Csatornahelyzet településünkön

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csatornahelyzet településünkön"

Átírás

1

2 november Ismét szépkorú lakost köszöntöttünk: Nagy Béla Péterné tápiószelei lakost 90. születésnapja alkalmából kerestük fel Orbán Viktor kormányfő által aláírt díszoklevéllel és Önkormányzatunk ajándékával. Minden korábbi tájékoztatás ellenére a tervezett téli közfoglalkoztatás ( től ig) kapcsán településünkön csak 38 fő foglalkoztatása valósul meg. (A behívott 105 főt az utolsó pillanatban módosította a minisztérium 38-ra "nincs többre pénz"!) Azt, hogy milyen pénzkeret állt rendelkezésre az tudni kellett, az pedig, hogy négyszáz embert a művelődési házba citáltak és felbiztatták azzal, hogy kapnak munkát 6 hónapra majd harmadára csökkentik a létszámot ezt, megalázó játszadozásnak tekintem a legszegényebb, legkiszolgáltatottabb emberekkel! A foglalkoztatottak közül KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: 33 főt képzésbe is be szeretnének vonni, ám eddig a képzésre még nem sikerült szerződést kötni. Lehet, hogy képzés sem lesz? Elhunyt képviselők és települési kitüntetettek sírjain október 30-án helyeztük el az Önkormányzat koszorúját. Felállításra került a Blaskovich testvérek szobra a múzeum kertjében! A Blaskovich Múzeum Baráti Köre újból hatalmasat alkotott, hogy véghezv itt e, me g v aló s íto tt a álma it! Valamennyiünk nevében köszönjük a szobrot! Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a január 1-jével bevezetésre kerülő önkormányzati segélyről (temetési segély, átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyébe lépő segély) december 31-ig rendeletet kell alkotnia a Képviselő-testületnek. Az életbe lépő változások egyik jelentős eleme, hogy az önkormányzati segély iránti kérelmet 15 napon belül el kell bírálni. Ez azt jelenti, hogy a hatáskörrel rendelkező bizottságnak havonta kétszer kell üléseznie a törvényesség betartása érdekében és a településünkön "azonnalinak" nevezett segély megszűnik. A matricás rendszer bevezetése felszínre hozta az eddigi potyautasokat, a szemétszállítást ingyenesen igénybevevőket. Sajnos ezen lakosok nem tartozásaik rendezésével vannak elfoglalva, hanem azzal, hogy a szemetüket elhelyezzék a tisztességes szomszédjaik kapujába, árkába! Mindannyiunk bosszantóit vegyük észre és figyelmeztessük, jelentsük be, hogy intézkedni lehessen velük szembe! Kovács Ferenc polgármester Szén-monoxid mérésről Tájékoztatom a Lakosságot, hogy lakossági bejelentés alapján tudomásunkra jutott információ alapján településünkön szén-monoxid érzékelő készüléket árusító házalók jelentek meg. A lakosságot az érzékelő kötelezővé tételéről tájékoztatják és ,- forintért vételre kínálnak fel készülékeket. Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a családi házakban a szén-monoxid érzékelő készülék felszerelése nem kötelező, az elmúlt évek tragédiái miatt felszerelése megfontolandó azonban. Az elmúlt hónapban tájékoztattuk Önöket, hogy október 1. és november 20. között a Magyar Kémény Kft. alkalmazottja a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat lát el településünkön. Simon Ottó kéményseprő fényképes igazolvánnyal és névre szóló megbízólevéllel keresi fel a háztartásokat. A házaló kereskedők és a kéményseprő-ipari közszolgáltatást ellátó személyek nem azonosak! Közöttük semmilyen kapcsolat nincs! Kérem, hogy a kéményseprő lakásba bejutását szíveskedjenek biztosítani. Tóth Julianna jegyző Csatornahelyzet településünkön Engedéllyel továbbra is csak a Kisfalusi rész rendelkezik, így igen vontatottan halad a csatornaépítés. A vezetéképítőkkel ellentétben a szennyvíztelep építői befejezték a szerkezet építését, a gépészeti szerelések és a tisztítóművek beépítése kezdődött meg. Február végére tervezik a befejezést. A vezeték építésének befejezése valószínűleg áthúzódik 2015-re! A már megépített szakaszon néhányan nem engedték be az ingatlanjuk területére az építőket. Az Ő csonkjaik a telekhatáron kívül a föld alatt maradnak. Az utólagos építés minden költsége a tulajdonost fogja terhelni, ami több tízezer forint is lehet. Az ellenállásnak ezen módjának nem sok értelme van. Az már látszik, hogy 2015-től az üzemeltetés átkerül a Magyar Államhoz, senki ne gondolja, hogy az Állam jó szemmel fogja nézni a kibújást keresőket. Ez vonatkozik arra a több száz tápiószelei ingatlantulajdonosra is, akik eddig nem kötöttek szerződést, ellenezték a beruházást (a napokban kapták meg a második felszólító levelüket a szerződéskötésre). Két felszólító levél után a hozzájárulás végrehajtó útján behajtható. Mindenki mérlegelje a helyzetét! November végéig van lehetőség Fundamenta szerződés kötésére november 14-én 17 órakor a művelődési házba várom azon második körös felszólítást kapó honfitársaimat, akik megoldást keresnek a gondjaikra és eddig nem kaptak megfelelő tájékoztatást a csatornázással kapcsolatban! Kovács Ferenc polgármester Tájékoztatás Az ÖKOVÍZ Kft. értesítése alapján tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy október 16-ával megkezdik a víztorony, majd a vízhálózat mosatását. Befejezés várható időpontja: november 15. A hálózat mosatása a tűzcsapon keresztül történik. Ezen időtartam alatt nyomáscsökkenés, illetve a víz zavarosodása előfordulhat. Az esetleges kellemetlenségért a Kft. a Lakosság türelmét és megértését kéri. Tóth Julianna jegyző

3 2013. november 3 Október 23. Tápiószelén Október 23-án a Simonffy Kálmán Művelődési Házban megemlékeztünk és - büszkén mondhatom, hogy - együtt voltunk! Összetartottunk az ünnepség alatt és a fáklyás felvonulás is szívet melengető esemény volt városunkban. Köszönöm Borsos Judit könyvtárosnak Kardos Győző Négy éves voltam című versének tolmácsolását, a Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola tanulóinak és felkészítő tanárainak: Babinyecz Teréziának és Récsi Lászlónénak a színvonalas műsort, akik segítettek a történelmi emlékek felidézésében! Köszönöm Badenszkiné Lesták Zsuzsannának a díszlet elkészítését! Sassné Miskolczi Csilla 10 NAP, AMELY MEGRENGETTE A VILÁGOT Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése ellenére - vízválasztó a magyar történelemben, mint ahogyan a Rákóczi-szabadságharc és az es szabadságharc is az. Mindegyik levert szabadságharcunk ráébresztette az elnyomó idegen hatalom képviselőit, hogy a magyarokat nem lehet büntetlenül alávetettségben tartani. A magyarokat pedig arra tanította meg, hogy függetlenségi harcaikban nem számíthatnak hatékony külső támogatásra. Mi volt a békés felvonulás célja október 23-án? A budapesti Műegyetem diákjai által 22-én éjjel 10, majd 16 pontban megfogalmazott követelések közül a legfontosabbak: -A szovjet csapatok vonuljanak ki Magyarországról. - Új kormány Nagy Imre vezetésével. - Mielőbbi választások kiírása általános, titkos, egyenlő választójog alapján, több párt részvételével. - Sajtó-, szólás- és vallásszabadság biztosítása. - A koncepciós perekért Rákosi és Farkas Mihály népbíróság elé állítása. - A tervgazdálkodás felülvizsgálata a magyar feltételeknek megfelelően. - A normák, bérek és árak újrarendezése. - A beszolgáltatások mérséklése, a magánparasztok elleni diszkrimináció megszüntetése. - A nemzeti szimbólumok megváltoztatása: a nemzeti színek dominanciája (Megjegyzés: amelyek semmilyen magyarázattal sem szolgálhatnak háttérként sztálinista diktátorok fényképéhez!), a vörös csillag helyett a kettős keresztet is tartalmazó Kossuth-címer. - A Sztálin-szobrot bontsák le. Állítsanak emlékművet az es szabadságharc hőseinek. - Március 15. legyen nemzeti ünnep és munkaszüneti nap. Október 23-án este a Rádióban nem engedték, hogy elhangozzanak a követelések. Helyette Gerő Ernő beszédét sugározták, amelyben nacionalista tüntetés -nek bélyegezte a felvonulást, és kemény retorziókat helyezett kilátásba. A Rádió védői közül valaki a békés tüntetők közé lőtt: ezzel kezdődött a békés felvonulás átalakulása fegyveres felkeléssé. Október 25-én délelőtt hatalmas tömeg vonult a Parlament elé. A környező házak tetejéről az ÁVH (?) fegyvereseinek sortüze kaszált végig a békés, fegyvertelen tüntetőkön. Elszabadultak az indulatok a gyűlölt ÁVH ellen: brutális hajtóvadászat, utcai lincselések következtek. Menesztették Gerőt, az MDP első titkára Kádár János lett. Kádár és Nagy Imre is ekkor még ellenforradalomról beszélt. Nagy Imre 26-án szembesült a dilemmával: kíméletlenül leverni a felkelést, vagy az élére állni. Súlyos lelki tusa után az utóbbi mellett döntött. 27-én átalakította a kormányt, bejelentette, hogy a Központi Vezetőség 28-án nemzeti demokratikus mozgalomnak minősíti a történteket. Tűzszünetet rendelt el. Közölte, hogy a szovjet csapatok rövidesen elhagyják Budapestet. Bejelentette az ÁVH feloszlatását, március 15. nemzeti ünneppé nyilvánítását és a Kossuthcímer visszaállítását. Október 30-án megalakult a nemzetőrség, amely a felkelők csoportjaira épült, Király Béla parancsnokságával. Több párt alakult. Feloszlott az MDP, és Magyar Szocialista Párt néven alakult újjá. Hogyan befolyásolta a világpolitikát az 56-os magyar szabadságharc? Az november 2-án megalakult Nagy Imre vezette új kormány a Szovjetunióval (SZU) jó viszonyt fenntartó, önálló Magyarországot képzelt el. Andropovval, a Kreml magyarországi nagykövetével minden lépését, döntését egyeztette. Október 30-án a szovjet kormány kinyilvánította készségét a szovjet csapatok kivonásának megtárgyalására. Ezzel szemben a Szovjet Kommunista Párt (SZKP) elnöksége a felkelés leverése mellett döntött. A döntés meghozatalában döntő szerepe volt a szuezi válságnak. A SZU támogatását élvező egyiptomi elnök, Nasszer 1956 nyarán bejelentette szándékát a Földközi-tengert a Vöröstengerrel összekötő fontos hajóút államosítására. Nagy-Britannia számára ez elfogadhatatlan volt. A magyar forradalom okozta zavart kihasználva október 29-én Izrael megtámadta Egyiptomot, s a támadáshoz rövidesen Nagy-Britannia és Franciaország is csatlakozott. A SZU magára hagyta Egyiptomot, és ennek fejében elvárta a passzív magatartást a nyugati nagyhatalmaktól a magyar szabadságharc ügyében. Október 30-án az Egyesült Államok nagykövete hivatalos jegyzékben a Kreml urainak tudomására hozta, hogy az USA nem tekinti leendő szövetségeseinek a kelet-európai országokat, tehát Magyarországot sem. A Varsói Szerződés főparancsnoka október 31-én kapott parancsot a magyar ellenforradalom leverésére és a rend helyreállítására. Nagy Imre érzékelte a SZU megváltozott álláspontját, és magához kérette Andropovot, a szovjet nagykövetet, aki tagadta, hogy a szovjet hadsereg támadást készítene elő Magyarország ellen. Nagy Imre a kétszínűségre rádöbbenve rádióbeszédében bejelentette, hogy Magyarország kilép a Varsó Szerződésből, és semleges állammá alakul. Ezt közölte az ENSZ főtitkárával, Hammarskjölddel, és kérte, hogy az ENSZ ismerje el Magyarország semlegességét. Segélykérésére válasz nem érkezett. A szovjet csapatok november 4-én, vasárnap hajnalban kezdték meg Forgószél hadműveletnek nevezett támadásukat Budapest ellen. Különösebb ellenállásba nem ütköztek, Maléter Pál hadügyminisztert korábban tőrbe csalták a fegyverszüneti delegáció vezetőjeként, tehát nem volt, aki parancsot adott volna a hadseregnek az ellenállásra. A nemzetőrség, az ellenállást reménytelennek ítélve, a Budaihegységbe, onnan nyugatra vonult viszsza. Csupán a felkelők nem tették le a fegyvert, azok a diákok, munkás fiatalok, akik az október 23-i békés tüntetés résztvevői voltak. A Kilián-laktanya november 5-én, a Citadella 7-én esett el. Az újpesti és a csepeli ellenállási gócokat én számolták fel. Súlyos harcok folytak Dunapenteléért, ahonnan a felkelők rádióadásait közvetítették. A harcban elesettek túlnyomó többsége ifjú munkás, budapesti és 30 év alatti volt. Legújabb kori történelmünknek erről a tragikus, mégis dicsőséges fejezetéről október 23-án méltó módon emlékezett meg Tápiószele városa. Méltatlan volna emlékét hatalmi törekvésekre, politikai játszmákra felhasználni. Felhasznált irodalom: Romsics Ignác MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE A XX. SZÁZADBAN Szatmári Imréné

4 november ÉVADZÁRÓ KONCERTEK a tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Házban SOKADSZOR A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL 2012 áprilisában megjelent egy cikkem a Híradóban, Még egyszer a szemétszállításról címmel. Így kezdődött: Vannak emberek, akik nem tudják, vagy nem akarják elfogadni a többség számára természetes szabályokat. A szemét elhelyezés egyszerű módját választják: háztartási hulladékukat a közutakon, tereken, buszmegállókban elhelyezett szemeteskukákba, vagy azok mellé rakják le. Kértem, hogy ne tegyék és néhány javaslatot is leírtam ezzel kapcsolatban. Úgy tűnt kérésemet, tanácsaimat sokan megfogadták, kevesebb háztartási hulladék került a köztéri kukákba, illetve azok mellé. Sajnos nem csökkent az egyéb szemételhelyezés. A szerkesztőbizottság próbál tenni ellene, ezért hónapok óta megjelentetünk minden számban egy felhívást: Tisztelt Olvasók! Arra kérjük Önöket, hogy a háztartásukban keletkezett hulladéktól csak az előírt módon és helyen szabaduljanak meg, kukákban vagy az arra rendszeresített zsákokban helyezzék el! Városunkban sok szemét van illegálisan lerakva: árokban, erdőben, patakban, stb. Óvjuk és őrizzük meg környezetünk tisztaságát és szépségét gyermekeink, unokáink számára. Úgy tűnt valami kicsit javul a helyzet, a jobb érzésű emberek megfogadták kérésünket. Szemmel láthatóan szaporodott a szemétszállítási napokon kihelyezett szemétgyűjtő edények száma. Sajnos nem növekedett a szemétszállítási díjat befizető háztartások száma. Az Ökovíz Kft. felé fennálló lakossági tartozás több millió forintra növekedett, ezért október 17-től bevezette a matricás szállítást. (Csak azt a szemétgyűjtő edényt cseréli, amelyiken van matrica, csak annak küldött matricát, akinek nincs díj hátráléka.) Mindenki látta: sok kuka maradt kiürítetlenül a házak előtt. Számomra a legmegdöbbentőbb, hogy olyan családok sem fizetnek, akiknek telne rá! A következmény már most is látható, újra megjelentek a háztartási szeméttel töltött zsákok, reklámszatyrok, papírzacskók a köztéri szemétgyűjtők mellett. Szaporodott az illegálisan elhelyezett hulladékok száma. Néhány megdöbbentő esett: Tetőcserép darabok a köztéri kuka mellé lerakva. Műanyag flakonokat tartalmazó zsákok az árkokban. A koncertek ingyenesek! A műsorváltozás jogát fenntartjuk. Sassné Miskolczi Csilla kulturális menedzser Női ruhák a köztéri szemétgyűjtő tetejére gondosan hajtogatva. Háztartási szeméttel, ruhaneműkkel több méter hosszan feltöltve a Petőfi Sándor utcai árok! Önök is tudnák folytatni a felsorolást. Ez még csak a kezdet! Lesz ez rosszabb is, ha nem teszünk ellene. Van néhány javaslatom: Akinek telik rá sürgősen rendezze tartozását. A díjhátralék adók módjára behajtásra kerül, még a segélyből is levonható. Nem lehet megúszni, tehát kérem, hogy aki megteheti fizesse be, hogy minél előbb kapjon matricát. Akinek nem telik rá attól apránként levonják. Ez a jövedelemtől függően évekig eltarthat. Addig vegyen részt a szelektív gyűjtésben. Műanyag, üveg, papír, stb. hulladékát elviheti a gyűjtőszigetekre. Fémhulladékokat a gyűjtőtelepeken leadhatják. Pénzt is kapnak érte! Ételmaradékok egy része megetethető a háziállatokkal. Akinek nincs állata, az a maradékot, az egyéb lebomló hulladékokkal együtt a szüleink által is alkalmazott - szemetes gödörbe helyezheti. A növényi hulladék száradás után elégethető. Hirtelenjében ennyi. Biztosan Önöknek is van használható ötletük. Tudom, nem minden szabályos a felsoroltakból, de úgy érzem két rossz közül mindig a kisebbik rosszat kell választani! Ne borítsa be városunkat és környékét a szemét. Ehhez csak egy kis jó indulat, utódainkért érzett felelősség kell. Akiben ez önmagától nincs, azt kérni kell, figyelmeztetni kell: nevelni kell! Akinek ez is kevés, azt erőszakkal, büntetéssel kell kényszeríteni jövőnk érdekében a szabályok betartására. Ne tűrjük, hogy legyenek emberek, akik nem tudják, vagy nem akarják elfogadni a többség számára természetes előírásokat. Tudom, hogy azok egy része, akiknek az írás szól, nem olvas újságot, ezért kérem Önöket, hogy szóljanak, figyelmeztessék a szabálytalankodókat. Közös erővel óvjuk és őrizzük meg környezetünk tisztaságát és szépségét gyermekeink, unokáink számára. Vona Ferenc

5 2013. november 5 A világhírű német zeneszerző és operakomponista születésének 200. évfordulója tiszteletére. Richard Wagner május 22-én Lipcsében született, a család kilencedik gyermekeként. Édesapja zenekedvelő rendőrségi hivatalnok, aki fiatalon, 43 éves korában meghalt. Anyja a gyászév letelte után férjhez ment egy Ludwig Geyer nevű drezdai színész-költőhöz, s a család Drezdába költözött. Geyer adoptálta a kis Richardot, akit festőnek szánt. Laza nevelésben részesült, házukba bejáratosak voltak a művészvilág képviselői: színészek, muzsikusok, rendezők. Wagner tehát már kisgyermekkorban megismerhette a kulisszák világát. Mostohaapja gyakran magával vitte a színházba, és a fiút valósággal magával ragadta a játék szenvedélye. Előbb kezdett tehát érdeklődni a színjátszás, mint a zene iránt. Az igazán meghatározó zenei élményt Beethoven IX. szimfóniája jelentette számára, melynek hatására kezd el a zenével komolyabban foglalkozni ben beiratkozik a lipcsei egyetem zenei fakultására, s igyekszik pótolni azokat a hiányosságokat, amelyek addigi zenei előtanulmányai hiányából fakadtak, és amelyek gátjai voltak komolyabb zenei előrehaladásának ben eljutott Franciaországba, az álmok és remények országába. Megismerkedett Meyerbeerrel, az akkori zenei élet koronázatlan fejedelmével, aki bizonyos mértékben támogatja is. Az itt töltött időszak Meyerbeer és Berlioz hatásának nyomait hagyta Wagner művészetén: Meyerbeertől a nagyszabású színpadi jeleneteket, Berlioztól a hangszerek kifejező, festői effektusait sajátította el. Minna Planer színésznővel 1836-ban kötött meggondolatlan házassága, rossz anyagi helyzete is közrejátszik azonban abban, hogy keserű csalódásként élje meg a párizsi éveket. Át kell élnie az éhezés, a nyomor gyötrelmeit, meg kell ismerkednie az adósok börtönével, s mindezek a negatív élmények kifejlesztik benne a lázadó polgár életérzését. Cikkeket ír, éles bírálatokat fogalmaz, beadványokkal ostromolja az egész világot. Megírja a német muzsikus Hiszekegyét: Hiszek Istenben, Mozartban, Beethovenben, az ő tanítványaikban és apostolaikban. Hiszek a Szentlélekben, az egyetlen, oszthatatlan művészet igazságában, hiszek abban, hogy a művészet Istentől való, és minden megvilágosodott emberben él; hiszem, hogy aki csak egyszer is megfürdette lelkét a művészi élvezet fennkölt légkörében, az örökké alázatos híve marad, és sohasem tagadja meg azt. Hiszem, hogy mindenki üdvözül a művészetben, és éppen ezért mindenkinek joga van ahhoz, hogy éhen is haljon érte! Keserű, keserű szavak. Aztán mégis csak ráragyogott a szerencse csillaga. A drezdai opera 1842-ben műsorra tűzi a Rienzit, és a siker nem marad el. Ez az opera még nem Wagner igazi arcát mutatja, de a hangzás újszerű, merész. Ölébe hull a siker, és a vele járó anyagi elismerés. Amikor a drezdai Opera vezetője meghal, a király őt nevezi ki utódul. Közben műsorra kerül még két operája: a Tannhauser és a Bolygó Hollandi. A bolygó hollandi alaptörténete egy századok óta élő legenda: az elátkozott tengerésznek és kísértethajójának legendája, amely évszázadok óta rettegésben tartotta a tengerészeket. A kísértethajó megjelenése a tengeren ugyanis rossz ómen, szerencsétlenséget hoz arra, aki látja. De ki is ez a bolygó hollandi? A legenda szerint a van Straaten nevű, istentelen életmódja miatt elátkozott holland hajóskapitány arra kárhoztatott, hogy évszázadokon át a tengeren bolyongjon, nem szállhat sohasem partra, hogy megnyugvást találjon. Az átok alól csak egy lány igaz szerelme oldhatná fel. Ez a misztikus mese számos művészt megihletett, köztük Wagnert is. Azt lehetne mondani, minden együtt van a boldog, megelégedett élethez, de nyughatatlan vére nem hagyja nyugodni. Összeismerkedik egy forradalmárral, hatására maga is bekapcsolódik az 1849-es drezdai forradalomba. Ezért száműzik, emigrációba kényszerül. Ekkor kerül kapcsolatba Liszt Ferenccel, akinek a támogatásával előbb Párizsban, majd Svájcban telepedik le, ahol állandó kenyérgondok közepette is fáradhatatlanul dolgozik. Távollétében Liszt Weimarban bemutatja a Lohengrin-t, de az előadáson a száműzött szerző nem jelenhetett meg. Ettől kezdve a két zeneszerzőt életük végéig szoros barátság fűzi össze. Wesendonck Ottó, vagyonos nagykereskedő személyében újabb támogatóra talál, aki feleségével együtt vendégül látja zürichi villájában. A közte és Mathilde Wesendonck között szövődő plátói vonzalom miatt azonban Wagnerné féltékenységi jelenetet rendez, el kell hagyniuk a házat, és nem csak a gyümölcsöző barátság, de a házassága is felbomlik. E szép, ám szomorú szerelmi történetnek a Trisztán és Izolda című zenedrámában állít emléket ben visszatérhet hazájába, változatlan nehézségekkel küszködve él. Ekkor - mint a mesében- egyik napról a másikra váratlan fordulat történt életében. II. Lajos bajor király Münchenbe hívta, s ettől kezdve rendezett, sőt fényűző körülmények között egyedül az alkotásnak szentelhette idejét ben a személyét övező konfliktusok miatt el kellett hagynia Münchent, ismét Svájcba ment. Mint független művészember, anyagi gondoktól mentesen a termékeny alkotásnak élhetett. Itt Triebschenben kapcsolta össze további sorsát Liszt lányával, Cosimával, akiben a legmegfelelőbb társra és támogatóra talált. Megírja a Nürnbergi mesterdalnokok-at, melynek müncheni bemutatója hatalmas sikert aratott. Hozzálát Az istenek alkonya, A Rajna kincse és a Walkürök, majd fia születése után a Siegfried komponálásához. A wagneri életműnek szánt zarándokhelyet, a Wagner színházat 1876-ban a Nibelung gyűrűje című zenedráma bemutatásával avatták fel. A XIX. századi zeneirodalom meghatározó alakját február 13-án dolgozóasztalánál érte utol a hirtelen halál, szívroham végzett vele. Bayreuthban, villája kertjében temették el. Luzernben található a Richard Wagner Múzeum, melyet Wagner egykori házában rendeztek be. A vidéki villa földszintjén Wagner emléktárgyai, iratai, műveinek kéziratai találhatók, az emeleten pedig egy hangszergyűjteményt tekinthetnek meg az ide látogatók. A magyarországi Wagner Egyesületet a világon az elsők között, 1872-ben alapította Mihalovich Ödön, gróf Apponyi Albert és Richter János karmester, azzal a céllal, hogy hazánkban Wagner zenei kultúráját megismertessék és ápolják. Az ben újraindult társaság napjainkban filmvetítésekkel, operaismertetésekkel, zenetörténeti előadásokkal, dalestekkel áll a zenei műveltség terjesztésének, az opera népszerűsítésének szolgálatában. Bartók Béla az Akadémián tartott székfoglalójában így fogalmazott: Wagner annyira tökéletesen oldotta meg feladatát teljes egészében és minden részletében, hogy őt már szinte csak szolgailag utánozni lehetett, de tőle továbbfejlesztésre ösztönzést kapni, alig. Akinek az operavilágban segítő kalauzra lenne szüksége, vagy jobban el akar mélyedni a témában, ajánlom lapozgatásra: Till Géza: Opera című könyvét. Vállaji Ottóné

6 november Az emlékek szárnyán... című irodalmi találkozóra. Szeretettel hívjuk, és a várjuk a múzeumbaráti kör tagjait és a téma iránt érdeklődő felnőtteket, diákokat december 3- án, kedden 17 órára a múzeumba. Téma: Az emlékek szárnyán címmel baráti beszélgetés a Gárdonyi év alkalmából Keller Péterrel, az író dédunokájával. A beszélgetés moderátora Terék Mihályné ny. iskolaigazgató kiemelt évfordulója Gárdonyi Géza születésének 150. jubileuma. Az író, aki önmagát kövek alatt nőtt fűnek A tápiószelei múzeum számos programot szervezett a Múzeumok Őszi Fesztiválján, ezeken más-más célközönséget szólított meg. A vénasszonyok nyara a rendezvények többségének kitűnő körülményt biztosított. Már hagyományosnak számít, hogy októberben szelei gyerekek körberajzolják a filagóriát. Az idei Nagy Rajzolás során a kis alkotók a múzeumkert őszi hangulatát jelenítették meg. Többen beillesztették kompozíciójukba a fák leveleit, terméseit. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy nemcsak a diákok, de az őket kísérő szülők és nagyszülők is kellemesen töltötték e délutánt. Mind a 31 tanuló jutalomban részesült, mivel az ICO Zrt. országosan támogatta ezt a programot. A múzeumok idén első alkalommal szerveztek azonos időben tanárok számára programot. A Blaskovich Múzeum is bekapcsolódott ebbe az akcióba. A tanárok éjszakáját a nagykátai Nomen énekegyüttes szabadtéri műsora nyitotta meg, majd a tárlatvezetések közben Aszalós Angelika csodálatos zongorajátékát, Nagy Erika és férje, Somogyi Zoltán Saint-Saens zongorára és fagottra írott pompás művét élvezhette a közönség. Végül az időszaki kiállítás megtekintése után a teához és teasüteményhez Szotyolát is feltálaltunk. A sülysápi zenekar ismét pompás műsorral szórakoztatta a megjelent pedagógusokat. Sajnáljuk, hogy helyből csak a megszokott múzeumbarátokat tudtuk megszólítani, de szerencsére voltak érdeklődők Ceglédről, Nagykátáról, Farmosról és Tápiószentmártonból. Ugyancsak első alkalommal szerveztük meg a Múzeumok délidőben című programot. Ennek során a polgármesteri hivatal dolgozóinak tartottunk az állandó és időszaki kiállításban tárlatvezetést. Szelei diákok és felnőttek szervezett csoportjával, első alkalommal kerekeztünk el településünk építészeti és történet emlékeihez. Megnéztünk néhány jó és rossz állapotú kúriát, megkoszorúztuk Danielis János honvéd ezredes, a múzeumalapító Blaskovich testvérpár és Dr. Szelényi Lajos sírját. Kedves fogadtatásban részesültünk a Selekta vagyis a MEGHÍVÓ nevezte, utalt arra, hogy életére jellemző volt a folytonos kutatás és önképzés. A rendezvény különlegessége, az író dédunokájának részvétele, ismertetője. Az irodalomtörténeti beszélgetésen Gárdonyi Géza munkásságát egy szelei köznemesi leányka emlékkönyvi bejegyzése apropóján is érintjük. A múzeumbaráti kör néhány éve egy gyűjtőtől dokumentumokat vásárolt, ami között volt egy helybeli úrilány 19. század végi emlékkönyve, amelyben olvasható Gárdonyi Géza bejegyzése is. A hely- és irodalomtörténet összekapcsolódása, a személyes történelem teszi érdekessé ezt a találkozót. Rendezvényünk ingyenes. KREATÍV MÚZEUMI MŰHELY November 23-án, szombaton 13 órától 16 óráig ismét műhelyfoglalkozás lesz a múzeumban. Várjuk azokat az alsó tagozatos kisdiákokat, akik szeretnek alkotni, játszani, fejtörőket megoldani, kreatívan tevékenykedni. A foglalkozás díja 600 Ft/ fő. Az alkotások hazavihetők. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJÁNAK RENDEZVÉNYEI Vetőmag Kft. üzemében, ahol Dr. Szemők András igazgató úr ismertette az ipari műemléknek számító telep építőjének történetét, valamint a lengyel katonák itt tartózkodásának körülményeit is megismerhettük. Különleges őszi programnak ígérkezett és valóban az volt az a Blaskovich vetélkedő, amelyen a mai felső tagozatos diákok csapataiban egy-egy régi diák is közreműködött. A 30 évvel ezelőtt, 1983 októberében szervezett vetélkedőn részt vett tanulók közül Babos Péter, Badenszki Márta, Barad Katalin, Boda Krisztina, Faragó Orsolya, Fehér Kornélia, György Gabriella, Katona Krisztián, Konc Krisztina, Paltotai Mariann fogadta el meghívásunkat és jött el a múzeumba. Az ügyességet, gyorsaságot, kreativitást, némi tudást igénylő feladatok megoldása során kitűnően munkálkodtak együtt a régi és mai diákok. A vidámsággal párosult megmérettetés sorrendje: 6a, 7c, 7b, 8a, 5a, 7a, 8c, 8b, 5c, 6c. A résztvevők nevükkel rögzítették azt, hogy 30 év múltán szeretnének ismét ilyen élvezetes múzeumi rendezvényen részt venni. Köszönöm a zsűri (Pestiné Nagy Judit múzeumpedagógus, Szatmári Imréné, Terék Mihályné és Terék Mihály pedagógusok) munkáját. Külön öröm volt, hogy néhány már nyugdíjas pedagógus is megtisztelte érdeklődésével rendezvényünket, köztük Babosné Simon Zsuzsa. A MŐF szervezői első alkalommal hirdettek országos internetes játékot, Sündörögjünk be együtt a múzeumba címmel. A fesztivál szórólapjain megjelenített sünit kellett kivágni, őszi színekkel kiszínezni és elhelyezni egy kedvenc múzeum tárgy mellé. A fotót rövid indoklás kíséretében kellett az feltölteni, amire szavazni lehetett, de a facebookon is megosztható volt. A szelei diákok országosan igen aktívan vettek részt e játékban, aminek eredményét a lapzártáig még nem tudtuk. A Blaskovich Múzeum őszi programjai a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központja támogatásával valósultak meg. Gócsáné dr. Móró Csilla

7 2013. november 7 MAGAS VÉRNYOMÁS A NÉMA GYILKOS A magas vérnyomás-betegséget már régen is és nem véletlenül néma gyilkosnak nevezték. Igen nagy százalékban csak akkor kerül felismerésre, amikor már az életet veszélyeztető szövődmények (szívinfarctus, stroke) kialakultak. Ennek az az oka, hogy sokszor tünetmentes a betegség, vagy a tüneteket nem vesszük észre. Melyek ezek a tünetek? Fejfájás, szédülés, a teherbíró képesség csökkenése, látászavar (szikralátás), orrvérzés, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, idegesség. E tünetek közül a fejfájást kiemelve: nagyon sokféle oka lehet. A magas vérnyomásos fejfájásra jellemző, hogy korán reggel kezd el fájni, később fokozatosan csökken. A fájdalom helye leggyakrabban a tarkó, szédülés és gyengeség is társulhat hozzá. Idősebbeknél gyakoribb a tünetmentes hypertonia, elmarad a fájdalom, mert a vérnyomás emelkedésével az endorfinok kiáramlása fokozódik, elfedve a tüneteket. (Szervezetünk termeli az elsősorban fájdalomcsillapító hatású endorfin nevű hormont.) Szívinfarctusban hirtelen meghaltaknál gyakran előfordul, hogy előtte nem volt mellkasi fájdalom ennek egyik oka a magas endorfinszint, másik oka pedig, hogy a kor előrehaladtával együtt az erek merevebbé válnak a kialakuló érelmeszesedés miatt. Még fiatalabb, tünetmentes személyeknél is minden évben legalább egy alkalommal meg kell mérni a vérnyomást. Ezt tehetjük otthon, vagy a rendelőben. Csak az időben észrevett és kezelt magas vérnyomás esetén kerülhetjük el a súlyosabb szövődményeket! Gyógyszere kiválasztását bízza háziorvosára! Gyakori hiba, hogy jól beállított hypertoniás beteg abbahagyja gyógyszerei szedését, mondván: Minek szedjem, mindig jó vérnyomást mértem mostanában?! A magas vérnyomás nem vírusos fertőzés, amely idővel meggyógyul! A betegeknek sajnos életük végéig ellenőrzésre és gyógyszerszedésre van szükségük! A hirtelen gyógyszerelhagyás katasztrófához vezethet! Amennyiben a magas vérnyomás mikroalbuminuriás (vizeletben fehérjeürítés) tünetekkel, vagy cukorbetegséggel társul, EKG és szívultrahang, Holter monitor és terheléses EKG vizsgálat elvégzése is indokolt. Az idejében észrevett hypertonia kezelhető, elkerülhetőek a súlyosabb szövődmények. Aki teheti otthonában, vagy az orvosi rendelőben rendszeresen mérje, méresse vérnyomását! Dr. Radics Ilona háziorvos MINDEN RÁKBETEG A LEGJOBBAT ÉRDEMLI A Rákbetegek Országos Szövetségének tagszervezete a Tápiószelei Bizalom Klub én Minden rákbeteg a legjobbat érdemli címmel - immár negyedszer - klubtalálkozót szervezett, amelyre meghívta a környékbeli társklubokat. Jászberényből, Szolnokról, Martfűről érkeztek vendégeink. A mi klubtagjainkkal és az érdeklődőkkel összesen 137 regisztrált fővel töltöttük meg a tápiószelei művelődési házat, ahol a rendezvényt tartottuk. A megnyitó előtt elénekeltük a bizalom klub himnuszát. A megnyitót Rostás Józsefné klubvezetőnk tartotta. Köszöntötte Kovács Ferenc polgármester urat, kedves feleségét, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Továbbá köszöntötte a meghívott előadókat és a vendégeket. Majd röviden beszámolt klubunk ebben az évben már megvalósult programjairól. A Polgármester úr köszöntötte a jelenlévőket és méltatta klubunk tevékenységét. Mikéné Bodor Mária, a ROSZ elnöke a szövetség és a betegek kapcsolatáról beszélt. Dr. Nagy Emese onkológus főorvos asszony igen érdekes előadást tartott, amelyet nagy érdeklődéssel figyelt mindenki, mert ebben a körben még nem hangzott el ilyen jellegű előadás. A rák kialakulásáról és az öröklődési hajlamról beszélt elsősorban. Felhívta a figyelmet, hogy a legkisebb változásra a szervezetben azonnal keressük fel háziorvosunkat és ő irányít bennünket a megfelelő szakorvosi ellátást igénylő egészségügyi intézménybe. Dr. Pap Gábor háziorvos, klubunk szakmai segítője, megerősítette az előbb elhangzottakat, hogy bátran keressék háziorvosukat a betegek, mert van segítség az időben felismert daganatos betegség esetén. Ismertette, hogy hová, milyen egészségügyi intézménybe utalhatja a betegeket a környékünkről. Dr. Gritzné Győri Zsuzsanna a ROSZ elnökhelyettese, egyetemi oktató tartott diavetítéssel prezentált előadást, hogy a gyógyításban milyen fontos az ember életvitele, vidámsága, belső harmóniája. Az előadások után mindenki kapott egy finom ebédet! Közben lehetett beszélgetni, véleményt cserélni, értékelni az elhangzottakat. Kulturális műsorunk fénye volt Magda Gábor gitárművész és családja előadása, ahol a közönség együtt énekelt a családdal. Klubtagjaink közül többen énekkel, verssel tették hangulatossá a délutánt. Rendezvényünket támogatta Tápiószele Város Önkormányzata, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Katona Nyomda, Józsa László borászata, ifj. Józsa László és munkatársai, Cserepkainé Tóth Edina savanyúsággal és Vágány Sándorné virágboltja. A találkozó színvonala, sikere a klubtársak összefogó áldozatos munkájával valósulhatott meg. Köszönet érte! A végén mindenki vidám hangulatban távozott, sok érdekes tapasztalatot gyűjtött egymástól, az előadóktól. Jövőre mindenkivel ugyanitt szeretnénk találkozni az V. klubtalálkozón. Falusi Mihály Rostás Józsefné klubvezető megbízásából

2 2013. október KOPJAFAÁLLÍTÁS BOTRÁNNYAL

2 2013. október KOPJAFAÁLLÍTÁS BOTRÁNNYAL 2 2013. október A Város napi program rendezése a Népkertben nagy elégedettséget váltott ki a lakosság körében. Mindenki találhatott kedvének és ízlésének megfelelő programot. Színesítette a fellépők csapatát

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban

2 2012. november. A Tápiószele Székhelyű Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban 2 2012. november Október 5-6-án nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Szele Expo, amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. Október 6-án az emlékműsort követően koszorút helyeztünk el a Kossuth parkban

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ KÖSZÖNET NYÍLT NAP. 2 2012. január 2 2012. január KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. A karácsonyi ünnepek csendesen zajlottak településünkön. A művelődési házban szinte egész decemberben civilszervezetek,

Részletesebben

Tápiószelei Önkormányzati Híradó

Tápiószelei Önkormányzati Híradó 2014. április 2 2014. április KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: A nemzeti ünnepünkön tartott megemlékezésen 11 személy vehetett át települési kitüntetést. Minden elismerésben részesülőnek

Részletesebben

2 2013. május. között. Az eltérő mennyiségben kapott tartós élelmiszerekből 1802 fő részesült. A Hírös Kft. a zöld hulladék szállításának

2 2013. május. között. Az eltérő mennyiségben kapott tartós élelmiszerekből 1802 fő részesült. A Hírös Kft. a zöld hulladék szállításának 2 2013. május KRÓNIKA Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: A Szolnoki út állapotával kapcsolatos többszöri megkeresésünk alapján a Magyar Közút Nzrt. vezérigazgatója, Mázsi Attila úr és a Pest Megyei

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

KRÓNIKA A szeptemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A CSATORNÁZÁSRÓL

KRÓNIKA A szeptemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A CSATORNÁZÁSRÓL 2 2011. október KRÓNIKA A szeptemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. Szeptember 16-án polgármesteri értekezlet volt a csatornázás ügyében. Az első közbeszerzési kiírás megjelent. Szeptember

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

2 2012. március KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

2 2012. március KÖZMEGHALLGATÁSRÓL 2 2012. március KRÓNIKA A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. A 2012. évi közmeghallgatás nagyobb részben a közelgő szennyvízcsatorna építési beruházásról szólt.

Részletesebben

Üllői. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Cipősdobozakció. Zeneiskola beszámolója. Ülésteremből jelentjük

Üllői. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! Cipősdobozakció. Zeneiskola beszámolója. Ülésteremből jelentjük Körkérdés Talán sosem volt még ennyi program karácsony táján a településen. A megújult városközpontban rejlő lehetőségek tárát kihasználva számos érdekes és hangulatos eseményt rendeznek Üllőn. Körkérdésünkkel

Részletesebben

Sződ község önkormányzati tulajdonú,

Sződ község önkormányzati tulajdonú, A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVII. évf. 4. szám 2006. december A tartalomból: 2006. évi Helyhatósági Választások eredménye 6. oldal Sződ Község Képviselő-testületének bizottságai..

Részletesebben

Kellemes karácsonyi ünnepeket mindenkinek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket mindenkinek! XXIII. évfolyam, 12. szám 2011. december Emlékezés 1956. november 4-re 6. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 5. szám 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER Ára: 120 Ft A KOCSÉRI HARCOS LÁNY TAJTI BIANKA a Shinkyokushin Ifjúsági Európa Bajnokságon III. helyen végzett Önkormányzati hírek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok

F A I R KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK. címmel előadássorozat a Farmosi Művelődési Házban április 21. és május 13. között. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXIV. évfolyam 3-4 szám 2012. március-április A FARMOS TV és a Farmosi Művelődési Ház közös rendezvénye KIS HAZÁM A TÁPIÓ-VIDÉK címmel

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének!

Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! XVII. évfolyam 4. szám 2010. december Adjunk értelmet és örömöt egymás életének! Az idő soha meg nem áll, és folyton-folyvást változik. Elmúlt a karácsony ünnepe, és itt az újesztendő! Engedjék meg, hogy

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat -

Közhírré tétetik! - elfogadta a város 2011. évi költségvetését az önkormányzat - XIX. évfolyam, 2011. március 5. 2. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Alapkőletétel: megkezdődött a Kumánia Gyógyés Strandfrüdő, valamint a Hotel Kumánia

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl

2 2009. október K R Ó N I K A. Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 2 2009. október K R Ó N I K A Beszámoló Önkormányzatunk életérıl Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi mősorral, koncerttel és tőzijátékkal ünnepeltük Szent István királyunkat és településünk várossá nyilvánítását.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület, kedves farmosi polgárok! 557, Deák Katalin 522, Tóth Szilvia 511 szavazattal.

Tisztelt Képviselő-testület, kedves farmosi polgárok! 557, Deák Katalin 522, Tóth Szilvia 511 szavazattal. F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 7-8. szám 2014. szeptember-október Tisztelt Képviselő-testület, kedves farmosi polgárok! A Helyi Választási Bizottság

Részletesebben