Број: СТРАНА 81. OLDAL szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Број: 6. 30.03.2016. СТРАНА 81. OLDAL 2016. 03.30. 6. szám VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA"

Átírás

1 Број: СТРАНА 81. OLDAL szám 1. sz. KKT-nyomtatvány VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS SZAVAZÓHELYEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ SZAVAZÁSRA Igazolom, hogy,, állandó lakóhelye:, (személyazonosító szám) (helység, lakcím) Magyarkanizsa községben a számú szavazóhelyen sorszámon szerepel a választóinévjegyzék-kivonatban, és rendelkezik választójoggal. Kelt, (helység) VÁLASZTÓ A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE: Образац СО-2. sz. KKT-nyomtatvány Г Л А С А Ч К И Л И С Т И Ћ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КАЊИЖА G L A S A Č K I L I S T I Ć ZA IZBOR ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE KANJIŽA S Z A V A Z Ó L A P A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA 24. АПРИЛ ГОДИНЕ 24. APRIL GODINE ÁPRILIS назив изборне листе naziv izborne liste a választási lista elnevezése) (име и презиме првог кандидата са листе ime i prezime prvog kandidata sa liste a lista első jelöltjének családi és utóneve) Напомена: Гласа се само за једну изборну листу заокруживањем редног броја испред назива изборне листе или назива листе. Napomena: Glasa se samo za jednu izbornu listu zaokruživanjem rednog broja ispred naziva izborne liste ili naziva liste.

2 Број: СТРАНА 82. OLDAL szám Megjegyzés: Csak egy választási listára kell szavazni a sorszámnak vagy a választási lista elnevezésének bekarikázásával. (М.П. M. P. P. H.) 3. sz. KKT-nyomtatvány A SZAVAZÓURNA SZABÁLYOSSÁGÁT E L L E N Ő R Z Ő L A P A magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok április 24-én tartandó választására a (szám) szavazóhely szavazatszámláló bizottsága a Községi Választási (a szavazóhely neve) Bizottságtól átvette a szavazóurnát. A szavazóhelyre elsőként érkezett, (a választó családi és utóneve) a választóinévjegyzék-kivonatban sorszámon szereplő választó jelenlétében megállapítottuk, hogy a szavazóurna szabályos, üres, és képes biztosítani a szavazólapokon szereplő tartalom biztonságát és titkosságát. Kelt: április 24-én órakor (helység) (év, hó, nap) (időpont) A SZAVAZÓHELYRE ELSŐKÉNT ÉRKEZETT VÁLASZTÓ: SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG: (az elnök családi és utóneve és aláírása) 1. (tag családi és utóneve és aláírása) (az 1. szerint feltüntetni az összes szavazatszámláló bizottsági tagot) MEGJEGYZÉS: A szavazóurna szabályosságát ellenőrző lapot minden jelen levő szavazatszámláló bizottsági tag, illetve taghelyettes aláírja. 4. sz. KKT-nyomtatvány J E G Y Z Ő K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOKVÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES VÁLASZTÁSI ANYAGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL VALÓ ÁTADÁSÁRÓL ÉS A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL VALÓ ÁTVÉTELÉRŐL 1. A Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság a sz. szavazóhely szavazatszámláló bizottságának átadta a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok április 24-i választására irányuló szavazás lebonyolításához szükséges alábbi választási anyagot: 1. A képviselőjelöltek nevét tartalmazó összesített választási lista

3 Број: СТРАНА 83. OLDAL szám 2. A szavazóhelyet kijelölő határozat (kivonat) 3. A szavazatszámláló bizottságot kinevező határozat 4. A szavazóhelyen való szavazásra kibocsátott választóinévjegyzék-kivonat 5. db szavazólap 6. A szavazóurna szabályosságát tanúsító ellenőrzőlap 7. A szavazatszámláló bizottságnak a szavazóhelyen való szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatban kifejtett működéséről készülő jegyzőkönyv formanyomtatványa hat példányban 8. Szavazóhelyen kívül történő szavazásra szolgáló kellő számú választójogi igazolás borítékkal, 9. A szavazatszámláló bizottság működének szabályai 10. Egy szavazóurna 11. Két szavazóparaván 12. Írószer 13. A szavazóurna és egyéb választási anyag lepecsételéséhez szükséges kellék (pecsétnyomó és pecsétviasz) 14. A választó jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló permetszóró és UV-lámpa 15. A szavazólapok elkülönítésére szolgáló borítékok 16. Gyertya. 2. A szavazatszámláló bizottság átvette a szavazás lebonyolítására szolgáló, az pontban feltüntetett anyagot. 3. A választási anyag átadás-átvételén jelen voltak a választási listát beterjesztők alábbi képviselői: A jelöltállítók képviselőinek nem volt észrevételük az alábbi észrevételük volt a választási anyag átadásátvételére: Az észrevételek: 5. A jegyzőkönyv két egyező példányban készült, ezek egyike a választási egység választási bizottságánál marad, a másik pedig a szavazatszámláló bizottságnál. Kelt:,,. órakor (helység) A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE: A KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEVÉBEN: A jelen levő szavazatszámláló bizottsági tagok:

4 Број: СТРАНА 84. OLDAL szám 5. sz. KKT-nyomtatvány J E G Y Z Ő K Ö N Y V A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ- ESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÉS A SZAVAZÁSI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KIFEJTETT MŰKÖDÉSÉRŐL 1. A Magyarkanizsa községi. számú szavazóhely (a szavazóhely megnevezése) szavazatszámláló bizottsága án/én órakor találkozott. (hó, nap) 2. A szavazóhely megnyitása előtt a szavazatszámláló bizottság ellenőrizte és megállapította: 2.1. hogy a szavazóhelyen és a szavazóhelytől mért 50 méteres távolságon belül nincs kitűzve politikai párt jelképe, sem egyéb választási propagandaanyag, 2.2. hogy a szavazásra szánt helyiség a törvénynek megfelelően van elrendezve, és biztosítva van a szavazás titkossága, 2.3. hogy a szavazatszámláló bizottság a választási bizottságtól hiánytalanul átvette a szavazóhelyen való szavazáshoz szükséges szabályos választási anyagot. VAGY 2.3b. hogy a választási bizottságtól átvett választási anyag átvizsgálásával a szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy hiányzik:, amiről a szavazatszámláló bizottság azonnal tájékoztatta a választási bizottságot. 3. A szavazatszámláló bizottság... órakor megnyitotta a szavazóhelyet. 4. A szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyre elsőként érkezett szavazó: (családi és utónév és a jelenlétében ellenőrizte a szavazóurnát. névjegyzék szerinti sorszám) Miután megállapították, hogy a szavazóurna üres, a szavazatszámláló bizottság tagjai és az első szavazó által aláírt ellenőrzőlapot bedobták az urnába, és azt az első szavazó jelenlétében lepecsételték, majd azt követően megkezdődött a szavazás. 5. A szavazóhelyen más személy segítségével választó (vak, mozgáskorlátozott és írástudatlan (szám) személy) szavazott. 6. Szavazóhelyen kívül választó szavazott. (szám) 7a. A szavazás egész idő alatt a legnagyobb rendben folyt. VAGY 7b. A szavazás során a következő történt: (Föl kell tüntetni az olyan eseményeket, amelyek kihatással voltak a szavazás menetére, különösen a szavazás esetleges félbeszakításának okát és időtartamát. Ha bővebb ismertetésre van szükség, azt külön mellékletként kell csatolni ehhez a jegyzőkönyvhöz.)

5 Број: СТРАНА 85. OLDAL szám. 8a. A szavazóhelyen nem voltak jelen bel- és/vagy külföldi megfigyelők. VAGY 8b. A szavazóhelyen jelen voltak bel- és/vagy külföldi szervezetek: megfigyelői. 9. A szavazóhelyet a bizottság órakor zárta be, és a szavazás befejeződött. 10. A szavazóhely bezárását követően a szavazatszámláló bizottság az alábbi módon megkezdte a szavazási eredmény megállapítását: megállapította a fölhasználatlanul maradt szavazólapok számát, a választóinévjegyzék-kivonaton bekarikázott sorszámok összeszámolásával megállapította a szavazásra jelentkezett választók teljes számát, kinyitotta a szavazóurnát, és abban MEGTALÁLTA NEM TALÁLTA MEG az ellenőrzőlapot, az érvényes szavazólapokat elkülönítette az érvénytelenektől, és megállapította az érvénytelen szavazólapok számát, megállapította az érvényes szavazólapok és az egyes választási listákra leadott szavazatok számát. 11. A szavazólapok megszámlálása után külön borítókba helyezte és lepecsételte a fölhasználatlanul maradt, az érvénytelen és az érvényes szavazólapokat. 12. A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a községi képviselőtestületi tagok választásán a sorszámú szavazóhelyen a következő szavazási eredmény született: a választóinévjegyzék-kivonat és a választói névjegyzékben megejtett utólagos változtatások jegyzéke szerint a BEJEGYZETT VÁLASZTÓK teljes száma: az ÁTVETT szavazólapok száma a FÖL NEM HASZNÁLT szavazólapok száma a SZAVAZÁSRA JELENTKEZETT VÁLASZTÓK (a választóinévjegyzék-kivonat és a választói névjegyzékben megejtett utólagos változtatások jegyzéke bekarikázott sorszámainak) teljes száma a SZAVAZÓURNÁBAN talált SZAVAZÓLAPOK teljes száma az ÉRVÉNYTELEN szavazólapok száma az ÉRVÉNYES szavazólapok száma AZ EGYES VÁLASZTÁSI LISTÁK az alábbi számú SZAVAZATOT kapták: Sorszám 1. A választási lista neve (A szavazólapon szereplő sorrendben feltüntetni mindegyik választási listát) A listára leadott szavazatok száma

6 Број: СТРАНА 86. OLDAL szám 13.a. A szavazatszámláló bizottsági tagoknak a szavazóhelyi szavazás lebonyolításának eljárására NEM VOLT észrevételük VAGY 13.b. A szavazóhelyi szavazás lebonyolításának eljárására az alábbi szavazatszámláló bizottsági tagoknak volt észrevételük: (Az észrevételeket külön mellékletben kell ismertetni, amely e jegyzőkönyv elválaszthatatlan része) 14. A szavazatszámláló bizottság döntése értelmében e jegyzőkönyv első példányát a választási anyaggal együtt azonnal továbbítani kell a választási bizottsághoz. Erre a szavazatszámláló bizottság az elnököt és az alábbi bizottsági tagokat jelöli ki:. 15. A szavazatszámláló bizottság a jegyzőkönyv második példányát azonnal kitűzi a szavazóhelyen, egy-egy példányt pedig átad a szavazóhelyen legtöbb szavazatot szerzett négy választási lista beterjesztőjét képviselő alábbi tagoknak: (a bővített összetételű bizottság tagjának családi és utóneve, aláírása) (a bővített összetételű bizottság tagjának családi és utóneve, aláírása) (a bővített összetételű bizottság tagjának családi és utóneve, aláírása) (a bővített összetételű bizottság tagjának családi és utóneve, aláírása) 16. A szavazatszámláló bizottság órakor fejezte be a munkát. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG: (a szavazatszámláló bizottság elnökének családi és utóneve, aláírása) (a szavazatszámláló bizottság tagjának, illetve taghelyettesének családi és utóneve, aláírása) (A 2. pont alattiaknak megfelelően föl kell tüntetni minden egyes bizottsági tagot) 6. sz. KKT-nyomtatvány

7 Број: СТРАНА 87. OLDAL szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK VÁLASZTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT VÁLASZTÁSI ANYAGNAK A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL VALÓ ÁTADÁSÁRÓL ÉS A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL VALÓ ÁTVÉTELÉRŐL 1. A Magyarkanizsa községbeli szavazóhely szavazatszámláló bizottsága a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok választására április 24-én a sz. szavazóhelyen tartott szavazás lebonyolítása után az alábbi választási anyagot adta át a Magyarkanizsai Községi Választási Bizottságnak: 1. A szavazatszámláló bizottságnak a szavazóhelyen való szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatban kifejtett működéséről készült jegyzőkönyv 2. A szavazóhelyen való szavazáshoz használt hitelesített választóinévjegyzék-kivonat 3. db fölhasználatlan szavazólap 4. db érvénytelen szavazólap 5. db érvényes szavazólap 6. Ellenőrzőlap 7. Egy szavazóurna 8. Két szavazóparaván 9. A választó jobb mutatóujjának megjelölésére szolgáló permetszóró és UV-lámpa 10. Pecsételési kellék 11. Írószer 12. Gyertya. 2. A Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság átvette a jelen jegyzőkönyv alpontjában fölsorolt választási anyagot. 3. A választási anyag átadás-átvételén jelen voltak választási listát beterjesztők alábbi képviselői: A szavazatszámláló bizottságnak és a választási listát beterjesztők képviselőinek nem volt észrevételük az alábbi észrevételük volt a választási anyag átadás-átvételére: 5. A jegyzőkönyv két egyező példányban készült, ezek egyike a Községi Választási Bizottságnál marad, a másik pedig a szavazatszámláló bizottságnál. Kelt:,,. órakor (helység)

8 Број: СТРАНА 88. OLDAL szám A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG ELNÖKE: A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG NEVÉBEN: A jelen levő szavazatszámláló bizottsági tagok: 7. sz. KKT-nyomtatvány J E G Y Z Ő K Ö N Y V A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGNAK A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TAGOK ÁPRILIS 24-ÉN TARTOTT VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KIFEJTETT MŰKÖDÉSÉRŐL 1. A bizottság ülése órakor, -án/-én kezdődött. 2. A bizottság ülésén megjelentek: 1) (a bizottság elnökének családi és utóneve) 2) (a bizottság titkárának családi és utóneve) 3) (bizottsági tag családi és utóneve) (A 2. pont alattiaknak megfelelően föl kell tüntetni minden jelen levő bizottsági tagot, a bizottsági titkárt, titkárhelyettest) 3. A bizottság megállapította, hogy a községben levő összesen szavazatszámláló bizottság közül (szám) (szám) szavazatszámláló bizottságtól kapta meg a választási anyagot. 4. а) A bizottság megállapította, hogy a helyhatósági választásokról szóló törvény rendelkezéseit lényegesen sehol sem sértették meg, ezért a szavazást egyetlen szavazóhelyen sem semmisítette meg. b) A törvény lényegi sérelme miatt a bizottság összesen szavazóhelyen, nevezetesen: (szám) megsemmisítette a szavazást, és (feltüntetni mindazokat a szavazóhelyeket, amelyeken a szavazást megsemmisítette) elrendelte, hogy ezeken a szavazóhelyeken án/-én meg kell ismételni a szavazást. Megjegyzés: az а) vagy b) bekezdést át kell húzni. 5. A szavazatszámláló bizottságoktól átvett választási anyag alapján a bizottság megállapította: hogy az átadott szavazólapok teljes száma: hogy a fölhasználatlan szavazólapok száma: hogy a választóinévjegyzék-kivonatok szerint az összesen bejegyzett választók száma: hogy a választóinévjegyzék-kivonatok szerint a szavazásra jelentkezett választók száma: hogy az érvénytelen szavazólapok száma:

9 Број: СТРАНА 89. OLDAL szám hogy az érvényes szavazólapok száma: hogy a szavazatszámláló bizottságoknak a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok választására irányuló szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmény megállapításával kapcsolatban kifejtett működéséről fölvett jegyzőkönyvek szerint szavazóhelyen kívül szavazottak száma: hogy az egyes választási listák az alábbi számban szereztek szavazatot és mandátumot: Sorsz. A választási lista neve A listára leadott szavazatok száma A lista által szerzett mandátumok száma (A szavazólapon szereplő sorrendben föl kell tüntetni minden egyes választási lista adatait) 6. A Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság tagjainak volt észrevételük nem volt észrevételük a választási eredmény megállapítására. Az észrevételek: 7. A bizottság úgy döntött, hogy a választási eredményeket azonnal közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. 8. A bizottság -án/-én órakor befejezte a munkát. A bizottság titkára: A bizottság elnöke: (családi és utónév, aláírás) (családi és utónév, aláírás) 1. A bizottság tagjai: (családi és utónév, aláírás) (Az 1. pont alattihoz hasonlóan föl kell tüntetni minden jelen levő bizottsági tagot,) A helyhatósági választásokról szóló törvény 28. szakasz 8. bekezdése (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07., 34/10. alkotmánybírósági határozat és 54/11. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság március 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi

10 Број: СТРАНА 90. OLDAL szám D Ö N T É S T a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok április 24-ére kiírt választásán használandó szavazólapok és a szavazóurna vizsgálatára szolgáló ellenőrzőlap tartalmának, formájának és külalakjának megállapításáról, a nyomdász kijelöléséről, a szavazólapok nyomtatása, kézbesítése és kezelése módjának és ellenőrzésének meghatározásáról 1. A magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok választására szolgáló szavazólapok (2 KKT nyomtatvány) tartalmát a bizottság a helyhatósági választásokról szóló törvény 30. szakaszával (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07., 34/10. alkotmánybírósági határozat és 54/11. sz.) összhangban állapítja meg. 2. A magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok választására szolgáló szavazólapokat világos narancssárga (PANTONE PMS 148) színű, A 4 formátumú papírra kétnyelvűen, azaz szerb nyelven cirill és latin betűkkel, alatta pedig magyar nyelven és magyar betűkkel fekete nyomdafestékkel kell kinyomtatni. A szavazólapokat a Magyarkanizsai Községi Választási Bizottság (a továbbiakban: KVB) nyomdai bélyegzőlenyomatával kell hitelesíteni. 3. A bizottság ELRENDELI, hogy a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok április 24-én tartandó választására a szavazólapokat és egyéb választási anyagot a MAGYARKANIZSAI FOTOGRAFIKA ÖNÁLLÓ KISIPARI MŰHELY (cégjegyzékszáma: , adószáma: , székhelye: Magyarkanizsa, Munkás utca 56) nyomdájában kell nyomtatni. A nyomtatandó szavazólapok számának meg kell egyeznie a választói névjegyzékben szereplő választók számával. A szavazólapok teljes számát a KVB határozza meg. A szavazólap mintapéldányát a KVB állítja össze, majd aláírásával és a KVB bélyegzőjével a bizottság elnöke hitelesíti. A szavazólap hitelesített mintapéldányát át kell adni a nyomdának, hogy annak alapján elkészítse a grafikai lemezeket. A nyomtatási eljárás a grafikai lemezeknek a nyomdagépbe való behelyezésével a KVB meghatalmazott képviselőinek és a választási listát beterjesztők képviselőinek jelenlétében kezdődik. A nyomdagép beindítása után a szavazólapok első példányait a helyszínen mindaddig meg kell semmisíteni, amíg a kinyomtatott szavazólap nem felel meg az optimális grafikai szabványnak. Az optimális grafikai szabványt elsőként teljesítő kinyomtatott szavazólapot a KVB képviselője egybeveti a szavazólap hitelesített mintapéldányával. Ha a KVB képviselője azt állapítja meg, hogy a szavazólap kinyomtatott példánya egybevág a hitelesített mintapéldánnyal, akkor a megállapított példányszámban engedélyezi a szavazólapok nyomtatását. A nyomtatás befejeztével a KVB képviselőinek, a választási listát beterjesztők és a nyomda képviselőinek jelenlétében a grafikai lemezek kidolgozásának számítógépes előkészítését és magukat a grafikai lemezeket azonnal meg kell semmisíteni. A számítógépes előkészítés és a grafikai lemezek megsemmisítéséről jegyzőkönyvet kell fölvenni, a megsemmisített grafikai lemezeket pedig át kell adni a KVB-nek. 4. Az ellenőrzőlapot (3 KKT nyomtatvány) lila (PANTONE PMS 527) színű, A 4 formátumú papírra kétnyelvűen, azaz szerb nyelven cirill és latin betűkkel, alatta pedig magyar nyelven és magyar betűkkel fekete nyomdafestékkel kell nyomtatni. 5. A szavazólapok nyomtatását a KVB a tagjai révén felügyeli és ellenőrzi. A választási listákat beterjesztők képviselői jogosultak jelen lenni a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál, a KVB-hez és a szavazatszámláló bizottságokhoz való kézbesítésüknél. A KVB kellő időben értesíti a választási listákat beterjesztőket arról, hogy képviselőik jogosultak jelen lenni a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál és kézbesítésénél, valamint hogy e műveletek hol zajlanak, és mikor kezdődnek. A választási listát beterjesztőnek a KVB részére meg kell küldenie annak a meghatalmazott személynek a nevét, aki majd jelen lesz a szavazólapok nyomtatásánál, számlálásánál, csomagolásánál és a választások lebonyolításában illetékes szerveknek való kézbesítésüknél. 6. Ezt a döntést közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában. Szám: /2016-I/B Kelt: Magyarkanizsán március 30-án

11 Број: СТРАНА 91. OLDAL szám KASZA ATTILA, ELNÖK MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TARTALOM VÁLASZTÓJOGI IGAZOLÁS szavazóhelyen kívül történő szavazásra...81 SZAVAZÓLAP a Magyarkanizsai Községi Képviselő-тestület tagjainak megválasztására...81 A szavazóurna szabályosságát ELLENŐRZŐ LAP...82 JEGYZŐKÖNYV a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok választására irányuló szavazás lebonyolításához szükséges választási anyagnak a magyarkanizsai községi választási bizottság részéről való átadásáról és a szavazatszámláló bizottság részéről való átvételéről...82 JEGYZŐKÖNYV a szavazatszámláló bizottságnak a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok választására irányuló szavazás lebonyolításával és a szavazási eredmények megállapításával kapcsolatban kifejtett működéséről...84 JEGYZŐKÖNYV a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok választására irányuló szavazás lebonyolításához használt választási anyagnak a szavazatszámláló bizottság részéről való átadásáról és a magyarkanizsai községi választási bizottság részéről való átvételéről...87 JEGYZŐKÖNYV a Magyarkanizsai Községi Választási Bizottságnak a magyarkanizsai községi képviselőtestületi tagok április 24-én tartott választásával kapcsolatos eredmény megállapításával kapcsolatban kifejtett működéséről...88 DÖNTÉS a magyarkanizsai községi képviselő-testületi tagok április 24-ére kiírt választásán használandó szavazólapok és a szavazóurna vizsgálatára szolgáló ellenőrzőlap tartalmának, formájának és külalakjának megállapításáról, a nyomdász kijelöléséről, a szavazólapok nyomtatása, kézbesítése és kezelése módjának és ellenőrzésének meghatározásáról...90

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám

Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám Број: 7. 31.03.2016. СТРАНА 92. OLDAL 2016. 03.31. 7. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a i Községi Képviselő-testület

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám

Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Број: 2. 03.02.2012. СТРАНА 15. OLDAL 2012.02.03. 2. szám Az építési területrıl szóló rendelet 19. szakaszának 3. bekezdése (Magyarkanizsa Község Hiv. Lapja, 05/10. sz.) alapján, a tervezés- és építésügyi

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám

Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 142. OLDAL 2013.04.26. 9. szám A közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény 19. szakaszának 2. bekezdése (Az SZK Hiv. Közlönye, 41/09., 53/10. és 101/11. sz.), a Magyarkanizsai

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ÁLLÁSFOGLALÁSAI A 2002. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS IDŐSZAKÁBAN A közös jelölt- és közös lista-állítással kapcsolatos egyes kérdésekről [1/2002. (II. 1.) OVB állásfoglalás]

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

É É ö Ü É ő Ü É Ö Ó Ö Ó Ü Ü Ü É É É É ö É Ó É ö Ü Ü É Ö ő ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü É Ó É ő ö ö É ö ö ő ő ö ő ö É ö É ő ű É Ü Ü ö ő É É ö ő É Ü ö ö ö Ü É É ö É É ö É É É Ü É Ü Ü ő Ő ő Ü É É ő ö Ü ö Ü

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra.

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló Időpontja: 2004. április 26. 9 óra. Jelen voltak: JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2004. április 26-i évi rendes megismételt közgyűléséről. A közgyűlés

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben