ELŐTERJESZTÉS június 28-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. 2012. június 28-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés sportpálya felújításával kapcsolatban Előterjesztő: Kerényi Zsolt alpolgármester Készítette: Városfejlesztési Iroda Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság Városgazdálkodási Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: -- Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2011. (III.31.) számú határozatának 2. pontjában döntést hozott arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a 7/2011. (III.9.) BM rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja alapján a József Attila Általános Művelődési Központ Általános Iskola iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalta, hogy a beruházáshoz szükséges önerőt, összesen ,- Ft-ot költségvetésében biztosítja. A fejlesztés által az intézmény területén található salakos felületű, sport infrastruktúra komplett lecserélését tűzte ki célul maga elé az Önkormányzat. A pályázat által kínált lehetőséggel élve 1 db műfüves sportpálya kialakítását (945 m 2 -en), továbbá a hozzákapcsolódó atlétikai futópályák rekortán burkolatának kiépítését (426,1 m 2 -en) és a megfelelő alépítményi és vízelvezetési munkák elvégzését tervezte az Önkormányzat. A pályázat határidőre benyújtásra került (2011. április), a támogatás megítéléséről szóló döntést 2011 decemberében kaptuk meg [BMÖGF / (2011) azonosítószámú, december 6-án kelt levél]. A támogatási szerződést december 15-éig meg kellett kötni, mely feltételt teljesítette az Önkormányzat. Az Önkormányzat így a ,- Ft önerő mellé összesen ,- Ft támogatást nyert el a pálya kialakítására. A december 29-i képviselő-testületi ülésen meghozott 475/2011. (XII.29.) számú határozat szerint Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntést hozott a József Attila ÁMK sportpálya létesítése tárgyú, Kbt. VI. fejezete szerinti általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról. A 33/2012. (II.13.) számú városgazdálkodási bizottsági határozat szerint a közbeszerzési eljárás végeredményeként az Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft. (2117 Isaszeg, Aulich u. 3.) került kihirdetésre nyertesként. A nyertes vállalkozóval a Vállalkozási szerződés aláírása megtörtént. A megkötött szerződés alapján a következő alapadatok rögzíthetőek: 1. Megrendelő (építtető): Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár, Szent István tér Vállalkozó (kivitelező): Everling Építő, Termelő és Szolgáltató Kft Isaszeg, Aulich u A szerződés szerinti vállalási összeg: nettó ,- Ft + Áfa, azaz nettó tizennégymillió-kettőszázhetvenkilencezer-négyszázhúsz 00/100 forint. 4. A szerződés kelte: február A kivitelezés szerződés szerinti, tervezett befejezése: május Vállalkozó által vállalt jótállás időtartama: 60 hónap A munkaterület átadása után ( ) a vállalkozó saját ütemezése szerint építhette meg a multisport-pályát. Az építkezés ideje alatt a műszaki ellenőri felügyelet mindvégig biztosított volt, kisebb javításokat, korrekciókat (pl.: szegélyvisszabontások és javítva történő visszaépítés, szintek javítása, felületi korrekciók stb.) több alkalommal is kért a műszaki ellenőr, melyeket a kivitelező a szakmai irányelvek mentén javított is. Ezen felül a kivitelezés során egy alkalommal történt meg a betonfelület

3 egy részének műszaki ellenőr általi visszabontatása (2012. május eleje) mennyiségi hiány miatt (nem volt meg a terv szerinti 10 cm-nyi betonvastagság). A visszabontást a vállalkozó elvégezte, az érintett felületen a betonfelületet a megfelelő vastagságban újraépítette. A műfüves sportpálya építése során az alépítmény tömörségét a mérések igazolták, így a műfű burkolata megépíthető volt. A rekortán burkolatok alatti betonfelület megépítéséhez felhasznált betonnal kapcsolatban a vállalkozónak igazolnia kellett a megfelelő szilárdságú minőséget. A helyszínen kevert beton miatt gyártói igazolást nem tudott produkálni a vállalkozó (ami betontechnológus által kiadott receptúra alapján készített, előírt szilárdságú betonminőséget szavatol), így az utólagosan elkészült betonszerkezetből vett mintavétel roncsolásos vizsgálatából lehetett a szabvány szerinti minősítést igazolni. Az elkészült betonszerkezet szilárdsági minősítéséről a vállalkozó leadott megrendelő felé egy vizsgálati jegyzőkönyvet (kelt.: május 23.), mely dokumentum három minta törési adatairól és átlagos szilárdságáról rögzítette a szükséges adatokat. Megrendelő képviselői teljes bizonyossággal és hitelességgel csak kettő minta vételi helyéről tudtak meggyőződni. Ezért a megrendelő képviselői és a megrendelői megbízásban dolgozó műszaki ellenőr közösen kialakított véleménye alapján a megrendelői részről is történt egy, a projekt munkáihoz kapcsolódó alépítményi teherbírás-mérés és betonburkolat-vizsgálat (2012. május 23. kelt megrendelő alapján). A megrendelő részéről történő alépítményi teherbírás-mérés a betonburkolat alatti alépítményt megfelelően teherbírónak találta, azonban a négy helyen vett beton magminta mérési eredményei szerint csak 2 minta teljesítette a kívánt szilárdsági követelményt, a másik kettő elmaradt az elvárt szilárdsági értéktől. Erről a nem megfelelő minőségről a megrendelőt a vizsgálatot végző labor telefonon is értesítette, a vizsgálati jegyzőkönyveket június 4-én kaptuk meg. A vállalkozó időközben a szerződésben vállalt munkák befejezését május 31-ei dátummal készre jelentette. A megkötött szerződés szerint 25 nap állt rendelkezésre a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására. A támogatásból megvalósuló beruházás elszámolására a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály által megküldött levél szerinti alábbi bekezdések vonatkoznak: o Dombóvár Város Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján részesült támogatásban. o A Rendelet 15. (2) bekezdése, valamint a Támogatási szerződés szerint a kedvezményezett a támogatás felhasználásának végső határidejét követő 30 napon belül, de legkésőbb július 30-áig szakmai és pénzügyi beszámolót küld a Miniszter részére, amelyben szöveges indoklással, pénzügyileg rendezett számlák öszszesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek, a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. o A Rendelet 19. -a, valamint a Támogatási szerződés értelmében a támogatás felhasználásának végső határideje június 30. Az ezen határidőig fel nem

4 használt támogatásrészt kamattal növelten vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. o Jogszabályi felhatalmazás hiányában egyetlen közigazgatási szervnek, így az Belügyminisztériumnak sincs lehetősége arra, hogy méltányosságból a támogatási szerződésben, illetve a rendeletben foglalt felhasználási és elszámolási határidőt módosítsa. A június 30-ai határidőt fő szabályként a Rendelet határozza meg, melynek módosítására a fentiek alapján egyedi eset miatt nincs lehetőség. o A fentiekre való tekintettel rendkívül fontosnak tartjuk, hogy június 30-áig a vállalkozóval olyan egyezség szülessen, mely alapján legalább a megvalósult csökkent műszaki tartalomra vonatkozó részteljesítés megtörténhessen, annak érdekében, hogy a támogatás teljes összegének visszafizetése elkerülhető legyen. A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása május 31-én megkezdődött azért, hogy a pályázati eljárást mielőbb le tudjuk zárni megfelelő eredménnyel. Ezen az eljáráson már jeleztük a vállalkozó megjelent képviselőjének, hogy a megrendelő által elvégeztetett vizsgálat eredménye szerint a beton szilárdsága nem a teljes felületén felel meg a pályázati dokumentációban előírt szilárdságnak. A vállalkozó kérte, hogy a vizsgálati eredményeket küldjük meg a részére, ezt június 4-én meg is tettük. A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása és lefolytatása közben az alábbi fontosabb események történtek: o május 31-én megindult a műszaki átadás-átvételi eljárás, melyről jegyzőkönyv készült, melyben a vállalkozó határidőre ( ) vállalta a felfedett hibák javítását. A műszaki átadás-átvételi eljárás megindításakor ismét jeleztük a vállalkozónak az általa is ismert tényeket, miszerint az építkezés fedezetének ~80%-át állami támogatásból valósítjuk meg, a lezárásra 25 nap áll rendelkezésre és a támogatás-felhasználás határidőhöz kötött! o június 4-én a hibajavítási folyamatot megrendelő képviselői ellenőrizték, az ellenőrzésről jegyzőkönyv készült; a jegyzőkönyv szkennelt állományát megrendelő képviselői vállalkozó részére en megküldték (a helyszíni szemlén a vállalkozó részéről cégképviseletre jogosult személy nem jelent meg). o június 5-én a helyszínen megrendelő képviselői ellenőrizték a hibák kijavítását, a helyszíni szemléről jegyzőkönyv készült; a jegyzőkönyv szkennelt állományát megrendelő képviselői vállalkozó részére en megküldték, a műszaki átadás-átvétel lezárása nem történt meg (a helyszíni szemlén a vállalkozó részéről cégképviseletre jogosult személy nem jelent meg). o június 12-i keltezéssel on küldte meg a vállalkozó részünkre a válaszát a jegyzőkönyvek tartalmával kapcsolatban. A levélben a vállalkozó jelezte, hogy kitart azon véleménye mellett, hogy az általuk épített beton megfelel a szerződésben és a műszaki leírásban előírt minőségi követelményeknek. Ettől függetlenül javasolták egy harmadik független, megrendelő és kivitelező által közösen kiválasztott vizsgáló szervezet bevonását a két meglévő vizsgálati anyag végeredményében tapasztalható ellenmondás feloldására. o június 14-én megküldtük a vállalkozónak a III.192/2012 számú levelünket, melyben ismételten és nyomatékosan felhívtuk a figyelmüket arra, hogy

5 30-ig fel kell használni az önkormányzat által elnyert támogatást. A levélben ajánlottunk egy harmadik akkreditált céget a szükséges ellentmondás feloldása érdekében. o június 15-én a vállalkozó részéről megérkezett megrendelő június 14-i levelére a válasz. A válaszlevélben vállalták a még hátralévő hibák javítását, továbbá elfogadták a megrendelői részről javasolt akkreditált labort. o Legkorábban június 20-ára sikerült a vállalkozóval közös időpontot egyeztetni a mintavétel és helyszíni vizsgálat ügyében, a június 18-i és június 19-i napokon a vállalkozó nem tudott megfelelő cégképviseletet biztosítani a vizsgálat felügyeletéhez (a vállalkozó ragaszkodott a jelenléthez) június 20-án a helyszínen megtörtént a kérdéses betonfelületek (a futópálya déli része, a távolugró pálya teljes felülete) helyszíni vizsgálata, azokból a szilárdsági vizsgálatokhoz szükséges magminták levétele, valamint a betonfelület alatti zúzalékágy tömörségmérése (a betonfelületek alatti zúzalékágy tömörségét 2 db helyszíni talajtömörségmérés igazolta, az a terveknek megfelelő). o június 21-én a laboratórium elvégezte a betonminták törését. A töréseken megrendelő képviselője, valamint a műszaki ellenőr is megjelent (a mérések így megrendelői oldalról is biztonsággal elfogadhatóvá váltak). A beton szilárdságára vonatkozó eredmény informálisan ( ban) megrendelő és vállalkozó képviselői számára is ismeretes volt június 21-én, az esti órákban. A labor által megküldött 0463/2012. iktatási számú (ALTEX99 Kft. /8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 26./ 1. sz. laboratóriuma által elvégzett vizsgálat) vizsgálati jegyzőkönyv alapján az érintett betonfelületen a beton szilárdsági osztálya MSZ 4798:2004 szerint C8/12 a terveken szereplő C16/20 helyett. o június 22-én a vállalkozó képviselője első körben telefonon jelezte az eredmény kapcsán megfogalmazott véleményét, melyet pénteken délután írásban is megerősített. A vállalkozói ajánlat szerint az általa 180 m 2 nagyságúnak tartott, nem C16/20 minőségű betonfelület kapcsán a közbeszerzési eljárás során leadott árajánlat Helyszíni beton és vasbeton munkák tételből a 10 cm-es betonvastagságnak megfelelő betonmennyiség szerinti árengedményt ad (a 18 m 3 betonmenynyiségre sem az anyagárat, sem a munkadíjat nem számlázná ki). o június 22-én a műszaki ellenőr meghirdette a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását június 25-ére mint a megkötött szerződés és a vonatkozó jogszabály által biztosított végső időpont. o június 25-én a műszaki átadás-átvételi eljárás során a vállalkozó megjelent képviselői és a megrendelő részéről jelenlévő szakemberek ütköztették érveiket. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor megrendelői részről az alábbi szempontokat kellett maximálisan figyelembe venni: o Az átadás-átvételi eljárást le kellett zárni június 25-ig a sikeres elszámolhatóság érdekében. o A támogatást legkésőbb június 30-ig fel kell használni (ellenkező esetben alapkamattal növelten kell visszautalni a központi költségvetésbe a fel nem használt támogatási részt). A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után mihamarabb

