked. naturalhouse. épületgépészet ...komfort Neked naturalhouse épületgépészet Energiatakarékosság A természet energiája a lábunk elõtt hever A hõszivattyú biztosítani tudja Önnek a szükséges energiát a fûtéshez, melegvíz készítéshez.

Részletesebben

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás

Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás Földminőség, fenntartható és környezetbarát gazdálkodás A földminősítés elvi alapjai Rajkai Kálmán MTA TAKI Copyright 1996-98 Dale Carnegie & Associates, Inc. 1 Az előadás felépítése Cél: a földminősítés

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Az ökológiai lábnyom számítás gyakorlata. Dr. Szigeti Cecília Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

Az ökológiai lábnyom számítás gyakorlata. Dr. Szigeti Cecília Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Az ökológiai lábnyom számítás gyakorlata Dr. Szigeti Cecília Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Ökológiai gondolat Nézd az Isten művét: ki tudja kiegyenesíteni, amit ő görbévé tett?

Részletesebben

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD?

HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? HÁNY EMBERT TART EL A FÖLD? Az ENSZ legutóbbi előrejelzése szerint a Föld lakossága 2050-re elérheti a 9 milliárd főt. De vajon honnan lesz ennyi embernek tápláléka, ha jelentős mértékben sem a megművelt

Részletesebben

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett

Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Pannon löszgyep ökológiai viselkedése jövőbeli klimatikus viszonyok mellett Cserhalmi Dóra (környezettudomány szak) Témavezető: Balogh János (MTA-SZIE, Növényökológiai Kutatócsoport) Külső konzulens: Prof.

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

Globális pénzügyek és a biodiverzitás finanszírozása

Globális pénzügyek és a biodiverzitás finanszírozása Globális pénzügyek és a biodiverzitás finanszírozása Kell-e finanszírozni a biodiverzitást? A biodiverzitást a környezet változásai szabják meg Változások: természetesek+mesterségesek Változások a rugalmasságot

Részletesebben

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája.

A munkavégzés a rendszer és a környezete közötti energiacserének a D hőátadástól eltérő valamennyi más formája. 11. Transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai 1 Melyik állítás HMIS a felsoroltak közül? mechanikában minden súrlódásmentes folyamat irreverzibilis. disszipatív folyamatok irreverzibilisek. hőmennyiség

Részletesebben

Vegyél elő papírt és tollat!

Vegyél elő papírt és tollat! Vegyél elő papírt és tollat! Válaszolj írásban! 1.Mi a globalizáció? 2.Mi a fogyasztói társadalom? 3.Mi a fenntartható fejlődés? 12. Napjaink globális problémái Témakör Leginkább ennek nézz utána! A globalizálódó

Részletesebben

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása.

ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása. ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE. Ha egy baj elhárításáról van szó, az első teendő az ok, az eredet feltárása. Esetünkben megvan a tettes is. Az energiaipar! Mert, mit is csinál az energiaipar?

Részletesebben

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása

Fürdőlétesítmények energia optimalizálása XXXIV. Országos Vándorgyűlés Balneotechnikai Szakosztály 2016. július 6-8. Fürdőlétesítmények energia optimalizálása Papp Dóra A cél pedig olyan fürdő megvalósítása, amely az esztétikus külső, a jó hatásfokú

Részletesebben

A problémák, amikre válaszolni kell

A problémák, amikre válaszolni kell A problémák, amikre válaszolni kell Fenntarthatatlan gazdaság visszatérı válságok Környezeti krízis éghajlatváltozás Kimerülı erıforrások - energiafüggıség Növekvı társadalmi egyenlıtlenség - igazságtalanság

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására

Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Visszaesés vagy új lendület? A nemzetközi válság hatása a közép-európai térség járműgyártására Túry Gábor MTA Világgazdasági kutatóintézet Válságról válságra A gazdasági világválság területi következményei

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató Termikus napenergia hasznosítás napkollektoros rendszerekkel Általában kiegészítő

Részletesebben

Az Európai Unión belüli megújuló energiagazdálkodás és a fenntarthatóság kérdése

Az Európai Unión belüli megújuló energiagazdálkodás és a fenntarthatóság kérdése Az Európai Unión belüli megújuló energiagazdálkodás és a fenntarthatóság kérdése Készítette: Bálint Réka Környezettan BSc Témavezető: Prof. Dr. Kerekes Sándor Egyetemi tanár Bevezetés, célkitűzés Kiindulás:

Részletesebben

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

A gáz halmazállapot. A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 A gáz halmazállapot A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 0 Halmazállapotok, állapotjelzők Az anyagi rendszerek a részecskék közötti kölcsönhatásoktól és az állapotjelzőktől függően

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás?

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás? Magyar Energetikai Társaság ENERGIA MŰHELY 10. rendezvény 2013. Június 11. Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás? Fodor Zoltán 1 TARTALOM 1. A HŐSZIVATTYÚS TECHNIKA NEMZETKÖZI HELYZETE 2. A FEJLESZTÉS

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Készítette: Szerényi Júlia Eszter

Készítette: Szerényi Júlia Eszter Nem beszélni, kiabálni kellene, hogy az emberek felfogják: a mezőgazdaság óriási válságban van. A mostani gazdálkodás nem természeti törvényeken alapul-végképp nem Istentől eredően ilyen-, azt emberek

Részletesebben

Termodinamika. 1. rész

Termodinamika. 1. rész Termodinamika 1. rész 1. Alapfogalmak A fejezet tartalma FENOMENOLÓGIAI HŐTAN a) Hőmérsékleti skálák (otthoni feldolgozással) b) Hőtágulások (otthoni feldolgozással) c) A hőmérséklet mérése, hőmérők (otthoni

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS Az ember és környezete, ökoszisztémák. Dr. Géczi Gábor egyetemi docens Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Ember és környezete az idő függvényében Barótfi, 2008 Nooszféra

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai

A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai A szén dioxid leválasztási és tárolás energiapolitikai vonatkozásai Gebhardt Gábor energetikai mérnök BSc Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozat Magyar Energia Fórum, Balatonalmádi, 2011 Tartalom

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 2. előadás. Társadalmi, gazdasági fejlődés és globális hatásai Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK.2010.

Környezetgazdálkodás 2. előadás. Társadalmi, gazdasági fejlődés és globális hatásai Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK.2010. Környezetgazdálkodás 2. előadás Társadalmi, gazdasági fejlődés és globális hatásai Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK.2010. Aurelio Peccei olasz gazdasági szakember által alapított nemzetközi tudóstársaság:

Részletesebben

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik. Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA BIOENERGETIKA I. 1. kulcsszó cím: Energia A termodinamika első főtétele kimondja, hogy a különböző energiafajták átalakulhatnak egymásba ez az energia megmaradásának

Részletesebben

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán

Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán CO 2 BIO-FER Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán előállítás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Enyingi Tibor Mérnök biológus Klaszterigazgató

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

Épületek hatékony energiaellátása

Épületek hatékony energiaellátása Épületek hatékony energiaellátása Dr. Büki Gergely Magyar Energetikusok Kerekasztala 2009. február 10. 1. Energiatükör - tanulságok EU 27 Magyarország 1995 2006 1995 2006 Végenergia-felhasználás, F PJ

Részletesebben

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 2011. 09. 22 Új technológiák, magyar fejlesztések a megújuló energia területén Gróf Gyula BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Műegyetem Kutatóegyetemi program Napi Gazdaság Konferencia 1 Előadás

Részletesebben

A fenntartható fejlődés globális kihívásai

A fenntartható fejlődés globális kihívásai A fenntartható fejlődés globális kihívásai Társadalmi igazságtalanság, növekvő konfliktusok, fokozódó szegénység Erkölcsi hanyatlás A környezet degradációja, az erőforrások szűkössége a növekedés fenntartásához

Részletesebben

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN

KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN KÖRNYEZETGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO,

Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, Arday Istvan - Rozsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ 11. A közepiskobik 10. evfolyama szamara 1, ' MUSZAKI KÖNYVKIADO, BUDAPEST A vnag VALTOZÖ TARsADALMI-GAZDASAGI KEPE: A GAZDASAGI :tlet SZERKEZETENEK

Részletesebben

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig

Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig Környezet fogalma Földtörténeti, kémiai és biológiai evolúció Ember megjelenése és hatása a környezetre az ókortól az ipari forradalomig H.G. Wells és José Martí A XX. században az előző évszázadokénál

Részletesebben

Minek kell a matematika? (bevezetés)

Minek kell a matematika? (bevezetés) Tudomány Minek kell a matematika? (bevezetés) Osváth Szabolcs a tudomány az emberiségnek a világ megismerésére és megértésére irányuló vállalkozása Semmelweis Egyetem a szőkedencsi hétszáz éves hárs Matematika...

Részletesebben

3. Ökoszisztéma szolgáltatások

3. Ökoszisztéma szolgáltatások 3. Ökoszisztéma szolgáltatások Általános ökológia EA 2013 Kalapos Tibor Ökoszisztéma szolgáltatások (ecosystem services) - az ökológiai rendszerek az emberiség számára számtalan nélkülözhetetlen szolgáltatásokat

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

A környezetvédelem alapelvei

A környezetvédelem alapelvei A környezetvédelem alapelvei Alapelvek funkciói Kettős: - iránymutatás a jogalkotás számára - eligazítás a jogi dokumentumok gyakorlati alkalmazásában Az egzakt megismerés elve A környezet állapotának,

Részletesebben

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium

Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek. Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium Uniós szintű fellépések Hosszú- és középtávú tervek Dr. Baranyai Gábor Külügyminisztérium A kibocsátás csökkentés globális feladat A világ átlaghőmérséklet-növekedésének 2 C fok alatt tartása nemzetközileg

Részletesebben

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)?

MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Magyar Mérnök Akadémia MIÉRT ATOMENERGIA (IS)? Dr. EMHŐ LÁSZLÓ Magyar Mérnök Akadémia BME Mérnöktovábbképző Intézet emho@mti.bme.hu ATOMENERGETIKAI KÖRKÉP MET ENERGIA MŰHELY M 7. RENDEZVÉNY NY 2012. december

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02.

GOLD NEWS. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése 2011.05.02. Megjelent az Arany Világtanács legújabb negyedéves elemzése Az Arany Világtanács (World Gold Council, WGC) közzétette a negyedévente megjelelő, "Gold Investment Digest" névre hallgató legfrissebb elemzését.

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

MEMO: Közlekedés 2050 A főbb kihívások és intézkedések

MEMO: Közlekedés 2050 A főbb kihívások és intézkedések MEMO/11/197 Brüsszel, 2011. március 28. MEMO: Közlekedés 2050 A főbb kihívások és intézkedések A téma jelentősége A közlekedés alapvetően fontos gazdaságunk és társadalmunk számára, a mobilitás pedig nélkülözhetetlen

Részletesebben

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt.

Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A főbb küldőterületek előrejelzései, piaci várakozások 2006. Újvári Ágnes nemzetközi hálózati igazgató Magyar Turizmus ZRt. A nemzetközi turizmus középtávú tendenciái 2005-ben minden korábbinál szívesebben

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben