B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B e s z á m o l ó. a Képviselő-testület 2008. április 30-i ülésére. a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére"

Átírás

1 Városi Önkormányzat Jegyzőjétől Abony Kossuth tér 1. : (53) : (53) Az előterjesztés készítésében közreműködött: A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Az előterjesztést megtárgyalta: Valamennyi Bizottság B e s z á m o l ó a Képviselő-testület április 30-i ülésére a Polgármesteri Hivatal 2008.évi munkájának értékelésére Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény alapján az önkormányzati feladatokat a képviselő- testület és szervei: polgármester, a képviselő-testület bizottságai, részönkormányzat testülete, a képviselő-testület hivatal látják el. A hivatal a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati ügyeket készíti elő, az önkormányzati döntéseket hajtja végre, s végzi a testületek működésével kapcsolatos adminisztratív teendőket. A hivatal az előzőeken túl ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatokat. Fentiek alapján a hivatal feladatai két tevékenységi körbe sorolhatóak: - önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok - jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek. Fenti bevezetőben foglaltak után a Képviselő-testület elé terjesztem a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Polgármesteri Hivatal évi munkájáról szóló beszámoló. A hivatal felépítése, személyi állománya A Polgármesteri Hivatal évi átszervezése következtében az alábbi osztályok látták el a feladatokat: - Hatósági és Építésügyi Osztály - Okmányiroda - Gyámhivatal - Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály - Településfejlesztési Osztály

2 2 - Gazdasági Osztály - Jegyzői titkárság Az aljegyző jogviszonya napján megszűnt, az álláshely 2009.január 01.napjától került betöltésre. A hivatal létszámát 2008.évben az alábbiak szerint alakult: január 01.napján: 55 fő köztisztviselő + 1 fő polgármester január 01-től + 3 fő ( koordináló intézményből) köztisztviselők lettek január 01-től + 7 fő ( városi ebédlőből) MT. hatálya alá kerültek január 01-től + 1 fő képviselő-testület által engedélyezett piár álláshely köztisztviselő Összesen: 66 fő + 1 fő polgármester mindösszesen: 67 fő. A személyi állomány összetételében az alábbi változás történt a évben: Építéshatósági Osztály: Lendvai László belső áthelyezéssel a Településfejlesztési Osztályra került án. Az osztályra új belépőként 2 fő került Bán János napjától és Dr. Baráth Krisztina március 11. napjától. Gyámhivatalnál A személyi állományban nem történt változás továbbra is 2 fő látja el a feladatokat. Okmányiroda Hegedűs Andrea belső áthelyezéssel a Jegyzői Titkárságra került től, ő látja el a piáros feladatokat. Erre az álláshelyre Gulyás Nikoletta került felvételre napjától. Az osztály továbbra is 7 fővel látja el feladatait. Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Pádár Éva közoktatási referens jogviszonya napjától áthelyezéssel megszűnt. A közoktatási feladatok egy részének ellátása továbbra is az osztályon maradt ( részletesen lásd Humán osztály beszámolójánál) az álláshely viszont átkerült a Jegyzői Titkárságra, mert a közoktatási feladatok másik részét a Jegyzői Titkárság vezetője látja el. Településfejlesztési Osztály Lendvai László belső áthelyezéssel a Településfejlesztési Osztályra került án. Bíró Róbert jogviszonya áthelyezéssel napján megszűnt. Két új belépő került az osztályra Magyarné Nagy Nóra napján és Mátyus Zoltánné napján. Gazdasági Osztály Az osztályon 6 fő jogviszonya szűnt meg, ebből 1 álláshely ( Balogh Istvánné álláshelye, nyugdíjas) a Képviselő-testület döntése alapján nem tölthető be. Az osztály létszáma január l. napjától megnőtt a koordináló intézményből átkerült 3 fővel, illetve 4 új belépő került felvételre az alábbiak szerint:

3 3 Kovács Gábor Vágó Krisztián Bagdács Mónika Gönczöl Erika napjától. GYED-ről visszatért egy kolléga Vargáné Francsák Hajnalka személyében. Az osztályon jelenleg 12 fő dolgozik. Jegyzői Titkárság Hegedűs Andrea belső áthelyezéssel a Jegyzői Titkárságra került től. Pető Zsolt jogviszonya napján megszűnt, a jegyzői titkárság vezetését október 13.napjától dr. Pástét Rita látja el. A hivatal dolgozói folyamatosan részt vesznek továbbképzéseken. 31 képzésen 35 köztisztviselő vett részt. A képzések 40 %-a volt ingyenes. A Hivatal szervezeti egységeinek részletes beszámolója Okmányiroda Abony Városi Önkormányzat Okmányirodájának feladatellátása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően évben a Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos Vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos Vezetői engedélyekkel kapcsolatos Közlekedés-igazgatási ügyek intézésével kapcsolatos Anyakönyvi igazgatás ellátásával kapcsolatos Népesség nyilvántartási feladatok ellátásával kapcsolatos Útlevéllel kapcsolatos Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos Ügyfélkapu regisztrációs feladatok ellátásával kapcsolatos Jegyzői igazolás kiadásával kapcsolatos ügyek intézésére terjedt ki. Abony Okmányiroda a körzetközponti feladatait 7 fővel Abony Jászkarajenő Kőröstetétlen Újszilvás vonatkozásában végzi. Az illetékességi szabályokból eredően a személyazonosító igazolvány, az útlevél, a vezetői engedély, a parkolási igazolvány, az ügyfélkapu regisztráció és a közlekedésigazgatási ügyekben

4 4 országos illetékességgel, a vállalkozói igazolvány a körzetközponthoz tartozó települések vonatkozásában, az anyakönyvi és a népesség nyilvántartási ügyek tekintetében a településre vonatkozóan, míg a népesség nyilvántartási rögzítések tekintetében szintén a körzetközponthoz tartozó települések vonatkozásában jelentkeztek a feladatok. A statisztikai adatok szerint évre vonatkozóan volt az elintézett ügyek száma, míg ez a szám 2008-ban ügyszámra növekedett, mely 9,78 %-os ügyszám emelkedést tükröz. Az okmányirodánál évközben személyi változások is történtek. Hegedűs Andrea ügyintézőt - hivatali átszervezése kapcsán április hónapban a Jegyzői Irodához helyezték, melynek következtében augusztus 12-ig irodánk a jelentkező feladatokat 6 fővel látta el. A zökkenőmentes feladatellátás megvalósítása érdekében augusztus 12-től Gulyás Nikoletta ügyintéző határozatlan idejű foglalkoztatására került sor. Az iroda tevékenységének ellátását 7 fő biztosítja. Egy fő jelenleg is tanul, államvizsga előtt áll. Az Okmányiroda tevékenységét, munkáját a évre vonatkozóan mindenképpen pozitívan értékelem. Véleményem szerint ebben az évben is sikerült az ügyfelek megelégedésére ellátni feladatainkat, ezt mutatja az okmányirodánkhoz járó - az ellátási területen kívüli - ügyfelek magas száma, s pozitív visszajelzésük. Az eddigi gyakorlatot folytatva továbbra is az ügyfél centrikus ügyfélfogadás megvalósításán és megtartásán fáradozunk. A feladatellátás megkönnyítése érdekében sorszámos rendszert vezettünk be az ügyfélhívó rendszer megvalósulásáig -, valamint a telefonon történő, illetve az internetes időpontfoglalás is előtérbe került a Az Okmányiroda évi munkájáról szám adatokban az alábbiakban adok tájékoztatást: Személyazonosító igazolvány: Lakcímigazolvány: Megnevezés év/db Megnevezés 1943 Állandó Kiadás Ideiglenes 381 Érvénytelenítés Kisérőjegyzék 93 Selejtezés Jegyzőkönyvek 266 Jegyzőkönyv Szig. értesítés 131 Személyi lapok selejtezése KEKKH értesítés 8 megkerülésről Szig. selejtezési jkv. 48 Szig. jkv. továbbítás év/db

5 5 Egyéni vállalkozói igazolvány: Vezetői engedély Megnevezés év/db Megnevezés Engedélyezés 65 Vezetői eng. Kiadás Megszűnés/szüntetés 115 Id. vezetői eng. Kiadás Csere 142 Nemzetközi vezetői engedély kiadás Adatmódosítás 348 Vezetői engedély jkv. Hatósági 32 bizonyítvány év/db Útlevél Megnevezés 2008.év/db Magán normál 738 Útlevél 49 kisérőjegyzék Útlevél értesítés 29 Parkolási igazolvány: Megnevezés Kiadás év/db 42 Közlekedés-igazgatási feladatok: Anyakönyvi és népességnyilvántartási feladatok és rögzítések: Megnevezés 2008.év/db év/db Megnevezés Forgalmi engedély Lakcímbejelentés Törzskönyv 2273 Hatósági bizonyítv. 388 Forgalmi jkv Adatközlés Forgalmi köröztetés BM ért. halálesetről Törzskönyv jkv. 38 Törzskönyv BM ért. 38 Rendszám jkv. 72 Személyi azonosító lap Válás rögzítés 1 22

6 6 Rendszám 30 köröztetés Egyéb Származás ellenőrzés Anyakönyvi változás Házassági anyakönyvbe alapbejegyzés 170 Halotti anyakönyvbe alapbejegyzés Közlekedés-igazgatási ügyek: Egyéni vállalkozói és parkolási igazolvány ügyek: Megnevezés 2008.év/db év/db Megnevezés Iktatott főszámos 2888 Iktatott főszámos 1067 ügyek ügyek Fellebbezés 0 Fellebbezés 0 A évben 327 fő részére ügyfélkapu regisztrációt, 66 fő részére módosítást végeztünk. Jegyzői igazolás kiadására 65 esetben került sor. A fentieken túlmenően a gépjárművek adójáról szóló évi LXXXII. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései alapján további feladatot jelent az okmányirodában a Központi Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásából a gépjármű adatállomány havonkénti átadása az előző adatszolgáltatási időszakhoz képest bekövetkezett adókötelezettséget érintő változásokról az illetékességi területünkhöz tartozó települések vonatkozásában. Az E betűjelű rendszámok tekintetében az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. 3. sz, mellékletének G./4 pontja szerinti adatszolgáltatást a rendszámot igénylő lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak továbbítjuk. Az okmányirodai feladatellátásból eredően az önkormányzati díjbevétel év folyamán Ft volt március 9-én került sor az országos népszavazásra, melynek munkálataiban az Okmányiroda teljes létszámmal részt vett évi továbbképzések: Az év folyamán az iroda dolgozói 4 alkalommal vettek részt továbbképzésen a Középmagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal szervezésében tartott alábbi témákban: A népességnyilvántartás aktuális kérdései Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos aktuális kérdések A járműigazgatás aktuális kérdései Az anyakönyvi igazgatás aktuális kérdései

7 7 A KEKKH szervezésében az irodavezető a járműigazgatási ügyek aktuális kérdései címmel rendezett okmányirodai fórumon vett részt évi ellenőrzések és azok tapasztalatai az okmányirodában: A év folyamán az Okmányirodában ellenőrzésre nem került sor. Gyámhivatal Abony Városi Gyámhivatal a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. ( Gyvt.) alapján november 1-jén kezdte meg munkáját. A gyámhivatal három település vonatkozásában lát el térségi feladatot. Települések lakosságszáma: Abony : Jászkarajenő: Újszilvás: Kőröstetétlen: 865 Összesen : A gyámhivatal 2007.évben 2 fővel működött: ( 1 irodavezető, 1 ügyintéző, és egy ügyviteli alkalmazott október, november hónapban). A gyámhivatali ügyek száma évről-évre nő: A főszámmal és alszámmal iktatott ügyiratok száma: határozatok száma : 1998-ban: ban: ben: ben: ban : ban: ben : ben: 550 Fellebbezések száma: 4. Ebből a Közig. Hivatal Szociális és Gyámhivatala 3 fellebbezést elutasított, 1 esetben új eljárásra utasította a hivatalt. A gyámhivatal tevékenysége számadatok tükrében: Gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos ügyek: Gyámság alatt álló kiskorúak száma dec.31-én: 172 fő, ebből térségi: 18 / Jászkarajenő: 4 Újszilvás: 14 / Gondnokság alatt állók száma 2007.dec.31-én: 165 fő, ebből térségi: 11

8 8 / Kőröstetétlen: 1 Jászkarajenő: 4 Újszilvás: 6 / évtől három hivatásos gondnok működik. Szűcs Sándorné, Balogh Józsefné, és Jagri Istvánné. Jelenleg 76 fő gondnokságát látják el. Gondnokság alá helyezés iránti pert 12 esetben indított a gyámhivatal. Ideiglenes gondnokot négy esetben rendelt a gyámhivatal. A évi XV. tv. alapján a gyámhivatal folyamatosan eleget tesz a gondnokoltakra vonatkozóan a Bíróságok felé történő adatszolgáltatási kötelezettségének. Eseti gondnok kirendelése: 20 esetben. Kézbesítési ügygondnok kirendelése: 22 esetben. Családbafogadás: A tárgyévben családbafogadott kiskorúak száma : dec.31-én családbafogadott kiskorúak száma: 42, ebből térségi: 6 / Újszilvás: 3 Jászkarajenő: 3 / Vagyoni ügyek: Nyilvántartott ingó-és ingatlantulajdonos kiskorúak : 285 fő, ebből térségi : 85fő / Kőröstetétlen: 18, Jászkarajenő: 34, Újszilvás: 33/ Az év folyamán nagykorúvá vált ingó-és ingatlantulajdonnal rendelkező kiskorúak száma: 25 fő, ebből térségi: 6 / Kőröstetétlen: 3, Újszilvás: 1, Jászkarajenő : 2 / Gyámi fenntartásos betétkönyvvel rendelkező kiskorúak száma: 115 fő, ebből térségi: 24 fő / Kőröstetétlen: 6, Jászkarajenő: 7, Újszilvás: 11 Gyámi fenntartásos betétkönyvvel rendelkező gondnokoltak száma: 75 Eladással, megterheléssel kapcsolatos vagyoni ügyek száma: 22 Örökbefogadással kapcsolatos ügyek: Örökbefogadási eljárás: 2, mely örökbefogadással zárult. Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása: 6 esetben történt. Örökbefogadhatóvá nyilvánítás: 3 esetben. Gyermektartásdíj megelőlegezése: Gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma 2007.dec.31-én: 22 fő, mely 35 gyermeket érint. Ebből térségi: 4 fő

9 9 / Jászkarajenő: 3, Kőröstetétlen: 1 / A tárgyév folyamán 15 gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás indult, mely 22 gyermeket érint. Gyermektartásdíj megelőlegezésre 5 esetben volt lehetőség, mely 8 gyermeket érint. Kérelmet visszavonta: 4 ( általában az apa fizetett, vagy a végrehajtás eredményes volt ) A többi eljárás folyamatban van. Gyermektartásdíj megelőlegezés megszüntetésére 3 esetben került sor. / Lejárt a három év, s újabb kérelmet nem nyújtottak be) Otthonteremtési támogatás: Otthonteremtési támogatás iránti kérelmek száma: 4 Otthonteremtési támogatásban részesültek száma: 4 fő. A támogatásból lakóházat vásároltak, lakáskassza-megtakarítást kötöttek, illetve ingatlan felújításra fordították. Támogatásként kifizetett összeg: Ft. Ideiglenes hatályú elhelyezés, Átmeneti nevelés: Ideiglenes hatályú elhelyezésre 2 esetben került sor, a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre. Az ideiglenes hatályú elhelyezést követően a gyámhivatal mindkét gyermeket átmeneti nevelésbe vette. Átmeneti neveltek száma dec.31-én: ben átmeneti nevelésbe vett gyermekek száma: 2 Tartós neveltek száma: 2 Minden évben el kell végezni az átmeneti és tartós nevelésben lévő gyermekek helyzetének felülvizsgálatát. Ehhez meg kell keresni a szülők lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálatot, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, a gyámi tanácsadókat, nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek esetében a nevelőszülői tanácsadót, meg kell hallgatni a szülőket, nevelőszülőket, gyermekeket ben 115 átmeneti nevelt gyermek felülvizsgálatát végeztük el. Az átmeneti nevelésbe vett, illetve a felülvizsgálatok száma azért nem egyezik meg, mert évközben a gyámhivatal illetékességből nagyon sok gyermek iratanyagát kapta meg, s ezekben csak a következő évben kell a felülvizsgálatot elvégezni. Abonyban nagyon sok nevelőszülő működik, s elsősorban a fővárosból ide helyezett gyermekek szülei ismeretlen helyen tartózkodnak, s a gyámhivatalok ilyenkor a gyermek lakóhelyét a nevelőszülőével azonosan állapítják meg, így kerülnek illetékességből az abonyi gyámhivatalhoz ben 5 gyermek átmeneti nevelését szüntette meg a gyámhivatal, akiknek átmeneti nevelése nagykorúvá válásuk miatt szűnt meg. Utógondozás, utógondozói ellátás: Utógondozói ellátás megállapítása 5 fiatal felnőtt részére történt. Így 2007 évben összesen 20 fiatal részesült utógondozói ellátásban, ebből térségi 7

10 10 / Kőröstetétlen: 1, Jászkarajenő: 6 / Nevelőszülőnél él 14, lakásotthonban 6 fiatal. Családi jogállás rendezése: Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok száma: 63. Képzelt apa megállapításának száma: 4 Apaság bírósági megállapítása : 2 Apaság vélelmének megdöntése iránti perindításhoz való hozzájárulások száma: 3 Kiskorú házasságkötésének engedélyezése: 2 esetben. Kapcsolattartási ügyek :száma: 5 Környezettanulmányok: Elkészített környezettanulmányok száma: 55 / a gyámhivatalt a bíróság, rendőrség 35 esetben kérte fel környezettanulmány elvégzésére / Tekintettel arra, hogy Abonyban nagyon sok átmeneti nevelt gyermek él, komoly plusz feladatot jelent az ő ügyeikben teljesítendő belföldi jogsegély. Ezeket a gyerekeket, és nevelőszüleiket meg kell hallgatni a gyermek átmeneti nevelésének felülvizsgálata ügyében, vagyoni ügyeikben, kapcsolattartási ügyekben. Településfejlesztési Osztály Az Osztály az alábbi jogszabályok alapján végzi napi munkáját: évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról évi CXXIII. törvény a kisajátításról évi I. tv. a közlekedésről ( és a végrehajtásához kapcsolódó rendeletek) évi LXXVIII tv. a lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról évi LV. tv. a termőföldről évi LIV. tv. az erdőről és az erdő védelméről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelettel évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól évi LVII. tv. a vízgazdálkodásról (és a végrehajtásához kapcsolódó rendeletek) évi LIII. tv. a természet védelméről évi LXXVIII. tv az épített környezet alakításáról és védelméről évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról (és a végrehajtásához kapcsolódó rendeletek) évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről évi CX. tv. a villamos energiáról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelettel évi CXXIX. tv. a közbeszerzésekről évi XLII. tv. a földgázellátásról évi IV. tv. a gazdasági társaságokról - 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet a fák védelméről

11 11-30/1988. (IV. 21.) MT rendelet az évi I. tv. végrehajtásáról - 6/1982. (V. 6.) IpM rendelet a gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről - 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről - 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról - 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról - 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről - 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről - 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közúti közlekedéséről, a közútkezelői és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeiről - 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról - 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről - 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról - 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről - 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről Helyi rendeletek: - 12/2007. (IV. 02.) sz. rendelet az épített környezet helyi védelméről - 13/2007. (IV. 30.) sz. rendelet Abony város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól - 14/2007. (IV. 12.) sz. rendelet Abony Város Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről - 15/2007. (IV. 12.) sz. rendelet Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2001. (IV. 03.) sz. rendelet módosításáról - 17/2007. (IV. 26.) sz. rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről - 19/2007. (V. 21.) sz. rendelet Abony Város Helyi Építési Szabályzatáról - 29/2006. (XII. 07.) sz. rendelet a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII. 17.) sz. rendelet módosításáról - 6/2003. (V. 16.) sz. rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról - 27/2003.(XII. 17.) sz. rendelet a közterületek eltérő használatáról A jogszabályok változásai folyamatosan nyomon követjük, illetve alkalmazzuk azokat. A Településfejlesztési Osztály február közepén állt fel teljes létszámmal. Az osztályvezető mellett kezdetben 4, majd az egyik munkatárs nyugdíjba vonulása után 3 fő dolgozott. Az osztály feladatkörébe tartozik többek között az önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak hasznosítása, így bérbeadása, értékesítése, azok karbantartásáról, állagmegóvásáról való gondoskodás, valamint a településfejlesztéshez kapcsolódó szakágak (közművek, közlekedési létesítmények, víznyerő bázisok), illetve feladatok ellátása kapcsán felmerülő tervek készíttetése,

12 12 a beruházások előkészítéséhez, pályázatokban való részvételhez a pályázati anyagok, dokumentációk összeállítása. Az osztályvezető munkaköre kiegészült a főépítészi tevékenységgel, így az ehhez kapcsolatos feladatok (településrendezési tervhez kapcsolódóak, főépítészi állásfoglalások, vélemények, tervegyeztetések) is az osztályhoz tartoznak. A feladatok jelentős hányadát teszi az Önkormányzat testületi és bizottsági munkájához szükséges döntéselőkészítő feladatok folyamatos végzése, döntések végrehajtása. Ennek kapcsán 2007-ben mintegy előterjesztést készített elő az osztály évben mintegy 1500 ügyirat keletkezett az osztályon. Ezek megosztása az alábbiak szerint alakult (fő munkanemekre bontva, felsorolás jeleggel): - bérleti szerződések előkészítése és az azokhoz kapcsolódó elő-, illetve utófeladatok: 130 db - nyomvonalas létesítményekhez szükséges közútkezelői hozzájárulások valamint tulajdonosi nyilatkozatok 140 db - az utak karbantartási és javítási munkáinak pályáztatása, megrendelése, illetve az ehhez kapcsolódó a munkálatok figyelemmel kísérése 60 db - megrendelők (munkák; értékbecslés; telekalakítás; tervezés; árajánlat) 100 db - belvízhez kapcsolódó feladatok 20 db A tavalyi év során 12 tervezési munka előkészítésében és végrehajtásában vett részt az Osztály: Közösségi Ház; Kinizsi Pál Gimnázium bővítése; iskolák akadálymentesítése; utak terveztetése, stb. A tervezők kiválasztása, a testületi döntést előkészítő munkák, a szerződések megkötése, a tervezői munkák segítése, engedélyeztetési eljárások előkészítése is a Településfejlesztési Osztály feladatkörébe tartozik. Ezen tervek zöme a pályázati anyagok részét képezte, így természetszerűen a pályázati anyagok összeállításában is segédkeztek az osztály dolgozói. Volt olyan alkalom, mikor a pályázati benyújtás előtt 2 nappal kellett tervezőt keresni, megbízást adni, illetve a szükséges információkat beszerezni a tervezési munkához annak érdekében, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani (pl. körforgalom tanulmányterve). Az iktatott ügyiratokhoz jön még hozzá a lakossági ügyfélfogadás, szóbeli és telefonos tájékoztatás, melynek zömét az utak, illetve az önkormányzati lakások állapotát kifogásoló panaszok, jelzések teszik ki. Az osztály a hivatalon belül a Gazdasági Osztállyal és a Hatósági Osztállyal tartja a legszorosabb kapcsolatot. A Gazdasági Osztállyal az elvégzendő feladatok, megrendelésekhez szükséges fedezet biztosítása, illetve a vagyongazdálkodási tevékenységekhez kapcsolódó kifizetések igazolása kapcsán, míg a Hatósági és Építésügyi Osztállyal az építési engedélyek egyeztetése, az ingatlanok beépíthetősége tárgyában kiadott ún. beépítési előírások kiadása kapcsán alakult ki a szoros munkakapcsolat. Külső kapcsolatot az ABOKOM Nonprofit Kft. vezetőjével, dolgozóival tartunk fent majdnem napi szinten, különös tekintettel a 2008 évben aláírásra került keretszerződésben megfogalmazott feladatokra. Ide sorolhatók még a tervezők, illetve az engedélyeztetési eljárások során az eljáró szervek is.

13 13 Az Osztály az ellátandó feladatokat 2007 szeptemberétől 4 fő helyett 3 fővel látta el. Ebből kifolyólag sajnálatos módon az ügyiratok feltornyosultak az osztályon, a határidőket nem tudtuk tartani. A hátralék a levelek, kérelmek megválaszolásánál jelentkezett. Az emberhiány mellett ennek fő oka a nagyszámú testületi anyagok előkészítésében és végrehajtásában is keresendő. A év első része az összecsiszolódás jegyében zajlott. Az új emberek, az új vezetés, az új elvárások megismerése, elfogadása nem ment mindig zökkenőmentesen, de az év végére talán a feltornyosult feladatoknak, valamint az osztály megnövekedett munkájával szembeni elégedetlenségnek, kifogásnak köszönhetően is összekovácsolódtak az osztály dolgozói. A csapatmunka eszméjét kellene még jobban erősíteni mind a Településfejlesztési Osztály, mind a hivatal dolgozói között. Valamint azt, hogy a fő célkitűzés a megoldás keresése legyen mindenki számára, és ezt a szemléletet a felsőbb vezetés is lássa, és el is fogadja tőlünk. Hatósági és Építésügyi Osztály A Hatósági és Építésügyi Osztály január 1. napjától szervezeti egységként működik a Hivatalon belül, 10 fővel. Az osztály feladatkörei iktatás, kézbesítés, ügyiratkezelés, közterület-felügyelők hatáskörében tartozó feladatok ellátása. A hatósági munka keretében történik a hagyatéki, birtokvédelmi, jelzálogjog felfüggesztése, áthelyezése, földművelésügyi, szabálysértési, növényvédelmi, fakivágási, állattartási, állategészségügyi, közterület-foglalási, üzletek működésével kapcsolatos feladatok ellátása. Az Építéshatósági feladatok körébe tartozik az építésüggyel kapcsolatos eljárások, március 31-ig a telepengedélyezési eljárások lefolytatása. A közterület-felügyelettel kapcsolatos teendőket 3 fő közterület-felügyelő látja el. A hivatalban évben főszámon iktatott ügyiratok száma: 20180, alszámon: db, összesen db irat került beiktatásra. Hatósági és Építésügyi Osztály részére évben összesen 2981 db irat került iktatásra. Hatósági ügyintézés: - Hagyatéki ügyek: 286 db - birtokvédelmi eljárás: 25 db - földművelésügyi feladatok: 143 db - állattartási feladatok: 4 db - növényvédelmi feladatok: 182 db felszólítás 2 db kötelezés - szabálysértési feladatok: 116 db - közterület-foglalás 38 db Szabálysértés ügyben 2008 évben összesen 116 feljelentés érkezett 127 személy vonatkozásában. Pénzbírság 41 esetben került kiszabásra, figyelmeztetés 28 esetben történt, az eljárást 41 esetben kellett megszüntetni, 6 esetben a keletkezett iratokat megküldtük az eljárás lefolytatására jogosult szervnek.

14 év júniusában az osztály dolgozói által került megszervezésre az aratás előtti gépszemle, melyen a meghívott magángazdálkodók nagy része megjelent évi XXXV. törvény alapján, 2008-ben is folyamatos volt a város lakosságának az értesítése a növényvédelmi munkák elvégzése céljából, szórólapon, újságban, és hirdetőtáblán. Névre szóló felszólítást, valamint kötelezést, a növényvédelmi munkák elvégzéséről 182 esetben kellett kiadni. Fakivágási engedély belterületen 6 kérelmező részére került kiadásra. Külterületen fasor tisztításra (dűlő út mellett) 24 esetben történt hozzájárulás, előzetes helyszíni egyeztetés alapján. Az osztály vezette a méhészkedést folytatók (22), és a vándorméhészekről (16) szóló nyilvántartást, folyamatosan értesítette a méhészeket a növénytermesztők által végzett vegyszeres növényvédelmi munkákról. Az osztály dolgozói állattartási ügyben, szomszéd, illetve lakossági bejelentések alapján ellenőrizték a lakosság állattartását, 3 esetben a tulajdonos részére kötelezés került kiadásra, 1 esetben elutasítottuk bejelentő kérelmét. Az ebek veszettség elleni kőtelező védőoltásának lebonyolítása zavartalanul megtörtént, az oltások regisztrálásának nyilvántartása folyamatos volt. Termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlásának szabályairól szóló kormányrendelet alapján, 143 hirdetmény érkezett a földtulajdonosok részéről. A hirdetmények kihelyezése, a jogszabály rendelkezéseinek betartásával megtörtént. Helyszíni szemlére a lakossági bejelentés alapján 152 esetben került sor. Üzletek működésével kapcsolatos eljárások : Üzleti működési engedély kiadása: Üzleti működési engedély megszüntetése: Üzleti működési engedély módosítása: Vásárlók könyvének hitelesítése: 43 db. 24 db. 20 db. 63 db. A működési engedély kiadása ügyében az eljárás megszüntetésre került, szakhatósági hozzájárulás hiányában: 4 esetben. Az osztály dolgozói folyamatosan részt vettek az ügyfelek tájékoztatásában, birtokvédelmi viták során megpróbálták mind a kérelmező mind a kérelmezett igényeit messzemenőkig figyelembe venni, körültekintően eljárni. Az üzleti működési engedélyek kiadása a szükséges szakhatósági vélemények beszerzése után, azok szakhatósági állásfoglalása alapján kerültek kiadásra. Építésügy:

15 15 A 220/1997. (XII.5.) számú Korm. rendelet kijelölése alapján Abony, Jászkarajenő és Kőröstetétlen települések esetében Abony Város Önkormányzatának jegyzője látta el az első fokú építésügyi hatósági jogkört. A kijelölésből eredő feladok előkészítése, engedélyek kiadása, jelentette az osztály munkáját. A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal kijelölése alapján eljáró szervként Törtel település esetében jártunk el évben új családi ház építésére 39 építési engedély,új lakóház használatbavételére 31 használatbavételi engedély. Lakóépület elbontására 7 esetben adtunk ki bontási engedélyt. Összesen a 2008 évben 75 használatbavételi engedély került kiadásra. Nagyobb beruházásokra kiadott építési engedélyek: - Abonyi Mezőgazdasági Zrt. meglévő fejőház bővítése + 4 db 324 férőhelyes tehénistálló építése - Abonyi Mezőgazdasági Zrt. Biogáz üzem építése - AGRO-BÉKÉS Kereskedelmi és Szolgáltató KFT Kereskedelmi Központ építése. Nagyobb beruházásokra használatbavételi engedély kiadása 4 esetben történt meg. Építéshatósági engedélyek évi számadatai. Abony Jászkarajen Kőröstetétle Törtel Összese ő n n Építési engedély: Ebből új családi ház: Bontási engedély: Ebből lakóház: Használatbavét eli engedély: Ebből új lakóház: Telekalakítás Kötelezés előírása Telepengedélye zési eljárás Összesen: l 250 Az Osztály feladatkörébe tartozik a március 31-ig a telepengedélyezési eljárások lefolytatása. Az engedélyek kiadásához valamennyi esetben bevonásra kerültek a hatáskörrel

16 16 rendelkező szakhatóságok, melyek közül elsősorban, az ÁNTSZ, a Tűzoltó-parancsnokság, a Környezetvédelmi Felügyelőség, és a Rendőrség közreműködését kell kiemelni. Az osztály dolgozói folyamatosan részt vettek az egyéb hatósági feladatokkal kapcsolatos eljárásokban, melynek során helyszíni szemlén vettek részt. Kivizsgálták a benyújtott panasz bejelentéseket (engedély nélküli építkezések, bontások) ügyfélfogadási időben az ügyfelek tájékoztatásában. Folyamatosan történt az ingatlanok házszámainak rendezése, hatósági bizonyítványok, igazolások, szakhatósági hozzájárulások, beépítési előírások kiadása, valamint közreműködtek a lakások felmérésében. Közterület felügyelet: A közterület-felügyelők, a munkájuk elvégzése során tartják a kapcsolatot a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a Vám- és pénzügyőrséggel, APEH ellenőreivel, a növényvédő állomással, hatósági állatorvossal, vadásztársaságokkal, az ABOKOM Kht-val, Abony Város Önkormányzat Vízközműveket Működtető Intézményével és a kisebbségi Önkormányzattal, a hivatal minden osztályával. Az alábbi feladatok ellátásában működtek közre: - A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. - A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartatása. - Közterület, a közrend, a közbiztonság, és az önkormányzati vagyon védelme. - Köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, valamint állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. - Kóbor ebek befogása. - Városi rendezvények biztosítása. - Kossuth téri gyalogátkelőhely reggeli, ( ) forgalmának balesetmegelőző biztosítása munkanapokon. - A közhasznú, a közcélú és a közérdekű munkát végző személyek munkavégzésének koordinálása. Feljelentések: Növényvédelmi szabálysértés: Köztisztasági szabálysértés: tulajdon elleni szabálysértés Tiltott parkolás: 23 esetben 2 esetben 2 esetben 4 esetben Helyszíni bírság ,- Ft összegben került kiszabásra. - Veszélyeztetés kutyával: ,- Ft - Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: ,- Ft

17 17 - Közterület eltérő használata: ,- Ft - Köztisztasági szabálysértés: ,- Ft. Eb-befogás: 87 esetben történt Ebharapás miatt 1 db eb esetében került sor 15 napos megfigyelésre. Iparűzési adó beszedése: ,- Ft. A Növényvédelmi állomás illetve a Földhivatalok felé folyamatosan kerültek bejelentésre a műveletlen, gazos elhanyagolt földterületek. Gazdasági Osztály Az osztály januárjában 12 álláshelyen 11 fővel kezdte meg munkáját január 01-től megszűnt a Közoktatási és Közművelődési Tevékenységeket Koordináló Intézmény és az ott dolgozó 3 fő átkerült a Polgármesteri Hivatal dolgozói állományába januárjában vizsgálat indult az adócsoport két dolgozója ellen, mely alapján közös megegyezéssel felmentésükre került sor februárjában érkezett 1 fő az adóosztályra, majd még 1 fő árpilis hónapban. Április hónapban személycsere 2008 április hónapban a könyvelői csoportból 1 fő távozott, helyére felvételre került 1 fő júniusában 1 fő távozott. Szeptemberben lejárt Balogh Józsefné felmentési ideje. Szeptemberben felvételre került egy fő a szülési szabadságra készülő osztályvezető helyettesítésére, valamint 1 kolléganő Gyed-ről jött vissza dolgozni. Decemberben az adócsoportból 1 fő távozott. Feladatellátás: Az osztály a Polgármesteri Hivatal, mint önálló, a Városi Sportcsarnok, mint részben önállóan gazdálkodó intézmény, valamint önállóan kezelt szakfeladatokkal (szociális, egészségügyi, közhasznú, közcélú) kapcsolatos gazdasági feladatokat látja el január 01-től a Polgármesteri Hivatal látja el a megszűnt Közoktatási és Közművelődési Tevékenységeket Koordináló Intézmény feladatkörét is. Kiemelt feladatként szerepel a Képviselő-testületi döntések előkészítése, végrehajtása, valamint az önkormányzat döntéssel kapcsolatos gazdasági események főkönyvi könyvelése és a naprakész információ szolgáltatása. 1. Főkönyvi könyvelés: feladatellátás 5, illetve 4 fővel történik január 20-ig PM INFÓ-t kellett küldeni a pénzforgalmi adatokról február 15-ig gyorsjelentésben kellett a mérlegváltozásról tájékoztatást nyújtani a MÁK felé. Határidőben, február 14- én beterjesztésre került Abony Város Önkormányzat évi költségvetési rendelete, melyből: a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önálló intézmények a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének, az Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás költségvetésének elkészítésében az osztály dolgozói tevékenyen részt vettek. Január hónapban az intézmények bérkimutatásai alapján kidolgozásra kerültek a személyi juttatások és járulékaikra vonatkozó előirányzatok. Az intézmények részéről Koncepcióhoz benyújtott igényfelmérés alapján, a szakbizottságok, valamint a Képviselő-testület által

18 18 meghatározott prioritásokhoz igazodva készült el a évi költségvetés. Az első kidolgozott variáció alapján a bizottságok döntése értelmében került sor, egy újabb alternatíva elkészítésére. Az egyes tervvariánsok folyamatos intézményi, bizottsági, kisebbségi véleményezés mellett kerültek kidolgozásra. A Képviselő-testület által elfogadott költségvetés határidőre: március 18-i dátummal benyújtásra került a MÁK területi igazgatóságához. A költségvetés és a beszámoló időszakában a megbízott könyvvizsgáló a helyszínen vizsgálta a főkönyvi könyvelést és az alátámasztó analitikus nyilvántartásokat, valamint véleményezte a költségvetés tervezetét. A költségvetés elkészítésének időszakában, illetve ezt követően zajlottak a beszámolás munkálatai. A évi beszámoló MÁK felé történő leadási határideje: március 11-e volt. Február hónap folyamán a közoktatási referens és az osztályvezető elkészítette Abony Város Önkormányzat évi normatív állami támogatásainak elszámolását, az oktatási, kulturális, sport, és szociális területre kiterjedően. Elkészítés határideje: a beszámoló leadás, azaz március 11. Az első negyedéves pénzforgalom rögzítésére április hónapban kapta meg az osztály a TTG főkönyvi program módosítását, melyről pénzforgalmi gyorsjelentést: április 21-ig, mérlegjelentést: április 25-ig kellett benyújtani a MÁK felé. Március, április hónapban kidolgozásra került Abony Város Önkormányzat zárszámadási rendelete, mely határidőben beterjesztésre került a Képviselő-testület április 24-i soros ülésére. Ezzel egyidejűleg elkészült az I. negyedévi pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató. A MÁK felé határidőben megküldésre került: a féléves pénzforgalmi jelentés: július 21-én, mérlegjelentés július 21-én (1B), illetve július 25-én. Féléves beszámoló leadási határideje: augusztus 11-e volt. Az önkormányzat féléves helyzetéről a képviselő-testület szeptemberi soros ülésén kapott részletes pénzügyi tájékoztatót. A III. negyedéves pénzforgalmi jelentés határidőben: október 20-án, a mérlegjelentés október 24-én megküldésre került a MÁK igazgatóságára. Mérlegjelentés (1B) megküldése: november 21-én. Abony Város Önkormányzat intézményinek igényfelmérését, valamint a szakbizottságok és a kisebbség véleményezési eljárását követően beterjesztésre került a évi Koncepció, valamint a III. negyedévi helyzetről szóló pénzügyi tájékoztató: november 27-i soros testületi ülésre szeptember 18-tól december 15-ig az Állami Számvevőszék Abony Város Önkormányzat évre vonatkozóan a gazdálkodási rendszert ellenőrizte. A feltárt hiányosságokra vonatkozó intézkedési tervet a Képviselő-Testület február 26-án jóváhagyta. Az állami támogatásokkal kapcsolatosan adatszolgáltatás történt fenntartói szinten az oktatási intézmények adatai alapján: február 19-ig kiegészítő normatíva felmérés,

19 április 05-ig a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylése április 15-ig alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása április 30-ig normatíva lemondás, május 30-ig a nyári szociális gyermekétkeztetés támogatása június 15-én az integrációs és képesség kibontakoztató támogatás, június 27-ig a évi beszámoló pénzforgalmi elszámolása, július 04-ig az oktatási normatívák évi elszámolása, július 31-ig normatíva igénylés-lemondás, szeptember 10-én a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása, október 10-én normatíva lemondás, november 06-ig a évi mutatószámfelmérés, valamint a CTKT logopédiával és gyógytestneveléssel kapcsolatos mutatószámfelmérésének megküldése november 07-ig szeptember 01-december 31-ig terjedő időszakra, alapfokú művészetoktatásra, pedagógus szakvizsgára, emelt szintű érettségire igényelt normatívák felülvizsgálatával, december 01-ig évi elszámolás felülvizsgálata, Főkönyvi könyvelésben rögzített tételek száma január 01-december 31-ig: db. Terminálon keresztül utalt tételek száma: 770 csomag, mely több altételt is tartalmaz. 2. Pénzkezelési, számlázási, valamint követelés nyilvántartási feladatok: feladatellátás 2 fővel történik. A pénztári tételek száma: 4420 db Számlázás: Kibocsátott gépi számlák száma: 522 db Készpénzfizetési számla: 2408 db Kiküldött felszólítások száma: 819 db Csatorna befizetéssel kapcsolatos készpénzfizetési számla: 357 db Fizetési felszólítás: 1210 db 3. Adóügyintézési feladatok: feladatellátás 3 fővel történik. Az Adócsoport által készített határozatok száma: Gépjárműadó: 1991 db (súly helyett teljesítmény alapján történik 2007-től a megállapítás). Iparűzési adó: db Kommunális adó: db Talajterhelési díj: 55 db Építményadó: 67 db Összesen: db Értesítések, felszólítások és azonnali beszedési megbízások: Fizetési értesítés március és szeptember hónapban: db Azonnali beszedési megbízás: 110 db Összesen: db

20 évben beszedett összegek: Azonnali beszedési megbízásból befolyt: Helyszínen beszedett: Összesen: Ft Ft Ft Adó és értékbizonyítványt 261 esetre vonatkozóan készítettek a kollégák. A Gazdasági Osztály, illetve részben önálló intézményeket érintően folytatott ellenőrzések: 1. Könyvvizsgálat a évi költségvetésre, illetve a évi zárszámadásra vonatkozóan. 2. Állami Számvevőszéki ellenőrzés Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály A Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztályon 7 fő dolgozik, az alábbi összetételben: - 4 fő felsőfokú iskolai végzettségű - 3 fő középfokú iskolai végzettségű Az osztályon feladatellátás az alábbi területeket foglalja magába: I. Szociális igazgatási eljárás, II. Közoktatás, közművelődés, III. Munkaügyi, személyügyi feladatok ellátása. A II. alatti terület 2008.szeptember 15. után úgy módosult, hogy a közoktatási terület megosztásra került a Jegyzői Titkársággal. A Humán Osztályon törvény, vagy egyéb jogszabály által a jegyző hatáskörébe tartozó közoktatási feladatok ellátása került, különös tekintettel az alábbiakra: - óvodai és az iskolai beiratkozással, felvételek elbírálásával kapcsolatos feladatok, - a tankötelezettséggel és más mulasztásokkal összefüggő szabálysértési ügyek intézése, - az intézményekkel kapcsolatos másodfokú hatósági feladatokat, fellebbezések elbírálása - a közoktatásra, közművelődésre vonatkozó adatszolgáltatást, nyilvántartást, tájékoztatást; - a hhh-s, és hh-s gyermekek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása, - a közoktatásról szóló évi LXXIX tv (1) bekezdésében foglalt fenntartói irányítással összefüggő döntés-előkészítő munkában való közreműködés. I. Szociális igazgatási eljárás Ezen a területen az iktató adatai szerint évben összesen 8513 db irat került az osztályon iktatásra az alábbiak szerint: - főszám: 4997 db - alszám: 3516 db A keletkezett határozatokat a feladatellátás szerint az alábbi táblázat tartalmazza:

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Gyámhivatal Átmeneti, tartós

Gyámhivatal Átmeneti, tartós Gyámhivatal Átmeneti, tartós 47 45 nevelésbe vétel Családbafogadás 9 3 Családi jogállás 26 1 rendezése Gondnokság 41 34 Gyámság 3 3 Gyermektartásdíj 7 5 megelılegezése Házasságkötés engedélyezése Ideiglenes

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén. 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületén 32/1999. (X.29.) számú önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalról E rendelet kihirdetve: Várpalota, 1999. október 29. Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala >>>1145 Budapest, Pétervárad utca 2. SZMSZ BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Városépítési Osztály

Részletesebben

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról

52/1992. (XII. 29.) számú. a Polgármesteri Hivatalról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testületének 52/1992. (XII. 29.) számú r e n d e l e t e a Polgármesteri Hivatalról A rendelet kihirdetve: 1992. XII. 29. Várpalota Város önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete. a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 28/2005.(10.20.) sz. rendelete a harminc napnál rövidebb határidő alatt intézendő közigazgatási ügyekről 1. sz. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal beszámolóját vitassa meg és hozza meg döntését! ELŐTERJESZTÉS Csanádpalota Város Képviselő-testülete részére Ügyiratszám: 2280/2015. Tárgy: Beszámoló a Csanádpalotai Közös i Hivatal 2014. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület június 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől Telefon/fax: (53) 360-010 H-2740 Abony Kossuth tér 1. Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság 001/349-41/2009. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása:

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje Hétfő 13,00-17,30 Szerda 08,00-12,00; 13,00-15,30 Péntek 08,00-12,00 Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hétfő: 08,00-17,30

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 28/2011 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 41/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE

1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. Jegyző: Aljegyző:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott.

Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 évben összesen 25 testületi ülést tartott. ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó rendkívüli ülésének, 2. számú Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről tárgyú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-1/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc-Eplény Körjegyzői

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás

Ügytípus tájékoztató. általános igazgatás Ügytípus tájékoztató általános igazgatás Ózd Városi Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 3600 Ózd, Városház tér 1., tel.: (48) 574-140, fax: (48) 574-149 Ügyfélfogadás rendje: hétfő szerda péntek 13-16

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

2. Az SZMSZ 7. (1) bekezdés első mondata kiegészül az alábbiak szerint:

2. Az SZMSZ 7. (1) bekezdés első mondata kiegészül az alábbiak szerint: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013.(IV. 5.) rendelete a 14/2012.(V.25.) rendelettel és a 16/2012. (VI.29) rendelettel módosított, az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY. r e n d e l e t e. a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 33/2005.(X.27.)KGY r e n d e l e t e a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (egységes szerkezetben a 29/2009.(IX.29.) KGY rendelettel)

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4

A helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletalkotás aktuális teendőiről 4 Tájékoztató a 90/2007. (XI. 14.) AB határozatról 4 Tájékoztató az ár- és belvíz kapcsán a kárenyhítéssel összefüggésben bejegyzett jelzálogjog, illetve elidegenítési és terhelési tilalom törléséről 5 Tájékoztató

Részletesebben

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság

Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Ülések száma: 6 Határozatok száma: 15. Ügyrendi és Szociális Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 12. 19-én tartandó ülésének, a a 2. számú - Beszámoló a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról - tárgyú napirendi pontjához.

Részletesebben

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül.

( T e r v e z e t) A rendelet 13. II. Polgármesteri Kabinet Iroda címhez tartozó g.) pont törlésre kerül. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének./2008. ( ) rendelete a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2006. (XII.22.) rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Abony Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Szociális

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben