A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színterea közösségi foglalkoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színterea közösségi foglalkoztató"

Átírás

1 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A fiatalkori bűnelkövetés kezelésének speciális színterea közösségi foglalkoztató dr. Velez Edit, pártfogó felügyelői szakreferens Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság TÁMOP Nyitó konferencia Siófok, március 1-2.

2 2003- Pártfogó Felügyelői Szolgálat a közösségi szankciók végrehajtásának egységes intézményi háttere Elvárások az új szervezettel szemben: Személyre szabott, individualizált szankciók: bűnismétlési kockázatok kezelése, reintegráció elősegítése Új esetkezelési technikák, beavatkozási módok kezelési programok Reintegrációs szolgáltatások A sértettek, a megsértett közösség szükségleteinek érvényesítése - helyreállító igazságszolgáltatási szempontok - helyreállító igazságszolgáltatási eszközök Végrehajtás: a társadalom új típusú részvétele

3 Pártfogó felügyelői szolgálat új feladatai Beavatkozások új kerete: Külön magatartási szabályok rendszere Kezdeményező szerep: javaslattétel a beavatkozásra Pártfogó felügyelői vélemény, környezettanulmány- külön magatartási szabály Esetkezelés változása

4 Nemzetközi dokumentumok ENSZ Minimumszabályai a szabadságelvonással nem járó szankciókról (Tokiói Szabályok, 1990) Európa Tanács R (92) 16 sz. Ajánlása a közösségi büntetések és intézkedések európai szabályairól Európa Tanács R (2000)22 sz. Ajánlása a közösségi büntetések és intézkedések európai szabályai végrehajtásának fejlesztéséről

5 Európa Tanács R (2010) 1. sz. Ajánlása a tagállamok számára, az Európa Tanács Pártfogási Szabályairól A TANÁCS 2008/947/IB KERETHATÁROZATA (2008. november 27.) a kölcsönös elismerés elvének az ítéletekre és próbaidőt megállapító határozatokra való, a próbaidő alatti magatartási szabályok és alternatív szankciók felügyelete céljából történő alkalmazásáról Közösségi szankció típusok közelítése - EU

6 A Gyermek Jogairól szóló évi ENSZ Egyezmény 40. cikk 3., 4. pont Az ENSZ minimumkövetelmény szabályai a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozóan (Pekingi Szabályok, 1985); 11. pont Az ENSZ Irányelvek a fiatalkori bűnözés megelőzésre (Riyadhi Irányelvek, 1990) Európa Tanács R (2003) 20. számú ajánlása a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerről Az Európa Tanács R (2008) 11. számú ajánlása a fiatalkorúak esetében alkalmazható büntetések és intézkedések európai szabályairól

7 Európa Tanács R (2010) 1. sz. Ajánlása a tagállamok számára az Európa Tanács Pártfogási Szabályairól 55. A felügyelet nem tekinthető pusztán az ellenőrző funkció gyakorlásának, ki kell terjednie az elkövető támogatására, segítésére és motiválására is. A felügyeletet szükség esetén össze kell kötni más, a pártfogó felügyelői vagy egyéb szolgálatok által végzett beavatkozásokkal, mint például tréningek, készségfejlesztő foglalkozások, foglalkoztatási lehetőségek, kezelés. 76. A beavatkozások a rehabilitációt, a bűnelkövetés megszűnését szolgálják, ezért konstruktívnak és a kiszabott büntetéssel és intézkedéssel arányosnak kell lenniük.

8 Európa Tanács R (2003) 20. számú ajánlása a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerről Hatékonynak tekinthető a beavatkozás, ha: A bűnelkb nelkövetői i magatartással összefüggésben lévől kriminogén szüks kségleteket célozza meg (pl. gyenge szociális készsk szségek, tanulmányi nyi lemaradás, drog használat stb.) Szoros összefüggés s van a bűnismb nismétlés s kockázata és s a beavatkozás s természete, intenzitása és s tartama közöttk Figyelembe veszi az elkövet vető tanulási képessk pességeit, lehetőségeit (strukturált, részvételen alapuló tanulási stílus) A közössk sségben hajtják k végre, v figyelembe veszi az elkövet vető otthoni környezetk rnyezetét Kognitív behaviori technikán n alapul (szociális készsk szségfejlesztés, s, indulatkezelés, problémamegold mamegoldó technikák

9 Esetkezelés Risk-Need-Responsivity (RNR) Model for Offender Assessment and Rehabilitation Kockázat-szükséglet-reflexivitás modell Kockázat elve: a beavatkozás szintjét a bűnismétlési kockázathoz kell igazítani- kire irányuljon a beavatkozás Alapja: a kriminális magatartás alakulása prognosztizálható, a bűnismétlés valószínűsége megfelelő módszerekkel bejósolható

10 Szükséglet elve: a beavatkozás során a kriminogén szükségletek kezelését kell megcélozni mit szükséges kezelni Reflexivitás: maximalizálni kell az elkövető tanulási képességét, a beavatkozásnak az elkövető tanulási stílusához, motivációjához, személyiségéhez, erősségeihez, lehetőségeihez, körülményeihez kell igazodnia hogyan kell a beavatkozást megvalósítani Általános reflexivitás (general responsivity): a viselkedés befolyásolására a kognitív behaviouri megközelítésen alapuló beavatkozási alkalmasak leginkább Speciális reflexivitás. (specific responsivity): az egyén képességeinek, körülményeinek figyelembevétele

11

12

13 1990-es, 2000-es évek. A helyreállító igazságszolgáltatás elvei érvényesítésének kívánalma III. Új reagálási módok ( New responses ) 8. pont a tagállamoknak a súlyos, rőszakos és ismétlődő fiatalkori bűnelkövetésre új és hatékonyabb de az arányosság követelményének megfelelő alternatív szankciók és intézkedések szélesebb spektrumát kell kidolgozni. Ezeknek egyaránt kell irányulni a bűnelkövető magatartásra és az elkövető szükségleteire. A szankciók és intézkedések végrehajtásába be kell vonni az elkövető szüleit és egyéb törvényes képviselőt (amennyiben ez nem tekinthető kontraproduktívnak) és ott ahol ez lehetséges és megfelelő, elő kell írni a mediációt, kárhelyreállítást és az áldozatnak való jóvátételt.

14 Az Európa Tanács R (2008) 11. számú ajánlása a fiatalkorúak esetében alkalmazható büntetések és intézkedések európai szabályairól pont Az olyan büntetéseket és intézkedéseket kell előnyben részesíteni, amelyek nevelési hatással bírnak, ugyanakkor helyreállító jellegű reakciót jelentenek a fiatalkorú által elkövetett bűncselekményre 31.1 A közösségi büntetéseket olyan módon kell végrehajtani, hogy hozzájáruljanak a fiatalkorú tanulási és szociális készségeinek fejlődéséhez.

15 Közösségi foglalkoztató Szabadságelvonással nem járó szankciók Házi őrizet Elektronikus felügyelet Próbára bocsátás Felfüggesztett szab.veszt. Feltételes szabadság Alternatív szankciók Szóbeli szankciók; Feltételes elítélés Státusz büntetések; Anyagi szankciók Elkobzás, Vagyonelkobzás Önálló mellékbüntetések; Intézkedések Felf. szv. + Pártf.felügy. Próba + Pártf.felügyelet Közérdekű munka Nappali foglalkoztató Kombinált szankciók Jóvátétel, Kompenzáció Mediáció Feltételes szabadság + pártfogó felügyelet Közösségi szankciók

16 Pártfogó Felügyelői Szolgálat felállításának és működésének szabályozási elveiről szóló 1183/2002. (X.31.) Korm. határozat A kormányhatározat a pártfogó felügyelői foglalkoztató programjain való részvétel magatartási szabályként való előírását a fiatalkorú, illetve fiatal felnőtt pártfogoltak esetében irányozza elő. BTK 82. (2) bekezdés i) pont (Büntető Törvénykönyv módosításáról szóló évi XCI. törvény 2. -a) (5) A bíróság, illetve vádemelés elhalasztása esetén az ügyész határozatában a pártfogó felügyelet céljának elősegítése érdekében külön magatartási szabályként kötelezettségeket és tilalmakat írhat elő. A bíróság, illetve az ügyész elrendelheti, hogy a pártfogolt i) vegyen részt a pártfogó felügyelő által szervezett csoportos foglalkozáson vagy a Pártfogó Felügyelői Szolgálat közösségi foglalkoztatójának programja szerinti más foglalkozáson.

17 Közösségi foglalkoztató Pártfogó felügyelői foglalkoztatók 1970-es évek Kent Conrol Unit intézmény heti hat napon való látogatása éjszakai elektronikus nyomkövetéssel nappali börtön

18 A főbb programok a következők voltak: szociális, életvezetési készségek fejlesztése, egészségügyi, jóléti programok (munkakeresés, pénzügyek), sport-foglalkozások. Fő munkamódszerük a csoportos foglalkozás volt, de egyéni foglalkozásokat is vezettek.

19 Közösségi foglalkoztató 1948-as Büntető Igazságszolgáltatási Törvény (Criminal Justice Act) ún. közösségi foglalkoztatókat (attendance centre) : év közötti fiatal bűnelkövetők számára. A fiatalok szabadidejének korlátozása, moziba és futballmeccsekre való járásuknak megakadályozása volt.

20 Közösségi foglalkoztató Ma az Egyesült Királyságban 112 ilyen központ található év közötti fiatalok számára. Attendance Centre Order közösségi szankció Célja: a fiatal szabadidejének eltöltésére alternatívák kinálása Általában hétvégente 2-3 óra, max. 36 óra, a fiatal életkorától, a bűncselekmény jellegétől függően Csoportos foglalkozás, amely a fiatalok készségeinek fejlesztésére szolgál ( írás-, olvasási készség, főzés, elsősegélynyújtás, a pénzügyek kezelése, egyéb életvezetési készségek). Szabadidő hasznos eltöltése Általában részét képezi az áldozatra gyakorolt hatás tudatosítását célzó programok Szükség esetén az alkohol-, drogfüggőséggel, szexuális egészséggel foglalkozó programok

21 Youth Rehabilitation Order 2009 novembere után elkövetett bűncselekmények Különálló közösségi szankciók egyesítése: 18 követelmény írható elő, kombinálható Az ítélkezőnek indokolnia kell, ha nem alkalmaz közösségi szankciót

22 Activity Requirement Curfew Requirement Exclusion Requirement Local Authority Residence Requirement Education Requirement Mental Health Treatment Requirement Unpaid Work Requirement (16/17 years) Drug Testing Requirement Intoxicating Substance Treatment Requirement Supervision Requirement Electronic Monitoring Requirement Prohibited Activity Requirement Drug Treatment Requirement Residence Requirement Programme Requirement Attendance Centre Requirement Intensive Supervision and Surveillance (based on the current ISSP) Intensive Fostering

23 Magyarországi helyzet Külön magatartási szabályként előírható pártfogó felügyelői programok hiánya Közösségi szereplőkkel való alacsony szintű együttműködés Pártfogó felügyelők nagy arányú leterheltsége

24 Az adott évben folyamatban volt ügyek számának változása Ügyek száma (+10,5%) (+5,9%) (+1,7%) (+3,4%) (+1,1%) (+7,8%) év év év év év év év

25 Pártfogó felügyelők leterheltsége 160,0 140,0 120,0 100,0 147,4 Pfv Kt Km Pf Ug M Össz. 80,0 60,0 70,9 66,4 49,6 58,4 40,0 20,0 0,0 4,1 5,1 0,6 0,3 0,6 Felnőtt korúakkal foglalkozó pártfogó (207 fő) 3,9 3,5 0,1 0,6 Fiatalkorúakkal foglalkozó pártfogó (185 fő)

26 Feladatok Program-centrikusság- eltérő funkciók: Új módszerek kipróbálása, kísérleti programok alkalmazása a pártfogó felügyelet területén (pl. csoportos foglalkozások, resztoratív technikák) A pártfogó felügyelet külön magatartási szabályaként előírható programok biztosítása, végrehajtása, különös tekintettel a resztoratív szemléletű és a szociális készségek fejlesztését célzó programokra Az ügyfelek társadalmi integrációját segítő, fiatalkorú, fiatal felnőtt elkövetők esetében leggyakrabban előforduló bűnismétlési kockázatokhoz igazodó szolgáltatások biztosítása: a tanulást támogató programok, az iskolakeresés segítése a munkaerő-piacra való belépést, érvényesülést segítő programok életvezetési tanácsadás strukturált szabadidős programok

27 Feladatok Kapcsolattartás: oktatási, képző intézményekkel, a foglalkoztatást elősegítő, munkaügyi szervezetekkel ifjúsági szervezetekkel szenvedélybetegeket, hajléktalanokat segítő intézményekkel, szervezetekkel a bűnelkövetők reintegrációját segítő szervezetekkel (civil szervezetek, egyházak, társintézmények) az áldozatokat segítő szervezetekkel, krízisközpontokkal A partnerszervezetek tevékenységére vonatkozó, a bűnelkövetők speciális szükségleteit figyelembe vevő adatbázis működtetése >> a pártfogó felügyelői esetkezelés kiegészítése, segítése

28 Fizikai feltételek Lokalitás Megfelelő térelrendezés, helyszínek

29 2004 Jóvá-Tett-Hely Közösségi Foglalkoztató 2006 Zöld Ház Integrációs Program

30 Eredmények Közösségi foglalkoztató- kísérleti terep Új módszerek: csoportos foglalkozások ( kognitív-behaviouri alapú, tapasztalati tanulás-élménypedagógia) resztoratív programok (jóvátételi programok, konferencia módszerek) Reintegrációs szolgáltatások

31 Tervek A programok hatékonyságának mérésére szolgáló eszközök bevezetése (A beavatkozás alapjául szolgáló kockázat/szükségletértékelési eszköz alkalmazásának bevezetése) Egyéni fejlesztő programok Resztoratív programok kiterjedtebb alkalmazása: konferencia módszer, az áldozatokra gyakorolt hatást tudatosító programok

32 Dezisztencia elmélete: A változás nem individuális döntés, hanem folyamat, amelyet különféle társadalmi kötődések, például a család, a kortárskapcsolatok, a munkavégzés, a tanulás és ezeknek az elkövető életében való szerepének a változása elősegíthet. szociális készségeinek fejlesztése elkövető társas kapcsolatainak erősítése intenzívebben ügyfélközpontúság erősítése (humán és társadalmi tőke növelése)

33 Köszönöm a figyelmet!

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS

NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCS BM/10286/2013. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS Készült: 2013. július 22-én. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal. Igazságügyi Szolgálatának. tájékoztatója a pártfogó felügyelői tevékenységről

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal. Igazságügyi Szolgálatának. tájékoztatója a pártfogó felügyelői tevékenységről A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának bemutatkozása: A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának tájékoztatója a pártfogó felügyelői tevékenységről

Részletesebben

A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetôeljárásban

A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetôeljárásban A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetôeljárásban 2010 megállapodás mediáció - mediationmediáció jóvátétel reintegráció A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 KIEMELT PROJEKT BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT A TÁRSADALMI

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.)

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009 II. Borbíró Andrea Kiss Anna Velez Edit Garami Lajos (szerk.) ISBN: 978-963-88445-0-7 Ö ISBN: 978-963-88445-2-1 Nyomdai munkák: FRESH ART

Részletesebben

Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon

Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon Helyreállító szemlélet a gyakorlatban: modellek Európában és Magyarországon I. Elvek és elméletek Dr. Fellegi Borbála, PhD Foresee Kutatócsoport (Magyarország) Kapcsolat: borbala.fellegi@foresee.hu Jelen

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés A diák és családtámogatás intézményei Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2010. A Dobbantó program az FSZK szakmai vezetésével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére, Füzesgyarmat Város Önkormányzatának BŰNMEGELŐZÉSI TERVE Elfogadása napirendhez Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május

Részletesebben

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjeinek visszavezetése a társadalomba ZÁRÓKIADVÁNY

A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjeinek visszavezetése a társadalomba ZÁRÓKIADVÁNY A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjeinek visszavezetése a társadalomba ZÁRÓKIADVÁNY a TAMOP 5.6.1A-11/4-2001 - 0009 pályázathoz Főpályázó: Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október

A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele X. évfolyam 10. szám 2004. október A TARTALOMBÓL: E számunk szerzői DR. HATVANI ERZSÉBET, KÓTA TÜN- DE, BLAHA MAGDOLNA, JAKUCS ANNA, VÁRI ESZTER, MEZEI ISTVÁN, ILLÉS

Részletesebben

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. 42/361-311, 42/561-080 42/361-676 Email: szakoly@szakoly.hu 371/2012. SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI TERVE

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

Gyermeki anyagi jogok

Gyermeki anyagi jogok Dr. Bíró Endre: Gyermeki anyagi jogok I. A gyermeki jogok fogalma és helye a jogági struktúrában A gyermeki jogok külön absztrakciós szintet képeznek a jogági struktúrában. Egyfelől a gyermeki jogok nem

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Dávid Lilla. A hazai pártfogó felügyelet intézkedésének szerepe a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésében. Doktori értekezés

Dávid Lilla. A hazai pártfogó felügyelet intézkedésének szerepe a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésében. Doktori értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája Dávid Lilla A hazai pártfogó felügyelet intézkedésének szerepe a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésében Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához

Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához Eszköztár az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátásra való áttérés céljára történő felhasználásához Az uniós alapoknak az intézményesített ellátásról a közösségi alapú

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2015. április Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2015. április Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata, lapelve... 4. oldal 1.1. Az intézmény/szolgáltatás létrehozásának

Részletesebben

dr. Lénárd Krisztina Rácz Andrea: A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai

dr. Lénárd Krisztina Rácz Andrea: A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai 1 dr. Lénárd Krisztina Rácz Andrea: A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai Gyengeségeink és kínjaink nem jelentik okvetlenül azt, hogy bűnösök vagyunk. /T. De Quincey/

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás Prevenció

Gyermekjóléti szolgáltatás Prevenció 1/24 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás Prevenció Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok

MUNKAANYAG. Kulin László. A gyermek és a szülő jogai és kötelességei. A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok Kulin László A gyermek és a szülő jogai és kötelességei A követelménymodul megnevezése: Gyermekellátási alapfeladatok A követelménymodul száma: 1868-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-003-50

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül

TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül 1 Projekt összefoglaló a megvalósítás tapasztalatai TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül Speciális

Részletesebben

A gyermekvédelem felelősség(e)

A gyermekvédelem felelősség(e) Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem felelősség(e) A k k j i k éd l h á A gyermekek jogainak védelme határon belül és kívül Budapest,2009. október 8-9. Mottó Gyengeségeink y g g és kínjaink nem

Részletesebben

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL *

HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2012 TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA ESÉLYEGYENLŐSÉGI CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁRSFINANSZÍROZOTT HAZAI PROJEKTEK MEGVALÓSULÁSÁNÁL * A tanulmány

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(.

BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA. Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer. %()(. BŰNMEGELŐZÉS ÉS ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMJA Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer Európai Szociális Alap %()(.7(7e6 $ -g9ė%( 3 TARTALOMJEGYZÉK I. Bűnmegelőzés I. Bűnmegelőzés

Részletesebben

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet

17/2003. (VI. 24.) IM rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben