november 16-ától már csupán decemberre fogad el

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "november 16-ától már csupán decemberre fogad el"

Átírás

1 A NOVEMBER V Á R O S A FORRADALOM ÜZENETE OLDAL MEGUJUL AZ ANNA-KUT OLDAL OLDAL ÚJ VIZTORONY, UJ PIAC OLDAL SZABADTÉRI VILÁGPREMIER OLDAL NYOLCADDÖNTOBEN A SZEGED BETON VE OLDAL Folytatják a farekonstrukciós programot A télre készülnek Nemcsak ültetnek, de a nyári virágok nyomait is eltakarítják ezekben a napokban a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. szakemberei Szegeden. A napokban többek között a Belvárosi hidat egész nyáron díszítô muskátlikat szedték le. A virágcserepek helyére egy hónap múlva már a karácsonyi díszvilágítás elemei kerülnek. Az elmúlt hetekben több tízezer ôszi virágpalántát is kiültettek a város parkjaiba. Megkezdôdött a köztereken lévô szökôkutak téliesítése, és hamarosan a belváros több szobra is téli takarót kap, hogy a fagy ne tehessen kárt a mûalkotásokban. Az idén ôsszel is több mint hetvenezer tô kétnyári fôleg árvácska és százszorszép, valamint közel huszonötezer hagymás növény kerül ki Szeged közterületi parkjaiba. A város központi parkjai mellett többek között Tarjánba, a lakótelepekre és Szeged környékének parkjaiba is jut a jövô nyáron díszlô növényekbôl. Ôsszel folytatódik a több éve megkezdett farekonstrukciós program is. Az idén többek között már a Széchenyi téren, Újszegeden, Petôfitelepen és Kiskundorozsmán ültettek fákat. A program az elkövetkezendô hetekben újabb fák és zöld növények kihelyezésével folytatódik. K Ö Z É R D E K Û I N F O R M Á C I Ó S L A P J A Meghosszabbított határidô: november 15. Idén elôször távfûtési támogatás nyugdíjasoknak A rászoruló nyugdíjasok októberi távfûtési számlájukhoz legkésôbb november 15-éig kérhetnek támogatást. A szociális iroda november 16-ától már csupán decemberre fogad el igénylést. A kormányzat meghoszszabbította a távhôdíj-támogatási kérelmek beadási határidejét. Életkortól függetlenül valamennyi rászoruló nyugdíjas és nyugdíjszerû ellátásban részesülô szegedi november 15-én keddig adhatja be kérelmét október 1-jéig viszszamenôleg, utána már csak decemberre fogadnak el igénylést hangsúlyozta Novkov Veszelinka, az önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodájának vezetôje. A támogatást igénylôket három ügyfélszolgálatán fogadja a szociális iroda: a Huszár utcában, valamint hétfôi és csütörtöki napokon a kihelyezett ügyfélszolgálatokon a Sás utca 2. és a Kossuth Lajos sugárút 115. szám alatt. Eddig négyezer nyomtatványt vittek Fûtésre 3 milliárd Szegeden 36 ezer nyugdíjas él, és 27 ezer 500 lakást fût a hôszolgáltató. Országszerte 200 ezer nyugdíjas háztartás kap távhôdíj-támogatást, így a szakértôk becslései szerint az egyéves támogatás összesen 3 milliárd forintba kerül. el ügyfeleik és kétezer kérelem érkezett be. Formanyomtatványt kell kitölteni a kérelemhez, és mellékelni kell az elôzô havi távhô-szolgáltatási számla és a nyugdíjszelvény másolatát. Az elbírálás egyik alapfeltétele, hogy a kérelmezô neve szerepeljen a távhôszámlán díjfizetôként. Mindazoknak jár a támogatás márciusig havonta kétezer, utána fél éven át havi ezer forint akik egyedül élnek, és a jövedelmük nem haladja meg a kérelem benyújtását megelôzô hónap- ban az öregségi nyugdíj mindenkori minimumértékének háromszorosát, ami jelenleg 74 ezer 100 forint. Akkor is jár a támogatás, ha többen élnek egy háztartásban, és az egy fôre jutó jövedelmük nem több a nyugdíjminimum duplájánál, vagyis jelenleg 49 ezer 400 forintnál. Október 1-jéig visszamenôleg tehát még november közepéig lehet támogatást kérni. November 16-ától tehát már csupán decemberi hatállyal lehet kérni a távhôdíj-támogatást. A szociális iroda hatá- rozatban értesíti a kérelmezôket arról, hogy kaphatnak-e támogatást. A jogosultak legelôször a nyugdíjfolyósító igazgatóságtól decemberben kapják kézhez visszamenôlegesen a díjtámogatást. Akik késôbb mennek nyugdíjba, vagy átgondolják és kérnének támogatást, folyamatosan jelentkezhetnek. A kérelmeket a szociális iroda mindig a következô hónap közepéig bírálja el és továbbítja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak. Dombai Tünde A polgármester elutasítja a Tisza Volán tarifaemelési ajánlatát Négy százalékhoz ragaszkodik a város Sajtónyilatkozatot adott ki a múlt héten Botka László szegedi polgármester, amelyben elutasítja a Tisza Volán Rt ra szóló díjemelési javaslatát. Szeri István vezérigazgató szerint indokolt a 4 százaléknál magasabb emelés, mivel a közlekedési infláció több mint háromszorosa a nemzetgazdaságinak. A november 11-i közgyûlésen tárgyalják majd a képviselôk a szolgáltató cégek azon javaslatait, amelyek a jövô évi díjemelésekrôl szólnak. Botka László polgármester azonban már a múlt héten sajtóközleményt adott ki, amelyben kijelentette: elutasítja a Tisza Volán Rt.-nek a tömegközlekedési díjak közel 10 százalékos emelésére tett javaslatát. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a város és a cég 2006 végéig szóló megállapodásában inflációkövetô emelésrôl van szó: a város ehhez tartja magát, ezért 4 százaléknál magasabb díjemelést nem tud támogatni. Botka László ugyanezt szóban is megerôsítette: ragaszkodik ahhoz, hogy a szerzôdésben foglalt 4 százalékos tarifaeme- lésnél nagyobb drágulás ne következzen be 2006-ban. Megkérdeztük Szeri Istvánt is, aki elmondta, hogy a tarifaemelésrôl szóló ajánlatot szakmai anyagnak szánták, azt remélték, hogy megtárgyalhatják az illetékes bizottsággal. A benyújtott javaslatban 6,7 százalékos átlagos díjemelésrôl van szó, ami azt jelenti, hogy a felmutatóra szóló bérlet ára 5,4 százalékkal drágulna, ellenben a tanuló-nyugdíjas bérlet mivel az a vidéki városokban Szegeden kerül a legkevesebbe 10,4 százalékkal kerülne többe. A díjemelés mértéke azért magasabb, mint a nemzetgazdasági infláció, mivel az üzemanyagárak idei drasztikus emelkedése miatt a közlekedési infláció közel 13 százalékos. Szeri István elmondta: Szegeden a tervezettnél 68 millió forinttal magasabb üzemanyag-költségei keletkeztek a cégnek. Hozzátette: a közgyûlés természetesen dönthet úgy, hogy nem a lakosságot terheli meg a közszolgáltató magasabb költségeivel, ebben az esetben viszont az állam által biztosított normatívát kell megemelni.

2 2 Szegedi Tükör Tóth Ilona diákszónok emberi tartásról, szabadságról, demokráciáról Legyünk méltók a forradalom üzenetéhez! A Nagy Imre-emlékmûnél október 23-án az önkormányzat, a városi civil szervezetek emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 49. évfordulójáról. Tóth Ilona, a diákszónok-pályázat gyôztese felidézte az októberi eseményeket, hangsúlyozva: az ember veleszületett joga a szabadság. Több százan gyülekeztek október 23-án Szegeden, Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékmûvénél, hogy emlékezzenek a hôsökre, és felidézzék az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit. A Himnuszt közösen énekelték el az ünnepség résztvevôi, ezt követôen Purcell Trumpet voluntare címû darabját a Szegedi Rézfúvós Kvintett adta elô. Az ünnepi beszédet a Tömörkény István gimnázium 12. a osztályos diákja, a városi diákszónokpályázat gyôztese, Tóth Ilona mondta. A magyarkanizsai, Szegeden tanuló gimnazista rámutatott arra, az 1956-os forradalomban benne volt A hit, amely éltette, a remény, amely csalóka volt, a lelkesedés, a tûz, az elkeseredettség, a kétségbeesés, a menekülés, a félelem. Tóth Ilona emlékeztetett arra: a történelemmé évszámmá, elôzmények, okok és következmények kusza halmazává zsugorodott forradalom emberekrôl szólt: apákról, nôvérekrôl, fiúkról, unokákról. Azt mondják, ha valaki meghal, lehull egy csillag. Hány csillag hullhatott le A városi ünnepségen Nagy Imre mártír miniszterelnök emlékmûvénél Tóth Ilona (Botka László mellett), a Tömörkény István gimnázium diákja szónokolt (Fotó: Schmidt Andrea) 1956 októberében és novemberében Magyarország egérôl? És mennyi még késôbb, ezért a két hónapért? tette fel a kérdést a diákszónok, majd felidézte a 49 esztendôvel ezelôtti ôsz eseményeit Rajk László október 6-i újratemetésétôl a Magyar Egyetemisták és Fôiskolások Egységes Szö- vetségének szegedi megalakításán át az október 23-i eseményekig. Ismerôsek számunkra ezek az utcák, terek, szobrok hozta vissza a hallgatóságot a jelenbe az érces hangon szónokló diáklány. Itt járunk mi is nap nap után. Talán bele sem gondolunk, hogy öt évti- zeddel ezelôtt kik és miért rótták ugyan ezeket az utakat, kezükben nemzeti lobogóval, Kossuth-címerrel és fáklyával, mellükön kokárdával, szívükben a reménnyel, a szabadságvágy felszabadulásának örömével. A végzôs gimnazista rámutatott arra is, a mai diákoknak a forradalmat értelmezni és megérteni nem egyszerû: Az ötvenes évek Magyarországának világát, a forradalom politikai és eszmei hátterét ennyi év távlatából, ennyi félrevezetés, félreértelmezés és letagadás után nehéz értelmezni, fôleg nekünk, fiataloknak, akik tapasztalatlan- Fél évig útzár a Bakay Nándor utcán Fél évre lezárták a közúti forgalom elôl a Bakay Nándor utcát, mert négy méterrel az utca szintje alatt csatornavezetéket építenek. A lezárás ideje alatt nem közlekedik a 7-es troli. Nehezen vették tudomásul az autósok, hogy szennyvíz- és csatornaépítés miatt egyelôre nem használhatják a nagy forgalmat lebonyolító Bakay Nándor utcát. Az útlezárást követôen ugyanis még sokáig próbálták megkerülni a tiltó táblákat, de amikor felbontották az úttest aszfaltját, kénytelenek voltak új útvonalat keresni. Bucsányi István, a Szegedi Víziközmû Mûködtetô és Fejlesztô Rt. mélyépítési fômérnöke elmondta: épült korábban csatorna a Bakay Nándor utcában, de nem megfelelô a mélysége. Ezért körülbelül négy méterrel az utca szintje alatt kell egy új vezetéket építeni. Ez a nagy átmérôjû csatorna segít levezetni az iparterületekrôl érkezô szennyvizet. A Dorozsmai és a Budapesti út elágazásánál lévô átemelôbôl érkezô csövek ugyanis a Bakay Nándor utca végére csatlakoznak és a szennyvíz a Vásárhelyi Pál utcai vezetéket terheli. Szükség esetén ezt tehermentesíti az új csatorna és vezeti a szennyvizet a Boross József utcai városi fôgyûjtôbe. A környéken több ház csatornázatlan, ezért a Pozsonyi Ignác, a Vasas Szent Péter és a Teréz utcai ingatlanokat is rákötik a hálózatra. Az önkormányzat Huszár utcai épületénél nem okozhat fennakadást az útzár, hiszen a parkolóból visszakanyarodhatnak az autók a Rigó utca, illetve a Kálvária sugárút felé. A gyufagyár teherportáján azonban gondokat okozhat az úttest felbontása, addig azonban, amíg az építkezés nem jut el a gyár elôtti szakaszig, a teherautók a Huszár utca irányába tudnak közlekedni. A Bakay Nándor utcán közlekedô 7es troli az építkezés ideje alatt nem közlekedik, a hasonló útvonalon járó 5-ös trolik azonban a reggeli és a délutáni csúcsforgalom idején a korábbinál sûrûbben járnak. Az SZKT azt ajánlja a Móraváros felé közlekedôknek, használják a 22-es buszt, illetve a 3-as villamost. Az autósok többsége a Bakay Nándor utcával párhuzamos Kálvária sugárutat használja alternatív útvonalként. ságunk és naivitásnak is nevezhetô befolyásolhatóságunk miatt a különbözô forrásokból hallottakat félreértjük, elhisszük, átformáljuk. Ezért az 1956-ban a forradalmat gyermekként átélt mai felnôttek visszaemlékezéseit hívta segítségül. Részletet olvasott fel Faludy György Nagy Imre és társai kivégzése után született írásából, és felolvasta Márai Sándor Mennybôl az angyal címû versének szívbe markoló részleteit: Mert más lóg a fákon, nem cukorkák: Népek Krisztusa, Magyarország... A szegedi gimnazista felhívta a hallgatóságot arra: tartsuk szem elôtt a forradalom ki nem mondott üzenetét: az ember vele született joga a szabadság, a demokrácia iránti vágyat sem elrabolni, sem elfojtani nem lehet. Ehhez kell fölemelkednünk, ehhez kell méltónak lennünk! Az ünnepi beszéd után Dobos Katalin színmûvész mondta el Faludy György Ezerkilencszázötvenhat, te csillag címû versét. Az ünnepség végén Szeged város lakossága és az önkormányzat nevében Mózes Ervin jegyzô, Szentgyörgyi Pál alpolgármester, Botka László polgármester és Tóth Ilona diákszónok helyezte el Nagy Imre mártír miniszterelnök szobránál az emlékezés koszorúit. Koszorúkkal tisztelegtek 56 hôsei és mártírjai elôtt a rendôrség, az egyetem, a pártok, az 56-os és más társadalmi szervezetek képviselôi is. Nyemcsok Éva Hat hét alatt 28 ezren nézték meg Látogatórekord a Chagall-tárlaton Marc Chagall litográfiasorozatát és olajképeit hat hét alatt 27 ezer 899-en nézték meg a szegedi várban. A rekord számú látogatónak köszönhetôen október 30án pénzügyi szempontból is sikeresen zárult a kiállítás, amelynek tervezésekor a Móra Ferenc Múzeum szakemberei még arra számítottak, ha minden jól megy, ezer nézôje lehet. Vörös Gabriella, a Móra Ferenc Múzeum igazgatója és Pászti Ágnes kulturális tanácsnok a záráskor pezsgôvel koccintva köszönte meg a kiállítás létrehozásában, ôrzésében segítséget nyújtó szponzorok, rendôri vezetôk támogatását és a napi órát dolgozó múzeumi alkalmazottak munkáját. Mint elhangzott: a siker titka a profi szervezés, valamint a város, a múzeum és a támogatók példás összefogása. Az Oroszországban született, késôbb Franciaországban letelepedett világhírû mester Nizzából érkezett Odüsszeia címû litográfiasorozatát és a mûvész unokájától kölcsön kapott három olajfestményét Szegedrôl Pécsre szállították tovább.

3 Szegedi Tükör 3 Szôregen Katalin-napi bállal nyitnak Jövôre megszépül a Szeged Nagyállomás a város kapuja Kevesebb pénzbôl gyorsabban készül el Korszerûsítik az Indóház teret is A vártnál is gyorsabban halad a szôregi mûvelôdési ház építése, ezért az eredeti, november 30-i határidô elôtt, már a Katalin-napi bálra átadhatja a kivitelezô, a Pallér 2001 Kft. az épületet. A beruházásra szükséges összeget, közel kétszázmillió forintot a szegedi közgyûlés biztosította. A munkák a lebontott, régi mûvelôdési ház helyén április 30-án kezdôdtek. Gyorsabb, ami olcsóbb Egy nemrégiben tartott mûszaki szemlén kiderült, a kivitelezôk olcsóbban és gyorsabban dolgoztak a tervezettnél, így akár már a Katalin-napi bált is itt ünnepelhetik a szôregiek. A 860 négyzetméteres, kétszintes épület kivitelezéséhez ugyanis 184 millió forintos önkormányzati segítség állt rendelkezésre, de az építkezés végül csak 160 millió forintba kerül. A megtakarított összegbôl a tervek szerint a városrész a forgalmas és rendkívül balesetveszélyes Makai úton gyalogosszigeteket alakít majd ki. A mûvelôdési ház szerkezete már elkészült, a belsô festés, villanyszerelés, fûtés és a szellôztetôrendszer kialakításának utolsó fázisain most dolgoznak a szakemberek, a befejezés elôtt pedig az udvar díszburkolatot is kap. A könyvtár is itt kap helyet Az épületet egy testvérpár, Sebestyén Tibor és Imre építész irodájának tervei alapján valósították meg. A Magyar és a Boldogasszony utca sarkán már álló új házat az idén áprilisban lebontott, régi és már rendkívül rossz állapotban lévô mûvelôdési ház helyén húzták fel. Az új épület földszintjén elôcsarnok, kávézó, büfé, könyvtár, egy kisterem és egy kétszázötven férôhelyes színházterem, valamint vizesblokk kapott helyet. Az ugyancsak itt található nagytermet pedig úgy tervezték, hogy a belsô kert felé nyitható legyen, így késôbb akár szabadtéri elôadásokra is alkalmassá tehetô. A tervezôk gondoltak a mozgáskorlátozottakra is, ezért akadálymentesítették is az épületet, hogy kerekes székkel is könnyen megközelíthetô legyen. A házban a Somogyi-könyvtár fiókrészlegének is alakítanak ki helyet, a tetôtérben pedig állandó kiállítás nyílik, amely bemutatja a rózsatermesztés eszközeit. Az új mûvelôdési házban a civil szervezetek rendezvényei is helyet kapnak majd, például a nagy létszámú szôregi nyugdíjasklub összejövetelei, de itt rendezik a Katalin-napi és karácsonyi bált, a színházteremben pedig elôadásokkal várják majd a városrész lakóit. Mûvelôdésiház-program Az évtizedek óta nem látott, nagyszabású mûvelôdési ház felújítási programba kezdett tavaly a város ben fejezôdött be a tápéi mûvelôdési ház felújítása, az idén januárban adták át a 24 millió forintból megfiatalodott közösségi házat Gyálaréten. Rekonstrukció kezdôdött Kiskundorozsmán és Petôfitelepen. Az idei esztendô legnagyobb szabású közmûvelôdési beruházása a szôregi közösségi ház építése. Tavasszal kezdték, és még egy hónapig tart a szegedi nagyállomás épületének bontása. Egyelôre a belsô közfalakat távolítják el. Az elmúlt hetekben a peronon az esôbeállót is elbontották. Az elsô szinten egy fogadócsarnokot alakí- tanak ki, ennek burkolása várhatóan december elején kezdôdik. Az állomáson elkészülte után helyet kapnak majd az utasokat kiszolgáló üzletek, utazási irodák is. A nagyállomás több mint egymilliárd forintos felújítása után a város elkezdheti az Indóház tér teljes rekonstrukcióját. A tervek szerint két éven belül teljesen megfiatalodik Szeged kapuja, így a városba vonattal érkezôket is méltó körülmények között fogadhatja végre Szeged. Év végére megújul az Anna-kút Karácsonyra megújul az Anna-kút és a körülötte levô tér. A Táncosnô szobrot új talpazatra állítják és árnyékolják. Az építkezés ideje alatt a tartalék kút mûködik az Anna fürdô bejáratánál. A Tisza Lajos körút, Kossuth Lajos sugárút, Anna fürdô és Jerney-ház által határolt terület díszburkolatot kap és a kutat is átalakítják. Ezzel együtt az építéshez kapcsolódó közmûvezetékeket is kicserélik. A tervezett kútposztamens és a rajta lévô szobor helye nem változik. A fémszobor alá, belülrôl megvilágítható üveglapokból rétegenként ragasztott csonka gúla alakú talapzat kerül. Ez lesz a középpontja a nyolc pilléren álló, körgyûrû felületû pergolának, amire árnyékolásként lilaakácot futtatnak. A Az 1927-ben fúrt kút eredeti funkcióját megtartja, a rekonstrukció után a lakosok az 51 fokos gyógyvizet továbbra is ingyen vihetik haza. A felújítás alatt a kút csapjait elzárják. A szegediek azonban nem maradnak Anna-víz nélkül tudtuk meg Bánáti Antaltól, a Szegedi Fürdôk Kft. ügyvezetô igazgatójától mivel az Anna fürdô bejáratánál a tartalék kutat megnyitják. A munka végéig a tervek szerint december 15-éig általános útlezárás nem várható, de arra számítani kell, hogy az anyagok szállítása idôlegesen némi fennakadást okozhat a közlekedésben. A munkate- rületet azonban a gyalogosok nem használhatják, a másik oldalon kell közlekedniük és a buszmegállót is áthelyezik az Anna fürdô elé. A 76 millió forintos rekonstrukció befejezése után jövô nyáron folytatják a csomópont átépítését: a 400 millió forintos program keretében a villamosvágányok keresztezését és a váltókat kicserélik, a járdákat díszburkolattal látják el és zöldsávokat alakítanak ki. Az idén befejezœdik a fürdôkorszerûsítés a ligetben Vízforgatót kap a nagymedence A szegedi közgyûlés tavaly novemberben döntött arról, hogy a látványos fürdôberuházást a Ligetfürdôben hajtsák végre. Néhány hónapig külföldi befektetôkre várt a város, de egyik ajánlat sem bizonyult megfelelônek, így végül lízingcég bevonásával kezdték meg a medencék felújítását. A 300 millió forintos rekonstrukciót két ütemre osztották. Az elsô ütemben, augusztus közepére 210 millió forintos költséggel elkészült a hátsó részen található élménymedence és csúszdapark, amely rövid idô alatt a szegedi gyerekek kedvence lett. A négy hatalmas csúszda mellett a 900 négyzetméteres medencében több mint negyven nyak- és hátmasszírozó is üzemel. A Ligetfürdô látogatottsága az élménymedence megnyitása óta rövid idô alatt 35 százalékkal növekedett. Az augusztus 12. óta mûködô új élménymedence mûködését szeptember végén állították át téli üzemre. Azaz meleg gyógyvízzel töltötték fel a medencét, ám legközelebb már csak jövô tavasszal fogad vendégeket a hamar megkedvelt komplexum. A tervezett 300 milliós fürdôfejlesztés során az élménymedence megépítése után megmaradt 90 millió forintból most az úszómedence vízforgató berendezését készítik el. A fej- lesztések után jövôre a SZUE igazi szórakoztató- és sportcentrummá válik. A Ligetfürdô külsô, Belvárosi híd felôli oldalán néhány napja megkezdôdött a fejlesztés második üteme, az úszómedence korszerûsítése is. A munkások lebontották a medence falát borító csempéket, november végéig az uniós elôírásoknak megfelelô vízforgatót szerelnek a nagymedencébe. Ezt követôen állítják fel az úszómedencét fedô sátrat. A tervek szerint a nagyszabású munkálatokat december elejéig fejezik be. Ezt követôen visszakapják a szegediek a két éve már téliesített medencét.

4 4 Szegedi Tükör Megújult a Petôfi Sándor Általános Iskola Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város jövôjébe. S ennek fontos szeletét jelentik az iskolafelújítások. A Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola és a Vedres István Építôipari mellett 46 óvoda 261 millió forint értékben, 27 általános iskola (360 millió forint), 13 középiskola és kollégium (365 millió forint) újul meg 2005ben. igazgatónôjével, Szöginé Veczkó Ibolyával az ünnepi proglegutóbb a Petôfi Sándor ram elôtt beszélgettünk. Általános Iskola átadási Felejthetetlen nap ez a ünnepségére gyülekeztek a mai, hiszen iskolánknak egy petôfitelepiek. Nagy taps fo- új fejezete nyílik. A város gadta a megújult tornate- iskolafelújítási programja kerembe lépô Botka László pol- retében és társadalmi összegármestert, Solymos László fogással teljesen újjávarázsolvárosüzemeltetési alpolgár- ták a Petôfit. Szegedtôl 40 mestert, Gila Ferencet, a telep millió forintot kaptunk, melyönkormányzati képviselôjét, bôl a központi fûtést korszea munkában részt vevô kft.- rûsítettük, teljesen új vizesk, civil szervezetek vezetôit. blokkot építettünk ki, megúhosszú évtizedek, évek jult a tornaterem, a lépcsôadósságát törleszti az idén a ház és a teljes földszint. A tárváros vezetése, hiszen az isko- sadalmi munka is magas arálafelújítások programjával az nyú volt, csodálatos ez az országban egyedülálló fejlesz- összefogás. A két beszállító téseket indítottak el. Gondolva kft. a konyhát és az étkezôt a legfiatalabbakra, azaz a festetette ki, a Syrius pedig jövôre, nemcsak szlogenként leszigetelte, nemes vakolattal jelölték meg a 2005-ös évet a látta el és bádogozta a homfiatalok évének. A legutóbbi lokzatot. Egyébként a kft. petôfitelepi iskolaátadási ün- ügyvezetôje, Szabó János a nepségen mosolygós arcú szü- tanítványunk volt. Óriási lôkkel, nagyszülôkkel, tanu- dolognak tartom, amit Szeged lókkal találkoztam. Az iskola vállalt, hiszen ezzel a lépéssel elérte, hogy a XXI. század követelményeinek megfeleljen a város sok-sok intézménye. Kozári József, a Szint Kft. ügyvezetôje és csapata a tatarozás, felújítás utáni takarítási munkákat végezte el, Kôrösi György, a tápai klubtagok képviseletében érkezett az ünnepségre: A külsô homlokzaton dolgoztunk és ablakokat mázoltunk. Szívesen jöttünk, hiszen a tápaiak és a petôfitelepiek között úgymond testvéri a kapcsolat. Az Arany János-iskolából jött át a Petôfibe hetedikes gyerekünk. Nagyon örültünk a változásnak, hiszen ráfér már erre az iskolára a felújítás. Mi, szülôk is festettünk, takarítottunk kapcsolódik a beszélgetésbe Ungi László és felesége. Nagy Györgyné arra emlékezik, amikor a gyerekei jártak ide, most pedig az unokája koptatja a padokat. Boldog vagyok, hogy megélhettem ezt a napot! mondja elérzékenyülve. Gyuris Gábor, az iskola karbantartója és két szülô, Vighné Szentesi Éva és Novák Zsuzsanna mesél a Petôfihez kapcsolódó emlékeirôl, és valamennyien elismeréssel szólnak a város iskolafelújítási programjáról. Az átadási ünnepség végén Botka László polgármester és munkatársai nem gyôzték fogadni a gratulációkat. Mi a tanáriban váltottunk néhány szót a polgármesterrel. Idén a nyári hónapokban több mint nyolcvan oktatási intézményt újítottunk fel, lényegében a város összes óvodáját, általános iskoláját, több középiskoláját. Úgy gondoltuk, hogy ebben az esztendôben, melyet a fiatalok évének neveztünk, két fontos feladat Havonta több mint 22 ezer látogatója van a folyamatosan megújuló honlapnak. Többségüket a különbözô beruházásokról szóló információk érdeklik, de sokan rákattintanak Szeged történetére is. A honlap elsôsorban az önkormányzattal, annak munkájával foglalkozik, de idegenforgalmi információkat is közöl. A honlap szinte napról napra változik. Megismerhetô az önkormányzat képviselô-testületének munkája, a közgyûlés és a bizottságok jegyzôkönyvei éppúgy, mint az elfogadott rendeletek, idegenforgalmi információk. A közgyûlések munkája is felkerül(t) a világhálóra, élôben nyomon követhetô, hogy mi zajlik Szeged város képviselô-testületében. Ritkaságnak számít az is, hogy a közgyûlési elôterjesztéseket, még az ülés elôtt megismerhetik az érdeklôdôk. A képviselôk napirend elôtti hozzászólásai letölthetôk a honlapról. Havonta több mint 22 ezer látogatója van a honlapnak. A szegedieket a mindennapos dolgok érdeklik a leginkább, sokan kíváncsiak a beruházásokról és a látványtervekrôl szóló információkra, de Szeged története, a testvérvárosok megismerése, digitális térképek, építési szabályzatok letöltése is közkedvelt. A város honlapja egyébként, ingyenes megjelenési lehetôséget biztosít civil szervezeteknek, az eseménynaptárt pedig föltöltheti bárki, aki olyan rendezvényt akar népszerûsíteni, mely közérdeklôdésre tarthat számot. Ez is ingyenes, mindenki számára hozzáférhetô és a hírlevélben is megjelenik. A honlapon megismerhetik a város díszpolgárait is, és van postafiók, idôjárás-elôrejelzés, az aktuális pályázati kiírásokról információk. A képgalériában szabadon használhatók a képek, lehet képet küldeni. A város honlapjának gazdái tervezik az ügyfélszolgálati fórum továbbfejlesztését, azaz az önkormányzati hivatalos ügyek intézését interneten keresztül. Folyamatban van még a város civil szervezetei számára nemcsak a mostani megjelenési felület biztosítása, hanem önálló portálrendszer kialakítása is. ByL van. Egyrészt a város szempontjából nélkülözhetetlen beruházások készülnek el, melyekre hosszú évek óta vártunk, így az M5-ös autópálya és a repülôtér korszerûsítése. Az idén 32 milliárd forintot fektettünk be a város jövôjébe. Másik legfontosabb feladat az oktatásba való befektetés. Ezért is hirdettük meg programunkat ben annyit költünk az óvod ák, iskolák felújítására, mint az elmúlt hét évben összesen. Ennek keretében újult meg a jövôre 80 éves Petôfi Sándor Általános Iskola is. Nekem óriási öröm volt látni, hogy a nyári hónapokban a város oktatási intézményei nem ürültek ki, ugyanis még tavasszal felhívással fordultam a szülôk, a szegediek felé, hogy lehetôségeikhez mérten mindenki vegye ki a munkából a részét, legyen egy valódi összefogás. S ami felemelô, nagyon sok szegedi család hallotta meg a felhívást, és nagyon sokan alapítványi támogatással, még többen társadalmi munkával vállaltak részt az iskolafelújításokból. Itt, Petôfitelepen is széles körû városrészi együttmûködés alakult ki, több cég, civil szervezet, szülôk, tápéiak vettek részt a felújítási munkákban. Célunk egyébként, hogy minden évben egy-egy nagyberuházást is megvalósítsunk és annyi pénzzel segítsük az oktatási intézményeket, hogy az óriási értéket, amit most teremtettek, azt a következô években is meg tudják ôrizni. - ByL - Szépkorú városlakók A szegedi önkormányzat vezetôi az idôsek világnapja alkalmából köszöntötték a város idôskorú lakóit. Kimagasló munkát végzô szervezetek és képviselôik elismeréseket vettek át. Az idôsek világnapja alkalmából a szegedi szépkorúakat ünnepelték a város elöljárói a Szegedi Nemzeti Színházban. Botka László polgármester köszöntôbeszédében kiemelte, Szeged több ezer idôskorú lakóját egyre élénkülô nyugdíjasklubok képviselik. Számuk is egyre gyarapodik, jelenleg 53 helyi közösség kapcsolódik be a város közéletébe. A polgármester meghatározónak nevezte szerepvállalásukat, és mintaértékûnek tartja a fiatalabb generációk számára a körükben tapasztalt odafigyelést és egymás tiszteletét. Hozzátette, jelentôs támogatást biztosít az Idôsügyi Alap, kiemelt szerepet kapnak Idôsügyi Tanács elképzelései, számítanak véleményükre a nyugdíjasokra vonatkozó intézkedések tervezésekor. A polgármester ezután tizenhárom kiváló klubnak és a legaktívabb közremûködôknek nyújtott át elismerést. A díjazottak: Kovács Lajos, a MEDOSZ Nyugdíjas Klub elnöke, Nagy Lajos, a Fegyveres Erôk és Testületek Nyugállományú Tagjainak Klubja titkára, Frank Lajosné, a Vasutas Nyugdíjas Klub elnöke, Balázs István, a Szôregi Nyugdíjas Klub elnöke, Szalkai János, a Tápai Hagyományôrzô Egyesület elnöke, Kovács Ferencné, az Alkony Nyugdíjas Klub elnöke, Beck Veronika, az önkormányzati humán szolgáltató központ családsegítô ház munkatársa, Szanka István, a Csillag Nyugdíjasok Baráti Klubja elnöke, Vas Zoltánné és Sarman Ferencné, a Szegedi Nyugdíjasok Egyesülete vezetôségi tagjai, Maschek Rudolf, a Honvéd Hagyományôrzô Egyesület elnöke és Bernát Gáspárné, a városi nyugdíjas egyesület elnöke.

5 Szegedi Tükör 5 Hajók cikáznak majd a folyón a Boszorkányszigettôl a tápéi kiskertekig Benépesülhet a Tisza fôutca Schilsong János, az Oskolás Kft. innovációs vezetôje egy team élén, önkormányzati megrendelésre tervezte meg a Tisza jövôjét. A folyó két partján néhány éven belül elkészülhetne az az élményútvonal, turistalátványosságok füzére, amelynek pontjait menetrendszerûen közlekedô hajók kötnék össze. Szegedet 10 kilométer hosszan szeli át a Tisza, mindeddig kihasználatlan lehetôségek tárházaként. Semmi akadálya sem lenne annak, hogy akárcsak más európai városban, a folyón egyik turistacélponttól a másikig hajók szállítsák a vendégeket. És a helyieket is hiszen a város egyik pontjából a másikba vízi alkalmatosságon könnyedén el lehetne jutni. Aki egy pici képzelôerôvel rendelkezik, az máris látja a vízen cikázó hajókat, a kikötôket, a mólókat, a rakpart lépcsôire lenyúló Stefániát, a tûzô naptól a lépten-nyomon fellelhetô napernyôs büféket a lépcsôkön. Ha most nem, akkor soha mondja Schilsong János, az Oskolás Kft. innovációs vezetôje, a Szeged fôutcája a Tisza elnevezésû projekt szellemi vezére. A következô Nemzeti fejlesztési terv forrásaira építve, a Tiszával kapcsolatban álló valamennyi intézmény, tulajdonosi és kezelôi jogokat birtokló szervezet összefogásával 2009-ig el kell készülniük mindazon fejlesztéseknek, amelyek Szeged új, turisták és helybeliek által egyaránt belakható fôutcájává változtatnák a folyót. A tekintélyes méretû exkluzív tervezet a szabadidôre, a gasztronómiára és a helytörté- Látvány a Novotel tetôteraszáról. Megtelhet élettel a folyó és két partja netre fûzi fel úgy a turista, mint a városlakó útját a Tiszán, akárcsak más vízparti európai városban. Az Oskolás Kft.-tôl a projektet az önkormányzat városfejlesztési irodája rendelte meg, s minden esély megvan arra, hogy mire 2010-ben Pécs megvalósítja az Európa kulturális fôvárosához méltó fejlesztéseket, alvállalkozójaként Szeged is elkészül a magáéval. Schilsong János azt állítja, Szegeden, a Tisza két partján ingatlanfejlesztésben nem lehet gondolkodni, mivel ártérrôl van szó. Nem Beszámolókörútra indult a polgármester Szegedi munkahelyekrôl, panelrekonstrukcióról, költségvetésrôl Szeged polgármestere félévi beszámoló körútjára indult, elsô állomásán, a Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipar Szakközépiskolában félszázan várták. Vetítéssel és Botka László polgármester félévzáró összefoglalójával kezdôdött a Krúdy Gyula Kereskedelmi és Vendéglátóipar Szakközépiskolában a polgármester szegedi beszámolókörútja. Közel ötvenfôs hallgatóság követte a városi fejlesztésekrôl és beruházásokról szóló beszédét. A körzet képviselôi, Kónya Gábor és Révész Mihály és a városüzemeltetési alpolgármester, Solymos László jelenlétében elôször áttekintés hangzott el, miben is nyilvánul meg a fordulat éve Szegeden. Botka László 2005-öt a fiatalok évének nevezte, hiszen számos intézkedés ôket érinti a városban. Kitért arra is, hogy az önkormányzat idén 68 milliárd forintból gazdálkodik, ennek jelentôs részét, a 47 százalékát fordítja a város a beruházásaira. A polgármester kiemelte, nem attól kell tartani, hogy támogatott kedvezményes kamatozású hiteleket vegyen fel fejlesztéseihez az önkormányzat, hiszen Szeged költségvetése egyensúlyban van. A városvezetés akkor hibázna, ha mint ellenzéke az elôzô ciklusban tette a város mûködtetésére fordítaná a felvett kölcsön összegét. A polgármester ezután az elmúlt idôszak beruházásairól beszélt, megemlítette a városban lendületesen zajló panelrekonstrukciós programot, a csatornázást, az útfelújítást és a szociális bérlakások pályáztatását. A város környékén zajló fejlesztésekrôl szólva kiemelte az autópálya, az északi Tisza-híd és a nyugati elkerülô út fontosságát. Rátérve a következô évtized terveire azokról a programokról beszélt, amelyek bekerülve a Nemzeti fejlesztési tervbe 2015-ig uniós segítséggel megvalósulhatnak. A polgármester a régiót magával húzó együttmûködést szorgalmazott, ezért hívta életre a Szeged 2015 tanácsot az egyetem, a kutatóintézetek és a gazdasági kamara közremûködésével. Beszédében szemléletváltást sürgetett, hiszen 2007 és 2013 között milliárd forint uniós támogatás érkezhet Szegedre a fejlesztési programokon keresztül. Szavai után a közönségtôl kapott kérdéseket. Engel Józsefné például a belvárosban látható sok hajléktalanról, egy középkorú férfi a munkahelyek csökkenô számáról, egy Hóbiárt basa utcából érkezett asszony a rengeteg falfirkáról kérdezte. Botka László válaszában azt emelte ki, hogy a város négymilliárd forintot költ a szociális ellátórendszerre, de senkit hatósági erôszakkal nem kötelezhet, hogy azt igénybe vegye. A jogvédôk ellenállásába ütközött legutóbb az önkormányzat koldusrendelete is. A polgármester hangsúlyozta, a munkanélküliek aránya nô, ugyanakkor emelkedik a városban a foglalkoztatottak száma. Ezt az aránytalanságot az eredményezi, hogy az állam és az önkormányzat a munkahelyteremtô és -megtartó fejlesztéseket támogatja, és több ezer fiatal munkanélkülit tett láthatóvá, amikor regisztrálta ôket, és amikor megszûnt a sorkatonai szolgálat. A falfirkálók az utóbbi idôben az ingatlankezelô friss felmérései szerint a belvárosban közel félmilliárd forintnyi kárt okoztak. Ez ellen a város és lakói a fiatalok nevelésével és a homlokzatok mosható vakolatával védekezhet. D. T. tehetünk mást, mint a rekreációt, a turizmust a zászlóra tûzni, kihasználni azt, hogy erdôk, zöldterületek övezik a folyót a Maros és a Bertalan híd között, majd annak útja a szó szoros értelmében a belvároson keresztül vezet. Az élménytúra útvonalának egyik vége a Boszorkánysziget lehetne, amelyek Szeged történelmének e sötét szelete üzletileg eladható formában, színvonalasan jelenhetne meg. A valahai sziget középkori hangulatú fôteret kaphatna, amelyen nyaranta misztériumjátékokat, akár perbeszédeket is elô lehetne adni. A majdan menetrendszerûen közlekedô kishajók innen a következô pontra, a körbástyához, a volt halpiacig szállítanák az utasokat, majd a sóház elôtti kikötôig, avagy újonnan felállított hajómalomig, amelynél kiszállva a szalámi- és paprikamúzeum fogadná a turistát. Akik halászlevet szeretnének enni, a Kiskôrössynél hagynák el a hajó fedélzetét. Májustól októberig mintegy tíz kikötési ponton vehetnének fel a hajók utasokat, akik még biciklijüket is magukkal hozhatnák. Az 1970-es évekig negyedóránként járt hajó a belváros és a partfürdô között ennek már ma sem lenne semmi akadálya. A partfal kijáróinál napernyôk alatt üdítôket árulnának és a szürke betont is felöltöztetnék. Az újszegedi oldalon a tervezôk parti utat képzelnek el a Marostól a Lövölde útig, a Partfürdôn keresztül (erre szintén lehetne megoldást találni). A gyalogos- és bicikliút fák között, tanösvényen vezetne, állatok természetes élôhelye mellett. F. K. Elkezdôdött a Szent István tér rekonstrukciója A Vidra utca felôli piaci épületek bontásával látványos szakaszához érkezett a Szent István tér felújítása. A munkák csak a téli hónapokban szünetelnek, jövô tavaszra teljesen megújul Szeged egyik legrégibb piactere. Az Európai Unió egymilliárd forinttal támogatja a szegedi Szent István tér rekonstrukcióját, amelynek keretében fölújítják az országosan is kiemelkedô ipartörténeti mûemlékként számon tartott, vasbeton szerkezetû víztornyot, és a teret díszburkolattal látják el. A víztorony állandó kilátó lesz, a régi piac helyett új épül, a tér nagyobb részét parkosítják. Egy kerékpárutat is kialakítanak itt, amely a fölújított úthálózat mellett halad majd el. A Vidra utcát lezárják a jármûvek elôl: sétálóutcaként köti majd össze a teret a belvárossal. A használtcikk-piacot a Cserepes sorra helyezik át, s megfelelô területet keresnek a jelenleg a Szûcs utca oldalán állomásozó tehertaxisoknak is. Az 1967-ben, városi telken felhúzott piacsor a sajátos tulajdonviszonyok miatt maradhatott fenn ilyen sokáig, az építmények ugyanis magántulajdonban vannak, de közterületen állnak. Az önkormányzat egy éve megegyezett a tulajdonosokkal, és méltányos árat fizetett az épületek átadásáért. A piacosok többsége örül az építkezésnek, és az új, korszerû piacsoron is helyet kértek maguknak. A víztorony tövében lévô épületek egyelôre megmaradnak, ezek bontása valószínûleg tavasszal kezdôdik. Egyelôre bolhapiac is mûködik, és várhatóan a használt portékák is csak a második épületsor bontása után tûnnek el végleg a Szent István térrôl. A rekonstrukciótól elsôsorban azt várják a környéken lakók, hogy eltûnnek a hajléktalanok a piac környékérôl, és a víztorony felújításával igazi turisztikai központtá válik a Szent István tér. Minden közmûvet kicserélnek az építkezés folyamán, így a helyiek azt remélik, hogy néhány évtizedig nem kell nagy forgalomkorlátozásra számítani. A sétálóutca, a kerékpárút, valamint a park kialakítása jelentôsen csökkenti majd az átmenô gépjármûforgalmat, így a környék levegôje is jóval tisztább lesz a korábbinál.

6 6 Szegedi Tükör Az Akadémiai Kézikönyvek-sorozat elsô kötetét Pál József szerkesztette Nemes Nagy Ágnes zenés mesejátéka a memzeti színházban Magyar Világirodalom Szegedrôl Bors néni, a fehér hajú varázsló A Szegedi Nemzeti Színházban Pásztor Erzsi címszereplésével mutatták be Nemes Nagy Ágnes és Novák János zenés mesejátékát, a Bors nénit. Nemes Nagy Ágnes teremtménye a 80. születésnapját ünneplô Bors néni, aki nem csupán virágait ápolgató, kertjében üldögélô, egyszerû nénike, hanem inkább varázsló... Valamennyien unokái vagyunk ennek a csodálatos, fehér hajú tündérnek. Tudjuk jól, kincs a családban egy jóságos nagymama, aki segít, ha kiszakad a bors zacskója, elkészíti a finom vajas-mézes kenyeret, és igazságot tesz a szörnyû zûrzavarban. A költônô szerzôtársa, és egyben a szegedi produkció rendezôje, Novák János így vallott a darabról: Ha ezt a történetet Nemes Nagy Ágnes komolyan tudta elmesélni, és mi komolyan tudjuk eljátszani, akkor ez nem kisebb dráma, mint Hamleté. Bors nénit a Korzóban tavaly a Kopogós römivel már hatalmas sikert arató nagyszerû színésznô, Pásztor Erzsi Pásztor Erzsi játssza Bors nénit alakítja. Lackót Papp Gabriella, Titillát a szeptemberben a színházhoz szerzôdött Járai Máté, a Vízimolnárt Szûcs Lajos, a Játékmestert pedig Boncz Ádám játssza a gyermekbérletben. Emléktáblát kapott Löw Lipót Az irodalomszeretô olvasók tájékozódását is megkönnyíti és a magyar szakos egyetemisták felkészüléséhez is segítséget nyújt a Szegeden szerkesztett Világirodalom kötet, amelynek bemutatóját az SZTE Aulájában tartották. Természettudósként is bibliaként forgatja majd, mert tudományos igényû, logikusan felépített útmutató mondta Szabó Gábor, az SZTE rektora a Világirodalom címû kötet premierjén. Az Akadémiai Kiadó ezer oldalas kézikönyvét, amely az egyiptomi piramisszövegektôl a kortárs dél-amerikai regényig egységes folyamatként, áttekinthetô formában mutatja be a világ közel ötven irodalmának összehasonlító történetét, Szegeden szerkesztették. Fôszerkesztôként Pál József irodalomtörténész, az SZTE Olasz Tanszékének vezetôje jegyzi, és az Akadémiai Kézikönyvek címmel indított nagyszabású sorozat elsô köteteként jelent meg. A kiadó igazgatója, Bucsi Szabó Zsolt elmondta: a 2006 tavaszán a Kémia és a Magyar nyelv kötetek- kel folytatódó tízrészes könyvsorozat a mûvelt középosztály számára készül. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, Szörényi László professzor úgy vélte: ötven éve hiányzó egyetemi világirodalom tankönyv megszületését is üdvözölhetjük most. A szinte lehetetlenre vállalkozó monográfia nagy erénye, hogy beemeli a magyar világirodalmi kánonba a kínai, az arab, a perzsa, valamint a kelta és a bizánci irodalmat is. A szerzôk a szigorú terjedelmi korlátok miatt gúzsba kötve táncoltak, talán ennek is köszönhetôen drágakôszerû miniatúrák is születtek. Péter László irodalomtörténész azt hangsúlyozta: a hazai bölcsészkarok oktatóinak összefogásával megszületett kötet nagyrészt szegedi teljesítmény. Fôszerkesztôként arra törekedtem, hogy egyaránt megfelelhessen a szakmai igényesség és a népszerû használat követelményének. A világirodalmi folyamatot ezer oldalba kellett sûríteni, s a legkisebb területhez is meg kellett találni a megfelelô specialistát. Közel harmincan írták, négy bölcsészkar oktatói, közöttük akadémikusok és professzorok. Nyilván lesznek kifogások, hiszen mindenkinek megvan a maga világirodalma, s hiánylistákat állítanak majd fel. Hogy nem teljes, tudjuk, de ki tudná egy kötetben megadni a teljes világirodalom objektív történetét? mondta Pál József professzor, aki tisztában van vele, hogy összehasonlítják majd az új kötetet Szerb Antal legendás munkájával. Szerb Antal komoly segítôkkel csodálatos esszét írt a világirodalomról. Közülünk senki sem gondolja magáról, hogy rendelkezik Szerb élvezetes stílusával, íráskészségével. A mi kötetünk szerényebb vállalkozás: sok részbôl álló, de szándékaink szerint egységes tanulmány a világirodalom történetérôl. Sokkal több adatot hoz, sokkal inkább rendszerezô és kevesebb benne a szubjektív ítélet, így kevésbé olvasmányos, valamivel több odafigyelést igénylô szöveg. A kettô szerintem kiegészíti majd egymást: az elsô olvasmány továbbra is Szerb Antal, de aki nem esszét akar olvasni, hanem alaposabb, pontosabb ismereteket szeretne szerezni és korszerû elemzéseket is vár, az a mi új kötetünket veszi majd kézbe. A Szegedi Zsidó Hitközség dísztermében emlékülést rendeztek a 19. század legjelentôsebb magyar neológ fôrabbija, a 130 évvel ezelôtt elhunyt Löw Lipót tiszteletére. Nagy elôdjérôl elsôként Markovics Zsolt szegedi fôrabbi beszélt, majd Hidvégi Máté címzetes egyetemi tanár tartott elôadást. Lednitzky András, a hitközség elnöke a szegedi zsidóság hagyományainak, történetének kutatásáért, megismertetéséért, illetve kultúrájának ápolásáért, bemutatásáért Löw Lipót-emlékérmet adott át Péter László irodalomtörténész professzornak, Hidvégi Máténak, Tráser László és Hollósi Zsoltújságírónak. A Hajnóczy utca 8. számú ház elôtt is megemlékezést tartottak Löw Lipótról, ahol Gyulay Endre megyés püspök jelenlétében Solymos László alpolgármester és Lednitzky András felavatta a fôrabbi egykori lakóépületének falán a Lapis András szobrászmûvész által készített emléktáblát. Lednitzky András és Solymos László avatta fel a tudós fôrabbi emléktábláját a Hajnóczy utcában, jobbról Hidvégi Máté A közéleti kávéház novemberi programajánlója 4. péntek, 17 óra Gyógyszerésztudományi Kar (Eötvös u. 6. MOZART MÛVÉSZETÉRÔL II. rés Házigazda: Varga Ferenc tanár videóprojektoros vetítés. 7. hétfô, 17 óra TIT Klub (Kárász u. 11. PENÉSZEK: ÁLDÁS VAGY ÁTOK Vendég: Dr. Téren József c. fôiskolai docens Beszélgetôtárs: dr. Varga János PhD SZTE Mikrobiológiai Tanszé. A TIT Tudomány Hónapja rendezvénysorozatának programja. 8. kedd, 17 óra Dóm Hotel (Bajza u. 3-6.) SAJTÓKLUB CIVIL VÁLASZTÁSOK MAGYARORSZÁGON II. Beszélgetôtársak: Gellérfy László, Halász Miklós, Haág Zalán, Pavlovits Miklós, Szetey András, Tráser László, Vass Imre újságírók. Házigazda: Oláh Zoltán újságíró 9. szerda, 18 óra Novotel Szálló Vedres terem (Maros u. 1.) ÉGNI KIÉGÉS NÉLKÜL A kiégés megelôzése... és ha már lekéstük a megelôzést Vendég: dr. Gáspár Róbert gyógyszerész, egyetemi adjunktus Beszélgetôtárs: dr. Madarász Klára fôiskolai docens Házigazda: Mihalec Gábor lelkész A Hetednapi Adventista Egyház Élet-minôség elôadássorozatának nyitó rendezvénye. 10. csütörtök, 16 óra TIT Klub (Kárász u. 11.) ÔSSEJTKUTATÁS ÉS ÔSSEJTEK A GYÓGYITÁSBAN Eredmények és kérdések Vendég: dr. Sarkadi Balázs, az OGYIK kutatási igazgató helyettese, egyetemi tanár Beszélgetôtárs: dr. Nagymajtényi László tanszékvezetô egyetemi tanár (SZTE ÁOK) A TIT Tudomány Hónapja rendezvénysorozatának programja 10. csütörtök, 18 óra Genius Klub (Széchenyi tér 5.) KÜLFÖLDÖN A HAZA SZOLGÁLATÁBAN Vendég: Létai Attila ezredes Beszélgetôtárs: Jákó Gyula ezredes 11. péntek, 16 óra Korona Szálló (Petôfi S. sgt. 4.) SÓLYOM-TÁBORNOK-PER-UTÓÉLETE Összetört szétszakadt elillant Vendég: Sólyom Ildikó színmûvésznô, író Beszélgetôtárs: dr. Kôrösi Imre közíró Házigazda: v. Szilágyi Árpád városvédô polgár 11. péntek, 18 óra Olasz Kultúra Háza (Dugonics tér A BAROKK ZENE ITÁLIÁBAN Közremûködnek: Székelyhidi Hajnalka, Sugár Gyöngyvér és Rajk Judit, a Magyar Állami Operaház magánénekesei, Szavári András (trombita), Flammer Veronika és Balla András (kürt), Nyiri Ferenc (basszusharsona) A mûsorban magyarországi bemutatóként elhangzik Luigi Rossi Orfeo címû operájának részlete Házigazda: Pleskonics András tanár (Plesi) 14. hétfô, 17 óra TIT Klub (Kárász u. 11.) ALZHEIMER-KÓR, CSAK EZT AZ EGY SZÓT TUDNÁM FELEJTENI Vendég: Kálmán János egyetemi docens (SZTE) Beszélgetôtárs: dr. Nagymajtényi László tanszékvezetô egyetemi tanár A TIT Tudomány Hónapja rendezvénysorozatának programja 15. kedd, 17 óra Gyálaréti Kultúrház Koszorú u. 35., a 74-es busz végállomása) ÔSZI ZSONGÁS Könyvbemutató Vendégek: a Déli Tükör Egyesület és Sántáné Kurunci Mária Beszélgetôtárs: Csányi Zsóka 17. csütörtök, 16 óra Alsóvárosi Kultúrház A CSILLAGOK A FELHÔK FELETT IS RAGYOGNAK A szegedi katolikus papok üldözése az 50-es években Vendégek: Gyulay Endre megyéspüspök, dr. Szalay István volt egyházügyi államtitkár, Visy Gábor, a könyv szerzôje (Érd) Házigazda: dr. Majzik István kiadó 17. csütörtök, 18 óra Eötvös Kollégium (Tisza L. krt. 103.) INFORMÁCIÓK A ÉVI MIKROCENZUSRÓL Vendégek: Czibulka Zoltán, a KSH Népszámlálási Fôosztály vezetôje, Lakatos Miklós, a Fôosztály helyettes vezetôje (Budapest) Házigazda: Klonkai László c. egyetemi docens, SZTE ÁJTK Statisztikai és Demográfiai Tanszék 18. péntek, 17 óra Korona Szálló SZEGEDI SZENIOROK SZEREPLÉSE Vendégek: Alsóvárosi Csamangó Ferenc hosszútávfutó, dr. Bánki Horváth Béla, dr. Bakacsi Gyula és dr. Kanyó Ádám úszók Házigazda: v. Szilágyi Árpád városvédô polgár 22. kedd, 17 óra Házasságkötô terem 15 ÉVES A TOLEDO-SZEGED TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT Vendégek: Margaret Barrow (USA) operaénekesnô, dr. Kozma József alpolgármester, dr. Ványai Éva és Tóth Károly önkormányzati képviselôk, Kisimre Ferenc újságíró Zongorán közremûködik: dr. Maczelka Noémi zongoramûvész, tan- székvezetô Háziasszony: dr. Szabó Klára, a JGYTF Angol Tanszék vezetôje FEDÔNEVE BÁN LÁSZLÓ Vendég: Bálint László, a könyv szerzôje (Érd) Beszélgetôtárs: dr. Géczi József országgyûlési képviselô Házigazda: dr. Majzik István kiadó 24. csütörtök 17 óra Zrínyi Ilona Általános Iskola (Mérey u.) SZEGEDI MÛVÉSZKLUB Vendégek: Katona Pál, földeáki plébános és Balla Ferenc író Házigazda: Polner Zoltán költô. A Szegedi Szépírás decemberi számának bemutatása 27., vasárnap 15 óra Royal Szálló MEGYEI KISGAZDÁK Vendég: Wittner Mária Házigazda: Bene Gábor 28. hétfô, 18 óra ifjúsági Ház BELVÁROSI ÉLETKÉPEK Könyvbemutató Vendég: Pásty Júlia, a könyv szerzôje, Bródy Sándor-díjas író Beszélgetôtárs: Mikola Gyöngyi irodalomtörténész, kritikus Közremûködik: Dálnoky Zsóka színmûvésznô Házigazda: dr. Majzik István kiadó 30. szerda, 18 óra Ságvári gimn. 113-as terem A VOX NOVA KÓRUS Vendégek: Balogh Irén karnagy és a kórus tagjai Beszélgetôtárs: Tarcsay Tamás tanár

7 Bartók, Örkény, Kellér Dezsô és Edith Piaf a novemberi színházi kínálatban Kékszakállútól a szabin nôkig Bár Rossini Hamupipôkéjének beavató elôadásait betegség miatt májusra halasztották, novemberben így is három játszóhelyén tucatnyi különbözô produkciót kínál a Szegedi Nemzeti Színház, amelynek társulata a hónap közepén Lodzban vendégszerepel. Bartók Béla halálának 60., születésének közelgô 125. évfordulójához is kapcsolódva november 18-án Juronics Tamás rendezésében, Selmeczi György és késôbb Kardos Gábor dirigálásával a Szegedi Nemzeti Színház, a Szegedi Kortárs Balett és a Szegedi Szimfonikus Zenekar közös produkciójaként mutatják be A kékszakállú herceg várát és a Táncszvitet. Juronics az utóbbi években több Bartók-darabbal is sikert aratott. Néhány éve a szabadtérin A fából faragott királyfihoz készített koreográfiát, és A csodálatos mandarint is eltáncolta társulatával. Bartók-sorozata most folytatódik: a Kékszakállút Gábor Géza és Altorjay Tamás, Juditot Kolonits Klára és Szonda Éva énekli majd a nagyszínházban Székely László nagyszabású díszletében. Az eredetileg is színpadi zenének készült Táncszvitet a világon elôször mutatják be balettprodukcióként élô zenekarral. Az elmúlt évad egyik legnagyobb sikere volt a deviáns vállalkozásként színpadra került Anconai szerelmesek, amelynek szereplôgárdája Megyeri Zoltán rendezésében idén nyáron újabb produkciót hozott létre. A szabin nôk elrablása címû zenés bohózatot a Ságvári gimnázium udvarán mutatták be júliusban, november 26-ától pedig a nagyszínházban játsszák. Székhelyi József színidirektor értékelése szerint Karinthy Ferenc színjátékát, a Gellérthegyi álmokat jobb elôadásban látta nemrégiben a Bartók Béla Mûvelôdési Központ dísztermében, mint annak idején a Madách Színházban, ezért a Simó Zsófi és Szívós László fôszereplésével készült produkciót november 18-án és 19-én mûsorra tûzik a kisszínházban. Betegség miatt májusra csúszik viszont Toronykôy Attila rendezése, Rossini Hamupipôkéjének beavatószínházi elôadás-sorozata. A kisszínházban vendégszerepel a hónap végén Mácsai Pál Örkényestjével, Vári Éva pedig Edith Piafról szóló zenés önálló estjével. A társulat 16-án és 17-én a lengyelországi testvérvárosban, Lodzban vendégszerepel az Isten veled, 20. század címmel egy estén játszott két darabbal, Mrozek Nyílt tengeren címû abszurdjával és Enquist tavaly bemutatott drámájával, A nap huszonötödik órájával. Ezt a párosítást november 11-én este a szegedi közönség is láthatja a kisszínházban. A hónap utolsó két napján ismét játsszák a Korzóban a Verlaine és Rimbaud kapcsolatáról szóló Hampton-darabot, a Teljes napfogyatkozást. Szegedi Tükör 7 A tragikus sorsú Habsburg fôhercegrôl szól a Dóm tér jövô nyári musicalszenzációja Rudolf szabadtéri világpremier Közös világpremierre készül a Szegedi Szabadtéri Játékok, a Budapesti Operettszínház és a bécsi Vereinigte Bühnen: jövô májusban a fôvárosban, július végén pedig a Dóm téren mutatják be Frank Wildhorn Rudolf címû új musicaljét. A Broadway egyik legsikeresebb szerzôje, a Jekyll és Hyde világhírû komponistája, Frank Wildhorn az ugyancsak amerikai szövegíróval, Jack Murphyvel új musicalt írt Rudolf trónörökösrôl és a mayerlingi tragédiáról. Az utolsó csók alcímet viselô darab a Habsburg fôherceg és Vetsera Mária tragikus végû szerelmét is feldolgozza. Mint ismeretes, Ferenc József és Erzsébet fiát ifjú szeretôjével 1889 januárjában holtan találták a Bécs melletti mayerlingi vadászlakban. Haláluk körülményei máig tisztázatlanok. A jövô májusi budapesti kôszínházi ôsbemutató és a júliusi szegedi szabadtéri világpremier a bécsi Vereinigte Bühnen, a Budapesti Operettszínház és a Szegedi Szabadtéri Játékok koprodukciójaként jön létre. A darabot a pesti teátrum igazgatója, Kerényi Miklós Gábor rendezésében nemzetközi team állítja színpadra, a zenei vezetô a holland Koen Schoots, a koreográfus az osztrák-amerikai Kim Duddy lesz. A szerepekre meghallgatást tart az operettszínház. Az elôadás hidat jelent New York, Bécs, Budapest és Szeged között mondta Kerényi Miklós Gábor, aki szerint Rudolf fôherceg politikai meggyôzôdése egy nagy európai állam létrehozása volt, Történelmi igazság Azoknak a magyar politikusoknak, akik a Franciaországgal való szövetséggel szerették volna helyettesíteni a német imperializmussal való Ferenc József-i összefonódást, magában az uralkodóházban is voltak szövetségeseik, és elsôsorban Rudolf, akinek a Clemenceau-val együtt kidolgozott tervének megvalósítása valószínûleg elkerülhetôvé tette volna az elsô világháborút is. Tehát Rudolf személye megérdemli, hogy halálában is igazságot szolgáltasson neki az a magyar nép, amely iránt, akárcsak édesanyja, sosem titkolta rokonszenvét és baráti érzelmeit írta a fôhercegrôl Fejtô Ferenc. Janza Kata és Dolhai Attila, a Budapesti Operettszínház sztárjai is pályáznak Mária és Rudolf szerepére pénzügyi, gazdasági közösséget szeretett volna egyenrangú nemzetek között. Ô volt a nagy európai közösség egyik elsô megálmodója, ha hatalomra került volna, a kontinens történelme bizonyára más fordulatot vesz. A darabban persze nem csak ezek a komoly politikai gondolatok jelennek meg, hiszen a musical elsôsorban egy gyönyörû szerelmi románc. Az annak idején az Elisabethet is sikerre vivô rendezô értékelése szerint Frank Wildhorn varázslatos, slágergyanús zenét komponált. Mivel három komoly partner fogott össze az elôadás megvalósítására, garantált a siker. A Szegedi Szabadtéri Játékok jövôre ünnepli 75. születésnapját, ez a produkció méltó lesz a jubileumhoz. Július 28-án tartjuk a szegedi premiert, amit további öt elôadás követ a Dóm téren mondta Bátyai Edina, a játékokat mûködtetô kht. ügyvezetô igazgatója, aki hallotta Dolhai Attila és Janza Kata ízelítôjét a darabból, és azt jósolja, a Rudolf hasonló siker lesz jövôre Szegeden, mint idén a Rómeó és Júlia volt. Pavlovits Dávid gitármûvész New York-i repülôjegyét az önkormányzat fizette Szegedi muzsikus a Carnegie Hallban Mesterkurzust tart és hét szóló koncertet ad ezekben a hetekben Észak-Amerikában Pavlovits Dávid. A szegedi gitármûvészt, aki a New York-i Carnegie Hallban is fellép, elutazása elôtt Botka László polgármester köszöntötte. Papp Gabriella és Rácz Tibor A szabin nôk elrablásában Legutóbb a Krétai Nemzetközi Gitárversenyen aratott hatalmas sikert Pavlovits Dávid, akit világszerte egyre többen ismernek már ôszén koncertkörúton járt a karibi térségben és Mexikóban. Fellépett Puerto Rico szigetén is, ahol a Pablo Casals Fesztivál szervezôje is hallotta játszani, aki a New Yorkban tanult zeneszerzôvel, William Ortizzal közösen ajánlotta ôt a Carnegie Hall menedzsmentjének. Így kapott meghívást egy szólóestre november elejére New Yorkba, a világ egyik legrangosabb hangversenytermébe. A koncerten Bach-, Mozartfantáziák és egy virtuóz versenyein is viselhetô, son az itt felnôtt tehet- fontos segítség a kapszeged címerét mintázó ségeknek. csolatépítéshez is. arany kitûzôvel ajándéa muzsikus hangsúköszönetet mondott kozott meg. A polgármes- lyozta: két éve már az Botka Lászlónak azért ter szerint a világhír és a önkormányzat támo- is, hogy a város átvállalszegediség össze- gatásával rendezheti ta a New Yorkba szóló hangolható. Fontos, hogy meg a szegedi nemzet- retúr repülôjegyének 20. századi darab mel- a város támogatást nyújt- közi gitárfesztivált, ami költségét. lett saját szerzeményeit is játssza. Amerikában zeneszerzôként is számon tartják Pavlovits Dávidot, akinek Kanadában mûködô kiadója egyben a producere is lett. A segítségével további hat szólókoncertet játszik majd Washingtonban, New Yorkban, valamint Montrealban és Québecben. Közben a Manhattan School of Music-ban mesterkurzust is tart. Botka László polgármester a világhír felé vezetô út fontos lépéseként értékelte az amerikai koncertsorozatot, amikor elutazása elôtt városházi irodájában gratulált Pavlovits Pavlovits Dávid szegedi gitármûvész hét koncertet ad Kanadában Dávidnak, akit a hangés az Egyesült Államokban

8 8 Szegedi Tükör A LEN-kupa nyolcaddöntôjében a Szeged Beton VE Lehet esô, lehet sár Elnökségi figyelmeztetés a Pick játékosainak A Pick Szeged elnöksége rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy Vladan Matics másodedzôi szerepét hangsúlyosabbá teszik, valamint a vezetés kollektív és egyéni elbeszélgetés útján értékeli az eddigi teljesítményt. Az Euroligából történt kiesést követôen a LEN-kupa második selejtezôjében folytatta nemzetközi szereplését a Szeged Beton VE férfi vízilabdacsapata. Méghozzá jól, hiszen a szlovéniai Kranjban csoportmásodikként abszolválta magát a nyolcaddöntôbe, ahol az orosz Dinamo Moszkvával kerültek párba. A nyáron, amikor a terveket szövögették a Szeged Beton VE vezetôi, nem úgy tervezték, hogy október második felében a LEN-kupában vitézkednek majd. Arra számítottak, hogy Varga Péterék felkerülnek az Euroliga fôtáblájára. Akár sikerülhetett is volna, ha nem a nagyon erôs olasz Pro Reccóval és a horvát Mladost Zagrebbel kerülnek azonos csoportba. A kiesést követôen abban a LENkupában folytatták, amelyben a legutóbbi kiírásban egészen a negyeddöntôig meneteltek, ott azonban megálljt parancsolt nekik a késôbbi gyôztes, a többek között Kásás Tamással és a szerb Sapiccsal felálló olasz Savona. Most a szlovéniai Kranjba osztotta be a társaságot Fortuna, az olasz Cremonával, a helyi Triglavval, valamint az orosz CSK Moszkvával együtt. Csoportmásodikok A Gyöngyösi-legénység a csoportgyôzelem megszerzéséért utazott az Alpok lábainál elterülô 51 ezer lakosú kisvárosba. A továbbjutás kiharcolása volt a cél, méghozzá lehetôség szerint az elsô helyen, ebben az esetben ugyanis a nyolcaddöntôben csoportmásodikkal szemben folytathatta volna a Beton. Sajnos az már az elsô nap után eldôlt, hogy errôl nagy valószínûséggel lemondhattak Tóth Lászlóék. Gyenge teljesítményt nyújtva ugyanis 9 6-ra kikaptak az amúgy nem verhetetlen Cremonától. Nagy volt a letargia, de a csapatban volt annyi tartás, hogy a másik két riválisát legyôzze. A moszkvaiakkal szemben 17 6-ra, a Kranj ellen pedig re hozták a mérkôzést. A négy pont pedig bôven elég volt a még továbbjutást érô második hely megszerzéséhez. Gyöngyösi András edzô nem volt, nem lehetett túlzottan elégedett, különösképpen a csapategység hiányát olvasta tanítványai fejére. A gárda tudása ugyanis jóval átlag feletti, de ez nem sokat ér, ha az egyébként jó játékosok nem egyfelé tolják a szekeret. Hatott az agymosás Jobb híján a tréner elôvette az ôsrégi receptet, beszélôre invitálta fiait. Nem is egyre, hanem mindjárt kettôre. Nem volt hiábavaló, elérte célját, a csapat tagjai megértették, csak akkor lehetnek sikeresek, ha egymásért (is) küzdenek. Az Újpest elleni bajnoki nyitányon pontosan így tettek Élesék, s milyen érdekes: az új összetételû gárda a szezon eddigi legjobb teljesítményével magabiztosan gyôzte le (11 8) a négy közé jutásról álmodozó lila együttest. Dinamo Moszkva Vissza a LEN-kupához. Az elmúlt vasárnap óta tudják Hosnyánszky Norberték, hogy a nyolcaddöntôben az orosz Dinamo Moszkvával kerültek párba. Az elsô összecsapást november 19-én vagy 20-án az újszegedi sportuszodában vívják a felek, a moszkvai viszszavágó idôpontja december 10. vagy 11. Általános vélekedés szerint mindkét csapatnak 50 százalék az esélye a nyolc közé jutásra. Ahogy a köznyelv mondaná: lehet esô, lehet sár... Szélpál László Brisaggo után túl gyorsan jött San Luis Lékó Péter ötödik lett Argentínában A szegedi nemzetközi nagymester, Lékó Péter szeptember végétôl október közepéig az argentínai San Luisban szerepelt a sakkvilágbajnokságon. A nyolc fôs mezônyben az 5. helyen végzett. Lékó Péter, amint azt tôle megszokhattuk komolyan készült. Ezúttal az Maty-éri olimpiai centrumban edzôtáborozott is igyekezett minél jobban ráhangolódni a világbajnokságra. A sakk vb-nek a világ másik felén található argentínai San Luis adott otthont és szeptember 27-tôl október 16-áig látta vendégül a sportág nyolc klasszisát. A mezônyt Lékón és a másik magyar indulón, Polgár Juditon kívül, az üzbég Kaszimdzsanov, az indiai Anand, a bolgár Topalov, az angol Adams és a két orosz, Morozevics és Szvidler alkotta. Veretes névsor. Péter, az elutazás elôtti nyilatkozatában, úgy vélekedett, hogy jó formában van és két nagy riválisa lehet, Anand és Topalov. Abban nem tévedett, hogy az indiai és a bolgár remekel majd a világbajnokságon, neki azonban nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, ahogy tervezte. Négy vereséget szenvedett, és 6,5 pontot gyûjtve az 5. helyen zárta a 14 fordulós (kétszer játszottak egymással a résztvevôk) megmérettetést, ami 10,6 Élô-pont vesztést is jelentett számára. Ô is jobb eredményt várt magától fôleg, hogy bevallottan a gyôzelemre hajtott, áhítozott. Az eredménnyel természetesen nem vagyok elégedett mondta Lékó Péter, de a mutatott játékkal, a torna bizonyos idôszakában, igen. Ráadásul Fortuna is elpártolt mellôlem. Az utolsó pillanatban is nyerni akartam riválisaim ellen, és ez megbosszulta magát; ha döntetlenre játszom, ak- kor két ponttal többet szerezhettem volna. Hogy mi lehetett a gond? Fizikálisan jól bírtam, szerintem a játékommal sem volt komoly probléma, mentá- lisan voltam inkább fáradt. Nem bírtam kellôen ráhangolódni, Brisaggo után túl gyorsan jött San Luis. De a célom nem változott, világbajnoki szeretnék lenni. A sakkot azonban egy ideig elfelejti, december 1-jéig nem foglalkozik a játékkal. Azt követôen kezdi meg a felkészülést, az elsô 2006-os versenye január közepén lesz a hollandiai Wijk aan Zee-ben. Újabb randi Topalovval és Ananddal, de ott lesz Vlagyimir Kramnyik is a mezônyben. A San Luis-i világbajnokság végeredménye: 1. Veszelin Topalov 10, 2. Viswanathan Anand 8,5, 3. Peter Szvidler 8,5, 4. Alekszandr Morozevics 7,5, 5. Lékó Péter 6,5, 6. Rusztam Kaszimdzsanov 5,5, 7. Michael Adams 5,5, 8. Polgár Judit 4,5 ponttal. I. P. A Ljubuskiban elszenvedett váratlan vereség felhergelte a Pick Szeged szurkolótáborát, s csak olaj volt a tûzre, hogy a csapat nem tudott bravúros gyôzelmet aratni a címvédô Barcelona felett. Ilyen helyzetben hívta össze Újhelyi István társadalmi elnök a Pick Szeged kézilabdacsapatának vezetését. Nem Kovács Péter bajnokság végén lejáró szerzôdésérôl beszéltünk, hanem a Bajnokok Ligája és bajnoki elvárásokról egyeztettünk. A csapat pillanatnyi állapotából kiindulva ugyanis nem látjuk biztosítottnak célunk valóra váltását. Éppen ezért jogosnak tartjuk a szurkolók és a szponzorok követelését, hogy eredményesebb és ütôképesebb, markánsabb legyen a Pick játéka. Egy profi klubban, amely eredményességre törekszik, senki nem kockáztathatja a csapat sikereit, éppen ezért senkinek nincs, legyen az játékos, vezetô, vagy edzô, bebetonozott pozíciója. Profi szemléletet várunk el a versenyképes jövedelmekért. Ezért változások szükségesek az edzésmunkában és a játékosok hozzáállásában. Kovács Péterrel megegyeztünk, hogy eddigi segítôjének, Vladan Maticsnak a tevékenysége hangsúlyosabbá váljon. Újhelyi István hangsúlyozta, a vezetés nem módosít a célkitûzésen. A bajnokságban megszerzett nyolc gyôzelem folytatását várják, s a legrangosabb nemzetközi kupában pedig a csoportból tovább kell lépni. Abban máris határoztunk: két kézilabdásnak írásbeli figyelmeztetést adunk, s ha továbbra sem hajlandóak megváltozni, akkor nem leszünk velük szemben szívbajosak. Lele Ambrusra, a klub ügyvezetô elnökére hárult, hogy Kovács Péterrel kielemezze a szakmai munkát. A sorozatos kudarcokból mindnyájunknak le kell vonni a tanulságokat, s ezt akár az utolsó figyelmeztetésnek is tekintheti mindenki. Lehetnek hibák, de az egységre törekvés elhomályosíthatja ezeket. Ha így nem mûködik, akkor olyan elfogadhatatlan játék kerekedik ki, mint amilyen Ljubuskiban. S. J. FELHÍVÁS KITÜNTETÉSEKRE Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri a szegedi társadalmi, gazdasági szervezeteket, intézményeket, szakmai szövetségeket, kamarákat, egyházakat, érdekképviseleti szerveket, hogy tegyenek javaslatot az alábbi kitüntetésekre: 1. Díszpolgári cím Évente egy díszpolgári cím adományozható, élô, vagy elhalt személynek. 2. Pro Urbe-díj Évente legfeljebb két Pro Urbe-díj adományozható 3. Szegedért Emlékérem Évente legfeljebb 5 Szegedért Emlékérem adományozható 4. Szeged Nemzetközi Kapcsolataiért Emlékérem Évente kettô Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem adományozható élô, vagy elhalt személynek. A Szeged nemzetközi kapcsolataiért emlékérem átadására 2006 májusában, a Díszpolgári cím, a Pro-Urbe díj és a Szegedért Emlékérem átadására májusában, a város napjához kötôdô díszközgyûlésen kerül sor. Kérjük, hogy a személyi adatokat tartalmazó és a részletesen indokolt ajánlásokat december 31-ig juttassák el Szeged Megyei Jogú Város polgármesteréhez. Bôvebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sportirodáján kérhetô (tel: ). A vonatkozó (VII.10.) számú rendelet szövege megtalálható a weblapon, az információk menü pont alatt. A lapot szerkeszti a szerkesztôbizottság Felelôs szerkesztô: Vécsey Ágnes Kiadja a Lapcom Kft. Délmagyarország Kiadó Kiadóigazgató: Pap Klára Alapító: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ISSN

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Iktatószám: 23924-49//2016. Előadó: dr. Antal Anikó 564-223 Tárgy:

Részletesebben

Beszámol a polgármester 2005. ősz

Beszámol a polgármester 2005. ősz Beszámol a polgármester 2005. ősz Fejlesztések 2005-ben Szeged 2005. évi költségvetése kiadási főösszegei Fejlesztés 32 milliárd Ft. 47% 53% Működés 36 milliárd Ft. Fejlesztések alakulása Szeged 2005.

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Négy település példás egysége

Négy település példás egysége Négyéves mandátumuk lejártához közelítve arról érdeklődtünk néhány szegedi önkormányzati képviselőtől, miben fejlődött, változott a körzetük, s milyen tervekkel néznek a jövőbe. Arra ügyeltünk, hogy különböző

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

K I V O N A T H A T Á R O Z A T

K I V O N A T H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottsága 2012. június 14-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 8395-72/2012. (VI. 14.)

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006)

Szerepei: Levente - Árpád népe (Budapest Sportaréna 2006) ÖNÉLETRAJZ Feke Pál Huszonkét évesen eljátszotta Jézust a Jézus Krisztus Szupersztárban, óriási sikerrel a szegedi Dóm téren. Amerikában, Grazban és a Pulai Arénában is fellépett már musical főszerepekkel.

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december

Szeged város helyi közlekedésében 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek 2013. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2013. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2014. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral

ormátus lelkésszel, Kondé Lajos katolikus plébánossal és Szélpál Gáborral December másodikán megkezdődött a Szegedi Karácsonyi Ünnepek rendezvénysorozata. A Széchenyi és a Dugonics téri vásárokon és ünnepi előadásokon kívül a város idén óriási koszorúval és díszkivilágítással

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december

Szeged város helyi közlekedésében 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek 2015. december TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szeged város helyi közlekedésében a 2015. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2016. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok, trolibuszok

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE MOZGÓ VILÁG Tisztelettel meghívjuk az ÜNNEPI KÖNYVHÉT rendezvényeire 1980. május 30 - június 6. AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZOLNOKI RENDEZVÉNYEI Könyvárusitás 9-18 óráig a Könyvtéren

Részletesebben

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

A fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk

Akikre büszkék vagyunk - és leszünk A tudás elismerése A legjobb úgy kezdeni egy évet, hogy mérleget vonunk az előzőről, s aki gyengébb, jobb teljesítményre sarkalljuk, aki kiváló teljesítményt nyújtott, kitüntetjük. A kőbányai diákoknak

Részletesebben

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16.

Budapest Portál. Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Budapest Portál Először ünnepelték meg a Hidak és Hídépítők Napját 2013. május 16. Tarlós István főpolgármester (jobbra) és Völner Pál államtitkár (balra) felavatja a Nepomuki Szent János rekonstruált

Részletesebben

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011.

Szeged d vár á os hely h l i kközlek l edésében k dé éb 201 20 1. 11 kará csonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek 2011. TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk tj k a Tisztelt ltutazóközönséget, ö t hogy Szeged város helyi l közlekedésében k éb a 2011. karácsonyi, és szilveszteri, valamint a 2012. újévi ünnepek körüli napokban az autóbuszok,

Részletesebben

polgármester Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

polgármester Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/4537/2013 Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása Melléklet: Rendelettervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz

2008. Kohári Nándor közgyűlés tagja 1 Kónya Gábor közgyűlés tagja 1 Kormos Tibor közgyűlés tagja 1 Koza Mária Polgármesteri Hivatal 1 Kozma József köz 2008. Név Apró Juhász János közgyűlés tagja 1 Bajusz Attila Polgármesteri Hivatal 1 Bakai Csaba közgyűlés tagja 1 Balogh László közgyűlés tagja 1 Bartáné Tóth Mária közgyűlés tagja 1 Beck Zoltán közgyűlés

Részletesebben

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója

KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója KU-08 Benczúr Gyula téri Szabadtéri Színpad rekonstrukciója keretében A Paulinyi Zoltán által tervezett és 1957-ben átadott Szabadtéri Színpad teljes rekonstrukciója keretén belül az alábbiakat szeretnénk

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ I. 2-139./2006. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester Üi.: Bakai Ildikó tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém.

Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről június Veszprém. Bakony-Balaton Német-Magyar Konferencia a gazdaságról, tudományról, turizmusról és vidékfejlesztésről Észak-balatoni Polgári Klub 2012. június 27-28. Veszprém Program A rendezvény fővédnöke: Dr. Navracsics

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ. Támogatott projekt: Zöld város a helyi társadalom közösségi életének segítése A program felelőse: Vigmondné Szalai Erika

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ. Támogatott projekt: Zöld város a helyi társadalom közösségi életének segítése A program felelőse: Vigmondné Szalai Erika PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ Támogató: Marcali Város Önkormányzatának Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottsága 8700 Marcali Rákóczi u. 11. Támogatott: Marcali Városi Kulturális

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ FÜZET

KÖZLEKEDÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. KIEGÉSZÍTŐ FÜZET KÖZLEKEDÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ ZRT. SZEGED VÁROS HELYI KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK ÜNNEPI MENETRENDJE KIEGÉSZÍTŐ FÜZET 2013 Menetrendi naptár 2014. évre A téli időszámítás 2013. október 27. - 2014. március 30-ig

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2012. 09. 13-án tartott ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága szeptember 8-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága szeptember 8-i ülésén az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2010. 09. 08-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Révész Mihály, a bizottság elnöke, Bartáné Tóth Mária, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2014. február 07-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Póda Jenő Ménesi Imre dr. Révész Mihály

Részletesebben

Pályázó neve. Befogadott szervezet neve. Pályázat célja Igény (eft) Eü. és Szoc. Biz. tám. (eft)

Pályázó neve. Befogadott szervezet neve. Pályázat célja Igény (eft) Eü. és Szoc. Biz. tám. (eft) 1. Nyugdíjas Vidám Házasok Egyesülete Balatoni k 2. Petőfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesülete Klub prog 3. Életet az Éveknek Nyugdíjas Klubok Csongrád Megyei Egyesülete Klub programjainak megvalósítása

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ Támogatási szerződés száma: KKETTKK-56P-04-0116 Támogatott: Marcali Város Önkormányzata Támogatás tárgya: Emlékezzünk együtt 1956-ra megemlékezés hónapja Marcaliban című program

Részletesebben

FÔUTCA LIPÓT NAPOK. Programfüzet. 2009. november 12 15. ÚMFT infovonal: 06 40 638 638 nfu@nfu.gov.hu www.nfu.hu

FÔUTCA LIPÓT NAPOK. Programfüzet. 2009. november 12 15. ÚMFT infovonal: 06 40 638 638 nfu@nfu.gov.hu www.nfu.hu FÔUTCA LIPÓT NAPOK 2009. november 12 15. Programfüzet Erzsébet tér Tisztelt Belvárosi Polgárok! Örömmel mutatom be Önöknek a Fôutca Lipót Napok programsorozatát, amelynek során megismerhetik Belváros Új

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2010. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 2014.02.21. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján megemlékezést tartottak a városházán. A nyíregyházi önkormányzat idén immár negyedik alkalommal hirdetett a témában

Részletesebben

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.

Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. Szeged, Dugonics tér 2. (62) 488-690 Igazgató: Ács Szilvia ügyvezető igazgató Telefonszám: 62/488-690; Fax:62/488-690 Az önkormányzati részesedés mértéke: 96,67

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

XIII. évfolyam - 9. szám 2012. Október (a Dr. Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár előtti kopjafánál rossz idő esetén a nagyteremben) október 24. (szerda) 17:00 Könyvtár TOP lista - szeptember 1.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága

ALAPÍTÓ OKIRAT. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák Igazgatósága A.../2005. (..) Kgy. sz. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

2009. II. félévi Idősügyi keret nyertes pályázatai 1/5. Pályázó neve Pályázó címe Pályázat tárgya Tám. jellege Program helye

2009. II. félévi Idősügyi keret nyertes pályázatai 1/5. Pályázó neve Pályázó címe Pályázat tárgya Tám. jellege Program helye 9. II. félévi Idősügyi keret nyertes pályázatai 1/5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Magyarnótaszerzők és Énekesek Délmagyarországi e Életet az Éveknek ok e Petőfi Telepi Szépkorúak Nyugdíjas Közhasznú Nyugdíjas Vidám

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban

Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Ökohét ill. ökonapok a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban Téma 2009. április 20-25. Időpont, helyszín Ökolábnyom kiállítás FairTrade=Fenntartható kereskedelem (interaktív foglalkozás) Elsősegély verseny Látogatás

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D )

Fürdőkultúra fejlesztése a Balatonföldvári Keleti strandon (DDOP-2.1.1/D ) Balatonföldvár Város Önkormányzata 2009. novemberében sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében.

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez

1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez 1/B. melléklet a 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Pályázati kiírás középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli támogatásként nyújtott tanulmányi ösztöndíjához Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

A Rendelet 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017. (IV.04.) önkormányzati rendelete a Szeged városban működő fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 23/2016.

Részletesebben

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: JKAB/60-11/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév

Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. 2012. második félév Elérhetőségeink Vigadó Kulturális és Civil Központ 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 65-67. Művelődési Ház 2200 Monor, Bocskai u. 1. Tel.:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Immáron harmadik alkalommal rendezte meg a Budapesti Trolibusz-közlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ), a BKV közreműködésével az Országos Trolibusz Szakmai Találkozót. A március 20-tól 22-ig tartó

Részletesebben

SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE. Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben.

SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE. Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben. SAJTÓANYAG FOLYTATÓDIK AZ ÚJ VILLAMOSPÁLYA ÉPÍTÉSE Az új ütemtervnek megfelelően, folytatódik a 2-es villamos pályájának építése Debrecenben. A közműkiváltási, kábelfektetési, felsővezeték-, vasút- és

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben