41. oldal Civil kurázsik. 48. oldal Civil VitaFórV. 51. oldal Kulturális kitekintő. 53. oldal Zongor Attila: KultúrPont Iroda: 7 év 7000 karakterben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "41. oldal Civil kurázsik. 48. oldal Civil VitaFórV. 51. oldal Kulturális kitekintő. 53. oldal Zongor Attila: KultúrPont Iroda: 7 év 7000 karakterben"

Átírás

1

2 2 civil fórum Tartalomjegyzék 5. oldal Csáki Rozália: A tudományosság és tudatosság igénye 6. oldal Kuti Éva: Kutatási irányzatok és nemzetközi együttműködés a civil szféra vizsgálatában 8. oldal Dr. Harsányi László: Nonprofit Kutatócsoport interjú 9. oldal Somai József: A civil szféra kutatása kiadványkötetekben 11. oldal Sebestyén István: Civil társadalom statisztikailag 14. oldal Nizák Péter: Demokráciafejlesztési stratégiák és a magyar civil szektor A magyarországi nonprofit szektorra irányuló demokráciafejlesztési programok a rendszerváltástól az EU-csatlakozásig 21. oldal Kinyik Margit: A nonprofit szervezetek közfeladatellátásban betöltött szerepe a magyarországi tudományos kutatásokban 25. oldal Geraldine Blake, Matthew Smerdon: Élő értékek 27. oldal Galia Chimiak: Civil szervezetek aktivistáinak tipológiája Lengyelországban emberarcú individualizmus 30. oldal Molnár Szilárd: Egyedül kuglizni, egyedül szörfölni? 34. oldal Oprics Judit: Társadalmi egyeztetés támogatása TEEN program Módszertani bemutató 38. oldal Györgyjakab Izabella: Jakabffy Elemér Alapítvány Kortörténeti Gyűjtemény 40. oldal Somai József: A Közgazdász Fórum felsőbb osztályba lépett 41. oldal Civil kurázsik Ugrin Emese, Varga Csaba: Részvételidemokrácia-kísérlet Abán, szerepe a civil társadalomban 48. oldal Civil VitaFórV itafórum Kádár Ildikó: Magyarországi civil szervezetek pályázási tapasztalatai a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) I. időszakában 51. oldal Kulturális kitekintő Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve 53. oldal Zongor Attila: KultúrPont Iroda: 7 év 7000 karakterben 54. oldal Beszámolók Romhányi András: VII. Budakalászi Találkozó 55. oldal Chris Worman, Csáki Rozália: 2%-ot Udvarhelynek az első kampány értékelése 57. oldal Nonprofit Kutatóintézetek c i v i l f ó r u c i v i l t á r s a d a l m i l a p Felelős kiadó: Egri István Főszerkesztő: Csáki Rozália Olvasószerkesztő: Szabó Attila Grafikus: Könczey Elemér Tördelőszerkesztő: Csáki Ferencz Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső m Szervezetekért Kiadja az Erdélyi Magyar Civil Alapítvány Elérhetőségek: postacím: Cluj-Napoca, OP 1, CP 1004 telefon/fax: e mail: ISSN Készült a Regiostar Nyomda és Reklámstúdió nyomdájában. Megjelenik 1000 példányban. Ára: 5 lej, a 2007-ben megjelenő négy lapszám együttes megrendelése kedvezményesen 14 lej.

3 A civil szféra mint a tudomány tárgya 3 Cuprins Pagina 4 Csáki Rozália: Pretenţia știinţei și a conștiinţeii (RO) Pagina 5 Csáki Rozália: Pretenţia știinţei și a conștiinţeii Pagina 6 Éva Kuti: Tendinţe de cercetare și colaborări internaţionale legate de analiza societăţii civice Pagina 8 Grup de Cercetare Nonprofit interviu cu dr. Harsányi László Pagina 9 József Somai: Cercetarea societăţii civice în volumuri de publicaţii Pagina 11 István Sebestény: Societatea civică din punct de vedere statistic Pagina 14 Péter Nizák: Strategii de dezvoltarea democraţiei și societatea civică din Ungaria Pagina 21 Margit Kinyik: Rolul organizaţiilor nonprofit în furnizarea serviciilor publice prin prizma cercetărilor știinţifice din Ungaria Pagina 25 Geraldine Blake, Matthew Smerdon: Valori vii Pagina 27 Galia Chimiak: Tipologia activiștilor din cadrul ONG-urilor din Polonia individualism umanitar Pagina 30 Szilárd Molnár: A juca popice, a naviga pe internet singur? Pagina 34 Judit Oprics: Susţinerea consultării publice programul TEEN Pagina 38 Izabella Györgyjakab: Fundaţia Jakabffy Elemér Pagina 40 József Somai: Revista Forumul Economic a intrat în clasificare mai mare Pagina 41 Curaj Civic Emese Ugrin, Csaba Varga: Experiment de democraţie participativă la Aba și rolul acestuia în societatea civică Pagina 48 Forum Civic Ildikó Kádár: Problematica accesării Fondurilor Structurale Pagina 51 Vedere e culturală Unitate în diversitate convorbire cu Jan Fiegel, comisarul european pentru educaţie, cultură și formare Pagina 53 Attila Zongor: Biroul KultúrPont: 7 ani în 7000 de caracteri Pagina 54 Raporturi de evenimente András Romhányi: A VII-a întâlnire la Budakalász Pagina 55 Chris Worman, Rozália Csáki: 2% pentru Odorhei evaluarea primei campanii Pagina 57 Instituţii de Cercetare Nonprofit listă de websituri F o r u m C i v i c Revista societãþii civile Editor: István Egri Redactor-șef: Rozália Csáki Corector: Attila Szabó Grafica: Elemér Könczey Tehno-redactor: Ferencz Csáki Comisia de redactare: Barna Bodó Gábor Kolumbán Tivadar Magyari László Potozky István Sebestény (HU) József Somai Dezső Szenkovics Editat de Fundaţia pentru Organizaţiile Neguvernamentale Maghiare din Transilvania Datele de contact: adresa: Cluj Napoca, OP 1, CP 1004 tel./fax: ISSN Tipărit de Regiostar, Tipografie și Studio de reclame. Apare în 1000 de exemplare. Preţ: 5 lei, la comandarea celor patru numere din anul 2007 aveţi un preţ total redus de 14 lei.

4 4 forum civic Pretenþia ºtiinþei ºi a conºtiinþei Pășim pe un răzor foarte îngust al sferei civile atunci, când vorbim despre cercetările, muncile cu pretenţii știinţifice ale sectorului. Societatea civilă din Ardeal, dar după cunoștinţele noastre nici cea a întregii ţări, nu are un institut de cercetări civice și publicaţie specifică, ce prezintă și analizează dintr-un unghi știinţific sectorul asociativ. De ce oare? Autoorganizarea civică oare nu este atât de importantă în societatea maghiară din România, să nu merite atenţie știinţifică? Sau noi înșine, cei care activizăm în cadrul ONGurilor, nu suntem oare destul de conștienţi și pretenţioși încât, să-i acordăm o atenţie mărită muncii, pe care o desfășurăm, să evaluăm efectele muncilor organizaţiilor civile a- supra comunităţii noastre mai strâmte sau mai largi, prin urmare asupra întregii societăţi? Întrebări, de care ne-am izbit tot mai puternic pe parcursul redactării numărului de faţă, fără a primii răspunsuri. Au apărut doar semne ale exclamării, că este vorba de o deficienţă, un gol, ce trebuie umplut. Pe de altă parte, ca orice alte domenii, și cercetările presupun anumite cheltuieli din păcate însă, în România nu prea auzim de subvenţii alocate cercetărilor din sfera civilă. Totuși nu este o situaţie tabula rasa, deoarece în ultimii ani au existat atenţia, retrospecţia, anumitele cercetări. Despre încercările de până acum în sfera civilă a societăţii din Ardeal, Somai József relatează pe scurt. În ultimii ani, au fost desfășurate cercetări legate de societatea civică, la nivel naţional, de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) și Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC). 1 În anul 2006, Fundaţia Pentru Organizaţiile Neguvrnamentale Maghiare din Transilvania în parteneriat cu Fundaţia pentru Cercetări Sociale Max Weber 2 au desfășurat cercetări pe tema Particularităţi, valori și deficienţe etnice și naţionale privind Ardealul, care și în prezent este cercetarea cea mai actuală, ce cuprinde sfera civilă a socetăţii maghiare din Ardeal. Ca de obicei, și de această dată neam extins privirea peste hotare. În Ungaria, cercetările civice dispun de un trecut însemnat. Am întrebat pe dr. Harsányi László, președintele fondator al unuia dintre cele mai vechi asociaţii nonprofit, de nivel înalt, care desfășoară cercetări civice, despre trecutul, prezentul și viitorul institutului. Kuti Éva, unul dintre cei mai renumiţi cercetători ai sferei civice din Ungaria, acum relatează despre situaţia internaţională. În Ungaria, graţie suportului Colegiului de Serviciu, Dezvoltare și Informare Civilă al Fondului Naţional Civic (NCA), cercetările privind sfera civilă continuă. În data de 14 mai, 2007 la Budapesta a avut loc conferinţa organizată de către Fundaţia Philos, în cadrul căreia au fost prezentate cercetările din anii , sprijinite de NCA. La fel de instructive sunt și acele sinteze de cercetări, care deși nu sunt legate de sfera civilă românească, totuși sunt cercetările unor societăţi civice foarte asemănătoare mai ales Ungaria (care ne pot fi de folos), sau cercetări ce vizează societăţi civile vezi cercetările lui Galia Chimiak din Polonia și ale lui Geraldine Blake și Matthew Smerdon din Marea Britanie, care nu sunt importante doar din punctul de vedere al mediului social dat, ci mai ales din punctul de vedere al concluziilor și învăţăturilor trase din acestea. Pe lângă cercetările din sfera civică, am acordat atenţie și acelor organizaţii civice, care desfășoară munci de cercetare cu toate greutăţile acestora, în mediul nostru social. Nu este înghesuială nici în acest domeniu, totuși există câteva instituţii, cu care ne putem mândri. De exemplu Societatea Muzeului Ardelean, Atelierul de antropologie culturală, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Fundaţia Jakabffy Elemér, și altele. Vă putem recomanda ca exemplu sinteza Fundaţiei Jakabffy Elemér. De asemenea vă prezentăm și noutăţi: datorită parteneriatului cu Centrul Cultural din Ungaria am pornit a nouă rubrică, având titlul Vederi Culturale, în care vor apărea articolele redactate de Centrul Cultural. În acest număr se va prezenta însuși Centrul Cultural, și primul articol interesant va fi interviul cu Ján Figel, comisarul european pentru educaţie, cultură și formare. Nu lipsesc nici rubricile noastre tradiţionale. În cadrul rubricii Curaj Civil puteţi citi despre încercările de democraţie prin participare civică la Aba, o localitate măruntă în apropierea Budapestei, iar în rubrica Forumul de Dezbateri Kádár Ildikó, coordonator de proiecte al Centrului Nonprofit de Informare și Training (NIOK, Budapesta) ne va împărtăși experienţele societăţii civice de acolo, totodată ajutându-ne prin aceasta să ne pregătim pentru solicitarea Fondurilor Structurale. Am întocmit și un raport despre cea de a VII. Întâlnire la Budakalász și despre rezultatele campaniei de 2% organizată de prima dată în anul acesta la Odorheiu Secuiesc. Iar la sfârșit, dar nu în ultimul rând, încheiem cu idea, să fiţi mai conștienţi în muncă și dacă nu desfășuraţi munci știinţifice, totuși analizaţi-vă activitatea, învăţaţi din propriile greșeli, căci numai așa vă puteţi dezvolta ca individ, dar și ca organizaţie. Csáki Rozália redactor-șef Tradus de Varga-Klement Silvia Noémi 1 Aceste materiale sunt la dispoziţia d-voastră pe site-ul organizaţiilor (www.fdsc.ro, Din cauza volumului acestora nu ne este posibilă republicarea lor. (Observaţia autorului.) 2 Despre cercetare și rezultatele acesteia cititorii au putut citi în Forumul Civil, numărul 2006/2, rubrica Forumul de dezbateri civice (Kiss Dénes: Despre sfera civică maghiară din Ardeal).

5 A civil szféra mint a tudomány tárgya 5 A tudományosság és tudatosság igénye Acivil szféra igen keskeny mezsgyéjén járunk, amikor a kutatásokat, a tudományos igényű munkát vesszük szemügyre a szektorban. Az erdélyi, de tudomásunk szerint a romániai civil szférának sincsen civil kutatási intézete és olyan szakmai kiadványai, amelyek tudományos igénnyel mutatnák be és elemeznék a civil szférát. Vajon miért? A civil önszerveződés jelentősége nem lenne akkora a romániai magyar társadalomban, hogy tudományos igényű odafigyelést ne érdemelne meg? Avagy mi magunk, civilek nem vagyunk annyira tudatosak és igényesek, hogy jobban szemügyre vegyük azt a munkát, amit végzünk, felmérjük azokat a hatásokat, amelyeket a civilszervezetek munkái a kisebb-nagyobb környezetükre, és ezáltal az össztársadalomra is gyakorolnak? Kérdések, melyekkel e lapszámunk szerkesztése révén csak erőteljesebben szembesültünk, de nem kaptunk válaszokat. Talán csak felkiáltójelek jelentek meg, hogy A civil önszervezõdés jelentõsége nem lenne akkora a romániai magyar társadalomban, hogy tudományos igényû odafigyelést ne érdemelne meg? Avagy mi magunk, civilek nem vagyunk annyira tudatosak és igényesek, hogy jobban szemügyre vegyük azt a munkát... hiányterületről van szó, egy űrről, amely betöltésre vár. Másrészt: mint minden más munkának, a kutatásnak is megvannak a maga költségvonzatai sajnos, nem nagyon láttunk a civil szféra kutatására meghirdetett támogatásokat Romániában. Nem tabula rasa azért ez a történet, mert volt odafigyelés, visszatekintés, kisebbnagyobb kutatási munkák is az utóbbi években. Az eddigi, erdélyi civil szférában történt próbálkozásokról Somai József számol be röviden. Az utóbbi években országos szintű, civil szférára irányuló kutatásokat a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány (FDSC) és a Közösségi Kapcsolatokért Egyesület (ARC) végzett. 1 Erdélyre kiterjedő, Kisebbségi és nemzeti sajátosságok, értékek és hiányosságok témában végzett kutatást 2006-ban az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvány partnerségben a Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvánnyal 2, mely jelenleg is az erdélyi magyar civil szférát átfogó legaktuálisabb kutatás. Ahogyan máskor, ez alkalommal is kitekintettünk a határokon túlra is. Magyarországon igencsak szép múltra tekint vissza a civil kutatás. Az egyik legrégebbi és legszínvonalasabb civil kutatásokat végző Nonprofit Kutatócsoport alapító elnökét, dr. Harsányi Lászlót kérdeztük az intézmény múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Kuti Éva, Magyarország egyik legnevesebb, a civil szférával foglalkozó kutatója ez alkalommal nemzetközi helyzetképpel jelentkezik. Magyarországon a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatásának köszönhetően élő a civil szférára irányuló kutatási munka. A Philos Alapítvány szervezésében május 14-én, Budapesten került sor arra a konferenciára, amely az NCA által ben támogatott kutatásokat mutatta be. Emellett sor került annak a kutatásnak a bemutatására is, amelyet maga az NCA rendelt meg, és amely az NCA által támogatott kutatási pályázatok monitoring vizsgálata. A monitoring vizsgálatot a Századvég Alapítvány végezte, és a rendezvényen erről Gazsó Tibor, a Századvég Alapítvány kutatási igazgatója számolt be. Kiadvány is megjelent erről a vizsgálatról, melyet az érdeklődők figyelmébe ajánlok, átfogó képet nyújt ugyanis arról, hogy milyen jellegű kiírások voltak a jelzett években, a pályázatok milyen témákra tértek ki, és milyenek is azok a szervezetek, amelyek kutatásra pályáznak. Továbbá ajánlásokat is megfogalmaznak arra vonatkozóan, hogy az elkövetkező években milyen jellegű kutatásokat támogató kiírások szolgálnák a magyarországi civil szféra fejlődését. Úgy vélem, van ahonnan tanulnunk e tekintetben. Ugyanilyen tanulságosak azok a kutatási összefoglalók is, amelyek bár nem a romániai civil szférára irányulnak, ellenben vagy nagyon hasonló civil társadalom főként Magyarország kutatásai (amelyek számunkra is tanulságosak lehetnek), vagy olyan, civil szférát célzó kutatások lásd a lengyel Galia Chimiak és a brit Geraldine Blake és Matthew Smerdon kutatásait, amelyeket nem feltétlenül az adott társadalmi környezet köt, hanem sokkal inkább a következtetéseik és a megfogalmazott tanulságok miatt figyelemre méltóak. A civil szférára irányuló kutatások mellett azokra a civilszervezetekre is odafigyeltünk, amelyek kutatói munkát végeznek, felvállalják ennek nehézségeit a mi társadalmi környezetünkben. Nincs tolongás e téren sem, de azért van néhány intézmény, amelyre büszkék lehetünk. Ilyen az Erdélyi Magyar Múzeum Egyesület, a Kulturális Antropológiai Műhely, az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja, a Jakabffy Elemér Alapítvány és még folytatható a sor. Példamutatásul figyelmükbe ajánlhatjuk a Jakabffy Elemér Alapítvány összefoglalóját. Újdonsággal is jelentkezünk: a KultúrPont Irodával kötött partnerségnek köszönhetően Kulturális Kitekintő rovat indul, melyben az Iroda által szerkesztett cikkek jelennek majd meg. E lapszámunkban bemutatkozik maga a KultúrPont Iroda, és az első érdekes cikkükként a Ján Figel oktatásért, kultúráért és ifjúságért felelős EU-biztossal való beszélgetésüket olvashatják. Hagyományos rovataink sem maradnak el. A Civil Kurázsiban az Abán, Budapesthez közeli kis településen végzett részvételi demokráciakísérletről olvashatnak, Vitafórum rovatunkban pedig Kádár Ildikó, a Nonprofit Információs és Oktató 1 A szervezetek honlapján (www.fdsc.ro, elérhetőek ezek az anyagok. Terjedelmük miatt nem vállalkozhattunk a lapunkban történő újraközlésükre. (A szerző megjegyzése.) 2 A kutatásról és ennek eredményeiről az olvasók a Civil Fórum lap 2006/2-es lapszám Civil Vitafórum rovatában olvashattak (Kiss Dénes: Az erdélyi magyar civil szféráról).

6 6 civil fórum Központ (NIOK, Budapest) programkoordinátora megosztja velünk az ottani civilek tapasztalatait, és ezáltal segítséget is nyújt ahhoz, hogy felkészüljünk a Strukturális Alapok megpályázására. Beszámolunk a VII. Budakalászi Találkozóról és a Székelyudvarhelyen idén először megrendezett 2%- os kampány eredményeiről is. Végül, de nem utolsósorban azzal a gondolattal zárjuk összefoglalónkat, hogy legyenek tudatosabbak munkájukban, és ha nem is végeznek tudományos munkát, elemezzék tevékenységüket, tanuljanak a saját hibáikból, mert csak ezáltal fejlődnek úgy egyénekként, mint szervezetként egyaránt. Csáki Rozália főszerkesztő Kutatási irányzatok és nemzetközi együttmûködés a civil szféra vizsgálatában A nemzetközi tudományos együttmûködésekben a keleteurópai kutatók ma még igen kis számban és meglehetõsen esetlegesen vesznek részt. Kutatási irányok Az alapítványok, egyesületek, szövetségek, körök, klubok, mozgalmak és a legkülönbözőbb formákban működő szolgáltató nonprofit szervezetek által alkotott szektornak a nemzetközi gyakorlatban igen sok különböző elnevezése (harmadik szektor, nonprofit szektor, civil társadalom, szociális gazdaság, társadalmi vállalkozások stb.) van. Ezek az elnevezések híven tükrözik azt a sokszínűséget, amelyet a különböző országok eltérő történelmi körülményei a gyakorlatban, a társadalmi valóság megértésére törekvő kutatók pedig az elméleti megközelítések terén kialakítottak. Ugyanakkor azt is megmagyarázzák, hogy miért olyan gyakori a fogalomzavar, a félreértés, a kutatók és kutatási irányzatok közötti konfliktus, s miért o- lyan nehéz szisztematikus nemzetközi öszszehasonlításokat végezni. A harmadik szektor kutatásának némi leegyszerűsítés árán három fontosabb (de önmagában is sokrétű) irányzatát különböztethetjük meg: A civil társadalom vizsgálata alapvetően a politikatudomány terrénuma, s a nyolcvanas, kilencvenes években főleg azokban az országokban (köztük a kelet-európai államokban) volt erős, ahol a demokratikus politikai rendszer kialakulása viszonylag későn kezdődött. Az eredeti koncepció azonban elég hamar új megközelítésekkel gazdagodott, s egyúttal sokkal elterjedtebbé is vált. Ilyen volt a társadalmi tőke társadalmi-gazdasági szerepének, valamint a társadalmi részvétel és a kormányzásba (governance) való aktív állampolgári bekapcsolódás fontosságának felismerése. A nonprofit szektor kutatása döntően a közgazdaságtan területéről indult ki. Az első elméleti és empirikus vizsgálatok valójában fehér foltok felszámolására törekedtek. Az állami és a piaci szféra közötti (egyre szélesedő) sávban működő intézményekre vonatkozóan igyekeztek megbízható pénzügyi, foglalkoztatottsági, támogatottsági és menedzsment ismereteket összegyűjteni, hogy ezekre a tudósok helytálló elméleti magyarázatokat, a kormányok pedig hatékony társadalomés gazdaságpolitikát alapozhassanak. Az elemzések eredményei azonban rendre azt mutatták, hogy a nonprofit szervezetek gazdasági és (civil) társadalmi szerepei szorosan összefonódnak. Ez az alkalmazott terminológián is nyomot hagyott: a nonprofit és a civil szektor elnevezést egyre gyakrabban alkalmazták szinonimaként, a nonprofit kutatási programok érzékelhetően nyitni igyekeztek a civil társadalomra irányuló kutatások irányába. Egészen másféle nyitásra került sor azokban a kutatói műhelyekben, amelyek az utóbbi néhány évben a szociális gazdaság (économie sociale) francia és a társadalmi vállalkozás (social enterprise) Tony Blair politikájához köthető koncepciójára építették vizsgálataikat. Ebbe a megközelítésbe sok olyan félig-meddig piaci vállalkozás (szövetkezet, önkéntes kölcsönös biztosító, segélypénztár stb.) is belefért, amely a profitszétosztás tilalmát nem tartja magára nézve kötelezőnek. Bár a nemzetközi összehasonlítás szükségessége mindhárom kutatási irány képviselői számára kezdettől nyilvánvaló volt, valóban átfogó, világméretű, egyeztetett módszertanon alapuló összehasonlító kutatást mindmostanáig csak a nonprofit szektorra vonatkozóan sikerült megszervezni. 1 Ez a Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, amely jelenleg már a harmadik szakaszánál tart, és 45 országra terjed ki. Résztvevői között a második szakasztól kezdve több kelet-európai államot (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Oroszország, Románia, Szlovákia) is megtalálhatunk. A Johns Hopkins összehasonlító program egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy égetően szükséges a nonprofit szektorra vonatkozó empirikus adatgyűjtések rendszeressé tétele és beépítése a nemzeti statisztikai rendszerekbe. Ezt a következtetést az ENSZ is magáévá tette, s a United Nations Statistical Commis- 1 Néhány országra kiterjedő kisebb összehasonlító programokra (pl. Future of Civil Society Project, The Emergence of Social Enterprise in Europe stb.) a többi területen is sor került.

7 A civil szféra mint a tudomány tárgya 7 sion felszólította a nemzeti statisztikai hivatalokat, hogy a nemzetgazdasági számlarendszer keretében állítsanak össze egy úgynevezett nonprofit satellite számlát. A számla összeállítását eddig 26 ország kezdte meg. A kezdeményezéshez a mi régiónkból egyelőre csak Csehország és Szlovákia csatlakozott. Az egységesített módszertannal dolgozó, a rendszeres statisztikai adatgyűjtésekbe illeszkedő empirikus vizsgálatok a speciális kérdésekkel foglalkozó összehasonlító programokat természetesen nem teszik fölöslegessé, legfeljebb megkönnyítik. Mindhárom kutatási irányon belül számos olyan kérdés van, amelynek megválaszolásához nélkülözhetetlenek a kutatók tudatos erőfeszítései és az együttműködés intézményesített formái. Még inkább szükség van ilyen együttműködésre ahhoz, hogy a különböző irányzatok képviselői között párbeszéd alakuljon ki, s sor kerüljön a különböző kutatási területeken elért részeredmények összevetésére és szintetizálására. A kutatók nemzetközi együttműködése Ennek a párbeszédnek és együttműködésnek az intézményhálózata kétségkívül kialakulóban van. A már ma is működő, s kizárólag vagy részben a harmadik szektor kutatására koncentráló nemzetközi tudományos társaságok a következők: International Society on Third Sector Research (ISTR): az ben alapított nemzetközi tudományos egyesület főleg kétévenkénti konferenciái, hírlevele és honlapja útján biztosítja a nonprofit kutatók közötti világméretű információcserét. Az évek során több regionális (afrikai, ázsiai, dél-amerikai) szervezete is létrejött, de az európai nonprofit kutatók hálózatát egyelőre nem sikerült létrehozni. EMES Network of Researchers on Social Enterprise: a kutatási intézmények és kutatók laza szövetségeként működő csoport közös programokkal és publikációkkal igyekszik elősegíteni az állami és a nonprofit szektor határterületein működő hibrid formák, az úgynevezett társadalmi vállalkozások vizsgálatát. European Group of Public Administration (EGPA) Permanent Study Group on the Impact of the Third Sector on Public Administration: a kutatói együttműködés eredetileg a közszférára vonatkozó tudományos eredmények kicserélését, megvitatását és továbbfejlesztését szolgálta, de néhány évvel ezelőtt önálló munkacsoportot hozott létre a nonprofit szektor vizsgálatára. Civil Society and New Forms of Governance in Europe (CINEFO- GO) Network of Excellence in Civil Society: a szervezet célja a társadalmi részvétel különböző formáinak kutatása, összehasonlítása, befolyásoló tényezőinek feltárása, s annak elősegítése, hogy az állampolgárok egyre intenzívebben és hatékonyabban vegyenek részt a társadalompolitika formálásában. International Research Symposium on Public Management (IRSPM): a kutatói együttműködés elsődleges célja a közszféra és a közszolgáltatások tudományos elemzésének fejlesztése, a tapasztalatcsere és a kutatási eredmények megvitatása. Ezen belül az évenként rendezett konferenciákon már évek óta külön szekció foglalkozik az állami és a nonprofit szervezetek együttműködésével. European PhD Network on Third Sector and Civil Society: a hálózat a nonprofit szektor és a civil társadalom vizsgálatával foglalkozó PhD hallgatók számára teremti meg a lehetőséget a találkozásra, a készülő dolgozatok prezentálására és közös kutatási elképzelések kialakítására. Az évenként rendezett találkozókra újabban kelet-európai hallgatók is meghívást kapnak. Bőven vannak tehát olyan nemzetközi szervezetek, amelyekhez a keleteurópai régió civil szférával foglalkozó kutatói csatlakozhatnának, amelyek kereteiben tesztelhetnék saját tudományos eredményeik érvényességét, s hozzájárulhatnának új kérdések és megközelítések megfogalmazásához, a jövőbeli kutatási irányok Igen kevés olyan tudományos intézményünk van, amely kellõképpen felkészült lenne nemzetközi összehasonlító programok indítására, illetve az ezek pénzügyi alapjait megteremtõ pályázatok menedzselésére. alakításához. Meg kell azonban állapítanunk, hogy ezeknek a lehetőségeknek a kihasználása egyelőre várat magára. Az előrelépéshez számos problémát kellene megoldani. Megoldásra váró problémák A nemzetközi tudományos együttműködésekben a kelet-európai kutatók ma még igen kis számban és meglehetősen esetlegesen vesznek részt. 2 A rendszerváltást követően néhány szerencsés kutató sorra kapta a meghívásokat a konferenciákra és kutatási programokban való részvételre. Egy részüket azóta is a régió szakértőjeként tartják számon, s így ők viszonylag jó eséllyel (bár egyre több pénzügyi nehézség árán) vehetnek részt a kisebb-nagyobb tudományos rendezvényeken, összehasonlító programokban. Ugyanakkor a fiatalabbaknak rendkívül nehéz bekerülniük a nemzetközi vérkeringésbe. A korábban a külföldi utakat finanszírozó támogatások és ösztöndíjak mára gyakorlatilag eltűntek. A tudományos események szervezői egyre inkább magától értetődőnek tekintik, hogy az uniós tagországokból érkező kutatók azonos feltételekkel vehetnek részt a rendezvényeken, miközben az újonnan csatlakozott országokban a jövedelmi színvonal messze elmarad a nyugat-európaitól. Az anyagi okokra visszavezethető távolmaradás azzal a következménnyel jár, hogy a kutatók új generációjának kelet-európai képviselői nem válnak ismertté a tudományos közéletben, s így nagyon ritkán (és nem annyira képességeik, teljesítményük, hanem inkább csak szerencsés véletlenek folytán) kapnak meghívást a nemzetközi kutatási programokba. Ez személyes szakmai fejlődésüket éppúgy hátráltatja, mint a kelet-európai nonprofit kutatások eredményeinek nemzetközi elismertetését. Szintén komoly gondot jelent a kelet-európai kutatási infrastruktúra viszonylagos gyengesége. Igen kevés olyan tudományos intézményünk van, amely kellőképpen felkészült lenne nemzetközi összehasonlító 2 Az ISTR-nak például (2007. március 25-i állapot szerint) mindössze 21 kelet-európai tagja van, de közülük csak 16-an dolgoznak kutatóként vagy egyetemi oktatóként. A többiek a nagy (többnyire külföldről finanszírozott) alapítványok vezetői közül kerülnek ki.

8 8 civil fórum programok indítására, illetve az ezek pénzügyi alapjait megteremtő pályázatok menedzselésére. Így legjobb esetben is csak résztvevőként kapcsolódhatunk a nyugat-európai kezdeményezők által kialakított és irányított programokhoz. Ebből az is következik, hogy hiányoznak a keleteurópai fókuszú, a saját régiónk specifikumait figyelembe vevő kutatási projektek. Ezeknek a problémáknak a megoldására csak együttes erőfeszítések révén lehet reményünk. A regionális együttműködés intenzívebbé és hatékonyabbá tétele már viszonylag rövid távon is hozzájárulhat ahhoz, hogy a kelet-európai kutatások a jelenleginél lényegesen elismertebbé váljanak, és így a nemzetközi nonprofit kutatásokra is nagyobb hatást gyakoroljanak. Kuti Éva Nonprofit Kutatócsoport nonprofit kutató Nonprofit Kutatócsoport A magyarországi civil szféra abban a szerencsés helyzetben van, hogy egy komoly civil kutatási központtal büszkélkedhet, amely nem egy ominózus irodaház létében testesül meg, hanem olyan szakemberek tömörüléseként, olyan szakmai kiadványok sokaságaként, amelyek a civil szféra életét, sajátosságait már a 90-es évek elejétől nyomon követi és dokumentálja. A Nonprofit Kutatócsoport alapító elnökét, dr. Harsányi Lászlót kérdeztük (Csáki Rozália) a kezdeményezés elindulásáról, jelenéről, és jövőjéről. Dr. Harsányi László Nemzeti Kulturális Alap elnök Nonprofit Kutatócsoport alapító elnök 1. Mikor, milyen megfontolásból jött létre a Nonprofit Kutatócsoport? Az 1990-es évek elején, látva, hogy új jelenségekre, intézményekre alapítványok, egyesületek, új állami finanszírozás stb. válaszokat kell formálni, Kuti Évával és Marschall Miklóssal gondolkodni kezdtünk mindezek szakértői megközelítéséről. Először a Gazdaságkutató Intézet (GKI) kebelén belül kezdtünk ezzel a területtel foglalkozni, majd pedig a GKI részvénytársasággá alakulását követően egyesületi formát hoztunk létre a kutatások és a kutatók együttműködésének biztosítására. 2. Kiket tömörít ma magába a Kutatócsoport? A Kutatócsoport tagjai alapvetően a civil világ kutatásával foglalkozó szakemberek, vagy ezeknek a Kutatócsoporthoz csatlakozó része. Mindegyikőjük rendelkezik fő munkahellyel, foglalkozással, a Kutatócsoport csak segít a témában való kutatási pénzek biztosításában és az eredmények megjelenítésében. 3. Melyek a Kutatócsoport fő tevékenységei? A civil szféra mely szakterületén végeztek kutatásokat az elmúlt években? Hogyan osztják meg munkájuk eredményeit a nagyközönséggel? A Kutatócsoport kutatással, kutatásszervezéssel foglalkozik. Eddig 14 kötetet jelentetett meg, és fenntart egy honlapot is (www.nonprofitkutatas.hu), ahol a megjelent kötetek zöme megtalálható. Az utolsó években a kutatások a vállalati és a lakossági adományozások vizsgálatára fókuszáltak. 4. Mérték-e fel, hogy az elmúlt évek alatt munkájukkal, kutatásaikkal mennyiben sikerült segíteni a magyar civil szférán? Ebben a formában nem, de néhány évvel ezelőtt szerkesztettünk egy tájékoztató sorozatot Mit kell tudni a nonprofit kutatásokról? címmel, amely a civil szférán túlmenően eljutott a sajtóhoz, a politikusokhoz és a jelentősebb adományozókhoz. 5. Ki a fő támogatójuk? Pályázati pénzekből dolgozunk, a fenntartási öszszegeket a Nemzeti Civil Alap (NCA) biztosítja. 6. Melyek az elkövetkező évre szóló terveik? Néhány területen jelentős ismerethiányt tapasztalunk. Ilyen például a civil szféra rekrutációs, utánpótlási helyzete, a civil szféra tömegkommunikációs jelenlétének elemzése. Ha sikerül, az ezekre vonatkozó kutatásokat szeretnénk megszervezni.

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső

Szerkesztői bizottság: Bodó Barna Kolumbán Gábor Magyari Tivadar Potozky László Sebestény István (HU) Somai József Szenkovics Dezső 2 civil fórum Tartalomjegyzék Cuprins 3. oldal Somai József: Civil felelősség 4. oldal Csáki Rozália: Kényszer vagy felismerés? 5. oldal Scsaurszki Tamás: Hálózatok 8. oldal Bullain Nilda: Európai civil

Részletesebben

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54.

Civil kurázsik. 42. oldal Gila Károly: Kell(ene) a civil összefogás Erdélyben! Civil vitafórum. Kulturális kitekintő. Beszámoló. 54. 2 civil fórum Tartalomjegyzék 3. oldal Bodó Barna: Civil érdek védelem 6. oldal Csáki Rozália: A gondolattól a cselekedetig 8. oldal Sebestény István: Civil érdekkép 9. oldal Szenkovics Dezső: Integrációs

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám 35-56. oldal ISSN 2062-0861

Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám 35-56. oldal ISSN 2062-0861 35 Nonprofit Monitor (2010) www.nonprofitmonitor.hu 4. szám 35-56. oldal ISSN 2062-0861 Macher Judit: A magyarországi nonprofit szektor, különös tekintettel az ezredfordulóra a kutatások tükrében 1. A

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola. Nappali tagozat. Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A MAGYAR CIVIL TÁRSADALMOM FINANSZÍROZÁSI HÁTTERÉNEK

Részletesebben

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől?

28. oldal Tasnádi Péter: Együttműködés a megye civil szervezeteivel. Civil VitaFórum. 47. oldal Octavian Rusu: Ki fél a civil szervezetektől? 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3. oldal Balogh Márton: A partnerségről 4. oldal Csáki Rozália: Képviseltetni vagy részt venni? 5. oldal Gáspár Mátyás: Magad uram A civil önkormányzás körvonalai 10. oldal

Részletesebben

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN A MAGYAR NONPROFIT SZEKTOR NEMZETKÖZI ÉS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN SEBESTÉNY ISTVÁN A nonprofit szektorra vonatkozó első, egyeztetett fogalomrendszert és megközelítést alkalmazó nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM CIVIL SZEMLE WWW.CIVILSZEMLE.HU V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Szerkesztőbizottság/Editorial Board Bíró Endre, Belia Anna, Harsányi László, Kirschner Péter, Kuti Éva, Marschall Miklós, Miszlivetz Ferenc, Németh Ferenc

Részletesebben

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ GESZTI JUDIT * CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ I. CIVIL TÁRSADALOM, CIVIL SZERVEZETEK Az önkéntes szerveződések szerepe a civil társadalom létrejöttében KUTI ÉVA a non-profit szervezetek

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK

A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYARORSZÁGI ÖNKÉNTESSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 1 TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETÕI ÖSSZEFOGLALÓ 2 Önkéntesség definíciója 3 Háttér 3 1. A stratégia indokoltsága 3 2. Kutatási eredmények, az önkéntesség hazai

Részletesebben

Mindengyerek Konferencia

Mindengyerek Konferencia Mindengyerek Konferencia, 2009. január 19-21. ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány Miniszterelnöki Hivatal Szociális

Részletesebben

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés

Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Sasvári Nóra Civil szervezetek és az Európai Unió Civil érdekérvényesítés Nemzetközi Tanulmányok Intézet Témavezető: Prof. Dr. Rostoványi Zsolt egyetemi tanár A bíráló bizottság névsora: Sasvári Nóra 2

Részletesebben

Ifjúsági közfeladatok

Ifjúsági közfeladatok Módszertan Ifjúságszakmai rendszerek Módszertan E fejezet foglalkozik az ifjúsági közfeladatok definiálásával és működésével, ide tartozik az ifjúságszakmai rendszerek (a pályázati rendszertől a kormányzati

Részletesebben

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3

A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN. Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List. Acta Civitalis 3 A CIVIL TÁRSADALOM VILÁGNÉZETBEN Írta: Lester M. Salamon S. Wojciech Sokolowski Regina List Acta Civitalis 3 1 ACTA CIVITALIS 3 Sorozatszerkesztő: Sebestény István 2 The Johns Hopkins Comparative Nonprofit

Részletesebben

RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET

RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET 2 3 RÉSZVÉTEL ÉS KÉPVISELET Az egri civil hálózati együttműködés jelentősége, tapasztalatai a helyi társadalomfejlesztésben Eger, 2012 4 F. Gál Sándor Csathó Tibor: RÉSZVÉTEL ÉS

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért

CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL. Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért CNNy MÁSODIK JELENTÉS A NEMZETI STRATÉGIAI ANYAGOK TERVEZÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGÁRÓL Civilek a Nemzeti Fejlesztési Terv Nyilvánosságáért A kézirat lezárva: 2005. szeptember 30. A jelentés az Ökotárs Alapítvány

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában

A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában és az egészségpolitikai folyamatok befolyásolásában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA POLITIKATUDOMÁNYI PROGRAM Programvezető: Pálné Dr. Kovács Ilona A civil szervezetek részvételi lehetőségei az egészségügyi

Részletesebben

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN,

STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ELMÉLETILEG STRATÉGIAI CSELEKVÉSEN INNEN, ILLÚZIÓKON TÚL RÉGI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ KIHÍVÁSOK MAGYARORSZÁG CIVIL TÁRSADALMÁBAN ÉS NONPROFIT SZEKTORÁBAN 1 Kuti Éva A magyarországi civil társadalom és a nonprofi

Részletesebben

MIT ÉRDEMES TUDNI A kormányzati szakembereknek A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL?

MIT ÉRDEMES TUDNI A kormányzati szakembereknek A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? MIT ÉRDEMES TUDNI A NONPROFIT KUTATÁSOKRÓL? A Gyakorlat és Kutatás Program támogatója a Charles Stewart Mott Foundation A Program Tanácsadó Testülete Benkô Ágota Csizmár Gábor Czike Klára Farkas István

Részletesebben

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa

A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa n Közelmúlt n Bemutatkozunk n Ifjuság n Visszatekintés n Gazdasági rovat n Pályázatok n NCA hírek n Könyvajánló A Regionális Civil Központ Alapítvány idõszaki kiadványa 2005. VII. évf. 2. szám bemutatkozunk

Részletesebben

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete...

Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... Előszó... 7 I. A HARMADIK SZEKTOR... 9 HARSÁNYI LÁSZLÓ... 9 A harmadik szektor... 9 CSANÁDY DÁNIEL... 24 A civil társadalom szerkezete... 24 GÁSPÁR MÁTYÁS... 33 Magad uram A civil önkormányzás körvonalai...

Részletesebben

Osváth László A NONPROFIT SZEKTOR FÖLDRAJZI KÉPE MAGYARORSZÁGON

Osváth László A NONPROFIT SZEKTOR FÖLDRAJZI KÉPE MAGYARORSZÁGON EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr. Monostori Miklós DSc egyetemi tanár FÖLDRAJZ METEOROLÓGIA PROGRAM Vezető: Dr. Gábris Gyula DSc egyetemi tanár

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Biztonságpolitikai ismeretek védelmi igazgatási vezetők részére IV.

Biztonságpolitikai ismeretek védelmi igazgatási vezetők részére IV. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Biztonságpolitikai ismeretek védelmi igazgatási vezetők részére IV. A rendszerváltás utáni civil szerveződések, nonprofit szervezetek

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben