Budapest XVII. kerületi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest XVII. kerületi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 Kelet-Pesti Tankerületi Központ Budapest; XVII. kerületi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 1173 Budapest; Pesti út 80. Munkaterv 2019/2020 Készítés időpontja: szeptember 17. Készítette: Tóváriné Perémi Orsolya intézményvezető 1

2 Tartalom Bevezetés, jogszabályi háttér... 5 I. Helyzetelemzés... 6 I.1 Tárgyi feltételek... 6 I.2 Személyi feltételek (pedagógusok) Pedagógus álláshelyek száma (státusz): Pedagógusok száma: Munkaközösségek száma: Tanulói létszám alakulása: Hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók száma (anyagi): SNI-s tanulók száma: Magántanulók és a tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma: Tantárgyi értékelés alól felmentettek száma:... 7 II. A tanév főbb célkitűzései, feladatai: Oktatási-nevelési feladatok megfogalmazása A tanév kiemelt programjai (lásd még ütemterv) Az intézményi P. P. alapján a 2019/2020. tanévben kiemelt célok, feladatok Előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítés a nemzetiségekre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete. A fentiek megvalósítása, ellenőrzésének módja Gyakornoki felkészítés hatálya alá eső kollégák mentorállása Felkészülés a minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok minősítésére III. A tanév helyi rendje: A tanév helyi rendje Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása: Emléknapok, megemlékezések időpontjai: IV. Az iskolai, élethez és egyéb rendezvényekhez kapcsolódó ünnepségek időpontjai: Munkanap-áthelyezés(ek)

3 4.1.2 Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja: Kapcsolattartás: Az intézményi nyílt napok, bemutató órák tervezett időpontja: Versenyek/mérések: Művészeti tanulmányi versenyek az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére Vizsgák V. Az iskola működését biztosító egyéb rendszerek Az adatszolgáltatás Tanügy-igazgatási feladatok (felvétel, beiskolázás, hiányzások, stb.), A pedagógusok beiskolázási tervének felülvizsgálata Gazdálkodási feladatok (tárgyi feltételek alakulása, stb.), A tankönyvellátás törvény által meghatározott ütemterve, fokozott figyelemmel az ingyenességre való jogosultság felmérésére és figyelembevételére VI. Kapcsolatrendszerek Család és iskola Fenntartó, működtető Szakmai kapcsolatok (teljeskörűen) VII. Az iskola ellenőrzési terve Kiemelt ellenőrzési szempontok A szakmai munka ellenőrzése A munkaköri leírásban foglaltak ellenőrzése Adminisztratív ellenőrzés, (naplók és egyéb nyomtatványok vezetése) Pedagógiai ellenőrzés: óralátogatások, félévi és tanévvégi meghallgatások, vizsgák értékelése. B tagozatos meghallgatások értékelése Minden tanévben ellenőrzött területek: Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat felülvizsgálata (pedagógusok adatainak továbbítása Oktatási Hivatal felé) VIII. Mellékletek Legitimációs záradékok: Ütemterv

4 3. Szakmai munkaközösségek munkatervei, Vonós tanszak 2019/2020. tanév munkaterve Billentyűs tanszak 2019/2020. tanév munkaterve Akkordikus tanszak 2019/2020. tanév munkaterve Jazz tanszak 2019/2020. tanév munkaterve Társművészeti tanszak 2019/2020. tanév munkaterve Fafúvós tanszak 2019/2020. tanév munkaterve Zeneismeret tanszak 2019/2020. tanév munkaterve Rézfúvós tanszak 2019/2020. tanév munkaterve A Népzene és Néptánc tanszak 2019/2020. tanév munkaterve

5 Bevezetés, jogszabályi háttér Munkánkat a következő jogszabályok határozzák meg: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (NKT) - 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról - 15/2015. (III.13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről - 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet a as tanév rendjéről - 120/2015. (V. 21.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartóváltásával összefüggő intézkedésekről - 121/2013. (IV.26.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról - 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (KJT) - 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről - 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (NAT) - 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről - 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról - 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 5

6 - 31/2004. (XI.13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről (Névjegyzék) - 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról - 32/2012. (X.(.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - az intézmény Szakmai Alapdokumentuma, - az intézmény Pedagógiai Programja, - az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, - az intézmény Házirendje I. Helyzetelemzés I.1 Tárgyi feltételek - A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések biztosítottak, szaktantermeink megfelelően berendezettek, esztétikusak. Iskolánk központi épülete méltó környezetet biztosít a művészetoktatáshoz, az esztétikai neveléshez. - A évi Kodály Program keretében az idei tanére hangszerállományunk jelentősen bővült. A program során a népzene tanszaknak 1 db. cimbalmot 1 db. tárogatót 1 db. tekerőlantot és 2 db. citerát vásárolhattunk. A klasszikus tanszakoknak pedig többek között oboát klarinétot, trombitát, kürtöt, harsonát, tubát, ütőhangszereket és nagybőgőt vásárolhattunk. Mindezek mellett a meglévő hangszerállományunkat továbbra is folyamatosan karbantartjuk, javíttatjuk, és további újak beszerzésére törekszünk. Szeptember 1-től megkaptuk a működési engedélyt a XVII. kerületi Liget sor 45. alatti telephelyünkre, melyet kollégáink a gyerekek és a szülők örömmel vettek bírtokba. I.2 Személyi feltételek (pedagógusok) - Iskolánk személyi létszámát, összetételét a mindenkor érvényes törvények, rendeletek és jogszabályok, valamint fenntartónk által engedélyezett keretszámok határozzák meg. 6

7 Tanári karunk minden tagja magas szakmai végzettséggel rendelkezik jól felkészült pedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítő szerepe és tevékenysége a garancia céljaink megvalósítására Pedagógus álláshelyek száma (státusz): 53, Pedagógusok száma: 78 fő Munkaközösségek száma: 9 Akkordikus tanszak Billentyűs tanszak Fafúvós tanszak Jazz tanszak Társművészeti tanszak Népzene tanszak Rézfúvós tanszak Vonós tanszak Zeneismeret tanszak Tanulói létszám alakulása: 1050 fő Hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók száma (anyagi): 23 fő SNI-s tanulók száma: 0 fő Magántanulók és a tanulói jogviszonyt szüneteltetők száma: 0 fő Tantárgyi értékelés alól felmentettek száma: 0 fő 7

8 II. A tanév főbb célkitűzései, feladatai: 2.1 Oktatási-nevelési feladatok megfogalmazása A tanév kiemelt programjai (lásd még ütemterv) - A Zene Világnapja - Concerto Filharmónia Zenekar Krakkó-i vendégszereplése - A Concerto Filharmónia Zenekar és a Rotunda Énekegyüttes koncertje - IX. Nemzetközi Chopin Zongoraverseny megszervezése és lebonyolítása - A Concerto Filharmónia Zenekar Karácsonyi Koncertje - A kerületi rajz és vizuális verseny lebonyolítása - A kerületi népdaléneklési verseny lebonyolítása - Farsangi fúvósmuzsika - Bartók Béla Zenei Napok - Big band party Felelős: Intézményvezető Az intézményi P. P. alapján a 2019/2020. tanévben kiemelt célok, feladatok. - Az idei tanévünk kiemelkedő feladata, áttérés az elektronikus naplóra. - A gyermek személyiségének figyelembevételével átlagon felüli adottságaik, kreativitásuk, motivációjuk felfedezése, személyiségük optimális fejlesztése, önmagukhoz mérten tehetségük kibontakoztatása. - A gyermek együttműködésének, társas kapcsolatainak, kommunikációjának fejlesztése. - Növendékeink számára olyan műhelytevékenység biztosítása, melyben önmagához mérten kibontakoztathatja tehetségét. - A pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagítása. - A szakmai munkaközösségeknek éves munkaterv alapján meg kell szervezniük a szakmai munka belső ellenőrzését (adminisztráció, eredményesség, tanórán kívüli tevékenység stb.). - Kiemelt feladatnak kell tekinteni a tanulók jellemformálását, és személyiségfejlesztését, különös tekintettel az önértékelésre, kommunikációs képességek fejlesztésére. - A Helyi Pedagógiai Programban meghatározottak szerint jelentős hangsúlyt kell fektetni a tehetséggondozásra. - Minden szaktanárnak legyen elsődleges feladata a komplex művészeti nevelés. 8

9 - Tegyük érdekessé a tanítandó anyagot, növeljük az elektronikus információ által nyújtott lehetőségeket, használjuk jobban a multimédia és internet kínálta lehetőségeket. - Továbbra is feladatunk a hagyományok ápolása, hangsúlyozzuk a klasszikus értékek ismeretét. - A tanév folyamán a változások, törvényi előírások, változások folyamatos figyelemmel követése és alkalmazása továbbra is kiemelt feladat. Felelős: Intézményvezető Előző tanév tapasztalataiból adódó nevelési, oktatási célok, feladatok. - Az elmúlt tanévekhez hasonlóan az értékteremtő, minőségi munka, az önmagunkkal és a tanulóinkkal szemben támasztott igényesség. Felelős: Intézményvezető Az esélyegyenlőség biztosítása: kulcskompetenciák fejlesztése, a tehetséges tanulók támogatása, kultúra közvetítés a nemzetiségekre vonatkozóan, a helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismerése, megbecsülése és szeretete. A fentiek megvalósítása, ellenőrzésének módja. Ennek érdekében közvetlen feladatként határozzuk meg iskolánkban a következőket: - Adottságok felismerése, a hátrányos helyzet feltárása, annak szakszerű kezelése. Eszközei: személyes beszélgetés, szakszolgálatok felkérése, szülökkel való megbeszélések, felmérések, pedagógusok tapasztalatcseréje. felzárkóztató, fejlesztő és differenciált foglalkozások, egyéni tanulási módszerek, - Képességek és kulcskompetenciák fejlesztése Eszközei: egyéni tanulási technikák, differenciálás, kooperatív munka, IKT eszközök használata - Tehetséges tanulók támogatása Eszközei: differenciált foglalkozások, versenyek, pályázatok, önállófeladatok, kiselőadások, internet használat, könyvtár, múzeum, színház, táborok. - Versenyek szervezése Eszközei: helyi versenyek szervezése, területi, megyei, regionális, országos versenyeken való részvétel, jó eredmények elismerése. - Helyi sajátosságok, hagyományok, értékek megismertetése, a lokálpatriotizmus érzésének kialakítása a tanulókban Eszközei: rendezvényeken való részvétel. népi hagyományok gyűjtése. - Önismeret, a reális pályaválasztás pedagógiai támogatása érdekében a 9

10 személyiségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valamennyi tanórai és szabadidős foglalkozásba való beépülése Eszközei: Egyéni és csoportos órákon, foglalkozásokon ezek sokféle feldolgozása, önmaga és mások teljesítményének értékelése, kapcsolat a végzett diákokkal. Iskolalátogatás, nyílt napokon való részvétel. Felelős: Intézményvezető Gyakornoki felkészítés hatálya alá eső kollégák mentorállása - Különös figyelemmel kísérjük a gyakornok, és a pályájuk első szakaszában lévő kollégák szakmai munkáját. A gyakornok kollégák munkáját a kijelölt mentoron kívül az egész nevelőtestület segíti a gyakornoki szabályzatnak megfelelően. A 2019/20-as nevelési évben nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy mit lehetne tenni, annak érdekében, hogy a Gyakornokok a pályán maradjanak. Felelős: Intézményvezető-helyettes Felkészülés a minősítési eljárásban résztvevő pedagógusok minősítésére. - A tanév kiemelt céljai közé tartozik minősítési eljárásokra, illetve a minősítő vizsgára való eredményes felkészülés. Feladatunk, hogy segítsük a minősítéssel érintett kollégák felkészülését a minősítésre. Folyamatosan figyelemmel kísérjük az OH e tárgyban megjelent ajánlásait, tájékoztatóit, információkkal, tanácsokkal segítsük a pedagógusokat a pedagógus portfólió összeállításában és a sikeres minősítés érdekében figyelemmel kell kísérni, hogy a porfóliójukat határidőre töltsék fel az informatikai rendszerbe. Felelős: Intézményvezető-helyettes III. A tanév helyi rendje: A tanév helyi rendje 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet A 2019/2020. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 2. (hétfő) utolsó tanítási napja június 15. (hétfő) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). 10

11 A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. (péntek), szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. (szerda), szünet utáni első tanítási nap április 15. (szerda) Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása: A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat, tanítás nélküli munkanap használható fel szeptember 5. Nevelési értekezlet (kirándulás) november 29. IX. Ferenczy György Nemzetközi Zongoraverseny február 13. hospitálási nap február 14. Továbbképzés nap április 6. Pályaorientációs nap április 7. Továbbképzési nap Felelős: Intézményvezető Emléknapok, megemlékezések időpontjai: - Tanulóink és tanáraink egyéni szereplésekkel, ill. koszorúzással csatlakoznak az általános és középiskolában megtartott nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző, az Aradi Vértanúk (október 6.), a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai (február 25.), a holokauszt áldozatai (április 16.), a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.), a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnepekhez. Felelős: Minden pedagógus IV. Az iskolai, élethez és egyéb rendezvényekhez kapcsolódó ünnepségek időpontjai: Munkanap-áthelyezés(ek) december 7. munkanap, (december 24. pihenőnap) december 14. munkanap, (december 27. pihenőnap) 11

12 4.1.2 Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontja: Nevelőtestületi értekezletek: Tanévnyitó augusztus 26. Nevelési szeptember 5. Félévi: január 31. Év végi: június 22. Szülői értekezletek: szeptember első hetében Fogadóórák: egyéni fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján, szükség szerint. Feleős: Az intézmény minden pedagógusa Kapcsolattartás: Elektronikus formában: (az adatlapon megadott en keresztül) és honlapunkon, oldalon folyamatos frissítéssel, naprakész információáramlást biztosítunk Felelős: Intézményvezető és minden pedagógus Az intézményi nyílt napok, bemutató órák tervezett időpontja: október 1. Az év folyamán nyílt órákat/napot tartanak kollégáink, amelyekre meghívják a szülőket. Meghirdetése a tájékoztató füzeten, honlapon keresztül történik. Felelős: Intézményvezető-helyettes Versenyek/mérések: Művészeti tanulmányi versenyek az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére ykiiras Felelős: Intézményvezető-helyettes 12

13 4.1.6 Vizsgák - Félévi, tanszaki vizsgahangversenyek: (egyéni, előre egyeztetett időpontokban) december 7-től, január 25-ig. - Év végi művészeti vizsgák: (egyéni, előre egyeztetett időpontokban) május ig tart. Felelős: Intézményvezető-helyettes, szaktanárok V. Az iskola működését biztosító egyéb rendszerek Az adatszolgáltatás A rendelet alapján a KIR adatok feltöltése, frissítése folyamatos Felelős: Intézményvezető-helyettes Tanügy-igazgatási feladatok (felvétel, beiskolázás, hiányzások, stb.), - nevelési év rendjének kialakítása - éves munkaterv elkészítése - közzétételi lista frissítése - új gyermekek bejelentése a KIR-be, oktatási azonosító megkérése - egyéni és csoportnaplók megnyitása - személyi változások megküldése a KIR-be - pedagógus igazolványok frissítése - adatszolgáltatás a KIR-STAT-ba október 15-ig - nyugdíjazás ütemezése, jubileumi jutalom megigénylése - következő év soros ugrásainak előkészítése - leltározás, selejtezés - pedagógus életpálya modell szerinti átsorolás - irattár rendezése, selejtezés - továbbképzési tervek elkészítése - nyári zárás idejének meghatározása es MÁV igazolványok kiadása - beiratkozás - nyári szabadságolási terv elkészítése - nyári karbantartás, felújítás, nagytakarítás megszervezése - nyári zárás, ügyelet szervezése 13

14 Felelős: Intézményvezető A pedagógusok beiskolázási tervének felülvizsgálata - A tanárok továbbképzése az elfogadott továbbtanulási ciklus szerint a 2019/2020-as tanévben a lehetőségek figyelembevételével folytatódik. - Nagy figyelmet igénylő feladat tantestületünk felkészítése a tanári minősítési eljárásokra. A munka elősegítésére szakmai megbeszéléseket szervezünk. Felelős: Intézményvezető-helyettes Gazdálkodási feladatok (tárgyi feltételek alakulása, stb.), Iskolánk fenntartója és működtetője a Kelet-Pesti Tankerületi Központ. A működési feltételek javításához továbbra is keressük a pályázati lehetőségeket, támogatókat. A működési feltételek javításában továbbra is számítunk Művészetekkel a Jövő Emberéért Egyesület támogatására A tankönyvellátás törvény által meghatározott ütemterve, fokozott figyelemmel az ingyenességre való jogosultság felmérésére és figyelembevételére Tananyagként felhasználható minden értékes zenemű, irodalmi, képzőművészeti, táncművészeti szakirányú irodalom, iskolai gyűjtemény. A tanárok szabadon választhatnak, szakmai szempontok és a követelményrendszert figyelembevétele alapján. Felelős: Szaktanárok VI. Kapcsolatrendszerek 6.1.1Család és iskola - A szülők csoportos tájékoztatására tanév elején, évente egyszer kerül sor, egyéni fogadóórákat havonta, illetve szükség szerint tartunk. - Táborozó tanulók szüleinek tájékoztatást tartunk. - Az intézményvezető telefonon történő egyeztetés után kereshető fel. - A tanítási órák megismerésére, a tanítási módszerek bemutatására nyílt napot tartunk. Felelős: Intézményvezető-helyettes, szaktanárok Fenntartó, működtető - Kelet-Pesti Tankerületi Központ 14

15 1106 Budapest; Keresztúri út Szakmai kapcsolatok (teljeskörűen) - Az Intézményi Tanács a Szakszervezet és a Közalkalmazotti Tanács az iskolai dokumentumok, munkatervek, beszámolók kapcsán értekezik, döntést hoz azok támogatásáról. Javaslatokat, észrevételeket fogalmaz meg, az iskolai munkafolyamattal kapcsolatban. Véleményezési joggal bírnak. - Művészetekkel a Jövő Emberéért Egyesület az iskolai munkánk fontos segítője, kuratóriuma kéthavi rendszerességgel ülésezik. - Az intézmény, különböző országos, megyei és városi szakmai szervezetekkel tart kapcsolatot, illetve tagja szakmai szervezetnek. - Az intézményvezető és helyettesei szervezik a kapcsolattartást az intézmény egészével kapcsolatban álló intézményekkel, állami, önkormányzati és civil szervezetekkel. - A nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása érdekében az Oktatási Hivatal irányításával és a kormányhivatal operatív közreműködésével végrehajtandó pedagógiai-szakmai ellenőrzések során az intézmény vezetősége és pedagógusai együttműködnek az ellenőrzést végző tanfelügyelőkkel. Az együttműködés célja, hogy segítse a pedagógusok munkájának ellenőrzését és értékelését, a vezető munkájának ellenőrzését és értékelését, valamint az intézmény ellenőrzését és értékelését. Felelős: Intézményvezető-helyettes VII. Az iskola ellenőrzési terve - A szakmai munka ellenőrzése - Személyi anyag ellenőrzése - Munkaköri leírásban foglaltak ellenőrzése - Adminisztratív ellenőrzés: naplók, anyakönyv, összesítők és nyomtatványok Az iskola vezetése az intézmény működésével kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, a folyamatok ellenőrzésének rendjét a Szervezeti Működési Szabályzatban és annak mellékletét képző munkaköri leírásokban határozta meg. Az SZMSZ, a Pedagógiai Programmal, és a Minőségirányítási Programmal együtt az iskola könyvtárában olvasható Kiemelt ellenőrzési szempontok - a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során 15

16 - a pedagógus munkafegyelme, - a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások - a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, - a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja - a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, - a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon. - előzetes felkészülés, tervezés, - a tanítási óra felépítése és szervezése, - a tanítási órán alkalmazott módszerek eredményessége, - a tanulók munkája és magatartása, - az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése - a tanuló munkájának ellenőrzése és értékelése - a tanórán kívüli nevelőmunka, közösségformálás, Felelős: Intézményvezető A szakmai munka ellenőrzése Az éves szakmai munka szervezése és ellenőrzése elsősorban tanszakonként történik. Az ellenőrzés formái: tanszaki meghallgatások, osztályhangversenyek, tanszaki hangversenyek, vizsgák, óralátogatás. Megyei és országos versenyeken, fesztiválokon történő szereplések meghallgatása és értékelése. Az ellenőrzés az intézményvezető és helyettese mellett a tanszakvezetők feladatkörébe és felelősségi körébe tartozik. Ennek formája: a szakmai fejlesztést elősegítő tanszaki értekezlet A munkaköri leírásban foglaltak ellenőrzése A munkaköri leírásokban a tanárok, intézményvezető-helyettesek, tanszakvezetők személyre szóló feladatai kerültek megfogalmazásra összhangban a munkatervvel. Ezek a dokumentumok képezik az alapját a mindenkori ellenőrzésnek Adminisztratív ellenőrzés, (naplók és egyéb nyomtatványok vezetése) A tanítás dokumentumait, a naplót, az összesítőt az ezzel megbízott intézményvezetőhelyettes ellenőrzi évente négy alkalommal (órák megtartásának dokumentálása, növendékek jelenlétének naprakész vezetése, tervezett és végzett anyag, szereplések, óralátogatások beírása). A beírási naplók, a törzskönyvek, a térítési díjak összesítő íveinek kitöltéséről, a tanuló-nyilvántartásról, a tantárgyfelosztásról, a statisztika elkészítéséről és az OM azonosítók alapján jelentett tanulói létszám egyezéséről az 16

17 intézményvezető-helyettes gondoskodik. Munkáját az intézményvezető ellenőrzi. A törzskönyvek és összesítők minden tanév végén bekötésre kerülnek melyek az irattárban találhatók. A tanári naplókban az anyagtervezés elkészítését minden tanszakon a tanszakvezető ellenőrzi. - Statisztika előtti létszámegyeztetés: szeptember 15., február 1. - Órarendek ellenőrzése: szeptember Tanszaki összesítők leadása és ellenőrzése: szeptember Törzslapok kitöltése és ellenőrzése: szeptember 27. Felelős: Intézményvezető-helyettes Pedagógiai ellenőrzés: óralátogatások, félévi és tanévvégi meghallgatások, vizsgák értékelése. B tagozatos meghallgatások értékelése. - Az éves ütemtervben részletesen található (melléklet) Felelős: Intézményvezető Intézményvezető-helyettes Tanszakvezető Minden tanévben ellenőrzött területek: - A tanítási órák. Az ellenőrzést az intézményvezető az intézményvezető-helyettesek, a tanszakvezetők végzik óralátogatással. - A tanszaki közösségek munkája. Az éves munkaterv ütemezés szerint a munkaközösség-vezető iskola vezetősége előtti beszámoltatásával történik. - A tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenőrzése. - Az ügyeletes vezető rendszeresen az intézményvezető, alkalomszerűen ellenőrzi. - A szülői értekezletek, fogadóórák rendje. Az intézményvezető-helyettesek ellenőrzik. - Az igazolatlan hiányzások számának alakulása. Az ellenőrzést a pedagógusok folyamatosan végzik. Felelős: Intézményvezető Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat felülvizsgálata (pedagógusok adatainak továbbítása Oktatási Hivatal felé) - Az adattovábbításra az intézményvezető jogosult. - Az intézményünkben folyó adatkezelés és továbbítás rendjét adatkezelési szabályzat határozza meg, mivel iratkezelési szabályzat készítését a jogszabály nem rendeli el. Felelős: Intézményvezető 17

18 VIII. Mellékletek 1. Legitimációs záradékok: 18

19 19

20 2. Ütemterv augusztus HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZ V 19 AUGUSZTUS 20. NEMZETI ÜNNEP 21 Vezetői értekezlet F.: Intézményvezető 22 Nyár végi bejárás, karbantartások, nagytakarítás ellenőrzése F.: Intv.h. 23 Új dolgozók felvétele, dokumentumok elkészítése F.: Intézményvezető Kibővített vezetői értekezlet TANÉVNYITÓ NEVELÉSI ÉRTEKEZLET F.: INTÉZMÉNY- VEZETŐ Alkalmazotti, tűz és balesetvédelmi oktatás 27 Pótfelvételi, pótbeiratkozás, pótbefizetés F.: Szaktanárok, titkárság 28 Növendékelosztás, tantárgyfelosztás egyeztetése F.: Intv.h. Kapcsolatfelvétel a telephelyekkel, tantermek rendezése F.: Intv.h; szaktanárok 29 Növendékelosztás, tantárgyfelosztás egyeztetése F.: Intv.h. Kapcsolatfelvétel a telephelyekkel, tantermek rendezése F.: Intv.h; szaktanárok 30 Felvételt nyert új növendékek közzététele F.: Intv.h. Kapcsolatfelvétel a telephelyekkel, tantermek rendezése F.: Intv.h; szaktanárok 31 1

21 2019. szeptember HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZ. V. 2 Tanszaki értekezletek - Órabeosztás - Szülői értekezlet - Tűz és balesetvédelmi oktatás - Házirend ismertetése - Hangszerkölcsönz és 3 Tanszaki értekezletek - Órabeosztás - Szülői értekezlet - Tűz és balesetvédelmi oktatás - Házirend ismertetése - Hangszerkölcsönz és 4 Tanszaki értekezletek - Órabeosztás - Szülői értekezlet - Tűz és balesetvédelmi oktatás - Házirend ismertetése - Hangszerkölcsönz és 5 Nevelési értekezletek Kirándulás 1. Tanítás nélküli munkanap F.: Intv. h. 6 Tanszaki értekezletek - Órabeosztás - Szülői értekezlet - Tűz és balesetvédelmi oktatás - Házirend ismertetése - Hangszerkölcsönzés F.: Szaktanárok ELSŐ TANÍTÁSI NAP 16 Tanszakok, éves munkaterveinek leadása F.: Tanszakvezetők tanmenetek, (csoportos) - tervezett anyag (egyéni) - végleges órarend leadása

22 2019. október HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 30 1 A Zene Világnapja NYÍLT NAP F.: Intv.; Intv.h.; 2 Concerto Filharmónia Zenekar, Krakkó-i vendégszerepl ése F.: Balogh Lázár 3 Concerto Filharmónia Zenekar, Krakkó-i vendégszerepl ése F.: Balogh Lázár 4 Concerto Filharmónia Zenekar, Krakkó-i vendégszereplése F.: Balogh Lázár 5 Concerto Filharmónia Zenekar, Krakkó-i vendégszereplés e F.: Balogh Lázár 6 Tanszakvezető OKTÓBER 23. NEMZETI ÜNNEP 28 Őszi szünet 29 Őszi szünet 30 Őszi szünet A Concerto Filharmónia Zenekar és a Rotunda Énekegyüttes koncertje F.: Balogh Lázár 31 Őszi szünet NOVEMBER 1. MINDENSZENTEK

23 2019. november HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP IX. FERENCZY GYÖRGY NEMZETKÖZI ZONGORA- VERSENY F.: Intézményvezető, Intv.h. 2. Tanítás nélküli munkanap 30 IX. FERENCZY GYÖRGY NEMZETKÖZI ZONGORA- VERSENY F.: Intézményvezet ő, Intv.h. 1 IX. FERENCZY GYÖRGY NEMZETKÖZI ZONGORA- VERSENY F.: Intézményvezető, Intv.h. 23

24 2019. december HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT MUNKANAP (dec. 24) FÉLÉVI VIZSGÁK, HANGVERSENYEK KEZDETE VASÁR NAP MUNKANAP (dec 27.) Félévi vizsgák, hangversenyek A Concerto Filharmónia Zenekar Karácsonyi Koncertje 19 Szabadnap A ledolgozott szombat (nov.30;) terhére 20 Szabadnap A ledolgozott vasárnap (dec.1;) terhére Téli szünet 24 Pihenőnap 25 KARÁCSONY 26 KARÁCSONY 27 Pihenőnap Téli szünet 31 Téli szünet 1 ÚJÉV NAPJA 2 Téli szünet 3 Téli szünet

25 2020. január HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Félévi vizsgák, hangversenyek Kerületi rajz és vizuális verseny F.: Intv,h. Breitkopfné L. Beáta Kerületi népdaléneklési verseny F.: Intv.h. Margetán Máté Félévi vizsgák, hangversenyek Félévzáró nevelési és osztályozó értekezlet 25 Félévi vizsgák, hangversenyek ELSŐ FÉLÉV VÉGE Félévi értesítők kiadása 28 Félévi értesítők kiadása 29 Félévi értesítők kiadása 30 Félévi értesítők kiadása 31 Félévi értesítők kiadása 1 Jazz tanszak háziversenye 2 25

26 2020. február HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 3 Beiratkozás, befizetés a II. félévre 4 Beiratkozás, befizetés a II. félévre 5 Beiratkozás, befizetés a II. félévre 6 Farsangi Fúvós Muzsika F.: Jutasi Miklós 7 8 Gitár Tanszak házi Versenye Hospitálási nap F.: Intv.h. 3. Tanítás nélküli munkanap 14 Továbbképzési nap F.: Intv.h. 4. Tanítás nélküli munkanap III. Házi Rézfúvós Verseny Serné K.E. Házi zongoraversen y 1 26

27 2020. március HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP Füttyös Fesztivál, Házi verseny MÁRCIUS 15. NEMZETI ÜNNEP Bartók napok F.: Intv.h., minden tanszak Bartók napok F.: Intv.h., minden tanszak

28 2020. április HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 1 Bartók napok F.: Intv.h., minden tanszak 2 Bartók napok F.: Intv.h., minden tanszak 3 Bartók napok F.: Intv.h., minden tanszak Pályaorientáci ós nap F.: Tanszakvezetők 7 Továbbképzési nap F.: Tanszakvezetők 8 A ledolgozott szombatok terhére (jan. 11; 18; 25;) 9 Tavaszi szünet 10 NAGYPÉNTEK HÚSVÉT 5. Tanítás nélküli munkanap 6. Tanítás nélküli munkanap Szabadnap 13 HÚSVÉT 14 Tavaszi szünet II. Vonós Gála F.: Papdiné Sz. Ildikó

29 2020. május HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP MÁJUS 1. A MUNKA ÜNNEPE Új növendékek felvételije 18 ÉV VÉGI VIZSGÁK KEZDETE F.: Intv.h. 12 Új növendékek felvételije Balett vizsga 22 Balett vizsga Színjátszó vizsga 27 Képzőművésze ti vizsga A Bartók díj leadási határideje F.: Tanszakvezető k PÜNKÖSD 29

30 2020. június HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZ. V. 1 PÜNKÖSD 2 Bizonyítványír ás, összeolvasás F.: Intv.h. ; szaktanárok 3 Big band party F.: Szász Zsolt Bizonyítványírás, összeolvasás F.: Intv.h. ; szaktanárok 4 Bizonyítványírás, összeolvasás F.: Intv.h. ; szaktanárok 5 Bizonyítványírás, összeolvasás F.: Intv.h. ; szaktanárok UTÓLSÓ TANÍTÁSI NAP Jutalomkönyvek leadási határideje F.: 15 Beiratkozás, felvételi F.: Intv.h. Tanszakvezet 9 Tanszakvezető i értekezlet F.: Tanszakvezető k 16 Beiratkozás, felvételi F.: Intv.h. Tanszakvezető 10 Az évzáró előkészítése F.: Intv.h. 17 Beiratkozás, felvételi F.: Intv.h. Tanszakvezetők 11 ÜNNEPÉLYES TANÉVZÁRÓ I. Bartók díj átadás F.: Intézményvezető 18 Kibővített vezetőségi értekezlet F.: Intézményvezető 12 ÜNNEPÉLYES TANÉVZÁRÓ II. F.: Intézményvezető (Vigyázó s. M.H.) 19 Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet F.: Intézményvezető 13 Nyári művésze ti tábor (6 nap) F.: Murányi L Teremrendezé s, leltározás F.: Intv.h. ; szaktanárok titkárság 23 Teremrendezé s, leltározás F.: Intv.h. ; szaktanárok titkárság 24 Hangszerek és egyéb tanulást segítő eszközök állapotának felmérése 25 Hangszerek és egyéb tanulást segítő eszközök állapotának felmérése 26 Ügyeleti nap Nyári szabadság kezdete 30 30

31 3. Szakmai munkaközösségek munkatervei, Vonós tanszak 2019/2020. tanév munkaterve 1. A tanszak tanárai Ádám Mariann Bujtás Józsefné Csonka Gábor Elláné Stafka Éva Hlács Gusztávné Hortayné Czeizer Ágnes Krajcsikné Endrédy Zsófia Mohay Anna Mohácsi Gyula Nagy Veronika Nyári László Papdiné Szombati Ildikó Tantárgy hegedű hegedű hegedű hegedű hegedű gordonka nagybőgő gordonka hegedű gordonka hegedű hegedű 2. Általános nevelési-oktatási célok: Általános nevelési-oktatási céljaink közt legfontosabb dologként emelném ki, hogy minél korábban ismertessük meg növendékeinkkel a kamarazenélés, együttes játék örömeit, nehézségeit, ezáltal felkészítjük tanulóinkat a későbbi zenekari játékra. A minőségi munka elengedhetetlen feltétele a rendszeres otthoni gyakorlás, amit már a hangszertanulás kezdetén tudatosítani kell gyereknél szülőnél egyaránt. Fontos a tanár és szülő közötti aktív kapcsolattartás, hiszen a szülő biztosítja a megfelelő hátteret a hangszertanuláshoz. Folyamatos kontrollja nélkülözhetetlen tanári munkánkban, a gyermek zenei és hangszeres fejlődése érdekében. 3. Az idei évben tervezett kiemelt pedagógiai célok, feladatok meghatározása: Az idei tanévben tanszakunkon két új kolléga kezdte meg munkáját, Csonka Gábor és Mohácsi Gyula. A tanulók életkori összetételét illetően jellemző, hogy sok a kezdő, kisiskolás növendék. Legfontosabb pedagógiai célunk és feladatunk a megfelelő, igényes hangszeres alapozás. Ennek hiányában nem várható minőségi oktató munka majd később a felsőbb évfolyamokon. Kiemelt fontossággal bír a tanulók egyéni képességeihez igazodó, személyre szabott bánásmód. Követelmény rendszerünket a tanszak helyi tantervéhez

32 alkalmazkodva alakítjuk ki. Célunk, hogy pedagógiai munkánk során éljünk a vonós hangszerek adta lehetőségekkel, és a csoportos muzsikálás megszerettetésével hosszú távon megtartsuk jó képességű növendékeinket. 4. Ellenőrzési terv: Dátum Ellenőrzés tárgya, személye Ifjúsági vonószenekari fogl. Csonka Gábor Hegedű óralátogatás. Mohácsi Gyula Napló ellenőrzés. Tervezett anyag. Minden kolléga Előre egyeztetett Óralátogatás minden időpontokban tanszakunkon tanító tanárnál december, január. Félévi vizsgakoncertek meghallgatása, kiértékelése. 6. Egyéb javaslat, kérés, megjegyzés: re tervezzük a II. Vonós Gála megrendezését, a tanszakunkon tanuló legtehetségesebb növendékek részvételével szeptember 16. Papdiné Szombati Ildikó tanszakvezető 32

33 Billentyűs tanszak 2019/2020. tanév munkaterve 1. A tanszak tanárai Tantárgy Tóváriné Perémi Orsolya zongora Ella Miklósné zongora Méhesné Ella Gabriella Zongora-korrepetíció Tóth Gábor zongora Gyarmati Károly zongora Valastyán Ágnes zongora Nagy Gabriella zongora Tarsay Zsuzsanna zongora Karczub Eleonóra Zongora-korrepetíció Vetésiné Magyar Éva korrepetíció Tőkés Zsanett zongora Kalla Tiborné zongora Monostori Ferenc orgona Gáspár Rita zongora 2. Általános nevelési-oktatási célok: - A helyi tanterv átbeszélése, korrigálása. - a növendék adottságainak fejlesztése, de nem terhelni őket képességeiket meghaladó feladatokkal -Rászoktatni a növendéket arra, hogy a darab megvalósításához használja a képzelőerejét. - A helyes gyakorlás előkészítése. -Technikaképzés -Ösztönzés versenyeken, koncerteken való fellépésekre. -Szoros kapcsolat fenntartás a zeneművészeti szakközépiskolákkal. -Pályára készülő növendékek felkészítése 3. Az idei évben tervezett kiemelt pedagógiai célok, feladatok meghatározása: A 2019/20 tanév kiemelt fejlesztési területe: A HELYES PEDÁLHASZNÁLAT 33

34 A növendékeket időben, legalább a 2.osztályban meg kell tanítani a helyes pedálozásra. El kell érni, hogy rendszeres gyakoroltatással a növendék számára a pedálozás természetessé és automatikussá váljon. 4. Ellenőrzési terv: Dátum október november november Ellenőrzés tárgya, személye Tarsay Zsuzsanna Nagy Gabriella Tóth Gábor 5. Tervezett eseménynaptár Szeptember: Tanszaki értekezlet, Központi tanszakvezetői értekezlet (TAZI) Október: Zenei Világnapi koncertek (Újlak u, Zrínyi Ált.iskola) November: Lengyel-Magyar Zenei Fesztivál-Győr Meghallgatás a Nemzetközi Ferenczy zongoraversenyre Nemzetközi Ferenczy György zongoraverseny (nov.29-dec.1) December: Nyílt Nap a Szent István Konziban Tiéd a Steinway (Tehetséges gyermekek koncertje) Félévi vizsgák Január: Félévi vizsgák Február: Hospitálási nap a Józsefvárosi Zeneiskolában Serné Kutas Edit házi zongoraverseny Felvételik a Szent István és a Bartók Konziban Március: Nemzetközi zongorafesztivál Törökszentmiklós Rákoshegyi Bartók Zongoraverseny Bartók Napok Április: Továbbképzés Május: Év végi vizsgák Alapvizsga, Záróvizsga szeptember 16 Gáspár Rita tanszakvezető 34

35 Akkordikus tanszak 2019/2020. tanév munkaterve 1. A tanszak tanárai Tantárgy Mirák József, tanszakvezető klasszikus gitár Hadzsász Mózes klasszikus gitár Farkas Mira hárfa Nagy Veronika hárfa Haraszti Dávid klasszikus ütő 2. Általános nevelési-oktatási célok: A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése Zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, zenei memória, manuális készség) Zenei írás-olvasás készségének megalapozása A technikai készség kialakítása A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése Az értékes zene megszerettetése A rendszeres gyakorlásra való nevelés Tehetséggondozás. A zenei pályára alkalmas növendékek felkészítése szakirányú továbbtanulásra 3. Az idei évben tervezett kiemelt pedagógiai célok, feladatok meghatározása: Fejlesztendő területek: - Klasszikus gitár: A vizsgák, fellépések alkalmával a folyamatos, akadozás nélküli játékmód fejlesztése. A szép hangszínre való törekvés, a hang minőségének javítása, fejlesztése. - Hárfa: A memória fejlesztése a darabok formai elemzésének segítségével. A dinamikai árnyaltság elmélyítése a darabokban. 35

36 - Klasszikus ütő: Alapvető ütéstechnika kialakítása-fejlesztése, mindemellett a stabil tempóérzet kialakítása, tempótartás. A hangszerszerű játéktechnika kialakítása a dallamhangszereken. (marimba, xilofon, harangjáték) 4. Ellenőrzési terv: Dátum Ellenőrzés tárgya, személye Tanszakvezetői óralátogatás, Haraszti Dávid Tanszakvezetői óralátogatás, Nagy Veronika Tanszakvezetői óralátogatás, Hadzsász Mózes Tanszakvezetői óralátogatás, Farkas Mira 5. Tervezett eseménynaptár: Tanévnyitó nevelési értekezlet Tanszaki értekezlet. A tanévkezdéssel kapcsolatos teendők megbeszélése, valamint a tanév feladatainak, eseményeinek áttekintése Szülői értekezletek lebonyolítása Zenei Világnap, Kossuth Ált.Isk. Hadzsász Mózes, Mirák József, Nagy Veronika (Elek Márton, Hegedűs Nelli növendékek) Nyílt Nap A Gödöllői Hárfafesztiválon Farkas Mira fellépése, valamint a hárfa tanszak tanulmányi kirándulása. 36

37 IX. Ferenczy Gy. Nemzetközi Zongoraverseny. A tanszak részvétele a rendezvény lebonyolításában. 12. Központi Hárfás Karácsony tervezett részvétel Félévi tanszaki koncertek lebonyolítása Tanszaki értekezlet. A Tanszaki Versennyel, valamint a Bartók Napokkal kapcsolatos feladatok áttekintése. 01. (és 06. hó) Hárfás B-s vizsgák Tanszaki Verseny. A tanszak növendékeinek részvételével Hospitálási nap. A tanszak tanárainak intézményen kívüli hospitálása. (szervezés alatt) Bartók Béla Zenei Napok. A tanszak részvétele a rendezvényen. (növendékhangverseny, lebonyolítás) tól Év végi vizsgák lebonyolítása Bizonyítványosztás Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet 6. Egyéb javaslat, kérés, megjegyzés: Az előttünk álló tanév során a következő eszközökre, hangszerekre lenne szükségünk: Hárfás növendékeink számára 1 db. zongoraszék, valamint C, E, F, A - húrok és ezek oktávjai. 37

38 Ütőhangszereseink számára egy 3.5 oktávos vibrafon beszerzése. Az ütőterem ajtajának zárhatóvá tétele. (üvegajtó) Klasszikus gitár: A 11/G számú egészes (4/4) hangszerhez egy tok beszerzése. (jelenleg nincs tokja) A 6/G számú hangszert le kellene selejtezni. Rendkívül régi, rossz minőségű, nem lehet tisztára hangolni. Helyette javasolnám egy új, egészes (4/4) hangszer beszerzését, tokkal együtt. PL. : Alhambra Z Nature, Yamaha C 40, Cort AC 200 Natur Továbbá 1 db. 3/4-es gitár beszerzését. Pl. Cort AC szeptember 16 Mirák József tanszakvezető 38

39 Jazz tanszak 2019/2020. tanév munkaterve 1. A tanszak tanárai: tanár neve Antal Tibor Botond Gyula Centgraf Benjamin Eged Márton Fercsik Viktor Gyárfás István Hegyi Tibor Uher-Győrfi Bálint tantárgy jazz-hegedű jazz-dob jazz-dob jazz-basszusgitár jazz-zongora jazz-gitár, tanszakvezető jazz-gitár jazz-szaxofon 2. Általános nevelési-oktatási célok: Az előttünk álló időszakban az előző évekhez hasonlóan eseményekben gazdag tanévet tervezünk. Legfőbb célunknak továbbra is a zenei műveltség megalapozását és fejlesztését tartjuk. Növendékeinknek olyan zenei megtapasztalásokat és sikerélményeket kell átélniük tanulmányaik kezdetén, amely előre évekre meghatározza a zenetanuláshoz fűződő szoros viszonyukat. Szintén fontos, hogy tanulóink a klasszikus zenei műveltség mellett a jazz-t és a magyar kortárs zenét (zenekar, kamarazene) is megismerjék, befogadják, megszeressék, ezzel együtt természetes igény legyen számukra a zenehallgatás és a hangversenyek rendszeres látogatása. 3. Az idei évben tervezett kiemelt pedagógiai célok, feladatok meghatározása: 39

40 A tanév során a kiemelt területként a ritmus-, a tempó- és periódusérzék fejlesztésére tesszük a hangsúlyt. A közös zenélés során az adott darab szerkezetének biztos ismerete, valamint a biztos tempó- és ritmusérzet köti leginkább össze az együtt játszó muzsikusokat. Természetesen fontos a harmóniai váz és a dallam, a jazz-zenében mégis különleges jelentőséggel bír az úgynevezett timing, az egységes lüktetés, a megfelelő groove stílusos megszólaltatása. Ezen területek fejlesztésében elengedhetetlen a metronóm használata, valamint a tudatos zenehallgatás. A következő tanévben is kiemelt szerepet kap a koncert- és kiállítás látogatás, a társművészetek kölcsönhatásának tanulmányozása. Reményeink szerint ez nagymértékben hozzájárul a tanuló személyiségének fejlődéséhez, és a művészetekhez való helyes viszonyulásához. 4. Ellenőrzési terv: Dátum Szeptember-Október Minden hónap első hete Szeptember 20. Ellenőrzés tárgya, személye Óralátogatás minden kollégánál. A beírási naplók ellenőrzése. A tervezett anyag és a végleges órarendek leadása. November 9. (péntek) Hospitálási nap: Közös óralátogatás a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz- Tanszékének tanárainál December első hete Az adminisztráció (naplók, ellenőrzők) ellenőrzése, egyúttal a Helyi tantervek egyeztetése. Január vége Adminisztráció (első félévi érdemjegyek beírása a naplóba és az ellenőrzőfüzetbe), 40

41 valamint a félévi értesítők kiadása. Február első hete Jazz-tanszaki értekezlet (Az első félévi munka kiértékelése, az esetleg szükséges korrekciók megbeszélése). Február 13. Március harmadik hete Április 7. Június 2 és 5 között Hospitálási nap. A Bartók Napok teendőinek átbeszélése. Továbbképzési nap. Év végi adminisztráció. Június 9. Jazz-tanszaki értekezlet (A tanév kiértékelése). 5. Tervezett esemény naptár: Dátum Esemény 2018 augusztus 26. Tanszakvezetői- és Tanévnyitó nevelési értekezlet. Szeptember első hete Pedagógiai Program a Helyi Tanterv és az iskolai SZMSZ megbeszélése a kollégákkal. Szeptember 3. Tanszaki értekezlet, szülői értekezletek, házirend ismertetése. Szeptember 5. Október 1. (hétfő) 10:00 Nevelési értekezlet, kirándulás Egerbe. A zene világnapja. Délelőtt a Balassi Bálint Gimnáziumban rövid hangversenyt ad a 41

42 zeneiskola ifjúsági jazzzenekara (Hegyi Tibor vezetésével). Október 1. (hétfő) 10:00 Október 1. (hétfő) délután Október 13. (vasárnap) November November 17. (vasárnap) december 7. és január 25. között A zene világnapja. Délelőtt a Czimra Gyula Általános Iskolákban rövid hangversenyt ad a jazz-gitár zenekar (Gyárfás István vezetésével). Nyílt nap a tanítási órákon. Az ifjúsági jazz-zenekar Hegyi Tibor vezetésével fellép előzenekarként a Vigyázó Sándor Művelődési Ház jazzpresszójában. Ferenczy György Nemzetközi Zongoraverseny. Az jazz-gitár zenekar Gyárfás István vezetésével fellép előzenekarként a Vigyázó Sándor Művelődési Ház jazzpresszójában. Jazz-tanszaki félévi vizsgák, félévi tanszaki hangversenyek (lehetőleg minden jazztanszakos tanár részvételével) január 24. Félévzáró Nevelési- és Osztályozó Értekezlet. Február 14. Március 2. (szombat) Továbbképzési nap. Serné Kutas Edit Kamarazenei Verseny 42

43 Március 8. (vasárnap) 19:00 Március Április 6. Április 19. (vasárnap) 19:00 Május 18 és 27 között Május 28. Jazzpresszó (Vigyázó Sándor Műv. Ház) Hangversenylátogatás. Bartók Napok. Pályaorientációs nap. Jazzpresszó (Vigyázó Sándor Műv. Ház) Hangversenylátogatás. Év végi vizsgák. Vigyázó Sándor Műv. Ház Big Band Party, km.: a Seventeen Big Band, Szász Zsolt vezetésével. Június 12. (péntek) Ünnepélyes Tanévzáró a Zeneiskola udvarán. Június 19. (péntek) Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet. 6. Egyéb javaslat, kérés, megjegyzés: Pozitívnak és hasznosnak ítéljük meg a zeneiskola vezetőségének az irányú lépéseit, hogy a jazz-tanszak központosítása jegyében több kolléga taníthat a Rákoshegyi Czimra Gyula Általános Iskolában, valamint a Balassi Bálint Gimnázium épületében. A gyakoribb személyes találkozások által javul a tanszak tanárai közötti kommunikáció, mely gyümölcsözően hat az együttműködésre, és a munkát eredményesebbé teszi szeptember 15. Gyárfás István Tanszakvezető 43

44 Társművészeti tanszak 2019/2020. tanév munkaterve 1. A tanszak tanárai Renge Györgyi Szabó Vivien Renge Kinga Tantárgy Balett előkészítő, Gimnasztika, Klasszikus balett, jazz technika, balett elmélet Balett előkészítő, Gimnasztika, klasszikus balett, kreatív gyerektánc pedagógiai asszisztens Breitkopfné Losovy Beáta Vizuális alapozó gyakorlat, vizuális alkotógyakorlat, grafika és festészet alapjai, grafika és festészet műhelygyakorlat Bodnár Henrietta Grafika és festészet műhelygyakorlat Szilvási Ildikó Dráma és színjáték, beszéd és vers,mozgás és tánc, zene és ének 2. Általános nevelési-oktatási célok: A választott szakon belül nyújtson speciális művészeti ismereteket és az alkotó munkával együtt járó pozitív élmények segítségével járuljon hozzá a harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív személyiség kialakításához. Alakítsa ki a kultúra iránti nyitott magatartást, az esztétikai érzékenységet, neveljen a művészetek befogadására, értésére és művelésére. Sajátos eszközeivel ösztönözzön a társadalmi érintkezésben és kommunikációban a toleráns magatartásra. 44

45 3. Az idei évben tervezett kiemelt pedagógiai célok, feladatok meghatározása Kulcskompetenciák fejlesztése Komplex személyiségfejlesztés Differenciált, személyre szabott oktatás, nevelés A szakmai együttműködés fejlesztése Tehetséggondozás Az egészséges életmódra nevelés Művészet által a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása Esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása Fantázia fejlesztése, improvizációs készség fejlesztése Pozitív tanulói légkör megteremtése Együttműködési készség fejlesztése Önismeret fejlesztése Önkifejezés Művészeti iskola szélesebb körű megismertetése A tanítási órák hatékonyságának emelése, javítása; különböző versenyeken való részvétel A tehetséggondozásra irányuló programok szervezése, lebonyolítása Pályázatok figyelemmel kísérése, versenyeken való részvétel 4. Ellenőrzési terv: A tanév pedagógiai feladatainak ellenőrzése és értékelése az iskolavezetés által készített részletes ellenőrzési terv alapján történik. 45

46 Dátum Ellenőrzés tárgya, személye 2019/20 tanévben folyamatos Tanulói értékelés/tanulói produktumok Évközben folyamatos, szóbeli, írásbeli. Félévkor és tanév végén vizsgákon október és negyedévente, vagy az iskola vezetése által kért időpontban /iskolai munkaterv alapján/ Naplóellenőrzés 2019.október 15. Október 15. Tanmenetek ellenőrzése november 2020.március Óralátogatások: a gyakornok és az új kollégánál 2019/20 tanévben folyamatos Helyi tanterv felülvizsgálata 2020.május vége Pedagógiai program végrehajtásának ellenőrzése /beszámoló/ 5. Tervezett esemény naptár: Dátum Esemény 2019.szeptember vége Pályázatok, versenyek kihirdetése tanszakonként 2019/2020. Ékszer Balett Fellépések a Stefánia Palotában október 23. /képzőművészet/ Az év állata a hiúz, rajzpályázat 46

47 2019.október 25. /képzőművészet/ 2019.december/színjátszás/ 2019.december /balett/ 2020.január 15. /képzőművészet/ 2020.január/képzőművészet/ 2020.január 22. /mind a három tanszak/ 2020.január 2020.március Kerületi rajzverseny kihirdetése Aranykapu Félévi vizsga Kerületi rajzverseny Félévi vizsgakiállítás A magyar kultúra napja Tanszaki értekezlet, első félév tapasztalatai Bartók Napok 2020.május VII. Országos Klasszikus Balettverseny április Amennyiben a csoport felkészültségi szintje megfelelő lesz, részt vesznek az országos színjátszó fesztiválon május /balett/ Balett vizsgaelőadás /2/ május 27. /képzőművészet/ 2020.május 26./színjátszás/ Vizsgakiállítás Vizsgaelőadás június Bizonyítványosztás, ünnepélyes tanévzáró 47

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet Órabeosztás és szülői értekezlet Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI Borst terem szept. 01. (csütörtök) 16.00-18.00 Szülői értekezlet Ádám Mariann (hegedű) Diadal úti Ált. Isk. 212. szept. 01. (csütörtök)

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2017/2018. tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2017/2018. tanév ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2017/2018. tanév Telephelyek Székhely Pedagógusok létszáma és végzettsége - 2 fő rajz - 1 fő drámapedagógus - 4 fő tánc Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma - vizuális

Részletesebben

Órabeosztás és szülői értekezlet

Órabeosztás és szülői értekezlet és szülői értekezlet Ablonczy Keve Szabadság Sugárúti Ált.Isk. 17.30-18.30 18.30-19.30 Szülői értekezlet 17.30-18.30 Antal Gábor (Rézfúvós) Bartók Béla AMI aug. 31. (hétfő) 15.00-16.00 17.00-18.00 17.00-18.00

Részletesebben

Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV 2016/17.

Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV 2016/17. Harmónia Zenei Alapfokú Művészeti Iskola MUNKATERV 2016/17. 2016/2017. tanév Munkaterv Tartalomjegyzék 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2016-2017-os tanévre... 3 2) Tanulói létszámadatok, tanulócsoportok,

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium eseményterve a 2017/2018-as tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 22-23 Augusztus 23-29. Augusztus 29. Vezetőségi értekezlet Tantestületi alakuló

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2016/2017

ÉVES MUNKATERV 2016/2017 ÉVES MUNKATERV 2016/2017 I. A TANÉV KIEMELT FELADATAI A köznevelési törvény, szakképzési törvény, új OKJ módosítások megismertetése a tantestülettel; az új szakmai kerettantervek áttekintése, A szakképzés

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2013/2014. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2013/2014. tanév Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont

A 2017/2018-es tanév rendje a Soproni Széchenyi István Gimnáziumban Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Geopolitikai Konferencia 2017 Közép- és Kelet- Európa a 21. század többpólusú világában Farkas Gábor, Simon György augusztus 25. Magyar-Földrajzi Társaság 70. Vándorgyűlése és 141.

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve

A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1 A Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014 tanévre vonatkozó Munkaterve 1. A 2013/2014 tanév legfontosabb időpontjai 1.1. A szorgalmi idő legfontosabb eseményei Tanévnyitó

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e)

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola H 2750 Nagykőrös, Mentovich u (1) e) 23. (1) e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, és az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: A hatályos Szervezeti

Részletesebben

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN

I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1 I. A TANÍTÁSI ÉS TANÍTÁSON KÍVÜLI TEVÉKENYSÉG RENDJE A 2014/2015-ös TANÉVBEN 1. Az erőforrások miniszterének a 2014-2015-ös tanév rendjéről szóló rendelete értelmében a tanév kezdő napja 2014. szeptember

Részletesebben

Hó/nap Esemény Helyszín

Hó/nap Esemény Helyszín ok száma: 179 Tanítás nélküli munka: 6 Módosított Tanévtár 2013/2014. tanév 1 tanulmányi kirándulás: 2013. 09. 13. 1 Szalagavató (2013.12.27. helyetti munka): 2013. 11. 30 1 ról az IDB dönt (Kanizsay ):

Részletesebben

sz. esemény / téma időpont 1. Névadó ünnepély Félévi értekezlet Tantestületi kirándulás, csapatépítés

sz. esemény / téma időpont 1. Névadó ünnepély Félévi értekezlet Tantestületi kirándulás, csapatépítés A tanítás nélküli munkanapok időpontjai, felhasználása 1. Névadó ünnepély 2017. 10.12. 2. Félévi értekezlet 01.29. 3. Tantestületi kirándulás, csapatépítés 04.04. 4. Tanulmányi kirándulások 05.31. 5. DÖK

Részletesebben

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan:

Hó/nap Esemény Helyszín. Külön beosztás szerint Kanizsay, nagytanári II Sz V H Egész héten folyamatosan: ok száma: 180 Tanítás nélküli munka: 6 Tanévtár 2014/2015. tanév 1 Szalagavató (2014.12.24. helyetti munka): 2014.11.22. 1 félévi osztályozó értekezlet: 2015.01.17. 1 ról az IDB dönt (Kanizsay ): 2015.03.13.

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet

8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi ért.,12 óra konferencia 9 óra munkaközösségi értekezletek 9 óra nevelőtestületi értekezlet Tanév ütemterve 2015/2016 Tanítási nap száma 2015.aug.25 kedd 9 óra Tanévnyitó értekezlet 2015.aug.26 szerda 2015.aug.27 csütörtök 2015.aug.28 péntek 2015.aug.29 szombat 8 óra javítóvizsgák, munkaközösségi

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2017/18

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2017/18 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2017/18 Augusztus 22-én (kedd) 8.00 Alakuló értekezlet 24-én (csütörtök) 9 óra Összevont értekezlet 28, 29-én 8 óra Javítóvizsga (hétfő, kedd) (külön kiírás szerint)

Részletesebben

A tanév helyi rendje tanév

A tanév helyi rendje tanév A tanév helyi rendje 2018-2019. tanév 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Eseménynaptár tanév

Eseménynaptár tanév Eseménynaptár 2017-2018. tanév Dátum Esemény Felelős Augusztus Tantárgyfelosztás, órarend elkészítése és e Aug. 22. Jelentkezés, munkafelvétel tantestület Aug. 23. 8 h Alakuló értekezlet tantestület Aug.

Részletesebben

A végzősök 153 tanítási nappal, 31 hétre számoljanak Az alsóbb évfolyamok 179 ill. 180 tanítási napra és 36 hétre számoljanak. szeptember 15.

A végzősök 153 tanítási nappal, 31 hétre számoljanak Az alsóbb évfolyamok 179 ill. 180 tanítási napra és 36 hétre számoljanak. szeptember 15. Debreceni Szc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve a 2018/2019-es tanévre szakgimnázium 179 tanítási nap szakközépiskola 180 tanítási nap szakgimnázium 8 tanítás

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma MUNKATERV

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma MUNKATERV Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma 3527 Miskolc, Latabár E. u. 1. 2018/2019. tanév MUNKATERV Jóváhagyta a nevelőtestület 2018. augusztus 31-én (.. iktatószámú jegyzőkönyv) 1 1. Feladatok,

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből)

Ózdi SZC Bródy Imre Szakgimnáziuma. A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) A tanév menetrendje (részlet az éves munkatervből) 2018. szeptember 3. Ünnepélyes tanévnyitó (hétfő) Első tanítási nap - osztályfőnöki órák (3 óra) Törzslapok és bizonyítványok dokumentációja (a korábbi

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2018-2019-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények. [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8. )MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2017/2018-as tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2017/2018-as tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2017/2018-as tanévre munkanap áthelyezések március 16. pihenőnap, helyette március 10. munkanap április 30.

Részletesebben

Munkaterv a 2018/2019. tanévre

Munkaterv a 2018/2019. tanévre Munkaterv a 2018/2019. tanévre Általános tudnivalók Az Alexandra Általános Iskola és Gimnázium (OM 200324) 2018/2019-es tanévre készített munkatervét a szokásos jogszabályok, feladatok és körülmények határozzák

Részletesebben

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények és események időpontjai

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények és események időpontjai A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények és események időpontjai A 2016/2017-os tanév rendje 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A szorgalmi

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató A TANÉV RENDJE A 2009/2010. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2009. szeptember

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet

2011/2012. Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése. Aug Fővárosi zeneiskola igazgatói értekezlet I n t é z m é n y i m u n k a t e r v 2011/2012 Aug. 22-tól Munkaszerződések előkészítése, meghosszabbítása Tanügyi nyomtatványok előkészítése Aug. 25. 9.00 Kerületi igazgatói értekezlet Aug. 29. 14.00

Részletesebben

Soproni Széchenyi István Gimnázium ÉVES MUNKATERV as tanév

Soproni Széchenyi István Gimnázium ÉVES MUNKATERV as tanév Alakuló tantestületi értekezlet Farkas Gábor augusztus 27. 9.00 Javító- és különbözeti vizsgák Szentpáli Ágnes augusztus 28. 9.00 Tanévnyitó tantestületi értekezlet Farkas Gábor augusztus 30. 9.00 Fecsketábor

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

Soproni Széchenyi István Gimnázium ÉVES MUNKATERV as tanév

Soproni Széchenyi István Gimnázium ÉVES MUNKATERV as tanév Alakuló tantestületi értekezlet Farkas Gábor augusztus 26. 9.00 Munkaközösségi értekezletek iskolavezetés, munkaközösség-vezetők augusztus 26-szeptember 6. Javító- és különbözeti vizsgák Szentpáli Ágnes

Részletesebben

A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja

A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja A 2018/2019. tanév rendje, fő feladatai, programja A tanév rendjét és munkatervét a 13/2018. (VI.14) EMMI rendelet, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum éves keretmunkaterve és az iskola Pedagógiai Programja

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2018/19

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2018/19 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM Éves kronológia 2018/19 Augusztus 22-én (szerda) 8.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00 Különbözeti vizsga 29, 30-án 8 óra Javítóvizsga (külön kiírás szerint) 28-án (kedd) 9 óra Összevont

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 27-30 Augusztus 30.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2018/2019-es tanévben Augusztus Augusztus 21. Vezetőségi értekezlet Augusztus 22-23 Augusztus 24. Augusztus 27-29. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény. Zeneművészeti- és színjáték ág Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmény Zeneművészeti- és színjáték ág 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2019/2020-as tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2019/2020-as tanévre ESEMÉNYNPTÁR a 2019/2020-as tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "" hét 2. hétfő 2. 3. kedd Eseménytervezet Első tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség nappali

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Munkaterv Művészeti intézményegység. 2010/2011 tanév Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Munkaterv Művészeti intézményegység 2010/2011 tanév Készítette: Adorjánné Visontai Katalin művészeti intézményegység vezető 2010.

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények- [11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet] 1. A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN

A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1 A 2018/2019. TANÉV ESEMÉNYEI A MUNKATERV ALAPJÁN 1. számú melléklet: A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. alapján: 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2016/2017-es tanévre munkanap áthelyezések október 31 pihenőnap, helyette október 15. munkanap A végzősök 156

Részletesebben

A DUNAKESZI FARKAS FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMJAI 2018/2019. TANÉV IDŐPONT

A DUNAKESZI FARKAS FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMJAI 2018/2019. TANÉV IDŐPONT A DUNAKESZI FARKAS FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PROGRAMJAI 2018/2019. TANÉV IDŐPONT HELYSZÍN PROGRAM ÉRINTETTEK KÖRE FELELŐS AUGUSZTUS 27. hétfő 14.00 Tanszakvezetői értekezlet k 28. kedd 14.00 Alakuló

Részletesebben

1.3. Az ellenőrzések területei lehetnek: foglalkozások, tanórák, írásos dokumentumok, tanulói produktumok, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások

1.3. Az ellenőrzések területei lehetnek: foglalkozások, tanórák, írásos dokumentumok, tanulói produktumok, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások Belső ellenőrzés rendje 1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai: Az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában, és egyéb belső szabályzataiban előírt) működésének biztosítása;

Részletesebben

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE

A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 2016/2017-ES TANÉV RENDJE A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelete, a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2016. szeptember 1-től 2017. június 15-ig tart

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendje, munkaterve, fő feladatai, programja

A 2016/2017. tanév rendje, munkaterve, fő feladatai, programja SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája OM Azonosító: 203056 H-5100 Jászberény, Hatvani út 2. Tel.: igazgatóság: 06-20/394-9349, gazdasági iroda: 06-20//393-8112

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2016/2017. évi munkaterve OM azonosító:

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2016/2017. évi munkaterve OM azonosító: KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2016/2017. évi munkaterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2016. szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2016/2017. évi

Részletesebben

Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium Munkaterv

Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium Munkaterv Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium Munkaterv 2015 / 2016. tanév A kollégium éves munkaterve A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

5. A tanév helyi rendje 2017/18.

5. A tanév helyi rendje 2017/18. 5. A tanév helyi rendje 2017/18. Az énekkari próbák rendje: kedd: 50-14-30 : 50-30. Szeptember 1. 4-8. 6. 7. 18. 22. 23. 30. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1-8. évfolyamos szülői értekezlet Tűzriadó próba Bombariadó

Részletesebben

A tanév ütemterve 2018/2019 Tanítási nap száma 2018.aug.27. hétfő Javítóvizsgák 8:00-, 14:30 konferencia 2018.aug.28. kedd 8 óra Nyitóértekezlet

A tanév ütemterve 2018/2019 Tanítási nap száma 2018.aug.27. hétfő Javítóvizsgák 8:00-, 14:30 konferencia 2018.aug.28. kedd 8 óra Nyitóértekezlet A tanév ütemterve 2018/2019 Tanítási nap száma 2018.aug.27. hétfő Javítóvizsgák 8:00-, 14:30 konferencia 2018.aug.28. kedd 8 óra Nyitóértekezlet 2018.aug.29. szerda Munkaközösségi értekezletek 2018.aug.30.

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

2017/2018 tanév rendje

2017/2018 tanév rendje OM azonosító: 203029 Felnőttképzési nyilv.vételi szám: E- 001278/2015 5600 Békéscsaba, Puskin tér 1. Tel.: +36 66/444-511 Fax: +36 66/430-793 www.bszc.hu E-mail: trefort@bszc.hu 2017/2018 tanév rendje

Részletesebben

11/2019. (VII. 3.) EMMI

11/2019. (VII. 3.) EMMI A Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Gépészeti, Informatikai és Rendészeti Szakgimnáziuma és Kollégiuma 2019-2020-as kollégiumi munkaterve a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet alapján 8:00 Alakuló értekezlet,

Részletesebben

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2017/2018-as tanévre

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2017/2018-as tanévre Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája munkaterve 2017/2018-as tanévre munkanap áthelyezések március 16. pihenőnap, helyette március 10. munkanap április 30.

Részletesebben

A 2013/2014-es tanév ütemterve

A 2013/2014-es tanév ütemterve A 2013/2014-es tanév ütemterve Augusztus: - vezetőségi alakuló értekezlet: munkamegosztás, felelősségi körök kialakítása - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára Felelős: gyakorlati oktatásvezető

Részletesebben

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola A Solti György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. tanév éves intézményi munkaterve Dátum Nap Óra Esemény Helyszín augusztus 25. 11.00 Tanszakvezetői alakuló Solti értekezlet augusztus 26 29. Vonószenekar

Részletesebben

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER

A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján SZEPTEMBER 1. sz. melléklet: A tanév helyi rendje A 2018/2019. tanév helyi rendje Készült 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő) Utolsó

Részletesebben

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját:

2014/2015 tanév. Jelenleg a Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskolában 8 pedagógus végzi a munkáját: Dunaföldvári Bölcskei Madocsai Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola Dunaföldvári Alapfokú Művészeti Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 75/541-247, Tel /Fax: 75/541-013 OM 201167 2014/2015 tanév

Részletesebben

Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium OM Munkaterv

Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium OM Munkaterv Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium OM 040512 Munkaterv 2017 / 2018. tanév A kollégium éves munkaterve A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben