Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM KÉRELEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM 2012. KÉRELEM"

Átírás

1 1. sz. melléklet 1. A kérelmező adatai 1.1. A kérelmező megnevezése Belügyminisztérium ORSZÁGOS KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAM KÉRELEM program megnevezése: A kérelmező irányítószáma, postai címe 1.3. Megye 1.4. Képviseletre jogosult neve, beosztása 1.5. Képviseletre jogosult telefonszáma 1.6. Képviseletre jogosult címe 1.7. A kérelmező (gazdálkodó szervezet) típusa 1.8. A kérelmező a támogatott foglalkoztatást megelőző havi statisztikai állományi létszáma fő 2. A foglalkoztatás adatai a teljes programban 2.1. Foglalkoztatni tervezett közfoglalkoztatott létszám (átlaglétszám) fő 2.2. A programban érintett települések száma 2.3 A program kezdő munkanapja (dátum) 2.4 A program befejező munkanapja (dátum) 3. Az igényelt támogatás adatai (forintban, nem kerekítve) 3.1. Az igényelt támogatás összesen Ft 3.2. Munkabérre Ft 3.3 Szociális hozzájárulási adóra Ft Közvetlen költségekre összesen Ft 3.5. Szervezési költségek (ha 100 főnél nagyobb a létszám a támogatás 3 %-a) Ft Mindösszesen Ft 4. Vállalt saját erő Ft 5. A program összes költsége Ft - 1 -

2 6. A kapcsolattartó személy / aki intézkedésre jogosult / neve: beosztása: címe: telefon(ok): mobil: vezetékes: fax: 7. Kérelmező törzsadatai 7.1. ÁHT azonosító (kincstári körbe tartozó gazdálkodónál) számlavezető pénzintézet neve, címe: valamennyi bankszámla szám: adószám: rendelkezők: utalványozók: 8. A programban érintett település(ek) felsorolása (valamennyi érintett település adatát meg kell adni,ahonnan közfoglalkoztatottakat toboroznak) 9. a. A programban tervezett képzés b. indokolása. A tematika rövid leírása, c. a képzésre javasolt intézmény megjelölése. A képezni igényelt létszám szakmánkénti és képzési típusonkénti bontása. (A megyei/fővárosi munkaügyi központ Alkalmazni képzési kívánt referensével egyezetve.) Település neve Ir.száma közfoglalkoztatottak száma (fő) Sorszám

3 10. Tervezett képzés(ek) adatai Sorszám Képzés megnevezése OKJ száma Tervezett létszám (fő) Képzés időtartama (dátum) Képzés költsége (Ft) kezdete vége Ft/fő összesen Mindösszesen: 11. A program során elvégzendő feladatok számbavétele és szakmai indokai, a tevékenység bemutatása foglalkoztatás helye szerint és a kérelem egészére összesítve is

4 - 4 -

5 12. A megvalósításban érintett partnerek, szakmai és civil szervezetek érdekképviseletek tevékenysége, kapcsolódása a programhoz Együttműködő partnerek listája (Szükség szerint bővíthető) Kapcsolattartás Név Feladat gyakorisága módja 13. Foglalkoztatni tervezett létszám és munkabér Sorszám Munkakörök Létszám (fő) Bérköltség Ft/fő/hó 1. Programvezető 2. Csoportvezető 3. Felsőfokú szellemi alkalmazott 4. Brigádvezető 5. Adminisztratív dolgozó 6. Szakmunkás 7. Betanított munkás 8. Segédmunkás Összesen: A bérek tervezésénél bérként legfeljebb a garantált közfoglalkoztatási bér 1 (középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakör esetében), illetve közfoglalkoztatási bér (szakképzettséget és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör esetében) vehető figyelembe. 1 8 órás határozott idejű közfoglalkoztatás esetében a Közfoglalkoztatási bér Ft, közfoglalkoztatási garantált bér esetében Ft 8 órás közfoglalkoztatási jogviszony alkalmazása mellett

6 14. Munkaterv Ellátandó feladat megnevezése Ellátandó feladat helyszíne (cím, hrsz., útszakasz, stb. megnevezése) Munkavégzés tervezett időtartama (dátum) kezdete vége Tervezett létszám (fő) Ellátandó feladathoz szükséges munkakör - 6 -

7 15. Foglalkoztatás ütemezése Adatlap-kitöltési segédlet Sorszám Szakké pz. igénye l (igen/ nem) Létsz ám (fő) Foglalkoztatásra vonatkozó adatok Nap i Jogviszo mu nyra Szociális n- vonatkoz hozzájár kai ó ulási adó dő szerződé (ór s dátuma a) Foglalko zta-tás kezdete Foglalko zta-tás vége Támoga tás mérték e Figyelemb e vehető alapbér (Ft) Igényelt támogatás Max. adható bértámoga tás összesen 1. - Ft - Ft - Ft 2. - Ft - Ft - Ft 3. - Ft - Ft - Ft 4. - Ft - Ft - Ft 5. - Ft - Ft - Ft 6. - Ft - Ft - Ft 7. - Ft - Ft - Ft 8. - Ft - Ft - Ft Szociális hozzájárulás i adóra adható max. támogatás összesen Mindösszese n Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft A táblázat elektronikus formában letölthető az alábbi linken: %C3%A1bla&content=sajtonak_sajtoanyagok_110919_segedtablak - 7 -

8 16. A program költségeinek részletes bontása ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA (Forintban, nem kerekítve) Az első oldali összefoglaló táblával a B oszlopba írt adatoknak kell megegyezni! Költségek megnevezése A= B+C B C Költségek (I.) Összes költség Igényelt támogatás Saját forrás 1. Foglalkoztatni kívánt álláskeresők bére 2. Foglalkoztatni kívánt álláskeresők szociális hozzájárulási adójára 3. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége 4. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség 5. Munkaruha és egyéni védőeszközök költsége 6. Közfoglalkoztatottak szállításának költsége (munkásszállítás) 7. Kis értékű tárgyi eszközök költsége 8. Tárgyi eszközök költsége 9. Szervezési költségek Összesen A (1-9 sor): Programban foglalkoztatni kívánt álláskeresők bére és járuléka összesen 1+2 sor Egyéb költségek (saját forrásból): (bővíthető, cserélhető)( II.) 10. Munkásszállítás kiegészítése 11. Tárgyi eszköz kiegészítése 12. Anyagköltség 13. Összesen II. ( sorok) Összesen (I+II) Kérelem teljes költsége Összes költség Támogatás Saját forrás

9 A közfoglalkoztatás költségeire előleget kérek nem kérek Előleg igénylése (Ft) Bérköltség* Közvetlen- és szervezési költség** 1. részlet: 2. részlet: *Maximum a teljes bérköltség támogatási igény egy hónapra vetített összege, mely egy összegben igényelhető. **A közvetlen- és szervezési költség együttes összegének 100%-ára igényelhető két részletben. Az első részlet max. 70% lehet. 18. Igényelt közvetlen költségek felsorolása (Kérjük a táblázatot a projektben felmerült költségnemenként csoportosítva* kitölteni) 2 A megfelelő válasz aláhúzandó! - 9 -

10 Sorszám Költség megnevezése Mennyiségi egység Elszámolni kívánt mennyiség Ft/egy mennyiségi egység Nettó költség (Ft) Összesen: * Költségnemek csoportosítása, melyeket költségnemenként külön táblázatban kell megjeleníteni: munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége; munkába járással kapcsolatos utazási költség és munkásszállítás költsége; kis értékű tárgyi eszköz; nagy értékű tárgyi eszköz 3 ; szervezés költsége. ÁFA Összesen (Ft) 19. Igényelt közvetlen költségek összesítése 3 Azok a beszerzések, ahol az eszközök, tárgyak egységára eléri, vagy meghaladja a Ft-ot

11 Sorszám Költségnem megnevezése Nettó költség (Ft) ÁFA Összesen (Ft) Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz, 1. foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költsége Munkába járással kapcsolatos utazási költség és 2. munkásszállítás költsége 3. Kis értékű tárgyi eszköz 4. Nagy értékű tárgyi eszköz 5. Szervezés költsége Összesen:

12 NYILATKOZAT Kijelentem, hogy a támogatás igénybevételének a törvény által meghatározott feltételeit teljesítem; vagyis: 1. Nyilatkozom, hogy a foglalkoztatás során felmerülő költségek támogatáson felüli részével rendelkezem Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatás keretében elvégzendő munkákra más szervtől díjazásban nem részesülök. 3. Nyilatkozom, hogy a kérelem olyan feladatok ellátására irányul, melyek ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt. Nyilatkozom továbbá, hogy a támogatott költségekre vonatkozóan normatív, illetve egyéb támogatásban nem részesülök. 4. Nyilatkozom, hogy ebben a tárgyban, ebben az évben támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg5 nem nyújtottam benyújtottam Amennyiben benyújtott, az alábbi helyre és időpontban: Kijelentem, hogy ÁFA levonási joggal 5 : nem rendelkezem. rendelkezem, de nem érvényesítem. rendelkezem és érvényesítem azt. 6. Kijelentem, hogy a szervezet felszámolás, csődeljárás, végelszámolás, vagy egyéb megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt5 áll nem áll. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fentiekben meghatározott bármely eljárás hatálya alatt áll a szervezet, úgy támogatásban nem részesülhetek. 7. Kijelentem, hogy a közfoglalkoztatással a foglalkoztatás megkezdését megelőző hónap statisztikai állományi létszámhoz képest többletfoglalkoztatást valósítok meg. 8. Kijelentem, hogy a támogatással érintettel azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló(k) munkaviszonyát a támogatás folyósítását megelőző 3 hónapban a működési körben felmerülő okból, rendes felmondással, illetve felmentéssel nem szüntettem meg. 4 Amennyiben a projekt megvalósítója felajánlott saját forrást. 5 A megfelelő rész aláhúzandó

13 9. Vállalom, hogy a támogatás időtartama alatt a támogatással foglalkoztatott és a vele azonos és/vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló(k) munkaviszonyát működési okból rendes felmondással nem szüntetem meg. 10. Vállalom, hogy a támogatási időtartam alatt nem foglalkoztatom a támogatással foglalkoztatott álláskeresőt az évi XXII. tv. (Mt.) a (kirendelés), 150. (1) bekezdése (másik munkaadónál történő munkavégzés), vagy a 193/C. a) pontja (munkaerő-kölcsönzés) alapján. 11. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatott munkakörökben kizárólag a munkaügyi kirendeltség által kiközvetített álláskeresőt foglalkoztatom. 12. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a Támogató által előírt biztosítékot a hatósági szerződés aláírásakor átadom. Biztosítékként a foglalkoztató valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással terhelhető fizetési számlájára, számlavezető pénzintézet(ek) által záradékolt, beszedési megbízás benyújtására vonatkozó Felhatalmazó levél fogadható el. 13. Vállalom, hogy amennyiben a támogatást megalapozó körülményeimben változás következik be, azt az illetékes munkaügyi kirendeltségen a tudomásomra jutástól számított 8 napon belül írásban bejelentem. 14. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak a /2011. (.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeinek megfelelek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok fentiek szerinti feltételrendszerének nem felel meg, úgy támogatásban nem részesülhetek. 15. Nyilatkozom, hogy a /2011. (.) Korm. rendelet alapján jelen kérelem benyújtásának napján esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozásom (adó-, vám-, illeték-, járuléktartozás) 6 van nincs 16. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás fennállásáról és annak összegéről az állami adóhatóság az Ávr. 79. (1) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében a kincstár, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elektronikus úton történő megkeresésére adatot szolgáltat. 17. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataimhoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az Ávr-ben meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 18. Nyilatkozom, hogy megfelelek az Áht. 50. (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott 6 A megfelelő rész aláhúzandó

14 miniszteri rendelet alapján vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátom. 19. Nyilatkozom, hogy az Ávr. 81. (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségemet teljesítem, amennyiben a 80. (1) bekezdés a), c)-d), vagy f) pontjaiban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, tudomásomra jutástól számított 8 napon belül köteles vagyok azt írásban bejelenteni a támogatónak. 20. Vállalom, hogy az Ávr. 82. a) h) pontjai szerinti esetekben a támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a rendeletben foglaltak szerint visszafizetem. 21. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a évi CLXXXI. törvénynek megfelelően tett nyilatkozatok alapján támogatásban nem részesülhetek, illetve az e törvény megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét közzétette, úgy a kérelem elutasításra kerül. 22. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben szereplő adatok közérdekűek és nyilvánosságra hozhatók. 23. Kizárólag a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt jogcímeken igényeltem támogatást. 24. Vállalom, hogy az Áht. 50. (1) bekezdése b) pontja alapján az abban meghatározott közzétételi kötelezettségnek a hatósági szerződés megkötése előtt eleget teszek. 25. Alulírott nyilatkozom, hogy a kérelemben és jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak, hitelesek. A kérelmet a Korm. rendelet ismeretében, a fenti tartalommal benyújtom. Kelt: aláírás A kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat és igazolásokat (értelemszerűen, ha a kérelmezőre vonatkozik): 1. Munkaerőigény bejelentőlap

15 2. Foglalkoztató adatlap. 3. Gazdasági társaság esetén a cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített olyan másolata, amelyet a munkaadó az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, vagy igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról. 4. Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, és a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás. 5. Költségvetési intézmény munkaadó esetében az alapító okirat másolata, amelyet a munkaadó az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el. 6. Önkormányzat esetében a Magyar Államkincstár által kiállított Törzskönyvi Igazolás. Amennyiben a korábban beadott Törzskönyvi Igazoláshoz képest változás nem történt nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő a munkaadói nyilatkozat is. 7. A cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya vagy annak munkaadó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelő aláírással és pecséttel ellátott másolata. 8. A felügyeleti szerv hozzájárulása a kérelemhez. Társulási gyűlés, képviselőtestület, közgyűlés határozata; nonprofit kft. esetében valamennyi alapító önkormányzat egyetértése (amennyiben a kérelmező nem önállóan gazdálkodik). 9. A felügyeleti szerv igazolása az egyéb saját források meglétéről, ha azok készpénzben (elkülönítés), vagy természetben (rendelkezésre állás) szükségesek a program megvalósításához. 10. A számlavezető pénzintézet(ek) nyilatkozata a kérelemben vállalt, készpénzben szükséges saját források meglétéről. 11. A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek másolatát, ha a tevékenység ezt igényli. (Pl. területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség állásfoglalását, környezetvédelmi hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedélyt kell csatolni) 12. A program műszaki megalapozottságát, alátámasztó számításokat, leírásokat, átnézeti és helyszínrajzokat stb. 13. A kérelmező települések(ek) Roma Kisebbségi Önkormányzataival (ha van), valamint, ha partnerként részt vesz a kérelemben, roma civil szervezettel való partneri együttműködési megállapodást, aminek ki kell terjednie a munkaerő-toborzásban való részvételre, valamint a program folyamatos figyelemmel kísérésének lehetőségére, amennyiben a foglalkoztatottak között a romák aránya legalább 20 %. 14. Teljes körű, NAV által kiadott köztartozás mentességet igazoló, 30 napnál nem régebbi dokumentum. 15. Nyilatkozat és Közzétételi kérelem kitöltve (1-2. sz. melléklet)

16 NYILATKOZAT 1. sz. melléklet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról Kérelmező neve: személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a kérelmezőként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás

17 KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM ( 35/2) 2. sz. melléklet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Törvény) 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről Kérelmező neve: Természetes személy lakcíme: Születési helye, ideje: Gazdasági társaság esetén székhelye: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Képviselőjének neve: Egyéb szervezet esetén székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a kérelmezőként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a) A támogatási eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak (Kizárólag természetes személy kérelmező esetén!). Indokolás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet nev, székhelye_beírandó): b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy kérelmező esetén!). Indokolás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): Köztársasági Elnök, Országgyűlés által választott vagy a Köztársasági Elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv a Törvény 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

18 c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy kérelmező esetén!). Indokolás: Közeli hozzátartozóm a támogatási eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, vagy neveltgyermek, örökbefogadó-, vagy mostoha-, vagy nevelőszülő, testvér A kérelmezőként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság kérelmező esetén!). Indokolás: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, vagy neveltgyermek, örökbefogadó-, vagy mostoha-, vagy nevelőszülő, testvér e) A kérelmezőként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert o vezető tisztségviselője, o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a támogatási eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):... A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):... Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): Köztársasági Elnök, Országgyűlés által választott vagy a Köztársasági Elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Törvény 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

19 A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha-, vagy neveltgyermek, örökbefogadó-, vagy mostoha-, vagy nevelőszülő, testvér Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt: Aláírás/Cégszerű aláírás

20 N Y I L A T K O Z A T 7 a köztehermentességről 3. sz. melléklet Alulírott. (Kedvezményezett) kijelentem/kijelentjük, hogy a társaságnak/szövetkezetnek/vállalatnak/egyéni vállalkozónak a.. számú hatósági szerződés (a továbbiakban: Szerződés) aláírásának időpontjában a NAV irányában adó-, és/vagy járulék-, és/vagy illetéktartozása nem áll fenn, önkormányzat irányában köztartozása nem áll fenn, az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére igénybe vett támogatásból eredő köztartozása nem áll fenn, az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nem áll fenn, vagy számára a. hatóság/önkormányzat a fennálló.. Ft tartozására/tartozásából fizetési könnyítést hó napjáig terjedő részletfizetést, és/vagy fizetési halasztást engedélyezett. Felelősségem/felelősségünk tudatában kijelentem/kijelentjük és igazolom/igazoljuk, hogy a nyilatkozat valós adatokat és információkat tartalmaz. Tudomásul veszem/vesszük, hogy amennyiben a nyilatkozat valótlan adatokat tartalmaz, és ez a szerződés megkötése után jut a tudomásukra, a... Megyei/Fővárosi Kormányhivatal Munkaügyi Központja mint a hatósági szerződés alapján a támogatást folyósító szervezetnek jogában áll a szerződéstől elállni és a támogatás visszavonásáról intézkedni. Kelt:, év hó nap PH. Cégszerű aláírás Előttünk mint tanúk: 1. Lakcím: név Szem. ig. sz.: 2. Lakcím: név Szem. ig. sz.: 7 Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) pontja szerint köztartozás: törvényben meghatározott, az államháztartás alrendszereinek költségvetéseiből ellátandó feladatok fedezetére előírt fizetési kötelezettség, amelynek megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik, valamint a köztestület működésének fedezetére törvényben előírt fizetési kötelezettség, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették. Köztartozás az is, ha az államháztartás alrendszereinek költségvetése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az előírt határidőig nem teljesíti. Az állami adóhatóság a támogatás visszafizetéséről rendelkező szerv megkeresésére a költségvetési támogatás visszatartási jogát e tartozások tekintetében is gyakorolja

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására

Pályázó/Ügyszám/ügyiratszám: 6. sz. melléklet ADATLAP. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6. sz. melléklet ADATLAP Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 1. A pályázó adatai: Neve:... Címe:... Adószáma:... Képviseletére jogosult Kapcsolattartó neve:... telefonszáma:... neve:...

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA POLGÁRMESTERE 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. TEL: 06/87/350-587 ELŐTERJESZTÉS Települési Önkormányzat Sümegprága képviselő-testületének 2011. január 6 - i nyilvános

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez

1. melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez melléklet KÉRELEM A nyári diákmunka elősegítése program keretében nyújtott bérköltség támogatás elnyeréséhez I. A kérelmező adatai (ha a munkaadó szervezet) Neve: Nagyalásony község Önkormányzata Címe

Részletesebben

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség):

Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására. A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): Pályázati adatlap munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának támogatására I. A pályázat rövid bemutatása A projekt címe A projekt megvalósításának helyszíne/i (település, térség): A projekt

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 440' NyíR~GYIfÁZA, KOSSU fh fér l. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524 544; FAX: +36 42 3"-0 4 ' E-MAIL: POlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL 1 A pályázat kódszáma:

Részletesebben

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet.

A támogatás mértéke a munkabér és járulékainak legfeljebb 70%-a lehet. TÁJÉKOZTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.3 Út a munka világába elnevezésű program (továbbiakban: TÁMOP 1.1.3 program) keretében bérpótló juttatásra jogosult álláskereső foglalkoztatásához

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezeteket, hogy

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben