Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat!"

Átírás

1 Szövegértés 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! 1. Az író először a. véletlenül találkozott Iglbauerrel. b. egy barátjának köszönhetően találkozott Iglbauerrel c. gyermekkorában találkozott Iglbauerrel. 2. Az író azért szerette volna megismerni Iglbauert, mert a. Iglbauer nagyon olcsón köt könyveket. b. a könyvkötő már volt a bolondokházában. c. szerette volna tudni, miért került Iglbauer a bolondokházába. 3. Iglbauer a. valóban szépen köt könyveket. b. nagyon csúnyán köt könyveket. c. nem is könyvkötő. 4. Az író azért kérdezi meg Iglbauertől, mennyi hatszor hat, mert a. nem tudja a választ. b. arra kíváncsi, tud-e számolni Iglbauer. c. azt reméli, így megérti, miért volt Iglbauer a bolondokházában. 5. Iglbauer az íróval a. a második világháború alatt ismerkedett meg. b. a hatvanas években ismerkedett meg. c. a nyolcvanas években ismerkedett meg.

2 6. Iglbauer a. tiszteli az írót. b. fél az írótól. c. az író barátja. 7. Iglbauer később azt ajánlja az írónak, hogy a. köttesse a könyveit mással. b. ezentúl olcsóbban köti neki a könyveket. c. segít neki egy regényt írni. 8. Iglbauer azért szeretne engedményt adni az írónak, mert a. tudja, hogy neki is szüksége van a pénzre. b. meggazdagodott a háborúban. c. egyre több megbízást kap. 9. Iglbauert azért zárták a bolondokházába, mert a. azt hitte, ő Jézus. b. mindenki félt tőle. c. érthetetlenül jószívű volt. 2. Tegye időrendi sorrendbe az eseményeket! a. Az elbeszélő barátja azt mondja, hogy ismer egy nagyon jó könyvkötőt. b. Iglbauer megjelenik az írónál. c. Az író küld egy lapot Iglbauernek. d. Iglbauerről kiderül, hogy volt a bolondokházában. e. Iglbauer azt ajánlja az elbeszélőnek, hogy ezentúl olcsóbban köt neki könyvet. f. Iglbauer kölcsönkéri Sir Walter Scott műveit az írótól. g. Az elbeszélő megérti, miért vitték Iglbauert a bolondokházába. h. Megtudjuk, hogy a háborúban az árak nagyon felmentek a

3 3. a. Iglbauer karaktere. Válaszoljon a kérdésekre! 1. Mi Iglbauer foglalkozása? Hol lakik Iglbauer? Kivel él Iglbauer? Olvas-e Iglbauer? Miért vitték Iglbauert a bolondokházába? b. Melyik szó nem illik Iglbauerre? Külső jellemzők: idős - alacsony - elegáns - vöröshajú - szőrös - fiatal Belső jellemzők: udvarias - nyugodt - tartózkodó - jószívű - barátkozó - naív Szókincs 4. Szinonimák. Hogy mondjuk másképp? 1. Ez egy igen derék ember. a. nagyon rendes b. nagyon okos c. nagyon gazdag 2. Mindenesetre írtam neki egy lapot. a. egy rövid levelet b. egy verset c. egy cédulát

4 3. Egy szép napon megjelent nálam Iglbauer. a. írt nekem b. eljött hozzám c. telefonált nekem 4. Ettől fogva rendszeresen járt hozzám könyvekért. a. néha b. soha nem c. gyakran 5. Váratlanul megkérdeztem tőle: mennyi is hatszor hat? a. egyszer b. hirtelen c. később 6. Nem tudtam, miért volt három esztendeig az elmegyógyintézet lakója. a. három évig b. három hónapig c. három hétig 7. Észrevettem, hogy az utóbbi időben kevesebb könyvet köttet. a. mostanában b. régebben c. sokkal 8. Csakugyan felemelhetnénk a kötések árát. a. végre b. persze c. tényleg 9. Szelíden bámult rám. a. gondolt b. kiabált c. nézett

5 10. Célszerű dolog elválasztani az ilyen embert a többitől. a. praktikus, hasznos b. furcsa, különös c. szép és jó 5. Mi mindent lehet egy könyvvel csinálni? Gyűjtsön kifejezéseket a szövegből és a szótárából! könyvet köttetni könyvet olvasni 6. Melyik kifejezés vagy mondat definícióját adtuk meg? 1. Hirtelen újra Iglbauerről kezdett beszélni ( sor): Elkérte tőlem a könyveket, hogy elolvassa, azután visszahozta őket ( sor): Drágább lett az ennivaló ( sor): A legtöbb embernek nagyon kevés pénze van ( sor): Láttam, hogy nem viccel ( sor):...

6 7. -et/-at vagy -ás/-és? Képezzen az igékből főnevet! Ige Főnév -ás, -és Főnév -at, -et bemutatkozik bemutatkozás ajánl beszélget él gondol ír kér kérdez lát választ 8. Antonimák. Keresse meg a szavak ellentétét a szövegben! 1. mindenhol hallgattunk eltűnt visszahozta béke több csökkent célszerűtlen -...

7 9. Hipotézisek. Keresse meg a feltételezést kifejező mondatokat! 1. Ötvenöt-hatvan lehet. ( sor) Jelentése: Valószínűleg ötvenöt és hatvan év között van ( sor) Jelentése: Szinte biztos voltam abban, hogy ( sor) Jelentése: Valószínűleg ( sor) Jelentése: Egészítse ki a mondatokat egy-egy hárombetűs szóval! azt,ára. hat, hol, jól, mit, nem, rám, sok 1. Te... kötteted a könyveidet? kérdezte. Én sehol, mondtam. 2. Valóban olcsón és... kötötte be a könyveimet. 3. Váratlanul megkérdeztem tőle: mennyi is hatszor...? gondol Iglbauer úr, mikor lesz vége a háborúnak? 5. Engem szerkesztő úrnak szólított, ámbár... vagyok szerkesztő. 6. Egyszer aztán sárga vászonruhában jelent Felemelkedett az élelmiszerek Nem... haszna lehet a két pengőkön. 9. Egyszóval én... gondoltam, hogy kötök én a szerkesztő úrnak ezentúl két pengő helyett egynyolcvanért. 10. Szelíden bámult... Láttam, hogy komolyan gondolja, amit mond.

8 Nyelvtan 11. Jelenidő. Egészítse ki a mondatokat! 1. Iglbauer három-négyhetenként súlyos aktatáskájával. (megjelenni) 2. Te hol... a könyveidet? kérdezte. (köttetni) 3. Házhoz... Rendesen és olcsón... (menni - ő; dolgozni - ő) 4. Mit..., Iglbauer úr, mikor lesz vége a háborúnak? (gondolni) 5. De mindezt mások is... (megtenni) 6. Szerkesztő úr szólt észrevettem, hogy az utóbbi időben kevesebb könyvet... (köttetni) 7. Nehezek a viszonyok folytatta Iglbauer -, minden ember..., kérem, nem szégyen az. (küszködni) 8. Láttam, hogy komolyan..., amit... (gondolni - ő; mondani - ő) 12. Múltidő. Egészítse ki a mondatokat! 1. Néhány éve egy barátom... őt. (ajánlani) 2. Másról..., aztán egyszerre csak... Iglbauerre. (beszélgetni - mi; visszatérni - ő) 3. A barátom azt..., hogy azért nem bolond Iglbauer,

9 csak idegbeteg... (mondani, lenni) 4. Mindenesetre... neki egy lapot, s egy szép napon... nálam Iglbauer. (írni - én; megjelenni - ő) három könyvemet (elvinni - ő). 6. Valamit..., váratlanul... tőle: mennyi is hatszor hat? (számolni - mi; megkérdezni - én) tőlem Sir Walter Scott műveit, hogy elolvassa. (kölcsönkérni -ő) 8. A harmadik nyár..., mióta könyveket... nekem. (lenni; kötni - ő) 13. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igekötővel! be-, be-, el-, el-, fel-, le-, meg-, meg-, meg-, vissza- 1. Iglbauer három-négyhetenként jelenik... súlyos aktatáskájával rakodik az íróasztalomra. 3. Másról beszélgettünk, aztán egyszerre csak...tért Iglbauerre. 4. Iglbauer...mutatkozott vitte három könyvemet. 6. Valamit számoltunk, váratlanul...kérdeztem tőle: "mennyi hatszor hat?" 7. Valóban olcsón és jól kötötte... a könyveimet. 8. Kölcsönkérte tőlem Sir Walter Scott műveit, hogy...olvassa. 9. Ugyebár az élet lényegesen...drágult. 10. Csakugyan...emelhetnénk a kötések árát.

10 14. Egészítse ki a mondatokat! Ügyeljen az ékezetekre! -ban, -ban, -ben, -ért, -ért, -ig, -on, -nak, -nak, -nak, -re, -ra, -ról 1. Lerakodik az íróasztalom Más... beszélgettünk, aztán egyszerre csak visszatért Iglbauer Szóval, kérlek, a bolondokháza... is volt, de csak három év Egy szép nap... megjelent nálam Iglbauer. 5. Ettől fogva rendszeresen járt hozzám könyvek A háború második éve... jártunk. 7. Mit gondol Iglbauer úr, mikor lesz vége a háború...? 8. Engem szerkesztő úr... szólított, ámbár nem vagyok szerkesztő. 9. Egyszer aztán sárga vászonruha... jelent meg. 10. Kötök én a szerkesztő úr... ezentúl két pengő helyett egynyolcvan Egészítse ki a mondatokat a személyes névmásokkal! 1. Néhány éve egy barátom ajánlotta... (ő) hol kötteted a könyveidet? kérdezte. (te) 3. Mindenesetre írtam... egy lapot, s egy szép napon megjelent... Iglbauer. (ő; én) 4. Elvitte három könyvemet. Nemsokára visszahozta... (ők) 5. Ettől fogva rendszeresen járt... könyvekért. (én) 6. Valamit számoltunk, váratlanul megkérdeztem... (ő) 7. A harmadik nyár volt, mióta könyveket kötött... (én) 8. Szelíden bámult... (én)

11 16. Egészítse ki a mondatokat a birtokos személyjellel! 1. Iglbauer a könyvkötő... (én) 2. Három-négyhetenként jelenik meg súlyos aktatáskájával, lerakodik az íróasztal...ra. (én) 3. Néhány éve egy barát... ajánlotta őt. (én) 4. Te hol kötteted a könyv...et? kérdezte. (te, több könyv!) 5. Elvitte három könyv...et. (én) 6. Valóban olcsón és jól kötötte be a könyv...et. (én, több könyv!) 7. Kölcsönkérte tőlem Sir Walter Scott mű...t, hogy elolvassa. 8. Felemelkedett az élelmiszerek ár Egészítse ki a mondatokat a megfelelő tagadószóval! nem, nem, nem, nem, sehol, semmi 1. Te hol kötteted a könyveidet? kérdezte. Én,..., mondtam. 2. A barátom azt mondta, hogy azért... bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. 3. Nyitogattam a bekötött könyveket;... hiba... látszott. 4. Engem szerkesztő úrnak szólított, ámbár... vagyok szerkesztő. 5. Minden ember küszködik, kérem,... szégyen az. 18. Számnevek. Egészítse ki a mondatokat! 1....hetenként jelenik meg súlyos aktatáskájával. (három-négy) 2. De ha... évig kezelték, akkor mégiscsak bolond lesz. (három) 3. Elvitte... könyvemet. (három) 4. Vagy megkérdeztem tőle, a háború... évében jártunk: mennyi is

12 ... hat? (kettő; hat) 5. A... nyár volt, mióta könyveket kötött nekem. (három) 6. Ezt a...kötetes regényt csúnya lenne egybekötni. (kettő) Helyesírás 19. Javítsa ki a helyesírási hibákat! 1. Iglbauer a könyv kötőm. (egy hiba) Helyesen: Néhány éve egy barátom ajánlota őt. (egy hiba) Helyesen: Minden esetre irtam neki egy lapot. (két hiba) Helyesen: Elvitte három konyvemet. (egy hiba) Helyesen: Nagyob az adó. (egy hiba) Helyesen: j vagy -ly? Egészítse ki a szavakat! 1. sú...os 2. aktatáská...ával 3....ó 4. az elmegyógyintézet lakó...a 5. fo...tatta

13 Ottlik Géza stílusáról Ottlik Géza nyelvezete egyszerű. Takarékoskodik a jelzőkkel, mellőzi a díszítőelemeket. A köznyelvet használja, mondatai általában rövidek, frappánsak. "Házhoz megy. Rendesen és olcsón dolgozik. Köttess vele könyvet." "Bemutatkozott. Alacsony, vöröses, szőrös ember volt, több aranyfoggal. Elvitte három könyvemet." Iglbauer mondataiban sok a töltelékszó, vagyis az olyan szó, amelynek nincs igazán jelentése. Ezek a szavak jellegzetes elemei a beszélt nyelvnek, Ottlik segítségükkel Iglbauer egyszerű stílusát, becsületes voltát érzékelteti: "Aztán meg, ezt a kétkötetes regényt csúnya lenne egybekötni." (aztán meg) "Minden ember küszködik, kérem, nem szégyen az." (kérem) "Hát, kedves szerkesztő úr. Ugyebár, az élet lényegesen megdrágult." (hát, ugyebár) "Egyszóval én azt gondoltam, hogy kötök én a szerkesztő úrnak ezentúl két pengő helyett egynyolcvanért." (én, én) Beszélgessünk! 1. Tudja-e, mi történt a második világháború idején Magyarországon? Ha nem, nézzen utána, és számoljon be róla a magyarórán! 2. Milyen körülmények között élnek az emberek ma az Ön országában? Meséljen róla az órán! (tipikus foglalkozások, családi élet, perspektívák stb.) 3. Mit válaszolt volna Ottlik helyében Iglbauernek? Fejezze be a dialógust!

14 Kulturális sarok Miért Pasarét a Pasarét? A Pasarét Budapest II. kerületének egy része ben, amikor két területet (a Zsírdombot és a Disznórétet) egyesíteni akartak, felmerült a kérdés: milyen nevet kapjon a terület? Döbrentei Gábor filológus ajánlotta a Pasarét nevet. Egyrészt azért, mert a terület a régebbi térképeken "Pasa-Ried"-ként szerepelt. Érdekes azonban, hogy ezeknek a térképeknek a készítői nem a török pasákra gondoltak. Ezt a lápos, vizes területet ugyanis évszázadokon keresztül szinte csak szerbek lakták. Szerbül a "lápos, vizes terület" neve "pasa". Amikor az osztrákok a 18. században Buda-Pestről térképet készítettek, a szerb név mellé a német szinonimát is odaírták: "Ried", vagyis magyarul "rét". A térképen tehát a "Pasa-Ried", azaz "rét-rét" név volt olvasható. Döbrentei másik érve az volt, hogy 1541-től 1686-ig Buda török kézen volt. Ekkor a várat két és fél hónapon keresztül a hetvenéves Abdurrahman pasa védte. Abdurrahman a mai Pasarét közelében halt hősi halált. Rá emlékezve és a szerb-osztrák nevet is megtartva lett a terület neve "Abdurrahman pasa rétje", röviden "Pasarét". Budapesti séta

15 Megoldások 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! 1. Az író először egy barátjának köszönhetően találkozott Iglbauerrel. (b) 2. Az író azért szerette volna megismerni Iglbauert, mert szerette volna tudni, miért került Iglbauer a bolondokházába. (c) 3. Iglbauer valóban szépen köt könyveket. (a) 4. Az író azért kérdezi meg Iglbauertől, mennyi hatszor hat, mert azt reméli, így megérti, miért volt Iglbauer a bolondokházában. (c) 5. Iglbauer az íróval a második világháború alatt ismerkedett meg. (a) 6. Iglbauer tiszteli az írót. (a) 7. Iglbauer később azt ajánlja az írónak, hogy ezentúl olcsóbban köti neki a könyveket. (b) 8. Iglbauer azért szeretne engedményt adni az írónak, mert tudja, hogy neki is szüksége van a pénzre. (a) 9. Iglbauert azért zárták a bolondokházába, mert érthetetlenül jószívű volt. (c) 2. Tegye időrendi sorrendbe az eseményeket! a. Az elbeszélő barátja azt mondja, hogy ismer egy nagyon jó könyvkötőt. b. Iglbauer megjelenik az írónál. c. Az író küld egy lapot Iglbauernek. d. Iglbauerről kiderül, hogy volt a bolondokházában. e. Iglbauer azt ajánlja az elbeszélőnek, hogy ezentúl olcsóbban köt neki könyvet. f. Iglbauer kölcsönkéri Sir Walter Scott műveit az írótól. g. Az elbeszélő megérti, miért vitték Iglbauert a bolondokházába. h. Megtudjuk, hogy a háborúban az árak nagyon felmentek a d c b f h e g

16 3. a. Iglbauer karaktere. Válaszoljon a kérdésekre! 1. Mi Iglbauer foglalkozása? Könyvkötő. 2. Hol lakik Iglbauer? A Külsőerdősor harminckettőben / harminckettes szám alatt. 3. Kivel él Iglbauer? A feleségével. 4. Olvas-e Iglbauer? Igen. 5. Miért vitték Iglbauert a bolondokházába? Mert érthetetlenül jószívű volt. 3. b. Melyik szó nem illik Iglbauerre? Iglbauer nem fiatal és nem barátkozó. 4. Szinonimák. Hogy mondjuk másképp? 1. Ez egy igen derék / nagyon rendes ember. (a) 2. Mindenesetre írtam neki egy lapot / egy rövid levelet. (a) 3. Egy szép napon megjelent nálam / eljött hozzám Iglbauer. (b) 4. Ettől fogva rendszeresen /gyakran járt hozzám könyvekért. (c) 5. Váratlanul/Hirtelen megkérdeztem tőle: mennyi is hatszor hat? (b) 6. Nem tudtam, miért volt három esztendeig / három évig az elmegyógyintézet lakója. (a) 7. Észrevettem, hogy az utóbbi időben / mostanában kevesebb könyvet köttet. (a) 8. Csakugyan / Tényleg felemelhetnénk a kötések árát. (c) 9. Szelíden bámult / nézett rám. (c) 10. Célszerű / Praktikus és hasznos dolog elválasztani az ilyen embert a többitől. (a) 5. Mi mindent lehet egy könyvvel csinálni? könyvet kötni könyvet olvasni könyvet venni (valakitől/valahol) könyvet ajándékozni (valakinek) könyvet kölcsönözni (valakitől) könyvet köttetni könyvet lapozgatni / átfutni könyvet ajánlani (valakinek) könyvből felolvasni (valakinek) stb. 6. Melyik kifejezés vagy mondat definícióját adtuk meg? 1. Hirtelen újra Iglbauerről kezdett beszélni ( sor):

17 (Másról beszélgettünk, aztán) egyszerre csak visszatért Iglbauerre. 2. Elkérte tőlem a könyveket, hogy elolvassa, azután visszahozta őket ( sor): Kölcsönkérte tőlem Sir Walter Scott műveit, hogy elolvassa. 3. Drágább lett az ennivaló ( sor): Felemelkedett az élelmiszerek ára. 4. A legtöbb embernek nagyon kevés pénze van ( sor): (Nehezek a viszonyok.) Minden ember küszködik (kérem). 5. Láttam, hogy nem viccel ( sor): Láttam, hogy komolyan gondolja, amit mond. 7. -et/-at vagy -ás/-és? Képezzen az igékből főnevet! Ige Főnév -ás, -és Főnév -at, -et bemutatkozik bemutatkozás ajánl ajánlat ajánlás beszélget beszélgetés él élet gondol gondolat ír írás irat kér kérés kérdez kérdés lát látás választ választás Antonimák. Keresse meg a szavak ellentétét a szövegben! 1. mindenhol - sehol / 2. hallgattunk - beszélgettünk / 3. eltűnt - megjelent / 4. visszahozta - elvitte (kölcsönkérte) / 5. béke - háború / 6. több - kevesebb / 7. csökkent - felemelkedett / 8. célszerűtlen - célszerű

18 9. Hipotézisek. Keresse meg a feltételezést kifejező mondatokat! 1. Ötvenöt-hatvan lehet. ( sor) Jelentése: Valószínűleg ötvenöt és hatvan év között van. 2. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. ( sor) Jelentése: Szinte biztos voltam abban, hogy bolond. 3. Órákat villamosozhatott a Külsőerdősor és a Pasarét között, ahol lakom. ( sor) Jelentése: Valószínűleg órákat villamosozott a Külsőerdősor és a Pasarét között, ahol lakom. 4. Nem sok haszna lehet a két pengőkön. ( sor) Jelentése: Valószínűleg nem keres sokat a két pengőkön. 10. Egészítse ki a mondatokat egy-egy hárombetűs szóval! 1. Te hol kötteted a könyveidet? kérdezte. Én sehol, mondtam. 2. Valóban olcsón és jól kötötte be a könyveimet. 3. Váratlanul megkérdeztem tőle: mennyi is hatszor hat? 4. Mit gondol Iglbauer úr, mikor lesz vége a háborúnak? 5. Engem szerkesztő úrnak szólított, ámbár nem vagyok szerkesztő. 6. Egyszer aztán sárga vászonruhában jelent meg. 7. Felemelkedett az élelmiszerek ára. 8. Nem sok haszna lehet a két pengőkön. 9. Egyszóval én azt gondoltam, hogy kötök én a szerkesztő úrnak ezentúl két pengő helyett egynyolcvanért. 10. Szelíden bámult rám. Láttam, hogy komolyan gondolja, amit mond. 11. Jelenidő. Egészítse ki a mondatokat! 1. Iglbauer három-négyhetenként jelenik meg súlyos aktatáskájával. 2. Te hol kötteted a könyveidet? kérdezte. 3. Házhoz megy. Rendesen és olcsón dolgozik. 4. Mit gondol, Iglbauer úr, mikor lesz vége a háborúnak? 5. De mindezt mások is megteszik. 6. Szerkesztő úr szólt észrevettem, hogy az utóbbi időben kevesebb könyvet

19 köttet. 7. Nehezek a viszonyok folytatta Iglbauer -, minden ember küszködik, kérem, nem szégyen az. 8. Láttam, hogy komolyan gondolja, amit mond. 12. Múltidő. Egészítse ki a mondatokat! 1. Néhány éve egy barátom ajánlotta őt. 2. Másról beszélgettünk, aztán egyszerre csak visszatért Iglbauerre. 3. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. 4. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent nálam Iglbauer. 5. Elvitte három könyvemet. 6. Valamit számoltunk, váratlanul megkérdeztem tőle: mennyi is hatszor hat? 7. kölcsönkérte tőlem Sir Walter Scott műveit, hogy elolvassa. 8. A harmadik nyár volt, mióta könyveket kötött nekem. 13. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igekötővel! 1. Iglbauer három-négyhetenként jelenik meg súlyos aktatáskájával. 2. Lerakodik az íróasztalomra. 3. Másról beszélgettünk, aztán egyszerre csak visszatért Iglbauerre. 4. Iglbauer bemutatkozott. 5. Elvitte három könyvemet. 6. Valamit számoltunk, váratlanul megkérdeztem tőle: "mennyi hatszor hat?" 7. Valóban olcsón és jól kötötte be a könyveimet. 8. Kölcsönkérte tőlem Sir Walter Scott műveit, hogy elolvassa. 9. Ugyebár az élet lényegesen megdrágult. 10. Csakugyan felemelhetnénk a kötések árát. 14. Egészítse ki a mondatokat! Ügyeljen az ékezetekre! 1. Lerakodik az íróasztalomra. 2. Másról beszélgettünk, aztán egyszerre csak visszatért Iglbauerre. 3. Szóval, kérlek, a bolondokházában is volt, de csak három évig. 4. Egy szép napon megjelent nálam Iglbauer.

20 5. Ettől fogva rendszeresen járt hozzám könyvekért. 6. A háború második évében jártunk. 7. Mit gondol Iglbauer úr, mikor lesz vége a háborúnak? 8. Engem szerkesztő úrnak szólított, ámbár nem vagyok szerkesztő. 9. Egyszer aztán sárga vászonruhában jelent meg. 10. Kötök én a szerkesztő úrnak ezentúl két pengő helyett egynyolcvanért. 15. Egészítse ki a mondatokat a személyes névmásokkal! 1. Néhány éve egy barátom ajánlotta őt. 2. Te hol kötteted a könyveidet? kérdezte. 3. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent nálam Iglbauer. 4. Elvitte három könyvemet. Nemsokára visszahozta őket. 5. Ettől fogva rendszeresen járt hozzám könyvekért. 6. Valamit számoltunk, váratlanul megkérdeztem tőle A harmadik nyár volt, mióta könyveket kötött nekem. 8. Szelíden bámult rám. 16. Egészítse ki a mondatokat a birtokos személyjellel! 1. Iglbauer a könyvkötőm. 2. Három-négyhetenként jelenik meg súlyos aktatáskájával, lerakodik az íróasztalomra. 3. Néhány éve egy barátom ajánlotta őt. 4. Te hol kötteted a könyveidet? kérdezte. 5. Elvitte három könyvemet. 6. Valóban olcsón és jól kötötte be a könyveimet. 7. Kölcsönkérte tőlem Sir Walter Scott műveit, hogy elolvassa. 8. Felemelkedett az élelmiszerek ára. 17. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő tagadószóval! 1. Te hol kötteted a könyveidet? kérdezte. Én, sehol, mondtam. 2. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. 3. Nyitogattam a bekötött könyveket; semmi hiba nem látszott.

21 4. Engem szerkesztő úrnak szólított, ámbár nem vagyok szerkesztő. 5. Minden ember küszködik, kérem, nem szégyen az. 18. Számnevek. Egészítse ki a mondatokat! 1. Három-négyhetenként jelenik meg súlyos aktatáskájával. 2. De ha három évig kezelték, akkor mégiscsak bolond lesz. 3. Elvitte három könyvemet. 4. Vagy megkérdeztem tőle, a háború második évében jártunk: mennyi is hatszor hat? 5. A harmadik nyár volt, mióta könyveket kötött nekem. 6. Ezt a kétkötetes regényt csúnya lenne egybekötni. 19. Javítsa ki a helyesírási hibákat! 1. Iglbauer a könyvkötőm. 2. Néhány éve egy barátom ajánlotta őt. 3. Mindenesetre írtam neki egy lapot. 4. Elvitte három könyvemet. 5. Nagyobb az adó j vagy -ly? Egészítse ki a szavakat! 1. súlyos / 2. aktatáskájával / 3. jó / 4. az elmegyógyintézet lakója / 5. folytatta

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője

JEGYZŐKÖNYV. Aranyi Ágota Vikár Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, dr. Pándi Ottó a Dr. Kolozs Gergely Egészségügyi Centrum intézményvezetője Dunavecse Város Önkormányzati Képviselő Testület Oktatási és Szociális Bizottsága 55-13/2012 JEGYZŐKÖNYV Készült: az Oktatási és Szociális Bizottság 2012. december 19-én, 14 30 órakor kezdődő ülésén. Az

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus halála Olvasd el: Lukács 23:1-26,

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel.

GISELLE. FIATALEMBER HANGJA Szegény Nagyika! Micsoda világa volt a kottáival, fűszereivel, különös ételeivel. GISELLE Zöldes, párás üveg. Eső áztatja. Vízcseppek csorognak. Halványzöld felírat fut végi az üvegen. Az emberi lény egy esős, párás üvegen át nézi és vizsgálja a világot. Homályosan lát. A földönkívüliek

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL Oktatási Hivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja MAGYAR IRODALOMBÓL Munkaidő: 300 perc (feladatlap: 60 perc, zárthelyi

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek...

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... A pénz-érzelmekkel kapcsolatos, országosan egyedülálló felmérést kezdeményezte, készítette és a tanulmányt írta 2011 szeptemberében

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére.

Ők ugyanis a sérült gyerekük mellett óvodát működtetnek szintén sérült gyerekek részére. Idegesített, hogy nem tudják diagnosztizálni. Hát az orvostudomány nem tud semmit?" Egy család, amelynek tagjai megszakadnak a munkában, elviselik az elviselhetetlent, küzdenek a fogyatékkal, és közben

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője. 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. Telefon: 85/575819, Fax: 85/575823

Helyi Választási Iroda Vezetője. 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. Telefon: 85/575819, Fax: 85/575823 Helyi Választási Iroda Vezetője 8648 Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. Telefon: 85/575819, Fax: 85/575823 Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati

Részletesebben

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítéltek longitudinális vizsgálata

A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítéltek longitudinális vizsgálata A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésre ítéltek longitudinális vizsgálata A cikk címében szereplő vizsgálat résztvevői Solt Ágnes (kutatásvezető) és Antal Szilvia (kutatótárs) a Tudományos

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes

Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság. Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Joanne Harris Garantált Örök Élet Biztosítási Társaság Fordította: Bálint Anna Szerkesztette: Szabó Ágnes Az áldozatok vére éppen hogy megszáradt, amikor Terry fülét kopogás ütötte meg. Kippkopp, hallatszott

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

A munkanélküli-járadékot kimerítők

A munkanélküli-járadékot kimerítők sorszám A járadékkimerítés dátuma a címkártyáról: 2000.... hónap... nap Országos Munkaügyi Kutató- és Módszertani Központ HÁNYADSZOR JÁRTÁL A KÉRDEZETT LAKÁSÁN, AMIKOR ELKÉSZÜLT AZ INTERJÚ? A munkanélküli-járadékot

Részletesebben

Az egész 200 quattro 20V ügy tulajdonképpen a Gabó miatt van :o) Na jó, ez persze nem teljesen igaz, de azért ő is benne volt egy kicsit...

Az egész 200 quattro 20V ügy tulajdonképpen a Gabó miatt van :o) Na jó, ez persze nem teljesen igaz, de azért ő is benne volt egy kicsit... Audi 200 quattro 20V Az egész 200 quattro 20V ügy tulajdonképpen a Gabó miatt van :o) Na jó, ez persze nem teljesen igaz, de azért ő is benne volt egy kicsit... Szóval, az egész úgy kezdődött, hogy Gabónak

Részletesebben

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat!

Szövegértés. 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! Szövegértés 1. Többszörös választás. Fejezze be a mondatokat! 1. Az elbeszélő a. egy régi baráttal szeretne találkozni. b. Istennel szeretne találkozni. c. a nagy szerelmével szeretne találkozni. 2. Az

Részletesebben

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész

A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Petőfi S. János Benkes Zsuzsa A verbális szövegek analitikus megközelítése szemiotikai szövegtani keretben I. rész Analitikus szövegmegközelítésről akkor beszélünk, amikor az elemzést nem készítik elő

Részletesebben

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim!

Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Magnifice Rector! Tisztelt Dékán Asszony! Tisztelt Kari Tanács! Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! Régi idők tanújaként beszélni egy nagy múltú intézmény ünnepére összegyűlt vendégek előtt, közöttük

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam

Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet! Amikor először tanítottam Deborah Hedstrom: Gábriel vagyok Fedezzük fel újra a karácsonyi történetet! Uram, kérlek, tedd újra elevenné történetedet!" Amikor először tanítottam a karácsonyi történetet, tágas tornácunkon álltam,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

baráti simogatással noszogatta Balthust a csurranós végkifejlet irányába. Majd megszámolt még tizennyolc lámpaoszlopot, és megérkezett az állomásra.

baráti simogatással noszogatta Balthust a csurranós végkifejlet irányába. Majd megszámolt még tizennyolc lámpaoszlopot, és megérkezett az állomásra. 12. Az 5 óra 30-ra beállított mobiltelefon bőszen rezgett az éjjeliszekrényen. Rouget de Lisle a fodrozódó vízfelszín alól meredten bámulta gömböcske alakú szemével. Hétfő. Guy lain nem emlékezett rá,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test

EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014. Model de test CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAȚIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Model de test Limba maghiară pentru elevii de la şcolile şi secțiile cu predare în limba maghiară Județul/sectorul...

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. 2009. május 28., csütörtök / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. 2009. május 28., csütörtök / 60 perc A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P091A10311* TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2009. május 28., csütörtök / 60 perc Engedélyezett

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

60 tiszatáj. Egy családfát

60 tiszatáj. Egy családfát 60 tiszatáj LÁZÁR BENCE ANDRÁS Egy családfát (1) A bérház, amibe emlékszem tíz éve költöztünk, mármint anyám költöztette magát és a családot, vagy száz éve állhat ott. A körút és a kisutca metszéspontjában.

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 14. FELVÉTELI FELADATOK 6. osztályosok számára A-3 változat Név:... Születési év:... hó:... nap:... Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

É É ö Ü É ő Ü É Ö Ó Ö Ó Ü Ü Ü É É É É ö É Ó É ö Ü Ü É Ö ő ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü É Ó É ő ö ö É ö ö ő ő ö ő ö É ö É ő ű É Ü Ü ö ő É É ö ő É Ü ö ö ö Ü É É ö É É ö É É É Ü É Ü Ü ő Ő ő Ü É É ő ö Ü ö Ü

Részletesebben