Lottózó nyílt a Nádas sörözőben!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lottózó nyílt a Nádas sörözőben!"

Átírás

1 Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga község kulturális, értékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. Nyilatkozatukban a következőket legyenek szívesek megjelölni: Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: A tavalyi felajánlásokat az egyesület vezetősége ezúton is köszöni, és számít az idei támogatásukra. - Takács László OKE elnök - Az ONGAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁ- ÉRT ALAPÍTVÁNY köszönettel várja az adózók 1%-os felajánlásit. Kérjük, adóbevallásuknál az 1%-ról szóló nyilatkozatban az iskolát támogassák: ONGAI ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY Adószám: Segítő támogatásukat köszönjük! - Szegedi Sándor, az alapítvány elnöke és Rózsa László, igazgató - MEGNYITOTTUK!!! A SZÁZ SZÁZ VEGYESIPARCIKK KERESKEDÉSÜNKET! Sokszínű és széles választékkal! Folyamatos akciókkal! Bővülő árukészlettel! VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT. hétfőtől péntekig 8-17 ig. szombat vasárnap 8-12 ig. Onga, Dózsa Gy. út (a Bársonyos mellett) ESSUS BT. ONGAKER KFT. AJÁNLATA! Gázérzékelő: Ft ÜVEGHULLADÉK FELVÁSÁRLÁS! Színes üveg: 3 Ft/kg Fehér üveg: 4 Ft/kg Lottózó nyílt a Nádas sörözőben! (Onga, Nádas u. 1/A) Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Fogadási lehetőségek: TOTÓ LOTTÓ HATOS LOTTÓ SKANDINÁV LOTTÓ KENÓ TIPP-MIX PUTTÓ LUXOR GÓLTOTÓ KAPARÓS SORSJEGY Nádas söröző nyitva tartási ideje: hétfő csütörtök: péntek szombat: vasárnap: Lottózó nyitva tartási ideje: hétfő-szombat: vasárnap: Most minden feladónak apró ajándékkal kedveskedünk! (A készlet erejéig.) A Használt ruha és cipőbolt megújult árukészlettel várja kedves vásárlóit! Onga, Petrovics F. u. 17. szám Nyitva tartás: hétfőtől péntekig de.: du.: ONGAI KÉK DA RU Meg je le nik min den hó nap kö zött. Az Ongai Kulturális Egyesület idõszaki kiadványa Onga Község Önkormányzatának támogatásával. Szerkesztõk: Kovács György, Polák Péter, Takács László Felelõs kiadó: Takács László Szer kesz tõ ség: 3562 Onga, Gör gey út. 2/a. Az új ság el ér he tõ az interneten is: il let ve Nyom dai elõ ké szí tés: Garay; Nyom da: MAXIMA CS-A Kft. Mis kolc, Kiss E. u. 25. Fe le lõs ve ze tõ: Kundráth Csil la ZÖLD SZÉPSÉGSZALON Szeretettel várjuk! Fodrászat Kozmetika, Szolárium (20 Ft/perc) Körömkozmetika Konditerem Onga, Bem apó u. 67. tel.: 30/ Nyitva tartás: H-P: 8-18-ig; Sz: 8-12-ig (Miskolc felől az első utca jobbra, utána az első utca balra, majd balra a zöld épület.) Kö vet ke ző szá munk tar tal má ból: A község jövő évi költségvetéséről Tájékoztató a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás működéséről Az Ongai Kulturális Egyesület munkájáról A karbantartó csoport munkájáról A Hernád Közmű Kft munkájáról Farsangokról Állattartási rendelet Főzzünk együtt Gasztrorovat Néprajzi rovat Adalékok Onga történetéhez Ongai hírfolyam Egészségmegőrző rovat Iskolai csengőszó Régi fotók Ongáról Felhívások, hirdetések Az Ongai Kék da ru meg vá sá rol ha tó a következõ üzletekben: Ongai Pék ség, Rá kó czi út Mi ni Disz kont, Lé vai ut ca Ná das ABC Dió fa ABC Dó zsa Gy. úti kis bolt 433. sz. COOP bolt, Ber zse nyi út 434. sz. COOP bolt, Rá kó czi út 100 Ft-os bolt, Lévay ut ca Kö szön jük az üz le tek nek, bol tok nak, hogy plusz mun kát vál lal va, in gyen ter jesz tik az Ongai Kék da ru szá ma it február

2 VIII. évfolyam 2. szám február Tar ta lom ból: Templomfelújítás és tisztújítás a református gyülekezetnél Befejezéséhez közeledik a 21. század iskolája helyi programja Labdarúgóinkról egy kicsit közelebbről A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról Téli népszokások A könyvtár és a teleház évi munkájáról A polgárőrség lehetőségei a bűnmegelőzési munkában Adalékok Onga történetéhez Gasztrorovat Iskolai csengőszó XXI. Dr. Borosi László teremlabdarúgó-torna ongai eredményei Adalékok Onga történetéhez 1%-os felhívások Egészségmegőrző rovat: a stresszűző banán, tököt tejjel! OKE felhívások Hirdetések Kiadja: Ongai Kulturális Egyesület a községi önkormányzat támogatásával Templomfelújítás és tisztújítás az Ongai Református Egyháznál február 14-én megkezdődött az ongai református műemléktemplom rekonstrukciója. A kivitelező először a templomajtó elavult tetőszerkezetét és a már balesetveszélyes födémgerendákat távolította el. Ezután került sor a toronysisak lebontására és a régi vakolat leverésére. A többi munka szinte már a szemünk előtt zajlott le. Láttuk amint az ácsok keze nyomán a templomhajóra új tető került, piros hódfarkú cserepekkel borítva. Szinte látványosságnak számított a földön összeállított, rézlemez borítású toronysisak helyére emelése. Közben a templombelsőben is folytak a munkálatok. Az elkopott padlót korszerű burkolólapokra, a szú ette padokat eredeti formájukat megtartva újakra cserélték. Megújultak és megszépültek az ablakok is, álalakult a szószékkorona, és végül helyére került a felújított orgona is. Vannak még kisebb hiányosságok, javítani valók, és a templomkert rendezése, parkosítása is jövőre maradt. Onga község egyetlen műemléképülete a református templom, ami klasszicista A templombelső (Fotó: T. L.) A felújított református templom (Fotó: T. L.) sugártornyával újra régi fényében pompázik, s mai a falu egyik legszebb látnivalója. A gyülekezet karácsony estéjén vette újra birtokába a templomot, s azóta ismét ott tartjuk istentiszteleteinket. Régiúj templomunk harangszava hívogat, ajtaja pedig nyitva várja híveit. Néhány gondolat a református tisztújításról december 31-én a nem lelkészi tisztségviselők, azaz a gondnok és a presbiterek mandátuma lejárt. Az egyház vezetősége a törvényben előírt módon létrehozta a Választási Bizottságot. folytatás a 2. oldalon

3 folytatás az 1. oldalról Az eddigi gondnok, Dr. Kósik Lajos 12 évi megbízatás után nem kívánta megújítani mandátumát. A Választási Bizottság a gyülekezetben végzett tájékozódás után két személyt jelölt a gondnoki tisztségre és 26 név került a presbiterjelöltek listájára. Az Egyházközség Közgyűlése november 27-én a gondnokjelöltek közül Dienes Lászlónét választotta meg; a presbiterjelölteket pedig mind elfogadta, akiknek névsora ABC sorrendben a következő: 1. Ardai Imre 2. Bányai Győző 3. Bukszár István 4. Csécsi Jánosné 5. Dienes Lászlóné 6. Dienes Tünde 7. Dohi Árpád 8. Farkas István 9. Farkas Tamás 10. Fekete László 11. Jónyer Lajosné 12. Kiss Józsefné 13. Klinga Róbert 14. Dr. Kósik Lajos 15. Kovács Zoltán 16. Papp Balázs 17. Péter Béla 18. Póti Imre 19. Póti Sándor 20. Rácz János 21. Rácz Jánosné 22. Szabó Györgyné 23. Szécsi Tamás 24. Takács Lászlóné 25. Tirk Tamás 26. Tóth Ferenc Iskolai csengőszó Január 20-án zárult az I. félév az ongai Görgey Artúr Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. A tanulók szüleit az értesítőn keresztül tájékoztatták a pedagógusok. *** Befejezéséhez közeledik a 3. sz. iskolaépület bővítése, teljes felújítása és három osztályterme informatikai hálózattal történő kialakítása. Az iskolaépület az Európai Unió támogatásával épült újjá, megteremtve a korszerű oktatás feltételeit, szolgálva a jövő nemzedékének tanítását. *** A Presbitérium bár maga a szó Öregek Tanácsát jelenti három fiatalt is magába fogadott azzal a nem titkolt szándékkal, hogy belőlük nevelődik majd ki a jövő presbitériumának tapasztalt magja. Az új gondnoknak és a presbitérium minden tagjának jó egészséget és egyházunk javát szolgáló eredményes munkát kívánok! Soli Deo Glória! /Egyedül Istené a Dicsőség!/ - Dr. Kósik Lajos - Az új padok (Fotó: T. L.) Az új presbitérium (Fotó: T. L.) Szorgalmasan készülnek tanítványaink a télűző farsangi karneválokra. Az alsósok programjára február én kerül sor a művelődési házban. *** Síelés Bánkúton! Húsz tanuló részvételével sí- és szánkótúrát szervezett Kulcsárné Feledy Marianna testnevelő. *** Folytatódik iskolánkban a gyógytestnevelés. A tornatermi foglalkozásokat két szakképzett gyógytornász vezeti. *** Az ONGAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT Alapítvány az előző évben Ft-ot kapott az adózók SZJA 1%-os felajánlásaiból. Az alapítvány kuratóriuma tisztelettel megköszöni az eddigi felajánlásokat, és várja az idén is nagylelkű adományaikat, mellyel az oktatás feltételrendszerét segítik. A templombelső (Fotó: T. L.) VERSENYEREDMÉNYEK! Vers és prózamondó verseny Budapesten: 4. helyezett Fábri Laura 3. c, felkészítő tanító Rózsa Lászlóné. 5. helyezett Gallyas Ferenc 3. a, felkészítő tanító Lukács Gyuláné. Játékos sportverseny megyei döntőjében Miskolcon: Tirpák Orsolya, Nagy Dorottya, Szamkó Dániel, Horváth János, Horváth Erik, Lőrincz Gréta, Orlóczki Katalin, Palakovics Dóra, Mátyus Gábor, Farkas Attila, Solymosi Bálint, Tóth Judit, Váradi Beatrix, Siroki Lajos, Gulyás Pál, Szabó Dóra, Hankó József, Szakács Dávid és, Réthy Adrienn. - Rózsa László, igazgató február

4 A polgárőrség lehetőségei a bűnmegelőzési munkában Köztársaságunk ALKOTMÁNYÁ- BÓL levezetve megtaláljuk azokat a törvényeket, amelyek alapul szolgálnak társadalmunk tagjai részére a VESZÉLY- TŐL VAGY BÁNTÁSTÓL MENTES, ZAVARTALAN ÉLETHEZ, VAGYIS A BIZTONSÁGHOZ. Ezek a törvények meghatározzák a bűnmentes életvitel normáit, de meghatározzák a TÖRVÉNYEK ÉS ERKÖL- CSI SZABÁLYOK MEGÉRTÉSÉNEK, A BŰNNEK A FOGALMÁT IS. A társadalom tagjainak természetes állapota a bűnmentes, nyugodt élet, amelyet elősegít a BŰNMEGELŐZÉS. A gondos és színvonalas nevelés, oktatás, törvények ellenére is előfordul bűnözés, amely minden esetben megrázkódtatást okoz, hiszen a károsult, sértett, vagy áldozat borzalmai mellett elindul az elkövető ellen a jogos bűnüldözési folyamat: - a gyanúsított felkutatása, elfogása, - a vádemelés, - az ítélet, - az ítélet végrehajtása, - a jogi helyzet visszaállítása, - a társadalomba történő beilleszkedés, - a társadalom befogadása /?/ - vagy újabb bűn elkövetése, és a folyamat kezdődhet elölről. Amennyiben a folyamatot megszemélyesítjük, érzékelhető a feszültség a társadalom érintett tagjai között. A bűnüldözési folyamat minden fázisának tennivalóira a törvény meghatározza az eljáró hatóságokat, intézményeket, amelyek óriási anyagi és szellemi energiák ráfordításával tudnak eleget tenni feladataiknak. Jogosan felvetődik a kérdés, megvane a BŰNMEGELŐZÉSNEK is hasonló súllyal a - szervezeti - intézményi - anyagi és szellemi erőforrásai, hatáskörei? Természetesen vannak szervezetek, intézmények, amelyek koordinálnak, részt vesznek megelőzési feladatokban, de hivatásos apparátus meghatározó része a bűnüldözés folyamatában kénytelen részt venni. Társadalmunk helyzetének és igényének elemzése alapján megállapítható, hogy szükséges erősíteni a bűnmegelőzési munkát. A vonatkozó törvények, határozatok tanulmányozása során, egyértelmű feladata van az országos szervezetek és intézmények mellett a helyi önkormányzatoknak, miszerint a helyi önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében többek között a közbiztonság feladatairól való gondoskodás. A törvényből levezethető, hogy - az önkormányzat létrehozhat erre a célra megfelelő szervezetet, vagy - az önkormányzat él azzal a lehetőséggel, hogy A TELEPÜLÉS ÖN- KORMÁNYZATA A FELADATAI KÖRÉBEN TÁMOGATJA A LA- KOSSÁG ÖNSZERVEZŐ KÖZÖS- SÉGÉNEK A TEVÉKENYSÉGÉT, EGYÜTTMŰKÖDIK A KÖZÖSSÉ- GEKKEL, AZ ERRE ALAKULT CI- VIL SZERVEZETEKKEL. Amennyiben az önkormányzat a második megoldást választja, az egyesülési jogról szóló törvény alapján TÁRSADALMI SZERVEZET MINDEN OLYAN TEVÉ- Polgárőrök a Falunapon (Fotó: T. L.) KENYSÉG VÉGZÉSE CÉLJÁBÓL ALA- PÍTHATÓ, AMELY ÖSSZHANGBAN VAN AZ ALKOTMÁNNYAL, ÉS AME- LYET TÖRVÉNY NEM TILT. A törvény értelmezése alapján a helyi önkormányzat közszolgáltatást ellátó feladatának segítésére létrehozható civil szervezet, amely szervezettel az önkormányzat együttműködve látja el a törvényben meghatározott feladatát. Ez a POLGÁRŐRSÉG. A civil szervezettel való kapcsolatot meghatározza a rendőrségről szóló törvény is, miszerint A RENDŐRSÉG FEL- ADATAINAK ELLÁTÁSA SORÁN TÁ- MOGATJA A HELYI ÖNKORMÁNY- ZATOKNAK ÉS AZ ÁLLAMPOLGÁR- OK KÖZÖSSÉGÉNEK A KÖZBIZTON- SÁG JAVÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ ÖN- KÉNTES TEVÉKENYSÉGÉT. Az önkormányzati törvény közbiztonsági tevékenységét meghatározó kötelezettsége közszolgáltatási feladat, így az e feladatokat ellátó civil szervezet is csak a törvény által biztosított tevékenységi körben képes a feladat ellátására, a tevékenység minősítésének megfelelő védelem igényével. Az egyesülési jogról szóló törvénynek megfelelően alakult községünkben az Ongai Polgárőr Egyesület. Az egyesület nem öncélú, hanem az önkormányzat helyi közbiztonsági feladatainak végrehajtását kívánja segíteni. Tagjai, tevékenységüket önkéntes alapon, társadalmi munkában végzik, éves munkaterv alapján, együttműködve az ÖNKORMÁNYZATTAL, RENDŐRSÉGGEL, INTÉZMÉNYEKKEL és a LAKOSSÁGGAL. E közös munkához kérjük a KÖZÖS- SÉG aktív támogatását! - Hideg Lajos OPE elnöke február 3

5 Labdarúgóinkról egy kicsit közelebbről E havi számunktól kezdve rendszeresen szeretnénk egy kicsit közelebbről, egy kicsit másképp bemutatni labdarúgóinkat. Minden hónapban három játékost hozunk testközelbe. Ismerjük meg egy kicsit jobban, kikért is szorítunk hétről-hétre. Név: Tósa Krisztián Szül. év: Lakhely: Miskolc Végzettség: sportmenedzseri diploma Mez szám: 4 Poszt: középpályás Előző csapatok: Diósgyőr Becenév: Krisz Családi állapot: nőtlen Mióta tagja az ongai csapatnak? 2002 tele óta játszom itt. Hogyan érzi itt magát? Mindenkivel jó viszonyban vagyok, és mindennel meg vagyok elégedve. Legnagyobb sikerei? Megye 1-be jutás. Hol játszana szívesen? Kedvenc bajnoksága? Angliába mennék játszani. Ott jó játékos játszik, és nem csalják a focit. Kedvenc csapatom a Chelsea. Ha nem focizik, akkor mit csinál? Szabadidőmben internetezéssel múlatom az időt, de szívesen kirakózom is. Miért éppen Onga? Ez volt az egyik lehetőség, és én ezt tartottam a legjobbnak. Hogyan látja a csapat esélyeit? Reális esélyünk van a bajnoki címre. Azonban most más csapatok vannak lépéselőnyben, így egy kicsit az ő kezükben is van a sorsunk, de természetesen rajtunk is múlik a dolog. Mi a véleménye a magyar labdarúgásról? Rosszak a sportvezetők Nem értenek ahhoz, amit csinálnak. Ha valamit megváltoztathatna a világon, vagy a sorsán, mi lenne az? Többet tanulnék. Melyek a csapat gyengepontjai? Sok a fiatal, rutintalan játékos, akik még nem szoktak hozzá a csapatot érő nagy nyomáshoz. Kivel érti meg legjobban magát a pályán? Lója Tomi, Molnár Csabi, de a többiekkel is értjük egymást. Mit üzenne a szurkolóknak? Ugyanígy buzdítsanak tovább! Ne forduljanak el a csapattól! Higgyék el, hogy mindenki akar! Név: Simon Imre Szül. év: Lakhely: Onga Végzettség: szakközépiskola Mez szám: február Poszt: kapus Előző csapatok: Diósgyőr, MVSC, Szentgotthárd, Tapolcai Bauxit Becenév: Simi, Kolléga Családi állapot: nőtlen Mióta tagja az ongai csapatnak? 2 éve védek a csapatban. Hogyan érzi itt magát? Szerintem nagyon jó a csapatszellem, ez segíti az új játékosok beilleszkedését. Ezért mi mást is mondhatnék, jól érzem itt magam. Legnagyobb sikerei? Magyar ifjúsági válogatott labdarúgó, 2-szeres NB. III. bajnok. Kikkel játszott együtt a válogatottban? Az ismertebbek: Király Gábor, Lisztes Krisztián, Dárdai Pál. Királlyal még most is tartom a kapcsolatot. Hol játszana szívesen? Kedvenc bajnoksága? Nincsenek vágyaim. Nem játszanék máshol, de véleményem szerint az angol bajnokság a legjobb. Ott kemény, és egyben technikás focit játszanak. Petr Cech a kedvenc kapusom, aki szintén ott véd. Ha nem focizik, akkor mit csinál? Szórakozó helyekre járok, vagy horgászom. A legnagyobb fogásom, egy 8 kilós ponty volt. Miért éppen Onga? Mert itt lakott édesapám, ezért jöttem én is Ongára. Hogyan látja a csapat esélyeit? Egy jó téli alapozással, és 1 2 erősítéssel esélyesek lehetünk. Mi a véleménye a magyar labdarúgásról? 1986-óta gödörben van a labdarúgás, de úgy látom most már sokkal komolyabban veszik az utánpótlást, és a megfelelő szakemberek foglalkoznak a fiatalokkal. Amint beérik ez a dolog, ismét elindulunk felfelé. Ha valamit megváltoztathatna a világon, vagy a sorsán, mi lenne az? A világban nem lenne háború és éhezés. Az életemen nem változtatnék. Melyek a csapat gyengepontjai? A védekezésen lehetne javítani. Sok taktikát, variációt alkalmazunk, és ezekhez hozzá kell szokni. Felfedezhető volt továbbá az összeszokottság hiánya is. Kivel érti meg legjobban magát a pályán? Mindenkivel, de a rutinosabb játékosokkal jobban. Ilyen Lója Tomi, Tósa Krisztián, Molnár Csabi. Mit üzenne a szurkolóknak? Továbbra is buzdítsanak! Együtt sikerülhet a kitűzött cél, a bajnoki cím! Név: Lója Tamás Szül. év: Lakhely: Miskolc Végzettség: érettségi Mez szám: 11 Poszt: csatár Előző csapatok: Diósgyőr, Szirmabesenyő Becenév: Lóci Családi állapot: nős Mióta tagja az ongai csapatnak? 2003 nyara óta mondhatom magam ongai focistának. Hogyan érzi itt magát?

6 Nagyon jól érzem magam, mindenkivel jóban vagyok, nincs okom a panaszkodásra. Legnagyobb sikerei? Megye 1. legjobb góllövője. (Gólkirályi cím. -szerk.-) Hol játszana szívesen? Kedvenc bajnoksága? Spanyolországban szívesen kergetném a labdát. Ott játszszák a focit a legmagasabb szinten. Csapatok közül pedig a Barcelona áll hozzám közel. Ha nem focizik, akkor mit csinál? Dolgozom. Szabadidőmben pedig kirándulok a feleségemmel, vagy elmegyünk moziba. Miért éppen Onga? A baráti társaság miatt. Hogyan látja a csapat esélyeit? Az 1 3 hely elérése reális célkitűzés. Majd a végén meglátjuk. Mi a véleménye a magyar labdarúgásról? Lassan fejlődik. Az egészet irányító vezetőkben van a hiba nagyobb része, nem csak játékosok hibásak. Ha valamit megváltoztathatna a világon, vagy a sorsán, mi lenne az? Nincsen ilyen. Jól élek. Melyek a csapat gyengepontjai? Inkább egy tulajdonságot mondok: rutintalanság. Kivel érti meg legjobban magát a pályán? Tósa Krisztián, Molnár Csabi, Boldog Máté. De a többiekkel sincs gond. Mit üzenne a szurkolóknak? Ugyanígy tovább, és a vesztes meccsek után is tartson ki a csapat mellett! Név: Hauberger Pál Szül. év: Lakhely: Berente Edzői végzettség: UEFA B Előző csapatok: Mád, Felsőzsolca, Sajószentpéter Játékos pályafutás: Borsodi Bányász, Mád, Kazincbarcika Becenév: Hóci Családi állapot: nős (3 gyerek) Mi volt az első benyomása a csapatról? Elsőre egy fiatal, agilis csapatot ismertem meg, akikről sok pozitív dolgot tudok most is mondani. Az egyik ilyen erény a megfelelő hozzáállás, a meccseken és az edzéseken. Hogyan érzi itt magát? Nagyon jól érzem magam. Jó a kapcsolatom a játékosaimmal, és a vezetőkkel is. Az egyetlen negatívum az, hogy az elmúlt hónapokban megtaláltak a szurkolók. Ez nem értem, hogy miért van, mi (mármint edző és játékos -szerk.-) mindent megteszünk a sikerért. Aki ezt nem hiszi, jöjjön ki és nézze meg az egyik edzésünket. Én nem kéredzkedtem ide, hanem hívtak. Mindent megteszek a sikerért, Onga sikeréért. Legnagyobb sikerek? Játékosként a legnagyobb sikerem egy Magyar Kupa 4. hely, amit Kazincbarcikai játékosként értem el. Az edzői sikereim: 2 ezüstérem, mint felsőzsolcai edző a megye 1- ben. Ezen kívül vannak még járási és megye 2-es aranyak is. Hol edzősködne szívesen? Kedvenc bajnoksága? A kedvenc csapatom az AC MILAN, ennek ellenére a spanyol pontvadászat a kedvencem. Ott a játékos futball van előtérben. Ebben a bajnokságban könnyedén, erőltetés nélkül megy a játék. Ha nem focizik, akkor mit csinál? Fociznék. Nálam első a labdarúgás, és csak ezután következik többek közt a család is. Ezt az öltözőben is elmondtam a fiúknak. 11 éves koromtól szinte csak a labdarúgásnak élek. Az biztos, hogy nem géplakatosként dolgoznék. Miért éppen Onga? Éppen két hónapos pihenőn voltam, amikor egy felkérés érkezett hozzám Papp Balázs szakosztályvezetőtől, és én éltem a felkínált lehetőséggel. Hogyan látja a csapat esélyeit? Véleményem szerint 8 egyforma erősségű csapat küzd a bajnoki címért. Egy sikeres alapozás után a hátrányunk ledolgozható. Ezen kívül, ha javul a helyzetkihasználásunk és sikerül egy-két játékost szerződtetni, versenyben lehetnénk a bajnoki címért. Az új arcok növelhetnék a csapat önbizalmát, és a túl rövid kispad problémája is megoldódna. Mit üzenne a szurkolóknak? Azt, hogy szeressék ezt a csapatot! Tudom, hogy az utóbbi idők eredményei nem tetszettek a szurkolóknak, de higgyék el nekünk se. A fiúk mindent megtesznek, keményen dolgoznak, odateszik magukat. Kell egy kis idő, amíg összerázódik a csapat. Egy példát említenék: mint ismeretes a tavalyi BL döntőn, az AC Milan 3-0-ról bukta el a finálét. Ott is ment tovább az élet. Ezért kerek mindenkitől még egy kis türelmet, és így sikeres lehet a csapat. Addig is HAJRÁ ONGA!!! - Varacskai István - (Fotók: Varacskai István) XXI. Dr. Borosi László teremlabdarúgó-torna ongai eredményei Január utolsó hétvégéjén labdarúgóink is részt vettek a XXI. Dr. Borosi László teremlabdarúgó-torna miskolci csoportjának küzdelmeiben. A felkészülést szolgáló rendezvényen csoportjukban a harmadik helyezést érték el, amihez ezúton is gratulálunk. Eredményeik a következő: Onga Harsány 9-1 MEAFC Onga 5-4 Onga Sajósenye 7-4 Holcim Onga 2-3 Arnót Onga 8-2 Tisztelt Ongai Állampolgárok! Tisztelt Olvasók! Az Ongai Kulturális Egyesület tisztelettel kéri Önöket, hogy adóbevallásuknál az 1%-ról rendelkező nyilatkozatukban támogassák az egyesület céljait, törekvéseit, mely Onga község kulturális, értékteremtő gyarapodását helyezi előtérbe. Nyilatkozatukban a következőket legyenek szívesek megjelölni: Ongai Kulturális Egyesület. Adószám: A tavalyi felajánlásokat az egyesület vezetősége ezúton is köszöni, és számít az idei támogatásukra február 5

7 Befejezéséhez közeledik a 21. század iskolája helyi programja Az ongai Görgey Artúr Általános és Alapfokú Művészeti Iskola hatalmas lépést tett a 21. század első éveiben a kor Az új szárny (Fotó: K. Gy.) A bejárat (Fotó: K. Gy.) OKE felhívások FILMET ONGÁRÓL! Az OKE pályázatot hirdet a község filmkészítés és mozgóképi kifejezésmód iránt érdeklődő valamennyi lakójához. A cél Ongával kapcsolatos, Ongához kötődő bármilyen mozgóképi alkotás elkészítése (dokumentumfilm, videoklip, filmetűd, kisjátékfilm stb.). Az 1 3 helyezett Ft pénzjutalomban, a többiek tárgyjutalomban részesülnek, illetve az alkotások felkerülnek a településről jövőre megjelenő dvd-re. Műfaji, formai, tartalmi megkötés csupán annyi, hogy szellemének megfelelő oktatási körülmények megteremtése érdekében. Február hó elején megtörténik az iskolabővítés keretében újjáépült szárny műszaki átadása és használatba vételi engedélyeztetése. Ugyancsak ebben a hónapban kerülnek átadásra a kor igényeinek mindenben megfelelő informatikai laborok. A felújítás során teljesen új állapotba sikerült hozni még négy tantermet, ahol az előzőekhez képest lényegesen egészségesebb, jobb körülmények között tanulhatnak tanulóink. A pályázati program a község minden intézményét, lakóját, sőt a környező települések lakosságát is kívánja szolgálni az információs technológiai eszközök használatában február valamilyen módon az alkotás kapcsolódjon a községhez vagy az itt élőkhöz. Beadási határidő: június 30. Úgy érezzük, hogy az Európai Unió, az Oktatási Minisztérium, és Onga Község Önkormányzatának támogatásával megvalósuló fejlesztés valóban új korszakot nyit iskolánk történetében. A felújított, bővített és új technikai eszközökkel felszerelt épület ünnepélyes átadására március 15-e térségében kerül sor. - Rózsa László igazgató, projektmenedzser és Kovács György igazgatóhelyettes, szakmai vezető - Belső (Fotó: K. Gy.) KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK GYŰJTÉSE Az Ongai Kulturális Egyesület a jövőben az Ongai kulturális füzetek újabb köteteként egy, a helyi képzőművészeti albumot kíván megjelentetni. Várjuk azoknak az ongai és régen Ongán élt, vagy a településhez kötődő személyek jelentkezését, akik a képzőművészet bármely területén, akár csak amatőr módon is tevékenykedtek, tevékenykednek, hogy az alkotásaikat, azokról készült fotót, metszetet stb. bocsássák rendelkezésünkre, hogy azok albumban megjelenhessenek. ONGA RÉGMÚLTJÁNAK KUTATÁSA, FELTÁRÁSA Az Ongai Kulturális Egyesület felhívással fordul mindenkihez, akinek Onga történetével, múltjával kapcsolatos fotók, iratok, dokumentumok, tárgyi emlékek vannak a birtokában, hogy azokat feldolgozásra bocsássák az egyesület rendelkezésére. A relikviákból Onga XX. századi történetét bemutató fotóalbum II. részét készítjük el, illetve anyagot gyűjtünk a kialakítandó falumúzeumhoz. Az átadott relikviákat feldolgozás után visszaszolgáltatjuk tulajdonosának.

8 A Csokonai Vitéz Mihály Könyvtár és a Teleház tevékenysége A művelődési ház és a községi könyvtár tevékenységéről még tavaly novemberben volt szó a képviselő-testület ülésén. Gondos Andorné beszámolójából hely hiány miatta januári számból csak a művelődési ház munkájáról szóló tájékoztatót ismertettük meg az olvasókkal. A könyvtár működéséről most tájékozódhatnak az érdeklődők. A Csokonai Vitéz Mihály Községi Könyvtár mellett működik az Ócsanálosi Fiókkönyvtár, ami Ócsanálos lakosságának szolgálatában áll. Az iskolai könyvtár mellett a községi könyvtárunk is igyekszik minden szükséges könyvféleséget beszerezni, ami a tanulást segíti. Nem csak az általános iskolások számára igyekszünk szakkönyveket vásárolni, hanem anyagi lehetőségekhez mérten az egyre több továbbtanuló közép- és felsőfokú hallgató diák számára is. A könyvtár költségvetésből 2005-re ,-Ft összeget kapott a dokumentum ellátásra. Ebből a keretből kerül sor a folyóiratok megvásárlására is. Jelenleg 3 féle napilapot és 11 féle folyóiratot tudunk biztosítani olvasóinknak helyben olvasásra. A folyóiratok közül kettő a tinédzser korosztálynak szól, akik nagy előszeretettel olvassák a kedvelt sztárjaikról szóló híreket. Év elején felvétel nyertünk a Teleház Szövetség tagjainak sorába, így tagdíj fejében havi rendszerességgel küldik a számítástechnika computerworld című folyóiratot, melyet az informatikát kedve- A könyvtár (Fotó: T. L.) lők lapoznak szívesen. Időszakonként tájékoztatnak az újdonságokról, gyűlésről. Az Ongai Kulturális Egyesület helyi újságja, az Ongai Kékdaru szintén megtalálható, amit ebben az évben beköttettünk évenkénti felosztásban. Segítségre volt benne az egyesület, a hiányzó példányszámokat kipótolták. Szeretném köszönetemet kifejezni segítségükért. Az idős olvasók igényeit is szem előtt tartjuk, és igyekszünk kiszolgálni a mozgásukban korlátozott olvasókat, házhoz szállítjuk az olvasnivalót, vagy azokat fiatal családtag viszi el. A könyvtár területén belül egy szigetet alakítottunk ki a számítógépeknek, ami kedvelt szórakozási és tanulási lehetőséget nyújt az idelátogatóknak. Ez az informatikai géppark két részből áll: a Teleház pályázaton nyert gépekből és az emagyarország gépeiből. Egyre több felnőtt veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Szívesen böngészik pl. az álláshirdetéseket, a különböző vásárlások segítségére a cégek honlapjait keresik fel. Mint minden kultúrához kapcsolódó intézménynek feladata a gyors és pontos információval történő ellátása, kiszolgálása az igénylőnek. Erre a célra a legalkalmasabb az Internet adta lehetőség. Onga Község Önkormányzatának, mint minden oktatási intézmény működtetőjének a felnövekvő nemzedék nevelésében érvényesíteni kell az erre való felkészítéssel szembeni elvárásait, és meg kell teremteni az ehhez szükséges feltételeket. Több diák tanul községünkben is a felsőfokú továbbképzésben, melynek alapja az információ gyors, pontos elérése. Köztudott, hogy ma vizsgára jelentkezés, tantárgyak felvétele és mindenféle adminisztrációs ügy elintézése kizárólag internetes rendszeren érhető el. Azoknak a diákoknak, akik ezt igénylik elengedhetetlen a gyorsaság és az Sokan veszik igénybe (Fotó: T. L.) időbeni pontosság az eredményes munkájukhoz. Erre adunk mi lehetőséget. A Teleház kialakításával a feladatok is bővültek. Ezek a pályázati kiírások figyelése, az aktuális pályázat eljuttatása a megfelelő személyhez. A különböző egyesületek beszámolóihoz kapcsolódó egyes levelek megírás (Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Nyugdíjas Klub, Ongai Községi Sport Egyesület, Horgász Egyesület). A Polgárőr Egyesület minden adminisztrációs munkája az én feladatom. Jó a kapcsolat a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, akiknek szintén segítek pályázatok figyelésében, kitöltésében, elkészítésében. Tavaly a könyvtári érdekeltségnövelő pályázaton ,-Ft-ot, a községi és városi könyvtárak állománygyarapításának fejlesztésére kiírt pályázaton pedig ,-Ft-ot nyert könyvtárunk. Azt is eredményül könyvelhetjük el, hogy több felnőtt lakos végzett el eredményesen számítógépes tanfolyamot, amihez a gyakorlati munkájában segítséget nyújtottunk ben a számítógép segítségével egyre többen készítették el adóbevallásukat. A könyvtár is benevezett a Nagy Könyv országos olvasási játékba. Igyekszünk a 100-as listán szereplő hiányzó könyveket beszerezni, mivel örömmel vettük észre, hogy olvasóink kíváncsiak és keresik ezeket olvasnivalókat. Író-olvasó találkozót tartottunk Nemere István íróval. - Gondos Andorné könyvtáros február 7

9 G A S Z T R O V A T avagy az Urszinok kemencéje és Haka konyhája A téli reggeleken sötétség és hideg vesz minket körül, így megyünk a munkahelyünkre, iskolába, és amikor hazaérkezünk álmos, szürke este vár minket. Nem csoda, ha nincs kedvünk kimozdulni, barátokhoz menni, szomszédolni. De mi néhányan úgy döntöttünk, hogy nem törődünk a téli idő szeszélyeivel, összejövünk, eszünk-iszunk, s mindezt tesszük a szabadban (is), egy kemence mellett, vidám társaságban. Van két jó barátunk, szakácsok ők: Ifj. Urszin Albert és Négyessi Csaba (Haka), s megvendégelnek minket egy-két finom falatra. Tartsanak velünk 12 hónapon át, csemegézzenek velünk egy esztendőn keresztül havonta más nemzet konyhájából, és nyugodtan utánozzák, próbálják ki. Ja, hogy az ételek elkészítéséhez kemence szükségeltetik? Ez sem probléma, az étkek elkészítéséhez a konyhai sütő is megfelelő. Kenyértésztában sült szardíniai bárány- és marharagu padlizsánnal Ali bácsi a kemencénél (Fotó:Rácz Linda) Erre a hosszú nevű ételre szard nyelven tán csak egy rövid szó van, de nem emlékszem rá, csak azt tudom, hogy körülbelül km-es körzetben készítik az emberek ott, ahol volt főnököm, Angelo Dessi született. Ott is általában húsvétkor kerül az ünnepi asztalra. Szardíniában mint kis hazánkban annak idején minden háztartás kötelező tartozéka a kemence, ami leginkább a szabadban vagy a nyári konyha, netán az olajütő mellett áll. A kemencében különbözőféle kenyereket, húsokat és persze pizzákat sütnek. Az olasz konyhában a tészta: spagetti, makaróni, lasagne stb. foglalja el az első helyet. Szinte mindenféle húst a kecskétől a szárnyasokig, a szardíniától a cápahúsig előszeretettel fogyasztanak. Ezen kívül sajtok, felvágottak, sonkák, kolbászok, tengeri herkentyűk, illetve zöldségek széles arzenálja várja az odalátogató turistát. Nem kerítenek nagy feneket a főzésnek, nagyon egyszerűen, de annál finomabban és változatosabban főznek, köszönhető ez a rengeteg fűszernövénynek, fűszernek és alapanyagnak, amivel dolgoznak. Ez az étel melyet örömmel osztok meg minden kedves falumbelimmel, kemencében sült marha és birkahúsból készül, ami köménymagos-hagymás kenyértésztába ágyazódik. Lássunk is hozzá! A hentesnél válasszunk ki fél-fél kilogramm birka-, illetve marhahúst, ami ne legyen túl száraz. 1 2 nappal az elkészítés előtt pácoljuk be (mustár-olaj-bors), amire azért van szükség, hogy a húsok a sütés végére puhák legyenek. A pácból kiemelve vágjuk 2x2 cm-es kockára, sózzuk és őröljünk rá borsot. A rozmaringot aprítsuk föl és adjuk szintén a húshoz, mint a zúzott fokhagymát, ezután keverjük össze. Az előző este beáztatott agyagedényt béleljük ki kb. 3 mm vastagon a kenyértésztával úgy, hogy az edény tetején maradjon pluszban kb. 1 cm-es tésztacsík. Most jön a tésztába a karikára vágott padlizsán, amit hagyma és paradicsom karikák követnek. Ezekre jön a zamatos, február A kemencében (Fotó:Rácz Linda) illatos hús-gomba-oliva és kapribogyó, majd a végén újra a zöldségek. Mikor ezzel is megvagyunk, az egészet lezárjuk az edény méretével megegyező nagyságú 2 3 mm-es tésztával, amit az előzőleg meghagyott tésztacsíkkal egybehajtogatunk. Erre azért van szükség, hogy a sütés közben keletkezett gőzben megpuhuljanak az alapanyagok és összeérjenek az ízek. Az egészet lefedjük alufóliával, hogy a tészta és a hús egyszerre legyen kész. Ezt így rakjuk be a forró kemencébe, majd 2 2,5 órás sütés után levesszük róla az alufóliát és ezután még kb. 10 perc kell, hogy a kenyér is megsüljön. Tálalva (Fotó:Rácz Linda) Mikor kész, a húst és a tésztát együtt tálaljuk. Ehetünk hozzá salátát és igyunk hozzá Ali bácsi kunkordijából. Egy karakteres étel és a csöndes, nyugodt savakkal rendelkező vörös bor kiváló párosítás! BUON APPETIT! - Haka receptjét lejegyezte Rácz Linda -

10 Félek, hogy fogynak a kendős nénik és a kalapos bácsik. Pedig kellenek a gyökerek, amelyekbe kapaszkodhatunk. A január melyet boldogasszony havának és télhónak is neveznek a néprajzban és a február vagyis böjtellő hava és télutó hó számos ígérettel, lehetőséggel kecsegtet bennünket. Vajon mit tettek régen, az 1940-es években itt, Ongán, az esztendő első két hónapjában? A kedves, aranyos Brigi néni újfent szívesen mesélt a régen volt szokásokról. NÉPRAJZI ROVAT Január 6-án van vízkereszt, a háromkirályok napja, a karácsonyi ünnepek zárónapja. Ehhez a naphoz kötődik a házszentelés, amikor is a katolikus pap megszentelte a házakat, ahová hívták. Az ajtó homlokdeszkájára felírta az évszámot, a háromkirályok, Gáspár-Menyhért-Boldizsár nevének a kezdőbetűit és imádkozott a család minden tagjáért, állataikért, hogy kerülje el őket a betegség, a természeti csapás és sok szerencse, boldogság érje a házat. Vízkereszttel kezdődik a farsang. S amit akarunk, minden belefér. Hamvazószerdáig tart. Aki szerette a jószágokat és a rendet, az virradattól estig talált magának munkát. Esténként megbeszélték, hogy kinek mit kell bepótolni, javítani a tavaszi munkák előtt. Az asszonyok mosószappannal mostak, amit sokszor ők maguknak főztek, és kefével a teknőben olykor órákig súrolták a ruhákat. Ha nagy volt a család, bizony egy napot is igénybe vett a nagymosás. A vasalás sem volt olyan könnyű, mint ma, mert nagy nehéz vasalóval vasaltunk, ami faparázszsal működött. Január 22-én van a Vince napja. Ekkor mondták az idős emberek, a szőlőtermelők, hogy ha megcsordul Vince, megtelik borral a pince. Ugyanis szép, napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz bortermést jósoltak. Várták ők is a tavaszt, hogy mihamarabb ki lehessen menni a szőlőbe, és bizakodva néztek az esztendő elébe. Februárban már egyre többet gondolnak a tavaszra. Az emberek válogatják a vetőmagokat, szemügyre veszik a kert állapotát. Szinte semmit nem vettek a boltban, sőt még sokaknak eladó is volt. Voltak, akik cserélték a magvakat, de ajándékoztak is egymásnak. Már a rügyekből lehetett következtetni a termésre, egyre többet figyelt a gazda a szőlőre és a gyümölcsfákra. A hó olvadása után a vetés is mutatkozott. Elővették a kapákat, az ásókat és minden szerszámot, megélezték, megolajozták őket. Amikor már nem volt havas az idő, illett rendet tenni a portákon. A jó gazda tisztán tartotta az istállót, a jószágot is. A háziasszonyok igyekeztek a mákot a hótól nedves földbe vetni, így nem volt pondrós és szép egészséges termést hozott. A hosszú estéken pedig lepedők, abroszok, törlők, zsákok, pokrócok és sok színes szőttes került le a szövőgépekről. Büszkék is voltak az aszszonyok. A szép szőtteseket is kimosták és elrakták az eladó lányoknak. Február 2-án van gyertyaszentelő, amikor ha fényes idő volt, még hideget jósoltak. Ha el volt borulva az idő, esett a hó, fújt a szél, akkor örültek, hogy nem fényes és nem fog hosszan tartani a tél. Ha fénylik gyertyaszentelő, az íziket is szedd elő! Ez azt jelentette, hogy az íziket, vagyis a kukoricakórót is elő kellett szedni, mert a fa már fogyóban volt s még tart a hideg. Ezen a napon volt a gyertyaszentelés, amikor egy-két gyertyát elvittünk a templomba, s a pap megszentelte azokat. Olyan imádságot mondott a pap és olyan szándékkal vittük haza, a gyertyák lángja, tüze óvja meg a családot minden csapástól, rossz szellemektől, gonosz emberektől, ártalmaktól. Azt is mondták régen, hogy ha a szentelt gyertyát vihar idején meggyújtjuk, akkor a vihar ereje is csökken. ELADÓ INGATLANOK Február 3-án Balázs napján balázso február lást végzett a pap. A mise után két szál gyertyát keresztbe tartott, torkunk alá tette, fohászt mondott Szent Balázshoz, hallgassa meg könyörgését a Jó Isten, akinek megáldotta a torkát, annak ne legyen torokgyulladása. Február 6-án Dorottya napján vártak enyhülést. Mert Dorottya a havat rottyantya, így mondták régen. De már bármennyire is erőlködött a tél, tudtuk, hogy meg vannak számlálva napjai. Sok házikó ablakáról csak ekkor olvadt le a hóvirág. Február 16-án van Julianna napja, melyhez megfigyelések alapján az a szólás kötődik, hogy Julianna megrázza dunnáját, vagyis gyakran havazik ekkor. Február 24-én Mátyás napja, méghozzá Jégtörő Mátyásé, aki a jeget töri. Viszont ha nem talál jeget, akkor csinál. Faluhelyen a felnőttek otthon farsangoltak, koma, sógor, szomszéd összejött. A fiatalok elmentek a bálba, aminek a kultúrház adott helyet. Mulattak az asztaloknál, táncoltak, szépen viselkedtek. Akkoriban illetlen volt ízléstelenül viselkedni. Az biztos igaz, hogy mindenki jókedvű volt, vidám, ettek-ittak, mert finom kelt tésztákat, mézeseket vittek, a saját borukat, amivel büszkélkedtek, végigkínálták a jelenlévőket, megkóstolták egymás nedűjét. Cigányzenekar húzta a talpalávalót, volt egy prímás, egy bőgős és pár hegedűs. Úgy voltak vele az emberek, hogy no most eszünk-iszunk, jól élünk, mert majd következik a böjt. - Rácz Linda - Onga Község Önkormányzati Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az Onga, Hunyadi utcában lévő építési telekként nyilvántartott 1059 hrsz.-ú 720 m2 nagyságú, 1064 hrsz.-ú 720 m2 nagyságú ingatlant és a 1070 hrsz.-ú 720 m2 nagyságú ingatlant 3000-Ft/m2 vételáron. Fürdőszobás, 1,5 szobás családi ház sürgősen eladó a Gyöngyvirág u. 25. szám alatt. Érdeklődni a helyszínen Lizáknénál. Építési telkek Ongán összközművesen eladók a Hunyadi utca mögött, 5000 Ft/m2 áron. Érdeklődni: 46/ , illetve telefonszámon. Eladó 600 négyszögöles telek Ongán, a Bezerédi u. 13. sz. alatt. Irányár: 3 millió Ft. Érd.: özv. Beregnyei Sándornénál 9

11 EGÉSZ SÉG MEG ŐR ZŐ Egészségmegőrző rovatunkban hónapról hónapra közzéteszünk az olvasók, a helyi lakosok érdeklődésére számot tartó, az egészségmegőrzéssel kapcsolatos cikkeket. Célunk, hogy a mai, egyre egészségtelenebb világunkban a magunk módján felhívjuk a figyelmet néhány megelőzhető, kis odafigyeléssel kezelhető problémára. A cikksorozatot Gál Lászlóné védőnő szerkeszti, írja. A stresszűző banán A banánban található tápanyagoknak, ásványi anyagoknak és vitaminoknak számos kellemes fiziológiás hatásuk van, illetve hozzájárulnak jó néhány élettani kellemetlenség tompításához: 1. A banán a szervezet sav-bázis háztartásának egyensúlyban tartásához hozzájárul, mivel lúgtöbblettel rendelkezik. Köztudott, hogy a savas vegyhatás szervezetünkben elősegíti a degeneratív folyamatok kialakulását, és a gyógyulási folyamatokat gátolja. 2. B6-vitamin hiányának következménye gyakran a szédülés. A banán magas B6-vitamin tartalma nemcsak erre jó, hanem a fáradtságra és a hajhullásra is gyógyír lehet. 3. Vérnyomás csökkentő hatása a magnézium és kálium tartalmával magyarázható. Ez természetesen nem helyettesítheti az orvos által felírt gyógyszereket. 4. A nyugodt és mély alvást is elősegíti aminosavtartalmánál fogva, mivel tartalmaz triptofánt (elalvás), és tirozint (mély, zavartalan alvás). 5. A banán jelentős mennyiségű magnéziumot tartalmaz, ami az izomgörcsök elkerüléséhez szükséges. Intenzív sportolásnál, kemény fizikai munka során a verejtékezéssel, sok magnéziumot veszíthet szervezetünk. Ennek következtében jelentkezik a fájdalmas izomgörcs legtöbbször pihenés során. A szív védelmére szolgál a banánban lévő kálium. 6. A banán klasszikus stresszűző étel. Értékes növényi pigmenttel látja el a szervezetet, amely nyugtató hatású, így segíthet a stresszhelyzetekben. 7. Öregedést lassító gyümölcsként is szokták említeni. A-, C-, és E- vitamin- tartalma miatt. A banánban található nyomelemek és ásványi anyagok is lassítják az öregedést. 8. Talán kevesen tudják, hogy a banánnak szexuálisétvágy-növelő hatása is van. Ezt a benne található cink, molibdén, valamint hormon tartalma okozza. 9. A banán segít a menstruáció előtti szindróma: felpuffadás, mellérzékenység, depresszió, fejfájás, fáradtság, ingerlékenység- enyhítésében, mely a menstruáció előtti napokban jelentkezik. A banánban található magnézium, kálium és kálcium által a gyümölcs természetes gyógyszerként működik. A B6-vitamin és a cink szintén hozzájárul a kellemetlen tünetek enyhítéséhez. 10. Ne feledkezzünk meg élvezeti értékéről sem! Kellemes édes íze elűzi az édesség, nassolás utáni vágyat. Tejjel, mézzel, citrommal és vaníliával összekeverve a banánturmix téli esték kedvelt itala lehet, míg jégkockával behűtve a forró nyári napokon üdítő hatású. Tököt tejjel RO VAT A tök állítólag az indiánoktól jutott el hozzánk, hazánkban régóta termesztik. Ősszel kezd beérni, a szezonja novemberben van. Mivel jól eltartható, és ha megcsípi a dér, különösen édes, zamatos ízű lesz, egész télen kedvelt csemege. Kellemes, egyedi illata van. Tökleves: hozzávalók: 250g sütőtök, 1 hagyma, 1/2 l víz, 1 húsleveskocka, 20g vaj, 1 evőkanál rizsliszt, 1 evőkanál tejföl, fűszeres só. Elkészítése: az apróra vágott hagymát üvegesre dinszteljük. A tököt legyaluljuk és hozzátesszük, majd rövid ideig sülni hagyjuk. A vízbe tesszük a leveskockát, felforraljuk, majd hozzákeverjük a rizslisztet, a tököt, és ismét felforraljuk. Fűszeres sóval ízesítjük, tejföllel tálaljuk. A sütőtök sok vizet és ballasztanyagot tartalmaz, ezért serkenti a belek mozgását, javítja az emésztést. A bélben megköti a toxinokat, így távolítva el azokat a szervezetből. A benne lévő enzimek segítik a hasnyálmirigy enzimjeit az emésztésben, így kevesebb lipázra (zsírbontó enzim) van szükség. Fogyasztása csökkenti a vérzsírszintet, így mérsékli a zsírpárnákat. Kitisztítja a beleket, részt vesz a vízháztartás szabályozásában, jó vizelethajtó, kiváló vese- és prosztatapanaszokra. Színe a karotintól sárga, amely az immunrendszert erősíti. A sütőtök leve a legjobb zöldségital: sok vitamint és ásványi anyagot (réz, vas, magnézium, kálium) tartalmaz. A meghűléses betegségekkel járó gyulladásokat hatékonyan gyógyítja, az allergikus köhögést, tüszszögést, sőt az asztmatikus rohamokat is mérsékelhetjük italával. Még érdekesebb összetételű a többszörösen telítetlen zsírsavakból álló tökmag, amely pörkölve kiváló ropogtatnivaló. Növeli a D-vitamin hatását a csontanyagcserében. Tele van nukleinsavakkal, amelyek javítják a sejtek állapotát, és elősegítik egészséges regenirációjukat. Szinte az összes nyomelemet tartalmazza. Található benne sokféle vitamin és a sejtek energiaellátását biztosító bioaktív foszfát, értékes fehérjéi, zsírsavai fiatalító hatásúak. A tökmag ugyanolyan jól laktat, mint a csokoládé, de annál sokszorta egészségesebb. A sütőtököt mint ahogyan a neve is mutatja rendszerint sütve fogyasztják, de a különféle tökökből készíthetünk krémlevest vagy fokhagymás, gyömbéres tökpürét is. A sütéshez zárt tér kell, hogy a zöldség jól átsüljön. Frissen sütve a legmagasabb az élvezeti értéke. Íze a cukortartalmától függően változó. Mivel a sütőtök könnyen emészthető, ezért csecsemőknek is ajánlott. Először burgonyával lazítva, később már önmagában is adható, de más gyümölcsökkel, almával, körtével kombinálva is jó. - szerk.: Gál Lászlóné február

12 A korábbi számainkban már közöltük Nyárádi Tibor Onga XX. századi történetével kapcsolatos kutatásaiból rövid morzsákat. E havi számunkban is érdekes adalékokkal szolgálhatunk községünk XX. századi történetének közepéből. II. VILÁGHÁBORÚS ONGAI ÁLDOZATOK MEGISMERÉSÉHEZ Sivák József, született Eltűnt január 20-án Nyikolajevka térségében. Nyikolajevka a II. magyar hadsereg főhadiszállása a doni fronton. Urszin Mihály, született Eltűnt január 15-én Karpenkovo térségében. Karpenkovo a doni front déli részén volt. A 7. magyar hadtest sávjában. Lajhó Bertalan, meghalt április 13-án Rozniatownál. Rozniatow ma Ukrajna nyugati részén található, mai neve Rozsnyativ. Alakulata: 4. gépkocsizó lövész zászlóalj 1. század. Tóth Imre, eltűnt január 17-én, a doni fronton. Alakulata: 19. tábori tüzérosztály. Id. Poller Ferenc, született január 1-én, Ongán. Fogságba esett (kényszermunkára hurcolták) január 23-án, Figa (elírás, Onga) Abaúj vármegye. Meghalt május 18., Szovjetunió, Donyec-medence, bat-n (oroszul bataréjá numera, magyarul telepszám) 1207, rota (oroszul század) 3. K tábor, O munkászászlóalj (Forrás: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Központi Irattár és Hadisírgondozó Intézet) Kedvező devizahitel és életbiztosítási védelem egyben! A CIB Bank és az ING Biztosító terméke lakásvásárlásra felújításra szabad felhasználásra hitelkiváltásra Lakáshitelek esetén most akciós, évi 2,49%-os kamat, a hitel első évében a THM 5,88%!!! Nem számolunk fel: hitelbírálati díjat folyósítási jutalékot rendelkezésre tartási díjat A részletekről érdeklődjön ING- képviselőjénél! Cím: KARABINSZKY GÉZA 3562 Onga, Arany J. u. 8. Telefon: 46/ ill Önnek nem kell a hitel után járnia, személyes találkozónkon részletesen tájékoztatom! A THM értéke a hatályos jogszabályok alapján került meghatározásra. A THM értéke nem tartalmazz a kamatváltozás és a devizaárfolyam-változás kockázatát. ING A holland pénzintézet Adalékok Onga történetéhez Az összegyűjtött forrásokból (Fotó: T. L.) Újabb adalékok a II. világháborús veszteségekhez Majoros József szül.: Perkupa, azonossági szám: , alakulat: 54/III. zászlóalj, eltűnt január 17. Szaguny-Komdenzovo-Marki térségében. Ez lényegében a 2. hadsereg VII. hadtestének a hadműveleti sávja. Csorba Barna katonai igazolványában katonai szolgálattal és hadifogsággal kapcsolatos bejegyzések: azonossági száma: , bevonult Miskolcra február 20-án a 28. htb /?/ hadtáp zászlóalj júliusban előlépett őrvezetőnek május 10-én előlépett tizedesnek december 10-én szakaszvezetőnek előlépett december 26-án Arenyidán /?/ leszerelt augusztus 26-án bevonult Szerencsre november 6-án fogságba esett Kecskeméten fogság. Fegyverneme: gyalogság, hadtáp. Beosztása: rajparancsnok. Harctéri szolgálati lap: december 28-tól január 22-ig a 108/37. ksm. i. szd-nél mint keret. Kitüntetése: Tűzkereszt II. fokozata. Hadifogoly igazolvány szerint fogságba esett november 3-án Nagykőrösön. A 7315/7 nyetropetroi fogolytáborban volt. Hazatért augusztus 27-én. Zsoldkönyv szerint csapatteste 108/37. t. mu. szd,. állományteste:68. bev. közp. Abaújszántó. A Zsoldkönyv hatodik oldalán a harctéri szolgálatra vonatkozó bejegyzések a következők: XII bev. közp. A.szántó, 108/73. t. mu. szd. Nt. Viszonyba helyezés jan /37. kis. /I/ mu. szd. 69. bev. közp. Sárospatak. - Nyárádi Tibor február 11

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek

DR. IMMUN Egészségportál. A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek A haj és a vitaminok A haj számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek Hajunk állapotát nagyban befolyásolja, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A hajhagymák vitamin vagy nyomelemhiánya

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése

Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése Minőségbiztosítás a 2009/2010. tanév felmérésének kiértékelése a Gallup Intézet nyilvános, bemért kérdőívei és feldolgozási módszere szerint Tanulói elégedettség kérdőívének kiértékelése Törpe tanulói

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésének, 4. számú A TVSE tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása - tárgyú napirendi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából!

Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése alkalmából! Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig énnekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat a MOHAI HÍRMONDÓ IV. évfolyam 3. számának megjelenése

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település.

ADATLAP MINTA. AZ AJÁNLÓ MEGNEVEZÉSE Előadó_egyéni_művészeti ág megnevezése_település.pdf Kézműves_egyéni_termék megnevezés_település. ADATLAP MINTA Az alábbi adatok feltöltése szükséges, értelemszerűen a relevánsak. - Név (csoport/egyéni alkotó) - Elérhetőségek (cím, e-mail, telefonszám, honlap) - Képviselő neve, elérhetőségei - Művészeti

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév, 2 óra. Készült az Európai unió finanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 1. osztályos tanulók részére II. félév, 2 óra Készült az Európai

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

COMENIUS KUPA Sárospatak,

COMENIUS KUPA Sárospatak, COMENIUS KUPA Sárospatak, 2016.12.03. 2016. december 3-án a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában került megrendezésre a Comenius Kupa sakkverseny 2016/17 évad tavaszi fordulója, mely az általános

Részletesebben

Missziói Munkaterv 2012.

Missziói Munkaterv 2012. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen 2Péter 3,9 Missziói Munkaterv 2012.

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai

Diákok a közösség szolgálatában - önkéntes program bevezetése a KLIK TOLNA MEGYEI középiskoláiban Pályázat adatai Tartalom A pályázat célja... 3 A pályázat részcéljai... 3 Az intézmények által vállalt megvalósítandó tevékenységek (fotók)... 3 SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM... 3 Székhely Intézmény... 4 Bezerédj István Szakképző

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2016. május

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 4. szám Kedves Olvasó! Szeszélyes tavasz vége felé járva végre többször örülhetünk a várva várt melegnek. Az általunk kínált portékák is színesebbek, vidámabbak és nyarat idézik.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ RÖPLABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Bács-Kiskun I. Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Kecskemét Szabó István 2 Borsod-A-Z Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

www.kozossegi.ofi.hu Mit értünk közösségi szolgálaton? olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Egészséges élet. Munkafüzet. www.amieletunk.efoesz.hu. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Egészséges élet. Munkafüzet. www.amieletunk.efoesz.hu. Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége Egészséges élet Munkafüzet www.amieletunk.efoesz.hu Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége ÉFOÉSZ 1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1. 11-es kapucsengő Levelezési cím:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben