KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek középszint írásbeli vizsga 1212

2 Fontos tudnivalók - A feladatokat olvassa el figyelmesen, majd az utasításoknak megfelelően oldja meg! - Törekedjen az olvasható írásra és az áttekinthető formára! írásbeli vizsga / május 25.

3 Teszt jellegű kérdéssor 40 pont 1/A rész (20 pont) Négyféle asszociáció: az állítások mellé írja a kipontozott részre a fogalmak megfelelő betűjelét! (Minden helyes megoldás 1 pontot ér.) 1. A. Humifikáció B. Mineralizáció 1. a biológiai körfolyamat anyagforgalmát lassítja 2. ásványi anyag keletkezik.. 3. a talaj élőlényeinek életfolyamatai teszik lehetővé.. 4. a kémiai mállás részfolyamata.. 2. A. Környezeti tényezők B. Tűrőképességi tényezők 1. ténylegesen ható tényezők ökológiai tényezőket (faktort) alkotják.. 3. az élőlények belső, ténylegesen reagáló tényezői.. 4. más néven a környezeti elemek. 3. A. Nemzeti Park B. Természetvédelmi terület 1. kötelező erejű kezelési tervet kell készíteni.. 2. csak az illetékes minisztérium miniszteri rendeletben nyilváníthatja védetté csak országos jelentőségű természeti terület lehet 4. lehet helyi jelentőségű természeti terület is.. 4. A. Emisszió B. Immisszió 1. levegőterhelést jelent.. 2. levegőterheltségi szintet jelent határértékekkel szabályozzák forrása lehet mozgóforrás is.. írásbeli vizsga / május 25.

4 Egyszerű választás: jelölje meg a helyes választ! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 5. Az aszpektus a. a társulást alkotó populációk időbeli, évszakos változása. b. a társulást alkotó populációk térbeli változása. c. ilyen a tó feltöltődési folyamata. d. a populációk kicserélődésével jár. 6. A hulladékégetés a. endoterm folyamat. b. biológiai eljárás. c. oxigénigényes folyamat. d. mezofil és termofil szakaszt is tartalmaz. 7. A halobitás a. alapja a fotoszintézis. b. a KOI és BOI is megmutatja az értékét. c. főként a vízgyűjtő és a meder geológiai adottságaitól függ. d. algaszámból is meg lehet határozni. 8. A fotokémiai szmog a. London típusú. b. redukáló hatású. c. őszi, téli hónapokban jelentkezik. d. oxidáló hatású. írásbeli vizsga / május 25.

5 1/B rész (20 pont) Négyféle asszociáció: az állítások mellé írja a kipontozott részre a fogalmak megfelelő betűjelét! (Minden helyes megoldás 1 pontot ér.) 1. A. Lefolyás B. Beszivárgás 1. a víz természetes körforgásának eleme.. 2. nagy vízáteresztő képességű talajoknál nő a mértéke.. 3. a felszíni vízkészletet növeli.. 4. liziméterrel mérhető.. 2. A. Artézi víz B. Hévíz 1. a felszín alatti vízkészlethez tartozik.. 2. nyomással rendelkező talajvízfajta a rétegvíz valamely különleges tulajdonsággal rendelkező fajtája.. 4. leggyakrabban a mészkőhegységek barlangjaiban található.. 3. A. Vízállás B. Vízhozam 1. mérési adatainak rendszerezése, feldolgozása a hidrográfia (vízrajz) szakterülete.. 2. mérési eljárásai közvetlen- és közvetett mérési csoportokba sorolhatók.. 3. mérése a célnak megfelelően kialakított bukóval is történhet.. 4. mérésénél széles hullámtér esetén a szelvényben két mérőeszközt is el kell helyezni.. 4. A. Vízszintes értelmű helymeghatározás B. Magassági értelmű helymeghatározás 1. a viszonyítási rendszertől függően lehet abszolút vagy relatív.. 2. a pont helyét koordinátáival adják meg.. 3. a pont helyét egy távolsággal és egy szöggel adják meg.. 4. a pont helyét egy szintfelülettől mért távolsággal adják meg.. írásbeli vizsga / május 25.

6 Egyszerű választás: jelölje meg a helyes választ! (Minden helyes válasz 1 pontot ér!) 5. A gyorsszűrők a. szűrési sebessége 2 mm/s érték is lehet. b. csak nyitott kialakításúak lehetnek. c. csak zárt kialakításúak lehetnek. d. mindig nyomás alatti működésűek. 6. A vízben oldott formában lévő szennyeződések eltávolíthatók a. derítéssel. b. fertőtlenítéssel. c. kicsapatást követő szűréssel vagy ülepítéssel. d. semlegesítéssel. 7. Aerob biológiai eljárás alkalmazásakor a. főként szerves szennyeződések lebontása történik, vízben oldott oxigént nem igénylő mikroszervezetek által. b. a szerves szennyeződések lebontása leggyakrabban rothasztókban történik. c. klór- vagy ózon előzetesen történő nagy pontosságú adagolása is szükséges. d. a lebontási folyamatok merülőtárcsás berendezésben, eleveniszapos medencében és csepegtetőtestben is lejátszódhatnak. 8. A víz szerves anyag szennyeződése legpontosabban és leggyorsabban az alábbi mutatóval adható meg: a. kémiai oxigénigény (KOI), b. biokémiai oxigénigény (BOI), c. összes oxigénigény (TOD), d. összes szerves szén (TOC). írásbeli vizsga / május 25.

7 Feladatok 60 pont 1. feladat 6 pont A szennyvíz lúgosságának meghatározása során cm 3 vízmintára átlagosan 12,5 cm 3 0,11 mol/dm 3 koncentrációjú HCl-mérőoldat fogyott fenolftalein indikátor jelenlétében. Számítsa ki a szennyvíz fenolftalein lúgosságát mmol/dm 3 -ben! 2. feladat 10 pont Rövid idejű mintavétel során 30 percen át 20 dm 3 /perc levegőt áramoltattak át 2,75 g tömegű szűrőpapíron, amelynek tömege a mintavétel után 2,75008 g lett. a.) Számítsa ki a levegő szállópor koncentrációját mg/m 3 egységben! b.) Megfelel-e a levegő minősége az 50 μg/m 3 egészségügyi határértéknek? 3. feladat 4 pont Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! Hangtani fogalom Jele Mértékegysége Számítása λ m c λ = f Hangnyomásszint L p db I I = A P 4. feladat 10 pont Mérések alapján megállapították, hogy 2 g Ra másodpercenként 7, α-részecskét sugároz. Határozza meg a bomlási állandót és a felezési időt (évben)! írásbeli vizsga / május 25.

8 5. feladat 10 pont Olvassa el figyelmesen az alábbi szövegrészt, majd egészítse ki azt a hiányzó fogalmak kipontozott helyekre történő beírásával! Minden helyes válasz egy pontot ér. 1 mérés kifolyónyílással ellátott mérőedénnyel (.. 2 mérés) A mérőedény alján ismert méretű, esetleg változtatható keresztmetszetű kifolyónyíláson keresztül az edénybe befolyó víz folyamatosan ki is tud folyni. Addig fog emelkedni a vízszint az edényben, amíg az edényből kifolyó vízhozam. 3, mint az edénybe befolyó vízhozam. Ha a két vízhozam 4, akkor az edényben állandósul a vízszint, és ezt az edény belső falán lévő mércén le tudjuk olvasni. A vízhozamot a Q = μ A 2g h összefüggéssel számíthatjuk ki, ahol: A: a kifolyónyílás. 5 h: a mérőedényben állandósult 6 g:.. 7 (g = 9,81 m/s 2 ), μ:, 8 amely a kifolyónyílás kialakításától függő, de egynél mindig. 9 szám. A mérőedény,. 10 kell a μ értékét meghatározni. írásbeli vizsga / május 25.

9 6. feladat 10 pont Tanulmányozza figyelmesen az alábbi ábrát, majd végezze el a következő feladatokat! - Nevezze meg a technológiai berendezést (típusa átfolyás szerint, neve), valamint működési elvét!.. - Az 1. és 2. jelű helyeken nyilakkal jelölje a vízmozgás irányát, és nevezze meg a vezetékben mozgó anyagot! - Nevezze meg a berendezés ( ) számokkal jelölt szerkezeti részeit! (Forrás: Urbanovszky István: Eljárások, műveletek, berendezések a víz- és szennyvíz-technológiában. 71. old.) írásbeli vizsga / május 25.

10 7. feladat 10 pont Az ábrán egy állandó vízszintű tartályhoz kapcsolódó, félig zárt állapotú tolózárral Q vízhozamot szállító nyomócsőszakaszt lát. Egészítse ki az ábrát az alábbiakkal: - energiavonal ideális esetben, - energiavonal valóságos esetben (alakhelyesen), az egyes szakaszokon illetve helyeken fellépő energiaveszteségek jelölésével, - a cső végén lévő 2 szelvényben a megadott méretvonalon az energiatartalom és az addig fellépő összes veszteség jelölésével (a hasonlító síkhoz viszonyítva)! Írja fel az E 1 és az E 2 energiatartalom kiszámítására alkalmas összefüggéseket, valamint a két energiatartalom közötti kapcsolatot! E 1 = E 2 = Q E 1 Q hasonlító sík írásbeli vizsga / május 25.

11 írásbeli vizsga / május 25.

12 témakör Teszt jellegű kérdéssor Feladatok a feladat sorszáma maximális pontszám 1/A 20 1/B elért pontszám a témakör maximális pontszáma Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 a témakör elért pontszáma javító tanár Dátum:... Teszt jellegű kérdéssor Feladatok pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 25.

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. október 24., 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 19. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az érettségi vizsgán számon kérhető témakörök tartalma és terjedelme nem lépi túl a környezetvédelmivízgazdálkodási

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. október 17. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSG 2010. október 18. MEZŐGZSÁGI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSG 2010. október 18. 14:00 z írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 15. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Földrajz középszint

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 16. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 16. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 15. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 15. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 8. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 23. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 26. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 16. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 16. 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Földrajz középszint

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 23. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2011. május 23. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. TERMÉSZETTUDOMÁNY KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben