WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/ Fax: 36/ E mail: Igazgató: Busák István Pályaválasztási felelős: Hegyi Tibor Az intézmény OM azonosítója: A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium a műszaki szakemberképzés bázisa, országosan elismert szakközépiskola, ahol a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően készülhetnek a felsőoktatásban való továbbtanulásra vagy szakképesítések megszerzésére. Végzős diákjaink több mint harmada rendelkezik nyelvvizsgával, 70%-a továbbtanul a műszaki felsőoktatásban; aki pedig szakmát választ, az intézmény keretein belül szerezhet érettségihez kötött szakképesítést, mely a munkaerőpiacon keresett és biztos elhelyezkedést tesz lehetővé. Az iskola, gyakorlati képzést szolgáló tanműhelyeinek világszínvonalú felszereltsége behozhatatlan előnyt jelent az intézményben szakmát tanulók számára. A műszaki felsőoktatásba készülők egyrészt gyakorlati tapasztalatokra tesznek szert, másrészt az elméleti képzésben tanultak alkalmazási lehetőségeit megismerve mélyítik el tudásukat. A szakképzésben résztvevők olyan alkalmazásképes szaktudást szereznek, amellyel leendő munkahelyükön rövid időn belül képesek lesznek részt venni a termelésben. Ez összecseng a munkaadók elvárásaival is. Az emelt óraszámú természettudományos képzést biztosító reál-orientációnkat kifejezetten a műszaki felsőoktatásba készülőknek ajánljuk. A képzésben sikeresen felkészülhetnek az emelt szintű érettségire, ezáltal a továbbtanulásra. A szakmai ágazati képzések segítséget nyújtanak az egyes műszaki pályák megismeréséhez, miközben szembesülnek a tanulók azzal, hogy az elméleti tantárgyak hogyan modellezik le a valóságot. Hagyományainkra támaszkodva katonai orientációt is indítunk.

2 A Wigner Középiskolában a szakmai elméleti és a szakképző iskolában szervezett gyakorlati képzés költségeit - a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a mindenkori költségvetési törvény alapján - az állami költségvetés és a fenntartó hozzájárulása biztosítja. Az intézmény magán köznevelési intézmény, fenntartója a Wigner Iskola Közalapítvány. A képzés minőségének és színvonalának emelt szintű biztosításához a szakképző iskola térítési díjat szed. Beiskolázás a 2014/2015. tanévre A képzési formák tanulmányi terület kódjai, jellegei, létszámai 01 Gépész ágazat, általános tanulmányi terület felvételit nem tartunk. 02 Gépész ágazat, testkultúra tanulmányi terület katonai alapismeretek tantárgy oktatásával; felvételit nem tartunk; fizikai alkalmassági vizsga szükséges. katonai orientáció 03 Gépész ágazat, reál tanulmányi terület 4 évfolyamos,; szakközépiskolai kerettantervre épülő képzés; emelt óraszámú matematika, fizika képzés; felvételi: tanulmányi eredmények és központi írásbeli alapján. 04 Villamosipar-elektronika ágazat, általános tanulmányi terület felvételit nem tartunk.

3 05 Villamosipar-elektronika ágazat, testkultúra tanulmányi terület katonai alapismeretek tantárgy oktatásával; felvételit nem tartunk; fizikai alkalmassági vizsga szükséges. katonai orientáció 06 Villamosipar-elektronika ágazat, reál tanulmányi terület 4 évfolyamos,; szakközépiskolai kerettantervre épülő képzés; emelt óraszámú matematika, fizika képzés; felvételi: tanulmányi eredmények és központi írásbeli alapján. 07 Informatika ágazat, általános tanulmányi terület felvételit nem tartunk. 08 Informatika ágazat, testkultúra tanulmányi terület katonai alapismeretek tantárgy oktatásával; felvételit nem tartunk; fizikai alkalmassági vizsga szükséges. katonai orientáció 09 Informatika ágazat, reál tanulmányi terület 4 évfolyamos,; szakközépiskolai kerettantervre épülő képzés; emelt óraszámú matematika, fizika képzés; felvételi: tanulmányi eredmények és központi írásbeli alapján. Valamennyi tanulmányi területen kötelező a választott ágazat szakmai tantárgyából érettségi vizsgát tenni. (Kötelező az ágazati szakmai érettségi vizsga!!!) Az ágazatokra felvehető maximális létszám: gépészet ágazat 80 fő villamosipar-elektronika ágazat 40 fő informatika ágazat 40 fő

4 Képzési jellemzők Azok számára, akik már eldöntötték, hogy érettségi után a szakképzésben vesznek részt, vagy akik még nem tudták eldönteni, hogy a továbbtanulást vagy a szakképzést választják, a szakközépiskolai általános képzéseket javasoljuk. Az általános műveltség megszerzéséhez, tanulóink továbbtanulási esélyeinek biztosításához megfelelően oktatjuk a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet, a matematikát, a fizikát a szakközépiskolai osztályokban. A reál- tanulmányi területet (emelt szintű képzés matematika, fizika tantárgyakból) a műszaki felsőoktatásba illetve a közgazdasági, jogi és pedagógus pályákra készülőknek ajánljuk. A katonai orientációt mindazoknak ajánljuk, akik jövőjüket a honvédség keretein belül képzelik el, és már most szeretnék megszerezni az alapokat ahhoz, hogy a honvédség honvédelmi (ország védelmi) és missziós tevékenységének minél előbb részesei lehessenek. A katonai pályára készülőknek látniuk kell, hogy az önkéntes haderő a személyi állományát a munkaerő-piacról szerzi be, a munkaerőpiac körülményeit figyelembe véve. Az ágazatokba történő végső sorrendet a jelentkezési létszám és a felvételi sorrend határozza meg. Az ágazatok között átjárhatóságra nincs lehetőség! Iskolánk lehetőséget ad a tanulók választásának megfelelően a közép szintű, és az emelt szintű érettségi vizsga letételére a kötelező érettségi tantárgyakból, a szakmai előkészítő tantárgyakból és a katonai alapismeretekből egyaránt. A szakirányok céljainak bemutatása 1. Gépészet ágazat A képzés célja a gépészet igen széles területén hatékonyan dolgozni, irányítani és szervezni képes középfokú szakemberek képzése. A cél elérését a legkorszerűbb technikák technológiák oktatása segíti. A gépészet hagyományos ismereteit kiegészítjük a CNC technológia és a minőségbiztosítás oktatásával a jelenlegi csúcstechnikát képviselő műhelyekben és szaktantermekben.

5 A képzési tartalom rugalmassága és moduláris felépítése hatékonyan biztosítja a munkaerőpiac igényeihez történő gyors alkalmazkodást. Érettségi után megszerezhető szakképesítések: Szakirányú érettségi után Gépgyártástechnológiai technikus 14. évfolyamon (egy éves képzés) Érettségi után (gimnázium; nem szakirányú szakközépiskola) Gépgyártástechnológiai technikus 2. Villamosipar-elektronika ágazat A képzés célja, hogy korszerű általános műveltséget és elektronikai szakmai alapismereteket nyújtson, amelyre differenciált képzési idővel ráépíthető a korszerű szakképzés, és lehetővé válik a különböző kiegészítő villamos szaktanfolyami képesítések megszerzése. Ilyen szakképesítés például a automatikai vagy elektronikai technikus. Az általános ismertető részben leírt szerkezet keretében és az európai színvonalú eszközháttérrel magas színvonalú képzés válik lehetővé. Érettségi után megszerezhető szakképesítések: Szakirányú érettségi után Automatikai technikus 14. évfolyamon (egy éves képzés) Elektronikai technikus 14. évfolyamon (egy éves képzés) Érettségi után (gimnázium; nem szakirányú szakközépiskola) Automatikai technikus Elektronikai technikus

6 3. Informatika ágazat Átalakuló gazdaságunk minden területén megjelennek a számítógépek és számítógép - vezérelt berendezések. Ezek kezeléséhez, működtetéséhez olyan szakemberek szükségesek, akik korszerű szoftver- és hardverismeretekkel rendelkeznek, műveltek és idegen nyelven (célszerű az angol nyelv) is kommunikálni képesek. Nyitottak az új dolgok iránt, és kellő kitartással, szorgalommal, önállósággal rendelkeznek azok megismeréséhez, elsajátításához. Érettségi után megszerezhető szakképesítések: Szakirányú érettségi után Informatikai rendszergazda 14. évfolyamon (egy éves képzés) Érettségi után (gimnázium; nem szakirányú szakközépiskola) Informatikai rendszergazda Informatikai rendszergazda elágazásai közül az Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető 4. Katonai orientáció A tanulók megismerik és megkedvelhetik a hivatásos katonai pályát. A tanulók fizikai-pszichikai edzettsége, stressz tűrő képessége, egészségügyi állapota, fegyelme, szervezhetősége, a kultúrák iránti érdeklődése, intelligenciája meghaladhatja az érettségizett korosztály átlagát. A tanulóknak el kell sajátítaniuk a szabályozott katonai életrend és a hivatásos tiszti és tiszthelyettesi életpálya elemi követelményeinek összefüggéseit. A tantárgycsoportok ismereteinek tantervi követelmények szerinti feldolgozása eredményeként a tanulók megfelelő adottságaira alapozva fejlesztjük ki a katonai felsőoktatásba történő felvételihez szükséges képességstruktúrákat, amelyeket alkotóan tudnak majd alkalmazni saját önművelésük során is.

7 A tanulók felkészültsége előnyt jelent az önkéntes haderőbe jelentkezéskor akár az érettségi, akár valamilyen műszaki szakképzettség megszerzése után. A honvédség tartalékos állományába készülők is itt alapozhatják meg képzettségüket. Egyéb információk Az iskolába jelentkezők részére az ágazatok szerinti egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése kötelező. Diszkalkuliás tanulók nem vehetők fel! Kollégium Az iskola saját, korszerűen felújított kollégiummal rendelkezik, ahol minden felvételt nyert fiú elhelyezésére lehetőség van. Az iskola bemutatása Nyílt nap: 2013.november 29. Igazgatói tájékoztató a szülők és tanulók részére, az iskola megtekintése: 9.00 órakor Igazgatói tájékoztató a szülők és tanulók részére, az iskola megtekintése, kötetlen beszélgetés: órakor A nyílt napon kívül előzetes egyeztetés után az érdeklődők rendelkezésére áll az iskola pályaválasztási felelőse.

8 Felvételi információk tanulmányi terület: A tanulmányi eredmények meghatározásánál az év végi érdemjegyeket számítjuk be magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv; és 7. év végi és 8. félévi fizika tantárgyakból. Elérhető pontszám: Általános iskolából hozott pontszám: 70 pont 70 pont Jelentkezési lapok továbbítási határideje: február 14. Alkalmassági vizsga: február óra tanulmányi terület: A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények, és az egységes központi írásbeli vizsga alapján történik. A tanulmányi eredmények meghatározásánál a 6 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv; és 7. év végi és 8. félévi fizika tantárgyakból. Elérhető pontszám: 170 pont Általános iskolából hozott pontszám: 70 pont Felvételin szerezhető pontszám - Központi írásbelin: 100 pont Jelentkezési határidő: december 10. A központi írásbeli időpontja: január óra

9 Az írásbeli megtekintésének időpontja: január óra Igazolt akadályoztatás (betegség, megjelenés hatóságok előtt, stb.) esetén pótfelvételire adunk lehetőséget A pót-írásbeli időpontja: január óra

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE

A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE A TERPLÁN ZÉNÓ FERENCES SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 102547 Kedves pályaválasztó diákok! 14 évesen egy olyan választás előtt álltok, amely

Részletesebben

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink:

OM azonosítónk: 032609. Tagozatkódjaink: FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2015/2016. TANÉVRE OM azonosítónk: 032609 Tagozatkódjaink: Gimnázium - nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnázium (1+4 év) 01-4 évfolyamos gimnázium (4 év) 02 Szakközépiskola

Részletesebben

MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN

MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN MECHWART ANDRÁS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA, DEBRECEN (NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA) 1 9 0 8 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2013/2014. TANÉVRE 4025 DEBRECEN, SZÉCHENYI U. 58. 52-413-499

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN

Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN Nyitott lehetőség! SZAKKÉPZÉSEK SOPRONBAN A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016 TANÉV GIMNÁZIUMOK SZAKKÖZÉPISKOLÁK SZAKISKOLÁK KOLLÉGIUMOK SZERKESZTETTE: BAKOS KATALIN ÉS BÉKÉSI IZABELLA HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze

SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze SuliMix Iskola- és Pályaválasztási Börze 2010 A katalógusban szereplő adatok tájékozató jellegűek. A kézirat leadása utáni változásokról az oktatási intézmények adnak felvilágosítást. Az intézmények nem

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye

Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány. 2015/16 tanévre. Baranya megye Pályaválasztási tájékoztató Kiadvány 2015/16 tanévre Baranya megye Tartalom I. fejezet... 5 Kedves Olvasó!... 5 Hova tovább? A közoktatás intézményei a 8. osztály után... 7 A felvételi eljárás ütemezése

Részletesebben

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA

JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA A 2015/2016 - OS TANÉV BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA AZ INTÉZMÉNY ADATAI Neve: József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola Címe: 2200 Monor,

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008.

Iskola- és pályaválasztási kiállítás. katalógusa 2008. Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Sulimix iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008 1 Sulimix Iskola- és pályaválasztási kiállítás katalógusa 2008. Szakmai szerkesztő: Kelédiné

Részletesebben

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Iránytû 3. oldal FNYSZ (01-0507-04) FAT(0036) NÉGY HÓNAP ALATT FELSÕFOKÚ TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA 2008 november TANULJON VELÜNK! Folyamatosan induló szakképzéseink: mérlegképes könyvelõ pénzügyi-számviteli ügyintézõ adótanácsadó társadalombiztosítási ügyintézõ társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó

Részletesebben

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola felvételi tájékoztatója 035286 001. 2015/2016-os tanév

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola felvételi tájékoztatója 035286 001. 2015/2016-os tanév A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola felvételi tájékoztatója 035286 001 2015/2016-os tanév Egy kis bemutatkozás A kispesti Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola alapítása

Részletesebben

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ.

ÚTJELZŐ. Vas megyei középiskolák tájékoztatója. Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ. ÚTJELZŐ Vas megyei középiskolák tájékoztatója Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Szombathely, 2013 A kiadvány a középfokú iskolák vezetőitől kapott tájékoztatás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ISKOLA II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS III. MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

I. ÁLTALÁNOS ISKOLA II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS III. MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Tartalomjegyzék INTÉZMÉNYÜNKRŐL.... 3 INTÉZMÉNYÜNK NYÍLT NAPJAI... 7 PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK... 7 KÖZÉPISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK... 8 I. ÁLTALÁNOS ISKOLA... 8 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS....

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév

A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA. 2012-2013. tanév A BAJAI TÜRR ISTVÁN GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓJA 2012-2013. tanév Egy új világ vár rád! Türr Gyere, tanulj nálunk! OM azonosító: 027971 Iskolánk Gólyatábor 2 A 2012/13. tanévben

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok!

Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium felvételi tájékoztatója Kedves Negyedik és Nyolcadik Osztályosok! Szeretnétek egy kiváló közösség tagjai lenni? Szeretnétek egy olyan gimnáziumba járni, ahol minden

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Cím: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Telefon: 74/511-077 E-mail: ibelagimnazium@gmail.com Honlap: www.ibela.hu Igazgató: Hajós Éva Pályaválasztási

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a tanév középfokú beiskolázásához 2/8 Hajdúböszörményi Jelen tájékoztató a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről

Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről Pályaválasztási tájékoztató a 2011/2012. tanévre hirdetett képzésekről Intézmény alapadatok Az iskola neve: Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola, Szakiskola és Általános

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11 III. MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA..12

I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS 11 III. MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA..12 Tartalomjegyzék INTÉZMÉNYÜNKRŐL.3 ISKOLAI ÉLET AZ ABIGÉLBEN 5 INTÉZMÉNYÜNK NYÍLT NAPJAI.6 PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK 6 SZAKMAI BEMUTATÓ NAPJAINK...7 I. ÁLTALÁNOS ISKOLA.10 II. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Z E N E M Ű V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A É S G I M N Á Z I U M a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2013/14. TANÉVRE 1065 Budapest, VI. Nagymező

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001. 2014/2015-ös tanév

A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001. 2014/2015-ös tanév A Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola tájékoztatója a felvételi eljárás rendjéről 035286 001 2014/2015-ös tanév Egy kis bemutatkozás A kispesti alapítása 1959 óta a magas színvonalú szakember-képzés

Részletesebben