Épületek energiaellátása mesteriskola programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Épületek energiaellátása mesteriskola programja"

Átírás

1 Épületek energiaellátása mesteriskola programja A mesteriskola februárban indul, időtartama négy félév. A szervezett program félévente 60 óra, 7 alkalommal, esetenként egész napos elfoglaltsággal. A képzés teljes időtartama 240 óra. A képzés időbeosztása Félév Tárgy Óraszám 1. Energetika Épületgépészet és energetika Tervezés, vállalkozás I Közvetlen és kapcsolt hőellátás, hőszivattyúk Hűtés- és klímatechnika Villamosenergia-ellátás Megújuló energiák hasznosítása I Tervezés, vállalkozás II 3. Épületenergetika és környezet, klímavédelem I Villamos hálózatok I Épületek energiatanúsítása I Megújuló energiák hasznosítása II Tervezés, vállalkozás III 4. Épületenergetika és környezet, klímavédelem II Villamos hálózatok II Épületek energiatanúsítása II Intelligens épületek Tervezés, vállalkozás IV Összesen Tárgyprogramok Energetika, 1. félév 24 óra Büki Gergely, Gács Iván, Bihari Péter Energiaellátás rendszere. Végenergia-felhasználás, villany, hő, tüzelő- és üzemanyag. Energiaátalakítás és -szállítás, termékfinomítás, távhő és villamos energia, primer és szekunder energiahordozók, egyedi és vezetékes energiaellátás. Primerenergiafelhasználás, kimerülő és megújuló energiaforrások. Energiafelhasználási mutatók, energiaigényesség, egy főre eső energiafelhasználás, energiaellátás hatásfoka, energiamegtakarítás értékelése az energiarendszerben. Fogyasztói energiatakarékosság. Energiaigények, energiatudatosság és érdekeltség. Energiaveszteségek elemzése és energiatanúsítás. Épületek energiafelhasználása: energiaigény és az energiaigények ellátása. Energiarendszer hatékonyságnövelése. Hatásfokjavítás az energiaátalakításban és szállításban. Kapcsolt energiatermelés és hőszivattyúk. Primerenergia-források. Fosszilis és nukleáris kimerülő, illetve megújuló energiaforrások. Energiastruktúra, a földgáz túlsúlya és mérséklésének lehetőségei, a fenntartható fejlődés.

2 Energiaárak várható alakulása. Megújuló energiák szerepe az energiaellátás rendszerében és a primerenergia-felhasználásban, földgáz-kiváltás. Energiaellátás költségei és gazdaságossága. Statikus és dinamikus költségmodellek, a pénz időértéke, jelenérték és jövőérték, kamatos leírási tényező. Beruházási költségek, tüzelőköltségek, egyéb költségek. Költségmutatók, egységköltségek, statikus és dinamikus megtérülési idők, belső megtérülési ráta. Gazdaságossági vizsgálatok, optimalizálás. Nyereség, jövedelmezőségi mutatók, maximális és eszközarányos nyereség. Energiapiac és az állami szabályozás. Energiatörvények, energiakoncepciók. Állami szabályozás és beavatkozás lehetőségei és korlátai. Az energiapiacok kialakulása, hatásai és határai. A fogyasztói magatartás befolyásolása támogatási eszközökkel, ösztönző és szociális támogatás. A veszteségelemzés és az energiatanúsítás szerepe az energiatakarékosságban, a megtakarítási, hatékonyságnövelési lehetőségek feltárásában. A kutatás és fejlesztés támogatási lehetőségei. Az állami (nemzeti) és nemzetközi (EU) pályázati lehetőségek. Épületgépészet és -energetika, 1. félév 24 óra Zöld András Épületfizika, -energiaigények. Épületek energiamérlegének összetevői. Szoláris energia hasznosítása passzív eszközökkel. Az elsődlegesen épületfüggő energiaáramok. Az elsődlegesen fogyasztói magatartásfüggő energiaáramok. Fűtési hőszükséglet: méretezési szélsőérték, szezonális fogyasztás, ciklikus és véletlenszerű változások, szakaszos üzemeltetés. Hővisszanyerők. Hőtárolás. Hűtési energiaigény, méretezési szélsőérték, szezonális fogyasztás. Energetikai rendszerek elemeinek szerkezeti és funkcionális integrálása az épületszerkezetekkel. Változó és változtatható hőtechnikai tulajdonságú épületszerkezeti elemek. 0 fűtési energiaigényű, autonóm, passzív házak, trendek. Fűtéstechnika, melegvíz-ellátás. Épületek fűtési energiafogyasztása. Hőveszteség, hőnyereség és hőszükséglet. Épületen belüli hőáramlás. Fűtésszabályozási alapok. Központi és helyi automatikus szabályozás. Fűtési és HMV alapkapcsolások. HMV hőfogyasztás. Hűtés- és klímatechnika. A klímatechnikai rendszerek fajtái, csoportosítása. A levegőkezelés folyamata h-x diagramban az egyes klímarendszer típusoknál. Az energiafelhasználás meghatározásának elméleti alapjai, napi, havi és éves fűtő- és hűtőenergia-felhasználás. Az energiamegtakarítás lehetséges módjai: visszakeverés, hővisszanyerés, entalpiaszabályozásos rendszerek kialakítása, folyamatábrák méretezési és átmeneti állapotokban. Hűtőenergia tárolók kialakítása, üzeme, hatása a klímatechnikai rendszer üzemeltetésére. Épületek energiaellátásával kapcsolatos hűtéstechnika. Épületek távhőellátása. A távhőellátás műszaki-gazdasági jellemzői, az épületek kapcsolódása a távhőrendszerekre. Épületek villamos rendszere, világítástechnika. Közvetlen és kapcsolt hőellátás, hőszivattyúk, 2. félév 24 óra Büki Gergely, Gács Iván, Bihari Péter Villamosenergia-rendszerek. Villamosenergia-rendszerek kialakulása, rendszer-egyesülések, teljesítmény mérlegek, tartalékok a rendszerben. Az erőmű-rendszerek működési kérdései. Erőműépitési trendek: kiserőművektől a nagyerőműveken át újra a kiserőművekig. Villamosenergia-termelés költségei. A létesítés beruházási költségei, üzemköltségek. Állandó és változó költségek, a villamosenergia-termelés egységköltsége. Kapcsolt energiatermelés. A kapcsolt energiatermelés energetikai mutatói, tüzelőanyag hasznosítási hatásfok, kapcsolt energiaarány, villamos és termikus részhatásfok. Energetikai és gazdasági jellemzők, jelleggörbék. Az energia- és tüzelőköltség-megtakarítás értelmezése és befolyásoló tényezői.

3 Kapcsolt energiatermelés és a hasznos hő. A kapcsolt energiatermelés létesítésének és fejlesztésének lehetőségei. Kapcsolt energiatermelés aránya a meleg- és hideghő ellátásában. Kapcsolt energiatermelés és a hőszolgáltató erőművek. Hőszolgáltató gőzerőművek, ellennyomású és kondenzációs fűtőerőművek. Gázturbinás és gázmotoros fűtőerőművek. Hőszolgáltató gáz/gőzerőművek. Kapcsolt energiatermelő mikroegységek. Megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés. Kapcsolt energiatermelés a távhőrendszerben és a villamosenergia-rendszerben. A közvetlen hőtermelés és a villamosenergia-termelés referencia hatásfokai. Hőszivattyúk. Hőszivattyús energiaátalakítás, villamos és gázmotorhajtású hőszivattyúk. Hőszivatyúk hőforrásai. Hőszivattyúk üzemmódja. Abszorpciós hőszivattyúk. Kapcsolt fűtési/hűtési hőtermelés és villamosenergia-termelés. A trigeneráció kapcsolási és alkalmazási lehetőségei. Hűtés- és klímatechnika, 2. félév 8 óra Maiyaleh Tarek Hűtő és hőszivattyú rendszerek, rendeltetésük, működési elvük, külső és belső tartományaik. Hűtőközeg: feladata, fajtái, jellemzői. Hűtőközeggel szemben támasztott biztonsági, környezetvédelmi követelmények. Kompresszoros és abszorpciós hűtőberendezés felépítése, működési korlátaik. Adott hűtő- ill. fűtőteljesítményre méretezett rendszer elemeinek méretezése (megválasztása) adott külső feltételek mellett (COP). Adott rendszer hasznos teljesítményének, teljesítményfelvételének alakulása a külső tartomány változása esetén. Az egyes rendszerek hűtő-, ill. fűtőteljesítményének szabályozási módjai, tekintettel a szezonális energiafogyasztás csökkentésére, a működtetés gazdaságosságára. Az egyes rendszerek telepítésével kapcsolatos követelmények. Biztonsági szempontok érvényesítése. Üzemviteli, karbantartási szempontok, követelmények. A rendszerekre vonatkozó EU szabványok ismertetése. Típus egységek megválasztásának szempontjai adott feladatra. Villamosenergia-ellátás, 2. félév 8 óra Gerse Károly A villamosenergia-rendszer fejlesztése. Paradigmaváltás a fejlesztésben. Ellátásbiztonság, megfelelőség. Hálózatfejlesztés, termelőkapacitások fejlesztésének szétválása. Nemzetközi együttműködés a hálózatfejlesztésben. Elosztott termelés hatása a hálózatfejlesztésre, mikrohálózatok. Piaci ár - az erőműfejlesztés hajtóereje. Emisszió-kereskedelem a villamosenergia-rendszerben, energiacsomag hatása az erőműfejlesztésre. Eredetigazolás, ártámogatás, kötelező átvétel. Energiapolitika, arányos teherviselés hatása az erőműfejlesztésre. Etikai megfontolások. Hatékonyság javítás, verseny az energiahordozókért, villamos technológiák előre törése. Lehetséges változatok. A villamosenergia-ellátás és a villamos energia piac. A villamos energia piac teljes megnyitása, az ellátási felelősség újraértelmezése. A versenypiac, termékek, áralakulás, energiatőzsdék szerepe. Hozzáférés a hálózatokhoz, határkeresztező ügyletek. Egyetemes szolgáltatás. Rendszerirányítás szerepének változása. Zavarok, válsághelyzetek kezelése. Átláthatóság, erőfölény kérdése. Előnyben részesítendő energiatermelés (kapcsolt, megújuló) piacra jutásának elősegítése. Zöldbizonyítvány rendszer, zöld mérlegkör. Szabályozó hatóságok szerepe. Szétválasztás. Harmadik energia csomag. Megújuló energiák hasznosítása, 2. félév óra, 3. félév óra Farkas István, Büki Gergely, Lontay Zoltán Megújuló energiák potenciálja. Napenergia, víz- és szélenergia, biomassza. Geotermikus energia.

4 Napenergia-hasznosítás passzív és aktív eljárásai az épületek energiaellátásában. Fűtés és használati melegvíz-termelés, hőtárolás. Hőszivattyúk alkalmazása. Biomassza. Elsődleges, másodlagos és harmadlagos biomasszák. Hazai jellemzők. Biomassza hasznosítása tüzeléssel hőtermelésre, villamosenergia-termelésre és kapcsolt energiatermelésre. Biogáz-termelő eljárások, a biogáz jellemzői, biogáz-hasznosítás lehetőségei. Bio-üzemanyagok előállítása. Geotermikus energiahasznosítás. Fűtés és használati melegvíz-termelés. Hőszivattyúk alkalmazása. Épületenergetika és környezet, klímavédelem, 3. félév óra, 4. félév óra Gács Iván, Bihari Péter Tüzelések légszennyező hatásai. Szennyezőanyagok keletkezése, a keletkezés és a kibocsátás általános összefüggései, leválasztási eljárások szerepe. A légszennyezési hatások léptékei (lokális, regionális és globális), a levegőtisztaság-védelem céljai és eszközei. Üvegházhatás. Széndioxid keletkezése, kibocsátása, szerepe az üvegházhatásban. A jelenlegi üvegház modellek bizonytalanságai. Teendők a jövőben, kibocsátás csökkentési lehetőségek. Nitrogénoxid. Keletkezés mechanizmusok (termikus, tüzelőanyag és prompt NO x képződés). A keletkezést befolyásoló tényezők, tüzeléstechnikai lehetőségek a nitrogénoxid keletkezés csökkentésére. Nitrogénoxid leválasztása a füstgázból, szelektív katalitikus redukció. Szennyezőanyagok légköri terjedése. Terjedést befolyásoló tényezők, meteorológiai jellemzők (szélmező, légköri stabilitás), beépítettségi, domborzati jellemzők. Járulékos kéménymagasság szerepe meghatározása. Egyszerű terjedési modellek. Esettanulmányok. Központos és egyedi hőellátás hatásainak összehasonlítása, szükséges kéménymagasság meghatározás módszerei. Példák erőmű, kazántelep és gázmotoros fűtőmű esetére. Villamos hálózatok, 3. félév 14 óra, 4. félév 10 óra Varjú György, Dán András, Tersztyánszky Tibor Villamos hálózatok jellemzői. Ipari-, kereskedelmi létesítmények, irodaházak, lakóépületek, villamosenergia-hálózat létesítésének és ellátásának alapjai. Az energiaellátás megbízhatósága. A feszültség jellemzői és minősége. Az villamos energia feszültség-minőség jellemzői. Fogyasztói visszahatások. Meddőteljesítmény kompenzálás, feszültségváltozás, feszültségletörés, villogás harmonikus torzítás. A jelenségek definíciói, keletkezésük, terjedésük a hálózaton. Kompenzálási módszerek, eljárások, és eszközök. A feszültség minőségi jellemzők mérése, javítása. A feszültség minőségi jellemzők mérése. A feszültségminőség javítási lehetőségei. A villamos energia mérése torzított hálózaton. A feszültségminőségre vonatkozó követelmények előírásrendszere. Kiserőművek hálózati csatlakozása. Kiserőművek hálózati csatlakozási feltételei (szolgáltatói elvárások), hatásuk a hálózati viszonyokra (zárlati teljesítmény, feszültségviszonyok, villogás, harmonikus, hangfrekvenciás központi vezérlés jelszint, mérlegkör menetrend, a rendszer üzemvitele). A villamosenergia-szolgáltatás minősége. A villamosenergia-szolgáltatás minőségének jellemzői, azok értelmezése, mérése. A fogyasztói megelégedés vizsgálata, értékelése szükséges és elégséges szintjének megállapítása, kommunikációja a közüzemi szolgáltatóval és a fogyasztóval. Tranziens túlfeszültségek. Épületek villamoshálózatain keletkező túlfeszültségek forrásai, típusai nagyságuk. Elektromágneses összeférhetőség (EMC) megfontolásra alapozott

5 védelmi szempontok. Villamos berendezések túlfeszültség igénybevétele és védelme. Villamos és más hálózatokhoz (távközlő, kábel TV, központi antenna) csatlakozó berendezések koordinált védelme, összekötés és földelés kialakítása. Mérések. Érintésvédelemi és villamos energia minőség mérés. Intelligens épületek, 4. félév 16 óra Szandtner Károly Az épületinformatika célja és feladata. Épületinformatikai rendszerek felépítése, centralizált és decentralizált rendszerek tulajdonságai, tervezési kérdései: - folyamatműszerezés (hagyományos és számítógépes), - épületinformatikai irányítási rendszer (irányított és irányító rendszer), - az egységes irányító rendszer felépítése, az irányító berendezés egységei (érzékelők, beavatkozók), összekötések a hálózatban (csavart érpár, koaxiális kábel, üvegszálas kábel, infravörös, lézer, rádióhullám, szórt spektrumú sugárzás, műholdas stb.), - hurokrendszer és intelligens rendszer (jelzővonal, jelzőlánc, központok), - távfelügyeleti rendszerek (vezetékes és vezeték nélküli illetve, közvetlen vonalú, beszédsáv feletti átvitelű, vonalkapcsolt és számítógépes távfelügyeleti rendszer), diszpécser központok. Az épületinformatika feladata a kisfeszültségű erősáramú villamos energiaellátásban és az épületgépészeti területen: az épületfelügyeleti rendszer alapjai (moduláris szerkezet, osztott rendszer intelligencia, eseményorientált kommunikáció, kezelési szintek, digitális szabályozó- és vezérlő eljárások), épületfelügyeleti rendszer szintjei (érzékelés és beavatkozás, szabályozás és vezérlés, folyamat közeli feldolgozás, fölérendelt feldolgozás, felügyelet), alkalmazási példák a nagy megbízhatóságú erősáramú villamos energiaellátás és az épületgépészet területéről. Vagyonvédelmi berendezések és rendszerek, tűzjelző berendezések: elektronikus jelzőrendszerekkel szembeni követelmények (MABISZ), vagyonvédelmi és tűzjelző rendszerek szünetmentes áramellátása, a riasztás eszközei a helyszínen (csengők, szirénák, kombinált fény és hangjelzők), a riasztó rendszer érzékelői (mechanikus, mágneses, ultrahangos, mikrohullámú, infra, passzív infra, akusztikus, piezó-elektromos stb.), tűzjelző rendszerek, füst- és hőérzékelők (ionizációs, optikai, aspirációs stb.), riasztó központok, többlépcsős túlfeszültségvédelmi rendszer kiépítése. Buszrendszerek (Binary Unit System) áttekintése. Busszrendszer mint az intelligens gépi rendszer alapja. BACnet és az EIBnet rendszer. Powerline EIB (erősáramú hálózatot használó European Installation Bus), LON (Local Operating Network), LCN (Local Control Network), PHC (Peha Haus Control) rendszerek főbb jellegzetességei, alkalmazása az épületinformatikában. EIB alkalmazási példák bemutatása. Épületek energiatanúsítása, 3. félév 10 óra, 4. félév 10 óra Halász István, Baumann Mihály, Magyar Zoltán A tárgy elméleti és gyakorlati oktatása felkészít az épületek energiatanúsítására (auditálására), a várhatóan megjelenő jogszabály alkalmazására. A felkészítés egyaránt érinti az épületek fűtési, melegvíz-ellátási és hűtési igényének meghatározását és az energiaigények ellátását. A tanúsításra való felkészítés szervesen támaszkodik a mesteriskolai képzés többi tárgyára, különösen az Energetika, Épületgépészet és

6 energetika, Közvetlen és kapcsolt hőellátás tárgyak ismeretanyagára. Az elméleti képzés témakörei: Az épületek energetikai tanúsítására vonatkozó EU direktíva (EC EPBD Direktíva ismertetése. Az EU elvárásai, célkitűzései, javaslatai, a nemzeti megvalósítás lehetőségei. A tanúsítás feladatköre, felelősségi köre, jogi környezete. A tanúsítvány létrehozása a (jelenlegi) 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján, kiegészítve az energiaigények ellátásának további elemzésével (közvetlen és kapcsolt hőtermelés, hőszivattyúk). A dokumentálás szoftver háttere. A számítás pontossága és értelmezése. A tanúsítvány megjelenítése, hitelesítése, életciklusa. Az energiatanúsítvány szükségessége, fontossága, ipari-, társadalmi-, és gazdasági hatásai, valamint EU harmonizációs jelentősége. A gyakorlati képzés bemutatja az energiatanúsítás létrehozását általános- és gyakorlati példa szintjén. A tanúsítási protokoll saját implementációra épül, amely tartalmazza az energiaigények és azok ellátása meghatározását és minősítését. Tervezés, vállalkozás, 1 4. félév, 4x óra Bercsi Gábor, Halász István, Tervezés. A tervezés fázisai és technológiája. Kapcsolás- és rendszertechnikai kérdések. Komplex tervezés. Tervezői gondolkodás. Számítógépes tervezés. A használatban lévő, elterjedt és specializált tervező programok fejlesztések áttekintése, feladat orientáltság. Számítógépes tervezés, nem csak CAD alkalmazások, rendszerben való gondolkodás, a számítógép elhelyezése a tervező-alkotó feladatkörben. 3D-tervezés, előnyök, nehézségek, kompatibilitás. Ésszerű határok. a 3D és 2D határterülete. Rajzolás tervezés. Kalkulációs programok, tervdokumentáció készítés, méretezés, méretezési algoritmusok és metódusok. Bízhatunk a méretező ellenőrző szoftverek eredményeiben? A jövő tervezőasztalai, koncepciók, egységes rendszerek, hálózati együttműködés. Követelmények. Jogszabályok, szabványok, találmányok, irányelvek. Engedélyezések, jogi kérdések. Pályázatok. Pályázati lehetőségek hazai és EU forrásokra. A pályázatkészítés technikái. Vállalkozás és finanszírozás. Projektek. Gazdaságossági számítások, saját források és hitelek. Projekttársaság és projektfinanszírozás. Energiaszolgáltatási szerződések, ESCO. Mérnöketikai kérdések. Egyéni feladat. A feladat témája szabadon választható, ajánlott az épületek energiatanúsításának elkészítése. Az egyéni feladat választására és kiadására a 2 3. félévben kerül sor. A feladatok kidolgozásához konzultációt biztosítunk. Az elkészített feladat beadása, bírálata és megvédése a 4. félévben történik.

Épületek Energiaellátása Mesteriskola

Épületek Energiaellátása Mesteriskola Magyar Mérnöki Kamara Hő- és Villamosenergetikai Tagozat Épületek Energiaellátása Mesteriskola 2005 2006 A mesteriskolával kapcsolatban további információkat adnak: Dr. Büki Gergely ny. egyetemi tanár

Részletesebben

Épületek hatékony energiaellátása

Épületek hatékony energiaellátása Épületek hatékony energiaellátása Dr. Büki Gergely Magyar Energetikusok Kerekasztala 2009. február 10. 1. Energiatükör - tanulságok EU 27 Magyarország 1995 2006 1995 2006 Végenergia-felhasználás, F PJ

Részletesebben

Atomerőművek. Záróvizsga tételek

Atomerőművek. Záróvizsga tételek Energetikai mérnök BSc képzés - Atomenergetika szakirány Atomerőművek Záróvizsga tételek 1. (AE) Mely reaktortípusok tartoznak a III. generációs reaktorok közé? Ismertesse az EPR fő jellemzőit, berendezéseit!

Részletesebben

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n

Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági oktatás a BME-n Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Dr. Berta István, Novák Balázs Buszrendszerek az épületautomatizálásban épületvillamossági

Részletesebben

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások

Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Épületenergetika EU direktívák, hazai előírások Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

Megújuló energiák fejlesztési irányai

Megújuló energiák fejlesztési irányai Megújuló energiák fejlesztési irányai Büki Gergely az MTA doktora Energiagazdálkodási és Megújuló Energia Konferencia Szeged, 2010. szept. 23. Megújuló energiák az energiaellátás rendszerében V égenergia-felhasználás,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

NCST és a NAPENERGIA

NCST és a NAPENERGIA SZIE Egyetemi Klímatanács SZENT ISTVÁN EGYETEM NCST és a NAPENERGIA Tóth László ACRUX http://klimatanacs.szie.hu TARTALOM 1.Napenergia potenciál 2.A lehetséges megoldások 3.Termikus és PV rendszerek 4.Nagyrendszerek,

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Büki Gergely A MTA Földtudományi Osztálya és a Környezettudományi Elnöki Bizottság Energetika és Környezet Albizottsága tudományos ülése Budapest, 2011.

Részletesebben

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt

Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Energetikai Szakkollégium Foto-Villamos rendszerek elterjedésének lehetőségei és gátjai Magyarországon Budapest, 2013.03.14. Megyik Zsolt Prezentáció témavázlat Napenergia helyzete Magyarországon Jogi

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet

TANTÁRGYI PROGRAMOK Épületfizika Komfortelmélet TANTÁRGYI PROGRAMOK 5.1. Tantárgyak megnevezése: Épületfizika Számonkérés módjai: otthoni feladatok, kollokvium A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal egyrészt az épületek szerkezeteinek azon fizikai

Részletesebben

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások önkormányzatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások önkormányzatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök TARTALOM Energia hordozók, energia nyerés (rendelkezésre állás, várható trendek) Energia termelés

Részletesebben

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Tervezett változások az épületenergetikai rendelet hazai szabályozásában Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK EU direktívák hazai rendeletek EPBD - Épületenergetikai direktíva 91/2002/EK

Részletesebben

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében

Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Megújuló energiaforrásokra alapozott energiaellátás növelése a fenntartható fejlődés érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest, 2007. november

Részletesebben

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10 A geotermikus energia és a megújuló energiák Dr. Büki Gergely Geotermikus Aktualitások Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, 2010. nov.10 Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány Készült

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TNASZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS FEJÉR MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 2013.03.28 Tartalom Denzero

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hibrid Elromlott a gázkazánom és gyorsan ki kell cserélnem Az ügyfelek elvárásai szeretnék hőszivattyút használni, de azt hallottam, hogy nem lenne hatékony

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

Épületenergetika és épületmechatronika

Épületenergetika és épületmechatronika VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS MECHATRONIKAI TANSZÉK MŰSZAKI KAR DEBRECENI EGYETEM Épületenergetika és épületmechatronika DR. SZEMES PÉTER TAMÁS DOCENS HOUG KONFERENCIA 2013 2013.04.10. Tartalom Épületmechatronika

Részletesebben

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1. 4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1. Közvetlen energiatermelés (egy termék, egy technológia) hő fűtőmű erőmű Kapcsolt energiatermelés (két termék, egy technológia) fűtőerőmű Kombinált ciklusú

Részletesebben

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer

Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer Megújuló energia bázisú, kis léptékű energiarendszer Molnárné Dőry Zsófia 2. éves doktorandusz hallgató, energetikai mérnök (MSc), BME, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, Magyar Energetikai Társaság

Részletesebben

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft. Az energetikai pályázatok az épületek, azok gépészetének, elektromos rendszerének, és technológiai

Részletesebben

Megújuló energia, megtérülő befektetés

Megújuló energia, megtérülő befektetés Megújuló energia, megtérülő befektetés A megújuló energiaforrás fogalma Olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia,

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

1. Technológia és infrastrukturális beruházások

1. Technológia és infrastrukturális beruházások AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK NAGYVÁLLALATOKNAK A 2009-2010 ÉVEKBEN 1. Technológia és infrastrukturális beruházások Technológia fejlesztés I. Támogatás mértéke: max. 30% Támogatás összege:

Részletesebben

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával!

HŐENERGIA HELYBEN. Célok és lehetőségek. Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával! HŐENERGIA HELYBEN Célok és lehetőségek Fűtsünk kevesebbet, olcsóbban, hazai energiával! Hazánk hőellátó energiahordozó struktúrája ma (EurObserv ER 2013): Földgáz 340 PJ (9,3 milliárd m3) Geotermia 4,5

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban

Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energia forrást támogató pályázati lehetőségek az Észak-Alföldi régióban Kiss Balázs Energia Központ Debrecen, 2011. április

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként

Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Megújuló energiatermelés és hasznosítás az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útjaként Jó gyakorlatok a megújuló energia felhasználásának területéről Nagykanizsa, 2014. március 26. Előadó:

Részletesebben

Az új épületenergetikai és klímavédelmi

Az új épületenergetikai és klímavédelmi Az új épületenergetikai és klímavédelmi szabályozási rendszer Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék zmagyar@pmmk.pte.hu Tartalom Energetikai EU direktívák Épületenergetikai direktíva

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 35 52 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására? JÁSZAY TAMÁS Vállalatfejlesztési Igazgató MET Energia Műhely Budapest, 2015. 04. 16. Hogyan készülnek az energiaszolgáltatók az EHI megvalósítására?

Részletesebben

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója

Energiamenedzsment ISO 50001. A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Energiamenedzsment ISO 50001 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. környezetmenedzsment rendszerekről szóló tájékoztatója Hogyan bizonyítható egy vállalat környezettudatossága vásárlói felé? Az egész vállalatra,

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL

HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL 24. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A FENNTARTHATÓSÁGÉRT HOGYAN TOVÁBB? TÁVHŐELLÁTÁS GÁZMOTORRAL, ÉS DECENTRALIZÁLT HŐSZIVATTYÚPROGRAMMAL Forrai György (EN-BLOCK Kft.) 2011.09.23. 1 Bevezetés

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24

menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24 Tréning anyag létesítmény é vezetőknek, menedzsereknek Hódmezővásárhely 2012.09.24 Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és

Részletesebben

A decentralizált megújuló energia Magyarországon

A decentralizált megújuló energia Magyarországon A decentralizált megújuló energia Magyarországon Közpolitikai gondolatok Őri István Green Capital Zrt. Bevált portugál gyakorlatok konferencia Nyíregyháza 2010. június 4. Miről fogok beszélni? A portugál-magyar

Részletesebben

"A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára

A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára Erdőgazdaságok a megújuló energiák terén Budapest. Május 5-7 Dr. Jung László vezérigazgató EGERERDŐ Zrt. A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata megfogalmazásában: "A fenntarthatóság az emberiség

Részletesebben

V-Educa információs nap Pécs, 2015.03.27

V-Educa információs nap Pécs, 2015.03.27 V-Educa információs nap Pécs, 2015.03.27 DDRFÜ Nkft regionális fejlesztési ügynökség, alapítva: 1998 Tulajdonosok: Baranya Megyei Önkormányzat, Somogy Megyei Önkormányzat, Tolna Megyei Önkormányzat Profil:

Részletesebben

Magyarország Energia Jövőképe

Magyarország Energia Jövőképe Magyarország Energia Jövőképe Tóth Tamás főosztályvezető Közgazdasági Főosztály Magyar Energia Hivatal totht@eh.gov.hu ESPAN Pannon Energia Stratégia záró-konferencia Győr, 2013. február 21. Tartalom A

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27.

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT. 2014. június 27. Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 WORKSHOP KÖRNYEZETI HATÁSOK MUNKACSOPORT 2014. június 27. A biomassza és a földhő energetikai

Részletesebben

Takács Tibor épületgépész

Takács Tibor épületgépész Takács Tibor épületgépész Tartalom Nemzeti Épületenergetikai Stratégiai célok Épületenergetikát befolyásoló tényezők Lehetséges épületgépészeti megoldások Épületenergetikai összehasonlító példa Összegzés

Részletesebben

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai Büki Gergely Budapesti Szkeptikus Konferencia 2010. február 27. Az energiaellátás s rendszere - feladatok Végenergi a-felhaszná

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

D I R E C T - L I N E K F T. Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

D I R E C T - L I N E K F T. Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez incs olyan folyamat, amely a befektetett energiát teljes egészében hasznosítani tudja. Minden

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez

Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek. gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Hulladékhő hasznosítás és hőveszteség csökkentési lehetőségek gondolatok és példák a gazdaságos üzemeltetéshez Amit látunk... És ami mögötte van... incs olyan folyamat, amely a befektetett energiát teljes

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁSSAL KOMBINÁLVA KEOP-2012-5.5.0/B Jelen konstrukció célja: ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító

Részletesebben

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába Energetikai gazdaságtan Bevezetés az energetikába Az energetika feladata Biztosítani az energiaigények kielégítését környezetbarát, gazdaságos, biztonságos módon. Egy szóval: fenntarthatóan Mit jelent

Részletesebben

Nemzetközi képzési program és hálózat. az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért

Nemzetközi képzési program és hálózat. az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért Nemzetközi képzési program és hálózat az energiahatékonyságért és a költségek jelentős csökkentéséért Tartalom Menedzsment Technológia Szakoktatók Kiváló szakemberek Gyakorlati tapasztalattal Cél Módszer

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek

Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Energetikai beruházások jelentősége Európában dilemmák és trendek Gerőházi Éva - Hegedüs József - Szemző Hanna Városkutatás Kft VÁROSKUTATÁS KFT 1 Az előadás szerkezete Az energiahatékonyság kérdésköre

Részletesebben

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28.

Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa megelőzéséért. Budapest, 2008. május 28. Megújuló energiaforrások jövője Magyarországon Bohoczky Ferenc ny. vezető főtanácsos az MTA Megújuló Albizottság tagja Budapest, 2008. május 28. Budapest, 2008. május 28. Erőművekkel a klímakatasztrófa

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében Dr. Csoknyai Istvánné Vezető főtanácsos Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. február 26-i Geotermia

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig.

Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Szakmai hozzáértés, hatékony megoldás, forrásszervezés és projektmenedzsment az ötlettől a megvalósulásig. Társaságunk 1996 nyarán alakult német szakmai tulajdonosi háttérrel, elsősorban az Önkormányzatok

Részletesebben

Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében

Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében Épületgépészeti energetikai rendszerterv (ERT) az energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások használata tükrében Az épületgépészeti energetikai tervezés kezdeti problémái - a tervezés ritkán rendszerelvű

Részletesebben

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29.

AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL. 2013. Október 29. AZ ENERGIAIRÁNYÍTÁS RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSÉRŐL 2013. Október 29. MENNYIRE KÖZPONTI KÉRDÉS HAZÁNKBAN AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG? (az import aránya a teljes energiafogyasztáson belül - nukleáris fűtőanyaggal

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6

Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEG11ONC Kreditérték: 6 Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézet Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Tantárgy neve és kódja: Energiagazdálkodás KVEEGONC Kreditérték: 6 nappali 6. félév Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában A PÉTÁV és a Pécsi Tudományegyetem közös tanulmányának bemutatása Dr. Fülöp László Főiskolai tanár Pécsi Tudományegyetem Pollack

Részletesebben

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt)

Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt) Közel nulla energiafelhasználású épületek felújításának számítási módszerei (RePublic_ZEB projekt) Pollack Expo 2016 2016. február 25. dr. Magyar Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi

Részletesebben

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon

A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon A megújuló energia termelés helyzete Magyarországon Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest, 2016.

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén

Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház koncepció mentén Alaprajz Tervezői Napok - BME, Magasépítés Tanszék - Ea: Medgyasszay Péter PhD Fenntartható ház. Helyi műemlékvédelem alatt álló épület felújítása fenntartható ház mentén Medgyasszay Péter PhD okl. építészmérnök,

Részletesebben

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig May 15, 2013 Slide 1 Tartalomjegyzék Energiahatékonyság Termelés és átvitel Smart

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus

Létesítményi energetikus Energetikus Megújuló energiaforrás Energetikus É 009-06/1/4 A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről

Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Tájékoztatás a MAVIR smart metering projektről Bakos Béla Okos hálózat projektvezető MAVIR 2013. szeptember 10. Nemzeti Energiastratégia és az okos hálózat A Nemzeti Energiastratégia pillérei Az okos hálózatoktól

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI Mértékegység 1990 1995 2000 2001 2002

Részletesebben

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17.

2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. 2010. Klímabarát Otthon 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem,

Részletesebben