KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 24., 14:00

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00"

Átírás

1 É RETTSÉGI VIZSGA október 24. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint írásbeli vizsga 0521

2 Fontos tudnivalók - A feladatokat olvassa el figyelmesen, majd az utasításoknak megfelelően oldja meg! - Törekedjen az olvasható írásra és az áttekinthető formára! - Az írásbeli vizsgán nem programozható számológép, körző és vonalzó használható! írásbeli vizsga / 12

3 A) Teszt jellegű feladatok Összesen: 40 pont A/1 Többszörös választás Összesen: 30 pont (Minden helyes válasz 2 pont!) Válassza ki a helyes választ! Ha 1., 2., 3., igaz A Ha 1., 3., igaz B Ha 2., 4. igaz C Ha 4. igaz D Ha 1., 2., 3., 4. Igaz E 1. A populációk 1. egyedszáma exponenciálisan növekszik. 2. egyedszáma szabályozott, mindig állandó szám közelében marad. 3. kölcsönhatásaiban a létért folyó küzdelem értékelhető. 4. egy életközösségben együttélő, azonos faji minősítésű egyedek. 2. A biológiai sokféleség 1. tudományos neve: biodiverzitás. 2. populációk egyedszámával arányos. 3. a társulás fajainak számával növekszik. 4. emberi beavatkozás hatására a társulásokban csökken. 3. Szén-dioxidot termel(nek) 1. az állati szervezetek. 2. a növényzet. 3. a talaj lebontó baktériumai. 4. a gombák. 4. A zaj 1. legfontosabb forrása a közlekedés. 2. szélsőséges esetekben halált is okozhat. 3. mértékegysége a decibel. 4. ha megszokjuk kevésbé ártalmas. 5. Az infrastruktúra jelentése: 1. gazdasági-termelési alapfeltételeket jelentő létesítmények. 2. közvetlenül termelő létesítmények. 3. közlekedési hálózat, energia és vízellátás, távközlés kiépített rendszere. 4. csak a közigazgatási és kulturális intézményrendszer. 6. A közműolló 1. a csővezetékek darabolására alkalmas szerszám. 2. az energiaszállítási veszteség növekedését fejezi ki. 3. súlyos környezetterhelés. 4. a csatornázás elmaradottságát fejezi ki a vezetékes ivóvízellátáshoz viszonyítva. írásbeli vizsga / 12

4 7. Igaz-e, hogy a helytelen műtrágyázás 1. növeli a felszíni vizek eutrofizációját? 2. növeli a talajok nitrátszennyezését? 3. fokozza a Ca és Mg kilúgzást? 4. talajsavanyodást okozhat? 8. A talajerózió 1. a szél és a víz hatására jön létre. 2. a csupasz talajon nem pusztít. 3. lejtős területen gyakori. 4. következtében a vízbe jutott talaj a toxicitást fokozza. 9. A savanyú talajok 1. sok Na-iont tartalmaznak. 2. talajbaktériumokban szegényebbek, mint a semleges ph-jú talajok. 3. az öntözés elősegíti kialakulását. 4. területük nő. 10. A települési szilárd hulladékok körébe tartozik 1. a háztartási hulladék. 2. a intézményi nem veszélyes hulladék. 3. a közterületi hulladék. 4. a kerti hulladék. 11. A települési szilárd hulladékok fizikai jellemzői: 1. a kémhatás 2. a térfogattömeg 3. a ph 4. a nedvességtartalom 12. A humusz 1. szerves anyag. 2. növény tápanyag. 3. csak a talajban képződik. 4. kémiai mállás terméke. 13. A felúsztatás 1. fizikai eljárás. 2. a méretkülönbség elvén alapul. 3. egyik berendezése a zsír-és olajfogó akna. 4. anaerob eljárás. 14. A klórgáz 1. nehezebb a levegőnél. 2. erős oxidálószer. 3. használható vízfertőtlenítésre. 4. veszélyes anyag. írásbeli vizsga / 12

5 15. Válassza ki azt a technológiát vagy technológiákat, ahol elsősorban anaerob biológiai folyamatok játszódnak le! 1. Eleveniszapos szennyvíztisztítás 2. Komposztálás 3. Iszapvíztelenítés 4. Iszaprothasztó A/2 Egyszerű választás Összesen: 10 pont (Minden helyes válasz 1 pont!) Jelölje meg a helyes választ! 1. Mi az ásványvíz legjellemzőbb tulajdonsága? a) Nyomással rendelkezik. b) Magas a hőmérséklete. c) Gáztartalmú. d) Magas az oldott anyag tartalma. 2. A parti szűrésű víz utánpótlódása legjellemzőbben honnan történik? a) Talajvízből. b) Csapadékból. c) Felszíni vízből. d) Karsztvízből. 3. Mi jellemző az aszályos évre? a) Csapadék (Cs) = párolgás (P) b) Cs > P c) Cs < P 4. Hol helyezkedik el a vízszint 100 cm-es vízállás esetén? a) Negatív vízállás érték a valóságban nem létezhet. b) A vízszint az addig mért legkisebb vízállás alatt 100 cm-el helyezkedik el. c) A vízszint a vízmérce nulla beosztása alatt 100 cm-el helyezkedik el. d) A vízszint az addig mért legnagyobb vízállás alatt 100 cm-el helyezkedik el. 5. Mikor alakul ki a turbulens vízmozgás? a) A víz középsebesség (v k ) = a hullám terjedési sebesség (v H ). b) v k > v H c) v k < v H d) Ha a Reynolds szám nagyobb mint Mi jellemző a permanens vízmozgásra? a) A víz középsebesség (v K ) = a hullám kiterjedési sebesség (v H ). b) A Reynolds szám (Re) < c) A folyadékmozgás jellemzői (Q, A, v, h) adott helyen állandóak. d) A folyadékmozgás jellemzői közül az áramlás mentén csak a vízhozam (Q) állandó, a többi jellemző (A, v, h) változhat. írásbeli vizsga / 12

6 7. Melyik állítás igaz, ha egy test lebeg a folyadékban? a) A felhajtó erő (F F ) = súlyerő (F G ), és a test teljesen a folyadékba merül. b) F F = F G, és a test csak részben merül a folyadékba. c) F F > F G d) F F < F G 8. A folyadékba merülő testre melyik esetben hat a legkisebb felhajtó erő? a) Ha a test úszik. b) Ha a test 5 m-es mélységben lebeg. c) Ha a test 10 m-es mélységben lebeg. d) Ha a test a folyadéktér aljára süllyedve nyugalomban van. 9. Mit kell tennünk, ha a geodéziai távcsőben csak homályosan látjuk a megirányzott tárgy képét? a) Új műszerállást keresünk. b) Az okulár beállító csavar segítségével élesre állítjuk a képet. c) A parallaxis csavarral élesre állítjuk a képet. d) A kompenzátor segítségével élesre állítjuk a képet. 10. A szintezési jegyzőkönyvben egy lécleolvasás: Válassza ki a lécleolvasásnak megfelelő helyes értéket! a) 650 cm b) 6,5 mm c) 0,65 m d) 65 mm írásbeli vizsga / 12

7 B) Feladatok Összesen: 60 pont 1. feladat (12 pont) Csoportosítsa az ülepítőket átfolyási irány szerint! Nevezzen meg egy-egy konkrét ülepítő típust a csoportosításnak megfelelően! Milyen ülepítő látható a mellékelt ábrán? Nevezze meg az ábrán látható ülepítő számokkal jelölt (1-4) szerkezeti részeit! 2. feladat (4 pont) Definiálja a következő fogalmakat! Talaj: Emisszió: Hulladék: Vízminőség: írásbeli vizsga / 12

8 3. feladat (5 pont) Egy felszíni víz oldott oxigéntartalma megnő. Hogyan változik (nő, csökken, nem változik)? 1. a víz holt szervesanyagtartalma: 2. a víz vas(ii)-ion tartalma: 3. a vízben élő élőlények fajszáma: 4. az élőlényfajok egyedszáma: 5. a víz keménysége: 4. feladat (4 pont) Jelölje a táblázatban x-el az egyes folyamatokra igaz állításokat! Jelenség Emisszió Transzmisszió Immisszió Légszennyezettség Levegőterhelés Határértékének mértékegysége mg/m 3 Szállítás, keveredés 5. feladat (10 pont) Egy szikes talaj szódatartalmának meghatározásakor 20 g talajszitálékhoz 200 cm 3 desztillált vizet adtunk, majd 1 cm 3 fenolftalein indikátor mellett 0,1 mol/dm 3 HCl mérőoldattal megtitráltuk. A fogyás: 2,8 cm 3 volt. a) Írja fel a reakcióegyenletet! b) Számítsa ki, hogy 1 cm 3 mérőoldat hány mg Na 2 CO 3 -at mér? 6. feladat (8 pont) Számítsa ki, hány α és β bomlás játszódik le abban a bomlási láncban, amelynek kiinduló eleme a 232-es tömegszámú és 90-es rendszámú Th, s a lánc végén a 208-as tömegszámú és 82-es rendszámú ólom áll! írásbeli vizsga / 12

9 7. feladat (7 pont) Egy hulladéklerakó aljzatszigetelésének rétegrendjét látja a rajzon. Nevezze meg a részeit és a hulladéklerakót! írásbeli vizsga / 12

10 8. feladat (5 pont) A mellékelt segédlet (méretezési grafikon) felhasználásával határozza meg, hogy a 3,5 lejtésű, 50 cm átmérőjű csatornában milyen sebességgel és mekkora vízhozam képes lefolyni (l/s, m 3 /s) telt szelvényű vízszállítás esetén! v K = m/s, Q = l/s m 3 /s írásbeli vizsga / 12

11 9. feladat (5 pont) Nevezze meg a keresztszelvény betűkkel megjelölt részeit! A B C F G A:... F:... B:... G:... C:... írásbeli vizsga / 12

12 témakör a feladat sorszáma maximális pontszám elért pontszám a témakör maximális pontszáma Teszt A/1 30 jellegű 40 feladatok A/ Feladatsor ÖSSZESEN Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 a témakör elért pontszáma javító tanár Teszt jellegű feladatok Feladatsor elért pontszám programba beírt pontszám javító tanár jegyző írásbeli vizsga / 12

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 21. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 21. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 23. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 23. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az érettségi vizsgán számon kérhető témakörök tartalma és terjedelme nem lépi túl a környezetvédelmivízgazdálkodási

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. november 7. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. november 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. november 7. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 27. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. október 17. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSG 2010. október 18. MEZŐGZSÁGI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSG 2010. október 18. 14:00 z írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2010. május 13. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 13. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. november 6. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉETTSÉGI VIZSGA 2006. november 6. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI VIZSGA 2006. november 6. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 9. évfolyam Első félév 1. Ismertesse a terepi munka szabályait. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével 2. A laboratórium rendje, szabályai b. tűz és baleset

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 19. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 19. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 14. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2014. október 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Azonosító jel: BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2014. október 22. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 22. BIOLÓGIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 22. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben