Környezet- és vidékfejlesztés főszakirány komplex vizsga tételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezet- és vidékfejlesztés főszakirány komplex vizsga tételei"

Átírás

1 Környezet- és vidékfejlesztés főszakirány komplex vizsga tételei 1. A. ) Környezeti modelltípusok és azok sajátosságai. A légszennyezők terjedésének modellezése. B.) Az üvegház hatás lényege, az üvegházhatású gázok. Az ózonréteg kialakulásának ill. mai csökkenésének okai. Nemzetközi klímaegyezmények (Rio, Kyoto), rugalmassági mechanizmusok, előrehaladás, érdekellentétek. Miért sikeresebb az ózonréteget védő egyezmények története a klímaváltozásra vonatkozókénál? A légszennyezés hazai helyzete. 2.A.) Környezeti és gazdasági stratégiák a hazai multidiszciplináris modellrendszerben B.) Hogyan alkalmazza az EU és Magyarország a szennyezési jogok piacát az üvegházhatású gázok visszaszorítása érdekében? Hasonlítsa össze ezt az eszközt az adók alkalmazásával! Hogyan hat a vállalatok stratégiájára, illetve környezetvédelmi tevékenységére ez a fajta szabályozás? Az egyes stakeholdereknek érdekeltsége a szabályozás különböző fajtái közötti választásban. 3.A.) Régiók típusai és a hazai területi egységek lehatárolása. B.) A rövid távú légszennyezők, hatásuk (savasodás, szmog), mérési lehetőségeik. Aktív és passzív környezetvédelmi eszközök alkalmazásának lehetőségei a rövid távú szennyezők csökkentésében. Milyen eszközöket alkalmaznak Magyarországon a légszennyezés szabályozására? 4.A.) A gazdaság és a népesség térbeli elhelyezkedésének változásai; urbanizációs ciklusok, a migrációs fordulat. B.) Melyek a víz antropogén eredetű szennyeződései (eredetük, hatásuk)? A közműolló fogalma, fajtái. A szennyvízgyűjtés módjai. A szennyvíztisztítás fokozatai. Mutassa be a tisztább termelés, az ipari ökológia és a csővégi technológiák alkalmazásának lényegét a vízszennyezés példáján! Hogyan teljesítik Magyarországon a szennyvízkezeléssel kapcsolatos uniós követelményeket? 5.A.) Participatív környezeti modellek a hazai gyakorlatban. A mezőgazdaság és a természeti erőforrások hasznosítása. A multifunkcionális mezőgazdaság koncepciója? B.) A talaj mint speciális környezeti elem fontosabb jellemzői. Hogyan határozzák meg a talajszennyeződés mértékét? Ismertesse a talajszennyezések felszámolásának módszereit! Mennyire terheli a mezőgazdaság a környezetet más ágazatokhoz képest? Milyen módszereket, szabályzókat alkalmazna a mezőgazdaság környezetbaráttá tételéhez? Melyek a szennyezett területek kockázatvizsgálatának alapvető lépései? 6.) B.) A környezetromlás társadalmi következményeinek szimulációja multi-ágens modellel. Hasonlítsa össze a költségek oldaláról és a feltárt preferenciák alapján értékelő módszereket! C.) Magyarország környezeti állapota (környezeti elemek, természetvédelem, biodiverzitás). Hazánk - a fejlett európai országokhoz képest - inkább vagy kevésbé terheli a természeti környezetet? Milyen dimenziók mentén lehet e kérdést vizsgálni? Milyen következményei lehetnek az ökohatékonysági elv egyoldalú alkalmazásának a környezetterhelésre nézve? 7.A.) Környezet és gazdaság kapcsolata rendszerdinamikai megközelítésben, a Hungary I. modell 9

2 B.) A hulladékok gyűjtése, ártalmatlanítási eljárásai. A veszélyes hulladékok jellemzése. Mi a hulladékgazdálkodás prioritási sorrendje az EU-ban? Vesse össze a hazai hulladékkezelési gyakorlatot az Európai Unióéval! Melyek a legszembetűnőbb fogyatékosságaink? Milyen szerepet játszik a hulladék az ipari ökológiában? A hazai hulladékgazdálkodás eszközei és eredményei; értékelje a termékdíjas és licencdíjas rendszert! 8.A.) Régiók típusai és a hazai területi egységek lehatárolása. A mezőgazdasági termelés környezeti problémái, alternatív mezőgazdaság B.) Értékelje a hazai autópálya építési terveket! (Környezeti és gazdasági hatások szempontjából.) Mi indokolja a közfinanszírozást? Mennyiben mérsékelhetők a program negatív környezeti hatásai a beruházások környezeti hatásvizsgálatával? Milyen módszerei és esélyei vannak a közlekedés környezetbaráttá tételének? Hogyan mérsékelhető a gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátása? Milyen környezeti hatásai lehetnek a logisztikai innovációs megoldásoknak? Milyen érdekellentétek feszülnek a természetvédelem és az úthálózat-fejlesztés között? 9.A.) Környezetünk jövője a világmodellek tükrében. Mezőgazdaság és a természeti erőforrások hasznosítása B.) Milyen változások mentek végbe a világban és Magyarországon az energia-felhasználás ágazati szerkezetében? Mit jelent ez az energiahatékonyság és -megtakarítás szempontjából? Hogyan hat a környezetre az energiaszektor privatizálása és az energiapiac folyamatban levő liberalizációja? Mi a véleménye a hazai energiaárképzésről? Az energiatermelő rendszerek környezeti problémái; milyen technikai lehetőségei vannak az energiagazdálkodásnak a környezet terhelésének csökkentésére? A megújuló energiák perspektívái? 10.A.) Területi potenciálok és a gravitációs modellek problémái. A magyar mezőgazdaság EU integrációja. B.) Az EU környezetpolitikája, a környezetvédelem és az egységes piac működtetésének ellentétei. Milyen területeken, ágazatokban a legnagyobb az elmaradásunk és a legtöbb a teendőnk az uniós csatlakozással kapcsolatban? Milyen hatásai vannak az EUcsatlakozásnak a vállalati környezetvédelemre? 11.A.) A települési környezet tényezői és a területminősítési rendszerek. A mezőgazdasági kereskedelem nemzetközi intézményei, a főbb termékek piacai? B.) Hogyan történik Magyarországon a környezetvédelem finanszírozása? Melyek a források és milyen célokra fordítják a bevételeket? A hazai környezetvédelmi adók és díjak, fajtáik és mértékük; teljesíthetők-e alkalmazásukkal a környezetvédelmi célok? Hogyan befolyásolja a finanszírozás a szennyezés-megelőzés, illetve -elhárítás különböző módszereit? 12. A.)A területi egyenlőtlenségek dimenziói és mérési lehetőségei. Vidékfejlesztési célok az agrártámogatási rendszerekben. B.) A környezetpolitika hazai és EU-s eszköztárának összehasonlítása. Milyen eszközök, milyen súllyal vannak jelen a hazai környezetvédelmi szabályozásban? Módszereit, eszközeit tekintve mennyire EU-konform a hazai környezetvédelmi szabályozás? Főleg milyen vonatkozásban vannak még teendők? 13.A.) A mezőgazdaság szerepe és szerkezeti átalakulása, részmunkaidős gazdaságok. Hogyan csoportosíthatók a pénzbeli értékelésre alkalmas eljárások? (csoportosítás alapjai, az egyes kategóriákhoz tartozó módszerek)

3 B.) Hogyan hatnak a társadalmi és gazdasági csoportérdekek a környezetpolitikai eszközök megválasztására és alkalmazására? Mondjon konkrét példákat! Milyen érdekcsoportok ellenállását kell leküzdeni, melyekkel köthető koalíció? Mennyiben segíti elő (vagy gátolja) a érdekeltekkel történő egyeztetés a szükséges környezetvédelmi intézkedések meghozatalát? Mitől jó vagy rossz a környezeti kommunikáció (marketing, jelentések, kommunikáció)? Hogyan előzhetők meg a környezetvédelmi konfliktusok? Ha már kialakultak, melyek menedzselésük alapelvei? 14.A.) Hasonlítsa össze a pontszerű és a térbeli közelítésmódot! Piaci szereplők az agrár-ipari szférában! B.) A környezeti probléma megjelenése és kezelése a közgazdaságtanban. A környezetgazdaságtan céljai. A környezetszennyezés és az externália fogalma. Tekintse át a negatív környezeti externáliák internalizálásának lehetőségeit. Mikor alkalmazná a különféle eszközöket? Mennyiben szolgálhatják a költségvetési támogatások az internalizálást? 15.A.) A vidékfejlesztési programok tartalma, készítésének módszerei, EU konform intézményi rendszere. Hasonlítsa össze a költségek oldaláról és a kinyilvánított preferenciák alapján értékelő módszereket! B.) A szennyezés elhárítás társadalmi költségeinek minimalizálása, mint a környezeti szabályozás egyik célja. A szennyezés csökkentés kötelezettségének hatékony elosztása tökéletesen keveredő és nem tökéletesen keveredő szennyeződés esetén. Mit jelent az anyagok és energiák lépcsőzetes (kaszkád) használata, ennek mi a szerepe a szennyezések csökkentésében? 16.A.) Város és falu kapcsolata, rurális térségek. Milyen területeken/milyen célból lehet szükség a környezeti/természeti javak értékelésére? Hogyan változnak az eredmények pontosságával szemben támasztott követelmények? B.) Melyek a légszennyezés csökkentésének technikai eszközei? Milyen szempontok alapján választják ki, és ezek költségei hogyan befolyásolják a szennyezési jogok kereskedelmét? Az optimális szennyezés elérése alku útján, a Coase-elmélet korlátai. A forgalmazható szennyezési jogok elmélete és alkalmazása a gyakorlatban. Feldolgozásra ajánlott irodalom: Tétényi Tamás: A modellezésről és a modellekről, , Némethi Gábor: A környezet megjelenése a világmodellekben , In: Nováky Erzsébet (szerk.): Prognosztizálás, tervezés, modellezés a környezetvédelemben. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, Budapest, 1990, Meadows, D., Richardson, J., Bruckmann, G.: Sötétben tapogatózva. A világmodellezés első évtizede. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1986, Nováky Erzsébet: A hazai gazdaság és környezet fejlesztésének stratégiai összekapcsolása Jövőtanulmányok 7. BKE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 1996 Nováky Erzsébet, Cserháti Ilona: A magyar gazdaság és környezet kapcsolata rendszerdinamikai megközelítésben Jövőtanulmányok 8. BKÁE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 1996 Nováky Erzsébet: Tuzsér település és a Felső-Szabolcsi Kistérség jövője Jövőtanulmányok 18. BKE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 2000 Nováky Erzsébet: Kiskunfélegyháza jövője a participatív jövőkutatás szemléletében Jövőtanulmányok 20. BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2003 Thomas F. Homer-Dixon: Környezet, szűkösség, erőszak, Typotex Kiadó, Budapest 2004, és

4 Korompai Attila: Az egy pont gazdaság és a térbeli gazdaság jellemzői (Kézirat) Major K. Nemes Nagy J.: Területi jövedelemegyenlőtlenségek a kilencvenes években, Statisztikai Szemle 1999/6, old. Nagy Gábor: Területi különbségek az információs korszak küszöbén, Területi Statisztika 2002/1, old. Adler et al.: A gazdasági fejlettség területi különbségei és ezek okai, Területi Statisztika 2001/6, old. Tózsa István: A térinformatika alkalmazása a természeti és humán erőforrás-gazdálkodásban, Aula Kiadó, Budapest, 2002, old Balogh K. Bezerédj B.: A budapesti agglomeráció lakosságának egészségi állapota és egészségügyi ellátása, Területi Statisztika 2000/3, old. Lengyel I. Mozsár B.: A városi területhasználat monocentrikus modelljéről, Tér és Társadalom 2002/3, old. Tóth Géza: Regionális fejlettségi különbségek az egységesülő Európában, Területi Statisztika 2003/3, old. Kovács Tibor: A területbeosztások statisztikai dilemmái, Területi Statisztika 2003/6, Korompai Attila: A régiók helyzetének leírására szolgáló tényezők (Kézirat) Sikos T. Tamás: Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazási lehetőségei a területi kutatásokban. Földrajzi tanulmányok 19. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984, old. Tóth Géza: Kísérlet autópályáink területfejlesztő hatásának bemutatására, Területi Statisztika 2002/6, old. Dusek Tamás: A gravitációs modell és a gravitációs törvény összehasonlítása, Tér és Társadalom 2003./1, old. Marjainé Szerényi Zsuzsanna: A nem piaci javak közgazdasági értékelése. Segédanyag a Környezetértékelés c. tárgy előadásaihoz Buday-Sántha Attila: Környezetgazdálkodás. University Press, Pécs Kerényi Attila: Környezettan 2003 Mezőgazda Kiadó, Budapest Csutora Mária-Kerekes Sándor: A környezetbarát vállalatirányítás eszközei Budapest KJK Kerszöv Perman Reger, Ma Yue, McGilvray James: Natural Resource & environmental Economics Longman London and New York 1996 Bisztriczky József-Csutora Mária: Környezetgazdaságtan példatár, Aula Kiadó Kerekes S. -Szlávik János: A környezeti menedzsment közgazdasági eszközei. Budapest KJK Kerszöv 4. Kiadás Kiss Károly: Környezetgazdaság politika Aula Kiadó Fontosabb elsajátítandó fogalmak jegyzéke: 1 modellfunkciók, ökoszisztéma modellek, szennyezési modellek, környezetvédelmi modellek, Lotka-Volterra egyenletek, differenciálatlan/szerves növekedés, Föld űrhajó, regionalizált input-output modellek multidiszciplinaritás a környezeti modellezésben, környezeti stratégiák, környezet-intenzív, környezet-barát és környezet-semleges technológia, ökológia- és humáncentrikus gazdaságfejlesztés, a rendszerdinamika mint szemléletmód és mint módszer (szintek és ráták, pozitív és negatív visszacsatolások), szimuláció, szennyezés szabályozás laikus részvétel, instabilitás, résztvevői módszerek multi-ágens modellezés, alkalmazkodás Urbanizációs ciklusok Migrációs fordulat Rurális térség Fenntartható mezőgazdaság Multifunkcionális mezőgazdaság Biogazdálkodás Farmtípusok Részmunkaidős gazdaság Európai méretegység Élelmiszerlánc Agrárprotekcionizmus Nem vámjellegű 1 Sajnos egyelőre csak a g-ig jutottam a lexikonban, de folytatom és a jövő hét elejére kiegészítem.

5 importkorlátok EU közös agrárpolitika Agrárpiaci szabályozás Vidékfejlesztés Vidékfejlesztési program SWOT elemzés Monitoring Adósságért természet csere, alternatív közgazdaságtan, ökológiai közgazdaságtan, antropogén szennyezők, üvegház gázok, ásványvagyon, készlet, bányajáradék, barnamezős beruházás, bázeli egyezmény, befogadó, betétdíj, biodinamikus gazdálkodás, biodiverzitás, bioetanol, biogáz, biodiverzitási forró pontok, biogazdálkodás, biológiai biztonság, biológiai egyensúly, biológiai szennyvíztisztítás, biomassza, bioregionalizmus, bioszféra, bős-nagymarosi vízlépcsőrendszer, Brundtland -bizottság, buborék, CERES elvek, Cianidkatasztrófa, csatornadíj, csatornabírság, csepegtetőtestes szennyvíztisztítás, csernobili baleset, csomagolási hulladék, csurgalékvíz, DDT, defláció, erózió, dematerializáció, demográfiai robbanás, detergensek, diffúz szennyezés, dinamikus modell, diszkontálás, Dobris jelentés, dózis-hatás összefüggés, éghajlat, éghajlatváltozás, együttes végrehajtás, Ehrlich formula, életközösség-biocönózis, életminőség, elmaradt haszon, biológiai oxigénigény, élőgépes szennyvíztisztítás, elővigyázatosság elve, előzetes környezeti tanulmány, emissziószabályozás, immisszió szabályozás, endogén kockázat, energetikai hasznosítás, energia erdő, energiahordozó szerkezet, energiamérleg, energiaválság, építési övezet, épített környezet, erdőművelés, erózió, értékcsökkenés környezeti ártalmakból, értékrend, érzékeny terület, esőerdők, etika, etikus fogyasztó, EU jogharmonizáció, eutrofizálódás, extenzív és intenzív környezevédelem, externália, Exxon Valdez, környezeti felelősség, felszín alatti vizek, feltételes érték, feltételes értékelés, fenntartható fejlődés (gyenge és szigorú), fenntartható fejlődési indikátorok, ISEW, fenntartható mobilitás, figyelmeztetési kötelezettség, fiskális politika, fogolydilemma, fokozottan védett terület, folyószabályozás, fosszilis tüzelőanyagok, fotoszintézis, fotovillamos energia, földhasználati értékskála, stb.

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak

Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezet- és területfejlesztési menedzser szakirányú továbbképzési szak (Nyilvántartási szám: OH-FHF/454-3/2009.) Budapest

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Bevezetés. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka főiskolai i docens Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK környezetmérnök szakos KÖRNYEZETMENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ hallgatók részére 1. Záróvizsga tantárgyak: Levegőtisztaságvédelem I-II. Vízgazdálkodás és vízminőségvédelem I-II. Talajszennyezés,

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

Bevezetés. Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka

Bevezetés. Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás. Természet Társadalom- Gazdaság. Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka Fenntartható környezet- és erőforrásgazdálkodás I. rész (2011. október 21.) Oktató: Dr. Csáfor Hajnalka tanszékvezető főiskolai docens Regionális és Környezetgazdaságtan Tanszék E-mail: hcsafor@ektf.hu

Részletesebben

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról

1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról 1117/2001. (X. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára (2003-2008.) vonatkozó koncepcióról A Kormány 1. elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Program második

Részletesebben

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A ERDŐ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI KÖRNYEZETTAN szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI Dr. Tenk, Antal Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6.: 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS Dr. Tenk, Antal

Részletesebben

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak. Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A KÖRNYEZET- ÉS TÁJVÉDELMI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Szak vezetője: Prof. Dr. Bukovics István DSc tanszékvezető egyetemi tanár

Részletesebben

Zöld gazdaságpolitika

Zöld gazdaságpolitika Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezetgazdaságtani és technológiai tanszék Kiss Károly Zöld gazdaságpolitika egyetemi jegyzet közgazdász hallgatóknak Budapest, 2005 január

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE

A KÖRNYEZETVÉDELEM MAGYARORSZÁGI HELYZETE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Esti tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Természeti és Épített Környezet Védelme A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELEME ÉS FEJLESZTÉSE

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN, MAGYARORSZÁGON ÉS A BUDAPESTI ERZSÉBETVÁROSBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS: A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKEZELÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Csete Mária*, Czira Tamás* * és Pálvölgyi Tamás* * * (Szerk.) * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Envigraph Bt.

Részletesebben

A GAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 15 ÉVE KEREKES SÁNDOR

A GAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 15 ÉVE KEREKES SÁNDOR A GAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 15 ÉVE KEREKES SÁNDOR Tizenöt év nagy idő egy tanszék életében, történelmi léptékben azonban nem túl jelentős időszak egy ország életében. Az elmúlt tizenöt év valószínűleg

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ

TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ TETT TEHETSÉG, ELKÖTELEZETTSÉG, TUDÁS, TRADÍCIÓ II. kötet Válogatás a ZSKF Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének hallgatói dolgozataiból Szerkesztette:

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben

Az előadás tematikája. A környezetvédelem hazai és nemzetközi gyakorlata. Az Európai Integráció történelmi háttere

Az előadás tematikája. A környezetvédelem hazai és nemzetközi gyakorlata. Az Európai Integráció történelmi háttere A környezetvédelem hazai és nemzetközi gyakorlata Harazin Piroska, harazin@eik.bme.hu Az előadás tematikája Az EU integrációja Az EU környezetpolitikái, környezetvédelmi akcióprogramok Magyarországi kitekintő:

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz

Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdász-gazdálkodási Szak Környezeti kontrolling, mint egy szükséges vállalatirányítási eszköz Kontrolling a környezettudatosság

Részletesebben

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Környezeti szabályozás. Dr. Csáfor Hajnalka. A gazdaság nyitott láncainak zárása (ism.

Dr. Szlávik János: Környezet- és erőforrásgazdaságtan. Környezeti szabályozás. Dr. Csáfor Hajnalka. A gazdaság nyitott láncainak zárása (ism. Dr. Szlávik János: A gazdaság nyitott láncainak zárása (ism.) Környezet- és erőforrásgazdaságtan Környezeti szabályozás Dr. Csáfor Hajnalka tszv. főiskolai docens Regionális és Környezetgazdaságtan Tanszék

Részletesebben