2. Adatok a tantárgyról 2.1 Tantárgy megnevezése Mozgássérültek gyógypedagógiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. Adatok a tantárgyról 2.1 Tantárgy megnevezése Mozgássérültek gyógypedagógiája"

Átírás

1 TANTÁRGY-LEÍRÓ ŰRLAP 1. Adatok a programról 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4 Tanulmányi terület Neveléstudományok 1.5 Képzési szint Alapképzés (Licensz) 1.6 Szak / Képesítés Gyógypedagógia magyar nyelven Gyógypedagógus/ Képesítés kód: L Adatok a tantárgyról 2.1 Tantárgy megnevezése Mozgássérültek gyógypedagógiája 2.2 Előadási tevékenységek címzetese Dr. SIMON-UGRON ÁGNES, egyetemi adjunktus 2.3 Szemináriumi tevékenységek címzetese Dr. SIMON-UGRON ÁGNES, egyetemi adjunktus 2.4 Tanulmányi év III 2.5 Félév II 2.6. Értékeléstípus V 2.7 Tantárgy típusa KT 3. Felbecsült összidő(didaktikai tevékenységek órái félévre) 3.1 Heti óraszám 4 Amelyből: kurzus 2 szeminárium/sz Tanmenet összórái 48 Amelyből: kurzus 24 szeminárium/sz 24 Időalap elosztása óra Tankönyv, kurzus, könyvészet és jegyzet utáni tanulás 36 Kiegészítő dokumentáció könyvtárban, speciális elektronikai portálokon és terepen 36 Szemináriumok/laborgyakorlatok, témák, dolgozatok, portofóliumok és esszék előkészítése 52 Gyámság 1 Vizsgáztatás 2 Más tevékenység: 3.7 Egyéni tanulás összórái Összóra félévre Kreditszám 7 4. Előfeltételek (ott ahol szükséges) 4.1 tantervi Nem szükséges 4.2 kompetencibeli Nem szükséges 5. Feltételek (ott ahol szükséges) 5.1 A kurzus lefolyásához Audio-videovetítővel felszerelt előadóterem internet hozzáféréssel 5.2 A szeminárium/ laborgyakorlat lefolyásához Audio-videovetítővel, segédeszközökkel (mankó, bot, kerekesszék, ágy, matrac), softokkal felszerelt szemináriumterem, internet hozzáféréssel

2 6. Összegyűjtött speciális kompetenciák Szakmai kompetenciák Kereszt kompetenciák C.1 Speciális nevelési szükségletű gyerekek, fiatalok és felnőttek komplex (pszicho-, szocio-, pedagógiai) felmérése C.2 Specifikus gyógypedagógiai beavatkozás (kompenzálás, fejlesztés, terápia) SNI személyek számára C.3 Adaptált nevelési programok tervezése különböző szintek és célcsoportok számára C.4 Gyógypedagógiai tanácsadás különböző személyek, csoportok, kategóriák számára (gyerekek, tanulók, családok, tanárok, dolgozók) C.6 Speciális nevelési szükségletű személyek iskolai, szakmai és szociális inklúziójának elősegitése 1. Szakmai deontológiai szabályok alkalmazása, alapvető explicit értékrendszerek szerint, a fogyatékkal élő személyek jogaival és méltóságának tiszteletben tartásával 2. Interdiszciplináris szakmai csoportokban való hatékony együttműködés, a neveléstudományokra specifikus projektek, programok hatékony életbeültetése érdekében 3. Hatékony tanulási módszerek alkalmazása a szakmai életben az folytonos továbbképzés érdekében 7. A tantárgy célkitűzései (az összegyűjtött kompetenciák ráccsából tükröződik ) 7.1 A tantárgy általános célkitűzései 7.2 A tantárgy sajátos célkitűzései Standard kritétiumok és módszerek alkalmazása különböző folyamatok, programok, projektek, elvek, módszerek és elméletek minőségének felmérésére Szakprojektek kidolgozása a szakmában elfogadott elvek és módszerek segitségével C.2.2 Az elméleti ismeretek szakszerű értelmezése a sérüléstípushoz és a súlyosság mértékéhez adaptált gyógypedagógiai beavatkozási programok kidolgozása során C.3.1. Az oktatási stratégiák, tartalmak és módszerek meghatározása, osztályozása és kiválasztása az SNI személyek iskolai rehabilitációjának és fejlesztésének tervezésében és kivitelezésében C.3.2 Az alapvető gyógypedagógiai alapismeretek megfelelő használata: a specifikus beavatkozási, fejlesztési, tantervi stratégiák, tartalmak, eszközök tervezésének magyarázatában és értelmezésében C.4.2 A sérültek és családjaik alapvető szükségleteinek alapján választott gyógypedagógiai tanácsadási módszer indoklása és alkalmazása C.4.5 Gyógypedagógiai tanácsadási tervek kidolgozása és alkalmazása, azon SNI személyek értékelése és nyomon követése, akik ebben résztvettek C.5.3 Az adatszerzés és feldolgozás legmegfelelőbb módszereinek és eljárásainak azonosítása és eredményeik legmegfelelőbb hasznosítása a gyógypedagógiai gyakorlatban (fejlesztés, nevelés és szakmai integráció) C.5.4 A saját gyógypedagógiai kutatásokban használt eszközök, valamint a kutatások eredményeinek módszertani értékének kritikus, objektív és konstruktív kiértékelése, ezek továbbfejlesztése és a saját gyakorlat javítása érdekében C.5.5 Egyénreszabott fejlesztési terv kidolgozása és alkalmazása C.6.4 Az egyénreszabott nevelési programok kritikus és konstruktív értékelése a sérültek sikeres integrációjának megvalósításában

3 8. Tartalmak 8.1 Kurzus Didaktikai módszerek Megjegyzések 1. Bevezetés. A mozgás fogalma, szervezése és fiziológája. Mozgástanulás. A mozgás akadályozottsága. 2. Mozgáskorlátozottság fogalma. A mozgásfunkció zavarianak felosztása. A mozgáskorlátozottság gyógypedagógiai szempontú értelmezése, csoportosítása. 3. Mozgáskorlátozott gyermekek kórforma szerinti jellemzése. Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok. 4. Petyhüdt bénulást okozó kórformák. Dystrophia musculorum progressiva (izomsorvadás). Myelodysplasia (spina bifida, nyitott g erinc). Szülési felkarbénulás (paralysis obstetrica) 5. Korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek 6. Egyéb eredetű mozgás-rendellenességek. Chondrodystrophia (törpenö vés). Osteognesis imperfecta (csonttörékenység). Luxatio coxae (csípőficam). Pes equinovarus congenitus (veleszületett dongaláb). 7. A mozgástevékenységben akadályozott gyermek fejlődési sajátosságai. A mozgáskorlátozottság hatása a személyiség alakulására. beszélgetés beszélgetés érvelés esetelemzés Interaktív előadás esetelemzés kiscsoportos megbeszélés 8. A mozgáskorlátozattak inklúziója ötletbörze 9. A mozgáskorlátozottságból eredő speciális Interaktív előadás szempontok a fejlesztési tervekhez. Fejlesztési tervek. 10. Gyógypedagógiai-lélektani megismerés és tanácsadás mozgássérültek/ mozgáskorlátozottak ötletbörze esetén. Pszihodiagnosztikai próbák és értékelési skálák. Mozgáskorlátozottak iskolai és szakmai irányításának kritériumai és formái. 11. Módszertani ajánlás. Filozófiai, módszertani alapelvek. A mozgáskorlátozottság neuropszichológiai és gyógypedagógiai felmérési/értélkelési eszközei. 12. Életkortól és mozgáskorlátozottsági típustól függő módszertani ajánlások, terápiák. Az életminőség terjedelme a mozgáskorlátozott személyeknél. ötletbörze ötletbörze, érvelés Összesen 24 óra Könyvészet: 1. Bernolák Béláné (2006). Inkluzív nevelés. Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. Óvodai nevelés. sulinova Közoktatás fejlesztési- és Pedagógus-továbbképzési 2. Czibere Cs. (2006). Inkluzív nevelés. Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. sulinova Közoktatás fejlesztési- és Pedagógus-továbbképzési 3. Dombainé Eszergomi A. (2006). Inkluzív nevelés. Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek

4 kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest 4. Dombainé Eszergomi A., Szőlöszné Juhász Cs. (2008). Inkluzív nevelés. Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest 5. Donáth T. (2008). Anatómia Élettan. Átdolgozott kiadás. Medicina Könyvkiadó zrt., Budapest 6. Fiszter I. (2009). Mozgásszervi rehabilitáció. Medicina Könyvkiadó zrt., Budapest 7. Hoffmann J. (1996). Gyógypedagógia. Bevezetés a mozgásfogyatékos gyermekek pedagógiájába. Comenius BT, Pécs 8. Kiss E., Kollár K, Ursu Zs. (2007). Inkluzív nevelés. Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Dokumentációs útmutató. sulinova Közoktatás fejlesztési- és Pedagógustovábbképzési 9. Perjes K. (2009).Ortopédia. Harmadik, javított és bővített kiadás. Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi kar, Budapest 10. Racsmányi M. (2007). A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest 11. Simon J.-Gy. (felelős szerk.). (2010). Építsünk hidakat. Általános ismeretek a fogyatékkal élő személyek életmődjáról. HIFA-RO Kiadó, Marosvásárhely 12. Szabó Ákosné (szerk.). (2006). Inkluzív nevelés. Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. Bevezető a szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterölet ajánlásaihoz. sulinova Közoktatás fejlesztési- és Pedagógus-továbbképzési 13. Szabó Ákosné (szerk.). (2008). Inkluzív nevelés. Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiai és határtudományai köréből. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest 14. Tasnádi Á. (2008). A mozgássérülés típusainek felismerése, pszihés sajátosságai és életviteli jellemzői. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest 15. Vekerdy-Nagy, Zs. (2010). Rehabilitációs orvoslás, Medicina könyvkiadó Zrt, Budapest 8.2 Szeminárium / SZ. Didaktikai mószerek Megjegyzések 1. Bevezetés. A mozgás fogalma, szervezése és fiziológája. Mozgástanulás. A mozgás akadályozottsága. 2. Mozgáskorlátozottság fogalma. A mozgásfunkció zavarianak felosztása. A mozgáskorlátozottság gyógypedagógiai szempontú értelmezése, csoportosítása. 3. Mozgáskorlátozott gyermekek kórforma szerinti jellemzése. Végtagredukciós fejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok. 4. Petyhüdt bénulást okozó kórformák. Dystrophia musculorum progressiva. Myelodysplasia (spina bifida, nyitott gerinc). Szülési felkarbénulás (paralysis obstetrica) 5. Korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek 6. Egyéb eredetű mozgás-rendellenességek. Chondrodystrophia (törpenövés). Osteognesis imperfecta (csonttörékenység). Luxatio coxae (csípőficam). Pes equinovarus congenitus (veleszületett dongaláb). 7. A mozgástevékenységben akadályozott gyermek fejlődési sajátosságai. A mozgáskorlátozottság hatása a személyiség alakulására. Magyarázat, Ötletbörze, szerepjáték Esetelemzés Ötletbörze, beszélgetés, esetelemzés, kiegészítő 2óra gyakorló tematikus, gyakorló tematikus, gyakorló tematikus, gyakorló 2óra Tematikus, gyakorló Kiegészítő, számonkérő 8. A mozgáskorlátozattak inklúziója Esetelemzés, vita Gyakorló, tematikus 9. A mozgáskorlátozottságból eredő speciális Ötletbörze, beszélgetés 2óra szempontok a fejlesztési tervekhez. Fejlesztési tervek. számonkérő

5 10. Gyógypedagógiai-lélektani megismerés és tanácsadás mozgássérültek/ mozgáskorlátozottak esetén. Pszihodiagnosztikai próbák és értékelési skálák. Mozgáskorlátozottak iskolai és szakmai irányításának kritériumai és formái. 11. Módszertani ajánlás. Filozófiai, módszertani alapelvek. A mozgáskorlátozottság neuropszichológiai és gyógypedagógiai felmérési/értélkelési eszközei. 12. Életkortól és mozgáskorlátozottsági típustól függő módszertani ajánlások, terápiák. Az életminőség terjedelme a mozgáskorlátozott személyeknél. Esetelemzés, érvelések Esetelemzés, érvelések Bemutatás, esetelemzés, érvelések tematikus gyakorló, tematikus szintézis Összesen 24 óra Könyvészet 1. Bernolák Béláné (2006). Inkluzív nevelés. Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. Óvodai nevelés. sulinova Közoktatás fejlesztési- és Pedagógus-továbbképzési 2. Czibere Cs. (2006). Inkluzív nevelés. Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. sulinova Közoktatás fejlesztési- és Pedagógus-továbbképzési 3. Dombainé Eszergomi A. (2006). Inkluzív nevelés. Ajánlások mozgáskorlátozott gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest 4. Dombainé Eszergomi A., Szőlöszné Juhász Cs. (2008). Inkluzív nevelés. Sérülésspecifikus eszköztár mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest 5. Hoffmann J. (1996). Gyógypedagógia. Bevezetés a mozgásfogyatékos gyermekek pedagógiájába. Comenius BT, Pécs 6. Kiss E., Kollár K, Ursu Zs. (2007). Inkluzív nevelés. Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Dokumentációs útmutató. sulinova Közoktatás fejlesztési- és Pedagógustovábbképzési 7. Racsmányi M. (2007). A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei. Akadémiai Kiadó, Budapest 8. Simon J.-Gy. (felelős szerk.). (2010). Építsünk hidakat. Általános ismeretek a fogyatékkal élő személyek életmődjáról. HIFA-RO Kiadó, Marosvásárhely 9. Szabó Ákosné (szerk.). (2006). Inkluzív nevelés. Ajánlások sajátos nevelési igényű gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez. Bevezető a szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterölet ajánlásaihoz. sulinova Közoktatás fejlesztési- és Pedagógus-továbbképzési 10. Szabó Ákosné (szerk.). (2008). Inkluzív nevelés. Tanulmányok a tanulásban akadályozottak pedagógiai és határtudományai köréből. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest 11. Tasnádi Á. (2008). A mozgássérülés típusainek felismerése, pszihés sajátosságai és életviteli jellemzői. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, Budapest 9. A tantárgy tartalmának a megerősítése a társadalom képviselőinek, a szakmai egyesületeknek és a képviseleti alkalmazóknak elvárásaival a program ráeső témaköréből - Romániai Pszichológusok Társaságának Deontológiai Kódjának és előírásainak, törvényének megfelel (Colegiul Psihologilor din România, a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (www.copsi.ro) şi a Procedurilor de atestare în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004) A felsőoktatási foglalkoztatások-szakmák nyilvántartásának megfelel (Registrul Naţional al Calificărilor din învăţământul Superior (http://www.rncis.ro)

6 10. Értékelés Tevékenységtípus 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Jelentősége a végső jegyből 10.4 Előadás Vizsga Írásbeli értékelés 60% 10.5 Szeminárium Aktív részvétel 20% Esettanulmány Gyakorlati értékelésbemutatás és leadás 10.6 A minimális standard teljesítmény - a személyreszabott bevatkozási terv önálló kivitelezése - a komplex egyéni vagy családra vonatkozó gyógypedagógiai tanácsadási tevékenység esettanulmányként való kidolgozása 20% Kitöltés időpontja: A kurzus címzetesének aláírása: A szeminárium címzetesének aláírása: Dr. Simon-Ugron Ágnes, egyetemi adjunktus Az intézet jóváhagyásának időpontja: Az intézet igazgatójának aláírása: Dr. Szamosközi István, professzor

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA Transzverzális kompetenciák Szakmai kompetenciák A TANTÁRGY ADATLAPJA A képzési program adatai Felsőoktatási intézmény Kar Intézet Szakterület Képzési szint Szak / Képesítés Babeş-Bolyai Tudományegyetem,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek

A TANTÁRGY ADATLAPJA Közösségi pénzügyek 1. A képzési program adatai Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE

A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0005 MENTOR(h)ÁLÓ PROJEKT MÁTÉNÉ HOMOKI TÜNDE A GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLATOK KÉZIKÖNYVE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUS-KÉPZŐ KAR, GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZŐ INTÉZET 2011

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek

Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek Gyógypedagógia Szent Gergely Népfőiskola Záróvizsga Tételek 1. A gyógypedagógia fogalmi rendszere - hagyományok - alapfogalmak - tudományos megközelítések Gordosné Szabó Anna (2004): A hagyományait megőrizve

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet

A TANTÁRGY ADATLAPJA Gazdaságtörténet Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro A TANTÁRGY

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Valláspedagógiai és Zenepedagógiai Intézet

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Kiss Erika Kollár Katalin Ursu Zsuzsa sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai. A követelménymodul megnevezése: Schmehl Júlia A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1284-06 A tartalomelem

Részletesebben

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255 A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pedagógusok képzésének dilemmái magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak

Részletesebben

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához

Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógia Tanszék Útmutató a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány gyakorlatához 2009/2010. tanév Készítette: Meggyesné Hosszu Tímea 1 I. A Tanulásban akadályozottak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár intézmény 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Kommunikáció, Közkapcsolatok

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar FIZIKA 1.3 Intézet A MAGYAR TAGOZAT FIZIKA INTÉZETE 1.4 Szakterület FIZIKA / ALKALMAZOTT

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ. a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT ZÁRÓVIZSGA ÚTMUTATÓ a műszaki szakoktató BSc és a mérnöktanár MA szakon (A Műszaki Tudományi Kar záróvizsga szabályzatának melléklete)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. RÉSZ 1 Előszó A Kerek Világ Alapítvány 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy segítse a fogyatékos embereket életminőségük javításában, és a társadalomba való beilleszkedésükben.

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BabeşBolyai Tudományegyetem Kolozsvár 1.2 Kar Politikai, Közigazgatási és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet Újságíró Intézet

Részletesebben

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

2008. október HÍRLÁNC

2008. október HÍRLÁNC 2008. október HÍRLÁNC A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet VÁLTOZÁSOK MEGFELELÉSEK címmel országos konferenciát szervez. Tartalmi megújulások, tanulásszervezési,

Részletesebben

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek

adjunktus, mb. intézetigazgató 2012. augusztus 1-től 2014. augusztus 31-ig Oktatott elméleti tanegységek Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) E-mail(ek) Állampolgárság agota.szekeres@barczi.elte.hu magyar Születési dátum 1977. 01. 11. Neme Munkakör nő adjunktus, mb. intézetigazgató

Részletesebben

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL

MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM OM-azonosító: FI 44189 1091 Budapest, Kálvin tér 9. rektori.hivatal[kukac]kre.hu PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA MENTORI, VEZETŐTANÁRI FELADATOKRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS SZAKIRÁNNYAL A

Részletesebben

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre:

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre: 22436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 5. melléklet a 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 21. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség

Részletesebben

Támop PEJ jelentések:

Támop PEJ jelentések: Támop PEJ jelentések: 1 sz. PEJ jelentés: A projekt keretében a XVIII. ker. SOFI 4 munkatársának továbbképzését biztosítjuk. A tervezett beiskolázások közül egy munkatársunk (Marton Andrea) továbbképzését

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI, HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓS TERV 2014-2015 Esélyegyenlőségi terv törvényi háttere: Törvények Petrovay György Katolikus Általános Iskola, A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1993.

Részletesebben