FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA a október 26. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA a 2011. október 26. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan"

Átírás

1 FOTÓPÁLYÁZAT RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA a október 26. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A TIGÁZ Zrt. fotópályázatot hirdet ÖNKÉNTESSÉG témakörében. A pályázat kapcsolódik a Társaság azon törekvéseihez, amelyek a fenntarthatóság, az energiatudatosság és környezetkímélő energiafelhasználás népszerűsítését szolgálják. A részvételi szabályzatban megfogalmazott feltételek szerint önkéntes szerveződések, vagy egyéni vállalások nyomán megvalósított építő, szépítő, segítő, teremtő munkákról várunk fotókat, amelyek pozitív üzenetet közvetítenek, bemutatják az önkéntesek keze nyomán elért eredményeket, a munka folyamatát, továbbá hangsúlyozzák annak jelentőségét az adott közösség, környezet vonatkozásában. A TIGÁZ Zrt. honorálja a legjobb Pályaművek elkészítőit, és közreműködésükkel közhasznú szervezetek tevékenységét is segíteni kívánja a jelen Részvételi szabályzatban meghatározott feltételek szerint. I. Szervező: Jelen részvételi szabályzatban bemutatásra kerülő pályázat (a továbbiakban: Fotópályázat) szervezője a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184., a továbbiakban Szervező, TIGÁZ Zrt.). II. A Fotópályázat időtartama: Kezdőnap: szeptember 15. Zárónap: november 30. A benyújtott pályázatok nyertes és egyéb kiválasztott fotói a TIGÁZ Zrt évi asztali naptárának képanyagát alkotják, valamint egyebek mellett - felhasználásra kerülnek a TIGÁZ Zrt. honlapjának fejlécében, illetve bemutatásra kerülnek a pályázat keretében benyújtott felvételekkel készült galériában. III. A Fotópályázat résztvevői (a továbbiakban: Pályázó): A Fotópályázaton amatőr és hivatásos fotósok egyaránt nevezhetnek, függetlenül attól, hogy a TIGÁZ Zrt. szerződéses jogviszonyban álló felhasználói vagy sem.

2 IV. A Fotópályázaton való részvétel feltételei: 1. A Fotópályázaton történő részvétel ingyenes, nevezési, regisztrációs díj nincs. 2. A Pályázónak a címen elérhető oldalon közzétett jelentkezési űrlapot ki kell töltenie. Csatolnia kell hozzá a nevezni kívánt fotókat, majd a KÜLDÉS gombra kattintva el kell küldenie azt a TIGÁZ Zrt. részére, legkésőbb november 30-áig. 3. A jelentkezési lapon a Pályázó fel kell, hogy tüntesse a következő adatokat: név, levelezési/értesítési cím, a fotók címei, a fotók készítésének körülményei. A Pályázónak a jelentkezési lapon nyilatkoznia kell arról, hogy a Fotópályázat keretében beküldött, helyezett és kiválasztott fotóit a TIGÁZ Zrt., illetve a TIGÁZ Zrt. megbízásából harmadik fél a TIGÁZ Cégcsoport promóciós anyagain és honlapján időbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhatja. A jelentkezési lap kitöltésével a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat résztvevői, jutalmazottjai között a nevét és az általa készített nyertes vagy egyéb kiválasztott fotót a TIGÁZ Zrt. saját honlapján, promóciós honlapjain, vagy a cégcsoport tagjainak honlapján közzétegye. A Pályázónak a jelentkezési lapon kell nyilatkoznia a VII.3. és VII.4. pont szerinti választásáról. 4. A 3. pontban felsorolt nyilatkozatok hiányában a pályázat érvénytelen. A Fotópályázathoz csak a Pályázó által személyesen készített képet lehet felhasználni, az erről szóló nyilatkozatot ugyancsak a jelentkezési lapon kell megtenni. 5. Egy Pályázó legfeljebb 5 darab különböző fényképfelvételt küldhet be. V. A Pályaművekkel (fényképfelvételekkel) szemben támasztott követelmények: 1. A fényképfelvételeknek pozitív mondanivalót kell közvetíteniük, a Fotópályázat témájához kapcsolódóan. 2. A fotók témája kizárólag hazai vonatkozású, Magyarországon megvalósított önkéntes megmozdulások pillanatait, folyamatát, eredményét közvetíthetik. Külföldi, nemzetközi vonatkozású eseményekről készült fotókkal a pályázaton nem lehet részt venni. 3. A fényképfelvételek természetes körülmények között kell, hogy készüljenek. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat úgy, mint: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. A kép egyes részeinek, illetve részleteinek módosítása nem megengedett! A fotó eredeti mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják. A Szervező, illetőleg a zsűri fenntartja magának a jogot az eredeti RAW file vagy negatív megtekintésére. Fenti előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti. 4. Erőszakos, provokáló, illetlen vagy politikai témájú fotókkal pályázók automatikusan kizárásra kerülnek a pályázatból.

3 5. A feltöltendő képfájlokkal szemben támasztott követelmények: legalább 1.9 Megapixel méret (pl. 1600x1200px), valamely általánosan használt képarány (pl. 4:3, 3:2, 16:9) JPEG formátum. A fotókon felirat nem helyezhető el, a fotó címét külön, a jelentkezési űrlapon kell megadni. 6. Más fotópályázatokon már nevezett képet beküldeni tilos, ezen követelménynek való megfelelésért a Pályázó vállal felelősséget. 7. A beküldésre kerülő fotók színesek kell, hogy legyenek. Tájékoztató jelleggel: A honlapon felhasználásra kerülő fotók mérete 960 x 270 képpont. Az asztali naptárra kerülő képek mérete 600 x 600 képpont. VI. A Pályaművek elbírálása: 1. A Pályaműveket a TIGÁZ Zrt. által összeállításra kerülő szakmai zsűri értékeli. 2. A szakmai zsűri 1 db első helyezett, 1 db második helyezett, és 1 db harmadik helyezett fotót választ ki. 3. A helyezett fényképeken túl további 60 darab fotó kerül kiválasztásra, amelyek a TIGÁZ Cégcsoport promóciós anyagain, illetve honlapján kerülnek felhasználásra. 4. A TIGÁZ Zrt. fenntartja a jogot, hogy kevesebb, mint 63 darab fotót válasszon ki, amennyiben a beküldött fotók minősége nem éri el az elvárt színvonalat. 5. A TIGÁZ Csoport honlapján, a évi asztali naptárján és egyéb promóciós anyagain felhasználásra kerülő fotókon a Szervező jogosult olyan mértékű és jellegű változtatásokat végrehajtani, melyek a közzétételhez, megjelentetéshez elengedhetetlenek (szín- és fénykorrekció, képkivágás, egyéb digitális vagy nyomdai előkészítés folyamán szükséges beavatkozás), ám ezen változtatások a fotó koncepcióját és lényegi mondanivalóját nem befolyásolják. VII. A Pályaművek elbírálásának eredménye: 1. A VI.2. pont szerinti helyezett Pályaművek készítői, valamint a VI.3. pont alapján kiválasztott Pályaművek készítői egyenként egy darab Ft értékű tigáz utalvány jutalmat kapnak, melyeket a TIGÁZ Zrt. tértivevényes küldeményként postáz az érintetteknek. A tigáz utalványok részletes leírása a honlapon olvasható. A Pályázó abban az esetben is csak 1 darab Ft értékű tigáz utalványt nyer, ha két vagy több fotója is beválasztásra kerül a VI.2. és VI.3. pont szerinti kategóriába tartozó kép közé. A zsűrizést követő 15 napon belül a pályázat jutalmazottjai a TIGÁZ Zrt-től ben értesítést kapnak. A jutalmazottak részére az utalványok postai úton való kiküldése december 30-áig megtörténik. 2. Valamennyi Pályázó, akinek fotóit a évi asztali naptár fotóanyagában a TIGÁZ Zrt. felhasználja, 1-1 darab asztali naptárt kap, amelyet a Szervező postai úton küld meg, legkésőbb január 31.-éig.

4 3. Fentieken túl, a Szervező a helyezett Pályaművek készítőinek előzetes választása alapján támogatást nyújt a helyezettek által a VII.6. pontban felsorolt szervezetek részére. 4. A Pályázók az alábbi közhasznú tevékenységet folytató szervezetek egyikét jelölhetik meg, illetve - a részvétel feltételeként kell megjelölniük kedvezményezettként: Fauna Egyesület Futrinka utca Kutyavédő és Kutyás Szabadidősport Egyesület Gyermekétkeztetési Alapítvány Karaván Művészeti Alapítvány Magyar Hospice Alapítvány Magyar Vöröskereszt Mosoly Alapítvány Ökotárs Alapítvány Romaversitas Alapítvány Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány Más kedvezményezett megjelölésére a Szervező nem ad lehetőséget. 5. Az első helyezett Pályamű készítője által kiválasztott szervezet részére a Szervező Ft, a második helyezett Pályamű készítője által kiválasztott szervezet részére a Szervező Ft, a harmadik helyezett Pályamű készítője által kiválasztott szervezet részére a Szervező Ft értékű támogatást folyósít. A támogatásokat a TIGÁZ Zrt. közvetlenül a megjelölt kedvezményezett közhasznú szervezetek részére juttatja el legkésőbb január 31. napjáig. A támogatásról a nyertes pályázót támogatói oklevél formájában értesíti. 6. Amennyiben egy Pályázónak két vagy több Pályaműve is beválasztásra kerül a három helyezett közé, úgy a magasabb helyezéssel járó Pályaműve kerül figyelembevételre. 7. Alternatív jutalmak választására nincs lehetőség, azok más termékre nem cserélhetők és készpénzre sem válthatók át. VIII. Egyéb tudnivalók: 1. A Pályázó a jelentkezési lap kitöltésével automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatban szereplő feltételeket. 2. Szervező fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy akár előzetes nyilvános bejelentés és időbeli korlátozás nélkül jelen Szabályzat módosításának közzétételével a Fotópályázat feltételeit (különösen annak időtartamát, a jutalmak mennyiségét, típusát, a részvételre jogosultak körét stb.) megváltoztassa, illetőleg a Játékot a szabályzatban meghirdetett időpontot megelőzően befejezetté nyilvánítsa. 3. Szervező a jutalmakra való jogosultság megállapítása, az érintettek részére való eljuttatása vonatkozásában minden jogot fenntart magának, mindezekre vonatkozóan bármiféle jogi út igénybevételét kizárja. 4. Szervező a fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak megtörténtét követően minden, nem jelen Részvételi és Játékszabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó vagyoni, vagy nem vagyoni igényt elutasít.

5 5. A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályaművek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. Nyilvánvaló jogsértés esetén Szervező a Pályázót, vagy adott Pályaművét a Pályázatból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített jogi igények esetén Szervező azokat a Pályázóra hárítja. 6. A Pályázó köteles együttműködni a tigáz utalvány, mint nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele legkésőbb január 31-éig nem történik meg, úgy a nyeremény a továbbiakban már nem vehető át. Az átvétel elmaradásából fakadóan a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 7. A nyeremények utáni adót a Szervező fizeti meg. Adatkezelés: 1. A Pályázó a Fotópályázaton történő részvétellel, valamint a nyereményre való jogosultság elfogadásával kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, a felhasználási helye (település és irányítószám erejéig), továbbá kisorsolásának, illetőleg ajándékra való jogosultságának ténye nyilvánosságra kerüljön, róla, illetve képviselőjéről a nyeremény átvétele kapcsán - fotó, illetve videofilm-felvétel készüljön, s azokat a Szervező egészében, vagy csupán egyes részleteivel reklám, illetve PR célokra felhasználja, értesítés, idő- és alkalombeli korlátozás, illetve külön díjazás, vagy térítés nélkül. 2. A Szervező a jelen Részvételi szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a Pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja. 3. Amennyiben a Pályázó a jelentkezés alkalmával, a jelentkezési űrlapon ehhez kifejezett hozzájárulását adja, úgy a TIGÁZ Cégcsoport jogosult az általa meghirdetett marketingakciókról a jövőben rendszeres tájékoztatást nyújtani a Pályázó által közölt elérhetőségek bármelyikén.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék

Játékszabályzat. Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat Facebook játék Játékszabályzat A Saunier Duval márka Facebook oldalán indított Ismerd meg a Saunier Duvalt Kvíz - Adventi Fotópályázat nyereményjátékokra

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat

Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Forma 1 tippverseny nyereményjáték 2015. június 29. 2015. november 29. Játék- és adatkezelési szabályzat Az Allianz Hungária Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52. 52.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték

Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték Részvételi feltételek és játékszabályzat NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték A NESCAFÉ Szeretem a reggelt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Nestlé Hungária Kft.

Részletesebben

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MASTERCARD PRICELESS SPECIALS KEDVEZMÉNYPROGRAM ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Szervező A nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussee de

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat)

FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) FalForgatók Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) 1. Szervező OTP Lakástakarék Zrt. székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21. cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043407 A promóció

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Digitális világ tanára pályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Digitális világ tanára pályázat PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Digitális világ tanára pályázat 1. A pályázat témája A MediaSmart Hungary Oktatási Kft. és a Telenor Magyarország Zrt. (tov. Szervező vagy Szervezők) pályázatot hirdet óvodapedagógusok,

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2012. novemberi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

A Nestlé Hungária Kft. NESCAFÉ 3IN1 MARKETINGVERSENY elnevezésű promóciójának részvételi és adatkezelési szabályzata

A Nestlé Hungária Kft. NESCAFÉ 3IN1 MARKETINGVERSENY elnevezésű promóciójának részvételi és adatkezelési szabályzata A Nestlé Hungária Kft. NESCAFÉ 3IN1 MARKETINGVERSENY elnevezésű promóciójának részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Nestlé Hungária Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi és adatkezelési

Részletesebben

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december

Hivatalos játékszabályzat. AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december AsiaCenter Törzsvásárló program, 2009. április-december Az akcióban résztvevő személyek Az akcióban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött magyar állampolgár,

Részletesebben

Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata

Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata Az OTP Bank Veszprémi Utcazene nyereményjátékának hivatalos Részvételi és Versenyszabályzata 1. Szervező OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10- 041585 A nyereményjáték lebonyolításában

Részletesebben

nmarquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya

nmarquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya nmarquard Media Magyarország Kft. Éva Tiniséf főzőverseny nyereményjáték hivatalos játékszabálya 1) A játék szervezője Az Éva Tiniséf főzőverseny elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban Játék ) szervezője

Részletesebben

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata

Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata Az FSG Hungaria Kft. 2015. március-áprilisi nyereményjátékának részvételi, adatkezelési és játékszabályzata 1. Az FSG Hungaria Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési és játékszabályzatban

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető

ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT. Bevezető ÁLTALÁNOS NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT Bevezető A Tisza-Balneum Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság az Tisza Balneum Hotel**** Facebook oldalán és a s4yhotel.hu vagy a Service4You szállodáinak weboldalán

Részletesebben

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata:

A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: A Campona Családi Élményközpont májusi promóciójának hivatalos játékszabályzata: Nyerd vissza napi vásárlásod értékét 1. A promóció szervezője A Campona Shopping Center Kft. (H-1222 Budapest, Nagytétényi

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI KIÍRÁS FIREFOX MOBILE APPFEJLESZTŐI PÁLYÁZAT 1. A pályázat témája Itt az alkalom, hogy kiemelt szerepet kapj a Mozilla által fejlesztett Firefox OS rendszerű okostelefonok népszerűsítésében:

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Az Artificial Group által szervezett www.nagyotletek.hu oldal Nagyötletek játék mikrovállalkozásoknak el evezésű nyereményjáték leírása, játékszabályzata és részvételi feltételei 1. Általános rendelkezések

Részletesebben