M E G H Í V Ó április 30-án (csütörtök) órakor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G H Í V Ó. 2015. április 30-án (csütörtök) 18.00 órakor"

Átírás

1 Szám: 4787/2015. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 30-án (csütörtök) órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal - Tanácsterem N y í l t ü l é s: 1. Beszámoló a március 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 3. Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság évi beszámolójának elfogadására Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 4. Beszámoló Gyál Város Önkormányzata évi költségvetésének alakulásáról Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 5. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokra vonatkozó rendelet megalkotására Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6. Javaslat a szociális rendelet módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Szociális és Egészségügyi Bizottság 7. Javaslat a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. által benyújtott felújítási számlák rendezésére Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 8. Beszámoló a belső ellenőrzés évi vizsgálatainak tapasztalatairól Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

2 2 9. Javaslat a civil szervezetek pályázatainak elbírálására, a támogatás felosztására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Oktatási és Kulturális Bizottság 10. Javaslat a sport célú pályázatok elbírálására, a támogatás felosztására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Ifjúsági és Sport Bizottság 11. Javaslat az Eötvös József Alapítvány a gyermekekért alapítvány által a 2360 Gyál, Erdősor u. 65. sz. cím székhelyként történő használatára Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 12. Javaslat a Gyál, Erdősor u. 65. sz. alatti 4856/7 helyrajzi számú iskola megnevezésű ingatlanon lévő épületben található üresen álló szolgálati lakás oktatási célra történő hasznosítására, bérbeadására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 13. Javaslat ellátási szerződés módosítására Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Szociális és Egészségügyi Bizottság Pénzügyi s Gazdasági Bizottság 14. Javaslat az Önkormányzat működését segítő pályázat benyújtására Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 15. Javaslat a Mátyás király utcában elhelyezett forgalomcsillapító küszöbök lecserélésére Előterjesztő: Tárgyalja: Pápai Mihály polgármester Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 16. Javaslat Gyál területén járdafelújításokra tervező cég kiválasztására Előterjesztő: Tárgyalja: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 17. Javaslat a gyáli 4379/11 hrsz.-ú út (Bartók Béla utca) tulajdonjogának térítésmentes átvételére Előterjesztő: Tárgyalja: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 18. Javaslat a kárpátaljai magyarság támogatására Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Pénzügyi s Gazdasági Bizottság 19. Javaslat a Római katolikus. templom kertjébe fák ültetésére Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 20. Egyebek

3 3 Zárt ülés: 21. Javaslat Dr. Pusztai Lajos Emlékdíj odaítélésére Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Szociális és Egészségügyi Bizottság 22. Javaslat a Gyáli Közoktatásért Díj odaítélésére Előterjesztő: Tárgyalja: Erős József alpolgármester Oktatási és Kulturális Bizottság Gyál, április 24. Tisztelettel: Pápai Mihály Polgármester

4 Tárgy: Beszámoló a március 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! A március 26-ai rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről pontokba szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: I. Pénzügyi és Adó Iroda 1./ január 1-től március 31-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: gépjárműadó: e Ft e Ft 42,99 % iparűzési adó: e Ft e Ft 37,71 % építményadó: e Ft e Ft % 2./ A rendelkezésre álló e Ft összegű likviditási hitelkeretet március hónapban egyetlen alkalommal sem vettük igénybe. 3./ A szabad pénzeszköz lekötésből ,- Ft a április 20-ig realizált kamat összege április 20-án az Önkormányzat által lekötött szabad pénzeszközeinek összege: ,- Ft. Megoszlása: ,- Ft lekötve napjáig 0,91 % kamatozással ,- Ft lekötve napjáig 0,73 % kamatozással. 4./ Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei vonatkozásában ,- Ft összegű lejárt határidejű kifizetetlen számla van, amelyre pályázatot kívánunk benyújtani. II. Szervezési és Ügyfélszolgálati Iroda 1./ A Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs állományában lévő 4 fő járőr kérelemmel fordult Polgármester úrhoz, melyben kérték lakhatási költségeik támogatását. Gyál Város Önkormányzata évi költségvetésének cél- és általános tartaléka során biztosított a közbiztonság támogatására összesen e.Ft-ot, melyből a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrsének állományába tartozó fiatal rendőrjárőrök költségeik enyhítésére lakhatási támogatást biztosít április - december időszakra, havi 20.e.Ft/fő vonatkozásában. Fenti támogatást a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány részére Gyál Város Önkormányzata megállapodás keretében biztosította, melyet havi szinten az Alapítvány a támogatottak által befizetett igazolások ellenében az Alsónémedi Takarékszövetkezetnél vezetett egyszámlájáról utalja az érintettek részére. Jelen beszámolóhoz mellékeljük fentiekre vonatkozó dokumentumokat. 2./ Önkormányzati ASP (Application Service Providing) csatlakozás 2015 év első felében Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 234/2013.(10.31.) sz. határozatával nyilvánította ki a KMOP kódszámú, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című pályázathoz való csatlakozását. A pályázat megvalósítása Gyál-Gomba-Mogyoród-Tápióság és Tápiószecső önkormányzati konzorciumban történik. Az önkormányzati ASP központ a csatlakozó települések számára lehetővé teszi a hatékony forrásfelhasználás mellett a belső működés támogatását, és egyes E-közigazgatási szolgáltatások nyújtását, korszerű informatikai megoldások segítségével.

5 2 Gyál az induló alkalmazások közül a gazdálkodási rendszer, az ingatlanvagyon-kataszter rendszer, a helyi adórendszer, az ipari és kereskedelmi rendszer, valamint az iratkezelő rendszer csatlakozását vállalta. Az ASP központból a szolgáltatásokat térítés nélkül használhatják a csatlakozó önkormányzatok. Az ASP pályázati támogatás Gyál városra nézve az alábbi elemekből épül fel. - projektmanagementi feladatok ellátása Ft - ASP szakrendszeri szolgáltatások bevezetése Ft - nyilvánosság biztosítása Ft - eszközbeszerzés (6 db számítógép) Ft Ez mindösszesen: Ft-ot jelent városunknak. Eddig ebből ,-Ft-ot tudtunk lehívni. Csatakozási feladatok: 1. csatlakozási és szolgáltatási szerződés megkötése 2. infrastrukturális feltételek biztosítása (hardver és háttér szoftverek) 3. igazgatás szervezési feltételek (helyi rendelet adóügyi eljárási rendelet-, szabályzatok iratkezelés-, munkafolyamatok, és munkaköri leírások ) 4. adatmigráció és paraméterezés (adatok átemelése, jogosultságok, E űrlapminták központosított modell szerint) 5. felhasználói oktatások (helyi és E learning) A oldalról tölthetők le a bővebb információk. Az önkormányzatok ASP központhoz történő csatlakozása beszerzési, igazgatásszervezési, szabályozási, migrációs és oktatási feladatok megvalósítása útján történik. A csatlakozási szerződés megkötése folyamatban van. 47 fő felhasználóra kértünk jogosultságot. A hardvereszközök beszerzése megtörtént. A felhasználói oktatások folyamatban vannak. A városunkra vonatkozó ütemterv a mellékletben található. 3./ A Williams-televízió műsorszolgáltatásának változásáról szóló tájékoztatás a beszámoló mellékletét képezi. III. Törvényességi referens január 1-től az Önkormányzat vezetésének minden törekvése ellenére Gyál Város Önkormányzata nem rendelkezik hatályos szerződéssel a helyi közösségi közlekedés tárgyában a BKK Zrt-vel, a következőkre tekintettel: december 5. napján a BKK Zrt. megküldte a következő évekre (2022. június 30-ig) irányadó támogatási szerződés tervezetét. Abban már előzetesen megállapodtunk, hogy a korábbi finanszírozási szerződés helyett a felek támogatási szerződést kívánnak kötni, tekintettel arra, hogy a támogatásként nyújtott juttatást Áfa-fizetési kötelezettség nem terheli december 9. napján ezen tervezet az Önkormányzat észrevételeivel kiegészítve visszaküldésre került a BKK Zrt. részére. Erre a BKK Zrt. egészen március 23. napjáig nem reagált, amikor is ismételten megküldte a decemberben már rendelkezésünkre bocsátott tervezetet, minimális változtatással napján egyeztető tárgyalást tartottunk a BKK Zrt. vezető munkatársaival, ahol szóban egyrészt megállapodtunk azon módosítások szükségességéről, amelyek az általunk decemberben visszaküldött szerződésen már átvezetésre kerültek (egyebek mellett a nemteljesítés vagy nem megfelelő teljesítés garanciális elemeiben, a felmondás lehetőségében a határozott idejű szerződés ellenére, továbbá a jegyés bérletvásárlás lehetőségének minél szélesebb körű biztosításában), másrészt a támogatás összegéről is egyeztettünk. Eddig Önkormányzatunk bruttó 83,3 millió forintot fizetett évente a szolgáltatásért a BKK Zrt-nek. A részükről elhangzott javaslat szerint Önkormányzat továbbra, 2015-től is ugyanezen összeg megfizetésére legyen kötelezett, azonban több érv ütköztetése után végül azt a kompromisszumos javaslatot láttam elfogadásra alkalmasnak, miszerint a támogatás összege legfeljebb évi 74 millió forint legyen. Ezen változtatások a szerződéstervezetbe ismételten beépítésre kerültek, és ezen dokumentumot az egyeztető tárgyalás másnapján a BKK Zrt. kézhez is vette. Tekintettel azonban arra, hogy az általuk vállalt időpontig, április 8. napjáig nem küldtek választ, illetve az általuk vállalt módosításokra sem tettek szövegszerű javaslatot, azt jelen testületi ülés alkalmával nem tudja tárgyalni a Tisztelt Képviselő-testület. A közösségi közlekedés tárgyában április 9. napjára összehívtam a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás érintett tagjait és a BKK-ügyében érintett egyéb települések vezetőit annak érdekében, hogy a szerződéses feltételek alakulását megvitassuk a településeken. Ezen tárgyalás során nyilvánvalóvá vált, hogy számos vonatkozásban Gyál élen jár a szerződéses feltételek kialakításában, azonban néhány olyan megoldás is elhangzott a településvezetők részéről, amelynek átvétele a mi szerződésünkbe még kedvezőbb pozíciót és még előnyösebb anyagi feltételeket eredményezhetne ennek megvalósítása érdekében további tárgyalásokat látok indokoltnak a BKK Zrt-vel.

6 3 Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Pápai Mihály polgármestert a BKK Zrt-vel való további tárgyalásokra a napján tartott egyeztető tárgyaláson elhangzottaknál kedvezőbb feltételek elérése érdekében. Határidő: 2015.december.31. Felelős: Polgármester IV. Igazgatási Iroda Mellékeljük a közterület-felügyelők és a mezőőrök március havi tevékenységéről készített kimutatásokat. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, április 21. Pápai Mihály polgármester

7 M E G Á L L A P O D Á S Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról évi CLXXV. törvénynek megfelelően az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatás az 54.. a)bek. szerinti rendeltetése az állam vagy valamely közigazgatási szerv felelősségébe tartozó, jogszabályban meghatározott és részletesen szabályozott feladat, vagy a feladat egy részének ellátását célozza. Az államháztartásról szóló CXCV. Törvény alapján Gyál Város Önkormányzata (képviseletében: Pápai Mihály polgármester) cím: 2360 Gyál, Kőrösi út és a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány (Képviseletében: Badics Ferenc elnök) cím: Gyál, Kőrösi út az önkormányzat által évben nyújtott pénzügyi támogatás átutalására, illetőleg a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételére és módjára vonatkozóan a következőkben állapodnak meg: 1. Gyál Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Gyál Közbiztonságáért Közalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) képviseletében: Badics Ferenc elnök, cím: Gyál, Kőrösi út Ft, azaz hétszázhúszezer forint összeget a április 01-én létrejött támogatási szerződések alapján a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs járőrei: Nagy Gábor, Póka Máté, Galambos Gábor, Kőkuti Gergő törzsőrmesterek részére lakhatási támogatás költségeire fordítson. 2. A támogatás kizárólag az e megállapodásban meghatározott konkrét célra használható fel. 3. Konkrét cél: az Alapítvány támogatja április 01-től a Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs járőreit: Nagy Gábor, Póka Máté, Galambos Gábor, Kőkuti Gergő törzsőrmestereket. Támogatottak részére ,-Ft/hó/fő összegű bérleti díj (rezsi költség) hozzájárulást lakhatási támogatás költségeire fordíthatnak. A támogatás feltétele április december 31. időszakban a tárgyhavi bérleti díjak befizetésének igazolása. Az 1. pont szerinti támogatás folyószámlára történő átutalással kerül kifizetésre: Gyál Közbiztonságért Közalapítvány (2360 Gyál, Kőrösi út ) Számlavezető bankintézet: Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Számlaszám: IBAN szám: HU A kedvezményezett a kapott támogatásról a támogatási évben április 1-től december 15-ig felmerülő költségeivel számolhat el. 5. A kedvezményezettnek a kapott támogatás felhasználásáról folyó év december 15-ig el kell számolnia az Önkormányzat felé. Az elszámolást igazoló dokumentumokat 5 évig köteles megőrizni és annak ellenőrzése esetén az eredeti számlákba betekintési lehetőséget biztosítani. 6. Az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia: a) a támogatott neve, címe, elérhetősége, b) a támogatás célja, összege, c) szöveges beszámoló a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, d) az eredeti számlára rá kell vezetni, hogy a számlában szereplő beszerzést, szolgáltatást egyéb pályázati elszámoláshoz el nem számolja,

8 e) a felhasználás dokumentálása (számlák, egyéb bizonylatok hitelesített másolatainak csatolása), f) az elszámoláshoz leadott hitelesített másolati számlák összesítő jegyzékben kerüljenek felsorolásra. 7. A kedvezményezettnek az 5. pont szerinti elszámolást a felhasználásra vonatkozó bizonylatok hitelesített másolataival a Gyáli Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodájának kell megküldenie. A Pénzügyi és Adó Iroda az elszámolást, illetőleg az annak részeként benyújtott bizonylatokat felülvizsgálja, melynek eredménye alapján értesíti a kedvezményezettet, hogy az elszámolást elfogadta, részben fogadta el, illetőleg nem fogadta el. Amennyiben a kedvezményezett a támogatást nem teljes egészében a 2. pontban meghatározott célra fordította, úgy az elszámolás nem, illetőleg részben elfogadottá válik és az értesítésben megjelölt támogatási összeget a kedvezményezettnek 15 napon belül az Önkormányzat költségvetési számlájára vissza kell utalnia. 8. Amennyiben a kedvezményezett elszámolási kötelezettségének nem tud eleget tenni, a támogatás összegét tárgyév december 15-ig az Önkormányzat költségvetési számlájára vissza kell utalnia. 9. Ha a kedvezményezett a 6-7. pontokban említett esetekben és határidőig visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a vissza nem fizetett összegre a Pénzügyi és Adó Iroda végrehajtást kezdeményez. 10. A kedvezményezett az árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési céllal juttatott támogatást kizárólag a mindenkori közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával és betartásával használhatja fel. 11. A kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy adatainak változását a megállapodást érintően haladéktalanul bejelenti a támogató felé. Amennyiben kedvezményezett, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy Önkormányzat dönthet a támogatás folyósításának felfüggesztéséről a kötelezettség teljesítéséig. 12. Az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni. Gyál, március 30. A támogató Gyál Város Önkormányzat nevében: A kedvezményezett nevében: Pápai Mihály Rozgonyi Erik Badics Ferenc Polgármester címzetes főjegyző Kedvezményezett Pénzügyi ellenjegyző: Diera Éva irodavezető

9 Önkormányzati ASP központhoz csatlakozás: Igazgatásszervezési feltételek megteremtése Az önkormányzati ASP rendszer bevezetése az önkormányzat ügyviteli folyamatainak jelentős részét támogatja informatikailag, így az önkormányzatok számára biztosítani a szakrendszerek által érintett ügyviteli és elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos folyamatok bemutatását annak érdekében, hogy saját folyamataikat szükség szerint igazíthassák. Az Alkalmazásközpont összegezte azokat a szervezeti és ügyviteli változásokat, amelyeket az ASP központhoz való csatlakozás szükségessé tesz. Szervezeti- ügyviteli teendők Felelős: Jegyző és irodavezetők Változás Érintett szervezeti egységek Teendők Az elektronikus dokumentumok fogadásának beépítése az iratkezelés folyamatába. Iratkezelés Ipar- és kereskedelmi igazgatás Adó Pénzügy Informatika Az e-ügyintézésről szóló helyi rendelet megalkotása Az elektronikus iratok fogadásának beépítése az iratkezelési szabályzatba Érkeztetési és felbontási munkafolyamatok eljárásrendje érkeztetés szabályai Szükség szerint lapolvasó (szkenner), vonalkód leolvasó beszerzése

10 Változás Érintett szervezeti egységek Teendők Iratkezelés Az elektronikus kiadmányozás beépítése az iratkezelés folyamatába. Ipar- és kereskedelmi igazgatás Adó Pénzügy Az elektronikus kiadmányozás eljárásrendjének beépítése az iratkezelési szabályzatba A kiadmányozásra jogosult munkatársak ellátása közigazgatási használatra alkalmas BALE eszközzel. Informatikus Az alkalmazásszolgáltatás keretében igénybe vett szoftverkörnyezet üzemeltetését segítő kulcsfelhasználói feladatkör létrehozása Iktató Ipar- és kereskedelmi igazgatás Adó Vagyongazdálkodás Pénzügy Az internetes kommunikációért felelős informatikus A kulcsfelhasználói feladatok beépítése a munkaköri leírásokba: Az egyes szakrendszerek kulcsfelhasználói: Iktató: Liberné Dandé Erzsébet, Ipar-ker: Zsidó Zsoltné, Adó: Szalainé Nagy Orsolya, Ingatlanvagyon: Szűcs Nikoletta, Gazdálkodás: Bedzsó Piroska A szakrendszerek eseti és rendszeres paraméterezése A hivatali munkatársak segítése a szakrendszer használatában Hiba jelzése az ASP központ munkatársainak. Az esetleges továbbfejlesztési és a rendszeres karbantartási ehetőségeiket meghaladó módosítási igényeket jelzik az ASP központ munkatársainak

11 Változás Érintett szervezeti egységek Teendők Az alkalmazásszolgáltatás keretében igénybe vett szoftverkörnyezet üzemeltetését segítő technikai kapcsolattartói feladatkör létrehozása Az informatikáért felelős személy/tenant adminisztrátor A technikai kapcsolattartói feladatok beépítése a munkaköri leírásba/okba: hibák bejelentésére az ASP központ felé az ASP rendszer felhasználói működtetéséhez szükséges hivatali hardver és szoftver környezet biztosítása Technikai hibák feltárása és elhárítása A technikai kapcsolattartói feladatok beépítése a munkaköri leírásokba: Az interneten megjelenítendő kötelező információszolgáltatás karbantartásával kapcsolatos feladatkör létrehozása Informatika Jegyző/polgármesteri referens A kötelezően közzéteendő információk portálon való publikációja A közzétett információk elérhetőségének és helyességének ellenőrzése A kötelezően közzéteendő információkkal kapcsolatos változások követése, a portálon közétett információk frissítése Elektronikus szignálás Minden szervezeti egység Iktatás Iratkezelés Az elektronikus rendszerben történő szignálás eljárásrendjének beépítése az iratkezelési szabályzatba (automatikus szignálás, többszintű szignálás) Előzményezési szabályok Ügytípus szerinti besorolás szabályai, irattári tételek Szerelési szabályok Előadói ív nyomtatás eljárásrendje

12 Változás Érintett szervezeti egységek Teendők Belső elektronikus iratforgalom Minden szervezeti egység Az elektronikus átadás-átvétel eljárásrendjének beépítése az iratkezelési szabályzatba Postakönyv kiváltatása kísérőlapokkal, átvételi elismervényekkel Elektronikus kézbesítés Minden szervezeti egység Expediálási szabályok Kézbesítendő küldemények eljuttatása a postázásért felelős munkatársaknak Szervezeti aláírás alkalmazásának eljárásrendje Tértivevény érkeztetés eljárásrendje Elektronikus űrlapok paraméterezése, változáskezelés Informatikus Adó Ipar-kereskedelem Az elektronikus űrlapkezeléssel kapcsolatos helyi szabályok közzététele Beküldhető elektronikus űrlapok körének meghatározása Űrlapváltozatok kiválasztása és űrlapparaméterek beállítása Elektronikus irattár Minden szervezeti egység Irattári terv megalkotása Selejtezési és levéltárba adás eljárásrendjének kidolgozása Irattárba helyezés eljárásrendjének kidolgozása Irattárból kikérés eljárásrendjének kidolgozása Határidőtár (scontro) szolgáltatások Kézi irattárak és a központi irattár közötti iratáthelyezés szabályai

13 Munkaköri leírások A létrejövő új feladatokat és felelősségi köröket be kell építeni az érintett hivatali munkatársak munkaköri leírásába is. Felelősségi kör Az ASP központ biztosította rendszerek munkakörnyezetként való használata A központ használatával kapcsolatos informatikai biztonsági felelősségi kérdések Az elektronikus kiadmányozáshoz szükséges tanúsítványokkal kapcsolatos teendők Kulcsfelhasználói feladatok Érintett munkatársak Minden hivatali munkatárs, aki a rendszert használja Minden hivatali munkatárs, aki a rendszert használja Kiadmányozási jogkört gyakorló hivatali munkatársak Az egyes szakrendszerek kulcsfelhasználói Iktató: Liberné Dandé Erzsébet, Ipar-ker: Zsidó Zsoltné, Adó: Szalainé Nagy Orsolya, Ingatlanvagyon: Szűcs Nikoletta, Gazdálkodás: Bedzsó Piroska Az interneten megjelenítendő kötelező információszolgáltatás karbantartásával kapcsolatos feladatok Technikai kapcsolattartói feladatok Szabó Józsefné, Suhajda Yvett és szakterületek Surányi András informatikus A felelősségi körökhöz tartozó részletes feladatokat a Kézikönyvben meghivatkozott Segédlet az önkormányzatok szabályozási feltételeinek megteremtéséhez c. dokumentum tartalmazza.

14

15 WILLIAMS WILLIAMS TELEVIZIO TEL./FAX: / MOBIL: ,, ~&.l ~.. ~ '1. WWW. WILLIAMS.HU W1lllams Rad10 Minket megéri hallgatni Tisztelt Rozgonyi Erik Jegyző Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Tájékoztatás változásról Engedje meg, hogy tájékoztassam Önöket arról, hogy Williams Televíziónk működésének, 15 éve után, május 05.-től, (analóg adás helyett) digitálisan szolgáltatja adását, a nap 24 órájában. Ez a változás csak a UPC előfizetőkre vonatkozik, a DIGI és a T-home csatornára nem. A kor médiakövetelményeinek megfelelően és a UPC-vel megkötött szerződésünk alapján május 05.-től megszűnik az analóg csatornakiosztásban a Williams Televízió műsorsugárzása. De, ugyanettől az időponttól a \Villiams Televízió műsora, a digitális csatornán jelentkezik a már megszokott műsorrenddel. Az átállással kapcsolatban weboldalunkon, a ww\v.williams.hu oldalon bővebb felvilágosítás, és beállítást segítő videó is megtalálható lesz április végén. Az analóg csatornán való további sugárzást a UPC Magyarország Kft. műszaki okok miatt nem tudja tovább biztosítani. Ezzel kapcsolatos észrevételeket a UPC Magyarország Kft. elérhetőségein tudják továbbítani. (Levelezési cím: Budapest Pf.: 477. Telefonos elérhetőségük belföldről: 1221) A Williams Televízió továbbiakban is a rendelkezésükre áll, várjuk megkeresésüket, hogy közzé tehessük fontos információjukat, közleményeiket a televízió képernyőjén. Továbbra is vállaljuk, hazai és uniós pályázatok, beruházások lekövetését, média megjelentetését. Kérje árajinlatunkat bizalommal. A lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében kérem, hogy a mellékelt, reklám mentes tájékoztatót a helyi újságban illetve a település honlapján közzétenni szíveskedjenek. Tisztelettel: Kortye Vilmos \Víllíams televízió tulajdonosa március 28. WILLIAMS TELEVÍZIÓ Tel./fax: 06-29/ Mobil , \vww.williams.hu

16 2015. Március havi összesítő Esemény megnevezése Esetszám Illetékes szerv ért, intézkedések Intézkedések Figyelmeztetés Bírság (db) Bírság (érték) Illegális szemét, törmelék lerakásának észlelése, köztisztasággal kapcsolatos események 24 db 4 db 20 db Tűzgyújtással kapcsolatos események 3 db 3 db Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 12 db 12 db Házalókal, engedély nélküli utcai árusokkal kapcsolatos intézkedések 1 db 1 db Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 25 db 25 db Irodai munka, Irodai értekezletek, ügyfél fogadás 22 db 22 db Közműkárok, közvilágítás ellenőrzése,hiányosságának jelzése 2 db 2 db Gyalogos járőrőzés 24 db 24 db Közösségellenes magat.kapcs intézkedések 4 db 2 db 2 db Gyalogátkelő helyeken átkelés segítése, polgárőrök, Rendőrség részvételével 22 db 22 db KRESZ szabálysértéssel kapcsolatos intézkedések 98 db 53 db 45 db Ft Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 10 db 10 db Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése, jelzése 4 db 4 db Rendészeti szervekkel közös intézkedés, járőrözés 6 db 6 db Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 2 db 2 db Közútkezelői hozzájárulást igénylő, azzal kapcsolatos események 1 db 1 db Súlykorlátozással kapcsolatos ellenőrzések, intézkedések 27 db 25 db 2 db Figyelmeztetések visszaellenőrzése 62 db 62 db Összesen: 349 db 212 db 92 db 45 db Ft

17 TÁJÉKOZTATÓ március havi mezőőri tevékenységről március hónapban az alábbi ügyekben jártak el a mezőőrök. Az intézkedések adatai összesítve az alábbiak szerint alakultak. Megnevezés: Esetszám: 1. Falopás megelőzésére tett intézkedés 0 2. Falopás tettes nélkül 0 3. Falopás tettenéréssel, feljelentéssel 0 4. Kábelégetés 0 5. Vadgázolás 0 6. Elkóborolt állatok 0 7. Elütött állatok 0 8. Szemétszedés, külterület takarítás 0 9. Szemetelés elkövető nélkül Rendőrség, Tűzoltóság értesítése Fegy, közterület-felügyelők értesítése Gyepmester értesítése Vadőr értesítése Tulajdonosok értesítése Ügyintézés Parlagfű ügyintézés Tilos fürdőzés, korcsolyázás Illegális építkezés Madarak riasztása Orvvadászat, orvhorgászat Feljelentés Tulajdonosi feljelentés Figyelmeztetés Elkövetők elmenekülése Utak tisztítása Nagyfeszültség alatti tisztítás Gépjárművek ellenőrzése Erdőtisztítás Szárazgallyat szedő emberek Gabona taposás (jármű, ló) Gabona, termény lopás Crossmotoros, kvados károk Nyombiztosítás Továbbképzés Póráznélküli ebek sétáltatása Rendőrséggel-Feggyel-Közterületfelügyelőkkel közös ellenőrzés Gép, kerékpár, motor, személygépjármű lopás Szemetet szállító gépjármű háló nélkül Önkormányzatok, társintézmények értesítése 0

18 Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselőtestület március 26. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 67/2015. (III.26.) sz. határozatával elfogadta. A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban számolok be: 63/2015.(III.18.) 64/2015.(III.18.) 65/2015.(III.26.) 66/2015.(III.26.) 67/2015.(III.26.) 68/2015.(III.26.) 69/2015.(III.26.) Intézkedést nem igényel. Az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására tárgyú pályázat határidőre benyújtásra került. Intézkedést nem igényel. Intézkedést nem igényel Intézkedést nem igényel. A FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület Gyál évi tájékoztatójának elfogadásáról a testületi határozat az Egyesület elnöke részére megküldésre került. A Városi Egészségügyi Központ évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról a testületi határozat az intézmény vezetője részére megküldésre került. 70/2015.(III.26.) Gyál Város közötti időszakra vonatkozó gazdasági programja a honlapon, az Üzleti és közösségi élet oldalon, a Fejlesztési koncepcióknál közzé lett téve. 71/2015.(III.26.) A e időszakra vonatkozó Sportkoncepció a honlapon, az Üzleti és közösségi élet oldalon, a Fejlesztési koncepcióknál közzé lett téve 72/2015.(III.26.)-től 75/2015.(III.26.)-ig Az óvodák és a bölcsőde alapító okiratainak módosítása kapcsán a kincstári bejegyzéshez a MÁK hiánypótló végzést küldött, de mindez mellett az eszközölt módosításokra a MÁK hivatalos átforgatásos végzést küldött. A hiánypótlás nyomán a májusi ülésen újra a Képviselő-testület elé kerül az anyag. 76/2015.(III.26.) Az Öntött gumiburkolatos többfunkciós sportpálya építése Gyálon tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével a szerződés megkötésre került. 77/2015.(III.26.) A Liliom Óvoda felújítása tárgyú beruházás Közterületi parkolók útépítési- és forgalomtechnikai egyesített engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítése tárgyában a tervezővel a szerződés megkötésre került.

19 2 78/2015.(III.26.) 79/2015.(III.26.) 80/2015.(III.26.) A Föld Napja városi szemétszedési rendezvény lebonyolítására a testület döntésének megfelelően bruttó Ft a Nonprofit Kft-nek átutalásra került. A Gorkij utca Kós Károly névre történő átnevezése tekintetében a szükséges intézkedések megtétele (címregiszteren átvezetés, tájékoztató levél kiküldése az érintetteknek, utcanévtábla elhelyezése) folyamatban van, a véghatáridő: július 1. A 099/84 hrsz-ú (Gyál, Újvilág u.12/b.) ingatlan belterületbe vonására vonatkozó kérelmet az ügyfél a Földhivatal felé benyújtotta. 81/2015.(III.26.) A Mátyás király utca forgalmi rendje megváltoztatásának elutasítására vonatkozó testületi döntés megküldésre került a Közlekedési Hatóság felé. A hatósággal folytatott személyes egyeztetés után a kérdés áprilisban újra a Képviselő-testület elé kerül. 82/2015.(III.26.) 83/2015.(III.26.) 84/2015.(III.26.) 85/2015.(III.26.) A Kőrösi u. 34. előtt, valamint a Kőrösi u.-ibolya u. kereszteződésében az új Várakozni tilos KRESZ táblák kihelyezési folyamatban van. A gyáli 0177/2 hrsz-ú (Eisberg Kft.) ingatlan határozatlan időre történő bérbeadása kapcsán a bérleti szerződés módosítása aláírásra került. A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásán a 7/2015. (II.26.) sz. társulási tanácsi határozattal átvezetett módosítás elfogadása Gyál részéről megtörtént, a Társulási Tanács többi tagja vonatkozásában még folyamatban van. A Tátika Óvoda Bartók utcai tagóvodájának bővítésére vonatkozóan a tervek engedélyeztetésének megindítása folyamatban van. 86/2015.(III.26.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó testületi határozat visszavonásra kerül. Az új előterjesztést az áprilisi ülésen tárgyalja ismét a Képviselő-testület. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Gyál, április 20. Pápai Mihály polgármester

20 Tárgy: Javaslat a Dabasi Rendőrkapitányság évi beszámolójának elfogadására Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 17. pontja szerinti helyi közügy a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában. A helyi közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátása a Dabasi Rendőrkapitánysággal közösen történik, mely szervezet évente beszámol a Képviselő-testületnek a tevékenységéről. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására. Határozati javaslat: Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi Rendőrkapitányság évi beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Pápai Mihály polgármester A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta: Az előterjesztést készítette: Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság Szabó Józsefné csoportvezető Gyál, április 14. Rozgonyi Erik címzetes főjegyző

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 1425/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. november 28-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2013. november 28-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 12662/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 28-án (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. április 30-i zárt ülésén hozott döntések: 92/2015. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. tv.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 27-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2013. június 27-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 8250/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 27-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 88/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. május 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 23-án /csütörtök/ 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

MEGHÍVÓ. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én (kedd) 14 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2012.szeptember 25-én

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. ÁPRILIS 19-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 940-4/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló Baranya megye 2006. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az

Rendõrkapitányság 2005. évi beszámolója, az GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG * 9024 Győr, Zrínyi út 54. ((96) 520-000 ( BM: (21) 10-55 ( Fax: (96) 520-000/10-57 e-mail: hollos@orfk.b-m.hu idegenforgalmi Szám:321-21-2/2006. ált. Rendõrkapitányság Tárgy: A

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be.

A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2008. május 28-ai ülésen számoltam be. A Polgármesteri Hivatal beszámolója a hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról a képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 2843/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 7-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évben végzett tevékenységéről Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Osztályvezetők Véleményező Valamennyi Bizottság bizottság: Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület!

ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére. Tisztelt Képviselő - testület! ELŐTERJESZTÉS Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő - testületének 2012. április 25.-i ülésére Tárgy: A közrend, közbiztonság helyzete Szentgotthárdon Tisztelt Képviselő - testület! Szentgotthárd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA 1. számú melléklet POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA Építéshatósági iroda Az iroda ügyiratforgalma az előző évekhez képest tovább emelkedett. A kiküldött levelek, határozatok száma is közel 2

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax.

BESZÁMOLÓ FEHÉRGYARMAT RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. RENDŐRKAPITÁNYSÁG FEHÉRGYARMAT 4900Fehérgyarmat Kiss E út 4-6. Tel. BM: (03/32)67-20 Városi: (06/44)364-211 Fax. BM: (03/32)67-39 Száma: 0/146-2009.ált. BESZÁMOLÓ a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság 2008.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT, HIDEGKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, TÓTVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐJE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26.-án (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére NAPIREND

Részletesebben