PAN. Bluetooth jellemzık IEEE IEEE LAN. Mihalik GáspG. FHSS: 1600 ugrás/s volság. IEEE részei: r

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAN. Bluetooth jellemzık IEEE 802.15 IEEE 802.11 LAN. Mihalik GáspG. FHSS: 1600 ugrás/s volság. IEEE 802.11 részei: r"

Átírás

1 PAN Vezeték k nélkn lküli li hálózatok h és s a kábeltelevk beltelevízió Mihalik GáspG spár Bluetooth: tipikusan vezetékek kivált ltására tervezték Vannak Bluetooth routerek így akár r internetelérés s is lehetıvé válik Felhasználás: s: Fülhallgató PDA Adatátvitel tvitel Nyomtatás Elıny nyök: könnyebb k mozgatás, vezeték összegabalyodás-szakadás s nincs IEEE (Task( Group 1) Bluetooth 1.1: FHSS, 1 Mb/s sebesség (TG 2) A és s a hálózatok h együttes alkalmazásával foglalkozik: mindkét t hálózat h ISM sávban mőködik m ezért ajánl nlásokat dolgoz ki (TG 3) Nagyobb sebesség: 11, 22, 33, 44 és s 55 Mb/s (TG 4) Kis adatátviteli tviteli sebesség kis fogyasztás: s: 20, 40 és 250 Kb/s Bluetooth jellemzık FHSS: 1600 ugrás/s - 2,4 GHz-en Hatótávols volság Kis teljesítm tményő eszközök: k: ~2 m Nagyobb teljesítm tményőek: ~20 m LAN IEEE részei: r Felhasználói i eszközök Hozzáférési pontok Routerek Ismétl tlık Antennák IEEE b (1997) DSSS; 2,4 GHz max.. 11 Mb/s sebesség; viszonylag nagy hatótávols volság; interferencia(!) a (1999) OFDM; 5 GHz max.. 54 Mb/s; viszonylag kis távolság g (<=30 m): nem kompatibilis a b-vel g (2003) OFDM; 2,4 GHz max.. 54 Mb/s; viszonlyag nagy hatótávols volság; interferencia(!): kompatibilis a b- vel 1

2 Wi-Fi Wi-Fi Alliance (Wi-Fi Szövets vetség): a wireless LAN eszközök együttm ttmőködésével és s marketingjével foglalkoznak Tanúsítj tják k a termékeket WEP helyett WPA HiperLAN/2 Európai szabvány A csomagok tovább bbítására TDMA-t használ kiszámíthat thatóbb adási idık: multimédi diás s alkalmazásokhoz jobb Max. 54 (42) Mb/s sebesség g (a fizikailag ezt soha nem éri el (18 Mb/s)!) OFDM; 5 GHz-en Kapcsolatot tud létesl tesíteni teni más m hálózatokkal 3G, ATM IEEE MAN Vezeték k nélkn lkül l mőködım telefonok Zsinór r nélkn lkülili Mobiltelefonok Analóg g beszédtov dtovábbítás Digitális beszédtov dtovábbítás s (1G) Digitális beszéd- és s adattovább bbítás s (2G, 2.5G, 3G) 4G Rendszerek Analóg Amerikában szabályozott, Európában nem szabályozott rendszerek épültek Digitális Európa szabványos nyosított (GSM) Amerika a piacra bízta b a szabványos nyosítást st (az USA-ban ma 2 nagy egymással inkompatibilis rendszer, plusz egy kisebb van használatban) A mobiltelefonok elterjedése Európában sokan Az USA-ban kevesebben használj lják 2

3 Analóg g beszédátvitel Elısz ször r 1946-ban St. Louisban átkapcsolós s rendszer (CB rádir diók) 1960-as években az IMTS (Improved( Mobile Telephone System javított mobiltelefon-rendszer) 200 wattos adótorony 2 frekvencia: adáshoz, vételhezv Fejlesztett mobiltelefon-rendszer AMPS: Cellákra osztás a cellák k olyan frekvenciákat kat használnak, amelyek a szomszédos cellákban nem használatosak IMTS egy frekvencián n 1 hívást, h az AMPS hívást h bonyolíthat Cellák A cellák k méretm retének csökkent kkentésével növelhetik a kezelhetı hívások számát A kisebb cellákhoz kisebb adóteljes teljesítményekre van szüks kség Kézi telefonok 0,6 W Autókba építve 3 W A bázisb zisállomások antennáit megfelelı magasságban gban kell elhelyezni - egyház Cellák k további osztása sa A túlterhelt t cellákat kisebb mikrocellákra kra osztják Néha ideiglenesen is telepítenek tenek mikrocellákat kat nagyobb rendezvényekn nyeknél Ezeket mőholdas m hordozható állomásokkal oldják meg Bázisállomás Minden cella közepk zepén n van egy bázisállomás MTSO (Mobile Telephone Switching Office mobiltelefon kapcsolóá óállomás) v. MSC (Mobile Switching Centre mobil kapcsolóközpont) Nagyobb rendszerekben többszintt bbszintő MTSO kapcsolatok lehetnek Cellavált ltás s problémája A telefonok minden pillanatban egy adott cellához tartoznak 1. A váltv ltásnál l a bázisb zisállomás észreveszi a telefon jelének gyengülését 2. Körbekérdez, rdez, melyik szomszédn dnál l erısödik a jel 3. Átadja annak, akinél l a legerısebb 4. A telefont felkéri az új fınök,, hogy váltson v csatornát hívás s esetén Ez az átadás. Ideje ~300 ms 3

4 Átadás s lehetséges módjaim Puha átadás: 2 frekvenciára ra kell tudnia egyszerre ráhangolr hangolódni a telefonnak erre az elsı és s a második m generáci ciós készülékek nem képesekk Kemény átadás Híváskezelés Minden telefon rendelkezik egy 32 bites gyári számmal, és s egy 10 számjegy mjegyő hívószámmal Bekapcsoláskor skor a telefon végignv gignézi a vezérl rlıcsatornákat Kiküldi a gyári ri- és s a telefonszámát (digitális jel, analóg g beszédtov dtovábbítás) A bázisb zisállomás s jelez az MTSO-nak új elıfizet fizetı érkezett Híváskezdeményezés Be kell kapcsolni a telefont A hívott h szám bebillentyőzése se,, hívás h s indítása A telefon elküldi ldi a hívott h fél, f és s a saját t számát ütközés s esetén n a telefon késıbb k újra próbálkozik A bázisb zisállomás s tájékoztatja t az MTSO-t Az MTSO keres egy üres csatornát, t, aminek számát t visszaküldi a hívóh telefonnak A két k t telefon összekapcsolódik Hívás s fogadás Minden telefon, ami nincs hívásban, h figyeli a hívási h csatornát A beérkez rkezı hívás s az MTSO-hoz megy, aki a hívott h telefont az éppen aktuális cellában szólítja A hívott h telefon visszajelez A bázisb zisállomás s küldi k a hívott h telefonnak, hogy melyik csatornán n van beérkez rkezı hívása Második generáci ciós s mobiltelefonok Digitális beszédtov dtovábbítás Nincs világm gmérető szabványos nyosítás négy rendszer: D-AMPS GSM CDMA PDC (Japánban használt) Digitális beszédtov dtovábbítás A telefonok a mikrofon jelét t digitalizálj lják, majd tömörítikt tik A sávszs vszélesség g 8 kb/s (PCM( PCM-nél 56 kb/s) A tömörítést t az ún. vokóder áramkör r végziv A tömörítést t azért a telefon végzi, v mert így a tovább bbított adat mennyisége kisebb 4

5 TDM keret Egy TDM keret 40 ms Minden keret 6 idıszeletre oszlik Minden idıszelet 324 bit hosszú (64 bit védıidv idı, vezérl rlés, szinkronizáci ció; ; 101 bit hibajavítás; 159 bit adat) Az elérhet rhetı sávszélesség g 8 kb/s Még g több t felhasználó Jobb tömörítéssel t le lehet menni 4 kb/s-ra Ekkor nem 3, hanem 6 felhasználó között osztható egy TDM keret Vezérl rlési szerkezet 16 keret alkot egy szuperkeretet amelyben valamennyi vezérl rlési informáci ció is van Hat fıf vezérl rlési csatorna: Rendszerbeáll llítás Valós s idejő, és Nem valós s idejő vezérl rlés Hívás Hozzáférési válaszv SMS Mőködés Nagyjából l mint az AMPS Az átadás s már m r más: m Az AMPS-nál a teljes átadást az MTSO végziv A D-AMPS-nál azokban az idıszeletekben, mikor a telefon nem ad, a vonal minıségét méri Mikor a jel gyengül, jelez az MTSO-nak Az megszakítja a kapcsolatot, hogy a telefon másik bázisb zisállomáshoz kapcsolódhasson GSM GSM (Global System for Mobile communication globális lis mobilkommunikáci ciós s rendszer) A D-AMPS-hez hasonlít: Cellás s rendszer Frekvenciaosztásos, sos, azon belül Idıoszt osztásos sos rendszert használ A telefonok különbk nbözı frekvenciákon kon adnak-vesznek A GSM csatornái i sokkal szélesebbek: 200 khz - 30 khz Kicsivel több t felhasználót t képesek k kiszolgálni lni 124 frekvenciacsatorna, 8 idıréses TDM 5

6 GSM keretezési struktúra ra Sávszélesség Csatornák k teljes kapacitása 270,833 kb/s Ez 8 felhasználó között oszlik szét 33,854 kb/s ez több t mint kétszerese k a D-AMPS 16,2 kb/s sávszs vszélességének A hibajavítással együtt 24,7 kb/s Hibajavítás s nélkn lkül l 13 kb/s - beszédátvitelre Vezérl rlıcsatornák Közös s vezérl rlıcsatorna: a bázisb zisállomás által generált folytonos adatfolyam bázisállomás azonosítóját, t, ill. a csatorna állapotinformációját tartalmazza jelszint figyelés Megkülönb nböztetett vezérl rlıcsatorna: helymeghatároz rozás, regisztráci ció,, hívásfelh sfelépítés Közös s vezérl rlıcsatorna: Felhívó csatorna Véletlen hozzáféréső csatorna Hozzáférés s engedélyez lyezı csatorna CDMA CDMA (Code( Division Multiple Access kódosztásos sos többszt bbszörös s hozzáférés) (DSSS) Koktélparti elmélet let Készülékekre jellemzı töredéksorozat 3G mobilok IMT-2000 szabvány: A tervezett elindítási év Üzemi frekvencia (MHz) A tervezett sávszs vszélesség g (khz) A mozgó állomásoknak a 2Mb/s adatátvitel tvitel túl t l gyors: ez csak az otthoni felhasználóknak, a mozgóknak 384 kb/s, autósoknak 144 kb/s Szolgáltat ltatások Kiváló minıségő beszédtov dtovábbítás Üzenetküldés s ( , fax, SMS kivált ltására) Multimédia Internet-hozz hozzáférés 6

7 Adattová Adattovábbí bbítás W -CDMA (Wideband (Wideband CDMA szé szélessá lessávú CDMA) EU (Ericsson) CDMA2000 Amerika (Qualcomm (Qualcomm)) Végül az Ericsson felvá felvásárolta a QualcommQualcomm-ot Közös 3G szabvá szabvány Kábelteleví beltelevízió zió Közös antenná antennás televí televízió zió Spektrum kiosztá kiosztása A teljes bevezeté bevezetéséig 2.5G GSM, csak tö több bitet visz át baudbaud-onké onként GPRS (General Pocket Radio System) a meglé meglévı GSM v. DD-AMPS rendszerre épül rá rá: IP csomagokat kü küldhetnek a ké készü szülékek Egyesek má már a 4G rendszeren dolgoznak dolgoznak mások azt mondjá mondják, hogy az IEEE miatt nem lesz tere. Internet a ká kábelhá belhálózaton HFC (Hybrid (Hybrid Fiber Coax fényvezetı nyvezetı-koax hibrid) Letö Letölté ltési csatorna A teljes letö letölté ltési sá sávszé vszélessé lességet 6 v. 8 MHzMHz-es letö letölté ltési csatorná csatornát QAMQAM-6464-gyel modulá modulálnak (né (néha QAMQAM tal) 8 MHzMHz-es sá sávon QAMQAM-6464-et haszná használva ~48 Mb/s Mb/s sebessé sebesség, fejlé fejlécek és vezé vezérlé rlés nélkü lkül 36 Mb/s Mb/s QAMQAM tal ugyanez 52 Mb/s Mb/s Ameriká Amerikában 1/31/3-dal alacsonyabbak ezek az érté rtékek 7

8 Feltölt ltési csatorna A frekvenciasáv v alján sok a zaj, ezért QPSK-t használnak (2 bit/baud baud) Kábelmodemek Elısz ször r minden szolgáltat ltató saját t modemet épített Késıbb CableLabs néven a nagyobb szolgáltat ltatók k tömörültek t közös modemszabvány: DOCSIS (Data Over Cable Service Interface a kábelszolgáltatáson keresztül l törtt rténı adattovább bbítás s interfész szének specifikáci ciója), ill. EuroDOCSIS Mőködés Bekapcsoláskor skor a modem elkezdi pásztázni zni a letölt ltési csatornát t egy speciális csomag után n kutatva, mely tartalmazza a rendszer paramétereit Az egyik feltölt ltési csatornán n a modem bejelenti a jelenlétét A fejegység g kijelöli li a modem fel- és letölt ltési csatornáit Mőködés s (folyt.) A modem megállap llapítja a fejállom llomástól l mért m távolságát t (távols volságbecslés) s) idızítések miatt A feltölt ltési csatornát t idıben miniszeletekre osztják A fejállom llomás s mindig bejelenti az új miniszeletcsoport kezdetét idızítés Feltölt ltés A modem bejelenti az igény nyét A fejállom llomás s nyugtázza Ütközés s esetén n véletlen v idejő várakozás Az elsı csomaggal IP címet c kér k r (DHCP) Biztonság - kódolás Letölt ltés Nincs versenyhelyzet: csak a fejállom llomás ad 204 bájtos b rögzr gzített méretm rető csomagokat használnak, 184 bájt b a felhasználói adatoké (MPEG-2 2 kompatibilitás) 8

9 Összefoglalás Bluetooth Fejlesztések, sek, tulajdonságok IEEE Tulajdonságok, különbk nbözı szabványok, Wi-Fi Mobiltelefon rendszerek törtt rténeti áttekintése Analóg, digitális (1G, 2G, 2.5G, 3G) Frekvencia újrahasznosítás: s: cellarendszer Cellavált ltás s problémája Cellavált ltási módokm A GSM rendszer Sávok (adási, vételi) v Egy sáv s v széless lessége TDM 8 felhasználó CDMA Kábel TV spektrum kiosztás Feltölt ltési csatorna problémái, megoldások Köszönöm m a figyelmet! 9

A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan

A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan HuWiCo A HuWiCo a Hungarian Wireless Community rövidítése. A HuWiCo egy olyan non-profit közösség, melynek célja a vezeték nélküli hálózatok, technológiák terjesztése és népszerűsítése, valamint egy önkéntesek

Részletesebben

Hálózati architektúrák és rendszerek

Hálózati architektúrák és rendszerek Hálózati architektúrák és rendszerek CATV - és a kapcsolódó szolgáltatások Wéber József DRH9P6 Miért kábel TV? Ötlet a 40-es évek végén Jobb vétel a külvárosokban és a hegyek között élőknek Közösségi antennás

Részletesebben

Általános elméleti alapok. Sávszélesség. Jellemz sávszélességek. Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség)

Általános elméleti alapok. Sávszélesség. Jellemz sávszélességek. Adatátviteli sebesség (digitális sávszélesség) Általános elméleti alapok Fizikai átviteli jellemz k és módszerek Webprogramozó + ISGT Sávszélesség analóg rendszerek esetén használt fogalom egy adott analóg jel maximális és minimális frekvenciájának

Részletesebben

Számítógép-hálózatok. Egyetemi jegyzet. Ver 0.1 Vajda Tamás

Számítógép-hálózatok. Egyetemi jegyzet. Ver 0.1 Vajda Tamás Számítógép-hálózatok Egyetemi jegyzet Ver 0.1 Vajda Tamás Tartalom 1. Bevezetés:... 6 1.1. Meghatározás:... 6 1.2. Hálózatok alkalmazásai:... 6 1.3. Hálózat felépítése:... 7 1.3.1. Hálózati hardware osztályozása:...

Részletesebben

összekapcsolt rendszere.

összekapcsolt rendszere. Hálózatok A számítógép p hálózat h autonóm számítógépek egymással összekapcsolt rendszere. Célja: ~ az erőforrások megosztása ~ üzembiztonság fokozása ~ jobb kihasználtság költségek csökkentése ~ egyszerűbb,

Részletesebben

Informatika alapok számítógépes hálózatok jellemzése

Informatika alapok számítógépes hálózatok jellemzése Bevezetés: Informatika alapok számítógépes hálózatok jellemzése Szerkesztette: Wünsch Péter Internet cím: http://web.axelero.hu/none Az alábbiakban a számítógépes hálózatok csoportosítása mindig egy kiemelt

Részletesebben

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék

Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar. A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei. Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kar Gazdasági- és Agrárinformatikai Tanszék Dr. Herdon Miklós tanszékvezetı A mobil távfelügyelet mezıgazdasági lehetıségei Szilágyi János informatikus

Részletesebben

Számítógép Hálózatok

Számítógép Hálózatok Számítógép Hálózatok E rövid segédlet célja, hogy a Számítógép Hálózatok címő tantárgy elıadásain elhangzottak felidézését megkönnyítse, valamint a vizsgára történı felkészülés során vázlatul szolgáljon

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varga Gábor. Távközlési szolgáltatások beállítása. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység

MUNKAANYAG. Varga Gábor. Távközlési szolgáltatások beállítása. A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység Varga Gábor Távközlési szolgáltatások beállítása A követelménymodul megnevezése: Távközlési üzemi tevékenység A követelménymodul száma: 0910-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50

Részletesebben

Számítógép hálózatok I. Bevezetés

Számítógép hálózatok I. Bevezetés Tartalom Bevezetés Készítette: Schubert Tamás (BMF) Definíció, a hálózatok célja Hálózatok kialakulásának története osztályozása A szabványok szükségessége A számítógép-hálózatok különféle alkalmazásai

Részletesebben

A mobil technológia műszaki háttere

A mobil technológia műszaki háttere 1. A mobiltechnológia rövid története A mobil technológia műszaki háttere A világ mobil távközlési infrastruktúrájának legkorszerűbb hálózata a GSM (global System for Mobile Communications) celluláris

Részletesebben

A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül

A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül A nagysebességű kábeles adathozzáférés forradalmi technológiája Ethernet a háztartásig (EttH) a meglévő KTV koaxiális hálózaton keresztül Készítette: Pester Attila, HFC Technics Kft. a.pester@hfctechnics.hu

Részletesebben

I. RÉSZ. Vezeték nélküli hálózatok. Technológia és elemek

I. RÉSZ. Vezeték nélküli hálózatok. Technológia és elemek I. RÉSZ Vezeték nélküli hálózatok. Technológia és elemek 1. FEJEZET 1. Az IEEE 802.11 áttekintése Mielőtt belemerülnénk az IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, villamos és elektronikus

Részletesebben

I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai

I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai I. - Számítógép-hálózatok alapfogalmai I / 1 Számítógép-hálózat Számítógép-hálózat: Számítógéprendszerek valamilyen információátvitellel megvalósítható cél érdekében történő (hardveres és szoftveres) összekapcsolása.

Részletesebben

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon Németh Krisztián BME TMIT 2007. szet. 25. A tárgy feléítése 1. Bevezetés 2. IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv

Részletesebben

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés. Informatika alapjai-11 Lokális hálózatok 1/13

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés. Informatika alapjai-11 Lokális hálózatok 1/13 Informatika alapjai-11 Lokális hálózatok 1/13 Lokális hálózatok Számítógép hálózat: több számítógép összekapcsolása o üzenetküldés o adatátvitel o együttműködés céljából. Egyszerű példa: két számítógépet

Részletesebben

SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK

SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK 1 BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK BOLYAI JÁNOS - 1998 - 2 KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZEMÉLYI KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK TANULMÁNY Készítette: Sallai József mk. alezredes,

Részletesebben

WLAN (Wireless LAN) alias WI-FI (wireless fidelity) Mi a wlan? Az alapok.

WLAN (Wireless LAN) alias WI-FI (wireless fidelity) Mi a wlan? Az alapok. WLAN (Wireless LAN) alias WI-FI (wireless fidelity) Mi a wlan? Az IEEE által 802.11 néven szabványosított vezeték nélküli technológiák alapja. Sok verzió létezik belőle, de most csak a fontosabbakat fogjuk

Részletesebben

Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről

Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Felmérés előkészítő tanulmány az M2M alkalmazások számozási kérdéseiről A tanulmány a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és a BME Távközlési és Médiainformatikai

Részletesebben

ADSL0001 - ADSL alapismeretek

ADSL0001 - ADSL alapismeretek Oktatási Igazgatóság ADSL0001 - ADSL alapismeretek Modulgazda: Tóth Gábor Tel.: 431-1734 Tóth Gábor/OKTIG/HTC2 (toth.gabor2@ln.matav.hu) Szakmai segítség: Fodor Krisztián Tel.:431-1676 http://linux4.toig.matav.hu:8900/adsl0001/tananyag/index.htm

Részletesebben

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg:

A számítógépek (ill. processzorok) közötti kapcsolat szerint a tipikusan következ különböztetjük meg: 1. A számítógép hálózatok alapjai A mai információs rendszerek alapvet en a számítógépes hálózatokra épülnek. A hálózat olyan egymáshoz kapcsolt számítógépb l áll, amelyek között így lehet ség van a különböz

Részletesebben

ZigBee hálózat analizátor fejlesztése

ZigBee hálózat analizátor fejlesztése Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar TDK dolgozat ZigBee hálózat analizátor fejlesztése Lengyel Zoltán V. villamosmérnök hallgató Konzulensek: Bánky Tamás

Részletesebben

Távközlő Hálózatok. Órai jegyzet. BME VIK Műszaki informatika szak 2002/2003-as tanév. Jegyzetelték: Lakat Máté, Groll Bálint

Távközlő Hálózatok. Órai jegyzet. BME VIK Műszaki informatika szak 2002/2003-as tanév. Jegyzetelték: Lakat Máté, Groll Bálint Távközlő Hálózatok Órai jegyzet BME VIK Műszaki informatika szak 2002/2003-as tanév Jegyzetelték: Lakat Máté, Groll Bálint Előadták: Dr. Henk Tamás (1-6. fejezet) Dr. Cinkler Tibor (7. fejezet) Dr. Csopaki

Részletesebben

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós

Kisirodai hálózatok. e-book. Zrinyi Miklós TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kisirodai hálózatok e-book Zrinyi Miklós 1 Tartalom

Részletesebben

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész

Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész http://www.pdamania.hu/content/4543/ Vezeték nélküli hálózat otthon - I. rész Szerzı: Hipszki Márton Dátum: 2005-10-14 22:08 Bevezetı Manapság a "vezeték nélküli" kifejezést már szinte mindenki hallotta

Részletesebben

WIFI. Ez az esszé egyben egy átfogó kutatás is lesz, hogy milyen eszközök állnak majd rendelkezésemre a Wifi rendszer kiépítéséhez.

WIFI. Ez az esszé egyben egy átfogó kutatás is lesz, hogy milyen eszközök állnak majd rendelkezésemre a Wifi rendszer kiépítéséhez. WIFI Ez a munka egy kis előkészület a nyári hobbielfoglaltságomhoz is, mert szeretném kibővíteni a most üzemelő wifi rendszeremet. A jelenlegi rendszer egy router kicsi botantennája Wep tikosítással, ami

Részletesebben

Számítógép-hálózatok A közeghozzáférési alréteg: gyakorlati implementációk

Számítógép-hálózatok A közeghozzáférési alréteg: gyakorlati implementációk Számítógép-hálózatok A közeghozzáférési alréteg: gyakorlati implementációk 2013/2014. tanév, I. félév Dr. Kovács Szilveszter E-mail: szkovacs@iit.uni-miskolc.hu Informatikai Intézet 106. sz. szoba Tel:

Részletesebben

WiFi alapok. Hungarian Wireless Community support@huwico.hu

WiFi alapok. Hungarian Wireless Community support@huwico.hu WiFi alapok Hungarian Wireless Community support@huwico.hu 1 Cél Ez a rövid kis áttekintés azoknak szól, akiknek a WiFi újdonság, még csak ismerkednek a technologiával, de nem az informatikus szemszögéből

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK BIZTONSÁGA WIRELESS LAN SECURITY. Bevezető BÁRKÁNYI PÁL

VEZETÉK NÉLKÜLI SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK BIZTONSÁGA WIRELESS LAN SECURITY. Bevezető BÁRKÁNYI PÁL BÁRKÁNYI PÁL VEZETÉK NÉLKÜLI SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK BIZTONSÁGA WIRELESS LAN SECURITY A cikk a vezeték nélküli számítógépes hálózatokat ismerteti és ezen hálózatok biztonsági kérdéseivel foglalkozik. Bemutat

Részletesebben

Hozzáférési hálózatok - DSL

Hozzáférési hálózatok - DSL Hozzáférési hálózatok - DSL Hálózati architektúrák és rendszerek 2008 Készítette: Lulich Emese 2008. november 12. 1 Mi is az a hozzáférési hálózat? NHH definíciója az elektronikus hírközlő hálózat azon

Részletesebben