6 meg kell kapnia megrendelőnek a számlát azért, hogy június 30-a előtt a támogatást fel tudja használni (számla nélkül utalni nem lehetséges). o A támogatás felhasználásának végső határidejét követő 30 napon belül, de legkésőbb július 30-ig szakmai és pénzügyi beszámolót kell küldeni a Miniszter részére. o A belügyminisztériumi tájékoztató levél tartalma alapján ilyen esettel eddig nem találkozott a támogató sem, és a viszonylag egyszerű (értsd.: alap esetre vonatkozó), de mégis fix határidőket tartalmazó jogszabályi előírások miatt nem tudnak a megadott határidőktől eltekinteni, a támogatást nyújtó szervezet is az egyezség megkötését szorgalmazta. o Megrendelő igénye elsődlegesen a kijavítást célozta. A vállalkozó ezzel kapcsolatban a kivitelezhetőségre rendelkezésre álló határidő rövidségének figyelembevételén túl is kijelentette, hogy nem hajlandó visszabontani és újraépíteni a pálya érintett részét, mert véleménye szerint az használatra így is alkalmas, a funkciónak ez a betonminőség is megfelel, továbbá a felajánlott árengedményt véleménye szerint korrektnek tartja. A vállalkozói nyilatkozat, a támogatás igénybevételének feltételei, a határidők, a támogatási összeg nagy aránya/összege, továbbá a lehetséges peres eljárás hossza és az esetleges önkormányzati pernyertesség mértéke a minél nagyobb biztosítékokkal történő megegyezés megkötésére ösztönözte a megrendelő képviselőit. Ezért a vállalkozó irányába - a műszaki ellenőr véleményére tekintettel - a következő javaslattal éltünk: o A vállalkozó által megadott 180 m 2 érintett felülettel szemben a valóságban a futópálya területéből 32,50 m 5,00 m = 162,5 m 2, a távolugró pálya teljes területéből 29,50 m 2,00 m = 59 m 2, összesen 221,50 m 2 nem a megrendelő által elvárt és kért C16/20 szilárdságú betonból készült. Ezért a 221,50 m 2 -nyi hibás munkarészekre eső költségvetési összegek szerint megrendelő nettó ,- Ft + Áfa, azaz bruttó ,- Ft árengedményt kért. Ezek szerint a 221,50 m 2 -re sem az anyagköltséget, sem a munkadíjat nem fizetné ki a megrendelő. o A fentiek alapján a szerződésben a kivitelező által vállalt 60 hónapos jótállási idő helyett a műszaki átadás-átvétel lezárásától számítottan a beruházás egésze vonatkozásában összesen 120 hónap jótállásra tart igényt. o Továbbá a fentiek alapján az építtető ,- forint összegű bankgarancianyilatkozat átadását kéri a vállalkozó részéről. A bankgarancia-nyilatkozat érvényességének lejárata nem lehet korábbi, mint a jótállási kötelezettség megszűnését követő 60. nap. A fenti megrendelői javaslatot a vállalkozó rövid egyeztetés után elfogadta, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárhatóvá vált. A fentiek alapján összességében a vállalkozó az alábbiakat nyilatkozta le az eljárás lezárásakor: o A betonminőségi hiba kijavítását megfelelő határidőre vállalni nem tudja, az építtető árleszállítási igényét az építtető által megjelölt összegben elfogadja (bruttó ,- Ft engedmény).

7 o A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor rögzített minimális hiányosságot (homokolási- és rekortán-javítási munkák elvégzése, dokumentáció minimális kiegészítése) pótolja. o Az építtető a teljes beruházásra vonatkozó, 120 hónapos jótállási igényét elfogadja. Ennek megfelelően kötelezettséget vállal arra, hogy az építtető írásbeli (igazolható módon történő) értesítését követően a helyszínen egyeztetést tart az építtetővel. A hiba jellegétől függően a vállalkozó amennyiben a hiba kijavítása azonnali intézkedést tesz szükségessé haladéktalanul, egyéb esetekben 8 napon belül kijavítja. Ennek elmaradása esetén a műszaki átadás-átvételi lezárási jegyzőkönyv aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az építtető a vállalkozó költségére a hibát kijavíttassa, és ennek összegét a bankgarancia terhére érvényesítse. o A bankgarancia-nyilatkozat átadását a műszaki átadás-átvételi lezárási jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírását követő 12 napon belül vállalja. A bankgarancia érvényességének időtartama tekintetében az építtető kérését elfogadja. o Az ingatlanrész (korábbi munkaterület) új építménnyel nem érintett részeinek helyreállítását megrendelő részére külön követelés nélkül biztosította (pl.: a visszahelyezett és lefestett behajtás-gátló korlátok a műfüves pálya szélén, a pályákat övező területek tereprendezése, a súlylökő-zóna salakfelületének megszüntetése és műfűvel való borítása). Így sikerült lezárni a hétfő nap estéjén a műszaki átadás-átvételi eljárást. Az előterjesztés elkészítésével a tárgyi ügyben napvilágot látott téves információk helyretétele mellett az is célom volt, hogy a képviselő-testületet tájékoztassam a fejleményekről. Egyben tájékoztatom Önöket arról, hogy a közreműködő szervezet tájékoztatása alapján a teljes támogatás összege felhasználható a projektekkel kapcsolatban felmerülő összes munka finanszírozására (pl.: betonminőség-vizsgálat, tömörségvizsgálat, műszaki ellenőrzés), így a vállalkozói díjból származó árleszállítás összege átcsoportosítható az előbb említett költségekre. A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2011. (III.9.) BM rendelet 1. (1) bekezdés b) pontja alapján a József Attila Általános Művelődési Központ Általános Iskola iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására benyújtott pályázat kapcsán a Belügyminisztérium mint támogató és az Önkormányzat mint támogatott között megkötött, azonosítószámú támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről tett beszámolót tudomásul veszi. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az 1. pontban rögzített fejlesztés során elkészült műtárgy műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor a megrendelő képviseletében eljáró képviselők az alábbi feltételekkel vették át az elkészült építményt: a. A vállalkozói díjból nettó ,- Ft + Áfa, azaz bruttó ,- Ft árleszállítás történt a nem tervszerűen megépített 221,50 m 2 -nyi betonfelület miatt, így

8 az eredeti nettó ,- Ft + Áfa vállalkozói díj helyett nettó ,- Ft + Áfa értékű számla került befogadásra. b. Az eredeti vállalkozási szerződésben megfogalmazott 60 hónapos jótállás helyett a teljes beruházásra 120 hónapos jótállási időt vállalt a vállalkozó. c. Az önkormányzati jótállási igény kielégítésének elmaradása esetére vállalkozó ,- Ft értékű bankgaranciát biztosít az önkormányzat részére azzal a feltétellel, hogy a bankgarancia-nyilatkozat érvényességének lejárata nem lehet korábbi, mint a 2.b. pontban rögzített jótállási kötelezettség megszűnését követő 60. nap. d. A vállalkozó a munkaterület új építménnyel nem érintett részeinek helyreállítását megrendelő részére külön követelés nélkül biztosította. Kerényi Zsolt alpolgármester

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:42507-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Leromlott állagú épületek felújítása 2015/S 026-042507 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, ÚRKÚT IVÓVÍZELLÁTÁS BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA PROJEKT TERVEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSÉRE PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓJA:KEOP-1.3.0/B/2F/09-2011-0001 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET

Részletesebben

2-17/2014. (VI. 18.) számú jegyzőkönyve

2-17/2014. (VI. 18.) számú jegyzőkönyve Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2-17/2014. (VI. 18.) számú jegyzőkönyve TARTALOM Határozatok: 49/2014. (VI. 18.) határozat

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET...

TARTALOM I. FEJEZET... 3 II. FEJEZET... 9 III. FEJEZET... 13 IV. FEJEZET... 18 V. FEJEZET... 21 VI. FEJEZET... 22 VII. FEJEZET... Nyíregyházi Főiskola Közbeszerzési eljárással és közbeszerzési eljárás nélkül lebonyolított beszerzési eljárások szabályzata (A Gazdálkodási szabályzat 6. sz. melléklete) Elfogadva: 2012. április 24.,

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum SZÉCHENYI TERV KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Főtér II. Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Napirendi pontok tárgyalása:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2008. július 31-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben