M E G H Í V Ó április 30-án (csütörtök) órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor"

Átírás

1 Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 30-án (csütörtök) órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem N y í l t ü l é s: 1. Beszámoló a március 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 3. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság évi beszámolójának elfogadására Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 4. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata évi költségvetésének alakulásáról Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokra vonatkozó rendelet megalkotására Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6. Javaslat a szociális rendelet módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Szociális és Egészségügyi Bizottság 7. Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által benyújtott felújítási számlák rendezésére Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8. Beszámoló a belső ellenőrzés évi vizsgálatainak tapasztalatairól Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2 2 9. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 10. Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Ifjúsági és Sport Bizottság 11. Javaslat az Eötvös József Alapítvány a gyermekekért alapítvány által a 2360 Gyál, Erdősor u. 65. sz. cím székhelyként történő használatára Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 12. Javaslat a Gyál, Erdősor u. 65. sz. alatti 4856/7 helyrajzi számú iskola megnevezésű ingatlanon lévő épületben található üresen álló szolgálati lakás oktatási célra történő hasznosítására, bérbeadására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 13. Javaslat ellátási szerződés módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi s Gazdasági Bizottság 14. Javaslat az Önkormányzat működését segítő pályázat benyújtására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 15. Javaslat a Mátyás király utcában elhelyezett forgalomcsillapító küszöbök lecserélésére Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 16. Javaslat Gyál területén járdafelújításokra tervező cég kiválasztására Előterjesztő: Tárgyalja: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17. Javaslat a gyáli 4379/11 hrsz.-ú út (Bartók Béla utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18. Javaslat a kárpátaljai magyarság támogatására Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Pénzügyi s Gazdasági Bizottság 19. Javaslat a Római katolikus. templom kertjébe fák ültetésére Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 20. Egyebek

3 3 Zárt ülés: 21. Javaslat Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Szociális és Egészségügyi Bizottság 22. Javaslat a Gyáli Közoktatásért Díj odaítélésére Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság Gyál, április 24. Tisztelettel: Pápai Mihály Polgármester

4 Tárgy: Beszámoló a március 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! A március 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: I. Pénzügyi és Adó Iroda 1./ január 1-től március 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: gépjárműadó: e Ft e Ft 42,99 % iparűzési adó: e Ft e Ft 37,71 % építményadó: e Ft e Ft % 2./ A rendelkezésre álló e Ft összegű likviditási hitelkeretet március hónapban egyetlen alkalommal sem vettük igénybe. 3./ A szabad pénzeszköz lekötésből ,- Ft a április 20-ig realizált kamat összege április 20-án az Önkormányzat által lekötött szabad pénzeszközeinek összege: ,- Ft. Megoszlása: ,- Ft lekötve napjáig 0,91 % kamatozással ,- Ft lekötve napjáig 0,73 % kamatozással. 4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei vonatkozásában ,- Ft összegű lejárt határidejű kifizetetlen számla van, amelyre pályázatot kívánunk benyújtani. II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 1./ A Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs állományában lévő 4 fő járőr kérelemmel fordult Polgármester úrhoz, melyben kérték lakhatási költségeik támogatását. Gyál Város Önkormányzata évi költségvetésének cél- és általános tartaléka során biztosított a közbiztonság támogatására összesen e.Ft-ot, melyből a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrsének állományába tartozó fiatal rendőrjárőrök költségeik enyhítésére lakhatási támogatást biztosít április - december időszakra, havi 20.e.Ft/fő vonatkozásában. Fenti támogatást a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány részére Gyál Város Önkormányzata megállapodás keretében biztosította, melyet havi szinten az Alapítvány a támogatottak által befizetett igazolások ellenében az Alsónémedi Takarékszövetkezetnél vezetett egyszámlájáról utalja az érintettek részére. Jelen beszámolóhoz mellékeljük fentiekre vonatkozó dokumentumokat. 2./ Önkormányzati ASP (Application Service Providing) csatlakozás 2015 év első felében Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 234/2013.(10.31.) sz. határozatával nyilvánította ki a KMOP kódszámú, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című pályázathoz való csatlakozását. A pályázat megvalósítása Gyál-Gomba-Mogyoród-Tápióság és Tápiószecső önkormányzati konzorciumban történik. Az önkormányzati ASP központ a csatlakozó települések számára lehetővé teszi a hatékony forrásfelhasználás mellett a belső működés támogatását, és egyes E-közigazgatási szolgáltatások nyújtását, korszerű informatikai megoldások segítségével.

5 2 Gyál az induló alkalmazások közül a gazdálkodási rendszer, az ingatlanvagyon-kataszter rendszer, a helyi adórendszer, az ipari és kereskedelmi rendszer, valamint az iratkezelő rendszer csatlakozását vállalta. Az ASP központból a szolgáltatásokat térítés nélkül használhatják a csatlakozó önkormányzatok. Az ASP pályázati támogatás Gyál városra nézve az alábbi elemekből épül fel. - projektmanagementi feladatok ellátása Ft - ASP szakrendszeri szolgáltatások bevezetése Ft - nyilvánosság biztosítása Ft - eszközbeszerzés (6 db számítógép) Ft Ez mindösszesen: Ft-ot jelent városunknak. Eddig ebből ,-Ft-ot tudtunk lehívni. Csatakozási feladatok: 1. csatlakozási és szolgáltatási szerződés megkötése 2. infrastrukturális feltételek biztosítása (hardver és háttér szoftverek) 3. igazgatás szervezési feltételek (helyi rendelet adóügyi eljárási rendelet-, szabályzatok iratkezelés-, munkafolyamatok, és munkaköri leírások ) 4. adatmigráció és paraméterezés (adatok átemelése, jogosultságok, E űrlapminták központosított modell szerint) 5. felhasználói oktatások (helyi és E learning) A oldalról tölthetők le a bővebb információk. Az önkormányzatok ASP központhoz történő csatlakozása beszerzési, igazgatásszervezési, szabályozási, migrációs és oktatási feladatok megvalósítása útján történik. A csatlakozási szerződés megkötése folyamatban van. 47 fő felhasználóra kértünk jogosultságot. A hardvereszközök beszerzése megtörtént. A felhasználói oktatások folyamatban vannak. A városunkra vonatkozó ütemterv a mellékletben található. 3./ A Williams-televízió műsorszolgáltatásának változásáról szóló tájékoztatás a beszámoló mellékletét képezi. III. Törvényességi referens január 1-től az Önkormányzat vezetésének minden törekvése ellenére Gyál Város Önkormányzata nem rendelkezik hatályos szerződéssel a helyi közösségi közlekedés tárgyában a BKK Zrt-vel, a következőkre tekintettel: december 5. napján a BKK Zrt. megküldte a következő évekre (2022. június 30-ig) irányadó támogatási szerződés tervezetét. Abban már előzetesen megállapodtunk, hogy a korábbi finanszírozási szerződés helyett a felek támogatási szerződést kívánnak kötni, tekintettel arra, hogy a támogatásként nyújtott juttatást Áfa-fizetési kötelezettség nem terheli december 9. napján ezen tervezet az Önkormányzat észrevételeivel kiegészítve visszaküldésre került a BKK Zrt. részére. Erre a BKK Zrt. egészen március 23. napjáig nem reagált, amikor is ismételten megküldte a decemberben már rendelkezésünkre bocsátott tervezetet, minimális változtatással napján egyeztető tárgyalást tartottunk a BKK Zrt. vezető munkatársaival, ahol szóban egyrészt megállapodtunk azon módosítások szükségességéről, amelyek az általunk decemberben visszaküldött szerződésen már átvezetésre kerültek (egyebek mellett a nemteljesítés vagy nem megfelelő teljesítés garanciális elemeiben, a felmondás lehetőségében a határozott idejű szerződés ellenére, továbbá a jegyés bérletvásárlás lehetőségének minél szélesebb körű biztosításában), másrészt a támogatás összegéről is egyeztettünk. Eddig Önkormányzatunk bruttó 83,3 millió forintot fizetett évente a szolgáltatásért a BKK Zrt-nek. A részükről elhangzott javaslat szerint Önkormányzat továbbra, 2015-től is ugyanezen összeg megfizetésére legyen kötelezett, azonban több érv ütköztetése után végül azt a kompromisszumos javaslatot láttam elfogadásra alkalmasnak, miszerint a támogatás összege legfeljebb évi 74 millió forint legyen. Ezen változtatások a szerződéstervezetbe ismételten beépítésre kerültek, és ezen dokumentumot az egyeztető tárgyalás másnapján a BKK Zrt. kézhez is vette. Tekintettel azonban arra, hogy az általuk vállalt időpontig, április 8. napjáig nem küldtek választ, illetve az általuk vállalt módosításokra sem tettek szövegszerű javaslatot, azt jelen testületi ülés alkalmával nem tudja tárgyalni a Tisztelt Képviselő-testület. A közösségi közlekedés tárgyában április 9. napjára összehívtam a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás érintett tagjait és a BKK-ügyében érintett egyéb települések vezetőit annak érdekében, hogy a szerződéses feltételek alakulását megvitassuk a településeken. Ezen tárgyalás során nyilvánvalóvá vált, hogy számos vonatkozásban Gyál élen jár a szerződéses feltételek kialakításában, azonban néhány olyan megoldás is elhangzott a településvezetők részéről, amelynek átvétele a mi szerződésünkbe még kedvezőbb pozíciót és még előnyösebb anyagi feltételeket eredményezhetne ennek megvalósítása érdekében további tárgyalásokat látok indokoltnak a BKK Zrt-vel.

6 3 Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert a BKK Zrt-vel való további tárgyalásokra a napján tartott egyeztető tárgyaláson elhangzottaknál kedvezőbb feltételek elérése érdekében. Határidő: 2015.december.31. Felelős: Polgármester IV. Igazgatási Iroda Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök március havi tevékenységéről készített kimutatásokat. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, április 21. Pápai Mihály polgármester

7 M E G Á L L A P O D Á S Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról évi CLXXV. törvénynek megfelelően az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatás az 54.. a)bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátását célozza. Az államháztartásról szóló CXCV. Törvény alapján Gyál Város Önkormányzata (képviseletében: Pápai Mihály polgármester) cím: 2360 Gyál, Kőrösi út és a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány (Képviseletében: Badics Ferenc elnök) cím: Gyál, Kőrösi út az önkormányzat által évben nyújtott pénzügyi támogatás átutalására, illetőleg a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételére és módjára vonatkozóan a következőkben állapodnak meg: 1. Gyál Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) képviseletében: Badics Ferenc elnök, cím: Gyál, Kőrösi út Ft, azaz hétszázhúszezer forint összeget a április 01-én létrejött támogatási szerződések alapján a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs járőrei: Nagy Gábor, Póka Máté, Galambos Gábor, Kőkuti Gergő törzsőrmesterek részére lakhatási támogatás költségeire fordítson. 2. A támogatás kizárólag az e megállapodásban meghatározott konkrét célra használható fel. 3. Konkrét cél: az Alapítvány támogatja április 01-től a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs járőreit: Nagy Gábor, Póka Máté, Galambos Gábor, Kőkuti Gergő törzsőrmestereket. Támogatottak részére ,-Ft/hó/fő összegű bérleti díj (rezsi költség) hozzájárulást lakhatási támogatás költségeire fordíthatnak. A támogatás feltétele április december 31. időszakban a tárgyhavi bérleti díjak befizetésének igazolása. Az 1. pont szerinti támogatás folyószámlára történő átutalással kerül kifizetésre: Gyál Közbiztonságért Közalapítvány (2360 Gyál, Kőrösi út ) Számlavezető bankintézet: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Számlaszám: IBAN szám: HU A kedvezményezett a kapott támogatásról a támogatási évben április 1-től december 15-ig felmerülő költségeivel számolhat el. 5. A kedvezményezettnek a kapott támogatás felhasználásáról folyó év december 15-ig el kell számolnia az Önkormányzat felé. Az elszámolást igazoló dokumentumokat 5 évig köteles megőrizni és annak ellenőrzése esetén az eredeti számlákba betekintési lehetőséget biztosítani. 6. Az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: a) a támogatott neve, címe, elérhetősége, b) a támogatás célja, összege, c) szöveges beszámoló a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, d) az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy a számlában szereplő beszerzést, szolgáltatást egyéb pályázati elszámoláshoz el nem számolja,

8 e) a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok hitelesített másolatainak csatolása), f) az elszámoláshoz leadott hitelesített másolati számlák összesítő jegyzékben kerüljenek felsorolásra. 7. A kedvezményezettnek az 5. pont szerinti elszámolást a felhasználásra vonatkozó bizonylatok hitelesített másolataival a Gyáli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának kell megküldenie. A Pénzügyi és Adó Iroda az elszámolást, illetőleg az annak részeként benyújtott bizonylatokat felülvizsgálja, melynek eredménye alapján értesíti a kedvezményezettet, hogy az elszámolást elfogadta, részben fogadta el, illetőleg nem fogadta el. Amennyiben a kedvezményezett a támogatást nem teljes egészében a 2. pontban meghatározott célra fordította, úgy az elszámolás nem, illetőleg részben elfogadottá válik és az értesítésben megjelölt támogatási összeget a kedvezményezettnek 15 napon belül az Önkormányzat költségvetési számlájára vissza kell utalnia. 8. Amennyiben a kedvezményezett elszámolási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a támogatás összegét tárgyév december 15-ig az Önkormányzat költségvetési számlájára vissza kell utalnia. 9. Ha a kedvezményezett a 6-7. pontokban említett esetekben és határidőig visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a vissza nem fizetett összegre a Pénzügyi és Adó Iroda végrehajtást kezdeményez. 10. A kedvezményezett az árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési céllal juttatott támogatást kizárólag a mindenkori közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával és betartásával használhatja fel. 11. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy adatainak változását a megállapodást érintően haladéktalanul bejelenti a támogató felé. Amennyiben kedvezményezett, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Önkormányzat dönthet a támogatás folyósításának felfüggesztéséről a kötelezettség teljesítéséig. 12. Az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni. Gyál, március 30. A támogató Gyál Város Önkormányzat nevében: A kedvezményezett nevében: Pápai Mihály Rozgonyi Erik Badics Ferenc Polgármester címzetes főjegyző Kedvezményezett Pénzügyi ellenjegyző: Diera Éva irodavezető

9 Önkormányzati ASP központhoz csatlakozás: Igazgatásszervezési feltételek megteremtése Az önkormányzati ASP rendszer bevezetése az önkormányzat ügyviteli folyamatainak jelentős részét támogatja informatikailag, így az önkormányzatok számára biztosítani a szakrendszerek által érintett ügyviteli és elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos folyamatok bemutatását annak érdekében, hogy saját folyamataikat szükség szerint igazíthassák. Az Alkalmazásközpont összegezte azokat a szervezeti és ügyviteli változásokat, amelyeket az ASP központhoz való csatlakozás szükségessé tesz. Szervezeti- ügyviteli teendők Felelős: Jegyző és irodavezetők Változás Érintett szervezeti egységek Teendők Az elektronikus dokumentumok fogadásának beépítése az iratkezelés folyamatába. Iratkezelés Ipar- és kereskedelmi igazgatás Adó Pénzügy Informatika Az e-ügyintézésről szóló helyi rendelet megalkotása Az elektronikus iratok fogadásának beépítése az iratkezelési szabályzatba Érkeztetési és felbontási munkafolyamatok eljárásrendje érkeztetés szabályai Szükség szerint lapolvasó (szkenner), vonalkód leolvasó beszerzése

10 Változás Érintett szervezeti egységek Teendők Iratkezelés Az elektronikus kiadmányozás beépítése az iratkezelés folyamatába. Ipar- és kereskedelmi igazgatás Adó Pénzügy Az elektronikus kiadmányozás eljárásrendjének beépítése az iratkezelési szabályzatba A kiadmányozásra jogosult munkatársak ellátása közigazgatási használatra alkalmas BALE eszközzel. Informatikus Az alkalmazásszolgáltatás keretében igénybe vett szoftverkörnyezet üzemeltetését segítő kulcsfelhasználói feladatkör létrehozása Iktató Ipar- és kereskedelmi igazgatás Adó Vagyongazdálkodás Pénzügy Az internetes kommunikációért felelős informatikus A kulcsfelhasználói feladatok beépítése a munkaköri leírásokba: Az egyes szakrendszerek kulcsfelhasználói: Iktató: Liberné Dandé Erzsébet, Ipar-ker: Zsidó Zsoltné, Adó: Szalainé Nagy Orsolya, Ingatlanvagyon: Szűcs Nikoletta, Gazdálkodás: Bedzsó Piroska A szakrendszerek eseti és rendszeres paraméterezése A hivatali munkatársak segítése a szakrendszer használatában Hiba jelzése az ASP központ munkatársainak. Az esetleges továbbfejlesztési és a rendszeres karbantartási ehetőségeiket meghaladó módosítási igényeket jelzik az ASP központ munkatársainak

11 Változás Érintett szervezeti egységek Teendők Az alkalmazásszolgáltatás keretében igénybe vett szoftverkörnyezet üzemeltetését segítő technikai kapcsolattartói feladatkör létrehozása Az informatikáért felelős személy/tenant adminisztrátor A technikai kapcsolattartói feladatok beépítése a munkaköri leírásba/okba: hibák bejelentésére az ASP központ felé az ASP rendszer felhasználói működtetéséhez szükséges hivatali hardver és szoftver környezet biztosítása Technikai hibák feltárása és elhárítása A technikai kapcsolattartói feladatok beépítése a munkaköri leírásokba: Az interneten megjelenítendő kötelező információszolgáltatás karbantartásával kapcsolatos feladatkör létrehozása Informatika Jegyző/polgármesteri referens A kötelezően közzéteendő információk portálon való publikációja A közzétett információk elérhetőségének és helyességének ellenőrzése A kötelezően közzéteendő információkkal kapcsolatos változások követése, a portálon közétett információk frissítése Elektronikus szignálás Minden szervezeti egység Iktatás Iratkezelés Az elektronikus rendszerben történő szignálás eljárásrendjének beépítése az iratkezelési szabályzatba (automatikus szignálás, többszintű szignálás) Előzményezési szabályok Ügytípus szerinti besorolás szabályai, irattári tételek Szerelési szabályok Előadói ív nyomtatás eljárásrendje

12 Változás Érintett szervezeti egységek Teendők Belső elektronikus iratforgalom Minden szervezeti egység Az elektronikus átadás-átvétel eljárásrendjének beépítése az iratkezelési szabályzatba Postakönyv kiváltatása kísérőlapokkal, átvételi elismervényekkel Elektronikus kézbesítés Minden szervezeti egység Expediálási szabályok Kézbesítendő küldemények eljuttatása a postázásért felelős munkatársaknak Szervezeti aláírás alkalmazásának eljárásrendje Tértivevény érkeztetés eljárásrendje Elektronikus űrlapok paraméterezése, változáskezelés Informatikus Adó Ipar-kereskedelem Az elektronikus űrlapkezeléssel kapcsolatos helyi szabályok közzététele Beküldhető elektronikus űrlapok körének meghatározása Űrlapváltozatok kiválasztása és űrlapparaméterek beállítása Elektronikus irattár Minden szervezeti egység Irattári terv megalkotása Selejtezési és levéltárba adás eljárásrendjének kidolgozása Irattárba helyezés eljárásrendjének kidolgozása Irattárból kikérés eljárásrendjének kidolgozása Határidőtár (scontro) szolgáltatások Kézi irattárak és a központi irattár közötti iratáthelyezés szabályai

13 Munkaköri leírások A létrejövő új feladatokat és felelősségi köröket be kell építeni az érintett hivatali munkatársak munkaköri leírásába is. Felelősségi kör Az ASP központ biztosította rendszerek munkakörnyezetként való használata A központ használatával kapcsolatos informatikai biztonsági felelősségi kérdések Az elektronikus kiadmányozáshoz szükséges tanúsítványokkal kapcsolatos teendők Kulcsfelhasználói feladatok Érintett munkatársak Minden hivatali munkatárs, aki a rendszert használja Minden hivatali munkatárs, aki a rendszert használja Kiadmányozási jogkört gyakorló hivatali munkatársak Az egyes szakrendszerek kulcsfelhasználói Iktató: Liberné Dandé Erzsébet, Ipar-ker: Zsidó Zsoltné, Adó: Szalainé Nagy Orsolya, Ingatlanvagyon: Szűcs Nikoletta, Gazdálkodás: Bedzsó Piroska Az interneten megjelenítendő kötelező információszolgáltatás karbantartásával kapcsolatos feladatok Technikai kapcsolattartói feladatok Szabó Józsefné, Suhajda Yvett és szakterületek Surányi András informatikus A felelősségi körökhöz tartozó részletes feladatokat a Kézikönyvben meghivatkozott Segédlet az önkormányzatok szabályozási feltételeinek megteremtéséhez c. dokumentum tartalmazza.

14

15 WILLIAMS WILLIAMS TELEVIZIO TEL./FAX: / MOBIL: ,, ~&.l ~.. ~ '1. WWW. WILLIAMS.HU W1lllams Rad10 Minket megéri hallgatni Tisztelt Rozgonyi Erik Jegyző Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Tájékoztatás változásról Engedje meg, hogy tájékoztassam Önöket arról, hogy Williams Televíziónk működésének, 15 éve után, május 05.-től, (analóg adás helyett) digitálisan szolgáltatja adását, a nap 24 órájában. Ez a változás csak a UPC előfizetőkre vonatkozik, a DIGI és a T-home csatornára nem. A kor médiakövetelményeinek megfelelően és a UPC-vel megkötött szerződésünk alapján május 05.-től megszűnik az analóg csatornakiosztásban a Williams Televízió műsorsugárzása. De, ugyanettől az időponttól a \Villiams Televízió műsora, a digitális csatornán jelentkezik a már megszokott műsorrenddel. Az átállással kapcsolatban weboldalunkon, a ww\v.williams.hu oldalon bővebb felvilágosítás, és beállítást segítő videó is megtalálható lesz április végén. Az analóg csatornán való további sugárzást a UPC Magyarország Kft. műszaki okok miatt nem tudja tovább biztosítani. Ezzel kapcsolatos észrevételeket a UPC Magyarország Kft. elérhetőségein tudják továbbítani. (Levelezési cím: Budapest Pf.: 477. Telefonos elérhetőségük belföldről: 1221) A Williams Televízió továbbiakban is a rendelkezésükre áll, várjuk megkeresésüket, hogy közzé tehessük fontos információjukat, közleményeiket a televízió képernyőjén. Továbbra is vállaljuk, hazai és uniós pályázatok, beruházások lekövetését, média megjelentetését. Kérje árajinlatunkat bizalommal. A lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében kérem, hogy a mellékelt, reklám mentes tájékoztatót a helyi újságban illetve a település honlapján közzétenni szíveskedjenek. Tisztelettel: Kortye Vilmos \Víllíams televízió tulajdonosa március 28. WILLIAMS TELEVÍZIÓ Tel./fax: 06-29/ Mobil , \vww.williams.hu

16 2015. Március havi összesítő Esemény megnevezése Esetszám Illetékes szerv ért, intézkedések Intézkedések Figyelmeztetés Bírság (db) Bírság (érték) Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 24 db 4 db 20 db Tűzgyújtással kapcsolatos események 3 db 3 db Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 12 db 12 db Házalókal, engedély nélküli utcai árusokkal kapcsolatos intézkedések 1 db 1 db Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 25 db 25 db Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél fogadás 22 db 22 db Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 2 db 2 db Gyalogos járőrőzés 24 db 24 db Közösségellenes magat.kapcs intézkedések 4 db 2 db 2 db Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, polgárőrök, Rendőrség részvételével 22 db 22 db KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 98 db 53 db 45 db Ft Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 10 db 10 db Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 4 db 4 db Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 6 db 6 db Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 2 db 2 db Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események 1 db 1 db Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 27 db 25 db 2 db Figyelmeztetések visszaellenőrzése 62 db 62 db Összesen: 349 db 212 db 92 db 45 db Ft

17 TÁJÉKOZTATÓ március havi mezőőri tevékenységről március hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak. Megnevezés: Esetszám: 1. Falopás megelőzésére tett intézkedés 0 2. Falopás tettes nélkül 0 3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel 0 4. Kábelégetés 0 5. Vadgázolás 0 6. Elkóborolt állatok 0 7. Elütött állatok 0 8. Szemétszedés, külterület takarítás 0 9. Szemetelés elkövető nélkül Rendőrség, Tűzoltóság értesítése Fegy, közterület-felügyelők értesítése Gyepmester értesítése Vadőr értesítése Tulajdonosok értesítése Ügyintézés Parlagfű ügyintézés Tilos fürdőzés, korcsolyázás Illegális építkezés Madarak riasztása Orvvadászat, orvhorgászat Feljelentés Tulajdonosi feljelentés Figyelmeztetés Elkövetők elmenekülése Utak tisztítása Nagyfeszültség alatti tisztítás Gépjárművek ellenőrzése Erdőtisztítás Szárazgallyat szedő emberek Gabona taposás (jármű, ló) Gabona, termény lopás Crossmotoros, kvados károk Nyombiztosítás Továbbképzés Póráznélküli ebek sétáltatása Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás Szemetet szállító gépjármű háló nélkül Önkormányzatok, társintézmények értesítése 0

18 Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselőtestület március 26. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 67/2015. (III.26.) sz. határozatával elfogadta. A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 63/2015.(III.18.) 64/2015.(III.18.) 65/2015.(III.26.) 66/2015.(III.26.) 67/2015.(III.26.) 68/2015.(III.26.) 69/2015.(III.26.) Intézkedést nem igényel. Az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására tárgyú pályázat határidőre benyújtásra került. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel Intézkedést nem igényel. A FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület Gyál évi tájékoztatójának elfogadásáról a testületi határozat az Egyesület elnöke részére megküldésre került. A Városi Egészségügyi Központ évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról a testületi határozat az intézmény vezetője részére megküldésre került. 70/2015.(III.26.) Gyál Város közötti időszakra vonatkozó gazdasági programja a honlapon, az Üzleti és közösségi élet oldalon, a Fejlesztési koncepcióknál közzé lett téve. 71/2015.(III.26.) A e időszakra vonatkozó Sportkoncepció a honlapon, az Üzleti és közösségi élet oldalon, a Fejlesztési koncepcióknál közzé lett téve 72/2015.(III.26.)-től 75/2015.(III.26.)-ig Az óvodák és a bölcsőde alapító okiratainak módosítása kapcsán a kincstári bejegyzéshez a MÁK hiánypótló végzést küldött, de mindez mellett az eszközölt módosításokra a MÁK hivatalos átforgatásos végzést küldött. A hiánypótlás nyomán a májusi ülésen újra a Képviselő-testület elé kerül az anyag. 76/2015.(III.26.) Az Öntött gumiburkolatos többfunkciós sportpálya építése Gyálon tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés megkötésre került. 77/2015.(III.26.) A Liliom Óvoda felújítása tárgyú beruházás Közterületi parkolók útépítési- és forgalomtechnikai egyesített engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése tárgyában a tervezővel a szerződés megkötésre került.

19 2 78/2015.(III.26.) 79/2015.(III.26.) 80/2015.(III.26.) A Föld Napja városi szemétszedési rendezvény lebonyolítására a testület döntésének megfelelően bruttó Ft a Nonprofit Kft-nek átutalásra került. A Gorkij utca Kós Károly névre történő átnevezése tekintetében a szükséges intézkedések megtétele (címregiszteren átvezetés, tájékoztató levél kiküldése az érintetteknek, utcanévtábla elhelyezése) folyamatban van, a véghatáridő: július 1. A 099/84 hrsz-ú (Gyál, Újvilág u.12/b.) ingatlan belterületbe vonására vonatkozó kérelmet az ügyfél a Földhivatal felé benyújtotta. 81/2015.(III.26.) A Mátyás király utca forgalmi rendje megváltoztatásának elutasítására vonatkozó testületi döntés megküldésre került a Közlekedési Hatóság felé. A hatósággal folytatott személyes egyeztetés után a kérdés áprilisban újra a Képviselő-testület elé kerül. 82/2015.(III.26.) 83/2015.(III.26.) 84/2015.(III.26.) 85/2015.(III.26.) A Kőrösi u. 34. előtt, valamint a Kőrösi u.-ibolya u. kereszteződésében az új Várakozni tilos KRESZ táblák kihelyezési folyamatban van. A gyáli 0177/2 hrsz-ú (Eisberg Kft.) ingatlan határozatlan időre történő bérbeadása kapcsán a bérleti szerződés módosítása aláírásra került. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásán a 7/2015. (II.26.) sz. társulási tanácsi határozattal átvezetett módosítás elfogadása Gyál részéről megtörtént, a Társulási Tanács többi tagja vonatkozásában még folyamatban van. A Tátika Óvoda Bartók utcai tagóvodájának bővítésére vonatkozóan a tervek engedélyeztetésének megindítása folyamatban van. 86/2015.(III.26.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó testületi határozat visszavonásra kerül. Az új előterjesztést az áprilisi ülésen tárgyalja ismét a Képviselő-testület. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, április 20. Pápai Mihály polgármester

20 Tárgy: Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 17. pontja szerinti helyi közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitánysággal közösen történik, mely szervezet évente beszámol a Képviselő-testületnek a tevékenységéről. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányság évi beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Pápai Mihály polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Szabó Józsefné csoportvezető Gyál, április 14. Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest XVI. kerületi Közbiztonsági Alapítvány támogatására Tisztelt Képviselő-testület! Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 30/2014.(III.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 166/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. október 03-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek

Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Rendőrkapitányság Szekszárd Mellékletek Érkezett feljelentések száma Szekszárd (ügyforgalmi) 32 31 3 29 28 27 26 25 3137 375 36 38 2778 28 29 21 211 212 Nyomozás elrendelések száma Szekszárd (ügyforgalmi)

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján tartott üléséről készítet jegyzőkönyvből 72/2012 (IX.13.) számú képviselő-testületi határozat a rendőrkapitány kinevezésének véleményezése Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor Szám: /2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 3-án (hétfő) 14.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére 2616-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési

Részletesebben

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS

POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS ....napirendi pont POLGÁRMESTERI ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a hatályban lévő közérdekű kötelezettségvállalásokról, illetve új közérdekű kötelezettségvállalások szervezéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KISKUNHALASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E 6400-Kiskunhalas, Mártírok útja 25., Pf.: 3. : 06-77/423-255 BM : 03-33/68-10, Fax: 03-33/69-48 E mail:molnárl@bacs.police.hu Szám: 03060-6301/2014. Ált.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére 11.483-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Fogorvos Bt. kérelme 263/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváhagyott támogatási

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni.

2. A helyiség térítésmentes használatra kerül átadásra azzal, hogy a helyiség közüzemi díjait a használó köteles megfizetni. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testülete részére biztosított helyiség közüzemi díjainak és internethasználatának biztosításáról I. Tartalmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Hajdúnánási Rendőrkapitányság

Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúnánási Rendőrkapitányság 48 Hajdúnánás, Dorogi út 78. Tel.: 52/57-5 Fax.: 52/57-51 BM tel.: 32/53- Fax.: 32/53-21 e-mail: vinczeig@hajdu.police.hu Szám: 96-/23-3/215. ált. B E S Z Á M O L Ó Polgár

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Salföld Község Képviselő-testületének 2015. március 31-i testületi ülésére Tárgy: Badacsonytomaj Város és Ábrahámhegy, Salföld Községek Napközi Otthonos Óvodai Ellátását Biztosító Intézményi

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 11-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. 6. 7. 9. 10. ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

l 1 J (. számú előterjesztés

l 1 J (. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l 1 J (. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2013.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben