KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

2 Fontos tudnivalók A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga / május 23.

3 Teszt jellegű kérdéssor Összesen: 40 pont A Egyszerű választás 20 pont Húzza alá a helyes választ! Csak egy helyes válasz lehetséges! Minden helyes válasz 2 pontot ér. 1. A harmatpont a. az a páratartalom, amelynél a pára harmat formájában kicsapódik. b. az a páratartalom, amelynél több párát a levegő nem képes felvenni. c. az a hőmérséklet, amelynél a levegő páratartalma eléri a telítettségi állapotot. d. a +4 C hőmérséklet, amelynél a víz sűrűsége a legnagyobb, és ezért harmat formájában kicsapódik a levegőből. 2. A negatív artézi kutakban a. a víz az eredeti víztartó réteg fölé emelkedik, de nem éri el a felszínt. b. a víz a rétegnyomás hatására szivattyúzás nélkül is a felszín fölé emelkedik. c. a víz hőmérséklete az átlagosnál magasabb. d. a víz hőmérséklete az átlagosnál alacsonyabb. 3. A mentett oldal része a. a hullámtérnek. b. a nagyvízi medernek. c. az ártérnek. d. a magas partnak. 4. Az 1:1 hajlású rézsün elhelyezett fekvő vízmércén egy beosztás nagysága a. 1 cm. b. 2 cm. c. 2 cm. d. 8 cm. 5. A vízhozamgörbe a. a vízállás és a vízhozam közötti összefüggést mutatja. b. egy vízhozam idősor. c. két vízmérce vízállásai közötti összefüggést mutatja. d. megmutatja a vízjáték aktuális értékét. 6. A folyadékból származó nyomás a. az értékét meghatározó minden fizikai mennyiséggel fordítottan arányos. b. a folyadék sűrűségével, a folyadékoszlop magasságával egyenesen, a nehézségi gyorsulással fordítottan arányos. c. az értékét meghatározó minden fizikai mennyiséggel egyenesen arányos. d. a geodéziai magasság, a nyomómagasság és a sebességmagasság összegével egyenlő. írásbeli vizsga / május 23.

4 7. Csak akkor alakul ki gravitációs vízmozgás, ha a. a vízszint nem vízszintes. b. a vízmozgás szabadfelszínű. c. valamilyen kényszeráramoltatásról (nyomás, szívás) gondoskodunk. d. a vízmozgás permanens. 8. Mi a mértékegysége a szintezési jegyzőkönyvben szereplő 1282 lécleolvasási értéknek? a. milliméter b. centiméter c. deciméter d. méter 9. A beállás a. egy magasságmérési mód. b. egy hosszmérési mód. c. egy egyenes kitűzési mód. d. egy szögkitűzési mód. 10. A szerves szennyeződés mutatói közül a legpontosabb képet adja a szerves anyag koncentrációjáról a. a biokémiai oxigénigény. b. a kémiai oxigénigény. c. az összes szervesszén-tartalom. d. az összes oxigénigény. B Egyszerű választás 20 pont Húzza alá a helyes válaszokat! Van olyan kérdés, ahol több megoldás is lehetséges! Minden helyes válasz 2 pontot ér. 11. A talajerózió a. a fedetlen talajon nem pusztít. b. következtében a vízbe jutott talaj a víz trofitását nem befolyásolja. c. a szél és a víz romboló hatására is bekövetkezhet. 12. A savanyú talajok a. túlzott öntözés hatására jönnek létre. b. kialakulását helytelen műtrágya adagolás okozza. c. talajbaktériumokban nem szegényebbek, mint a semleges talajok. 13. Az élővizek halobitása a. antropogén hatásra nem változik. b. független a vízgyűjtő geológiai adottságaitól. c. a biológiai szempontból fontos kémiai jellemzők összessége. 14. A természetes vizek hőmérsékletének változása a. halpusztuláshoz vezethet. b. nincs hatással a flórára és a faunára. c. befolyásolja az egyes vízminőségi mutatók értékét. írásbeli vizsga / május 23.

5 15. A zuzmó a. a levegő szén-dioxid szennyezettségi szintjének indikátora. b. jó példa a mutualizmusra. c. a levegő kén-dioxid szennyezettségi szintjének az indikátora. 16. Az ökoszisztéma a. egy rendszertudomány. b. olyan rendszermodell, mely biocönózisból és a hozzá tartozó biotópból áll. c. azonos a bioszférával. 17. Új élőhely elfoglalásakor a. az r-stratégista populációk vannak előnyben. b. a k-stratégista populációk vannak előnyben. c. azonos esélyűek az r- és k-stratégista populációk. 18. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény szerint Q betűjelzéssel azonosítják a. a hulladékhasznosítási eljárásokat. b. a hulladékkategóriákat. c. a veszélyességi jellemzőket. írásbeli vizsga / május 23.

6 Feladatok Összesen: 60 pont 1. feladat 8 pont Az alábbi táblázatban különféle nyomásmértékegységek és a közöttük lévő összefüggések szerepelnek. A mértékegység neve Jele Pa(N/m 2 ) MPa (MN/m 2 ) Bar atm m(h 2 O) Pascal (N/m 2 ) Pa Megapascal (MPa) MPa Bar bar Atmoszféra atm Vízoszlop-magasság m(h 2 O) A táblázatban foglaltak alkalmazásával válaszoljon a következő kérdésekre! a. A nyomás alapegysége az SI mértékegység-rendszerben: Pascal (N/m 2 ) (1) b. 500 m mélységben a víznyomás: 5,0 MN/m 2 ; Pa (2) c. A régi gyártású szivattyú adattábláján 6,0 atmoszféra nyomás szerepel. Hány méter magasra képes a vizet a szivattyú ideális körülmények között felemelni? 60 m (2) Fejezze ki ezt a nyomásértéket MPa-ban is! 0,6 MPa (1) d. Hány méter mélyre merülhet le védőfelszerelés nélkül a búvár, ha a testére ható maximális víznyomás-érték 3,5 bar lehet? A lemerülés max. mélysége: 35,0 m (2) írásbeli vizsga / május 23.

7 2. feladat 13 pont A mellékelt ábrán felszínalatti vizet kezelő technológiát látunk. Tanulmányozza az ábrát, majd válaszoljon az alábbi kérdésekre! Forrás: Urbanovszky István: Eljárások, műveletek, berendezések a víz és szennyvíztechnológiában a. Milyen vízszennyező anyag(ok) eltávolítására alkalmas a technológia? (Oldott) vas- (és mangán) eltávolítására (2) b. Mi az elsődleges, illetve bizonyos esetekben a másodlagos célja a levegőztetésnek? - Elsődleges cél: az oldott vas oxidálása, (vízben nem oldódó vas csapadék képzése) - Másodlagos cél: gáztalanítás, (metánt eltávolítás) (1+2) c. Nevezze meg az ábrán vázolt levegőztetési módot! Fúvókás (cseppekre bontás, porlasztásos) (1) d. Milyen az alkalmazott szűrő típusa? Húzza alá a helyes válaszokat! nyitott / zárt; lassú / gyors; előszűrős / kettős; aktív szűrőanyagú / semleges szűrőanyagú (4) e. Ha lejátszódnak a vázolt technológia alkalmazása során az alábbi csoportokba sorolható folyamatok, illetve végeznek ilyen jellegű eljárásokat, műveleteket, akkor írja azokat a megfelelő sorba! - Fizikai folyamatok (eljárások, műveletek): levegőztetés (gáztalanítás), szűrés (2) - Kémiai folyamatok (eljárások, műveletek): oxidáció (kicsapatás) (1) - Biológiai folyamatok (eljárások, műveletek): nincs Megjegyzés: azonos értékű helyes válaszként kell elfogadni a zárójelen kívüli, valamint a zárójelben szereplő válaszokat is! írásbeli vizsga / május 23.

8 3. feladat 9 pont Q = 6717,6 m 3 /nap = 77,75 liter/s (2) A táblázatból a 300 mm-es átmérő alatt, a q = 77,75 l/s vízhozamnál kiolvasható, hogy: - a vízsebesség a csővezetékben v = 1,1 m/s (2) - a fajlagos veszteség ε = 0, m/fm (2) A hosszmenti (súrlódási) veszteség az L = 2 km hosszú vezetékszakaszon: h vs = L ε h vs = 2000 m 0, m/fm h vs = 13,1846 m (3) 4. feladat 12 pont ELŐKÉSZÍTÉS FIZIKAI KEZELÉS Fázisszétbontás Komponensszétválasztás Kriogén aprítás Szűrés Mágneses szeparálás KÉMIAI KEZELÉS BIOLÓGIAI KEZELÉS TERMIKUS KEZELÉS Hidrolízis Komposztálás Pirolízis Mosás-tisztítás Centrifugálás Oldószeres extrakció Dehalogénezés Biogáz előállítás Égetés Minden helyes válasz 1 pont. 5. feladat 8 pont M SO2 = 64 g/mol (1) 0,00001 tf% SO 2 = 0,1 cm 3 SO 2 van 1 m 3 levegőben (2) Szobahőmérsékleten ( 293 K, 0,1 MPa): 1 mol SO 2 gáz 24 dm 3 (2) 64 g 24 dm 3 64 mg 24 cm 3 x mg 0,1 cm X = 0,2666 mg = 266,6μg SO 2 van 1 m 3 levegőben (2) Tehát az órás egészségügyi határértéket meghaladja a levegő kén-dioxid szennyezettsége. (1) írásbeli vizsga / május 23.

9 6. feladat 10 pont ph = - lg( H + ) (2) 2 = - lg( H + ) H + = 0,01 mol/dm 3 (1) 2 HCl + Ca(OH) 2 = CaCl H 2 O (2) 2 mol 1 mol 0,01 mol x mol x = 0,005 mol Ca(OH) 2 (1) 1 mol Ca(OH) 2 = 74 g (1) 0,005 mol Ca(OH) 2 = 0,37 g semlegesítőszer szükséges 1 dm 3 hulladéksav semlegesítéséhez (1) 1,85 kg = 1850 g semlegesítőszer szükséges 5 m 3 hulladéksav semlegesítéséhez (2) írásbeli vizsga / május 23.

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az érettségi vizsgán számon kérhető témakörök tartalma és terjedelme nem lépi túl a környezetvédelmivízgazdálkodási

Részletesebben

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag

VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag VÍZ, VÍZVÉDELEM című távképzési anyag Készítette: Székely Erzsébet és Piliszky Zsuzsanna, Nők a Balatonért Egyesület 9. Felhasználás: Kizárólag a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának belső továbbképzése

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II.

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK II. Környezeti elemek A víz Készítette: Rausch Péter, 2014 A vízről A Föld felszínének 71%-át borítja víz. Amikor a csillagászok olyan bolygók után kutatnak, amelyeken élet

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV)

KÖRNYEZETVÉDELEM. (Tantárgy kód: FCNBKOV) KÖRNYEZETVÉDELEM (Tantárgy kód: FCNBKOV) NEGYEDIK RÉSZ: VÍZMINŐSÉGVÉDELEM MI A VÍZ? A VÍZ MEGJELENÉSI FORMÁI VÍZKÉSZLETEK VÍZHASZNÁLAT VÍZMINŐSÉG VÍZSZENNYEZÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÉK BOLYGÓ FÖLD AZ EGYETLEN

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik.

Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Definíciók Hatásviselő Az a környezeti elem vagy rendszer, mely állapotában a változás megtörténik. Hatásfolyamat A hatótényezők által elindított folyamat, mely egy vagy több környezeti elem vagy a rendszer

Részletesebben

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK

III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK III. RÉSZ HIDRAULIKAI SZÁMÍTÁSOK 1. A hidrosztatika alapjai Folyadékok és gázok nyomása 2. Folyadékok áramlása csővezetékben Hidrodinamika 3. Áramlási veszteségek 4. Bernoulli törvény és alkalmazása 108

Részletesebben

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás

FOLYADÉK rövidtávú rend. fagyás lecsapódás Halmazállapot-változások Ha egy adott halmazállapotú testtel energiát (hőmennyiséget) közlünk, akkor a test hőmérséklete változik, melynek következtében állapotjellemzői is megváltoznak (pl. hőtágulás).

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 091 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 15. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 15. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika emelt szint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 0622 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA

BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Kerekes Sándor Fogarassy Csaba BEVEZETÉS A KÖRNYEZETGAZDASÁGTANBA Távoktatási tankönyv Gödöllő, 2007 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A városi zöldfelületi rendszer minősége

A városi zöldfelületi rendszer minősége Kritérium N 2 Egy adott város környezetének minősége nagyban függ a város zöldfelületeitől. Ezen fejezet kritériumainak vizsgálata segít a zöldfelületek környezetre gyakorolt hatásának értékelésében. A

Részletesebben