B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) : (53) Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság B e s z á m o l ó a Képviselő-testület április 30-i ülésére a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján az önkormányzati feladatokat a képviselő- testület és szervei: polgármester, a képviselő-testület bizottságai, részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatal látják el. A hivatal a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati ügyeket készíti elő, az önkormányzati döntéseket hajtja végre, s végzi a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív teendőket. A hivatal az előzőeken túl ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatokat. Fentiek alapján a hivatal feladatai két tevékenységi körbe sorolhatóak: - önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok - jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek. Fenti bevezetőben foglaltak után a Képviselő-testület elé terjesztem a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámoló. A hivatal felépítése, személyi állománya A Polgármesteri Hivatal évi átszervezése következtében az alábbi osztályok látták el a feladatokat: - Hatósági és Építésügyi Osztály - Okmányiroda - Gyámhivatal - Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály - Településfejlesztési Osztály

2 2 - Gazdasági Osztály - Jegyzői titkárság Az aljegyző jogviszonya napján megszűnt, az álláshely 2009.január 01.napjától került betöltésre. A hivatal létszámát 2008.évben az alábbiak szerint alakult: január 01.napján: 55 fő köztisztviselő + 1 fő polgármester január 01-től + 3 fő ( koordináló intézményből) köztisztviselők lettek január 01-től + 7 fő ( városi ebédlőből) MT. hatálya alá kerültek január 01-től + 1 fő képviselő-testület által engedélyezett piár álláshely köztisztviselő Összesen: 66 fő + 1 fő polgármester mindösszesen: 67 fő. A személyi állomány összetételében az alábbi változás történt a évben: Építéshatósági Osztály: Lendvai László belső áthelyezéssel a Településfejlesztési Osztályra került án. Az osztályra új belépőként 2 fő került Bán János napjától és Dr. Baráth Krisztina március 11. napjától. Gyámhivatalnál A személyi állományban nem történt változás továbbra is 2 fő látja el a feladatokat. Okmányiroda Hegedűs Andrea belső áthelyezéssel a Jegyzői Titkárságra került től, ő látja el a piáros feladatokat. Erre az álláshelyre Gulyás Nikoletta került felvételre napjától. Az osztály továbbra is 7 fővel látja el feladatait. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Pádár Éva közoktatási referens jogviszonya napjától áthelyezéssel megszűnt. A közoktatási feladatok egy részének ellátása továbbra is az osztályon maradt ( részletesen lásd Humán osztály beszámolójánál) az álláshely viszont átkerült a Jegyzői Titkárságra, mert a közoktatási feladatok másik részét a Jegyzői Titkárság vezetője látja el. Településfejlesztési Osztály Lendvai László belső áthelyezéssel a Településfejlesztési Osztályra került án. Bíró Róbert jogviszonya áthelyezéssel napján megszűnt. Két új belépő került az osztályra Magyarné Nagy Nóra napján és Mátyus Zoltánné napján. Gazdasági Osztály Az osztályon 6 fő jogviszonya szűnt meg, ebből 1 álláshely ( Balogh Istvánné álláshelye, nyugdíjas) a Képviselő-testület döntése alapján nem tölthető be. Az osztály létszáma január l. napjától megnőtt a koordináló intézményből átkerült 3 fővel, illetve 4 új belépő került felvételre az alábbiak szerint:

3 3 Kovács Gábor Vágó Krisztián Bagdács Mónika Gönczöl Erika napjától. GYED-ről visszatért egy kolléga Vargáné Francsák Hajnalka személyében. Az osztályon jelenleg 12 fő dolgozik. Jegyzői Titkárság Hegedűs Andrea belső áthelyezéssel a Jegyzői Titkárságra került től. Pető Zsolt jogviszonya napján megszűnt, a jegyzői titkárság vezetését október 13.napjától dr. Pástét Rita látja el. A hivatal dolgozói folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken. 31 képzésen 35 köztisztviselő vett részt. A képzések 40 %-a volt ingyenes. A Hivatal szervezeti egységeinek részletes beszámolója Okmányiroda Abony Városi Önkormányzat Okmányirodájának feladatellátása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően évben a Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos Vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos Vezetői engedélyekkel kapcsolatos Közlekedés-igazgatási ügyek intézésével kapcsolatos Anyakönyvi igazgatás ellátásával kapcsolatos Népesség nyilvántartási feladatok ellátásával kapcsolatos Útlevéllel kapcsolatos Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos Ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásával kapcsolatos Jegyzői igazolás kiadásával kapcsolatos ügyek intézésére terjedt ki. Abony Okmányiroda a körzetközponti feladatait 7 fővel Abony Jászkarajenő Kőröstetétlen Újszilvás vonatkozásában végzi. Az illetékességi szabályokból eredően a személyazonosító igazolvány, az útlevél, a vezetői engedély, a parkolási igazolvány, az ügyfélkapu regisztráció és a közlekedésigazgatási ügyekben

4 4 országos illetékességgel, a vállalkozói igazolvány a körzetközponthoz tartozó települések vonatkozásában, az anyakönyvi és a népesség nyilvántartási ügyek tekintetében a településre vonatkozóan, míg a népesség nyilvántartási rögzítések tekintetében szintén a körzetközponthoz tartozó települések vonatkozásában jelentkeztek a feladatok. A statisztikai adatok szerint évre vonatkozóan volt az elintézett ügyek száma, míg ez a szám 2008-ban ügyszámra növekedett, mely 9,78 %-os ügyszám emelkedést tükröz. Az okmányirodánál évközben személyi változások is történtek. Hegedűs Andrea ügyintézőt - hivatali átszervezése kapcsán április hónapban a Jegyzői Irodához helyezték, melynek következtében augusztus 12-ig irodánk a jelentkező feladatokat 6 fővel látta el. A zökkenőmentes feladatellátás megvalósítása érdekében augusztus 12-től Gulyás Nikoletta ügyintéző határozatlan idejű foglalkoztatására került sor. Az iroda tevékenységének ellátását 7 fő biztosítja. Egy fő jelenleg is tanul, államvizsga előtt áll. Az Okmányiroda tevékenységét, munkáját a évre vonatkozóan mindenképpen pozitívan értékelem. Véleményem szerint ebben az évben is sikerült az ügyfelek megelégedésére ellátni feladatainkat, ezt mutatja az okmányirodánkhoz járó - az ellátási területen kívüli - ügyfelek magas száma, s pozitív visszajelzésük. Az eddigi gyakorlatot folytatva továbbra is az ügyfél centrikus ügyfélfogadás megvalósításán és megtartásán fáradozunk. A feladatellátás megkönnyítése érdekében sorszámos rendszert vezettünk be az ügyfélhívó rendszer megvalósulásáig -, valamint a telefonon történő, illetve az internetes időpontfoglalás is előtérbe került a Az Okmányiroda évi munkájáról szám adatokban az alábbiakban adok tájékoztatást: Személyazonosító igazolvány: Lakcímigazolvány: Megnevezés év/db Megnevezés 1943 Állandó Kiadás Ideiglenes 381 Érvénytelenítés Kisérőjegyzék 93 Selejtezés Jegyzőkönyvek 266 Jegyzőkönyv Szig. értesítés 131 Személyi lapok selejtezése KEKKH értesítés 8 megkerülésről Szig. selejtezési jkv. 48 Szig. jkv. továbbítás év/db

5 5 Egyéni vállalkozói igazolvány: Vezetői engedély Megnevezés év/db Megnevezés Engedélyezés 65 Vezetői eng. Kiadás Megszűnés/szüntetés 115 Id. vezetői eng. Kiadás Csere 142 Nemzetközi vezetői engedély kiadás Adatmódosítás 348 Vezetői engedély jkv. Hatósági 32 bizonyítvány év/db Útlevél Megnevezés 2008.év/db Magán normál 738 Útlevél 49 kisérőjegyzék Útlevél értesítés 29 Parkolási igazolvány: Megnevezés Kiadás év/db 42 Közlekedés-igazgatási feladatok: Anyakönyvi és népességnyilvántartási feladatok és rögzítések: Megnevezés 2008.év/db év/db Megnevezés Forgalmi engedély Lakcímbejelentés Törzskönyv 2273 Hatósági bizonyítv. 388 Forgalmi jkv Adatközlés Forgalmi köröztetés BM ért. halálesetről Törzskönyv jkv. 38 Törzskönyv BM ért. 38 Rendszám jkv. 72 Személyi azonosító lap Válás rögzítés 1 22

6 6 Rendszám 30 köröztetés Egyéb Származás ellenőrzés Anyakönyvi változás Házassági anyakönyvbe alapbejegyzés 170 Halotti anyakönyvbe alapbejegyzés Közlekedés-igazgatási ügyek: Egyéni vállalkozói és parkolási igazolvány ügyek: Megnevezés 2008.év/db év/db Megnevezés Iktatott főszámos 2888 Iktatott főszámos 1067 ügyek ügyek Fellebbezés 0 Fellebbezés 0 A évben 327 fő részére ügyfélkapu regisztrációt, 66 fő részére módosítást végeztünk. Jegyzői igazolás kiadására 65 esetben került sor. A fentieken túlmenően a gépjárművek adójáról szóló évi LXXXII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései alapján további feladatot jelent az okmányirodában a Központi Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásából a gépjármű adatállomány havonkénti átadása az előző adatszolgáltatási időszakhoz képest bekövetkezett adókötelezettséget érintő változásokról az illetékességi területünkhöz tartozó települések vonatkozásában. Az E betűjelű rendszámok tekintetében az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 3. sz, mellékletének G./4 pontja szerinti adatszolgáltatást a rendszámot igénylő lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak továbbítjuk. Az okmányirodai feladatellátásból eredően az önkormányzati díjbevétel év folyamán Ft volt március 9-én került sor az országos népszavazásra, melynek munkálataiban az Okmányiroda teljes létszámmal részt vett évi továbbképzések: Az év folyamán az iroda dolgozói 4 alkalommal vettek részt továbbképzésen a Középmagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében tartott alábbi témákban: A népességnyilvántartás aktuális kérdései Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos aktuális kérdések A járműigazgatás aktuális kérdései Az anyakönyvi igazgatás aktuális kérdései

7 7 A KEKKH szervezésében az irodavezető a járműigazgatási ügyek aktuális kérdései címmel rendezett okmányirodai fórumon vett részt évi ellenőrzések és azok tapasztalatai az okmányirodában: A év folyamán az Okmányirodában ellenőrzésre nem került sor. Gyámhivatal Abony Városi Gyámhivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. ( Gyvt.) alapján november 1-jén kezdte meg munkáját. A gyámhivatal három település vonatkozásában lát el térségi feladatot. Települések lakosságszáma: Abony : Jászkarajenő: Újszilvás: Kőröstetétlen: 865 Összesen : A gyámhivatal 2007.évben 2 fővel működött: ( 1 irodavezető, 1 ügyintéző, és egy ügyviteli alkalmazott október, november hónapban). A gyámhivatali ügyek száma évről-évre nő: A főszámmal és alszámmal iktatott ügyiratok száma: határozatok száma : 1998-ban: ban: ben: ben: ban : ban: ben : ben: 550 Fellebbezések száma: 4. Ebből a Közig. Hivatal Szociális és Gyámhivatala 3 fellebbezést elutasított, 1 esetben új eljárásra utasította a hivatalt. A gyámhivatal tevékenysége számadatok tükrében: Gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos ügyek: Gyámság alatt álló kiskorúak száma dec.31-én: 172 fő, ebből térségi: 18 / Jászkarajenő: 4 Újszilvás: 14 / Gondnokság alatt állók száma 2007.dec.31-én: 165 fő, ebből térségi: 11

8 8 / Kőröstetétlen: 1 Jászkarajenő: 4 Újszilvás: 6 / évtől három hivatásos gondnok működik. Szűcs Sándorné, Balogh Józsefné, és Jagri Istvánné. Jelenleg 76 fő gondnokságát látják el. Gondnokság alá helyezés iránti pert 12 esetben indított a gyámhivatal. Ideiglenes gondnokot négy esetben rendelt a gyámhivatal. A évi XV. tv. alapján a gyámhivatal folyamatosan eleget tesz a gondnokoltakra vonatkozóan a Bíróságok felé történő adatszolgáltatási kötelezettségének. Eseti gondnok kirendelése: 20 esetben. Kézbesítési ügygondnok kirendelése: 22 esetben. Családbafogadás: A tárgyévben családbafogadott kiskorúak száma : dec.31-én családbafogadott kiskorúak száma: 42, ebből térségi: 6 / Újszilvás: 3 Jászkarajenő: 3 / Vagyoni ügyek: Nyilvántartott ingó-és ingatlantulajdonos kiskorúak : 285 fő, ebből térségi : 85fő / Kőröstetétlen: 18, Jászkarajenő: 34, Újszilvás: 33/ Az év folyamán nagykorúvá vált ingó-és ingatlantulajdonnal rendelkező kiskorúak száma: 25 fő, ebből térségi: 6 / Kőröstetétlen: 3, Újszilvás: 1, Jászkarajenő : 2 / Gyámi fenntartásos betétkönyvvel rendelkező kiskorúak száma: 115 fő, ebből térségi: 24 fő / Kőröstetétlen: 6, Jászkarajenő: 7, Újszilvás: 11 Gyámi fenntartásos betétkönyvvel rendelkező gondnokoltak száma: 75 Eladással, megterheléssel kapcsolatos vagyoni ügyek száma: 22 Örökbefogadással kapcsolatos ügyek: Örökbefogadási eljárás: 2, mely örökbefogadással zárult. Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása: 6 esetben történt. Örökbefogadhatóvá nyilvánítás: 3 esetben. Gyermektartásdíj megelőlegezése: Gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma 2007.dec.31-én: 22 fő, mely 35 gyermeket érint. Ebből térségi: 4 fő

9 9 / Jászkarajenő: 3, Kőröstetétlen: 1 / A tárgyév folyamán 15 gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás indult, mely 22 gyermeket érint. Gyermektartásdíj megelőlegezésre 5 esetben volt lehetőség, mely 8 gyermeket érint. Kérelmet visszavonta: 4 ( általában az apa fizetett, vagy a végrehajtás eredményes volt ) A többi eljárás folyamatban van. Gyermektartásdíj megelőlegezés megszüntetésére 3 esetben került sor. / Lejárt a három év, s újabb kérelmet nem nyújtottak be) Otthonteremtési támogatás: Otthonteremtési támogatás iránti kérelmek száma: 4 Otthonteremtési támogatásban részesültek száma: 4 fő. A támogatásból lakóházat vásároltak, lakáskassza-megtakarítást kötöttek, illetve ingatlan felújításra fordították. Támogatásként kifizetett összeg: Ft. Ideiglenes hatályú elhelyezés, Átmeneti nevelés: Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2 esetben került sor, a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre. Az ideiglenes hatályú elhelyezést követően a gyámhivatal mindkét gyermeket átmeneti nevelésbe vette. Átmeneti neveltek száma dec.31-én: ben átmeneti nevelésbe vett gyermekek száma: 2 Tartós neveltek száma: 2 Minden évben el kell végezni az átmeneti és tartós nevelésben lévő gyermekek helyzetének felülvizsgálatát. Ehhez meg kell keresni a szülők lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálatot, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, a gyámi tanácsadókat, nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek esetében a nevelőszülői tanácsadót, meg kell hallgatni a szülőket, nevelőszülőket, gyermekeket ben 115 átmeneti nevelt gyermek felülvizsgálatát végeztük el. Az átmeneti nevelésbe vett, illetve a felülvizsgálatok száma azért nem egyezik meg, mert évközben a gyámhivatal illetékességből nagyon sok gyermek iratanyagát kapta meg, s ezekben csak a következő évben kell a felülvizsgálatot elvégezni. Abonyban nagyon sok nevelőszülő működik, s elsősorban a fővárosból ide helyezett gyermekek szülei ismeretlen helyen tartózkodnak, s a gyámhivatalok ilyenkor a gyermek lakóhelyét a nevelőszülőével azonosan állapítják meg, így kerülnek illetékességből az abonyi gyámhivatalhoz ben 5 gyermek átmeneti nevelését szüntette meg a gyámhivatal, akiknek átmeneti nevelése nagykorúvá válásuk miatt szűnt meg. Utógondozás, utógondozói ellátás: Utógondozói ellátás megállapítása 5 fiatal felnőtt részére történt. Így 2007 évben összesen 20 fiatal részesült utógondozói ellátásban, ebből térségi 7

10 10 / Kőröstetétlen: 1, Jászkarajenő: 6 / Nevelőszülőnél él 14, lakásotthonban 6 fiatal. Családi jogállás rendezése: Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok száma: 63. Képzelt apa megállapításának száma: 4 Apaság bírósági megállapítása : 2 Apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz való hozzájárulások száma: 3 Kiskorú házasságkötésének engedélyezése: 2 esetben. Kapcsolattartási ügyek :száma: 5 Környezettanulmányok: Elkészített környezettanulmányok száma: 55 / a gyámhivatalt a bíróság, rendőrség 35 esetben kérte fel környezettanulmány elvégzésére / Tekintettel arra, hogy Abonyban nagyon sok átmeneti nevelt gyermek él, komoly plusz feladatot jelent az ő ügyeikben teljesítendő belföldi jogsegély. Ezeket a gyerekeket, és nevelőszüleiket meg kell hallgatni a gyermek átmeneti nevelésének felülvizsgálata ügyében, vagyoni ügyeikben, kapcsolattartási ügyekben. Településfejlesztési Osztály Az Osztály az alábbi jogszabályok alapján végzi napi munkáját: évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról évi CXXIII. törvény a kisajátításról évi I. tv. a közlekedésről ( és a végrehajtásához kapcsolódó rendeletek) évi LXXVIII tv. a lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról évi LV. tv. a termőföldről évi LIV. tv. az erdőről és az erdő védelméről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelettel évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról (és a végrehajtásához kapcsolódó rendeletek) évi LIII. tv. a természet védelméről évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról (és a végrehajtásához kapcsolódó rendeletek) évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről évi CX. tv. a villamos energiáról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelettel évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről évi XLII. tv. a földgázellátásról évi IV. tv. a gazdasági társaságokról - 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet a fák védelméről

11 11-30/1988. (IV. 21.) MT rendelet az évi I. tv. végrehajtásáról - 6/1982. (V. 6.) IpM rendelet a gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről - 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről - 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról - 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról - 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről - 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről - 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról - 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről - 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról - 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről - 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről Helyi rendeletek: - 12/2007. (IV. 02.) sz. rendelet az épített környezet helyi védelméről - 13/2007. (IV. 30.) sz. rendelet Abony város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól - 14/2007. (IV. 12.) sz. rendelet Abony Város Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről - 15/2007. (IV. 12.) sz. rendelet Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2001. (IV. 03.) sz. rendelet módosításáról - 17/2007. (IV. 26.) sz. rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről - 19/2007. (V. 21.) sz. rendelet Abony Város Helyi Építési Szabályzatáról - 29/2006. (XII. 07.) sz. rendelet a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) sz. rendelet módosításáról - 6/2003. (V. 16.) sz. rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról - 27/2003.(XII. 17.) sz. rendelet a közterületek eltérő használatáról A jogszabályok változásai folyamatosan nyomon követjük, illetve alkalmazzuk azokat. A Településfejlesztési Osztály február közepén állt fel teljes létszámmal. Az osztályvezető mellett kezdetben 4, majd az egyik munkatárs nyugdíjba vonulása után 3 fő dolgozott. Az osztály feladatkörébe tartozik többek között az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak hasznosítása, így bérbeadása, értékesítése, azok karbantartásáról, állagmegóvásáról való gondoskodás, valamint a településfejlesztéshez kapcsolódó szakágak (közművek, közlekedési létesítmények, víznyerő bázisok), illetve feladatok ellátása kapcsán felmerülő tervek készíttetése,

12 12 a beruházások előkészítéséhez, pályázatokban való részvételhez a pályázati anyagok, dokumentációk összeállítása. Az osztályvezető munkaköre kiegészült a főépítészi tevékenységgel, így az ehhez kapcsolatos feladatok (településrendezési tervhez kapcsolódóak, főépítészi állásfoglalások, vélemények, tervegyeztetések) is az osztályhoz tartoznak. A feladatok jelentős hányadát teszi az Önkormányzat testületi és bizottsági munkájához szükséges döntéselőkészítő feladatok folyamatos végzése, döntések végrehajtása. Ennek kapcsán 2007-ben mintegy előterjesztést készített elő az osztály évben mintegy 1500 ügyirat keletkezett az osztályon. Ezek megosztása az alábbiak szerint alakult (fő munkanemekre bontva, felsorolás jeleggel): - bérleti szerződések előkészítése és az azokhoz kapcsolódó elő-, illetve utófeladatok: 130 db - nyomvonalas létesítményekhez szükséges közútkezelői hozzájárulások valamint tulajdonosi nyilatkozatok 140 db - az utak karbantartási és javítási munkáinak pályáztatása, megrendelése, illetve az ehhez kapcsolódó a munkálatok figyelemmel kísérése 60 db - megrendelők (munkák; értékbecslés; telekalakítás; tervezés; árajánlat) 100 db - belvízhez kapcsolódó feladatok 20 db A tavalyi év során 12 tervezési munka előkészítésében és végrehajtásában vett részt az Osztály: Közösségi Ház; Kinizsi Pál Gimnázium bővítése; iskolák akadálymentesítése; utak terveztetése, stb. A tervezők kiválasztása, a testületi döntést előkészítő munkák, a szerződések megkötése, a tervezői munkák segítése, engedélyeztetési eljárások előkészítése is a Településfejlesztési Osztály feladatkörébe tartozik. Ezen tervek zöme a pályázati anyagok részét képezte, így természetszerűen a pályázati anyagok összeállításában is segédkeztek az osztály dolgozói. Volt olyan alkalom, mikor a pályázati benyújtás előtt 2 nappal kellett tervezőt keresni, megbízást adni, illetve a szükséges információkat beszerezni a tervezési munkához annak érdekében, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani (pl. körforgalom tanulmányterve). Az iktatott ügyiratokhoz jön még hozzá a lakossági ügyfélfogadás, szóbeli és telefonos tájékoztatás, melynek zömét az utak, illetve az önkormányzati lakások állapotát kifogásoló panaszok, jelzések teszik ki. Az osztály a hivatalon belül a Gazdasági Osztállyal és a Hatósági Osztállyal tartja a legszorosabb kapcsolatot. A Gazdasági Osztállyal az elvégzendő feladatok, megrendelésekhez szükséges fedezet biztosítása, illetve a vagyongazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódó kifizetések igazolása kapcsán, míg a Hatósági és Építésügyi Osztállyal az építési engedélyek egyeztetése, az ingatlanok beépíthetősége tárgyában kiadott ún. beépítési előírások kiadása kapcsán alakult ki a szoros munkakapcsolat. Külső kapcsolatot az ABOKOM Nonprofit Kft. vezetőjével, dolgozóival tartunk fent majdnem napi szinten, különös tekintettel a 2008 évben aláírásra került keretszerződésben megfogalmazott feladatokra. Ide sorolhatók még a tervezők, illetve az engedélyeztetési eljárások során az eljáró szervek is.

13 13 Az Osztály az ellátandó feladatokat 2007 szeptemberétől 4 fő helyett 3 fővel látta el. Ebből kifolyólag sajnálatos módon az ügyiratok feltornyosultak az osztályon, a határidőket nem tudtuk tartani. A hátralék a levelek, kérelmek megválaszolásánál jelentkezett. Az emberhiány mellett ennek fő oka a nagyszámú testületi anyagok előkészítésében és végrehajtásában is keresendő. A év első része az összecsiszolódás jegyében zajlott. Az új emberek, az új vezetés, az új elvárások megismerése, elfogadása nem ment mindig zökkenőmentesen, de az év végére talán a feltornyosult feladatoknak, valamint az osztály megnövekedett munkájával szembeni elégedetlenségnek, kifogásnak köszönhetően is összekovácsolódtak az osztály dolgozói. A csapatmunka eszméjét kellene még jobban erősíteni mind a Településfejlesztési Osztály, mind a hivatal dolgozói között. Valamint azt, hogy a fő célkitűzés a megoldás keresése legyen mindenki számára, és ezt a szemléletet a felsőbb vezetés is lássa, és el is fogadja tőlünk. Hatósági és Építésügyi Osztály A Hatósági és Építésügyi Osztály január 1. napjától szervezeti egységként működik a Hivatalon belül, 10 fővel. Az osztály feladatkörei iktatás, kézbesítés, ügyiratkezelés, közterület-felügyelők hatáskörében tartozó feladatok ellátása. A hatósági munka keretében történik a hagyatéki, birtokvédelmi, jelzálogjog felfüggesztése, áthelyezése, földművelésügyi, szabálysértési, növényvédelmi, fakivágási, állattartási, állategészségügyi, közterület-foglalási, üzletek működésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az Építéshatósági feladatok körébe tartozik az építésüggyel kapcsolatos eljárások, március 31-ig a telepengedélyezési eljárások lefolytatása. A közterület-felügyelettel kapcsolatos teendőket 3 fő közterület-felügyelő látja el. A hivatalban évben főszámon iktatott ügyiratok száma: 20180, alszámon: db, összesen db irat került beiktatásra. Hatósági és Építésügyi Osztály részére évben összesen 2981 db irat került iktatásra. Hatósági ügyintézés: - Hagyatéki ügyek: 286 db - birtokvédelmi eljárás: 25 db - földművelésügyi feladatok: 143 db - állattartási feladatok: 4 db - növényvédelmi feladatok: 182 db felszólítás 2 db kötelezés - szabálysértési feladatok: 116 db - közterület-foglalás 38 db Szabálysértés ügyben 2008 évben összesen 116 feljelentés érkezett 127 személy vonatkozásában. Pénzbírság 41 esetben került kiszabásra, figyelmeztetés 28 esetben történt, az eljárást 41 esetben kellett megszüntetni, 6 esetben a keletkezett iratokat megküldtük az eljárás lefolytatására jogosult szervnek.

14 év júniusában az osztály dolgozói által került megszervezésre az aratás előtti gépszemle, melyen a meghívott magángazdálkodók nagy része megjelent évi XXXV. törvény alapján, 2008-ben is folyamatos volt a város lakosságának az értesítése a növényvédelmi munkák elvégzése céljából, szórólapon, újságban, és hirdetőtáblán. Névre szóló felszólítást, valamint kötelezést, a növényvédelmi munkák elvégzéséről 182 esetben kellett kiadni. Fakivágási engedély belterületen 6 kérelmező részére került kiadásra. Külterületen fasor tisztításra (dűlő út mellett) 24 esetben történt hozzájárulás, előzetes helyszíni egyeztetés alapján. Az osztály vezette a méhészkedést folytatók (22), és a vándorméhészekről (16) szóló nyilvántartást, folyamatosan értesítette a méhészeket a növénytermesztők által végzett vegyszeres növényvédelmi munkákról. Az osztály dolgozói állattartási ügyben, szomszéd, illetve lakossági bejelentések alapján ellenőrizték a lakosság állattartását, 3 esetben a tulajdonos részére kötelezés került kiadásra, 1 esetben elutasítottuk bejelentő kérelmét. Az ebek veszettség elleni kőtelező védőoltásának lebonyolítása zavartalanul megtörtént, az oltások regisztrálásának nyilvántartása folyamatos volt. Termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlásának szabályairól szóló kormányrendelet alapján, 143 hirdetmény érkezett a földtulajdonosok részéről. A hirdetmények kihelyezése, a jogszabály rendelkezéseinek betartásával megtörtént. Helyszíni szemlére a lakossági bejelentés alapján 152 esetben került sor. Üzletek működésével kapcsolatos eljárások : Üzleti működési engedély kiadása: Üzleti működési engedély megszüntetése: Üzleti működési engedély módosítása: Vásárlók könyvének hitelesítése: 43 db. 24 db. 20 db. 63 db. A működési engedély kiadása ügyében az eljárás megszüntetésre került, szakhatósági hozzájárulás hiányában: 4 esetben. Az osztály dolgozói folyamatosan részt vettek az ügyfelek tájékoztatásában, birtokvédelmi viták során megpróbálták mind a kérelmező mind a kérelmezett igényeit messzemenőkig figyelembe venni, körültekintően eljárni. Az üzleti működési engedélyek kiadása a szükséges szakhatósági vélemények beszerzése után, azok szakhatósági állásfoglalása alapján kerültek kiadásra. Építésügy:

15 15 A 220/1997. (XII.5.) számú Korm. rendelet kijelölése alapján Abony, Jászkarajenő és Kőröstetétlen települések esetében Abony Város Önkormányzatának jegyzője látta el az első fokú építésügyi hatósági jogkört. A kijelölésből eredő feladok előkészítése, engedélyek kiadása, jelentette az osztály munkáját. A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal kijelölése alapján eljáró szervként Törtel település esetében jártunk el évben új családi ház építésére 39 építési engedély,új lakóház használatbavételére 31 használatbavételi engedély. Lakóépület elbontására 7 esetben adtunk ki bontási engedélyt. Összesen a 2008 évben 75 használatbavételi engedély került kiadásra. Nagyobb beruházásokra kiadott építési engedélyek: - Abonyi Mezőgazdasági Zrt. meglévő fejőház bővítése + 4 db 324 férőhelyes tehénistálló építése - Abonyi Mezőgazdasági Zrt. Biogáz üzem építése - AGRO-BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató KFT Kereskedelmi Központ építése. Nagyobb beruházásokra használatbavételi engedély kiadása 4 esetben történt meg. Építéshatósági engedélyek évi számadatai. Abony Jászkarajen Kőröstetétle Törtel Összese ő n n Építési engedély: Ebből új családi ház: Bontási engedély: Ebből lakóház: Használatbavét eli engedély: Ebből új lakóház: Telekalakítás Kötelezés előírása Telepengedélye zési eljárás Összesen: l 250 Az Osztály feladatkörébe tartozik a március 31-ig a telepengedélyezési eljárások lefolytatása. Az engedélyek kiadásához valamennyi esetben bevonásra kerültek a hatáskörrel

16 16 rendelkező szakhatóságok, melyek közül elsősorban, az ÁNTSZ, a Tűzoltó-parancsnokság, a Környezetvédelmi Felügyelőség, és a Rendőrség közreműködését kell kiemelni. Az osztály dolgozói folyamatosan részt vettek az egyéb hatósági feladatokkal kapcsolatos eljárásokban, melynek során helyszíni szemlén vettek részt. Kivizsgálták a benyújtott panasz bejelentéseket (engedély nélküli építkezések, bontások) ügyfélfogadási időben az ügyfelek tájékoztatásában. Folyamatosan történt az ingatlanok házszámainak rendezése, hatósági bizonyítványok, igazolások, szakhatósági hozzájárulások, beépítési előírások kiadása, valamint közreműködtek a lakások felmérésében. Közterület felügyelet: A közterület-felügyelők, a munkájuk elvégzése során tartják a kapcsolatot a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a Vám- és pénzügyőrséggel, APEH ellenőreivel, a növényvédő állomással, hatósági állatorvossal, vadásztársaságokkal, az ABOKOM Kht-val, Abony Város Önkormányzat Vízközműveket Működtető Intézményével és a kisebbségi Önkormányzattal, a hivatal minden osztályával. Az alábbi feladatok ellátásában működtek közre: - A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. - A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartatása. - Közterület, a közrend, a közbiztonság, és az önkormányzati vagyon védelme. - Köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. - Kóbor ebek befogása. - Városi rendezvények biztosítása. - Kossuth téri gyalogátkelőhely reggeli, ( ) forgalmának balesetmegelőző biztosítása munkanapokon. - A közhasznú, a közcélú és a közérdekű munkát végző személyek munkavégzésének koordinálása. Feljelentések: Növényvédelmi szabálysértés: Köztisztasági szabálysértés: tulajdon elleni szabálysértés Tiltott parkolás: 23 esetben 2 esetben 2 esetben 4 esetben Helyszíni bírság ,- Ft összegben került kiszabásra. - Veszélyeztetés kutyával: ,- Ft - Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: ,- Ft

17 17 - Közterület eltérő használata: ,- Ft - Köztisztasági szabálysértés: ,- Ft. Eb-befogás: 87 esetben történt Ebharapás miatt 1 db eb esetében került sor 15 napos megfigyelésre. Iparűzési adó beszedése: ,- Ft. A Növényvédelmi állomás illetve a Földhivatalok felé folyamatosan kerültek bejelentésre a műveletlen, gazos elhanyagolt földterületek. Gazdasági Osztály Az osztály januárjában 12 álláshelyen 11 fővel kezdte meg munkáját január 01-től megszűnt a Közoktatási és Közművelődési Tevékenységeket Koordináló Intézmény és az ott dolgozó 3 fő átkerült a Polgármesteri Hivatal dolgozói állományába januárjában vizsgálat indult az adócsoport két dolgozója ellen, mely alapján közös megegyezéssel felmentésükre került sor februárjában érkezett 1 fő az adóosztályra, majd még 1 fő árpilis hónapban. Április hónapban személycsere 2008 április hónapban a könyvelői csoportból 1 fő távozott, helyére felvételre került 1 fő júniusában 1 fő távozott. Szeptemberben lejárt Balogh Józsefné felmentési ideje. Szeptemberben felvételre került egy fő a szülési szabadságra készülő osztályvezető helyettesítésére, valamint 1 kolléganő Gyed-ről jött vissza dolgozni. Decemberben az adócsoportból 1 fő távozott. Feladatellátás: Az osztály a Polgármesteri Hivatal, mint önálló, a Városi Sportcsarnok, mint részben önállóan gazdálkodó intézmény, valamint önállóan kezelt szakfeladatokkal (szociális, egészségügyi, közhasznú, közcélú) kapcsolatos gazdasági feladatokat látja el január 01-től a Polgármesteri Hivatal látja el a megszűnt Közoktatási és Közművelődési Tevékenységeket Koordináló Intézmény feladatkörét is. Kiemelt feladatként szerepel a Képviselő-testületi döntések előkészítése, végrehajtása, valamint az önkormányzat döntéssel kapcsolatos gazdasági események főkönyvi könyvelése és a naprakész információ szolgáltatása. 1. Főkönyvi könyvelés: feladatellátás 5, illetve 4 fővel történik január 20-ig PM INFÓ-t kellett küldeni a pénzforgalmi adatokról február 15-ig gyorsjelentésben kellett a mérlegváltozásról tájékoztatást nyújtani a MÁK felé. Határidőben, február 14- én beterjesztésre került Abony Város Önkormányzat évi költségvetési rendelete, melyből: a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének, az Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás költségvetésének elkészítésében az osztály dolgozói tevékenyen részt vettek. Január hónapban az intézmények bérkimutatásai alapján kidolgozásra kerültek a személyi juttatások és járulékaikra vonatkozó előirányzatok. Az intézmények részéről Koncepcióhoz benyújtott igényfelmérés alapján, a szakbizottságok, valamint a Képviselő-testület által

18 18 meghatározott prioritásokhoz igazodva készült el a évi költségvetés. Az első kidolgozott variáció alapján a bizottságok döntése értelmében került sor, egy újabb alternatíva elkészítésére. Az egyes tervvariánsok folyamatos intézményi, bizottsági, kisebbségi véleményezés mellett kerültek kidolgozásra. A Képviselő-testület által elfogadott költségvetés határidőre: március 18-i dátummal benyújtásra került a MÁK területi igazgatóságához. A költségvetés és a beszámoló időszakában a megbízott könyvvizsgáló a helyszínen vizsgálta a főkönyvi könyvelést és az alátámasztó analitikus nyilvántartásokat, valamint véleményezte a költségvetés tervezetét. A költségvetés elkészítésének időszakában, illetve ezt követően zajlottak a beszámolás munkálatai. A évi beszámoló MÁK felé történő leadási határideje: március 11-e volt. Február hónap folyamán a közoktatási referens és az osztályvezető elkészítette Abony Város Önkormányzat évi normatív állami támogatásainak elszámolását, az oktatási, kulturális, sport, és szociális területre kiterjedően. Elkészítés határideje: a beszámoló leadás, azaz március 11. Az első negyedéves pénzforgalom rögzítésére április hónapban kapta meg az osztály a TTG főkönyvi program módosítását, melyről pénzforgalmi gyorsjelentést: április 21-ig, mérlegjelentést: április 25-ig kellett benyújtani a MÁK felé. Március, április hónapban kidolgozásra került Abony Város Önkormányzat zárszámadási rendelete, mely határidőben beterjesztésre került a Képviselő-testület április 24-i soros ülésére. Ezzel egyidejűleg elkészült az I. negyedévi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató. A MÁK felé határidőben megküldésre került: a féléves pénzforgalmi jelentés: július 21-én, mérlegjelentés július 21-én (1B), illetve július 25-én. Féléves beszámoló leadási határideje: augusztus 11-e volt. Az önkormányzat féléves helyzetéről a képviselő-testület szeptemberi soros ülésén kapott részletes pénzügyi tájékoztatót. A III. negyedéves pénzforgalmi jelentés határidőben: október 20-án, a mérlegjelentés október 24-én megküldésre került a MÁK igazgatóságára. Mérlegjelentés (1B) megküldése: november 21-én. Abony Város Önkormányzat intézményinek igényfelmérését, valamint a szakbizottságok és a kisebbség véleményezési eljárását követően beterjesztésre került a évi Koncepció, valamint a III. negyedévi helyzetről szóló pénzügyi tájékoztató: november 27-i soros testületi ülésre szeptember 18-tól december 15-ig az Állami Számvevőszék Abony Város Önkormányzat évre vonatkozóan a gazdálkodási rendszert ellenőrizte. A feltárt hiányosságokra vonatkozó intézkedési tervet a Képviselő-Testület február 26-án jóváhagyta. Az állami támogatásokkal kapcsolatosan adatszolgáltatás történt fenntartói szinten az oktatási intézmények adatai alapján: február 19-ig kiegészítő normatíva felmérés,

19 április 05-ig a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylése április 15-ig alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása április 30-ig normatíva lemondás, május 30-ig a nyári szociális gyermekétkeztetés támogatása június 15-én az integrációs és képesség kibontakoztató támogatás, június 27-ig a évi beszámoló pénzforgalmi elszámolása, július 04-ig az oktatási normatívák évi elszámolása, július 31-ig normatíva igénylés-lemondás, szeptember 10-én a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása, október 10-én normatíva lemondás, november 06-ig a évi mutatószámfelmérés, valamint a CTKT logopédiával és gyógytestneveléssel kapcsolatos mutatószámfelmérésének megküldése november 07-ig szeptember 01-december 31-ig terjedő időszakra, alapfokú művészetoktatásra, pedagógus szakvizsgára, emelt szintű érettségire igényelt normatívák felülvizsgálatával, december 01-ig évi elszámolás felülvizsgálata, Főkönyvi könyvelésben rögzített tételek száma január 01-december 31-ig: db. Terminálon keresztül utalt tételek száma: 770 csomag, mely több altételt is tartalmaz. 2. Pénzkezelési, számlázási, valamint követelés nyilvántartási feladatok: feladatellátás 2 fővel történik. A pénztári tételek száma: 4420 db Számlázás: Kibocsátott gépi számlák száma: 522 db Készpénzfizetési számla: 2408 db Kiküldött felszólítások száma: 819 db Csatorna befizetéssel kapcsolatos készpénzfizetési számla: 357 db Fizetési felszólítás: 1210 db 3. Adóügyintézési feladatok: feladatellátás 3 fővel történik. Az Adócsoport által készített határozatok száma: Gépjárműadó: 1991 db (súly helyett teljesítmény alapján történik 2007-től a megállapítás). Iparűzési adó: db Kommunális adó: db Talajterhelési díj: 55 db Építményadó: 67 db Összesen: db Értesítések, felszólítások és azonnali beszedési megbízások: Fizetési értesítés március és szeptember hónapban: db Azonnali beszedési megbízás: 110 db Összesen: db

20 évben beszedett összegek: Azonnali beszedési megbízásból befolyt: Helyszínen beszedett: Összesen: Ft Ft Ft Adó és értékbizonyítványt 261 esetre vonatkozóan készítettek a kollégák. A Gazdasági Osztály, illetve részben önálló intézményeket érintően folytatott ellenőrzések: 1. Könyvvizsgálat a évi költségvetésre, illetve a évi zárszámadásra vonatkozóan. 2. Állami Számvevőszéki ellenőrzés Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály A Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályon 7 fő dolgozik, az alábbi összetételben: - 4 fő felsőfokú iskolai végzettségű - 3 fő középfokú iskolai végzettségű Az osztályon feladatellátás az alábbi területeket foglalja magába: I. Szociális igazgatási eljárás, II. Közoktatás, közművelődés, III. Munkaügyi, személyügyi feladatok ellátása. A II. alatti terület 2008.szeptember 15. után úgy módosult, hogy a közoktatási terület megosztásra került a Jegyzői Titkársággal. A Humán Osztályon törvény, vagy egyéb jogszabály által a jegyző hatáskörébe tartozó közoktatási feladatok ellátása került, különös tekintettel az alábbiakra: - óvodai és az iskolai beiratkozással, felvételek elbírálásával kapcsolatos feladatok, - a tankötelezettséggel és más mulasztásokkal összefüggő szabálysértési ügyek intézése, - az intézményekkel kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat, fellebbezések elbírálása - a közoktatásra, közművelődésre vonatkozó adatszolgáltatást, nyilvántartást, tájékoztatást; - a hhh-s, és hh-s gyermekek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, - a közoktatásról szóló évi LXXIX tv (1) bekezdésében foglalt fenntartói irányítással összefüggő döntés-előkészítő munkában való közreműködés. I. Szociális igazgatási eljárás Ezen a területen az iktató adatai szerint évben összesen 8513 db irat került az osztályon iktatásra az alábbiak szerint: - főszám: 4997 db - alszám: 3516 db A keletkezett határozatokat a feladatellátás szerint az alábbi táblázat tartalmazza:

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A CSANÁDPALOTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. OKTÓBER 15 2014. JÚNIUS 15. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta, jegyző A beszámoló összeállításában

Részletesebben

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről

a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről ÚJFEHÉRTÓ VÁROS JEGYZŐJE 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghivatal@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Ikt.sz.: /2009. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006. évi munkájáról, a munkavégzés feltételeiről. Bevezetés Törökbálint Nagyközség Jegyzője 2045 Törökbálint Munkácsy M. u. 79. Tel: 06-23-335-021, Fax: 06-23-336-039 e-mail: hivatal@torokbalint.hu www.torokbalint.hu Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2006.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-132 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2012. május 23-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére

Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-i testületi ülésére Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 72/570-910 Előterjesztés melléklete a 7. napirendi ponthoz Készült a Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1007-1/2014/I. Üi.: Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére

6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére 1 6. sz. napirendi pont B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről a Képviselő-testület 2010. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A beszámolómban igyekszem a hivatal

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 12-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 192-121/2013.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i ülésére és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Okmányiroda és Nyilvántartó Csoport 2006. évi tevékenységéről...2 Beszámoló

Részletesebben

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l

Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l 70.168-8/2009. Balassagyarmat Város Jegyzőjének 4/2009.(XII.17.) számú utasítása Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala ü g y r e n d j é r ő l Hatályos: 2009. december 18. napjától 1 Balassagyarmat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 202. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 38. () bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben