Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV"

Átírás

1 Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV a TÁMOP A-12/ Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA című pályázathoz kapcsolódó FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ OKJ száma: szakma oktatásához 2012/

2 Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló évi CLVII. törvény (a továbbiakban Szt.) 92. (27) bekezdése alapján készült. I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tanterv a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény, a szakképzésről szóló módosított évi CLVII. törvény, valamint az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet, az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII.9.) Kormányrendelet, a Festő, Mázoló, Tapétázó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27./2012. (VIII..27) NGM rendelet alapján készült. II. A szakképesítés alap-adatai A szakképesítés azonosító száma: Szakképesítés megnevezése: Festő, Mázoló, Tapétázó Szakmacsoport: 9. Építészet Ágazati besorolás: VI. Építőipar Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: Elméleti képzési idő aránya: 30% Gyakorlati képzési idő aránya: 70% III. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában 2 / 52

3 Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak Pályaalkalmassági követelmények: vannak IV. A szakképzés szervezésének feltételei Személyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló évi CC. törvény és a szakképzésről szóló évi CLVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. Tárgyi feltételek A jól felszerelt szaktanterem, szemléltető eszközök, számítógép vagy laptop, valamint projektor, interaktív tábla biztosításával. V. A szakképesítés óraterve - nappali rendszerű oktatásra Szakiskolai képzés összes elvi óraszáma (három évfolyamos): = 3940 óra szakmai óraszám (67%): 2640 óra ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat arány alapján elméleti óraszám: 792 óra gyakorlati óraszám: 1848 óra A szabad sáv (8-10%) nélkül a szakmai órák száma: legalább 2376, de legfeljebb 2429 a jelen tantervi ajánlás által meghatározott tartalmú és tantárgyi struktúrájú szakmai óraszám 3 / 52

4 Szakmai követelménymodulok Építőipari közös tevékenység Szobafestő, díszítő munkák Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként Tantárgyak Munka- és balesetvédelem Építőipari alapismeretek elmélet Építőipari alapismeretek gyakorlat Munkajogi és vállalkozási ismeretek Falfelület festésének, díszítésének elmélete Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata elméleti heti óraszám 1 1/9. évfolyam gyakorlati heti óraszám Összefüggő nyári gyakorlat elméleti heti óraszám /10. évfolyam gyakorlati heti óraszám Összefüggő nyári gyakorlat 3/11. évfolyam elméleti heti óraszám gyakorlati heti óraszám Mázolás elmélete Mázolás technológiája Tapétázási Tapétázási munkák elmélete / 52

5 munkák Tapétázási munkák gyakorlata Összes óra Összes óra Osztályfőnöki Testnevelés idegen nyelv kommunikáció, magyar társadalomismeret 3 0 matematika 2 1 természetismeret 2 1 közismeret összesen Összesen, jelen tantervi ajánlásban meghatározott tartalmú szakmai gyakorlati óraszám: 1676 szakmai elméleti óraszám: / 52

6 Szakmai követelménymodul Építőipari közös tevékenység Szobafestő, díszítő munkák 2. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként Tantárgyak/témakörök 6 / 52 Óraszám 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam e gy ögy e gy ögy e gy Összesen Munka- és balesetvédelem Munkavédelem Balesetvédelem Elsősegélynyújtás Építőipari alapismeretek elmélet Munkavégzés általános feltételei Építési alapismeretek Építőipari alapismeretek gyakorlat Építési alapismeretek Műszaki rajz Munkajogi és vállalkozási ismeretek Munkajogi ismeretek Vállalkozási ismeretek Falfelület festésének, díszítésének elmélete Festési technológiák, anyagok szakmai ismerete Festési munkálatok anyag- és gyártásismerete Díszítőmunkák, színelmélet, szakrajz Szakszámítás

7 Mázolási munkák fa-, fal-, fém és speciális felületeken Tapétázási munkák Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata Alapfelületek vizsgálata, bevonatrendszerek elemzése Festés készítése különböző felületeken, különböző anyagokkal Különleges festési technikák, díszítések Mázolás elmélete Alapfelületek vizsgálata Mázolás technológiája, szakszámítása Mázolóanyagok, segédanyagok Mázolás anyagának, segédanyagának anyagismerete Mázolás technológiája Alapfelület vizsgálat, bevonatrendszer elemzése Mázolás készítése különböző felületeken Tapétázási munkák elmélete Tapétázás műveleti sorrendje, eszközei, szerszámai, gépei Díszítési technológiák Szakszámítás Anyagismeret Tapéták csoportosítása, gyártásismerete Tapétázási munkák gyakorlata Felület előkészítés, előkezelés / 52

8 Ragasztóanyagok alkalmazása Tapétázás, díszítés Összesen: A három év összes óraszáma e/gy: Elméleti/gyakorlati óraszámok %-os aránya: Jelmagyarázat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 8 / 52

9 A azonosító számú Építőipari közös tevékenység megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 9 / 52

10 Munkavédelem Balesetvédelem Elsősegélynyújtás Munkavégzés általános feltételei Építési alapismeretek Építési alapismeretek Műszaki rajz Munkajogi ismeretek Vállalkozási ismeretek A azonosító számú, Építőipari közös tevékenység megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák Munka- és balesetvédelem Építőipari alapismeretek elmélet Építőipari alapismeretek gyakorlat Munkajogi és vállalkozási ismeretek Építőipari közös tevékenység Ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez Értelmezi a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti alapfogalmakat munkája során Felvonul a megfelelő eszközökkel a munkaterületre Betartja az építési technológiai folyamatok sorrendiségét Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű tárolását és figyelemmel kíséri a munkájához szükséges anyagok folyamatos utánpótlását Ellenőrzi a felhasználásra kerülő anyagokat, biztosítja azok szakszerű felhasználását Gondoskodik a munkaterület folyamatos tisztántartásáról Átadja a munkát a munkáltatójának, levonul a munkaterületről Alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás módszereit, értelmezi az építőipari rajzokat Alkalmazza a különböző szerkezetek jelölését, értelmezi a szerkezetek térbeli helyzetét Értelmezi a különböző szintű dokumentációk tartalmát, és a gyakorlatban hasznosítja azokat Betartja és betartatja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat Betartja, betartatja a foglalkozásegészségügyi előírásokat FELADATOK 10 / 52

11 Baleset, illetve veszélyhelyzet esetén munkakörének megfelelően intézkedik, elsősegélyt nyújt Használja a kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges munkavédelmi eszközöket Biztosítja az anyagok, eszközök szakszerű, biztonságos mozgatását, használatát Gondoskodik a munkavédelmi eszközök használhatóságáról Elvégzi a munkaterület kockázat elemzését, értékelését Munkavégzésre alkalmas állapotban jelenik meg a munkavégzés helyszínén Betartja és betartatja a Munka Törvénykönyve alapelveit, területi és személyi hatályát Munkaszerződést köt, betartja és betartatja a szerződésben foglaltakat Betartja és betartatja a munkavállalói és a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket Betartja és betartatja a munkaviszony megszüntetésére, megszűnésére vonatkozó szabályokat Alkalmazza a norma időre, norma rendszerre vonatkozó előírásokat Szakmai ajánlatot készít és ad SZAKMAI ISMERETEK Munka megkezdésének és végzésének feltételei Az anyagszállítás és tárolás általános szabályai A méréshez, kitűzéshez szükséges eszközök A kivitelezési munka technológia sorrendje és összefüggései Kiviteli tervek tartalma Építési dokumentációk értelmezése Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások Elsősegélynyújtás Egyéni védőfelszerelések, védőruhák Tűzvédelem Környezetvédelem, veszélyes hulladékok Szállítás, anyagmozgatás Építőipari gépek munkavédelmi előírásai 11 / 52

12 Építőipari anyagok tulajdonságai és felhasználási területük A Munka Törvénykönyve alapvető szabályai A munkavállalás alapfeltételei Munkaszerződés kötés Munkaadó, munkavállaló jogai és kötelezettségei Tételes költségvetési kiírás felépítése Vállalkozás fogalma és szerepe a gazdasági életben Vállalkozási formák Vállalkozás általános felépítése, és működtetésének feltételei Vállalkozásokról szóló jogszabályok Munkanapló vezetés A norma idő SZAKMAI KÉSZSÉGEK Építészeti jelképek értelmezése Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése Egyéni és kollektív munkavédelmi eszközök használata Információforrások kezelése Szakmai számolási készség SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Pontosság Térlátás Felelősségtudat TÁRSAS KOMPETENCIÁK Segítőkészség Konszenzus készség Határozottság MÓDSZER KOMPETENCIÁK Rendszerező képesség Problémamegoldás, hibaelhárítás 12 / 52

13 1. Munka- és balesetvédelem tantárgy (elmélet) 36 óra A tantárgy tanításának célja Az adott feladat munkavédelmi szempontból való átgondolása, a helyes munkaeszközök kiválasztására, a megfelelő munkakörnyezet megteremtése, a biztonságos munkafolyamatok megtervezése a tűz- és környezetvédelmi előírások figyelembe vételével. A figyelmetlenségből eredő sérülések, balesetek és egészségkárosodás megelőzése, illetve a véletlen balesetekből eredő károk minimalizálása. Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül Általános iskola természetismertet tantárgyból tanultak az emberi test felépítése, vérkörök, keringés, az ember vázrendszere. Kémia: égés fajtái, égés feltételei Témakörök és elemeik Munkavédelem Munkavédelmi törvény Munkaegészségügyi előírások Tűzvédelmi előírások az építőiparban Munkavégzés tárgyi és személyi feltételei Munkavédelmi eszközök és használatuk Építési terület minimális munkavédelmi és szociális előírásai Környezetvédelem, veszélyes hulladékok 14 óra Balesetvédelem 10 óra Építőipari kivitelezési biztonságtechnikai előírások Építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásai (por, zaj, rezgés, időjárás, vegyi anyagok, gépek stb.), kockázatelemzés, értékelés ismertetése Foglalkozási ártalmak Balesetvédelmi előírások gépek és szerszámok esetében Szállítási, közlekedési és anyagmozgatási előírások Elsősegélynyújtás Elsősegélynyújtás 12 óra 1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése A képzés tanteremben, szaktanteremben történik, felszereltsége laptop, projektor. 13 / 52

14 1.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói tevékenységformák A tantárgy tanítása során a következő módszereket alkalmazzuk: Egyéni, csoportos, frontális, és az előbbiek vegyes felhasználásával, melyet mindig a helyzetnek megfelelően alkalmazunk. A tanulók írásban és szóban adnak számot felkészültségükről, elsősegélynyújtásból gyakorlatban is. A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek Szintfelmérés után egyéni fejlesztéssel, felzárkóztatással és korrepetálással hozzuk be a diák lemaradását. Elemi tanulási stratégiák kialakítása és a komplex tanulási módszer együttesek alkalmazása mellett az egyes képességterületek fejlesztésének módszerei a tanórákon Az érzékelés, az észlelés fejlesztése (hibakeresés, mondat kiegészítés) A figyelem fejlesztése (jelkeresés, szókeresés, hibakeresés) Az emlékezet fejlesztése (fontos szavak kiemelése, gondolattérkép készítése, jegyzet készítése írott/hallott szövegről, kulcsszó vázlat, memória próba, szólánc) A gondolkodás fejlesztése (fogalom meghatározás) A kommunikáció fejlesztése (barkochba, folytasd a sort, konstruktív hallgatás) 1.4. A tantárgy értékelésének módja A tanulók értékelése írásbeli és szóbeli felelet, valamint a tanuló által elkészített alapján történik, a diák önértékelését folyamatosan figyelembe véve és fejlesztve. A tanulók írásban és szóban adnak számot felkészültségükről, elsősegélynyújtásból gyakorlatban is. A tanulók írásban és szóban adnak számot felkészültségükről az év közben. Félévi és évvégi vizsgákat is tartunk a féléves és éves anyagból. Érdemjegy= évközi jegyek + (3 x vizsgajegy) átlaga 1.5. A továbbhaladás feltételei A tanulók legyenek tisztában a munkavégzés tárgyi és személyi feltételeivel, valamint a munkabiztonsági balesetvédelmi és ergonómiai követelményekkel. Ismerjék z építőiparra vonatkozó tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat. Ismerjék az építési tevékenység emberre gyakorolt káros hatásait (por, zaj, rezgés stb.) és megelőzésük lehetőségeit a munkavédelemi eszközök, ismeretével és használatával. Balesetvédelmi előírásokat ismerjék, be tudják tartani és tartatni. Az elsősegélynyújtási ismeretanyagot, el tudják magyarázni és alapszinten alkalmazni is tudják. 14 / 52

15 2. Építőipari alapismeretek elmélet tantárgy (elmélet) 72 óra A tantárgy tanításának célja Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok megfelelő alkalmazása. Különféle építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok megismertetése. Kivitelezési munkafolyamatok megismertetése. Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül Általános iskolai technikából és rajzból megszerzett ismeretekre, jártasságokra és készségekre építjük a tantárgyat. Matematikából szükséges az alapműveletek biztos alkalmazása, a szögfüggvények, Pitagorasz-tétel ismerete, mértékegységek ismerete átváltása, terület-, kerület- és térfogatszámítás. Fizika: A szilárd testek alakváltozásai, a folyadékok és gázok, a hőtan, erőtan, az elektromosságtan, a mérések, az anyag belső szerkezete, a térfogat és tömegmérés, a hajszálcsövesség stb. Kémia: Az anyagismeret tanulása során nélkülözhetetlen az anyagok tulajdonságainak és alkalmazásuk területének ismerete. A víz, a savak, a bázisok, sók, szénhidrogének, zsírok, olajok, fehérjék stb. Földrajz: Térképismeret alapjai. A felhasználásra kerülő anyagok előfordulási helyei, az adott éghajlatra jellemző tulajdonságok melyek az anyag összetételére is hatással lehetnek. Biológia: Növények, állatok szerepe az egyes festékféleségek vagy kötőanyagok előállításában Témakörök és elemeik Munkavégzés általános feltételei 36 óra A kivitelezés fogalma Az építőipari szakmák tevékenységi köre Tevékenységek kapcsolata a megvalósítás folyamatában, szakmák sorrendisége Az építési munkák csoportosítása Kivitelezési munkák dokumentumai, műszaki tervek - építési engedély, bontási engedély, kivitelezési terv, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, tervrajzok, műszaki leírás, költségvetés, építési szerződés, építési napló Építési, beruházási folyamat résztvevői, feladataik és jogkörük, szakmai kommunikáció 15 / 52

16 Munkahelyi kapcsolattartás az építésvezető és a műszaki ellenőr feladata, jogköre Az építési folyamat előkészítő munkái Az építési helyszín berendezésének elemei, vonatkozó előírások gépek, raktárak, szociális ellátás létesítményei, építésirányítás helységei, elektromos hálózat, vízhálózat, csatorna, vízelvezetés, ideiglenes utak, közlekedés útvonalak kialakítása Szállítás eszközei közúton és építési területen Építési technológiák, építési módok ismertetése Munkaterület átadás-átvétel, teljesítés igazolása, levonulás dokumentálása Építési alapismeretek 36 óra Az építőipar feladata Az építőipar felosztása Települési infrastruktúra Épületek, építmények csoportosítása rendeltetés szerint, és jellemzőik Lakóépületek kialakítása, elhelyezése, tájolása Lakóépületek fajtái Lakóépületek helyiségei, azok rendeltetése és sajátosságai Épületszerkezetek Az építőipari alapanyagok felépítése, szerkezete, tulajdonságai Kivitelezési eszközök és szerszámok 2.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése A képzés tanteremben, szaktanteremben történik, felszereltsége laptop, projektor A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói tevékenységformák Szintfelmérés után egyéni fejlesztéssel, felzárkóztatással és korrepetálással hozzuk be a diák lemaradását. A tantárgy tanítása során a következő módszereket alkalmazzuk: Egyéni, csoportos, frontális, koop-módszer és az előbbiek vegyes felhasználásával, melyet mindig a helyzetnek megfelelően alkalmazunk. A tanulók műszaki rajzi szabványok, épületszerkezetek megismerése után műszaki rajzokat készítenek a tanórán, és otthon is vegyesen. A tanórán a rajzeszközök használatát megismerik, begyakorolják, az ismeretek készség szintű begyakorlása az órai közös és önálló munkavégzéssel történik, melyek rögzülését a házi feladatok elősegítenek. A szakszámítás az előbbiekben elsajátított és a gyakorlati ismeretek során megtanultak alapján történik. 16 / 52

17 A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek Elemi tanulási stratégiák kialakítása és a komplex tanulási módszer együttesek alkalmazása mellett az egyes képességterületek fejlesztésének módszerei a tanórákon Az érzékelés, az észlelés fejlesztése (hibakeresés, mondat kiegészítés) A figyelem fejlesztése (jelkeresés, szókeresés, hibakeresés) Az emlékezet fejlesztése (fontos szavak kiemelése, gondolattérkép készítése, jegyzet készítése írott/hallott szövegről, kulcsszó vázlat, memória próba, szólánc) A gondolkodás fejlesztése (fogalom meghatározás) A kommunikáció fejlesztése (barkochba, folytasd a sort, konstruktív hallgatás) Első lépés szintfelmérés, egyéni fejlesztési terv, korrepetálás A tantárgy értékelésének módja A tanulók értékelése írásbeli és szóbeli felelet, valamint a tanuló által elkészített műszaki rajz és szakszámítás alapján történik, a diák önértékelését folyamatosan figyelembe véve és fejlesztve. A tanulók írásban és szóban adnak számot felkészültségükről az év közben. Félévi és évvégi vizsgákat is tartunk a féléves és éves anyagból. Érdemjegy= évközi jegyek + (3 x vizsgajegy) átlaga 2.5. A továbbhaladás feltételei A tanulók élőszóban is alkossanak véleményt a természetes és épített környezetről, mutassák be az építmények kialakítását, funkcióit. Tudják elmagyarázni az építés folyamatát, osztályozzák az építményeket kialakításuk, funkciójuk szerint. Ismerjék a munka megkezdésének és végzésének feltételeit. Mutassák be az egyes építési műveleteket, tevékenységeket, jellemezzenek adott funkciót befogadó épületeket, rendeljenek ehhez épületszerkezeteket, helyesen határozzák meg az ennek felépítése során szükséges főbb műveleteket. Ismerjék az építészet folyamatát, az épületeket alkotó struktúrákat, tudjanak megfogalmazni építészeti igényeket, értsék meg az építészet folyamatát és a kivitelezési eszközöket és szerszámokat. A festő mázoló tapétázó munkákhoz felhasználandó anyagokat képesek legyenek megválasztani mennyiségét kiszámítani. Legyenek tisztában a kivitelezési munka technológia sorrendjével és összefüggéseivel. Az írásos és a szóbeli kommunikáció során értsék és helyesen használják a tanult szakkifejezéseket. Értelemszerűen alkalmazzák a megismert ábrázolás módokat. Ismerjék az építészeti dokumentációkat és a kivitelezési munkák dokumentumait, műszaki terveit, tudják értelmezni az építési szerződést az építési naplót pedig vezetni. 17 / 52

18 3. Építőipari alapismeretek gyakorlat tantárgy (gyakorlat) 36 óra A tantárgy tanításának célja Az építészeti alapfogalmak megismertetése és azok gyakorlati alkalmazása. Különféle építési technológiák és módszerek, valamint építési alapanyagok, kivitelezési eszközök és szerszámok megismertetése, azok megfelelő használata. Kivitelezési munkálatok előkészítése. Tervezési folyamatok ismerete, tervdokumentációk és műszaki rajzok értelmezése. Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül A szakma tanítása során tapasztaljuk, hogy szinte minden egyes témakörnél találhatók olyan ismeretek, amiket a tanulók már az általános iskolában elsajátítottak vagy a közismereti tárgyak tanulás során újabb ismeretekkel bővítenek. Fizika: A szilárd testek alakváltozásai, a folyadékok és gázok, a hőtan, az elektromosságtan, a mérések, az anyag belső szerkezete, a térfogat és tömegmérés, a hajszálcsövesség stb. Kémia: Az anyagismeret tanulása során nélkülözhetetlen az anyagok tulajdonságainak és alkalmazásuk területének ismerete. A víz, a savak, a bázisok, sók, szénhidrogének, zsírok, olajok, fehérjék stb. Földrajz: A felhasználásra kerülő anyagok előfordulási helyei, az adott éghajlatra jellemző tulajdonságok melyek az anyag összetételére is hatással lehetnek. Biológia: Növények, állatok szerepe az egyes festékféleségek vagy kötőanyagok előállításában Témakörök és elemeik Építési alapismeretek 14 óra Építészeti alapfogalmak gyakorlati alkalmazása Alapvető építési és kivitelezési technológiák alkalmazása Építési alapanyagok szakszerű használata Eszközök és szerszámok megfelelő használata Kivitelezési munkafolyamatok Engedélyeztetések Kivitelezési munkálatok megkezdése, lebonyolítása Műszaki rajz 22 óra A rajzolás alapjai A szabvány fogalma, a rajzi szabványok 18 / 52

19 Építőipari szabványok A megfelelő méretarányok Ábrázolási módok Az építészeti rajzokon használt jelölések Az építészeti rajz formai követelményei Építészeti rajzok Kiviteli tervrajz olvasása, értelmezése 3.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése A tanulókat produktív munkával lehet csak minőségi munka végzésére megtanítani. Ezért a begyakorlandó műveletekhez a szakoktató véleménye és javaslata alapján a gyakorlati oktatásvezető, ill. külső munkahelyeknél az erre hivatott munkahelyi vezető gondoskodik arról,hogy megfelelő munkahely, szerszámok, anyagok, gépek, segédeszközök álljanak rendelkezésre. Csak jól felszerelt munkahelyen lehet minőségi munkát, minőségi oktatást végezni A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói tevékenységformák Arra kell törekedni, hogy a szakmai elmélet és a gyakorlati oktatás a lehetőségekhez képest együtt fusson, egymást egészítse ki. A gyakorlati munkavégzés során a tanulóval folyamatosan beszélni kell. - Mit miért készítünk? - Miért így csináljuk? - Milyen anyagokat használunk? - Esetleg másik anyag miért nem jó? Nagyon hasznos és bevált módszer külső előadók gyártók, forgalmazók, felhasználó szakemberek által tartott bemutató előadások szervezése, akár felnőtt szakemberek jelenlétében is. A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztése többszörös plusz feladatot jelent a tanár, ill. az oktató számára. A gyakorlati munkát minden esetben szóbeli magyarázattal kell kezdeni, majd az elvégzendő feladatot bemutatni. Az egyes mozdulatokat, fogásokat a helyes műveleti sorrendben, lassított formában kell bemutatni, folyamatos, alapos magyarázattal. Helytelen munkafogásnál, hiba elkövetése esetén minden esetben fel kell hívni a tanuló figyelmét az elkövetett hibára, majd a hiba elhárítását kell megmutatni, s a tanulóval begyakoroltatni. 19 / 52

20 3.4. A tantárgy értékelésének módja Az elvégzendő munka vagy elmélet esetén egy szakmai fejezet befejezésekor az elvégzett munkát értékelni kell. Az értékelés során az elért eredményeket és a hiányosságokat is fel kell vetni. Minden esetben hivatkozni kell a munka során folyamatosan tett észrevételeket is A továbbhaladás feltételei Minden megtanult fejezet (elmélet) vagy gyakorlati munkafolyamat után csak abban az esetben léphetünk tovább, ha az előző anyagot kellőképpen megértették, elsajátították a tanulók. A hiányos ismeretek lehetetlenné teszik a szakszerű munka elvégzését. Pl.: Alaprajzok ismerete, szakszámítások, megfelelő munkakörülmények biztosítása. 4. Munkajogi és vállalkozási ismeretek tantárgy (elmélet) 32 óra A tantárgy tanításának célja A jogok és kötelezettségek megismerése munkaadói és munkavállalói oldalról. Az önálló vállalkozási tevékenység elindításához szükséges munkaügyi és pénzügyi feltételek megismerése, figyelembe véve a mindenkori munkaerőpiaci információkat. Elsajátított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tantárgy épül Hozott tudás az általános iskolából, matematika,( szorzás, osztás, összeadás, kivonás de főleg a százalék számítás ), mellette folyamatos olvasás szövegértés Témakörök és elemeik Munkajogi ismeretek 12 óra A magyar jogrendszer Munkajogi szabályozás Munkahelyi szervezetek Munkaviszony létesítése Munkaszerződés kötése A munkavállaló és munkáltató jogai és kötelességei Munkabér, pótlékok, munkaidő, pihenőidő, szabadság 20 / 52

21 Vállalkozási ismeretek 20 óra Vállalkozási formák és jellemzőik Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Vállalkozás finanszírozása (saját tőke, hitel) Pénzforgalom lebonyolítása (pénztár, bankszámla) Vállalkozás gazdálkodása (bevétel, kiadás, nyereség, veszteség) Vállalkozás megszűnése, csődeljárás, felszámolási eljárás Adózási ismeretek, adófajták, vállalkozást terhelő adók 4.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése Iskolai szaktanterem Laptop Projektor Számológép 4.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazott módszerek, tanulói tevékenységformák Ismeretek hallás útján történő megszerzése. Ismeretek olvasás útján történő megszerzése. Ismeretek frontális tanórán történő megszerzése. Projektmunka. Demonstráció. Vázlatkészítés, lényegkiemelés, kulcsszavak kijelölése, jegyzetelés. Prezentáció, kiselőadás készítése, bemutatása. Információk, ismeretek rendszerezése. Feladatlap megoldása gyakorlás. Gépek műszaki leírásának értelmezése. Mérés, az eredmény értékelése. Adminisztrációs tevékenység. Dokumentáció készítése, dokumentumelemzés. Gyakorlati feladat bemutatása. A tanulási nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolgáló módszerek Egyéni/kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással. Esetmegfigyelés, esetismertetés, esetmegbeszélés, esetelemzés, szempontsor alapján. Feladatlap közös megoldása, gyakorlás. 21 / 52

22 4.4. A tantárgy értékelésének módja Az elvégzendő munka vagy elmélet esetén egy szakmai fejezet befejezésekor az elvégzett munkát értékelni kell. Az értékelés során az elért eredményeket és a hiányosságokat is fel kell vetni. Minden esetben hivatkozni kell a munka során folyamatosan tett észrevételeket is. A tananyagban meghatározott ismeretek és vagy kompetenciák mérése a képzőhely által meghatározott módon A továbbhaladás feltételei Minden megtanult fejezet (elmélet) vagy gyakorlati munkafolyamat után csak abban az esetben léphetünk tovább, ha az előző anyagot kellőképpen megértették, elsajátították a tanulók. A hiányos ismeretek lehetetlenné teszik a szakszerű munka elvégzését. Pl.: A munkavállaló és a munkaadó jogai és kötelességei ( munkaszerződések, szabadság, bérezés, stb ) ismerete Vállalkozások alapítása ( bt, kft. Zrt, stb) Vállalkozások megszűnésének módjai. Számla készítése ( kp, átutalásos) Nyugta készítése. 22 / 52

23 A azonosító számú Szobafestő, díszítő munkák megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei 23 / 52

24 Festési technológiák, anyagok,szakmai ismerete Festési munkálatok anyag- és gyártásismerete Díszítőmunkák, színelmélet, szakrajz Szakszámítás Alapfelületek vizsgálata, bevonatrendszerek elemzése Festés készítése különböző felületeken, különböző anyagokkal Különleges festési technikák, díszítések A azonosító számú, Szobafestő, díszítő munkák megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák Falfelület festésének, díszítésének elmélete Falfelület festésének, díszítésének gyakorlata Szobafestő, díszítő munkák Felületvizsgálatot, feltárást végez, kül- és beltérben Meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálja, kül- és beltérben, az eredményeket írásos feljegyzésben, dokumentálja Szakmai javaslatot ad a felújítandó felület minősítéséről Anyagmennyiséget számol tervrajzról, és helyszínen Vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezeli Felvonul a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel Nem festendő felületeket megóv (takarást, maszkolást végez) Alapvakolat felületét javítja kül- és beltérben Sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítja (élvédő) Különböző glettanyaggal simítja a felületet kül- és beltérben Építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítja FELADATOK 24 / 52

25 Kézi, gépi csiszolással finomítja a felületet Választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végez Mészfestést készít új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe Homlokzat színezését megtervezi, elkészíti különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel Fröcskölést, durva színfröcskölést készít Határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készít Mintanyomó hengerezést készít Egyszerű díszítőelemeket helyez fel kül- és beltérben Egyszerű faerezet utánzatot fest Betartja a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat Elvégzi a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés) Munkaterületet átad SZAKMAI ISMERETEK Falfelületek vizsgálata Felvonul a munkaterületre Falfelületek előkészítése Munka megkezdésének és végzésének feltételei Munkabiztonsági és balesetvédelmi előírások Anyagszükségletet számítás (szakszámítás) Színezőanyagok A munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi szabályok Kéziszerszámos, gépi felületcsiszolás Az anyagszállítás és tárolás általános ismerete Alapfelületek anyagai 25 / 52

Szakmai program FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ OKJ: 33 582 04 1000 00 00

Szakmai program FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ OKJ: 33 582 04 1000 00 00 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ az 31 582 02 ÉPÍTMÉNYZSALUZAT ÉS FÉMÁLLVÁNY SZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ az 31 582 02 ÉPÍTMÉNYZSALUZAT ÉS FÉMÁLLVÁNY SZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ az 31 582 02 ÉPÍTMÉNYZSALUZAT ÉS FÉMÁLLVÁNY SZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 01 Ács szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 582 08 kőműves és hidegburkoló szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag

Részletesebben

PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET PANNON KINCSTÁR TANODA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY, GIMNÁZIUM, SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV SZAKMAI PROGRAM 2013-2014 1 Tartalomjegyzék ÁCS...3 A szakmai követelménymodulokhoz

Részletesebben

Szakmai program BURKOLÓ OKJ: 33 582 03 1000 00 00. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez)

Szakmai program BURKOLÓ OKJ: 33 582 03 1000 00 00. (A 32/2011. (VIII.25.) NGM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményhez) INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

HELYI TANTERV CUKRÁSZ OKJ száma: 34 811 01

HELYI TANTERV CUKRÁSZ OKJ száma: 34 811 01 Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium HELYI TANTERV a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni LÉTRA című pályázathoz kapcsolódó

Részletesebben

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2012-2013-as tanévtől szakképzést kezdő évfolyamra 34 522 04 VILLANYSZERELŐ szakképesítés szakmai programja 3 szakképző évfolyam esetén 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013.

Részletesebben

1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.7. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 542 02 CIPŐKÉSZÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló

Részletesebben

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 541 05 PÉK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 541 05 PÉK Szakmai program 2013. I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLVII.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a I. Gépészet ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ. OKJ szám: 34 582 09 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ szám: 34 582 09 HELYI PROGRAMJA 2013 1 A 34 582 09 KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ

Részletesebben

1.8. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.8. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.8. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 582 03 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS Szakmai program 2014 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 811 01 VENDÉGLÁTÁS-SZERVEZŐ -- VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés

Részletesebben

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/12-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ

2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IX. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ 2.33. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS

A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros A VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 34 522 04 HELYI PROGRAMJA 2013 1 1.71. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 522 04 VILLANYSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu. Szakképzési Kerettanterv

Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu. Szakképzési Kerettanterv Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. www.munka.hu Szakképzési Kerettanterv SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. GÉPÉSZET

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 523 02 ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (ESTI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere

Részletesebben

Az 1/9-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/9-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/9-3/11. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 34 811 01 CUKRÁSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben