Felvételi finanszírozási formákami ösztöndíjas, állami ösztöndíjas költségtérítéses. - jelentkezés: Jelentkezni legfeljebb 5 helyre lehet!!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felvételi 2013. -finanszírozási formákami ösztöndíjas, állami ösztöndíjas költségtérítéses. - jelentkezés: Jelentkezni legfeljebb 5 helyre lehet!!"

Átírás

1 Felvételi érettségi után jelentkezni lehet: alapképzésre, melynek időtartama 6-8 félév, egy szakképzettség szerezhető, de lehetőség van párhuzamos tanulmányok folytatására, a jogszabályok szerinti munkakörök betöltésére jogosít, és mesterfokozat megszerzésére ad lehetőséget, egységes, osztatlan képzésre: néhány szakon a tanulmányok (pl. állatorvos, építész, orvos, tanár stb.) félév után mesterfokozat megszerzésével zárulnak, idei változás: közismereti tárgyakból ismét kétszakos tanárképzés lesz osztatlan formában 4+1, illetve 5+1 évig, külön általános iskolai és középiskolai tanárképzés, pályaalkalmassági vizsgálat, motivációs levelet kell a jelentkezéskor benyújtani, az első helyre beírt intézményben kapott értékelést elfogadják a többi intézménynél is. felsőfokú szakképzés: A által folytatott, felsőfokú szakképzettséget adó szakképzés a felsőoktatási A felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony keretében folytatott szakképzés az felsőfokú szakképzettséget ad, újabb végzettségi szintet azonban nem. Felsőoktatási szakképzésben felsőfokú szakképzettséget tanúsító oklevelet lehet szerezni. A felsőoktatási szakképzés besorolási alapszakján való továbbtanulás esetén a felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott kreditek 75 százalékát el kell ismerni. -finanszírozási formákami ösztöndíjas, állami ösztöndíjas költségtérítéses - jelentkezés: Jelentkezni legfeljebb 5 helyre lehet!! 18 év alatti jelentkezőknél a szülőnek is alá kell írni a jelentkezési lapot. Jelentkezési lapon - a borítékot Oktatási Hivatal 1380 Bp. Pf címre kell beküldeni, lehetőleg ajánlott küldeményként az eljárási díj befizetését igazolva, a szükséges dokumentummásolatokat mellékelve -, vagy e-felvételi keretében. (E-felvételiről és általában a felvételiről - a honlapon tájékozódhattok.) A jelentkezési laphoz tartozik egy kitöltési útmutató is. A feladást igazoló postai feladóvevényt, a jelentkezési lapról készített fénymásolatot és a visszaigazoló eket a felvételi eljárás végéig őrizzétek meg! - a jelentkezés csak a díjbefizetéssel válik érvényessé. Figyelem! Egy ún. felvételi azonosítót tartalmaz a jelentkezési lap (fejlécben) és az eljárási díjak befizetésére szolgáló készpénzátutalási megbízás is. Tehát a benyújtott jelentkezési laphoz tartozó készpénzátutalási megbízáson fizesd be a díjat! (Az eredeti feladóvevényt a jelentkezési lapra felragasztani!) A befizetés igazolására a befizetésről célszerű másolatot készíteni, a jelentkezést pedig ajánlott küldeményként feladni.

2 Banki átutalásra is van lehetőség. Azonosítási célból kizárólag a regisztráció után kapott 12 jegyű felvételi azonosító számot kötelező feltüntetni a közlemény rovatban. Az átutalásról szóló bizonylat másolatát el kell küldeni az Oktatási Hivatal 1380 Budapest Pf címre. Megfelelő (dombornyomott) bankkártyáról történő fizetés is lehetséges. Átutaláskor az alábbi adatokat kell megadni: Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal Kedvezményezett számlaszáma: Átutalás összege: (az átutalás összegét a felületen a Fizetés menüpontban láthatja) Közlemény: (itt minden esetben kizárólag a 12 jegyű felvételi azonosító számot kell feltüntetni!) -díjak: a felvételi eljárás alapdíja: mindenkinek kötelező 9.000,-Ft, melyért 3 képzés megjelölésére van lehetőség (ugyanannak a képzési hely ugyanazon képzésének az államilag támogatott és költségtérítéses formájának megjelölése esetén a jelentkezési lapon a jelentkezést két sorban kell feltüntetni, de az alapdíjfizetés szempontjából egy képzésnek minősül.) az alapdíjban foglalt 3 képzésen felüli jelentkezések esetén jelentkezési helyenként ,-Ft kiegészítő díjat kell fizetni (díjfizetés szempontjából ugyanannak a képzési helynek az államilag támogatott és költségtérítéses formája itt is egy képzésnek minősül) Az eljárási díj kiszámításában segít a honlapon az eljárási díjkalkulátor. A évi általános felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok másolatának végső benyújtási határideje július 10. fontos tudnivalók: A évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az eredeti dokumentumok beküldésére nincs szükség, csak az adott dokumentum fekete-fehér, A4-es formátumú fénymásolatát kell csatolni a jelentkezéshez. E-jelentkezés esetén digitalizálva vagy postai úton lehet a dokumentummásolatokat elküldeni. A dokumentummásolatokat - a jelentkezési helyek számától függetlenül - mindig csak egy példányban kell benyújtani. A dokumentummásolatokat ne tűzd össze! A dokumentummásolatokat nem kell sem iskola, sem pedig közjegyző által hitelesíteni! Ne csatolj eredeti vagy hitelesített dokumentumot! A dokumentumot úgy másold le, hogy azon szerepeljen tulajdonosának neve. Amennyiben névváltozás miatt eltér a dokumentumon szereplő név és a jelenleg viselt név, a névváltozást igazoló dokumentummásolatot is be kell küldeni. A évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezési lapra mindig az arról leválasztható eredeti csekkszelvényt ("sárga csekket") kell felragasztani a befizetés után, banki átutalás esetén az átutalásról szóló bizonylat másolatát kell csatolni. A jelentkezési határidő után beküldött dokumentummásolatok esetén a jelentkező azonosítására szolgáló felvételi azonosító számot a dokumentummásolatokon mindig fel kell tüntetni.

3 Az elektronikus jelentkezést Ügyfélkapus jóváhagyással vagy a Hitelesítő adatlap kinyomtatásával, aláírásával, valamint az Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf címre történő postai megküldésével lehet érvényesíteni! Figyelem! Amennyiben a Hitelesítő adatlap legenerálása után, de még a jelentkezési határidő lejárta előtt bármit módosítás történik az e- felvételiben (adatmódosítás, dokumentum feltöltés stb.), úgy ismét le kell generálni a Hitelesítő adatlapot, és be kell küldeni, különben érvénytelen lesz a jelentkezésed! az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok érettségi bizonyítvány, tanúsítvány a felsőoktatási felvételi díjának igazolása középiskolai bizonyítvány (A középiskolai bizonyítvány minden olyan oldalát csatolni kell a jelentkezéshez, ami a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai eredményeket támasztja alá. Ezek tipikusan a 11. (3.) évfolyam év végi, 12. (4.) évfolyam év végi eredmények. Előfordulhat azonban, hogy a tanulmányi pontok számításához szükséges valamely kötelező tantárgyat (tantárgyakat) vagy választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) a jelentkező nem az utolsó két évben tanulta. Ebben az esetben szükséges a korábbi évek eredményeit is igazolni a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalaival. a többletpontokat igazoló dokumentumok nyelvtudást igazoló dokumentum tanulmányi és művészeti versenyeredmények igazolása sporteredmény igazolása hátrányos helyzet igazolása halmozottan hátrányos helyzet igazolása fogyatékosság igazolása - a jelentkezési sorrend a regisztrációs levél kézhezvételét követően, legkésőbb július 10-ig egy alkalommal módosítható, - pontszámítás: (alap- és osztatlan képzésben) ( pont) A tanulmányi pontok, érettségi pontok és a többletpontok összegzésével, vagy Az érettségi pontok megkettőzésével, és a többletpontok hozzáadásával. (Amelyik a jelentkezőnek kedvezőbb) Művészeti területen gyakorlati vizsga szervezhető, melyen max. 200 pont szerezhető. A felvételi pontok számítása a gyakorlati vizsga kétszerezésével és a többletpontok hozzáadásával számítható. Tanulmányi pontok: (max. 200 pont) (időkorlát nélkül számítható bármeddig) magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem, matematika, idegen nyelv és egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két legalább egy évig tanult választott természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia, földrajz) utolsó tanult két év végi érdemjegyeinek összegének kétszerese max. 100 pont (Ezekről az eredményekről bizonyítványmásolatot küldeni!) érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványon szereplő százalékos eredmények átlaga egész számra kerekítve (max. 100 pont).

4 Érettségi pontok: (max. 200 pont) Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos eredménye. (Sok szakon legalább egy tárgyból van ahol 2-ből - emelt szintű érettségi a felvételi követelmény.) Többletpontok (max.100) Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontok A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért vizsgatárgyanként 50 pont, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Ezen a jogcímen legfeljebb 100 többletpont vehető figyelembe. Nyelvtudásért járó többletpontok B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpont, C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpont. (Összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, és egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.) Előnyben részesítésért járó többletpontok Hátrányos helyzetért, tartós nevelésbe vételért, árvaságért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért jogcímenként és összesen 40 többletpont adható. Pontszámítás felsőfokú szakképzésben Tanulmányi pontok duplázásával, vagy Tanulmányi pontok + érettségi pontok vagy Érettségi pontok duplázása. (A jelentkező számára legkedvezőbb változat alapján számítják a pontot.) Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha azt július 10-ig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja. Nem vehető fel felsőoktatási intézménybe: Aki nem éri el a felvételi ponthatárt, Alap és osztatlan képzésre, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma nem éri el a 240 pontot. Felsőfokú szakképzésre, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma nem éri el a 200 pontot. A miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46. (1) bekezdése alapján a korábban csak önköltséges formában meghirdetett alapképzési szakokra a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges ponthatárokat (minimum pontszám) az alábbiak szerint határozta meg:

5 alkalmazott közgazdaságtan 465 andragógia 445 emberi erőforrások 460 gazdaságelemzés 465 gazdálkodási és menedzsment 460 kereskedelem és marketing 460 közszolgálati 440 nemzetközi gazdálkodás 460 pénzügy és számvitel 460 turizmus-vendéglátás 465 üzleti szakoktató 440 igazságügyi igazgatási 435 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 425 kommunikáció és médiatudomány 470 nemzetközi tanulmányok 465 jogász 465 Az eljárással kapcsolatos fontosabb dátumok Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem postára adásának határideje E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje Hiánypótlásra felszólítás Regisztrációs csomag kiküldése A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. 12. év végi középiskolai bizonyítvány másolata) benyújtása Módosítások, dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje március március 11. legkésőbb június 26-ig a jelentkező felszólítást kap hiánypótlásra május közepe június július 10. Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése július 24. Jogorvoslat határideje a besorolási döntés közlésétől számított 15 napon belül

6 A hallgatói szerződésről: a szak elvégzése legfeljebb másfélszeres idő alatt, a támogatott félévek száma kétszeresének megfelelő ideig hazai munkaviszony a végzés utáni 20 éven belül (több részletben is lehet) ha nem fejezi be a szakot: visszafizetni az ösztöndíj 50%-át, visszafizetni az ösztöndíj kamattal megnövelt összegét, ha nem teljesíti a hazai munkaviszonyt (erre lehet kérni éves részletfizetési kedvezményt, átvállalhatja cég) mentességekkel kapcsolatban ld. jogszabály. Diákhitel: 35 éves korig igényelhető Diákhitel 1: szabad felhasználású, most Ft/hó, változó kamatozású, idén 7,75% Diákhitel 2: kötött felhasználású: a képzési költségre (diákhitel 2, állami kamattámogatás) a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónaptól kell elkezdeni visszafizetni a törlesztő részlet arányos a jövedelemmel.

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/

A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ A 2014-es felvételi tudnivalói http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ NAPPALI KÉPZÉSEK Képz. szint ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka -rend Fin. Önköltség

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna

TOVÁBBTANULÁS - 2014. Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna TOVÁBBTANULÁS - 2014 Készítette: Chalupeckyné Guba Zsuzsanna BOLOGNAI KÉPZÉSI RENDSZER Felsőoktatási szakképzés JELENTKEZÉSI FOLYAMAT, HATÁRIDŐK 1. Tájékozódás (nyílt nap, internet) Kapacitásszámok www.felvi.hu

Részletesebben

Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a

Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a FELVÉTELI 2015 Indul a felvételi időszak 2014. December 23-től információk a - www.felvi.hu Felsőoktatási felvételi tájékoztató on-line formában( jan. 31-ig változhat) NEM LESZ NYOMTATOTT FORMA - www.oktatas.hu

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit

Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi. 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi, felsőoktatási felvételi tájékoztató: e-felvételi 2015. január 22. Készítette: Jónyer Edit Érettségi 2015. május-június Érettségi vizsga lehet: rendes előrehozott szintemelő pótló javító ismétlő

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014

Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási felvételi eljárás 2014 Gyakorlati tudnivalók a jelentkezéshez, pontszámításhoz Tájékozódás Miről tájékozódjunk?? felvételi eljárási szabályok,

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015.01.19. 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói Fontosabb határidők 2015. február 15. jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben 2015. február 23. hitelesítés 2015. július

Részletesebben

Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek

Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek Merre tovább a középiskola után? Továbbtanulási segédanyag osztályfőnököknek A határidő Meddig kell eldönteni, hogy továbbtanulsz-e? Jelentkezési határidő: 2014. február 15. Ha már van érettségid kétfajta

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL 2013.február 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2013/2014. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁSRA Módosítva a 2012. december 5-i Szenátusi ülésen Határozat száma:

Részletesebben

A kétszintű érettségi rendszere

A kétszintű érettségi rendszere A kétszintű érettségi rendszere Vizsgafajták Rendes Javító Pótló Előrehozott Kiegészítő Szintemelő Ismétlő Vizsgaidőszakok május-június mindenhol rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA 9. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM 2015. évi FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2015. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2012 2 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénnyel (a

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2012 2 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénnyel (a

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A jogszabály 2014. VIII. 23-án hatályos állapota a jogtar.hu-n http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200423.kor

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 8. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK A felvételi

Részletesebben