Lottózó nyílt a Nádas sörözőben!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lottózó nyílt a Nádas sörözőben!"

Átírás

1 Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga község kulturális, értékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. Nyilatkozatukban a következőket legyenek szívesek megjelölni: Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: A tavalyi felajánlásokat az egyesület vezetősége ezúton is köszöni, és számít az idei támogatásukra. - Takács László OKE elnök - Az ONGAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁ- ÉRT ALAPÍTVÁNY köszönettel várja az adózók 1%-os felajánlásit. Kérjük, adóbevallásuknál az 1%-ról szóló nyilatkozatban az iskolát támogassák: ONGAI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószám: Segítő támogatásukat köszönjük! - Szegedi Sándor, az alapítvány elnöke és Rózsa László, igazgató - MEGNYITOTTUK!!! A SZÁZ SZÁZ VEGYESIPARCIKK KERESKEDÉSÜNKET! Sokszínű és széles választékkal! Folyamatos akciókkal! Bővülő árukészlettel! VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT. hétfőtől péntekig 8-17 ig. szombat vasárnap 8-12 ig. Onga, Dózsa Gy. út (a Bársonyos mellett) ESSUS BT. ONGAKER KFT. AJÁNLATA! Gázérzékelő: Ft ÜVEGHULLADÉK FELVÁSÁRLÁS! Színes üveg: 3 Ft/kg Fehér üveg: 4 Ft/kg Lottózó nyílt a Nádas sörözőben! (Onga, Nádas u. 1/A) Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Fogadási lehetőségek: TOTÓ LOTTÓ HATOS LOTTÓ SKANDINÁV LOTTÓ KENÓ TIPP-MIX PUTTÓ LUXOR GÓLTOTÓ KAPARÓS SORSJEGY Nádas söröző nyitva tartási ideje: hétfő csütörtök: péntek szombat: vasárnap: Lottózó nyitva tartási ideje: hétfő-szombat: vasárnap: Most minden feladónak apró ajándékkal kedveskedünk! (A készlet erejéig.) A Használt ruha és cipőbolt megújult árukészlettel várja kedves vásárlóit! Onga, Petrovics F. u. 17. szám Nyitva tartás: hétfőtől péntekig de.: du.: ONGAI KÉK DA RU Meg je le nik min den hó nap kö zött. Az Ongai Kulturális Egyesület idõszaki kiadványa Onga Község Önkormányzatának támogatásával. Szerkesztõk: Kovács György, Polák Péter, Takács László Felelõs kiadó: Takács László Szer kesz tõ ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a. Az új ság el ér he tõ az interneten is: il let ve Nyom dai elõ ké szí tés: Garay; Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lõs ve ze tõ: Kundráth Csil la ZÖLD SZÉPSÉGSZALON Szeretettel várjuk! Fodrászat Kozmetika, Szolárium (20 Ft/perc) Körömkozmetika Konditerem Onga, Bem apó u. 67. tel.: 30/ Nyitva tartás: H-P: 8-18-ig; Sz: 8-12-ig (Miskolc felől az első utca jobbra, utána az első utca balra, majd balra a zöld épület.) Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: A község jövő évi költségvetéséről Tájékoztató a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás működéséről Az Ongai Kulturális Egyesület munkájáról A karbantartó csoport munkájáról A Hernád Közmű Kft munkájáról Farsangokról Állattartási rendelet Főzzünk együtt Gasztrorovat Néprajzi rovat Adalékok Onga történetéhez Ongai hírfolyam Egészségmegőrző rovat Iskolai csengőszó Régi fotók Ongáról Felhívások, hirdetések Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó a következõ üzletekben: Ongai Pék ség, Rá kó czi út Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca Ná das ABC Dió fa ABC Dó zsa Gy. úti kis bolt 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út 434. sz. COOP bolt, Rá kó czi út 100 Ft-os bolt, Lévay ut ca Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az Ongai Kék da ru szá ma it február

2 VIII. évfolyam 2. szám február Tar ta lom ból: Templomfelújítás és tisztújítás a református gyülekezetnél Befejezéséhez közeledik a 21. század iskolája helyi programja Labdarúgóinkról egy kicsit közelebbről A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról Téli népszokások A könyvtár és a teleház évi munkájáról A polgárőrség lehetőségei a bűnmegelőzési munkában Adalékok Onga történetéhez Gasztrorovat Iskolai csengőszó XXI. Dr. Borosi László teremlabdarúgó-torna ongai eredményei Adalékok Onga történetéhez 1%-os felhívások Egészségmegőrző rovat: a stresszűző banán, tököt tejjel! OKE felhívások Hirdetések Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Templomfelújítás és tisztújítás az Ongai Református Egyháznál február 14-én megkezdődött az ongai református műemléktemplom rekonstrukciója. A kivitelező először a templomajtó elavult tetőszerkezetét és a már balesetveszélyes födémgerendákat távolította el. Ezután került sor a toronysisak lebontására és a régi vakolat leverésére. A többi munka szinte már a szemünk előtt zajlott le. Láttuk amint az ácsok keze nyomán a templomhajóra új tető került, piros hódfarkú cserepekkel borítva. Szinte látványosságnak számított a földön összeállított, rézlemez borítású toronysisak helyére emelése. Közben a templombelsőben is folytak a munkálatok. Az elkopott padlót korszerű burkolólapokra, a szú ette padokat eredeti formájukat megtartva újakra cserélték. Megújultak és megszépültek az ablakok is, álalakult a szószékkorona, és végül helyére került a felújított orgona is. Vannak még kisebb hiányosságok, javítani valók, és a templomkert rendezése, parkosítása is jövőre maradt. Onga község egyetlen műemléképülete a református templom, ami klasszicista A templombelső (Fotó: T. L.) A felújított református templom (Fotó: T. L.) sugártornyával újra régi fényében pompázik, s mai a falu egyik legszebb látnivalója. A gyülekezet karácsony estéjén vette újra birtokába a templomot, s azóta ismét ott tartjuk istentiszteleteinket. Régiúj templomunk harangszava hívogat, ajtaja pedig nyitva várja híveit. Néhány gondolat a református tisztújításról december 31-én a nem lelkészi tisztségviselők, azaz a gondnok és a presbiterek mandátuma lejárt. Az egyház vezetősége a törvényben előírt módon létrehozta a Választási Bizottságot. folytatás a 2. oldalon

3 folytatás az 1. oldalról Az eddigi gondnok, Dr. Kósik Lajos 12 évi megbízatás után nem kívánta megújítani mandátumát. A Választási Bizottság a gyülekezetben végzett tájékozódás után két személyt jelölt a gondnoki tisztségre és 26 név került a presbiterjelöltek listájára. Az Egyházközség Közgyűlése november 27-én a gondnokjelöltek közül Dienes Lászlónét választotta meg; a presbiterjelölteket pedig mind elfogadta, akiknek névsora ABC sorrendben a következő: 1. Ardai Imre 2. Bányai Győző 3. Bukszár István 4. Csécsi Jánosné 5. Dienes Lászlóné 6. Dienes Tünde 7. Dohi Árpád 8. Farkas István 9. Farkas Tamás 10. Fekete László 11. Jónyer Lajosné 12. Kiss Józsefné 13. Klinga Róbert 14. Dr. Kósik Lajos 15. Kovács Zoltán 16. Papp Balázs 17. Péter Béla 18. Póti Imre 19. Póti Sándor 20. Rácz János 21. Rácz Jánosné 22. Szabó Györgyné 23. Szécsi Tamás 24. Takács Lászlóné 25. Tirk Tamás 26. Tóth Ferenc Iskolai csengőszó Január 20-án zárult az I. félév az ongai Görgey Artúr Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. A tanulók szüleit az értesítőn keresztül tájékoztatták a pedagógusok. *** Befejezéséhez közeledik a 3. sz. iskolaépület bővítése, teljes felújítása és három osztályterme informatikai hálózattal történő kialakítása. Az iskolaépület az Európai Unió támogatásával épült újjá, megteremtve a korszerű oktatás feltételeit, szolgálva a jövő nemzedékének tanítását. *** A Presbitérium bár maga a szó Öregek Tanácsát jelenti három fiatalt is magába fogadott azzal a nem titkolt szándékkal, hogy belőlük nevelődik majd ki a jövő presbitériumának tapasztalt magja. Az új gondnoknak és a presbitérium minden tagjának jó egészséget és egyházunk javát szolgáló eredményes munkát kívánok! Soli Deo Glória! /Egyedül Istené a Dicsőség!/ - Dr. Kósik Lajos - Az új padok (Fotó: T. L.) Az új presbitérium (Fotó: T. L.) Szorgalmasan készülnek tanítványaink a télűző farsangi karneválokra. Az alsósok programjára február én kerül sor a művelődési házban. *** Síelés Bánkúton! Húsz tanuló részvételével sí- és szánkótúrát szervezett Kulcsárné Feledy Marianna testnevelő. *** Folytatódik iskolánkban a gyógytestnevelés. A tornatermi foglalkozásokat két szakképzett gyógytornász vezeti. *** Az ONGAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT Alapítvány az előző évben Ft-ot kapott az adózók SZJA 1%-os felajánlásaiból. Az alapítvány kuratóriuma tisztelettel megköszöni az eddigi felajánlásokat, és várja az idén is nagylelkű adományaikat, mellyel az oktatás feltételrendszerét segítik. A templombelső (Fotó: T. L.) VERSENYEREDMÉNYEK! Vers és prózamondó verseny Budapesten: 4. helyezett Fábri Laura 3. c, felkészítő tanító Rózsa Lászlóné. 5. helyezett Gallyas Ferenc 3. a, felkészítő tanító Lukács Gyuláné. Játékos sportverseny megyei döntőjében Miskolcon: Tirpák Orsolya, Nagy Dorottya, Szamkó Dániel, Horváth János, Horváth Erik, Lőrincz Gréta, Orlóczki Katalin, Palakovics Dóra, Mátyus Gábor, Farkas Attila, Solymosi Bálint, Tóth Judit, Váradi Beatrix, Siroki Lajos, Gulyás Pál, Szabó Dóra, Hankó József, Szakács Dávid és, Réthy Adrienn. - Rózsa László, igazgató február

4 A polgárőrség lehetőségei a bűnmegelőzési munkában Köztársaságunk ALKOTMÁNYÁ- BÓL levezetve megtaláljuk azokat a törvényeket, amelyek alapul szolgálnak társadalmunk tagjai részére a VESZÉLY- TŐL VAGY BÁNTÁSTÓL MENTES, ZAVARTALAN ÉLETHEZ, VAGYIS A BIZTONSÁGHOZ. Ezek a törvények meghatározzák a bűnmentes életvitel normáit, de meghatározzák a TÖRVÉNYEK ÉS ERKÖL- CSI SZABÁLYOK MEGÉRTÉSÉNEK, A BŰNNEK A FOGALMÁT IS. A társadalom tagjainak természetes állapota a bűnmentes, nyugodt élet, amelyet elősegít a BŰNMEGELŐZÉS. A gondos és színvonalas nevelés, oktatás, törvények ellenére is előfordul bűnözés, amely minden esetben megrázkódtatást okoz, hiszen a károsult, sértett, vagy áldozat borzalmai mellett elindul az elkövető ellen a jogos bűnüldözési folyamat: - a gyanúsított felkutatása, elfogása, - a vádemelés, - az ítélet, - az ítélet végrehajtása, - a jogi helyzet visszaállítása, - a társadalomba történő beilleszkedés, - a társadalom befogadása /?/ - vagy újabb bűn elkövetése, és a folyamat kezdődhet elölről. Amennyiben a folyamatot megszemélyesítjük, érzékelhető a feszültség a társadalom érintett tagjai között. A bűnüldözési folyamat minden fázisának tennivalóira a törvény meghatározza az eljáró hatóságokat, intézményeket, amelyek óriási anyagi és szellemi energiák ráfordításával tudnak eleget tenni feladataiknak. Jogosan felvetődik a kérdés, megvane a BŰNMEGELŐZÉSNEK is hasonló súllyal a - szervezeti - intézményi - anyagi és szellemi erőforrásai, hatáskörei? Természetesen vannak szervezetek, intézmények, amelyek koordinálnak, részt vesznek megelőzési feladatokban, de hivatásos apparátus meghatározó része a bűnüldözés folyamatában kénytelen részt venni. Társadalmunk helyzetének és igényének elemzése alapján megállapítható, hogy szükséges erősíteni a bűnmegelőzési munkát. A vonatkozó törvények, határozatok tanulmányozása során, egyértelmű feladata van az országos szervezetek és intézmények mellett a helyi önkormányzatoknak, miszerint a helyi önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében többek között a közbiztonság feladatairól való gondoskodás. A törvényből levezethető, hogy - az önkormányzat létrehozhat erre a célra megfelelő szervezetet, vagy - az önkormányzat él azzal a lehetőséggel, hogy A TELEPÜLÉS ÖN- KORMÁNYZATA A FELADATAI KÖRÉBEN TÁMOGATJA A LA- KOSSÁG ÖNSZERVEZŐ KÖZÖS- SÉGÉNEK A TEVÉKENYSÉGÉT, EGYÜTTMŰKÖDIK A KÖZÖSSÉ- GEKKEL, AZ ERRE ALAKULT CI- VIL SZERVEZETEKKEL. Amennyiben az önkormányzat a második megoldást választja, az egyesülési jogról szóló törvény alapján TÁRSADALMI SZERVEZET MINDEN OLYAN TEVÉ- Polgárőrök a Falunapon (Fotó: T. L.) KENYSÉG VÉGZÉSE CÉLJÁBÓL ALA- PÍTHATÓ, AMELY ÖSSZHANGBAN VAN AZ ALKOTMÁNNYAL, ÉS AME- LYET TÖRVÉNY NEM TILT. A törvény értelmezése alapján a helyi önkormányzat közszolgáltatást ellátó feladatának segítésére létrehozható civil szervezet, amely szervezettel az önkormányzat együttműködve látja el a törvényben meghatározott feladatát. Ez a POLGÁRŐRSÉG. A civil szervezettel való kapcsolatot meghatározza a rendőrségről szóló törvény is, miszerint A RENDŐRSÉG FEL- ADATAINAK ELLÁTÁSA SORÁN TÁ- MOGATJA A HELYI ÖNKORMÁNY- ZATOKNAK ÉS AZ ÁLLAMPOLGÁR- OK KÖZÖSSÉGÉNEK A KÖZBIZTON- SÁG JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ ÖN- KÉNTES TEVÉKENYSÉGÉT. Az önkormányzati törvény közbiztonsági tevékenységét meghatározó kötelezettsége közszolgáltatási feladat, így az e feladatokat ellátó civil szervezet is csak a törvény által biztosított tevékenységi körben képes a feladat ellátására, a tevékenység minősítésének megfelelő védelem igényével. Az egyesülési jogról szóló törvénynek megfelelően alakult községünkben az Ongai Polgárőr Egyesület. Az egyesület nem öncélú, hanem az önkormányzat helyi közbiztonsági feladatainak végrehajtását kívánja segíteni. Tagjai, tevékenységüket önkéntes alapon, társadalmi munkában végzik, éves munkaterv alapján, együttműködve az ÖNKORMÁNYZATTAL, RENDŐRSÉGGEL, INTÉZMÉNYEKKEL és a LAKOSSÁGGAL. E közös munkához kérjük a KÖZÖS- SÉG aktív támogatását! - Hideg Lajos OPE elnöke február 3

5 Labdarúgóinkról egy kicsit közelebbről E havi számunktól kezdve rendszeresen szeretnénk egy kicsit közelebbről, egy kicsit másképp bemutatni labdarúgóinkat. Minden hónapban három játékost hozunk testközelbe. Ismerjük meg egy kicsit jobban, kikért is szorítunk hétről-hétre. Név: Tósa Krisztián Szül. év: Lakhely: Miskolc Végzettség: sportmenedzseri diploma Mez szám: 4 Poszt: középpályás Előző csapatok: Diósgyőr Becenév: Krisz Családi állapot: nőtlen Mióta tagja az ongai csapatnak? 2002 tele óta játszom itt. Hogyan érzi itt magát? Mindenkivel jó viszonyban vagyok, és mindennel meg vagyok elégedve. Legnagyobb sikerei? Megye 1-be jutás. Hol játszana szívesen? Kedvenc bajnoksága? Angliába mennék játszani. Ott jó játékos játszik, és nem csalják a focit. Kedvenc csapatom a Chelsea. Ha nem focizik, akkor mit csinál? Szabadidőmben internetezéssel múlatom az időt, de szívesen kirakózom is. Miért éppen Onga? Ez volt az egyik lehetőség, és én ezt tartottam a legjobbnak. Hogyan látja a csapat esélyeit? Reális esélyünk van a bajnoki címre. Azonban most más csapatok vannak lépéselőnyben, így egy kicsit az ő kezükben is van a sorsunk, de természetesen rajtunk is múlik a dolog. Mi a véleménye a magyar labdarúgásról? Rosszak a sportvezetők Nem értenek ahhoz, amit csinálnak. Ha valamit megváltoztathatna a világon, vagy a sorsán, mi lenne az? Többet tanulnék. Melyek a csapat gyengepontjai? Sok a fiatal, rutintalan játékos, akik még nem szoktak hozzá a csapatot érő nagy nyomáshoz. Kivel érti meg legjobban magát a pályán? Lója Tomi, Molnár Csabi, de a többiekkel is értjük egymást. Mit üzenne a szurkolóknak? Ugyanígy buzdítsanak tovább! Ne forduljanak el a csapattól! Higgyék el, hogy mindenki akar! Név: Simon Imre Szül. év: Lakhely: Onga Végzettség: szakközépiskola Mez szám: február Poszt: kapus Előző csapatok: Diósgyőr, MVSC, Szentgotthárd, Tapolcai Bauxit Becenév: Simi, Kolléga Családi állapot: nőtlen Mióta tagja az ongai csapatnak? 2 éve védek a csapatban. Hogyan érzi itt magát? Szerintem nagyon jó a csapatszellem, ez segíti az új játékosok beilleszkedését. Ezért mi mást is mondhatnék, jól érzem itt magam. Legnagyobb sikerei? Magyar ifjúsági válogatott labdarúgó, 2-szeres NB. III. bajnok. Kikkel játszott együtt a válogatottban? Az ismertebbek: Király Gábor, Lisztes Krisztián, Dárdai Pál. Királlyal még most is tartom a kapcsolatot. Hol játszana szívesen? Kedvenc bajnoksága? Nincsenek vágyaim. Nem játszanék máshol, de véleményem szerint az angol bajnokság a legjobb. Ott kemény, és egyben technikás focit játszanak. Petr Cech a kedvenc kapusom, aki szintén ott véd. Ha nem focizik, akkor mit csinál? Szórakozó helyekre járok, vagy horgászom. A legnagyobb fogásom, egy 8 kilós ponty volt. Miért éppen Onga? Mert itt lakott édesapám, ezért jöttem én is Ongára. Hogyan látja a csapat esélyeit? Egy jó téli alapozással, és 1 2 erősítéssel esélyesek lehetünk. Mi a véleménye a magyar labdarúgásról? 1986-óta gödörben van a labdarúgás, de úgy látom most már sokkal komolyabban veszik az utánpótlást, és a megfelelő szakemberek foglalkoznak a fiatalokkal. Amint beérik ez a dolog, ismét elindulunk felfelé. Ha valamit megváltoztathatna a világon, vagy a sorsán, mi lenne az? A világban nem lenne háború és éhezés. Az életemen nem változtatnék. Melyek a csapat gyengepontjai? A védekezésen lehetne javítani. Sok taktikát, variációt alkalmazunk, és ezekhez hozzá kell szokni. Felfedezhető volt továbbá az összeszokottság hiánya is. Kivel érti meg legjobban magát a pályán? Mindenkivel, de a rutinosabb játékosokkal jobban. Ilyen Lója Tomi, Tósa Krisztián, Molnár Csabi. Mit üzenne a szurkolóknak? Továbbra is buzdítsanak! Együtt sikerülhet a kitűzött cél, a bajnoki cím! Név: Lója Tamás Szül. év: Lakhely: Miskolc Végzettség: érettségi Mez szám: 11 Poszt: csatár Előző csapatok: Diósgyőr, Szirmabesenyő Becenév: Lóci Családi állapot: nős Mióta tagja az ongai csapatnak? 2003 nyara óta mondhatom magam ongai focistának. Hogyan érzi itt magát?

6 Nagyon jól érzem magam, mindenkivel jóban vagyok, nincs okom a panaszkodásra. Legnagyobb sikerei? Megye 1. legjobb góllövője. (Gólkirályi cím. -szerk.-) Hol játszana szívesen? Kedvenc bajnoksága? Spanyolországban szívesen kergetném a labdát. Ott játszszák a focit a legmagasabb szinten. Csapatok közül pedig a Barcelona áll hozzám közel. Ha nem focizik, akkor mit csinál? Dolgozom. Szabadidőmben pedig kirándulok a feleségemmel, vagy elmegyünk moziba. Miért éppen Onga? A baráti társaság miatt. Hogyan látja a csapat esélyeit? Az 1 3 hely elérése reális célkitűzés. Majd a végén meglátjuk. Mi a véleménye a magyar labdarúgásról? Lassan fejlődik. Az egészet irányító vezetőkben van a hiba nagyobb része, nem csak játékosok hibásak. Ha valamit megváltoztathatna a világon, vagy a sorsán, mi lenne az? Nincsen ilyen. Jól élek. Melyek a csapat gyengepontjai? Inkább egy tulajdonságot mondok: rutintalanság. Kivel érti meg legjobban magát a pályán? Tósa Krisztián, Molnár Csabi, Boldog Máté. De a többiekkel sincs gond. Mit üzenne a szurkolóknak? Ugyanígy tovább, és a vesztes meccsek után is tartson ki a csapat mellett! Név: Hauberger Pál Szül. év: Lakhely: Berente Edzői végzettség: UEFA B Előző csapatok: Mád, Felsőzsolca, Sajószentpéter Játékos pályafutás: Borsodi Bányász, Mád, Kazincbarcika Becenév: Hóci Családi állapot: nős (3 gyerek) Mi volt az első benyomása a csapatról? Elsőre egy fiatal, agilis csapatot ismertem meg, akikről sok pozitív dolgot tudok most is mondani. Az egyik ilyen erény a megfelelő hozzáállás, a meccseken és az edzéseken. Hogyan érzi itt magát? Nagyon jól érzem magam. Jó a kapcsolatom a játékosaimmal, és a vezetőkkel is. Az egyetlen negatívum az, hogy az elmúlt hónapokban megtaláltak a szurkolók. Ez nem értem, hogy miért van, mi (mármint edző és játékos -szerk.-) mindent megteszünk a sikerért. Aki ezt nem hiszi, jöjjön ki és nézze meg az egyik edzésünket. Én nem kéredzkedtem ide, hanem hívtak. Mindent megteszek a sikerért, Onga sikeréért. Legnagyobb sikerek? Játékosként a legnagyobb sikerem egy Magyar Kupa 4. hely, amit Kazincbarcikai játékosként értem el. Az edzői sikereim: 2 ezüstérem, mint felsőzsolcai edző a megye 1- ben. Ezen kívül vannak még járási és megye 2-es aranyak is. Hol edzősködne szívesen? Kedvenc bajnoksága? A kedvenc csapatom az AC MILAN, ennek ellenére a spanyol pontvadászat a kedvencem. Ott a játékos futball van előtérben. Ebben a bajnokságban könnyedén, erőltetés nélkül megy a játék. Ha nem focizik, akkor mit csinál? Fociznék. Nálam első a labdarúgás, és csak ezután következik többek közt a család is. Ezt az öltözőben is elmondtam a fiúknak. 11 éves koromtól szinte csak a labdarúgásnak élek. Az biztos, hogy nem géplakatosként dolgoznék. Miért éppen Onga? Éppen két hónapos pihenőn voltam, amikor egy felkérés érkezett hozzám Papp Balázs szakosztályvezetőtől, és én éltem a felkínált lehetőséggel. Hogyan látja a csapat esélyeit? Véleményem szerint 8 egyforma erősségű csapat küzd a bajnoki címért. Egy sikeres alapozás után a hátrányunk ledolgozható. Ezen kívül, ha javul a helyzetkihasználásunk és sikerül egy-két játékost szerződtetni, versenyben lehetnénk a bajnoki címért. Az új arcok növelhetnék a csapat önbizalmát, és a túl rövid kispad problémája is megoldódna. Mit üzenne a szurkolóknak? Azt, hogy szeressék ezt a csapatot! Tudom, hogy az utóbbi idők eredményei nem tetszettek a szurkolóknak, de higgyék el nekünk se. A fiúk mindent megtesznek, keményen dolgoznak, odateszik magukat. Kell egy kis idő, amíg összerázódik a csapat. Egy példát említenék: mint ismeretes a tavalyi BL döntőn, az AC Milan 3-0-ról bukta el a finálét. Ott is ment tovább az élet. Ezért kerek mindenkitől még egy kis türelmet, és így sikeres lehet a csapat. Addig is HAJRÁ ONGA!!! - Varacskai István - (Fotók: Varacskai István) XXI. Dr. Borosi László teremlabdarúgó-torna ongai eredményei Január utolsó hétvégéjén labdarúgóink is részt vettek a XXI. Dr. Borosi László teremlabdarúgó-torna miskolci csoportjának küzdelmeiben. A felkészülést szolgáló rendezvényen csoportjukban a harmadik helyezést érték el, amihez ezúton is gratulálunk. Eredményeik a következő: Onga Harsány 9-1 MEAFC Onga 5-4 Onga Sajósenye 7-4 Holcim Onga 2-3 Arnót Onga 8-2 Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga község kulturális, értékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. Nyilatkozatukban a következőket legyenek szívesek megjelölni: Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: A tavalyi felajánlásokat az egyesület vezetősége ezúton is köszöni, és számít az idei támogatásukra február 5

7 Befejezéséhez közeledik a 21. század iskolája helyi programja Az ongai Görgey Artúr Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hatalmas lépést tett a 21. század első éveiben a kor Az új szárny (Fotó: K. Gy.) A bejárat (Fotó: K. Gy.) OKE felhívások FILMET ONGÁRÓL! Az OKE pályázatot hirdet a község filmkészítés és mozgóképi kifejezésmód iránt érdeklődő valamennyi lakójához. A cél Ongával kapcsolatos, Ongához kötődő bármilyen mozgóképi alkotás elkészítése (dokumentumfilm, videoklip, filmetűd, kisjátékfilm stb.). Az 1 3 helyezett Ft pénzjutalomban, a többiek tárgyjutalomban részesülnek, illetve az alkotások felkerülnek a településről jövőre megjelenő dvd-re. Műfaji, formai, tartalmi megkötés csupán annyi, hogy szellemének megfelelő oktatási körülmények megteremtése érdekében. Február hó elején megtörténik az iskolabővítés keretében újjáépült szárny műszaki átadása és használatba vételi engedélyeztetése. Ugyancsak ebben a hónapban kerülnek átadásra a kor igényeinek mindenben megfelelő informatikai laborok. A felújítás során teljesen új állapotba sikerült hozni még négy tantermet, ahol az előzőekhez képest lényegesen egészségesebb, jobb körülmények között tanulhatnak tanulóink. A pályázati program a község minden intézményét, lakóját, sőt a környező települések lakosságát is kívánja szolgálni az információs technológiai eszközök használatában február valamilyen módon az alkotás kapcsolódjon a községhez vagy az itt élőkhöz. Beadási határidő: június 30. Úgy érezzük, hogy az Európai Unió, az Oktatási Minisztérium, és Onga Község Önkormányzatának támogatásával megvalósuló fejlesztés valóban új korszakot nyit iskolánk történetében. A felújított, bővített és új technikai eszközökkel felszerelt épület ünnepélyes átadására március 15-e térségében kerül sor. - Rózsa László igazgató, projektmenedzser és Kovács György igazgatóhelyettes, szakmai vezető - Belső (Fotó: K. Gy.) KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK GYŰJTÉSE Az Ongai Kulturális Egyesület a jövőben az Ongai kulturális füzetek újabb köteteként egy, a helyi képzőművészeti albumot kíván megjelentetni. Várjuk azoknak az ongai és régen Ongán élt, vagy a településhez kötődő személyek jelentkezését, akik a képzőművészet bármely területén, akár csak amatőr módon is tevékenykedtek, tevékenykednek, hogy az alkotásaikat, azokról készült fotót, metszetet stb. bocsássák rendelkezésünkre, hogy azok albumban megjelenhessenek. ONGA RÉGMÚLTJÁNAK KUTATÁSA, FELTÁRÁSA Az Ongai Kulturális Egyesület felhívással fordul mindenkihez, akinek Onga történetével, múltjával kapcsolatos fotók, iratok, dokumentumok, tárgyi emlékek vannak a birtokában, hogy azokat feldolgozásra bocsássák az egyesület rendelkezésére. A relikviákból Onga XX. századi történetét bemutató fotóalbum II. részét készítjük el, illetve anyagot gyűjtünk a kialakítandó falumúzeumhoz. Az átadott relikviákat feldolgozás után visszaszolgáltatjuk tulajdonosának.

8 A Csokonai Vitéz Mihály Könyvtár és a Teleház tevékenysége A művelődési ház és a községi könyvtár tevékenységéről még tavaly novemberben volt szó a képviselő-testület ülésén. Gondos Andorné beszámolójából hely hiány miatta januári számból csak a művelődési ház munkájáról szóló tájékoztatót ismertettük meg az olvasókkal. A könyvtár működéséről most tájékozódhatnak az érdeklődők. A Csokonai Vitéz Mihály Községi Könyvtár mellett működik az Ócsanálosi Fiókkönyvtár, ami Ócsanálos lakosságának szolgálatában áll. Az iskolai könyvtár mellett a községi könyvtárunk is igyekszik minden szükséges könyvféleséget beszerezni, ami a tanulást segíti. Nem csak az általános iskolások számára igyekszünk szakkönyveket vásárolni, hanem anyagi lehetőségekhez mérten az egyre több továbbtanuló közép- és felsőfokú hallgató diák számára is. A könyvtár költségvetésből 2005-re ,-Ft összeget kapott a dokumentum ellátásra. Ebből a keretből kerül sor a folyóiratok megvásárlására is. Jelenleg 3 féle napilapot és 11 féle folyóiratot tudunk biztosítani olvasóinknak helyben olvasásra. A folyóiratok közül kettő a tinédzser korosztálynak szól, akik nagy előszeretettel olvassák a kedvelt sztárjaikról szóló híreket. Év elején felvétel nyertünk a Teleház Szövetség tagjainak sorába, így tagdíj fejében havi rendszerességgel küldik a számítástechnika computerworld című folyóiratot, melyet az informatikát kedve- A könyvtár (Fotó: T. L.) lők lapoznak szívesen. Időszakonként tájékoztatnak az újdonságokról, gyűlésről. Az Ongai Kulturális Egyesület helyi újságja, az Ongai Kékdaru szintén megtalálható, amit ebben az évben beköttettünk évenkénti felosztásban. Segítségre volt benne az egyesület, a hiányzó példányszámokat kipótolták. Szeretném köszönetemet kifejezni segítségükért. Az idős olvasók igényeit is szem előtt tartjuk, és igyekszünk kiszolgálni a mozgásukban korlátozott olvasókat, házhoz szállítjuk az olvasnivalót, vagy azokat fiatal családtag viszi el. A könyvtár területén belül egy szigetet alakítottunk ki a számítógépeknek, ami kedvelt szórakozási és tanulási lehetőséget nyújt az idelátogatóknak. Ez az informatikai géppark két részből áll: a Teleház pályázaton nyert gépekből és az emagyarország gépeiből. Egyre több felnőtt veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Szívesen böngészik pl. az álláshirdetéseket, a különböző vásárlások segítségére a cégek honlapjait keresik fel. Mint minden kultúrához kapcsolódó intézménynek feladata a gyors és pontos információval történő ellátása, kiszolgálása az igénylőnek. Erre a célra a legalkalmasabb az Internet adta lehetőség. Onga Község Önkormányzatának, mint minden oktatási intézmény működtetőjének a felnövekvő nemzedék nevelésében érvényesíteni kell az erre való felkészítéssel szembeni elvárásait, és meg kell teremteni az ehhez szükséges feltételeket. Több diák tanul községünkben is a felsőfokú továbbképzésben, melynek alapja az információ gyors, pontos elérése. Köztudott, hogy ma vizsgára jelentkezés, tantárgyak felvétele és mindenféle adminisztrációs ügy elintézése kizárólag internetes rendszeren érhető el. Azoknak a diákoknak, akik ezt igénylik elengedhetetlen a gyorsaság és az Sokan veszik igénybe (Fotó: T. L.) időbeni pontosság az eredményes munkájukhoz. Erre adunk mi lehetőséget. A Teleház kialakításával a feladatok is bővültek. Ezek a pályázati kiírások figyelése, az aktuális pályázat eljuttatása a megfelelő személyhez. A különböző egyesületek beszámolóihoz kapcsolódó egyes levelek megírás (Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Nyugdíjas Klub, Ongai Községi Sport Egyesület, Horgász Egyesület). A Polgárőr Egyesület minden adminisztrációs munkája az én feladatom. Jó a kapcsolat a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, akiknek szintén segítek pályázatok figyelésében, kitöltésében, elkészítésében. Tavaly a könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton ,-Ft-ot, a községi és városi könyvtárak állománygyarapításának fejlesztésére kiírt pályázaton pedig ,-Ft-ot nyert könyvtárunk. Azt is eredményül könyvelhetjük el, hogy több felnőtt lakos végzett el eredményesen számítógépes tanfolyamot, amihez a gyakorlati munkájában segítséget nyújtottunk ben a számítógép segítségével egyre többen készítették el adóbevallásukat. A könyvtár is benevezett a Nagy Könyv országos olvasási játékba. Igyekszünk a 100-as listán szereplő hiányzó könyveket beszerezni, mivel örömmel vettük észre, hogy olvasóink kíváncsiak és keresik ezeket olvasnivalókat. Író-olvasó találkozót tartottunk Nemere István íróval. - Gondos Andorné könyvtáros február 7

9 G A S Z T R O V A T avagy az Urszinok kemencéje és Haka konyhája A téli reggeleken sötétség és hideg vesz minket körül, így megyünk a munkahelyünkre, iskolába, és amikor hazaérkezünk álmos, szürke este vár minket. Nem csoda, ha nincs kedvünk kimozdulni, barátokhoz menni, szomszédolni. De mi néhányan úgy döntöttünk, hogy nem törődünk a téli idő szeszélyeivel, összejövünk, eszünk-iszunk, s mindezt tesszük a szabadban (is), egy kemence mellett, vidám társaságban. Van két jó barátunk, szakácsok ők: Ifj. Urszin Albert és Négyessi Csaba (Haka), s megvendégelnek minket egy-két finom falatra. Tartsanak velünk 12 hónapon át, csemegézzenek velünk egy esztendőn keresztül havonta más nemzet konyhájából, és nyugodtan utánozzák, próbálják ki. Ja, hogy az ételek elkészítéséhez kemence szükségeltetik? Ez sem probléma, az étkek elkészítéséhez a konyhai sütő is megfelelő. Kenyértésztában sült szardíniai bárány- és marharagu padlizsánnal Ali bácsi a kemencénél (Fotó:Rácz Linda) Erre a hosszú nevű ételre szard nyelven tán csak egy rövid szó van, de nem emlékszem rá, csak azt tudom, hogy körülbelül km-es körzetben készítik az emberek ott, ahol volt főnököm, Angelo Dessi született. Ott is általában húsvétkor kerül az ünnepi asztalra. Szardíniában mint kis hazánkban annak idején minden háztartás kötelező tartozéka a kemence, ami leginkább a szabadban vagy a nyári konyha, netán az olajütő mellett áll. A kemencében különbözőféle kenyereket, húsokat és persze pizzákat sütnek. Az olasz konyhában a tészta: spagetti, makaróni, lasagne stb. foglalja el az első helyet. Szinte mindenféle húst a kecskétől a szárnyasokig, a szardíniától a cápahúsig előszeretettel fogyasztanak. Ezen kívül sajtok, felvágottak, sonkák, kolbászok, tengeri herkentyűk, illetve zöldségek széles arzenálja várja az odalátogató turistát. Nem kerítenek nagy feneket a főzésnek, nagyon egyszerűen, de annál finomabban és változatosabban főznek, köszönhető ez a rengeteg fűszernövénynek, fűszernek és alapanyagnak, amivel dolgoznak. Ez az étel melyet örömmel osztok meg minden kedves falumbelimmel, kemencében sült marha és birkahúsból készül, ami köménymagos-hagymás kenyértésztába ágyazódik. Lássunk is hozzá! A hentesnél válasszunk ki fél-fél kilogramm birka-, illetve marhahúst, ami ne legyen túl száraz. 1 2 nappal az elkészítés előtt pácoljuk be (mustár-olaj-bors), amire azért van szükség, hogy a húsok a sütés végére puhák legyenek. A pácból kiemelve vágjuk 2x2 cm-es kockára, sózzuk és őröljünk rá borsot. A rozmaringot aprítsuk föl és adjuk szintén a húshoz, mint a zúzott fokhagymát, ezután keverjük össze. Az előző este beáztatott agyagedényt béleljük ki kb. 3 mm vastagon a kenyértésztával úgy, hogy az edény tetején maradjon pluszban kb. 1 cm-es tésztacsík. Most jön a tésztába a karikára vágott padlizsán, amit hagyma és paradicsom karikák követnek. Ezekre jön a zamatos, február A kemencében (Fotó:Rácz Linda) illatos hús-gomba-oliva és kapribogyó, majd a végén újra a zöldségek. Mikor ezzel is megvagyunk, az egészet lezárjuk az edény méretével megegyező nagyságú 2 3 mm-es tésztával, amit az előzőleg meghagyott tésztacsíkkal egybehajtogatunk. Erre azért van szükség, hogy a sütés közben keletkezett gőzben megpuhuljanak az alapanyagok és összeérjenek az ízek. Az egészet lefedjük alufóliával, hogy a tészta és a hús egyszerre legyen kész. Ezt így rakjuk be a forró kemencébe, majd 2 2,5 órás sütés után levesszük róla az alufóliát és ezután még kb. 10 perc kell, hogy a kenyér is megsüljön. Tálalva (Fotó:Rácz Linda) Mikor kész, a húst és a tésztát együtt tálaljuk. Ehetünk hozzá salátát és igyunk hozzá Ali bácsi kunkordijából. Egy karakteres étel és a csöndes, nyugodt savakkal rendelkező vörös bor kiváló párosítás! BUON APPETIT! - Haka receptjét lejegyezte Rácz Linda -

10 Félek, hogy fogynak a kendős nénik és a kalapos bácsik. Pedig kellenek a gyökerek, amelyekbe kapaszkodhatunk. A január melyet boldogasszony havának és télhónak is neveznek a néprajzban és a február vagyis böjtellő hava és télutó hó számos ígérettel, lehetőséggel kecsegtet bennünket. Vajon mit tettek régen, az 1940-es években itt, Ongán, az esztendő első két hónapjában? A kedves, aranyos Brigi néni újfent szívesen mesélt a régen volt szokásokról. NÉPRAJZI ROVAT Január 6-án van vízkereszt, a háromkirályok napja, a karácsonyi ünnepek zárónapja. Ehhez a naphoz kötődik a házszentelés, amikor is a katolikus pap megszentelte a házakat, ahová hívták. Az ajtó homlokdeszkájára felírta az évszámot, a háromkirályok, Gáspár-Menyhért-Boldizsár nevének a kezdőbetűit és imádkozott a család minden tagjáért, állataikért, hogy kerülje el őket a betegség, a természeti csapás és sok szerencse, boldogság érje a házat. Vízkereszttel kezdődik a farsang. S amit akarunk, minden belefér. Hamvazószerdáig tart. Aki szerette a jószágokat és a rendet, az virradattól estig talált magának munkát. Esténként megbeszélték, hogy kinek mit kell bepótolni, javítani a tavaszi munkák előtt. Az asszonyok mosószappannal mostak, amit sokszor ők maguknak főztek, és kefével a teknőben olykor órákig súrolták a ruhákat. Ha nagy volt a család, bizony egy napot is igénybe vett a nagymosás. A vasalás sem volt olyan könnyű, mint ma, mert nagy nehéz vasalóval vasaltunk, ami faparázszsal működött. Január 22-én van a Vince napja. Ekkor mondták az idős emberek, a szőlőtermelők, hogy ha megcsordul Vince, megtelik borral a pince. Ugyanis szép, napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz bortermést jósoltak. Várták ők is a tavaszt, hogy mihamarabb ki lehessen menni a szőlőbe, és bizakodva néztek az esztendő elébe. Februárban már egyre többet gondolnak a tavaszra. Az emberek válogatják a vetőmagokat, szemügyre veszik a kert állapotát. Szinte semmit nem vettek a boltban, sőt még sokaknak eladó is volt. Voltak, akik cserélték a magvakat, de ajándékoztak is egymásnak. Már a rügyekből lehetett következtetni a termésre, egyre többet figyelt a gazda a szőlőre és a gyümölcsfákra. A hó olvadása után a vetés is mutatkozott. Elővették a kapákat, az ásókat és minden szerszámot, megélezték, megolajozták őket. Amikor már nem volt havas az idő, illett rendet tenni a portákon. A jó gazda tisztán tartotta az istállót, a jószágot is. A háziasszonyok igyekeztek a mákot a hótól nedves földbe vetni, így nem volt pondrós és szép egészséges termést hozott. A hosszú estéken pedig lepedők, abroszok, törlők, zsákok, pokrócok és sok színes szőttes került le a szövőgépekről. Büszkék is voltak az aszszonyok. A szép szőtteseket is kimosták és elrakták az eladó lányoknak. Február 2-án van gyertyaszentelő, amikor ha fényes idő volt, még hideget jósoltak. Ha el volt borulva az idő, esett a hó, fújt a szél, akkor örültek, hogy nem fényes és nem fog hosszan tartani a tél. Ha fénylik gyertyaszentelő, az íziket is szedd elő! Ez azt jelentette, hogy az íziket, vagyis a kukoricakórót is elő kellett szedni, mert a fa már fogyóban volt s még tart a hideg. Ezen a napon volt a gyertyaszentelés, amikor egy-két gyertyát elvittünk a templomba, s a pap megszentelte azokat. Olyan imádságot mondott a pap és olyan szándékkal vittük haza, a gyertyák lángja, tüze óvja meg a családot minden csapástól, rossz szellemektől, gonosz emberektől, ártalmaktól. Azt is mondták régen, hogy ha a szentelt gyertyát vihar idején meggyújtjuk, akkor a vihar ereje is csökken. ELADÓ INGATLANOK Február 3-án Balázs napján balázso február lást végzett a pap. A mise után két szál gyertyát keresztbe tartott, torkunk alá tette, fohászt mondott Szent Balázshoz, hallgassa meg könyörgését a Jó Isten, akinek megáldotta a torkát, annak ne legyen torokgyulladása. Február 6-án Dorottya napján vártak enyhülést. Mert Dorottya a havat rottyantya, így mondták régen. De már bármennyire is erőlködött a tél, tudtuk, hogy meg vannak számlálva napjai. Sok házikó ablakáról csak ekkor olvadt le a hóvirág. Február 16-án van Julianna napja, melyhez megfigyelések alapján az a szólás kötődik, hogy Julianna megrázza dunnáját, vagyis gyakran havazik ekkor. Február 24-én Mátyás napja, méghozzá Jégtörő Mátyásé, aki a jeget töri. Viszont ha nem talál jeget, akkor csinál. Faluhelyen a felnőttek otthon farsangoltak, koma, sógor, szomszéd összejött. A fiatalok elmentek a bálba, aminek a kultúrház adott helyet. Mulattak az asztaloknál, táncoltak, szépen viselkedtek. Akkoriban illetlen volt ízléstelenül viselkedni. Az biztos igaz, hogy mindenki jókedvű volt, vidám, ettek-ittak, mert finom kelt tésztákat, mézeseket vittek, a saját borukat, amivel büszkélkedtek, végigkínálták a jelenlévőket, megkóstolták egymás nedűjét. Cigányzenekar húzta a talpalávalót, volt egy prímás, egy bőgős és pár hegedűs. Úgy voltak vele az emberek, hogy no most eszünk-iszunk, jól élünk, mert majd következik a böjt. - Rácz Linda - Onga Község Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az Onga, Hunyadi utcában lévő építési telekként nyilvántartott 1059 hrsz.-ú 720 m2 nagyságú, 1064 hrsz.-ú 720 m2 nagyságú ingatlant és a 1070 hrsz.-ú 720 m2 nagyságú ingatlant 3000-Ft/m2 vételáron. Fürdőszobás, 1,5 szobás családi ház sürgősen eladó a Gyöngyvirág u. 25. szám alatt. Érdeklődni a helyszínen Lizáknénál. Építési telkek Ongán összközművesen eladók a Hunyadi utca mögött, 5000 Ft/m2 áron. Érdeklődni: 46/ , illetve telefonszámon. Eladó 600 négyszögöles telek Ongán, a Bezerédi u. 13. sz. alatt. Irányár: 3 millió Ft. Érd.: özv. Beregnyei Sándornénál 9

11 EGÉSZ SÉG MEG ŐR ZŐ Egészségmegőrző rovatunkban hónapról hónapra közzéteszünk az olvasók, a helyi lakosok érdeklődésére számot tartó, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos cikkeket. Célunk, hogy a mai, egyre egészségtelenebb világunkban a magunk módján felhívjuk a figyelmet néhány megelőzhető, kis odafigyeléssel kezelhető problémára. A cikksorozatot Gál Lászlóné védőnő szerkeszti, írja. A stresszűző banán A banánban található tápanyagoknak, ásványi anyagoknak és vitaminoknak számos kellemes fiziológiás hatásuk van, illetve hozzájárulnak jó néhány élettani kellemetlenség tompításához: 1. A banán a szervezet sav-bázis háztartásának egyensúlyban tartásához hozzájárul, mivel lúgtöbblettel rendelkezik. Köztudott, hogy a savas vegyhatás szervezetünkben elősegíti a degeneratív folyamatok kialakulását, és a gyógyulási folyamatokat gátolja. 2. B6-vitamin hiányának következménye gyakran a szédülés. A banán magas B6-vitamin tartalma nemcsak erre jó, hanem a fáradtságra és a hajhullásra is gyógyír lehet. 3. Vérnyomás csökkentő hatása a magnézium és kálium tartalmával magyarázható. Ez természetesen nem helyettesítheti az orvos által felírt gyógyszereket. 4. A nyugodt és mély alvást is elősegíti aminosavtartalmánál fogva, mivel tartalmaz triptofánt (elalvás), és tirozint (mély, zavartalan alvás). 5. A banán jelentős mennyiségű magnéziumot tartalmaz, ami az izomgörcsök elkerüléséhez szükséges. Intenzív sportolásnál, kemény fizikai munka során a verejtékezéssel, sok magnéziumot veszíthet szervezetünk. Ennek következtében jelentkezik a fájdalmas izomgörcs legtöbbször pihenés során. A szív védelmére szolgál a banánban lévő kálium. 6. A banán klasszikus stresszűző étel. Értékes növényi pigmenttel látja el a szervezetet, amely nyugtató hatású, így segíthet a stresszhelyzetekben. 7. Öregedést lassító gyümölcsként is szokták említeni. A-, C-, és E- vitamin- tartalma miatt. A banánban található nyomelemek és ásványi anyagok is lassítják az öregedést. 8. Talán kevesen tudják, hogy a banánnak szexuálisétvágy-növelő hatása is van. Ezt a benne található cink, molibdén, valamint hormon tartalma okozza. 9. A banán segít a menstruáció előtti szindróma: felpuffadás, mellérzékenység, depresszió, fejfájás, fáradtság, ingerlékenység- enyhítésében, mely a menstruáció előtti napokban jelentkezik. A banánban található magnézium, kálium és kálcium által a gyümölcs természetes gyógyszerként működik. A B6-vitamin és a cink szintén hozzájárul a kellemetlen tünetek enyhítéséhez. 10. Ne feledkezzünk meg élvezeti értékéről sem! Kellemes édes íze elűzi az édesség, nassolás utáni vágyat. Tejjel, mézzel, citrommal és vaníliával összekeverve a banánturmix téli esték kedvelt itala lehet, míg jégkockával behűtve a forró nyári napokon üdítő hatású. Tököt tejjel RO VAT A tök állítólag az indiánoktól jutott el hozzánk, hazánkban régóta termesztik. Ősszel kezd beérni, a szezonja novemberben van. Mivel jól eltartható, és ha megcsípi a dér, különösen édes, zamatos ízű lesz, egész télen kedvelt csemege. Kellemes, egyedi illata van. Tökleves: hozzávalók: 250g sütőtök, 1 hagyma, 1/2 l víz, 1 húsleveskocka, 20g vaj, 1 evőkanál rizsliszt, 1 evőkanál tejföl, fűszeres só. Elkészítése: az apróra vágott hagymát üvegesre dinszteljük. A tököt legyaluljuk és hozzátesszük, majd rövid ideig sülni hagyjuk. A vízbe tesszük a leveskockát, felforraljuk, majd hozzákeverjük a rizslisztet, a tököt, és ismét felforraljuk. Fűszeres sóval ízesítjük, tejföllel tálaljuk. A sütőtök sok vizet és ballasztanyagot tartalmaz, ezért serkenti a belek mozgását, javítja az emésztést. A bélben megköti a toxinokat, így távolítva el azokat a szervezetből. A benne lévő enzimek segítik a hasnyálmirigy enzimjeit az emésztésben, így kevesebb lipázra (zsírbontó enzim) van szükség. Fogyasztása csökkenti a vérzsírszintet, így mérsékli a zsírpárnákat. Kitisztítja a beleket, részt vesz a vízháztartás szabályozásában, jó vizelethajtó, kiváló vese- és prosztatapanaszokra. Színe a karotintól sárga, amely az immunrendszert erősíti. A sütőtök leve a legjobb zöldségital: sok vitamint és ásványi anyagot (réz, vas, magnézium, kálium) tartalmaz. A meghűléses betegségekkel járó gyulladásokat hatékonyan gyógyítja, az allergikus köhögést, tüszszögést, sőt az asztmatikus rohamokat is mérsékelhetjük italával. Még érdekesebb összetételű a többszörösen telítetlen zsírsavakból álló tökmag, amely pörkölve kiváló ropogtatnivaló. Növeli a D-vitamin hatását a csontanyagcserében. Tele van nukleinsavakkal, amelyek javítják a sejtek állapotát, és elősegítik egészséges regenirációjukat. Szinte az összes nyomelemet tartalmazza. Található benne sokféle vitamin és a sejtek energiaellátását biztosító bioaktív foszfát, értékes fehérjéi, zsírsavai fiatalító hatásúak. A tökmag ugyanolyan jól laktat, mint a csokoládé, de annál sokszorta egészségesebb. A sütőtököt mint ahogyan a neve is mutatja rendszerint sütve fogyasztják, de a különféle tökökből készíthetünk krémlevest vagy fokhagymás, gyömbéres tökpürét is. A sütéshez zárt tér kell, hogy a zöldség jól átsüljön. Frissen sütve a legmagasabb az élvezeti értéke. Íze a cukortartalmától függően változó. Mivel a sütőtök könnyen emészthető, ezért csecsemőknek is ajánlott. Először burgonyával lazítva, később már önmagában is adható, de más gyümölcsökkel, almával, körtével kombinálva is jó. - szerk.: Gál Lászlóné február

12 A korábbi számainkban már közöltük Nyárádi Tibor Onga XX. századi történetével kapcsolatos kutatásaiból rövid morzsákat. E havi számunkban is érdekes adalékokkal szolgálhatunk községünk XX. századi történetének közepéből. II. VILÁGHÁBORÚS ONGAI ÁLDOZATOK MEGISMERÉSÉHEZ Sivák József, született Eltűnt január 20-án Nyikolajevka térségében. Nyikolajevka a II. magyar hadsereg főhadiszállása a doni fronton. Urszin Mihály, született Eltűnt január 15-én Karpenkovo térségében. Karpenkovo a doni front déli részén volt. A 7. magyar hadtest sávjában. Lajhó Bertalan, meghalt április 13-án Rozniatownál. Rozniatow ma Ukrajna nyugati részén található, mai neve Rozsnyativ. Alakulata: 4. gépkocsizó lövész zászlóalj 1. század. Tóth Imre, eltűnt január 17-én, a doni fronton. Alakulata: 19. tábori tüzérosztály. Id. Poller Ferenc, született január 1-én, Ongán. Fogságba esett (kényszermunkára hurcolták) január 23-án, Figa (elírás, Onga) Abaúj vármegye. Meghalt május 18., Szovjetunió, Donyec-medence, bat-n (oroszul bataréjá numera, magyarul telepszám) 1207, rota (oroszul század) 3. K tábor, O munkászászlóalj (Forrás: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár és Hadisírgondozó Intézet) Kedvező devizahitel és életbiztosítási védelem egyben! A CIB Bank és az ING Biztosító terméke lakásvásárlásra felújításra szabad felhasználásra hitelkiváltásra Lakáshitelek esetén most akciós, évi 2,49%-os kamat, a hitel első évében a THM 5,88%!!! Nem számolunk fel: hitelbírálati díjat folyósítási jutalékot rendelkezésre tartási díjat A részletekről érdeklődjön ING- képviselőjénél! Cím: KARABINSZKY GÉZA 3562 Onga, Arany J. u. 8. Telefon: 46/ ill Önnek nem kell a hitel után járnia, személyes találkozónkon részletesen tájékoztatom! A THM értéke a hatályos jogszabályok alapján került meghatározásra. A THM értéke nem tartalmazz a kamatváltozás és a devizaárfolyam-változás kockázatát. ING A holland pénzintézet Adalékok Onga történetéhez Az összegyűjtött forrásokból (Fotó: T. L.) Újabb adalékok a II. világháborús veszteségekhez Majoros József szül.: Perkupa, azonossági szám: , alakulat: 54/III. zászlóalj, eltűnt január 17. Szaguny-Komdenzovo-Marki térségében. Ez lényegében a 2. hadsereg VII. hadtestének a hadműveleti sávja. Csorba Barna katonai igazolványában katonai szolgálattal és hadifogsággal kapcsolatos bejegyzések: azonossági száma: , bevonult Miskolcra február 20-án a 28. htb /?/ hadtáp zászlóalj júliusban előlépett őrvezetőnek május 10-én előlépett tizedesnek december 10-én szakaszvezetőnek előlépett december 26-án Arenyidán /?/ leszerelt augusztus 26-án bevonult Szerencsre november 6-án fogságba esett Kecskeméten fogság. Fegyverneme: gyalogság, hadtáp. Beosztása: rajparancsnok. Harctéri szolgálati lap: december 28-tól január 22-ig a 108/37. ksm. i. szd-nél mint keret. Kitüntetése: Tűzkereszt II. fokozata. Hadifogoly igazolvány szerint fogságba esett november 3-án Nagykőrösön. A 7315/7 nyetropetroi fogolytáborban volt. Hazatért augusztus 27-én. Zsoldkönyv szerint csapatteste 108/37. t. mu. szd,. állományteste:68. bev. közp. Abaújszántó. A Zsoldkönyv hatodik oldalán a harctéri szolgálatra vonatkozó bejegyzések a következők: XII bev. közp. A.szántó, 108/73. t. mu. szd. Nt. Viszonyba helyezés jan /37. kis. /I/ mu. szd. 69. bev. közp. Sárospatak. - Nyárádi Tibor február 11

méltó esemény történt

méltó esemény történt VIII. évfolyam 3. szám 2006. március Tar ta lom ból: Új időpontban a Falunap! Változás 2006 Községünk idei évi költségvetéséről Információs technológia az általános iskolában OKE előadások Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Tar ta lom ból: Kellemes Ünnepeket és Boldog Újévet Minden Kedves Olvasónknak! E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA

Tar ta lom ból: Kellemes Ünnepeket és Boldog Újévet Minden Kedves Olvasónknak! E HAVI SZÁMUNK MEGJELENÉSÉT A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM TÁMOGATTA VIII. évfolyam 12. szám 2006. december Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Tar ta lom ból: Kellemes ünnepeket! Megkérdeztük: új fogorvos jön Ongára? Közmeghallgatás

Részletesebben

Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból:

Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő járatok szállítási időpontja A gyűjtés gyakorisága havi 1 alkalom, minden hónap 4. hetének szerdája. A szállítási napok az alábbiak szerint alakulnak: 2008. február

Részletesebben

A falumúzeum (Fotó: T. L.)

A falumúzeum (Fotó: T. L.) 1%-os felhívás! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az ongai falumúzeum kialakításának munkálatait, az egyesület

Részletesebben

Az NB. III kapujában. Tar ta lom ból:

Az NB. III kapujában. Tar ta lom ból: IX. évfolyam 8. szám 2007. augusztus Tar ta lom ból: NB. III kapujában Ongai hírfolyam Kedvezményes vízbekötési felhívás Szeretem a könyveket Felhívás esti gimnáziumba való jelentkezésre Hellómivan? Avagy

Részletesebben

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny!

Bársonyos. Pálinkáspoharak gyűjtése! II. Ongai Pálinkaverseny! Onga új övezeténél nagy telken, 3 szintes családi ház 70%-os készültséggel áron alul eladó. Érd.: 46/439-304 Pálinkáspoharak gyűjtése! Az Ongai Kulturális Egyesület a Dravas Közösségi Ház és Múzeum egyik

Részletesebben

Önkormányzati választások

Önkormányzati választások VIII. évfolyam 10. szám 2006. október Tar ta lom ból: Önkormányzati választások Alapfokú művészeti oktatásért fizetendő térítési díjak Negyven kilométerre a boldogkői Castrum Boldua-tól Néprajzi rovat:

Részletesebben

A Péli kocsma tervezett programjai. Építési telkek Ongán. összközművesen ELADÓK

A Péli kocsma tervezett programjai. Építési telkek Ongán. összközművesen ELADÓK A Péli kocsma tervezett programjai Június: Július 26. Augusztus 30. Szeptember 13. A biztonság olcsóbb, mint gondolná! riasztórendszerek kamera rendszerek klímaberendezések kedvező áron Távfelügyelet:

Részletesebben

Áprilisban és májusban a téli szünet után megkezdődtek

Áprilisban és májusban a téli szünet után megkezdődtek X. évfolyam 7. szám 2008. július Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Tar ta lom ból: Mások írták rólunk: Csődvezeték (HVG) Ongán a Jobbik! Folytatódtak a munkák a kialakítandó

Részletesebben

Melléklet: 2014-es falinaptár!

Melléklet: 2014-es falinaptár! XV. évfolyam 12. szám 2013. december Tar ta lom ból: Melléklet: 2014-es falinaptár Adventi gyertyagyújtás 2013 képekben Szociális Munka Napja Ilyen volt 2013 Ongán! Szép magyar beszéd 2013 versenyeredményei

Részletesebben

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. március ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a március 15-én (vasárnap) 17 órakor a faddi Művelődési Házban tartandó ünnepi

Részletesebben

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek!

Falunap 2011-ben is! Kicsengettek! 2011. JÚLIUS 1 Falunap 2011-ben is! Mint az már a korábbi években megszokottá vált augusztus végén az idén is megrendezésre kerül a falunap. Mivel több évben is kritikaként merült fel, hogy mindig ugyanaz

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 18. szám 2008. szeptember 12. Ceglédi 96 OLDALON ANNO 2007. Kossuth Toborzó 2008 75-92. oldal

Ingyenes. II. évfolyam, 18. szám 2008. szeptember 12. Ceglédi 96 OLDALON ANNO 2007. Kossuth Toborzó 2008 75-92. oldal Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 18. szám 2008. szeptember 12. P A N O R Á M A ANNO 2007 C E G L É D I P A N O R Á M A 1 É V E S Kossuth Toborzó 2008 75-92. oldal S Z Ü L E T É S N A P I 96 OLDALON S Z Á

Részletesebben

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai

Koncertek a Péli kocsmában. Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: ONGAI KÉK DA RU. Ongai Kulturális Egyesület felhívásai Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák a falumúzeum kialakítását,

Részletesebben

Térségi kórustalálkozó

Térségi kórustalálkozó XXVI. Izsáki Sárfehér Napok szeptember 25-26-27. XIX. évfolyam 6. szám Tájékoztatás az Európai Parlament tagjainak választásáról 2009. június 19. Ára: 110 Ft Térségi kórustalálkozó 2009. június 7.-én lezajlott

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap Megjelenik havonta XV. évfolyam, 2005. április Mit lehet tudni a Kálmán Strandfürdõrõl? Itt a tavasz! Megérkezett a gólya Mezõberénybe a Békési útra

Részletesebben

Tóth Tamás, Bittenbinder Miklós, Pálffy Tamás

Tóth Tamás, Bittenbinder Miklós, Pálffy Tamás BÜKI ÚJSÁG A büki önkormányzat lapja XVII. évfolyam 2. szám 2015. Február 20. Megszülettek a költségvetés fő számai Bük Város Önkormányzata januári ülésén foglalkozott a város 2015. évi költségvetésével.

Részletesebben

A megemlékezés a Magyar Kultúra napján

A megemlékezés a Magyar Kultúra napján Ára: 80 Ft XVI. ÉVFOLYAM 2005. FEBRUÁR HÓ 1 JÁSZAPÁTI ÉS KÖRNYÉKE FÜGGETLEN HAVILAPJA XVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ A tartalomból 2. oldal: Felsőoktatási pályázat ösztöndíjra Bemutatkozott az

Részletesebben

Karácsonyi csokigyűjtés a beteg gyerekeknek

Karácsonyi csokigyűjtés a beteg gyerekeknek Máriapócs Város Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Papp Bertalan Szerkesztő: Szerkesztő bizottság Honlap: www.mariapocs.hu E-mail: pocsiujsag@gmail.com Tel.: (42) 385-533 2014. december A Görög Katolikus

Részletesebben

március 15-én (csütörtökön)

március 15-én (csütörtökön) XXI. évfolyam 3. szám Ára: 2012. március 200 Ft 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (csütörtökön) ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban ünnepi

Részletesebben

után elfogadták a település idei évi költségvetését. A képviselő-testület

után elfogadták a település idei évi költségvetését. A képviselő-testület Tar ta lom ból: Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Ünnepi megemlékezés A közterület használatáról, védelméről, és a közterülethasználat díjáról szóló rendelet Beszámoló és tisztújító közgyűlést

Részletesebben

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ

ADJON AZ ISTEN NAGY LÁSZLÓ NAGY LÁSZLÓ ADJON AZ ISTEN Adjon az Isten szerencsét, szerelmet, forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe parolát, lámpámba lángot, ne kelljen korán az ágyra hevernem, kérdésre választ õ küldjön,

Részletesebben

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP

hírmondó 2014. FEBRUÁR Épül a bölcsőde, a falak és a tetők is készen vannak már - Fotó: Bódy Géza - OK GÉP HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Tovább javult a közbiztonság! Eredményes évet zárt a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság. Sokkal kevesebb

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a

És valóban! Számos új kezdeményezéssel találkozhattunk, köztük a XXI. évfolyam 6. szám DUNAVARSÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2010. június Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte június első hétvégéjén a Dunavarsányi Napokat, ami nemcsak a résztvevők számában,

Részletesebben

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült

ÓPÁLYI HÍRLAP. Az újság a Nemzeti Civil Alap Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatásával készült ÓPÁLYI HÍRLAP Az Ópályiak Baráti Körének Lapja XII. évfolyam 2. szám Sorozási kép a 60-as évekbõl. (Csicsák Gyulánétól kaptuk a képet) Állnak: Kópis Árpád, Horváth Mihály, Fazekas Károly, Buzsik László,

Részletesebben

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI

Évértékelés- 2006. több település együtt nyújt be. Ezért az a legjobb megoldás, ha olyan helyi feladatok. Valentin Károly Gábor A HERNÁDI, ÚJLENGYELI Szép és békés Karácsonyt, eredményekben gazdag, sikeres és boldog új évet kívánunk Hernád és Újlengyel valamennyi polgárának és családjuk minden tagjának bárhol is élnek e hazában vagy a nagyvilágban!

Részletesebben